1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY"

Transkrypt

1 R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CLASSIC 3.4 TERMOLU 3.8 INTERLU 3.9 INTERLU Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 STANDARD 4.4 STANDARD Z MOSKITIERĄ 4.5 ROLLOLU 4.6 ROLLOLU Z MOSKITIERĄ 4.7 OMEGASTANDARD 4.8 OMEGASTANDARD Z MOSKITIERĄ 4.9 OMEGALU 4.10 OMEGALU Z MOSKITIERĄ 4.15 INTERMO 4.16 INTERMO Z MOSKITIERĄ 5. ROLETY RKS 6. CENNIK NAPĘDÓW I ELEMENTÓW DODATKOWYCH DOPŁATY DO ROLET 7. INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ROLET ZEWNĘTRZNYCH I ROLET NADSTAWNYCH 8. DRUK REKLAMACJI

2

3 R LP C E N N I K R O L E T CENA w PLN I. ROLETY ZEWNĘTRZNE STANDARD 1. Rolety zewnętrzne STANDARD PA , /m. Rolety zewnętrzne STANDARD PA 45 19, /m 3. Rolety zewnętrzne STANDARD PA 5 NOWOŚĆ 0, /m 4. Rolety zewnętrzne STANDARD PA 39 Z MOSKITIERĄ 345, /m 5. Rolety zewnętrzne STANDARD PA 45 Z MOSKITIERĄ 350, /m 6. Rolety zewnętrzne STANDARD PVC 37 16, /m 7. Rolety zewnętrzne STANDARD PVC 37 Z MOSKITIERĄ 35, /m 8. Rolety zewnętrzne STANDARD PVC 5 17, /m II.ROLETY ZEWNĘTRZNE ROLLOLU 9. Rolety zewnętrzne ROLLOLU PA 39, /m 10. Rolety zewnętrzne ROLLOLU PA 45 7, /m 11. Rolety zewnętrzne ROLLOLU PA 39 Z MOSKITIERĄ 380, /m 1. Rolety zewnętrzne ROLLOLU PA 45 Z MOSKITIERĄ 385, /m 13. Rolety zewnętrzne ROLLOLU PVC , /m 14. Rolety zewnętrzne ROLLOLU PVC 37 Z MOSKITIERĄ 360, /m 15. Rolety zewnętrzne ROLLOLU PVC 5 07, /m III. ROLETY ZEWNĘTRZNE OMEGASTANDARD 16. Rolety zewnętrzne OMEGASTANDARD PA , /m 17. Rolety zewnętrzne OMEGASTANDARD PA 45 00, /m 18. Rolety zewnętrzne OMEGASTANDARD PA 5 NOWOŚĆ 10, /m 19. Rolety zewnętrzne OMEGASTANDARD PA 39 Z MOSKITIERĄ 353, /m 0. Rolety zewnętrzne OMEGASTANDARD PA 45 Z MOSKITIERĄ 358, /m 1. Rolety zewnętrzne OMEGASTANDARD PVC , /m. Rolety zewnętrzne OMEGASTANDARD PVC 37 Z MOSKITIERĄ 333, /m 3. Rolety zewnętrzne OMEGASTANDARD PVC 5 180, /m IV. ROLETY ZEWNĘTRZNE OMEGALU 4. Rolety zewnętrzne OMEGALU PA 39 30, /m 5. Rolety zewnętrzne OMEGALU PA 45 35, /m 6. Rolety zewnętrzne OMEGALU PA 5 NOWOŚĆ 45, /m 7. Rolety zewnętrzne OMEGALU PA 39 Z MOSKITIERĄ 388, /m 8. Rolety zewnętrzne OMEGALU PA 45 Z MOSKITIERĄ 393, /m 9. Rolety zewnętrzne OMEGALU PVC 37 05, /m 30. Rolety zewnętrzne OMEGALU PVC 37 Z MOSKITIERĄ 368, /m V 31. Rolety zewnętrzne OMEGALU PVC 5 15, /m V. ROLETY ZEWNĘTRZNE INTERMO 3. Rolety zewnętrzne INTERMO PA 39 0, /m 33. Rolety zewnętrzne INTERMO PA 45 5, /m 34. Rolety zewnętrzne INTERMO PA 5 NOWOŚĆ 35, /m 35. Rolety zewnętrzne INTERMO PA 39 Z MOSKITIERĄ 378, /m 36. Rolety zewnętrzne INTERMO PA 45 Z MOSKITIERĄ 383, /m 37. Rolety zewnętrzne INTERMO PVC37 195, /m 38. Rolety zewnętrzne INTERMO PVC 37 Z MOSKITIERĄ 358, /m 39. Rolety zewnętrzne INTERMO PVC 5 05, /m stronach

4 R LP C E N N I K R O L E T CENA w PLN VI. ROLETY NADSTAWNE CLASSIC 40. CLASSIC PA 39 sk. biała, prowadnice białe 05, /m 41. CLASSIC PA 45 sk. biała, prowadnice białe 10, /m 4. CLASSIC PA 39 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor 30, /m 43. CLASSIC PA 45 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor 35, /m 44. CLASSIC PA 39 sk. dekor, prowadnice dekor 45, /m 45. CLASSIC PA 45 sk. dekor, prowadnice dekor 50, /m 46. CLASSIC PVC37 sk. biała, prowadnice białe 185, /m 47. CLASSIC PVC 37 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor 10, /m 48. CLASSIC PVC 37 sk. dekor, prowadnice dekor 5, /m VII. ROLETY NADSTAWNE TERMOLU 49. TERMOLU PA 39 sk. biała, prowadnice białe 05, /m 50. TERMOLU PA 45 sk. biała, prowadnice białe 10, /m 51. TERMOLU PA 39 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor 30, /m 5.. TERMOLU PA 45 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor 35, /m 53. TERMOLU PA 39 sk. dekor, prowadnice dekor 45, /m 54. TERMOLU PA 45 sk. dekor, prowadnice dekor 50, /m 55. TERMOLU PVC 37 sk. biała, prowadnice białe 185, /m 56. TERMOLU PVC 37 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor 10, /m 57. TERMOLU PVC 37 sk. dekor, prowadnice dekor 5, /m VIII. ROLETY NADSTAWNE INTERLU 58. INTERLU PA 39 sk. biała, prowadnice białe 40, /m 59. INTERLU PA 39 sk. biała, prowadnice białe Z MOSKITIERĄ 390, /m 60. INTERLU PA 45 sk. biała, prowadnice białe 45, /m 61. INTERLU PA 45 sk. biała, prowadnice białe Z MOSKITIERĄ 395, /m 6. INTERLU PA 39 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor 65, /m 63. INTERLU PA 39 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor Z MOSKITIERĄ 415, /m 64. INTERLU PA 45 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor 70, /m 65. INTERLU PA 45 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor Z MOSKITIERĄ 40, /m 66. INTERLU PA 39 sk. dekor, prowadnice dekor 80, /m 67. INTERLU PA 39 sk. dekor, prowadnice dekor Z MOSKITIERĄ 430, /m 68. INTERLU PA 45 sk. dekor, prowadnice dekor 85, /m 69. INTERLU PA 45 sk. dekor, prowadnice dekor Z MOSKITIERĄ 435, /m 70. INTERLU PVC 37 sk. biała, prowadnice białe 0, /m 71. INTERLU PVC 37 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor 45, /m 7. INTERLU PVC 37 sk. dekor, prowadnice dekor 60, /m 73. INTERLU PVC 37 sk. biała, prowadnice białe Z MOSKITIERĄ 370, /m 74. INTERLU PVC 37 sk. wew. biała, zew.dekor prowadnice dekor Z MOSKITIERĄ 395, /m 75. INTERLU PVC 37 sk. dekor, prowadnice dekor Z MOSKITIERĄ 410, /m I. Rolety w systemie RKS BECK & HEUN Katalog. Wyposażenie ponadstandardowe Katalog stronach

5 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS S.J. I. Użyte w poniższym tekście wyrazy Sprzedający lub Kupujący oznaczają : Sprzedający to firma PORTOS S.J., która sprzedaje swoje towary. Kupujący to osoba fizyczna lub prawna zamawiająca towary zawarte w ofercie handlowej Sprzedającego. II. CENA 1. Ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).. Podane ceny są cenami jednostkowymi towarów o określonych wymiarach, w sztukach, metrach bieżących, parach lub kompletach. 3. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, to w cenę wliczony jest koszt transportu do miejsca ustalonego przez Strony w zamówieniu. 4. Ceny wyrażone w EURO przeliczane są wg kursów walut NBP. Od podanych cen należy odjąć wcześniej ustalony indywidualny upust. III. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA 1. Miejsce i termin dostawy Kupujący podaje w treści zamówienia.. Czas realizacji zamówień w kolorach i z wyposażeniem określonym jako standardowe wynosi 7 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia. Ewentualnie wcześniejszy lub późniejszy termin dostawy wyrobów standardowych oraz termin realizacji wyrobów niestandardowych należy uzgadniać indywidualnie z pracownikami działu sprzedaży Sprzedającego. W szczególnych przypadkach niezależnych od Sprzedającego termin realizacji może być wydłużony. 3. Zamówienia należy składać w formie pisemnej (np. przesyłając faksem) wyłącznie na oryginalnych drukach zamówień firmy PORTOS. 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji jednakże Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku przekroczenia wartości udzielonego kredytu kupieckiego lub do momentu uregulowania wymagalnych należności lub przedpłat. 5. Odwołanie lub zmiana zamówienia przez Kupującego może być przyjęta przez Sprzedającego bez żadnych skutków, tylko wtedy gdy zamówienie nie zostało jeszcze wykonane (wyprodukowane). W razie odwołania przez Kupującego zamówienia już wykonanego, obowiązany jest on do zapłaty całej należności.. 6. Sprzedający w wyjątkowych sytuacjach na prośbę Kupującego, może odkupić wcześniej sprzedany towar za część wartości, pod warunkiem, iż zwracany towar nie jest uszkodzony. 7. Upusty, forma współpracy i termin płatności określone są szczegółowo i indywidualnie w "warunkach współpracy" dostarczanych pisemnie Kupującemu. 8. Ewentualne zmiany warunków współpracy będą każdorazowo dostarczane do Kupującego również w formie pisemnej. 9. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień w którym Sprzedający otrzymał gotówkę, a w przypadku przelewu datę wpływu na rachunek Sprzedającego. 10. S p r z e d a j ą c y m a p r a w o z m i e n i ć w a r u n k i w s p ó ł p r a c y w t r y b i e natychmiastowym bez powiadamiania Kupującego w następujących przypadkach: a) nieterminowe dokonywanie wpłat, b) rażące naruszanie warunków współpracy, c) wielokrotne nieuzasadnione reklamowanie zakupionych towarów. 11. W razie przekroczenia przyznanego terminu płatności Sprzedający ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. 1. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów w ustalonym terminie oraz przeprowadzenia rozładunku w miejscu dostawy. 13. Wszelkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku. 14. Jeżeli Kupujący odbiera towar własnym transportem, zobowiązany jest do dokonania tego w godzinach pracy magazynów Sprzedającego i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 15. Na prośbę Kupującego, Sprzedający może wysłać towar firmą spedycyjną, przy czym koszty przesyłki pokrywa Kupujący, a Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wysłany towar. 16. Przekazanie towarów Kupującemu odbywa się zawsze na podstawie dokumentu dostawy (WZ). Podpisanie dokumentu przez obie strony bez zastrzeżeń oznacza, że towar przekazany został w ilości ujętej w dokumencie WZ i nie posiada wad jawnych. IV. REKLAMACJE WAD JAWNYCH I ILOŚCIOWYCH 1. Sprawdzenie stanu ilościowego należy do Kupującego i powinno odbywać się w momencie odbioru towaru. Niezgodności powinny być natychmiast zgłoszone kierowcy lub magazynierowi i zaznaczone w protokole zdawczo odbiorczym pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu.. W przypadku braków ilościowych Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć brakujący towar, natomiast Kupujący winien zapłacić w ustalonym terminie za towar faktycznie dostarczony. 3. Stwierdzenie wad jawnych takich jak: np. uszkodzenia mechaniczne, głębokie zarysowania pęknięcia i stłuczenia powinny być zgłoszone w momencie odbioru i zaznaczone w protokole zdawczo odbiorczym pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu. 4. Towar, który posiadał wady jawne i został zwrócony Sprzedającemu, będzie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony i ponownie dostarczony Kupującemu 5. Kupujący ma prawo odmówić płatności za wadliwy towar, ale jest również zobowiązany zapłacić za dostarczony towar nie podlegający reklamacji. 6. Wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu jak np. zarysowanie strony aluminiowej przylegającej do muru, nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją. 7. Reklamacji nie podlegają zamówienia, które zostały złożone w innej formie niż na oryginalnym druku zamówień Sprzedającego. 8. Reklamacje dotyczące porysowanych, wgniecionych lub uszkodzonych elementów nie będą uwzględniane po zamontowaniu rolety, muszą być zgłoszone przed montażem. V. GWARANCJA 1. Gwarancja udzielana jest na okres lat ( Żaluzje) oraz 5 lat ( Napędy ) od daty odbioru towaru przez Kupującego.. Wady ukryte tj. wady niemożliwe do wykrycia w momencie odbioru towaru, Kupujący zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru. 3. Uprawnienia gwarancyjne powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności za dostarczony towar, a ewentualne wady ukryte nie zwalniają Kupującego od obowiązku terminowego uregulowania płatności. 4. Gwarancja nie obejmuje skutków wynikających z nieprawidłowego montażu (podłączenia) zakupionych towarów, niewłaściwej eksploatacji, naturalnego zużycia materiałów. 5. Sprzedający jest zobowiązany dać odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne Kupującego w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty zgłoszenia. 6. Zobowiązania gwarancyjne Sprzedający powinien wypełnić możliwie szybko, jednak nie dłużej niż w przeciągu 1 dni od daty zgłoszenia, chyba że strony ustaliły inny termin usunięcia wad. 7. Folię ochronną należy usunąć w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu towaru. 8. Firma Portos nie uwzględnia reklamacji dotyczących różnic odcieni pancerzy tych samych kolorów w szczególności złoty dąb, orzech, mahoń, a także różnic uwarunkowanych wzorami strukturalnymi koloru. Rozbieżności zależne są od taśm dostarczanych przez producentów w różnych odstępach czasu. 9. Świadczymy usługi serwisowe tylko na terenie Polski, w innym przypadku elementy dostarczamy do siedziby kupującego. 10. Sposób rozwiązywania reklamacji i podział czynności między Sprzedającym a Kupującym jest następujący: Sprzedający: Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu reklamowane elementy produktów na wymianę, z dostarczonych na wymianę (naprawę) elementów, wydanych na podstawie dokumentu WZ, należy się rozliczyć odsyłając transportem PORTOS uszkodzone. W przypadku nie rozliczenia się w ciągu 30 dni wysłane elementy zostaną zafakturowane na podstawie podpisanego wcześniej dokumentu WZ, w uzasadnionych przypadkach serwis gwarancyjny Sprzedającego dokona bezpłatnej naprawy gwarancyjnej. Kupujący: zobowiązuje się do wymiany we własnym zakresie reklamowanych elementów z jednoczesnym pokryciem kosztów ich wymiany (naprawy) oraz kosztów dojazdu do naprawy gwarancyjnej, Kupujący ma prawo wezwać serwis gwarancyjny Sprzedającego jeżeli naprawa rolet nie przyniesie pożądanego efektu, Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowy montaż i podłączeniezakupionych produktów, Kupujący zapewnia, iż montaż produktów dokonywany będzie przez wykwalifikowane ekipy monterskie, a w przypadku urządzeń elektrycznych podłączenia będą wykonane przez monterów z odpowiednimi uprawnieniami SEP zgodnie z projektem, instrukcją montażu i zasadami sztuki budowlanej, który w żaden sposób nie ogranicza dostępu do klapy rewizyjnej i prowadnic. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu gwarancyjnego Sprzedającego Kupujący zostanie obciążony kosztami dojazdu do miejsca reklamacji oraz kosztami naprawy. 10. Żaluzja zewnętrzna zwijana PORTOS jest budowlanym elementem o t w o r o w y m stanowiącym dodatkowe zabezpieczenie zamkniętego otworu okiennego lub drzwiowego. Zamontowana w innym otworze nie podlega gwarancji. 11. Podczas mrozów rolety mogą przymarzać. Należy wtedy stronić od gwałtownych ciągnięć i zrezygnować przy mocno zamarzniętych roletach z otwierania czy zamykania. Uszkodzenia powstałe w wyniku nie dostosowania się do wyżej wymienionych zaleceń nie będą uznawane VI. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WSPÓŁPRACY 1. W celu podjęcia współpracy konieczne jest przedłożenie przez Kupującego następujących dokumentów: Zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru handlowego, Zaświadczenia o nadaniu nr REGON, Decyzji w sprawie nadania nr identyfikacji podatkowej (NIP), Oświadczenia o zgodzie na wystawianie faktur bez podpisu (oryginał), podpisane przez właściciela firmy lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną lub listę osób upoważnionych do odbierania i podpisywania faktur VAT. VII. INNE POSTANOWIENIA 1. Na prośbę Kupującego, Sprzedający może zorganizować szkolenie w zakresie montażu, obsługi i napraw oferowanych wyrobów.. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie katalog wyrobów gotowych oraz foldery reklamowe. 3. Istnieje możliwość wykonania rolety w celach reklamowych i wystawienniczych z uwzględnieniem częściowej refundacji wystawy w postaci indywidualnie ustalonego upustu. 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych w przedstawionej ofercie katalogowej o czym powinien powiadomić Kupującego. 5. Kupujący akceptuje powyższe warunki sprzedaży i dostawy składając stosowny podpis w momencie złożenia zamówienia. 6. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji powyższych postanowień, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 8. Wszystkie zdjęcia oraz rysunki zawarte w katalogu są w wersji poglądowej. 9. Szczegółowe instrukcje montażu rolet oraz naszych produktów zawarte są na stronie internetowej

6

7 R DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr Producent wyrobu: Adres: Typ wyrobu: 01/011 PORTOS Renata, Tomasz Szukalscy Spółka Jawna PL 6800 Kalisz, ul. Złota 71 Żaluzje napędzane Nazwa wyrobu (model): 1. Żaluzje nadstawne: Classic Termolux Interlux Interlux z moskitierą. Żaluzje zewnętrzne: Standard Standard z moskitierą Rollolux Rollolux z moskitierą OmegaStandard OmegaStandard z moskitierą OmegaLux OmegaLux z moskitierą Intermo Intermo z moskitierą Przeznaczenie i zakres stosowania: Dokumenty odniesienia: Żaluzje przeznaczone są do stosowania w budownictwie. deklarujemy, że opisany powyżej wyrób jest zgodny z następującymi przepisami, normami i innymi dokumentami: Nr dyrektywy Edycja Tytuł Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG 1988 W sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczący wyrobów budowlanych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 006 W sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) i Rady 006/4/WE Dyrektywa 006/95/WE: 006/ W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących WE pl (PL) się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. Dyrektywa EMC 004/108/WE 004 Kompatybilność elektromagnetyczna EMC Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE Dyrektywa: 1999 W sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności. Poziom bezp. Norma zharmonizowana: EN 13659:004 + A1: 008 Żaluzje wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem. Miejsce i data wystawienia: Kalisz, 9 września 011 r. Podpis osoby upoważnionej:.1

8 R DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr Producent wyrobu: Adres: Typ wyrobu: 0/011 PORTOS Renata, Tomasz Szukalscy Spółka Jawna PL 6800 Kalisz, ul. Złota 71 Żaluzje sterowane ręcznie Nazwa wyrobu (model): 1. Żaluzje nadstawne: Classic Termolux Interlux Interlux z moskitierą. Żaluzje zewnętrzne: Standard Standard z moskitierą Rollolux Rollolux z moskitierą OmegaStandard OmegaStandard z moskitierą OmegaLux OmegaLux z moskitierą Intermo Intermo z moskitierą Przeznaczenie i zakres stosowania: Dokumenty odniesienia: Żaluzje przeznaczone są do stosowania w budownictwie. deklarujemy, że opisany powyżej wyrób jest zgodny z następującymi przepisami, normami i innymi dokumentami: Dyrektywa: Nr dyrektywy Edycja Tytuł Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG 1988 W sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczący wyrobów budowlanych. Poziom bezp. Norma zharmonizowana: EN 13659:004 + A1: 008 Żaluzje wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem. Oświadczamy, że deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Miejsce i data wystawienia: Kalisz, 9 września 011 r. Podpis osoby upoważnionej:.

9 R DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr Producent wyrobu: Adres: Typ wyrobu: Nazwa wyrobu (model): 01/011 PORTOS Renata, Tomasz Szukalscy Spółka Jawna PL 6800 Kalisz, ul. Złota 71 Napęd rurowy 40/10 S, 40/10, 40/10 R, 60/08, 60/08R, 60/08 RP, 60/1.3, 60/1.3 R, 60/1.3 RP, 60/, 60/ R, 60/ RP, 60/40, 60/50, 60/1.3 NHK, 6/1.3 NKKR, 60/ NHK, 60/ NHKR, 60/40 NHK, 60/40 NHKR, 60/50 NHK, 70/60, 70/80, 70/100, 70/60 NHK, 70/80 NHK, 70/100 NHK, Delux 40/6 R, Delux 60/7 R, Delux60/10 R, Delux60/15 R, Delux 60/0 R, Delux 60/30 R, Delux 40/6, Delux 60/7, Delux60/10, Delux60/15, Delux 60/0, Delux 60/30, Portos WS 40/6, Portos WS 40/6 S, Portos WS 60/10, Portos WS 60/0, Portos WS 60/30, Portos WS60/40, Portos WS 60/50 Przeznaczenie i zakres stosowania: napęd rurowy przeznaczony jest do żaluzji, rolet, markiz i bram garażowych w biurach, domach, hotelach, restauracjach, halach wystawowych, jak i innych pomieszczeniach. Dokumenty odniesienia: deklarujemy, że opisany powyżej wyrób jest zgodny z następującymi przepisami, normami i innymi dokumentami: Nr dyrektywy Edycja Tytuł Dyrektywa Rady nr 73/3/EEC pl (PL) Dyrektywa: 1973 Zharmonizowanie przepisów Państw Członkowskich dotyczących sprzętu elektrycznego projektowanego do użytku w określonych zakresach napięć. Poziom bezp. Dyrektywa Rady nr 89/3/EEC pl (PL) 1989 Zharmonizowanie przepisów Państw Członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG 1988 W sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. Norma zharmonizowana: PNEN 60041:006 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne PNEN :004 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: wymagania ogólne PNEN :007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia. PNEN : 1997/A1 :00 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy. Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym <lub =16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia. PNEN 6015:003 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych. Oświadczamy, że deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Miejsce i data wystawienia: Kalisz, 10 stycznia 011 r. Podpis osoby upoważnionej:.3

10 .4

11 .5

12 .6

13 .7

14 .8

15 .9

16 .10

17 .11

18

19 R ROLETY NADSTAWNE CLASSIC TERMOLU z kotwieniem górnym INTERLU INTERLU Z MOSKITIERĄ Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian 3

20 ZAMÓWIENIE NA ROLETY NADSTAWNE : do profilu okiennego... Zamówienie dotyczy rolet PORTOSCLASSIC. W przypadku zamówienia rolet TERMOLU i INTER LU lub INTERLU Z MOSKITIERĄ należy zaznaczyć odpowiednie pole na druku zamówienia znakiem "" nr: z dnia: termin dostawy: /pieczęć zamawiającego/ adres dostawy (jeżeli inny niż zamawiającego): rys. 1 C rys. CLASSIC TERMOLU B INTERLU UWAGA! Ogólne warunki sprzedaży i dostaw ( str. 1 ) stanowią integralną część niniejszego zamówienia Rozmiar rolety kolor [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami) szerokość wysokość rozmiar [mm] wyjście taśmy A,B lub C dot. tylko INTERLU (rys. 1) rodzaj prowadnic (pojedyncze /podwójne) kąt cięcia prowadnic (od 0 do 45 ) miejsce klapy rewiz. A lub B dot. tylko INTERLU (rys. ) kolor wew. zew. klapy rewiz. (dot. tylko TERMOLU kolor prowadnic rodzaj profilu pancerza kolor profilu pancerza wg wzornika kolor listwy dolnej A B A wyjście taśmy INTERLU klapy rewizyjne INTERLU MOSKITIERA kolor siatki kolor listwy dolnej taśma zwijacz NAPĘD OBSŁUGA (patrząc od wewnątrz) i INTERLU) korbowy L P zew. wew. ręczny korba z przegubem Kardana sprężyna + zamek silnik Kolor listwy tynkowej (dot. tylko TERMOLU i INTERLU) INTERLU Z MOSKITIERĄ Uwagi: np. kolor zwijacza, taśmy elementy dodatkowe: rygle,przełączniki uwagi, szkice (widok od wewnątrz) Przed przystąpieniem do wypełniania druku prosimy zapoznać się z objaśnieniami. UWAGA: Samodzielne zmiany treści druku zamówienia mogą doprowadzić do błędnej realizacji zamówienia. Reklamacje tego typu nie będą uwzględniane. 0 L p Ilość

21 OBJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA NA ROLETY NADSTAWNE PORTOS CLASSIC, TERMOLU, INTERLU, INTERLU Z MOSKITIERĄ Standardowe wyposażenie rolety patrz str Proszę podać rodzaj profilu okiennego w celu dobrania odpowiedniej adaptacji brak określenia profilu okiennego uznamy za zamówienie adaptera UNIWERSALNEGO.. Podać numer i datę złożenia zamówienia oraz pożądany termin dostawy. 3. Jeżeli ustalono inny niż firmowy adres dostawy rolet proszę go wpisać. 4. Zamówienie dotyczy rolet PORTOSCLASSIC w przypadku zamówienia rolet TERMOLU, INTERLU, INTERLU Z MOSKITIERĄ należy zaznaczyć odpowiednie pole na druku zamówienia znakiem "" Rozmiar rolety [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami) szerokość wysokość rozmiar [mm] wyjście taśmy A,B lub C dot. tylko INTERLU (rys. 1) rodzaj prowadnic (pojedyncze /podwójne) kąt cięcia prowadnic (od 0 0 do 45 ) miejsce klapy rewiz. A lub B dot. tylko INTERLU (rys. ) kolor wew. zew. kolor klapy rewiz. (dot. tylko TERMOLU kolor prowadnic rodzaj profilu pancerza kolor profilu pancerza wg wzornika kolor listwy dolnej MOSKITIERA kolor siatki kolor listwy dolnej taśma zwijacz NAPĘD OBSŁUGA (patrząc od wewnątrz) i INTERLU) korbowy L P zew. wew. ręczny korba z przegubem Kardana sprężyna + zamek silnik Kolor listwy tynkowej (dot. tylko TERMOLU i INTERLU) Uwagi: np. kolor zwijacza, taśmy elementy dodatkowe: rygle,przełączniki Ilość 1. szerokość gotowej rolety (szerokość całkowita) z prowadnicami podana w centymetrach,. wysokość gotowej rolety (całkowita, łącznie ze skrzynką ) w centymetrach ( sposób wymiarowania rolety str. 3.10) 3. wysokość w milimetrach, dobranej według tabel nawojowych. Za zwiększenie doliczamy 5% ceny netto rolety (str ), jeżeli rozmiar nie będzie określony, standardowo zostanie przyjęty z tabeli nawojów w poszczególnych skrzynkach, 4. wyjście taśmy, wpisać A, B lub C (dot. tylko INTERLU, patrz rys. 1 tabela zamówień) 5. wpisać POJ (pojedyncze), PODW (podwójne) lub P/PD (pojedyncza+podwójna) str. 3.10, 6. wpisać kąt cięcia prowadnic od sposób otwierania klapy rewizyjnej, wpisać A lub B (dot. tylko INTERLU, patrz rys. tabela zamówień) 8. kolory (skrzynek): wew.wewnątrz, zew.zewnątrz, Dostępne opcje kolorów to: biała 0, oklejana (kolory oklein str i okładka). Przy zamówieniu w systemie Termolux lub Interlux białej, a prowadnic lub pokrywy rewizyjnej w okleinie, wewnętrzna lub zewnętrzna pokrywa rolety będzie w dolnej części posiadała okleinę w takim samym kolorze o szerokości około 1,5 cm. Z taką okleiną w systemie Termolux występują tylko pokrywy ryflowane. Pokrywy gładkie (bez ryfla) z okleiną w dolnej części są dostępne tylko na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu terminu realizacji. 9. kolor klapy rewizyjnej (dot. tylko TERMOLU i INTERLU). Dostępne opcje kolorów to: biała 0, okleina patrz str i okładka) uwaga: klapa rewizyjna oklejona za dopłatą 4% ceny netto rolety. 10. kolory (prowadnic): biała 0, oklejana (kolory oklein str i okładka) 11. wpisać wybrany profil: PA 39 (profil aluminiowy), PA 45 (profil aluminiowy), PVC 37, 1. oznaczenie koloru profilu PA 39, PA 45, PCV 37 (według wzornika ostatnia strona okładka) (jeżeli profil ma być bez perforacji w miejsce w symbolu wpisać 1, np. 0 biały perforowany, 10 biały bez perforacji). Uwaga! profil bez perforacji jest stosowany standardowo w przypadku rolety ze sprężynowym mechanizmem podnoszenia 13. kolory listwy dolnej: 0 biała, 08 ciemny brąz, 09 brąz, 03 szary, 05 beż, 01 srebrny, 16 kość słoniowa (standard bez dopłat ), inne kolory lakierowania zbliżone do koloru pancerza należy określić symbolem koloru profila (oprócz kolorów, 30, 48, 54) a kolory nietypowe wg tabeli RAL, listwa dolna występuje również w okleinie (patrz lista kolorów oklein str. 3.1, oraz dopłaty str. 6.10) 14. kolor siatki (dot. moskitiery) 03 szara i 0 czarna 15. kolor listwy dolnej (dot. moskitiery) 0 biała, 08 ciemny brąz, 09 brąz, 03 szara, 05 beż, 01 srebrny, 16 kość słoniowa (standard bez dopłat) 16. Wybór napędu (proszę zaznaczyć w kolumnie wybranego napędu): zwijacz taśmy (bez dopłaty) dostępny w kolorze białym i brązowym jeżeli kolor zwijacza nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako biały, z taśmą w kolorze szarym. W przypadku rolet ze skrzynką w okleinie obustronnej, a także rolet Termolux i Interlux z pokrywą rewizyjną w okleinie taśma i zwijacz są standardowo brązowe. 17. kaseta z przekładnią na taśmę z korbką dostępna w kolorze białym i brązowym jeżeli kolor kasety nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako biały, z taśmą w kolorze szarym. W przypadku rolet ze skrzynką w okleinie obustronnej, a także rolet Termolux i Interlux z pokrywą rewizyjną w okleinie kaseta z przekładnią na taśmę i taśma jest standardowo brązowa korbowy mechanizm podnoszenia z przegubem Kardana 90 ( patrz str ), 19. sprężynowy mechanizm podnoszenia i zamek baskwilowy w listwie dolnej, 0. napęd elektryczny (jeżeli silnik nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako silnik PORTOS kablowy), 1. strona umiejscowienia zwijacza (kasety, korby i przełącznika) patrząc od wewnątrz pomieszczenia,. listwa tynkowa ( dot. tylko TERMOLU i INTERLU). Wybór strony zew. / wew. proszę zaznaczyć. 0 biała, 09 brąz cena 4,50 PLN za mb. oraz 08 ciemny brąz i 3 antracyt cena 6,50 PLN za mb. wybór nie jest konieczny. Wybierając skrzynkę Termolux i zaznaczając listwę tynkową klient otrzyma automatycznie skrzynkę ryflowaną w kolorze białym oraz czołowe wzmocnienie. 3. uwagi dotyczące poszczególnych pozycji np. kolor zwijacza i taśmy, ich dodatkowe wyposażenie, np. rygle itd. Rysunki zestawów i szkice (wszystkie patrząc od wewnątrz), uwagi można również umieszczać pod tabelą.

22 ROLETY NADSTAWNE CLASSIC NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCIACH SKRZYNEK PVC Pancerz i PA45 (aretowany) Rodzaj PVC PSK135 Wielkość 135 mm o 40+PZ szer. 0 m automat. o 40rygiel 13 o 40WB. 116 o 60+PZ (*) szer.,01,5 m automat. o 60rygiel o 60WB szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m PA45 o 60+PZ70 automat. PA45 o 60rygiel PA45 o 60WB PSK160 Wielkość 160 mm PSK00 Wielkość 00 mm Pancerz PVC 37 (aretowany) szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m Rodzaj PCV PSK135 Wielkość 135 mm PVC37 o 40+PZ automat. PVC37 o 40rygiel PVC37 o 40WB PVC37 o 60+PZ (*) automat. PVC37 o 60rygiel PVC37 o 60WB PSK160 Wielkość 160 mm PSK00 Wielkość 00 mm Uwaga! Przy szerokości rolety powyżej m należy użyć o 60. Dodatkowo należy uwzględnić wzmocnienie WSP (patrz cennik elementów dodatkowych str ). Przy zastosowaniu wzmocnienia wartości podane w tabelach należy pomniejszyć o 0 cm. (*) nie ma możliwości zamontowania silnika NHK w skrzynce 135 mm. PZ pierścień zwiększający z o 40 na o 50 lub z o 60 na o 70. PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ CLASSIC max. grubość ramy okiennej 95 mm 1. Profil przyłączeniowy ramki. Profil łączący 3. Pokrywa zewnętrzna. 4. Pokrywa wewnętrzna (rewizyjna). 5. Wkład termoizolacyjny 6. Rura nawojowa. 7. Stalowe wzmocnienie. 8. Profil adaptacyjny 9. Taśma. 10. Prowadnica rolety z uszczelką szczotkową. 11. Pancerz rolety. 1. Listwa dolna z uszczelką gumową. 13. Bufor listwy dolnej. 10 rodzaj wysokość głębokość PSK mm 16 mm 13 PSK mm 186 mm 1 PSK00 00 mm 5 mm 3.3

23 ROLETY NADSTAWNE TERMOLU NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCIACH SKRZYNEK PVC Pancerz i PA45 (aretowany) szer. 0 m Rodzaj PVC PSK160 Wielkość 160 mm PSK00 Wielkość 00 mm o 40+PZ o 40rygiel o 40WB. o 60+PZ70 Pancerz PVC37 (aretowany) szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m Rodzaj PVC PSK160 Wielkość 160 mm PSK00 Wielkość 00 mm Uwaga! Przy szerokości rolety powyżej m należy użyć o 60. Dodatkowo należy uwzględnić wzmocnienie WSP (patrz cennik elementów dodatkowych str ). Przy zastosowaniu wzmocnienia wartości podane w tabelach należy pomniejszyć o 0 cm. PZ pierścień zwiększający z o 40 na o 50 lub z o 60 na o PVC37 o 40+PZ o 60rygiel PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ TERMOLU 10 8 PVC37 o 40rygiel 7 automat. 6 PVC37 o 40WB PVC37 o 60+PZ70 5 a szer.,01,5 m automat PVC37 o 60rygiel 4 14 o 60WB PVC37 o 60WB szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m PA45 o 60+PZ automat. PA45 o 60rygiel Uwaga! Przy zastosowaniu konsoli statycznej KNSWSP należy odjąć od podanych tabeli nawojowych: przy szerokości 0 m 30 cm, przy szerokości,01,5m 40 cm, przy szerokości 3m i max. powierzchni 6,5 m 30 cm automat. 15 automat. 1. Profil przyłączeniowy ramki. Profil łączący a. Klapa rewizyjna 3. Pokrywa zewnętrzna. 4. Pokrywa wewnętrzna 5. Wkład termoizolacyjny 6. Rura nawojowa. 7. Stalowe wzmocnienie. 8. Profil adaptacyjny 9. Taśma. 10. Prowadnica rolety z uszczelką szczotkową. 11. Pancerz rolety. 1. Listwa dolna z uszczelką gumową. 13. Bufor listwy dolnej. 14. Listwa tynkowa. 15. Wzmocnienie pod listwę tynkową. 16. Ślizgacz środkowy PA45 o 60WB max. grubość ramy okiennej 95 mm rodzaj PSK160 PSK00 wysokość 160 mm 00 mm głębokość 53 mm 53 mm (Skrzynki przygotowane pod kotwienie) 3.4

24 Konsola statyczna do rolet nadstawnych TERMOLU Konsolę statyczną montujemy standardowo co 1 m licząc od zewnętrznej krawędzi boku (używając dostarczonych śrub i wkrętów). Mocowanie konsoli statycznej w górnej części z kotwą montażową Mocowanie konsoli statycznej w górnej części bez kotwy montażowej 3.5

25 Konsola statyczna do rolet nadstawnych TERMOLU Przed montażem na konsolę nakleić przekładkę filcową. Poglądowe rozmieszczenie konsoli statycznej w skrzynce rolety Termolux ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE DLA ROLET TERMOLU (Wycena indywidualna i zlecenie na wyraźne życzenie klienta) TERMOLU Z POSZERZENIEM Minimalna szerokość poszerzenia 5,5 cm TERMOLU Z OTWOREM POD NAWIEWNIKI wykonywane na wymiar podany przez klienta 3.6

26 SYSTEM ROLETY NADSTAWNEJ INTERLU Skrzynka rolety INTERLU jest skrzynką, którą można montować na szerokie ramy okienne nawet do 05 mm (drzwi przesuwne typu HS). Posiada możliwość wykonania klapy rewizyjnej od dołu (przy zabudowie od strony wewnętrznej) oraz od czoła (przy montażu na szerokie ramy okienne). Dostępna jest w kolorze białym oraz w bogatej gamie oklein drewnopodobnych. Obsługa rolety INTERLU jest możliwa zarówno ręcznie przy pomocy taśmy jak i elektrycznie przy pomocy przełącznika lub pilota. Roleta INTERLU występuje w wersji bez moskitiery i z moskitierą. Roleta INTERLU klapy rewizyjne 55 B A 106,4 Roleta INTERLU wyjście taśmy 45 C A 103 B 0 3.7

27 ROLETY NADSTAWNE INTERLU NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCIACH SKRZYNEK PVC Pancerz i PA45 (aretowany) szer. 0 m Rodzaj PVC PSK10 Wielkość 10 mm o 40+PZ50 automat. o 40rygiel o 40WB. o 60+PZ70 szer.,01,5 m automat. o 60rygiel o 60WB szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m PA45 o 60+PZ70 40 automat. PA45 o 60rygiel PA45 o 60WB 08 Pancerz PVC37 (aretowany) szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m Rodzaj PVC PSK10 Wielkość 10 mm PVC37 o 40+PZ50 automat. 313 P VC37 P VC37 P VC37 P VC37 P VC37 o 40rygiel o 40WB. o 60+PZ70 o 60rygiel o 60WB automat. Uwaga! Przy szerokości rolety powyżej m należy użyć o 60. PZ pierścień zwiększający z o 40 na o 50 lub z o 60 na o 70. PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ INTERLU Skrzynka. Wkład termoizolacyjny 3. Rura nawojowa 4. Profil adaptacyjny 5. Prowadnica rolety 6. Pancerz rolety 7. Listwa dolna z uszczelką gumową 8. Bufor listwy dolnej 9. Listwa tynkowa 10. Taśma rodzaj wysokość głębokość max. grubość ramy okiennej 100 mm przy rewizji od dołu 05 mm przy rewizji od czoła PSK10 10 mm 55 mm 3.8

28 ROLETY NADSTAWNE INTERLU Z MOSKITIERĄ NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCIACH SKRZYNEK PVC Pancerz i PA45 (aretowany) szer. 0,55 1,80 m, max. pow. 4,5 m Rodzaj PVC PSK10 Wielkość 10 mm o 40+PZ50 50 automat. o 40rygiel o 40WB. o 60+PZ70 automat. o 60rygiel o 60WB PA45 o 60+PZ70 PA45 o 60rygiel automat. PA45 o 60WB 163 Pancerz PVC37 (aretowany) Rodzaj PVC PSK10 Wielkość 10 mm PVC37 o 40+PZ50 automat. 50 szer.od 0,55 m do 1,60 m, max. pow. 3 m automat. P VC37 P VC37 PVC 37 P VC37 PVC 37 o 40rygiel o 40WB. o 60+PZ70 o 60rygiel o 60WB Uwaga! Przy szerokości rolety powyżej m (dotyczy podziałów w jednej skrzynce) należy użyć o 60. Minimalna szerokość rolety z moskitierą przy zastosowaniu hamulca wynosi 67 cm. PZ pierścień zwiększający z o 40 na o 50 lub z o 60 na o 70. PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ INTERLU Z MOSKITIERĄ Skrzynka. Wkład termoizolacyjny 3. Rura nawojowa 4. Profil adaptacyjny 5. Prowadnica rolety 6. Pancerz rolety 7. Listwa dolna z uszczelką gumową 8. Bufor listwy dolnej 9. Rura nawojowa moskitiery 10. Kaseta moskitiery 11. Siatka antyinsektowa 1. Listwa dolna moskitiery 13. Listwa tynkowa 14. Taśma max. grubość ramy okiennej 80 mm przy rewizji od dołu 185 mm przy rewizji od czoła rodzaj PSK10 wysokość 10 mm głębokość 55 mm 3.9

29 WYMIAROWANIE ROLET NADSTAWNYCH S O H do wysokości okna należy doliczyć odpowiedni rozmiar (patrz tabele z nawojami str. 3.3; 3.4; 3.8; 3.9), H = O+S ponieważ prowadnice są montowane na ramie okiennej, szerokość okna jest szerokością całkowitą rolety, G = B G = B gdzie : S rozmiar (wysokość) O wysokość okna H wysokość całkowita rolety G szerokość okna B szerokość całkowita rolety W przypadku zestawu balkonowego : szerokość drzwi balkonowych oraz szerokość okna są szerokością rolety, pomiędzy drzwiami balkonowymi a oknem występują prowadnice podwójne ale tylko w przypadku jednakowej wysokości okna i drzwi, (w innym przypadku prowadnice są pojedyncze), przy zastosowaniu prowadnic podwójnych wymiar należy podać od osi prowadnicy podwójnej do wysokości drzwi balkonowych należy doliczyć odpowiedni rozmiar do wysokości okna należy doliczyć ten sam rozmiar, który doliczyliśmy do wysokości drzwi balkonowych wówczas rolety będą wykonane w jednej skrzynce (za zwiększenie doliczamy 5 % ceny netto rolety). PROWADNICE STOSOWANE DO ROLET NADSTAWNYCH PROWADNICA POJEDYNCZA RK 18 PROWADNICA PODWÓJNA RK WKRĘT DO MOCOWANIA PROWADNIC PVC Ls = 10 mm d1 = 5 mm 30 PROWADNICA PODWÓJNA INTERLU 30 PROWADNICA DO MOSKITIERY INTERLU skrzynka PVC montowana na ramie okiennej , ,3 1,

30 PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZESTAWÓW ROLET WE WSPÓLNEJ SKRZYNCE ORAZ SPOSOBY ROZMIESZCZENIA W NICH NAPĘDÓW Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe w obu roletach po stronie lewej lub prawej. Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe w każdej rolecie (1,,3) po stronie lewej lub prawej Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe: w rolecie nr 1 tylko po stronie lewej, w rolecie nr tylko po stronie prawej, Możliwe jest również zastosowanie wspólnego napędu dla obu rolet po stronie prawej lub lewej. 1 3 Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe: w rolecie nr 1 po stronie prawej lub lewej, w rolecie nr tylko po stronie lewej, w rolecie nr 3 tylko po stronie prawej. Możliwe jest również zastosowanie wspólnego napędu dla rolet nr i nr 3 po stronie prawej lub lewej. prowadnica pojedyncza Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe: w rolecie nr 1 tylko po stronie lewej, w rolecie nr 3 tylko po stronie prawej. W rolecie nr nie ma możliwości umieszczenia oddzielnego napędu. Roletę tą należy połączyć wspólnym napędem z roletą nr 1 lub nr 3. Wyklucza się możliwość zastosowania wspólnego napędu dla 3 rolet. prowadnica podwójna Wszystkie rysunki należy wykonywać w widoku od wewnątrz. Przy zamawianiu zestawów rolet przyjmowana jest zasada,że na zamówieniu wpisujemy rolety w kolejności od lewej strony do prawej patrząc od wewnątrz pomieszczenia. 3.11

31 PROFILE ADAPTACYJNE UŁATWIAJĄCE POŁĄCZENIE ROLETY Z PROFILEM OKIENNYM AD 1 Uniwersalny Kőmmerling (EuroFutur Classic 70mm, Elegance 70mm, MD Classic 70mm, MD Classic półzlicowany 70mm) KBE (System z uszczelką przylegową 58mm, 70mm) Rehau (Geneo 86mm) Oknoplast Kraków (70mm) Schüco (Corona SI 8, 8+; 8 mm) Salamander (Salamander 3D 76mm, SL 76mm, Vision 76mm) Deceuninck (Zendöw 3k 70mm, projekt mm) Deceuninck Thyssen (Prestige 76mm, Prestige PassivHaus 76mm) Wymar (Wymar 60 60mm, Wymar 7 70mm) Decco ( mm) Aluplast (Ideal mm) AD 9 BRÜGMANN ( 60 lub 66 ) AD Aluplast (Ideal mm) Deceuninck (Elite 71mm, Arcade 71mm Dobroplast (Avantgarde mm, mm) AD 10 Aluplast (Ideal mm, mm, mm) Drutex (Iglo 5 70mm) AD 5 Veka (Softline 58mm, 70mm) Kőmmerling (58mm) Deceuninck (Zendöw 5k 70mm, Zendöw 70 70mm) DeceuninckThyssen (Optima 71 mm) AD 14 Trocal (Inno Nova 70mm) Rehau (Briliantdesign 70mm, 80mm) Gealan (S mm) AD 6 Aluplast (Ideal mm, 6000 PassivHaus 80mm) Foris (100 60mm, mm, mm) Rehau (Eurodesign 60mm, Thermodesign 60mm) AD 16 Brügmann (AD 73mm, MD 73mm) AD 7 AD 17 KBE 3K, 4K, ECO 9001 Salamander (D 60mm) AD 8 Trocal (Inno Nova 70mm) Rehau (Eurodesign 86plus 86mm, Eurodesign 70mm, Thermodesign 70mm) Gealan (S mm) Z UWAGI NA CZĘSTE MODYFIKACJE I WPROWADZANIE NOWYCH TYPÓW PROFILI OKIENNYCH, PRZED ZŁOŻENIEM PIERWSZEGO ZAMÓWIENIA PROSIMY O PRZESŁANIE PROFILU OKIENNEGO (LUB JEGO PRÓBKI) W CELU DOBRANIA OPTYMALNEGO PROFILU ADAPTACYJNEGO. Na druku zamówienia prosimy określić rodzaj systemu profili okiennych. Brak określenia profilu okiennego uznamy za zamówienie adaptera uniwersalnego. 3.1

32 PROFILE ADAPTACYJNE UŁATWIAJĄCE POŁĄCZENIE ROLETY Z PROFILEM OKIENNYM (dotyczy rolet INTERLU) U1 DREWNO U FORIS 500, 501 ALUPLAST (IDEAL 6000, 7000) KOMMERLING (EuroFutur Classic, Elegance, System drzwiowy Premiline) KBE (System_70mm, System_70md) REHAU (EuroDesign 86 plus, EuroDesign 70, ThermoDesign) GEALAN (S 8000 IQ, S 8000 IQ plus) DECEUNINCKTHYSSEN (Optima, Prestige) SYSTEM KLIK U3 ALUPLAST HST VEKA (Softline 13 AD, Effectline, Topline AD,Swingline, Roundline, Perfectline AD, Alphaline 90, HST) KOMMERLING (EuroFutur MD Classic) KBE KBE 70mm (4 żebra zamiast 5) FORIS (100, 101, 601) REHAU(CharacterDesign 70, GENEO ) DOBROPLAST (Avantgarde 7000, Avantgarde 7000 HS, Avantgarde 9000, Avantgarde 9000 HS) SCHUCO (Corona CT 70, 70 niższa) SALAMANDER (D,3D) DRUTE (IGLO 5, IGLO 5 CLASSIC) GEALAN (S 3000, S 3000) DECEUNINCK (zendow 70, Elite DECEUNINCKTHYSSEN (Elite, Arcade) DECCO 7010 U4 GEALAN (S 7000 IQ, S 8000 IQ, S 8000 IQ plus) TROCAL (InnoNova_70.M5 elegance, InnoNova_70.M5 classic, InnoNova_70.A5 elegance, InnoNova_70.A5 classic, InnoNova 000 classic) U5 BRUGMANN (AD, AD EcoLine, AD Arte, AD SunLine, AD kolor, MD) WYMAR (wymar 7) SPECTUS Tk71 Profil adaptacyjny + kątownik maskujący; (rys. dotyczy profila adaptacyjnego U5) 3.13

33 LISTA DOSTĘPNYCH KOLORÓW OKLEIN PVC ANTRACYT GŁADKI SZARY KWARCOWY SZARY BAZALTOWY SZARY BAZALTOWY GŁADKI PVC W standardzie roleta zawiera: skrzynkę i prowadnice w kolorze białym, kasetę na taśmę do 5 mb (zwijacz, waga rolety do 1 kg) w kolorze białym. W roletach Termolux i Interlux z pokrywą rewizyjną w okleinie oraz roletach ze skrzynką w okleinie obustronnej, zwijacz i taśma w kolorze brązowym, wkręty mocujące prowadnice wzmocnioną listwę dolną (55 mm) z uszczelką gumową (biała, ciemny brąz, brąz, szary, beż, srebrny,kość słoniowa), klipsowany pancerz (aretaż) stalowe uchwyty boczne w systemie Termolux i Interlux WYPOSAŻENIE DODATKOWE patrz cennik elementów dodatkowych i dopłat str UWAGA! Elementy dodatkowe muszą być każdorazowo wyszczególnione w zamówieniu patrz str

34

35 R ROLETY ZEWNĘTRZNE STANDARD STANDARD z moskitierą INTERMO INTERMO z moskitierą ROLLOLU ROLLOLU z moskitierą OMEGASTANDARD OMEGASTANDARD z moskitierą OMEGALU OMEGALU z moskitierą Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian 4

36 nr: /pieczęć zamawiającego/ ZAMÓWIENIE NA ROLETY ZEWNĘTRZNE Zamówienie dotyczy rolet STANDARD. W przypadku zamówienia rolet STANDARD z moskitierą, ROLLOLU, ROLLOLU z moskitierą, OMEGASTANDARD, OMEGASTANDARD z moskitierą, OMEGALU, OMEGALU z moskitierą, INTERMO, INTERMO z moskitierą należy zaznaczyć odpowiednie pole na druku zamówienia znakiem "" z dnia: termin dostawy: adres dostawy (jeżeli inny niż zamawiającego): UWAGA! Ogólne warunki sprzedaży i dostaw ( str. 1 ) stanowią integralną część niniejszego zamówienia Rozmiar rolety [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami) szerokość wysokość rozmiar [mm] Wyjście (taśmy, linki, kabla) nie dotyczy INTERMO Rys. rodzaj prowadnic (Proste, Kątowe, Podwójne) wiercenie prowadnic Rys. 3 kolor / klapy rewizyjnej, listwy tynkowej Rodzaj listwy tynkowej dotyczy Intermo (LT0 lub LT30) kolor boków (dotyczy skrzynek w kolorze, 30, 48) kolor prowadnic rodzaj profilu pancerza Rys. 1 Rys. kolor profilu pancerza wg wzornika kolor listwy dolnej MOSKITIERA kolor siatki kolor listwy dolnej taśma zwijacz Rys. 3 WIERCENIE PROWADNIC OBSŁUGA patrząc od wewnątrz) NAPĘD ( ręczny korba sprężyna z silnik linka + zamek przegubem L P korbowy Kardana STANDARD STANDARD z moskitierą ROLLOLU ROLLOLU z moskitierą OMEGASTANDARD OMEGASTANDARD z moskitierą OMEGALU OMEGALU z moskitierą INTERMO INTERMO z moskitierą Uwagi: np. kolor zwijacza,taśmy, elementy dodatkowe: rygle, przełączniki L p Ilość typ rolety Rys uwagi, szkice (widok od wewnątrz) Przed przystąpieniem do wypełniania druku prosimy zapoznać się z objaśnieniami. UWAGA: Samodzielne zmiany treści druku zamówienia mogą doprowadzić do błędnej realizacji zamówienia. Reklamacje tego typu nie będą uwzględniane.

37 OBJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA NA ROLETY ZEWNĘTRZNE STANDARD, STANDARD z moskitierą, ROLLOLU, ROLLOLU z moskitierą, OMEGASTANDARD, OMEGASTANDARD z moskitierą, OMEGALU, OMEGALU z moskitierą, INTERMO, INTERMO z moskitierą Rozmiar rolety [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami) szerokość wysokość rozmiar [mm] Wyjście (taśmy, linki, kabla) nie dotyczy INTERMO Rys. rodzaj prowadnic (Proste, Kątowe, Podwójne) wiercenie prowadnic Rys. 3 kolor / klapy rewizyjnej, listwy tynkowej Rodzaj listwy tynkowej dotyczy Intermo (LT0 lub LT30) kolor boków (dotyczy skrzynek w kolorze, 30, 48) kolor prowadnic rodzaj profilu pancerza kolor profilu pancerza wg wzornika kolor listwy dolnej MOSKITIERA kolor siatki kolor listwy dolnej taśma zwijacz OBSŁUGA patrząc od wewnątrz) NAPĘD ( ręczny korba sprężyna z silnik linka + zamek przegubem L P korbowy Kardana Uwagi: np. kolor zwijacza,taśmy, elementy dodatkowe: rygle, przełączniki L p Ilość typ rolety Rys. 1 Standardowe wyposażenie patrz str szerokość gotowej rolety (całkowita, łącznie z prowadnicami) podana w centymetrach (w przypadku montażu na elewacjityp rolety A do szerokości wnęki należy doliczyć prowadnice x5,5=11 cm lub x6,6=13, cm w przypadku profila 5), Przy zastosowaniu prowadnic podwójnych wymiar należy podać od osi prowadnicy podwójnej,. wysokość gotowej rolety (całkowita, łącznie ze skrzynką) podana w centymetrach (w przypadku montażu na elewacji typ A do wysokości wnęki należy doliczyć odpowiedni rozmiar ), patrz sposób wymiarowania roletystr. 4.11, 3. określić typ rolety wg rysunku 1: A przyjmowany jako standard w przypadku gdy nie zostanie określony typ rolety montaż na elewacji, B lub C montaż we wnęce wg rysunku na formularzu zamówień. W przypadku rolet INTERMO typ montażu standardowo jest przyjmowany jako B. 4. wysokość w milimetrach, dobranej według tabel nawojowych patrz str Za zwiększenie doliczamy 5% ceny netto rolety, standardowo zostanie przyjęty z tabeli nawojów w poszczególnych skrzynkach, 5. wpisać B, C lub D według rysunku na str. 4.1 (wyjście D nie występuje w skrzynce 137 oraz w roletach ROLLOLU, OMEGASTANDARD, OMEGALU i INTERMO). Jeżeli wyjście taśmy nie będzie określone standardowo zostanie przyjęte jako B w przypadku typu rolet A i B oraz C w przypadku typu rolety C. W roletach INTERMO standardowo przyjmowane jest wyjście B, 6. wpisać P (proste), K (kątowe), PD (podwójne), P/PD (proste+podwójne) lub K/PD (kątowe+podwójne) wg rysunku, patrz str. 4.1, Przy roletach z moskitierą występują tylko prowadnice pojedyncze 7. wpisać typ wiercenia A, B lub C według rysunku 3, 8 i 11. kolor, prowadnic oraz nakładek: 0 biały, 08 ciemny brąz, 09 brąz, 03 szary, 05 beż, 01 srebrny, 16 kość słoniowa, 3 antracyt (standard), według wzornika pancerza; prowadnice w kolorach drewnopodobnych występują tylko w okleinie (nie są lakierowane), UWAGA NOWOŚĆ w roletach standard skrzynka może również występować w kolorze mahoń, 30 orzech i 48 złoty dąb (lakierowanie dotyczy 137, 165, 05), inne kolory lakierowania zbliżone do koloru pancerza należy określić symbolem koloru profila oprócz kolorów, 30, 48, 54 (dopłaty str. 6.9), lub kolory nietypowe wg tabeli RAL w przypadku rolet INTERMO w kolumnie 8 określamy kolor klapy rewizyjnej oraz listwy tynkowej. Mogą one występować również w okleinie patrz str i okładka, kolor nakładki za dopłatą patrz cennik dopłat str.6.9. W przypadku różnych kolorów należy wpisać wybrany kolor nakładki w polu UWAGI. 9. wybrać rodzaj listwy tynkowej (dotyczy rolet Intermo) (LT0 lub LT30) 10 kolor boków: boki mogą występować w kolorze mahoń, 30 orzech lub 48 złoty dąb (lakierowane, patrz dopłaty str ) 1. wpisać wybrany profil PA 39 (profil aluminiowy), PA 45 (profil aluminiowy), PA 5 (profil aluminiowy), PVC 37, PVC 5 (profil PVC 5 nie występuje w roletach z moskitierą) 13. oznaczenie koloru profili PA 39, PA 45, PA5, PVC 37, PVC 5 według wzornika ostatnia strona okładka (jeżeli profil ma być bez perforacji w miejsce w symbolu wpisać 1, np.: 0 biały perforowany, 10 biały bez perforacji). Uwaga! profil bez perforacji jest stosowany standardowo w przypadku rolety ze sprężynowym mechanizmem podnoszenia 14. Kolory listwy dolnej: 0biała, 08 ciemny brąz, 09 brąz, 03 szary, 05 beż, 01 srebrny, 16 kość słoniowa, 3 antracyt (standard bez dopłat), inne kolory lakierowania zbliżone do koloru pancerza należy określić symbolem koloru profila (oprócz kolorów, 30, 48, 54 drewnopodobnych) a kolory nietypowe wg tabeli RAL, listwa dolna występuje również w okleinie (patrz lista kolorów oklein str 3.1 oraz dopłaty strona 6.9) 15. kolor siatki (dotyczy moskitiery) 03 szara i 0 czarna 16. kolor listwy dolnej moskitiery 0 biała, 08 ciemny brąz, 09 brąz, 03 szary, 05 beż, 01 srebrny, 16 kość słoniowa, 3 antracyt (standard bez dopłat) 17. Wybór napędu (proszę zaznaczyć w kolumnie wybranego napędu): zwijacz taśmy (bez dopłaty) dostępny w kolorze białym (brązowym na życzenie). Jeżeli kolor zwijacza nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako biały z taśmą w kolorze szarym, 18. kaseta z przekładnią (na taśmę lub linkę) dostępna w kolorze białym (brązowym na życzenie) i korbką. Jeżeli kolor kasety nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako biały z taśmą w kolorze szarym. Aby określić rodzaj zwijacza proszę zaznaczyć również jedno z sąsiadujących pól: 17 ("taśma") czyli kaseta z przekładnią na taśmę lub, 19 ("linka") czyli kaseta z przekładnią na linkę. 19. zwijacz linki dostępny w kolorze białym (brązowym na życzenie). Jeżeli kolor zwijacza nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako biały, 0. sprężynowy mechanizm podnoszenia i zamek baskwilowy w listwie dolnej, 1. napęd elektryczny (jeżeli silnik nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako silnik PORTOS kablowy) jeżeli rozmiar nie będzie określony, 0. korbowy mechanizm podnoszenia z przegubem Kardana 90 ( patrz strona 6.11 ) 3. strona umiejscowienia zwijacza (kasety, korby, przełącznika) patrząc od wewnątrz pomieszczenia, 4. uwagi dotyczące poszczególnych pozycji, ich dodatkowe wyposażenie np.: kolor zwijacza i taśmy (linki), rygle automatyczne, przełączniki itd. Rysunki zestawów i szkice (wszystkie patrząc od wewnątrz), uwagi można umieszczać pod tabelą.

ROLETY NADSTAWNE TERMOLUX CLASSIC INTERLUX Z MOSKITIERĄ INTERLUX NOWOŚĆ. Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian

ROLETY NADSTAWNE TERMOLUX CLASSIC INTERLUX Z MOSKITIERĄ INTERLUX NOWOŚĆ. Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian R ROLETY NADSTAWNE CLASSIC TERMOLU INTERLU NOWOŚĆ INTERLU Z MOSKITIERĄ Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian 3 ROLETY NADSTAWNE - CLASSIC NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCIACH SKRZYNEK Pancerz

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CLASSIC 3.4 TERMOLU 3.6 INTERLU 3.7 INTERLU Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 STANDARD

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CLASSIC 3.4 TERMOLU 3.6 INTERLU 3.7 INTERLU Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 STANDARD

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI KOLORYSTYKA I DOPŁATY DO KOLORÓW NIESTANDARDOWYCH...2 CENNIK ROLET ZEWNĘTRZNYCH W SKRZYNKACH ALUMINIOWYCH...4 I. Skrzynka standard...5 II. Skrzynka półokrągła...7

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie ZB ZAMEK BASKWILOWY W LISTWIE DOLNEJ + KOMPLET KLUCZY (2 szt.) ORAZ PŁYTKA MASKUJĄCA WYSTĘPUJĄCE W KOLORZE BIAŁYM,

Bardziej szczegółowo

Roleta zewnętrzna elewacyjna ST2000 z profilu PA 52 bez moskitiery

Roleta zewnętrzna elewacyjna ST2000 z profilu PA 52 bez moskitiery Dane aktualne na dzień: 14-10-2019 14:32 Link do produktu: https://roleta.pl/roleta-zewnetrzna-elewacyjna-st2000-z-profilu-pa-52-bez-moskitiery-p-6.html Roleta zewnętrzna elewacyjna ST2000 z profilu PA

Bardziej szczegółowo

Roleta nadstawna MX1200 KATALOG TECHNICZNY

Roleta nadstawna MX1200 KATALOG TECHNICZNY Roleta nadstawna MX1 KATALOG TECHNICZNY R SPIS TREŚCI: Cechy i zalety systemu MX1 2 Elementy skrzynki 3 Przekroje i wykaz części 4 Boki 12 Profile PVC 14 Pokrywy rewizyjne, zaślepki pokryw 16 Wkładki

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 015 R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CC1000 3.4 TL1000 3.18 TP1000 3.19 TP1000 Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 ST000

Bardziej szczegółowo

KOLORYSTYKA OKLEIN antracyt gładki (nr KDB74-F7) 14 - biel kremowa (nr H ) 12 - antracyt (nr KDB74-Z8) 11 - palisander (nr H )

KOLORYSTYKA OKLEIN antracyt gładki (nr KDB74-F7) 14 - biel kremowa (nr H ) 12 - antracyt (nr KDB74-Z8) 11 - palisander (nr H ) KOLORYSTYKA OKLEIN 10 antracyt gładki (nr KDB74F7) 11 palisander (nr H465010) 1 antracyt (nr KDB74Z8) 14 biel kremowa (nr H4565015) Uwaga! Przedstawione powyżej próbki ystyczne mogą w pewnym stopniu odbiegać

Bardziej szczegółowo

Rolety Zewnętrzne. System Nadokienny. Warianty skrzynek rolet nadstawnych Vegas Revo

Rolety Zewnętrzne. System Nadokienny. Warianty skrzynek rolet nadstawnych Vegas Revo Rolety Zewnętrzne System Nadokienny Warianty skrzynek rolet nadstawnych Vegas Revo VR165 PVC wymiary: 165 x 240 mm maksymalna efektywna wysokość pancerza: do 182 cm montaż: adaptacja uniwersalna PVC otwieranie:

Bardziej szczegółowo

CENNIK ROLETY NADSTAWNE ROLETY ZEWNĘTRZNE AKCESORIA NAPĘDY STEROWANIA

CENNIK ROLETY NADSTAWNE ROLETY ZEWNĘTRZNE AKCESORIA NAPĘDY STEROWANIA CENNIK ROLETY NADSTAWNE ROLETY ZEWNĘTRZNE AKCESORIA NAPĘDY STEROWANIA Ok-Plast sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 2a 49-100 Niemodlin Tel. / (077) 460 83 28 NIP 747-17-33-579 www.ok-plast.pl str. 1 OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

Ancenis. Signes Fronton

Ancenis. Signes Fronton Ancenis Signes Fronton Bonat Moskitiery Varades Clison Atesa Wysokość profilu Grubość profilu Ilość listew na 1 m wysokości Masa 1 m 2 Max powierzchnia (SIGNES, BONAT, ATESA) Max szerokość (SIGNES, BONAT,

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Pisla Group Member CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2014 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH SPIS TREŚCI Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z PA 39

Bardziej szczegółowo

ROLETY KATALOG - CENNIK. 2015 www.portosrolety.pl

ROLETY KATALOG - CENNIK. 2015 www.portosrolety.pl ROLETY KATALOG CENNIK 015 www.portosrolety.pl KOLORYSTYKA OKLEIN ** ** ** ** ** ** ** ** ** 95 aluminum szczotkowane*** * Okleiny dostępne są w systemie CC1000 i TL1000 w skrzynce 160mm i 00mm termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery. Producent Systemów Osłonowych

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery.  Producent Systemów Osłonowych Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery www.koboproducent.pl Producent Systemów Osłonowych Ogólne Warunki Sprzedaży 1.Wszystkie ceny w cenniku są wyrażone w złotówkach oraz są cenami netto (nie zawierają

Bardziej szczegółowo

ROLETY KATALOG - CENNIK

ROLETY KATALOG - CENNIK ROLETY KATALOG CENNIK 017 www.portosrolety.pl KOLORYSTYKA OKLEIN Uwaga! Przedstawione powyżej próbki kolorystyczne mogą w pewnym stopniu odbiegać od kolorystyki rzeczywistej. Kolorystyka pancerzy nie jest

Bardziej szczegółowo

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Toruń 01-02-2013 Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Opis Bramy Standardowy pancerz bramy wykonany jest z aluminiowych profili wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, na dole zakończony aluminiową

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 33 Moskitiery drzwiowe 35 Wzór zamówienia na moskitiery drzwiowe Wymiarowanie moskitier drzwiowych Montaż moskitier drzwiowych

SPIS TREŚCI. 32 33 Moskitiery drzwiowe 35 Wzór zamówienia na moskitiery drzwiowe Wymiarowanie moskitier drzwiowych Montaż moskitier drzwiowych \ KATALOG ESIMA Jakub Wiśniewski 85-790 Bydgoszcz, ul. Wandy Siemaszkowej 23. Tel/fax 0-52 343-99-17 www.esima.pl, esima@esima.pl NIP 554-245-75-66 REGON 341318436 SPIS TREŚCI Rodzaje pancerzy, kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170 Moskitiery Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM17 168 System GS43 170 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech winchester Cena w tabeli obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2017.01 Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2 0 1 7 1 2 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz 4 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz - drewnopodobna 5 MRM - Moskitiera na magnes 7 MRS - Moskitiera

Bardziej szczegółowo

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC ROLETY ZEWNĘTRZNE DOBRY KLIMAT

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC ROLETY ZEWNĘTRZNE DOBRY KLIMAT aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC ROLETY ZEWNĘTRZNE DOBRY KLIMAT www.aluplast.com.pl Rolety zewnętrzne aluplast. Dobry klimat. Atmosfera wnętrza Państwa domów to bardzo ważny element

Bardziej szczegółowo

Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900)

Cennik aluminiowych żaluzji poziomych z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900) SPIS TREŚCI ŻALUZJE POZIOME Żaluzje poziome, 25mm, białe.. 1 Żaluzje poziome, 25mm, kolory jednolite... 2 Żaluzje poziome, 25mm, kolory niestandardowe... 3 Żaluzje poziome, 16mm, wszystkie kolory dostępne

Bardziej szczegółowo

Labona Vyměřanamontuj

Labona Vyměřanamontuj ROLETY ZEWNĘTRZNE Roleta montowana przed oknem Roleta montowana nad oknem Roleta podtynkowa 1. POMIAR ROLETY STANDARD ROZMIARY ZAMAWIANE TO CAŁKOWITE ROZMIARY ROLETY. Szerokość rolety = X Wysokość rolety

Bardziej szczegółowo

Cennik rolet 09/2014

Cennik rolet 09/2014 rolet 09/2014 Spis treści Kolory do rolet naokiennych... 04 Kolory do rolet zewnętrznych... 05 Expert - R-IN_1... 06 Expert - R-IN_1 - Dane techniczne... 07 Expert - R-IN_1 (PA 39)... 08 Expert - R-IN_1

Bardziej szczegółowo

RK 18 AP 1XUS RK 18 AP 2XUS DP-PCV z uszczelką szczotkową, do profili: PA 39, PA 45, PCV 37

RK 18 AP 1XUS RK 18 AP 2XUS DP-PCV z uszczelką szczotkową, do profili: PA 39, PA 45, PCV 37 RK 18 AP 1XUS 35 (CC1000, TL1000 ) (CC1000, TL1000 ) 30 (CC1000, TL1000 ) 25 12 13 11 (CC1000, TL1000 ) - z uszczelką szczotkową, do profili: PA 39, PA 45, PCV 37 - mit Bürstendichtung, für Profile: PA

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL INTEGRO ROLETA ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL 1. Minimalna powierzchnia rolety wynosi 1. 2. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT. 3. Kolory podstawowe skrzynek i prowadnic: biały, brąz jasny, brąz

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. 1 2 3 4 CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2018 wydanie pierwsze 20.08.2018 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z PA 39 i PA

Bardziej szczegółowo

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO SPIS TREŚCI strona RODZAJE MOSKITIER ROLOWANYCH VOLANDO MOSKITIERY PIONOWE

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm R AMKOWA NA KOŁNIERZ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 40 45 47 50 52 57 59 62 64 67 70 72 76 79 60 50 53 55 58 63 65 68 71 74 77 79 84 86 80 57 60 63 66 70 73 76 79 82 85 88 92 95 100 62 65

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL ROLETA ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL 1. Minimalna powierzchnia rolety wynosi 1. 2. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 8% dla osób fizycznych, 23% dla firm. MEGA MAKRO ANTYWŁAMANIOWYM WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny produktu. Rolety.

Katalog techniczny produktu. Rolety. Katalog techniczny produktu Rolety Miniroleta Opis: roleta zwijana wolnowisząca Miejsce montażu: skrzydło okienne Sposób montażu: zawieszana lub przyklejana (uniwersalny uchwyt do witryn) Kolor mechanizmu:

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE ZAMÓWIENIE NR DATA DO: BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIG TOR: +48 52 345 28 82; FAX: +48 52 345 28 81; e-mail: handel@bigtor.pl FIRMA: PROJEKT:

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK ŻALUZJI FASADOWYCH. wydanie pierwsze

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK ŻALUZJI FASADOWYCH. wydanie pierwsze Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK ŻALUZJI FASADOWYCH 2019 wydanie pierwsze 15.03.2019 Nowoczesne żaluzje fasadowe idealnie sprawdzą się w budynkach z dużymi przeszkleniami. Ich głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe CENNIK 2017 Bramy segmentowe przemysłowe Opis produktu Bramy przemysłowe zostały zaprojektowane do użytku w miejscach intensywnej eksploatacji - budynkach przemysłowych oraz budynkach wielorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - - - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 E.Domaszk, E. Główczewski sp.j. OKNA MAGAZYNOWE. Rehau Okno Character 70 renowacyjne - 1 szt. Rumia, Sobieskiego 23

Windows 2000 E.Domaszk, E. Główczewski sp.j. OKNA MAGAZYNOWE. Rehau Okno Character 70 renowacyjne - 1 szt. Rumia, Sobieskiego 23 Windows 2000 E.Domaszk, E. Główczewski sp.j. Rumia, Sobieskiego 23 tel : 058 671 31 91; 058 671 91 00 www.windows2000.com.pl Data dostarczenia: 0 Widok stolarki jest widokiem od wewnątrz. Wszystkie wymiary

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OBOWIĄZUJĄCE W DRABEST Sp. z o.o. Warunki ogólne

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OBOWIĄZUJĄCE W DRABEST Sp. z o.o. Warunki ogólne OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OBOWIĄZUJĄCE W DRABEST Sp. z o.o. Warunki ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe określają zasady zawierania umowy towarów oferowanych przez Drabest sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CC1000, TL1000

INSTRUKCJA MONTAŻU CC1000, TL1000 R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA MONTAŻU CC1000, TL1000 PROFILE ADAPTACYJNE PVC UŁATWIAJĄCE POŁĄCZENIE ROLETY Z PROFILEM OKIENNYM CC1000, TL1000 UNIWERSALNY Kőmmerling (EuroFutur Classic 70mm, Elegance 70mm,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CC1000, TL1000

INSTRUKCJA MONTAŻU CC1000, TL1000 R Z K A LIS Z A INSTRUKCJA MONTAŻU CC1000, TL1000 PROFILE ADAPTACYJNE PVC UŁATWIAJĄCE POŁĄCZENIE ROLETY Z PROFILEM OKIENNYM CC1000, TL1000 15 PRZEZNACZONY DO SYSTEMU TL1000 82 72 4,5 RN-1 70 B UNIWERSALNY

Bardziej szczegółowo

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami.

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie Zakup towarów oferowanych przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Bykowie odbywa się

Bardziej szczegółowo

adams.com.pl Ogólne informacje o stolarce w systemie Schüco

adams.com.pl Ogólne informacje o stolarce w systemie Schüco adams.com.pl Ogólne informacje o stolarce w systemie Schüco wydanie 1/14 Przekroje stolarki PVC CLASSIC Uf = 1,4 W/m2K Uw = 1,3 W/m2K 1,0 W/m2 K) Uw= 1,0 W/m2K 0,6 W/m2K) 37 83 90 RONDO Uf = 1,4 W/m2K

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Rolety zewnętrzne Rolety antywłamaniowe Bramy rolowane Kraty rolowane

CENNIK. Rolety zewnętrzne Rolety antywłamaniowe Bramy rolowane Kraty rolowane CENNIK Rolety zewnętrzne Rolety antywłamaniowe Bramy rolowane Kraty rolowane 2014 Firma Andrzejczak s.c. ul. Piłsudskiego 3g 95-200 Pabianice NIP: 731-16-48-511 www.andrzejczak.pl info@andrzejczak.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Pisla Group Member Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2016 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z PA 39 i PA 45 ze względu

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Podane ceny są cenami netto . ZALUZJE DREWNIANE /2010 6/20

CENNIK. Podane ceny są cenami netto . ZALUZJE DREWNIANE /2010 6/20 CENNIK Podane ceny są cenami netto. ZALUZJE DREWNIANE 6/20 /2010 Obowiązuje od 15.11.2010 1 TYP B25-A śaluzje POZIOME BAMBUSOWE I DREWNIANE 25 MM BASSWOOD SYSTEM AMARANT (RYNNA GÓRNA 24X25 MM) Zalecana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 WPROWADZENIE I DEFINICJE 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów zawieranych przez firmę Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M CENNIK INTER S Y S T E M SYSTEMY MOSKITIER Możliwość zastosowania w każdym budynku Wysoka jakość, solidność, piękno Odporność na zmienne warunki atmosferyczne MOSKITIERY PLISOWANE Moskitiera pozioma Informacje

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE DREWNIANE 50mm

ŻALUZJE DREWNIANE 50mm ŻALUZJE DREWNIANE 50mm Naturalne Żaluzje nadają wnętrzu niepowtarzalny klimat. Precyzyjnie regulują ilość światła przenikającego do wnętrza bez konieczności podnoszenia żaluzji. Wykonanie żaluzji ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ.

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. Cennik 2009 STOLARKA PCV system VEKA EFFECTLINE KARO PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. "KARO" Kamiński, Romanowski 16-300 Augustów ul. Tytoniowa 8 karo-augustow@o2.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2017

CENNIK PRODUKTÓW 2017 CENNIK PRODUKTÓW 2017 1 2 3 4 5 6 CENNIK NA TKANINY, TAŚMY DWUSTRONNE, DRUK, LAKIEROWANIE. Tkanina do rolet sprzedawana w mb. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu rolet zewnętrznych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY NAZWA: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 l Nr referencyjny nadany sprawie: SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Przetarg nieograniczony: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOMA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOMA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOMA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SKRZYNEK NADPROŻOWYCH SKN BECK + HEUN CZYLI DAWNE RKS - INFORMATOR TECHNICZNY

SYSTEM SKRZYNEK NADPROŻOWYCH SKN BECK + HEUN CZYLI DAWNE RKS - INFORMATOR TECHNICZNY SYSTEM SKRZYNEK NADPROŻOWYCH SKN BECK + HEUN CZYLI DAWNE RKS - INFORMATOR TECHNICZNY STYROPIANOWA SKRZYNKA NADPROŻOWA 1. Twardy styropian 7. Pokrywa boczna kasety 2. Zewnętrzny nośnik tynku (suprema) 8.

Bardziej szczegółowo

DRZWI PRZESUWNE DRZWI ALUMINIOWE CENNIK

DRZWI PRZESUWNE DRZWI ALUMINIOWE CENNIK DRZWI PRZESUWNE DRZWI ALUMINIOWE CENNIK OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE CENY : Ceny podane są na bazie loco magazyn Firmy LEON, chyba że umowa stanowi inaczej. Do transakcji przekraczającej kwotę 500 zł netto

Bardziej szczegółowo

CENA Z MONTAŻEM Żaluzje 25 mm 1 Żaluzje poziome kolorowe m 2 44,00 zł 52,00 zł 2 Żaluzje poziome "25" kolor - 01,02,03 m 2 55,00 zł 63,00 zł

CENA Z MONTAŻEM Żaluzje 25 mm 1 Żaluzje poziome kolorowe m 2 44,00 zł 52,00 zł 2 Żaluzje poziome 25 kolor - 01,02,03 m 2 55,00 zł 63,00 zł ŻALUZJE POZIOME 1. Ceny brutto, zawierają 23% podatku VAT. 2. Żaluzje 25 mm - min. powierzchnia 0,6 m 2. 3. Żaluzje MIKRO 16 mm - min. powierzchnia 0,6 m 2. 4. Żaluzje 16 i 25 zaciemniające do ceny należy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZUO/.../2019. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2019 r. pomiędzy:

UMOWA NR ZUO/.../2019. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2019 r. pomiędzy: UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2019 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 wydanie drugie 01.08.2017 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH SPIS TREŚCI Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór Umowy. UMOWA nr

Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór Umowy. UMOWA nr OAK.KCB.2621/87/17 Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór Umowy UMOWA nr zawarta w dniu 2017 r. w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.TI

Umowa nr ZTM.TI Umowa nr ZTM.TI.5322.8.2017 zawarta w dniu... 2017 r. w Poznaniu, pomiędzy: Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki

Bardziej szczegółowo

ROLETY KATALOG - CENNIK

ROLETY KATALOG - CENNIK ROLETY KATALOG CENNIK 016 www.portosrolety.pl KOLORYSTYKA OKLEIN ** ** ** ** ** ** ** ** ** 95 aluminum szczotkowane* * Okleiny dostępne są w systemie CC1000 i TL1000 w skrzynce 160mm i 00mm termin realizacji

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE FASADOWE ZF3000

ŻALUZJE FASADOWE ZF3000 ŻALUZJE FASADOWE ZF0 R KOLORYSTYKA SPIS TREŚCI biały beżowy JASNY SZARY SREBRNY SZARE ALUMINIUM antracyt stalowy antracyt ral 9016 vsr 240 ral 7035 ral 9006 ral 9007 ral 7016 db 703 ŻALUZJA FASADOWA ZF0

Bardziej szczegółowo

żaluzje fasadowe cennik produktów

żaluzje fasadowe cennik produktów żaluzje fasadowe cennik produktów INFORMACJE DO CENNIKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. CENA Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w PLN i są cenami netto za jednostkę

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia...

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 2/2018/RPOWP Ogólne Warunki Umowy 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż środków trwałych: Stacja robocza (szt. 3) wraz z wyposażeniem,

Bardziej szczegółowo

2 Przedmiot Zamówienia i zasady składania i potwierdzania Zamówień

2 Przedmiot Zamówienia i zasady składania i potwierdzania Zamówień 1 Postanowienia ogólne 1.1 Ogólne Warunki Dostaw (OWD) określają jednolite warunki dostaw dla zamawianego asortymentu. 1.2 Niniejsze OWD znajdują zastosowanie dla Dostaw realizowanych na podstawie Zamówień

Bardziej szczegółowo

REHAU Character Okno Character 70 renowacyjne K:9631 Palisander U:czarna W:2315 H:1590 KL1-1 szt.

REHAU Character Okno Character 70 renowacyjne K:9631 Palisander U:czarna W:2315 H:1590 KL1-1 szt. Windows 2000 E.Domaszk, E. Główczewski sp.j. Rumia, Sobieskiego 23 tel : 058 671 31 91; 058 671 91 00 www.windows2000.com.pl Widok stolarki jest widokiem od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia...

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 19/2018/CBR Ogólne Warunki Umowy 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż Testera bezpieczeństwa elektrycznego wraz z wyposażeniem, dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Foto instrukcja pomiaru i zamówienia: żaluzje poziome sterowane łańcuszkiem

Foto instrukcja pomiaru i zamówienia: żaluzje poziome sterowane łańcuszkiem Foto instrukcja pomiaru i zamówienia: żaluzje poziome sterowane łańcuszkiem 1. Pomiar szerokości i wysokości żaluzji poziomych sterowanych łańcuszkiem pomiaru dokonujemy w zależności od sposobu montażu.

Bardziej szczegółowo

Żaluzja fasadowa C50

Żaluzja fasadowa C50 KARTA KATALOGOWA PRODUKTU Strona 1 z 5 Żaluzja C50L to osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna lub wewnętrzna, zamontowana do wnęki nad oknem, w której podnoszenie i opuszczanie lameli, wykonanych z pasków

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma: UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Stronami niniejszej umowy są: Firma: GAZPRIME SP Z O.O., NIP: 8961529734, REGON:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

HST 20 płaski próg do drzwi przesuwnych

HST 20 płaski próg do drzwi przesuwnych Wytyczne montażowe HST 20 płaski próg do drzwi przesuwnych Profil renowacyjny bez wpustu podłogowego Do drzwi zewnętrznych z tworzywa sztucznego (ogrody zimowe, tarasy, balkony) Bez progu wg normy DIN

Bardziej szczegółowo

MOSKITIERY OFERTA HANDLOWA NA WYMIAR STOP. tel.: 74 846 34 34, 887 488 002, e-mail supermoskitiery@gmail.com. www.supermoskitiery.

MOSKITIERY OFERTA HANDLOWA NA WYMIAR STOP. tel.: 74 846 34 34, 887 488 002, e-mail supermoskitiery@gmail.com. www.supermoskitiery. MOSKITIERY NA WYMIAR OFERTA HANDLOWA BMR Sp. z o.o., ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych tel.: 74 846 34 34, 887 488 002, e-mail supermoskitiery@gmail.com www.supermoskitiery.com Moskitiery ramkowe okienne

Bardziej szczegółowo

OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr

OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie REGON: 060271146

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży TERMIKA SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Ogólne Warunki Sprzedaży TERMIKA SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Ogólne Warunki Sprzedaży TERMIKA SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Definicje 1 1. Odbiorca podmiot gospodarczy składająca(y) pisemne zamówienie lub zapytanie ofertowe u Dostawcy. 2. Dostawca Termika

Bardziej szczegółowo

suplement edycja 2/2013

suplement edycja 2/2013 suplement edycja 2/2013 SPIS TREŚCI C50L Widok rozstrzelony...3 C50L - opcja z blachą osłonową i prowadnicami linkowymi...4 Profil pióra...4 Klip pióra bezbarwny...4 Profil belki dolnej...5 Zaślepka belki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Guma oporowa hangy insportline

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Guma oporowa hangy insportline INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Guma oporowa hangy insportline SPIS TREŚCI OPIS... 3 WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE... 7 2 OPIS Guma do ćwiczeń 65 mm Insportline ma szerokie zastosowanie i nadaje się

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Vegas Mix VI Edycja:

Vegas Mix VI Edycja: Vegas Mix VI ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX Wariant wykonania rolety typu Mix VX - - - Rodzaj pokrywy ALU - - - Użyty mechanizm sprężynowy MZS - - - Materiał tkaniny standard - - - Rura

Bardziej szczegółowo

Opis Rolety nasadowe FR 59

Opis Rolety nasadowe FR 59 nasadowe FR 59 Wersje: FR 59 o 4 wielkościach skrzynek, 4-stronnie zamknięta, szerokość maks. 3000 mm. W przypadku pokrycia folią zaślepki z tworzywa sztucznego do szerokości maks. 1750 mm, w przypadku

Bardziej szczegółowo

HST 20 RENOWACYJNY PRÓG PŁASKI DRZWI PRZESUWNYCH Z PCV. Instrukcja montażu

HST 20 RENOWACYJNY PRÓG PŁASKI DRZWI PRZESUWNYCH Z PCV. Instrukcja montażu Instrukcja montażu Bezprogowe drzwi przesuwne z PCV do budownictwa Drzwi przesuwne do tarasów, balkonów i ogrodów zimowych Całkowicie płaski próg wg normy DIN 18040 HST 20 RENOWACYJNY PRÓG PŁASKI DRZWI

Bardziej szczegółowo

ESIMA Jakub Wiśniewski Dobrcz, Trzeciewiec 38 Tel NIP REGON

ESIMA Jakub Wiśniewski Dobrcz, Trzeciewiec 38 Tel NIP REGON ESIMA Jakub Wiśniewski 86-022 Dobrcz, Trzeciewiec 38 Tel 516-484-552 www.esima.pl, esima@esima.pl NIP 554-245-75-66 REGON 341318436 SPIS TREŚCI Rodzaje pancerzy, kolorystyka rolet 5 Rodzaje pancerzy 6

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE DREWNIANE 25mm

ŻALUZJE DREWNIANE 25mm ŻALUZJE DREWNIANE 25mm Wykaz listew drewnianych do żaluzji poziomych: Żaluzje drewniane to niezwykle nastrojowe i klimatyczne osłony, które komponują się zarówno w nowoczesnych, jak i stylowych wnętrzach.

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki)

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki) Strona1 Zał. 2 UMOWA DOSTAWY nowej gilotyny (krajarki) W dniu...2012r. w Łodzi pomiędzy: Markiem Bulniakiem zamieszkałym w Łodzi, 93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 114/122 m.68 prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu żaluzji, (rolet) zewnętrznych zwijanych w systemie: NADSTAWNYM typu SKT (OPOTERM) NADSTAWNYM typu SKT (OPOTERM) z MOSKITO

Instrukcja montażu żaluzji, (rolet) zewnętrznych zwijanych w systemie: NADSTAWNYM typu SKT (OPOTERM) NADSTAWNYM typu SKT (OPOTERM) z MOSKITO NADSTAWNYM typu SKT (OPOTERM) NADSTAWNYM typu SKT (OPOTERM) z MOSKITO z MOSKITO Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS ROLETKA MATERIAŁOWA 1. Roletka wolnowisząca MINI, MAXI...................... 5 2. Roletka w kasetce w systemie DELUX.................... 23 3. Roletka

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskie, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, NIP 897-017-81-03, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie

Bardziej szczegółowo