Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. maj 2015 dla wersji aplikacji (wersja dokumentu 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. maj 2015 dla wersji aplikacji 1.0.3.0 (wersja dokumentu 1."

Transkrypt

1 SysLoger Instrukcja obsługi maj 2015 dla wersji aplikacji (wersja dokumentu 1.1) Strona 1 z 42

2 Spis treści: Wprowadzenie str. 3 Funkcjonalność str. 4 Wymagania str. 8 Instalacja str. 9 Konfiguracja i uruchomienie str. 13 Ograniczenia funkcjonalne w wersji demo str. 26 Przykładowe zrzuty ekranu z raportów str. 27 Wykaz załączników: Załącznik nr 1 - Instalacja poszczególnych programów: Apache, PHP, MySQL, PHP My Admin Strona 2 z 42

3 Wprowadzenie Program Sys Loger jest aplikacją działającą w systemie Windows. Podstawowym zadaniem programu jest: archiwizacja otrzymanych logów z urządzeń, analiza treści ujętych w logach według założonych filtrów (pułapek) oraz informowanie o ich wystąpieniu w sposób ciągły, wykrywanie ataków DDoS na podstawie ilości wpisów w czasie oraz wielkości logu pliku tekstowego, codzienne i miesięczne raportowanie według założonych filtrów, program dodatkowo umożliwia: na bieżąco analizować dostępność wskazanych urządzeń w sieci, zdalne sprawdzenie dostępności urządzeń, wykonanie automatycznych kopii konfiguracji z urządzeń sieciowych wraz z obsługa zdalnego repozytorium, Konfiguracja urządzeń nie jest elementem niniejszej instrukcji. Oprogramowanie SysLoger działa w tle jako usługi systemu Windows oraz aplikacji uruchamianej w postaci monitora (format okienkowy), która odpowiedzialna jest za bieżącą analizę otrzymywanych informacji i dalsze ostrzeganie. Dzięki bieżącej analizie oraz ostrzeganiu spełniony jest jeden z wymogów nowej rekomendacji D mówiący o konieczności ciągłego przeglądania zapisów jakie są rejestrowane na urządzeniach sieciowych. Strona 3 z 42

4 Funkcjonalność Moduły wchodzące w skład programu i ich funkcjonalności: 1. Monitor programu okno programu prezentujące otrzymywane logi z urządzeń. W celu działania niezbędne jest dokonanie konfiguracji oraz uruchomienie serwisów: a) Syslog Serwis, b) Nasłuch serwis Monitor dokonuje bieżącej analizy otrzymanej informacji. Możliwe jest zdefiniowanie praktycznie dowolnej pułapki na podstawie analizy otrzymanej treści. Udostępnione zostały w programie opcje wyjątków, opcje analizy ataków typu DDoS w tym floodowania (kontrolowana jest ilość w czasie) oraz inne opisane w części poświęconej konfiguracji. Zrzut ekranu monitora programu odpowiedzialnego za bieżącą analizę logów, umożliwia konfigurację programu. 2. Syslog serwis serwis systemu Windows odpowiedzialny za odbiór i archiwizację logów z urządzeń. Odbiór logów następuje domyślnie na porcie 514. Serwis przekazuje informacje na zdefiniowanym porcie do monitora programu (domyślny port do komunikacji to 10514). Logi mogą być zapisywane do plików tekstowych i/lub do bazy MySQL. Zalecanym formatem zapisu są plik tekstowe. 3. Raport serwis serwis systemu Windows odpowiedzialny za generowanie codziennych zbiorczych raportów i ich przesyłanie pocztą Ping serwis serwis systemu Windows odpowiedzialny za sprawdzanie łączności wybranych urządzeń w sieci. Brak łączności oraz jej przywrócenie jest przekazywane w postaci wiadomości . Jedna z funkcjonalności programu pozwala zdalnie sprawdzić łączność poprzez wysłanie z uprawnionego adresu odpowiednio przygotowanej wiadomości pocztowej. 5. Nasłuch serwis serwis systemu Windows odpowiedzialny za restart monitora oraz usług SysLoger a. Wymagane jest uruchomienie serwisu z zaznaczoną opcją resetu programu SysLoger usługa kontroluje wyłączenie monitora oraz pozostałych usług w minutowych Strona 4 z 42

5 odstępach czasu, w przypadku wyłączenia uruchamia monitor i usługi automatycznie. Dodatkowo o wskazanej godzinie dokonywany jest jeden pełen restart wszystkich zainstalowanych usług oraz monitora. Serwis nasłuchu odpowiedzialny jest ponadto za odbiór i wykonanie zdalnych poleceń wysyłanych z uprawnionych adresów (na przykład kontrola łączności za danym urządzeniem. 6. Konfig serwis serwis systemu Windows odpowiedzialny za automatyczne wykonanie kopii konfiguracji ze wskazanych urządzeń. Serwis działa wykonując zdalnie polecenia na urządzeniu których celem jest wykonanie kopii konfiguracji na serwer TFTP uruchamiany w usłudze. Serwis umożliwia wykonanie dodatkowej kopii konfiguracji na inny serwer plików. Funkcjonalności modułu Monitora: zapis logów do pliku tekstowego i/lub bazy MySQL, definiowanie numeru portu nasłuchu programu (globalnie dla wszystkich urządzeń), definiowanie ilości wpisów w oknie logu, bieżące monitorowanie i powiadamianie o przekroczeniu parametru granicznej wartości wolnego miejsca, wykrywanie ataków DDoS (floodowania) - monitoring wartości granicznej wielkości logu tekstowego, - monitoring ilości wpisów z urządzeń (dla każdego urządzenia prowadzony jest oddzielny monitoring ilości wpisów w czasie), definiowanie urządzeń od których otrzymywane są logi i dla których prowadzony jest monitoring: definiowanie opcji powiadamiania - dla kategorii (alert, critical, terror, warning, notise, info, debug), - dowolnego tekstu wykrytego w otrzymywanych logach jak na przykład: Multiple authentication failures have been detected! Admin user "netscreen" logged out Phase 2: Initiated negotiations. Phase 2 msg ID Received a notification Messager CATEGORY: Adult/Sexually Explicit Powyższe wpisy są przykładowe, możliwe jest wyszukiwanie dowolnego tekstu zarówno wskazującego: zagrożenia, logowania użytkowników administracyjnych czy pozostałych użytkowników, użycie danej kategorii webfilteringu, użycie dowolnego adresu IP, błędów Strona 5 z 42

6 występujących na urządzeniach. Konieczna jest stosowna konfiguracja urządzeń i wskazanie jakiego typu informacje mają być skierowane w logach do syslog a. definiowanie wykluczeń powiadomień na przykład w przypadku wykrycia ładowania obrazka podczas normalnego korzystania z sieci Internet (podajemy wówczas rozszerzenia plików, które ładowane mogą być na stronach jako dodatkowe reklamy), definiowanie warunkowych wykluczeń powiadomień wskazujemy wówczas ilość wystąpień w czasie dla danego adresu IP w celu wykluczenia powiadamiania pocztą o ich wystąpieniu. Powiadomienie nastąpi po przekroczeniu wartości granicznej, definiowanie listy webfilteringu oraz ustawianie dodatkowego monitorowania w przypadku wystąpienia, raportowanie według: - webfilteringu, - zdefiniowanych własnych klas sieci listę adresów należy zdefiniować w zakładce Własne klasy sieci, - zdefiniowanych zewnętrznych klas sieci listę adresów należy zdefiniować w zakładce Zewnętrzne klasy sieci, - typów wpisów (info, critical, alert, itd.), - aktualizacji czasu serwera NTP - wskazać należy jakich fraz w logach ma wyszukiwać program i które oznaczają wykonanie aktualizacji czasu na serwerze NTP każde urządzenie ma swoją specyfikę, lista ta jest listą zamknięta i standardowo wystarcza wpisanie słowa NTP, - zestawiania połączeń szyfrowanych (IKE) jak powyżej należy wskazać wyszukiwaną frazę, standardowo wystarcza wpisanie słowa IKE, listę adresów ujętych w raportowaniu należy zdefiniować w zakładce Adresy IP dla IKE, - logowań użytkowników w oknie zdefiniować należy listę (loginy) użytkowników którzy mają podlegać raportowaniu dodatkowa opcja prezentowania logów pozwoli dołączyć do raportu wpisy z logów z urządzeń. Zaznaczenie opcji prezentowania logów może spowodować znaczny przyrost wielkości raportu. Wykonanie raportu należy wskazań po przełamaniu dnia (po północy). System automatycznie przeanalizuje plik z poprzedniego dnia i wyśle rezultat. Raportowanie z dnia bieżącego możliwe jest po skopiowaniu pliku logu tekstowego zapis do logu tekstowego następuje w formie wyłączności przez jeden proces (usługę Syslog serwis). bieżące monitorowanie wraz z przesyłaniem powiadomień z wystąpienia wpisu w logu z danym adresem IP sieci własnej (zakładka: Adresy IP sieci własnej ) opcja pozwala Strona 6 z 42

7 monitorować na bieżąco wpisy umożliwiając administratorowi w łatwy sposób uzyskać informację z ruchu jaki jest generowany z danego zestawu komputerowego oraz podjąć stosowne działania (przydatny przy wyszukiwaniu wystąpienia niepożądanych blokad w ruchu sieciowym). Dodatkowo możliwe jest bezpośrednie przesłanie logów do użytkownika który je generuje opcja przydatna w przypadku wykrycia niestandardowego ruchu (używanie sieci Internet w celach prywatnych, otwieranie zakazanych stron), w łatwy sposób pozwala przypomnieć użytkownikowi o konieczności stosowania pewnych ustalonych zasad w organizacji. raportowanie na żądanie w monitorze dostępne są opcje wykonania raportów z pliku logu lub bazy MySQL: Raport z pliku logu tekstowego umożliwia przeszukanie logu tekstowego z dnia poprzedniego poprzez przeszukanie występowania dowolnego tekstu (wyszukiwanie frazy w tekście), występowania zakresu IP. Wyszukiwanie można wykonać dla wskazanego pliku oraz wskazanego zakresu dat. W ramach raportowania z plików tekstowych dostępne jest generowanie raportów w formie wykresu: - raport ilościowy braku dostępności urządzeń, - raport procentowy dostępności urządzeń, - raport kategorii (typów wpisów: info, critical, itd.), - raport kategorii w czasie (typów wpisów: info, critical, itd.), - raport webfilteringu. Raport z bazy MySQL podobnie jak poprzedni umożliwia przeszukiwać wpisy za podany okres. Wyszukiwać można występowania dowolnego tekstu (wyszukiwanie fraz), występowania wpisów dla zakresu adresów IP. Możliwe jest uzyskanie raportu na żądanie według ustalonych parametrów, wygenerowany zostanie raport w układzie podobnym jak w przypadku raportu generowanego automatycznie po przełamaniu dnia. Program pozwala wybrać jakie części mają zostać ujęte w raporcie. W zakresie dostępnych opcji możliwe jest uzyskanie wykresów: - kategorii (info, critical, itd.), - kategorii według urządzeń, - webfilteringu według urządzeń. Strona 7 z 42

8 Wymagania Wymagania sprzętowe: system operacyjny minimum MS Windows XP, komputer Core 2 Duo lub szybszy, pamięć ram minimum 1 GB, wolne miejsce na dysku twardym w zależności od ilości urządzeń oraz ich konfiguracji w zakresie przekazywanych informacji w logach. Sugerowane minimum 40GB. Sprawne wyszukiwanie logów, generowanie raportów wymaga zastosowania możliwie szybkiego sprzętu, zadeklarowania odpowiednich parametrów w przypadku wirtualizacji. Strona 8 z 42

9 Instalacja Instalacja podstawowa: Instalację programu przeprowadzamy wypakowując otrzymane archiwum w dowolnym miejscu na twardym dysku. Zalecane jest utworzenie bezpośrednio na danym dysku katalogu (na przykład sysloger) i wypakowania do niego zawartości archiwum. Po wypakowaniu do katalogu głównego z plikami należy wkopiować plik licencji. W katalogu z programem może znajdować się tylko jeden plik licencji. Plik licencji generowany jest każdorazowo dla nowej wersji oprogramowania. Po wypakowaniu oraz wgraniu pliku licencji konfigurację programu należy przeprowadzić uruchamiając monitor program: sys_loger.exe Wszystkie wykonywalne programy są napisane w strukturze 32 bitowej. Działają w środowisku 32 i 64 bitowym. Dodatkowe uruchomienie obsługi bazy MySQL. W celu uruchomienia dodatkowej obsługi bazy MySQL należy zainstalować środowisko bazodanowe. Możliwe jest zainstalowanie środowiska XAMPP w wersji (bez obsługi VC9) z uruchomioną obsługą Apache oraz MySQL w trybie serwisu systemu Windows lub poszczególnych programów z osobna: Apache, PHP, MySQL, PHP My Admin. Instalacja poszczególnych programów: Apache, PHP, MySQL, PHP My Admin opisano w załączniku nr 1. Instalacja programu XAMPP nie wymaga dodatkowej instrukcji przy instalacji należy wskazać, aby instalator zainstalował usługę Apache oraz MySQL. W programie XAMPP występują utrudnienia konfiguracji użytkownika i hasła dla obsługi bazy MySQL z poziomu PHP My Admin, dlatego zalecane jest zainstalowanie dodatkowych programów: Apache, PHP, MySQL, PHP My Admin z osobna zgodnie z instrukcją opisaną w załączniku nr 1. Strona 9 z 42

10 Instalator środowiska XAMPP: xampp-win32_1.7.4.exe nie jest częścią dystrybucji oprogramowania. Po dokonaniu instalacji środowiska XAMPP lub poszczególnych programów Apache, PHP, MySQL, PHP My Admin należy zdefiniować użytkownika w bazie MySQL. Dokonujemy tego uruchamiając opcję PHP My Admin. Korzystając z programu XAMPP należy uruchomić przeglądarkę z parametrami środowiska XAMPP: Korzystając z drugiego rozwiązania (instalacji poszczególnych programów) należy uruchomić przeglądarkę podając parametry uruchomienia PHP My Admin w adresie przeglądarki, na przykład jak na poniższym ekranie: Po zalogowaniu do PHP My Admin dodajemy użytkownika dla połączenia z bazą danych wybierając host lokalny pole obok zostanie uzupełnione wpisem: localhost nadajemy wszystkie uprawnienia tzn. zaznaczamy wszystkie pola w obszarach: dane, struktura, administracja: Strona 10 z 42

11 Dla użytkownika należy bezwzględnie wprowadzić hasło. Po założeniu użytkownika uruchamiamy monitor programu: sys_loger.exe. W oknie programu wybieramy z menu Opcje. W zakładce Ogólne wybieramy drugą zakładkę Obsługa bazy MySQL. Podajemy: host bazy danych: localhost nazwę bazy danych: syslog nazwa użytkownika: <nazwa utworzonego użytkownika tutaj: super> hasło użytkownika baz danych Po podaniu danych wykonujemy test połączenia. Zakończenie testu komunikatem: Strona 11 z 42

12 oznacza, że użytkownik połączył się bazą danych MySQL. Należy utworzyć bazę danych syslog (podaną w opcjach). W tym celu wybieramy nie zmieniając zakładki opcję: Tworzenie bazy danych (dostępna na środku ekranu w sekcji Operacje na bazie danych MySQL). Po wybraniu system zakomunikuje, że będzie łączył się z obecną bazą: mysql akceptujemy naciskając OK., następnie akceptujemy zmianę połączenia z bazą na bazę mysql wybieramy Tak. Program potwierdzi połączenie z bazą mysql na serwerze localhost wybieramy OK. Na pytanie: Uwaga! Nastąpi tworzenie bazy syslog! Czy kontynuować? Wybieramy Tak. Program utworzy bazę danych syslog. W celu sprawdzenia utworzenia ponownie wybieramy opcję Test połączenia. Komunikat po lewej stronie oznacza istnienie bazy danych syslog. W kolejnym kroku wybieramy opcję: Utwórz tabele bazy danych program wyświetli komunikat o połączeniu z bazą danych oraz oczekiwał będzie potwierdzenia utworzenia tabel na pytanie: Czy utworzyć tabele bazy danych? Odpowiadamy Tak. Utworzenie tabel można sprawdzić z poziomu PHP My Admin. W przypadku uruchomienia obsługi baz danych wskazane jest sprawdzenie zapisu danych do bazy. Operację sprawdzenia można wykonać z poziomy PHP My Admin lub z poziomu przyrostu pliku bazodanowego. Katalog z plikami baz danych w środowisku XAMPP znajduje się najczęściej w podkatalogu \mysql\data\. W katalogu tym utworzony zostanie katalog z nazwą bazy danych dla syslog a (tutaj syslog) w którym znajdować będą się pliki bazodanowe: Zapis danych widoczny będzie po przyroście plików syslog (frm, MYD, MYI). Opcja Importuj dane z zapisanych logów w plikach tekstowych pozwala na uzupełnienie danych w bazie na podstawie logów tekstowych w dowolnej chwili. Strona 12 z 42

13 Konfiguracja i uruchomienie Konfigurację programu SysLoger przeprowadza się po wybraniu menu Opcje z monitora sys_loger.exe Zakładka Ogólne. W zakładce Ogólne ustawiamy: zapis logów do pliku tekstowego wskazując katalog z logami oraz stałą nazwę pliku z logami. Do stałej nazwy pliku dodana zostanie część z datą dnia logu, ilość wpisów w oknie logu monitora, numer portu dla serwisu syslog a ora numer porty dla monitora, sprawdzanie wolnego miejsca z krytyczną wartością kontrolną. W zakładce obsługa bazy danych MySQL ustawiamy parametry dla bazy danych MySQL (opcja omówiona została w części instalacja -> dodatkowe uruchomienie obsługi bazy danych mysql. W zakładce Wykrywanie ataków parametryzujemy: sprawdzanie granicznej wielkości logu tekstowego, sprawdzanie ilości wpisów z urządzeń. Opcje te mają na celu wykrywanie i informowanie o atakach typu DDoS jak floodowanie. Zakładka Logi programu pozwala sprawdzić wielkość logów, które są tworzone podczas pracy programu w podkatalogu: service_log. Strona 13 z 42

14 Zakładka Definicja urządzeń. W zakładce tej definiujemy listę urządzeń podając dodatkowe indywidualne cechy potrzebne do codziennego raportowania, tj.: webfilteringu, logowań użytkowników, własnych klas IP, zewnętrznych klas IP, IKE. Brak ustawienia raportowania indywidualnego przy urządzeniu oznaczać będzie jego pominięcie pomimo ustawienia parametrów ogólnych w zakładce: Raporty. Zakładka powiadomienia . W zakładce powiadomienia -> ogólne uruchamiamy powiadamianie o zaistniałych zdarzeniach konfigurując połączenia z serwerem pocztowym. Po zdefiniowaniu wykonujemy test wiadomości wybierając opcję Wyślij wiadomość testową. Otrzymanie wiadomości oznaczać będzie Strona 14 z 42

15 prawidłowość skonfigurowania połączenia z serwerem pocztowym. Ustawione w tej opcji parametry będą wykorzystywane w większości modułów w zakresie powiadamiania pocztą (chyba, że zostały zdefiniowane dodatkowe opcje). W zakładce powiadomienia -> opcje powiadamiania definiujemy w jakim zakresie monitor ma przysłać wiadomości . Zakładce tej możliwe jest ustawienie dowolnej pułapki poprzez przeszukiwanie logu. Frazy do wyszukania należy umieszczać w osobnych wierszach. Opuszczane są puste wiersze. W zakładce powiadomienia -> wykluczenia powiadomień ustawiamy frazy których wykrycie spowoduje zastosowanie wyjątku i nie będzie wysłany (opcja jest przydatna w przypadku wykrycia nazwy pliku z grafiką wpisujemy wówczas rozszerzenia plików na przykład:.jpg.bmp.tif W zakładce powiadomienia -> warunkowe wykluczenia powiadomień dla IP definiowane są adresy IP dla których ustalane są wyjątki na podstawie dodatkowych cech czyli ilości wystąpień w czasie. Przekroczenie warunku spowoduje wysłanie wiadomości . Strona 15 z 42

16 Zakładka webfiltering. W zakładce tej definiujemy webfiltering jaki jest stosowany na urządzeniu brzegowym (na styku z siecią Internet). Ustawiamy tutaj również automatyczne informowanie o jej wstąpieniu pocztą e- mail. Ustawienia webfilteringu są wykorzystywane przy generowaniu codziennych raportów, przypisanie raportu z webfilteringu do urządzenia dokonywane jest na etapie definiowania urządzenia w zakładce: Definicja urządzeń. Wyszukiwanie webfilteringu następuje poprzez wyszukiwanie opisów w logu. Lista webfilteringu jest najczęściej dostępna w konfiguracji urządzenia należy ją przepisać. Powyższa lista dotyczy urządzenia typu juniper. Warto na tej liście ująć również słowa kluczowe jak: allow, deny, permitted, blocked. Raportowanie po tych frazach dostarczy wiedzy na temat całkowitej ilości zablokowanego ruchu (deny, blocked) i zez wolonego (allow, permitted). Zakładka raporty. Strona 16 z 42

17 W zakładce tej definiujemy jakie elementy będą prezentowane w codziennym raporcie wykonywanym po przełamaniu dnia na podstawie informacji zapisanych w plikach tekstowych. Raporty generowane są w formacie html w tym samym katalogu co logi tekstowe. W zakresie raportu dostępne jest uruchomienie raportowania dla: webfilteringu, zdefiniowanych własnych klas sieci listę adresów należy zdefiniować w zakładce Własne klasy sieci, zdefiniowanych zewnętrznych klas sieci listę adresów należy zdefiniować w zakładce Zewnętrzne klasy sieci, typów wpisów (info, critical, alert, itd.), aktualizacji czasu serwera NTP - wskazać należy jakich fraz w logach ma wyszukiwać program i które oznaczają wykonanie aktualizacji czasu na serwerze NTP każde urządzenie ma swoją specyfikę, lista ta jest listą zamknięta i standardowo wystarcza wpisanie słowa NTP, zestawiania połączeń szyfrowanych (IKE) jak powyżej należy wskazać wyszukiwaną frazę, standardowo wystarcza wpisanie słowa IKE, listę adresów ujętych w raportowaniu należy zdefiniować w zakładce Adresy IP dla IKE, logowań użytkowników w oknie podać listę (loginy) użytkowników którzy mają podlegać raportowaniu dodatkowa opcja prezentowania logów pozwoli dołączyć do raportu wpisów z logów z urządzeń. Zaznaczenie opcji prezentowania logów może spowodować znaczny przyrost wielkości raportu. Zakładka adresy IP sieci własnej. Zakładka ta pozwala zdefiniować dodatkowy monitoring dla wskazanych adresów IP. Opcja wykorzystywana może być w przypadku konieczności uruchomienia specyficznego monitoringu w celu wykrycia przyczyny błędu w sieci, blokowania ruchu lub poinformowania użytkownika o fakcie Strona 17 z 42

18 wykonywania czynności niezgodnych z ustalonymi w organizacji (forma otrzymanej wiadomości na skrzynce użytkownika najczęściej powoduje zaprzestanie wykonywania czynności). Zakładka serwisy. SysLog serwis odpowiedzialny za odbieranie logów z urządzeń, zapis do plików tesktowych i/lub bazy MySQL oraz przekazanie do monitora. Podstawowy serwis programu. W pierwszej kolejności należy wykonać instalację serwisu, drugim krokiem jest uruchomienie serwisu. Monitor programu (sys_loger.exe) sprawdza i prezentuje działanie poszczególnych serwisów. Działanie syslog serwis jest dodatkowo prezentowane w postaci słownej na środku monitora. Raport Serwis systemu Windows odpowiedzialny za generowanie codziennych zbiorczych raportów i ich przesyłanie pocztą . Parametry dla poczty pobierane są z zakładki Powiadomienia e- mail. Strona 18 z 42

19 W zakładce tej definiujemy godzinę generowania raportu. Generowany jest zawsze raport za dzień poprzedni z uwag na wyłączny dostęp do pliku logu tekstowego przez serwis SysLog. Zaleca się ustawić godzinę generowania raportu po przełamaniu dnia, tj. w granicach godziny 01:00 w nocy (czas w sekundach jest pomijany). Raport generowany jest w postaci pliku html, dołączany jest do przekazywanej wiadomości . Ping Serwis systemu Windows odpowiedzialny za sprawdzanie łączności wybranych urządzeń w sieci. Brak łączności oraz jej przywrócenie jest przekazywane w postaci wiadomości . W ramach opcji dostępne jest ustawienie: częstotliwości wykonania, częstotliwości wykonania raportu szczegółowego (format raportu definiowany jest w sekcji: Rodzaj raportu szczegółowego ) raport polegający na cyklicznym informowaniu o stanie poszczególnych połączeń do urządzeń (zaleca się ustawienie częstotliwości tak aby raport był generowany nie częściej niż co 3 godziny), ilości prób przypadających na jednego hosta (próbkowanie hostów), ilości prób krytycznych osiągnięcie wartości w ramach próbkowania hosta spowoduje wysłanie wiadomości z ostrzeżeniem. Serwis w ramach działania pamięta pierwszy brak wystąpienia łączności, informacja o braku łączności jest wysyłana tylko za pierwszym razem. Wiadomość o przywróceniu łączności wysyłana jest po wykryciu prawidłowego połączenia. Parametrem sterującym jest opcja definiowana w sekcji Wysyłaj info o błędzie. Strona 19 z 42

20 W zakładce powiadomienia uruchamiana jest wysyłka powiadomień, definiowany jest sposób połączenia z serwerem pocztowym oraz wysyłki wiadomości . Opcja jest konfigurowana niezależnie od opcji Powiadamiania ustawianych dla monitora programu. /ekran konfigurowania powiadomień dla serwisu ping/ Lista hostów definiowana jest niezależnie od definicji urządzeń, które przesyłają logi do Sys Loger a. Poniższy ekran prezentuje możliwe ustawienia: Program pozwala skonfigurować testowanie połączenia dla każdego urządzenia w ramach osobnych harmonogramów (dni tygodnia, godziny), możliwe jest ustawienie wartości granicznej opóźnienia. Wartość opóźnienia jest w ramach testu wydłużana w celu sprawdzenia łączności w sytuacjach znacznego obciążenia sieci. Istnieje możliwość zdalnego sprawdzenia połączenia poprzez wysłanie z uprawnionego adresu odpowiednio przygotowanej wiadomości. Obsługę tego procesu wykonuje serwis nasłuchu. Strona 20 z 42

21 Nasłuch Serwis systemu Windows odpowiedzialny za restart serwisów SysLoger a oraz restart okna monitora. Restart wykonywany jest po zaznaczeniu opcji Resetuj program SysLoger o godzinie: Wymagane jest zaznaczenie opcji resetu. Resetowane są serwisy programu SysLoger o wskazanej godzinie (sekundy są pomijane) zwiększając niezawodność działania. Opcja sprawdza również działanie monitora i pozostałych serwisów SysLoger a w przypadku ich zatrzymania w cyklach co minutę podejmowana jest próba ich ponownego uruchomienia. Definiowany jest dla tego serwis niezależny sposób komunikacji z serwerem pocztowym. W zakładce Uprawnione adresy definiowana jest lista adresów z których zezwolone jest zdalne odpytanie programu o łączność z danym adresem IP. Dostępne polecenia są wymienione w zakładce Polecenia. Strona 21 z 42

22 Kopia konfiguracji Serwis systemu Windows odpowiedzialny za automatyczne wykonanie kopii konfiguracji ze wskazanych urządzeń. Serwis działa wykonując zdalnie polecenia na urządzeniu których celem jest wykonanie kopii konfiguracji na serwer TFTP uruchamiany w usłudze. Serwis umożliwia wykonanie dodatkowej kopii konfiguracji na inny serwer plików. W ramach działania serwisu niezbędne jest umieszczenie programu plink.exe w katalogu głównym programu. Po dodaniu urządzenia niezbędne jest wykonanie jednego połączenia z wiersza poleceń z danym hostem w celu zapamiętania klucza sesji SSH. Lista hostów definiowana jest w sposób niezależny od definicji urządzeń przekazujących logi syslog a, niezależne są też parametry ustawienia dla serwera pocztowego oraz wiadomości . Parametry połączenia oraz polecenie wsadowe ustawiane jest w zakładce Parametry hosta. Ustawia się tam wykonanie na danego hosta. Podaje się użytkownika oraz hasło do połączenia (informacje są zapisane w sposób zaszyfrowany). Możliwe jest wykonanie połączenia testowego z urządzeniem. Strona 22 z 42

23 Poniższy ekran prezentuje opcje konfiguracyjne: Przykładowe polecenie dla wykonania kopii z urządzenia juniper: save config to tftp <adres ip zestawu z syslogiem> <nazwa archiwum> exit <pusty wiersz> lub wskazując dokładnie jakim portem ma być wysłany plik z konfiguracją: lub save config to tftp <adres ip zestawu z syslogiem> <nazwa archiwum> from trust exit <pusty wiersz> save config to tftp <adres ip zestawu z syslogiem> <nazwa archiwum> from eth0/1 exit <pusty wiersz> Dla urządzenia Cisco przykładowe polecenie wyglądać może: ena <hasło dla trybu enabled> copy running-config tftp: <adres ip zestawu z syslogiem> <nazwa archiwum> exit exit <pusty wiersz> W przypadku polecenia dla wsadu wszelkie informacje zapisywane są w sposób jawny dla przykładu urządzenia Cisco hasło dla trybu enabled nie będzie zakodowane. Strona 23 z 42

24 Serwis umożliwia wykonanie dodatkowej kopii otrzymanej konfiguracji z urządzeń na serwer FTP. W zakładce Dodatkowe repozytorium istnieje możliwość uruchomienia i skonfigurowania usługi. Dodatkowe repozytorium zwiększa bezpieczeństwo kopii konfiguracji. Strona 24 z 42

25 Uruchomienie. Uruchomienie programu polega na zainstalowaniu i uruchomieniu poszczególnych usług. Uruchomienia można dokonać z głównego okna monitora lub po wejściu w Opcje programu. Stan pracy serwisów jest prezentowany w głównym oknie programu. Minimalna wymagana ilość uruchomionych serwisów: syslog serwis odpowiedzialny za archiwizację logów, nasłuch serwis odpowiedzialny za nadzór uruchomienia monitora oraz pozostałych serwisów programu SysLoger, w tym codzienny restart o wskazanej godzinie. W przypadku uruchomienia serwisu nasłuchu okno monitora powinno zostać automatycznie uruchamiane w ciągu jednej minuty po jego zamknięciu. Okno monitora jest odpowiedzialne za analizę logów i informowanie o zdarzeniach. W celu wykonania analizy musi być zalogowana sesja w systemie Windows oraz uruchomiony monitor programu: Strona 25 z 42

26 Ograniczenia funkcjonalne w wersji demo. W przypadku braku klucza licencji program sysloger będzie można przetestować w poniedziałek i wtorek. W pozostałe dni tygodnia obowiązywać będą ograniczenia funkcjonalne polegające na: braku zapisu otrzymywanych informacji do logów, braku bieżącej analizy logów, zamianie otrzymanej treści logu na informację o wersji demonstracyjnej. Strona 26 z 42

27 Raport codzienny wysyłany pocztą Przykładowe zrzuty ekranu z raportów Strona 27 z 42

28 Raport z bazy MySQL: Strona 28 z 42

29 Raport z logów tekstowych: Strona 29 z 42

30 Strona 30 z 42

31 Strona 31 z 42

32 Załącznik nr 1 Instalacja poszczególnych programów: Apache, PHP, MySQL, PHP My Admin Instalacja Apache/PHP/MySQL/PHP My Admin 1. Instalacja MySQL a) Uruchomienie programu instalacyjnego: mysql-essential a-win32 b) W oknie jak poniżej wybieramy Next c) Wybieramy opcję instalacji: custom Strona 32 z 42

33 d) W oknie instalacyjnym Custom zmieniamy katalog instalacyjny na c:\mysql e) Wybieramy opcję Next i w kolejnym oknie Install Strona 33 z 42

34 f) Po zakończeniu instalacji pomijamy rejestrację wybierając Skin Sign-Up g) Zaznaczmy opcję Configure the MySQL Server now h) W kolejnych oknach pozostawiamy ustawienia domyślne: Strona 34 z 42

35 Jak na poniższych ekranach: Strona 35 z 42

36 Strona 36 z 42

37 W oknie z domyślnymi znakami warto dokonać zmiany na Best Support For Multilingualism: i) W ostatnim oknie wybieramy Install As Windows Service oraz Include Bin Directory in Windows PATH Strona 37 z 42

38 j) W kolejnym oknie Modify Security Settings podajemy hasło dla użytkownika root bazy MySQL W przypadku dostępu zdalnego zaznaczamy dodatkowo opcję: Enable root access from remote machines k) W ostatnim oknie następuje potwierdzenie wybranych opcji: Strona 38 z 42

39 2. Instalacja serwera Apache a) Uruchamiamy plik instalacyjny: apache_ win32-x86-no_ssl b) W oknie server information podajemy nazwę domeny, nazwę serwera, adres administratora c) Wszystkie pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian. 3. Instalacja PHP a) Wypakować archiwum: php win32 do katalogu c:\php b) Przekopiować plik c:\php\php.ini-recomended do folderu c:\windows i zmienić nazwę na php.ini (C:\Windows\php.ini) c) Na końcu pliku konfiguracyjnego serwera Apache (tj. conf/httpd.conf) dodać wpisy: LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2.dll" AddType application/x-httpd-php.php PHPIniDir "C:/windows" Ścieżka do pliku conf C:\Program Files (x86)\apache Group\Apache2\conf d) Wykonujemy restart serwera apache korzystając z ikony w tray u Lub przy pomocy opcji Start -> programy -> Apache http Server > Control Apache Server ->Restart e) Sprawdzamy poprawność instalacji PHP: - w katalogu: C:\Program Files (x86)\apache Group\Apache2\htdocs umieszczamy plik phpinfo.php zawierający: Strona 39 z 42

40 <?php phpinfo();?> - w przeglądarce wpisujemy po akceptacji (Enter) powinniśmy zobaczyć ekran: 4. Instalacja obsługi MySQL w PHP a) W pliku php.ini wprowadzamy zmiany extension_dir = "c:/php/ext" extension=php_mysql.dll extension=php_mysqli.dll Pierwsze dwa wpisy powinny być już pliku należy je zmodyfikować, w pliku powinny być wpisy: extension_dir = "./" tutaj zmiana na "c:/php/ext" ; extension=php_mysql.dll tutaj usuwamy znak średnik ; na początku Strona 40 z 42

41 ostatni wiersz extension=php_mysqli.dll należy wprowadzić w całości (lub jeżeli istnieje usunąć znak średnika). b) Wykonujemy restart serwera apache i sprawdzamy poprawność wprowadzonych zmian wywołując ponownie w przeglądarce - prawidłowość widoczna będzie jeżeli odnajdziemy sekcję mysql i mysqli. 5. Instalacja PHP My Admin a) W katalogu C:\Program Files (x86)\apache Group\Apache2\htdocs tworzymy katalog phpmyqdmin b) Wypakowujemy zawartość archiwum phpmyadmin all-languages do katalogu htdocs (opisanego powyżej) c) W pliku \librares\config.default.php wprowadzamy hasło administratora serwera SQL (hasło dla root podanego przy instalacji MySQL a) sekcja: $cfg['servers'][$i]['password'] = 'haslo'; Strona 41 z 42

42 d) Sprawdzamy poprawność instalacji wpisując w przeglądarce i akceptując (enter) przeglądarka powinna wyświetlić ekran umożliwiający zalogowanie na koncie root sprawdzamy poprawność logowania. Strona 42 z 42

Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. Wrzesień 2015 dla wersji aplikacji 1.0.4.1 (wersja dokumentu 1.

Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. Wrzesień 2015 dla wersji aplikacji 1.0.4.1 (wersja dokumentu 1. SysLoger Instrukcja obsługi Wrzesień 2015 dla wersji aplikacji 1.0.4.1 (wersja dokumentu 1.3) Strona 1 z 45 Spis treści: Wprowadzenie str. 3 Funkcjonalność str. 4 Wymagania str. 8 Instalacja str. 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. październik 2016 dla wersji aplikacji (wersja dokumentu 1.

Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. październik 2016 dla wersji aplikacji (wersja dokumentu 1. SysLoger Instrukcja obsługi październik 2016 dla wersji aplikacji 2.0.0.0 (wersja dokumentu 1.8) Strona 1 z 55 Spis treści: Wprowadzenie str. 3 Funkcjonalność str. 5 Wymagania str. 9 Instalacja str. 10

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator

Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator Pierwsza wersja programu 1.0.0.0 powstała w czerwcu 2010. kod źródłowy programu zawiera ponad 6 900 wierszy. Modyfikacje/zmiany w wersji 1.0.4.0 (październik

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator

Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała w czerwcu 2010. kod źródłowy programu zawiera ponad 6 900 wierszy. Modyfikacje/zmiany w wersji 1.0.4.0 (październik

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL

System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL Autor : Krzysztof Jarecki Spis treści 1. Przeznaczenie systemu... 3 2. Instalacja systemu... 4 3. Konfiguracja archiwizatora... 5 3.1 Przykład archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP Joomla! Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny 1. Wejdź na witrynę http://www.apachefriends.org 2. Następnie przejdź do sekcji XAMPP for Windows 3. W sekcji XAMPP for Windows przejdź do działu Download

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego. Sz@rk Server - konfigurowanie systemu Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Do wykonania konfiguracji będą nam potrzebne: Serwer synchronizacji lub dowolna stacja robocza mogąca pełnić funkcje serwera synchronizacji (od Windows

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo