Terminal ABA-X4 v Wersja podstawowa i demonstracyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terminal ABA-X4 v. 1.5.0-2 Wersja podstawowa i demonstracyjna"

Transkrypt

1 Terminal ABA-X4 v Wersja podstawowa i demonstracyjna Instrukcja administratora Opr. Tomasz Barbaszewski Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 1 z 19

2 Terminal ABA-X4 jest uniwersalną końcówką sieciową, która może również pełnić funkcje stacji roboczej w systemach zwirtualizowanych (VDI Virtual Desktop Infrastructure) oraz rozwiązaniach chmur przetwarzania danych (zarówno prywatnych, jak i publicznych). W wersji podstawowej terminal ABA-X4 umożliwia korzystanie z wielu połączeń RDP lub X Window (XDMCP). Wersje zaawansowane (np. ABA-X4 Station) mogą wyposażone w klientów innych protokołów np. NoMachine NX, Vmware View, VNC, ICA oraz lokalne programy użytkowe (np. przeglądarka Firefox z obługą flash oraz JAVA, LibreOffice itp.). Terminale mogą również obsługiwać sesje znakowe telnet, ssh, IBM5250 i współpracują poprawnie także ze starszymi wersjami systemów UNIX (HP/UX, SCO. SunOS i Solaris itp.) oraz MainFrame. Sesje sieciowe mogą być one realizowane do różnych serwerów. Użytkownik może przełączać się pomiędzy sesjami sieciowymi lub lokalnymi za pomocą sekwencji klawiszy <Ctrl><Alt>Fx (x = 1-8), konsole od F9 do F12 są zarezerwowane dla administratora. Łącznie użytkownik dysponuje więc 8 niezależnymi sesjami graficznymi lub znakowymi. Połączenia z serwerami są realizowane całkowicie automatycznie po włączeniu zasilania terminala. Jeśli serwer nie będzie dostępny, na ekranie pojawi się winietka umożliwiająca wznowienie połączenia. Winietka ta pojawi się również w przypadku, gdy serwer zakończy połączenie np. jeśli użytkownik zakończy pracę ( wyloguje się ) lub gdy przez dłuższy czas nie rozpocznie pracy z systemem. W takim przypadku użytkownik powinien nacisnąć myszką przycisk OK spowoduje to ponowne nawiązanie połączenia. W przypadku, gdy użytkownik pracuje z systemem połączenia nie będą przerywane. Obsługa terminala przez użytkownika ogranicza się w praktyce jedynie do wykorzystywania wyłącznika sieciowego. Terminal może być wyłączony przez użytkownika w dowolnym momencie i nie wymaga żadnej procedury zamykania systemu. Opcja: Terminal może być wyposażony w oszczędzacz ekranu. Może on być konfigurowany jedynie przez administratora. Ponowne wykorzystywanie terminala wymaga podania hasła. Uruchomienie oszczędzacza nie powoduje zerwania połączeń z serwerami. UWAGI: Wersja demonstracyjna terminala ABA-X4 jest wyposażona jedynie w podstawowe opcje. Na życzenie zamawiającego terminal może być uzupełniony o szereg dodatkowych funkcji. Wersja demonstracyjna nie jest objęta wsparciem technicznym. Informacja o tym jest wyświetlana podczas startu terminala przez ok. 15 sekund. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 2 z 19

3 Terminal ABA-X4 w wersji podstawowej pozwala użytkownikowi wykorzystywanie do 8 konsoli przełączanych sekwencją klawiszy <Ctrl><Alt>Fx, gdzie x jest numerem konsoli (sesji). Każda konsola może być wykorzystywana do realizacji połączenia sieciowego lub przez program działający lokalnie na terminalu. W przypadku wersji podstawowej oprogramowania ABA-X4 obsługiwane są protokoły terminalowe RDP (Remote Desktop Protocol), który umożliwia dostęp do serwerów usług terminalowych systemów rodziny MS Windows (z Windows 8 oraz Windows Server 2012 włącznie), również wykorzystujących rozwiązania terminalowe innych dostawców takich jak TSPlus, ThinStuff, AADS Server (d. XP Unlimited) itp. Za pomocą klienta protokołu RDP zwartego w oprogramowaniu ABA-X4 można również realizować graficzne połączenia terminalowe z maszynami pracującymi pod kontrolą systemów rodziny LINUX pod warunkiem wyposażenia ich w serwer protokołu RDP oprogramowanie xrdp. Wersja podstawowa oprogramowania ABA-X4 umożliwia także realizację zdalnym połączeń z wykorzystaniem protokołu XDMCP, który jest naturalnym protokołem systemu X Window, który jest standardem przemysłowym. Umożliwia to korzystanie z połączeń zarówno do systemów UNIX (Solaris, SCO OpenServer i UnixWare, HP/UX, AIX itp.) jak i LINUX (wszystkie dystrybucje). XDMCP znacznie ułatwia konfigurację systemu (wykorzystywany jest program zarządzający oknami Window Manager pracujący na maszynie UNIX/LINUX Host), lecz nie zapewnia bezpieczeństwa transmisji sieciowych. Jeśli bezpieczeństwo transmisji sieciowych ma istotne znaczenie należy użyć technik tunelowania - terminal ABA-X4 jest standardowo wyposażony w oprogramowanie SSH (klient i serwer) ewentualnie wykorzystać oprogramowanie NoMachine NX (opcja dla ABA-X4) albo dodatkowe systemy uwierzytelnienia np.kerberos (opcja dla ABA-X4). Oprogramowanie ABA-X4 jest również wyposażone (z wyjątkiem wersji dla pamięci RAM mniejszej niż 512 MB) w pełni funkcjonalną przeglądarkę Firefox. Może być ona w razie potrzeby uzupełnienia o obsługę flash oraz JAVA. W przeciwieństwie do połączeń RDP i XDMCP możliwe jest uruchomienie tylko jednej sesji Firefox w trybie pełnoekranowym na dowolnej konsoli. ABA oferuje dla oprogramowania ABA-X4 bogaty zestaw oprogramowania opcjonalnego np.: Obsługa w pełnoekranowego trybu znakowego z dostosowaniem (na indywidualne zamówienie) do praktycznie dowolnego systemu UNIX, osobowości (personality) terminala (vtxxx, ansi, emulacje itp.), standardu polskich liter i znaków semigraficznych (ramki formatek baz danych), wydruków lokalnych w trybie terminalowym (np. komendy lprint) itp. Terminal ABA-X4 pracujący w trybie znakowym może wykorzystywać zarówno łącza sieciowe, jak i RS232 (pod warunkiem dostępności fizycznego portu RS232), Praca w trybie emulacji terminali znakowych z IBM tn5250 z obsługą SSL (np. dostęp do maszyn AS400), Obsługa systemów zwirtualizowanych za pomocą klienta VMWare View itp. Możliwa jest również instalacja oprogramowania lokalnego np. LibreOffice, Gimp itp. Zainteresowani dodatkowym oprogramowaniem dla terminali ABA-X4 proszeni są o bezpośredni kontakt. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 3 z 19

4 Konfiguracja sieci: Za pomocą konfiguratora WWW Lokalnie: Wymagane jest hasło dostępu do terminala. Po uruchomieniu terminala należy przejść na konsolę <Ctrl><Alt>F10 Wprowadzić dane autoryzacji: Użytkownik: tc Hasło: Hasłem domyślnym jest słowo test Poczekać, aż terminal przełączy się na konsolę graficzną (przełączenie nastąpi automatycznie) Wybrać ikonę Firefox dostępną na pasku ikon (lub użyć systemu Pop-up menu) Połączyć się z lokalnym serwerem WWW wprowadzając adres localhost (jest on ustawiony jako domyślny). Zdalnie: Za pomocą dowolnej przeglądarki WWW połączyć się z terminalem wprowadzając URL: Po uzyskaniu połączenia z serwerem WWW terminala: Wprowadzić dane autoryzacyjne dostępu do serwera WWW: Użytkownik: admin Hasło: test Wybrać zakładkę Interfejs eth0 Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 4 z 19

5 Udostępniony zostanie formularz konfiguracji sieci W polu Protokół można wpisać dwie wartości: 1. dhcp terminal pobierze ustawienia interfejsu sieciowego z serwera DHCP. W takim przypadku zawartość pozostałych pól nie jest brana pod uwagę. 2. static interfejs sieciowy zostanie skonfigurowany zgodnie z wprowadzonymi parametrami. Ich znaczenie jest oczywiste. UWAGA: Wybranie opcji Zapisz powoduje wpisanie zawartości pól dla pliku konfiguracyjnego sieci - /opt/net/ifcfg-eth0. Plik ten jest zapisywany w pamięci RAM, a więc ustawienia sieci nie zostaną zapamiętane trwałe i po restarcie terminala interfejs powróci do ustawień poprzednich. Trwały zapis ustawień interfejsu sieciowego wymaga dokonania zapisu archiwum konfiguracyjnego. Zapis tego archiwum jest realizowany po wybraniu opcji Lokalnie z grupy Zapis konfiguracji głównego okna konfiguratora: Zapis konfiguracji terminala Funkcja zapisu konfiguracji zapisuje wszystkie pliki konfiguracyjne terminala do archiwum, można więc jej użyć dopiero po całkowitym zakończeniu konfigurowania terminala. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 5 z 19

6 Za pomocą Control Panel: Wymagane jest hasło dostępu do terminala. Po uruchomieniu terminala należy przejść na konsolę <Ctrl><Alt>F10 Wprowadzić dane autoryzacji: Użytkownik: tc Hasło: Hasłem domyślnym jest słowo test Poczekać, aż terminal przełączy się na graficzną konsolę administracyjną (przełączenie nastąpi automatycznie) Wybrać ikonę Control Panel, a następnie opcję Network : Wprowadzić dane interfejsu sieciowego oraz wybrać zapis ustawień Nowe ustawienia będą aktywne natychmiast po wyborze funkcji Apply Zaleca się wykorzystywanie konfiguratora WWW lub bezpośrednią edycję pliku konfiguracyjnego /opt/net/ifcfg-eth0. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 6 z 19

7 Konfiguracja sieci poprzez bezpośrednią edycję pliku konfiguracyjnego Uzyskać dostęp do terminala w trybie znakowym lub wybrać na pulpicie administratora program edytora (editor) Zdalny dostęp do terminala w trybie znakowym można uzyskać za pomocą połączenia SSH Otworzyć plik /opt/net/ifcfg-eth0. Składnia tego pliku jest typowa dla systemu LINUX: Dokonać odpowiednich zmian oraz zapisać plik Wykonać program /opt/net/netstart ustawienia sieci zostaną zapisane trwale (archiwum konfiguracyjne terminala zostanie uaktualnione). Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 7 z 19

8 Niezależnie od wybranej metody konfiguracji interfejsu sieciowego po restarcie terminala można sprawdzić jego ustawienia (oraz wykorzystanie innych zasobów terminala) wybierając odnośnik Zasoby z grupy Parametry terminala : Odczyt parametrów terminala Kolejny ekran umożliwia sprawdzenie aktualnych parametrów terminala oraz sprawdzenie obciążenia jego zasobów: Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 8 z 19

9 Konfigurowanie połączeń RDP (Remote Desktop Protocol) Terminal jest wyposażony standardowo w klienta protokołu RPD (rdesktop) w wersji Obsługuje on połączenia z serwerami MS Windows 4.0/2000/2003/2008(R2)/2012 oraz z komputerami pracującymi po kontrolą systemów MS Windows XP/Vista/7/8. Możliwy jest także dostęp do systemów rodziny LINUX pod warunkiem zainstalowania oprogramowania serwerowego XRDP. Klient ten jest wyposażony w obsługę kart chipowych (smart card), która jest możliwa po wyposażeniu terminala w odpowiedni czytnik. Dostarczana jest również najnowsza wersja protokołu RDP (1.8.0), która pozwala na korzystanie z NLA (Network Level Authentication), połaczeń SSL/TLSv1 oraz MIT Kerberos i wykorzystywanie SSO (Single-Sign-On) i CredSSP za pomocą przekazywania kodu PIN. Instalacja tej wersji musi być wykonana przez administratora (dostarczany jest program instalacyjny). Wersja ta została umieszczona w katalogu /home/tc/rdp w celu zainstalowania tej wersji należy zalogować się na terminalu w trybie administracyjnym (lokalnie lub zdalnie za pomocą SSH) oraz uruchomić skrypt o nazwie rdp8.install. Wersja zastąpi wersję Jeśli wersja ma być wersją podstawową należy w skrypcie rozruchowym terminala /opt/bootlocal.sh usunąć wskazany poniżej znak # : Ten znak należy usunąć za pomocą edytora graficznego (editor) lub vi Po wykonaniu tej operacji domyślnym klientem protokołu RDP będzie rdesktop w wersji w przeciwnym przypadku domyślną wersją będzie rdesktop Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 9 z 19

10 Dokonfigurowaia nowych połączeń RDP najwygodniej jest użyć konfiguratora WWW. Po uzyskani u połączenia z serwerem WWW terminala należy wprowadzić dane uwierzytelniające: Login: admin Password: test Konfigurację można przeprowadzić lokalnie (http://localhost) lub zdalnie (http://<adres_ip_terminala>. Odpowiedni formularz jest dostępny po wybraniu zakładki Sesje RDP Nowa sesja. Konfiguracja sesji RDP za pomocą tego formularz jest intuicyjna, należy jedynie zwrócić uwagę, że pole Nr.sesji/konsola definiuje zarówno numer konsoli (w tym przypadku <Ctrl><Alt>F2) oraz numer uruchamianego X Serwera czyli wartość zmiennej. Jest to dość istotna zmiana w porównaniu z konfiguratorem poprzedniej wersji naszego terminala (ABA-X3) wprowadzona na prośbę administratorów. Po wybraniu opcji Zapisz program konfiguracyjny sprawdza, czy nie istnieje już plik konfiguracyjny dla sesji o wybranym numerze. Jeśli taki plik istnieje sesja nie zostanie zapisana (do edycji lub kasowania sesji służą inne formularze konfiguratora, które zostaną omówione w dalszej części niniejszej dokumentacji) w katalogu /opt/rdp terminala pojawi się plik rdp-2.cfg - (2 jest to numer sesji zarazem numer konsoli, na której ta sesja będzie dostępna użytkownikowi terminala), którego postać jest typowa dla systemu Linux. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 10 z 19

11 W pliku tym zdefiniowane są wartości zmiennych określających połączenie RDP ich nazwy są oczywiste i nie wymagają tłumaczenia. Jeśli wartość zmiennej jest pusta, lub jest slowem brak oznacza to, że zmiennej nie nadano żadnej wartości i ta zmienna nie będzie uwzględniana przy realizacji połączenia RDP. Wartości zmiennych mogą być zmieniane za pomocą dowolnego edytora np. w przypadku konieczności zmiany portu można zmienić wpis: RDP_ADDR= na RDP_ADDR= :3666 lub wprowadzić bezpośrednio wartość zmiennej. Trzy ostatnie pola nie są zapisywane ani edytowane przez konfigurator WWW. Mogą być one wykorzystywane do wprowadzania dodatkowych, zaawansowanych opcji połączeń RDP na przykład związanych z obsługą kart chipowych: -r scard:"etoken PRO 00 00"="AKS ifdh 0;AKS" Opcja -r jest wprowadzana automatycznie dla zmiennych RDP_STRING_x i nie należy jej dodawać w treści wartości zmiennej. Zmienna RDP_OPTION ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wykorzystywania wersji oprogramowania klienta RDP (rdesktop). Wartość zmiennej jest poprzedzana opcją -o np.: -o sc-csp-name (Smart Card Crypto Service Provider Name). Zmienne RDP_STRING i RDP_OPTION nie są zmieniane podczas edycji parametrów połączenia, jednakże skasowanie sesji RDP spowoduje usunięcie definiującego tą sesję pliku a więc tym samym także wartości tych zmiennych. Powyższy formularz służy jedynie do wprowadzania nowych sesji RDP. Jeśli dana sesja już istnieje (to znaczy istnieje jej plik konfiguracyjny rdp-x.cfg (gdzie X jest numerem sesji) nowa sesja o tym samym numerze nie będzie mogła być skonfigurowana. Aby ułatwić zadanie wyboru sesji w nagłówku formularza Nowa sesja wyświetlana jest informacja o już skonfigurowanych sesjach RDP i XDMCP. Ułatwia to uniknięcie kolizji polegającej na wyborze tej samej konsoli dla 2 różnych sesji. Parametry już skonfigurowanych sesji (to znaczy takich, dla których istnieją już pliki konfiguracyjne) mogą być edytowane za pomocą odnośnika Edycja sesji. Po jego wybraniu zostanie wyświetlony formularz umożliwiający wybór sesji przeznaczonej do edycji lub skasowania. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 11 z 19

12 Po wybraniu sesji ekran przeglądarki zostanie uzupełniony o pasek wyboru akcji, które mają być zrealizowane dla wybranej sesji. Edycja sesji pozwala na edycję (zmianę parametrów) wybranej sesji, Kasowanie sesji kasuje wybraną sesję, Zapis konfiguracji zapisuje konfigurację terminala w archiwum konfiguracyjnym terminala., Powrót powrót głównego formularza konfiguratora WWW. Edycja sesji: Formularz edycji sesji nie różni się zasadniczo od formularza wprowadzania nowej sesji, z tym, że wyświetlane są aktualne parametry (wartości zmiennych) w pliku edytowanej sesji i udostępnione pola umożliwiające wprowadzania ich nowych wartości. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 12 z 19

13 Podobnie, jak przy zapisie nowej sesji należy zwrócić uwagę, że wybór opcji Zapisz powoduje jedynie zapis pliku konfiguracyjnego edytowanej sesji (pod tą samą nazwą), a nie wpisuje tego pliku do archiwum konfiguracyjnego terminala. Należy to zrobić wybierając odpowieni odnośnik w głównym formularzu konfiguratora. Jedynie wówczas nowe ustawienia sesji zostaną zapisane w sposób trwały. Kasowanie sesji Po wybraniu opcji Skasowanie sesji ukaże się odpowiedni formularz: Po dokonaniu wyboru plik zawierający zmienne opisujące wybraną sesję zostanie usunięty. Jeśli wybrano numer nieistniejącej sesji administrator zostanie ostrzeżony i żadna akcja nie zostanie wykonana. Usunięcie pliku konfiguracyjnego wybranej sesji zostanie potwierdzone: Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 13 z 19

14 Podobnie, jak po innych czynnościach konfiguracyjnych zmiany zostaną zapisane trwale jedynie po ich zapisaniu w archiwum konfiguracyjnym terminala. Można to wykonać jednorazowo, po zakończeniu całego procesu konfigurowania terminala. Dostęp do sesji RDP jest kontrolowany przez oprogramowanie terminala. Jeśli serwer RDP jest dostępny połączenie zostanie zestawione automatycznie, i na ekranie monitora terminala ukaże się winieta logowania do serwera (lub domeny). Jeśli serwer jest niedostępny, lub czas przeznaczony na podanie przez użytkownika danych uwierzytelniających zostanie przekroczony na ekranie terminala pojawi się okienko umożliwiające wznowienie sesji. Należy zwrócić uwagę, że jeśli w pliku konfiguracyjnym terminala zostaną podane dane autoryzacyjne użytkownika zostanie on automatycznie zalogowany i tym samym uzyska natychmiastowy dostęp do serwera lub wybranego programu użytkowego bez potrzeby wprowadzenia żadnych danych. Stanowić to może zagrożenie dla bezpieczeństwa danych! Jeśli na ekranie wyświetlane jest okienko wznowienia sesji możliwe jest podłączanie do terminala lokalnych urządzeń (np. PenDrive, napęd CD/DVD, przenośny dysk twardy itp.). Urządzenie, z którego można aktualnie korzystać oznaczane jest kolorem zielonym. Po podłączeniu urządzenia użytkownik może go udostępnić naciskając myszką odpowiadające mu czerwone pole. Urządzenie będzie dostępne dla serwera RDP pod warunkiem odpowiedniego skonfigurowania sesji RDP. Przed fizycznym odłączeniem urządzenia należy je odmontować programowo poprzez naciśnięcie myszką odpowiadającego mu pola (w kolorze zielonym). Urządzenie można bezpiecznie usunąć jedynie wówczas, gdy kolor tego pola zmieni się na czerwony! Jeśli taka zmiana nie może być wykonywana oznacza to, że urządzenie jest w użyciu i jego odłączenie grozi utratą danych! W przypadku zapisywania dużych plików zamiana koloru może nastąpić nawet po kilkudziesięciu sekundach (po zakończeniu procesu zapisu). Jeśli platforma sprzętowa, na której pracuje oprogramowanie terminala ABA-X4 jest kompatybilna z systemem ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) możliwe jest także wykorzystywanie transmisji dźwiękowych. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 14 z 19

15 Konfigurowanie sesji XDMCP Konfiguracja sesji XDMCP przebiega w identyczny sposób do konfiguracji sesji RDP i jest możliwa po wybraniu odpowiednich pól konfiguratora. Pliki konfiguracyjne sesji XDMCP znajdują się w katalogu /opt/x11: W zależności od konfiguracji serwera może okazać się konieczne wykonanie skryptu zmieniającego mapowanie polskiej klawiatury. Skrypt ten jest dostępny w katalogu /opt/x11 i nosi nazwę Xmodmap.sh. W razie potrzeby skrypt ten należy skopiować na serwer (terminal jest wyposażony w serwer SSH) i po nadaniu odpowiednich uprawnień po prostu uruchomić. Polskie znaki powinny być obsługiwane poprawnie. Dalsze operacje związane z konfiguracją sesji XDMCP przebiegają identycznie, jak w przypadku sesji RDP. W przeciwieństwie do sesji RDP sesja X Window jest kontrolowana przez specjalny protokół (XDMCP X Display Management Control Protocol) i jest wznawiana automatycznie. Nie jest więc stosowany osobny program umożliwiający wznowienie połączenia. Protokół XDMCP nie obługuje zdalnych zasobów niezbędne jest w tym celu zastosowanie dodatkowych protokołów NFS lub CIFS (SMB), w które mogą być opcjonalnie wyposażane terminale ABA-X4. W wersji postawowej możliwy jest transfer plików do- i z terminala za pomocą protokołów SFTP oraz FTP. Pliki są transmitowane do pamięci RAM, i aby zostały trwale zapamiętanie muszą zostać zapisane w katalogu /home lub /opt terminala, a następnie należy wykonać zapis archiwum. Jeśli terminal zostanie wyposażony (na życzenie zamawiającego) w klienta protokołu NoMachine NX obsługa zdalnych zasobów oraz dźwięku może być także realizowana przez to oprogramowanie. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 15 z 19

16 Sesja FIREFOX Jeśli terminal jest wyposażony w lokalną przeglądarkę Firefox jest ona uruchamiana domyślnie na konsoli <Ctrl><Alt>F8. Umożliwia to skorzystanie z konfiguratora WWW natychmiast po uruchomieniu terminala ABA-X4. Formularz konfiguracyjny umożliwia wyłączenie automatycznego startu przeglądarki (w polu Autostart należy zamienić T na N ), zmianę konsoli, rozdzielczość (przeglądarka wykorzystuje całe okno podanej rozdzielczości) oraz innych parametrów. Wersja lokalnej przeglądarki FIREFOX, w którą wyposażony jest terminal ABA-X4 umożliwia oprócz przeglądania stron WWW: wyświetlanie i zapis na lokalnej drukarce plików PDF, obsługę animacji FLASH (Adobe Macromedia), odtwarzanie towarzyszącego dźwięku, pobieranie plików (mogą być one zapisywane np. na podłączonym PenDrive). Opcjonalnie przeglądarka może zostać wyposażona w obsługę oprogramowania JAVA. Administrator może instalować nowe wersje przeglądarki oraz jej rozszerzenia i wtyczki korzystając z procedur oraz zasobów udostępnianych dla dystrybucji TinyCore systemu LINUX. Ustawienia przeglądarki są przechowywane w archiwum konfiguracyjnym, a więc po ich zmianie należy dokonać zapisu tego archiwum. Można to zrobić za pomocą konfiguratora WWW terminala ABA-X4. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 16 z 19

17 Obsługa drukarek Do obsługi drukarek (zarówno lokalnych, podłączonych do terminala jak i sieciowych) służy standardowy program CUPS. Konfigurację systemu drukowania przeprowadza się za pomocą przeglądarki WWW lokalnie lub zdalnie Administracja drukarkami wymaga podania danych uwierzytelniających: User: root Password: qq1234 Szczegółową instrukcję systemu CUPS można znaleźć na stronach projektu Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 17 z 19

18 Połączenia SSH: Terminal ABA-X4 jest wyposażony w oprogramowanie SSH (wersja 2). Pliki konfiguracyjne SSH oraz klucze znajdują się w katalogu /opt/ssh. Obsługa SSH jest opisana na stronach projektu Administrator powinien dokonać konfiguracji SSH zgodnie z umieszczoną na stronie projektu dokumentacją należy jedynie zadbać o zapisanie konfiguracji w archiwum konfiguracyjnym terminala. Oprogramowanie SSH pozwala nie tylko na zdalną obsługę terminala, lecz również umożliwia bezpieczny transfer plików w obu kierunkach. Dla serwerów pracujących pod kontrolą systemów rodziny MS Windows można w tym celu wykorzystać popularne oprogramowanie PuTTY. Dla systemów LINUX transfer plików jest dostępny standardowo. Wersja SSH zainstalowana w terminalu umożliwia realizację bezpiecznego tunelowania na przykład połączeń X Window, VNC (terminal wyposażono w klienta TigerVNC) itp. Konfigurację takich połączeń powinien przeprowadzić doświadczony administrator. Zadanie to można również zlecić dostawcom terminala. Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 18 z 19

19 Załącznik A: Modularna budowa oprogramowania ABA-X4 umożliwia łatwe dostosowywanie go do indywidualnych nawet wyrafinowanych wymagań użytkownika. Nie dotyczy to jedynie uzupełniania oprogramowania o dodatkowe funkcje, z których wiele zostało już zaimplementowanych i jest wykorzystywanych w praktyce. Najważniejsze z nich to: Klient programowania NoMachine NX, Klient oprogramowania VMWare View (wersja z PcoIP, która jest obecnie testowana i będzie dostępna w kolejnym wydaniu, Lokalne oprogramowanie LibreOffice itp., Współpraca ze zdalnymi zasobami dyskowymi (NFS, SMB/CIFS itp.), Klient oprogramowania VoIP, Obsługa bezpiecznych sieci wirtualnych (IPSec), oraz wiele innych użytecznych programów. Terminal ABA-X4 może być również w instalacjach systemu UNIX (np. HP/UX, SCO, AIX...). Dzięki szerokim możliwościom modyfikacji oprogramowania terminal ABA-X4 może współpracować z różnymi (dziś już nie stosowanymi powszechnie) standardami polskich znaków w środowisku znakowym oraz wprowadzania własnych znaków semigrafiki. Możliwa jest również obsługa drukarek lokalnych w trybie terminalowych (np. SCO lprint itp.) - a nawet praca na łączach seryjnych RS 232. Oprogramowanie ABA-X4 może także pracować w trybie kiosku z obsługą ekranów dotykowych oraz ekranów wielkoformatowych (Public Display). Można więc je wyorzystywać w systemach Digital Signage. Oprogramowanie ABA-X4 może być dostarczane na dowolnym nośniku (PenDrive, karty SD lub CF...) instalowane na klasycznych dyskach twardych HDD lub SSD a także stosowane na stacjach bezdyskowych (start PXE). Firma ABA oferuje także szkolenia (w formie praktycznych warsztatów technicznych) oraz programy wsparcia technicznego obejmujące zarówno pomoc techniczną, jak i dostęp do uaktualnień i nowych wersji. ABA tworzy i dostarcza własne oprogramowanie terminalowe od ok. 14 lat pierwszą jednorazową dostawę 100 szt. terminali I generacji ABA-X dostarczyliśmy w 2000 r. Kancelarii Sejmu RP. Łącznie ABA dostarczyła ponad (czterdzieści tysięcy!) subskrypcji oprogramowania. Dodatkowe informacje na temat oprogramowania oraz oferowanych usług dodatkowych (szkolenia, prezentacje, wersje testowe, programy wsparcia technicznego itp.) można otrzymać pocztą elektroniczną aba.krakow.pl lub telefonicznie Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 19 z 19

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala Tryb X terminala Terminal ABA-X3 może być wykorzystywany jako wielosesyjny X terminal. Umożliwia to współpracę terminala w trybie graficznym z maszynami wykorzystującymi systemy UNIX lub LINUX albo inne

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik:

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Wybieramy myszką opcję Utwórz aktywator. Na ekranie ukaże się okno tworzenia nowego aktywatora: Strona 1 z 12 Możemy utworzyć

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0

Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0 Opis administracji terminali v.1.5.0 System terminalowy jest scentralizowany oznacza to, że Użytkownik stacji roboczej (terminala) jest całkowicie uzależniony od konfiguracji wprowadzonej przez Administratora.

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Terminale ABA-X3 od dostarczane od połowy listopada 2010 r. są wyposażane w oprogramowanie umożliwiające skanowanie podsieci w poszukiwaniu aktywnych

Bardziej szczegółowo

JAVA (wersja 1.5.x SUN Microsystems), ShockWave FLASH, lokalne wyświetlanie plików w standardzie PDF (moduł zewnętrzny).

JAVA (wersja 1.5.x SUN Microsystems), ShockWave FLASH, lokalne wyświetlanie plików w standardzie PDF (moduł zewnętrzny). Terminal ABA-X3 jest wyposażany w lokalną przeglądarkę stron WWW. W wersji oprogramowania ABA-X3 1.5.x jest to Mozilla Firefox 2.0 w polskiej wersji językowej. W odróżnieniu od wielu innych rozwiązań jest

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi Wersja 1.01 Wrzesień 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl TRX

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTU RESTARTU SERWERA W SIECI HOSTINGS.PL Poniżej przedstawiamy instrukcja logowania się do portu firmy APC służącego do zdalnego fizycznego restartowania Serwerów dedykowanych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP POLITECHNIKA POZNAŃ SKA - INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁ AD KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP SSH (ang. Secure Shell) daje możliwo ść połączenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

T: Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT.

T: Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT. T: Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT. Administracja systemem obejmuje wykonywanie szeregu czynności związanych z konfiguracją i utrzymaniem systemu. Konieczne do sprawnego działania systemu

Bardziej szczegółowo

Część II Wyświetlanie obrazów

Część II Wyświetlanie obrazów Tło fragmentu ABA-X Display jest wyposażony w mechanizm automatycznego tworzenia tła fragmentu. Najprościej można to wykonać za pomocą skryptu tlo.sh: Składnia: tlo.sh numer oznacza numer

Bardziej szczegółowo

Temat: Administracja systemem z wykorzystaniem konsoli MMC

Temat: Administracja systemem z wykorzystaniem konsoli MMC Temat: Administracja systemem z wykorzystaniem konsoli MMC Administracja systemem obejmuje wykonywanie szeregu czynności związanych z konfiguracją i utrzymaniem systemu. Konieczne do sprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ

PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ I Logowanie i korzystanie z platformy Aby zalogować się do platformy należy: 1. Wejść na stronę internetową: http://elearning.profesja.bialystok.pl/ - adres pełnej

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą:

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą: Informator Techniczny nr 137 27-04-2012 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Terminal Service RemoteApp Usługa Terminal Service RemoteApp różni się od standardowej sesji w przypadku Usług terminalowych (Terminal

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

SSI Web 8. (badania.kozminski.edu.pl) Instrukcja logowania i uruchamiania ankiety

SSI Web 8. (badania.kozminski.edu.pl) Instrukcja logowania i uruchamiania ankiety SSI Web 8 (badania.kozminski.edu.pl) Instrukcja logowania i uruchamiania ankiety Posiadaczem licencji na oprogramowanie SSI Web w Akademii Leona Koźmińskiego jest Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Zdalny pulpit i system LINUX

Zdalny pulpit i system LINUX Wprowadzenie: Popularność systemów rodziny MS Windows na komputerach osobistych nie podlega dyskusji. Wielu administratorów maszyn wykorzystujących pracujących po Linuksie zadaje pytania związane z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension.

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. SSL VPN w trybie Network Extension działa prawidłowo na komputerach wyposaŝonych w systememy operacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo