TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 98/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku (tekst jednolity) Góra Kalwaria, sierpień 2015

2 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE PRODUKTY KREDYTOWE PRODUKTY DEPOZYTOWE RACHUNKI PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Mazovia Banku Spółdzielczego dla klientów indywidualnych, zwana dalej Tabelą oprocentowania dla Klientów Indywidualnych ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów elektronicznych Użyte w Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych określenie Bank należy rozumieć jako Mazovia Bank Spółdzielczy podane w dwóch opcjach stanowi alternatywę dla Klienta i jest ustalane indywidualnie pomiędzy Stronami Aktualnie obowiązująca Tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych dostępna jest w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.mazoviabank.pl) Niniejsza regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

4 2. PRODUKTY KREDYTOWE L.p. Rodzaj produktu / okres kredytowania / oprocentowanie 1. Limit odnawialny w Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Dla limitów bez pomniejszeń Stopa kredytu lombardowego ustalana przez Narodowy Bank Polski x 3,80 Dla limitów z pomniejszeniami Stopa kredytu lombardowego ustalana przez Narodowy Bank Polski x 4,00 Kredyt konsumencki gotówkowy (udzielany od roku) 2. 9,99% Kredyt mieszkaniowy Mój Dom 1 3. WIBOR 3M 2 + marża Banku 3 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 1 4. WIBOR 3M 2 + marża Banku 3 WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA PRZETERMINOWANEGO Stopa kredytu lombardowego ustalana przez Narodowy Bank Polski x 4,00 1 Wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny przez Bank zdolności kredytowej wnioskodawcy, prawnego zabezpieczenia kredytu oraz okresu kredytowania. 2 Wysokość stawki bazowej międzybankowej WIBOR 3M dla kredytu mieszkaniowego Mój Dom oraz dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego, ustalana jest wg stanu na ostatni dzień kwartału poprzedzającego kwartał, w którym stawka będzie obowiązywać i stanowi ono średnią stawek dziennych obowiązujących w miesiącu, na koniec którego wyliczana jest średnia. 3 Ustalona jest indywidualnie dla każdego klienta i jest uzależniona od indywidualnych warunków transakcji, w tym m.in. od kwoty kredytu, wartości prawnego zabezpieczenia kredytu oraz produktów i usług bankowych, które posiada lub z których skorzysta klient. 4 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

5 3. PRODUKTY DEPOZYTOWE L.p. Rodzaj produktu / okres lokacyjny / oprocentowanie MojaLOKATA Max w PLN (udzielana od r.) Okres lokaty stałe do ,99 zł oprocentowanie zmienne od ,00 zł 1. 1M 0,50% WIBID 1M 1,00 pp (0,46%) WIBID 1M 0,80 pp (0,66%) 2. 3M 0,70% WIBID 1M - 0,80 pp (0,66%) WIBID 1M - 0,60 pp (0,86%) 3. 6M - WIBID 1M - 0,70 pp (0,76%) WIBID 1M - 0,50 pp (0,96%) 4. 9M - WIBID 1M - 0,70 pp (0,76%) WIBID 1M - 0,50 pp (0,96%) 5. 12M - WIBID 1M - 0,60 pp (0,86%) WIBID 1M - 0,40 pp (1,06%) 6. 24M - WIBID 1M - 0,60 pp (0,86%) WIBID 1M - 0,40 pp (1,06%) 7. 36M - WIBID 1M - 0,60 pp (0,86%) WIBID 1M - 0,40 pp (1,06%) Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł, liczone w skali roku, Lokata odnawialna na podstawie tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu odnowienia, podane w nawiasie jest aktualne na dzień zatwierdzenia niniejszej Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych, Wysokości stawki bazowej międzybankowej WIBID 1M stanowi średnią stawek dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym miesiąc obowiązywania stawki. MojaLOKATA Max w EUR i USD Okres lokaty w EUR w USD 8. 1M 0,01% 0,01% 9. 3M 0,01% 0,01% 10. 6M 0,01% 0,10% 11. 9M 0,05% 0,20% M 0,10% 0,25% Minimalna kwota lokaty wynosi 500 EUR lub 500 USD, zmienne liczone w skali roku, Lokata odnawialna na podstawie tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu odnowienia. MojaLOKATA z książeczką w PLN Okres lokaty lokaty 13. 1M 0,20% 14. 3M 0,30% 15. 6M 0,40% 16. 9M 0,40% M 0,60% M 0,60% 5 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

6 19. 36M 0,60% Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł, zmienne liczone w skali roku, Możliwość dopłat w trakcie trwania lokaty. Minimalna kwota dopłaty wynosi 300,00 zł, Lokata odnawialna na podstawie tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu odnowienia Okres lokaty MojaLOKATA Dynamiczna w PLN 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 20. % 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł, zmienne liczone w skali roku, Zerwanie lokaty bez utraty odsetek, tzn. odsetki zostaną wypłacone za każdy pełny miesiąc utrzymania lokaty, Lokata odnawialna na podstawie tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu odnowienia. MojaLOKATA VIP w PLN (udzielana od r.) Okres lokaty lokaty 21. 3M stopa redyskonta weksli NBP 0,60 pp (1,15%) 22. 6M stopa redyskonta weksli NBP 0,50 pp (1,25%) 23. 9M stopa redyskonta weksli NBP 0,50 pp (1,25%) M stopa redyskonta weksli NBP 0,40 pp (1,35%) M stopa redyskonta weksli NBP 0,40 pp (1,35%) M stopa redyskonta weksli NBP 0,40 pp (1,35%) Minimalna kwota lokaty wynosi ,00 zł, zmienne liczone w skali roku, oparte na stopie redyskonta weksli ustalanej przez Narodowy Bank Polski, Należne odsetki wypłacane są po zakończeniu każdego pełnego miesiąca utrzymania lokaty w formie zaliczek na wskazany w umowie rachunek bankowy, MojaLOKATA VIP jest nieodnawialna, tzn. po zakończeniu okresu lokacyjnego środki przeksięgowywane są na rachunek bankowy wskazany w umowie. 6 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

7 4. RACHUNKI L.p. Rodzaj produktu / oprocentowanie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy MojeKONTO Rozliczeniowe w PLN 1. % 0,00% Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy MojeKONTO 28 w PLN 2. % 0,00% Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy MojeKONTO Walutowe w EUR oraz w USD 3. % 0,00% Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy MojeKONTO Młodzieżowe w PLN 4. % 0,00% Rachunek oszczędnościowy MójZYSK w PLN (oprocentowanie aktualne do dnia r. włącznie) Kwota zgromadzonych środków 5. do ,00 zł WIBID 1M 1,0pp (0,46%) 6. od ,01 zł do ,00 zł WIBID 1M 0,7pp (0,76%) 7. powyżej ,00 zł WIBID 1M 0,3pp (1,16%) wszystkich powyższych rachunków jest zmienne, liczone w skali roku. Wysokości stawki bazowej międzybankowej WIBID 1M stanowi średnią stawek dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym miesiąc obowiązywania stawki. Rachunek oszczędnościowy MójZYSK w PLN (od dnia r.) Kwota zgromadzonych środków 5. do ,00 zł WIBID 1M 1,2pp (0,26%) 6. od ,01 zł do ,00 zł WIBID 1M 0,9pp (0,56%) 7. powyżej ,00 zł WIBID 1M 0,4pp (1,06%) wszystkich powyższych rachunków jest zmienne, liczone w skali roku. Wysokości stawki bazowej międzybankowej WIBID 1M stanowi średnią stawek dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym miesiąc obowiązywania stawki. 7 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

8 5. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY L.p. Rodzaj produktu / okres kredytowania / oprocentowanie Kredyt Gotówkowy Bezpieczna Gotówka (udzielany do r.) Okres kredytowania wersja z ubezpieczeniem wersja bez ubezpieczenia 1. do 12 m-cy 9,50% 10,00% od 12 m-cy do 24 m-cy od 24 m-cy do 36 m-cy od 36 m-cy do 60 m-cy 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Kredyt Gotówkowy Bezpieczna Gotówka (udzielany od r. do r.) Okres kredytowania wersja z ubezpieczeniem wersja bez ubezpieczenia 5. do 12 m-cy 7,90% 9,90% od 12 m-cy do 24 m-cy od 24 m-cy do 36 m-cy od 36 m-cy do 60 m-cy 8,90% 10,00% 9,90% 10,00% 9,90% 10,00% Kredyt Gotówkowy Bezpieczna Gotówka (udzielany od r. do r.) 9. 10,00% Kredyt konsumencki okolicznościowy WIOSENNY (udzielany w okresie ) ,00% Kredyt konsumencki okolicznościowy WAKACYJNY (udzielany w okresie ) ,00% Kredyt konsumencki okolicznościowy WAKACYJNY (udzielany w okresie ) ,00% Kredyt konsumencki gotówkowy (udzielany w okresie ) 8 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

9 13. 10,00% Kredyt mieszkaniowy (udzielany do r.) 14. 9,60% Kredyt mieszkaniowy (udzielany od r. do r.) Kwota kredytu Opcja I oprocentowania Opcja II oprocentowania 15. Do ,00 zł min. 7,00% 16. Powyżej ,00 min. 6,00% zł Pożyczka hipoteczna (udzielana do r.) ,00% Pożyczka hipoteczna (udzielana od r. do r.) min. WIBOR 3M 4 + 2,5 p.p. min. WIBOR 3M 4 + 1,5 p.p. Kwota pożyczki Opcja I oprocentowania Opcja II oprocentowania 18. Do ,00 zł min. 8,00% 19. Powyżej ,00 zł min. 7,00% min. WIBOR 3M 4 + 3,5 p.p. min. WIBOR 3M 4 + 2,5 p.p. L.p. Rodzaj produktu / okres lokacyjny / oprocentowanie Lokata promocyjna (oferowana do r.) Okres lokaty zmienne 1. 24M 1,30% MojaLOKATA Max w PLN (oprocentowanie aktualne dla lokat założonych od r. do r. i odnowionych do r. włącznie) Okres lokaty stałe do ,99 zł oprocentowanie zmienne od ,00 zł 2. 1M 0,40% WIBID 1M 0,88 pp (0,58%) WIBID 1M 0,58 pp (0,88%) 3. 3M 0,60% WIBID 1M - 0,68 pp (0,78%) WIBID 1M - 0,38 pp (1,08%) 4. 6M - WIBID 1M - 0,58 pp (0,88%) WIBID 1M - 0,28 pp (1,18%) 5. 9M - WIBID 1M - 0,58 pp (0,88%) WIBID 1M - 0,28 pp (1,18%) 4 Wysokości stawki bazowej międzybankowej WIBOR 3M dla Kredytu mieszkaniowego oraz Pożyczki hipotecznej, wycofanych z oferty Banku, ustalana jest wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym stawka będzie obowiązywać i stanowi ono średnią stawek dziennych obowiązujących w miesiącu, na koniec którego wyliczana jest średnia. 9 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

10 6. 12M - WIBID 1M - 0,48 pp (0,98%) WIBID 1M - 0,08 pp (1,38%) 7. 24M - WIBID 1M - 0,48 pp (0,98%) WIBID 1M - 0,08 pp (1,38%) 8. 36M - WIBID 1M - 0,48 pp (0,98%) WIBID 1M - 0,08 pp (1,38%) Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł, liczone w skali roku, Lokata odnawialna na podstawie tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu odnowienia, podane w nawiasie jest aktualne na dzień zatwierdzenia niniejszej Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych, Wysokości stawki bazowej międzybankowej WIBID 1M stanowi średnią stawek dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym miesiąc obowiązywania stawki. MojaLOKATA VIP w PLN (udzielana od r. do r. włącznie) Okres lokaty lokaty 11. 3M stopa redyskonta weksli NBP 0,40 pp (1,35%) 12. 6M stopa redyskonta weksli NBP 0,30 pp (1,45%) 13. 9M stopa redyskonta weksli NBP 0,30 pp (1,45%) M stopa redyskonta weksli NBP 0,20 pp (1,55%) M stopa redyskonta weksli NBP 0,20 pp (1,55%) M stopa redyskonta weksli NBP 0,20 pp (1,55%) Minimalna kwota lokaty wynosi ,00 zł, zmienne liczone w skali roku, oparte na stopie redyskonta weksli ustalanej przez Narodowy Bank Polski, Należne odsetki wypłacane są po zakończeniu każdego pełnego miesiąca utrzymania lokaty w formie zaliczek na wskazany w umowie rachunek bankowy, MojaLOKATA VIP jest nieodnawialna, tzn. po zakończeniu okresu lokacyjnego środki przeksięgowywane są na rachunek bankowy wskazany w umowie. Okres lokaty MojaLOKATA VIP w PLN (udzielana do r. włącznie) lokaty 21. 3M stopa redyskonta weksli NBP 0,30 pp (1,45%) 22. 6M stopa redyskonta weksli NBP 0,20 pp (1,55%) 23. 9M stopa redyskonta weksli NBP 0,20 pp (1,55%) M stopa redyskonta weksli NBP 0,10 pp (1,65%) M stopa redyskonta weksli NBP 0,10 pp (1,65%) M stopa redyskonta weksli NBP 0,10 pp (1,65%) Minimalna kwota lokaty wynosi ,00 zł, zmienne liczone w skali roku, oparte na stopie redyskonta weksli ustalanej przez Narodowy Bank Polski, Należne odsetki wypłacane są po zakończeniu każdego pełnego miesiąca utrzymania lokaty w formie zaliczek na wskazany w umowie rachunek bankowy, MojaLOKATA VIP jest nieodnawialna, tzn. po zakończeniu okresu lokacyjnego środki przeksięgowywane są na rachunek bankowy wskazany w umowie. Okres lokaty Książeczki oszczędnościowe do 4.999,99 zł 5.000,00 zł i więcej 4. 1M 0,10% 0,10% 10 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

11 5. 2M 0,20% 0,20% 6. 3M 0,30% 0,30% 7. 6M 0,30% 0,30% 8. 9M - 0,30% 9. 12M 0,40% 0,40% M 0,40% 0,40% M 0,40% 0,40% 11 S t r o n a T a b e l a o p r o c e n t o w a n i a P r o d u k t ó w

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku II zmiana Uchwała Nr 4/02/2009 z dnia 04.02.2009 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 8/Z/2014 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 14.01.2014r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07.03.2013 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 14 marzec 2013 r. Limanowa, 2013 r. LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/Z/2013 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 24.07.2013 Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim ( Tabeli oprocentowania )

Wykaz zmian w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim ( Tabeli oprocentowania ) Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 20/2015 z dnia 05032015 r. Wykaz w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim ( Tabeli oprocentowania ) Wprowadzonych Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Załącznik do Uchwały Zarządu nr 35/2015 z dnia 05 marca 2015 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią, 01 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały 34 Zarządu Banku Spółdzielczego nr z dnia 25.07.2012r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Starachowice, lipiec 2012r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 maj 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, maj 2013 Strona 1 z 8 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe,

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 wrzesień 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, wrzesień 2013 Spis treści... 2 Strona 1 z 8 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo