TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca 2015 roku (tekst jednolity) Góra Kalwaria, lipiec 2015

2 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE PRODUKTY KREDYTOWE PRODUKTY DEPOZYTOWE RACHUNKI PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Mazovia Banku Spółdzielczego dla Rolników, zwana dalej Tabelą oprocentowania dla Rolników ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów elektronicznych Użyte w Tabeli oprocentowaniadla Rolników określenie Bank należy rozumieć jako Mazovia Bank Spółdzielczy Wysokości stawek bazowych międzybankowych (WIBOR, WIBID) ustalane są wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym stawka będzie obowiązywać i stanowi ono średnią stawek dziennych obowiązujących w miesiącu, na koniec którego wyliczana jest średnia Oprocentowanie kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR oparte jest na redyskoncie weksli ustalanym przez Radę Polityki Pieniężnej na podstawiezasad udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykazu działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolnospożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych wydawanych przez Prezesa ARiMR. Podana stawka oprocentowania jest całkowitym oprocentowaniem opłacanym przez Kredytobiorcę i ARiMR. Część oprocentowania pokrywane przez Kredytobiorcę określane jest w stosownych Zarządzeniach Prezesa ARiMR Wysokości stawek redyskonta weksli dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl) Oprocentowanie podane w dwóch opcjach stanowi alternatywę dla Klienta i jest ustalane indywidualnie pomiędzy Stronami Aktualnie obowiązująca Tabela oprocentowania dla Rolników dostępna jest w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku Niniejsza regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

4 2. PRODUKTY KREDYTOWE L.p. Rodzaj produktu / okres kredytowania / oprocentowanie Rodzaj produktu 1. Kredyt inwestycyjny Kredyt inwestycyjny pomostowy na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem z UE Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR (udzielone do dnia r.) Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR (udzielone od dnia r.) Oprocentowanie Zmienne, ustalane indywidualnie w oparciu o tabelę Banku lub stawkę WIBOR 3M bądź 1M + marża Banku 1 1,5 stopy redyskonta weksli NBP WIBOR 3M + 2,5 p.p. Limit debetowy w rachunku bieżącym Kwota limitu Oprocentowanie 9. Maksymalna kwota ,00 zł 10,00% WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA PRZETERMINOWANEGO Stopa kredytu lombardowego ustalana przez Narodowy Bank Polski x 4,00 1 Ustalona jest indywidualnie dla każdego klienta i jest uzależniona od indywidualnych warunków transakcji, w tym m.in. od kwoty kredytu, wartości prawnego zabezpieczenia kredytu oraz produktów i usług bankowych, które posiada lub z których skorzysta klient. 4 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

5 3. PRODUKTY DEPOZYTOWE L.p. Rodzaj produktu / okres lokacyjny / oprocentowanie Okres lokaty oprocentowanie stałe AgroLOKATA Max w PLN (udzielana od r.) do ,99 zł oprocentowanie zmienne od ,00 zł 1. 1M 0,50% WIBID 1M 1,00 pp (0,46%) WIBID 1M 0,80 pp (0,66%) 2. 3M 0,70% WIBID 1M - 0,80 pp (0,66%) WIBID 1M - 0,60 pp (0,86%) 3. 6M - WIBID 1M - 0,70 pp (0,76%) WIBID 1M - 0,50 pp (0,96%) 4. 9M - WIBID 1M - 0,70 pp (0,76%) WIBID 1M - 0,50 pp (0,96%) 5. 12M - WIBID 1M - 0,60 pp (0,86%) WIBID 1M - 0,40 pp (1,06%) 6. 24M - WIBID 1M - 0,60 pp (0,86%) WIBID 1M - 0,40 pp (1,06%) 7. 36M - WIBID 1M - 0,60 pp (0,86%) WIBID 1M - 0,40 pp (1,06%) Warunki lokaty: Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł, Oprocentowanie liczone w skali roku, Lokata odnawialna na podstawie tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu odnowienia, Oprocentowanie podane w nawiasie jest aktualne na dzień zatwierdzenia niniejszej Tabeli oprocentowania dla Rolników, Wysokości stawki bazowej międzybankowej WIBID 1M stanowi średnią stawek dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym miesiąc obowiązywania stawki. AgroLOKATA Max w EUR i USD Okres lokaty w EUR w USD 8. 1M 0,01% 0,01% 9. 3M 0,01% 0,01% 10. 6M 0,01% 0,10% 11. 9M 0,05% 0,20% M 0,10% 0,25% Warunki lokaty: Minimalna kwota lokaty wynosi 500 EUR lub 500 USD, Oprocentowanie zmienne liczone w skali roku, Lokata odnawialna na podstawie tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu odnowienia. Okres lokaty AgroLOKATA Dynamiczna w PLN 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 13. % 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 Warunki lokaty: Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł, Oprocentowanie zmienne liczone w skali roku, Zerwanie lokaty bez utraty odsetek, tzn. odsetki zostaną wypłacone za każdy pełny miesiąc utrzymania lokaty Lokata odnawialna na podstawie tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu odnowienia 5 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

6 4. RACHUNKI L.p. Rodzaj produktu / oprocentowanie AgroKONTO Standardowe Oprocentowanie PLN EUR USD 1. 0,00% 0,00% 0,00% Oprocentowanie zmienne, liczone w skali roku, Miesięczna kapitalizacja odsetek 6 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

7 5. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY L.p. Rodzaj produktu / okres kredytowania / oprocentowanie Okres kredytowania Kredyt inwestycyjny (udzielany do r.) Stopa (%) w stosunku rocznym 1. Do 10 lat 10,00% Kredyt inwestycyjny (udzielany od r. do r.) Kwota pożyczki Opcja I oprocentowania Opcja II oprocentowania 2. Do ,00 zł min. 8,00% min. WIBOR 3M + 3,5 p.p. 3. Powyżej ,00 zł ustalane indywidualnie Okres kredytowania Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (udzielany do r.) Stopa (%) w stosunku rocznym 4. Do 3 lat 10,00% Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (udzielany od r. do r.) Kwota pożyczki Opcja I oprocentowania Opcja II oprocentowania 5. Do ,00 zł min. 8,00% min. WIBOR 1M + 3,5 p.p. 6. Powyżej ,00 zł ustalane indywidualnie Okres kredytowania Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (udzielany do r.) Stopa (%) w stosunku rocznym 7. Do 1 roku 10,00% Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (udzielany od r. do r.) Kwota pożyczki Opcja I oprocentowania Opcja II oprocentowania 8. Do ,00 zł min. 8,00% min. WIBOR 1M + 3,5 p.p. 9. Powyżej ,00 zł ustalane indywidualnie L.p. Rodzaj produktu / oprocentowanie Okres lokaty AgroLOKATA Max w PLN (udzielana od r. do r. włącznie) oprocentowanie stałe do ,99 zł oprocentowanie zmienne od ,00 zł 1. 1M 0,40% WIBID 1M 0,88 pp (0,58%) WIBID 1M 0,58 pp (0,88%) 2. 3M 0,60% WIBID 1M - 0,68 pp (0,78%) WIBID 1M - 0,38 pp (1,08%) 3. 6M - WIBID 1M - 0,58 pp (0,88%) WIBID 1M - 0,28 pp (1,18%) 4. 9M - WIBID 1M - 0,58 pp (0,88%) WIBID 1M - 0,28 pp (1,18%) 5. 12M - WIBID 1M - 0,48 pp (0,98%) WIBID 1M - 0,08 pp (1,38%) 7 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

8 6. 24M - WIBID 1M - 0,48 pp (0,98%) WIBID 1M - 0,08 pp (1,38%) 7. 36M - WIBID 1M - 0,48 pp (0,98%) WIBID 1M - 0,08 pp (1,38%) Warunki lokaty: Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł, Oprocentowanie liczone w skali roku, Lokata odnawialna na podstawie tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu odnowienia, Oprocentowanie podane w nawiasie jest aktualne na dzień zatwierdzenia niniejszej Tabeli oprocentowania dla Rolników, Wysokości stawki bazowej międzybankowej WIBID 1M stanowi średnią stawek dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym miesiąc obowiązywania stawki. Okres lokaty do 4.999,99 zł Książeczki oszczędnościowe 5.000,00 zł i więcej 8. 1M 0,10% 0,10% 9. 2M 0,20% 0,20% 10. 3M 0,30% 0,30% 11. 6M 0,30% 0,30% 12. 9M - 0,30% M 0,40% 0,40% M 0,40% 0,40% M 0,40% 0,40% 8 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste Tabela oprocentowania dla konsumentów konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia 05.03.2015r Nr 02//2015 Tabela oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo