Terminal ABA-X4 v Wersja podstawowa i demonstracyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terminal ABA-X4 v. 1.5.0-2 Wersja podstawowa i demonstracyjna"

Transkrypt

1 Terminal ABA-X4 v Wersja podstawowa i demonstracyjna Instrukcja administratora Opr. Tomasz Barbaszewski Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 1 z 19

2 Terminal ABA-X4 jest uniwersalną końcówką sieciową, która może również pełnić funkcje stacji roboczej w systemach zwirtualizowanych (VDI Virtual Desktop Infrastructure) oraz rozwiązaniach chmur przetwarzania danych (zarówno prywatnych, jak i publicznych). W wersji podstawowej terminal ABA-X4 umożliwia korzystanie z wielu połączeń RDP lub X Window (XDMCP). Wersje zaawansowane (np. ABA-X4 Station) mogą wyposażone w klientów innych protokołów np. NoMachine NX, Vmware View, VNC, ICA oraz lokalne programy użytkowe (np. przeglądarka Firefox z obługą flash oraz JAVA, LibreOffice itp.). Terminale mogą również obsługiwać sesje znakowe telnet, ssh, IBM5250 i współpracują poprawnie także ze starszymi wersjami systemów UNIX (HP/UX, SCO. SunOS i Solaris itp.) oraz MainFrame. Sesje sieciowe mogą być one realizowane do różnych serwerów. Użytkownik może przełączać się pomiędzy sesjami sieciowymi lub lokalnymi za pomocą sekwencji klawiszy <Ctrl><Alt>Fx (x = 1-8), konsole od F9 do F12 są zarezerwowane dla administratora. Łącznie użytkownik dysponuje więc 8 niezależnymi sesjami graficznymi lub znakowymi. Połączenia z serwerami są realizowane całkowicie automatycznie po włączeniu zasilania terminala. Jeśli serwer nie będzie dostępny, na ekranie pojawi się winietka umożliwiająca wznowienie połączenia. Winietka ta pojawi się również w przypadku, gdy serwer zakończy połączenie np. jeśli użytkownik zakończy pracę ( wyloguje się ) lub gdy przez dłuższy czas nie rozpocznie pracy z systemem. W takim przypadku użytkownik powinien nacisnąć myszką przycisk OK spowoduje to ponowne nawiązanie połączenia. W przypadku, gdy użytkownik pracuje z systemem połączenia nie będą przerywane. Obsługa terminala przez użytkownika ogranicza się w praktyce jedynie do wykorzystywania wyłącznika sieciowego. Terminal może być wyłączony przez użytkownika w dowolnym momencie i nie wymaga żadnej procedury zamykania systemu. Opcja: Terminal może być wyposażony w oszczędzacz ekranu. Może on być konfigurowany jedynie przez administratora. Ponowne wykorzystywanie terminala wymaga podania hasła. Uruchomienie oszczędzacza nie powoduje zerwania połączeń z serwerami. UWAGI: Wersja demonstracyjna terminala ABA-X4 jest wyposażona jedynie w podstawowe opcje. Na życzenie zamawiającego terminal może być uzupełniony o szereg dodatkowych funkcji. Wersja demonstracyjna nie jest objęta wsparciem technicznym. Informacja o tym jest wyświetlana podczas startu terminala przez ok. 15 sekund. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 2 z 19

3 Terminal ABA-X4 w wersji podstawowej pozwala użytkownikowi wykorzystywanie do 8 konsoli przełączanych sekwencją klawiszy <Ctrl><Alt>Fx, gdzie x jest numerem konsoli (sesji). Każda konsola może być wykorzystywana do realizacji połączenia sieciowego lub przez program działający lokalnie na terminalu. W przypadku wersji podstawowej oprogramowania ABA-X4 obsługiwane są protokoły terminalowe RDP (Remote Desktop Protocol), który umożliwia dostęp do serwerów usług terminalowych systemów rodziny MS Windows (z Windows 8 oraz Windows Server 2012 włącznie), również wykorzystujących rozwiązania terminalowe innych dostawców takich jak TSPlus, ThinStuff, AADS Server (d. XP Unlimited) itp. Za pomocą klienta protokołu RDP zwartego w oprogramowaniu ABA-X4 można również realizować graficzne połączenia terminalowe z maszynami pracującymi pod kontrolą systemów rodziny LINUX pod warunkiem wyposażenia ich w serwer protokołu RDP oprogramowanie xrdp. Wersja podstawowa oprogramowania ABA-X4 umożliwia także realizację zdalnym połączeń z wykorzystaniem protokołu XDMCP, który jest naturalnym protokołem systemu X Window, który jest standardem przemysłowym. Umożliwia to korzystanie z połączeń zarówno do systemów UNIX (Solaris, SCO OpenServer i UnixWare, HP/UX, AIX itp.) jak i LINUX (wszystkie dystrybucje). XDMCP znacznie ułatwia konfigurację systemu (wykorzystywany jest program zarządzający oknami Window Manager pracujący na maszynie UNIX/LINUX Host), lecz nie zapewnia bezpieczeństwa transmisji sieciowych. Jeśli bezpieczeństwo transmisji sieciowych ma istotne znaczenie należy użyć technik tunelowania - terminal ABA-X4 jest standardowo wyposażony w oprogramowanie SSH (klient i serwer) ewentualnie wykorzystać oprogramowanie NoMachine NX (opcja dla ABA-X4) albo dodatkowe systemy uwierzytelnienia np.kerberos (opcja dla ABA-X4). Oprogramowanie ABA-X4 jest również wyposażone (z wyjątkiem wersji dla pamięci RAM mniejszej niż 512 MB) w pełni funkcjonalną przeglądarkę Firefox. Może być ona w razie potrzeby uzupełnienia o obsługę flash oraz JAVA. W przeciwieństwie do połączeń RDP i XDMCP możliwe jest uruchomienie tylko jednej sesji Firefox w trybie pełnoekranowym na dowolnej konsoli. ABA oferuje dla oprogramowania ABA-X4 bogaty zestaw oprogramowania opcjonalnego np.: Obsługa w pełnoekranowego trybu znakowego z dostosowaniem (na indywidualne zamówienie) do praktycznie dowolnego systemu UNIX, osobowości (personality) terminala (vtxxx, ansi, emulacje itp.), standardu polskich liter i znaków semigraficznych (ramki formatek baz danych), wydruków lokalnych w trybie terminalowym (np. komendy lprint) itp. Terminal ABA-X4 pracujący w trybie znakowym może wykorzystywać zarówno łącza sieciowe, jak i RS232 (pod warunkiem dostępności fizycznego portu RS232), Praca w trybie emulacji terminali znakowych z IBM tn5250 z obsługą SSL (np. dostęp do maszyn AS400), Obsługa systemów zwirtualizowanych za pomocą klienta VMWare View itp. Możliwa jest również instalacja oprogramowania lokalnego np. LibreOffice, Gimp itp. Zainteresowani dodatkowym oprogramowaniem dla terminali ABA-X4 proszeni są o bezpośredni kontakt. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 3 z 19

4 Konfiguracja sieci: Za pomocą konfiguratora WWW Lokalnie: Wymagane jest hasło dostępu do terminala. Po uruchomieniu terminala należy przejść na konsolę <Ctrl><Alt>F10 Wprowadzić dane autoryzacji: Użytkownik: tc Hasło: Hasłem domyślnym jest słowo test Poczekać, aż terminal przełączy się na konsolę graficzną (przełączenie nastąpi automatycznie) Wybrać ikonę Firefox dostępną na pasku ikon (lub użyć systemu Pop-up menu) Połączyć się z lokalnym serwerem WWW wprowadzając adres localhost (jest on ustawiony jako domyślny). Zdalnie: Za pomocą dowolnej przeglądarki WWW połączyć się z terminalem wprowadzając URL: Po uzyskaniu połączenia z serwerem WWW terminala: Wprowadzić dane autoryzacyjne dostępu do serwera WWW: Użytkownik: admin Hasło: test Wybrać zakładkę Interfejs eth0 Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 4 z 19

5 Udostępniony zostanie formularz konfiguracji sieci W polu Protokół można wpisać dwie wartości: 1. dhcp terminal pobierze ustawienia interfejsu sieciowego z serwera DHCP. W takim przypadku zawartość pozostałych pól nie jest brana pod uwagę. 2. static interfejs sieciowy zostanie skonfigurowany zgodnie z wprowadzonymi parametrami. Ich znaczenie jest oczywiste. UWAGA: Wybranie opcji Zapisz powoduje wpisanie zawartości pól dla pliku konfiguracyjnego sieci - /opt/net/ifcfg-eth0. Plik ten jest zapisywany w pamięci RAM, a więc ustawienia sieci nie zostaną zapamiętane trwałe i po restarcie terminala interfejs powróci do ustawień poprzednich. Trwały zapis ustawień interfejsu sieciowego wymaga dokonania zapisu archiwum konfiguracyjnego. Zapis tego archiwum jest realizowany po wybraniu opcji Lokalnie z grupy Zapis konfiguracji głównego okna konfiguratora: Zapis konfiguracji terminala Funkcja zapisu konfiguracji zapisuje wszystkie pliki konfiguracyjne terminala do archiwum, można więc jej użyć dopiero po całkowitym zakończeniu konfigurowania terminala. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 5 z 19

6 Za pomocą Control Panel: Wymagane jest hasło dostępu do terminala. Po uruchomieniu terminala należy przejść na konsolę <Ctrl><Alt>F10 Wprowadzić dane autoryzacji: Użytkownik: tc Hasło: Hasłem domyślnym jest słowo test Poczekać, aż terminal przełączy się na graficzną konsolę administracyjną (przełączenie nastąpi automatycznie) Wybrać ikonę Control Panel, a następnie opcję Network : Wprowadzić dane interfejsu sieciowego oraz wybrać zapis ustawień Nowe ustawienia będą aktywne natychmiast po wyborze funkcji Apply Zaleca się wykorzystywanie konfiguratora WWW lub bezpośrednią edycję pliku konfiguracyjnego /opt/net/ifcfg-eth0. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 6 z 19

7 Konfiguracja sieci poprzez bezpośrednią edycję pliku konfiguracyjnego Uzyskać dostęp do terminala w trybie znakowym lub wybrać na pulpicie administratora program edytora (editor) Zdalny dostęp do terminala w trybie znakowym można uzyskać za pomocą połączenia SSH Otworzyć plik /opt/net/ifcfg-eth0. Składnia tego pliku jest typowa dla systemu LINUX: Dokonać odpowiednich zmian oraz zapisać plik Wykonać program /opt/net/netstart ustawienia sieci zostaną zapisane trwale (archiwum konfiguracyjne terminala zostanie uaktualnione). Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 7 z 19

8 Niezależnie od wybranej metody konfiguracji interfejsu sieciowego po restarcie terminala można sprawdzić jego ustawienia (oraz wykorzystanie innych zasobów terminala) wybierając odnośnik Zasoby z grupy Parametry terminala : Odczyt parametrów terminala Kolejny ekran umożliwia sprawdzenie aktualnych parametrów terminala oraz sprawdzenie obciążenia jego zasobów: Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 8 z 19

9 Konfigurowanie połączeń RDP (Remote Desktop Protocol) Terminal jest wyposażony standardowo w klienta protokołu RPD (rdesktop) w wersji Obsługuje on połączenia z serwerami MS Windows 4.0/2000/2003/2008(R2)/2012 oraz z komputerami pracującymi po kontrolą systemów MS Windows XP/Vista/7/8. Możliwy jest także dostęp do systemów rodziny LINUX pod warunkiem zainstalowania oprogramowania serwerowego XRDP. Klient ten jest wyposażony w obsługę kart chipowych (smart card), która jest możliwa po wyposażeniu terminala w odpowiedni czytnik. Dostarczana jest również najnowsza wersja protokołu RDP (1.8.0), która pozwala na korzystanie z NLA (Network Level Authentication), połaczeń SSL/TLSv1 oraz MIT Kerberos i wykorzystywanie SSO (Single-Sign-On) i CredSSP za pomocą przekazywania kodu PIN. Instalacja tej wersji musi być wykonana przez administratora (dostarczany jest program instalacyjny). Wersja ta została umieszczona w katalogu /home/tc/rdp w celu zainstalowania tej wersji należy zalogować się na terminalu w trybie administracyjnym (lokalnie lub zdalnie za pomocą SSH) oraz uruchomić skrypt o nazwie rdp8.install. Wersja zastąpi wersję Jeśli wersja ma być wersją podstawową należy w skrypcie rozruchowym terminala /opt/bootlocal.sh usunąć wskazany poniżej znak # : Ten znak należy usunąć za pomocą edytora graficznego (editor) lub vi Po wykonaniu tej operacji domyślnym klientem protokołu RDP będzie rdesktop w wersji w przeciwnym przypadku domyślną wersją będzie rdesktop Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 9 z 19

10 Dokonfigurowaia nowych połączeń RDP najwygodniej jest użyć konfiguratora WWW. Po uzyskani u połączenia z serwerem WWW terminala należy wprowadzić dane uwierzytelniające: Login: admin Password: test Konfigurację można przeprowadzić lokalnie (http://localhost) lub zdalnie (http://<adres_ip_terminala>. Odpowiedni formularz jest dostępny po wybraniu zakładki Sesje RDP Nowa sesja. Konfiguracja sesji RDP za pomocą tego formularz jest intuicyjna, należy jedynie zwrócić uwagę, że pole Nr.sesji/konsola definiuje zarówno numer konsoli (w tym przypadku <Ctrl><Alt>F2) oraz numer uruchamianego X Serwera czyli wartość zmiennej. Jest to dość istotna zmiana w porównaniu z konfiguratorem poprzedniej wersji naszego terminala (ABA-X3) wprowadzona na prośbę administratorów. Po wybraniu opcji Zapisz program konfiguracyjny sprawdza, czy nie istnieje już plik konfiguracyjny dla sesji o wybranym numerze. Jeśli taki plik istnieje sesja nie zostanie zapisana (do edycji lub kasowania sesji służą inne formularze konfiguratora, które zostaną omówione w dalszej części niniejszej dokumentacji) w katalogu /opt/rdp terminala pojawi się plik rdp-2.cfg - (2 jest to numer sesji zarazem numer konsoli, na której ta sesja będzie dostępna użytkownikowi terminala), którego postać jest typowa dla systemu Linux. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 10 z 19

11 W pliku tym zdefiniowane są wartości zmiennych określających połączenie RDP ich nazwy są oczywiste i nie wymagają tłumaczenia. Jeśli wartość zmiennej jest pusta, lub jest slowem brak oznacza to, że zmiennej nie nadano żadnej wartości i ta zmienna nie będzie uwzględniana przy realizacji połączenia RDP. Wartości zmiennych mogą być zmieniane za pomocą dowolnego edytora np. w przypadku konieczności zmiany portu można zmienić wpis: RDP_ADDR= na RDP_ADDR= :3666 lub wprowadzić bezpośrednio wartość zmiennej. Trzy ostatnie pola nie są zapisywane ani edytowane przez konfigurator WWW. Mogą być one wykorzystywane do wprowadzania dodatkowych, zaawansowanych opcji połączeń RDP na przykład związanych z obsługą kart chipowych: -r scard:"etoken PRO 00 00"="AKS ifdh 0;AKS" Opcja -r jest wprowadzana automatycznie dla zmiennych RDP_STRING_x i nie należy jej dodawać w treści wartości zmiennej. Zmienna RDP_OPTION ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wykorzystywania wersji oprogramowania klienta RDP (rdesktop). Wartość zmiennej jest poprzedzana opcją -o np.: -o sc-csp-name (Smart Card Crypto Service Provider Name). Zmienne RDP_STRING i RDP_OPTION nie są zmieniane podczas edycji parametrów połączenia, jednakże skasowanie sesji RDP spowoduje usunięcie definiującego tą sesję pliku a więc tym samym także wartości tych zmiennych. Powyższy formularz służy jedynie do wprowadzania nowych sesji RDP. Jeśli dana sesja już istnieje (to znaczy istnieje jej plik konfiguracyjny rdp-x.cfg (gdzie X jest numerem sesji) nowa sesja o tym samym numerze nie będzie mogła być skonfigurowana. Aby ułatwić zadanie wyboru sesji w nagłówku formularza Nowa sesja wyświetlana jest informacja o już skonfigurowanych sesjach RDP i XDMCP. Ułatwia to uniknięcie kolizji polegającej na wyborze tej samej konsoli dla 2 różnych sesji. Parametry już skonfigurowanych sesji (to znaczy takich, dla których istnieją już pliki konfiguracyjne) mogą być edytowane za pomocą odnośnika Edycja sesji. Po jego wybraniu zostanie wyświetlony formularz umożliwiający wybór sesji przeznaczonej do edycji lub skasowania. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 11 z 19

12 Po wybraniu sesji ekran przeglądarki zostanie uzupełniony o pasek wyboru akcji, które mają być zrealizowane dla wybranej sesji. Edycja sesji pozwala na edycję (zmianę parametrów) wybranej sesji, Kasowanie sesji kasuje wybraną sesję, Zapis konfiguracji zapisuje konfigurację terminala w archiwum konfiguracyjnym terminala., Powrót powrót głównego formularza konfiguratora WWW. Edycja sesji: Formularz edycji sesji nie różni się zasadniczo od formularza wprowadzania nowej sesji, z tym, że wyświetlane są aktualne parametry (wartości zmiennych) w pliku edytowanej sesji i udostępnione pola umożliwiające wprowadzania ich nowych wartości. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 12 z 19

13 Podobnie, jak przy zapisie nowej sesji należy zwrócić uwagę, że wybór opcji Zapisz powoduje jedynie zapis pliku konfiguracyjnego edytowanej sesji (pod tą samą nazwą), a nie wpisuje tego pliku do archiwum konfiguracyjnego terminala. Należy to zrobić wybierając odpowieni odnośnik w głównym formularzu konfiguratora. Jedynie wówczas nowe ustawienia sesji zostaną zapisane w sposób trwały. Kasowanie sesji Po wybraniu opcji Skasowanie sesji ukaże się odpowiedni formularz: Po dokonaniu wyboru plik zawierający zmienne opisujące wybraną sesję zostanie usunięty. Jeśli wybrano numer nieistniejącej sesji administrator zostanie ostrzeżony i żadna akcja nie zostanie wykonana. Usunięcie pliku konfiguracyjnego wybranej sesji zostanie potwierdzone: Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 13 z 19

14 Podobnie, jak po innych czynnościach konfiguracyjnych zmiany zostaną zapisane trwale jedynie po ich zapisaniu w archiwum konfiguracyjnym terminala. Można to wykonać jednorazowo, po zakończeniu całego procesu konfigurowania terminala. Dostęp do sesji RDP jest kontrolowany przez oprogramowanie terminala. Jeśli serwer RDP jest dostępny połączenie zostanie zestawione automatycznie, i na ekranie monitora terminala ukaże się winieta logowania do serwera (lub domeny). Jeśli serwer jest niedostępny, lub czas przeznaczony na podanie przez użytkownika danych uwierzytelniających zostanie przekroczony na ekranie terminala pojawi się okienko umożliwiające wznowienie sesji. Należy zwrócić uwagę, że jeśli w pliku konfiguracyjnym terminala zostaną podane dane autoryzacyjne użytkownika zostanie on automatycznie zalogowany i tym samym uzyska natychmiastowy dostęp do serwera lub wybranego programu użytkowego bez potrzeby wprowadzenia żadnych danych. Stanowić to może zagrożenie dla bezpieczeństwa danych! Jeśli na ekranie wyświetlane jest okienko wznowienia sesji możliwe jest podłączanie do terminala lokalnych urządzeń (np. PenDrive, napęd CD/DVD, przenośny dysk twardy itp.). Urządzenie, z którego można aktualnie korzystać oznaczane jest kolorem zielonym. Po podłączeniu urządzenia użytkownik może go udostępnić naciskając myszką odpowiadające mu czerwone pole. Urządzenie będzie dostępne dla serwera RDP pod warunkiem odpowiedniego skonfigurowania sesji RDP. Przed fizycznym odłączeniem urządzenia należy je odmontować programowo poprzez naciśnięcie myszką odpowiadającego mu pola (w kolorze zielonym). Urządzenie można bezpiecznie usunąć jedynie wówczas, gdy kolor tego pola zmieni się na czerwony! Jeśli taka zmiana nie może być wykonywana oznacza to, że urządzenie jest w użyciu i jego odłączenie grozi utratą danych! W przypadku zapisywania dużych plików zamiana koloru może nastąpić nawet po kilkudziesięciu sekundach (po zakończeniu procesu zapisu). Jeśli platforma sprzętowa, na której pracuje oprogramowanie terminala ABA-X4 jest kompatybilna z systemem ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) możliwe jest także wykorzystywanie transmisji dźwiękowych. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 14 z 19

15 Konfigurowanie sesji XDMCP Konfiguracja sesji XDMCP przebiega w identyczny sposób do konfiguracji sesji RDP i jest możliwa po wybraniu odpowiednich pól konfiguratora. Pliki konfiguracyjne sesji XDMCP znajdują się w katalogu /opt/x11: W zależności od konfiguracji serwera może okazać się konieczne wykonanie skryptu zmieniającego mapowanie polskiej klawiatury. Skrypt ten jest dostępny w katalogu /opt/x11 i nosi nazwę Xmodmap.sh. W razie potrzeby skrypt ten należy skopiować na serwer (terminal jest wyposażony w serwer SSH) i po nadaniu odpowiednich uprawnień po prostu uruchomić. Polskie znaki powinny być obsługiwane poprawnie. Dalsze operacje związane z konfiguracją sesji XDMCP przebiegają identycznie, jak w przypadku sesji RDP. W przeciwieństwie do sesji RDP sesja X Window jest kontrolowana przez specjalny protokół (XDMCP X Display Management Control Protocol) i jest wznawiana automatycznie. Nie jest więc stosowany osobny program umożliwiający wznowienie połączenia. Protokół XDMCP nie obługuje zdalnych zasobów niezbędne jest w tym celu zastosowanie dodatkowych protokołów NFS lub CIFS (SMB), w które mogą być opcjonalnie wyposażane terminale ABA-X4. W wersji postawowej możliwy jest transfer plików do- i z terminala za pomocą protokołów SFTP oraz FTP. Pliki są transmitowane do pamięci RAM, i aby zostały trwale zapamiętanie muszą zostać zapisane w katalogu /home lub /opt terminala, a następnie należy wykonać zapis archiwum. Jeśli terminal zostanie wyposażony (na życzenie zamawiającego) w klienta protokołu NoMachine NX obsługa zdalnych zasobów oraz dźwięku może być także realizowana przez to oprogramowanie. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 15 z 19

16 Sesja FIREFOX Jeśli terminal jest wyposażony w lokalną przeglądarkę Firefox jest ona uruchamiana domyślnie na konsoli <Ctrl><Alt>F8. Umożliwia to skorzystanie z konfiguratora WWW natychmiast po uruchomieniu terminala ABA-X4. Formularz konfiguracyjny umożliwia wyłączenie automatycznego startu przeglądarki (w polu Autostart należy zamienić T na N ), zmianę konsoli, rozdzielczość (przeglądarka wykorzystuje całe okno podanej rozdzielczości) oraz innych parametrów. Wersja lokalnej przeglądarki FIREFOX, w którą wyposażony jest terminal ABA-X4 umożliwia oprócz przeglądania stron WWW: wyświetlanie i zapis na lokalnej drukarce plików PDF, obsługę animacji FLASH (Adobe Macromedia), odtwarzanie towarzyszącego dźwięku, pobieranie plików (mogą być one zapisywane np. na podłączonym PenDrive). Opcjonalnie przeglądarka może zostać wyposażona w obsługę oprogramowania JAVA. Administrator może instalować nowe wersje przeglądarki oraz jej rozszerzenia i wtyczki korzystając z procedur oraz zasobów udostępnianych dla dystrybucji TinyCore systemu LINUX. Ustawienia przeglądarki są przechowywane w archiwum konfiguracyjnym, a więc po ich zmianie należy dokonać zapisu tego archiwum. Można to zrobić za pomocą konfiguratora WWW terminala ABA-X4. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 16 z 19

17 Obsługa drukarek Do obsługi drukarek (zarówno lokalnych, podłączonych do terminala jak i sieciowych) służy standardowy program CUPS. Konfigurację systemu drukowania przeprowadza się za pomocą przeglądarki WWW lokalnie lub zdalnie Administracja drukarkami wymaga podania danych uwierzytelniających: User: root Password: qq1234 Szczegółową instrukcję systemu CUPS można znaleźć na stronach projektu Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 17 z 19

18 Połączenia SSH: Terminal ABA-X4 jest wyposażony w oprogramowanie SSH (wersja 2). Pliki konfiguracyjne SSH oraz klucze znajdują się w katalogu /opt/ssh. Obsługa SSH jest opisana na stronach projektu Administrator powinien dokonać konfiguracji SSH zgodnie z umieszczoną na stronie projektu dokumentacją należy jedynie zadbać o zapisanie konfiguracji w archiwum konfiguracyjnym terminala. Oprogramowanie SSH pozwala nie tylko na zdalną obsługę terminala, lecz również umożliwia bezpieczny transfer plików w obu kierunkach. Dla serwerów pracujących pod kontrolą systemów rodziny MS Windows można w tym celu wykorzystać popularne oprogramowanie PuTTY. Dla systemów LINUX transfer plików jest dostępny standardowo. Wersja SSH zainstalowana w terminalu umożliwia realizację bezpiecznego tunelowania na przykład połączeń X Window, VNC (terminal wyposażono w klienta TigerVNC) itp. Konfigurację takich połączeń powinien przeprowadzić doświadczony administrator. Zadanie to można również zlecić dostawcom terminala. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 18 z 19

19 Załącznik A: Modularna budowa oprogramowania ABA-X4 umożliwia łatwe dostosowywanie go do indywidualnych nawet wyrafinowanych wymagań użytkownika. Nie dotyczy to jedynie uzupełniania oprogramowania o dodatkowe funkcje, z których wiele zostało już zaimplementowanych i jest wykorzystywanych w praktyce. Najważniejsze z nich to: Klient programowania NoMachine NX, Klient oprogramowania VMWare View (wersja z PcoIP, która jest obecnie testowana i będzie dostępna w kolejnym wydaniu, Lokalne oprogramowanie LibreOffice itp., Współpraca ze zdalnymi zasobami dyskowymi (NFS, SMB/CIFS itp.), Klient oprogramowania VoIP, Obsługa bezpiecznych sieci wirtualnych (IPSec), oraz wiele innych użytecznych programów. Terminal ABA-X4 może być również w instalacjach systemu UNIX (np. HP/UX, SCO, AIX...). Dzięki szerokim możliwościom modyfikacji oprogramowania terminal ABA-X4 może współpracować z różnymi (dziś już nie stosowanymi powszechnie) standardami polskich znaków w środowisku znakowym oraz wprowadzania własnych znaków semigrafiki. Możliwa jest również obsługa drukarek lokalnych w trybie terminalowych (np. SCO lprint itp.) - a nawet praca na łączach seryjnych RS 232. Oprogramowanie ABA-X4 może także pracować w trybie kiosku z obsługą ekranów dotykowych oraz ekranów wielkoformatowych (Public Display). Można więc je wyorzystywać w systemach Digital Signage. Oprogramowanie ABA-X4 może być dostarczane na dowolnym nośniku (PenDrive, karty SD lub CF...) instalowane na klasycznych dyskach twardych HDD lub SSD a także stosowane na stacjach bezdyskowych (start PXE). Firma ABA oferuje także szkolenia (w formie praktycznych warsztatów technicznych) oraz programy wsparcia technicznego obejmujące zarówno pomoc techniczną, jak i dostęp do uaktualnień i nowych wersji. ABA tworzy i dostarcza własne oprogramowanie terminalowe od ok. 14 lat pierwszą jednorazową dostawę 100 szt. terminali I generacji ABA-X dostarczyliśmy w 2000 r. Kancelarii Sejmu RP. Łącznie ABA dostarczyła ponad (czterdzieści tysięcy!) subskrypcji oprogramowania. Dodatkowe informacje na temat oprogramowania oraz oferowanych usług dodatkowych (szkolenia, prezentacje, wersje testowe, programy wsparcia technicznego itp.) można otrzymać pocztą elektroniczną aba.krakow.pl lub telefonicznie Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 19 z 19