OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA"

Transkrypt

1 KLINIKA TYTUL BADANIA NUMER BADANIA OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA Badanie fazy 1B / 2 sluzace ocenie bezpieczenstwa i skutecznosci leku PF , doustnego inhibitora szlaku Hedgehog, podawanego w polaczeniu z intensywna chemioterapia, lekami ARA-C lub decytabina podawanymi w niskich dawkach, u pacjentów z ostra bialaczka szpikowa lub zespolem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka. Badanie kliniczne fazy III, podwójnie zaslepione, kontrolowane za pomoca placebo, z losowym doborem azacytydyny podawanej lacznie z najlepsza terapia wspomagajaca, z sama najlepsza terapia wspomagajaca, stosowanymi jako leczenie podtrzymujace u pacjentów z ostra bialaczka szpikowa w pelnej remisji. Randomizowane badanie III fazy dotyczace doustnego stosowania sapacytabiny u pacjentów w podeszlym wieku z nowo zdiagnozowana ostra bialaczka szpikowa. Otwarte, randomizowane, wieloosrodkowe, badanie 3 fazy porównujace podawanie azacytydyny (VIDAZA z konwencjonalnymi metodami terapii w leczeniu pacjentów w podeszlym wieku z nowo zdiagnozowana ostra bialaczka szpikowa. Wieloosrodkowe badanie otwarte fazy I/II z eskalacja dawki, oceniajace bezpieczenstwo i tolerancje preparatu AKN-028 u chorych z ostra bialaczka szpikowa (AML). Badanie fazy 1B / 2 sluzace ocenie bezpieczenstwa i skutecznosci leku PF , doustnego inhibitora szlaku Hedgehog, podawanego w polaczeniu z intensywna chemioterapia, lekami ARA-C lub decytabina podawanymi w niskich dawkach, u pacjentów z ostra bialaczka szpikowa lub zespolem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka. B CC-486-AML-001 CYC AZA-AML-001 OSTRA BIALACZKA LIMFOBLASTYCZNA Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy III produktu Inotuzumab Ozagamicin w porównaniu do okreslonego przez lekarza schematu leczenia u doroslych pacjentów z rozpoznaniem CD-22 dodatniej, ostrej bialaczki limfoblastycznej z nawrotem lub oporna na leczenie. AKN001 B B OSOBA KONTAKTOWA REKRUTACJA 1

2 Randomizowane badanie fazy III prowadzone metoda otwartej próby dotyczace oceny skutecznosci przeciwciala BITE blinatumabu w porównaniu ze standardowym schematem chemioterapii u doroslych osób z nawrotowa lub oporna na leczenie bialaczka limfoblastyczna (OBL) z komórek prekursowych B. PRZEWLEKLA BIALACZKA SZPIKOWA Otwarte, randomizowane (2:1) badanie fazy 2B z dasatynibem vs imatynibem u pacjentów z przewlekla bialaczka szpikowa którzy nie uzyskali odpowiedz utrzymujaca sie 3 miesiace przy terapii imatynibem 400mg. Otwarte, randomizowane, wieloosrodkowe badanie trzeciej fazy porównujace skutecznosc Dazatynibu (SPRYCEL ) oraz imatynibu stosowanego w standardowej dawce (400mg), w leczeniu osób z nowo rozpoznana przewlekla bialaczka szpikowa z obecnoscia chromosomu Philadelphia. Jednoramienne, wieloosrodkowe badanie oceniajace remisje bez koniecznosci leczenia nilotynibem u pacjentów z przewlekla bialaczka szpikowa w fazie przewleklej, z obecnoscia BCR-ABL1, którzy po zastosowaniu nilotyniubu, jako terapii pierwszej linii, uzyskali stan ly, minimalnej choroby resztkowej (MDR) Wieloosrodkowe, otwarte badanie fazy IIIb oceniajace skutecznosc nilotynibu u doroslych pacjentów z nowo rozpoznana przewlekla bialaczka szpikowa w fazie przewleklej (CML-LP) z obecnoscia chromosomu Filadelphia (Ph+) i/lub BCR- ABL Jednoramienne, otwarte badanie II fazy majace na celu ocene remisji bez koniecznosci leczenia po uzyskaniu lej odpowiedzi molekularnej (MR4,5) w wyniku terapii nilotynibem. Prospektywne, otwarte, dwuramienne badanie III fazy, z randomizacja, oceniajace czestosc uzyskiwania remisji bez leczenia, u pacjentów z przewlekla bialaczka szpikowa, z obecnym chromosomem Fhiladelfia (Ph+), po dwóch róznych okresach leczenia konsolidujacego z uzyciem nilotynibu, 300mg dwa razy dziennie. Wieloosrodkowe, randomizowane, otwarte badanie III fazy porównujace Bosutinib z Imatinibem u doroslych pacjentów z nowo (TOWER) CA CA CAMN107I2201 CAMN107EICO1 CAMN107A2408 CAMN107AIC05 AV001 Kamila Kusmirowicz planowane

3 rozpoznana przewlekla bialaczka szpikowa w fazie przewleklej ZESPÓL MIELODYSPLASTYCZNY fazy 3 prowadzone metoda podwójnie slepej próby majace porównac skutecznosc i bezpieczenstwo doustnej postaci azacytydyny i najlepszej opieki wspomagajacej w porównaniu do placebo i najlepszej opieki wspomagajacej u pacjentów z niedokrwistoscia zalezna od transfuzji czerwonych krwinek oraz maloplytkowoscia wywolana zespolami mielodysplastycznymi (MDS) o nizszym ryzyku wedlug Miedzynarodowego Indeksu Prognostycznego (International Prognostic Scoring System, IPSS). Randomizowane, wieloosrodkowe badanie trzeciej fazy, prowadzone w dwóch równoleglych grupach metoda podwójnie slepej próby i kontrolowane placebo, majace na celu porównanie skutecznosci i bezpieczenstwa stosowanie LENALIDOMIE (preparat REVLIMID ) z placebo u wymagajacych transfuzji pacjentów z anemia z powodu zespolu mielodysplastycznego o niskim lub umiarkowanym ryzyku (1klasa ryzyka) w/g Miedzynarodowego Systemu Rokowniczego (IPSS) bez delecji 5Q[31] wykazujacych brak odpowiedzi lub opornosc na czynniki stymulujace erytopoeze. AZA-MDS-003 CC-5013-MDS- 005 CZERWIENICA PRAWDZIWA Wieloosrodkowe badanie otwarte III fazy z obecnoscia grupy kontrolnej prowadzone z randomizacja w grupach równoleglych oceniajace skutecznosc i bezpieczenstwo stosowania preparatu AOP2014 w porównaniu do hydroksymocznika u chorych na czerwienice prawdziwa. PROUD-PV NADPLYTKOWOSC SAMOISTNA Malgorzata Makowska fazy III z zaslepieniem uczestników badania klinicznego oraz sponsora i kontrola placebo, majace na celu porównanie skutecznosci i bezpieczenstwa stosowania anagrelidu o przedluzonym dzialaniu wzgledem placebo u pacjentów z nadplytkowoscia samoistna, znajdujacych sie w grupie ryzyka. AOP

4 Randomizowane, wieloosrodkowe, próby, aktywnie kontrolowane badanie fazy III majace na celu porównanie skutecznosci i bezpieczenstwa dwóch róznych postaci anagrelidu u pacjentów z nadplytkowoscia samoistna. Otwarte wieloosrodkowe, badanie preparatu INC424 z rozszerzonym dostepem dla pacjentów z pierwotna mielofibroza (PMF) lub mielofibroza po czerwienicy prawdziwej (PPV MF) lub mielofibroza po nadplytkowosci samoistnej (PET-MF). AOP TEAM-ET2.o CINC424A2401 PRZEWLEKLA BIALACZKA LIMFOBLASTYCZNA Otwarte Badanie fazy 1b/2 oceniajace bezpieczenstwo i skutecznosc terapii TRU- 016 skojarzonej z bendamustyna w porównaniu do samej bendamustyny u pacjentów z nawrotem przewleklej bialaczki limfoblastycznej PRZEWLEKLA BIALACZKA LIMFOCYTOWA Randomizowane, wieloosrodkowe, prowadzone metoda otwartej próby badanie III fazy, porównujace brak dalszego leczenia z leczeniem podtrzymujacym z uzyciem ofatumabu u pacjentów leczonych z powodu nawrotu przewleklej bialaczki limfatycznej (CLL), u których uzyskano odpowiedz na leczenie indukujace. CHLONIAKI INDOLENTNE B-KOMÓRKOWE Randomizowane, kontrolowane, próby badanie III fazy, porównujace skutecznosc, bezpieczenstwo i farmakokinetyke produktu GP2013 plus cyklofosfamid, winkrystyna i prednizon z produktem MabThera plus cyklofosfamid, winkrystyna i prednizon, a nastepnie z zastosowaniem leczenia podtrzymujacego produktem GP2013 lub MabThera u pacjentów z wczesniej nieleczonym, zaawansowanym chloniakiem grudkowym. Randomizowane badanie fazy III próby i kontrolowane placebo, oceniajace skutecznosc i bezpieczenstwo idelalisybu (GS-1101) w skojarzeniu z bendamustyna i rytuksymabem u pacjentów leczonych wczesniej z powodu przewleklego chloniaka nieziarniczego. Kamila Kusmirowicz OMB GP GS-US Malgorzata Makowska

5 Randomizowane prowadzone metoda otwartej próby badanie porównujace leczenie skojarzone ofatumabem i bendamustyna z monoterapia bandamustyna u chorych z indolentymi B- komórkowymi chloniakami nieziarniczymi po niepowodzeniu leczenia rituksymabem lub schematem zawierajacym rituksimab w trakcie lub w ciagu 6 miesiecy po jego zakonczeniu. Randomizowane, otwarte, wieloosrodkowe badanie fazy III oceniajace skutecznosc bendamustyny w porównaniu z leczeniem wybranym przez lekarza u pacjentów z lagodnym chloniakiem nieziarniczym (NHL) opornym na rytuksymab. Randomizowane badanie 3 fazy próby oceniajace skutecznosc i bezpieczenstwo rytuksymabu w skojarzeniu z lenalidomidem (CC-5013) w porównaniu do rytuksymabu w skojarzeniu z placebo u pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie chloniakiem indolentnym. Randomizowane prowadzone metoda podwójnie slepej próby z grupami równoleglymi, kontrolowane substancja aktywna badanie faz 1/3 majace na celu wykazanie równowaznosci parametrów farmakokietycznych oraz nie mniejszej skutecznosci dzialania produktu CT-P10 w porównaniu z rytuksymabem, oba podawane w polaczeniu z cyklofosfamidem, winkrystyna oraz prednisonem (CVP) pacjentom z zaawansowanym chloniakiem grudkowym. SZPICZAK PLAZMOCYTOWY Wieloosrodkowe badanie z randomizacja i podwójnie slepa próba, porównujace denosumab z kwasem zolodronowym (Zometa) w leczeniu choroby kosci u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim. Badanie fazy 3 prowadzone metoda próby otwartej z randomizacja, dotyczace zastosowania lenalidomidu / deksametazonu wraz z elotuzumabem lub bez, w terapii nawracajacego lub opornego na leczenie szpiczaka mnogiego Badanie fazy 3 prowadzone metoda próby otwartej z randomizacja, dotyczace zastosowania lenalidomidu / deksametazonu z elotuzumabem lub bez, w 5 OMB BDM3502 CC-5013-NHL- 007 Celltrion CT-P AFL Katarzyna Zielinska Malgorzata Makowska Barbara Kalinowska CA CA planowane

6 terapii wczesniej nieleczonego szpiczaka mnogiego kliniczne III fazy z zastosowaniem podwójnie slepej próby i placebo, oceniajace zastosowanie panobiostatu w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem u pacjentów z nawrotowym szpiczakiem mnogim. Randomizowane, otwarte badanie III fazy, majace na celu ocene leczenia skojarzonego carfilzomibem i deksametazonem w porównaniu z leczeniem skojarzonym bortezomibem i deksametazonem u pacjentów z nawrotowym szpiczakiem mnogim. Wieloosrodkowe, prowadzone w pojedynczym ramieniu terapeutycznym, otwarte badanie z zastosowaniem pomalidomidu w skojarzeniu z niska dawka deksametazonu u pacjentów z oporna na leczenie lub nawrotowa i oporna na leczenie postacia szpiczaka mnogiego. CHLONIAK ROZLANY Z DUZYCH KOMÓREK B Wieloosrodkowe, randomizowane, próby badanie kliniczne III fazy i chorych na chloniaka rozlanego z duzych komórek B, oceniajace korzysci z zastosowania terapii podtrzymujacej lenalidomidem w porównaniu z placebo, po uzyskaniu odpowiedzi terapeutycznej po chemioterapii pierwszej linii R-CHOP. Porównanie ofatumumabu z rytuksymabem jako chemioimmunoterapii ratujacej z nastepczym ASCT u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie DLBCL. Badanie II fazy dotyczace zastosowania ofatumumabu w skojarzeniu ze schematem chemioterapii IVAC (O-IVAC) w leczeniu chorych na chloniaki rozlane z duzych limfocytów B w fazie opornosci lub nawrotu po uprzednim leczeniu zawierajacym R- CHOP niekwalifikujacych sie do ASCT. Randomizowane, otwarte badanie III fazy oceniajace schemat A+AVD w porównaniu ze schematem ABV, jako terapie pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym, klasycznym chloniakiem Hodgina. CHLONIAK HODGKINA 6 CLBH589D2308 Onyx CC-4047-MM- 010 REMARC OMB PLRG-8 C25003 Katarzyna Zielinska Kamila Kusmirowicz Badanie fazy III z randomizacja, prowadzone SGN35-005

7 metoda podwójnego zaslepienia z grupa kontrolna otrzymujaca placebo porównujace dzialanie preparatu SGN-35 (brentuximab vedotin) i najkorzystniejszego leczenia wspomagajacego (BSC) w leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka PRZEWLEKLA BIALACZKA LIMFATYCZNA Otwarte, randomizowane badanie III fazy z zastosowaniem ofatumumabu wraz z kombinacja fludarabina-cyklofosfamid, w porównaniu do kombinacji fludarabinacyklofosfamid u pacjentów z nawrotami przewleklej bialaczki limfatycznej. Wieloosrodkowe, otwarte randomizowane badanie kliniczne fazy III porównujace zastosowanie ofatumumabu w skojarzeniu z chloramabucylem w stosunku do monoterapii chlorambucylem u wczesniej nieleczonych pacjentów z przewlekla bialaczka limfatyczna. OMB OMB PRZEWLEKLA BIALACZKA LIMFOCYTOWA B prowadzone metoda otwartej próby badanie III razy oceniajace skutecznosc rytuksymabu w leczeniu podtrzymujacym w porównaniu z brakiem leczenia (ramie obserwacyjne) po leczeniu indukcyjnym cyklami: rytuksymab z CC u uprzednio nie leczonych pacjentów z PBL B komórkowych PALG ML21283 Aktualizacja: r. 7

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

Koncentrat jest przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem.

Koncentrat jest przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DOCETAXEL KABI, 160 mg/8 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg docetakselu (bezwodnego). Fiolka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etform 850, 850 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy

Bardziej szczegółowo

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc Transplantacja szpiku i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Poradnik dla Pacjenta Monika Sankowska Leszek Kauc Redaktor: Katarzyna Kozicka Redakcja techniczna i skład: Konrad Mąkosa,

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna

Wnioskodawca Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGA PODANIA, WNIOSKODAWCY/PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo

Bardziej szczegółowo

Aby produkt leczniczy Spedra był skuteczny, konieczna jest stymulacja seksualna.

Aby produkt leczniczy Spedra był skuteczny, konieczna jest stymulacja seksualna. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Peyona,20 mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 20 mg cytrynianu kofeiny

Bardziej szczegółowo

Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Raport przygotowany na zlecenie Alivii Fundacji Onkologicznej Osób Młodych przez firmę EY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kuvan 100 mg, tabletki do sporządzania roztworu doustnego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka do sporządzania roztworu

Bardziej szczegółowo

maj 2013/Wydanie specjalne Zastosowanie szafranu (Crocus sativus) w psychiatrii Przegląd piśmiennictwa. Tomasz Szafrański

maj 2013/Wydanie specjalne Zastosowanie szafranu (Crocus sativus) w psychiatrii Przegląd piśmiennictwa. Tomasz Szafrański maj 2013/Wydanie specjalne Zastosowanie szafranu (Crocus sativus) w psychiatrii Przegląd piśmiennictwa. Tomasz Szafrański 1 maj 2013/Wydanie specjalne PSYCHIATRA TOM 1, wydanie specjalne, MAJ 2013. Wydanie

Bardziej szczegółowo

Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc

Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014 Opracował Zespół Ekspertów: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Korsak Zakład Transfuzjologii Klinicznej WIM, Warszawa Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Często zadawane pytania na temat PCR Autor: Dr. Michael Mauro, Profesor n. med. na Oddziale Hematologii i Onkologii Medycznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazol Mylan, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z proszkiem zawiera 42,5

Bardziej szczegółowo

FAQs BADANIE KLINICZNE

FAQs BADANIE KLINICZNE FAQs BADANIE KLINICZNE Clementia Spis treści PROLOG 1 PALOWAROTEN 2 PVO-1A-201, BADANIE KLINICZNE FAZY II PALOWAROTENU U PACJENTÓW Z FOP 2 PROLOG Clementia Pharmaceuticals rozpoczyna badanie kliniczne

Bardziej szczegółowo

Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE

Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ANGIOGENEZA ANGIOGENEZA GUZA Powstawanie nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza) odgrywa kluczową rolę we wzroście i tworzeniu przerzutów odległych guza. 1,2 W przypadku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xenical 120 mg kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 120 mg orlistatu. Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo