1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Kokoszka Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 Miejscowość: Stalowa Wola Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu: Moja szkoła i okolica - na płaszczyźnie i w przestrzeni. 1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia") Treści: 1. Liczby wymierne: - działania na liczbach wymiernych, również w zapisie dziesiętnym, przykłady wykorzystania kalkulatora. 2. Procenty: - obliczenia procentowe 3. Statystyka opisowa: - zbieranie, porządkowanie, przedstawianie i interpretowanie danych, średnia arytmetyczna, 4. Figury płaskie: - proste równoległe przecięte trzecią prostą, - twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania, 5. Bryły: - graniastosłupy, Osiągnięcia: 1. Nabycie sprawności w wykonywaniu obliczeń na liczbach wymiernych, szacowanie wyniku obliczeń. 2. Wykonywanie obliczeń procentowych. 3. Stosowanie podstawowych własności figur geometrycznych. 4. Przeprowadzanie nieskomplikowanych rozumowań matematycznych. 2. Określ typ projektu:

2 Odp.: badawczy - konstruowanie modeli,, 3. Wpisz słowa kluczowe: a) odnoszące się do treści merytorycznych (2-3): plan, mapa, prostopadłościany, animacja 3D. b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): Gimp Pinnacle Studio Plus Google SketchUp 4. Czas trwania projektu: Odp.: dłużej niż miesiąc., 5. Podaj temat/y realizowane przez uczniów w ramach projektu: Plan okolicy szkoły (mapa). Makieta okolicy szkoły. Tworzenie budynków na taśmie filmu. Szkoła na różnych mapach. Szkoła (i okolica) w 3D. 6. Jak zostały wybrane tematy projektów (uczniowie zaproponowali listę tematów, nauczyciel przedstawił listę tematów do wyboru, nauczyciel określił jeden temat projektu) i dlaczego została zastosowana taka metoda wyboru tematu/tematów? Nauczyciel zakreślił uczniom zarys przedsięwzięcia, jaki chodzi mu po głowie i wywiązała się z tego dyskusja jak można to zrealizować. Uczniowie wysuwali coraz to nowe

3 pomysły i stąd wzięło się kilkanaście zagadnień, które można by wykonać podczas realizacji tego projektu. Patrząc realnie na czas trwania projektu i możliwości klasy (bo założeniem moim było realizować projekt z całą klasą, by zaangażować również tych słabszych, a nie realizować projekt z wybrańcami chętnymi ze szkoły) oraz analizując pomysły z grupą uczniów wyodrębniliśmy te, w których mogliby zaistnieć poszczególni uczniowie a łączyło by się to w całość. 7. Podaj główne cele projektu. Pamiętaj, by uwzględnić także cele związane z wykorzystaniem komputera i internetu! (maksymalnie sześć) Cel projektu to przede wszystkim chęć zainteresowania matematyką uczniów o nieszczególnych zdolnościach matematycznych. Wzbudzenie zainteresowania uczniów jak można najbliższą okolicę "przenieść na ekran komputera", jak można zbudować i przedstawić ją, wykorzystując własne pomiary, znajomość skali, obliczeń z użyciem kalkulatora, manualnych zdolności w budowaniu brył, rysowaniu, czy tworzeniu animacji w 3D, by oglądać na różne sposoby: z każdej strony z powierzchni ziemi, a nawet z powietrza. Celem jest wpleść w to elementy statystyki, obliczeń procentowych, własności figur i brył. Z drugiej strony chciałabym, by uczniowie wykorzystywali komputer, Internet do rozwijania własnych zainteresowań, do poznawania nowych programów, do nowych poszukiwań, by byli twórczy i zainteresowani rozwojem technologii informacyjnej, by wykorzystywali to w rozwoju własnej osobowości. W projekcie chcę zajmować się różnymi zagadnieniami matematycznymi wykorzystując połączenie ciekawej (tak myślę) "informatyki" z własnymi badaniami, z tworzeniem różnych obrazów, z posiadaną i zdobytą wiedzą w różnorodny sposób, by każdy z uczniów klasy znalazł cząstkę dla siebie. 8. Uzasadnij, że wskazane cele są: a) mierzalne (czyli po czym poznasz, że uczniowie je osiągnęli): Wykonanie planu okolicy szkoły. Wykonanie makiety okolicy. Nagrany film. Stworzona animacja w 3D. Wykonana prezentacja. b) ambitne, ale realistyczne:

4 Połączenie wielu technik do przedstawienia jednego "modelu". Różnorodność zadań pozwalających zaangażować wszystkich uczniów klasy. Poznanie nowych narzędzi komputerowych: program do obróbki filmów, program do tworzenia w 3D. c) wskazują także końcowy efekt, a nie samo działanie: Efektem końcowym będzie stworzenie wystawy przedstawiającej okolicę szkoły na różny sposób (mapa okolicy, makieta, zdjęcia, animacja). 9. W jakiej grupie (klasie) projekt będzie realizowany (poziom, liczba osób)? Cała klasa III B gimnazjum - klasa o niskim poziomie, 20 uczniów. Pragnę zainteresować każdego ucznia jakimś zagadnieniem wchodzącym w skład projektu - "Każdy znajdzie tu coś dla siebie" i zaangażować do stworzenia wspólnego dzieła. 10. Co w informacji zwrotnej konsultanta merytorycznego było najistotniejsze? Jakie wskazówki zamierzasz wykorzystać? W kontaktach z konsultantem merytorycznym ważne było utwierdzenie mnie w przekonaniu, że pomysł jest ciekawy. Najistotniejsze było zwrócenie uwagi na opracowanie dobrego harmonogramu działań, by zrealizować obszerny projekt, który zaplanowałam. Pragnę wykorzystać podpowiedziany program do animacji 3D. 11. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze na tym etapie pracy w projekcie? Wypowiedź uzasadnij co najmniej dwoma konkretnymi przykładami: Na tym etapie pracy w projekcie najłatwiejsze było ustalenie działań, by zrealizować pomysł oraz zaplanowanie kto z klasy widzi się w realizacji poszczególnego zadania. Najtrudniejsze było chyba opisanie w wizytówce planów i zamierzeń, by nie przesadzić w działaniach, które same się nasuwają na myśl by je wykonać. Trudnością jest to realne myślenie. Etap 2. Planowanie realizacji projektu przedmiotowego 1. Temat(y) projektu i krótkie uzasadnienie wyboru. Odnieś się do podstawy programowej i programu nauczania, do zainteresowań, pasji uczniów, a także wiedzy i umiejętności, które warto, żeby opanowali lub rozwinęli uczniowie. Temat projektu to "Szkoła i okolica na płaszczyźnie i w przestrzeni". Właściwie to

5 przedstawienie okolicy szkoły na różny sposób i stąd poszczególne tematy: Plan okolicy szkoły (mapa). Makieta okolicy szkoły.tworzenie budynków na taśmie filmu. Szkoła na różnych mapach. Szkoła (i okolica) w 3D. Podczas realizacji będzie więc skala, plan, mierzenie, jednostki, szacowanie, przeliczanie, elementy statystyki... Elementy makiety - domki to prostopadłościany. Realizując projekt z całą klasą chcę by uczniowie wykorzystywali komputer, Internet do rozwijania własnych zainteresowań, do poznawania nowych programów, do nowych poszukiwań, by byli twórczy i zainteresowani rozwojem technologii informacyjnej. Projekt obejmuje działania i treści matematyczne niezbędne do egzaminu gimnazjalnego i takie, by każdy z uczniów klasy znalazł cząstkę dla siebie. 2. W jaki sposób uczniowie zostali podzieleni na zespoły? Odp.: uczniowie sami dobrali się w zespoły, 3. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś o takim sposobie podziału? Jakie ma to znaczenie dla projektu? Moim zamierzeniem od początku było zaktywizować całą klasę. Dlatego projekt ma wiele wątków, łączących się w całość. Po ustaleniu z klasą zakresu naszych działań by zrealizować projekt, każdy uczeń klasy miał czas na zastanowienie się, co mógłby zrobić podczas realizacji projektu. Każdy mógł ocenić swoje możliwości i zająć się tą cząstką w której się widział. Różnorodność poruszanych zagadnień umożliwiała taki wybór. I tak uczniowie dopisali się do poszczególnych zadań, według swoich zainteresowań i umiejętności. Tylko zadanie polegające na dokonywaniu pomiarów i obserwacji otoczenia, czyli zebranie danych do 2 pierwszych zadań wykonywać mieli wszyscy podzieleni na 4 grupy (bo 4 ulice) by każdy poczuł smak projektu i miał udział w stworzeniu planu okolicy. Taki podział pracy uważam za podstawę do sukcesu w realizacji: każdy czuje się odpowiedzialny, bo wszyscy zaczęli realizację i zdobyli dane, a potem każdy wykonuje cząstkę, którą wybrał. 4. Narzędzia i/lub programy komputerowe i internetowe, które zamierzacie wykorzystać w tym projekcie. Dlaczego właśnie takie? Gimp - obróbka zdjęć do galerii i do dokumentacji działań Pinnacle Studio Plus - wykonanie filmu program OCAD - stworzenie fragmentu planu Google SketchUp - wykonanie modelu budynku szkoły w 3D Excel - obliczenia statystyczne

6 Kalkulator - obliczenia do przeliczeń w skali Google Earth - wyszukanie mapy okolicy Wyszukiwarka internetowa - poszukiwania schematów wykonywania brył metodą origami Power Point - wykonanie prezentacji dokumentującej działania w projekcie 5. Źródła informacji (jeśli także internet, to podaj przykładowe strony). Rozmowa z geodetą, Urząd Miasta (Wydział Zagospodarowania Przestrzennego) internet: Zasoby potrzebne do realizacji projektu. Którymi z nich już dysponujecie, a które będzie trzeba zdobyć (np. programy, materiały)? Jak to zrobicie? Dysponujemy: aparatem cyfrowym, kamerą cyfrową, przyrządami kreślarskimi, papierem, pracownią komputerową z dostępem do internetu i z zainstalowanym pakietem Office i programami do obróbki graficznej Zainstalować musimy niezbędne oprogramowanie (program OCAD, Google SketchUp) - dostępne są wersje demonstracyjne (niestety na komercyjne nas nie stać) 7. Sposób dokumentowania pracy uczniów. Od pierwszych chwil tworzymy "zdjęciową kronikę filmową', naszych działań, by powstał na bazie zdjęć i komentarzy film, ew. prezentacja multimedialna. Wykonane kroki projektu to elementy namacalne: plan, makieta, film, galeria zdjęć. 8. Sposób prezentacji rezultatów. Przedstaw krótko wstępny pomysł prezentacji, np. scenariusz imprezy, opis i spis treści publikacji, plan zawartości strony internetowej. Przedstawienie rezultatów odbędzie się na "I Targach Edukacyjnych", które będą inauguracją Roku Przedmiotów Matematycznych, jaki chce ogłosić na rok szkolny 2008/2009 Wydział Edukacji i Zdrowia w mojej Gminie. Targi edukacyjne to pokaz działań twórczych nauczycieli w naszej gminie - każda szkoła może przedstawić pomysł, projekt, czyli "Przykład Dobrej Praktyki" wykonywanej w tym roku szkolnym. Widzę to na zasadzie Forum Nauczycieli. (Ze względów organizacyjnych i pilotażowych ograniczę się tylko do przedmiotów ścisłych) Projekt mój to jakby inauguracja i inspiracja do powstania i realizacji ciągu projektów, jaki w przyszłym roku szkolnym podejmą nauczyciele.

7 (Mam nadzieję, że przedstawienie projektu będzie dobrym początkiem realizacji szeroko zakrojonego planu na przyszłość.) 9. Kryteria oceny 9a. Jakie kryteria oceny uczniów przyjęliście? Przedstaw listę kryteriów, czyli tych rzeczy, które będziesz przede wszystkim brać pod uwagę przy ocenie pracy uczniów/zespołów. Ze względu na różnorodność zagadnień łączących się ze sobą jako najważniejszą zasadą jest terminowość wykonanych działań. Następnym elementem oceny jest "zaangażowanie" w wykonanie swojej części czyli jak wiarygodnie przeniesione są obserwacje na liczby, rysunki, modele. Można powiedzieć wkład pracy wykonany w realizację, oczywiście na miarę swoich możliwości i rzeczywistych warunków. Wygląd wizualny. 9b. Kto je ustalił (uczniowie, nauczyciel, razem)? Jak zostały przyjęte przez uczniów? Jak się upewniłeś, że uczniowie je rozumieją? Zasady oceny ustaliliśmy wspólnie, a wynikały one po analizie naszych cząstkowych zadań wchodzących w skład realizacji całego projektu. Ponieważ wynikały z dyskusji uczniów i potrzeby efektu końcowego projektu, który uczniowie dobrze zrozumieli (wiem to po pomysłach i sposobie wyboru działań do realizacji przez poszczególne grupki, bądź uczniów) więc myślę, że uczniowie je dobrze rozumieją. 9c. Czy podczas realizacji projektu nauczyciel i uczniowie się do nich odwołują? W jaki sposób? Uczniowie, ani nauczyciel w tej fazie realizacji projektu nie musieli odwoływać sie do zasad oceny. Pierwszą część - pomiary i częściowe obserwacje dokonywali wszyscy i dopiero teraz następuje podział na poszczególne zadania. 10. Zasady pracy przyjęte przez członków zespołu zadaniowego 10a. Jak zostały ustalone? Poszczególne zespoły swoje zasady wykonania działań w ogólnym zarysie ustaliło na

8 wspólnej dyskusji, gdzie wszyscy wymieniali się pomysłami. Szczegóły dopracowywała sobie każda grupka realizująca poszczególne drobne zadanie indywidualnie, zależnie od potrzeb zadania. Oczywiście nauczyciel spełniał rolę konsultanta, odpowiadając na postawione pytania i rozwiewając ew. wątpliwości a właściwie to przede wszystkim hamując ich nadmierną pomysłowość i inwencję twórczą. 10b. Lista najważniejszych zasad: Terminowość. Wykonanie elementów zadania. Jakość wykonania. "Danie z siebie wszystkiego" (zaangażowanie) Zainteresowanie pracą innych grup (wsparcie i mobilizacja, doradztwo) Prosimy o załączenie trzech dokumentów (w formacie np. word, excell, pdf), które powstały w trakcie pracy z uczniami:1. Tabelę zawierającą listę kryteriów oceniania z pkt. 9a (lub kartę oceny projektu) 2. Harmonogram realizacji zadań. 3. Kartę pracy jednego z zespołów. Etap 3. Działanie 1. Jakie tematy poruszyliście na spotkaniach konsultacyjnych? Kto brał udział w spotkaniach? Ile tych spotkań się odbyło i jak często się odbywały? Czy spotykałaś/spotykałeś się ze wszystkimi razem, czy też były to spotkania indywidualne lub grupowe? Mieliśmy od początku ustalony stały dzień i czas spotkań konsultacyjnych (wtorki ) i każdy w tym terminie mógł przyjść, porozmawiać o projekcie, uzyskać wskazówki, skorzystać z pracowni komputerowej, czy wykonać w szkole wybrane zadanie. Rozmowy nt projektu, jego realizacji odbywały się często - mam 5 godzin lekcji tygodniowo z klasą realizującą projekt, więc był czas po lekcji na rozmowy. Uczniowie chętnie opowiadali o działaniach, widać, że przeżywali realizację projektu. Byli uczniowie, którzy zdawali relację z każdego wykonanego kroku. Realizacja niektórych zadań musiała odbyć się w mojej obecności ze względów technicznych (użycie kamery szkolnej i obróbka filmu w pracowni komputerowej) 2. Napisz relację z jednego ze spotkań konsultacyjnych. Na jednym z początkowych spotkań z całą grupą udaliśmy się przed szkołę w celu

9 dokonania pomiarów i odpowiednich obserwacji. Mieliśmy 50 metrową taśmę mierniczą i ogromną ciekawość co nam z tego wyjdzie. Ustaliliśmy na początku, kto mierzy taśmą, kto krokami, a kto zapisuje wyniki pomiarów i w jaki sposób, by były czytelne dla następnych osób do dalszych działań. I tak rozpoczęliśmy nasze dzieło, sprawnie mierząc, licząc, że zapomnieliśmy o dodatkowych obserwacjach: kształt i wielkość budynków, kolory dachów. Uczniowie nie chcieli przerywać mierzenia i wracać, (pomiary dokonywaliśmy "naokoło" szkoły) zobowiązali się, że wracając ze szkoły dokonają odpowiednich obserwacji. Następnego dnia zaraz rano usłyszałam, że 28% dachów na ulicy Szkolnej jest koloru brązowego. Uff, zaszczepiłam bakcyla. Dostałam również wtedy kartkę (od uczennic odpowiedzialnych za to), z przeliczeniem na metry tych pomiarów dokonanych krokami na jednej z ulic. Zadowolona, na kartkówce dałam zadanie: oblicz medianę długości posesji na ulicy Wesołej. Potrzebne długości miałam z ich pomiarów. Zapłatą dla mnie były słowa: taka matematyka mogłaby być zawsze. 3. Jakie zmiany w projekcie (jeśli w ogóle) wprowadziliście (np: zmiany z jednego celu, zmiany w harmonogramie, rezygnacja z narzędzia lub programu komputerowego itp.) i dlaczego podjęliście decyzję o wprowadzeniu zmian? Wykonaliśmy dodatkowo obserwacje z 3 piętra szkoły na widoczne części osiedla - ułatwiło nam to wykonanie szkicu. Ładny widok z okna na okolicę szkoły i stąd się wziął pomysł jeszcze jednego ujęcia widoku okolicy szkoły - zdjęcia okolicy ze szkolnych okien na cztery strony świata. Wprowadzenie takiego ujęcia widoku okolicy zrekompensowało nam ujęcie okolicy szkoły z programu Google Earth, który niestety w widoku ma tylko zarys ulic. Dostępny obraz satelitarny z Google Earth jest niezadawalający. Pewną modyfikacją w realizacji projektu (ze względów organizacyjnych) będzie prawdopodobnie przedstawienie rezultatów na Forum wymiany doświadczeń tylko 3 szkół, które współpracują z naszą, będzie to jakby próba przed "I Targami Edukacyjnymi", które odbędą się (w przypadku sukcesu) na szczeblu Gminy, ale już po zakończeniu projektu, na początku czerwca. 4. Co uczniom szło najlepiej a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy? Przedstaw po przynajmniej jednym konkretnym przykładzie w każdej z tych dwóch kategorii (UWAGA: problemy z komputerem i internetem poruszysz w pytaniu 5.). Uczniom dobrze szło wykonywanie pomiarów, dokonywanie obserwacji otoczenia, radzili sobie dobrze z obliczeniami statystycznymi dotyczącymi obserwacji. Cieszy mnie to, bo było to praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej. Uczniowie większe trudności mieli z naszkicowaniem planu osiedla, czyli z przeniesieniem pomiarów i obserwacji na papier. Woleli praktyczny aspekt projektu. Może wpływ na to miało również dziwne położenie działek.

10 5. Jak oceniasz postępy uczniów w wykorzystaniu komputera i internetu? Z czym radzili sobie najlepiej, a z czym najgorzej, czym cię zaskoczyli? Podaj konkretne przykłady. Jeżeli chodzi o postępy uczniów w wykorzystaniu komputera to nie mogłam narzekać - uczniów tych uczyłam przez 8 lat na lekcjach informatyki, (informatykę mają od pierwszej klasy szkoły podstawowej), więc wykorzystanie Excela do obliczeń procentowych, czy programu graficznego do obróbki zdjęć, nie sprawiało im żadnego kłopotu. Jeżeli chodzi o nowe programy Pinnacle, SketchUp (nie wykorzystywane na lekcjach wcześniej) to oczywiście wymagały pokazania, ale uczniowie zafascynowani ich możliwościami szybko je "rozpracowali" i w pełni wykorzystują. Zaskoczyło mnie zafascynowanie programem SketchUp i pytaniem, czy mogą zrobić animację nie tylko budynku lecz także placu szkolnego. Jeżeli chodzi o korzystanie z internetu przy wyszukiwaniu diagramów wykonywania brył metodą origami to podziwiam ich upór w szukaniu, nie tylko na stronach w języku polskim. 6. W jakich sytuacjach udzieliłaś/udzieliłeś uczniom pomocy? Podaj 2-3 przykłady. Pierwsza pomoc, a właściwie wspólnie wykonane zadanie polegające na sposobie dokonania pomiarów w terenie i propozycji wykorzystania kroków do pomiarów i sposobu przeliczenia na metry. Przeliczenie pomiarów, by ustalić właściwą skalę, by narysowany plan mieścił się w realnych wymiarach. Druga pomoc to zaproponowanie sposobu nagrywania wykonywania elementów bryłek metodą origami, by były widoczne poszczególne złożenia. 7. Czy trzeba było mobilizować uczniów do pracy? Jeśli tak, jakie zastosowałaś/zastosowałeś sposoby na mobilizowanie uczniów? Podaj 3 przykłady, odwołując się do przypadków konkretnych uczniów (bez podawania nazwisk). Była taka chwila mniejszej aktywności uczniów, po tej części którą wykonywali wszyscy kiedy uczniowie uświadomili sobie, że nie będziemy dokonywać następnych rzeczy razem i trzeba samemu zabrać się do pracy. Był to także czas przed egzaminami gimnazjalnymi. Wykorzystałam część pomiarów na lekcji przy powtórzeniu dotyczącym danych statystycznych (mediana, średnia) i dotarło do nich, że podczas realizacji projektu powtarzamy materiał jakby przy okazji. Podobało im się połączenie materiału, którego sie uczyli z tym co wykonywali. W najbliższy wtorek po tym dokończyli pomiary na ostatniej ulicy i powstały częściowe szkice. Mobilizacją również było zawieszenie w klasie harmonogramu z terminami - konkretne osoby czuły się kontrolowane przez innych, gdy zerkali na plan i rozmawiali między sobą. Kolejnym przykładem mobilizującym osoby odpowiedzialne za rysunek 3D w programie

11 SketchUp było ogłoszenie konkursu w szkole na animację budynku szkoły i placu szkolnego w tym programie. 8. Jak uczniowie współpracowali/współpracują ze sobą? Czy pojawiły się jakieś trudności lub konflikty? Jeśli tak, to jak z nimi sobie radzili? Na czym polegała twoja rola w tych sytuacjach? Początkową część projektu wykonywaliśmy wszyscy - byli uczniowie chętni i zaangażowani. Kolejne części projektu wykonywali w małych, często dwuosobowych grupkach -dobierali się sami nie tylko między sobą ale także do poszczególnych zadań. Może i to miało wpływ, na dobra współpracę, nie zauważyłam trudności czy konfliktów. Nawet w sytuacji, gdy zachorowała uczennica, która miała część szkicu, po chwilowej konsternacji grupy - co teraz, było wyjście z sytuacji, bo ja miałam kopię. I taka była moja rola - być przewidującą i czuwać nad wszystkim. 9. Jak przebiega praca nad dokumentacją projektu? (podaj konkretne formy dokumentacji, które zastosowali uczniowie). Czy uważasz, że jest wystarczająca? Odpowiedź uzasadnij. Częścią dokumentacji projektu są wykonane elementy: plan, makieta (w trakcie tworzenia) oraz zdjęcia okolicy i szkoły, PrintScreen z Google Eartch, które posłużą do zrobienia wystawy. Mamy wykonany budynek szkoły i najbliższe otoczenie w programie SketchUp. Czy wykorzystamy jedynie PrintScreeny, czy nagramy film kamerą, ręcznie pokazujący widok 3D budynku, zależy od możliwości 8-godzinnej wersji programu, którą sprawdzimy po wykonaniu całej pracy w wersji free programu. (Dopisuję w ostatniej chwili - będzie animacja 3D w programie SketchUp) Dodatkowo wykonujemy zdjęcia i mini filmiki aparatem cyfrowym podczas realizacji różnych etapów i elementów projektu - powstaje z tego film w programie Pinnacle Studio plus i "kronika zdjęciowa" na wystawę. Ze względu, że elementem końcowym są materialne, namacalne prace wydaje mi się, że dokumentacja realizacji projektu jest wystarczająca. Poniżej, zamieścić cztery zdjęcia, które przedstawiają pracę nad projektem lub działania uczniów. Zdjęcia powinny być zapisane w postaci plików jpg, każde maksymalnej wielkości 2MB. Jeśli załączasz zdjęcia, w polu "Wyświetlana nazwa pliku" wpisz ich tytuł Etap 4. Prezentacja i ocena

12 Podaj ostateczny tytuł realizowanego przez ciebie projektu: Szkoła i okolica na płaszczyźnie i w przestrzeni. 1. Przedstaw krótki opis publicznej prezentacji. Wymień wszystkie formy i tematy prezentacji. Jeśli każdy zespół przygotowywał co innego, podaj, jakie konkretnie tematy i w jakiej formie przygotowały poszczególne grupy. Publiczna prezentacja projektu odbyła się na zorganizowanym przeze mnie dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół gimnazjalnych I Forum Nauczycieli pt.: "Bank Pomysłów i Dobrych Praktyk". Forum miało na celu utworzenie pomostu pomiędzy zakresami różnorodnych doświadczeń, pomysłów i inspiracji nauczycielskich w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Była to okazja do podzielenia się z nauczycielami z innych szkół naszymi dokonaniami, pokazanie, że uczenie się może nie być niechętnie widzianą, odtwórczą działalnością a może stać się pasjonującym odkrywaniem wiedzy. Forum połączone było z wizytą w naszej szkole Gościa - dr Marka Rolad-Mieszkowskiego (Adjunct Professor, Dalhousie University, Halifax), który współuczestniczył w realizacji projektu "Izaak Newton i jego optyka" w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej w roku ubiegłym. Po przedstawieniu przeze mnie idei kursu EzI uczniowie przedstawili kolejne etapy realizacji projektu i efekty swojej pracy, wsparte było to prezentacją pokazującą zdjęcia z wykonywania zadań i efektów pracy, która była wyświetlana w tle: 1. Wykonanie pomiarów - uczeń opowiedział o sposobach dokonywania przez wszystkich uczniów pomiarów długości posesji na poszczególnych ulicach: miarą mierniczą oraz krokami. Uczennica zademonstrowała jak próbowaliśmy zmierzyć kąt zakrętu ulicy przy pomocy przyrządów kreślarskich jakimi dysponujemy w szkole. 2. Zapisywanie obserwacji - kolejny uczeń opowiedział jakich obserwacji dokonywaliśmy, że interesował nas rodzaj domów - ilość kondygnacji, kolor pokrycia dachu oraz układ posesji. 3. Obliczenia statystyczne - kolejny uczeń opowiedział do czego zostały wykorzystane obserwacje - jakie obliczenia procentowe wykonali, Przedstawiana prezentacja pokazywała diagramy procentowe, a uczeń opowiedział o ich wykonaniu w programie Excel. Uczennica zaprezentowała wnioski jakie uczniowie mogli wyciągnąć z obserwacji, co pokazywały wykresy: że mieszkańcy okolicy najczęściej wybierali czerwony kolor dachu i jakich domków jest więcej (piętrowych o 26%). Kolejny uczeń przedstawił pojęcie mediany i podał wyliczenie mediany długości posesji poszczególnych ulic otaczających okolicę szkoły. 4. Przeliczanie wyników - o trudnościach i sposobie poradzenia sobie z przeniesieniem pomiarów ze szkiców, przeliczeniem długości posesji z kroków na metry, doborem

13 odpowiedniej skali, przeliczeniem wymiarów by nasz plan zmieścił się na planszy, a na nim jeszcze domki... opowiedziały wykonujące to uczennice. 5. Narysowanie planu - niestrudzone rysowniczki (3 razy próbowały zmieścić plan na arkuszu brystolu) zaprezentowały wykonaną makietę zbudowaną na narysowanym planie. Plan obejmował część osiedla, zawierał układ ulic i działek oraz długości posesji. Makieta była wyeksponowana z boku sali, gdzie odbyła sie prezentacja. 6. Wykonanie elementów makiety metodą origami - uczennice wyjaśniły, że znajdujące się na makiecie papierowe sześciany (o pełnych ścianach) symbolizują domki parterowe, a prostopadłościany zbudowane z krawędzi to domki piętrowe. Podczas wyświetlenia na dużym ekranie filmów przedstawiających poszczególne kroki wykonania jednego elementu bryłki dwie uczennice wykonały elementy składając odpowiednio kartkę kwadratową na ścianę sześcianu, prostokątną na krawędź prostopadłościanu. Do wykonania makiety uczennice wykonały ok. 200 takich elementów. 7. Wykonanie zdjęć i montaż filmu - Kolejny uczeń wyjaśnił, że film pokazujący wykonanie elementu sześcianu powstał ze złożenia w programie Pinnacle Studio zdjęć wykonanych aparatem, rejestrując poszczególne złożenia kartki jako poszczególnych scen filmu połączonych ciekawymi przejściami. Drugi film, nagrany został bezpośrednio kamerą cyfrową, rejestruje jak uczennica wykonuje element bryły. Film "obrobiony" również w programie Pinnacle Studio. 8. Wyszukanie różnych map i planów okolicy szkoły - uczniowie odsłonili wykonaną wystawę zdjęć dużego formatu umieszczonych na sztaludze pt: " Okolica szkoły na różnych mapach" Wystawa zawierała zdjęcia podpisane (przy wykorzystaniu edytora Word) skąd pochodzi zdjęcie mapy lub planu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zdjęcie z lotu ptaka wykonane z motolotni a uzyskane od męża nauczycielki naszej szkoły. 9. Lekcja geodezji i kartografii - to drugie oprócz wykonania pomiarów zadanie całej klasy. Uczniowie przedstawili zdjęciową relację wzbogaconą opisem słownym jak poznali sposoby dokonywania pomiarów. Dzięki uprzejmości geodetów mogli sami dokonać pomiarów odległości dotyczących budynku szkoły za pomocą węgielnicy pryzmatycznej i tachimetru elektronicznego. Poznali sposoby zapisów danych na mapach i zastosowanie poszczególnych danych. Efektem było narysowanie własnego planu okolicy szkoły i porównanie jej z otrzymanym planem z Wydziału Geodezji. 10. Stworzenie trójwymiarowego budynku szkoły - Najbardziej zainteresowani informatyką rozpracowali prawie samodzielnie program do animacji 3D - Google SketchUp i odwzorowali budynek szkoły oraz częściowo plac szkolny. Program umożliwia nagrywanie poszczególnych scen obrotu budynku i wyeksportowanie jako plik avi. Ze względu na rozmiar pliku umieściliśmy je na oraz Na prezentacji zademonstrowany został pokaz budynku bezpośrednio z programu oraz zapisany już filmik pokazujący szkołę z każdej strony. 11. Porównanie animacji z odpowiednimi zdjęciami szkoły - wykonane zdjęcia budynku

14 szkoły z każdej strony oraz printscreeny odpowiednich ujęć budynku 3D wykonanego w programie SketchUp posłużyły po obróbce fotograficznej do wykonania wystawy galerii prac "Szkoła w obiektywie i animacji 3D" Wykonywanie dokumentacji - na bieżąco gromadzone zdjęcia były podstawą do wykonanej prezentacji z działań nad realizacją projektu oraz prezentującej rezultaty prac wyświetlanej w tle prezentowania efektów pracy nad projektem "... na piaskach czasu pozostał nasz ślad" - cała realizacja projektu ma również sprawozdanie na stronie szkolnej (www.zso1.stalowawola.pl patrz: Programy) 14. Podsumowanie projektu - moja wypowiedź oraz Pani naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, która wyraziła zadowolenie z pracy i efektów uzyskanych przez całą klasę przy realizacji tego projektu. Podziękowała uczniom wspaniałego przeżycia lekcji "matematyki połączonej z geografią wspartą komputerem i siecią Internet - inaczej". Pan Naczelnik Wydziału Geodezji pogratulował pomysłu i wytrwałości w wykonaniu tylu działań. 14. Ciąg dalszy Forum Nauczycieli (bez uczniów) - dyskusja o projekcie oraz prezentacja innych materiałów i projektów realizowanych przez nauczycieli. 2. Opisz prezentację wybranej grupy zadaniowej. Zadbaj o szczegółowość i obrazowość opisu tak, aby osoba czytająca mogła wyobrazić sobie, co dana grupa zrobiła w samym projekcie i jak to przedstawiła w czasie prezentacji. Wszelkie materiały wypracowane przez zespoły w trakcie realizacji projektu dołącz do wizytówki projektu. (Jeżeli masz z tym problem, wyślij pliki jako załącznik na adres UWAGA: wysyłane materiały musza być dokładnie opisane - nazwa szkoły, nazwa grupy w kursie EZI, tytuł projektu, opis przesyłanego pliku itp.) Grupa uczniów zaprezentowała slajdy zawierające diagramy procentowe oraz wynik obliczeń statystycznych, powstałe z wykorzystania danych zebranych podczas wykonywania pomiarów długości posesji na poszczególnych ulicach (i odpowiednim przeliczeniu ich na metry przez inną grupę) oraz dokonywania odpowiednich obserwacji. Uczniowie obserwowali układ posesji, interesowały nas rodzaje zabudowań (ilość kondygnacji budynku) oraz kolory dachów. Po odpowiednim zapisaniu danych i ułożeniu formuł obliczeniowych w programie Excel otrzymali obliczenia mówiące o procentowej ilości domów parterowych i piętrowych oraz przedstawiające procentowy wykaz domów o poszczególnych kolorach dachów. Uczniowie wykonali w programie Excel odpowiednie diagramy procentowe. Również Excel posłużył do policzenia mediany długości posesji poszczególnych ulic. Materiały te były wcześniej przedstawione przez uczniów na lekcji matematyki jako powtórka tych zagadnień przed egzaminem gimnazjalnym. Na prezentacji oprócz zaprezentowania slajdów z wykresami i opowiedzeniu skąd wzięli dane do nich, zaprezentowali również wnioski: jaki kolor dachu mieszkańcy wybrali najczęściej oraz jakich domów jest więcej na naszym badanym terenie - najbliższej okolicy szkoły.

15 3. Wymień sukcesy i trudności związane z końcową prezentacją projektu (podaj przynajmniej po dwa przykłady). Najważniejszym sukcesem było to, że uczniowie przedstawili swoje działania wykonywane podczas realizacji projektu w sposób bardzo naturalny: nie było żadnego ustalonego wcześniej scenariusza z podziałem na role, pomocną była tylko wcześniej przygotowana przez nich prezentacja multimedialna opisująca kolejne etapy pracy. Po prostu uczniowie tak dobrze "czuli" swoje wykonywane zadania, że opowiedzenie na forum publicznym było tylko kwestią tremy, z którą też się świetnie uporali, ku mojemu zaskoczeniu. Drugim sukcesem była obecność znamienitych gości: zaprzyjaźnionego naukowca dr Marka Roland-Mieszkowskiego (Adjunct Professor, Dalhousie University, Halifax) Naczelnika Wydziału Geodezji i Obrotu Nieruchomościami p. Andrzeja Winiarczyka, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowa Wola p. Haliny Wołos, Pani dyrektor naszej szkoły, nauczycieli z innych gimnazjum naszego miasta oraz część nauczycieli naszej szkoły. Do trudności możemy zaliczyć fakt przyspieszenia terminu prezentacji końcowej o 3 dni, ze względu na planowane połączenie wizyty gościa z Kanady i terminem jego przyjazdu. Drugą trudnością związaną z prezentacją końcową był fakt, że ci sami uczniowie przed prezentacja tego projektu brali udział w pokazowych zajęciach z udziałem gościa z Kanady". Uczestniczenie jednocześnie w dwóch takich przedsięwzięciach było dużym przeżyciem dla uczniów. 4. W jaki sposób dokonaliście oceny projektu? Na jakiej podstawie oceniliście, czy i w jakim stopniu projekt się udał lub nie? Zrelacjonuj dokładnie, jak to się odbyło, przedstaw wyniki tej oceny. Pierwszą oceną projektu były oklaski i gratulacje na publicznej prezentacji. Następnego dnia ze względu na zainteresowanie wystawami przedstawiliśmy projekt dla klas II gimnazjum. Ponieważ nie opracowywaliśmy żadnego scenariusza prezentowania, a założyliśmy, że po prostu przedstawiciel z każdej grupki opowie o działaniach i przedstawi efekty pracy (ryzyko i rzut na głęboką wodę - ale wiedziałam, że muszą się zmobilizować i pokazać to co robili) to zostało tylko do zdecydowania, kto opowie o zadaniach wykonywanych przez wszystkich: pomiary, zajęcia z geodetami. To, że uczniowie po prostu opowiedzieli o swojej pracy w odpowiedniej kolejności wynikało ze znajomości projektu i ich zaangażowania. Uczniowie po kolejnej prezentacji z dumą opowiadali o swoich działaniach. Więc sam wygląd prezentowania dawał odpowiedź, że projekt się udał. Omówiliśmy jednak następnego dnia efekty naszych działań i uczniowie wypełnili ankiety wcześniej przygotowane, które pozwoliły odpowiedzieć na pytania o współpracę, o podział zadań, o ich odczuciach, o korzyściach z projektu, pozwolił na

16 samoocenę. Uczniowie przyznali, że były chwile ich zwątpienia, mniejszej aktywności, ale różnorodne zadania i możliwość wykonywania tego co im odpowiadało i powiązanie działań zmotywowało ich do dalszej pracy. Niektóre rzeczy choć w ostatniej niemal chwili, ale były zrobione. Cieszyli się, że projekt ukończyli pomyślnie, zdali sobie sprawę, że przyczynił się do zgrania klasy, że pokazali wszystkim, że mogą coś dobrego zrobić. 5. Przedstaw wnioski jednego z zespołów lub wszystkich uczestników projektu na temat współpracy i komunikacji w grupie/grupach w czasie realizacji projektu. Prosimy o co najmniej dwa cytaty z wypowiedzi uczniów. Cytaty z ankiet nt współpracy: "Zacieśniły się więzi między nami, jedni od drugich byliśmy zależni - mogliśmy na sobie polegać" "Uczyliśmy się współpracy i odpowiedzialności" "Wszyscy zrozumieliśmy, że możemy razem współpracować, osiągnęliśmy lepszy kontakt z innymi koleżankami i kolegami" "Był to pierwszy udany projekt naszej klasy - całej!" "Po raz pierwszy nasza klasa pokazała innym, że potrafimy zrobić coś dobrego" "Przekonałam się, że jeżeli chce się osiągnąć cel, to trzeba się naprawdę zmobilizować i współpracować z innymi" "Praca w grupie była bardzo bobra, na początku musieliśmy czekać na przekazanie pracy przez innych, ale potem było już sprawniej - sami sie upominaliśmy, przypominaliśmy "Każdy miał okazję się czymś wykazać" "Realizacja projektu dała nam wiele nowych doświadczeń, które pomogą nam w dorosłym życiu" 6. Co uczniom dała praca metodą projektu? Czego się nauczyli zarówno w dziedzinie, której dotyczył projekt, jak i w zakresie posługiwania się komputerem i internetem? Wymień konkretne rzeczy, których się nauczyli. Czego jeszcze muszą się nauczyć? Podaj dwa przykłady wiadomości i umiejętności, które opanowali najsłabiej. Zilustruj je co najmniej dwoma cytatami z wypowiedzi uczniów (np. z ich kart samooceny albo z końcowego omówienia na forum klasy). - Nauczyli się korzystać z nowych dla nich programów komputerowych: SketchUp, Pinnacle Studio Plus, Google Earth - Uczniowie w ciekawy sposób powtórzyli niektóre pojęcia matematyczne przed egzaminem gimnazjalnym: procent i obliczenia z nim związane, średnia, mediana, skala, własności prostopadłościanów, działania obliczeniowe. Uczniowie opanowali arkusz kalkulacyjny, umiejętność wyszukiwania informacji w internecie, wykonywania printscreenów i podstawy obróbki graficznej. Nad

17 zaawansowaną grafiką, również tą trójwymiarową, obróbką filmów muszą jeszcze popracować. Cieszę się, że zainteresowały ich te programy, myślę, że chętnie do nich w miarę potrzeby powrócą. - Zacieśniły się więzi między uczniami. - Niektórzy pokonali tremę przed wystąpieniem. - Uczyli się odpowiedzialności i nad tym muszą popracować, - Uczniowie muszą zrozumieć, że sukces sam nie przychodzi, że aby coś osiągnąć trzeba włożyć czasem ogrom pracy i chcieć przede wszystkim współpracować z innymi. Jest to ważne tym bardziej, że kończą gimnazjum i znajdą się w nowym środowisku. 7. Co tobie samej/samemu dała praca metodą projektu? Praca metodą projektu w ramach kursu EzI to kolejne doświadczenie w moim życiu. Satysfakcja, że mogłam zainteresować i zaangażować do pracy dodatkowej całą klasę, że pokonałam trudy pracy z całą klasą a nie z ochotnikami. Zrealizowanie projektu uświadamia mi, że będąc dobrym przewodnikiem można od uczniów uzyskać wiele. Prezentacja końcowa projektu na zorganizowanym Forum Wymiany Doświadczeń: "Bank Pomysłów i Dobrych Praktyk" to dowód na zrealizowanie wszelkich założeń, o których mówi motto, które było motorem do moich działań: "Musimy dążyć do tego by czegoś dokonać, byśmy nie żyli na próżno, aby na piaskach czasu pozostał nasz ślad." Praca z całą klasą, którą uczę matematyki 6 rok nad takim dużym projektem o tematyce nie tylko matematycznej pozwolił mi poznać tych uczniów także od innej strony. 8. Jak zamierzasz wykorzystać zdobyte doświadczenia w dalszej pracy z uczniami? Często pracuję z uczniami metodą projektu, widzę jego dobre strony nie tylko w procesie nauczania ale i wychowania. Ten projekt pokazał również, że miał duży wpływ na atmosferę panującą wśród uczniów. Sami przyznali, że scalił ich wewnętrznie. Myślę, że wykorzystam ten wniosek przy realizacji kolejnego projektu i zastosuję jako metodę wychowawczą. Kolejnym doświadczeniem, zdobytym poprzez kurs i realizację tego projektu to zaleta dobrze ułożonego harmonogramu działań z konkretnymi terminami. Kurs poprzez kolejne moduły wymuszał terminową realizację, a jest to coś, co jest niezbędne przy pracy z uczniami. Udział w takim kursie pozwala na wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami co zawsze sobie cenię. Może jakiś projekt podpatrzę i zrealizuję w przyszłości bo (takie jest moje motto): "Musimy dążyć do tego by czegoś dokonać,

18 byśmy nie żyli na próżno, aby na piaskach czasu pozostał nasz ślad."

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Załącznik do statutu szkoły (Tekst jednolity z dnia 04.11.2010 r., ze zm.) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3):

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: ANETA GOŁDYN Szkoła: Gimnazjum Brzeziny Miejscowość: Brzeziny Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Wiśniewski Szkoła: Gimnazjum w Wąwelnie Miejscowość: Wąwelno Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W KL. IV B OD KWIETNIA DO CZERWCA 2007 R. TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Strona 1 z 6 TEMAT: Zapraszamy do Pszczyny. CEL GŁÓWNY: wykonanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost

Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Określanie masy ciała na podstawie BMI i przedstawienie konsekwencji zdrowotnych niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa.

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Nauczyciel: Monika Januszewska Leonowicz Uczestnicy projektu: uczniowie klasy VI a. Streszczenie projektu w punktach: Organizacja pracy zespołu uczniowskiego: 1.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Jedno z doświadczeń obowiązkowych ujętych w podstawie programowej fizyki - Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego.

SCENARIUSZ LEKCJI. Jedno z doświadczeń obowiązkowych ujętych w podstawie programowej fizyki - Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego. Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie 1. Przepisy ogólne 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, odbywającym

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

37. PLAN CZYLI JAK NA KARTCE PAPIERU ZMIEŚCIĆ ŚWIAT

37. PLAN CZYLI JAK NA KARTCE PAPIERU ZMIEŚCIĆ ŚWIAT 172 Anna Dereń 37. PLAN CZYLI JAK NA KARTCE PAPIERU ZMIEŚCIĆ ŚWIAT Cele ogólne w szkole podstawowej: zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. Zasady realizacji projektu: 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny ŚLADAMI NASZEGO PATRONA. Czas realizacji: 2 miesiące

Projekt edukacyjny ŚLADAMI NASZEGO PATRONA. Czas realizacji: 2 miesiące Projekt edukacyjny ŚLADAMI NASZEGO PATRONA Czas realizacji: 2 miesiące 1 Projekt edukacyjny: ŚLADAMI NASZEGO PATRONA Odbiorcy projektu: projekt adresowany jest do uczniów klas IV-VI oraz nauczycieli Szkoły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum:

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: tytuł projektu opracowanie:.. (np. nazwa grupy, imiona i nazwiska członków grupy, imiona i nazwiska opiekunów projektu)..... 1. WPROWADZENIE Projekt

Bardziej szczegółowo

Temat: Pole równoległoboku.

Temat: Pole równoległoboku. Scenariusz lekcji matematyki w klasie V Temat: Pole równoległoboku. Ogólne cele edukacyjne - rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym - rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej -

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji 1 PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO WYKONANIA ZADANIA

Scenariusz lekcji 1 PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO WYKONANIA ZADANIA Przedmiot: Podstawy projektowania Klasa: TB III Temat: Wykończenie mieszkań. Scenariusz lekcji Temat będzie zrealizowany metodą projektów. Zadaniem uczniów będzie wybór projektu budynku jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 10.11.2010 r. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. 1. Uczeń klasy pierwszej,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNGO w Gimnazjum nr 6 w Pszczynie-Łące Podstawą prawną wprowadzania do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze przyszłości

Dziennikarze przyszłości Dziennikarze przyszłości Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska Lekcja 6: Podkast, który widać - czyli o łączeniu u ze zdjęciami i animacją Zajęcia, na których uczniowie zapoznają się z modelem łączenia

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM Barbara Jasicka nauczyciel fizyki Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp. SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM I. MODUŁ TEMATYCZNY : Jak opisujemy ruch? II. TEMAT : Wyznaczenie prędkości przemieszczania się za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚlIWCU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Temat 5. Programowanie w języku Logo

Temat 5. Programowanie w języku Logo Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25 Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku Projekt edukacyjny obejmuje uczniów realizujących Nową

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Marchwacka Szkoła: Gimnazjum w Iwanowicach Miejscowość: Iwanowice Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Nauczyciel matematyki: mgr Aneta Jędrzejczyk Gimnazjum, im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Temat wiodący: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych I.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego.

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (klasy I-III) w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce 1. 1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kobylce obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD propozycja nie wyczerpuje działań, które uczniowie mogą wykonać. Karta projektu

PRZYKŁAD propozycja nie wyczerpuje działań, które uczniowie mogą wykonać. Karta projektu PRZYKŁAD propozycja nie wyczerpuje działań, które uczniowie mogą wykonać. Karta projektu I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu Temat projektu Lista Światowego Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet. Autorka: Agnieszka Kotowicz

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet. Autorka: Agnieszka Kotowicz SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet Autorka: Agnieszka Kotowicz Klasa III technikum zawodowe Zespół Szkół nr 3 w Szczecinku Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Ocenianie osiągnięć uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności. To rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA KOMPUTERA NA LEKCJACH MATEMATYKI W GIMNAZJUM

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA KOMPUTERA NA LEKCJACH MATEMATYKI W GIMNAZJUM Autor: Justyna Czarnomska 1 PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA KOMPUTERA NA LEKCJACH MATEMATYKI W GIMNAZJUM Dostępne na rynku programy komputerowe do matematyki w szkole podstawowej przeznaczone są przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska

Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska Zajęcia terenowe: Zajęcia w klasie: Zakres materiału z płyty: Plansza 4 ochrona zwierząt Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program zajęć wyrównawczych w Gimnazjum Matematyka J1 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ Jednym z najważniejszych zadań szkoły powinno być nauczenie uczniów

ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ Jednym z najważniejszych zadań szkoły powinno być nauczenie uczniów Daria Kraus, sp29@sp29.waw.ids.pl informatyka Szkoła Podstawowa nr 29 w Warszawie Halina Kowalska, informatyka8@wp.pl informatyka, chemia Zespół Szkół nr 8 w Warszawie ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB

Rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB Rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB Zajęcia realizowane w ramach godzin karcianych nauczyciela w wymiarze 2 godzin tygodniowo (środy

Bardziej szczegółowo

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2 Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU Celem ostatniego modułu projektu Młodzi Przedsiębiorczy jest przygotowanie prezentacji działań Waszego przedsiębiorstwa. Proponujemy na początek zorganizowanie narady wspólników,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM TOWARZYSTWA SALEZJAOSKIEGO im. ŚW. DOMINIKA SAVIO W ZABRZU

PUBLICZNE GIMNAZJUM TOWARZYSTWA SALEZJAOSKIEGO im. ŚW. DOMINIKA SAVIO W ZABRZU 1 PUBLICZNE GIMNAZJUM TOWARZYSTWA SALEZJAOSKIEGO im. ŚW. DOMINIKA SAVIO W ZABRZU PROJEKT EDUKACYJNY PROCEDURY PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Ewa Goszczycka Gimnazjum w Polesiu

www.awans.net Publikacje nauczycieli Ewa Goszczycka Gimnazjum w Polesiu www.awans.net Publikacje nauczycieli Ewa Goszczycka Gimnazjum w Polesiu Zastosowanie technologii informacyjnej do rozwiązywania problemów z działu Statystyka w gimnazjum Plan pracy Praca opublikowana w

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI I. CELE KSZTAŁCENIA I TREŚCI NAUCZANIA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI I. CELE KSZTAŁCENIA I TREŚCI NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI I. CELE KSZTAŁCENIA I TREŚCI NAUCZANIA Cele kształcenia i treści nauczania reguluje podstawa programowa przedmiotu, zatwierdzona przez właściwego ministra dla II etapu

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz - bohater naszych czasów

Wolontariusz - bohater naszych czasów Joanna Żepielska Wolontariusz - bohater naszych czasów Scenariusz zajęć z edukacji humanitarnej dla gimnazjum Informacja o scenariuszu: Lekcja dotyczy takich pojęć, jak: wolontariusz, praca społeczna,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo