Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych. Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych. Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline"

Transkrypt

1 Consumer finance Pierwsza publiczna oferta akcji Comperia Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline Szacujemy wartość spółki po emisji na PLN 79.3m Lider powiększa przewagę Comperia.pl jest największą i najstarszą w Polsce porównywarką produktów finansowych. Głównym przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie i odsprzedaż instytucjom finansowym danych kontaktowych osób zainteresowanych zakupem usług finansowych (tzw. leadów). Szacujemy, że w 2013 roku spółka przekazała instytucjom finansowym ok. 193 tys. leadów w segmentach: kredytowym, lokacyjnym oraz ubezpieczeniowym. Oczekujemy, że w latach wolumen sprzedaży leadów brutto wzrośnie średniorocznie o 36%, co w połączeniu z rozwojem segmentu ubezpieczeń online oraz multiagencji ubezpieczeniowej powinno pozwolić na osiągnięcie podobnego tempa wzrostu przychodów. Oczekujemy wzrostu skorygowanej EBITDA o 55% do PLN 7.9m w 2014E oraz 49% do PLN 11.7m w 2015E. Stosując średnią z wycen DCF (po planowanej emisji) oraz porównawczej szacujemy wartość Comperia.pl na poziomie PLN 79.3m. Bazując na naszych prognozach skorygowany wskaźnik P/E kształtuje się na poziomie 14.1x oraz 8.7x, a EV/EBITDA na poziomie 4.3x oraz 2.9x w latach 2014E i 2015E. Znaczny wzrost udziału rynkowego mimo niesprzyjających trendów na rynku consumer finance. W latach 2011 i 2012 przychody spółki rosły o ponad 100% średniorocznie pomimo, że rynek produktów consumer finance kurczył się. Od połowy ubiegłego roku negatywne trendy uległy odwróceniu lub osłabieniu. W 2014 roku oczekujemy dalszej poprawy sytuacji na rynku consumer finance, co w połączeniu z dalszym wzrostem udziału rynkowego Comperia.pl powinno przełożyć się na dalszy dynamiczny rozwój spółki. W latach prognozujemy średnioroczny wzrost przychodów i EBITDA o odpowiednio 54% i 52%. Ugruntowana pozycja rynkowa i inwestycje przewagami konkurencyjnymi Comperia.pl. Uważamy, że obecna pozycja rynkowa spółki, przeprowadzone oraz zaplanowane inwestycje rozwojowe stanowią co najmniej rok przewagi technologicznej nad potencjalnymi konkurentami. Według nas rozwój segmentu ubezpieczeń online, aplikacji mobilnej dla agentów, plan rozbudowy multiagencji ubezpieczeniowej oraz reklama telewizyjna pozwolą spółce na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej wśród porównywarek. Inwestycje w rozwój. W najbliższych dwóch latach Comperia planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych wysokości prawie PLN 16m, z czego PLN 10m to inwestycje rozwojowe m.in. stworzenie multiagencji ubezpieczeniowej oraz rozwój programu partnerskiego ComperiaLead. Wycena. Wartość spółki Comperia.pl szacujemy na PLN 88.9m wg metody DCF (przy założeniu emisji akcji) oraz PLN 69.8m wg metody porównawczej. Nasza wycena spółki Comperia na poziomie PLN 79.3m stanowi średnią arytmetyczną dwóch metod wyceny. Nasze prognozy implikują skorygowane P/E 14.1x i 8.7x oraz EV/EBITDA 4.3x i 2.9x w latach 2014E i 2015E. Tabela 1. Comperia: Prognozy finansowe W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej Comperia E 2014E 2015E Przychody EBITDA Zysk netto EPS (PLN) n.d P/E (x)* n.d. n.d EV/EBITDA (x)* n.d. n.d * Wskaźniki skorygowane o zyski barterowe Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Dane finansowe Cena akcji (PLN) 22.6 Minimum (52W) 16.8 Maksimum (52W) 27.9 Liczba akcji (m) 1.6 Kapitalizacja (PLN m) 35.7 Dług netto (PLN m) -0.9 EV (PLN m) 34.8 Średni obrót 3M (PLN m) 0.01 Akcjonariat Akcje (%) Głosy (%) Talnet Holding Fidea Capital Bartosz Michałek Karol Wilczko TFI Investors Pozostali Opis spółki Spółka jest właścicielem pierwszej i największej w Polsce porównywarki produktów consumer finance Spółka czerpie przychody ze sprzedaży danych kontaktowych (leadów) osób zainteresowanych zakupem produktów finansowych. W 2012 roku 90% z ok. 100 tys. sprzedanych przez spółkę leadów stanowiły produkty kredytowe. Prowadzony przez spółkę proces inwestycyjny zakłada rozwój działalności na rynku ubezpieczeń online oraz utworzenie agencji ubezpieczeniowej offline przy pomocy aplikacji mobilnej ComperiaAgent. Relatywny kurs akcji Comperia vs. WIG 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj cze lip sie Comperia wrz paź lis gru sty WIG Źródło: Bloomberg Krzysztof Kubiszewski (+48) Łukasz Wachełko, CFA (+48) Wszelkie ceny wykorzystane w niniejszym reporcie są aktualne na koniec sesji z dnia poprzedzającego publikację niniejszego raportu, jeżeli w treści raportu nie wskazano inaczej. Źródłem cen są agencję informacyjne takie jak Bloomberg, Reuters itp. DI Investors może w zakresie dopuszczalnym prawem polskim oraz innym mającym zastosowane świadczyć usługi maklerskie lub zachęcać do korzystania z takich usług Spółkę, do której odnosi się niniejszy raport. Informacja na temat potencjalnych konfliktów interesów została umieszczona na końcowych stronach niniejszego raportu. 1.

2 Tabela 2. Comperia: Podsumowanie prognoz oraz wyceny W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej Rachunek zysków i strat E 2014E 2015E 2016E SCENARIUSZE: OPTYMISTYCZNYCZNY, BAZOWY ORAZ PESYMISTYCZNY Przychody Analiza scenariuszy Pesymistyczny Bazowy Optymistyczny Przychody (ex. barter) Wycena DCF na akcję Koszty działalności operacyjnej P/E (ex. barter) Koszty operacyjne (ex. Barter) EV/EBITDA (ex. barter) Pozostałe przychody operacyjne netto Źródło: szacunki DI Investors Zysk brutto EBITDA EBITDA (ex. barter) Comperia: Scenariusze EBITDA (ex. barter) D&A EBIT EBIT (ex. barter) Koszty finansowe netto Zysk z działalności gospodarczej Podatek dochodowy Zysk netto Zysk netto (ex. barter) Bilans (PLNm) E 2014E 2015E 2016E Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa obrotowe E 2014E 2015E 2016E 2017E Należności handlowe Pesymistyczny Bazowy Optymistyczny Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa Źródło: szacunki DI Investors Suma Aktywów Kapitał własny Comperia: Scenariusze zysku netto (ex. barter) Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Pozostałe rezerwy Dotacje Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte Zobowiązania handlowe Zobowiązania pozostałe Pasywa E 2014E 2015E 2016E 2017E Rachunek przepływów pieniężnych E 2014E 2015E 2016E Zysk przed opodatkowaniem Pesymistyczny Bazowy Optymistyczny Amortyzacja Źródło: szacunki DI Investors Zmiana w kapitale obrotowym Podatek dochodowy zapłacony Scenariusz optymistyczny: Założenia Pozostałe operacje niepieniężne Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 37% średniorocznie w okresie E CFO Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E Wydatki (wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych i wzrost ceny leadów hipotecznych) Wpływy Liczba odwiedzin na lead: poprawia się z poziomu 145 w 2013E do 135 w 2017E CFI Liczba serwisów partnerskich: wzrost z 2600 w 2013E do 4000 w 2017E Podwyższenie kapitału Marża na składkach agentów własnych: spadek z 4% w 2014E do 3% w 2017E Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte Liczba użytkowników ComperiaAgent: wzrost z 800 w 2014E do 2000 w 2016E Inne wpływy finansowe Wydatki Scenariusz bazowy: Założenia CFF Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 31% średniorocznie w okresie E Zmiana gotówki Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E Podstawowe wskaźniki E 2014E 2015E 2015E (wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych, cena leadów pozostaje stała) Dynamika wzrostu Liczba odwiedzin na lead: stała na poziomie 145 Przychody (%) 152% 74% 86% 54% 40% 18% Liczba serwisów partnerskich: wzrost z 2600 w 2013E do 3500 w 2017E EBITDA (%) 195% 138% 153% 55% 49% 22% Marża na składkach agentów własnych: spadek z 4% w 2014E do 2% w 2017E Zysk netto (%) 174% 30% 95% 29% 46% 34% Liczba użytkowników ComperiaAgent: wzrost z 500 w 2014E do 1500 w 2016E Marże Marża EBITDA (%) 22% 30% 40% 40% 43% 44% Scenariusz pesymistyczny: Założenia Marża EBIT (%) 16% 17% 20% 20% 23% 27% Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 24% średniorocznie w okresie E Marża Netto (%) 29% 22% 23% 19% 20% 23% Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E Zadłużenie (wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych i spadek cen leadów) Dług netto Liczba odwiedzin na lead: pogarsza się z poziomu 145 w 2013E do 155 w 2017E Dług netto/ebitda (x) Liczba serwisów partnerskich: wzrost z 2600 w 2013E do 3000 w 2017E Dług netto/kapitał własny (x) Marża na składkach agentów własnych: spadek z 4% w 2014E do 1% w 2017E Pokrycie EBITDA kosztów fin. Netto (x) Liczba użytkowników ComperiaAgent: wzrost z 200 w 2014E do 1000 w 2017E ROA (%) 35% 23% 22% 13% 17% 21% ROE (%) 46% 37% 28% 15% 20% 25% Ryzyka do naszej wyceny Wycena (Ex. barter) Wzrost poziomu nasycenia na rynku leadów P/E (x) scenariusz optymistyczny b.d. b.d Spadek wydatków instytucji finansowych na promocję P/E (x) scenariusz bazowy b.d Spadek wartości/jakości leadów P/E (x) scenariusz pesymistyczny b.d. b.d Wzrost konkurencji ze strony portali ogólno-finansowych EV/EBITDA (x) scenariusz optymistyczny b.d. b.d Brak zainteresowania aplikacją mobilną ze strony agentów EV/EBITDA (x) scenariusz bazowy b.d Trudności w pozyskiwaniu własnych agentów EV/EBITDA (x) scenariusz pesymist. b.d. b.d Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 2

3 Spis treści Podsumowanie inwestycyjne... 4 Wycena... 6 Wycena DCF... 6 Wycena porównawcza... 7 Prognozy finansowe... 9 Analiza scenariuszy Model biznesowy Comperia.pl Nowe segmenty biznesowe Strategia rozwoju Otoczenie konkurencyjne Prognozy finansowe Tendencje rynkowe Rynek produktów finansowych Rynek ubezpieczeń Rynek reklamy internetowej Załączniki Struktura akcjonariatu Strona 3

4 Podsumowanie inwestycyjne Comperia, styczeń 2014 Comperia.pl jest najstarszą i najpopularniejszą porównywarką finansową w Polsce. Uważamy, że przewagi konkurencyjne w obszarach technologii i know-how pozwolą spółce ugruntować pozycję lidera na rynku porównywarek finansowych oraz zdobyć silną pozycję na rynku pośrednictwa finansowego jako multiagencja. Co więcej, uważamy, ze spółka będzie beneficjentem dalszej poprawy koniunktury na rynku consumer finance oraz wzrostu udziału sprzedaży instrumentów finansowych przez Internet oraz telefon. Rynek consumer finance odbudowa popytu na instrumenty finansowe w 2H13. Popyt na instrumenty finansowe takie jak kredyty hipoteczne, gotówkowe, samochodowe czy produkty lokacyjne charakteryzował się ujemną dynamiką wzrostu w latach 2011 i Po drugim kwartale 2013 dynamika wzrostu sprzedaży (ilości oraz wartości) tych produktów była dodatnia lub odnotowała niższą dynamikę spadku rdr. Znaczny wzrost udziału rynkowego Comperia mimo niesprzyjających trendów na rynku consumer finance. W latach 2012/2013 liczba sprzedanych przez Comperia.pl leadów wzrosła odpowiednio o 160% i 95%. Jednocześnie dynamika produkcji kredytów hipotecznych wyniosła w Polsce odpowiednio 0% i -15%. Naszym zdaniem z punktu widzenia wzrostu przychodów Comperia.pl zmiana wartości rynku pośrednictwa produktów finansowych, choć istotna, jest drugorzędna względem potencjału wzrostu udziału rynkowego Comperia.pl oraz udziału sprzedaży direct w Polsce. Ugruntowana pozycja rynkowa i inwestycje przewagami konkurencyjnymi Comperia.pl. Jako pierwsza w Polsce porównywarka finansowa Comperia.pl posiada przewagę nad swoimi konkurentami zarówno pod względem udziału rynkowego jak i asortymentu porównywanych produktów finansowych. Ponadto inwestycje poczynione na rozwój segmentów produktowych, pozycjonowanie w internecie oraz aplikację mobilną pozwolą spółce jako pierwszej zaoferować najbardziej kompleksową usługę porównywarki oraz sprzedaż offline poprzez własną sieć agentów w systemie ROPO (research online purchase offline, tj. transakcje offline poprzedzone analizą w sieci). Uważamy, że proces inwestycyjny przeprowadzony przez spółkę do tej pory stanowi co najmniej rok przewagi technologicznej nad potencjalnymi konkurentami. Wysoka dźwignia operacyjna przy wysokiej dynamice przychodów (+70% rdr w 2012). Dynamika przychodów spółki jest pochodną liczby odwiedzin na portalach należących do Comperia.pl. Koszty infrastruktury offline są w większości stałe, podczas gdy wydatki marketingowe przekładają się bezpośrednio na wzrost ilości pozyskiwanych leadów. Rozwój w kierunku segmentu ubezpieczeniowego oraz offline. W najbliższych dwóch latach Comperia planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości prawie PLN 16m, z czego PLN 10m to inwestycje rozwojowe, m.in. stworzenie multiagencji ubezpieczeniowej oraz rozwój programu partnerskiego ComperiaLead. Spółka pracuje nad stworzeniem własnej sieci agentów ubezpieczeniowych, którzy z wykorzystaniem aplikacji ComperiaAgent realizować mają sprzedaż polis. Ponadto aplikacja przeznaczona dla użytkowników zewnętrznych stanowić ma platformę do generacji leadów przez użytkowników zewnętrznych oraz źródło przychodów z abonamentów miesięcznych za użytkowanie. Potencjał wzrostu udziału kanału direct w sprzedaży instrumentów finansowych. Udział kanału direct (internet lub telefon) w sprzedaży instrumentów finansowych pozostaje w Polsce na relatywnie niskim poziomie i jest wykorzystywany przede wszystkim na rynku ubezpieczeniowym (2% przypisanych składek ubezpieczeniowych w 2012). W roku 2012 udział sprzedaży direct w ogóle motoryzacyjnych składek ubezpieczeniowych wyniósł ok. 6.5% w porównaniu do 75% na rynku w Wielkiej Brytanii. Na potencjał rozwoju wskazują także Strona 4

5 statystyki Eurostatu, według których codziennie z internetu korzysta 42% Polaków wobec 62% średniej dla UE. Ponadto jedynie 23% osób komunikowało się z administracją publiczną za pośrednictwem internetu (z czego 51% to deklaracje PIT), w porównaniu do 41% średniej dla UE. Prognozujemy 55% wzrostu EBITDA w 2014 do PLN 7.9m oraz 49% w 2015E do PLN 11.7m. Oczekujemy, że szybki rozwój organiczny obecnych linii biznesowych oraz kontrybucja nowych segmentów pozwoli Comperia.pl na osiągnięcie gotówkowej EBITDA na poziomie PLN 7.9m, PLN 11.7m oraz PLN 14.4m w latach 2014E, 2015E i 2016E. Przekłada się to na 41% CAGR gotówkowej EBITDA w ciągu 3 lat. Wycena. Wartość spółki Comperia.pl (po emisji) szacujemy na PLN 88.9mln wg. metody DCF oraz PLN 69.8m wg. metody porównawczej (bazującej na wynikach oczyszczonych z wpływu barteru). Nasza wycena spółki Comperia na poziomie PLN 79.3m (PLN 39.3 na akcję) stanowi średnią arytmetyczną tych dwóch metod wyceny. W modelu DCF przyjmujemy że emisja odbędzie by się przy cenie PLN 25 (średnia z notowań akcji w obrocie NewConnect za ostatnie 2 miesiące), co implikuje 28% rozwodnienia kapitału do 2.02mln akcji (przy założeniu wielkości emisji na poziomie zapewniającym realizację jej celów). Czynniki ryzyka. Dostrzegamy następujące ryzyka dla planowanej przez spółkę strategii rozwoju: Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji ze strony portali ogólno-finansowych Spadek marż na sprzedaży ubezpieczeń offline Niższe od założeń tempo pozyskiwania agentów ubezpieczeniowych Wysoka zależność od pozycjonowania w wyszukiwarce Google Tabela 3. Comperia: Analiza SWOT Silne strony Pozycja lidera na rynku porównywarek finansowych Wysoka efektywność sprzedaży pozyskanych leadów Wysoki potencjał wzrostu w nowo-tworzonym segmencie ubezpieczeń oraz offline Stabilna struktura kosztowa Zdywersyfikowana struktura odbiorców Wysoka marża EBITDA Pierwsza w Polsce aplikacja mobilna dla agentów ubezpieczeniowych Zarząd o bogatym doświadczeniu na rynku consumer finance Szanse Współpraca z multiagencjami ubezpieczeniowymi Wprowadzenie aplikacji ComperiaLead dla agentów firm ubezpieczeniowych Wzrost zaufania do spółki dzięki planowanej reklamie telewizyjnej Wzrost wykorzystania generowanych leadów Udany rozwój kolejnych grup produktowych Wzrost udziału sprzedaży direct w Polsce Źródło: DI Investors Słabe strony Rynek porównywarek finansowych charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością oraz relatywnie niskimi barierami wejścia Ograniczona pozycja negocjacyjna względem instytucji finansowych Wysoka zależność od pozycjonowania w wyszukiwarce Google Ograniczony wpływ na kształtowanie się cen rynkowych leadów Wysoka cykliczność popytu na produkty finansowe Zagrożenia Wzrost poziomu nasycenia na rynku leadów Spadek wydatków instytucji finansowych na marketing Spadek wartości/jakości leadów Wzrost konkurencji ze strony portali ogólno-finansowych Brak zainteresowania aplikacją mobilną ze strony agentów Trudności w pozyskiwaniu własnych agentów Utrata kluczowych pracowników Strona 5

6 Wycena Comperia, styczeń 2014 Szacujemy wartość spółki Comperia.pl (po emisji) na poziomie PLN 79.3mln, co przy założeniu że emisja odbędzie by się przy cenie PLN 25 (średnia z notowań akcji w obrocie NewConnect za ostatnie 2 miesiące) przekłada się na wycenę PLN 39.3 na akcję. Wycena DCF (po emisji) implikuje wartość spółki na poziomie PLN 88.9mln (PLN 44 na akcję) natomiast porównawcza PLN 69.8mln (PLN 34.6 na akcję) Bazując na naszych prognozach wycena spółki kształtuje się na poziomie 14.1x oraz 8.7x P/E oraz 4.3 oraz 2.9x EV/EBITDA w latach 2014E oraz 2015E. Tabela 4. Comperia: Podsumowywanie wyceny W milionach PLN o ile nie wskazano inaczej Podsumowanie wyceny Wycena spółki Liczba akcji Wycena na akcję Waga Komentarz DCF % Wycena porównawcza % 2013E, 2014E, 2015E P/E, EV/EBITDA, 20% dyskonta Wycena spółki Źródło: szacunki DI Investors Wycena DCF Nasz model DCF (po emisji) implikuje wycenę spółki Comperia.pl na poziomie PLN 88.9 mln co przekłada się na PLN 44.0 na akcję. W modelu DCF przyjmujemy że emisja odbyła by się przy cenie PLN 25 (średnia z notowań akcji w obrocie NewConnect za ostatnie 2 miesiące), co implikuje 28% rozwodnienia kapitału do 2.02mln akcji (przy założeniu wielkości emisji na poziomie zapewniającym realizację jej celów). Założenia wyceny DCF implikują wskaźniki (po emisji) P/E w wysokości 21.9x, 14.1x oraz 8.7x oraz 6.7x, 4.3x oraz 2.9x EV/EBITDA w latach 2013E, 2014E oraz 2015E. Nasz model bazuje na następujących założeniach: Stosujemy 5-letnią szczegółową prognozę wyników W okresie rezydualnym przyjmujemy 3.0% stopę wzrostu wyników Średnioważony koszt kapitału (WACC) na poziomie 13% w oparciu o: - stopę wolną od ryzyka na poziomie 4.5% oraz 4.5% premii za ryzyko - wskaźnik beta na poziomie 2.0x Założenia finansowe znajdują się w sekcji Prognozy finansowe (s. 9). Tabela 5. Comperia: Podsumowanie wyceny metodą DCF W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej DCF E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody Skorygowana EBITDA Skorygowany EBIT Podatek dochodowy NOPAT D&A Zmiana w kapitale obrotowym 0.6 (0.2) Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne netto (1.3) (1.3) (0.8) (0.9) (0.9) FCFF (1.3) (1.8) ROIC (%) 55% 34% 42% 30% 37% 49% 56% Współczynnik dyskonta (%) 89% 79% 70% 62% 55% PV FCF Wzrost rezydualny (%) 3.0% Wartość w okresie rezydualnym (TV) 46.9 EV 67.2 Dług netto Wartość kapitałów własnych (PLNm) 78.8 Rozwodniona liczba akcji 2.0 Wartość akcji na dzień (PLN) 39.0 Miesiąc 13 Wartość akcji (PLN) 44.0 Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 6

7 Stopa wzrostu w okresie rezydualnym Comperia, styczeń 2014 Analiza wrażliwości. Bazując na naszym modelu DCF dokonaliśmy analizy wrażliwości wyceny względem zakładanej stopy wzrostu w okresie rezydualnym oraz wskaźnika ryzyka systematycznego Beta. Tabela 6. Comperia: Wrażliwość modelu DCF na wskaźnik Beta oraz stopę wzrostu w okresie rezydualnym (wycena na akcję) W złotych o ile nie wskazano inaczej Beta % % % % % % % % % % % Źródło: Dane spółki, szacunki DI Investors Wycena porównawcza Ze względu na specyfikę biznesu Comperia.pl w Polsce nie istnieją porównywalne spółki notowane na giełdzie. Wśród graczy zagranicznych wymienić można MoneySuperMarket.com działającą na rynku w Wielkiej Brytanii oraz Bankrate.com działającą na rynku w Stanach Zjednoczonych. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące tych spółek. Bankrate: Bankrate Inc. jest wiodącą porównywarką finansową działającą w USA. Oferuje ona możliwość porównywania takich produktów jak: kredyty hipoteczne, konta bankowe, karty kredytowe, produkty ubezpieczeniowe, produkty inwestycyjne, plany emerytalne oraz kredyty samochodowe. Bankrate Inc posiada działalność on-line od 1996 roku. Obecnie agreguje dane na temat ofert 4.8 tys. instytucji finansowych działających na rynku amerykańskim i posiada ok. 13 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. Spółka Bankrate Inc jest notowana na NYSE a jej kapitalizacja wynosi ok. USD 1.7bn. Moneysupermarket: Spółka Moneysupermarket.com jest wiodącą porównywarką finansową działającą na rynku brytyjskim. Oferuje ona możliwość porównywania takich produktów jak: produkty bankowe, ubezpieczenia, oferty biur podróży, operatorów telefonii komórkowej i operatorów energii elektrycznej. Spółka prowadzi działalność on-line od 1999 roku. Spółka Moneysupermarket jest notowana na LSE z kapitalizacją na poziomie ok. GBP 1bn. Tabela 7. Bankrate, MoneySuperMarket: Podstawowe dane finansowe oraz operacyjne 2012 MoneySuperMarket (GBP) Bankrate (USD) Kraj GB USA Rozpoczęcie działalności online IPO Kapitalizacja 1,084 1, Przychody (mln) EBITDA (mln) Zysk netto (mln) Marża EBITDA 36% 32% Marża netto 12% 6% Wypłata dywidendy 63% 0% Koszty administracyjne 41% 38% Koszty marketingu 59% 62% Odwiedziny na stronach (mln) Przychody na odwiedzającego Źródło: Bloomberg, DI Investors Strona 7

8 2013E-2015E EBITDA CAGR Comperia, styczeń 2014 Wycena porównawcza na wskaźnikach rynkowych W przeprowadzonej przez nas wycenie porównawczej używamy mnożników P/E oraz EV/EBITDA w latach 2013E-2015E. Do wyceny używamy prognozowanych wyników Comperia.pl pod oczyszczeniu o wpływ przychodów i kosztów barterowych. Tabela 8. Podsumowanie wyceny porównawczej Comperia.pl P/E EV/EBITDA marża EBITDA Spółka Kraj MCAP (EUR m) 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E 2012 MONEYSUPERMARKET.COM GB 1, % BANKRATE INC US 1, % Średnia % Wycena punktowa Średnia wycena Liczba akcji 2.02 Wycena na akcję 43.2 dyskonto za płynności 20% Wycena na akcję 34.6 Źródło: Dane Spółki, Bloomberg, szacunki DI Investors Wykres 1. Comperia na tle spółek prowadzących działalność w Internecie* 40% 35% 30% Comperia.pl 25% 20% 15% 10% MoneySuperMarket Bankrate 5% 0% E EV/EBITDA *Pozostałe spółki: Gameloft, Perform, Schibsted, Ubisoft, Rightmove, Gurunavi, Kakaku, Digital Garage, Trade Me Group, Opentable, Soufun, Carsales.Com Źródło: Dane Spółki, Bloomberg, szacunki DI Investors Strona 8

9 Prognozy finansowe Comperia, styczeń 2014 Przychody W latach 2014E i 2015E oczekujemy wzrostu przychodów odpowiednio o 54% do PLN 19.5m i 40% do PLN 27.4m. Wyróżniamy pięć składników przychodów Comperia z czego trzy stanowią nowe segmenty, których rozwój ma być w znacznym stopniu finansowany ze środków z emisji. Istniejące segmenty biznesowe Wśród obecnie istniejących segmentów biznesowych wyróżniamy pozyskiwanie i sprzedaż leadów bankowych (kredyty, lokaty, konta) oraz reklamę wizerunkową, które odpowiadały za ok. 85% przychodów w Zwracamy uwagę na 11% przychodów barterowych które rozliczane są w przychodach pozostałych. Nowe segmenty biznesowe Oczekujemy, że udział nowych linii biznesowych w przychodach sięgnie prawie 30% w 2015E. Wśród nowych segmentów biznesowych wyróżniamy: leady ubezpieczeniowe online, leady pozabankowe (leasing, usługi operatorów komórkowych czy dostawców prądu), multiagencję ubezpieczeniową, przychody z aplikacji mobilnej (użytkownicy zewnętrzni), usługi IT. Wykres 2. Podział prognozowanych przychodów na istniejące oraz nowe segmenty Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors E 2014E 2015E 2016E 2017E Istniejące segmenty Nowe segmenty Wykres 3. Podział prognozowanych przychodów na przychody z leadów oraz inne Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody z leadów Inne przychody Zwracamy uwagę, że w naszym modelu leady wygenerowane przez agentów przy użyciu aplikacji mobilnej zaliczamy do przychodów z leadów i nie są uwzględnione w przychodach z aplikacji/offline. Wykres 4. Comperia: Źródła leadów netto online vs offline 100% 80% 60% 40% 20% 7% 100% 93% 18% 25% 27% 27% 82% 75% 73% 73% 0% E 2014E 2015E 2016E 2017E Leady online Leady offline Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 9

10 Tabela 9. Comperia: Najważniejsze założenia operacyjne W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody, w tym Leady Multiagencja offline Przychody z aplikacji ComperiaAgent Przychody z usług IT Pozostałe Istniejące segmenty 100% 87% 81% 69% 66% 62% Nowe segmenty 0% 13% 19% 31% 34% 38% Leady E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody z Leadów Kredyty b.d Lokaty b.d Ubezpieczenia b.d Reklama wizerunkowa b.d Wartość leadów (PLN) Kredyty Lokaty Ubezpieczenia Leady brutto (tysiące sztuk) Kredyty Lokaty Ubezpieczenia Udział leadów netto Kredyty 97% 93% 87% 78% 67% 56% Lokaty 3% 5% 6% 7% 8% 9% Ubezpieczenia 0% 2% 7% 15% 25% 35% offline i aplikacja E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody offline b.d o/w Multiagencja (właśni agenci) b.d o/w Aplikacja ComperiaAgent b.d Multiagencja Comperia.pl Liczba agentów Średnia składka miesięczna na agenta (PLN) b.d. b.d Marża na produktach ubezpieczeniowych b.d. b.d. 16.0% 15.5% 15.0% 15.0% Marża dla agenta b.d. b.d. 12.0% 11.5% 12.0% 13.0% Marża Comperia b.d. b.d. 4.0% 4.0% 3.0% 2.0% Comperia Agent Liczba użytkowników aplikacji (średniorocznie) b.d Średni miesięczny abonament b.d. b.d Pozostałe przychody E 2014E 2015E 2016E 2017E Usługi IT b.d Barter b.d Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Comperia, styczeń 2014 Strona 10

11 Wykres 5. Comperia: założenia dotyczące struktury kosztów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 50% 27% 26% 26% 24% 21% 48% 45% 28% 34% 23% 12% 28% 21% 13% 12% 14% 12% 5% 4% 4% 4% 4% 4% E 2014E 2015E 2016E 2017E Pozostałe Koszty świadczeń pracowniczych Wynagrodzenia agentów offline Koszty usług obcych Amortyzacja 35% 31% 29% Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Nakłady inwestycyjne W najbliższych dwóch latach Comperia planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych wysokości prawie PLN 16m z czego PLN 10m to inwestycje rozwojowe, a PLN 6m odtworzeniowe. W kolejnych latach zakładamy nakłady inwestycyjne na poziomie ok. PLN 5m rocznie, z czego ok. 80% to wydatki odtworzeniowe (90% amortyzacji). Wykres 6. Comperia: Planowane nakłady inwestycyjne E 2014E 2015E 2016E Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne Źródło: Szacunki DI Investors Strona 11

12 Analiza scenariuszy Zgodnie z naszą metodologią prognozy w scenariuszu bazowym uzupełniamy o scenariusze optymistyczny oraz pesymistyczny. Zwracamy uwagę, że scenariusze alternatywne nie są brane pod uwagę w wycenie i są prezentowane jedynie w celach ilustracyjnych. Tabela 10. Podsumowanie analizy scenariuszowej W milionach o ile nie wskazano inaczej Podsumowanie scenariuszy Pesymistyczny Bazowy Optymistyczny Wycena DCF na akcję (PLN) Przychody 2014 (ex. barter) EBITDA 2014 (ex. barter) Zysk netto 2014 (ex. barter) Źródło: Szacunki DI Investors Scenariusz bazowy Nasz model implikuje wartość kapitałów własnych Comperia na poziomie PLN 88.9m (PLN 44.0 na akcję po emisji) przy następujących założeniach operacyjnych: - Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 31% średniorocznie w okresie E - Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E ze względu na wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych przy stałych cenach leadów - Liczba odwiedzin na lead: stała na poziomie Liczba partnerów w ramach programu partnerskiego: wzrost z 2,600 w 2013E do 3,400 w 2017E - Marża na składkach agentów własnych: spadek z w 2014E do 4% do 2% w 2017E - Liczba użytkowników aplikacji ComperiaLead: wzrost z 500 w 2014E do 1,500 w 2016E Tabela 11. Założenia w scenariuszu bazowym wyceny DCF W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej Scenariusz bazowy E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody o/w offline 0% 0% 14% 26% 29% 31% EBITDA Zysk netto ROE 37% 28% 15% 20% 25% 26% Marża EBITDA 39% 48% 43% 44% 44% 43% Przychody na lead Online: Odwiedziny na stronach Comperia.pl Liczba odwiedzin na lead netto b.d Konwersja ruchu na leady brutto (%) b.d Sprzedaż leadów brutto Średnia wartość leadu b.d Udział ubezpieczeń w leadach netto 0% 2% 7% 15% 25% 35% Wzrost liczby odwiedzin bezpośrednich b.d. 23% 30% 30% 25% 20% offline: Liczba serwisów partnerskich Agenci Comperia (średniorocznie) b.d Agenci pozyskani organicznie w miesiącu Marża Comperia na składkach offline b.d. 4% 4% 4% 3% 2% Liczba użytkowników ComperiaLead b.d Średnia cena licencji ComperiaLead b.d Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 12

13 Scenariusz optymistyczny Nasz model implikuje wartość kapitałów własnych Comperia na poziomie PLN 126.5m (PLN 62.7 na akcję po emisji) przy następujących założeniach operacyjnych: - Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 37% średniorocznie w okresie E - Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E ze względu na wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych przy stałych cenach leadów - Liczba odwiedzin na lead: poprawia się z poziomu 145 w 2013E do 135 w 2017E - Liczba partnerów w ramach programu partnerskiego: wzrost z 2,600 w 2013E do 4,000 w 2017E - Marża na składkach agentów własnych: spadek z w 2014E do 4% do 3% w 2017E - Liczba użytkowników aplikacji ComperiaLead: wzrost z 800 w 2014E do 2,000 w 2016E Tabela 12. Założenia w scenariuszu optymistycznym wyceny DCF W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej Scenariusz optymistyczny E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody o/w Offline 0% 0% 16% 29% 31% 33% EBITDA Zysk netto ROE 37% 28% 19% 27% 30% 34% Marża EBITDA 39% 48% 46% 47% 47% 49% Przychody na lead Online: Odwiedziny na stronach Comperia.pl Liczba odwiedzin na lead netto b.d Konwersja ruchu na leady brutto (%) b.d Sprzedaż leadów brutto Średnia wartość leadu b.d Udział ubezpieczeń w leadach netto 0% 2% 7% 15% 25% 35% Wzrost liczby odwiedzin bezpośrednich b.d. 23% 50% 40% 35% 30% offline: Liczba serwisów partnerskich Agenci Comperia (średniorocznie) b.d Agenci pozyskani organicznie w miesiącu b.d Marża Comperia na składkach offline b.d. 4% 4% 4% 3% 3% Liczba użytkowników ComperiaLead b.d Średnia cena licencji ComperiaLead b.d Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 13

14 Scenariusz pesymistyczny Nasz model implikuje wartość kapitałów własnych Comperia na poziomie PLN 47.4m (PLN 23.5 na akcję po emisji) przy następujących założeniach operacyjnych: - Sprzedaż leadów brutto: wzrost o 24% średniorocznie w okresie E - Średnia wartość leadu: spadek o 6% średniorocznie w okresie E ze względu na wzrost udziału leadów ubezpieczeniowych i spadek jednostkowych cen leadów - Liczba odwiedzin na lead: pogarsza się z poziomu 145 w 2013E do 155 w 2017E - Liczba partnerów w ramach programu partnerskiego: wzrost z 2,600 w 2013E do 3,000 w 2017E - Marża na składkach agentów własnych: Spada z poziomu 4% w 2014 do 1% w 2017E - Liczba użytkowników aplikacji ComperiaLead: wzrost z 200 w 2014E do 1,000 w 2017E Tabela 13. Założenia w scenariuszu pesymistycznym wyceny DCF W milionach złotych o ile nie wskazano inaczej Scenariusz pesymistyczny E 2014E 2015E 2016E 2017E Przychody o/w offline 0% 0% 9% 20% 23% 26% EBITDA Zysk netto ROE 37% 28% 9% 6% 10% 15% Marża EBITDA 39% 48% 38% 34% 34% 36% Przychody na lead Online: Odwiedziny na stronach Comperia.pl Liczba odwiedzin na lead netto b.d Konwersja ruchu na leady brutto (%) b.d Sprzedaż leadów brutto Średnia wartość leadu b.d Udział ubezpieczeń w leadach netto 0% 2% 7% 15% 25% 30% Wzrost liczby odwiedzin bezpośrednich b.d. 23% 20% 15% 15% 10% offline: Liczba serwisów partnerskich Agenci Comperia (średniorocznie) b.d Agenci pozyskani organicznie w miesiącu b.d Marża Comperia na składkach offline b.d. 4% 3% 3% 2% 1% Liczba użytkowników ComperiaLead b.d Średnia cena licencji ComperiaLead b.d Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Strona 14

15 Model biznesowy Comperia.pl Comperia, styczeń 2014 Działalność spółki skupia się na funkcjonowaniu szeregu portali o tematyce finansowej, a w szczególności pierwszej i największej w Polsce porównywarki produktów consumer finance pod adresem Głównym przedmiotem działalności spółki Comperia.pl jest pozyskiwanie a następnie odsprzedaż instytucjom finansowym danych kontaktowych tzw. leadów osób zainteresowanych zakupem usług finansowych. Szacujemy że w 2013 roku spółka przekazała instytucjom finansowym ok. 193 tys. leadów. Spółka realizuje przychody w ramach kontraktów na przeprowadzenie kompleksowych kampanii promocyjnych w których zobowiązuje się do dostarczenia określonej ilości leadów oraz świadczenia usług reklamy wizerunkowej na portalach spółki. Spółka Comperia.pl S.A. została założona w maju 2007 roku jako Serwisy Finansowe Online Sp. z.o.o. Spółkę założył i do dziś rozwija obecny Zarząd: Bartosz Michałek i Karol Wilczko. Członkowie zarządu posiadają bogate doświadczenie na rynku consumer finance pracując wcześniej w takich firmach jak Noble Bank czy Open Finance. W Listopadzie 2007 spółka pozyskała dwóch inwestorów strategicznych (Talnet Holding oraz Fidea Capital) jednocześnie zmieniając nazwę na Comperia.pl. Biznes osiągnął rentowność operacyjną w marcu 2010 (po niespełna trzech latach działalności). W grudniu 2010 spółka pozyskała PLN 1m w wyniku emisji akcji i debiutu na rynku New Connect. Obecnie Comperia.pl współpracuje z 75 instytucjami finansowymi oraz posiada ponad 3000 serwisów partnerskich. W roku 2012 portale spółki odwiedziło ok. 8.9mln unikalnych użytkowników, a ok. 100 tys. leadów zostało przekazane do instytucji finansowych. Zarządzane przez spółkę serwisy finansowe Comperia.pl: wiodący portal w grupie, porównywarka: kredytów, depozytów, ubezpieczeń ehipoteka.pl: Porównywarka kredytów hipotecznych, kalkulator rat kredytu Banki.pl: Lokalizowanie placówek bankowych i bankomatów, ranking banków Kontoteka.pl: Porównywarka kont osobistych i oszczędnościowych Autoa.pl: Oferty sprzedaży samochodów, porównywarka kredytów samochodowych Comperialead.pl: Portal programu partnerskiego Comperia Obecne segmenty biznesowe Spółka segmentuje swoje przychody pod względem typów instrumentów finansowych. Segment ubezpieczeń online jest rozwijany dopiero od roku 2012, a jego udział w przychodach wyniósł jedynie 1% w pierwszej połowie Tabela 14. Comperia: Segmenty biznesowe Kredyty Depozyty Ubezpieczenia Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe Karty kredytowe Lokaty Konta osobiste i firmowe Plany syst. oszcz. Fundusze OC AC Na życie Nieruchomości Leasing Pożyczki chwilówki Kredyty dla firm Źródło: Dane Spółki Strona 15

16 Wykres 7. Comperia: Podział przychodów względem typu produktu finansowego (1-3Q13) 34.9% 50.7% Kredyty Depozyty Produkty ubezpiecz. i pozabank Pozostale 0.8% 13.6% Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Wykres 8. Comperia: Obecny biznes spółki Wejścia bezpośrednie (8%) Wejścia dzięki wydatkom na SEM/SEO (Google Ads) (82%) Wejścia przekierowane przez sieć linków zamieszczonych na serwisach partnerskich (10%) Odwiedziny serwisów internetowych należących do Comperia.pl Generacja leadów netto Wielokrotna redystrybucja leadów w ramach kampanii reklamowych Niesprzedane leady Wtórna generacja leadów na inne produkty finansowe poprzez call center Sprzedaż leadów brutto Źródło: Dane Spółki, DI Investors Pozyskiwanie leadów: Leady generowane są w wyniku wypełnienia przez internautów formularza kontaktowego na stronach internetowych Comperia oraz stronach zrzeszonych w ramach programu ComperiaLead.pl. Liczba pozyskanych leadów jest pochodną ilości oraz jakości odwiedzin na serwisach Comperia. Strona 16

17 Źródła ruchu na portalach Comperia.pl Ruch generowany na stronach spółki przekłada się na liczbę wypełnionych ankiet osobowych (leadów). Ruch generowany jest poprzez: 1) Wejścia bezpośrednie 2) Sieć serwisów partnerskich, w podziale na przekierowania bezpośrednie oraz formularze leadowe na stronach partnerów (Ankiety na stronach partnerów nie wliczają się do ruchu na stronach Comperia, spółka posiada ponad 3000 serwisów partnerskich) 3) Ruch, którego źródłem są wyszukiwarki internetowe (na polskim rynku prawie w 100 proc. jest to Google) na który składa się: a. Ruch organiczny SEO (Search Engine Optimization) - procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz. b. Kampanie PPC (pay per click)/sem (Search engine marketing) Sprzedaż leadów oraz call center: Pozyskane przez spółkę leady mogą zostać sprzedane wielokrotnie w zależności od ilości instytucji które zdecydują się je odebrać i zapłacić. Ponadto spółka poprzez swoje call center prowadzi działania mające na celu zwiększanie współczynnika multiplikacji/wykorzystania leadów. Zadaniem call center jest wykorzystanie niesprzedanych leadów oferując interesantom pozostałe usługi finansowe oraz niefinansowe i przekazując te informacje jako nowy lead w przypadku zainteresowania innym produktem. Wykres 9. Comperia: Źródła ruchu generowanego na portalach należących do spółki 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 36% 48% 3% 6% 11% 11% 76% 73% 10% 0% 16% 11% 10% E Źródło: Dane Spółki, szacunki DI Investors Wejścia bezpośrednie SEM/SEO Partnerzy Inne Strona 17

18 Nowe segmenty biznesowe W 2013 roku spółka rozpoczęła proces inwestycyjny mający na celu rozszerzenie zakresu działalności o segment produktów pozabankowych. Nowy segment rozwijany będzie w trybie online w postaci porównywarki ubezpieczeniowej (podobnie jak instrumenty bankowe i depozyty). Spółka pracuje nad uruchomieniem porównywarek takich produktów jak: leasing, usługi operatorów komórkowych czy dostawców prądu. Ponadto spółka planuje dystrybucję ubezpieczeń w trybie offline, jako multiagencja przy pomocy aplikacji mobilnej. Działalność offline: W ramach nowego segmentu ubezpieczeń spółka planuje rozpocząć działalność jako multiagencja (broker ubezpieczeniowy posiadający w swojej ofercie produkty więcej niż jednego ubezpieczyciela). Comperia planuje pozyskać w sposób organiczny własnych agentów ubezpieczeniowych, którzy za pośrednictwem mobilnej aplikacji ComperiaAgent oferować będą swoim klientom produkty finansowe. W przypadku własnych agentów przychody pochodzić mają z dwóch źródeł: 1) W momencie przypisania składki ubezpieczeniowej agent dzieli się ze spółką częścią prowizji jaką uzyskuje od wartości podpisanych składek ubezpieczeniowych. 2) Agent ma możliwość sprzedaży oraz wprowadzania poprzez aplikację leadów na produkty finansowe inne niż ubezpieczenia. W przypadku gdy lead zostanie następnie sprzedany instytucjom finansowym Comperia dzieli się z agentem przychodami. Aplikacja mobilna dla agentów Spółka kończy prace nad aplikacją mobilną przeznaczoną dla agentów sprzedających produkty finansowe. Aplikacja dostępna będzie do pobrania na urządzenia mobilne za pomocą sklepu Android Play oraz Apple Store. Występować będzie w wersji bezpłatnej CompariaLead oraz płatnej/abonamentowej ComperiaAgent. 1. Aplikacja ComperiaLead (aplikacja darmowa) oferować ma następujące funkcjonalności: -Źródło informacji i porównywarkę oferowanych na rynku produktów finansowych; -Pozyskiwanie przez użytkowników wszystkich typów leadów. Pobieranie i wykorzystywanie aplikacji będzie darmowe. Przychody pochodzić mają z leadów generowanych przez użytkowników, którzy wynagradzani będą w zależności od wartości i wykorzystania przekazanego leadu. Źródła przychodów: Przychody ze sprzedaży leadów generowanych przez darmowych użytkowników. Ponadto platforma może stanowić źródło potencjalnych agentów dla comperia.pl 2. Aplikacja ComperiaAgent (Aplikacja płatna) skierowana będzie przede wszystkim do agentów własnych Comperia.pl jak również do agentów/osób które zdecydują się płacić abonament za jej wykorzystanie. Oferować ma ona następujące funkcjonalności: 1) Źródło informacji i porównywarkę oferowanych na rynku produktów finansowych; 2) Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i innych (cross-sell); 3) Stanowić podstawę dla pozyskiwania przez agentów wszystkich typów leadów; 4) Agregacja danych na temat klientów agenta ubezpieczeniowego; 5) Analiza przychodów agenta ubezpieczeniowego. Źródła przychodów: 1) Przychody z podziału premii za przypisane z pomocą aplikacji składki ubezpieczeniowe; 2) Przychody ze sprzedaży leadów generowanych przez agentów; 3) W przypadku agentów obcych (innych multiagencji) korzystających z aplikacji przychody z leadów oraz abonamentu miesięcznego za użytkowanie oprogramowania. Strona 18

19 Agenci Comperia.pl: Poprzez aplikację agenci mogą dokonywać sprzedaży produktów finansowych (głównie ubezpieczeń). Wynagrodzenie będące pochodną wartości pozyskanych składek ubezpieczeniowych dzielone będzie pomiędzy agenta oraz spółkę. Dodatkowym źródłem dochodów dla agentów i spółki mają być generowane przez agentów leady na pozostałe produkty finansowe. Agenci zewnętrzni korzystający z aplikacji: Zewnętrzni agenci nie będą mieli możliwości sprzedaży produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem aplikacji na podstawie umów zawartych pomiędzy Comperia.pl a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Stanowić może ona dla nich bazę danych o własnych klientach oraz platformę do pozyskiwania leadów dla Comperia. Dodatkowo agenci zewnętrzni będą stanowić potencjalną bazę dla pozyskiwania przez Comperia.pl agentów własnych. Przejście do multiagencji Comperia umożliwi im sprzedaż szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych wielu towarzystw. (Zazwyczaj agent posiada w swojej ofercie produkty jednego lub kilku towarzystw ubezpieczeniowych) Wykres 10. Comperia: Model biznesowy segmentu offline Sieć agentów własnych Comperia.pl Generacja leadów nieubezpieczeniowych Płatność za wykorzystane leady Aplikacja mobilna ComperiaAgent Leady generowane przez użytkowników zewnętrzynch Składki ubezpieczeniowe pozyskane przez agentów Zewnętrzni (abonamentowi) użytkownicy aplikacji ComperiaAgent Dystrybucja leadów przez Comperia.pl Cena miesięcznej licencji za użytkowanie Udział Comperia.pl w premii od wartości przypisanych składek Sprzedaż leadów brutto Przychody z abonamentów Źródło: DI Investors Strona 19

20 Strategia rozwoju Podsumowując, strategia rozwoju Spółki zakłada następujące inwestycje rozwojowe: 1) Stworzenie multiagencji ubezpieczeniowej, co umożliwić ma rozpoczęcie działalności w zakresie sprzedaży ubezpieczeń a. Zakończenie prac nad mobilną aplikacją/porównywarką ComperiaLead, b. Rozwój infrastruktury wewnętrznej na potrzeby Comperia Ubezpieczenia, c. Rekrutacja agentów i rozbudowa zespołu sprzedaży ubezpieczeń. 2) Rozwój infrastruktury i działania marketingowe związane z portalami Spółki a. Kampania reklamowa promująca markę Comperia.pl w telewizji b. Uruchomienie porównywarek nowych sekcji produktowych: -ofert operatorów telefonii komórkowej, -ofert dostawców prądu, Internetu, telewizji kablowej, -usług wynajmu samochodów c. Zwiększenie wydatków na działania typu SEM (ang. search engine marketing), d. Zakup dodatkowych stanowisk do działu call center, e. Zakup dodatkowych serwerów. 3) Rozwój programu partnerskiego ComperiaLead a. Stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne w wersji dla kolejnych grup zawodowych, b. Zwiększenie zespołu ComperiaLead oraz ComperiaLead Mobile, c. Prace nad nowymi technologiami wspierającymi rozwój programu partnerskiego. Tabela 15. Comperia: Strategia rozwoju Zwiększanie pozyskiwanego ruchu internetowego oraz maksymalizacja wskaźnika konwersji 1. Rozwój infrastruktury i działania marketingowe związane z portalami Spółki 2. Rozwój programu partnerskiego ComperiaLead 3. Rozwój ComperiaLead Mobile w celu dotarcia do nowej bazy potencjalnych partnerów oraz klientów Strategia rozwoju Ogólnopolska agencja ubezpieczeniowa 1. Zbudowanie sieci własnych agentów ubezpieczeniowych funkcjonujących w ramach spółki zależnej Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o. 2. Przekonanie istniejących, dużych agencji ubezpieczeniowych do powszechnego użytkowania aplikacji ubezpieczeniowej Rozszerzenie portfela oferowanych usług 1. Uruchomienie porównywarek usług operatorów telefonii komórkowej, dostawców prądu, Internetu, TV kablowej, firm wynajmujących samochody 2. Zwiększenie ilości instytucji współpracujących 3. Zwiększanie bazy nowych artykułów, rankingów, analiz oraz ekspertyz Źródło: Dane Spółki Strona 20

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 17 października 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r. Sfinks Polska 2.0 Warszawa, 19 listopada 2015 r. SYTUACJA NA RYNKU GASTRONOMICZNYM Przychody z działalności gastronomicznej (w mld zł) 21,68 22,78 24,87 26,17 28,27 Wzrost sprzedaży w punktach HoReCa o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo