I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(9) Aktywność turystyczna Polaków. Instytut Turystyki Sp. z o.o. PodróŜe Polaków roku I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych W pierwszych trzech kwartałach roku* poziom uczestnictwa Polaków w wieku 15 i więcej lat w krajowych wyjazdach (podróŝach) długookresowych (na co najmniej 5 dni) był wyŝszy w czerwcu i sierpniu, podobny w kwietniu w porównaniu z analogicznymi miesiącami roku. W pozostałych miesiącach uczestnictwo w wyjazdach na 5 i więcej dni było niŝsze. Poziom uczestnictwa w krajowych podróŝach krótkookresowych (obejmujących -4 dni) był wyŝszy w styczniu, podobny w kwietniu. W rezultacie w styczniu i sierpniu uczestnictwo w wyjazdach krajowych ogółem było wyŝsze niŝ w odpowiednich miesiącach roku, w kwietniu i czerwcu podobne. W pierwszych trzech kwartałach roku poziom uczestnictwa Polaków w zagranicznych wyjazdach długookresowych był wyŝszy w marcu i sierpniu, podobny w kwietniu; w zagranicznych wyjazdach krótkookresowych wyŝszy był w czerwcu i sierpniu, podobny w kwietniu, maju i lipcu. W rezultacie uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych ogółem było wyŝsze w sierpniu, podobne w marcu i kwietniu. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych ogółem było wyŝsze w czerwcu i sierpniu w porównaniu z analogicznymi miesiącami poprzedniego roku. W pozostałych miesiącach było niŝsze lub podobne. * Przedstawione dane zostały opracowane na podstawie cyklu badań ankietowych. Badania realizowane są co miesiąc na próbie liczącej co najmniej tysiąc osób i dotyczą podróŝy Polaków w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie. Tak więc analizę wyjazdów w styczniu przeprowadzono na podstawie próby obejmującej 37 osób, wyjazdów w lutym na podstawie próby liczącej 34 osoby, w marcu 39 osób, w kwietniu 35 osób, w maju 31 osób, w czerwcu i lipcu 37 osób. Dane dotyczące sierpnia i września zostały opracowane na podstawie niepełnego cyklu badań. Analizy wyjazdów w sierpniu przeprowadzono na podstawie próby obejmującej osoby, we wrześniu obejmującej 1 osób. Dane dotyczące okresu sierpieńwrzesień naleŝy traktować jako wstępne; ostateczne dane zostaną przedstawione w następnych informacjach z badań. Tab. 1. Uczestnictwo Polaków w krajowych wyjazdach długookresowych (% populacji w wieku 15 i więcej lat) Styczeń,3,1 Luty,5 1,6 Marzec 1,9 1,5 Kwiecień 1,3 1,4 Maj,3 1,9 Czerwiec,6,9 Lipiec 9,1 8, Sierpień 8,8 11, Wrzesień,6,5 Uwaga: uczestnictwo w wyjazdach (podróŝach) turystycznych odnosi się do osób, które co najmniej raz wzięły udział w danego rodzaju wyjeździe (podróŝy); część osób uczestniczyła w więcej niŝ jednym rodzaju podróŝy. Tab.. Liczba Polaków w wieku 15 i więcej lat biorących udział w krajowych wyjazdach długookresowych (w mln) Styczeń,7,65 7% Luty,8,5 38% Marzec,6,45 5% Kwiecień,45,45 % Maj,75,6 % Czerwiec,8,95 19% Lipiec,95,6 1% Sierpień,8 3,6 9% Wrzesień,85,8 6% Tab. 3. Uczestnictwo Polaków w krajowych wyjazdach krótkookresowych (% populacji w wieku 15 i więcej lat) Styczeń,7 3,1 Luty 3,,9 Marzec 4,5,9 Kwiecień 3,6 3,5 Maj 5,4 4, Czerwiec 3,8 3,5 Lipiec 5,1 4,8 Sierpień 6, 4,4 Wrzesień 3,5,6 Instytut Turystyki, -511 Warszawa, Merliniego 9a tel. () , fax ()

2 Tab. 4. Liczba Polaków w wieku 15 i więcej lat biorących udział w krajowych wyjazdach krótkookresowych (w mln) Styczeń,85 1, 18% Luty 1,,95 5% Marzec 1,45,95 34% Kwiecień 1,15 1,15 % Maj 1,75 1,3 6% Czerwiec 1,5 1,15 8% Lipiec 1,65 1,55 6% Sierpień 1,9 1,4 6% Wrzesień 1,15,85 6% Tab. 6. Liczba Polaków w wieku 15 i więcej lat biorących udział w wyjazdach krajowych ogółem (w mln) Styczeń 1,55 1,65 6% Luty 1,75 1,4 % Marzec, 1,4 3% Kwiecień 1,55 1,55 % Maj,4 1,9 1% Czerwiec,, % Lipiec 4,35 4,5 7% Sierpień 4,55 4,85 7% Wrzesień 1,9 1,65 13% Tab. 5. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach krajowych ogółem (% populacji w wieku 15 i więcej lat) Styczeń 4,8 5,1 Luty 5,5 4,4 Marzec 6, 4,3 Kwiecień 4,8 4,8 Maj 7,4 5,9 Czerwiec 6,1 6, Lipiec 13,6 1,5 Sierpień 14, 15,1 Wrzesień 6, 5,1 Tab. 7. Uczestnictwo Polaków w zagranicznych wyjazdach długookresowych (% populacji w wieku 15 i więcej lat) Styczeń,9,8 Luty 1,1,8 Marzec,6,9 Kwiecień,9,9 Maj 1,1,9 Czerwiec 1,5 1,1 Lipiec,8 1,8 Sierpień,1,9 Wrzesień 1,8 1,4 Rys. 1. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach krajowych ogółem (% populacji w wieku 15 i więcej lat) Tab. 8. Liczba Polaków w wieku 15 i więcej lat biorących udział w zagranicznych wyjazdach długookresowych (w mln) % Styczeń,3,5 17% Luty,35,5 9% Marzec,,3 5% Kwiecień,3,3 % Maj,35,3 14% Czerwiec,45,35 % Lipiec,95,6 37% Sierpień,7,95 36% Wrzesień,6,45 5%

3 Tab. 9. Uczestnictwo Polaków w zagranicznych wyjazdach krótkookresowych (% populacji w wieku 15 i więcej lat) Rys.. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach zagranicznych ogółem (% populacji w wieku 15 i więcej lat) Styczeń,5,1 Luty,3, Marzec,5, Kwiecień,3,4 Maj,3,3 Czerwiec,,5 Lipiec,3,3 Sierpień,3,5 Wrzesień,5,3 % 4 3,5 3,5 1,5 1,5 Tab. 1. Liczba Polaków w wieku 15 i więcej lat biorących udział w zagranicznych wyjazdach krótkookresowych (w mln) Styczeń,15,5 67% Luty,1,5 5% Marzec,15,5 67% Kwiecień,1,1 % Maj,1,1 % Czerwiec,1,15 5% Lipiec,1,1 % Sierpień,1,15 5% Wrzesień,15,1 33% Tab. 1. Liczba Polaków w wieku 15 i więcej lat biorących udział w wyjazdach zagranicznych ogółem (w mln) Styczeń,45,3 33% Luty,45,3 33% Marzec,35,35 % Kwiecień,4,4 % Maj,45,4 11% Czerwiec,55,5 9% Lipiec 1,5,65 38% Sierpień,8 1,1 38% Wrzesień,75,5 33% Tab. 11. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach zagranicznych ogółem (% populacji w wieku 15 i więcej lat) Styczeń 1,4,9 Luty 1,3 1, Marzec 1, 1,1 Kwiecień 1, 1, Maj 1,4 1, Czerwiec 1,7 1,6 Lipiec 3,, Sierpień,4 3,4 Wrzesień,3 1,5 Tab. 13. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych ogółem (% populacji w wieku 15 i więcej lat) Styczeń 6,1 5,9 Luty 7, 5, Marzec 7,1 5,3 Kwiecień 5,9 5,9 Maj 8,5 6,9 Czerwiec 7,7 7,7 Lipiec 16,4 14,3 Sierpień 16,4 18, Wrzesień 8, 6,5 3

4 Rys. 3. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych ogółem (% populacji w wieku 15 i więcej lat) % Tab. 14. Liczba Polaków w wieku 15 i więcej lat biorących udział w wyjazdach turystycznych ogółem (w mln) Styczeń 1,95 1,9 3% Luty,5 1,7 4% Marzec,3 1,7 6% Kwiecień 1,9 1,9 % Maj,75,5 18% Czerwiec,45,5 % Lipiec 5,3 4,65 1% Sierpień 5,3 5,8 9% Wrzesień,6,1 19% Tab. 15. Krajowe długookresowe podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Styczeń,9,7 % Luty,95,55 4% Marzec,7,55 1% Kwiecień,5,55 1% Maj,95,7 6% Czerwiec,95 1,5 11% Lipiec 3,5,85 13% Sierpień 3,15 3,9 4% Wrzesień,9,8 11% Ogółem 1,5 11,65 5% Rys. 4. Krajowe długookresowe podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) mln 4,5 4 3,5 3,5 1,5 1,5 II. Wyjazdy krajowe Według szacunków Instytutu Turystyki, w pierwszych trzech kwartałach roku Polacy wzięli udział w 5,3 mln krajowych podróŝy turystycznych, czyli o 1% mniej niŝ roku; 46% stanowiły długookresowe, a 54% krótkookresowe. Obserwujemy mniejszy spadek liczby podróŝy długookresowych (o 5%) niŝ krótkookresowych (o 17%). W pierwszych trzech kwartałach roku Polacy biorący udział zarówno w podróŝach na 5 i więcej dni, jak i na -4 dni, wyjeŝdŝali na podobny okres jak w poprzednim roku. Obserwujemy podobną średnią długości pobytu przy obu rodzajach wyjazdów krajowych. Tab. 16. Krajowe krótkookresowe podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Styczeń 1,5 1,5 43% Luty 1,35 1,15 15% Marzec 1,9 1, 37% Kwiecień 1,55 1,35 13% Maj,3 1,8 % Czerwiec 1,55 1,55 % Lipiec,5, % Sierpień,75 1,85 33% Wrzesień 1,7 1,5 38% Ogółem 16,4 13,65 17% 4

5 Rys. 5. Krajowe krótkookresowe podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) mln 3,5 1,5 1,5 Tab. 17. Krajowe podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Styczeń 1,95, 13% Luty,3 1,7 6% Marzec,6 1,75 33% Kwiecień,5 1,9 7% Maj 3,5,5 3% Czerwiec,5,6 4% Lipiec 5,5 5,5 8% Sierpień 5,9 5,75 3% Wrzesień,6 1,85 9% Ogółem 8,65 5,3 1% Rys. 6. Krajowe podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) mln Tab. 18. Średnia liczba krajowych wyjazdów długookresowych (na osobę) Styczeń 1,4 1,6 Luty 1,17 1, Marzec 1,18 1,19 Kwiecień 1, 1,5 Maj 1,7 1,1 Czerwiec 1,14 1,11 Lipiec 1,11 1,1 Sierpień 1,1 1,9 Wrzesień 1,6 1, Tab. 19. Średnia liczba krajowych wyjazdów krótkookresowych (na osobę) Styczeń 1,3 1,51 Luty 1,34 1,6 Marzec 1,3 1,7 Kwiecień 1,34 1,17 Maj 1,34 1,39 Czerwiec 1,6 1,4 Lipiec 1,39 1,43 Sierpień 1,43 1,31 Wrzesień 1,48 1,4 Tab.. Średnia długość pobytu podczas krajowych podróŝy długookresowych (liczba noclegów) Styczeń 7,3 7,6 Luty 7,1 8,5 Marzec 7,4 9,5 Kwiecień 9,4 7, Maj 6,1 6,8 Czerwiec 8,3 9,5 Lipiec 9,8 9,1 Sierpień 9,8 1, Wrzesień 13,4 1, Ogółem 9,1 9,1 Tab. 1. Średnia długość pobytu podczas krajowych podróŝy krótkookresowych (liczba noclegów) Styczeń 1,8 1,9 Luty 1,9 1,8 Marzec 1,9 1,7 Kwiecień, 1,9 Maj,,1 Czerwiec 1,9 1,8 Lipiec,, Sierpień, 1,9 Wrzesień 1,9 1,8 Ogółem 1,9 1,9 5

6 Tab.. Liczba noclegów podczas krajowych długookresowych podróŝy Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Styczeń 6,5 5,4 17% Luty 6,5 4,6 9% Marzec 5,3 5,3 % Kwiecień 4,8 4, 17% Maj 5,8 4,7 19% Czerwiec 7,8 1, 8% Lipiec 3,1 5,8 6% Sierpień 3,7 39, 7% Wrzesień 11,8 1, 15% Ogółem 111,3 18,8 % Tab. 3. Liczba noclegów podczas krajowych krótkookresowych podróŝy Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) W pierwszych trzech kwartałach roku w strukturze krajowych wyjazdów turystycznych Polaków w wieku 15 i więcej lat wyjazdy w celach typowo turystycznych miały większy udział niŝ w pierwszych trzech kwartałach roku; wyjazdy w celu odwiedzenia krewnych lub mniejszy (rys. 11 i 1). W pierwszych trzech kwartałach roku celem 44% podróŝy była typowa turystyka, 39% odwiedziny. Spośród 5,3 mln krajowych wyjazdów mieszkańców Polski, 11,1 mln to wyjazdy w celach typowo turystycznych, w tym prawie 6% stanowiły długookresowe, a ponad 4% krótkookresowe. W analogicznym okresie roku takich wyjazdów było 11,5 mln (większa była ogólna liczba wyjazdów). Rys. 7. Cele krajowych wyjazdów długookresowych roku 3% 8% 7% Styczeń 1,9,8 47% Luty,6,1 19% Marzec 3,6,1 4% Kwiecień 3,1,5 19% Maj 4,5 3,8 16% Czerwiec 3,,9 3% Lipiec 4,6 4,4 4% Sierpień 5,5 3,5 36% Wrzesień 3, 1,9 41% Ogółem 3, 6, 19% 55% Razem: 1,5 mln Rys. 8. Cele krajowych wyjazdów długookresowych roku 7% 6% Tab. 4. Liczba noclegów podczas krajowych podróŝy Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Długookresowe 111,3 18,8 % Krótkookresowe 3, 6, 19% Krajowe ogółem 143,3 134,8 6% Źródło: szacunki na podstawie badań ankietowych Instytutu Turystyki. 8% 59% Razem: 11,65 mln 6

7 Rys. 9. Cele krajowych wyjazdów krótkookresowych roku 5% 1% 6% Rys. 1. Cele krajowych wyjazdów ogółem roku 39% 11% 6% 3% Razem: 16,4 mln Rys. 1. Cele krajowych wyjazdów krótkookresowych roku 49% 14% 5% 3% 44% Razem: 5,3 mln Tab. 5. Cele krajowych podróŝy długookresowych (%) Turystyczno-wypoczynkowy u krewnych, Zdrowotny 3 4 Religijny 1 Inny 3 Razem: 13,65 mln Rys. 11. Cele krajowych wyjazdów ogółem roku 4% 11% 7% Tab. 6. Cele krajowych podróŝy krótkookresowych (%) Turystyczno-wypoczynkowy 3 3 u krewnych, Zdrowotny Religijny 1 Inny 4 4 4% Razem: 8,65 mln 7

8 Tab. 7. Sposób organizacji krajowych podróŝy długookresowych (%) Całkowicie biuro podróŝy 3 3 Częściowo biuro podróŝy 1 1 Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja 7 6 Częściowo zakład pracy lub inna instytucja 6 6 Samodzielnie Tab. 8. Sposób organizacji krajowych podróŝy krótkookresowych (%) Całkowicie biuro podróŝy Częściowo biuro podróŝy Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja 7 5 Częściowo zakład pracy lub inna instytucja 5 6 Samodzielnie Tab. 9. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podróŝy długookresowych (%) Hotel, motel 9 6 Pensjonat Ośrodek wczasowy 1 1 Dom pracy twórczej 1 Schronisko, dom wycieczkowy 3 1 Sanatorium 3 3 Kwatera agroturystyczna 5 5 Inna kwatera 8 11 Domek kempingowy 3 Namiot (przyczepa) nieodpłatnie 1 Namiot (przyczepa) płatnie 1 Mieszkanie krewnych na wsi Mieszkanie krewnych w mieście 3 Domek na działce 4 5 Inny Tab. 3. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podróŝy krótkookresowych (%) Hotel, motel Pensjonat 7 6 Ośrodek wczasowy 3 Dom pracy twórczej 1 1 Schronisko, dom wycieczkowy 1 Sanatorium Kwatera agroturystyczna 1 Inna kwatera 4 3 Domek kempingowy 1 Namiot (przyczepa) nieodpłatnie 1 Namiot (przyczepa) płatnie 1 Mieszkanie krewnych na wsi 4 Mieszkanie krewnych w mieście Domek na działce 7 7 Inny 3 4 Tab. 31. Środki transportu wykorzystywane podczas krajowych podróŝy długookresowych (%) Samochód osobowy Inny samochód 1 1 Pociąg Kursowy autobus 6 6 Komunikacja podmiejska Autokar 5 6 Motocykl, rower Samolot Wodny środek transportu Inny rodzaj podróŝowania 1 1 Tab. 3. Środki transportu wykorzystywane podczas krajowych podróŝy krótkookresowych (%) Samochód osobowy 63 7 Inny samochód 1 1 Pociąg Kursowy autobus 1 8 Komunikacja podmiejska 1 Autokar 6 5 Motocykl, rower 1 Samolot Wodny środek transportu 1 Inny rodzaj podróŝowania 1 8

9 Rys. 13. NatęŜenie krajowego ruchu turystycznego roku według województw i liczby podróŝy długookresowych (mln) Rys. 15. NatęŜenie krajowego ruchu turystycznego roku według województw i liczby krajowych podróŝy turystycznych ogółem (mln),,9 1,8,65,9,,9 3,3 1,4 1,6,4,3,45,6,9,3 Razem: 11,65 mln,3,6 1,,3,8,55 Uwaga: łączna liczba wizyt w poszczególnych województwach jest o,3 mln większa niŝ liczba podróŝy, gdyŝ część osób podczas jednej podróŝy odwiedziła więcej niŝ jedno województwo. Źródło: szacunki na podstawie badań ankietowych Instytutu Turystyki.,75,3, Razem: 5,3 mln,6 1, 1,55 1,95,8 1,4 1,5 Uwaga: łączna liczba wizyt w poszczególnych województwach jest o,5 mln większa niŝ liczba podróŝy, gdyŝ część osób podczas jednej podróŝy odwiedziła więcej niŝ jedno województwo. Źródło: szacunki na podstawie badań ankietowych Instytutu Turystyki. III. Wyjazdy zagraniczne Rys. 14. NatęŜenie krajowego ruchu turystycznego roku według województw i liczby podróŝy krótkookresowych (mln) 1,1,45 1,4 1,55 1,3,3 Razem: 13,65 mln,75,7,95,7,95 Uwaga: łączna liczba wizyt w poszczególnych województwach jest o, mln większa niŝ liczba podróŝy, gdyŝ część osób podczas jednej podróŝy odwiedziła więcej niŝ jedno województwo. Źródło: szacunki na podstawie badań ankietowych Instytutu Turystyki. 1,7,5,,6,7 W pierwszych trzech kwartałach roku granice Polski przekroczyło niecałe 3 mln polskich obywateli udających się do innych krajów: o 6,% mniej niŝ w takim samym okresie poprzedniego roku. Spadek liczby przekroczeń obserwujemy na wszystkich rodzajach granic. Największy notujemy na granicy wschodniej, mniejszy wśród korzystających z przejść na lotniskach oraz na granicy zachodniej i południowej, najmniejszy wśród korzystających z przejść na granicy morskiej. Tab. 33. Zagraniczne wyjazdy polskich obywateli według granic (przekroczenia granicy w tys.) Zachodnia ,3% Południowa ,% Wschodnia ,4% Morska ,5% Lotniska ,5% Ogółem ,% Źródło: oszacowania na podstawie badań Instytutu Turystyki i częściowe dane StraŜy Granicznej. Według szacunków Instytutu Turystyki, w pierwszych trzech kwartałach roku Polacy w wieku 15 i więcej lat wzięli udział w 4,95 mln turystycznych podróŝy za granicę (o 1% mniej niŝ w takim samym okresie r.), czyli podróŝy połączonych co najmniej z jednym noclegiem poza granicami kraju. 9

10 Obserwujemy większy spadek liczby zagranicznych wyjazdów długookresowych (o 13%) niŝ krótkookresowych (o 4%). Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy, potem Włochy, Wielką Brytanię, Chorwację, Czechy i Austrię. Tab. 34. Zagraniczne długookresowe podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Styczeń,35,5 9% Luty,4,5 38% Marzec,,3 5% Kwiecień,3,35 17% Maj,4,3 5% Czerwiec,5,35 3% Lipiec,95,65 3% Sierpień,7,95 36% Wrzesień,65,45 31% Ogółem 4,45 3,85 13% Rys. 16. Zagraniczne długookresowe podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) mln 1,9,8,7,6,5,4,3,,1 Tab. 35. Zagraniczne krótkookresowe podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Styczeń,,5 75% Luty,1,1 % Marzec,,15 5% Kwiecień,1,1 % Maj,1,15 5% Czerwiec,1,15 5% Lipiec,1,1 % Sierpień,1, 1% Wrzesień,15,1 33% Ogółem 1,15 1,1 4% Rys. 17. Zagraniczne krótkookresowe podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) mln,5,,15,1,5 Tab. 36. Zagraniczne podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Styczeń,55,3 45% Luty,5,35 3% Marzec,4,45 13% Kwiecień,4,45 13% Maj,5,45 1% Czerwiec,6,5 17% Lipiec 1,5,75 9% Sierpień,8 1,15 44% Wrzesień,8,55 31% Ogółem 5,6 4,95 1% Rys. 18. Zagraniczne podróŝe Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) mln 1,4 1, 1,8,6,4, 1

11 Tab. 37. Średnia długość pobytu podczas zagranicznych podróŝy Polaków w wieku 15 i więcej lat (liczba noclegów) Długookresowe 16,7 11,6 Krótkookresowe 1,9, Zagraniczne ogółem 13,7 9,5 Tab. 38. Liczba noclegów podczas zagranicznych podróŝy Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Długookresowe 74,3 44,7 4% Krótkookresowe,,4 9% Zagraniczne ogółem 76,5 47,1 38% (w r. 3,1 mln); liczbę wyjazdów w odwiedziny szacuje się na prawie 1, mln, wyjazdów słuŝbowych na,6 mln, w innych celach na prawie,5 mln. Rys. 19. Cele zagranicznych podróŝy Polaków roku % 19% 4% Tab. 39. Zagraniczne wyjazdy polskich turystów według odwiedzanych krajów (w mln) Razem wyjazdów turystycznych 5,6 4,95 Niemcy 1, 1,15 Włochy.3,55 Wielka Brytania,35,4 Chorwacja,3,35 Czechy,45,35 Austria,,3 Hiszpania,5, Irlandia,15, Egipt,5,15 Francja,3,15 Grecja,5,15 Słowacja,35,15 Szwecja *,15 Dania *,1 Holandia,5,1 Litwa,5,1 Turcja,1,1 Węgry,15,1 Rosja,15 * Belgia,1 * Białoruś,1 * Bułgaria,1 * Norwegia,1 * Ukraina,1 *,7,6 * PoniŜej,1 mln. Uwaga: suma wizyt w poszczególnych krajach była większa niŝ liczba wyjazdów turystycznych, gdyŝ część osób odwiedziła kilka krajów podczas jednej podróŝy. Źródło: szacunki na podstawie badań ankietowych Instytutu Turystyki. W pierwszych trzech kwartałach roku celem 58% zagranicznych wyjazdów Polaków była typowa turystyka. W ogólnej liczbie 4,95 mln wszystkich podróŝy za granicę było ich prawie,9 mln 55% Razem: 5,6 mln Rys.. Cele zagranicznych podróŝy Polaków roku 1% % 1% 58% Razem: 4,95 mln Tab. 4. Cele zagranicznych podróŝy Polaków Turystyczno-wypoczynkowy u krewnych, 19 1 Szkoleniowy 1 5 Religijny Zdrowotny 1 Inny 3 11

12 Tab. 41. Zagraniczne podróŝe Polaków w celach typowo turystycznych według krajów (%) * PoniŜej 3%. Włochy 9 15 Niemcy 7 14 Chorwacja 9 11 Czechy 11 1 Austria 4 8 Hiszpania 5 6 Egipt 7 5 Słowacja 1 5 Grecja 8 4 Francja 4 3 Irlandia * 3 Turcja 4 3 Wielka Brytania * 3 Litwa 5 * Węgry 4 * Bułgaria 3 * Uwaga: odsetki w kolumnach przekraczają 1% część osób odwiedziła kilka krajów podczas jednej podróŝy. Tab. 4. Sposób organizacji podróŝy zagranicznych (%) Całkowicie biuro podróŝy 1 Częściowo biuro podróŝy 3 3 Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja 9 7 Częściowo zakład pracy lub inna instytucja 9 5 Samodzielnie Tab. 43. Baza noclegowa wykorzystywana podczas podróŝy zagranicznych (%) Hotel, motel, pensjonat, zajazd 46 4 Ośrodek wczasowy 3 Dom wycieczkowy, schronisko 3 Wynajęty domek wakacyjny 1 3 Wynajęta kwatera prywatna 9 9 Mieszkanie krewnych lub 8 3 Domek kempingowy Namiot, przyczepa kempingowa 1 1 Sanatorium 1 6 Tab. 44. Środki transportu wykorzystywane podczas podróŝy zagranicznych (%) Samochód osobowy Inny samochód 7 1 Pociąg 3 Kursowy autobus 5 Autokar 17 1 Motocykl, rower Prom 1 1 Samolot 9 3 Inny rodzaj podróŝowania IV. Wydatki na wyjazdy turystyczne Badania Instytutu Turystyki wykazały, Ŝe w pierwszych trzech kwartałach roku 3% wydatków na krajowe podróŝe długookresowe Polacy ponieśli przed wyjazdem, w miejscu zamieszkania; na krajowe podróŝe krótkookresowe 44%, na podróŝe zagraniczne 57%. W pierwszych trzech kwartałach roku dzienne średnie wydatki Polaków na krajowe wyjazdy długookresowe były o 3% niŝsze niŝ w pierwszych trzech kwartałach roku, na krajowe wyjazdy krótkookresowe o 14% wyŝsze, na wyjazdy zagraniczne o 7% wyŝsze. Na cały krajowy wyjazd obejmujący 5 i więcej dni mieszkańcy Polski w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wydawali o 7% mniej niŝ rok wcześniej, na krajowy wyjazd na -4 dni o 1% więcej, na wyjazd zagraniczny o 9% mniej, licząc w PLN (znacznie spadła średnia długość pobytu). Tab. 45. Przeciętne wydatki na krajowe podróŝe długookresowe roku (PLN) Na podróŝ Przeliczone na dzień pobytu Poniesione przed podróŝą 75 7 Poniesione podczas podróŝy Ogółem 9 91 Uwaga: do obliczenia przeciętnych wydatków na dzień pobytu przyjęto średnią długość pobytu 1,1 dnia (średnia liczba noclegów zwiększona o 1). Tab. 46. Przeciętne wydatki na krajowe podróŝe krótkookresowe roku (PLN) Na podróŝ Przeliczone na dzień pobytu Poniesione przed podróŝą Poniesione podczas podróŝy Ogółem Uwaga: do obliczenia przeciętnych wydatków na dzień pobytu przyjęto średnią długość pobytu,9 dnia (średnia liczba noclegów zwiększona o 1). Tab. 47. Przeciętne wydatki na podróŝe zagraniczne roku (PLN) Na podróŝ Przeliczone na dzień pobytu Poniesione przed podróŝą Poniesione podczas podróŝy Ogółem Uwaga: do obliczenia przeciętnych wydatków na dzień pobytu przyjęto średnią długość pobytu 1,5 dnia (średnia liczba noclegów zwiększona o 1). Jerzy Łaciak, Warszawa, listopad r. 1

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008 temat nr 1.30.06(087)

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku W 2016 r. uczestnictwo mieszkańców Polski 1 w wieku 15 lat i więcej w wyjazdach turystycznych wyniosło 57%. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 41 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 i jej wykorzystanie w 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Prof. UEK dr hab. Renata Seweryn Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka Dr hab. Krzysztof Borodako Dr hab. Agata Niemczyk

Prof. UEK dr hab. Renata Seweryn Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka Dr hab. Krzysztof Borodako Dr hab. Agata Niemczyk Źródło: http://e-civitas.pl/program-dnia-sdm-krakow-2016-czwartek-28-lipca/ Prof. UEK dr hab. Renata Seweryn Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka Dr hab. Krzysztof Borodako Dr hab. Agata Niemczyk 0,75% 2,67%

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Zagadnienie opracowano na podstawie ewidencji osób odwiedzających centrum, prowadzonej przez pracowników MCIT. Wykresy

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

4. Turystyka krajowa i zagraniczna

4. Turystyka krajowa i zagraniczna 4. Turystyka krajowa i zagraniczna Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w porównaniu z aktywnością obywateli państw Europy Zachodniej jest jeszcze stosunkowo niewielka ale systematycznie rośnie (szczególnie

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku Instytut Turystyki Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku Warszawa 2006 2 Jerzy Łaciak: Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku Praca przygotowana w ramach PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku Instytut Turystyki Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku Warszawa 2005 2 Jerzy Łaciak: Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku Praca przygotowana w ramach PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU SŁOWACJA

PROFIL RYNKU SŁOWACJA PROFIL RYNKU SŁOWACJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Ambasador Desygnowany RP w Republice Słowackiej : Leszek Soczewica,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Tendencje w turystyce zagranicznej do woj. lubelskiego w latach

Tendencje w turystyce zagranicznej do woj. lubelskiego w latach 35 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Tendencje w turystyce zagranicznej do woj. lubelskiego w latach 2001 2008 Józef Bergier, Andrzej Soroka Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2007 roku

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2007 roku Instytut Turystyki Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2007 roku Warszawa 2008 2 Jerzy Łaciak: Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2007 roku Praca przygotowana w ramach PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

www.gizycko.turystyka.pl

www.gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w GiŜycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 48/ grudnia 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 48/ grudnia 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku 1 Instytut Turystyki Sp. z o.o. Katarzyna Janczak, Krzysztof Patelak Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku Łódź, czerwiec 2014 2 Opracowanie przygotowane w ramach PROGRAMU BADAŃ STATYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2003 roku

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2003 roku Instytut Turystyki Jerzy Łaciak Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2003 roku Warszawa 2004 Praca przygotowana w ramach PROGRAMU BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA ROK 2003 temat

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku Instytut Turystyki Sp. z o.o. Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku Warszawa 2010 2 Jerzy Łaciak: Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku Praca przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku

Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku kkkkkkkkkkkk 1 Instytut Turystyki Sp. z o.o. Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku Warszawa 2013 kkkkkkkkkkkk 2 Praca uzupełniająca przygotowana w

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku Instytut Turystyki Sp. z o.o. Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku Warszawa 2011 2 Jerzy Łaciak: Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku Praca przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 34/ sierpnia 2013 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 34/ sierpnia 2013 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU: ZA 2012 ROK

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU: ZA 2012 ROK ,,,,,,,, Budżet przyznany przez KE, po dozwolonych przesunięciach Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (stan na dzień,..)...., razem z PW. razem z PW. TCP.,,,,,,,, Kwota dofinasowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 40/ października 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 40/ października 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 14/28 12

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 32/2017 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2017 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 36/ września 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 36/ września 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU LITWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015

PROFIL RYNKU LITWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 PROFIL RYNKU LITWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie ul. Smelio 20A, LT-10323 Wilno tel. (+370 5) 270 90 01, 270 90 02 fax (+370 5) 270

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 41/ października 2014 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 41/ października 2014 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo