UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER"

Transkrypt

1 UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER UDGIVET AF FAGLIGT FÆLLES FORBUND Varenr WYCIĄG UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY W OGRODNICTWIE I SZKÓŁEK ROŚLIN WYDANE PRZEZ ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Dansk/Polsk

2 Forord Overenskomst for Gartneri og Planteskole mellem GLS-A og 3F er gældende overenskomster for væksthus (agurker, tomater, salat mv.) blomsterproduktion produktion af gartneriafgrøder på friland planteskoler produktion af planter, roser, træer og buske på friland Her ud over gælder dansk lovgivning, implementeret EUdirektiver samt hovedaftalen mellem SALA og LO mv. Dette er ikke overenskomsten, men et udpluk og sammenskrivning af de regler der er gældende ved arbejde i Danmark inden for jordbrugsområdet. Kontakt altid den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Wstęp Układ zbiorowy pracy w ogrodnictwie i szkółek roślin między GLS-A a 3F jest obowiązującym układem zbiorowym pracy przy/w: Szklarni (ogórki, pomidory, sałata, itp.) Produkcji cebulek Produkcji upraw ogrodowych na wolnym powietrzu Szkółek roślin Produkcji roślin, róż, drzew i krzewów na wolnym powietrzu Ponadto obowiązuje tutaj duńskie ustawodawstwo, urzeczywistnione dyrektywy UE, oraz umowa między SALA i LO, itp. REALIZOWANIA DYREKTYWY. To nie jest układ zbiorowy pracy, ale wyciąg i zestawienie tych zasad, które obowiązują w pracy w Danii w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie. Kontaktuj się zawsze ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. 2 3

3 Arbejdstidens længde og lægning Normal arbejdstid: Den normale effektive arbejdstid ved dagarbejde er indtil 37 timer ugentlig. Den daglige arbejdstid lægges mellem kl. 6 og kl Når der arbejdes om lørdagen, skal arbejdet slutte senest kl Spisepausen må ikke overstige 1 time. Ved 4 timers uafbrudt arbejde gives adgang til 15 minutters pauser efter lokal aftale. NB.! Her ud over findes regler for ansættelse på kortere arbejdstid, natarbejde, dobbeltuge, skiftehold og meget mere. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Løn ved gartnerarbejde Timelønninger Arbejdere (begyndere og uden erfaring) pr. 1. juni 2007 kr. 107,66 Długość i rozłożenie dnia pracy Normalna długość dnia pracy: Normalny, efektywny dzień pracy przy pracy dziennej wynosi do 37 godzin tygodniowo. Dzienny czas pracy jest między godziną 6 i godziną Jeśli pracuje się w soboty, praca ma być najpóźniej zakończona o godz Przerwa śniadaniowa nie może przekrczać 1 godziny. Po 4 godzinach nieprzerwanej pracy istnieje możliwość przerwy 15 minutowej według umowy loklanej. Uwaga! Ponadto znajdują się tutaj zasady zatrudnienia na krótszy czas, pracę nocną, pracę w systemie dwutygodniowym, pracę na zmiany, itp. Skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. Zarobki przy pracy w rolnictwie Zarobki godzinne Pracownicy (początkujący i bez doświadczenia) Od 01. czerwca ,66 dkk 4 Til særligt kvalificerede arbejdere tillægges pr. time pr. 1. juni 2007 kr. 2,46 07,01 Til faglærte gartnere tillægges pr. time pr. 1. juni 2007 kr. 4,51 Dla szczególnie wykfalifikowanych robotników dodatek godzinny: Od 01. czerwca 2007 Dla wyszkolonych ogrodników dodatek godzinny: Od 01. czerwca ,46 dkk 4,51 dkk 5

4 Anciennitetstillæg: Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget det sidste år, ydes et anciennitetstillæg på kr. pr. time pr. 1. juni 2007 kr. 2,86 Akkord For akkordarbejde fastsættes taksterne efter forhandling mellem arbejdsgiver og arbejder. Indtil enighed er opnået betales timeløn. Ved arbejde på akkord garanteres at den normale løn kan tjenes. NB.! Spørgsmål af enhver art - kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Dodatek ze względu na wiek starczy Pracownikom, którzy pracowali bez przerw przez ostatni rok, przyznaje się dodatek starczy za tydzień Od 01. czerwca ,86 dkk Akord Dla pracowników pracujących na akord stawki określa się po negocjacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Do momentu osiągnięcia porozumienia płaci się stawkę godzinną. Gwarantuje się możliwość zarobienia normalnej pensji przy pracy akordowej. Uwaga! W przypadku wszelkich pytań - skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. 6 7

5 Overarbejde Overarbejdsbetaling: Overarbejde på hverdage betales med et tillæg på 50% af timelønnen i de første 2 timer pr. dag og 100% for efterfølgende timer. Ved overarbejde afregnes for mindst halve timer. Overarbejde på søn- og helligdage: Søn- og helligdagsarbejde og arbejde på frilørdage, betales med et tillæg på 50% af timelønnen for de første 2 timer og med et tillæg på 100% af timelønnen for de resterende timer. Arbejderne har pligt til på sådanne dage at møde til normal tid, men har krav på mindst 3 sammenhængende timer. Forskudt arbejdstid Forskydningstillæg indtil 2 timer før kl pr. time pr. 1. juni 2007 kr. 31,42 Forskydningstillæg indtil 2 timer efter kl pr. time pr. 1. juni 2007 kr. 17,29 NB.! Vedrørende tillæg til lønninger for særlige arbejdsopgaver fx formænd, kørsel med truck, jordfræsere mv. kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Nadgodziny Płaca za pracę po godzinach: Za nadgodziny w dni powszednie płaci się dodatek 50% stawki godzinnej w dwóch pierwszych godzinach i 100% za następne godziny. Przy nadgodzinach liczy się co najmniej pół godziny. Praca po godzinach w niedzielę i święta: Przy pracy w niedzielę i święta oraz wolnej sobocie płaci się dodatek 50% stawki godzinnej w dwóch pierwszych godzinach i 100% za następne godziny. Pracownicy mają obowiązek w czasie takich dni stawić się w pracy, ale mają jednocześnie prawo do 3 ciągłych godzin. Zmienny czas pracy Dodatek za zmienny czas pracy do dwóch godzin przed godziną 6, za godzinę Od 01. czerwca ,42 dkk Dodatek za zmienny czas pracy do dwóch godzin po godzinie za godzinę Od 01. czerwca ,29 dkk Uwaga! W przypadku dodatku do stawek za wykonywanie szczególnych zadań w pracy, np. kierownik, prowadzenie pojazdów z przyczepą, maszyny rol nicze, itp. skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania bliższych informacji. 8 9

6 Søgnehelligdags- fridagspulje Opsparing Søgnehelligdagsbetalingen til at betale søgnehelligdage og fridage samt frihed jule- og/eller nytårsaftensdag udgør 6,75 % af medarbejderens ferieberettigede løn. Betaling Den henlagte opsparing udbetales dels som et forskudsbeløb i forbindelse med den enkelte søgnehelligdag, fridag, juleaftensog/eller nytårsaftensdag og dels som en restbetaling. Forskud Forskudsbeløbene til fuldtidsbeskæftigede udgør: 750 kr. til voksne medarbejdere 400 kr. til ungarbejdere og timelønnede elever Ved hjemrejse kan restbeløb udbetales, efter fradrag af skat. Pula dni wolnych od pracy i świąt kościelnych nie przypadających na niedzielę Oszczędności Płacenie za święta kościelne nie przypadające na niedzielę oraz dni wolne od pracy jak i wolne Święta Bożego Narodzenia i/lub Nowy Rok sprowadza się do 6,75% zagwarantowanej płacy wakacyjnej pracownika. Zapłata Oszczędności te wypłaca się częściowo jako zaliczkę związaną z pojedyńczymi świętami kościelnymi nie przypadającymi na niedzielę, dniami wolnymi, wigilią i/lub nowym rokiem, a częściowo jako pozostałą należność. Zaliczka Kwoty zaliczkowe dla pracujących na pełny etat wynoszą: 750 dkk dla pracowników dorosłych 400 dkk dla pracowników młodych i opłacanych godzinowo uczniów Przy wyjeździe do domu, może pozostała należność być wypłacone po odliczeniu od podatku

7 Ferie og feriegodtgørelse Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer. Feriegodtgørelsen andrager 12 %, og beregnes af alle løndele, med undtagelse af SH-bidraget. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. NB.! Den danske ferielov er meget omfattende, for yderligere oplysninger. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Lønningsperiode og udbetaling En lønningsperiode slutter søndag aften, og lønnen udbetales den efterfølgende torsdag. Der gives adgang til lønudbetaling hver 14. dag og ret til oprettelse af lønkonto. Løn eventuel lønseddel skal udleveres i arbejdstiden på lønudbetalingsdagen. Falder lønudbetalingsdagen på en helligdag, skal lønnen - eventuelt et à conto-beløb - udbetales dagen før. Wakacje i wynagrodzenie wakacyjne Wakacje i wynagrodzenie wakacyjne świadczy się według ustawy nr. 396 z 31. maja 2000 roku z późniejszymi zmianami. Wynagrodzenie wakacyjne wynosi 12 % i jest naliczane od wszystkich części wypłaty, z wyjątkiem SH składek. Przy wyjeździe do domu, może pozostała należność być wypłacona po odliczeniu od podatku Uwaga! Duńska ustawa wakacyjna jest bardzo obszerna. Skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. Okres naliczaniapłacy kończy się w niedzielę wieczorem, a wypłatę wypłaca się w następny czwartek. Istnieje możliwość wypłaty pensji co 14. dni jak i założenia konta zarobkowego. Wypłatę lub ewentualnie listę płacy należy wydać w czasie pracy w dniu wypłaty. Wypada dzień wypłaty na dzień świąteczny, wypłata ewentualnie suma a konto ma zostać wypłacona w dniu poprzedzającym dzień świąteczny

8 Pension Alle ansatte der er fyldt 20 år og som har været ansat i 6 måneder, skal have indbetalt til pensionsordning. Pr. 1. april 2007 Arbejdsgiver andel 7,70 % Lønmodtager del 3,85 % - af alle løndele. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. NB.! Hvis du vil have vished for at den pension bliver indbetalt, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Emerytura Wszyscy zatrudnieni, którzy ukończyli 20 lat i którzy byli zatrudnieni przez 6 miesięcy, mają mieć płacone do funduszu emerytalnego. Od 01. kwietnia 2007 Część pracodawcy 7,70% Część pracownika 3,85% - z wszystkich części. Przy wyjeździe do domu, może pozostała należność być wypłacona po odliczeniu od podatku Uwaga! Jeśli chcesz mieć pewność, że ta emerytura jest wpłacana, skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. Ansættelsesbeviser Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere skriftlige oplysninger om ansættelsesforhold til lønmodtageren, jf. bestemmelserne i lov nr. 385 af 11. maj NB.! Der er klare regler for hvad et ansættelsesbevis skal indeholde, hvis du er i tvivl om dit ansættelsesbevis er korrekt udfyldt, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Zatrudnienie Pracodawca ma obowiązek wydania pisemnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia pracownika, według zarządzeń w ustawie nr. 385 z 11. maja 1994 roku. Uwaga! Istnieją jasne zasady dotyczące tego, co kontrakt zatrudnienia ma zawierać. Jeśli masz wątpliwości czy Twój kontrakt zatrudnienia jest wypełniony prawidłowo, skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji

9 Opsigelsesvarsler Inden for de første 4 ugers beskæftigelse er der et gensidigt opsigelsesvarsel fra dag til dag. Efter 4 ugers uafbrudt beskæftigelse er der et opsigelsesvarsel på 1 uge fra arbejdsgiverside og 3 arbejdsdage fra arbejderside. Frivillig aftale om arbejdsforholdets ophør: Den i stk. 1 nævnte opsigelsesfrist forhindrer ikke, at parterne ved gensidig overenskomst aftaler, at fratræden sker med et kortere varsel. NB.! Der er særlige regler for opsigelsesvarsler ve udendørsarbejde i perioden 1. december februar, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger Termin składania wypowiedzenia Przed upływem pierwszych czterech tygodni pracy funkcjonuje obopólny termin słożenia wypowiedzenia z dnia na dzień. Po czterech tygodniach nieprzerwanej pracy, termin składania wypowiedzenia wynosi 1 tydzień ze strony prcodawcy i 3 dni robocze ze strony pracownika. Dobrowolna umowa o rozwiązaniu pracy: Ten omówiony w pkt. 1 termin składania wypowiedzi nie wyklucza, by strony przy obopólnym porozumieniu, rozwiązały umowę wcześniej. Uwaga! Istnieją specjalne zasady dotyczące terminu składania wypowiedzenia obowiązujące przy pracy na wolnym powietrzu w okresie 01. grudnia 28. lutego. Skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji

10 Velfærdsforhold Arbejdsgiveren stiller velfærdsforanstaltninger til rådighed for arbejdere under denne overenskomst i henhold til gældende bekendtgørelser for arbejdsstedets indretning. Bolig, kost og logi Værdien af kost og logi er af de danske skattemyndigheder i 2007 fastsat som følger: Fuld kost og logi på måned: kr Fuld kost pr. dag kr. 65,00 Delvis kost 2 måltider pr. dag kr. 55,00 Delvis kost 1 måltid pr. dag kr. 35,00 Ved leje af bolig hvor boligen følger ansættelsesforholdet (fraflytningspligt) af arbejdsgiver må lejen normalt ikke overstige 90 % af markedslejeværdien. NB.! Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Warunki opieki społecznej Pracodawca wysuwa ustalone warunki opieki społecznej dla pracownika objętego tym zbiorowym układem pracy według obowiązujących ustaw dotyczących organizacji miejsca pracy. Mieszkanie, wyżywienie i zakwaterowanie Wartość wyżywienia i zakwaterowania została ustalona przez duńskie władze na rok 2007 następująco: Pełne wyżywnienie i zakwaterowanie miesiącznie: dkk Pełne wyżywienie dziennie 65,00 dkk Częściowe wyżywienie 2 posiłki dziennie 55,00 dkk Częściowe wyżywienie 1 posiłek dziennie 35,00 dkk Przy wynajmie mieszkania, gdzie mieszkanie wynika z warunków zatrudnienia (obowiązek wyprowadzenia się) od pracodawcy, czynsz nie powinien przekraczać 90% wartości rynkowej najmu. Uwaga! Skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji

11 Sygdom og barsel Som udgangspunkt har du altid ret til en eller anden form for betaling under sygdom eller barsel. Enten får du løn fra arbejdsgiveren eller fra et offentlige sygesikringssystem. NB.! Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Tilskadekomst/ulykke. Kommer du til skade i arbejdstiden på den ene eller anden måde, har du krav på normalløn og muligvis en erstatning. Valutakurser Den Danske Nationalbanks middelkurser den. 26. april 2007: 100 euro = 745,11 kr. 100 kr. = 13,42 euro Tommelfingerregel 1 euro = 7,50 kr. Choroba i urlop macierzyński Jako punkt wyjścia zawsze ma się prawo do jakiejś formy płacy podczas choroby lub urlopu macierzyńskiego. Wypłatę dostaje się albo od pracodawcy albo od publicznego systemu zdrowotnego. Uwaga! Skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. Wypadek/ obrażenie Dochodzi do obrażenia w czasie pracy, ma się prawo do otrzymania normalnego wynagrodzenia i możliwie odszkodowania. Kursy walut Kurs przeciętny Duńskiego Banku Narodowego z 26. kwietnia 2007 roku: 100 euro = 745,11 dkk 100 dkk = 13,42 euro W zaokrągleniu 1 euro = 7,50 dkk

12 Eftermæle Dette er kun et udpluk af nogle af reglerne i overenskomsten og generelle regler ved arbejde i Danmark. Teksten kan ikke gøres til genstand for fagligretslig behandling og faglige fortolkninger. Kontakt ALTID den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Find den lokale 3F afdeling og yderligere oplysninger om 3F på: Post Scriptum To jest tylko wyciąg zasad w zbiorowym układzie pracy i generalnych zasad pracy w Danii. Tekst nie może być uczyniony przedmiotem potraktowania zawodowo sądowego oraz zawodowych interpretacji. Kontaktuj się ZAWSZE ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. Znajdź lokalny oddział 3F i informacje dodatkowe o 3F na:

Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for UMOWA O PRACĘ DLA medarbejdere inden for PRACOWNIKÓW Fødevareforbundet NNF s område SEKTORA OBJĘTEGO DZIAŁALNOŚCIĄ ZZ PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO For

Bardziej szczegółowo

Układ zbiorowy. Overenskomst

Układ zbiorowy. Overenskomst 2012-2014 Układ zbiorowy obowiązujący dla zakładów przemysłowych i zakładów przemysłu mięsnego będących członkami Duńskiego Związku Pracodawców Sektora Mięsnego (Danske Slagtermestre) i Duńskim Związkiem

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC:

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC: ZASIŁEK RODZINNY DANIA Naley dostarczy do nas nastpujce dokumenty: 1. MIDZYNARODOWY AKT MAŁ ESTWA. 2. MIDZYNARODOWY AKT URODZENIA DZIECKA/ DZIECI. 3. ZAWIADCZENIE o pobieraniu lub o niepobieraniu wiadcze

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11

UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11 UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11 Zawarta w dniu r. Szczecinie, pomiędzy: JobSupply Polska Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie, ul. P. Skargi 23, 70-487 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje prawa. do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra

Poznaj swoje prawa. do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra Poznaj swoje prawa do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra 2016 Wszyscy pracownicy uczestniczący w budowie Metra mają wiele praw umownych, które muszą być przestrzegane. Te prawa są określone

Bardziej szczegółowo

Układ zbiorowy pracy

Układ zbiorowy pracy Układ zbiorowy pracy Przedsiębiorstwem: Industrifacket Metall (IF Metall) Nr org.: Adres: Olof Palmes gata 11 105 52 Sztokholm Kraj: Tel.: Tel.: +46 8 786 80 00 Faks: Faks: +46 8 24 86 74 Niniejszy plik

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 24.10.2013 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 2 Pracodawca nie ma obowiązku spisywania z pracownikiem umowy o pracę, ale w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy pracownik powinien otrzymać na piśmie tzw. warunki

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH. www.bjerg.pl

CHARAKTERYSTYKA I PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH. www.bjerg.pl CHARAKTERYSTYKA I PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH www.bjerg.pl Wprowadzenie do budownictwa pasywnego Budynki energooszczędne - klasyfikacja i ich certyfikacja BRIAM LEED PASSIVE HOUSE Anglia USA Niemcy

Bardziej szczegółowo

Information omkring dit barns start i Dagplejen Start dziecka Informacja dotycząca rozpoczęcia w Dagplejen

Information omkring dit barns start i Dagplejen Start dziecka Informacja dotycząca rozpoczęcia w Dagplejen Barnets start Information omkring dit barns start i Dagplejen Start dziecka Informacja dotycząca rozpoczęcia w Dagplejen Information omkring dit barns start i dagplejen Inden eller lige efter, at dit barn

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 - Czas pracy

Rozdział 2 - Czas pracy tłumaczenie: I.Vaclav Alfreðsson, Dóróthea D.Tómasdóttir - konsultacje: Björn Snæbjörnsson Rozdział 2 - Czas pracy 2.1. Praca na zmianie dziennej 2.1.1. Efektywny tygodniowy czas pracy na zmianie dziennej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI WSTĘP 4 TABELA CZASY 147 ODPOWIEDZI 149 SŁOWNICZEK DUŃSKO-POLSKI 157

SPIS TREŒCI WSTĘP 4 TABELA CZASY 147 ODPOWIEDZI 149 SŁOWNICZEK DUŃSKO-POLSKI 157 SPIS TREŒCI DUŃSKI nie gryzie! WSTĘP 4 1. Alfabet i wymowa 5 2. Pierwsze kontakty 15 3. Liczby i czas 25 4. Człowiek i rodzina 35 5. Dom i czynności codzienne 47 6. Jedzenie 57 7. Sport i czas wolny 69

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke Photo: Justin Hummerston Pierwsze kroki W trakcie prac budowlanych przy inwestycji Amager Bakke, wszystkie zaangażowane w nie przedsiębiorstwa przestrzegają

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DSO/130/ 76 /2009 Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Bergen :: Oslo :: Stavanger :: Kraków :: Førstevalget for bygg og anlegg! WYNAGRODZENIE I ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Bergen :: Oslo :: Stavanger :: Kraków :: Førstevalget for bygg og anlegg! WYNAGRODZENIE I ŚWIADCZENIA DODATKOWE Bergen :: Oslo :: Stavanger :: Kraków :: Førstevalget for bygg og anlegg! WYNAGRODZENIE I ŚWIADCZENIA DODATKOWE Wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe oferowane przez Clockwork to więcej niż tylko stawka

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06 Jeśli chcesz pracować w Grecji 2015-07-27 12:05:06 2 Osoby podejmujące pracę w Grecji korzystają ze wszystkich uprawnień przysługujących greckim pracownikom, m.in. z ubezpieczenia społecznego, urlopów,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia duński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia duński-polski Życzenia : Ślub Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w Dyżur pracowniczy Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze 1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 2 k.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

dla branży elektrycznej

dla branży elektrycznej Najważniejsze postanowienia zbiorowego układu pracy dla branży elektrycznej 2015 2017 Niniejszy prospekt zawiera kluczowe postanowienia zbiorowego układu pracy branży elektrycznej. Związek dostarcza kopię

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Twojego okresu rozliczeniowego, a otrzymasz wymiar czasu

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Układ zbiorowy dla przemysłu drzewnego 1 marca 2007 1 marca 2010

Układ zbiorowy dla przemysłu drzewnego 1 marca 2007 1 marca 2010 18-12-2007 16:12 Postanowienia dot. uczniów, strona 126 Układ zbiorowy dla przemysłu drzewnego 1 marca 2007 1 marca 2010 Træets Arbejdsgiverforening/Dansk Industri i Forbundet Træ-Industri- Byg są zgodne

Bardziej szczegółowo

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY obowiązującego od dnia 01.01.2004 r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników Wynagrodzenia w Spółce składaj ą si ę z : 1. składnika stałego 2. premii 3. dodatków

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy. Wrzesień 2013

Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy. Wrzesień 2013 Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Razem Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Układ zbiorowy pracy dla sektora budowlanego. zawarty pomiędzy. Dansk Byggeri /Zrzeszenie Pracodawców Sektora Budowlanego/

Układ zbiorowy pracy dla sektora budowlanego. zawarty pomiędzy. Dansk Byggeri /Zrzeszenie Pracodawców Sektora Budowlanego/ Układ zbiorowy pracy 2012 ZAWARTY POMIE DZY: DANSK BYGGERI/DU Ń SKIE ZRZESZENIE PRACODAWCOW BUDOWNICTWA SEKTORA BUDOWLANEGO) A FAGLIGT FÆLLES FORBUND/ZJEDNOCZONA FEDERACJA DU Ń SKICH PRACOWNIKÓW 2012 2012

Bardziej szczegółowo

3F Ubezpieczenie. 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket. 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 1 PB 1 PB

3F Ubezpieczenie. 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket. 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 1 PB 1 PB 1 PB 1 PB 3F Ubezpieczenie 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 Ubezpieczenie grupowe na życie Jako członek związku zawodowego są Państwo

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

Jak ubezpieczają się w Unii (Dania)

Jak ubezpieczają się w Unii (Dania) Jak ubezpieczają się w Unii (Dania) Powierzchnia: 43 tys. km 2 Stolica: Kopenhaga 1 264 tys. mieszkańców (dane za 2014 r.) Ludność: 5 660 tys. mieszkańców Przyrost naturalny: 0,99 (na podstawie Eurostat,

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Portugalii 2015-07-21 12:24:35

Jeśli chcesz pracować w Portugalii 2015-07-21 12:24:35 Jeśli chcesz pracować w Portugalii 2015-07-21 12:24:35 2 W Portugalii obowiązują trzy rodzaje umów o pracę. Najbardziej wiążącą formą dla obu stron jest ta na czas nieokreślony. Tygodniowy wymiar pracy

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe?

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, niedziele i święta

Bardziej szczegółowo

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Polsk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r.

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. 1. Prawo do świadczeń Od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art.

Bardziej szczegółowo

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl Praca w niedziele i święta www.pip.gov.pl DNI WOLNE OD PRACY Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

Maj 2012. Informacje dodatkowe... i... i... i i...

Maj 2012. Informacje dodatkowe... i... i... i i... Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 Razem Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o. ODDZIAŁ Wielbark ul. S. Czarnieckiego 17a, 12-160 Wielbark 1 1. Regulamin określa zasady, formę, warunki wynagradzania oraz przyznawanie innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA SEKTORA BUDOWLANO-MONTAZOWEGO 2014

UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA SEKTORA BUDOWLANO-MONTAZOWEGO 2014 UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA SEKTORA BUDOWLANO-MONTAZOWEGO 2014 ZAWARTY POMIE DZY: DANSK BYGGERI/DU ŃSKIE ZRZESZENIE PRACODAWCOW BUDOWNICTWA SEKTORA BUDOWLANEGO) A FAGLIGT FÆLLES FORBUND/ZJEDNOCZONA FEDERACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy nauczycieli i dni wolne od zajęć dydaktycznych. Warszawa, 11 września 2012 r.

Urlop wypoczynkowy nauczycieli i dni wolne od zajęć dydaktycznych. Warszawa, 11 września 2012 r. Urlop wypoczynkowy nauczycieli i dni wolne od zajęć dydaktycznych Warszawa, 11 września 2012 r. 1 Urlopy w niektórych krajach OECD i UE informacje uzyskane bezpośrednio od osób pracujących w instytucjach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ZBIOROWY PRACY 2014

UKŁAD ZBIOROWY PRACY 2014 UKŁAD ZBIOROWY PRACY 2014 ZAWARTY POMIE DZY: DANSK BYGGERI/DU ŃSKIE ZRZESZENIE PRACODAWCOW BUDOWNICTWA SEKTORA BUDOWLANEGO) A FAGLIGT FÆLLES FORBUND/ZJEDNOCZONA FEDERACJA DU ŃSKICH PRACOWNIKÓW 2014 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Czas pracy

Rozdział IV Czas pracy Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem nr 15 /2012 Rektora WUM z dnia 22 lutego 2012r. Fragmenty Rozdział IV Czas pracy 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

UKLAD ZBIOROWY PRACY 2014

UKLAD ZBIOROWY PRACY 2014 UKLAD ZBIOROWY PRACY 2014 W ZAKRESIE PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ MURARZY I POMOCNIKÓW MURARSKICH ZAWART POMIEDZY: DANSK BYGGERI/DUNSKIE ZRZESZENIE PRACODAWCÓW SEKTORA BUDOWLANEGO A FAGLIGT FÆLLES FORBUND/ZJEDNOCZONA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji na terenie Uniwersytetu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 2. Do celów rozliczania czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/22/7788/6559 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?.

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 22 lipca 2009 r. Czas pracy wybrane problemy odpowiedzi na pytania zgłoszone przez kierowników administracyjnych wydziałów i instytutów na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK W WOŁOMINIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE 1 1. Podstawą kształtowania wynagrodzenia w Spółdzielni jest zasada wynagrodzenia stosownie do rodzaju ilości i jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Danuta Stachula Płaca brutto a płaca netto PROFESJON@LNY TRENER Danuta Stachula Danuta Stachula nauczyciel

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA KRAJOWEJ UMOWY O PRACĘ POMOCY DOMOWEJ

WERSJA SKRÓCONA KRAJOWEJ UMOWY O PRACĘ POMOCY DOMOWEJ WERSJA SKRÓCONA KRAJOWEJ UMOWY O PRACĘ POMOCY DOMOWEJ ZATRUDNIENIE art. 5 Zatrudnienie pracownika następuje zgodnie z przepisami prawa. Strony muszą podpisać umowę o pracę (w formie listu), w której podane

Bardziej szczegółowo

Geboortedatum / Data urodzenia : mówi sama za siebie. Sprawdź na pierwszym odcinku wypłaty, czy podana data urodzenia jest właściwa.

Geboortedatum / Data urodzenia : mówi sama za siebie. Sprawdź na pierwszym odcinku wypłaty, czy podana data urodzenia jest właściwa. Informacje o odcinku wypłaty Na specyfikacji wypłaty podanych jest wiele najróżniejszych określeń oraz skrótów. Poniżej znajdują się wyjaśnienia dotyczące pewnych określeń oraz podane są dodatkowe informacje,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu

Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu widzenia biznesowego i prawnego... 1 1. Podróż służbowa... 1 1.1. Przesłanki formalne...

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

Poruszane zagadnienia to warunki zatrudnienia, płaca i czas pracy. Broszura ta nie zajmuje się kwestiami BHP itp.

Poruszane zagadnienia to warunki zatrudnienia, płaca i czas pracy. Broszura ta nie zajmuje się kwestiami BHP itp. Pracownicy zagraniczni zatrudnieni w rolnictwie Ta broszura skierowana jest do pracodawców zatrudniających pracowników zagranicznych w rolnictwie i w pokrewnych branżach. Poruszane zagadnienia to warunki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY I

PODSTAWY MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY I PODSTAWY MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY I ZATRUDNIENIA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM, ELEKTRYCZNYM, TECHNOLOGII SIECIOWYCH ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH (obowiązujące do dnia 30.9.2014) Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 441014 Temat: Prawo pracy w praktyce - wybrane zagadnienia - z wykorzystaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Przez 12 ostatnich lat najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrosło ponad dwukrotnie. Jednak to wciąż stanowi niewiele ponad połowę średniej europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU l Niniejszy Regulamin został ustalony na podstawie art. 77 2 Kp i określa warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo