Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy"

Transkrypt

1 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2013 Warszawa, kwiecień 2014 Wzór sprawozdania.indd :15:37

2 Wzór sprawozdania.indd :15:37

3 Szanowni Państwo Wzorem lat ubiegłych chciałbym przekazać Państwu relację z działalności Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w roku Z przyjemnością pragnę poinformować, że podobnie jak poprzednie lata, także rok 2013 zakończyliśmy z wieloma sukcesami, utrzymując i rozwijając działalność Instytutu oraz uzyskując znaczące osiągnięcia. W sposób ewolucyjny przeprowadzono kolejne zmiany organizacyjne, które przyczynią się do zwiększenia transparentności i efektywności działania Instytutu. Utworzono nowe stanowisko Pełnomocnika ds. Restrukturyzacji i Administracji, odpowiedzialnego za zaprojektowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjnej oraz Pion Finansowy, który odpowiada za prowadzenie analiz przepływu środków finansowych oraz za nadzór nad sposobem wydatkowania środków publicznych pozostających w dyspozycji IMGW-PIB. W 2013 r. upłynęła ważność certyfikatów systemów zarządzania jakością w Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM) w programach Hydrologiczno-Meteorologicznej Osłony Kraju (HMOK) i Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) oraz certyfikatu akredytacji w Centralnym Laboratorium Aparatury Pomiarowej (CLAP). Odbył się audyt odnowienia certyfikatów w systemach zarządzania jakością oraz w systemie akredytacyjnym CLAP, w wyniku czego Instytut otrzymał przedłużenie ich ważności we wszystkich zakresach aktywności PSHM. Zewnętrzne jednostki bardzo wysoko oceniły funkcjonowanie procesów operacyjnych PSHM. Ważnym wydarzeniem, którego nie mogę pominąć, było także wręczenie Instytutowi w dniu 7 października 2013 r., podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu, certyfikatu potwierdzającego rejestrację Ośrodka Głównego IMGW-PIB w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Ośrodek Główny IMGW- PIB uzyskał wpis w rejestrze EMAS, co oznacza, że stosuje się w swojej działalności do najwyższych standardów z zakresu ochrony środowiska. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na uroczystą konferencję, która odbyła się w dniu 13 czerwca 2013 r. w Szczecinie, a zorganizowana została z okazji 65-lecia działalności Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich i Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Szczecinie. W roku 2013 mieliśmy okazję obchodzić także jubileusz 20-lecia statku badawczego r/v Baltica, który pływa od tylu lat w służbie nauki o morzu. Podniesienie bandery miało miejsce w maju 1993 r. R/v Baltica to jedyny statek naukowo-badawczy, którego właści- Wzór sprawozdania.indd :15:37

4 cielem są dwa instytuty: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy i Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy. Z racji tego szczególnego wydarzenia 10 czerwca 2013 r. w Gdyni, w siedzibie armatora jednostki, Morskim Instytucie Rybackim, odbyła się uroczysta konferencja. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji i urzędów związanych z aktywnością na morzu. W minionym roku gościliśmy w Instytucie wiele osób z kraju i zagranicy, między innymi z okazji jubileuszowego 25 spotkania Bałtyckich Służb Lodowych w Gdyni, zorganizowanego przez Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni. Pierwsze spotkanie Baltic Sea Ice Meeting BSIM miało miejsce w 1925 r. w Hamburgu, a w Polsce wydarzenie to zorganizowane było już po raz trzeci. W tym roku w Ośrodku Głównym Instytutu wizytowali przedstawiciele sześciu państw nadbałtyckich: Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Szwecji i Polski. W dniach listopada 2013 r., w siedzibie Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni, odbyła się polsko-rosyjska narada dotycząca wymiany danych i informacji o stanie środowiska Zalewu Wiślano-Kaliningradzkiego i jego zlewiska pomiędzy właściwymi służbami obu państw. W ramach współpracy międzynarodowej w dniach 23 i 24 maja 2013 r. odbyło się w Ośrodku Głównym IMGW-PIB, pod patronatem EUMETNET II, Spotkanie szefów europejskich służb prognoz meteorologicznych. Na zebraniu poruszano tematy związane z metodami weryfikacji prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych, stosowanymi i rozwijanymi przez służby poszczególnych krajów. Swoje doświadczenia w tym zakresie zaprezentowali przedstawicielie z: Anglii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Czech, Słowenii, Serbii, Chorwacji, Węgier, Łotwy i Polski. Wzrosło także znaczenie IMGW-PIB na arenie międzynarodowej. W 2013 r. Instytut odwiedzili szefowie służb meteorologicznych i hydrologicznych z RPA, Maroka, Armenii, Gruzji, a także Sekretarz Generalny WMO Michel Jarraud. Bardzo korzystnym przedsięwzięciem było przystąpienie Instytutu do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). Instytut został wpisany do rejestru PPE 22 lutego 2013 r. Do programu przystąpiło ponad 60% wszystkich pracowników zatrudnionych w Instytucie, co świadczy o dużym zainteresowaniu programem i potwierdza słuszność jego wdrożenia. Choć niektórzy, z racji 13 w dacie, rok 2013 postrzegali jako feralny, dla Instytutu można go podsumować jako bardzo udany. Kontynuowano główne kierunki rozwoju zaplanowane przez Dyrekcję. Pomimo ograniczania dotacji przeznaczonych na działalność oraz stagnacji w gospodarce utrzymano dodatni wynik finansowy Instytutu, co wymiernie świadczy o wysokiej jakości zarządzania. Z takimi osiągnięciami, przy zaangażowaniu Dyrekcji i wszystkich pracowników Instytutu, z optymistycznym nastawieniem możemy kontynuować podjęte działania oraz stawić czoło nowym wyzwaniom w 2014 r. prof. nadzw. dr hab. inż. Mieczysław S. Ostojski Dyrektor IMGW-PIB Wzór sprawozdania.indd :15:37

5 Spis treści 1. Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna i Oceanograficzna Organizacja i zadania System pomiarowo-obserwacyjny System przesyłania danych System prognoz i osłony meteorologicznej Obszar hydrologicznej osłony kraju Centrum Nadzoru Operacyjnego PSHM System gromadzenia i rozpowszechniania danych meteorologicznych i hydrologicznych Działalność oceanograficzna w ramach PSHM Zadania realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska System Zarządzania Jakością w programie MOK Centrum Nadzoru Technicznego Systemu Prognoz Centrum Laboratorium Aparatury Pomiarowej Techniczna Kontrola Zapór Ocena stanu technicznego budowli piętrzących Raport o stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących Bazy danych Prace realizowane w Zakładzie Chemii Upowszechnianie informacji naukowych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej Monitoring jakości wód Monitoring wód na obszarach dorzeczy Monitoring Morza Bałtyckiego Współpraca międzynarodowa Opracowania i upowszechnianie wyników monitoringu Działalność naukowo-badawcza, wydawnicza i ogólnotechniczna Prace badawcze i wdrożeniowe Ważniejsze osiągnięcia badawcze Ważniejsze efekty wdrożeniowe Projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekty w ramach Programów Ramowy Unii Europejskiej Projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków MNiSW, NCBiR, NCN, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, NFOŚiGW Ogólnopolskie szkoły dla specjalistów Udział pracowników w konferencjach Działalność wydawnicza i ogólnotechniczna Publikacje Stopnie naukowe nadane pracownikom IMGW-PIB i innych jednostek jednostek w ramach uprawnień Instytutu do nadawania stopnia doktora Działalność w zakresie komunikacji społecznej, marketingu i współpracy z zagranicą Komunikacja społeczna i marketing Współpraca z zagranicą Kadra Publikacje pracowników IMGW-PIB 121 Wzór sprawozdania.indd :15:38

6 Wzór sprawozdania.indd :15:38

7 Państwowa Służba Hydrologiczno-1 -Meteorologiczna i Oceanograficzna 1.1. Organizacja i zadania Prowadzona w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytucie Badawczym Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM), w sposób ciągły zapewnia organom Państwa, społeczeństwu i gospodarce narodowej bieżące informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, prognozy i ostrzeżenia zarówno w sytuacjach normalnych, jak i w czasie zagrożeń. Ukształtowany w Instytucie system osłony hydrologiczno-meteorologicznej, jest w różnych skrajnych sytuacjach zdolny do spełnienia zadań mu stawianych. Właściwie ulokowana w czasie i przestrzeni prognoza meteorologiczna i hydrologiczna oraz ostrzeżenia o możliwości wystąpienia zjawisk ekstremalnych pozwalają na właściwe przygotowanie akcji zapobiegającej lub ograniczającej ich skutki. Działania te są prowadzone we współpracy ze służbami hydrologicznymi i meteorologicznymi w ramach Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). W skład PSHM wchodzą 3 systemy. System pomiarowo-obserwacyjny składający się z: naziemnej hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, łącznie 2168 punktów pomiarowych na terenie całego kraju; 8 radarów meteorologicznych; 3 stacji aerologicznych; 9 stacji lokalizacji wyładowań atmosferycznych; 1 stacji odbioru danych satelitarnych. System przesyłania danych służący przede wszystkim do zbierania danych ze stacji systemu pomiarowo-obserwacyjnego oraz do ostrzegania jednostek administracji państwowej o niebezpiecznych zjawiskach. Jest również wykorzystywany do wymianie informacji meteorologicznych w ramach międzynarodowej sieci łączności GTS (Global Telecommunication System) oraz informacji i produktów między jednostkami IMGW-PIB. Na system przesyłania danych składają się: łącza dzierżawione międzynarodowe i krajowe, łącza satelitarne, telefonia komórkowa i radiolinie. System przetwarzania danych, prognozowania i ostrzegania składający się z: centralnego i 7 regionalnych ośrodków prognoz oraz osłony meteorologicznej i hydrologicznej; systemu operacyjnych i historycznych baz danych; systemu numerycznych, statystycznych i konceptualnych modeli prognostycznych, meteorologicznych i hydrologicznych; systemu rozpowszechniania danych, prognoz i ostrzeżeń dla centralnego i wojewódzkich organów decyzyjnych oraz innych użytkowników. 7 Wzór sprawozdania.indd :15:38

8 1.2. System pomiarowo-obserwacyjny Sieć pomiarowo-obserwacyjna IMGW- -PIB składa się ze stacji hydrologiczno-meteorologicznych I-II rzędu, samodzielnych lotniskowych stacji meteorologicznych, meteorologicznych stacji pomiarowych III-V rzędu, hydrologicznych stacji pomiarowych I-VI rzędu, stacji pomiarów aerologicznych, systemu wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych oraz systemu radarów meteorologicznych. W roku 2013 rutynowo wykorzystywano informacje, pozyskiwane w czasie rzeczywistym, z 63 automatycznych stacji MAWS 301 zainstalowanych na stacjach I-II rzędu i 56 stacjach automatycznych zainstalowanych na stacjach III rzędu. Hydrologiczna część służby pomiarowo-obserwacyjnej wykorzystywała do pracy operacyjnej dopplerowskie akustyczne przepływomierze profilujące (ADCP), mierniki hydroakustyczne, sprzęt pływający (łodzie, pontony), a także wyciągi mostowe. Posiadanie szerokiej gamy urządzeń do pomiarów przepływu jest zgodne z dyrektywami i zaleceniami Komisji Hydrologii WMO, gdyż tylko wykonywanie pomiarów różnorodnymi urządzeniami umożliwia określenie i wyeliminowanie błędów systematycznych stosowanych metod pomiaru. Operacyjnie wykorzystywano również 1073 stacji pomiarowych z funkcją telemetryczną, przekazujących automatycznie dane o stanie atmosfery i hydrosfery z krokiem czasowym 10 minut. Efektywnie wykorzystywano posiadaną flotę samochodową, o czym świadczy fakt osobodni w delegacjach. Flota od 2009 r. podlega ciągłej stopniowej wymianie. W 2013 r. dane z systemów teledetekcyjnych, takich jak system wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych i system radarów meteorologicznych, były wizualizowane i udostępniane w Internecie w witrynie IMGW-PIB oraz w Miesięcznym Biuletynie PSHM. Służba hydrologiczno-meteorologiczna realizowała również pomiary i badania w strefie brzegowej Bałtyku i na morzu, wykorzystując eksploatowany wspólnie z Morskim Instytutem Rybackim morski statek badawczy r/v Baltica oraz specjalną jednostkę pływającą o nazwie Littorina. Sieć etatowa Stan etatowej sieci hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB w grudniu 2013 r. był następujący: Nazwa jednostki Liczba Stacje meteorologiczne I rzędu wysokogórskie obserwatoria meteorologiczne 2 Stacje meteorologiczne I rzędu stacje hydrologiczno-meteorologiczne (synoptyczne) 51 Stacje meteorologiczne II rzędu stacje hydrologiczno-meteorologiczne (synoptyczne z ograniczonym 2 programem pomiarowym) Stacje meteorologiczne II rzędu automatyczne stacje synoptyczne 8 Stacje meteorologiczne III rzędu stacje klimatologiczne 4 Stacje pomiarów aerologicznych 3 Stacje hydrologiczne 3 Radary meteorologiczne 8 W 2013 r. wykonywano pomiary i obserwacje w 63 stacjach hydrologiczno-meteorologicznych. Z dniem r. stacja klimatologiczna Gdańsk-Świbno zmieniła status na stację synoptyczną I rzędu, stacja synoptyczna I rzędu Gdańsk-Port Północny zmieniła status na stację II rzędu, automatyczną stację synoptyczną, a obsługa etatowa została przeniesiona na stację Gdańsk-Świbno. Z dniem r. stacja synoptyczna Elbląg została przeniesiona i zmieniła nazwę na Elbląg-Milejewo. W Elblągu pozostawiono stację klimatologiczną do celów porównawczych. W sumie wykonano kompleksowych po- 8 Wzór sprawozdania.indd :15:38

9 miarów meteorologicznych, m.in. ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza, temperatury gruntu, prędkości i kierunku wiatru, opadu, widzialności, wysokości podstawy chmur, czasu trwania usłonecznienia, obserwacji zjawisk atmosferycznych. Na wszystkich stacjach wykonywano pomiary temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia, parametrów wiatru, usłonecznienia, opadu oraz widzialności, wykorzystując zainstalowane automatyczne systemy pomiarowe. Dane pomiarowe są przekazywane liniami telemetrycznymi do komputera zainstalowanego na stacji, który umożliwia wizualizację bieżących warunków meteorologicznych na jednym ekranie oraz za pomocą zainstalowanego na nim oprogramowania wspomaga obserwatora przy redakcji depeszy SYNOP. Obserwator w każdej chwili ma wgląd do zebranych danych w postaci wykresów i zestawień oraz danych archiwalnych. Stacje w Ostrołęce, Zamościu, Szczecinku, Przemyślu, Kołobrzegu (nabrzeże), Resku i Lęborku oraz stacja zlokalizowana na platformie wydobywczej Petrobaltic Beta na Morzu Bałtyckim (w odległości ok. 70 km od lądu) pracowały w trybie całkowicie automatycznym bez obsługi człowieka, rejestrując wszystkie zmierzone parametry. W 2013 r. zakończono rozbudowę budynku B Oddziału IMGW-PIB w Krakowie, zapewniając optymalną powierzchnię biurową dla pracowników komórek organizacyjnych PSHM: Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych, Biura Prognoz Hydrologicznych, Numerycznych Prognoz Meteorologicznych ALADIN oraz Działu Serwisu Systemów Pomiarowych. Prace modernizacyjne i remontowe budynków stacji hydrologiczno-meteorologicznych zostały przeprowadzone na stacjach SHM: Zakopane, Koszalin, Chojnice, Mikołajki, Racibórz, Płock, Włodawa, Wieluń, Elbląg-Milejewo, Szczecin, Toruń, Lesko i Koło oraz Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu i w Ośrodku Aerologii w Legionowie. Modernizacji poddano również stację radaru meteorologicznego w Pastewniku, a w DSPO Słupsk wybudowano pomieszczenia garażowo-magazynowe. Na stacjach SHM Łeba, SHM Suwałki i ASS Lębork przeprowadzono prace rozbiórkowe niewykorzystywanych obiektów budowlanych i elementów infrastruktury teletechnicznej i pomiarowej. Ponadto wykonano remonty stanowisk wodowskazowych, które uległy zniszczeniu w czasie wezbrań stanów wód i w wyniku zjawisk lodowych (np. stacje wodowskazowe: I rzędu Muszyna-Milik na rzece Poprad; II rzędu Staszów na rzece Czarna; II rzędu Stary Raduszec na rzece Bóbr). W przypadku części stacji meteorologicznych niezbędne było przeniesienie ich w odpowiednią lokalizację, gwarantującą zachowanie reprezentatywności wykonywanych pomiarów i obserwacji (np. stacja klimatologiczna IV rzędu Paprotki, stacje opadowe V rzędu Grybów i Węgorzewo) W roku 2013 wybudowano 3 nowe hydrologiczne automatyczne stacje telemetryczne: Małkinia i Popowo na rzece Bug, Wychódźc na Wiśle, oraz 1 synoptyczną automatyczną stację telemetryczną ASS Resko. Trwały również przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowo-technicznej dla następujących przedsięwzięć inwestycyjnych PSHM: budowy radaru meteorologicznego na terenie województwa opolskiego i warmińsko-mazurskiego, relokacji radaru meteorologicznego Gdańsk, budowy stacji SHM Kołobrzeg w nowej lokalizacji Kołobrzeg-Dźwirzyno. Sieć ryczałtowa (nieetatowa) Stan ryczałtowych sieci pomiarowych IMGW-PIB przedstawiono w tabelach. Wyniki wszystkich pomiarów i obserwacji zostały zweryfikowane i przygotowane do dalszego przetwarzania. 9 Wzór sprawozdania.indd :15:38

10 Na stacjach meteorologicznych III rzędu eksploatowano stacje automatyczne MAWS 301K, wyposażone w czujniki do pomiarów temperatury powietrza, wilgotności, kierunku i prędkości wiatru oraz opadu. Na stacjach z funkcją telemetryczną eksploatowano urządzenia SUTRON z czujnikami do pomiarów: stanu i temperatury wody, temperatury powietrza, wilgotności, kierunku i prędkości wiatru oraz opadu. Wszystkie czujniki są wzajemnie kompatybilne i podlegają okresowemu wzorcowaniu w Centralnym Laboratorium Aparatury Pomiarowej IMGW-PIB Stan ryczałtowej sieci stacji meteorologicznych (grudzień 2013) Rodzaj stacji Liczba Stacje klimatologiczne III rzędu 56 Stacje klimatologiczne IV rzędu 151 Stacje opadowe V rzędu 980 Stan ryczałtowej sieci stacji hydrologicznych (grudzień 2013) Rodzaj stacji Liczba Stacje wodowskazowe: I-IV rzędu 914 Stacje wód podziemnych V rzędu codzienne 2 Stacje wód podziemnych VI rzędu tygodniowe 0 Stacje limnologiczne 94 Stacje ewaporometryczne: 16 Stacje aerologiczne Realizacja w 2013 r. programu pomiarów aerologicznych (PTUiW): Program pomiarowy PTUiW Legionowo Łeba Wrocław 00 i 12 UTC Liczba sondaży % wykonania Osiągnięte wysokości sondaży (km) Średnia roczna 31,3 30,9 31,2 Osiąganie poziomu 10 hpa Sprzęt i aparatura pomiarowa w sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych Stan infrastruktury IMGW-PIB do pozyskiwania danych meteorologicznych i hydrologicznych jest na poziomie przodujących służb europejskich. Zakupione w 2013 r. przyrządy i urządzenia pomiarowe charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi. Stosując je, IMGW-PIB gwarantuje najwyższą jakość pozyskanych danych hydrologiczno -meteorologicznych. Jednocześnie, ułatwiają one pracę hydrologiczno-meteorologicznej służby pomiarowo-obserwacyjnej i zwiększają jej wydajność, wymagając szczególnej dbałości, a także wysokich kwalifikacji personelu obsługującego. W 2013 r. kontynuowano proces wyposażania personelu PSHM w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy. Specjalistyczna aparatura i sprzęt pomiarowy wymagały przeszkolenia pracowników z zakresu ich obsługi. Sprzęt i aparatura zakupione w 2013 r.: rodzaj urządzenia ilość oprawki do termometrów wodnych 24 kombinezony wypornościowe Fladen (kpl.) 10 odśnieżarki spalinowe 6 kosiarki spalinowe 3 wykaszarki spalinowe 9 mapy sieci stacji meteorologicznych 16 mapy sieci stacji hydrologicznych 16 liczniki prędkości młynka hydrometrycznego 4 spodniobuty gumowe 23 wodery gumowe 36 pontony HONDA 7 łodzie laminowane 2 kurtki służbowe dwuczęściowe 90 podstawy metalowe ze schodami do klatki meteorologicznej (kpl.) 23 śniegowskazy przenośne 1-metrowe 180 kosy do lodu 121 spodniobuty neopenowe 37 łodzie aluminiowe z silnikiem i przyczepą 2 podziały wodowskazowe (kpl.) 420 łaty dębowe (kpl.) Wzór sprawozdania.indd :15:38

11 Aparatura i przyrządy pomiarowe oraz sprzęt pomocniczy, w które jest wyposażona sieć pomiarowo-obserwacyjna, podlegają naturalnemu procesowi zużycia i uszkodzeniom. Muszą więc być nie tylko napra wiane i kontrolowane ale również okresowo wymieniane. Za sprawność przyrządów i aparatury pomiarowej w oddziałach terenowych odpowiadają pracownicy działów służby pomiarowo-obserwacyjnej i działów serwisu systemów pomiarowych. Za zgodność wskazań aparatury ze wzorcami metrologicznymi Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej. Naziemny system teledetekcji system POLRAD W roku 2013 sieć radarów meteorologicznych POLRAD składała się z 8 dopplerowskich radarów meteorologicznych trzech typów wszystkie produkcji niemieckiej firmy Gematronik (obecnie Selex Systems Integration). Radary w Ramży i Pastewniku, zainstalowane w latach , posiadają funkcję podwójnej polaryzacji, pozwalającej na rozróżnienie typu opadu jedynie na podstawie pozyskiwanych danych radarowych. Dane zbierane przez radary były przesyłane łączem IP VPN do Ośrodka Teledetekcji Naziemnej, gdzie tworzona jest lista około 40 różnych produktów radarowych dedykowanych dla konkretnych odbiorców (meteorolodzy, hydrolodzy, porty lotnicze, zarządcy dróg, centra kryzysowe, itp.). Radarowa mapa zbiorcza jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Od 2011 r. nadzór serwisowy nad siecią radarów meteorologicznych POLRAD przejął, stworzony w tym celu, zespół serwisowy Ośrodka Teledetekcji Naziemnej. Do obowiązków serwisu należą regularne prace serwisowe i kalibracyjne urządzeń radarowych oraz naprawy. W 2013 r. kontynuowano, rozpoczęte rok wcześniej, naprawy części do radarów meteorologicznych w stworzonym w OTN laboratorium elektronicznym. Samodzielne naprawianie części pozwoli na znaczne oszczędności. W następnych latach konieczne jest stopniowe doposażanie laboratorium w celu umożliwienia przeprowadzania napraw o dużym stopniu skomplikowania. W 2013 r. zapewniono przeglądy urządzeń UPS, agregatów prądotwórczych i klimatyzacji zainstalowanych na stacjach radarowych. W sumie w 2013 r. radary wyłączone były z pracy operacyjnej przez 9 dni (20 dni w 2012 r., 43 dni w 2011 r., 227 dni w 2010 r.). Dużo lepsze wskaźniki pracy radarów są wynikiem, z jednej strony, przejęcia zadań serwisowych przez IMGW-PIB (znacznie krótsze czasy reakcji na sytuację awaryjną oraz skuteczne działania zapobiegawcze), a z drugiej, korzystaniem z zapasów części zamiennych do radarów. Wskaźniki pokazują, iż w celu minimalizacji czasu oczekiwania na naprawę konieczne jest systematyczne gromadzenie zapasowych części zamiennych w magazynie IMGW-PIB, tak aby w razie awarii były one od razu dostępne. W grudniu 2013 r. awarii uległ system Nimrod. Trwają prace mające na celu ustalenie czy możliwe będzie jego ponowne uruchomienie. Jeżeli nie będzie to wykonalne, zadania realizowane do tej pory przez system Nimrod przejęte zostaną przez system Inca. W 2013 r. pojawiły się nowe linie zakłóceń na obrazie radarowym ze stacji w Rzeszowie i Brzuchani (źródło zlokalizowane i zneutralizowane). Trwają prace mające na celu wykrycie i eliminację pozostałych źródeł zakłóceń. Problem zakłóceń staje się większy i groźniejszy ze względu na coraz powszechniejsze użytkowanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych (Internet) wykorzystujących czę- 11 Wzór sprawozdania.indd :15:38

12 stotliwości radarowe. Urządzenia te często nie posiadają, wymaganych prawem, zabezpieczeń chroniących innych użytkowników pasma przed zakłócaniem. Problem niezwykle poważnych zakłóceń obrazu radarowego powstaje w związku z rozbudową Terminala Portu Lotniczego w Gdańsku. Bezpośrednia bliskość i wysokość obiektu, przewyższająca rozmiary wieży radarowej, spowodują utratę możliwości pracy operacyjnej tego obiektu. Dodatkowym czynnikiem mogącym mieć wpływ na jakość pomiarów radarowych jest lokalizowanie parków wiatrowych w pobliżu stacji radarowych (plany w Gdańsku, Świdwinie i Brzuchani). Instytut próbuje wszędzie współpracować z inwestorami i lokalnymi władzami, niestety nie wszędzie i nie zawsze jest to możliwe. W listopadzie 2013 r. przeprowadzono prace renowacyjne stacji radarowej w Pastewniku, które obejmowały m.in.: odnowienie pomieszczeń, wydzielenie toalety i zapewnienie wody, wzmocnienie i naprawę ogrodzenia, naprawę ścian oraz wzmocnienie poszycia klatki schodowej. W 2013 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, wraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, prowadził prace przygotowawcze mające na celu lokalizację nowej stacji radaru meteorologicznego w województwie opolskim. 3 lipca 2013 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na Zaprojektowanie i budowę pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny. Dnia r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Rozpoczęcie ponownego postępowania planowane jest na koniec stycznia 2014 r. Zakończenie wszystkich prac związanych z tą inwestycją planowane jest na początek 2015 r. Prowadzone są prace nad lokalizacją stacji radaru mazurskiego. W 2013 r. dostępne były produkty z 8 stacji radarowych oraz radarowa mapa zbiorcza. Mapa zbiorcza dostępna była dla każdego użytkownika w sieci Internet, natomiast pozostałe, bardziej szczegółowe produkty, udostępniane były wszystkim statutowym użytkownikom danych radarowych po wypełnieniu stosownej deklaracji. Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich dostępnych danych generowanych przez system radarowy: Rainbow (produkty dla każdego radaru osobno) dostępne w grupie zdjęcia (dane) radarowe: Suma opadu Odbiciowość maksymalna w rzucie z góry i z boków Wodność scałkowana w pionie Wysokość wierzchołka echa Natężenie opadu Przekrój na stałej wysokości (rozszerzony) Odbiciowość średnia w danej warstwie Prędkość wiatru radialnego w funkcji azymutu Profil pionowy wiatru Pole wiatru na tle odbiciowości Wskaźnik groźnych zjawisk Mezocyklony Poziomy gradient wiatru Pionowy gradient wiatru Turbulencje Natężenie opadu na powierzchni ziemi Przekrój pionowy odbiciowości Technika wiatru jednorodnego Produkty tworzone testowo w oparciu o dane dwupolaryzacyjne: Klasyfikacja hydrometeorów Natężenie opadu poprawione o dane z podwójnej polaryzacji PHiDP i KDP Korekcja tłumienia oparta na technikach podwójnej polaryzacji Nimrod (mapa z domeny Europy Środkowej) dostępne w grupie Mapy prognostyczne Europa: Analiza rozpoznawania zjawisk Prognoza 6 godzinna rozpoznawania zjawisk Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia śniegu Prognoza prawdopodobieństwa wystąpienia śniegu 12 Wzór sprawozdania.indd :15:38

13 Naziemny system teledetekcji system PERUN W 2013 r. system PERUN składał się z 9 sensorów działających w dwóch zakresach częstości. Dane były przesyłane za pomocą sieci WAN do Ośrodka Teledetekcji Naziemnej IMGW-PIB w Warszawie. Dane wynikowe były udostępniane użytkownikom (LSM, biura prognoz i obserwatorzy stacji PSHM) za pomocą terminali LTS2005, prezentacji w Systemie Obsługi Klienta (SOK) oraz prezentacji na stronie internetowej W 2013 r. system PERUN zarejestrował wyładowań wszystkich typów, czego stanowiły wyładowania chmurowe, wyładowania doziemne dodatnie, a wyładowania doziemne ujemne. Zakończenie projektu modernizacji jednostki centralnej Projekt modernizacji jednostki centralnej systemu PERUN zakończył się pozytywnym testem OAT (Operational Acceptance Test) nowej wersji jednostki centralnej TLP (Total Lightning Processor) r. jednostka rozpoczęła działania operacyjne, stając się podstawowym centrum analityczno-dystrybucyjnym danych rejestrowanych przez poszczególne sensory systemu PERUN. TLP działa równolegle ze starą jednostką SCM (Safir Central Module). W ten sposób archiwizowane są dwa zestawy danych. Rozwiązanie to pozwala zachować informacje umożliwiające zszycie dwóch serii pomiarowych, ze starego i nowego systemu, i dzięki temu wyeliminować błędy systematyczne. Serwis systemu PERUN Awarie w 2013 r. były usuwane wyłącznie przez grupę serwisową systemu PE- RUN, przy wykorzystaniu posiadanych części zamiennych. Pozyskanie części zamiennych do starego systemu SAFIR3000 Od 2009 r. firma Vaisala, producent systemu PERUN, zakończyła wsparcie techniczne dla anten typu SAFIR3000. FMI (Fiński Instytut Meteorologiczny) zakończył wspieranie wykrywania wyładowań chmurowych, w związku z czym zdemontowane zostały dwa z trzech sensorów typu SAFIR3000. IMGW-PIB przyjęło darowiznę, złożoną z kompletu 2 sensorów oraz dodatkowego zestawu części zamiennych, która służy jako depozyt części zamiennych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu PERUN. Istnieje możliwość pozyskania trzeciego zestawu antenowego FMI, gdy zostanie on zdemontowany z obecnej lokalizacji. Projekt zagęszczenia sieci Na podstawie opracowanego w 2011 r. projektu zagęszczenia sieci systemu PE- RUN, w roku 2012 przystąpiono do jego realizacji. Rozpoczęto przygotowania i budowę infrastruktury niezbędnej do instalacji i uruchomienia 4 nowych sensorów systemu detekcji, które włączone zostaną do pracy operacyjnej systemu PERUN. Planowana na 2013 r. instalacja nowych czujników, na przygotowanych w 2012 r. lokalizacjach, nie została zrealizowana ze względu na brak finansowania. Zadanie to zostało przesunięte na rok Na bazie projektu będzie prowadzone zagęszczenie sieci w kolejnych latach. Efekt docelowy przedstawiono na rysunku. W ośrodku w Leionowie została przeprowadzona instalacja sensora nowego typu (TLS200). Konieczne było wykonanie i instalacja zwyżki na maszcie pod antenę tego sensora. Sensor jest uruchomiony częściowo. Działanie operacyjne rozpocznie się w 2014 r. Zespół serwisowy PERUN odbył szkolenie z obsługi oprogramowania przeznaczonego do kontroli sensorów TLS200. W celu zwiększenia bezpieczeń- 13 Wzór sprawozdania.indd :15:38

14 stwa miejsca instalacji sensora w Legionowie, zostało wykonane dodatkowe ogrodzenie przemysłowe utrudniające osobom postronnym dotarcie w pobliże masztu, na którym zainstalowano sensor TLS200. Informacje o zarejestrowanych wyładowaniach dostępne były również w formacie tekstowym. Dane tekstowe, zawierające informacje szczegółowe o wszystkich zarejestrowanych przez system PERUN wyładowaniach, udostępniane były za pośrednictwem systemu SOK. Współpraca międzynarodowa: grupa EUCLID Udostępnianie danych o wyładowaniach W 2013 r. system PERUN udostępniał informacje o zarejestrowanych wyładowaniach atmosferycznych, prezentując je w formie danych graficznych zawierających informację o lokalizacji wyładowań doziemnych, gęstości wyładowań oraz w postaci śledzenia komórek burzowych. Mapy graficzne zawierały informacje o zarejestrowanych wyładowaniach doziemnych w sześciostopniowej palecie barwnej i rozdzielczości czasowej 30 min. Typowa częstotliwość tworzenia map w formacie graficznym to 1 minuta, a dostęp do tych produktów realizowany był za pośrednictwem strony Internetowej dla każdego użytkownika oraz systemu SOK dla użytkowników w IMGW-PIB. Wszystkie Biura Prognoz Meteorologicznych oraz Lotniskowe Stacje Meteorologiczne zostały dodatkowo wyposażone w terminale z oprogramowaniem LTS2005. Oprogramowanie to służy do stałego monitorowania elektryczności atmosfery w zasięgu działania systemu PERUN, a informacje o wszystkich zarejestrowanych przez system PERUN wyładowaniach atmosferycznych aktualizowane są z jednosekundowym krokiem czasowym. Grupa EUCLID to grupa zrzeszająca europejskich użytkowników sieci detekcji wyładowań atmosferycznych firmy Vaisala. IMGW-PIB stara się o przyłączenie do grupy ze względu na spodziewane korzyści, np. obniżenie kosztów eksploatacji sieci, wsparcie serwisowe i zwiększenie efektywności kontaktów z Vaisala. Na spotkaniu w Dublinie ustalono, że Polska może zostać członkiem testowym grupy EUC- LID. Wiąże się to z przetestowaniem danych, jakie może dostarczać sieć PERUN. W 2014 r. planowane są dalsze działania związane z przystąpieniem do grupy EUC- LID. Projekt europejski (CENTRAL EU- ROPE): INCA-CE Integrated Nowcasting through Comprehensive Analysis Central Europe Projekt zakończony w 2013 r. W czasie jego trwania pracowano nad modelem nowcastingu opadów INCA-SCENE, który uwzględnia szczególnie opady konwekcyjne. W kwietniu model został uruchomiony operacyjnie w trybie testowym i od tego czasu gromadzi informacje o jakości prognoz. Kontynuowano prace nad rozwojem algorytmów, w szczególności prognoz ekstrapolacyjnych i obiektowych. Przetestowano różne rozwiązania, dokonano wyboru najlepiej sprawdzających się oraz dokonano ostatecznej parametryzacji modelu. Przeprowadzono obszerne analizy jakości 14 Wzór sprawozdania.indd :15:39

15 prognoz opadu w porównaniu z prognozami inercyjnymi i z modelu INCA-PL. Wyniki analiz były prezentowane podczas konferencji końcowej projektu INCA-CE. Współpracowano ze służbą meteorologiczną Izraela przy wdrożeniu modelu INCA- -SCENE w Izraelu oraz z Ośrodkiem Teledetekcji Satelitarnej nad wdrożeniem IN- CA-SCENE w IMGW-PIB do wersji operacyjnej systemu INCA-PL. System wyznaczania i wizualizacji zagrożeń meteorologicznych dla służb ruchu lotniczego MeteoFlight Zostały wykonane następujące zadania: przygotowanie do wdrożenia operacyjnego systemu MeteoFlight zobrazowania wskaźników zagrożeń dla systemu PE- GASUS 21 (istotne zmiany w definicji wskaźnika zagrożenie dla tego systemu) w PAŻP (wdrożenie listopad 2013 r.); przygotowanie do wdrożenia operacyjnego systemu MeteoFlight zobrazowania wskaźników zagrożeń w systemie Pandora w PAŻP; dalsze prace nad nowymi modułami uwzględniającymi dodatkowe zjawiska stanowiące zagrożenie dla lotnictwa, m. in. oblodzenie; testy aplikacji wchodzących w skład systemu MeteoFlight; refaktoryzacja (polepszenie) kodu niektórych aplikacji wchodzących w skład systemu MeteoFlight; usprawnienia aplikacji monitorujących działanie poszczególnych komponentów systemu MeteoFlight; udoskonalenie algorytmów korekt wolumów danych radarowych odbiciowości (system RADVOL-QC); wstępne prace nad algorytmami korekt danych dopplerowskich; nowa wersja aplikacji mf_wz_asterix do generowania danych w formacie ASTE- RIX i ich transmisji do PEGASUS 21. BALTRAD+ Zaawansowana sieć radarów meteorologicznych dla Regionu Morza Bałtyckiego Prace programistyczne Głównym celem prac programistycznych, prowadzonych w 2013 r. w ramach zadania WP3, było osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu stabilności działania i niezawodności oprogramowania służącego do wymiany, przetwarzania i prezentacji danych radarowych. W tym celu wprowadzono liczne modernizacje i ulepszenia oraz zaimplementowano nowe funkcje. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić: normalizację schematu bazy danych; usprawnienie procesu subskrypcji źródeł danych; implementację transakcji na poziomie dostępu do bazy danych; automatyzację procesu wymiany kluczy publicznych; ulepszenie interfejsu użytkownika; implementację bezpiecznej komunikacji w protokole HTTPS; implementację funkcji monitorowania aktualnego statusu węzła sieci BALTRAD; implementację mechanizmów bezpieczeństwa pozwalających kontrolować źródło odbieranych danych. Ponadto w bieżącym okresie raportowania świadczono stałe wsparcie dla użytkowników i regularnie wdrażano nowe wersje oprogramowania oraz organizowano i nadzorowano pracę zespołu testowego. Prace wdrożeniowe System BALTRAD pracował na dwóch serwerach wirtualnych (operacyjnym i testowym). Serwer operacyjny służył do regularnej wymiany danych z partnerami projektu. Na serwerze testowym wdrażane były rozwojowe wersje oprogramowania (beta) i uruchamiana wymiana danych w ramach zespołu testowego. 15 Wzór sprawozdania.indd :15:39

16 Zakupy i inwestycje Zakupiono laptopa przeznaczonego do prac programistycznych i rozwojowych, a także związanych z utrzymaniem wyników projektu po jego zakończeniu oraz świadczeniem pomocy użytkownikom sieci BALTRAD. Warsztaty i szkolenia Udział w III forum użytkowników systemu BALTRAD (BALTRAD User Forum III) zorganizowanym w Wilnie w dniach maja 2013 r. oraz udział w IV forum użytkowników systemu (BALTRAD User Forum IV) odbywającym się w Berlinie dniach listopada 2013 r. Do zadań przedstawiciela IMGW-PIB należała między innymi organizacja i realizacja sesji DIY (Do-It-Yourself), podczas której zadaniem uczestników forum była samodzielna instalacja i konfigurację systemu oraz uruchomienie wymiany danych. Rozwój algorytmów jakości dla systemu BALTRAD W ramach WP3 kontynuowano prace nad algorytmami jakości. Opracowano i udostępniono następujące pakiety algorytmów: pakiet RADVOL_QC (algorytmy: BROAD, NMET, SPIKE, SPECK, BLOCK, ATT); pakiet Product2D (algorytmy PPI, ETOP, MAX, VIL, CONV); aplikacja TOTAL_QI. Zostały one zintegrowane z systemem BALTRAD. Opracowano dokumentacje dla poszczególnych algorytmów. Współpraca z użytkownikami systemu BALTRAD: Opracowano następujące raporty, których koordynatorem oraz głównymi autorami byli pracownicy IMGW-PIB: W4-31. Catalogue of radar-based products which end-users are interested in. W4-41. Report on final implementation and validation of tailored end-user products into BALTRAD system. W4-42. Report on radar-based products developed in the frame of BALTRAD+ WP4. Ośrodek Teledetekcji Satelitarnej W 2013 r. ośrodek w Krakowie prowadził odbiór i przetwarzanie danych z satelitów geostacjonarnych: METEOSAT-7, 8 i 9 oraz pośrednio z: GOES-E, GOES-W, MTSAT2 i z satelitów polarnych: NOAA- 16, 17, 18, 19, Metop-A, Metop-B, FengYun-1D, Terra, Aqua oraz Suomi NPP. Produkty satelitarne zasilały systemy wizualizacji oraz animacji LEADS i VMET, zlokalizowane w biurach prognoz meteorologicznych i lotniskowych biurach meteorologicznych. Ponadto były wykorzystywane przez: System Obsługi Klienta, NIMROD, stronę baltyk.pogodynka.pl, wewnętrzna stronę Intranetową, kioski multimedialne IMGW-PIB. Rozpoczęto przesyłanie produktów satelitarnych na stronę agrometeo.pogodynka.pl. Operacyjnie generowane było ponad 9484 produktów na dobę, w ciągu całego roku do systemów IMGW dostarczono 2.6 TB produktów satelitarnych. Poza produktami operacyjnymi, testowano i przekazywano nowe produkty satelitarne dla hydrologii celem analizy ich przydatności w modelowaniu hydrologicznym. W efekcie tych działań uruchomiono operacyjne przekazywanie produktów charakteryzujących opad, wilgotność gleby, temperaturę i albedo powierzchni ziemi, ewapotranspirację oraz promieniowanie krótkofalowe i fotosyntetycznie czynne. Kontynuowano prace nad uruchomieniem operacyjnego przetwarzania i udostępniania danych z satelitów okołobiegunowych Terra, Aqua oraz Suomi NPP, których odbiór stał się możliwy w wyniku, 16 Wzór sprawozdania.indd :15:39

17 zakończonej w 2012 r., modernizacji infrastruktury informatycznej OTS. OTS archiwizował zarówno surowe dane satelitarne, jak i główne produkty. Były one wykorzystywane do analizy sytuacji historycznych oraz do testowania nowych produktów. Przeprowadzone szkolenia 1. Szkolenia dla pracowników BPM i BPH IMGW-PIB dotyczące wykorzystania informacji satelitarnej do meteorologii w dniach: 24.01, 08.03, 17.04, 23.05, 30.08, 03.09, 03.10, i r. 2. Wykład i ćwiczenia podczas Szkoły Meteorologii Lotniczej ( r.). 3. Szkolenie dla użytkowników przestrzeni powietrznej ( r.). 4. Szkolenie dla informatorów dla Szkolenie dla użytkowników przestrzeni powietrznej, r., Warszawa: Interpretacja obrazów satelitarnych pod kątem wykorzystania do planowania lotów i oceny możliwości ich wykonania; r., r. szkolenie dla personelu Służby Meteorologicznej Podstawowe wiadomości w zakresie interpretacji zdjęć satelitarnych. 5. Szkoła Hydrologii, Mądralin r., Preprocessing Danych Meteorologicznych na Potrzeby Modelowania Procesów Hydrologicznych 6. Szkolenie dla pracowników BPH r., Co BPH chciałoby wiedzieć o satelitach ale boi się zapytać? Współpraca z zagranicą 1. Współpraca z Organizacja EUMETSAT udział delegatów Polski (z OTS) w pracach komisji: STG Komisja Naukowo Techniczna, STG-SWG Komisja Naukowa, STG-OPSWG Komisja ds. Operacyjnych, DPG Komisja ds. Polityki Udostępniania Danych. 2. Współpraca ze Światową Organizacją Meteorologiczną udział w pracach CAgM Task Team (Komisja Agrometeorologii) System przesyłania danych Systemy teleinformatyczne stosowane w IMGW-PIB służą przede wszystkim do zbierania danych z sieci obserwacyjno-pomiarowej, sieci posterunków telemetrycznych, sieci wyładowań atmosferycznych, sieci radarów meteorologicznych IMGW- PIB oraz ostrzegania o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych jednostek administracji państwowej i społeczeństwa. Służą także wymianie informacji meteorologicznych w ramach międzynarodowej sieci łączności GTS (Global Telecommunication System) oraz wymianie informacji i produktów pomiędzy jednostkami terenowymi IMGW-PIB. Wszystkie informacje i produkty zgromadzone i przetworzone w systemach łączności IMGW-PIB służą osłonie gospodarki narodowej i ludności przed niebezpiecznymi zjawiskami i klęskami żywiołowymi. Na systemy teleinformatyczne zapewniające ciągłość realizacji obowiązków statutowych składają się: 1. Łącza teletransmisyjne międzynarodowe, służące wymianie danych hydro-meteorologicznych, prognoz, ostrzeżeń oraz innych informacji w Globalnym Systemie Telekomunikacyjnym pomiędzy regionalnymi i narodowymi Centrami Meteorologicznymi. Globalny System Telekomunikacyjny (GTS), wchodzący w skład Światowej Służby Pogody (World Weather Watch), stanowi zbiór środków łączności i aplikacji dla pozyskiwania, wymiany i dostarczania danych obserwacyjno-pomiaro- 17 Wzór sprawozdania.indd :15:39

18 wych z Globalnego Systemu Obserwacji (GOS). Przekazuje również podstawowe informacje uzyskane ze regionalnych i narodowych Centrów Meteorologicznych. Pozwala to na zabezpieczenie operacyjnych potrzeb służb państw członków WMO. GTS obejmuje obwody i centra. Sieć obwodów składa się z Głównego Obwodu Światowego (MTC) i jego odgałęzień, oraz z regionalnych i narodowych Sieci Telekomunikacji Meteorologicznej. Częścią GTS są też urządzenia do zbierania i przekazywania danych z międzynarodowych statków meteorologicznych, urządzenia przekazujące dane drogą radiową i obwody satelitarne. Główny Obwód Światowy, jego odgałęzienia oraz Regionalne Sieci pracują segmentami na zasadzie odbiór i przekazanie dalej wg ustalonych reguł określających minimalny zakres przekazywanej informacji. 2. Łącza teletransmisyjne krajowe, podstawowe i zapasowe, łączące sieci lokalne (LAN) w ośrodku centralnym, ośrodkach regionalnych, lotniskowych stacjach meteorologicznych oraz stacjach hydrologiczno-meteorologicznych w rozległą sieć komputerową (WAN). Służą m.in.: zbieraniu danych z sieci obserwacyjno-pomiarowej IMGW-PIB; przekazywaniu danych z sieci posterunków telemetrycznych; zbieraniu danych z systemu wyładowań atmosferycznych; przesyłaniu informacji, ostrzeżeń o niebezpiecznych zjawiskach pomiędzy jednostkami terenowymi; zbieraniu danych i informacji z 8 radarów meteorologicznych (Rzeszów, Pastewnik, Brzuchania, Świdwin, Poznań, Gdańsk, Ramża, Legionowo). Sieć WAN IMGW-PIB zbudowana w technologii IPVPN (IP Virtual Private Network)/MPLS (ang. Multi Protocol Label Switching) połączyła 84 lokalizacje. Łącza dla głównych lokalizacji zrealizowano w technologii VPLS (Virtual Private LAN Service), umożliwiającej wykorzystanie dużej przepustowości transmisji z małymi opóźnieniami dostarczania danych. Instytut wdrożył wysoko wydajną sieć łączącą wszystkie główne lokalizacje. Niezawodność sieci transmisji danych zapewnia zastosowanie we wszystkich lokalizacjach łączy zapasowych i wymagania jakościowe SLA. Wysokie parametry transmisyjne umożliwia zastosowanie łączy przewodowych (miedzianych żelowanych i światłowodowych), które są mało podatne na zmienne warunki atmosferyczne. 3. Łącza dostępowe do Internetu, służące przekazywaniu informacji i ostrzeżeń hydro-meteorologicznych odbiorcom zewnętrznym oraz umożliwiające dostęp do ww. informacji na portalach publicznych IMGW-PIB. Łącza satelitarne, służące do odbioru danych satelitarnych z satelity meteorologicznego EUMET- SAT oraz danych przeznaczonych na osłonę lotnictwa (SADIS). 4. Telefonia komórkowa umożliwiająca: zbieranie danych z sieci posterunków telemetrycznych IMGW-PIB GPRS; wymiana informacji pomiędzy jednostkami terenowymi; konsultacje jednostek terenowych z jednostką centralną; mobilny zdalny dostęp do infrastruktury teleinformatycznej IMGW-PIB zbieranie danych z posterunków obserwacyjno-pomiarowych nie wchodzących w system łączności krajowej; przekazywanie informacji, ostrzeżeń o niebezpiecznych zjawiskach do Centrów Kryzysowych i jednostek administracji państwowej. 5. Radiolinie służące do: zbierania danych z sieci posterunków telemetrycznych IMGW-PIN nie objętych zasięgiem telefonii komórkowej; 18 Wzór sprawozdania.indd :15:39

19 otrzymywania wyników obliczeń prognostycznego modelu meteorologicznego Aladin. 6. Telefonia stacjonarna służąca: wymianie informacji pomiędzy jednostkami terenowymi, w tym realizacji cyklicznych audio konferencji służb meteorologicznych; konsultacjom jednostek terenowych z jednostką centralną; zbieraniu danych z posterunków obserwacyjno-pomiarowych nie wchodzących w system łączności krajowej; przekazywaniu informacji, ostrzeżeń o niebezpiecznych zjawiskach do Centrów Kryzysowych i jednostek administracji państwowej. 7. System Transmisji Danych (DTS) IMGW-PIB, który zapewnia: jednolitość korporacyjnej sieci rozległej, na którą składają się jednostki terenowe IMGW-PIB; łącza z zabezpieczeniem rezerwowej drogi transmisji na wypadek awarii systemu; dużą przepustowość łączy miedzy głównymi lokalizacjami; ujednoliconą operacyjną bazę danych i produktów na użytek wszystkich jednostek organizacyjnych służby hydrologiczno-meteorologicznej; jednolitą numerację systemu telefonicznego; dopasowanie do pracy w Globalnym Systemie Telekomunikacyjnym WMO przez zastosowanie w nim tych samych protokołów i standardów transmisji; wymianę danych między DTS IMGW- -PIB a organami administracji państwowej i innymi użytkownikami; integrację systemów: transmisji danych automatycznego systemu monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego, obserwacji radarowych, detekcji burz i obserwacji naziemnych. 8. System Obsługi Klienta (SOK), będący uniwersalną platformą sprzętowa, systemową i aplikacyjną zawierającą m.in. produkty meteorologiczne i hydrologiczne. Zapewnia standaryzowany dostęp do tych produktów, niezależny od stosowanej przez użytkownika platformy sprzętowo-programowej. Jest hurtownią plików działającą w systemie całodobowym przez cały rok. Jego nadrzędnym zadaniem jest zbieranie wszelkiego typu informacji nt. aktualnych i prognozowanych warunków pogodowych od producentów, gromadzenie ich w bazach danych i przekazywanie produktów do odbiorców. Dostęp do bazy produktów i danych w SOK jest możliwy przez komutowane łącza telefoniczne, dzierżawione łącza telekomunikacyjne oraz przez Internet. SOK jest to hurtownią plików działająca w systemie 24/7/365 (bez przerwy) i ma za zadanie: pobieranie danych; czyszczenie bazy z produktów przeterminowanych; prezentację danych; wysyłanie danych do odbiorców; raportowanie operacji w bazie. Najważniejsze funkcje Systemu Obsługi Klienta: pobieranie produktów (HTTP, FTP i LFS) do bazy danych wg harmonogramu; edycja produktów; wysyłanie produktów wg harmonogramu (FTP, , FAX, LP, CIFS,); prezentacja produktów przez autoryzowany dostęp www lub w ograniczonym zakresie dla użytkowników logujących się jako gość; zarządzanie produktami, dostawcami i odbiorcami; zapisywanie zdarzeń w plikach zdarzeń. W 2013 r. w bazach Systemu Obsługi Klienta zgromadzono i udostępniono poprzez interfejs www ponad Wzór sprawozdania.indd :15:39

20 produktów. Około produktów zostało rozesłanych do odbiorców ( rozesłań produktów). 9. MHS (Message Handlig System) WeatherMan, specjalizowana, pracująca zgodnie z wymaganiami WMO, aplikacja obsługująca użytkowników międzynarodowych, krajowych, instytutowych i zewnętrznych, której głównymi zadaniami jest: zbieranie i dystrybucja danych z krajowej sieci obserwacyjno-pomiarowej; zbieranie i dystrybucja danych z Globalnej Sieci Telekomunikacyjnej WMO; redakcja biuletynów SYNOP, TEMP, PILOT, METAR i TAF; kontrola merytoryczna i formalna ww. depesz; tworzenie operacyjnej bazy danych meteorologicznych i lotniczych; kodowanie/dekodowanie danych do/z formatu BUFR. 10. Klaster obliczeniowy AURA, służący obliczaniu wyników prognostycznych modeli meteorologicznych: niemieckiego LM COSMO (operacyjnie) oraz francuskiego ALADIN (nieoperacyjnie). Operacyjne obliczenie wyników modelu Aladin wykonywane jest w Cyfronecie, a wyniki przekazywane są do IMGW-PIB drogą radiową. Model LM COSMO jest przetwarzany w siatce 14 km na 78 h oraz 7 km na 30 h. Oba modele mają dwa przebiegi na dobę w obu siatkach za każdym razem. Równoległe wykorzystanie wyników modeli przyczynia się do znacznej poprawy jakości prognoz Centrum Informatyki IMGW-PIB stanowi jeden z węzłów łączności Globalnego Systemu Telekomunikacyjnego (GTS) WMO. Wszystkie służby, uczestniczące w wymianie danych w ramach GTS stosują się do rekomendacji WMO dotyczących protokołów transmisji danych i odpowiedniego wyposażenia. W ramach współpracy w Globalnym Systemie Telekomunikacji w międzynarodowej wymianie danych, zgodnie z Programem Służby Pogody, otrzymano około depesz (depesze synoptyczne, aerologiczne, prognozy, ostrzeżenia, dane hydrologiczne, depesze typu metar, taf, storm, avio, sigmet, ship) głównie z północnej półkuli, natomiast około depesz i biuletynów polskich zostało rozesłanych w ramach wymiany międzynarodowej. Na zakupionym pod koniec 2009 r. klastrze obliczeniowym kontynuowano obliczenia operacyjnego modelu numerycznego COSMO w siatce 7 km i semi-operacyjnego w siatce 2,8 km. Klaster obliczeniowy, wraz z systemem kolejkowania i monitorowania pracy, służy do przeprowadzania obliczeń modeli meteorologicznych CO- SMO DWD oraz ALADIN dla wybranych gęstości siatek domen oraz maksymalnego wymaganego czasu obliczeń. Kontynuowano wdrażanie nowej scentralizowanej wersji systemu LEADS służącego do przetwarzania i prezentacji danych meteorologicznych w biurach prognoz meteorologicznych i lotniskowych stacjach meteorologicznych. W ramach projektów telekomunikacyjnych (rozwój sieci transmisji danych) uruchomiono usługi VPLS (Virtual Private LAN Service), która została wykorzystana m.in. na potrzeby zdalnej pracy użytkowników Systemu Hydrologii na bazie centralnej. W ramach konsolidacji infrastruktury serwerowej: kontynuowano prace w systemie monitorowania węzłów sieci lokalnych i rozległej Network Node Manager, a także w systemie monitorowania środowiska serwerowego i aplikacji HP Operations; obsługiwano moduł zarządzania incydentem w systemie Service Desk; Od początku roku w systemie Service Menadżer (system obsługi helpdesk) zare- 20 Wzór sprawozdania.indd :15:39

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Cechy systemu wczesnego ostrzegania i monitoringu Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym Systemy przewidywania zjawisk Rozmieszczenie czujników

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2011

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2011 Warszawa, kwiecień 2012 Przedmowa Szanowni Państwo, Już po raz kolejny mam przyjemność przekazać

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2012

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1 Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna i Oceanograficzna

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB 11.12.2013 Prognoza pogody określenie przyszłego najbardziej prawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ TYTUŁ : Produkty IMGW dla administracji samorządowej i rządowej AUTOR: Roman Skąpski DATA: Gdańsk 19.11.2009 1 1997 8,07 Racibórz "Chleb i woda Fot. Andrzej Iwańczuk

Bardziej szczegółowo

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Joanna Kozłowska p.o. Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego

Bardziej szczegółowo

Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja.

Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja. Michał Ogrodnik Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB

Bardziej szczegółowo

Radary meteorologiczne w hydrologii Jan Szturc

Radary meteorologiczne w hydrologii Jan Szturc Radary meteorologiczne w hydrologii Jan Szturc Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Teledetekcji Naziemnej 8.10.2013 Plan O radarach meteorologicznych Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: usługi przeszkolenia personelu Służby Meteorologicznej. Przedmiotem specyfikacji jest usługa Przeszkolenia personelu Służby Meteorologicznej do

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) IT SYSTEM GŁÓWNE KOMPONENTY SYSTEMU ISOK: Dane LIDAR (4- punktów/m ; >00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu

Zintegrowanego Systemu Zintegrowany System Informacji o Zlewni - CRIS Dane meteorologiczne dla Zintegrowanego Systemu Informacji o Zlewni CRIS dr Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Projekt

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2010

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2010 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2010 Warszawa, marzec 2011 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Lublin ul. Czackiego 7/9 00-043 Warszawa tel. +48 22 50 58 100. Gliwice Kraków Rzeszów fax +48 22 50 58 005 Bielsko - Biała

Lublin ul. Czackiego 7/9 00-043 Warszawa tel. +48 22 50 58 100. Gliwice Kraków Rzeszów fax +48 22 50 58 005 Bielsko - Biała WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice tel. + 48 32 33 25 500 fax + 48 32 33 25 505 e-mail: wasko@wasko.pl serwis@wasko.pl www.wasko.pl Gdynia Olsztyn Bydgoszcz Szczecin Poznań Łódź Wrocław Kielce

Bardziej szczegółowo

System ISOK jako źródło aktualnych informacji o środowisku. Jakub Madejak Michał Marcinkowski

System ISOK jako źródło aktualnych informacji o środowisku. Jakub Madejak Michał Marcinkowski System ISOK jako źródło aktualnych informacji o środowisku Jakub Madejak Michał Marcinkowski Plan: 1. Podstawowe informacje o projekcie 2. Koncepcja systemu ISOK 3. Architektura systemu 4. Wdrożenie dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT. Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Krakowie

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT. Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Krakowie INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Krakowie Maciej Karzyński DSPO w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna Hydrologiczno- Meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu Warszawa, 24 czerwca 2014 r. 1. Cele Podprojektu ISOK 2. Zespół realizujący ISOK 3. Użytkownicy ISOK 4. Funkcjonalności ISOK 5. Architektura

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skuteczny od ponad 90 lat

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skuteczny od ponad 90 lat Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 2011 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skuteczny od ponad 90 lat Pełna wiedza o warunkach panujących w atmosferze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i Klimatologia

Meteorologia i Klimatologia Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie I Poznań, 17.10.2008 mgr Bartosz Czernecki pok. 356 Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (Zakład Klimatologii) Wydział Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza 74 Forum EEŚ w ramach Energy Days - 30 czerwca 2015 roku Warszawa Veolia Energia Warszawa Veolia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 36 ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt finansowany ze środków funduszy

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Grzegorz Hunicz 21.03.2013 Agenda Miasto Lublin Źródła danych referencyjnych Procesy integracyjne Budowa MCPD Ewolucja komunikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i

Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i T-Mobile NetWorkS! Kim jesteśmy? Planowanie Budowa Nadzór

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji.

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 1 Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 2 Gromadzenie i analiza informacji Dane od lat gromadzone w systemach informatycznych SyriuszSTD dane dziedzinowe: pośrednictwo pracy, ewidencja

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11. MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.2013 Oferta Schneider Electric w zakresie konsultingu serwisowego. Audyt

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych proaktywny system nadzoru i wykrywania usterek Centralny nadzór i sygnalizacja stanów awaryjnych systemów rur preizolowanych Generowanie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r.

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Wspólny intranet dla KPRM, ministerstw i urzędów centralnych Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Jak dołączyć do wspólnego intranetu? Przekazywanie raz w miesiącu katalogu służbowych

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl

AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl http://www.avtel.pl O nas - działamy od 2004 roku - dostarczamy usługi

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i klimatologia leśna

Meteorologia i klimatologia leśna Meteorologia i klimatologia leśna Prowadzący: dr Wojciech Ożga dr Longina Chojnacka Ożga Kontakt : wojciech_ozga@sggw.pl longina_chojnacka_ozga@sggw.pl Katedra Hodowli Lasu pok. 52a lub 55 Literatura:

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Grzegorz Hunicz 13.12.2012 Agenda Miasto Lublin w liczbach Projekty IT Dane i zasoby ingormatyczne Technologia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW I. Podstawa prawna Polityka Bezpieczeństwa została utworzona zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości

Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości B. Lewandowski, C. Mazurek, A. Radziuk Konferencja i3, Wrocław, 01 03 grudnia 2010 1 Agenda Internet

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura pomiarowo badawcza

Infrastruktura pomiarowo badawcza Temat statutowy: Klimat lokalny i konsekwencje oddziaływania na środowisko, obejmujący m.in. badania w zakresie: - ocena ilościowa i jakościowa chemizmu opadów i osadów atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA CODZIENNEGO Dla konsumenta gwarancja zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów. Dla rodziców pewność, że ich dzieci w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system Operatora Pomiarów w ENION GT S.A.

Kompleksowy system Operatora Pomiarów w ENION GT S.A. Kompleksowy system Operatora Pomiarów w ENION GT S.A. Autor: Wojciech Ostrowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju INNSOFT Sp. z o.o. ( Nowa Energia nr 5/2008) I. WSTĘP Data 1 lipca 2007 to jedna

Bardziej szczegółowo

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Wyobraź sobie miejsce pracy której jest bezpieczne, bardziej wydajne i nie generujące niespodziewanych

Bardziej szczegółowo