OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA"

Transkrypt

1 KLINIKA TYTUL BADANIA NUMER BADANIA OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA Badanie fazy 1B / 2 sluzace ocenie bezpieczenstwa i skutecznosci leku PF , doustnego inhibitora szlaku Hedgehog, podawanego w polaczeniu z intensywna chemioterapia, lekami ARA-C lub decytabina podawanymi w niskich dawkach, u pacjentów z ostra bialaczka szpikowa lub zespolem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka. Badanie kliniczne fazy III, podwójnie zaslepione, kontrolowane za pomoca placebo, z losowym doborem azacytydyny podawanej lacznie z najlepsza terapia wspomagajaca, z sama najlepsza terapia wspomagajaca, stosowanymi jako leczenie podtrzymujace u pacjentów z ostra bialaczka szpikowa w pelnej remisji. Randomizowane badanie III fazy dotyczace doustnego stosowania sapacytabiny u pacjentów w podeszlym wieku z nowo zdiagnozowana ostra bialaczka szpikowa. Otwarte, randomizowane, wieloosrodkowe, badanie 3 fazy porównujace podawanie azacytydyny (VIDAZA z konwencjonalnymi metodami terapii w leczeniu pacjentów w podeszlym wieku z nowo zdiagnozowana ostra bialaczka szpikowa. Wieloosrodkowe badanie otwarte fazy I/II z eskalacja dawki, oceniajace bezpieczenstwo i tolerancje preparatu AKN-028 u chorych z ostra bialaczka szpikowa (AML). Badanie fazy 1B / 2 sluzace ocenie bezpieczenstwa i skutecznosci leku PF , doustnego inhibitora szlaku Hedgehog, podawanego w polaczeniu z intensywna chemioterapia, lekami ARA-C lub decytabina podawanymi w niskich dawkach, u pacjentów z ostra bialaczka szpikowa lub zespolem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka. B CC-486-AML-001 CYC AZA-AML-001 OSTRA BIALACZKA LIMFOBLASTYCZNA Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy III produktu Inotuzumab Ozagamicin w porównaniu do okreslonego przez lekarza schematu leczenia u doroslych pacjentów z rozpoznaniem CD-22 dodatniej, ostrej bialaczki limfoblastycznej z nawrotem lub oporna na leczenie. AKN001 B B OSOBA KONTAKTOWA REKRUTACJA 1

2 Randomizowane badanie fazy III prowadzone metoda otwartej próby dotyczace oceny skutecznosci przeciwciala BITE blinatumabu w porównaniu ze standardowym schematem chemioterapii u doroslych osób z nawrotowa lub oporna na leczenie bialaczka limfoblastyczna (OBL) z komórek prekursowych B. PRZEWLEKLA BIALACZKA SZPIKOWA Otwarte, randomizowane (2:1) badanie fazy 2B z dasatynibem vs imatynibem u pacjentów z przewlekla bialaczka szpikowa którzy nie uzyskali odpowiedz utrzymujaca sie 3 miesiace przy terapii imatynibem 400mg. Otwarte, randomizowane, wieloosrodkowe badanie trzeciej fazy porównujace skutecznosc Dazatynibu (SPRYCEL ) oraz imatynibu stosowanego w standardowej dawce (400mg), w leczeniu osób z nowo rozpoznana przewlekla bialaczka szpikowa z obecnoscia chromosomu Philadelphia. Jednoramienne, wieloosrodkowe badanie oceniajace remisje bez koniecznosci leczenia nilotynibem u pacjentów z przewlekla bialaczka szpikowa w fazie przewleklej, z obecnoscia BCR-ABL1, którzy po zastosowaniu nilotyniubu, jako terapii pierwszej linii, uzyskali stan ly, minimalnej choroby resztkowej (MDR) Wieloosrodkowe, otwarte badanie fazy IIIb oceniajace skutecznosc nilotynibu u doroslych pacjentów z nowo rozpoznana przewlekla bialaczka szpikowa w fazie przewleklej (CML-LP) z obecnoscia chromosomu Filadelphia (Ph+) i/lub BCR- ABL Jednoramienne, otwarte badanie II fazy majace na celu ocene remisji bez koniecznosci leczenia po uzyskaniu lej odpowiedzi molekularnej (MR4,5) w wyniku terapii nilotynibem. Prospektywne, otwarte, dwuramienne badanie III fazy, z randomizacja, oceniajace czestosc uzyskiwania remisji bez leczenia, u pacjentów z przewlekla bialaczka szpikowa, z obecnym chromosomem Fhiladelfia (Ph+), po dwóch róznych okresach leczenia konsolidujacego z uzyciem nilotynibu, 300mg dwa razy dziennie. Wieloosrodkowe, randomizowane, otwarte badanie III fazy porównujace Bosutinib z Imatinibem u doroslych pacjentów z nowo (TOWER) CA CA CAMN107I2201 CAMN107EICO1 CAMN107A2408 CAMN107AIC05 AV001 Kamila Kusmirowicz planowane

3 rozpoznana przewlekla bialaczka szpikowa w fazie przewleklej ZESPÓL MIELODYSPLASTYCZNY fazy 3 prowadzone metoda podwójnie slepej próby majace porównac skutecznosc i bezpieczenstwo doustnej postaci azacytydyny i najlepszej opieki wspomagajacej w porównaniu do placebo i najlepszej opieki wspomagajacej u pacjentów z niedokrwistoscia zalezna od transfuzji czerwonych krwinek oraz maloplytkowoscia wywolana zespolami mielodysplastycznymi (MDS) o nizszym ryzyku wedlug Miedzynarodowego Indeksu Prognostycznego (International Prognostic Scoring System, IPSS). Randomizowane, wieloosrodkowe badanie trzeciej fazy, prowadzone w dwóch równoleglych grupach metoda podwójnie slepej próby i kontrolowane placebo, majace na celu porównanie skutecznosci i bezpieczenstwa stosowanie LENALIDOMIE (preparat REVLIMID ) z placebo u wymagajacych transfuzji pacjentów z anemia z powodu zespolu mielodysplastycznego o niskim lub umiarkowanym ryzyku (1klasa ryzyka) w/g Miedzynarodowego Systemu Rokowniczego (IPSS) bez delecji 5Q[31] wykazujacych brak odpowiedzi lub opornosc na czynniki stymulujace erytopoeze. AZA-MDS-003 CC-5013-MDS- 005 CZERWIENICA PRAWDZIWA Wieloosrodkowe badanie otwarte III fazy z obecnoscia grupy kontrolnej prowadzone z randomizacja w grupach równoleglych oceniajace skutecznosc i bezpieczenstwo stosowania preparatu AOP2014 w porównaniu do hydroksymocznika u chorych na czerwienice prawdziwa. PROUD-PV NADPLYTKOWOSC SAMOISTNA Malgorzata Makowska fazy III z zaslepieniem uczestników badania klinicznego oraz sponsora i kontrola placebo, majace na celu porównanie skutecznosci i bezpieczenstwa stosowania anagrelidu o przedluzonym dzialaniu wzgledem placebo u pacjentów z nadplytkowoscia samoistna, znajdujacych sie w grupie ryzyka. AOP

4 Randomizowane, wieloosrodkowe, próby, aktywnie kontrolowane badanie fazy III majace na celu porównanie skutecznosci i bezpieczenstwa dwóch róznych postaci anagrelidu u pacjentów z nadplytkowoscia samoistna. Otwarte wieloosrodkowe, badanie preparatu INC424 z rozszerzonym dostepem dla pacjentów z pierwotna mielofibroza (PMF) lub mielofibroza po czerwienicy prawdziwej (PPV MF) lub mielofibroza po nadplytkowosci samoistnej (PET-MF). AOP TEAM-ET2.o CINC424A2401 PRZEWLEKLA BIALACZKA LIMFOBLASTYCZNA Otwarte Badanie fazy 1b/2 oceniajace bezpieczenstwo i skutecznosc terapii TRU- 016 skojarzonej z bendamustyna w porównaniu do samej bendamustyny u pacjentów z nawrotem przewleklej bialaczki limfoblastycznej PRZEWLEKLA BIALACZKA LIMFOCYTOWA Randomizowane, wieloosrodkowe, prowadzone metoda otwartej próby badanie III fazy, porównujace brak dalszego leczenia z leczeniem podtrzymujacym z uzyciem ofatumabu u pacjentów leczonych z powodu nawrotu przewleklej bialaczki limfatycznej (CLL), u których uzyskano odpowiedz na leczenie indukujace. CHLONIAKI INDOLENTNE B-KOMÓRKOWE Randomizowane, kontrolowane, próby badanie III fazy, porównujace skutecznosc, bezpieczenstwo i farmakokinetyke produktu GP2013 plus cyklofosfamid, winkrystyna i prednizon z produktem MabThera plus cyklofosfamid, winkrystyna i prednizon, a nastepnie z zastosowaniem leczenia podtrzymujacego produktem GP2013 lub MabThera u pacjentów z wczesniej nieleczonym, zaawansowanym chloniakiem grudkowym. Randomizowane badanie fazy III próby i kontrolowane placebo, oceniajace skutecznosc i bezpieczenstwo idelalisybu (GS-1101) w skojarzeniu z bendamustyna i rytuksymabem u pacjentów leczonych wczesniej z powodu przewleklego chloniaka nieziarniczego. Kamila Kusmirowicz OMB GP GS-US Malgorzata Makowska

5 Randomizowane prowadzone metoda otwartej próby badanie porównujace leczenie skojarzone ofatumabem i bendamustyna z monoterapia bandamustyna u chorych z indolentymi B- komórkowymi chloniakami nieziarniczymi po niepowodzeniu leczenia rituksymabem lub schematem zawierajacym rituksimab w trakcie lub w ciagu 6 miesiecy po jego zakonczeniu. Randomizowane, otwarte, wieloosrodkowe badanie fazy III oceniajace skutecznosc bendamustyny w porównaniu z leczeniem wybranym przez lekarza u pacjentów z lagodnym chloniakiem nieziarniczym (NHL) opornym na rytuksymab. Randomizowane badanie 3 fazy próby oceniajace skutecznosc i bezpieczenstwo rytuksymabu w skojarzeniu z lenalidomidem (CC-5013) w porównaniu do rytuksymabu w skojarzeniu z placebo u pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie chloniakiem indolentnym. Randomizowane prowadzone metoda podwójnie slepej próby z grupami równoleglymi, kontrolowane substancja aktywna badanie faz 1/3 majace na celu wykazanie równowaznosci parametrów farmakokietycznych oraz nie mniejszej skutecznosci dzialania produktu CT-P10 w porównaniu z rytuksymabem, oba podawane w polaczeniu z cyklofosfamidem, winkrystyna oraz prednisonem (CVP) pacjentom z zaawansowanym chloniakiem grudkowym. SZPICZAK PLAZMOCYTOWY Wieloosrodkowe badanie z randomizacja i podwójnie slepa próba, porównujace denosumab z kwasem zolodronowym (Zometa) w leczeniu choroby kosci u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim. Badanie fazy 3 prowadzone metoda próby otwartej z randomizacja, dotyczace zastosowania lenalidomidu / deksametazonu wraz z elotuzumabem lub bez, w terapii nawracajacego lub opornego na leczenie szpiczaka mnogiego Badanie fazy 3 prowadzone metoda próby otwartej z randomizacja, dotyczace zastosowania lenalidomidu / deksametazonu z elotuzumabem lub bez, w 5 OMB BDM3502 CC-5013-NHL- 007 Celltrion CT-P AFL Katarzyna Zielinska Malgorzata Makowska Barbara Kalinowska CA CA planowane

6 terapii wczesniej nieleczonego szpiczaka mnogiego kliniczne III fazy z zastosowaniem podwójnie slepej próby i placebo, oceniajace zastosowanie panobiostatu w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem u pacjentów z nawrotowym szpiczakiem mnogim. Randomizowane, otwarte badanie III fazy, majace na celu ocene leczenia skojarzonego carfilzomibem i deksametazonem w porównaniu z leczeniem skojarzonym bortezomibem i deksametazonem u pacjentów z nawrotowym szpiczakiem mnogim. Wieloosrodkowe, prowadzone w pojedynczym ramieniu terapeutycznym, otwarte badanie z zastosowaniem pomalidomidu w skojarzeniu z niska dawka deksametazonu u pacjentów z oporna na leczenie lub nawrotowa i oporna na leczenie postacia szpiczaka mnogiego. CHLONIAK ROZLANY Z DUZYCH KOMÓREK B Wieloosrodkowe, randomizowane, próby badanie kliniczne III fazy i chorych na chloniaka rozlanego z duzych komórek B, oceniajace korzysci z zastosowania terapii podtrzymujacej lenalidomidem w porównaniu z placebo, po uzyskaniu odpowiedzi terapeutycznej po chemioterapii pierwszej linii R-CHOP. Porównanie ofatumumabu z rytuksymabem jako chemioimmunoterapii ratujacej z nastepczym ASCT u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie DLBCL. Badanie II fazy dotyczace zastosowania ofatumumabu w skojarzeniu ze schematem chemioterapii IVAC (O-IVAC) w leczeniu chorych na chloniaki rozlane z duzych limfocytów B w fazie opornosci lub nawrotu po uprzednim leczeniu zawierajacym R- CHOP niekwalifikujacych sie do ASCT. Randomizowane, otwarte badanie III fazy oceniajace schemat A+AVD w porównaniu ze schematem ABV, jako terapie pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym, klasycznym chloniakiem Hodgina. CHLONIAK HODGKINA 6 CLBH589D2308 Onyx CC-4047-MM- 010 REMARC OMB PLRG-8 C25003 Katarzyna Zielinska Kamila Kusmirowicz Badanie fazy III z randomizacja, prowadzone SGN35-005

7 metoda podwójnego zaslepienia z grupa kontrolna otrzymujaca placebo porównujace dzialanie preparatu SGN-35 (brentuximab vedotin) i najkorzystniejszego leczenia wspomagajacego (BSC) w leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka PRZEWLEKLA BIALACZKA LIMFATYCZNA Otwarte, randomizowane badanie III fazy z zastosowaniem ofatumumabu wraz z kombinacja fludarabina-cyklofosfamid, w porównaniu do kombinacji fludarabinacyklofosfamid u pacjentów z nawrotami przewleklej bialaczki limfatycznej. Wieloosrodkowe, otwarte randomizowane badanie kliniczne fazy III porównujace zastosowanie ofatumumabu w skojarzeniu z chloramabucylem w stosunku do monoterapii chlorambucylem u wczesniej nieleczonych pacjentów z przewlekla bialaczka limfatyczna. OMB OMB PRZEWLEKLA BIALACZKA LIMFOCYTOWA B prowadzone metoda otwartej próby badanie III razy oceniajace skutecznosc rytuksymabu w leczeniu podtrzymujacym w porównaniu z brakiem leczenia (ramie obserwacyjne) po leczeniu indukcyjnym cyklami: rytuksymab z CC u uprzednio nie leczonych pacjentów z PBL B komórkowych PALG ML21283 Aktualizacja: r. 7

Warszawa, 16-17.03.201217.03.2012 PLRG / PALG 16-17.03.2012

Warszawa, 16-17.03.201217.03.2012 PLRG / PALG 16-17.03.2012 Przegląd badań klinicznych PLRG Konferencja PLRG i PALG Warszawa, 16-17.03.201217.03.2012 Janusz Szczepanik CRO Quantum Satis 1 Badania kliniczne PLRG PLRG R-CVP/CHOP (PLRG4) HOVON 68 CLL Watch and Wait

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 w zakresie zmiany sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego Leczenie chłoniaków

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań aktualnie prowadzonych

Wykaz badań aktualnie prowadzonych Wykaz badań aktualnie prowadzonych w Kliniec Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Aktualizacja data: 06-07-2012. ;--._-_._----_...---...-. l. Kod badania i tytul: _. ------._---_._-_.._------, CA204004:

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie?

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? lek. med. Marek Dudziński Oddział Hematologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 162/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Aktualnie prowadzone badania kliniczne w Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - stan na dzień 01.01.

Aktualnie prowadzone badania kliniczne w Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - stan na dzień 01.01. Aktualnie prowadzone badania kliniczne w Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - stan na dzień 01.01.2016 roku KLINIKA/ Numer kontaktowy TYTUŁ BADAŃ REKRUTACJA Oddział Kliniczny Alergii

Bardziej szczegółowo

Bendamustyna w leczeniu opornych postaci szpiczaka mnogiego

Bendamustyna w leczeniu opornych postaci szpiczaka mnogiego Bendamustyna w leczeniu opornych postaci szpiczaka mnogiego Iwona Hus, Joanna Mańko Klinika Hematonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Nałęczów 22 listopada 2008 Bendamustyna

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90)

LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90) Załącznik B.13. LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji do leczenia bortezomibem 1.1 Leczenie bortezomibem nowo zdiagnozowanych

Bardziej szczegółowo

Aktualnie prowadzone badania kliniczne w Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - stan na dzień 01.10.

Aktualnie prowadzone badania kliniczne w Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - stan na dzień 01.10. KLINIKA/ Numer kontaktowy TYTUŁ BADAŃ REKRUTACJA Wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby Oddział Kliniczny Alergii i Immunologii tel.12 430-53-14 Aktualnie

Bardziej szczegółowo

Postępy w hematoonkologii - najnowsze doniesienia z XX Europejskiego Kongresu hematologicznego (EHA)

Postępy w hematoonkologii - najnowsze doniesienia z XX Europejskiego Kongresu hematologicznego (EHA) Postępy w hematoonkologii - najnowsze doniesienia z XX Europejskiego Kongresu hematologicznego (EHA) Bożena Katarzyna Budziszewska Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa Centrum Medyczne Kształcenia

Bardziej szczegółowo

MabThera. w leczeniu podtrzymującym chorych na chłoniaka grudkowego. Dr hab. med. Maciej Machaczka, Prof. UR

MabThera. w leczeniu podtrzymującym chorych na chłoniaka grudkowego. Dr hab. med. Maciej Machaczka, Prof. UR MabThera w leczeniu podtrzymującym chorych na chłoniaka grudkowego Dr hab. med. Maciej Machaczka, Prof. UR Senior Consultant and Research Scientist Hematology Center Karolinska and Karolinska Institutet

Bardziej szczegółowo

ostrym reumatoidalnym zapaleniem stawów (choroba powodująca stan zapalny stawów), gdzie produkt MabThera podaje się dożylnie z metotreksatem;

ostrym reumatoidalnym zapaleniem stawów (choroba powodująca stan zapalny stawów), gdzie produkt MabThera podaje się dożylnie z metotreksatem; EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa rytuksymab Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl tel.: +48 32 278-8523, -8529, fax: +48 32 278-8524 PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH 8-9 listopada 2013 Stowarzyszenie Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl tel.: +48 32 278-8523, -8529, fax: +48 32 278-8524 PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH 8-9 listopada 2013 Stowarzyszenie Polska

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań aktualnie prowadzonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

Wykaz badań aktualnie prowadzonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Wykaz badań aktualnie prowadzonych Aktualizacja data: 04-05-2012r.. 1. Kod badania i tytuł: BO B020603 "Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III kontrolowane przy pomocy placebo,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 143/2013 z dnia 21 października 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

chorych na ITP Krzysztof Chojnowski Warszawa, 27 listopada 2009 r.

chorych na ITP Krzysztof Chojnowski Warszawa, 27 listopada 2009 r. Współczesne leczenie chorych na ITP Krzysztof Chojnowski Klinika Hematologii UM w Łodzi Warszawa, 27 listopada 2009 r. Dlaczego wybór postępowania u chorych na ITP może być trudny? Choroba heterogenna,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 20/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie usunięcia świadczenia obejmującego podawanie winorelbiny w rozpoznaniach

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Program konferencji PALG / PLRG (XXIV) 1-2 Października 2010

Program konferencji PALG / PLRG (XXIV) 1-2 Października 2010 Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl, jholowiecki@io.gliwice.pl, tel.: +48 32 278 8523, lub +48 32 278 8529, fax: +48 32 2788524 Stowarzyszenie Polska Grupa Badawcza

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 7 listopada 2013 Zespół ds. Transplantacji Szpiku narada robocza godz. 19.00 Miejsce: Salka Szkoleniowa, Hotel Ursynów

CZWARTEK 7 listopada 2013 Zespół ds. Transplantacji Szpiku narada robocza godz. 19.00 Miejsce: Salka Szkoleniowa, Hotel Ursynów Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl tel.: +48 32 278-8523, -8529, fax: +48 32 278-8524 PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH 8-9 listopada 2013 Stowarzyszenie Polska

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań aktualnie prowadzonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

Wykaz badań aktualnie prowadzonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Wykaz badań aktualnie prowadzonych Aktualizacja data: 31.05.2012. l. Kod badania i tytuł: NN1731-3S62 (ADEPT 2) "Skuteczność i bezpieczeństwo NNC 0078-0000-0007 w leczeniu epizodów ostrych krwawień u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Leczenie zaawansowanych (nieresekcyjnych i/lub przerzutowych) GIST Nieoperacyjny lub rozsiany GIST jest oporny na konwencjonalną chemioterapię.

Leczenie zaawansowanych (nieresekcyjnych i/lub przerzutowych) GIST Nieoperacyjny lub rozsiany GIST jest oporny na konwencjonalną chemioterapię. Leczenie zaawansowanych (nieresekcyjnych i/lub przerzutowych) GIST Nieoperacyjny lub rozsiany GIST jest oporny na konwencjonalną chemioterapię. Rola radioterapii nie jest ostatecznie ustalona. Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań klinicznych * Prowadzonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

Wykaz badań klinicznych * Prowadzonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Aktualizacja: 03.12.2012 Wykaz badań klinicznych * Prowadzonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku 1. Tytuł badania klinicznego NN1731-3562 "Skuteczność i bezpieczeństwo NNC 0078-0000-0007

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 73/2012 z dnia 24 września 2012 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu Nazwa programu: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011r. LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH ICD-10 C 82 chłoniak grudkowy

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 90/2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Bendamustine Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Bendamustine Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Bendamustine Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Przewlekła białaczka

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu Nazwa programu: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 roku LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH ICD-10 C 82 chłoniak grudkowy

Bardziej szczegółowo

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH ICD-10 C 82 chloniak grudkowy C 83 chłoniaki nieziarniczy rozlane Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań klinicznych* Prowadzonych w Klinice Hematoonkologii i transplantacji Szpiku

Wykaz badań klinicznych* Prowadzonych w Klinice Hematoonkologii i transplantacji Szpiku Wykaz badań klinicznych* Prowadzonych w Klinice Hematoonkologii i transplantacji Szpiku Aktualizacja: 1. Tytuł badania klinicznego,,randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie fazy II,

Bardziej szczegółowo

Lenalidomid (Revlimid ) w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu chorych ze szpiczakiem mnogim po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia

Lenalidomid (Revlimid ) w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu chorych ze szpiczakiem mnogim po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia Lenalidomid (Revlimid ) w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu chorych ze szpiczakiem mnogim po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia Analiza wpływu na system ochrony zdrowia maj 2013 Autorzy raportu:

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 171/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego obejmującego

Bardziej szczegółowo

Elotuzumab jest pierwszym w swojej klasie przeciwciałem immunostymulującym

Elotuzumab jest pierwszym w swojej klasie przeciwciałem immunostymulującym Europejska Agencja Leków przyznała tryb przyspieszonej oceny wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu elotuzumab w leczeniu szpiczaka plazmocytowego u pacjentów, którzy wcześniej otrzymali jedną lub więcej

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 42/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie usunięcia świadczenia obejmującego podawanie bendamustyny w rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 83/2012 z dnia 24 września 2012 r. w zakresie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany sposobu finansowania

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Konsultacyjna Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 10/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

Azilect fakty Czym jest Azilect? Jak działa Azilect? Kto może skorzystać na leczeniu Azilectem?

Azilect fakty Czym jest Azilect? Jak działa Azilect? Kto może skorzystać na leczeniu Azilectem? Azilect fakty Czym jest Azilect? Azilect (rasagilina 1mg) jest pierwszym, prawdziwie innowacyjnym lekiem stosowanym w chorobie Parkinsona (PD Parkinson s Disease) wprowadzonym w ostatnich latach. Jest

Bardziej szczegółowo

Rysunek. Układ limfatyczny.

Rysunek. Układ limfatyczny. Informacja dotyczy rodzaju chłoniaka nieziarniczego zwanego chłoniakiem z małych limfocytów B. Warto również przeczytać informacje na temat przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL), która jest podobnym

Bardziej szczegółowo

Poniższa informacja dotyczy chłoniaka z komórek płaszcza, stanowiącego odmianę chłoniaka nieziarniczego.

Poniższa informacja dotyczy chłoniaka z komórek płaszcza, stanowiącego odmianę chłoniaka nieziarniczego. Chłoniak z komórek płaszcza Poniższa informacja dotyczy chłoniaka z komórek płaszcza, stanowiącego odmianę chłoniaka nieziarniczego. Chłoniak nieziarniczy Jest to choroba rozrostowa układu limfatycznego,

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych. Uzasadnienie

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych. Uzasadnienie Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 166/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie oceny leku Vidaza (azacytydyna) we wskazaniu leczenie pacjentów

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Dr hab. med. Grzegorz W. Basak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa, 17.12.15

Bardziej szczegółowo

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW, POSIADACZY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie Podmiot

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 190/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego obejmującego

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja nr 88/2012 z dnia 29 października 2012 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych

Rekomendacja nr 88/2012 z dnia 29 października 2012 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 88/2012 z dnia 29 października 2012 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 268/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie usunięcia świadczenia obejmującego podawanie nelarabiny w rozpoznaniach

Bardziej szczegółowo

Opracowa³ Rafa³ Piotr Janiszewski. ABC rozliczeñ z p³atnikiem w roku 2010 w systemie jednorodnych grup pacjentów w onkologii

Opracowa³ Rafa³ Piotr Janiszewski. ABC rozliczeñ z p³atnikiem w roku 2010 w systemie jednorodnych grup pacjentów w onkologii Opracowa³ Rafa³ Piotr Janiszewski ABC rozliczeñ z p³atnikiem w roku 2010 w systemie jednorodnych grup pacjentów w onkologii Warszawa 2010 1 ABC rozliczeñ z p³atnikiem w roku 2010 w systemie jednorodnych

Bardziej szczegółowo

Balewskiego 1 (58)774 96 11 (58)562 30 31

Balewskiego 1 (58)774 96 11 (58)562 30 31 MIASTO TELEFON DO NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ TELEFON DO REJESTRACJI Szpital Specjalistyczny im.j.k.łukowicza W INFORMACJI Chojnice Chojnicach Szpital Specjalistyczny Im.J.K.Łukowicza

Bardziej szczegółowo

Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego

Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego Piotr Tomczak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Klinika Onkologii Jastrzębia Góra Nie-jasnokomórkowy rak nerki (ncc RCC) niejednorodna grupa o zróżnicowanej histologii

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie glejaków mózgu Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie glejaków mózgu Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU ICD-10 C71 nowotwór złośliwy mózgu Dziedzina medycyny: Onkologia kliniczna,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 38/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego

Bardziej szczegółowo

Choroby sieroce w hematologii

Choroby sieroce w hematologii Choroby sieroce w hematologii Wiesław Wiktor Jędrzejczak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Definition the European Commission on Public

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy

Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy 1 Niniejsze studium zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Firma Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW

ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW 108 WNIOSKI NAUKOWE OGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Konsultacyjna Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 24/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 103/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Prof. Andrzej Hellmann Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Seminarium Edukacyjne Innowacje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne leki hematologiczne rekomendacje AOTMiT a rzeczywista dostępność dla chorych

Innowacyjne leki hematologiczne rekomendacje AOTMiT a rzeczywista dostępność dla chorych Rafał Zyśk Innowacyjne leki hematologiczne rekomendacje AOTMiT a rzeczywista dostępność dla chorych Projekt zrealizowany przy wsparciu firmy Novartis Copyright by Instytut Ochrony Zdrowia w Polsce Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami:

Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami: Informacja prasowa Bayer HealthCare Public Relations Al.Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Polska Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami: Pozytywne dane z

Bardziej szczegółowo

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 764 Poz. 86 Załącznik B.75. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W ramach realizacji zapisów Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,

Bardziej szczegółowo

21 Zebranie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

21 Zebranie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków Sprawozdanie z 21 Zebrania PLRG 24-25.04.2009 Miejsce zebrania: Hotel Szkoleniowy Ursynów, Warszawa, ul. Roentgena 5 Uczestnicy W zebraniu uczestniczyło 47 osób, w tym 36 członków zwyczajnych PGBCh. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Raport etapowy 28.02.2007 20.05.2008. Protokół w. 3.5; 17/05/2007

Raport etapowy 28.02.2007 20.05.2008. Protokół w. 3.5; 17/05/2007 Immunochemioterapia R-CVP lub R-CHOP w indukcji remisji chłoniaków przewlekłych oraz rituximab w leczeniu podtrzymującym Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) Załącznik nr 25 do zarządzenia 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO (PLAZMOCYTOWEGO) ICD-10 C 90.0 szpiczak mnogi Dziedzina

Bardziej szczegółowo

DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH

DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH ANALIZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Wersja 1.1 Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/33 02-516 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie.

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie. Lloyd Polen Oddzial 00-876 Sp.. z o.0,. ul,ogrodowa 58 zaswiadcza niniejszym, zepodmiot leczniczy Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi e Klinika Onkologiczna: 15,Pl-02-034 ul.wawelska wprowadzilo

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 206/2014 z dnia 1 września 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Simponi jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym. Preparat stosuje się w leczeniu następujących chorób u osób dorosłych:

Simponi jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym. Preparat stosuje się w leczeniu następujących chorób u osób dorosłych: EMA/411054/2015 EMEA/H/C/000992 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa golimumab Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego produktu.

Bardziej szczegółowo

ANEKS WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ODMOWY PRZEDSTAWIONE PRZEZ EMEA

ANEKS WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ODMOWY PRZEDSTAWIONE PRZEZ EMEA ANEKS WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ODMOWY PRZEDSTAWIONE PRZEZ EMEA 1 WNIOSKI NAUKOWE OGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ PREPARATU THYMANAX Kwestie dotyczące jakości Jakość tego produktu została uznana

Bardziej szczegółowo

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Doradztwo i ekspertyzy Warszawa, 27.01.2016 Wykład odbywa

Bardziej szczegółowo

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność Możliwość dojścia, wejścia Osiągalność, łatwość zdobycia Zrozumiałość, przystępność Wg. SJP Kolejki do oddziałów hematologicznych

Bardziej szczegółowo

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH W badaniach nowych leków placebo - nieomal standardem. zasady dopuszczające jego stosowanie u ludzi por. Deklaracja Helsińska dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 31/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.14. CYTARABINUM Lp 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA 5 CYTARABINUM C69.3 NACZYNIÓWKA 6 CYTARABINUM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA IMATYNIB (MEAXIN ) W LECZENIU OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM PHILADELPHIA

ANALIZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA IMATYNIB (MEAXIN ) W LECZENIU OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM PHILADELPHIA ANALIZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA IMATYNIB (MEAXIN ) W LECZENIU OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM PHILADELPHIA 2 3 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI 3 INDEKS SKRÓTÓW 4 1. WPROWADZENIE DO ANALIZY

Bardziej szczegółowo

W terapii cytoredukcyjnej chorób mieloproliferacyjnych oprócz anagrelidu (ANA) stosuje się hydroksymocznik (HU) oraz interferon.

W terapii cytoredukcyjnej chorób mieloproliferacyjnych oprócz anagrelidu (ANA) stosuje się hydroksymocznik (HU) oraz interferon. Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 151c/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 60/2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 155/2013 z dnia 28 października 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Leczenie chłoniaków nieziarniczych zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C85 przy wykorzystaniu produktu leczniczego MabThera (rytuksymab)

Leczenie chłoniaków nieziarniczych zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C85 przy wykorzystaniu produktu leczniczego MabThera (rytuksymab) Agencja Oceny Technologii Medycznych Wydział Oceny Technologii Medycznych Leczenie chłoniaków nieziarniczych zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C85 przy wykorzystaniu produktu leczniczego MabThera (rytuksymab)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392329. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.06.2011 11168376.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392329. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.06.2011 11168376. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392329 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.06.11 11168376.9

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Rekomendacja nr 11/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie usunięcia świadczenia podanie lenalidomidu we wskazaniu zespoły mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 204/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 765 Poz. 42 Załącznik B.75. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu chłonnego

Nowotwory układu chłonnego Nowotwory układu chłonnego Redakcja: Krzysztof Warzocha, Monika Prochorec-Sobieszek, Ewa Lech-Marańda Zespół autorski: Sebastian Giebel, Krzysztof Jamroziak, Przemysław Juszczyński, Ewa Kalinka-Warzocha,

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Obserwowane są samoistne regresje zmian przerzutowych

Bardziej szczegółowo

Leczenie chłoniaków nieziarniczych przy wykorzystaniu produktu leczniczego MabThera (rytuksymab)

Leczenie chłoniaków nieziarniczych przy wykorzystaniu produktu leczniczego MabThera (rytuksymab) Agencja Oceny Technologii Medycznych Wydział Oceny Technologii Medycznych Leczenie chłoniaków nieziarniczych przy wykorzystaniu produktu leczniczego MabThera (rytuksymab) - leczenie podtrzymujące po co

Bardziej szczegółowo

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej MedTrends 2016 Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze, 18-19 marca 2016 r. Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Guz neuroendokrynny żołądka typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Mariusz I.Furmanek CSK MSWiA i CMKP Warszawa Ocena wyjściowa, metody strukturalne WHO 2 (rak wysoko zróżnicowany); Endoskopia i/lub EUS;

Bardziej szczegółowo