Program Ubezpieczeniowy POLICJA EMERYT podpisany w.. w dniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu"

Transkrypt

1 Program Ubezpieczeniowy POLICJA EMERYT podpisany w.. w dniu Strony umowy: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Al. Jana Pawła II 24, Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł kapitał wpłacony w całości, reprezentowany przez: zwany dalej PZU ŻYCIE SA oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.. reprezentowany przez: zwana/y dalej UBEZPIECZAJĄCYM zwane dalej łącznie Stronami 1 1. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Strony postanawiają w ramach niniejszej umowy uregulować zasady wprowadzenia i funkcjonowania Programu Ubezpieczeniowego dla byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci (dalej: Program Ubezpieczeniowy). 2. Strony postanawiają, że w ramach Programu Ubezpieczeniowego zostaną zawarte: 1) umowy grupowego na życie na podstawie ogólnych warunków grupowego pracowniczego typ P Plus oraz umów dodatkowych ubezpieczeń grupowych, o których mowa w 2 niniejszego Programu Ubezpieczeniowego, 2) umowy grupowego na życie i zdrowie na podstawie ogólnych warunków grupowego na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, kod warunków UZGP33, Z0GP33 (dalej: OWU OM S), o których mowa w 8 niniejszego Programu Ubezpieczeniowego.

2 CZĘŚĆ I Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze typ P Plus 2 1. Umowy grupowego na życie, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego Programu Ubezpieczeniowego, zostaną zawarte na podstawie ogólnych warunków: 1) grupowego pracowniczego typ P Plus, kod warunków (o.w.u. P Plus), 2) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej, kod warunków (o.w.u. NW), 3) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem, kod warunków ZZGP32 (o.w.u. ZZ), 4) dodatkowego grupowego na wypadek trwałego ubezpieczonego spowodowanego, kod warunków TUGP30 (o.w.u. TU), 5) dodatkowego grupowego na wypadek trwałego ubezpieczonego spowodowanego, kod warunków TZGP32 (o.w.u. TZ), 6) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci małżonka, kod warunków SMGP30 (o.w.u. SM), 7) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci małżonka spowodowanej, kod warunków ZMGP31 (o.w.u. ZM), 8) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego, kod warunków ZRGP30 (o.w.u. ZR), 9) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci dziecka, kod warunków ZDGP30 (o.w.u. ZD), 10) ogólnych warunków dodatkowego grupowego na wypadek urodzenia dziecka, kod warunków UDGP30 (o.w.u. UD), 11) ogólnych warunków dodatkowego grupowego na wypadek osierocenia dziecka, kod warunków ODGP30 (o.w.u. OD), 12) dodatkowego grupowego na wypadek ciężkiej choroby, kod warunków CCGP33 (o.w.u. CC), 13) dodatkowego grupowego na wypadek leczenia szpitalnego, kod warunków (o.w.u. LS), 14) dodatkowego grupowego na wypadek leczenia szpitalnego Plus, kod warunków (o.w.u. LP), 15) dodatkowego grupowego na wypadek operacji chirurgicznych, kod warunków OPGP31 (o.w.u. OP), 16) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym, kod warunków WKGP32 (o.w.u. WK), 17) dodatkowego grupowego z Kartą apteczną, kod warunków APGP32 (o.w.u. AP), 18) dodatkowego grupowego prawa do indywidualnego kontynuowania, kod warunków PKGP50 (o.w.u. PK), z poniższymi zmianami. 3 W miejsce zapisów ogólnych warunków, o których mowa w 2 a dotyczących wysokości świadczeń z tytułu poszczególnych ubezpieczeń stosuje się zapisy 4 niniejszego Programu Ubezpieczeniowego W ramach Programu Ubezpieczeniowego funkcjonuje osiem Wariantów różniących się wysokościami sum i świadczeń, na podstawie których zostaną zawarte umowy potwierdzone odrębnymi polisami.

3 2. Zakres obejmuje następujące zdarzenia w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA: WARIANT I: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP31 100% trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem ,5% 1,5 % 0,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy

4 operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 600/1800/ ,00zł 600/1800/ 3000 Z komentarzem [JR1]: Składki w tabelach dotyczą tylko P Plus. W ofercie są z OMS standard. Czy tak ma zostać? WARIANT II: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP % trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem ,5% 1,5 % ,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% 17,50 17,50 - rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP

5 Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 700/2100/ ,00zł 700/2100/ 3500 WARIANT III: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP31 100% trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu ,5% 1,5 % ,5%

6 spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem - z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 800/2400/ ,00zł 800/2400/ 4000 WARIANT IV: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP % trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze

7 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem 0,5% 1,5 % ,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% 22,50 22,50 - rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 900/2700/ ,00zł /2700/ 4500 WARIANT V: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP % trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

8 przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem ,5% 1,5 % ,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 1000/3000 / ,00zł /3000/ 5000 WARIANT VI: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP % trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne:

9 spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem ,5% 1,5 % ,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% 27,5 27,50 - rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 1100/3300 / ,00zł /3300/ 5500 WARIANT VII: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP32 SMGP30 ZMGP % 100 % 100%

10 trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem ,5% 1,5 % ,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 1200/3600 / ,00zł /3600/ 6000 WARIANT VIII: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP % śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym TUGP % za

11 śmierć małżonka spowodowana WKGP % ZZGP SMGP % ZMGP % trwały uszczerbek na spowodowany TZGP % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem ,5% 1,5 % ,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo % za dzień rekonwalescencji ,25% 32,50 32,50 - rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP % / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 1300/3900 / , /3900/ W umowie w miejsce zapisu 2 ust. 1 pkt 3 o.w.u. P Plus stosuje się zapis: małżonek - osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim. W odniesieniu do ubezpieczonego podstawowego za małżonka uważa się również partnera życiowego, czyli wskazaną w deklaracji przystąpienia ubezpieczonego podstawowego osobę nie będącą w formalnym związku małżeńskim, pozostającą z ubezpieczonym podstawowym - również nie będącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu. Partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym podstawowym. Ubezpieczony podstawowy może wskazać partnera życiowego wyłącznie raz w danym roku polisowym. Wskazanie partnera życiowego obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wskazania; 2. W umowie w miejsce zapisu 2 ust. 1 pkt 13 o.w.u. P Plus, stosuje się zapis: ubezpieczony osobę fizyczną, która:

12 a) przystąpiła do w ciągu 3 miesięcy od daty rozwiązania stosunku prawnego z jednostką Policji a przed przystąpieniem do była objęta odpowiedzialnością PZU Życie SA w ramach Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci (dalej: ubezpieczony podstawowy), b) jest małżonkiem albo pełnoletnim dzieckiem ubezpieczonego podstawowego (dalej: ubezpieczony bliski); 3. W umowie w odniesieniu do osób, które bezpośrednio przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu niniejszej umowy były objęte odpowiedzialnością PZU Życie SA - lub innego zakładu ubezpieczeń - z tytułu innej umowy grupowego na życie, w miejsce zapisu 8 ust. 1 pkt 3 o.w.u. P PLUS stosuje się zapis: nie przebywa w hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych. 4. W umowie w miejsce zapisu 27 ust. 2 o.w.u. P Plus stosuje się zapis: Karencja ma zastosowanie, jeżeli początek odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego podstawowego przypada później niż w pierwszym miesiącu, licząc od końca ostatniego miesiąca odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu grupowego na życie w ramach Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci. 5. W umowie w miejsce zapisu 27 ust. 3 o.w.u. P Plus stosuje się zapis: Karencja - w stosunku do ubezpieczonego bliskiego, będącego małżonkiem ubezpieczonego podstawowego - ma zastosowanie, jeżeli początek odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do niego przypada później niż: 1) w pierwszym miesiącu, licząc od końca ostatniego miesiąca odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu grupowego na życie w ramach Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci; 2) w czwartym miesiącu, licząc od dnia zawarcia związku małżeńskiego z ubezpieczonym podstawowym po przystąpieniu do ubezpieczonego podstawowego. 6. W umowie w miejsce zapisu 27 ust. 4 o.w.u. P Plus stosuje się zapis: Karencja - w stosunku do ubezpieczonego bliskiego, będącego pełnoletnim dzieckiem ubezpieczonego podstawowego - ma zastosowanie, jeżeli początek odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do niego przypada później niż: 1) w pierwszym miesiącu, licząc od końca ostatniego miesiąca odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu grupowego na życie w ramach Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci; 2) w czwartym miesiącu, licząc od dnia ukończenia 18 roku życia po przystąpieniu do ubezpieczonego podstawowego. 7. W umowie w stosunku do partnera życiowego w miejsce zapisu 27 ust. 3 o.w.u. P Plus stosuje się zapis: Karencja w stosunku do partnera życiowego ma zastosowanie, jeżeli początek odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do niego przypada później niż w pierwszym miesiącu, licząc od końca ostatniego miesiąca odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu grupowego na życie w ramach Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci. 6 Umowa gwarantuje indywidualne kontynuowanie na podstawie ogólnych warunków indywidualnie kontynuowanego, kod warunków PTKP50. Składka od 1000 zł sumy w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym wynosi 6,00 zł. Świadczenie za 1% trwałego ubezpieczonego spowodowanego wynosi 4% sumy. Z komentarzem [EW2]: Ubezpieczony a wiek takich osób? może warto wskazać w umowie ze ochrona do 70 roku życia a potem prawo do standardowej IK Z komentarzem [a3]: Wiek jest zgodny z owu więc proponuje nie wpisywać. Zapis o gwarancji kontynuacji wpisałam w oddzielnym komentarzu. Z komentarzem [a4]: Dopisałam gwarancję IK, wiek jest w owu więc nie ma potrzeby tego powtarzać. Poza tym jeśli ub-ny przed ukończeniem 70 r. ż. będzie chciał odejść to tez może kontynuować.

13 7 W umowie w miejsce zapisu 2 ust. 1 pkt 3 o.w.u. LS stosuje się zapis: pobyt w szpitalu - całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie co najmniej 3 dni; 8 W umowie w miejsce zapisu 4 ust. 1 pkt 2 o.w.u. LP stosuje się zapis: rekonwalescencję, o ile pobyt w szpitalu trwał co najmniej 10 dni; 9 1. W umowie w odniesieniu do osób, w stosunku do których początek odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu zawartego na podstawie o.w.u. LS, o.w.u. LP, o.w.u. CC, o.w.u. OP przypada w dniu zawarcia umowy oraz w dwóch kolejnych miesiącach nie stosuje się odpowiednio: 16 o.w.u. LS, 16 o.w.u. LP, 18 ust. 1 o.w.u. CC, 16 o.w.u. OP (karencja), z zastrzeżeniem ust Zapisy ust. 1 nie mają zastosowania w odniesieniu do partnerów życiowych. CZĘŚĆ II Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Opieka Medyczna S Umowy grupowego na życie i zdrowie, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 2 niniejszego Programu Ubezpieczeniowego, zostaną zawarte na podstawie ogólnych warunków grupowego na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, kod warunków Z0GP33, UZGP33.Ogólne warunki zostały zatwierdzone uchwałą nr UZ/86/2011 Zarządu PZU Życie SA z dnia 12 kwietnia 2011 roku i zmienione uchwałą nr UZ/173/2013 Zarządu PZU Życie SA z dnia 10 września 2013 roku oraz uchwałą nr UZ/207/2014 Zarządu PZU Życie SA z dnia 16 grudnia 2014 roku. 2. Przystąpienie do, o którym mowa w ust. 1 odbywać się może w dwóch formach: 1) w przypadku osób będących ubezpieczonymi podstawowymi w ubezpieczeniu, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 1 Programu Ubezpieczeniowego POLICJA 2015 EMERYT do zakresu świadczeń zdrowotnych Standard (obligatoryjnie) lub do wybranego przez siebie zakresu spośród wskazanych w 13 ust. 5 pkt 2-4 Programu Ubezpieczeniowego POLICJA 2015 EMERYT; 2) w przypadku osób będących ubezpieczonymi bliskimi w ubezpieczeniu, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 1 Programu Ubezpieczeniowego POLICJA 2015 EMERYT do zakresu świadczeń zdrowotnych Standard (obligatoryjnie) lub do wybranego przez siebie zakresu spośród wskazanych w 13 ust. 5 pkt 2-4 Programu Ubezpieczeniowego POLICJA 2015 EMERYT. 11 W umowie w miejsce zapisu 2 ust. 1 pkt 9 OWU OM S stosuje się zapis w brzmieniu: partner życiowy osobę pozostającą z ubezpieczonym w związku małżeńskim, albo wskazaną w deklaracji przystąpienia osobę nie będącą w związku małżeńskim, pozostającą z ubezpieczonym również nie będącym w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu; partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym. Z komentarzem [AS5]: W OMS brakuje precyzyjnych odniesień właściwych par. Brakuje info, czy odniesienie jest do owu czy Umowy, przez to umowa jest nieczytelna Z komentarzem [AS6]: Brak informacji o ilości osób do uruchomienia wariantu i zmiany wariantu w każdym czasie. 12 W umowie w miejsce zapisu 2 ust. 1 pkt 19 OWU OM S stosuje się zapis w brzmieniu: ubezpieczony osobę fizyczną, która:

14 a) przystąpiła do w ciągu 3 miesięcy od daty rozwiązania stosunku prawnego z jednostką Policji a przed przystąpieniem do była objęta odpowiedzialnością PZU Życie SA w ramach Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci (dalej: ubezpieczony podstawowy), b) jest małżonkiem albo pełnoletnim dzieckiem ubezpieczonego podstawowego (dalej: ubezpieczony bliski); 13 W umowie w miejsce zapisu 5 OWU OM S stosuje się zapis w brzmieniu: 1. Podmiot, który zamierza zawrzeć umowę składa wniosek o zawarcie umowy oraz podpisane przez osoby zamierzające przystąpić do deklaracje przystąpienia w liczbie uzgodnionej z PZU Życie SA, wraz z wykazem tych osób. 2. Przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy PZU Życie SA przekazuje podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 ogólne warunki oraz odpowiednie formularze. 3. PZU Życie SA może odmówić zawarcia umowy lub zaproponować zawarcie umowy na warunkach innych niż wnioskowane, w szczególności, gdy liczba deklaracji przystąpienia jest mniejsza, niż wcześniej uzgodniona. 4. Do może przystąpić osoba, która w dniu podpisania deklaracji przystąpienia: 1) spełnia warunki określone w 2 ust. 1 pkt 19; 2) nie przebywa w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub nie jest uznana za niezdolną do pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym, z zastrzeżeniem ust W umowie w odniesieniu do osób, które bezpośrednio przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu niniejszej umowy były objęte odpowiedzialnością PZU Życie SA - lub innego zakładu ubezpieczeń - z tytułu innej umowy grupowego na życie, w miejsce zapisu 5 ust. 4 o.w.u. stosuje się zapis: nie przebywa w hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych. 6. Osoba przystępująca do składa ubezpieczającemu deklarację przystąpienia, w której oświadcza, że spełnia kryteria przystąpienia, o których mowa w ust. 4 oraz, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jej rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w umowie, w tym na wysokość sumy oraz wskazuje zakres świadczeń zdrowotnych, spośród zakresów wybranych przez ubezpieczającego: 1) Standard zakres świadczeń zdrowotnych będący elementem obligatoryjnym do przystąpienia do Programu Grupowego Ubezpieczenia dla byłych funkcjonariuszy i pracowników Policji POLICJA 2015 EMERYT oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i dzieci, będący załącznikiem nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem pkt 2-4; 2) Komfort zakres świadczeń zdrowotnych możliwy do wyboru zamiast zakresu Standard, będący załącznikiem nr 2 do umowy; 3) Komfort Plus zakres świadczeń zdrowotnych możliwy do wyboru zamiast zakresu Standard, będący załącznikiem nr 3 do umowy; 4) Optimum zakres świadczeń zdrowotnych możliwy do wyboru zamiast zakresu Standard, będący załącznikiem nr 4 do umowy. 7. PZU Życie SA ma prawo odmówić zgody na przystąpienie do, a w przypadku niemożności złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, odmawia zgody na przystąpienie do. O odmowie zgody na przystąpienie do PZU Życie SA poinformuje ubezpieczonego za pośrednictwem ubezpieczającego na piśmie. 8. W przypadku ujawnienia, że przed objęciem odpowiedzialnością PZU Życie SA osoba przystępująca do podała w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5, nieprawdziwe informacje, PZU Życie SA może w okresie pierwszych 3 lat od początku odpowiedzialności w stosunku do tego ubezpieczonego odmówić realizacji świadczenia. Jeżeli do podania nieprawdziwych informacji doszło na skutek winy umyślnej ubezpieczonego, w Z komentarzem [EW7]: Ubezpieczony a wiek takich osób? może warto wskazać w umowie ze ochrona do 70 roku życia a potem prawo do standardowej IK Z komentarzem [a8]: Wiek jest zgodny z owu więc proponuje nie wpisywać. Zapis o gwarancji kontynuacji wpisałam w oddzielnym komentarzu.

15 razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane umową i jego następstwa są skutkiem tych nieprawdziwych okoliczności. 9. W celu objęcia ubezpieczeniem, partner życiowy lub dziecko składa w deklaracji przystąpienia oświadczenie, że spełnia kryteria o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2 lub pkt 9 oraz określone w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu oraz że chce skorzystać z zastrzeżenia na jej rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w umowie. 10. Postanowienia ust. 7-8 w stosunku do współubezpieczonego stosuje się odpowiednio. 14 W umowie w miejsce zapisu 14 ust. OWU OM S stosuje się zapis w brzmieniu: 1. Sumą jest kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości świadczeń z tytułu zdarzenia, o którym mowa w 4 ust Suma jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych i wynosi 100 zł. 3. Suma jest niezmienna przez cały czas trwania umowy. 4. Suma nie ma zastosowania w przypadku świadczeń, o których mowa w 4 ust W umowie w miejsce zapisu 16 ust. OWU OM S stosuje się zapis w brzmieniu: 1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od: zakresu świadczeń zdrowotnych, pakietu, częstotliwości przekazywania składek, stosunku liczby osób zatrudnionych do liczby osób przystępujących do oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do. 2. Składka przekazywana jest przez ubezpieczającego z góry w pełnej wymaganej kwocie do dnia miesiąca, za który jest należna 3. Wysokość miesięcznej składki wynosi: 1) za zakres Standard: a) za ubezpieczonego: 13,00 zł (słownie: trzynaście zł), b) za pakiet partnerski: 25,75 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł i siedemdziesiąt pięć gr), c) za pakiet rodzinny: 38,50 zł (słownie: trzydzieści osiem zł, pięćdziesiąt gr), Zakres Standard jest obligatoryjnym elementem na życie, z możliwością wyboru wyższego zakresu świadczeń zdrowotnych: Komfort, Komfort Plus lub Optimum. 2) za zakres Komfort: a) za ubezpieczonego: 36,40 zł (słownie: trzydzieści sześć zł czterdzieści gr), b) za pakiet partnerski: 72,55 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa zł i pięćdziesiąt pięć gr), c) za pakiet rodzinny: 108,70 zł (sto osiem zł i siedemdziesiąt gr), 3) za zakres Komfort Plus: a) za ubezpieczonego: 58,70 zł (pięćdziesiąt osiem zł i siedemdziesiąt gr), b) za pakiet partnerski: 117,15 zł (sto siedemnaście zł i piętnaście gr), c) za pakiet rodzinny: 175,60 zł (sto siedemdziesiąt pięć zł i sześćdziesiąt gr), 4) za zakres Optimum: a) za ubezpieczonego: 89,60 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć zł i sześćdziesiąt gr), b) za pakiet partnerski: 178,95 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem zł i dziewięćdziesiąt pięć gr), c) za pakiet rodzinny: 268,30 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem zł i trzydzieści gr). 16 W umowie w miejsce zapisu 19 OWU OM S stosuje się zapis w brzmieniu:

16 1. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności: 1) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy; 2) śmierci ubezpieczonego; 3) po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w 17 ust. 1, nie wcześniej jednak niż z końcem miesiąca następującego po miesiącu, za który została przekazana ostatnia składka; 4) upływu okresu, za jaki przekazano składkę, jeżeli w tym okresie ustał stosunek prawny łączący ubezpieczonego z ubezpieczającym, z zastrzeżeniem ust. 4; 5) upływu okresu, za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z, nie wcześniej jednak niż z końcem miesiąca, w którym doręczono PZU Życie SA oświadczenie o rezygnacji; 6) upływu okresu wypowiedzenia umowy; 7) rozwiązania umowy. 2. Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do współubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności: 1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego; 2) śmierci współubezpieczonego; 3) rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 18 rok życia, a w razie uczęszczania do szkoły - 25 rok życia. 4) upływu okresu, za jaki przekazano składkę w przypadku rezygnacji współubezpieczonego z, nie wcześniej jednak niż z końcem miesiąca, w którym doręczono PZU Życie SA oświadczenie o rezygnacji; 5) upływu okresu, za jaki przekazano składkę w przypadku zmiany pakietu, który nie obejmuje już danego współubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż z końcem miesiąca, w którym doręczono PZU Życie SA oświadczenie o zmianie pakietu; 6) upływu okresu za jaki przekazano składkę w przypadku powiadomienia PZU Życie SA o rozwiązaniu małżeństwa lub rozwiązania przysposobienia, nie wcześniej jednak niż z końcem miesiąca, w którym doręczono PZU Życie SA oświadczenie o tym fakcie. 3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3-6 odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego lub współubezpieczonego z tytułu świadczeń, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2 kończy się po upływie jednego miesiąca, licząc od daty zakończenia odpowiedzialności, ustalonej zgodnie z ust. 1 i Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego i współubezpieczonych zostaje przedłużona o 1 miesiąc po ustaniu stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym, pod warunkiem przekazania składki za ten miesiąc W umowie w miejsce zapisu 30 ust. 1 OWU OM S stosuje się zapis w brzmieniu: Strony niniejszej umowy doszły do porozumienia, że PZU Życie SA, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, umożliwia ubezpieczonym lub współubezpieczonym spełniającym warunki wskazane w ust. 2, realizację świadczeń zdrowotnych poza siecią świadczeniodawcy. 2. W umowie w miejsce zapisu 30 ust. 3 OWU OM S stosuje się zapis w brzmieniu: PZU Życie SA realizuje świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust.1, do kwoty określonej dla danego świadczenia zdrowotnego w Cenniku świadczeń zdrowotnych, stanowiącym załącznik do Programu Ubezpieczeniowego POLICJA 2015 EMERYT. 18 Wszelkie zmiany niniejszego Programu Ubezpieczeniowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

17 19 Program Ubezpieczeniowy wchodzi w życie z dniem Program Ubezpieczeniowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.... UBEZPIECZAJĄCY... PZU ŻYCIE SA

18 Program Ubezpieczeniowy POLICJA EMERYT podpisany w.. w dniu Strony umowy: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Al. Jana Pawła II 24, Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł kapitał wpłacony w całości, reprezentowany przez: zwany dalej PZU ŻYCIE SA oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.. reprezentowany przez: zwana/y dalej UBEZPIECZAJĄCYM zwane dalej łącznie Stronami 1 1. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Strony postanawiają w ramach niniejszej umowy uregulować zasady wprowadzenia i funkcjonowania Programu Ubezpieczeniowego dla byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci (dalej: Program Ubezpieczeniowy). 2. Strony postanawiają, że w ramach Programu Ubezpieczeniowego zostaną zawarte: 1) umowy grupowego na życie na podstawie ogólnych warunków grupowego pracowniczego typ P Plus oraz umów dodatkowych ubezpieczeń grupowych, o których mowa w 2 niniejszego Programu Ubezpieczeniowego, 2) umowy grupowego na życie i zdrowie na podstawie ogólnych warunków grupowego na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, kod warunków UZGP33, Z0GP33 (dalej: OWU OM S), o których mowa w 8 niniejszego Programu Ubezpieczeniowego.

19 CZĘŚĆ I Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze typ P Plus 2 1. Umowy grupowego na życie, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego Programu Ubezpieczeniowego, zostaną zawarte na podstawie ogólnych warunków: 1) grupowego pracowniczego typ P Plus, kod warunków (o.w.u. P Plus), 2) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej, kod warunków (o.w.u. NW), 3) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem, kod warunków ZZGP32 (o.w.u. ZZ), 4) dodatkowego grupowego na wypadek trwałego ubezpieczonego spowodowanego, kod warunków TUGP30 (o.w.u. TU), 5) dodatkowego grupowego na wypadek trwałego ubezpieczonego spowodowanego, kod warunków TZGP32 (o.w.u. TZ), 6) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci małżonka, kod warunków SMGP30 (o.w.u. SM), 7) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci małżonka spowodowanej, kod warunków ZMGP31 (o.w.u. ZM), 8) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego, kod warunków ZRGP30 (o.w.u. ZR), 9) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci dziecka, kod warunków ZDGP30 (o.w.u. ZD), 10) ogólnych warunków dodatkowego grupowego na wypadek urodzenia dziecka, kod warunków UDGP30 (o.w.u. UD), 11) ogólnych warunków dodatkowego grupowego na wypadek osierocenia dziecka, kod warunków ODGP30 (o.w.u. OD), 12) dodatkowego grupowego na wypadek ciężkiej choroby, kod warunków CCGP33 (o.w.u. CC), 13) dodatkowego grupowego na wypadek leczenia szpitalnego, kod warunków (o.w.u. LS), 14) dodatkowego grupowego na wypadek leczenia szpitalnego Plus, kod warunków (o.w.u. LP), 15) dodatkowego grupowego na wypadek operacji chirurgicznych, kod warunków OPGP31 (o.w.u. OP), 16) dodatkowego grupowego na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym, kod warunków WKGP32 (o.w.u. WK), 17) dodatkowego grupowego z Kartą apteczną, kod warunków APGP32 (o.w.u. AP), 18) dodatkowego grupowego prawa do indywidualnego kontynuowania, kod warunków PKGP50 (o.w.u. PK), z poniższymi zmianami. 3 W miejsce zapisów ogólnych warunków, o których mowa w 2 a dotyczących wysokości świadczeń z tytułu poszczególnych ubezpieczeń stosuje się zapisy 4 niniejszego Programu Ubezpieczeniowego W ramach Programu Ubezpieczeniowego funkcjonuje osiem Wariantów różniących się wysokościami sum i świadczeń, na podstawie których zostaną zawarte umowy potwierdzone odrębnymi polisami.

20 2. Zakres obejmuje następujące zdarzenia w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA: WARIANT I: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP31 100% trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem ,5% 1,5 % 0,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy

21 operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 600/1800/ ,00zł 600/1800/ 3000 Z komentarzem [JR1]: Składki w tabelach dotyczą tylko P Plus. W ofercie są z OMS standard. Czy tak ma zostać? WARIANT II: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP % trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem ,5% 1,5 % ,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% 17,50 17,50 - rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP

22 Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 700/2100/ ,00zł 700/2100/ 3500 WARIANT III: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP31 100% trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu ,5% 1,5 % ,5%

23 spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem - z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 800/2400/ ,00zł 800/2400/ 4000 WARIANT IV: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP % trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze

24 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem 0,5% 1,5 % ,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% 22,50 22,50 - rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 900/2700/ ,00zł /2700/ 4500 WARIANT V: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP % trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne: spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

25 przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem ,5% 1,5 % ,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 1000/3000 / ,00zł /3000/ 5000 WARIANT VI: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP % SMGP % ZMGP % trwały uszczerbek na spowodowany TZGP32 4 % za ciężka choroba w wariancie podstawowym CCGP % leczenie szpitalne:

26 spowodowanego (za pierwsze 14 komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) przy pracy (za pierwsze 14 komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem (za pierwsze 14 - za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem ,5% 1,5 % ,5% z tytułu pobytu na OIT jednorazowo 5% za dzień rekonwalescencji 0,25% 27,5 27,50 - rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium RP Karta apteczna APGP prawo do odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy operacja chirurgiczna OPGP31 10% / 30% / 50% prawo do indywidualnego kontynuowania PKGP50 Miesięczna składka łączna za ww. zakres ubezpieczeń za jednego ubezpieczonego otych 1100/3300 / ,00zł /3300/ 5500 WARIANT VII: Zdarzenie: Łączna kwota Kody owu do Suma Świadczenie w Kwota świadczenia poszczególnych procentach sumy świadczenia do wypłaty za zdarzeń zdarzenie śmierć ubezpieczonego śmierć małżonka SMGP30 100% śmierć członka rodziny - rodzica ZRGP % ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego śmierć dziecka ZDGP % urodzenie dziecka UDGP %urodzenie żywe /200% urodzenie martwe osierocenie dziecka ODGP % trwały uszczerbek na ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym śmierć małżonka spowodowana TUGP30 4 % za WKGP32 ZZGP32 SMGP30 ZMGP % 100 % 100%

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI DO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE W PZU ŻYCIE SA Wypełnienie Deklaracji Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Kod warunków: PTGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK.271.5.2013 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, grupowe ubezpieczenie lekowe OPIEKA MEDYCZNA Składka (życie) zł Składka (zdrowie) zł

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, grupowe ubezpieczenie lekowe OPIEKA MEDYCZNA Składka (życie) zł Składka (zdrowie) zł Nr polisy Nr deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S, GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA LEKOWEGO OPIEKA MEDYCZNA I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH Zmiana deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus kod warunków PTGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP:

Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP: Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP: 1. Art. II pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie: data przystąpienia do Grupy Otwartej - pierwsza data nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Członkiem

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Zasady zawierania i obsługi bieżącej Umowy 1 Podstawa zawarcia Umowy ubezpieczenia Podstawą zawarcia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA PRACOWNCZEGO TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Nr ewidencyjny NIP: 576-157-58-40, Regon: 532463350, reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA PRACOWNCZEGO TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA PRACOWNCZEGO TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 2 SPIS TREŚCI Informacje do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia...5 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie...40 Warunki umowy dodatkowej grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY 2 SPIS TREŚCI Informacje do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Pakiet,,Pramerica dla Firmy...5 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA

INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA Czas trwania umowy umowa zawarta jest na okres od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres 1 roku. Ubezpieczający PZU Pomoc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA

INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA Czas trwania umowy umowa zawarta jest na okres od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres 1 roku. Ubezpieczający PZU Pomoc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA

INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA Czas trwania umowy umowa zawarta jest na okres od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres 1 roku. Ubezpieczający PZU Pomoc

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE www.pramerica.pl SPIS TREŚCI Informacje do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia... 3 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie... 36 Warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, kod warunków PTGP32 (OWU),

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, kod warunków PTGP32 (OWU),

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym:

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym: 1 z 7 2014-03-28 11:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81834-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiot zamówienia obejmuje : Ubezpieczenie grupowe pracowników MZBM-TBS

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ oznaczenie sprawy: ZP/31/2016 Poznań, dnia 04.05.2016 r. Wszyscy Wykonawcy dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRAMERICA DLA FIRMY.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRAMERICA DLA FIRMY. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRAMERICA DLA FIRMY www.pramerica.pl SPIS TREŚCI Informacje do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Pakiet Pramerica dla Firmy...3 Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 15 maja 2014 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz OA.OD.272.11/14/ZP/PN S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie typ P

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie typ P kod warunków PNGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia na życie typ P. 2 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Dotyczy : postępowania nr 2/2013 pn. UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ŁÓDZKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH - rozstrzygnięcie przetargu. Łódzki Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA PRACOWNCZEGO TYP P PLUS nformacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, kod warunków PTGP32 (OWU), dotyczą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany Informacje dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie Życie oraz ubezpieczenia opieki zdrowotnej Allianz dla członków ZZPRC ZA Puławy SA

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN KARTA INFORMACYJNA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie Pakiety Nationale-Nederlanden.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem, Szanowni Państwo,

Z poważaniem, Szanowni Państwo, Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie w PZU Życie S.A. dla członków Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych oraz Klubu Miłośników Sportów Lotniczych Szanowni Państwo, Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ Zasady ogólne: 1. Formularze zgłoszeń roszczeń mają zastosowanie we wszystkich ubezpieczeniach PZU Życie SA odpowiednio do rodzaju zdarzenia. 2. W druku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy Policja 2015 Emeryt

Program ubezpieczeniowy Policja 2015 Emeryt Program ubezpieczeniowy Policja 2015 Emeryt I. OPIS PROGRAMU Do jednego z czterech opisanych poniżej wariantów mogą przystępować: funkcjonariusze i pracownicy oraz ich małżonkowie/ partnerzy i pełnoletnie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy Policja 2015 Emeryt

Program ubezpieczeniowy Policja 2015 Emeryt Program ubezpieczeniowy Policja 2015 Emeryt Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 5 października 2015 r. została podpisana umowa z PZU

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie - Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz służb powiatowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus, kod warunków PTGP32 (OWU),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA TYP P PLUS nformacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia typ P Plus, kod warunków PTGP33 (OWU), dotyczą podstawowych warunków umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA PRACOWNCZEGO TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON..

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON.. Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Dane Wykonawcy Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu..... Numer faksu... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci Korzyści z ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

AXA POLSKA SA CHŁODNA 51 00-867 WARSZAWA. Podgrupa 1 Zasada kwalifikacji do podgrupy nr 1. Śmierć Ubezpieczonego 100,00 zł 0,40 zł

AXA POLSKA SA CHŁODNA 51 00-867 WARSZAWA. Podgrupa 1 Zasada kwalifikacji do podgrupy nr 1. Śmierć Ubezpieczonego 100,00 zł 0,40 zł Polisa nr 50203464 Grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Pomoc na Raka Ubezpieczeni Ubezpieczający Ubezpieczony osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem. AXA POLSKA SA CHŁODNA 51 00-867

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na r.

Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na r. Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na 01.02.2017r. Zakres ubezpieczenia: Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant cegiełka Składka miesięczna na pracownika

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S INFORMACJA DODATKOWA W związku z wejściem w życie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036374593 EDU-A/P numer 042977

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja grupowe ubezpieczenie na życie indeks GTD/10/04/19 Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA TYP P PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia typ P Plus, kod warunków PTGP34 (OWU), dotyczą podstawowych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S INFORMACJA DODATKOWA W związku z wejściem w życie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Propozycja grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA

Propozycja grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA brak 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 [suma brak 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 65 roku życia [suma brak 21 000,00 21 000,00 21 000,00

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SIŁA W WIEDZY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA PORADNIK PROGRAM UBEZPIECZENIOWY MON 2016 EMERYT

SIŁA W WIEDZY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA PORADNIK PROGRAM UBEZPIECZENIOWY MON 2016 EMERYT UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA SIŁA W WIEDZY PORADNIK Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036176941 EDU-A/P numer 041271

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo