Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent."

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI OKREŚLONE W INSTRUKCJI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI DOSTAWY I ROBOTY BUDOWLANE W MIEJSKIEJ ENERGETYCE CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KOSZALINIE I NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer: III v.14 Strona 1 z 12

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 1. Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zawartość oferty Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Klauzula informacyjna (dotyczy osób fizycznych).12 Załączniki:..12 Numer: III v.14 Strona 2 z 12

3 1. Informacje o Zamawiającym: 1.1. Zamawiającym jest: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25A Koszalin Godziny urzędowania: od 7:00 do 15: Kontakt telefoniczny. Numer telefonu: Numer faksu: Kontakt elektroniczny. Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: 2. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość wyrażona w złotych jest mniejsza od kwoty euro dla dostaw lub usług oraz euro dla robót budowlanych, ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, zgodnie z art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt Postępowanie prowadzone jest na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego w podstronie pn. "Przetargi Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego Rodzaj zamówienia: dostawa. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy 2 szt. serwerów Dell PowerEdge i 1 szt. przełącznika KVM Avocent Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1. Szczegółowa konfiguracja serwera Dell PowerEdge R620 1 szt.: a. Konfiguracja podstawowa: PowerEdge R620 x8 Base. b. Konfiguracja obudowy: Chassis with up to 8 Hard Drives and 3 PCIe Slots, Low Profile PCI Cards Only. c. Procesor: Intel Xeon E5-2640, 2.50GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W, DDR3-1333MHz. d. Dodatkowy procesor: Intel Xeon E5-2640, 2.50GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W, DDR3-1333MHz. e. Typ konfiguracji pamięci: Performance Optimized. f. Szybkość i typ pamięci DIMM: 1600 MHz RDIMMs. g. Ilość pamięci: 8GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width 8 szt. h. System operacyjny zainstalowany fabrycznie: Windows Server 2012 R2, Standard Edition, Factory Installed, No Media, 2 Socket, 2 VMs. Numer: III v.14 Strona 3 z 12

4 i. Zestawy nośników z systemem operacyjnym: Windows Server 2012 R2, Standard Edition, Media Kit. j. Możliwość wirtualizacji: MS2012 R2, Hyper-V role enabled with pre-installed Standard or DataCenter Ed OS on incl Virtual HDD. k. Partycje systemu operacyjnego: 80GB Microsoft OS Partition Override. l. Konfiguracja RAID: C9 - RAID 5 for H710p/H710/H310, 3-10 HDDs, Max based on the Chassis. m. Kontroler RAID: PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache, Mini-type. n. Dyski twarde: 600GB, SAS 6Gbps, 2.5in, 10K RPM Hard Drive (Hot-Plug) 6 szt. o. Zarządzanie zasilaniem ustawienia BIOS: Power Saving Dell Active Power Controller. p. Zasilacz: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W. q. Przewody zasilające: Rack Power Cord, C13 to C14, PDU Style, 12A, 2M/6.5Ft 2 szt. r. Wbudowane oprogramowanie do zarządzania systemem: idrac7 Express. s. Wybór kart sieciowych: Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card. t. Ramka: No Bezel. u. Szyny do montażu w szafie serwerowej: ReadyRails Sliding Rails with Cable Management Arm. v. Wewnętrzny napę optyczny: DVD ROM, SATA, Internal. w. Licencje CAL: 5-pack of Windows Server 2012 User CALs (Standard or Datacenter). x. Dokumentacja systemu: Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit. y. Dostawa: R620 Shipping - 4/8 Drive Chassis, EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hung/Greek/Arab). z. Informacje o zamówieniu: PowerEdge Order Poland. aa. Kable (PERC): Cable for Mini PERC Cards for Chassis with up to 8 Hard Drives. bb. Podstawowa gwarancja: 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty. cc. Usługi pomocy technicznej: 3Yr Basic Warranty - NBD Included - No Upgrade Selected. dd. Usługi firmy Dell: Instalacja: No Installation Service Selected (Contact Sales rep for more details). ee. Usługa zdalnego doradztwa: INFORMACJA odrzucono zdalne doradztwo. ff. Usługi konserwacji zapobiegawczej: Declined Proactive Maintenance (info). 2. Szczegółowa konfiguracja serwera Dell PowerEdge R515 1 szt.: a. Konfiguracja podstawowa: PowerEdge R515 Rack Chassis for AMD Opteron 42xx, Up to 8x 3.5" Hot Plug HDDs, LCD Diagnostics. b. Procesor: AMD Opteron 4334, 6C, 3.1GHz, 6M L2/8M L3 Cache, Turbo CORE, 95W TDP, DDR3-1600MHz. c. Dodatkowy procesor: AMD Opteron 4334, 6C, 3.1GHz, 6M L2/8M L3 Cache, Turbo CORE, 95W TDP, DDR3-1600MHz. d. Pamięć: 16GB Memory for 2 CPUs, DDR3, 1333MHz (4x4GB Dual Ranked LV RDIMMs). Numer: III v.14 Strona 4 z 12

5 e. System operacyjny zainstalowany fabrycznie: Windows Server 2012 R2, Standard Edition, Factory Installed, With Media, 2 Socket, 2 VMs. f. Zasilacz: 750 Watt Redundant Power Supply (2 PSUs Included). g. Partycjonowanie dysku twardego: Microsoft Windows Server 80GB Partition Option. h. Możliwość podłączenia macierzy Raid: C7 8/12HD - R5 for PERC H700, 3-8 or 3-12 SAS/SATA/SSD HDDs based on chassis. i. Pierwsza karta kontrolera RAID lub SCSI: PERC H700, Internal Controller for 8x HDD Chassis, 512MB Cache, SAS/SATA/SSD Support. j. Pierwszy dysk twardy: 4TB 7.2K RPM SATA 3Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive 8 szt. k. Przewód zasilający: 2x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A). l. Karty zarządzające do serwera: Embedded Baseboard Management Controller. m. Karty sieciowe: Broadcom NetXtreme II 5709 Quad Port 1GbE NIC, PCIe-4. n. Osłona przednia: No Bezel Option. o. Szyny montażowe do stojaka: Sliding Ready Rails with Cable Management Arm. p. Urządzenia optyczne: 16X DVD-ROM Drive SATA (8xHD Chassis only). q. Dodatkowa licencja: 5-pack of Windows Server 2012 User CALs (Standard or Datacenter). r. Zarządzanie systemami: Electronic System Documentation and OpenManage DVD for PowerEdge R515. s. Dokumenty przewozowe: Shipping Documentation for 8xHD Chassis EMEA2 (Eng/Slovenian/Slovakian/Pol/Czech/Hung/Greek/Arab). t. Informacje o zamówieniu: PowerEdge Order Poland. u. Podstawowa gwarancja: 3Yr Basic Warranty - Next Business Day Minimum Warranty. v. Usługi pomocy technicznej: 3Yr Basic Warranty - NBD Included - No Upgrade Selected. w. Usługi firmy Dell: Instalacja: No Installation Service Selected (Contact Sales rep for more details). x. Usługa zdalnego doradztwa: INFORMACJA odrzucono zdalne doradztwo. y. Usługi konserwacji zapobiegawczej: Declined Proactive Maintenance (info). 3. Szczegółowa konfiguracja przełącznika KVM Avocent AutoView szt.: a. Standardowa gwarancja producenta na 2 lata. b. Kabel RJ45 VGA/USB, 2,1 m 1 szt. c. Adapter RJ45 VGA/USB - 1szt. 4. Wykonawca może dostarczyć przedmiot zamówienia w całości jednorazowo lub w maksymalnie dwóch częściach: serwery Dell (I część) oraz przełącznik Avocent (II część). Dostawę należy wykonać do biurowca MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25A, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. między 7:00, a 14:00 w dni robocze. Wykonawca wniesie przedmiot zamówienia do wskazanego pomieszczenia na parterze biurowca przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Numer: III v.14 Strona 5 z 12

6 Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: 1) poddostawców, 2) osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło. 4. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 dostawy dowolnej ilości serwera/-ów Dell wartość serwera/-ów Dell, w każdej z wykazanych dostaw, nie może być mniejsza niż zł netto. Jeżeli wykazane dostawy obejmowały inny sprzęt lub oprogramowanie, Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ramach wartości całych dostaw, wartości serwera/-ów Dell. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą,,spełnia nie spełnia. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 SIWZ, do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór druku) załącznik nr 3. Numer: III v.14 Strona 6 z 12

7 6.2. Dla potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych dostaw spełniających wymagania pkt 5.2 SIWZ w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie (wzór druku) załącznik nr 4. 6a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie 87 Instrukcji udzielania zamówień na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie. 6a.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 87 ust.1 pkt 1 Instrukcji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6a.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) załącznik nr 5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt 6a, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6a 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Zasady składania dokumentów, o których mowa w pkt 6a1 przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określa 49 Instrukcji, na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie. 7. Zawartość oferty W skład oferty muszą wchodzić: Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr Formularz cenowy (wzór druku) załącznik nr Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Forma pełnomocnictwa zgodna z pkt SIWZ Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 6 i 6a. 8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8.1, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Pytania należy kierować na adres: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie Koszalin, ul. Łużycka 25A fax: (94) Numer: III v.14 Strona 7 z 12

8 8.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści informację na własnej stronie internetowej Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub a i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście. Tylko forma pisemna jest zawsze dopuszczalna Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1) w sprawach formalnych: Dariusz Tracz tel. (94) ; od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 14:00, 2) w sprawach technicznych: Krzysztof Glinka tel ; od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08:00, a 14: Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 11. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 12. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Numer: III v.14 Strona 8 z 12

9 12.4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Dołączone do oferty dokumenty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, na każdej stronie dokumentu, na której znajduje się jego treść za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem pkt 12.6 i SIWZ Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty Opis szczegółowych wymagań dotyczących zawartości oferty określa pkt 7 SIWZ Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty brak takiego zszycia oferty nie skutkuje jej odrzuceniem, ale Zamawiający nie odpowiada za dekompletację oferty W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty; zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na (tytuł postępowania).. Zamówienie nr. Nie otwierać przed Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji. Numer: III v.14 Strona 9 z 12

10 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy przesłać/składać do dnia r. do godz. 13:00 na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sekretariat pokój nr Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1, w sposób opisany w punkcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone zapisem Zmiana. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem Wycofane. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 13:15 w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna I piętro Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (do drugiego miejsca po przecinku) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości ceny Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu oferty, a ceny jednostkowe w Formularzu cenowym, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Za cenę uważa się cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). 15. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium oceny ofert: najniższa cena Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną. 16. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia: Oferta powinna być podpisana przez członków konsorcjum, zgodnie z zasadami reprezentacji albo pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt Numer: III v.14 Strona 10 z 12

11 Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1 SIWZ muszą spełniać łącznie wszystkie podmioty składające ofertę wspólną Wymagane oświadczenie i dokument wskazane w pkt 6a musi złożyć każdy podmiot oddzielnie Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Umocowanie to może wynikać również z treści dołączonej do oferty umowy Oferta Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną. 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców o ich wykluczeniu lub odrzuceniu ich ofert podając uzasadnienie wykluczenia lub odrzucenia Wybrany Wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić umowę regulującą współpracę Wykonawców w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w przypadku nie dołączenia jej do oferty) W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która zawiera najniższą cenę, że w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania stanowi załącznik nr Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Numer: III v.14 Strona 11 z 12

12 20. Klauzula informacyjna (dotyczy osób fizycznych) Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ulicy Łużyckiej 25A informuje, iż: jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i nie będą udostępniane innym podmiotom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Załączniki: 1. Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr Formularz cenowy (wzór druku) załącznik nr Projekt umowy załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) załącznik nr Wykaz wykonanych dostaw (wzór druku) załącznik nr Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór druku) załącznik nr 6. Zatwierdzam PREZES ZARZĄDU DYREKTOR mgr Grażyna Bielawska - Cieśla /podpis na oryginale/ Koszalin, dnia r. Numer: III v.14 Strona 12 z 12

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia na dostawy o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo