Programowanie robotów LEGO Mindstorms NXT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie robotów LEGO Mindstorms NXT"

Transkrypt

1 Programowanie robotów LEGO Mindstorms NXT Laboratorium 11 i 12: Programowanie zaawansowanych modeli robotów w różnych językach. Wersja września 2012

2 2 Zastrzeżenia prawne. Niniejszy dokument jest objęty prawami autorskimi. Rozpowszechnianie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest możliwe wyłącznie za zgodą autora. Informacja zawarta w niniejszym dokumencie ma charakter niekomercyjny, edukacyjny i jako taka nie może stanowić bazy bezpośredniej lub pośredniej dla wszelakiej działalności komercyjnej. Jakkolwiek autor dołożył wszelkich starań podczas opracowania niniejszego dokumentu tak, aby informacje przedstawiane w tym dokumencie były najnowsze i zgodne ze stanem faktycznym opisywanych urządzeń, protokołów, sprzętów oraz stanu wiedzy, nie może zagwarantować pełnej poprawności dokumentu, w szczególności w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami technicznymi, wersjami firmware, wersjami oprogramowania i sprzętu. W związku z tym dokument jest udostępniany w niniejszej postaci as is bez jakiejkolwiek gwarancji i nie może stanowić podstawy do roszczeń. Autor nie odpowiada za szkody materialne i niematerialne wyrządzone pośrednio lub bezpośrednio w wyniku zastosowania informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Autor zwraca się do wszelkich osób korzystających z niniejszego dokumentu o zgłaszanie wszelkich dostrzeżonych usterek i nieścisłości celem ich usunięcia dla szeroko rozumianego dobra ogółu. Ponieważ dokument ten może funkcjonować w wielu wersjach, w celu weryfikacji nieścisłości konieczne jest porównanie stanu faktycznego z dokumentem o odpowiedniej wersji. Znaki towarowe znajdujące się w niniejszym dokumencie przynależą wraz z prawami autorskimi odpowiednim ich właścicielom, a w szczególności: LEGO, the LEGO logo, DUPLO, BIONICLE, MINDSTORMS, the BELVILLE, CLIKITS, KNIGHTS KINGDOM and EXO-FORCE logos, the Brick and Knob configurations and the Minifigure stanowią znaki towarowe LEGO Group. Microsoft, Robotics Studio,.NET logo, Visual Studio, ActiveX oraz Windows stanowią znaki towarowe Microsoft Corporation. Java, JDK oraz JAVA logo stanowią znaki towarowe Oracle Corp. ageia PhysX stanowi znak towarowy nvidia Corporation. NOKIA, NOKIA CONNECTING PEOPLE stanowi znak towarowy NOKIA Corporation. Symbian, S60 stanowią nazwy i znaki towarowe LG Electronics, Lenovo, Nokia i Samsung.

3 3 1 Wprowadzenie. W ramach niniejszego laboratorium zostaną zaprezentowane różne modele robotów. Ich programowanie (wraz z kooperacją NXT2NXT, NXT2PC), będzie prowadzona w poznanych na poprzednich zajęciach językach programowania. Elementy programów obejmują sterowanie robotów z wykorzystaniem kamer rozpoznających obraz, elementy kooperacji pomiędzy robotami oraz elementy komunikacji, sterowania i kooperacji z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak GPS, telefony komórkowe, PDA, etc. W ramach zajęć studenci opracowują zaawansowane algorytmy sterowania robotami z wykorzystaniem dotychczas poznanych technik programowania, sterowania i kooperacji.

4 4 2 Konstrukcja robotów. Tribot Średnica koła 55mm, rozstaw kół w osi 112mm. Dwa serwomechanizmy odpowiedzialne za niezależny obrót kół połączone do portów sterujących B oraz C. Opcjonalnie do portu A podłączony element wykonawczy zależny od zadania stawianego robotowi. Szczegółowy opis konstrukcji znajduje się w materiałach do wykładu poświęconych konstrukcji popularnych robotów %20nr%203.pdf. Ze względu na różnorodność podłączanych sensorów nie istnieje standardowe przyporządkowanie sensorów do portów. Jednakże w przypadku stosowania sensorów genuine LEGO (po jednej sztuce z każdego rodzaju) zwyczajowo jest to: port 1 sensor dotyku, port 2 sensor natężenia dźwięku, port 3 sensor natężenia światła, port 4 ultradźwiękowy sensor odległości. Roboarm T-56 Ramię robota sterowane za pomocą trzech serwomechanizmów. Obrót ramienia wokół własnej osi za pomocą serwomechanizmu podłączonego do portu C, pochylenie/podniesienie ramienia za pomocą serwomechanizmu podłączonego do portu B, zamknięcie / otwarcie elementu chwytnego za pomocą serwomechanizmu podłączonego do portu A. Sensory podłączone są do następujących portów: port 1 sensor dotyku (czujnik obecności obiektu w uchwycie), port 2 sensor koloru (rozpoznanie obiektu w uchwycie), opcjonalnie: port 3 sensor dotyku 2 (do sterowania ramieniem), port 4 sensor akcelerometryczny wychylenia. Kompas Obrotowy element z nieruchomą podstawą, wykorzystujący jeden serwomechanizm. Zarówno klocek inteligentny jak i wszystkie sensory i elementy wykonawcze umieszczone są w stałych pozycjach względem siebie na obrotowej podstawie, sterowanej tylko jednym serwomechanizmem podłączonym do portu C. Sensor-kompas podłączony do portu 1. Wariantywnie robot może być wyposażony w sensor dotyku, którego zadaniem jest uruchomienie procedury wyznaczania północy magnetycznej, podłączony do portu 2. W trakcie tworzenia programu należy uwzględnić procedurę kalibracji sensoru kompasu, opisaną w trakcie wykładów.

5 5 Sterownik do robota, wyposażony w akcelerometr. Sterownik stanowi kostka NXT obudowana w uchwyty wraz z sensorem przechylenia, pracującym w płaszczyznach XY. Dodatkowo kostka może być wyposażona w sensor dotyku (np. pozwalający na zatrzymanie robota w trybie awaryjnym lub też na przerwanie wykonywania programu). Standardowe przyporządkowanie sensorów: port 1 sensor dotyku (dodatkowy dla celów testowych lub nagłego zatrzymania robota), port 2 - akcelerometr firmy HiTechnic.

6 6 3 Plan pracy W celu przeprowadzenia zajęć należy przygotować środowiska LEGO Mindstorms EDU NXT software (dla języka NXT-G), środowiska Microsoft Robotics Studio 2008 (VPL, C#), LeJOS NXJ, icommand, JDK and Eclipse IDE (Java), Microsoft Visual Studio 2005 lub 2008 wraz z NOKIA Carbide oraz Windows Mobile Development Kit na stacjach roboczych, a w przypadku prowadzenia zajęć w terenie na komputerach przenośnych, z dodatkową instalacją modułu GPS. Środowisko do programowania w NXT-G należy skonfigurować do wykorzystania sensorów firm trzecich poprzez zaimporowanie ich wg instrukcji zaprezentowanej w materiałach do wykładów (wykład dot. prezentacji środowiska NI Labview LEGO Mindstorms Edu NXT Software). Pliki instalacyjne bloków można pobrać ze stron producentów (www.hitechnic.com oraz lub też z lokalnego zasobu sieciowego (dysk i:\). Pliki tymczasowe należy składować na dysku u:\. Uwaga programowanie w języku JAVA jest ograniczone do sterowania zdalnego i nie obejmuje instalacji firmware LejOS NXJ na kostkach NXT. Proszę nie flashować kostek! Przed rozpoczęciem zajęć należy zweryfikować, czy na kostkach NXT Intelligent Brick jest zainstalowany oryginalny firmware LEGO w wersji co najmniej W przypadku innego firmware należy poinformować o tym prowadzącego. Oprogramowanie mobilne można pobrać spod adresu: a niezbędne oprogramowanie dodatkowe do Visual Studio 2005/2008 pozwalające na programowanie urządzeń mobilnych ze stron dla platformy Symbian Series 60 oraz dla platformy Windows Mobile. Roboty należy powiązać z urządzeniami za pomocą interface Bluetooth poprzez odpowiednie sparowanie współpracujących urządzeń lub połączyć kablem USB w zależności od środowiska programowania. W przypadku komunikacji pomiędzy robotami lub z innymi urządzeniami (telefony, GPS, PDA) niezbędne jest powiązanie tych urządzeń na poziomie interfejsu Bluetooth. Kody źródłowe należy komentować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami poprawnego programowania (dotyczy to również języków graficznych, tj. NXT-G i VPL).

7 7 4 Zadania do wykonania w trakcie laboratorium 1. Sterowanie robota klasy Tribot za pomocą drugiej kostki NXT wyposażonej w akcelerometr. Współpraca NXT2NXT. Zadanie jest przeznaczone dla dwóch zespołów. Należy je wykonać w języku NXT-G (alternatywnie VPL/C#). Jeden zespół oprogramowuje robota tak, aby przyjmował komunikaty poprzez BT od sparowanej kostki NXT. I przekazywał je do serwomechanizmów. Drugi zespół przygotowuje oprogramowanie dla kostki NXT sterownika, która odczytuje dane z akcelerometru i przekształca je w komunikaty BT. Zadanie nie narzuca interface komunikacyjnego poza następującymi ograniczeniami: robot musi poruszać się z prędkością proporcjonalną (ale nie liniowo) do wychylenia akcelerometru, do przodu i do tyłu, oraz zakręcać, w przypadku utraty komunikacji z kostką sterownika wskazane jest zatrzymanie robota (można w tym celu wykorzystać timer, zatrzymujący robota po upływie określonego czasu, o ile nie pojawi się komunikat z kostki sterującej), naciśnięcie przycisku enter na sterowniku w trakcie wykonywania programu sterującego powinno spowodować wysłanie komunikatu zatrzymującego robota oraz zakończenie programu w kostce sterownika. 2. Współpraca S602NXT i WindowsMobile2NXT. Zdalne sterowanie robotem klasy Tribot za pomocą Smartphone i Pocket PC. Zadanie składa się z dwóch etapów (poznawczy i programistyczny). Etap I. Pobrać i zainstalować oprogramowanie sterujące kostką NXT za pomocą Smartphone pracującego pod kontrolą systemu Symbian Series 60. Zainstalować oprogramowanie na telefonie, sparować kostkę z telefonem i uruchomić oprogramowanie sterujące. Wykorzystać Smartphone do sterowania robotem klasy Tribot poprzez protokół Bluetooth. Etap II. Opracować aplikację symulującą joystick za pomocą interfejsu pocket PC pracującego pod systemem Windows Mobile 5 lub 6, wyposażonego w interface Bluetooth analogiczne jak ww. aplikacja dla Symbian Series 60. Wykorzystać protokół LCP do sterowania serwomechanizmami. Aplikacja powinna być stworzona na platformie.net Compact Framework. 3. Program rozpoznawania otoczenia dla robota klasy Tribot. Napisać oprogramowanie sterujące robotem tak, aby unikał przeszkód. Wykorzystać sensor odległości (z przodu) oraz dotyku (z tyłu) w celu rozpoznawania otoczenia. Opracować algorytm unikania przeszkód bazujący na generatorze liczb losowych (obrót) lub z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (w miarę posiadanych narzędzi/klas API).

8 8 4. Program śledzenia ścieżki dla robota klasy Tribot. Opracować program śledzenia trójkolorowej ścieżki dla robota klasy Tribot. Należy zapewnić algorytm wyszukiwania ścieżki w przypadku utracenia jej. Poruszanie się po ścieżce powinno być możliwie płynne. W tym celu należy minimalizować różnicę kątową pomiędzy bieżącym kierunkiem poruszania się oraz kierunkiem wyznaczanym przez styczną do środka śledzonej linii w punkcie pomiaru. W celu pomiaru/monitorowania ścieżki należy wykorzystać sensor kolorów z włączonym oświetleniem. Należy zapewnić kalibrację sensora do warunków oświetleniowych oraz zapewnić odpowiedni margines interpretacji kolorów pozwalający na maksymalne wyeliminowanie zmian oświetlenia pochodzących z dynamicznie następujących zmian pogodowych, cienia rzucanego przez osoby obecne w laboratorium, etc. Program należy wykonać w języku NXT-G, LeJOS (jako program nadzorowany) lub VPL/C#. 5. Sterowanie robota klasy Tribot za pomocą Joysticka podłączonego do komputera PC. Współpraca PC2NXT. Zadanie należy wykonać w języku VPL/C# lub LeJOS w trybie nadzorowanym. Sterowanie robota powinno odbywać się za pomocą Joysticka podłączonego do komputera PC (port USB). Należy w tym celu wykorzystać odpowiedni serwis dostępny w środowisku MRDS. Wymagania do algorytmu sterowania: robot musi poruszać się z prędkością proporcjonalną (ale nie liniowo) do wychylenia joysticka, do przodu i do tyłu, oraz zakręcać, w przypadku naciśnięcia przycisku fire na joysticku należy natychmiast zatrzymać robota. 6. Sterowanie robota klasy Tribot za pomocą drugiej kostki NXT wyposażonej w akcelerometr. Współpraca NXT2NXT. Zadanie jest przeznaczone dla dwóch zespołów. Należy je wykonać w języku NXT-G (alternatywnie VPL/C#). Jeden zespół oprogramowuje robota tak, aby przyjmował komunikaty poprzez BT od sparowanej kostki NXT. I przekazywał je do serwomechanizmów. Drugi zespół przygotowuje oprogramowanie dla kostki NXT sterownika, która odczytuje dane z akcelerometru i przekształca je w komunikaty BT. Zadanie nie narzuca interface komunikacyjnego poza następującymi ograniczeniami: robot musi poruszać się z prędkością proporcjonalną (ale nie liniowo) do wychylenia akcelerometru, do przodu i do tyłu, oraz zakręcać, w przypadku utraty komunikacji z kostką sterownika wskazane jest zatrzymanie robota (można w tym celu wykorzystać timer, zatrzymujący robota po upływie określonego czasu, o ile nie pojawi się komunikat z kostki sterującej), naciśnięcie przycisku enter na sterowniku w trakcie wykonywania programu sterującego powinno spowodować wysłanie komunikatu zatrzymującego robota oraz zakończenie programu w kostce sterownika.

9 9 7. Synchronizacja poruszania się dwóch robotów klasy Tribot. Zadanie przeznaczone dla dwóch zespołów. Opracować program synchronizujący dwa roboty klasy Tribot, jeden wyposażony w kompas. Robot wyposażony w kompas stanowi nadzorcę, wysyłającego komunikaty do drugiego robota. Robot nadzorca wykonuje obrót w celu poszukiwania północy magnetycznej (z dokładnością do 5st. kątowych). Robot nadzorowany powinien w tym czasie wykonywać obrót w tym samym kierunku i o taki sam kąt, jak robot nadzorujący (a więc powinien naśladować jego ruchy, niezależnie od swojej pozycji). Ocenić szybkość przesyłania i przetwarzania komunikatów Bluetooth. Programy dla obu robotów (tj. nadzorującego i nadzorowanego) należy napisać w języku NXT-G. Algorytm wyszukiwania północy magnetycznej jest dowolny. Należy zapewnić zakreślanie koła o rozsądnym promieniu, w zależności od aktualnych warunków panujących w laboratorium. 8. Rozpoznawanie i śledzenie obiektu za pomocą kamer NXTCam i robota klasy Tribot. Opracować program śledzenia obiektu za pomocą kamery Vision Subsystem v2 for NXT (NXTCam-v2). Algorytm powinien pozwalać na śledzenie uprzednio zdefiniowanego obiektu. Robot powinien poruszać się za obiektem. W przypadku utraty kontaktu z obiektem robot powinien zatrzymać się, a następnie rozpocząć generowanie ostrzegawczego sygnału dźwiękowego. Oprogramowanie należy napisać z wykorzystaniem języka NXT-G lub LeJOS NXJ. Postawione w niniejszym laboratorium zadania mają charakter poszukiwawczy i w większości wypadków wymagają pracy twórczej oraz szeroko pojętych zdolności programowania w wielu językach. W związku z powyższym, oceniane będą zarówno elementy programistyczne jak i algorytmiczne. Zaliczenie i ocena będą proporcjonalne do osiągniętych rezultatów oraz zbliżenia się z przedstawionym rozwiązaniem do modelu teoretycznego i postulowanych w zadaniach założeń. Stopień realizacji a tym samym decyzję o zaliczeniu/odrzuceniu stanu realizacji tematu ocenia prowadzący ćwiczenie.

10 10 5 Raport W raporcie należy umieścić opis sposobu rozwiązania problemu (wraz z przedstawieniem kroków dojścia do rozwiązania problemu), algorytmy sterujące w formie listy opisu, pseudokodu, diagramów blokowych i/lub języka UML, wszelkie wzory, w szczególności obliczające moc sterującą serwomechanizmów, komunikaty BT, kody źródłowe programów, etc. Raport powinien zawierać w jednym z ostatnich akapitów informację o trybie testowania oprogramowania i robota. Raport należy spakować w paczkę ZIP wraz z kodami źródłowymi i przesłać w wersji elektronicznej za pomocą tzw. bazy danych, o której mowa w regulaminie i zajęciach wprowadzających w terminie określonym w regulaminie.

11 11 6 Literatura LEGO MINDSTORMS NXT-G Programming Guide (Technology in Action), James Floyd Kelly, Apress, On-line: The NXT STEP LEGO MINDSTROMS NXT Blog, Sierpień Maximum LEGO NXT: Building Robots with Java Brains, Brian Bagnall, On-line: LeJOS Tutorial, Sierpień On-line: NXJ API, Sierpień On-line: PC NXJ API: Sierpień On-line: icommand API: Sierpień Maximum LEGO NXT: Building Robots with Java Brains, Brian Bagnall, On-line: portal Microsoft Robotics Studio,http://msdn.microsoft.com/enus/robotics/default.aspx, Styczeń On-line: Simply Sim MRDS i symulacja robotów Lego Mindstorms NXT, Styczeń Programming Microsoft Robotics Studio, Sara Morgan, MS Press, 2008.

Programowanie robotów LEGO Mindstorms NXT

Programowanie robotów LEGO Mindstorms NXT Programowanie robotów LEGO Mindstorms NXT Laboratorium 7: Programowanie robotów klasy Tribot w MRDS - programowanie graficzne w VPL #1 (zdalne sterowanie robotem). Wersja 1.3 8 października 2012 2 Zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja platformy LEGO Mindstorms NXT

Prezentacja platformy LEGO Mindstorms NXT Programowanie robotów LEGO Mindstorms NXT. Wykłady dla studentów kierunku Informatyka Prezentacja platformy LEGO Mindstorms NXT Zastrzeżenia prawne 2008,2012 Politechnika Śląska w Gliwicach,. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH INSTYTUT INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKA POZNAŃSKA MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH inż. Mateusz LESZNER Promotor:

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami Administracja serwerami dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej (2 października 2014) dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo