UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER"

Transkrypt

1 UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER UDGIVET AF FAGLIGT FÆLLES FORBUND Varenr WYCIĄG UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY W OGRODNICTWIE I SZKÓŁEK ROŚLIN WYDANE PRZEZ ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Dansk/Polsk

2 Forord Overenskomst for Gartneri og Planteskole mellem GLS-A og 3F er gældende overenskomster for væksthus (agurker, tomater, salat mv.) blomsterproduktion produktion af gartneriafgrøder på friland planteskoler produktion af planter, roser, træer og buske på friland Her ud over gælder dansk lovgivning, implementeret EUdirektiver samt hovedaftalen mellem SALA og LO mv. Dette er ikke overenskomsten, men et udpluk og sammenskrivning af de regler der er gældende ved arbejde i Danmark inden for jordbrugsområdet. Kontakt altid den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Wstęp Układ zbiorowy pracy w ogrodnictwie i szkółek roślin między GLS-A a 3F jest obowiązującym układem zbiorowym pracy przy/w: Szklarni (ogórki, pomidory, sałata, itp.) Produkcji cebulek Produkcji upraw ogrodowych na wolnym powietrzu Szkółek roślin Produkcji roślin, róż, drzew i krzewów na wolnym powietrzu Ponadto obowiązuje tutaj duńskie ustawodawstwo, urzeczywistnione dyrektywy UE, oraz umowa między SALA i LO, itp. REALIZOWANIA DYREKTYWY. To nie jest układ zbiorowy pracy, ale wyciąg i zestawienie tych zasad, które obowiązują w pracy w Danii w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie. Kontaktuj się zawsze ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. 2 3

3 Arbejdstidens længde og lægning Normal arbejdstid: Den normale effektive arbejdstid ved dagarbejde er indtil 37 timer ugentlig. Den daglige arbejdstid lægges mellem kl. 6 og kl Når der arbejdes om lørdagen, skal arbejdet slutte senest kl Spisepausen må ikke overstige 1 time. Ved 4 timers uafbrudt arbejde gives adgang til 15 minutters pauser efter lokal aftale. NB.! Her ud over findes regler for ansættelse på kortere arbejdstid, natarbejde, dobbeltuge, skiftehold og meget mere. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Løn ved gartnerarbejde Timelønninger Arbejdere (begyndere og uden erfaring) pr. 1. juni 2007 kr. 107,66 Długość i rozłożenie dnia pracy Normalna długość dnia pracy: Normalny, efektywny dzień pracy przy pracy dziennej wynosi do 37 godzin tygodniowo. Dzienny czas pracy jest między godziną 6 i godziną Jeśli pracuje się w soboty, praca ma być najpóźniej zakończona o godz Przerwa śniadaniowa nie może przekrczać 1 godziny. Po 4 godzinach nieprzerwanej pracy istnieje możliwość przerwy 15 minutowej według umowy loklanej. Uwaga! Ponadto znajdują się tutaj zasady zatrudnienia na krótszy czas, pracę nocną, pracę w systemie dwutygodniowym, pracę na zmiany, itp. Skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. Zarobki przy pracy w rolnictwie Zarobki godzinne Pracownicy (początkujący i bez doświadczenia) Od 01. czerwca ,66 dkk 4 Til særligt kvalificerede arbejdere tillægges pr. time pr. 1. juni 2007 kr. 2,46 07,01 Til faglærte gartnere tillægges pr. time pr. 1. juni 2007 kr. 4,51 Dla szczególnie wykfalifikowanych robotników dodatek godzinny: Od 01. czerwca 2007 Dla wyszkolonych ogrodników dodatek godzinny: Od 01. czerwca ,46 dkk 4,51 dkk 5

4 Anciennitetstillæg: Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget det sidste år, ydes et anciennitetstillæg på kr. pr. time pr. 1. juni 2007 kr. 2,86 Akkord For akkordarbejde fastsættes taksterne efter forhandling mellem arbejdsgiver og arbejder. Indtil enighed er opnået betales timeløn. Ved arbejde på akkord garanteres at den normale løn kan tjenes. NB.! Spørgsmål af enhver art - kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Dodatek ze względu na wiek starczy Pracownikom, którzy pracowali bez przerw przez ostatni rok, przyznaje się dodatek starczy za tydzień Od 01. czerwca ,86 dkk Akord Dla pracowników pracujących na akord stawki określa się po negocjacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Do momentu osiągnięcia porozumienia płaci się stawkę godzinną. Gwarantuje się możliwość zarobienia normalnej pensji przy pracy akordowej. Uwaga! W przypadku wszelkich pytań - skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. 6 7

5 Overarbejde Overarbejdsbetaling: Overarbejde på hverdage betales med et tillæg på 50% af timelønnen i de første 2 timer pr. dag og 100% for efterfølgende timer. Ved overarbejde afregnes for mindst halve timer. Overarbejde på søn- og helligdage: Søn- og helligdagsarbejde og arbejde på frilørdage, betales med et tillæg på 50% af timelønnen for de første 2 timer og med et tillæg på 100% af timelønnen for de resterende timer. Arbejderne har pligt til på sådanne dage at møde til normal tid, men har krav på mindst 3 sammenhængende timer. Forskudt arbejdstid Forskydningstillæg indtil 2 timer før kl pr. time pr. 1. juni 2007 kr. 31,42 Forskydningstillæg indtil 2 timer efter kl pr. time pr. 1. juni 2007 kr. 17,29 NB.! Vedrørende tillæg til lønninger for særlige arbejdsopgaver fx formænd, kørsel med truck, jordfræsere mv. kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Nadgodziny Płaca za pracę po godzinach: Za nadgodziny w dni powszednie płaci się dodatek 50% stawki godzinnej w dwóch pierwszych godzinach i 100% za następne godziny. Przy nadgodzinach liczy się co najmniej pół godziny. Praca po godzinach w niedzielę i święta: Przy pracy w niedzielę i święta oraz wolnej sobocie płaci się dodatek 50% stawki godzinnej w dwóch pierwszych godzinach i 100% za następne godziny. Pracownicy mają obowiązek w czasie takich dni stawić się w pracy, ale mają jednocześnie prawo do 3 ciągłych godzin. Zmienny czas pracy Dodatek za zmienny czas pracy do dwóch godzin przed godziną 6, za godzinę Od 01. czerwca ,42 dkk Dodatek za zmienny czas pracy do dwóch godzin po godzinie za godzinę Od 01. czerwca ,29 dkk Uwaga! W przypadku dodatku do stawek za wykonywanie szczególnych zadań w pracy, np. kierownik, prowadzenie pojazdów z przyczepą, maszyny rol nicze, itp. skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania bliższych informacji. 8 9

6 Søgnehelligdags- fridagspulje Opsparing Søgnehelligdagsbetalingen til at betale søgnehelligdage og fridage samt frihed jule- og/eller nytårsaftensdag udgør 6,75 % af medarbejderens ferieberettigede løn. Betaling Den henlagte opsparing udbetales dels som et forskudsbeløb i forbindelse med den enkelte søgnehelligdag, fridag, juleaftensog/eller nytårsaftensdag og dels som en restbetaling. Forskud Forskudsbeløbene til fuldtidsbeskæftigede udgør: 750 kr. til voksne medarbejdere 400 kr. til ungarbejdere og timelønnede elever Ved hjemrejse kan restbeløb udbetales, efter fradrag af skat. Pula dni wolnych od pracy i świąt kościelnych nie przypadających na niedzielę Oszczędności Płacenie za święta kościelne nie przypadające na niedzielę oraz dni wolne od pracy jak i wolne Święta Bożego Narodzenia i/lub Nowy Rok sprowadza się do 6,75% zagwarantowanej płacy wakacyjnej pracownika. Zapłata Oszczędności te wypłaca się częściowo jako zaliczkę związaną z pojedyńczymi świętami kościelnymi nie przypadającymi na niedzielę, dniami wolnymi, wigilią i/lub nowym rokiem, a częściowo jako pozostałą należność. Zaliczka Kwoty zaliczkowe dla pracujących na pełny etat wynoszą: 750 dkk dla pracowników dorosłych 400 dkk dla pracowników młodych i opłacanych godzinowo uczniów Przy wyjeździe do domu, może pozostała należność być wypłacone po odliczeniu od podatku

7 Ferie og feriegodtgørelse Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer. Feriegodtgørelsen andrager 12 %, og beregnes af alle løndele, med undtagelse af SH-bidraget. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. NB.! Den danske ferielov er meget omfattende, for yderligere oplysninger. Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Lønningsperiode og udbetaling En lønningsperiode slutter søndag aften, og lønnen udbetales den efterfølgende torsdag. Der gives adgang til lønudbetaling hver 14. dag og ret til oprettelse af lønkonto. Løn eventuel lønseddel skal udleveres i arbejdstiden på lønudbetalingsdagen. Falder lønudbetalingsdagen på en helligdag, skal lønnen - eventuelt et à conto-beløb - udbetales dagen før. Wakacje i wynagrodzenie wakacyjne Wakacje i wynagrodzenie wakacyjne świadczy się według ustawy nr. 396 z 31. maja 2000 roku z późniejszymi zmianami. Wynagrodzenie wakacyjne wynosi 12 % i jest naliczane od wszystkich części wypłaty, z wyjątkiem SH składek. Przy wyjeździe do domu, może pozostała należność być wypłacona po odliczeniu od podatku Uwaga! Duńska ustawa wakacyjna jest bardzo obszerna. Skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. Okres naliczaniapłacy kończy się w niedzielę wieczorem, a wypłatę wypłaca się w następny czwartek. Istnieje możliwość wypłaty pensji co 14. dni jak i założenia konta zarobkowego. Wypłatę lub ewentualnie listę płacy należy wydać w czasie pracy w dniu wypłaty. Wypada dzień wypłaty na dzień świąteczny, wypłata ewentualnie suma a konto ma zostać wypłacona w dniu poprzedzającym dzień świąteczny

8 Pension Alle ansatte der er fyldt 20 år og som har været ansat i 6 måneder, skal have indbetalt til pensionsordning. Pr. 1. april 2007 Arbejdsgiver andel 7,70 % Lønmodtager del 3,85 % - af alle løndele. Ved hjemrejse kan beløbene udbetales, efter fradrag af skat. NB.! Hvis du vil have vished for at den pension bliver indbetalt, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Emerytura Wszyscy zatrudnieni, którzy ukończyli 20 lat i którzy byli zatrudnieni przez 6 miesięcy, mają mieć płacone do funduszu emerytalnego. Od 01. kwietnia 2007 Część pracodawcy 7,70% Część pracownika 3,85% - z wszystkich części. Przy wyjeździe do domu, może pozostała należność być wypłacona po odliczeniu od podatku Uwaga! Jeśli chcesz mieć pewność, że ta emerytura jest wpłacana, skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. Ansættelsesbeviser Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere skriftlige oplysninger om ansættelsesforhold til lønmodtageren, jf. bestemmelserne i lov nr. 385 af 11. maj NB.! Der er klare regler for hvad et ansættelsesbevis skal indeholde, hvis du er i tvivl om dit ansættelsesbevis er korrekt udfyldt, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Zatrudnienie Pracodawca ma obowiązek wydania pisemnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia pracownika, według zarządzeń w ustawie nr. 385 z 11. maja 1994 roku. Uwaga! Istnieją jasne zasady dotyczące tego, co kontrakt zatrudnienia ma zawierać. Jeśli masz wątpliwości czy Twój kontrakt zatrudnienia jest wypełniony prawidłowo, skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji

9 Opsigelsesvarsler Inden for de første 4 ugers beskæftigelse er der et gensidigt opsigelsesvarsel fra dag til dag. Efter 4 ugers uafbrudt beskæftigelse er der et opsigelsesvarsel på 1 uge fra arbejdsgiverside og 3 arbejdsdage fra arbejderside. Frivillig aftale om arbejdsforholdets ophør: Den i stk. 1 nævnte opsigelsesfrist forhindrer ikke, at parterne ved gensidig overenskomst aftaler, at fratræden sker med et kortere varsel. NB.! Der er særlige regler for opsigelsesvarsler ve udendørsarbejde i perioden 1. december februar, kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger Termin składania wypowiedzenia Przed upływem pierwszych czterech tygodni pracy funkcjonuje obopólny termin słożenia wypowiedzenia z dnia na dzień. Po czterech tygodniach nieprzerwanej pracy, termin składania wypowiedzenia wynosi 1 tydzień ze strony prcodawcy i 3 dni robocze ze strony pracownika. Dobrowolna umowa o rozwiązaniu pracy: Ten omówiony w pkt. 1 termin składania wypowiedzi nie wyklucza, by strony przy obopólnym porozumieniu, rozwiązały umowę wcześniej. Uwaga! Istnieją specjalne zasady dotyczące terminu składania wypowiedzenia obowiązujące przy pracy na wolnym powietrzu w okresie 01. grudnia 28. lutego. Skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji

10 Velfærdsforhold Arbejdsgiveren stiller velfærdsforanstaltninger til rådighed for arbejdere under denne overenskomst i henhold til gældende bekendtgørelser for arbejdsstedets indretning. Bolig, kost og logi Værdien af kost og logi er af de danske skattemyndigheder i 2007 fastsat som følger: Fuld kost og logi på måned: kr Fuld kost pr. dag kr. 65,00 Delvis kost 2 måltider pr. dag kr. 55,00 Delvis kost 1 måltid pr. dag kr. 35,00 Ved leje af bolig hvor boligen følger ansættelsesforholdet (fraflytningspligt) af arbejdsgiver må lejen normalt ikke overstige 90 % af markedslejeværdien. NB.! Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Warunki opieki społecznej Pracodawca wysuwa ustalone warunki opieki społecznej dla pracownika objętego tym zbiorowym układem pracy według obowiązujących ustaw dotyczących organizacji miejsca pracy. Mieszkanie, wyżywienie i zakwaterowanie Wartość wyżywienia i zakwaterowania została ustalona przez duńskie władze na rok 2007 następująco: Pełne wyżywnienie i zakwaterowanie miesiącznie: dkk Pełne wyżywienie dziennie 65,00 dkk Częściowe wyżywienie 2 posiłki dziennie 55,00 dkk Częściowe wyżywienie 1 posiłek dziennie 35,00 dkk Przy wynajmie mieszkania, gdzie mieszkanie wynika z warunków zatrudnienia (obowiązek wyprowadzenia się) od pracodawcy, czynsz nie powinien przekraczać 90% wartości rynkowej najmu. Uwaga! Skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji

11 Sygdom og barsel Som udgangspunkt har du altid ret til en eller anden form for betaling under sygdom eller barsel. Enten får du løn fra arbejdsgiveren eller fra et offentlige sygesikringssystem. NB.! Kontakt den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Tilskadekomst/ulykke. Kommer du til skade i arbejdstiden på den ene eller anden måde, har du krav på normalløn og muligvis en erstatning. Valutakurser Den Danske Nationalbanks middelkurser den. 26. april 2007: 100 euro = 745,11 kr. 100 kr. = 13,42 euro Tommelfingerregel 1 euro = 7,50 kr. Choroba i urlop macierzyński Jako punkt wyjścia zawsze ma się prawo do jakiejś formy płacy podczas choroby lub urlopu macierzyńskiego. Wypłatę dostaje się albo od pracodawcy albo od publicznego systemu zdrowotnego. Uwaga! Skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. Wypadek/ obrażenie Dochodzi do obrażenia w czasie pracy, ma się prawo do otrzymania normalnego wynagrodzenia i możliwie odszkodowania. Kursy walut Kurs przeciętny Duńskiego Banku Narodowego z 26. kwietnia 2007 roku: 100 euro = 745,11 dkk 100 dkk = 13,42 euro W zaokrągleniu 1 euro = 7,50 dkk

12 Eftermæle Dette er kun et udpluk af nogle af reglerne i overenskomsten og generelle regler ved arbejde i Danmark. Teksten kan ikke gøres til genstand for fagligretslig behandling og faglige fortolkninger. Kontakt ALTID den lokale 3F afdeling for yderligere oplysninger. Find den lokale 3F afdeling og yderligere oplysninger om 3F på: Post Scriptum To jest tylko wyciąg zasad w zbiorowym układzie pracy i generalnych zasad pracy w Danii. Tekst nie może być uczyniony przedmiotem potraktowania zawodowo sądowego oraz zawodowych interpretacji. Kontaktuj się ZAWSZE ze swoim lokalnym oddziałem 3F w celu uzyskania dalszych informacji. Znajdź lokalny oddział 3F i informacje dodatkowe o 3F na:

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników z Polski

Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia polskiego pracownika, pewne sprawy mogą obu stronom wydawać się nowe i inne. Ta informacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 - Czas pracy

Rozdział 2 - Czas pracy tłumaczenie: I.Vaclav Alfreðsson, Dóróthea D.Tómasdóttir - konsultacje: Björn Snæbjörnsson Rozdział 2 - Czas pracy 2.1. Praca na zmianie dziennej 2.1.1. Efektywny tygodniowy czas pracy na zmianie dziennej

Bardziej szczegółowo

Witamy jako pracownika w Norwegii!

Witamy jako pracownika w Norwegii! Witamy jako pracownika w Norwegii! Polsk versjon Wstęp Jesteś mile widziany jako pracownik w Norwegii. Na pewno warunki różnią się znacznie od tych, do których przywykłeś w swoim kraju. Być może już znasz

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Bezirk Sachsen Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Do dnia 1 maja 2011 r. w Niemczech obowiązują okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY

WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Wprowadzenie do prawa pracy 1 WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Kort innføring i Arbeidsrett, Polsk 2 Wprowadzenie do prawa pracy Wydawca: Zdjęcie: Projekt graficzny: Nakład: Press: Jussformidlingen przy Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Najważniejsze ustalenia na lata 2008-2009 Publikacja stron Zbiorowego Układu Pracy dla Budownictwa (CAO voor de Bouwnijverheid), Zbiorowego Układu Pracy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Norwegii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Norwegii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Szwajcarii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Szwajcarii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą do systemu prawa pracy jest możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Praca w Szwajcarii Poradnik dla obywateli polskich

Praca w Szwajcarii Poradnik dla obywateli polskich Arbeit in der Schweiz. Das Handbuch für polnische BürgerInnen. Travailler en Suisse. Le manuel pour citoyen-ne-s polonais. Lavorare in Svizzera. Il manuale per cittadini polacchi. Praca w Szwajcarii Poradnik

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W NIEMCZECH

PRAWO PRACY W NIEMCZECH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji PRAWO PRACY W NIEMCZECH Berlin, styczeń 2012 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Wydanie III, maj 2009 Spis treści I. Od Ministra Zatrudnienia... 1 II. Najwa niejsze aspekty duńskiego rynku pracy... 2 1. Większość pracowników i pracodawców

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo