PROPOZYCJA USPRAWNIENIA PROCESU PRYWATYZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJA USPRAWNIENIA PROCESU PRYWATYZACJI"

Transkrypt

1 PROPOZYCJA USPRAWNIENIA PROCESU PRYWATYZACJI składana przez Business Centre Club Warszawa, kwiecień 2012 r. 1

2 Z planów prywatyzacyjnych przedstawionych przez Ministerstwo Skarbu na najbliższe dwa lata wynika, że główna uwaga resortu skupiona będzie na kilkunastu spółkach większych, istotnych dla gospodarki krajowej, których sprzedaż przyniesie widoczne wpływy budżetowe. Preferowaną ścieżką prywatyzacji ma też być sprzedaż na rynku publicznym. Niewiele mówi się natomiast o zbywaniu firm małych i średnich, których jeszcze MSP posiada ponad 200 oraz o ponad pięciuset pakietach mniejszościowych. Co prawda prywatyzacja tych aktywów nie przysporzy państwu znaczących przychodów, ale zarzadzanie nimi zajmuje urzędnikom dużo czasu, generuje gro kosztów Ministerstwa Skarbu i opóźnia restrukturyzację tej sfery administracji. Do zbywania tej największej grupy aktywów MSP wykorzystywane są tylko 3 z 12 istniejących obecnie procedur prywatyzacyjnych (przetarg, aukcja i negocjacje na podstawie publicznego zaproszenia). Procedury te okazały się ponadto mało efektywne realizacyjnie z racji nadmiernego sformalizowania i całkowitego niemal braku możliwości ich dostosowania do mniej standardowych przypadków prywatyzacyjnych. Natomiast pozostałe jeszcze w rękach Ministra Skarbu spółki małe i średnie oraz pakiety mniejszościowe to w większości przypadki trudne, mało nadające się do sprzedaży metodami standardowymi. Jest to spowodowane jednym lub kilkoma z podanych niżej powodów: Ich kondycja finansowa jest od długiego czasu zła, często bez szans na poprawę, bo oferują przestarzały, złej jakości lub drogi produkt. Wymagają kosztownego procesu naprawczego, a niekiedy całkowitego przebranżowienia. Ryzyko zakupu takiej funkcjonującej jeszcze, ale bez szans rozwoju, firmy wraz z załogą jest duże, więc chętnych na takie transakcje znajduje się niewielu. Firma posiada nieruchomości warte znacznie więcej niż jej działalność podstawowa i to znajduje odzwierciedlenie w jej wysokiej wycenie. Inwestor branżowy nie jest natomiast gotów płacić za zbędne mu, drogie nieruchomości, a zainteresowany nieruchomościami deweloper nie chce kupować biznesu wraz z załogą (casus PKS-ów, POLF-y Tarchomin, wielu biur projektowych i podobnych firm). Stan prawny spółki ma bardzo poważną ułomność. Zwykle jest to nieuregulowane prawo własności do znaczącej dla niej nieruchomości. Z powyższych powodów trudno jest uzyskać konsensus między stronami transakcji co do wartości spółki. Nabywcami pakietów mniejszościowych są prawie wyłącznie strategiczni właściciele sprywatyzowanych już spółek. Mają oni świadomość swojej silniejszej niż MSP pozycji negocjacyjnej oraz wizje ceny i warunków na jakich chcą zawrzeć umowę. Zwykle odbiegają one od standardów wynikających z procedury prywatyzacyjnej. Stąd też znalezienie konsensusu negocjacyjnego odbywa się w kilku podejściach i trwa długo, chociaż wartość transakcji bywa często niewielka. 2

3 Po przeanalizowaniu powyższego problemu BCC przedstawia Państwu propozycję rozwiązań, które w naszej opinii usprawnią procedury prywatyzacji w odniesieniu do tych przypadków. 3

4 Propozycja I Prywatyzacja Restrukturyzacyjna Wprowadzenie ścieżki prywatyzacji poprzez możliwość sprzedaży inwestorowi nie akcji i spółki tylko jej działalności operacyjnej ale bez konieczności nabycia przez inwestora nieruchomości nie związanych z prowadzonym przez spółkę biznesem podstawowym. Etapy tego procesu: 1. Opracowanie przez doradcę prywatyzacyjnego spółki, wybranego przez MSP, koncepcji tzw. ZORG (zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki) W skład ZORG-u wejdzie cała podstawowa działalność operacyjna wraz z pracownikami, tj. grunty i obiekty ściśle związane z realizowaną produkcją lub świadczeniem usług, aktywa finansowe i niematerialne, należności, zapasy, środki pieniężne przypisane do biznesu podstawowego, zobowiązania długo- i krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe. Poza ZORG-iem pozostanie reszta nieruchomości, łatwo zbywalne aktywa (np. udziały w spółkach giełdowych traktowane jako inwestycje długoterminowe), środki pieniężne przekraczające standardowe potrzeby operacyjne, a w wyjątkowych przypadkach także zobowiązania dotyczące nieruchomości. W określonych sytuacjach ZORG może wcale nie obejmować nieruchomości spółki, jeśli są one bardzo drogie, a działalność operacyjna może być łatwo wyprowadzona w inne miejsce (np. biura projektowe, usługi niematerialne) Koncepcja ZORG-u będzie zindywidualizowana i zależeć będzie od specyfiki branżowej spółki oraz od struktury posiadanych przez nią aktywów. Każdorazowo doradca będzie zatem musiał uzasadniać założenia koncepcji, a MSP zaakceptować te założenia. 2. Wycena ZORG-u przez doradcę, z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów jego utworzenia (np. wydatków związanych z nowym rozlokowaniem działalności dla potrzeb jej skoncentrowania i uwalniania obiektów nie w pełni wykorzystywanych). W wycenie ujęte będą również wydatki na ewentualną redukcję zatrudnienia, konieczną z racji nowego układu organizacyjno majątkowego spółki. Doradca przygotuje również memorandum informacyjne ZORG-u dla inwestorów zainteresowanych jego zakupem. 3. MSP spowoduje, że spółka zaoferuje inwestorom możliwość zakupu ZORG-u, wykorzystując w tym celu procedurę jednej z 3 ścieżek prywatyzacji pośredniej tj. publiczna aukcja, przetarg lub zaproszenie do negocjacji. Mimo, że to spółka będzie formalnie sprzedającym ZORG, proces będzie na bieżąco prowadzony przez MSP (ewentualnie przez doradcę MSP), bo transakcja dotyczyć będzie całego przedsiębiorstwa spółki, z wyjątkiem zbędnych operacyjnie nieruchomości. MSP podejmie też ostateczną decyzję o wyborze inwestora, podpisaniu umowy i zbyciu ZORG przez spółkę. Zapłata z tego tytułu wpłynie do spółki. Będzie ona właścicielem gotówki otrzymanej z tytułu sfinalizowania transakcji oraz nieruchomości i ewentualnie innych płynnych aktywów, nie prowadząc już jednak żadnej działalności komercyjnej i nie posiadając pracowników. Z tytułu Ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji spółka będzie natomiast zobowiązana do nieodpłatnego zbycia do 15% swoich akcji byłym pracownikom, zatrudnionym w ZORG-u, przejętym przez inwestora, z chwilą prywatyzacji. 4. Akcje martwej już komercyjnie spółki mogą zostać zagospodarowane wg dwojakiego scenariusza: 4

5 Jeśli jej nieruchomości będą wyjątkowo atrakcyjne rynkowo spółka może zostać włączona do Polskiego Holdingu Nieruchomości, a problem zobowiązań z tytułu akcji pracowniczych zostanie wówczas rozwiązany w sposób analogiczny, jak dla 8 firm tworzących już ten Holding (w przypadku firm objętych proponowaną procedurą prywatyzacji będzie to prawdopodobnie sytuacja sporadyczna, bo tylko nieliczne z nich posiadać mogą nieruchomości interesujące dla Holdingu). Przy mniej atrakcyjnych nieruchomościowo spółkach Skarb Państwa może wywiązać się z zobowiązań wobec pracowników, wynikających z Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, po sprzedaży nieruchomości i wykupie akcji pracowniczych celem umorzenia. Potem spółka może zostać zlikwidowana. Przy proponowanej procedurze Minister Skarbu może też nie tracą czasu, sprawdzić czy jest szansa na korzystną sprzedaż akcji spółki czym jest w pierwszym rzędzie zainteresowany. Wystarczy że ogłoszenie o sprzedaży mówić będzie o dwóch alternatywnych scenariuszach transakcji tj. o zbyciu akcji spółki lub zbyciu tylko przedsiębiorstwa spółki, z tym że oferty na kupno akcji przy zadowalającej cenie będą traktowane priorytetowo. Opisana ścieżka może być wykorzystywana także w bardziej skomplikowanych przypadkach, gdy działalność spółki nie ma jednorodnego charakteru i wyjście państwa ze struktury jej własności wymaga nie tylko wydzielenia i sprzedaży ZORG-u, ale też uporządkowania tego co później pozostanie np. zamknięcia wybranych oddziałów, redukcji zatrudnienia, uporządkowania stanu prawnego gruntów, a dopiero na końcu sprzedaży akcji tak zrestrukturyzowanej spółki, lub analogicznie jak wcześniej opisano, stworzenie kolejnego ZORGu i jego sprzedaż, ewentualnie sprzedaż pozostałych jeszcze gruntów, rozliczeniu się ze zobowiązań z tytułu pakietu pracowniczego oraz likwidacja spółki. Atutem powyższego rozwiązania jest możliwość jego wdrożenia bez konieczności dużych modyfikacji regulacji prawnych, ponieważ wykorzystuje obowiązujące już procedury. W istocie tym sposobem już teraz zakończyć można trudną prywatyzację POLF-y Tarchomin, GAT i wielu spółek z grupy PKS. Problem w tym, że taki scenariusz nie jest traktowany jako jedna ze ścieżek prywatyzacyjnych, wiec się tego nie robi. Propozycja II dla zbywania pakietów mniejszościowych Obecne przepisy zmuszają MSP do sprzedaży w trybie publicznym pakietów mniejszościowych spółek, gdy pakiety te obejmują ponad 25% akcji. Proponujemy by przy prywatyzacji wszystkich pakietów mniejszościowych na początku zwracać się do właściciela strategicznego spółki głównego potencjalnego nabywcy z pytaniem o cenę za sprzedane przez Skarb Państwa akcje. Potem zaś, podjąć z nim rozmowy na temat oferowanej ceny ale bez sporządzania jakiejkolwiek wyceny akcji. Po uzgodnieniu wystawić pakiet na aukcji publicznej, z ceną wywoławczą równą tej którą uzgodniono z właścicielem strategicznym spółki. Ewentualnie inni chętni do zakupu będą mogli wziąć udział w transakcji podwyższając cenę. 5

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO.

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. Konieczność konsolidacji sektora bankowego w Polsce, rozumianej jako fuzje,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący:

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: Raport analityczny Oferta Polmos Białystok S.A. ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: www.penetrator.com.pl, www.doakcji.pl Żubr w akcji Sporządzono: 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5. 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5. 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku Kwiecień 2012 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5 W numerze: 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku Patronat: 3. Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo