Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych. Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych. Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline"

Transkrypt

1 Consumer finance Pierwsza publiczna oferta akcji Comperia Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline Szacujemy wartość spółki po emisji na PLN 79.3m Lider powiększa przewagę Comperia.pl jest największą i najstarszą w Polsce porównywarką produktów finansowych. Głównym przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie i odsprzedaż instytucjom finansowym danych kontaktowych osób zainteresowanych zakupem usług finansowych (tzw. leadów). Szacujemy, że w 2013 roku spółka przekazała instytucjom finansowym ok. 193 tys. leadów w segmentach: kredytowym, lokacyjnym oraz ubezpieczeniowym. Oczekujemy, że w latach wolumen sprzedaży leadów brutto wzrośnie średniorocznie o 36%, co w połączeniu z rozwojem segmentu ubezpieczeń online oraz multiagencji ubezpieczeniowej powinno pozwolić na osiągnięcie podobnego tempa wzrostu przychodów. Oczekujemy wzrostu skorygowanej EBITDA o 55% do PLN 7.9m w 2014E oraz 49% do PLN 11.7m w 2015E. Stosując średnią z wycen DCF (po planowanej emisji) oraz porównawczej szacujemy wartość Comperia.pl na poziomie PLN 79.3m. Bazując na naszych prognozach skorygowany wskaźnik P/E kształtuje się na poziomie 14.1x oraz 8.7x, a EV/EBITDA na poziomie 4.3x oraz 2.9x w latach 2014E i 2015E. Znaczny wzrost udziału rynkowego mimo niesprzyjających trendów na rynku consumer finance. W latach 2011 i 2012 przychody spółki rosły o ponad 100% średniorocznie pomimo, że rynek produktów consumer finance kurczył się. Od połowy ubiegłego roku negatywne trendy uległy odwróceniu lub osłabieniu. W 2014 roku oczekujemy dalszej poprawy sytuacji na rynku consumer finance, co w połączeniu z dalszym wzrostem udziału rynkowego Comperia.pl powinno przełożyć się na dalszy dynamiczny rozwój spółki. W latach prognozujemy średnioroczny wzrost przychodów i EBITDA o odpowiednio 54% i 52%. Ugruntowana pozycja rynkowa i inwestycje przewagami konkurencyjnymi Comperia.pl. Uważamy, że obecna pozycja rynkowa spółki, przeprowadzone oraz zaplanowane inwestycje rozwojowe stanowią co najmniej rok przewagi technologicznej nad potencjalnymi konkurentami. Według nas rozwój segmentu ubezpieczeń online, aplikacji mobilnej dla agentów, plan rozbudowy multiagencji ubezpieczeniowej oraz reklama telewizyjna pozwolą spółce na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej wśród porównywarek. Inwestycje w rozwój. W najbliższych dwóch latach Comperia planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych wysokości prawie PLN 16m, z czego PLN 10m to inwestycje rozwojowe m.in. stworzenie multiagencji ubezpieczeniowej oraz rozwój programu partnerskiego ComperiaLead. Wycena. Wartość spółki Comperia.pl szacujemy na PLN 88.9m wg metody DCF (przy założeniu emisji akcji) oraz PLN 69.8m wg metody porównawczej. Nasza wycena spółki Comperia na poziomie PLN 79.3m stanowi średnią arytmetyczną dwóch metod wyceny. Nasze prognozy implikują skorygowane P/E 14.1x i 8.7x oraz EV/EBITDA 4.3x i 2.9x w latach 2014E i 2015E. Tabela 1. Comperia: Prognozy finansowe W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej Comperia E 2014E 2015E Przychody EBITDA Zysk netto EPS (PLN) n.d P/E (x)* n.d. n.d EV/EBITDA (x)* n.d. n.d * Wskaźniki skorygowane o zyski barterowe Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Dane finansowe Cena akcji (PLN) 22.6 Minimum (52W) 16.8 Maksimum (52W) 27.9 Liczba akcji (m) 1.6 Kapitalizacja (PLN m) 35.7 Dług netto (PLN m) -0.9 EV (PLN m) 34.8 Średni obrót 3M (PLN m) 0.01 Akcjonariat Akcje (%) Głosy (%) Talnet Holding Fidea Capital Bartosz Michałek Karol Wilczko TFI Investors Pozostali Opis spółki Spółka jest właścicielem pierwszej i największej w Polsce porównywarki produktów consumer finance Spółka czerpie przychody ze sprzedaży danych kontaktowych (leadów) osób zainteresowanych zakupem produktów finansowych. W 2012 roku 90% z ok. 100 tys. sprzedanych przez spółkę leadów stanowiły produkty kredytowe. Prowadzony przez spółkę proces inwestycyjny zakłada rozwój działalności na rynku ubezpieczeń online oraz utworzenie agencji ubezpieczeniowej offline przy pomocy aplikacji mobilnej ComperiaAgent. Relatywny kurs akcji Comperia vs. WIG 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj cze lip sie Comperia wrz paź lis gru sty WIG Źródło: Bloomberg Krzysztof Kubiszewski (+48) Łukasz Wachełko, CFA (+48) Wszelkie ceny wykorzystane w niniejszym reporcie są aktualne na koniec sesji z dnia poprzedzającego publikację niniejszego raportu, jeżeli w treści raportu nie wskazano inaczej. Źródłem cen są agencję informacyjne takie jak Bloomberg, Reuters itp. DI Investors może w zakresie dopuszczalnym prawem polskim oraz innym mającym zastosowane świadczyć usługi maklerskie lub zachęcać do korzystania z takich usług Spółkę, do której odnosi się niniejszy raport. Informacja na temat potencjalnych konfliktów interesów została umieszczona na końcowych stronach niniejszego raportu. 1.

2 Tabela 2. Comperia: Podsumowanie prognoz oraz wyceny W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej Rachunek zysków i strat E 2014E 2015E 2016E SCENARIUSZE: OPTYMISTYCZNYCZNY, BAZOWY ORAZ PESYMISTYCZNY Przychody Analiza scenariuszy Pesymistyczny Bazowy Optymistyczny Przychody (ex. barter) Wycena DCF na akcję Koszty działalności operacyjnej P/E (ex. barter) Koszty operacyjne (ex. Barter) EV/EBITDA (ex. barter) Pozostałe przychody operacyjne netto Źródło: szacunki DI Investors Zysk brutto EBITDA EBITDA (ex. barter) Comperia: Scenariusze EBITDA (ex. barter) D&A EBIT EBIT (ex. barter) Koszty finansowe netto Zysk z działalności gospodarczej Podatek dochodowy Zysk netto Zysk netto (ex. barter) Bilans (PLNm) E 2014E 2015E 2016E Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa obrotowe E 2014E 2015E 2016E 2017E Należności handlowe Pesymistyczny Bazowy Optymistyczny Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa Źródło: szacunki DI Investors Suma Aktywów Kapitał własny Comperia: Scenariusze zysku netto (ex. barter) Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Pozostałe rezerwy Dotacje Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte Zobowiązania handlowe Zobowiązania pozostałe Pasywa E 2014E 2015E 2016E 2017E Rachunek przepływów pieniężnych E 2014E 2015E 2016E Zysk przed opodatkowaniem Pesymistyczny Bazowy Optymistyczny Amortyzacja Źródło: szacunki DI Investors Zmiana w kapitale obrotowym Podatek dochodowy zapłacony Scenariusz optymistyczny: Założenia Pozostałe operacje niepieniężne Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 37% średniorocznie w okresie E CFO Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E Wydatki (wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych i wzrost ceny leadów hipotecznych) Wpływy Liczba odwiedzin na lead: poprawia się z poziomu 145 w 2013E do 135 w 2017E CFI Liczba serwisów partnerskich: wzrost z 2600 w 2013E do 4000 w 2017E Podwyższenie kapitału Marża na składkach agentów własnych: spadek z 4% w 2014E do 3% w 2017E Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte Liczba użytkowników ComperiaAgent: wzrost z 800 w 2014E do 2000 w 2016E Inne wpływy finansowe Wydatki Scenariusz bazowy: Założenia CFF Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 31% średniorocznie w okresie E Zmiana gotówki Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E Podstawowe wskaźniki E 2014E 2015E 2015E (wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych, cena leadów pozostaje stała) Dynamika wzrostu Liczba odwiedzin na lead: stała na poziomie 145 Przychody (%) 152% 74% 86% 54% 40% 18% Liczba serwisów partnerskich: wzrost z 2600 w 2013E do 3500 w 2017E EBITDA (%) 195% 138% 153% 55% 49% 22% Marża na składkach agentów własnych: spadek z 4% w 2014E do 2% w 2017E Zysk netto (%) 174% 30% 95% 29% 46% 34% Liczba użytkowników ComperiaAgent: wzrost z 500 w 2014E do 1500 w 2016E Marże Marża EBITDA (%) 22% 30% 40% 40% 43% 44% Scenariusz pesymistyczny: Założenia Marża EBIT (%) 16% 17% 20% 20% 23% 27% Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 24% średniorocznie w okresie E Marża Netto (%) 29% 22% 23% 19% 20% 23% Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E Zadłużenie (wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych i spadek cen leadów) Dług netto Liczba odwiedzin na lead: pogarsza się z poziomu 145 w 2013E do 155 w 2017E Dług netto/ebitda (x) Liczba serwisów partnerskich: wzrost z 2600 w 2013E do 3000 w 2017E Dług netto/kapitał własny (x) Marża na składkach agentów własnych: spadek z 4% w 2014E do 1% w 2017E Pokrycie EBITDA kosztów fin. Netto (x) Liczba użytkowników ComperiaAgent: wzrost z 200 w 2014E do 1000 w 2017E ROA (%) 35% 23% 22% 13% 17% 21% ROE (%) 46% 37% 28% 15% 20% 25% Ryzyka do naszej wyceny Wycena (Ex. barter) Wzrost poziomu nasycenia na rynku leadów P/E (x) scenariusz optymistyczny b.d. b.d Spadek wydatków instytucji finansowych na promocję P/E (x) scenariusz bazowy b.d Spadek wartości/jakości leadów P/E (x) scenariusz pesymistyczny b.d. b.d Wzrost konkurencji ze strony portali ogólno-finansowych EV/EBITDA (x) scenariusz optymistyczny b.d. b.d Brak zainteresowania aplikacją mobilną ze strony agentów EV/EBITDA (x) scenariusz bazowy b.d Trudności w pozyskiwaniu własnych agentów EV/EBITDA (x) scenariusz pesymist. b.d. b.d Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 2

3 Spis treści Podsumowanie inwestycyjne... 4 Wycena... 6 Wycena DCF... 6 Wycena porównawcza... 7 Prognozy finansowe... 9 Analiza scenariuszy Model biznesowy Comperia.pl Nowe segmenty biznesowe Strategia rozwoju Otoczenie konkurencyjne Prognozy finansowe Tendencje rynkowe Rynek produktów finansowych Rynek ubezpieczeń Rynek reklamy internetowej Załączniki Struktura akcjonariatu Strona 3

4 Podsumowanie inwestycyjne Comperia, styczeń 2014 Comperia.pl jest najstarszą i najpopularniejszą porównywarką finansową w Polsce. Uważamy, że przewagi konkurencyjne w obszarach technologii i know-how pozwolą spółce ugruntować pozycję lidera na rynku porównywarek finansowych oraz zdobyć silną pozycję na rynku pośrednictwa finansowego jako multiagencja. Co więcej, uważamy, ze spółka będzie beneficjentem dalszej poprawy koniunktury na rynku consumer finance oraz wzrostu udziału sprzedaży instrumentów finansowych przez Internet oraz telefon. Rynek consumer finance odbudowa popytu na instrumenty finansowe w 2H13. Popyt na instrumenty finansowe takie jak kredyty hipoteczne, gotówkowe, samochodowe czy produkty lokacyjne charakteryzował się ujemną dynamiką wzrostu w latach 2011 i Po drugim kwartale 2013 dynamika wzrostu sprzedaży (ilości oraz wartości) tych produktów była dodatnia lub odnotowała niższą dynamikę spadku rdr. Znaczny wzrost udziału rynkowego Comperia mimo niesprzyjających trendów na rynku consumer finance. W latach 2012/2013 liczba sprzedanych przez Comperia.pl leadów wzrosła odpowiednio o 160% i 95%. Jednocześnie dynamika produkcji kredytów hipotecznych wyniosła w Polsce odpowiednio 0% i -15%. Naszym zdaniem z punktu widzenia wzrostu przychodów Comperia.pl zmiana wartości rynku pośrednictwa produktów finansowych, choć istotna, jest drugorzędna względem potencjału wzrostu udziału rynkowego Comperia.pl oraz udziału sprzedaży direct w Polsce. Ugruntowana pozycja rynkowa i inwestycje przewagami konkurencyjnymi Comperia.pl. Jako pierwsza w Polsce porównywarka finansowa Comperia.pl posiada przewagę nad swoimi konkurentami zarówno pod względem udziału rynkowego jak i asortymentu porównywanych produktów finansowych. Ponadto inwestycje poczynione na rozwój segmentów produktowych, pozycjonowanie w internecie oraz aplikację mobilną pozwolą spółce jako pierwszej zaoferować najbardziej kompleksową usługę porównywarki oraz sprzedaż offline poprzez własną sieć agentów w systemie ROPO (research online purchase offline, tj. transakcje offline poprzedzone analizą w sieci). Uważamy, że proces inwestycyjny przeprowadzony przez spółkę do tej pory stanowi co najmniej rok przewagi technologicznej nad potencjalnymi konkurentami. Wysoka dźwignia operacyjna przy wysokiej dynamice przychodów (+70% rdr w 2012). Dynamika przychodów spółki jest pochodną liczby odwiedzin na portalach należących do Comperia.pl. Koszty infrastruktury offline są w większości stałe, podczas gdy wydatki marketingowe przekładają się bezpośrednio na wzrost ilości pozyskiwanych leadów. Rozwój w kierunku segmentu ubezpieczeniowego oraz offline. W najbliższych dwóch latach Comperia planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości prawie PLN 16m, z czego PLN 10m to inwestycje rozwojowe, m.in. stworzenie multiagencji ubezpieczeniowej oraz rozwój programu partnerskiego ComperiaLead. Spółka pracuje nad stworzeniem własnej sieci agentów ubezpieczeniowych, którzy z wykorzystaniem aplikacji ComperiaAgent realizować mają sprzedaż polis. Ponadto aplikacja przeznaczona dla użytkowników zewnętrznych stanowić ma platformę do generacji leadów przez użytkowników zewnętrznych oraz źródło przychodów z abonamentów miesięcznych za użytkowanie. Potencjał wzrostu udziału kanału direct w sprzedaży instrumentów finansowych. Udział kanału direct (internet lub telefon) w sprzedaży instrumentów finansowych pozostaje w Polsce na relatywnie niskim poziomie i jest wykorzystywany przede wszystkim na rynku ubezpieczeniowym (2% przypisanych składek ubezpieczeniowych w 2012). W roku 2012 udział sprzedaży direct w ogóle motoryzacyjnych składek ubezpieczeniowych wyniósł ok. 6.5% w porównaniu do 75% na rynku w Wielkiej Brytanii. Na potencjał rozwoju wskazują także Strona 4

5 statystyki Eurostatu, według których codziennie z internetu korzysta 42% Polaków wobec 62% średniej dla UE. Ponadto jedynie 23% osób komunikowało się z administracją publiczną za pośrednictwem internetu (z czego 51% to deklaracje PIT), w porównaniu do 41% średniej dla UE. Prognozujemy 55% wzrostu EBITDA w 2014 do PLN 7.9m oraz 49% w 2015E do PLN 11.7m. Oczekujemy, że szybki rozwój organiczny obecnych linii biznesowych oraz kontrybucja nowych segmentów pozwoli Comperia.pl na osiągnięcie gotówkowej EBITDA na poziomie PLN 7.9m, PLN 11.7m oraz PLN 14.4m w latach 2014E, 2015E i 2016E. Przekłada się to na 41% CAGR gotówkowej EBITDA w ciągu 3 lat. Wycena. Wartość spółki Comperia.pl (po emisji) szacujemy na PLN 88.9mln wg. metody DCF oraz PLN 69.8m wg. metody porównawczej (bazującej na wynikach oczyszczonych z wpływu barteru). Nasza wycena spółki Comperia na poziomie PLN 79.3m (PLN 39.3 na akcję) stanowi średnią arytmetyczną tych dwóch metod wyceny. W modelu DCF przyjmujemy że emisja odbędzie by się przy cenie PLN 25 (średnia z notowań akcji w obrocie NewConnect za ostatnie 2 miesiące), co implikuje 28% rozwodnienia kapitału do 2.02mln akcji (przy założeniu wielkości emisji na poziomie zapewniającym realizację jej celów). Czynniki ryzyka. Dostrzegamy następujące ryzyka dla planowanej przez spółkę strategii rozwoju: Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji ze strony portali ogólno-finansowych Spadek marż na sprzedaży ubezpieczeń offline Niższe od założeń tempo pozyskiwania agentów ubezpieczeniowych Wysoka zależność od pozycjonowania w wyszukiwarce Google Tabela 3. Comperia: Analiza SWOT Silne strony Pozycja lidera na rynku porównywarek finansowych Wysoka efektywność sprzedaży pozyskanych leadów Wysoki potencjał wzrostu w nowo-tworzonym segmencie ubezpieczeń oraz offline Stabilna struktura kosztowa Zdywersyfikowana struktura odbiorców Wysoka marża EBITDA Pierwsza w Polsce aplikacja mobilna dla agentów ubezpieczeniowych Zarząd o bogatym doświadczeniu na rynku consumer finance Szanse Współpraca z multiagencjami ubezpieczeniowymi Wprowadzenie aplikacji ComperiaLead dla agentów firm ubezpieczeniowych Wzrost zaufania do spółki dzięki planowanej reklamie telewizyjnej Wzrost wykorzystania generowanych leadów Udany rozwój kolejnych grup produktowych Wzrost udziału sprzedaży direct w Polsce Źródło: DI Investors Słabe strony Rynek porównywarek finansowych charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością oraz relatywnie niskimi barierami wejścia Ograniczona pozycja negocjacyjna względem instytucji finansowych Wysoka zależność od pozycjonowania w wyszukiwarce Google Ograniczony wpływ na kształtowanie się cen rynkowych leadów Wysoka cykliczność popytu na produkty finansowe Zagrożenia Wzrost poziomu nasycenia na rynku leadów Spadek wydatków instytucji finansowych na marketing Spadek wartości/jakości leadów Wzrost konkurencji ze strony portali ogólno-finansowych Brak zainteresowania aplikacją mobilną ze strony agentów Trudności w pozyskiwaniu własnych agentów Utrata kluczowych pracowników Strona 5

6 Wycena Comperia, styczeń 2014 Szacujemy wartość spółki Comperia.pl (po emisji) na poziomie PLN 79.3mln, co przy założeniu że emisja odbędzie by się przy cenie PLN 25 (średnia z notowań akcji w obrocie NewConnect za ostatnie 2 miesiące) przekłada się na wycenę PLN 39.3 na akcję. Wycena DCF (po emisji) implikuje wartość spółki na poziomie PLN 88.9mln (PLN 44 na akcję) natomiast porównawcza PLN 69.8mln (PLN 34.6 na akcję) Bazując na naszych prognozach wycena spółki kształtuje się na poziomie 14.1x oraz 8.7x P/E oraz 4.3 oraz 2.9x EV/EBITDA w latach 2014E oraz 2015E. Tabela 4. Comperia: Podsumowywanie wyceny W milionach PLN o ile nie wskazano inaczej Podsumowanie wyceny Wycena spółki Liczba akcji Wycena na akcję Waga Komentarz DCF % Wycena porównawcza % 2013E, 2014E, 2015E P/E, EV/EBITDA, 20% dyskonta Wycena spółki Źródło: szacunki DI Investors Wycena DCF Nasz model DCF (po emisji) implikuje wycenę spółki Comperia.pl na poziomie PLN 88.9 mln co przekłada się na PLN 44.0 na akcję. W modelu DCF przyjmujemy że emisja odbyła by się przy cenie PLN 25 (średnia z notowań akcji w obrocie NewConnect za ostatnie 2 miesiące), co implikuje 28% rozwodnienia kapitału do 2.02mln akcji (przy założeniu wielkości emisji na poziomie zapewniającym realizację jej celów). Założenia wyceny DCF implikują wskaźniki (po emisji) P/E w wysokości 21.9x, 14.1x oraz 8.7x oraz 6.7x, 4.3x oraz 2.9x EV/EBITDA w latach 2013E, 2014E oraz 2015E. Nasz model bazuje na następujących założeniach: Stosujemy 5-letnią szczegółową prognozę wyników W okresie rezydualnym przyjmujemy 3.0% stopę wzrostu wyników Średnioważony koszt kapitału (WACC) na poziomie 13% w oparciu o: - stopę wolną od ryzyka na poziomie 4.5% oraz 4.5% premii za ryzyko - wskaźnik beta na poziomie 2.0x Założenia finansowe znajdują się w sekcji Prognozy finansowe (s. 9). Tabela 5. Comperia: Podsumowanie wyceny metodą DCF W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej DCF E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody Skorygowana EBITDA Skorygowany EBIT Podatek dochodowy NOPAT D&A Zmiana w kapitale obrotowym 0.6 (0.2) Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne netto (1.3) (1.3) (0.8) (0.9) (0.9) FCFF (1.3) (1.8) ROIC (%) 55% 34% 42% 30% 37% 49% 56% Współczynnik dyskonta (%) 89% 79% 70% 62% 55% PV FCF Wzrost rezydualny (%) 3.0% Wartość w okresie rezydualnym (TV) 46.9 EV 67.2 Dług netto Wartość kapitałów własnych (PLNm) 78.8 Rozwodniona liczba akcji 2.0 Wartość akcji na dzień (PLN) 39.0 Miesiąc 13 Wartość akcji (PLN) 44.0 Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 6

7 Stopa wzrostu w okresie rezydualnym Comperia, styczeń 2014 Analiza wrażliwości. Bazując na naszym modelu DCF dokonaliśmy analizy wrażliwości wyceny względem zakładanej stopy wzrostu w okresie rezydualnym oraz wskaźnika ryzyka systematycznego Beta. Tabela 6. Comperia: Wrażliwość modelu DCF na wskaźnik Beta oraz stopę wzrostu w okresie rezydualnym (wycena na akcję) W złotych o ile nie wskazano inaczej Beta % % % % % % % % % % % Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors Wycena porównawcza Ze względu na specyfikę biznesu Comperia.pl w Polsce nie istnieją porównywalne spółki notowane na giełdzie. Wśród graczy zagranicznych wymienić można MoneySuperMarket.com działającą na rynku w Wielkiej Brytanii oraz Bankrate.com działającą na rynku w Stanach Zjednoczonych. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące tych spółek. Bankrate: Bankrate Inc. jest wiodącą porównywarką finansową działającą w USA. Oferuje ona możliwość porównywania takich produktów jak: kredyty hipoteczne, konta bankowe, karty kredytowe, produkty ubezpieczeniowe, produkty inwestycyjne, plany emerytalne oraz kredyty samochodowe. Bankrate Inc posiada działalność on-line od 1996 roku. Obecnie agreguje dane na temat ofert 4.8 tys. instytucji finansowych działających na rynku amerykańskim i posiada ok. 13 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. Spółka Bankrate Inc jest notowana na NYSE a jej kapitalizacja wynosi ok. USD 1.7bn. Moneysupermarket: Spółka Moneysupermarket.com jest wiodącą porównywarką finansową działającą na rynku brytyjskim. Oferuje ona możliwość porównywania takich produktów jak: produkty bankowe, ubezpieczenia, oferty biur podróży, operatorów telefonii komórkowej i operatorów energii elektrycznej. Spółka prowadzi działalność on-line od 1999 roku. Spółka Moneysupermarket jest notowana na LSE z kapitalizacją na poziomie ok. GBP 1bn. Tabela 7. Bankrate, MoneySuperMarket: Podstawowe dane finansowe oraz operacyjne 2012 MoneySuperMarket (GBP) Bankrate (USD) Kraj GB USA Rozpoczęcie działalności online IPO Kapitalizacja 1,084 1, Przychody (mln) EBITDA (mln) Zysk netto (mln) Marża EBITDA 36% 32% Marża netto 12% 6% Wypłata dywidendy 63% 0% Koszty administracyjne 41% 38% Koszty marketingu 59% 62% Odwiedziny na stronach (mln) Przychody na odwiedzającego Źródło: Bloomberg, DI Investors Strona 7

8 2013E-2015E EBITDA CAGR Comperia, styczeń 2014 Wycena porównawcza na wskaźnikach rynkowych W przeprowadzonej przez nas wycenie porównawczej używamy mnożników P/E oraz EV/EBITDA w latach 2013E-2015E. Do wyceny używamy prognozowanych wyników Comperia.pl pod oczyszczeniu o wpływ przychodów i kosztów barterowych. Tabela 8. Podsumowanie wyceny porównawczej Comperia.pl P/E EV/EBITDA marża EBITDA Spółka Kraj MCAP (EUR m) 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E 2012 MONEYSUPERMARKET.COM GB 1, % BANKRATE INC US 1, % Średnia % Wycena punktowa Średnia wycena Liczba akcji 2.02 Wycena na akcję 43.2 dyskonto za płynności 20% Wycena na akcję 34.6 Źródło: Dane Spółki, Bloomberg, szacunki DI Investors Wykres 1. Comperia na tle spółek prowadzących działalność w Internecie* 40% 35% 30% Comperia.pl 25% 20% 15% 10% MoneySuperMarket Bankrate 5% 0% E EV/EBITDA *Pozostałe spółki: Gameloft, Perform, Schibsted, Ubisoft, Rightmove, Gurunavi, Kakaku, Digital Garage, Trade Me Group, Opentable, Soufun, Carsales.Com Źródło: Dane Spółki, Bloomberg, szacunki DI Investors Strona 8

9 Prognozy finansowe Comperia, styczeń 2014 Przychody W latach 2014E i 2015E oczekujemy wzrostu przychodów odpowiednio o 54% do PLN 19.5m i 40% do PLN 27.4m. Wyróżniamy pięć składników przychodów Comperia z czego trzy stanowią nowe segmenty, których rozwój ma być w znacznym stopniu finansowany ze środków z emisji. Istniejące segmenty biznesowe Wśród obecnie istniejących segmentów biznesowych wyróżniamy pozyskiwanie i sprzedaż leadów bankowych (kredyty, lokaty, konta) oraz reklamę wizerunkową, które odpowiadały za ok. 85% przychodów w Zwracamy uwagę na 11% przychodów barterowych które rozliczane są w przychodach pozostałych. Nowe segmenty biznesowe Oczekujemy, że udział nowych linii biznesowych w przychodach sięgnie prawie 30% w 2015E. Wśród nowych segmentów biznesowych wyróżniamy: leady ubezpieczeniowe online, leady pozabankowe (leasing, usługi operatorów komórkowych czy dostawców prądu), multiagencję ubezpieczeniową, przychody z aplikacji mobilnej (użytkownicy zewnętrzni), usługi IT. Wykres 2. Podział prognozowanych przychodów na istniejące oraz nowe segmenty Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors E 2014E 2015E 2016E 2017E Istniejące segmenty Nowe segmenty Wykres 3. Podział prognozowanych przychodów na przychody z leadów oraz inne Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody z leadów Inne przychody Zwracamy uwagę, że w naszym modelu leady wygenerowane przez agentów przy użyciu aplikacji mobilnej zaliczamy do przychodów z leadów i nie są uwzględnione w przychodach z aplikacji/offline. Wykres 4. Comperia: Źródła leadów netto online vs offline 100% 80% 60% 40% 20% 7% 100% 93% 18% 25% 27% 27% 82% 75% 73% 73% 0% E 2014E 2015E 2016E 2017E Leady online Leady offline Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 9

10 Tabela 9. Comperia: Najważniejsze założenia operacyjne W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody, w tym Leady Multiagencja offline Przychody z aplikacji ComperiaAgent Przychody z usług IT Pozostałe Istniejące segmenty 100% 87% 81% 69% 66% 62% Nowe segmenty 0% 13% 19% 31% 34% 38% Leady E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody z Leadów Kredyty b.d Lokaty b.d Ubezpieczenia b.d Reklama wizerunkowa b.d Wartość leadów (PLN) Kredyty Lokaty Ubezpieczenia Leady brutto (tysiące sztuk) Kredyty Lokaty Ubezpieczenia Udział leadów netto Kredyty 97% 93% 87% 78% 67% 56% Lokaty 3% 5% 6% 7% 8% 9% Ubezpieczenia 0% 2% 7% 15% 25% 35% offline i aplikacja E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody offline b.d o/w Multiagencja (właśni agenci) b.d o/w Aplikacja ComperiaAgent b.d Multiagencja Comperia.pl Liczba agentów Średnia składka miesięczna na agenta (PLN) b.d. b.d Marża na produktach ubezpieczeniowych b.d. b.d. 16.0% 15.5% 15.0% 15.0% Marża dla agenta b.d. b.d. 12.0% 11.5% 12.0% 13.0% Marża Comperia b.d. b.d. 4.0% 4.0% 3.0% 2.0% Comperia Agent Liczba użytkowników aplikacji (średniorocznie) b.d Średni miesięczny abonament b.d. b.d Pozostałe przychody E 2014E 2015E 2016E 2017E Usługi IT b.d Barter b.d Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Comperia, styczeń 2014 Strona 10

11 Wykres 5. Comperia: założenia dotyczące struktury kosztów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 50% 27% 26% 26% 24% 21% 48% 45% 28% 34% 23% 12% 28% 21% 13% 12% 14% 12% 5% 4% 4% 4% 4% 4% E 2014E 2015E 2016E 2017E Pozostałe Koszty świadczeń pracowniczych Wynagrodzenia agentów offline Koszty usług obcych Amortyzacja 35% 31% 29% Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Nakłady inwestycyjne W najbliższych dwóch latach Comperia planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych wysokości prawie PLN 16m z czego PLN 10m to inwestycje rozwojowe, a PLN 6m odtworzeniowe. W kolejnych latach zakładamy nakłady inwestycyjne na poziomie ok. PLN 5m rocznie, z czego ok. 80% to wydatki odtworzeniowe (90% amortyzacji). Wykres 6. Comperia: Planowane nakłady inwestycyjne E 2014E 2015E 2016E Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne Źródło: Szacunki DI Investors Strona 11

12 Analiza scenariuszy Zgodnie z naszą metodologią prognozy w scenariuszu bazowym uzupełniamy o scenariusze optymistyczny oraz pesymistyczny. Zwracamy uwagę, że scenariusze alternatywne nie są brane pod uwagę w wycenie i są prezentowane jedynie w celach ilustracyjnych. Tabela 10. Podsumowanie analizy scenariuszowej W milionach o ile nie wskazano inaczej Podsumowanie scenariuszy Pesymistyczny Bazowy Optymistyczny Wycena DCF na akcję (PLN) Przychody 2014 (ex. barter) EBITDA 2014 (ex. barter) Zysk netto 2014 (ex. barter) Źródło: Szacunki DI Investors Scenariusz bazowy Nasz model implikuje wartość kapitałów własnych Comperia na poziomie PLN 88.9m (PLN 44.0 na akcję po emisji) przy następujących założeniach operacyjnych: - Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 31% średniorocznie w okresie E - Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E ze względu na wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych przy stałych cenach leadów - Liczba odwiedzin na lead: stała na poziomie Liczba partnerów w ramach programu partnerskiego: wzrost z 2,600 w 2013E do 3,400 w 2017E - Marża na składkach agentów własnych: spadek z w 2014E do 4% do 2% w 2017E - Liczba użytkowników aplikacji ComperiaLead: wzrost z 500 w 2014E do 1,500 w 2016E Tabela 11. Założenia w scenariuszu bazowym wyceny DCF W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej Scenariusz bazowy E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody o/w offline 0% 0% 14% 26% 29% 31% EBITDA Zysk netto ROE 37% 28% 15% 20% 25% 26% Marża EBITDA 39% 48% 43% 44% 44% 43% Przychody na lead Online: Odwiedziny na stronach Comperia.pl Liczba odwiedzin na lead netto b.d Konwersja ruchu na leady brutto (%) b.d Sprzedaż leadów brutto Średnia wartość leadu b.d Udział ubezpieczeń w leadach netto 0% 2% 7% 15% 25% 35% Wzrost liczby odwiedzin bezpośrednich b.d. 23% 30% 30% 25% 20% offline: Liczba serwisów partnerskich Agenci Comperia (średniorocznie) b.d Agenci pozyskani organicznie w miesiącu Marża Comperia na składkach offline b.d. 4% 4% 4% 3% 2% Liczba użytkowników ComperiaLead b.d Średnia cena licencji ComperiaLead b.d Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 12

13 Scenariusz optymistyczny Nasz model implikuje wartość kapitałów własnych Comperia na poziomie PLN 126.5m (PLN 62.7 na akcję po emisji) przy następujących założeniach operacyjnych: - Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 37% średniorocznie w okresie E - Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E ze względu na wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych przy stałych cenach leadów - Liczba odwiedzin na lead: poprawia się z poziomu 145 w 2013E do 135 w 2017E - Liczba partnerów w ramach programu partnerskiego: wzrost z 2,600 w 2013E do 4,000 w 2017E - Marża na składkach agentów własnych: spadek z w 2014E do 4% do 3% w 2017E - Liczba użytkowników aplikacji ComperiaLead: wzrost z 800 w 2014E do 2,000 w 2016E Tabela 12. Założenia w scenariuszu optymistycznym wyceny DCF W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej Scenariusz optymistyczny E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody o/w Offline 0% 0% 16% 29% 31% 33% EBITDA Zysk netto ROE 37% 28% 19% 27% 30% 34% Marża EBITDA 39% 48% 46% 47% 47% 49% Przychody na lead Online: Odwiedziny na stronach Comperia.pl Liczba odwiedzin na lead netto b.d Konwersja ruchu na leady brutto (%) b.d Sprzedaż leadów brutto Średnia wartość leadu b.d Udział ubezpieczeń w leadach netto 0% 2% 7% 15% 25% 35% Wzrost liczby odwiedzin bezpośrednich b.d. 23% 50% 40% 35% 30% offline: Liczba serwisów partnerskich Agenci Comperia (średniorocznie) b.d Agenci pozyskani organicznie w miesiącu b.d Marża Comperia na składkach offline b.d. 4% 4% 4% 3% 3% Liczba użytkowników ComperiaLead b.d Średnia cena licencji ComperiaLead b.d Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 13

14 Scenariusz pesymistyczny Nasz model implikuje wartość kapitałów własnych Comperia na poziomie PLN 47.4m (PLN 23.5 na akcję po emisji) przy następujących założeniach operacyjnych: - Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 24% średniorocznie w okresie E - Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E ze względu na wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych i spadek jednostkowych cen leadów - Liczba odwiedzin na lead: pogarsza się z poziomu 145 w 2013E do 155 w 2017E - Liczba partnerów w ramach programu partnerskiego: wzrost z 2,600 w 2013E do 3,000 w 2017E - Marża na składkach agentów własnych: Spada z poziomu 4% w 2014 do 1% w 2017E - Liczba użytkowników aplikacji ComperiaLead: wzrost z 200 w 2014E do 1,000 w 2017E Tabela 13. Założenia w scenariuszu pesymistycznym wyceny DCF W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej Scenariusz pesymistyczny E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody o/w offline 0% 0% 9% 20% 23% 26% EBITDA Zysk netto ROE 37% 28% 9% 6% 10% 15% Marża EBITDA 39% 48% 38% 34% 34% 36% Przychody na lead Online: Odwiedziny na stronach Comperia.pl Liczba odwiedzin na lead netto b.d Konwersja ruchu na leady brutto (%) b.d Sprzedaż leadów brutto Średnia wartość leadu b.d Udział ubezpieczeń w leadach netto 0% 2% 7% 15% 25% 30% Wzrost liczby odwiedzin bezpośrednich b.d. 23% 20% 15% 15% 10% offline: Liczba serwisów partnerskich Agenci Comperia (średniorocznie) b.d Agenci pozyskani organicznie w miesiącu b.d Marża Comperia na składkach offline b.d. 4% 3% 3% 2% 1% Liczba użytkowników ComperiaLead b.d Średnia cena licencji ComperiaLead b.d Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 14

15 Model biznesowy Comperia.pl Comperia, styczeń 2014 Działalność spółki skupia się na funkcjonowaniu szeregu portali o tematyce finansowej, a w szczególności pierwszej i największej w Polsce porównywarki produktów consumer finance pod adresem Głównym przedmiotem działalności spółki Comperia.pl jest pozyskiwanie a następnie odsprzedaż instytucjom finansowym danych kontaktowych tzw. leadów osób zainteresowanych zakupem usług finansowych. Szacujemy że w 2013 roku spółka przekazała instytucjom finansowym ok. 193 tys. leadów. Spółka realizuje przychody w ramach kontraktów na przeprowadzenie kompleksowych kampanii promocyjnych w których zobowiązuje się do dostarczenia określonej ilości leadów oraz świadczenia usług reklamy wizerunkowej na portalach spółki. Spółka Comperia.pl S.A. została założona w maju 2007 roku jako Serwisy Finansowe Online Sp. z.o.o. Spółkę założył i do dziś rozwija obecny Zarząd: Bartosz Michałek i Karol Wilczko. Członkowie zarządu posiadają bogate doświadczenie na rynku consumer finance pracując wcześniej w takich firmach jak Noble Bank czy Open Finance. W Listopadzie 2007 spółka pozyskała dwóch inwestorów strategicznych (Talnet Holding oraz Fidea Capital) jednocześnie zmieniając nazwę na Comperia.pl. Biznes osiągnął rentowność operacyjną w marcu 2010 (po niespełna trzech latach działalności). W grudniu 2010 spółka pozyskała PLN 1m w wyniku emisji akcji i debiutu na rynku New Connect. Obecnie Comperia.pl współpracuje z 75 instytucjami finansowymi oraz posiada ponad 3000 serwisów partnerskich. W roku 2012 portale spółki odwiedziło ok. 8.9mln unikalnych użytkowników, a ok. 100 tys. leadów zostało przekazane do instytucji finansowych. Zarządzane przez spółkę serwisy finansowe Comperia.pl: wiodący portal w grupie, porównywarka: kredytów, depozytów, ubezpieczeń ehipoteka.pl: Porównywarka kredytów hipotecznych, kalkulator rat kredytu Banki.pl: Lokalizowanie placówek bankowych i bankomatów, ranking banków Kontoteka.pl: Porównywarka kont osobistych i oszczędnościowych Autoa.pl: Oferty sprzedaży samochodów, porównywarka kredytów samochodowych Comperialead.pl: Portal programu partnerskiego Comperia Obecne segmenty biznesowe Spółka segmentuje swoje przychody pod względem typów instrumentów finansowych. Segment ubezpieczeń online jest rozwijany dopiero od roku 2012, a jego udział w przychodach wyniósł jedynie 1% w pierwszej połowie Tabela 14. Comperia: Segmenty biznesowe Kredyty Depozyty Ubezpieczenia Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe Karty kredytowe Lokaty Konta osobiste i firmowe Plany syst. oszcz. Fundusze OC AC Na życie Nieruchomości Leasing Pożyczki chwilówki Kredyty dla firm Źródło: Dane Spółki Strona 15

16 Wykres 7. Comperia: Podział przychodów względem typu produktu finansowego (1-3Q13) 34.9% 50.7% Kredyty Depozyty Produkty ubezpiecz. i pozabank Pozostale 0.8% 13.6% Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Wykres 8. Comperia: Obecny biznes spółki Wejścia bezpośrednie (8%) Wejścia dzięki wydatkom na SEM/SEO (Google Ads) (82%) Wejścia przekierowane przez sieć linków zamieszczonych na serwisach partnerskich (10%) Odwiedziny serwisów internetowych należących do Comperia.pl Generacja leadów netto Wielokrotna redystrybucja leadów w ramach kampanii reklamowych Niesprzedane leady Wtórna generacja leadów na inne produkty finansowe poprzez call center Sprzedaż leadów brutto Źródło: Dane Spółki, DI Investors Pozyskiwanie leadów: Leady generowane są w wyniku wypełnienia przez internautów formularza kontaktowego na stronach internetowych Comperia oraz stronach zrzeszonych w ramach programu ComperiaLead.pl. Liczba pozyskanych leadów jest pochodną ilości oraz jakości odwiedzin na serwisach Comperia. Strona 16

17 Źródła ruchu na portalach Comperia.pl Ruch generowany na stronach spółki przekłada się na liczbę wypełnionych ankiet osobowych (leadów). Ruch generowany jest poprzez: 1) Wejścia bezpośrednie 2) Sieć serwisów partnerskich, w podziale na przekierowania bezpośrednie oraz formularze leadowe na stronach partnerów (Ankiety na stronach partnerów nie wliczają się do ruchu na stronach Comperia, spółka posiada ponad 3000 serwisów partnerskich) 3) Ruch, którego źródłem są wyszukiwarki internetowe (na polskim rynku prawie w 100 proc. jest to Google) na który składa się: a. Ruch organiczny SEO (Search Engine Optimization) - procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz. b. Kampanie PPC (pay per click)/sem (Search engine marketing) Sprzedaż leadów oraz call center: Pozyskane przez spółkę leady mogą zostać sprzedane wielokrotnie w zależności od ilości instytucji które zdecydują się je odebrać i zapłacić. Ponadto spółka poprzez swoje call center prowadzi działania mające na celu zwiększanie współczynnika multiplikacji/wykorzystania leadów. Zadaniem call center jest wykorzystanie niesprzedanych leadów oferując interesantom pozostałe usługi finansowe oraz niefinansowe i przekazując te informacje jako nowy lead w przypadku zainteresowania innym produktem. Wykres 9. Comperia: Źródła ruchu generowanego na portalach należących do spółki 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 36% 48% 3% 6% 11% 11% 76% 73% 10% 0% 16% 11% 10% E Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Wejścia bezpośrednie SEM/SEO Partnerzy Inne Strona 17

18 Nowe segmenty biznesowe W 2013 roku spółka rozpoczęła proces inwestycyjny mający na celu rozszerzenie zakresu działalności o segment produktów pozabankowych. Nowy segment rozwijany będzie w trybie online w postaci porównywarki ubezpieczeniowej (podobnie jak instrumenty bankowe i depozyty). Spółka pracuje nad uruchomieniem porównywarek takich produktów jak: leasing, usługi operatorów komórkowych czy dostawców prądu. Ponadto spółka planuje dystrybucję ubezpieczeń w trybie offline, jako multiagencja przy pomocy aplikacji mobilnej. Działalność offline: W ramach nowego segmentu ubezpieczeń spółka planuje rozpocząć działalność jako multiagencja (broker ubezpieczeniowy posiadający w swojej ofercie produkty więcej niż jednego ubezpieczyciela). Comperia planuje pozyskać w sposób organiczny własnych agentów ubezpieczeniowych, którzy za pośrednictwem mobilnej aplikacji ComperiaAgent oferować będą swoim klientom produkty finansowe. W przypadku własnych agentów przychody pochodzić mają z dwóch źródeł: 1) W momencie przypisania składki ubezpieczeniowej agent dzieli się ze spółką częścią prowizji jaką uzyskuje od wartości podpisanych składek ubezpieczeniowych. 2) Agent ma możliwość sprzedaży oraz wprowadzania poprzez aplikację leadów na produkty finansowe inne niż ubezpieczenia. W przypadku gdy lead zostanie następnie sprzedany instytucjom finansowym Comperia dzieli się z agentem przychodami. Aplikacja mobilna dla agentów Spółka kończy prace nad aplikacją mobilną przeznaczoną dla agentów sprzedających produkty finansowe. Aplikacja dostępna będzie do pobrania na urządzenia mobilne za pomocą sklepu Android Play oraz Apple Store. Występować będzie w wersji bezpłatnej CompariaLead oraz płatnej/abonamentowej ComperiaAgent. 1. Aplikacja ComperiaLead (aplikacja darmowa) oferować ma następujące funkcjonalności: -Źródło informacji i porównywarkę oferowanych na rynku produktów finansowych; -Pozyskiwanie przez użytkowników wszystkich typów leadów. Pobieranie i wykorzystywanie aplikacji będzie darmowe. Przychody pochodzić mają z leadów generowanych przez użytkowników, którzy wynagradzani będą w zależności od wartości i wykorzystania przekazanego leadu. Źródła przychodów: Przychody ze sprzedaży leadów generowanych przez darmowych użytkowników. Ponadto platforma może stanowić źródło potencjalnych agentów dla comperia.pl 2. Aplikacja ComperiaAgent (Aplikacja płatna) skierowana będzie przede wszystkim do agentów własnych Comperia.pl jak również do agentów/osób które zdecydują się płacić abonament za jej wykorzystanie. Oferować ma ona następujące funkcjonalności: 1) Źródło informacji i porównywarkę oferowanych na rynku produktów finansowych; 2) Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i innych (cross-sell); 3) Stanowić podstawę dla pozyskiwania przez agentów wszystkich typów leadów; 4) Agregacja danych na temat klientów agenta ubezpieczeniowego; 5) Analiza przychodów agenta ubezpieczeniowego. Źródła przychodów: 1) Przychody z podziału premii za przypisane z pomocą aplikacji składki ubezpieczeniowe; 2) Przychody ze sprzedaży leadów generowanych przez agentów; 3) W przypadku agentów obcych (innych multiagencji) korzystających z aplikacji przychody z leadów oraz abonamentu miesięcznego za użytkowanie oprogramowania. Strona 18

19 Agenci Comperia.pl: Poprzez aplikację agenci mogą dokonywać sprzedaży produktów finansowych (głównie ubezpieczeń). Wynagrodzenie będące pochodną wartości pozyskanych składek ubezpieczeniowych dzielone będzie pomiędzy agenta oraz spółkę. Dodatkowym źródłem dochodów dla agentów i spółki mają być generowane przez agentów leady na pozostałe produkty finansowe. Agenci zewnętrzni korzystający z aplikacji: Zewnętrzni agenci nie będą mieli możliwości sprzedaży produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem aplikacji na podstawie umów zawartych pomiędzy Comperia.pl a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Stanowić może ona dla nich bazę danych o własnych klientach oraz platformę do pozyskiwania leadów dla Comperia. Dodatkowo agenci zewnętrzni będą stanowić potencjalną bazę dla pozyskiwania przez Comperia.pl agentów własnych. Przejście do multiagencji Comperia umożliwi im sprzedaż szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych wielu towarzystw. (Zazwyczaj agent posiada w swojej ofercie produkty jednego lub kilku towarzystw ubezpieczeniowych) Wykres 10. Comperia: Model biznesowy segmentu offline Sieć agentów własnych Comperia.pl Generacja leadów nieubezpieczeniowych Płatność za wykorzystane leady Aplikacja mobilna ComperiaAgent Leady generowane przez użytkowników zewnętrzynch Składki ubezpieczeniowe pozyskane przez agentów Zewnętrzni (abonamentowi) użytkownicy aplikacji ComperiaAgent Dystrybucja leadów przez Comperia.pl Cena miesięcznej licencji za użytkowanie Udział Comperia.pl w premii od wartości przypisanych składek Sprzedaż leadów brutto Przychody z abonamentów Źródło: DI Investors Strona 19

20 Strategia rozwoju Podsumowując, strategia rozwoju Spółki zakłada następujące inwestycje rozwojowe: 1) Stworzenie multiagencji ubezpieczeniowej, co umożliwić ma rozpoczęcie działalności w zakresie sprzedaży ubezpieczeń a. Zakończenie prac nad mobilną aplikacją/porównywarką ComperiaLead, b. Rozwój infrastruktury wewnętrznej na potrzeby Comperia Ubezpieczenia, c. Rekrutacja agentów i rozbudowa zespołu sprzedaży ubezpieczeń. 2) Rozwój infrastruktury i działania marketingowe związane z portalami Spółki a. Kampania reklamowa promująca markę Comperia.pl w telewizji b. Uruchomienie porównywarek nowych sekcji produktowych: -ofert operatorów telefonii komórkowej, -ofert dostawców prądu, Internetu, telewizji kablowej, -usług wynajmu samochodów c. Zwiększenie wydatków na działania typu SEM (ang. search engine marketing), d. Zakup dodatkowych stanowisk do działu call center, e. Zakup dodatkowych serwerów. 3) Rozwój programu partnerskiego ComperiaLead a. Stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne w wersji dla kolejnych grup zawodowych, b. Zwiększenie zespołu ComperiaLead oraz ComperiaLead Mobile, c. Prace nad nowymi technologiami wspierającymi rozwój programu partnerskiego. Tabela 15. Comperia: Strategia rozwoju Zwiększanie pozyskiwanego ruchu internetowego oraz maksymalizacja wskaźnika konwersji 1. Rozwój infrastruktury i działania marketingowe związane z portalami Spółki 2. Rozwój programu partnerskiego ComperiaLead 3. Rozwój ComperiaLead Mobile w celu dotarcia do nowej bazy potencjalnych partnerów oraz klientów Strategia rozwoju Ogólnopolska agencja ubezpieczeniowa 1. Zbudowanie sieci własnych agentów ubezpieczeniowych funkcjonujących w ramach spółki zależnej Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o. 2. Przekonanie istniejących, dużych agencji ubezpieczeniowych do powszechnego użytkowania aplikacji ubezpieczeniowej Rozszerzenie portfela oferowanych usług 1. Uruchomienie porównywarek usług operatorów telefonii komórkowej, dostawców prądu, Internetu, TV kablowej, firm wynajmujących samochody 2. Zwiększenie ilości instytucji współpracujących 3. Zwiększanie bazy nowych artykułów, rankingów, analiz oraz ekspertyz Źródło: Dane Spółki Strona 20

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo