Krajowe Forum Konsultacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowe Forum Konsultacyjne"

Transkrypt

1 Krajowe Forum Konsultacyjne Centrum Bezpieczeństwa Technicznego Krajowe Forum Konsultacyjne z zakresu maszyn (KFKm) Działania podwyższające bezpieczeństwo pracy w Alstom Power Sp. z o.o, Zakład Serwisu Warszawa, r. Przemysław Klimowski

2 Spis zagadnień 1. Struktura organizacyjna Thermal Services, 2. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Alstom Power Sp. z o.o., Zakład Serwisu, 3. Zintegrowany System Zarządzania w Alstom Power Sp. z o.o., Zakład Serwisu, 4. (GEMS) Globalny System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska w Alstom Power Sp. z o.o., Zakład Serwisu, 5. System Oceny Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem, według Standardu EHS Road Map Assessment, 6. Akcje wspierające Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, na przykładzie (AZDP Alstom Zero Deviation Plan), 7. System zarządzania maszynami, urządzeniami i sprzętem na przykładzie wykorzystania narzędzia informatycznego TMS Tools Management System 8. System etykietowania maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu będącego w użytkowaniu Zakładu Serwisu. Presentation Title - Presenters Initials - dd mmm yyyy - P 2 ALSTOM All rights reserved. Information contained in this document is provided without liability for information purposes only and is subject to change without notice. No representation or warranty is given or to be implied as to the completeness of information or fitness for any particular purpose. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authority, is strictly prohibited.

3 Thermal Services struktura organizacyjna Area Central Europe & CIS Finance Plant Strategy (ILCM) Area Centre/LSC Germany LSC Israel Human Resources Sales & Marketing LSC Austria LSC Netherlands Legal Project Office LSC Czech Republic LSC Poland Lokalna Organizacja Serwisowa: Serwis Elektrowni, Turbin, Generatorów, Kotłów oraz Urządze dzeń Ochrony Środowiska EHS/Quality LSC Hungary LSC Russia / CIS Procurement & Log. LSC Switzerland LSC Slovakia Hierarchical reporting Functional reporting Double reporting Presentation title - 21/10/2014 P 3

4 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Alstom Power Sp. z o.o., Zakład Serwisu System Zarządzania BHP Prawo krajowe + Prawo UE Prawo międzynarodowe Uregulowania i standardy korporacyjne Zintegrowany System Zarządzania (ISO 9001, ISO i OHSAS 18001) Globalny System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska (GEMS) EHS Road Map Standard Oceny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Alstom Zero Deviation Plan (AZDP) Standard BHP dla prac o dużym ryzyku Presentation title - 21/10/2014 P 4

5 Zintegrowany System Zarządzania w Alstom Power Sp. z o.o., Zakład Serwisu Zintegrowany System Zarządzania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obejmuje normy: ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2007 W ZSZ uregulowano kluczowe kwestie wspierające zarządzanie BHP i ochroną środowiska: 1. Rejestr obowiązujących wymagań przepisów prawnych obowiązujących na terenie RP, 2. Nadzór nad kluczowymi aspektami środowiskowymi 3. Szkolenia w dziedzinie BHP i świadomości środowiskowej, 4. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego i środowiskowego, 5. Monitorowania kluczowych aspektów mających wpływ na bezpieczeństwo i środowisko, 6. Sposoby podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych, 7. Audytowanie, sprawdzanie, kontrola. Presentation title - 21/10/2014 P 5

6 Globalny System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska w Alstom Power Sp. z o.o., Zakład Serwisu System GEMS obowiązuje we wszystkich miejscach na świecie w tym w Polsce, jeżeli aspekty bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska nie zostały uregulowane w ogóle lub obowiązujące przepisy nie uregulowały danej kwestii wystarczająco szczegółowo. Jeżeli regulacje prawne są mniej restrykcyjne niż te zawarte w poszczególnych procedurach, wtedy procedury GEMS są obligatoryjne. Najczęściej standardy GEMS obowiązują na terenie realizacji przedsięwzięcia poza jednostką macierzystą zakładu prace serwisowe. GEMS obejmuje podwykonawców. Podwykonawcy powinni wykonywać zlecenia na takich samych zasadach i w takich samych warunkach jak pracownicy Alstom. Nie dopuszczalne są odstępstwa od obowiązujących standardów. Presentation title - 21/10/2014 P 6

7 Charakterystyka Systemu GEMS GEMS reguluje następujące kwestie: Ocenę ryzyka, aspekty BHP i OŚ oraz oddziaływanie środowiskowe, Higiena i nadzór medyczny Nadzór nad podwykonawcami, System pozwoleń i zezwoleń na prace, System zabezpieczania LOCK Out/ TAG Out, Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji, Bezpieczeństwo chemiczne, Bezpieczeństwo urządzeń przenośnych oraz narzędzi ręcznych, Ochrona przeciwpożarowa, Świadomość i odpowiedzialność środowiskowa, Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi i systemami będącymi pod napięciem, Bezpieczeństwo pracy w przestrzeni zamkniętej, Bezpieczeństwo pracy w wykopach, Bezpieczeństwo w trakcie prac transportowych z zastosowaniem urządzeń i maszyn transportowych, Ręczne prace transportowe i ergonomia, Bezpieczeństwo pracy na wysokościach, Bezpieczeństwo podróży służbowych, Praca z azbestem, Skargi i wyrazy uznania, Sprzęt ochrony indywidualnej, Tablice ostrzegawcze, etykiety i kolory International EHS Passport jest potwierdzeniem odbycia szkolenia i zaliczenia egzaminu z Procedur GEMS. Szkolenie aktualizujące odbywa się co 3 lata. Egzamin organizowany jest w porozumieniu z NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health) Presentation title - 21/10/2014 P 7

8 System oceny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem, według EHS Road Map Assessment Road Map została opracowana jako standard ALSTOM w celu oceny zarządzania EHS, Ochroną i Zapobieganiu Stratom we wszystkich swoich lokalizacjach (obszary produkcyjne, działania serwisowe, plac budowy, inne). Oceniane są 4 obszary: 1. Zarządzanie środowiskiem i BHP (EHS) 2. Środowisko (ENV) 3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (H&S) 4. Ochrona i Zapobieganie Stratom (Fire and Natural Catastrophe) Załącznik Eco-Design projekty pro-środowiskowe Presentation title - 21/10/2014 P 8

9 System oceny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem według EHS Road Map Assessment Ogólny sposób podejścia do budowy Road Map jest następujący: Żaden aspekt nie powinien zostać oceniony poniżej poziomu 3 Wynik > 3.5 oznacza "Kontrolowana oraz Stała Poprawa ", Wynik > 4.5 oznacza "Doskonałość / Przykład Wzorcowy" OCENA DOT. OCHRONY ŚRODOWISKOWEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Zarządzane Nadzorowane i Doskonałość / poniżej Ignorancja Świadomość ciągle Najlepsza standardów usprawniane praktyka ALSTOM Celem każdej organizacji powinno być osiągnięcie poziomu 4 dla każdego z poszczególnych tematów Road Map. Presentation title - 21/10/2014 P 9

10 Akcje wspierające Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, na przykładzie Alstom Zero Deviation Plan (AZDP) Presentation title - 21/10/2014 P 10

11 System zarządzania maszynami, urządzeniami i sprzętem na przykładzie zastosowania narzędzia informatycznego TMS Tools Management System Umożliwia nadzór nad maszynami, urządzeniami i sprzętem w zakresie: Określenia aktualnego użytkownika w danej chwili, Miejsca jego użytkowania, Terminów badań technicznych Stanu technicznego (wpisów w książkach ewidencyjnych) Dostęp do Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Certyfikatów Presentation title - 21/10/2014 P 11

12 System zarządzania maszynami, urządzeniami i sprzętem na przykładzie zastosowania narzędzie informatycznego TMS Tools Management System System zapewnia dostęp do danych dotyczących właściwości sprzętu i aktualnego użytkownika, miejsca pracy sprzętu tzw. karta narzędzia. Presentation title - 21/10/2014 P 12

13 System zarządzania maszynami, urządzeniami i sprzętem na przykładzie zastosowania narzędzie informatycznego TMS Tools Management System Dostęp do wszystkich informacji dotyczących aktualnych certyfikacji, kontroli okresowej, daty ich ważności i Możliwy wydruk DTR lub certyfikatów (w tym UDT) i innych dokumentów. Presentation title - 21/10/2014 P 13

14 System etykietowania maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu, będących w użytkowaniu Zakładu Serwisu. KOLOR ŻÓŁTY I kwartał(styczeń marzec), KOLOR BIAŁY II kwartał(kwiecień czerwiec), KOLOR NIEBIESKI III kwartał(lipiec wrzesień), KOLOR ZIELONY IV kwartał(październik grudzień) KOLOR CZERWONY oznakowanie sprzętu uszkodzonego, niesprawnego Presentation title - 21/10/2014 P 14

15

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY Marek RĄCZKA Streszczenie: W artykule podjęto próbę pokazania przykładów wykorzystania znormalizowanych systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Jacek Marek Radwan * Biblioteka Wydziałowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński DOSKONALENIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ WZIKS UJ A ZNORMALIZOWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013r. STRONA 1 USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013 Spis Treści 1 O Nas pointas.com.pl 2 Kadra i Kwalifikacje 3 Audyty i konsulting

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl Proces oceny zgodności wg nowej normy Spis treści I. Rewizja normy ISO 14001... 3 II. Proces oceny zgodności... 4 III. Podejście auditorów zewnętrznych... 7 Załącznik: Narzędzia portalu wymagania-prawne.pl...

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu zarządzania jakością w budowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów świadczących działalność leczniczą

Wdrażanie systemu zarządzania jakością w budowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów świadczących działalność leczniczą Kwartalnik ISSN 1898 2255 Tom XII, nr 2/2013 http://www.ekonomia.i.prawo.umk.pl Szczegóły artykułu: Złożono: 10.03.2013 Zmieniono: 14.05.2013 Zaakceptowano: 03.07.2013 Czerw A., Religioni U., Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) Barbara Piaskowska Luty 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Paweł Skowron * Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wstęp Proces raportowania jest coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2 Norma ESTA Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion (European Seed Treatment Assurance) System zapewnienia jakości zaprawiania nasion i nasion zaprawianych Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT,

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie 2013 6 AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 6.1 METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wraz

Bardziej szczegółowo