INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ"

Transkrypt

1 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ TYTUŁ : Produkty IMGW dla administracji samorządowej i rządowej AUTOR: Roman Skąpski DATA: Gdańsk

2 1997 8,07 Racibórz

3 "Chleb i woda Fot. Andrzej Iwańczuk / Forum

4 1997

5

6 Państwowa Służba Hydrologiczno- Meteorologiczna

7 O IMGW IMGW jest sukcesorem: Biura Hydrograficznego styczeń 1919 Państwowego Instytutu Meteorologicznego 28 IV 1919 Państwowego Instytutu Hydrologiczno Meteorologicznego 8 marca 1945 Instytutu Gospodarki Wodnej 1972 Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Środowiska. Przedmiot i zakres działania: Do podstawowych, statutowych zadań Instytutu należy prowadzenie Państwowej Służby Hydrologiczno Meteorologicznej oraz prac naukowo-badawczych dla służb sektora państwowego w dziedzinach: meteorologii hydrologii oceanologii gospodarki i inżynierii wodnej technicznej kontroli zapór jakości zasobów wodnych

8 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki, a także na potrzeby rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju. 3. Państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 3a. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej posiada i utrzymuje bazę danych historycznych z zakresu meteorologii, hydrologii i oceanologii, zgromadzoną w wyniku ujednoliconych metod określanych przez Światową Organizację Meteorologiczną, stanowiącą wyłączne źródło informacji hydrologicznych, meteorologicznych i oceanologicznych dla potrzeb rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju, a także rozpoznania warunków meteorologicznych, klimatologicznych i oceanologicznych.

9 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art Do zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej należy: 1) wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych; 1a) wykonywanie badań elementów hydrologicznych i morfologicznych dla potrzeb oceny stanu wód powierzchniowych; 2) gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udostępnianie informacji hydrologicznych oraz meteorologicznych; 3) wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej; 4) opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych; 5) opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze; 6) realizowanie zadań wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych w zakresie dotyczącym meteorologii, hydrologii i oceanologii.

10 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna posiada i utrzymuje: 1) podstawową sieć i specjalne sieci obserwacyjno-pomiarowe; 2) system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych; 3) biura prognoz meteorologicznych i biura prognoz hydrologicznych; 4) inne komórki organizacyjne, które: organizują, nadzorują i eksploatują podstawową sieć i specjalne sieci obserwacyjno-pomiarowe oraz system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych, opracowują oceny oraz analizy charakterystyk hydrologicznych i meteorologicznych dla potrzeb projektowych, przygotowują dane i oceny dla potrzeb bilansowania zasobów wód powierzchniowych, rozpoznawania, kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju,

11 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 2. Podstawową sieć obserwacyjno-pomiarową stanowią: 1) stacje hydrologiczno-meteorologiczne i stacje hydrologiczne; 2) podstawowe stacje hydrologiczne i meteorologiczne: a) synoptyczne, b) klimatologiczne, c) meteorologiczne, d) opadowe, e) wodowskazowe; 3) stacje pomiarów aerologicznych; 4) stacje radarów meteorologicznych; 5) stacje lokalizacji wyładowań atmosferycznych; 6) stacje odbioru danych z satelitów meteorologicznych. 3. Specjalne sieci obserwacyjno-pomiarowe stanowią w szczególności: 1) stacje badań specjalnych; 2) (uchylony); 3) specjalne posterunki i sieci pomiarowe; 4) punkty pomiarowe dla Morza Bałtyckiego oraz strefy brzegowej.

12 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 4. Biura prognoz meteorologicznych oraz biura prognoz hydrologicznych: 1) opracowują i udostępniają krótkoterminowe oraz średnioterminowe, ogólne i specjalistyczne prognozy hydrologiczne i meteorologiczne; 2) udzielają informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych; 3) opracowują i udostępniają ostrzeżenia przed żywiołowym działaniem sił przyrody oraz przed suszą; 4) prowadzą na bieżąco osłonę hydrologiczną i meteorologiczną społeczeństwa oraz gospodarki.

13 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ~ Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna ~ 960 Hydrologiczno- Meteorologiczna Służba Pomiarowo- Obserwacyjna Służba Prognoz Meteorologicznych Służba Prognoz Hydrologicznych

14 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna System pomiarowoobserwacyjny System przesyłania danych System przetwarzania danych System dystrybucji danych i produktów

15 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA System Pomiarowo Obserwacyjny PSHM obejmuje: a.sieć stacji hydrologicznych i meteorologicznych b.sieć pomiarów aerologicznych c. Sieć radarów meteorologicznych POLRAD d. Sieć wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN

16 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA System Pomiarowo Obserwacyjny PSHM obejmuje: pomiarów i obserwacji a.sieć stacji hydrologicznych i meteorologicznych b.sieć pomiarów aerologicznych c. Sieć radarów meteorologicznych POLRAD d. Sieć wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN

17 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Stacje meteorologiczne I i II rzędu - synoptyczne 63 Stacje meteorologiczne III rzędu - klimatologiczne 56 Stacje meteorologiczne IV rzędu - klimatologiczne 156 Stacje meteorologiczne V rzędu - opadowe 1040

18 PETROBALTIC BETA

19 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Stacje klimatologiczne III (56) i IV rzędu (156) temperatura powietrza wilgotność powietrza prędkość i kierunek wiatru wysokość opadu i pokrywy śnieżnej obserwacje wizualne [zjawiska, zachmurzenie, stan gruntu] Stacje klimatologiczne z funkcją telemetryczną - 181

20 HYDROGRAM WYKRES TEMPERATURY POWIETRZA

21 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Stacje opadowe V rzędu wysokość opadu i pokrywy śnieżnej obserwacje wizualne [zjawiska, zachmurzenie] zawartość wody w śniegu Stacje opadowe z funkcją telemetryczną - 247

22 HYDROGRAM WYKRES WYSOKOŚCI OPADU DESZCZU

23 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Hydrologiczna sieć pomiarowo-obserwacyjna Stacje hydrologiczne I rzędu - stacje wodowskazowe Stacje hydrologiczne II rzędu - stacje wodowskazowe Stacje hydrologiczne III rzędu - stacje wodowskazowe Stacje hydrologiczne IV rzędu - stacje wodowskazowe Razem stacji wodowskazowych Stacje hydrologiczne V rzędu - stacje wód podziemnych Stacje hydrologiczne VI rzędu - stacje wód podziemnych Razem stacji wód podziemnych Stacje wodowskazowe z funkcją telemetryczną Stacje wód podziemnych z funkcją telemetryczną - 41

24 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Hydrologiczna sieć pomiarowo obserwacyjna Program pomiarów i obserwacji: stan wody zjawiska lodowe i grubość pokrywy lodowej zarastanie koryta rzeki roślinnością Wg potrzeb: zapis dobowego przebiegu stanu wody [limnigraf] temperatura wody Pomiary natężenia przepływu metodą: młynka hydrometrycznego ADCP

25 HYDROGRAM WYKRES STANU WODY

26 Sieć posterunków hydrologicznometeorologicznych (z funkcją telemetryczną) posterunek wodowskazowy Czujniki Dataloger Retransmiter Radiomodem

27

28

29

30 CENTRALNE LABORATORIUM APARATURY POMIAROWEJ Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej Wiemy, co mierzymy!

31 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE Na 19 stacjach hydrologiczno-meteorologicznych w 8 działach służby pomiarowo-obserwacyjnej i w Ośrodku Głównym zatrudnione są ekipy terenowe, które zajmują się: obsługą techniczną i administracyjną sieci pomiarowo-obserwacyjnej nadzorem nad wykonywanymi pomiarami i obserwacjami budową, remontami i konserwacjami stacji pomiarami hydrometrycznymi i geodezyjnymi szkoleniem obserwatorów ryczałtowych serwisem aparatury innymi pracami na sieci

32 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

33 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

34 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

35 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

36 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

37 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

38 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Sieć pomiarów aerologicznych : Łeba (54.75º N, 17.53º E), PTUW dwa razy dziennie (00 i 12 UTC) Legionowo (52.40º N, 20.97º E), PTUW dwa razy dziennie (00 i 12 UTC), O 3 przynajmniej raz w tygodniu Wrocław (51.12º N, 16.88º E), PTUW dwa razy dziennie (00 i 12 UTC)

39 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Sieć pomiarów aerologicznych : Łeba Koszt (54.75º jednego N, 17.53º E), PTUW dwa razy dziennie (00 i 12 UTC) pomiaru zł Legionowo (52.40º N, 20.97º E), PTUW Roczny dwakoszt razy dziennie sieci (00 i 12 UTC), O 3 przynajmniej raz w tygodniu aerologicznej około 2,7 mln zł Wrocław (51.12º N, 16.88º E), PTUW dwa razy dziennie (00 i 12 UTC)

40 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Stacja odbioru danych satelitarnych Anteny do odbioru danych z satelitów METEOSAT i NOAA

41 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Stacja odbioru danych satelitarnych

42 SŁUŻBA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH System matematycznych modeli meteorologicznych Skuteczne ostrzeżenie i prognozy meteorologiczne

43 Struktura systemu prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych Obszar Polski podzielony jest na 7 rejonów meteorologicznychgdyni A Rejon składa się z jednego lub kilku województw Każde biuro prognoz wydaje ostrzeżenia dla przydzielonego POZNA rejonu Ń CBPM koordynuje proces wydawania ostrzeżeń przez regionalne biura oraz wydaje ostrzeżenia dla swojego rejonu meteorologicznego WROCŁAW CBPM wydaje oddzielne ostrzeżenie, gdy działaniem groźnych zjawisk KATOWICE pogody objęty jest obszar obejmujący dwa lub więcej rejonów KRAKÓW WARSZAWA BIAŁYSTOK W przypadku wydawania ostrzeżeń o opadach deszczu lub burzach z intensywnymi opadami biura prognoz meteorologicznych mają obowiązek konsultowania tych ostrzeżeń z biurami prognoz hydrologicznych.

44 STRUCTURE OF METEOROLOGICAL WARNING SYSTEM Stopień zagrożenia podawany w depeszy OSTRZEŻENIE określa skutki, które mogą być następstwem wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych po osiągnięciu określonych kryteriów. Zjawisko Stopień zagrożenia Silny wiatr X X X Oblodzenie - X - Przymrozki - X - Roztopy - X X Upały X X - Silne mrozy - X X Intensywne opady deszczu X X X Intensywne opady śniegu X X X Opady marznące X X X Zawieje/zamiecie śnieżne X X X Silna mgła X X - Mgła intensywnie osadzająca szadź - X - Silne burze X X X Burze z gradem - X X

45 SŁUŻBA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH System biur prognoz meteorologicznych B P M Ostrzeżenia na 13 zjawisk meteorologicznych

46 SŁUŻBA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH System biur prognoz meteorologicznych B P M Ostrzeżenia na 13 zjawisk meteorologicznych prognoz i ostrzeżeń

47 Struktura systemu prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych Informacje o groźnych zjawiskach pogodowych formułowane są w postaci depeszy OSTRZEŻENIE, której zawartość jest następująca: SEKCJA 1 - Identyfikator pochodzenia depeszy OSTRZEŻENIE Data i godzina wydania: Nazwa biura: SEKCJA 2 - Identyfikator rodzaju ostrzeżenia Tytuł depeszy Zjawisko: Stopień zagrożenia: SEKCJA 3 - Treść depeszy OSTRZEŻENIE Ważność: Obszar: Przebieg: Skutki: Uwagi: Dyżurny synoptyk:

48 SŁUŻBA PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH Skuteczne ostrzeżenie i prognozy hydrologiczne

49 SŁUŻBA PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH Skuteczne ostrzeżenie i prognozy hydrologiczne prognoz i ostrzeżeń

50 SŁUŻBA PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH B P H Ostrzeżenia o zagrożeniu powodziowym

51 ILOŚCIOWE PROGNOZY METEOROLOGICZNE I HYDROLOGICZNE Narzędzia dyżurnego synoptyka hydrologa 1. Operacyjna baza danych: SYSTEM HYDROLOGII - narzędzie umożliwiające bezpośredni dostęp do aktualnych i historycznych wskazań: ze stacji wodowskazowych ze stacji opadowych ze stacji synoptycznych

52 Prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne Poznań -ostrzeżenie otrzymano :50 UTC Data wydania ostrzeżenia: , 12:50 Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Poznań Dotyczy obszaru: dolna Odra Przewidywany początek zjawiska: w godzinach wieczornych Ostrzeżenie hydrologiczne Wysokie stany wody na dolnej Odrze w połączeniu z wiatrami wiejacymi z kierunków zachodnich i północnozachodnich spowodują dalsze nasilenie się cofki w ujściowym odcinku Odry. Przekroczenie stanów alarmowych spodziewane jest na wodowskazie Gryfino, a na wodowskazie Widuchowa stany wody zbliża się do stanu ostrzegawczego. Dyżurny synoptyk hydrolog: Maciej Jech Gdynia - ostrzeżenie otrzymano :14 UTC 081 WHPL06 GDYN Data wydania ostrzeżenia: , 12:00 Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Gdynia Dotyczy obszaru: Pobrzeże Południowobaltyckie. Przewidywany początek zjawiska: wieczorem OSTRZEŻENIE PRZECIWPOWODZIOWE ============================================================ W związku z prognozowana sytuacja hydrometeorologiczna od godzin wieczornych ( ) wzdłuż Pobrzeży Południowobaltyckich spodziewany jest wzrost poziomów wody do strefy stanów alarmowych, lokalnie powyżej.

53 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Biuro Prognoz Hydrologicznych w Poznaniu prowadzi osłonę hydrologiczną Dolnej Odry wraz z Wartą, rzek Przymorza oraz lewobrzeżnych dopływów Wisły od Nieszawy do Tczewa Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu prowadzi osłonę meteorologiczną Województw: - Lubuskiego - Wielkopolskiego - Kujawsko-Pomorskiego - Łódzkiego

54 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Na tym obszarze może wystąpić zagrożenie powodziowego typu: opadowego roztopowego opadowo roztopowego zatorowego, W oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną i prognozę meteorologiczną opracowuje się Ostrzeżenia Przeciwpowodziowe i Komunikaty Hydrologiczne

55 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania meteorologicznego Hydrologiczne GTS, SATELITY, urządzenia wejściowe RADARY, BURZE, SIEĆ Moduły POMIAROWA, gromadzenia, przesyłania AMDAR, SHIP, i przetwarzania danych INNE System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

56 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne urządzenia wejściowe Hydrologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania meteorologicznego MATEMATYCZNE Moduły gromadzenia, przesyłania MODELE METEO, i przetwarzania danych SYSTEM TELEINFORMATYCZN Y System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

57 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne urządzenia wejściowe Hydrologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania meteorologicznego Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych LEADS System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

58 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne GTS, urządzenia RADARY, wejściowe BURZE, SIEĆ POMIAROWA, PROGNOZY Moduły gromadzenia, NUMERYCZNE przesyłania I i STANDARDOWE, przetwarzania danych INNE Hydrologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania meteorologicznego System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

59 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne urządzenia wejściowe Hydrologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, MODELE przesyłania i przetwarzania HYDROLOGICZNE danych System prognozowania meteorologicznego Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

60 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne urządzenia wejściowe Hydrologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania meteorologicznego SYSTEM HYDROLOGII System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

61 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA System przekazywania danych TELEINFORMATYKA

62 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA System przekazywania danych 1. Lokalne sieci komputerowe (LAN) na terenie obiektów IMGW router y, switch e, serwery teleinformatyczne, systemy zabezpieczeń; 2. Rozległa sieć komputerowa (WAN): a. dzierżawione łącza telekomunikacyjne (naziemne stałe i komutowane, satelitarne i radiowe) wraz z modemami; b. dzierżawione usługi przesyłania danych z wykorzystaniem technologii GSM (GPRS, itp.); c. usługi dostępu do Internetu; d. serwery telekomunikacyjne (Access server,); e. systemy zabezpieczeń (Certificate Authority, Firewalls, itp.). 3. Sieć radiotelefoniczna foniczna i cyfrowa na dzierżawionej częstotliwości; 4. System central telefonicznych: a. zestaw central telefonicznych Ericsson BP250 i MD110; b. usługi dzierżawionych łącz komutowanych do łączności głosowej i danych.

63 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA System przekazywania danych Łącza dzierżawione SOK Struktury centralne Serwery ftp Struktury wojewódzkie Poczta elektroniczna równolegle Zarządcy wód Serwery faksowe Struktury powiatowe [wybrane] Telefony komórkowe Telefony stacjonarne Struktury gminne [wybrane]

64 Odbiorcy ostrzeżeń i prognoz (1) Naczelne organy Państwa Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Rady Ministrów

65 Odbiorcy ostrzeżeń i prognoz (2) Administracja centralna (ministrowie właściwi do spraw) łączności transportu budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej gospodarki morskiej pracy rolnictwa obrony narodowej rozwoju wsi rolnictwa spraw wewnętrznych zabezpieczenia społecznego środowiska zdrowia gospodarki wodnej oświaty i wychowania szkolnictwa wyższego

66 Odbiorcy ostrzeżeń i prognoz (3) Urzędy centralne Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju Główny Inspektor Ochrony Środowiska Główny Inspektor Sanitarny Komendant Główny Policji Komendant Główny Straży Granicznej Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Generalny Dyrektor Polskich Kolei Państwowych Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Główny Geodeta Kraju

67 Odbiorcy ostrzeżeń i prognoz (4) Administracja wojewódzka (zespolona i nie zespolona) marszałkowie województw dyrektorzy urzędów morskich wojewodowie dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Odbiorcy ostrzeżeń i prognoz Media Prezes Zarządu Polskiego Radia SA Prezes Zarządu Telewizji Polskiej SA

68 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA Spójność i równomierne traktowanie wszystkich elementów PSHM, pozwalają na skuteczne prognozy i ostrzeganie przed groźnymi zjawiskami.

69 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA

70 MeteoGIS System Monitorowania Groźnych Zjawisk Atmosferycznych MeteoGIS został wykonany przez IMGW dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Główne zadania: monitorowanie bieżących zjawisk meteorologicznych, generowanie ostrzeżeń, wspomaganie analiz sytuacji meteorologicznej.

71 MeteoGIS Dane meteorologiczne: natężenie opadu, typ opadu, burze, wiatr, suma opadu.

72 MeteoGIS Monitorowanie zjawisk meteorologicznych automatyczne pobieranie danych, automatyczne odświeżanie danych w oknach wizualizacji, animacja, automatyczne generowanie sum opadu. Ostrzeżenia meteorologiczne konfiguracja ostrzeżeń, automatyczne generowanie ostrzeżeń. Analiza sytuacji meteorologicznej wykres czasowego przebiegu wybranych danych, zapytania SQL-owe, dostęp do informacji w każdym punkcie domeny.

73 MeteoGIS Warunki instalacji Licencja użytkowania: bezpłatna dla centrów zarządzania kryzysowego Koszty bieżących danych: zależne od zakresu Koszty dostosowania do konkretnego użytkownika (zmiana domeny, konfiguracja serwera hostingowego, programu generującego dane wejściowe) Koszty adaptacji do indywidualnych wymagań: zależne od zakresu prac Koszty instalacji, szkoleń i druku materiałów Wymagania sprzętowe Serwer z systemem: Microsoft Windows Server 2003 for Small Business Server Stacje robocze: komputery osobiste z systemem Windows XP lub nowszym Zewnętrzne połączenie FTP

74 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KONTAKT: Roman Skąpski IMGW Warszawa, ul.: Podleśna 61 tel.: (022) fax.: (022)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2013 Warszawa, kwiecień 2014 Wzór sprawozdania.indd 1 2014-04-01 09:15:37 Wzór sprawozdania.indd

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Cechy systemu wczesnego ostrzegania i monitoringu Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym Systemy przewidywania zjawisk Rozmieszczenie czujników

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego. 14 kwietnia 2014 r.

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego. 14 kwietnia 2014 r. Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego 14 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Projekt Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r.

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Załącznik nr 2 Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Według obowiązujących ustaw przywoływane w raporcie jednostki naukowe realizujące działania na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: OPZ-Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na: "Opracowanie algorytmów tworzenia map innych zagrożeń z uwagi na zagrożenia meteorologiczne Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik nr 8 do SIWZ OPZ Specjalistyczny moduł aplikacyjny do obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych, prowadzonych przez użytkowników telefonów komórkowych zadanie w ramach projektu MeteoRisk

Bardziej szczegółowo

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością - Markowy zestaw GPS RTK dla każdego - Idealny dla rozpoczynających działalność - Pełny zestaw GPS RTK w cenie tachimetru - Otwarta platforma Windows CE - Możliwość rozbudowy w przyszłości grafit-werbeagentur.de

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r.

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-131-06 Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE Zatwierdzam Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA BURMISTRZ BYCZYNY Ryszard Grüner Opracował: Lucjan Kędzia Główny specjalista Byczyna

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo