Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr (102) Aktywność turystyczna Polaków. Instytut Turystyki Sp. z o.o. Podróże Polaków w III kwartale roku* W III kwartale roku uczestnictwo mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych ogółem było o ponad dwa punkty procentowe (o 0,7 mln) wyższe niż w III kwartale roku. Obserwujemy podobny poziom uczestnictwa w krajowych wyjazdach długookresowych (na 5 i więcej dni) oraz wzrost uczestnictwa w krajowych wyjazdach krótkookresowych (na 2-4 dni) i wyjazdach zagranicznych. Notujemy wzrost liczby podróży zarówno krajowych o prawie 30% (głównie krótkookresowych), jak i zagranicznych o 70%. I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych Tab. 1. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych (% populacji w wieku 15 i więcej lat) Krajowe długookresowe 15,0 15,0 Krajowe krótkookresowe 6,5 12,1 Krajowe ogółem 19,3 19,8 Zagraniczne długookresowe 4,6 6,3 Zagraniczne krótkookresowe 0,6 1,9 Zagraniczne ogółem 5,1 7,7 Długookresowe ogółem 18,3 20,1 Krótkookresowe ogółem 7,1 13,6 Krajowe i zagraniczne (ogółem) 22,7 24,8 Uwaga: uczestnictwo w wyjazdach (podróżach) turystycznych odnosi się do osób, które co najmniej raz wzięły udział w danego rodzaju wyjeździe (podróży); część osób uczestniczyła w więcej niż jednym rodzaju podróży. Źródło: Instytutu Turystyki Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych (liczba uczestniczących w wieku 15 i więcej lat w mln) Krajowe długookresowe 4,85 4,85 0% Krajowe krótkookresowe 2,1 3,95 88% Krajowe ogółem 6,25 6,4 2% Zagraniczne długookresowe 1,5 2,05 37% Zagraniczne krótkookresowe 0,2 0,6 200% Zagraniczne ogółem 1,65 2,5 52% Długookresowe ogółem 5,95 6,5 9% Krótkookresowe ogółem 2,3 4,4 91% Tab. 3. Przyczyny nie uczestniczenia w co najmniej dwudniowym wyjeździe wypoczynkowym Ze względu na poziom zamożności nie stać mnie na wyjazd urlopowo-wakacyjny Nie wyjechałem z przyczyn związanych z pracą zawodową II kw. Nie mogłem zostawić domu, rodziny bez opieki 11 Nie miałem ochoty, nie jest mi to potrzebne 11 Nie wyjechałem ze względu na swoją chorobę 9 Nie mogłem zostawić gospodarstwa rolnego bez nadzoru Zrezygnowałem z wyjazdu w związku z dużymi wydatkami (kupno samochodu, mieszkania, budowa domu, duży remont, kupno przedmiotów trwałego użytku) Nie wyjechałem, bo jestem w podeszłym wieku 4 Nie wyjechałem ze względu na prace domowe, np. remont, porządki Nie miałem dokąd pojechać, nie miał mi kto zorganizować wypoczynku Wykorzystałem urlop na dodatkową pracę zarobkową Nie wyjechałem, bo jestem inwalidą 1 Boję się podróżować, obawiam się o swoje zdrowie, życie Inne Krajowe i zagraniczne (ogółem) 7,35 8,05 10% * Przedstawione wyniki badań dotyczące III kwartału roku opracowano na podstawie dwóch badań. Poziom uczestnictwa w wyjazdach turystycznych, podobnie jak w poprzednich latach, badano metodą CAPI. Badania przeprowadzono w dniach r. na reprezentatywnej próbie osób w wieku 15 i więcej lat liczącej 1000 osób. Strukturę podróży, wydatki i inne dane uzupełniające badano metodą CATI w okresie r. Przeprowadzono 4500 ankiet, również na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Oba badania zostały zrealizowane przez TNS Polska S.A. W poprzednich latach badania przeprowadzano wyłącznie metodą CAPI, co miesiąc, na próbach liczących co najmniej 1000 osób. Instytut Turystyki, Warszawa, Grochowska 341, lok. 265 tel. (22) , fax (22)

2 II. Wyjazdy krajowe Tab. 4. Krajowe długookresowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Lipiec 2,95 2,45 17% Sierpień 2,9 3,3 14% Wrzesień 1,0 1,3 30% Ogółem VII-IX 6,85 7,05 3% Tab. 5. Krajowe krótkookresowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Lipiec 1,8 2,6 44% Sierpień 1,8 2,75 53% Wrzesień 1,05 2,45 133% Ogółem VII-IX 4,65 7,8 68% Tab. 6. Krajowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Lipiec 4,75 5,05 6% Sierpień 4,7 6,05 29% Wrzesień 2,05 3,75 83% Ogółem VII-IX 11,5 14,85 29% Tab. 7. Średnia długość pobytu podczas krajowych podróży długookresowych (liczba noclegów) Lipiec 9,6 8,7 Sierpień 9,5 9,2 Wrzesień 8,7 9,6 Ogółem VII-IX 9,4 9,1 Tab. 8. Średnia długość pobytu podczas krajowych podróży krótkookresowych (liczba noclegów) Lipiec 2,2 1,9 Sierpień 2,0 2,0 Wrzesień 1,9 1,9 Ogółem VII-IX 2,0 1,9 Tab. 9. Średnia długość pobytu podczas podróży krajowych ogółem (liczba noclegów) Lipiec 6,8 5,5 Sierpień 6,7 6,3 Wrzesień 5,2 4,9 Ogółem VII-IX 6,4 5,7 Tab. 10. Liczba noclegów podczas krajowych długookresowych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Lipiec 28,1 21,2 25% Sierpień 27,8 30,0 8% Wrzesień 8,8 12,2 39% Ogółem VII-IX 64,7 63,4 2% Tab. 11. Liczba noclegów podczas krajowych krótkookresowych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Lipiec 3,9 5,0 28% Sierpień 3,7 5,4 46% Wrzesień 2,0 4,6 130% Ogółem VII-IX 9,6 15,0 56% Tab. 12. Liczba noclegów podczas krajowych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Długookresowe 64,7 63,4 2% Krótkookresowe 9,6 15,0 56% Krajowe ogółem 74,3 78,4 6% Tab. 13. Cele krajowych podróży długookresowych Turystyczno-wypoczynkowy Odwiedziny u krewnych, znajomych Służbowy 8 8 Zdrowotny 2 3 Religijny 1 2 Inny 2 2 Tab. 14. Sposób organizacji krajowych podróży długookresowych Całkowicie biuro podróży 2 2 Częściowo biuro podróży 1 1 Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja 6 9 Częściowo zakład pracy lub inna instytucja 5 4 Samodzielnie

3 Tab. 15. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podróży długookresowych Hotel, motel 7 13 Pensjonat Ośrodek wczasowy Dom pracy twórczej Schronisko, dom wycieczkowy 1 1 Sanatorium 2 2 Przystanie jachtowe b.d. 1 Kwatera agroturystyczna 7 4 Inna kwatera Domek kempingowy 3 4 Namiot (przyczepa) nieodpłatnie 2 2 Namiot (przyczepa) płatnie 3 4 Mieszkanie krewnych na wsi Mieszkanie krewnych w mieście Domek na działce 4 5 Inny 2 2 Tab. 16. Środki transportu wykorzystywane podczas krajowych podróży długookresowych Samochód osobowy Inny samochód 1 Pociąg Kursowy autobus 6 5 Komunikacja podmiejska Autokar 3 7 Motocykl, rower Samolot 1 Wodny środek transportu Inny rodzaj podróżowania 2 Tab. 17. Cele krajowych podróży krótkookresowych Turystyczno-wypoczynkowy Odwiedziny u krewnych, znajomych Służbowy 6 18 Zdrowotny 1 2 Religijny 1 3 Inny 1 3 Tab. 18. Sposób organizacji krajowych podróży krótkookresowych Całkowicie biuro podróży 2 1 Częściowo biuro podróży 1 1 Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja 3 7 Częściowo zakład pracy lub inna instytucja 3 6 Samodzielnie Tab. 19. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podróży krótkookresowych Hotel, motel 8 17 Pensjonat 8 10 Ośrodek wczasowy 3 4 Dom pracy twórczej Schronisko, dom wycieczkowy 1 2 Sanatorium przystanie jachtowe b.d. Kwatera agroturystyczna 2 3 Inna kwatera 5 8 Domek kempingowy 5 2 Namiot (przyczepa) nieodpłatnie 5 1 Namiot (przyczepa) płatnie 2 1 Mieszkanie krewnych na wsi Mieszkanie krewnych w mieście Domek na działce 7 6 Inny 3 4 Tab. 20. Środki transportu wykorzystywane podczas krajowych podróży krótkookresowych Samochód osobowy Inny samochód 1 3 Pociąg 12 9 Kursowy autobus 10 7 Komunikacja podmiejska 4 1 Autokar 7 Motocykl, rower 3 Samolot 1 Wodny środek transportu Inny rodzaj podróżowania Tab. 21. Cele krajowych podróży ogółem Turystyczno-wypoczynkowy Odwiedziny u krewnych, znajomych Służbowy 7 13 Zdrowotny 2 3 Religijny 1 2 Inny 2 3 Tab. 22. Sposób organizacji krajowych podróży ogółem Całkowicie biuro podróży 2 2 Częściowo biuro podróży 1 Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja 5 8 Częściowo zakład pracy lub inna instytucja 4 5 Samodzielnie

4 Tab. 23. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podróży ogółem Hotel, motel 7 15 Pensjonat Ośrodek wczasowy 8 7 Dom pracy twórczej Schronisko, dom wycieczkowy 1 2 Sanatorium 1 1 Przystanie jachtowe b.d. 1 Kwatera agroturystyczna 5 3 Inna kwatera 9 10 Domek kempingowy 4 3 Namiot (przyczepa) nieodpłatnie 3 1 Namiot (przyczepa) płatnie 3 3 Mieszkanie krewnych na wsi Mieszkanie krewnych w mieście Domek na działce 5 5 Inny 2 3 Tab. 24. Środki transportu wykorzystywane podczas krajowych podróży ogółem Samochód osobowy Inny samochód 2 Pociąg Kursowy autobus 8 6 Komunikacja podmiejska 2 Autokar 2 7 Motocykl, rower 1 Samolot 1 Wodny środek transportu Inny rodzaj podróżowania 1 Tab. 25. Natężenie krajowego ruchu turystycznego według województw i liczby podróży długookresowych (mln) Dolnośląskie 0,35 0,6 Kujawsko-pomorskie 0,3 0,4 Lubelskie 0,2 0,25 Lubuskie 0,2 0,15 Łódzkie 0,15 0,2 Małopolskie 0,7 0,75 Mazowieckie 0,75 0,55 Opolskie 0,05 0,05 Podkarpackie 0,45 0,5 Podlaskie 0,15 0,1 Pomorskie 1,15 1,7 Śląskie 0,35 0,4 Świętokrzyskie 0,2 0,15 Warmińsko-Mazurskie 0,45 0,5 Wielkopolskie 0,3 0,3 Zachodniopomorskie 1,35 1,05 Łączna liczba wizyt 7,1 7,65 Liczba podróży 6,85 7,05 większa niż liczba podróży, gdyż część osób podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż jedno województwo. Źródło: szacunki na podstawie badań ankietowych Instytutu Turystyki Rys. 1. Natężenie krajowego ruchu turystycznego w III kwartale r. według województw i liczby podróży długookresowych (mln) 1,05 0,15 0,6 0,3 1,7 0,4 0,05 Razem: 7,05 mln 0,2 0,4 0,5 0,55 0,15 0,75 o 0,6 mln większa niż liczba podróży, gdyż część osób podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż jedno województwo Tab. 26. Natężenie krajowego ruchu turystycznego. według województw i liczby podróży krótkookresowych (mln) 0,1 0,5 0,25 Dolnośląskie 0,25 0,55 Kujawsko-pomorskie 0,35 0,35 Lubelskie 0,4 0,3 Lubuskie 0,1 0,2 Łódzkie 0,35 0,3 Małopolskie 0,3 1,15 Mazowieckie 0,35 1,25 Opolskie 0,1 0,15 Podkarpackie 0,15 0,35 Podlaskie 0,2 0,15 Pomorskie 0,45 1,0 Śląskie 0,45 0,6 Świętokrzyskie 0,15 0,2 Warmińsko-Mazurskie 0,4 0,45 Wielkopolskie 0,3 0,55 Zachodniopomorskie 0,4 0,4 Łączna liczba wizyt 4,7 7,95 Liczba podróży 4,65 7,8 większa niż liczba podróży, gdyż część osób podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż jedno województwo. Źródło: szacunki na podstawie badań ankietowych Instytutu Turystyki 4

5 Rys. 2. Natężenie krajowego ruchu turystycznego w III kwartale r. według województw i liczby podróży krótkookresowych (mln) Rys. 3. Natężenie krajowego ruchu turystycznego w III kwartale r. według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln) 1,0 0,4 0,35 0,55 0,2 0,3 0,55 0,15 0,6 Razem: 7,8 mln 0,45 1,25 0,2 1,15 0,15 0,3 0,35 2,7 0,95 1,45 0,75 1,8 0,85 0,35 0,5 1,15 0,35 0,2 1,0 1,9 Razem: 14,85 mln 0,25 0,55 0,85 o 0,15 mln większa niż liczba podróży, gdyż część osób podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż jedno województwo Źródło: szacunki na podstawie badań ankietowych Instytutu Turystyki o 0,75 mln większa niż liczba podróży, gdyż część osób podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż jedno województwo Tab. 27. Natężenie krajowego ruchu turystycznego według województw i liczby krajowych podróży ogółem (mln) Dolnośląskie 0,6 1,15 Kujawsko-pomorskie 0,65 0,75 Lubelskie 0,6 0,55 Lubuskie 0,3 0,35 Łódzkie 0,5 0,5 Małopolskie 1,0 1,9 Mazowieckie 1,1 1,8 Opolskie 0,15 0,2 Podkarpackie 0,6 0,85 Podlaskie 0,35 0,25 Pomorskie 1,6 2,7 Śląskie 0,8 1,0 Świętokrzyskie 0,35 0,35 Warmińsko-Mazurskie 0,85 0,95 Wielkopolskie 0,6 0,85 Zachodniopomorskie 1,75 1,45 Łączna liczba wizyt 11,8 15,6 Liczba podróży 11,5 14,85 większa niż liczba podróży, gdyż część osób podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż jedno województwo. Źródło: szacunki na podstawie badań ankietowych Instytutu Turystyki III. Wyjazdy zagraniczne Tab. 28. Zagraniczne długookresowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Lipiec 0,65 0,75 15% Sierpień 0,7 0,95 36% Wrzesień 0,35 0,65 86% Ogółem VII-IX 1,7 2,35 38% Tab. 29. Zagraniczne krótkookresowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Lipiec 0,15 0,35 133% Sierpień 0,05 0,4 700% Wrzesień 0,1 0,3 200% Ogółem VII-IX 0,3 1,05 250% Tab. 30. Zagraniczne podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Lipiec 0,8 1,1 38% Sierpień 0,75 1,35 80% Wrzesień 0,45 0,95 111% Ogółem VII-IX 2,0 3,4 70% 5

6 Tab. 31. Zagraniczne wyjazdy polskich turystów według odwiedzanych krajów (w mln) Razem wyjazdów turystycznych 2,0 3,4 Niemcy 0,25 0,75 Włochy 0,1 0,25 Chorwacja 0,2 0,2 Czechy 0,2 0,2 Szwecja 0,1 0,2 Austria 0,1 0,15 Francja 0,05 0,15 Hiszpania 0,15 0,15 Holandia 0,05 0,15 Słowacja 0,1 0,15 Węgry 0,1 0,15 Wielka Brytania 0,2 0,15 Bułgaria 0,05 0,1 Egipt 0,15 0,1 Grecja 0,15 0,1 Turcja 0,15 0,1 Belgia * 0,05 Czarnogóra * 0,05 Dania 0,05 0,05 Irlandia 0,05 0,05 Litwa * 0,05 Norwegia * 0,05 Stany Zjednoczone * 0,05 Tunezja 0,05 0,05 Ukraina 0,05 0,05 Rumunia 0,05 * Inne 0,15 0,3 * Poniżej 0,05 mln. Uwaga: suma wizyt w poszczególnych krajach jest większa niż liczba wyjazdów turystycznych, gdyż część osób odwiedziła kilka krajów podczas jednej podróży. Tab. 32. Cele zagranicznych podróży Polaków Turystyczno-wypoczynkowy Odwiedziny u krewnych, znajomych Służbowy 8 22 Szkoleniowy Religijny 1 1 Zdrowotny Inny 1 3 Tab. 33. Zagraniczne podróże Polaków w celach typowo turystycznych według krajów w Chorwacja Niemcy 3 9 Włochy 8 8 Turcja 8 7 Węgry 6 7 Bułgaria 3 6 Egipt 8 6 Francja * 6 Grecja 8 6 Hiszpania 8 6 Austria 5 5 Czechy 11 5 Holandia * 4 Słowacja 9 3 Wielka Brytania 3 3 Rumunia 4 * Dania 3 * Tunezja 3 * Inne Uwaga: odsetki przekraczają 100% - część osób odwiedziła kilka krajów podczas jednej podróży * Poniżej 3% Tab. 34. Zagraniczne podróże Polaków w celu odwiedzenia krewnych lub znajomych według krajów Niemcy Wielka Brytania Holandia 6 8 Irlandia 4 5 Szwecja 3 4 Czechy 8 3 Norwegia * 3 Stany Zjednoczone * 3 Węgry * 3 Włochy * 3 Hiszpania 4 * Belgia 3 * Dania 3 * Kanada 3 * Inne 6 19 Uwaga: odsetki przekraczają 100% - część osób odwiedziła kilka krajów podczas jednej podróży * Poniżej 3% 6

7 Tab. 35. Zagraniczne podróże Polaków w celach służbowych według krajów Niemcy Szwecja Słowacja * 12 Czechy * 9 Włochy 5 9 Holandia * 5 Francja 9 4 Austria 11 3 Belgia * 3 Norwegia 6 3 Węgry * 3 Wielka Brytania 14 * Bułgaria 6 * Dania 6 * Łotwa 4 * Stany Zjednoczone 3 * Szwajcaria 3 * Inne 15 Uwaga: odsetki przekraczają 100% - część osób odwiedziła kilka krajów podczas jednej podróży * Poniżej 3% Tab. 36. Średnia długość pobytu podczas zagranicznych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (liczba noclegów) Długookresowe 11,1 12,6 Krótkookresowe 2,1 2,0 Zagraniczne ogółem 9,6 9,2 Tab. 37. Liczba noclegów podczas zagranicznych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln) Długookresowe 18,7 29,6 58% Krótkookresowe 0,6 2,1 250% Zagraniczne ogółem 19,3 31,7 64% Tab. 38. Sposób organizacji podróży zagranicznych Całkowicie biuro podróży Częściowo biuro podróży 4 5 Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja 5 11 Częściowo zakład pracy lub inna instytucja 4 4 Samodzielnie Tab. 39. Baza noclegowa wykorzystywana podczas podróży zagranicznych Hotel, motel, pensjonat, zajazd Ośrodek wczasowy 2 1 Dom wycieczkowy, schronisko 1 4 Wynajęty domek wakacyjny 4 5 Wynajęta kwatera prywatna 10 6 Mieszkanie krewnych lub znajomych Domek kempingowy 1 1 Namiot, przyczepa kempingowa 1 2 Sanatorium Inne 2 10 Tab. 40. Środki transportu wykorzystywane podczas podróży zagranicznych Samochód osobowy Inny samochód 2 8 Pociąg 2 1 Kursowy autobus 2 3 Autokar Motocykl, rower 1 Prom 1 1 Samolot Inny rodzaj podróżowania 1 IV. Wydatki na wyjazdy turystyczne Tab. 41. Przeciętne wydatki na krajowe podróże długookresowe Poniesione przed podróżą Poniesione podczas podróży Ogółem Tab. 42. Przeciętne wydatki na krajowe podróże długookresowe przeliczone na dzień pobytu Poniesione przed podróżą Poniesione podczas podróży Ogółem Uwaga: do obliczenia przeciętnych wydatków na dzień pobytu przyjęto średnią długość pobytu 10,1 dnia (średnia liczba noclegów zwiększona o 1).W r. 10,4 dnia. 7

8 Tab. 43. Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże długookresowe Transport 258 Zakwaterowanie 430 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 383 i przedmioty o dużej wartości 30 Inne wydatki 244 Ogółem 1345 Tab. 48. Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże krótkookresowe przeliczonych na dzień pobytu Transport 51 Zakwaterowanie 39 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 43 i przedmioty o dużej wartości 7 Inne wydatki 36 Ogółem 176 Tab. 44. Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże długookresowe przeliczonych na dzień pobytu Transport 25 Zakwaterowanie 43 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 38 i przedmioty o dużej wartości 3 Inne wydatki 24 Ogółem 133 Tab. 45. Przeciętne wydatki na krajowe podróże krótkookresowe Poniesione przed podróżą Poniesione podczas podróży Ogółem Tab. 46. Przeciętne wydatki na krajowe podróże krótkookresowe przeliczone na dzień pobytu Poniesione przed podróżą Poniesione podczas podróży Ogółem Uwaga: do obliczenia przeciętnych wydatków na dzień pobytu przyjęto średnią długość pobytu 2,9 dnia (średnia liczba noclegów zwiększona o 1). W r. 3,0 dnia. Tab. 47. Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże krótkookresowe Transport 150 Zakwaterowanie 113 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 123 i przedmioty o dużej wartości 21 Inne wydatki 105 Ogółem 512 Tab. 49. Przeciętne wydatki na podróże zagraniczne Poniesione przed podróżą Poniesione podczas podróży Ogółem Tab. 50. Przeciętne wydatki na podróże zagraniczne przeliczone na dzień pobytu Poniesione przed podróżą Poniesione podczas podróży Ogółem Uwaga: do obliczenia przeciętnych wydatków na dzień pobytu przyjęto średnią długość pobytu 10,2 dnia (średnia liczba noclegów zwiększona o 1). W r. 10,6 dnia. Tab. 51. Struktura przeciętnych wydatków na podróże zagraniczne poniesionych przed wyjazdem Transport 570 Zakwaterowanie 276 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 209 i przedmioty o dużej wartości 19 Inne wydatki 264 Ogółem 1338 Tab. 52. Struktura przeciętnych wydatków na podróże zagraniczne poniesionych przed wyjazdem przeliczonych na dzień pobytu Transport 56 Zakwaterowanie 27 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 20 i przedmioty o dużej wartości 2 Inne wydatki 26 Ogółem 131 8

9 Tab. 53. Struktura przeciętnych wydatków na podróże zagraniczne poniesionych podczas wyjazdu Transport 333 Zakwaterowanie 314 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 344 i przedmioty o dużej wartości 67 Inne wydatki 376 Ogółem 1434 Tab. 54. Struktura przeciętnych wydatków na podróże zagraniczne poniesionych podczas wyjazdu przeliczonych na dzień pobytu Transport 32 Zakwaterowanie 31 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 34 i przedmioty o dużej wartości 7 Inne wydatki 36 Ogółem 140 Tab. 55. Struktura przeciętnych wydatków na podróże zagraniczne ogółem Transport 903 Zakwaterowanie 590 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 553 i przedmioty o dużej wartości 86 Inne wydatki 640 Ogółem 2772 Tab. 56. Struktura przeciętnych wydatków na podróże zagraniczne ogółem przeliczonych na dzień pobytu Transport 88 Zakwaterowanie 58 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 54 i przedmioty o dużej wartości 9 Inne wydatki 62 Ogółem 271 Jerzy Łaciak, Warszawa, październik r. 9

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku W 2016 r. uczestnictwo mieszkańców Polski 1 w wieku 15 lat i więcej w wyjazdach turystycznych wyniosło 57%. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008 temat nr 1.30.06(087)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku Instytut Turystyki Sp. z o.o. Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku Warszawa 2011 2 Jerzy Łaciak: Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku Praca przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2007 roku

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2007 roku Instytut Turystyki Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2007 roku Warszawa 2008 2 Jerzy Łaciak: Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2007 roku Praca przygotowana w ramach PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku Instytut Turystyki Sp. z o.o. Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku Warszawa 2010 2 Jerzy Łaciak: Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku Praca przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

4. Turystyka krajowa i zagraniczna

4. Turystyka krajowa i zagraniczna 4. Turystyka krajowa i zagraniczna Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w porównaniu z aktywnością obywateli państw Europy Zachodniej jest jeszcze stosunkowo niewielka ale systematycznie rośnie (szczególnie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2003 roku

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2003 roku Instytut Turystyki Jerzy Łaciak Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2003 roku Warszawa 2004 Praca przygotowana w ramach PROGRAMU BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA ROK 2003 temat

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEś W DZIAŁANIU ZA ROK 2007

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEś W DZIAŁANIU ZA ROK 2007 . Statystyki ogólne BudŜet programu "MłodzieŜ w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,....... BudŜet przyznany przez Komisję Europejską BudŜet zakontraktowany w roku Projekty programu "MłodzieŜ

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 41 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 i jej wykorzystanie w 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku Instytut Turystyki Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku Warszawa 2006 2 Jerzy Łaciak: Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku Praca przygotowana w ramach PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku Instytut Turystyki Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku Warszawa 2005 2 Jerzy Łaciak: Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku Praca przygotowana w ramach PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku

Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku kkkkkkkkkkkk 1 Instytut Turystyki Sp. z o.o. Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku Warszawa 2013 kkkkkkkkkkkk 2 Praca uzupełniająca przygotowana w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w 2004 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem % Odwiedzający Kraków

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ I STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 10/ 21 listopada

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku 1 Instytut Turystyki Sp. z o.o. Katarzyna Janczak, Krzysztof Patelak Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku Łódź, czerwiec 2014 2 Opracowanie przygotowane w ramach PROGRAMU BADAŃ STATYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 1/2018 22 lutego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej Regionalny warsztat szkoleniowo-informacyjny w ramach projektu Biogazownia-przemyślany wybór Preferencje inwestorów i aktualny rynek realizowanych projektów inwestycyjnych w Polsce Andrzej Curkowski Instytut

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 roku

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 roku kkkkkkkkkkkk 1 Instytut Turystyki Sp. z o.o. Jerzy Łaciak Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 roku Warszawa 2011 kkkkkkkkkkkk 2 Praca przygotowana w ramach PROGRAMU BADAŃ STATYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/ 18 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ I STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. NR 5/ czerwca 2019 r. NOTOWANIA Z OKRESU: KWIECIEŃ MAJ 2019r. POLSKA. Zmiana [% ] kwiecień

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. NR 5/ czerwca 2019 r. NOTOWANIA Z OKRESU: KWIECIEŃ MAJ 2019r. POLSKA. Zmiana [% ] kwiecień MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ I STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda praktyka - leczenie poza granicami Polski

Jak wygląda praktyka - leczenie poza granicami Polski Jak wygląda praktyka - leczenie poza granicami Polski Warszawa 18 czerwiec 215 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski o zwrot kosztów świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2008 roku

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2008 roku Instytut Turystyki Jerzy Łaciak Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2008 roku Warszawa 2009 Praca przygotowana w ramach PROGRAMU BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA ROK 2008. Temat

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 32/2017 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2017 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca realizacji programu Szklanka mleka przez Biuro Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego

Informacja dotycząca realizacji programu Szklanka mleka przez Biuro Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego Warszawa 31-03-2011 Informacja dotycząca realizacji programu Szklanka mleka przez Biuro Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego 1. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/2018

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 22/2018

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 23/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2017 13 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ I STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ I STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ-(ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR)

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ - (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) WYDZIAŁ INFORMACJI RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo