Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O"

Transkrypt

1 Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

2

3 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System Charakterystyka Zastosowania Składowanie ładunków na paletach typu EPAL-EUR Składowanie ładunków na paletach przemysłowych 1200 x 1200 mm Składowanie ładunków niestandardowych Elementy Ramy (nogi) Trawersy Elementy zabezpieczające Akcesoria Wymiary Wymagania FEM Zależności wymiarowe systemu HX Nośność (obciążenia dopuszczalne) Wymagania dotyczące podłoża Nośność konstrukcji regałowej Montaż Transport i składowanie Kompletacja części Montaż ram Ustawianie regałów Kotwienie Dokładność montażu (dopuszczalne odchyłki wymiarów) Oznakowanie 38 Grupa MAGO - Regały serii HX

4 Instrukcja montażu i eksploatacji (v 1.01) 6. Eksploatacja Wymagania ogólne Kontrola i konserwacja Przeglądy okresowe Klasyfikacja uszkodzeń Postępowanie w przypadku awarii Notatki 46 Grupa MGL MAGO sp. z - o.o. Regały - Regały serii serii HX HX

5 2. Wstęp FEM (Fédération Europeénne De La Montantion Europejska Federacja Utrzymania) we wrześniu 1995 roku opublikowała dokument (będący rezultatem prac nad wszelkimi aspektami bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji) dotyczący obliczeń, prób i projektowania stalowych regałów magazynowych. Dokument ten został oznaczony FEM Ponieważ norma FEM wprowadziła wiele specyficznych wymagań dla procesu projektowania i weryfikacji konstrukcji został wprowadzony dwuletni okres przygotowawczy (kilkakrotnie przedłużany), aby umożliwić producentom i dostawcom przygotowanie odpowiedniej bazy badań, oprogramowania do obliczeń oraz wyszkolenie personelu do działania zgodnie ze standardem FEM Zespoły projektowe MAGO nieustannie prowadzą prace nad rozwojem produktów. W przypadku regałów magazynowych wszelkie prace uwzględniały konieczność dostosowania się do wymagań zarówno FEM jak i EN Procesy badań wytrzymałościowych, obliczeń i weryfikacji produkcji bieżącej są prowadzone przez MAGO we współpracy z akredytowanymi jednostkami badawczymi. Wszelkie informacje przedstawione w dalszej części dokumentacji są zgodne z wymaganiami normy FEM CEN (Comité Européen de Normalisation - Europejski Komitet Normalizacyjny) prowadzi prace nad wdrożeniem normy EN będącej odpowiednikiem FEM Obecnie norma ta znajduje się w fazie akceptacji. Jej wejście w życie było ustalone na rok 2007, następnie przesunięte na początek roku 2008, obecnie komitet 344 informuje, że termin jest ustalony na luty Norma EN w momencie wejścia w życie zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Ważne! Dokładne zapoznanie się z Dokumentacją Techniczno Ruchową jest bezwzględnie wymagane w celu poprawnego, bezpiecznego korzystania z systemu regałowego HX. Mamy nadzieję, że poniższe informacje ułatwią codzienną pracę naszym klientom lub będą pomocne w podjęciu decyzji zakupu naszych produktów Grupa MAGO - Regały serii HX

6 3. Definicje i określenia Jako, że nie są obecnie dostępne oficjane tłumaczenia norm FEM na język polski, określenia stosowane w niniejszej dokumentacji przyjęto zgodne z normami PN-M-78320, PN-M-78321, nomenklaturą zakładową oraz nazewnictwem używanym w Kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa przygotowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie jednostkę wyznaczoną przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji do przeprowadzenia procedury certyfikacji regałów magazynowych stałych na znak bezpieczeństwa B. Regał wielopoziomowa konstrukcja przestrzenna, przeznaczona do składowania zapasów. Regał stały regał, którego elementy konstrukcyjne zachowują stałe położenie w czasie procesu składowania zapasów, przy czym może on być związany lub niezwiązany z podłożem. Regał ramowy regał, którego zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ ramowy. Rama konstrukcja kratownicowa zbudowana ze słupów i stężeń. W nomenklaturze handlowej rama jest określana także jako noga. Słupy pionowe elementy nośne ramy regału. Stężenia elementy łączące słupy, tworzące wraz ze słupami ramę regału. Trawers (podłużnica) pozioma belka łącząca słupy w pojedynczym gnieździe; para trawersów stanowi podstawę gniazda. Poziom składowania wysokość miejsca składowania mierzona od poziomu posadzki. Gniazdo miejsce do składowania zapasów ograniczone po bokach ramami regału. Miejsce paletowe miejsce na jedną paletę na/w gnieździe regału. Blok regałowy konstrukcja zbudowana z jednego lub wielu ciągów regałowych, połączonych ze sobą za pomocą specjalnych elementów, nazywanych łącznikami międzyregałowymi. Regałowy moduł montażowy faza przejściowa w procesie montażu regału (2 ramy, 2 trawersy). Regałowy moduł montażowy nie jest regałem i nie może być obciążany. Obciążenie regału masa ładunku umieszczona na/ w regale. Obciążenie nominalne (nośność regału) maksymalna, deklarowana przez producenta, masa ładunku umieszczona na/w regale. Stateczność podłużna regału zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania poziomych sił wzdłuż pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. Stateczność poprzeczna regału zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania sił prostopadłych do pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. Składniki systemu regałowego: Elementy podstawowe systemu części niezbędne do prawidłowego montażu jedno- lub wielosegmentowego ciągu regałowego. Elementy dodatkowe systemu części montowane do regału/w regale magazynowym w celu spełnienia warunków dodatkowych nałożonych przez projekt. Dla niektórych rozwiązań elementy dodatkowe są wymagane bezwzględnie, co zawsze precyzuje projekt lub DTR. Akcesoria elementy pozwalające dostosować konstrukcję do szczególnych wymagań klienta. Akcesoria nie są wymagane a stanowią jedynie propozycję mającą na celu usprawnienie korzystania z systemu. Segment regałowy konstrukcja, w skład której wchodzą dwie ramy (nogi) i określona liczba par trawersów tworzących gniazda. Jedna rama może być wykorzystywana do budowy dwóch sąsiednich segmentów. Ciąg regałowy konstrukcja utworzona z jednego lub wielu ustawionych sąsiadujących ze sobą segmentów regałowych. MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 6

7 4. System Ważne! Właścicielem projektu systemu regałów magazynowych HX jest firma Mago S.A. Elementy regałów wytwarzane są przez MGL sp.z.o.o. zwaną dalej Producentem Charakterystyka System tworzy rodzina regałów stałych ramowych, półkowych, z półkami stałymi, przeznaczonych do wysokiego składowania (do 12 m). Idea Systemu regałowego polega na możliwości tworzenia ciągów regałowych składających się z jednego, dwóch i wielu segmentów, z różną liczbą poziomów składowania w każdym z nich. Wykorzystanie powtarzających się elementów podstawowych (ram i trawersów) pozwala elastyczne podejście do projektowania przestrzeni magazynowej. Szeroki asortyment produktów, ich zróżnicowanie pozwala wybrać rozwiązanie dopasowane do wymagań i możliwości klienta. Montaż wszystkich elementów odbywa się wyłącznie przy użyciu połączeń śrubowych i zapadkowych co daje możliwość ponownego wykorzystania składników systemu. Tworząc ciągi regałów w systemie HX do budowy dwóch sąsiednich segmentów wykorzystuje się jedną, wspólną ramę. Konfiguracja regału magazynowego - rozstaw słupów, wzajemne położenie ciągów regałowych, ich długość, jest ustalana w oparciu o zapotrzebowanie klienta z uwzględnieniem dopuszczalnego obciążenia konstrukcji oraz warunków zapewniających jej stateczność. Grupa MAGO - Regały serii HX 7

8 4.2. Zastosowania Elementy składowe systemu HX, ich zależności wymiarowe a także przewidziane zalecenia dotyczące organizacji magazynu stworzone zostały przede wszystkim dla składowania towarów z użyciem palet płaskich drewnianych typu EPAL-EUR. Paleta wraz ze spoczywającym na niej towarem tworzy standardową jednostkę ładunkową Składowanie ładunków na paletach typu EPAL-EUR Rys. 2. Paleta typ EPAL-EUR z ładunkiem Rys. 3. Podstawowe wymiary palety EPAL-EUR Składowanie ładunków na paletach przemysłowych 1200 x 1200 mm Rys. 4. Paleta 1200 x 1200 mm z ładunkiem Rys. 5. Wymiary palety MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 8

9 Składowanie ładunków niestandardowych W celu umożliwienia składowania niestandardowych jednostek ładunkowych (palet o innych wymiarach), oraz składowania niepaletyzowanego (towary składowane luzem, łatwo toczące się itp.) dzięki zastosowaniu akcesoriów, takich jak separatory, półki, kraty. Wymaga to jednak dodatkowych uzgodnień i musi zostać zaaprobowane przez projektantów firmy Mago S.A Rys 6. Zastosowania regału Systemu HX: Akcesoria: 1 belka pod półkę; 2,3,4,5,6 separatory; 7 podstawa pod elementy łatwo toczące się; 8 półka; 9 zabezpieczenie paletowe boczne Ważne! Regały magazynowe Systemu HX w zależności od zastosowanej powłoki lakierniczej (malowane proszkowo) lub cynkowej mogą być wykorzystywane zarówno wewnątrz budynków jak i na otwartej przestrzeni. (Regały eksploatowane na otwartej przestrzeni Kupujący powinien wyposażyć w instalację odgromową zgodnie z PN-E , 03, 04 i PN-IEC Grupa MAGO - Regały serii HX 9

10 50 Instrukcja montażu i eksploatacji (v 1.01) 4.3. Elementy Rys 7 Pojedynczy segment regału HX. Elementy podstawowe: 1 słup (profil, stopa, śruby z nakrętkami); 2 stężenie poziome; 3 stężenie skośne; 4 śruba, nakrętka, tuleja dystansowa; (punkty 1-4 tworzą ramę (nogę) regału); 5 trawers; 6 - zabezpieczenie trawersu. Elementy dodatkowe: 7 odbojnik narożny; 8 kotwa. Akcesoria: 9 zabezpieczenie paletowe tylne; 10 zabezpieczenie paletowe boczne; 11 belka wzmacniająca pod ramę; 12 belka poprzeczna Ramy (nogi) Rama w systemie HX jest konstrukcją kratownicową wykonaną z dwóch słupów połączonych stężeniami. Słupy są wykonane z perforowanych otwartych profili stalowych o wymiarach zewnętrznych 82X70 i 102X70. W słupach wykonane są dwa rzędy otworów montażowych rozmieszczonych w pionie co 50 mm ,5 29,5 29,5 Słup HX82 Słup HX102 Słup HX122 MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 10

11 Instrukcja montażu i eksploatacji (v 1.01) Stopa, na której stoi słup, zapewnia poprawne przeniesienie obciążenia na posadzkę, a układ otworów ułatwia prowadzenie młotowiertarek i umożliwia wybór otworu pod kotwę. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli pod jednym z otworów w podłożu znajduje się zbrojenie posadzki lub szczelina dylatacyjna. Stężenia służą połączeniu dwu słupów w zespół ramy. Ze względu na sposób ich zamocowania, wyróżniamy dwa typy stężeń: - poziome montowane prostopadle do słupów - skośne montowane między dwoma kolejnymi stężeniami poziomymi Rama z układem stężeń S Rama z układem stężeń ZZS Rys. 8 Kompletna noga regału (rama) przed i po zmontowaniu Typoszereg Słupy nóg (ram) systemu regałów paletowych HX tworzą typoszereg wymiarowy umożliwiający budowę ram o zróżnicowanych nośnościach tak, żeby w każdym przypadku możliwe było dobranie optymalnego rozwiązania. Rozstawy słupów w ramach (głębokości regałów) zostały dobrane do typowych wymiarów palet, z uwzględnieniem warunku poprawnego ustawiania palet na trawersach (wg FEM ). Głębokości typowych regałów paletowych nie mogą być jednak mniejsze niż 600 mm i większe niż 1150 mm. Dostępne słupy umożliwiają budowę ram o nośności całkowitej do około kg W celu uniknięcia błędów przy montażu, rozbudowie, czy ewentualnych wymianach uszkodzonych elementów każdy słup jest ocechowany symbolem zawierającym między innymi znak producenta, symbol słupa i datę (rok) produkcji. Grupa MAGO - Regały serii HX 11

12 Instrukcja montażu i eksploatacji (v 1.01) Trawersy Trawersy to belki stalowe przeznaczone do mocowania na nogach regału w celu utworzenia poziomu składowania. W systemie HX opracowany jest szereg trawersów zróżnicowany ze względu na wymiary, typ użytego profilu i wynikającą z powyższych nośność. Każdy trawers zakończony jest łapami zaczepowymi pozwalającymi na zamocowanie w perforacji słupa nogi. Dodatkowo dzięki wysokiej sztywności hakowego połączenia zaczepowego belka-słup trawersy zapewniają regałom stateczność wzdłużną. W celu uniemożliwienia przypadkowego podniesienia i wysunięcia trawersów przez urządzenia transportowe stosuje się obowiązkowo elementy zabezpieczające. Rys. 9 Trawers Rys. 9a Zamocowanie trawersu z zabezpieczeniem MX-A L Przekroje belek trawersów Belki trawersów wykonywane są z różnego typu profili stalowych, których przekroje i oznaczenia zaprezentowano poniżej S60 S80 S100 S120 S140 N60 N80 N C80 C90 C100 5C100 5C110 5C120 5C130 5C140 Rys. 10 Profile trawersów dostępne w ofercie MGL. MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 12

13 Łapy trawersów W zależności od właściwości profilu stosuje się łapy o wysokości 200 lub 250 mm "200" "250" 44 Rys. 11 Dwa standardowe typy łap trawersów: 200 mm, 250 mm Pozycje belek trawersów Uwzględniając specyficzne potrzeby niektórych użytkowników belki są spawane do łap w trzech pozycjach: - górnej - tzw. trawers górny - standardowej - dolnej - tzw. trawers dolny 5 73 a) b) c) 5 Rys. 12 Położenie łap determinujące typ trawersu: a) górny, b) środkowy, c) dolny Grupa MAGO - Regały serii HX 13

14 Instrukcja montażu i eksploatacji (v 1.01) Elementy zabezpieczające Oddzielną grupę składników systemu stanowią zabezpieczenia. Są to elementy dodatkowe, które w pewnych przypadkach są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu z systemu. Wykrzyżowania uzyskanie wymaganej sztywności ciągów regałowych, w takich sytuacjach zostają wprowadzone elementy zwane wykrzyżowaniami. 90 W systemie HX stateczność regału zapewnia przede wszystkim usztywniające działanie łap trawersów. Istnieje wiele przypadków, w których nie wystarcza to na Rys. 13 Regał z wykrzyżowaniem konstrukcja stateczna Rys. 14 Regał bez wykrzyżowania możliwość przechyłu Wykrzyżowanie stanowią dwa cięgna montowane do dwóch kolejnych ram ciągu regałowego w płaszczyźnie prostopadłej do podłoża, przecinające się ze sobą pod kątem jak najbliższym 90. Muszą one spinać nogi na minimum 60% ich wysokości, co w niektórych przypadkach oznacza konieczność wykorzystania więcej niż jednego wykrzyżowania w jednym segmencie regału. Konieczność stosowania wykrzyżowań, ich konstrukcja i sposób montażu są każdorazowo określone w projekcie, o którym mowa w części Nośność konstrukcji regałowej str. 22. Rys. 15 Tylna ściana regału z wykrzyżowaniem MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 14

15 Łączniki międzyregałowe Łączniki międzyregałowe służą do spinania pojedynczych ciągów regałowych w celu utworzenia ciągu podwójnego. Zgodnie z normą branżową FEM wymagane są co najmniej dwa łączniki międzyregałowe pomiędzy odpowiadającymi sobie ramami regału. Powinny zostać umieszczone jak najbliżej punktów węzłowych ram regału. W przypadku stosowania elementów przedłużających słupy regałowe wymagane jest zastosowanie dodatkowych łączników wyłącznie w strefie wydłużonej. Elementy ochronne nóg Ochrony narożne i czołowe. Montaż elementów ochronnych jest obowiązkowy (na podstawnie zaleceń dokumentu FEM ), gdy w magazynie odbywa się ruch pojazdów mechanicznych. Ochraniacze powinny zostać zamocowane przy narożnych słupach ciągów regałowych, wymagane są także na słupach ograniczających przejazdy w ciągu regałowym. Sugerujemy by w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia wewnątrz ciągu zainstalować elementy ochronne czołowe, pomimo, że nie nakazuje tego norma. Elementy ochronne zostały zaprojektowane zgodnie z zaleceniami FEM , tak by mogły przenosić obciążenia od uderzeń 400Nm w jakimkolwiek kierunku na wysokości pomiędzy 100 a 400 mm. Kształt ochron minimalizuje ryzyko uszkodzenia wózka. Rys. 16 Ochrona naroży nogi Rys. 17 Ochrona czoła nogi Grupa MAGO - Regały serii HX 15

16 Ochrona narożna Ochrona czołowa Rys. 18 Schemat rozmieszczenia elementów ochronnych w ciągu regałowym Ochrona narożna Rys. 19 Schemat rozmieszczenia elementów ochronnych w ciągu regałowym z przejazdem Elementy ochronne boczne Pomimo braku zalecenia normy firma Mago S.A. w oparciu o wieloletnie doświadczenia w organizacji przestrzeni magazynowych sugeruje używanie elementów ochronnych ścian bocznych regałów/ciągów regałowych. Dzięki zastosowaniu belki elementy chronią stężenia regałowe, co jest szczególnie ważne w magazynach z dużym natężeniem ruchu i ograniczoną przestrzenią przygotowania załadunku. Rys. 20 Ochrona boku MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 16

17 Akcesoria Akcesoria i elementy dodatkowe pozwalają dostosować konstrukcję do szczególnych wymagań klienta i ich stosowanie ma na celu usprawnienie korzystania z systemu. Akcesoria i elementy dodatkowe proponowane przez producenta są w pełni kompatybilne z systemem HX. Dostępne wymiary a także rodzaje mogą być uzupełniane w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Oferta jest dostępna w katalogu produktów firmy. Ważne! Stosowanie akcesoriów i elementów dodatkowych wytwarzanych przez obcych producentów może być dopuszczone jedynie w uzgodnieniu z Mago S.A. Wykorzystywanie elementów nieautoryzowanych (nie zaakceptowanych) przez producenta może prowadzić do powstawania nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu, za które Mago S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Grupa MAGO - Regały serii HX 17

18 4.4. Wymiary Ważne! Gniazdo Ładunkowe Gniazdo ładunkowe to przestrzeń przeznaczona do składowania ograniczona ramami regałów (poziomo), oraz przestrzenią pomiędzy dwoma poziomami składowania (pionowo). Jako standardowe w systemie HX przyjęto gniazda 2, 3 i 4 paletowe Wymagania FEM Klasy regałów (zależnie od organizacji magazynu) - 300A regały obsługiwane wózkami załadowczymi wyposażonymi w karetkę unoszącą operatora do poziomu składowania - 300B regały obsługiwane wózkami z kabiną operatora znajdującą się na poziomie podłoża regały obsługiwane wózkami sterowanymi i nadzorowanymi z poziomu podłoża, wysokość wysięgnika do 11 m z możliwością manewrowania wózkiem z uniesionym towarem. Zasady składowania ładunków w gnieździe (widok czoła regału). Trawers pokazany bez ugięcia od obciążenia Y3 Y3 X3 Paleta z nawisem X4 X3 Yh 75 mm 75 mm Paleta bez nawisu X5 X6 Y6 X5 Rys. 21 Wymagane zaleceniami FEM minimalne odstępy w gnieździe Regały klasy 400 Regały klasy 300A Regały klasy 300B Wysokość umocowania gniazda Y h do... [mm] X 3 X 4 Y 3 X 3 X 4 Y 3 X 3 X 4 Y 3 X 5 X 6 X 5 X 6 X 5 X / / MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 18

19 Zasady składowania ładunków w gnieździe ( widok boku regału) ciąg podwójny Z 2a Z 2b Z 2b Z 1 Z 2a Rys. 22 Wymagane minimalne odstępy między ładunkami w ciągu podwójnym. Z2a, Z2b nawis palety poza belki trawersów gniazda. Z1 odstęp pomiędzy jednostkami ładunkowymi Idealne: Z2a = Z2b = 50 mm Z1 = 2xZ2a = 100 mm Dopuszczalne: 2 x Z2a 60 mm Zalecane: 0 Z2 100 mm 40 mm Z2b 100 mm Z2b Z2a Zasady składowania ładunków w gnieździe ( widok boku regału) ciąg pojedynczy przeszkoda Z 2a Z 2b Z 1 Rys. 23 Wymagane minimalne odstępy między ładunkami w ciągu pojedynczym Dla ciągu (regału) pojedynczego: Zalecane: jak dla ciągu podwójnego W przypadkach gdy ciąg ograniczony jest sąsiedztwem przeszkody (ściana budynku, zabezpieczenie paletowe itp.): Zalecane: Z2a = 50 mm Z1 Z2a Dopuszczalne: Z2a 30 mm Grupa MAGO - Regały serii HX 19

20 Alejki transportowe Minimalna szerokość alejek transportowych zależy od zastosowanego w magazynie typu wózków załadowczych (sposobu załadunku, wymiarów wózka, sposobu poruszania się w alejce). Norma FEM rozróżnia 5 kategorii wózków załadowczych. Minimalną wymaganą szerokość alejki ustala się na podstawie przynależności do grupy z uwzględnieniem wymiarów wózka oraz jednostki ładunkowej. Dla wózków widłowych z załadunkiem przednim minimalna szerokość alejki musi być co najmniej mm (w przypadku ruchu gorączkowego 350mm) szersza od maksymalnej długości wózka (po przekątnej) z ładunkiem, z uwzględnieniem przestrzeni wymaganej do obrotu (skrętu) wózka frontem do czoła regału w trakcie załadunku. Dla wózków magazynowych z załadunkiem z boku, nie wymagających skrętu przy załadunku, szerokość alejki musi być mm (w przypadku ruchu gorączkowego 350mm) większa od maksymalnej szerokości wózka z ładunkiem. Alejka zgodnie z zaleceniami normy branżowej musi zostać oznaczona za pomocą linii namalowanych na posadzce. W przypadku wykonania projektu indywidualnego szerokość alejek jest określona w oparciu o dostarczone przez klienta informacje i stanowi dokument nadrzędny wobec zaleceń ogólnych zawartych w DTR. Linie prowadzące ograniczające ścieżkę malowane na posadzce mm MAX długość wózka z ładunkiem mm MIN szerokość ścieżki Rys. 24 Wymiary minimalne ścieżek zalecenie FEM (przypadek wózka z załadunkiem z przodu) MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 20

21 Zależności wymiarowe systemu HX Ważne! Wymiary Handlowe Pojęcie wymiaru handlowego służy systematyzacji wymiarów produkowanych ram oraz dostosowanych do nich elementów współpracujących. Charakterystyczne, rzeczywiste wymiary ram, odpowiadające oznaczeniom handlowym, wraz ze schematem wymiarowania zawierają umieszczone dalej tabele. Wymiary podłużne L2 PL L G1 Dla słupów HX82 L 1 L 2 P L L L L2 P L L G1 Dla słupów HX102 L 1 L 2 P L L L L2 PL L1 G Dla słupów HX122 L 1 L 2 P L L L Wymiary poprzeczne G1 Dla trawersów o szerokości 40 mm G3 Handlowy G 1 G 2 G 3 G G G G2 Dla trawersów o szerokości 50 mm G 1 G 2 G 3 G G G Grupa MAGO - Regały serii HX 21

22 4.5. Nośność (obciążenia dopuszczalne) Wymagania dotyczące podłoża Zadaniem podłoża jest przeniesienie wszelkich obciążeń od ustawionej na nim konstrukcji w pełni obciążonych regałów magazynowych. Ważne! Zgodnie z normą pren 15629:2007 (E) obowiązek zapewnienia podłoża o odpowiedniej nośności należy do właściciela obiektu lub inwestora. Dowód poprawności konstrukcji regałów jest prowadzony przy założeniu, że podłoże ma odpowiednią wytrzymałość i sztywność, dla przeniesienia założonych obciążeń. Dalsza część rozdziału ma charakter informacyjny i opisuje ogólne zasady doboru lub określania właściwości podłoża, na których zostaną ustawione regały magazynowe oraz zasady posadowienia regałów na podłożu. Poprzez podłoże rozumie się współpracujące ze sobą fundamenty i posadzkę, umiejscowione na gruntach o określonych właściwościach. Posadzki warstwy wierzchnie Przez materiał podłoża rozumie się zwyczajowo wierzchnie warstwy podłoża takie jak asfalt, kostka brukowa, beton i jego żywiczne wykończenie. Warstwy wierzchnie podłoża oprócz odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie powinny umożliwiać przeniesienie pełnych obciążeń wyrywających deklarowanych przez producenta kotew oraz zapewnić, że wszystkie parametry wytrzymałościowe będę miały charakter trwały. Tym samym, ze względu na niemożliwość zapewnienia skutecznego kotwienia podłoże typu kostka brukowa (Bauma lub inna) nie znajduje zastosowania w przypadku odpowiedzialnej konstrukcji regału magazynowego. Z tych samych względów nie zaleca się również podłoża asfaltowego dla obu wymienionych materiałów występuje zjawisko osiadania, tu przede wszystkim nierównomiernego osiadania, stóp regału, co powoduje powstawanie w trakcie eksploatacji dużych odchyleń od pionu słupów regału. Ponieważ jednak zjawisko osiadania regału na podłożu asfaltowym jest zwykle związane z lokalnym przekroczeniem nośności na naciski dopuszczenie tego typu podłoża, pod warunkiem zapewnienia właściwego kotwienia, jest możliwe, jednak należy pamiętać, że naciski dopuszczalne dla asfaltu w porównaniu z betonem są około 24 krotnie mniejsze. To oznacza, że obciążenie regału ustawionego na podłożu asfaltowym należy zmniejszyć 24 krotnie w porównaniu z obciążeniem dopuszczalnym regałów ustawionych na zalecanym podłożu betonowym. Konstrukcja podłoża Cała konstrukcja podłoża ma wpływ na jego wytrzymałość. Podłoże stanowią współpracujące z gruntami fundamenty i osadzone na nich warstwy konstrukcji tworzące posadzkę. Określenie wytrzymałości należy rozpocząć od określenia nośności gruntów, na których zostanie zbudowana konstrukcja podłoża. W zależności od znanych obciążeń regałów magazynowych należy, traktując obciążenia w wymiarze globalnym jako układ sił skupionych, zaś w wymiarze lokalnym jako obciążenia ciągłe (naciski), sprawdzić lub zaplanować konstrukcje podłoża tak, aby w sposób trwały zapewniała prawidłową eksploatację regałów. Wobec takich założeń konstruktor powinien wykazać odpowiednią wytrzymałość podłoża na założone w normie PN-EN :2004 i FEM (pren 15512) kombinacje obciążeń konstrukcji posadzki i fundamentów. MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 22

23 Odkształcenia Konstrukcja podłoża w magazynie wysokiego składowania powinna być przygotowana z uwzględnieniem zachowania regałów tu w szczególności jest istotne położenie szczelin dylatacyjnych i podpór żebrowania posadzki, w których są spodziewane największe odchylenia (ugięcia). O spodziewaną wartość odchyleń posadzki należy zwiększyć normatywne założenia odnośnie wartości niedokładności montażowych, bądź imperfekcji konstrukcji, co może spowodować zmniejszenie obciążalności regałów. Ważne! Regały nie powinny być budowane ponad szczelinami dylatacyjnymi. Dopuszczalne niedokładności wykonania posadzki Dopuszczalne wartości odchyłek od poziomu odniesienia określa tabela 1 (przygotowano na podstawie projektu normy europejskiej pren 15620:2007). Tabela 1. Dopuszczalne wartości odchyleń posadzki pomiędzy sąsiednimi węzłami siatki pomiarowej o podziałce 3 m. Klasyfikacja Wysokość regału Odchyłka ponad 11 m 2,25 mm Regały obsługiwane wózkami bez możliwości przesuwania palety 8 do 11 m 3,25 mm do 8 m 4 mm Regały obsługiwane wózkami z możliwością przesuwania palety dowolna 4 mm Dodatkowo żaden punkt siatki o podziałce 3 m nie powinien być odchylony o więcej niż 15 mm od poziomu odniesienia dla całego obiektu lub jego znaczącej (np. magazynowej) części. W normie pren 15620:2007 zostały również określone zalecenia dotyczące płaskości podłoża ze względu na poruszanie się wózków widłowych na terenie magazynu. Grupa MAGO - Regały serii HX 23

24 Nośność konstrukcji regałowej Ważne! Zgodnie z wymaganiami FEM każda konstrukcja regałowa musi zostać zweryfikowana pod względem wytrzymałości i stateczności. Weryfikacja taka dokonywana jest przez dostawcę regałów przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu. Wyłącznie konstrukcja opisana w zweryfikowanym projekcie jest uznawana za konstrukcję bezpieczną. Dokumentacja projektowa Kompletna dokumentacja zawiera: 1. Dokument potwierdzający zweryfikowanie statyki konstrukcji (Raport Obliczeń Statycznych) 2. Rzut pionowy ustawienia regałów oraz niezbędne przekroje i rysunki szczegółów wyposażenia specjalnego. 3. Charakterystyki regałów, precyzyjnie opisujące nośność każdego segmentu regałowego w magazynie. Tabele przywołane w punkcie 3 pozwalają użytkownikowi na rozmieszczenie w odpowiednich miejscach magazynu oznaczeń o dopuszczalnym obciążeniu eksploatowanych regałów. Służą temu dostarczane wraz z regałami tabliczki i naklejki. Rozdział 4.7. Oznakowanie (str. 32) Komplet dokumentacji powinien zostać dostarczony użytkownikowi najpóźniej w chwili przekazania konstrukcji regałowej do użytkowania. Przykłady dokumentów Charakterystyka regału paletowego Numer projektu RM/MAGO/08/047 v1.3 Rząd Segmenty A B C Typ i wymiary ramy HX G-1050 H-6000 Szerokość segmentu L-2700 Obciążenia dopuszczalne dla kolejnych poziomów składowania Poziom Wys. nad posadzką Typ trawersu obciążenie Q max mm 5C110 3x1100 kg mm 5C100 3x900 kg mm 5C100 3x900 kg mm 5C100 3x900 kg Całkowite obciążenie segmentu kg MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 24

25 RZĄD A - D RZĄD E - F RAMA A - D JEDNOSTKA ŁADUNKOWA Grupa MAGO - Regały serii HX 25

26 5. Montaż Ważne! Montaż systemu HX zalecamy przeprowadzić w/g poniższego schematu z uwzględnieniem warunków narzuconych przez poprawnie wykonany projekt zabudowy obiektu.!!! 5.1. Transport i składowanie Elementy regału magazynowego przygotowane do transportu są oznakowane oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i zdeformowaniem przez ich rozdzielenie odpowiednimi przekładkami. Części, w szczególności długie takie jak słupy, trawersy, stężenia, są wiązane w pakiet i ustawiane na palecie. Ważne! Elementy pokryte lakierem proszkowym muszą być składowane w pomieszczeniach zamkniętych. Inny rodzaj składowania zakupionych elementów regałów z proszkową powłoką lakierniczą spowoduje utratę gwarancji. Montaż zasadniczy musi zostać poprzedzony czynnościami przygotowawczymi. Należy zadbać o poprawny rozładunek, oraz rozpakowanie dostarczonych elementów składowych. Powstałe na tym etapie ewentualne uszkodzenia mogą być w późniejszym czasie trudne lub niemożliwe do usunięcia Kompletacja części Przed rozpoczęciem ustawiania jednostek regałowych należy sprawdzić ilość oraz zgodność elementów ze specyfikacją systemu: - elementów podstawowych: - ram; - słupów; - stężeń; - kompletów śrub i nakrętek; - trawersów; - zabezpieczeń trawersów; - stóp; - elementów dodatkowych: - podkładek poziomujących; - kotew; - narożnych ochron słupów; - wykrzyżowań; - instalacji odgromowej; - łączników międzyregałowych; - akcesoriów: - odbojników bocznych; - separatorów; - belek pod półki: - półek i wypełnień; - zabezpieczeń paletowych bocznych i tylnych; Przygotowane do wykorzystania komplety elementów zalecamy rozmieścić na terenie obiektu zgodnie z planem zabudowy. MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 26

Regały serii HX. www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O

Regały serii HX. www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O Regały serii HX www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O MGL Linia profilowania słupów MGL sp. z o.o. Regały serii HX 2 www.mgltechnika.pl MGL Podstawową działalnością MGL jest produkcja regałów

Bardziej szczegółowo

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. T e c h n i k a m a g a z y n o w a system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM ANIKOL ul. Podzamcze 2 32-210 Książ Wielki tel/fax: +48 41 383 80 34 PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM Wydanie:1 Maj 2012 Opracowanie: ANIKOL Jarosław Kruczek www.anikol.com.pl

Bardziej szczegółowo

www.mago.pl Regały magazynowe HX MAGO 060

www.mago.pl Regały magazynowe HX MAGO 060 Regały magazynowe HX MAGO 060 regały magazynowe HX MAGO 060 katalog 3 Firma 14 16 18 20 22 Warszawa Rusiec 54 52 MAGO S.A. 05-830 Nadarzyn Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 tel. +48 (22) 729 81 01 fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEM REGAŁÓW RACK 80 BIURO HANDLOWE ZAKŁAD PRODUKCYJNY 32-620 Kraków, oś.bohaterów Września 3 32-400 Myślenice, Jawornik 498 e-mail: biuro@racksystem.pl tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 1 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CPC21 na dachu płaskim lub o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Montaż śrub kotwiących HPM

Montaż śrub kotwiących HPM Identyfikacja produktów Śruby kotwiące HPM są dostępne w standardowych rozmiarach (16, 20, 24, 30, oraz 39) analogicznie do rozmiaru gwintu typu M śruby. Model śruby kotwiącej można rozpoznać po nazwie

Bardziej szczegółowo

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Bardziej szczegółowo

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej DRIVE IN Utilisation Wysokiej jakości optimale system de l espace składowania palet dla optymalizacji przestrzeni magazynowej REGAŁY WJEZDNE Regały wjezdne zaprojektowano po to, by przechowywać duże ilości

Bardziej szczegółowo

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality.

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality. Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D Wady budowlane wywołane błędami projektowymi lub montażowymi Wady budowlane wywołane błędami projektowymi

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe.

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW KONSTRUKCJE PODESTOWE System Mezza-Stow został zaprojektowany na potrzeby realizowania konstrukcji podestowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.20.02.01. Próbne obciążenie obiektu mostowego

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.20.02.01. Próbne obciążenie obiektu mostowego WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Próbne obciążenie obiektu mostowego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych polegających

Bardziej szczegółowo

Jak produkujemy odboje?

Jak produkujemy odboje? Jak produkujemy odboje? Krok 1: Materiał Do produkcji odbojnic wykorzystujemy atestowany materiał stalowy najwyższej jakości produkowany w polskich hutach. Krok 2: Spawanie Spawanie naszych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Bydgoszcz 2014 Liczba oraz miejsce montażu konsol. Aby prawidłowo wykonać montaż w warstwie ocieplenia należy odpowiednio dobrać konieczne do jego realizacji

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

Kosze MAGO 102

Kosze MAGO 102 www.mago.pl Kosze MAGO 102 2 Kosze/ System koszy 500 Kosze (Mago 102) Katalog 2009 3 Firma 14 16 18 20 22 Warszawa Rusiec 54 52 MAGO S.A. 05-830 Nadarzyn Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 tel. +48 (22) 729

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Instrukcja montażu balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów I 15.1 1/6 1. Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE

REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE Półki i szafy są niezbędne do utrzymania porządku w miejscu pracy. Oferujemy szeroką gamę produktów i grup produktowych niezbędnych do stworzenie funkcjonalnego systemu składowania.

Bardziej szczegółowo

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09.

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09. PL 218045 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218045 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391863 (51) Int.Cl. A47B 43/00 (2006.01) A47B 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

Dobór konsol montażowych Knelsen. Liczba oraz miejsce montażu konsol.

Dobór konsol montażowych Knelsen. Liczba oraz miejsce montażu konsol. Dobór konsol montażowych Knelsen. Liczba oraz miejsce montażu konsol. Aby prawidłowo wykonać montaż w warstwie ocieplenia należy odpowiednio dobrać konieczne do jego realizacji konsole montażowe. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M INNE ROBOTY MOSTOWE CPV

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M INNE ROBOTY MOSTOWE CPV 371 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE CPV 45 221 372 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.00.00. Roboty różne 373 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.02.00. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY OBIEKT: Remont budynku komunalnego LOKALIZACJA: Biała, ul. Plac Zamkowy 3 działka nr 1120, k.m.18, obręb Biała INWESTOR: Gmina Biała ul. Rynek 10, 48-210 Biała OPRACOWANIE :

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/140/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego systemu do mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Montaż systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane przy

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane 1 INSTRUKCJA MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5 Seria WWR - podnośnik hydrauliczny Seria WW podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

węzeł konstrukcyjny: belka z jednym podestem (regał przyścienny) podest 400mm podest 400mm podest 500mm podest 500mm podest 600mm podest 600mm

węzeł konstrukcyjny: belka z jednym podestem (regał przyścienny) podest 400mm podest 400mm podest 500mm podest 500mm podest 600mm podest 600mm SYSTEM REGAŁÓW U5 Przy projektowaniu powierzchniowego i przestrzennego układu poszczególnych modułów zestawów regałów za punkt wyjścia należy przyjąć wymiary podstawowych węzłów konstrukcyjnych. (przyścienny,

Bardziej szczegółowo

Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO oddział w Poznaniu Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych I KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020 OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KS

Schöck Isokorb typu KS Schöck Isokorb typu 20 1VV 1 Schöck Isokorb typu, QS Spis treści Strona Warianty połączeń 19-195 Wymiary 196-197 Tabela nośności 198 Wskazówki 199 Przykład obliczeniowy/wskazówki 200 Wskazówki projektowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO EW wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Regały magazynowe z integracją

Regały magazynowe z integracją Regały magazynowe z integracją MAGO 055 regały magazynowe z integracją MAGO 055 katalog /pol Spis treści Spis treści 4 Przegląd rozwiązań 5 Elementy 21 Nogi 21 Stężenia do nóg 60 x 50 23 Stężenia do nóg

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL PL 68070 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121953 (22) Data zgłoszenia: 16.04.2013 (19) PL (11) 68070 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja

maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja Maszty Zastosowanie: telekomunikacja turbiny wiatrowe Wieże banery reklamowe oświetlenia kamery bramownice drogowe pomiarowe wieże obserwacyjne 6. Kotwa

Bardziej szczegółowo

^ OPIS OCHRONNY PL 59490

^ OPIS OCHRONNY PL 59490 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY ^ OPIS OCHRONNY PL 59490 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 (2V\ Numer zgłoszenia: 107277 @ Data zgłoszenia: 12.11.1997 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Remont korytarzy parteru, I, II, IV piętra w budynku 10-19 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0 Skład Materiałów Budowlanych tel./fax 075 783 40 80 "Krasiccy - Systemy Kominowe" sp. j. www.smbkrasiccy.com ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk biuro@smbkrasiccy.com Instrukcja projektowania, wykonywania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

ST-A.02 Konstrukcja elewacji zewnętrznej

ST-A.02 Konstrukcja elewacji zewnętrznej ST-A.02 Konstrukcja elewacji zewnętrznej Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 2.2. Stosowane materiały... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 5.1. Ogólne zasady wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY DREWNIANE MOSTÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna i drzwiowa Spis treści 1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.1.1 Zakres stosowania Specyfikacji.... 2 1.1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH CPV - 39131000-9 Wrocław, grudzień 2008 r. Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE System profili izolowanych termicznie: Seria VERANDA typ E Materiały zawarte w prezentacji mają charakter informacyjny. 1. Przygotowanie miejsca montażu: Miejsce montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów

Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów Wiesław Staniuk Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów Plan prezentacji 1. Typologia ryzyka w procesach magazynowych 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH ZAŁOŻENIA budowlane Musi być wystarczająco wytrzymałe podłoże dla występującego nacisku na powierzchnię. Równość podłoża musi odpowiadać minimalnym wymaganiom normy

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu QS

Schöck Isokorb typu QS Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Warianty połączeń 21 Wymiary 215 Rzuty/Płyty czołowe konstrukcji stalowej/zbrojenie na budowie 216 Tabele nośności/rozstaw szczelin dylatacyjnych/tolerancje

Bardziej szczegółowo

Schody strychowe LDK (2-segmentowe)

Schody strychowe LDK (2-segmentowe) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12 LABORATORIUM OKUĆ I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12 akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane drzwi rozwierane SYNTESIS LINE drzwi rozwierane Syntesis Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań,

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel (048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13 www.radon.com.pl e-mail: biuro@radon.com.pl

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel (048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13 www.radon.com.pl e-mail: biuro@radon.com.pl s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel fax (48) 367-18-13 www.radon.com.pl e-mail: biuro@radon.com.pl Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 12.H Rysunki techniczne, wytyczne

Bardziej szczegółowo

PAL RACK. Wysokiej jakości system składowania palet o szerokim zakresie wymiarowym i wagowym.

PAL RACK. Wysokiej jakości system składowania palet o szerokim zakresie wymiarowym i wagowym. PAL RACK Wysokiej jakości system składowania palet o szerokim zakresie wymiarowym i wagowym. SYSTEM REGAŁÓW NA PALETY System regałowy Stow Pal Rack składa się z szeregu podstawowych komponentów i akcesoriów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki Zimnogięte

Kształtowniki Zimnogięte Kształtowniki Zimnogięte Doskonały kształt stali 3 Kształtowniki zimnogięte Galver Kształtowniki zimnogięte ze względu na swoje właściwości są powszechnie wykorzystywane we współczesnym budownictwie i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-9 RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 116 1.1. Przedmiot ST... 116 1.2. Zakres stosowania ST... 116 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Schody jezdne typoszereg 16000. Instrukcja montażu i eksploatacji

Schody jezdne typoszereg 16000. Instrukcja montażu i eksploatacji Schody jezdne typoszereg 16000 Instrukcja montażu i eksploatacji Bydgoszcz Wydanie 2009 Uwagi ogólne 1. Schody jezdne typoszereg 16000 wykonane są ze stopu aluminium. 2. Zostały zaprojektowane z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo