SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę sprzętu zawierającą niżej wymienione pozycje o parametrach i konfiguracji określonej w Rozdziale Macierz dyskowa 1.2. Serwery(tworzące klaster niezawodnościowy) 1.3. Przełącznik Ethernet 1.4. Przełącznik KVM 1.5. Szafa serwerowa 1.6. Zasilacz awaryjny UPS 2. Dostawę oprogramowania oraz licencji określonych w Rozdziale Licencje MS Windows Server Oprogramowanie realizujące funkcje związane z wirtualizacją środowisk 2.3. Oprogramowanie do backupu danych 3. Usługi towarzyszące dostawie, określone w Rozdziale Harmonogram Prac 3.2. Instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania 3.3. Przeprowadzenie szkoleń Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego. Zamawiający udostępni pomieszczenie serwerowni w godzinach wg harmonogramu prac przedstawionego przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2. Wymagany certyfikat metodyki z zarządzania projektami metodą Prince2 co najmniej na poziomie Foundation. Warunki gwarancji jakości i rękojmi oraz serwisu gwarancyjnego określone zostały w umowie.

2 WYMAGANIA TECHNICZNE Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i konfiguracji oferowanych urządzeń oraz musi zagwarantować ich wzajemną kompatybilność, przy zachowaniu funkcjonalności wyspecyfikowanych dla poszczególnych elementów dostawy. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyspecyfikował produktów lub usług niezbędnych do funkcjonowania rozwiązania, Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia w ramach niniejszego zamówienia.

3 Rozdział 1 Dostawa sprzętu Wymagania ogólne: 1. Z uwagi na jednolitość platformy sprzętowej, oczekiwany pojedynczy punkt kontaktu serwisu producenta (jednolite wsparcie techniczne), wymagane jest aby serwery i macierz dyskowa były tego samego producenta. 2. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta. (wymagane oświadczenie dystrybutora, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg). Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tego serwera lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie dystrybutora dołączone do oferty). Urządzenia muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Celem potwierdzenia spełnienia powyższych warunków wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia 3. Serwery zostaną podłączone bezpośrednio do Macierzy dyskowej za pomocą protokołu SAS. Producent urządzeń musi wspierać przedstawiony sposób podłączenia. 4. Wykonawca dostarczy wszystkie kable zasilające i SAS potrzebne do podłączenia urządzeń. 1.1 Macierz dyskowa (1 szt.) 1. Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. 3. Macierz musi umożliwiać zarządzanie poprzez sieć LAN 4. Wymagane jest, aby architektura wewnętrzna macierzy wykorzystywała standard SAS Macierz musi posiadać co najmniej 4 porty iscsi 1Gb/s oraz 8 portów SAS 6 Gb/s 6. Macierz musi mieć możliwość doposażenia kontrolerów w następujące interfejsy opcjonalne (dla całej macierzy): 8 portów iscsi 1 Gb/s 8 portów SAS 6 Gb/s 8 portów FC 8 Gb/s 4 porty iscsi/fcoe 10 Gb/s 7. Macierz powinna wspierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu 8. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5 jak i 3,5. 9. Macierz musi obsługiwać dyski SAS o pojemnościach 146GB, 300GB, 600GB, 900GB, 1,2TB dyski NL-SAS 500GB, 1TB, 2TB, 3TB oraz dyski SSD 200GB i 400GB. 10. Macierz musi obsługiwać dyski SAS, NL-SAS, SSD i umożliwiać mieszanie ich w ramach jednej półki dyskowej. 11. Macierz musi być wyposażona w 12 dysków typu SAS 600GB, obrotów, 2,5 12. Macierz musi obsługiwać poziomy RAID 0,1,5,6, Musi gwarantować możliwość rozbudowy on-line do co najmniej 120 dysków przy pomocy dysków 2,5 bez konieczności wymiany kontrolerów. 14. Macierz musi być wyposażona w minimum 8GB pamięci Cache. 15. Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 16GB. 16. Pamięć cache przeznaczona dla procesu zapisu musi być zabezpieczona przed skutkami awarii jednego z kontrolerów. 17. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. 18. Macierz musi posiadać funkcjonalność bezpośredniego monitoringu kluczowych parametrów wydajnościowych, a także aktualnego stanu urządzenia.

4 19. Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu. 20. Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu. 21. Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej Macierz musi obsługiwać LUN Masking i LUN Mapping. 23. Macierz musi obsługiwać funkcjonalność dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej większej niż jest dostępna fizycznie oraz musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych woluminów. 24. Macierz musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu snapshot (PiT) wolumenów. Zasoby źródłowe kopii PiT oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS). 25. Macierz musi obsługiwać min. 64 kopii migawkowych oraz umożliwiać rozbudowę o funkcjonalność obsługi do 2040 kopii migawkowych. 26. Kopie danych typu snapshot muszą być wykonywane przez macierz jako pojedyncza operacja w co najmniej trzech możliwych trybach: kopia pełna kopia wskaźnikowa przyrostowa kopia pełna 27. Macierz musi mieć możliwość odtworzenia zawartości woluminu logicznego z kopii typu snapshot bez konieczności kopiowania danych za pośrednictwem serwera. 28. Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji. 29. Macierz musi mieć możliwość wykonywania zdalnej replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS). 30. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcję analizy obciążenia wolumenów logicznych na poziomie ich elementów (extent), a następnie automatyczne przenoszenie najbardziej aktywnych elementów na dyski SSD. 31. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o funkcjonalność odblokowania ograniczeń sprzętowych, zwiększając wydajność macierzy. 32. Macierz musi mieć możliwość wykonywania migracji wolumenów w ramach zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających. Macierz musi posiadać możliwość migracji danych z zewnętrznych zasobów dyskowych. 33. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcję analizy zmiany typu wolumenów w ramach zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających. 34. Funkcjonalność konfigurowania woluminu dyskowego posiadającego dwie kopie fizyczne na różnych grupach dyskowych i różnego typu (mirroring). W przypadku zapisu macierz zapisuje do obu kopii synchronicznie. W przypadku odczytu czyta tylko z jednej kopii. Kiedy jedna kopia jest niedostępna macierz automatycznie korzysta tylko z dostępnej kopii a po naprawie brakującej kopii automatycznie synchronizuje dane. Wolumin mirrorowany może być przekształcony w zwykły wolumin albo poprzez usunięcie jednej kopii albo poprzez wyodrębnienie jednej kopii w osobny wolumin. 35. Wymagane jest aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI nie wymagający instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji zarządzającej. 36. Macierz musi umożliwiać zmianę mikrokodu bez przerywania dostępu do danych. 37. Macierz powinna umożliwiać monitorowanie stanu jej pracy za pośrednictwem protokołu SNMP. 38. Automatyzacja procesu informacji o stanie urządzenia, w tym informacji o awariach za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną.

5 1.2 Serwery tworzące klaster niezawodnościowy (2 szt.) Nazwa parametru Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów Pamięć RAM Płyta główna Wymagania minimalne Obudowa o wysokości maksymalnie 1U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Procesor dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych. Procesor osiągający w testach benchmark minimalnie 8000 punktów Average CPU Mark, wg. Zainstalowane 2 procesory. Zainstalowane 56GB pamięci operacyjnej z korekcją błędów ECC. Możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 768GB. Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera. Minimum 2 sloty PCIe. Sloty PCI Dyski HDD Kontroler macierzowy Możliwość rozbudowy o slot PCI-X. Możliwość instalacji do 8 dysków 2.5 SAS/SATA/SSD, hot-swap lub 3 dysków 3.5 SAS/SATA HDD, hot-swap w zatokach wewnętrznych serwera. Kontroler macierzowy SAS/SATA umożliwiający konfigurację dysków w RAID 0/1/5/10 wyposażonym w 512 MB pamięci Flash Zintegrowane z płytą główną 4 porty sieciowe Gigabit Ethernet. Jedna karta PCI-E wyposażona w dwa zewnętrzne porty SAS 6 Gb/s Karta rozszerzeń Karta graficzna Porty Napęd dysków optycznych Zasilanie Chłodzenie Bezpieczeństwo Możliwość uruchomienia 2 portów 10Gb/s, do których dostęp aktywowany jest poprzez instalację dodatkowej karty rozszerzeń, niezajmującej żadnego ze slotów PCI-E, lecz posiadającej swoje dedykowane złącze na płycie głównej. Zintegrowana karta graficzna min. 16MB osiągająca rozdzielczość co najmniej 1600x1200 przy 75Hz i obsługująca co najmniej 16 milionów kolorów. 4 porty RJ port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. 7 portów USB (2 z przodu, 4 z tyłu, 1 wewnątrz serwera). 2 porty VGA (1 z przodu, 1 z tyłu). 1 port szeregowy. Wewnętrzny DVD-RW. 2 redundantne zasilacze typu Hot-Plug, maksymalnie 550W na zasilacz. 6 redundantnych wentylatorów typu Hot-Plug. Panel diagnostyczny LED na froncie serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach, oraz pozwalający na szybkie zdiagnozowanie, którego elementu dotyczy ewentualne ostrzeżenie.

6 Nazwa parametru Wspierane systemy operacyjne Zarządzanie Wymagania minimalne Serwer musi posiadać wbudowaną funkcjonalność przewidywania awarii istotnych komponentów serwera takich jak: zasilacze, procesory, regulatory napięcia, pamięci, dyski twarde, wentylatory. Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Small Business Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6, SUSE LINUX Enterprise Server 10, SUSE LINUX Enterprise Server 11, VMware ESX/ESXi 4.1, VMware vsphere 5, VMware vsphere 5.1 Zarządzanie serwerem poprzez zintegrowany moduł zarządzający. Posiadać on musi własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. Z poziomu interfejsu dostępne muszą być takie funkcje jak uruchamianie/ wyłączanie serwera, sprawdzenie informacji o parametrach serwera, przejęcie konsoli w dowolnym momencie działania systemu. Zamawiający wymaga dostarczenia na kluczu USB oprogramowania wirtualizacyjnego, dostarczonego przez producenta serwera. 1.3 Wieloportowy przełącznik Ethernet 1. Musi zapewniać możliwość montażu w szafie rack 19, 2. Musi być wyposażony w co najmniej 24 porty w standardzie 10/100/1000Base-T i przynajmniej 2 porty combo - podwójnego zastosowania (każda para musi posiadać jeden port 10/100/1000Base-T i jeden SFP), porty SFP muszą umożliwiać obsadzenie modułami przynajmniej w następujących standardach: 1000BASE-SX, LX, LH, BX, 3. Urządzenie musi posiadać wydajność przełączania co najmniej 52 Gbps oraz przepustowość co najmniej 38,5 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. 4. Obsługuje protokół LACP (z obsługą co najmniej 4 grup, i przynajmniej 8 portów per grupa) 5. Obsługuje co najmniej 256 sieci VLAN i 4096 VLAN ID 6. Obsługuje standard PoE przynajmniej na 12 portach z budżetem mocy co najmniej 100W 7. Umożliwia konfigurację minimum 8000 adresów MAC i 255 grup IGMP, 8. Umożliwia obsługę ramek Jumbo 9. Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy drugiej: o802.3u o802.3x o802.3ab 802.3ad 802.1p 802.1w 802.1q 10. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług pracy w sieci: Obsługa co najmniej czterech sprzętowych kolejek dla różnego rodzaju ruchu Możliwość obsługi przynajmniej jednej kolejki z bezwzględnym priorytetem Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port i per VLAN (Rate Limiting) Obsługa WRR Możliwość tworzenia reguł filtrowania (IPv4, MAC)

7 11. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS, Obsługa co najmniej 512 list kontroli dostępu ACL, Port Security, 802.1X, Storm control, Ochrona przed atakami typu DoS 12. Obsługa Port Mirroring i VLAN Mirroring 13. Obsługuje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping, 14. Obsługa funkcjonalności Smartport lub równoważnej (umożliwiającej automatyczną konfigurację portów z określonym poziomem bezpieczeństwa i QoS na podstawie typu dołączonego urządzenia (zgodnie z best practices producenta oferowanego urządzenia)), 15. Obsługa opcji 66 i 67 DHCP, 16. Obsługa protokołu CDP lub równoważnego, 17. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji są widoczne natychmiastowo - nie wymaga się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu 1.4 Przełącznik KVM Nazwa parametru Liczba portów PC 8 Obsługiwane porty klawiatur/myszy/monit orów Porty lokalnej konsoli Wymagania minimalne USB, USB, DSub-15, PS/2, PS/2, D-Sub-15 1 x (PS/2, PS/2, D-Sub-15), 1 x (USB, D-Sub-15) Liczba zdalnych użytkowników (IP) Typ obudowy Maksymalna rozdzielczość obrazu Wybór aktywnego portu 1 1U Rack 2048 x 1536 pikseli klawisze na przełączniku, kombinacja klawiszy na klawiaturze, poprzez menu OSD Możliwość łaczenia w kaskadę Funkcje dodatkowe Tak dostęp do urządzenia zabezpieczony hasłem automatyczne skanowanie w celu monitorowania podłączonego komputera łatwa aktualizacja firmware

8 proste monitorowanie urządzenia poprzez menu ekranowe OSD zaawansowane zarządzania przełącznikiem poprzez przeglądarkę WWW Wyposażenie standardowe Dodatkowe informacje Kabel firewire Kabel zasilający zasilacz sieciowy uchwyty mocujące Wykorzystuję technologię IP do kontrolowania podłączonych serwerów Funkcja Auto-Scan Wsparcie dla serwerów Radius,LDAP,LDAPS Wbudowana funkcja Message Board Obsługuje funkcję DET (Display Emulation Technology) Automatyczna rekonfiguracja portów po zmianie sekwencji połączeń komputerów Elementy dodatkowe Kable do podłączenia do serwerów typu HD15 - SVGA + mysz + klawusb 3.0m sztuk Szafa serwerowa Nazwa parametru Obudowa Elementy.dodatkowe Wymagania minimalne Obudowa o wysokości 42U wymiary: 800 x 1000 [mm] - przednie i tylne drzwi perforowane - listwy uziemienia i linki uziemienia drzwi, osłon i dachu - drzwi frontowe i tylne wyposażone w uchwyt zamykany na klucz -panele wentylacyjne dachowe

9 1.5 Zasilacz awaryjny UPS Nazwa Wymagania minimalne parametru Obudowa O wysokości maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" Moc Moc rzeczywista 2700 Wat Zapewni podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia min na 15min Automatyczne załączenie systemów po wznowieniu zasilania Automatyczne wyłączenie systemów wg. zadanych kryteriów w przypadku braku zasilania

10 Rozdział 2.Dostawa oprogramowania oraz licencji 2.1 Lcencje Microsoft Windows Z uwagi na zbudowane w technologii Microsoft Server środowisko IT Zamawiającego, w specyfikacji uwzględniono następujący typ licencji: Opis oprogramowania Microsoft Windows Serwer 2012Standard PL GOV. Wymagania minimalne Producent: Microsoft Rodzaj licencji: OLP Liczba licencji: Oprogramowanie realizujące funkcje związane z wirtualizacją środowisk Oprogramowanie powinno spełniać następujące wymagania: 1. Umożliwić konfigurację środowiska wirtualizacyjnego pozwalająca na utworzenie klastra wysokiej dostępności dla oprogramowania do wirtualizacji oraz dostarczonych serwerów 2. Zapewnić zarządzanie hostami oraz konfigurację środowiska przez jedną dedykowaną konsolę 3. Umożliwiać instalację klastra hosta dla różnych systemów hosta oraz skonfigurowanie maszyn wirtualnych jako zasobów klastra, które w razie awarii będą mogły zostać przełączone na inny system w przypadku awarii hosta. 4. Być rozwiązaniem systemowym, tzn. jako warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na serwerze fizycznym 5. Obsługiwać minimum 768 GB Pamięci RAM oraz 2 procesorów w maszynie fizycznej 6. Zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym 7. Oprogramowanie musi umożliwiać zainstalowanie na minimum 3 platformach serwerowych dwuprocesorowych 8. Zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do co najmniej 255 GB pamięci operacyjnej 9. Zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych wieloprocesorowych Wspierać co najmniej następujące systemy operacyjne Windows Server 2003/2008 RedHat 4/5, Debian, Linux, Solaris 11. Umożliwiać przydzielanie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 12. Monitorować wykorzystanie zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej 13. Zapewniać możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy 14. Zapewniać możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi 15. Posiadać oprogramowanie zarządzające, które powinno posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi. 16. Umożliwić udostępnianie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane 17. Posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w

11 obszarze hosta I pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta 18. Możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi 19. Zapewniać zarządzanie i kontrolę redundancji i nadmiarowość zasobów tak, aby w przypadku awarii usługi zostały przełączone na inne serwery infrastruktury 20. Umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych 21. Umożliwiać wirtualizację systemów operacyjnych 32, jak i 64 bitowych 22. Pozwolić na ograniczenie funkcji instalowanych wirtualnych systemów w celu zwiększenia obrony przed zagrożeniami i zmniejszeniu zapotrzebowania na moc obliczeniową, musi być możliwe zarządzanie takimi systemami przez menadżera systemów wirtualnych wbudowanego przez oprogramowanie 23. Umożliwiać podłączenie jako napędu optycznego IDE obrazu płyty w formacie ISO 24. Umożliwiać tworzenie wirtualnych napędów dyskietek, zapisywanych jako odrębne pliki na dysku twardym 25. Umożliwiać tworzenie migawek systemów wirtualnych, umożliwiając powrót do wcześniejszych ustawień 26. Oprogramowanie powinno być objęte 3-letnim standardowym wsparciem producenta z prawem do jego aktualizacji 2.3 Oprogramowanie do backupu danych: Oprogramowanie powinno spełniać następujące wymagania: 1. Oprogramowanie powinno funkcjonować w architekturze media-serwer (serwer kopii zapasowych) / klient. 2. Oprogramowanie powinno być łatwe w instalacji, konfiguracji i zarządzaniu poprzez interfejs graficzny (GUI). 3. Zaproponowane licencje powinny obejmować całą zaproponowaną platformę wirtualizacyjną znajdującą się na dwóch zaproponowanych fizycznych serwerach bez ograniczeń na ilość maszyn wirtualnych 4. Oprogramowanie powinno być skalowalne, tzn. aby w przypadku rozwoju infrastruktury możliwe było (w ramach dostarczonych licencji lub dokupieniu licencji) dodanie kolejnych serwerów backupu w celu poprawienia wydajności lub zapewniania redundancji mediaserwerów. 5. Oprogramowanie powinno być zoptymalizowane do użycia jak najmniejszej ilości napędów taśmowych, tzn. zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji. 6. System nie może posiadać preferowanego dostawcy hardware, dla którego dostępna jest bogatsza od pozostałych funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe, itp.). 7. Oprogramowanie powinno umożliwiać zmianę producenta sprzętu wykorzystywanego do wykonywania kopii zapasowych bez utraty funkcjonalności. 8. Oprogramowanie powinno wykorzystywać do przechowywania danych zarówno bezobsługowe biblioteki taśmowe, jak i dyski lokalne lub zdalne. 9. Oprogramowanie powinno posiadać wbudowany mechanizm do wykonywania kopii zapasowych otwartych plików. 10. Oprogramowanie powinno wykorzystywać do wykonywania kopii zapasowych otwartych plików mechanizm Microsoft VSS. 11. Oprogramowanie powinno posiadać wbudowany generator raportów. 12. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość monitowania i alarmowania poprzez i SNMP. 13. Oprogramowanie powinno mieć możliwość wykonywania kopii zapasowych w trybach: pełnym, przyrostowym i różnicowym.

12 14. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość skonfigurowania skryptów przed i po wykonaniu kopii zapasowej. 15. Oprogramowanie powinno posiadać mechanizm powielania wykonanych kopii zapasowych na kolejne rodzaje nośników oraz możliwość określania czasu przechowywania kopii zapasowych osobno dla każdego rodzaju nośnika. 16. Oprogramowanie powinno wspierać środowiska maszyn wirtualnych MS Hyper-V R2 oraz (po dokupieniu odpowiedniej licencji) VMware vsphere oraz wykonywać jednoprzebiegowe kopie zapasowe wirtualnych maszyn bez konieczności instalacji agentów na systemach operacyjnych wirtualnych maszyn. 17. Jedna licencja na agenta dla środowisk wirtualnych musi obejmować nieograniczoną liczbę wirtualnych maszyn w obrębie jednego hosta (Hyper-V lub VMware ESX). 18. Oprogramowanie powinno wspierać obsługę klastrów Hyper-V włącznie z wirtualnymi maszynami umieszczonymi na wspólnych zasobach CSV. 19. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość odzyskiwania pojedynczych plików systemu operacyjnego z wykonanej kopii zapasowej plików wirtualnej maszyny za pomocą agenta dla środowisk wirtualnych. 20. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość wykonania kopii zapasowej online z serwera Active Directory, a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i ponownej synchronizacji systemu. 21. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość odzyskania pojedynczych obiektów AD z kopii zapasowej plików wirtualnej maszyny serwera AD wykonanej za pomocą agenta dla środowisk wirtualnych. 22. Oprogramowanie powinno posiadać jako dodatkową opcję moduł do archiwizacji danych i systemu plików tak, aby mógł przenosić część danych z tych systemów na oddzielną przestrzeń dyskową celem odciążenia systemów produkcyjnych. Dane zarchiwizowane muszą być dostępne dla poszczególnych użytkowników poprzez sieć WWW. 23. Oprogramowanie musi posiadać możliwość wykonywania kopii zapasowych online baz danych serwera w najnowszej dostępnej wersji oraz odzyskiwania pojedynczych baz danych serwera z kopii zapasowej plików wirtualnej maszyny serwera wykonanej za pomocą agenta dla środowisk wirtualnych. 24. Oprogramowanie powinno posiadać jako dodatkową opcję możliwość deduplikacji danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online, a więc w trakcie zadania wykonywania kopii zapasowej. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie lub na media-serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem kopii zapasowych -jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania danych. Włączenie funkcjonalności deduplikacji danych nie może powodować konieczności doinstalowania dodatkowego oprogramowania po stronie klienta czy media-serwera. Oprogramowanie powinno również posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych firm. 25. Oprogramowanie powinno posiadać jako dodatkową opcję możliwość wykonywania kopii zapasowych online z systemu SharePoint w najnowszej wersji, wraz z odtwarzaniem pojedynczych dokumentów z wykonanej jednoprzebiegowo kopii zapasowej systemu Sharepoint, jak również z kopii zapasowej plików wirtualnej maszyny serwera Sharepoint wykonanej za pomocą agenta dla środowisk wirtualnych. 26. Oprogramowanie powinno mieć możliwość wykonywania kopii zapasowych zarówno po sieci LAN, jak i SAN oraz jako opcję umożliwiać współdzielenie napędów taśmowych pomiędzy mediaserwerami w sieci SAN. 27. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na dostarczonym przez Zamawiającego systemie operacyjnym w środowisku wirtualnym

13 Rozdział 3 Usługi towarzyszące dostawie 3.1 Harmonogram prac Wymaga się, aby Wykonawca w przeciągu 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi: harmonogram prac, dokładny plan i zakres szkolenia personelu Zamawiającego, zasady realizacji dostawy i montażu sprzętu, szczegółowy sposób rozmieszczenia urządzeń w szafie. 3.2 Instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zainstalowania i skonfigurowania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej przeprowadzi: Instalację na wszystkich urządzeniach sprzętowych (serwery macierz) najnowszych zalecanych przez producentów mikrokodów. konfigurację serwerów oraz macierzy dyskowej w działający klaster niezawodnościowy, łącznie z przeprowadzeniem migracji działających systemów strojenie systemu zgodnie z zastosowaniem danej partycji, instalacje i konfigurację oprogramowania do realizacji centralnego backupu, wzajemnego połączenia i uruchomienia wszystkich elementów architektury -wszystkie niezbędne do wykonania połączeń kable dostarczy Wykonawca; testy każdego urządzenia oraz całości architektury strojenie całości architektury systemu, w celu uzyskania optymalnej wydajności. 3.3 Przeprowadzenie Szkoleń Wykonawca zapewni szkolenia dla 2 osób, obejmujących w swoim zakresie: Obsługę techniczną i administrację dla macierzy dyskowej Obsługę techniczną- dla serwerów klastra Administrację klastrem na poziomie podstawowym Obsługę techniczną i administrację dla systemu backup szacowany czas powyższych szkoleń (łącznie 2 dni) Szkolenie dla oprogramowania realizującego wirtualizację środowisk (szkolenie autoryzowane prowadzone przez dostawcę oprogramowania). Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia przez Wykonawcę, o ile zakres szkolenia nie będzie mniejszy od standardowego zakresu dla analogicznego szkolenia dostępnego na zasadach ogólnych (przewidywany czas szkolenia 3 dni) Warunki ogólne dotyczące organizacji szkoleń: Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane ze szkoleniem. W przypadku, gdy szkolenia będą odbywać się poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca pokryje również koszty zakwaterowania oraz wyżywienia. Terminy szkoleń muszą być uzgadniane z Zamawiającym z wyprzedzeniem minimum 14 dni.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo