INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ"

Transkrypt

1 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ TYTUŁ : Produkty IMGW dla administracji samorządowej i rządowej AUTOR: Roman Skąpski DATA: Gdańsk

2 1997 8,07 Racibórz

3 "Chleb i woda Fot. Andrzej Iwańczuk / Forum

4 1997

5

6 Państwowa Służba Hydrologiczno- Meteorologiczna

7 O IMGW IMGW jest sukcesorem: Biura Hydrograficznego styczeń 1919 Państwowego Instytutu Meteorologicznego 28 IV 1919 Państwowego Instytutu Hydrologiczno Meteorologicznego 8 marca 1945 Instytutu Gospodarki Wodnej 1972 Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Środowiska. Przedmiot i zakres działania: Do podstawowych, statutowych zadań Instytutu należy prowadzenie Państwowej Służby Hydrologiczno Meteorologicznej oraz prac naukowo-badawczych dla służb sektora państwowego w dziedzinach: meteorologii hydrologii oceanologii gospodarki i inżynierii wodnej technicznej kontroli zapór jakości zasobów wodnych

8 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki, a także na potrzeby rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju. 3. Państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 3a. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej posiada i utrzymuje bazę danych historycznych z zakresu meteorologii, hydrologii i oceanologii, zgromadzoną w wyniku ujednoliconych metod określanych przez Światową Organizację Meteorologiczną, stanowiącą wyłączne źródło informacji hydrologicznych, meteorologicznych i oceanologicznych dla potrzeb rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju, a także rozpoznania warunków meteorologicznych, klimatologicznych i oceanologicznych.

9 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art Do zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej należy: 1) wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych; 1a) wykonywanie badań elementów hydrologicznych i morfologicznych dla potrzeb oceny stanu wód powierzchniowych; 2) gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udostępnianie informacji hydrologicznych oraz meteorologicznych; 3) wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej; 4) opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych; 5) opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze; 6) realizowanie zadań wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych w zakresie dotyczącym meteorologii, hydrologii i oceanologii.

10 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna posiada i utrzymuje: 1) podstawową sieć i specjalne sieci obserwacyjno-pomiarowe; 2) system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych; 3) biura prognoz meteorologicznych i biura prognoz hydrologicznych; 4) inne komórki organizacyjne, które: organizują, nadzorują i eksploatują podstawową sieć i specjalne sieci obserwacyjno-pomiarowe oraz system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych, opracowują oceny oraz analizy charakterystyk hydrologicznych i meteorologicznych dla potrzeb projektowych, przygotowują dane i oceny dla potrzeb bilansowania zasobów wód powierzchniowych, rozpoznawania, kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju,

11 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 2. Podstawową sieć obserwacyjno-pomiarową stanowią: 1) stacje hydrologiczno-meteorologiczne i stacje hydrologiczne; 2) podstawowe stacje hydrologiczne i meteorologiczne: a) synoptyczne, b) klimatologiczne, c) meteorologiczne, d) opadowe, e) wodowskazowe; 3) stacje pomiarów aerologicznych; 4) stacje radarów meteorologicznych; 5) stacje lokalizacji wyładowań atmosferycznych; 6) stacje odbioru danych z satelitów meteorologicznych. 3. Specjalne sieci obserwacyjno-pomiarowe stanowią w szczególności: 1) stacje badań specjalnych; 2) (uchylony); 3) specjalne posterunki i sieci pomiarowe; 4) punkty pomiarowe dla Morza Bałtyckiego oraz strefy brzegowej.

12 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 4. Biura prognoz meteorologicznych oraz biura prognoz hydrologicznych: 1) opracowują i udostępniają krótkoterminowe oraz średnioterminowe, ogólne i specjalistyczne prognozy hydrologiczne i meteorologiczne; 2) udzielają informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych; 3) opracowują i udostępniają ostrzeżenia przed żywiołowym działaniem sił przyrody oraz przed suszą; 4) prowadzą na bieżąco osłonę hydrologiczną i meteorologiczną społeczeństwa oraz gospodarki.

13 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ~ Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna ~ 960 Hydrologiczno- Meteorologiczna Służba Pomiarowo- Obserwacyjna Służba Prognoz Meteorologicznych Służba Prognoz Hydrologicznych

14 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna System pomiarowoobserwacyjny System przesyłania danych System przetwarzania danych System dystrybucji danych i produktów

15 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA System Pomiarowo Obserwacyjny PSHM obejmuje: a.sieć stacji hydrologicznych i meteorologicznych b.sieć pomiarów aerologicznych c. Sieć radarów meteorologicznych POLRAD d. Sieć wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN

16 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA System Pomiarowo Obserwacyjny PSHM obejmuje: pomiarów i obserwacji a.sieć stacji hydrologicznych i meteorologicznych b.sieć pomiarów aerologicznych c. Sieć radarów meteorologicznych POLRAD d. Sieć wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN

17 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Stacje meteorologiczne I i II rzędu - synoptyczne 63 Stacje meteorologiczne III rzędu - klimatologiczne 56 Stacje meteorologiczne IV rzędu - klimatologiczne 156 Stacje meteorologiczne V rzędu - opadowe 1040

18 PETROBALTIC BETA

19 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Stacje klimatologiczne III (56) i IV rzędu (156) temperatura powietrza wilgotność powietrza prędkość i kierunek wiatru wysokość opadu i pokrywy śnieżnej obserwacje wizualne [zjawiska, zachmurzenie, stan gruntu] Stacje klimatologiczne z funkcją telemetryczną - 181

20 HYDROGRAM WYKRES TEMPERATURY POWIETRZA

21 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Stacje opadowe V rzędu wysokość opadu i pokrywy śnieżnej obserwacje wizualne [zjawiska, zachmurzenie] zawartość wody w śniegu Stacje opadowe z funkcją telemetryczną - 247

22 HYDROGRAM WYKRES WYSOKOŚCI OPADU DESZCZU

23 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Hydrologiczna sieć pomiarowo-obserwacyjna Stacje hydrologiczne I rzędu - stacje wodowskazowe Stacje hydrologiczne II rzędu - stacje wodowskazowe Stacje hydrologiczne III rzędu - stacje wodowskazowe Stacje hydrologiczne IV rzędu - stacje wodowskazowe Razem stacji wodowskazowych Stacje hydrologiczne V rzędu - stacje wód podziemnych Stacje hydrologiczne VI rzędu - stacje wód podziemnych Razem stacji wód podziemnych Stacje wodowskazowe z funkcją telemetryczną Stacje wód podziemnych z funkcją telemetryczną - 41

24 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Hydrologiczna sieć pomiarowo obserwacyjna Program pomiarów i obserwacji: stan wody zjawiska lodowe i grubość pokrywy lodowej zarastanie koryta rzeki roślinnością Wg potrzeb: zapis dobowego przebiegu stanu wody [limnigraf] temperatura wody Pomiary natężenia przepływu metodą: młynka hydrometrycznego ADCP

25 HYDROGRAM WYKRES STANU WODY

26 Sieć posterunków hydrologicznometeorologicznych (z funkcją telemetryczną) posterunek wodowskazowy Czujniki Dataloger Retransmiter Radiomodem

27

28

29

30 CENTRALNE LABORATORIUM APARATURY POMIAROWEJ Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej Wiemy, co mierzymy!

31 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE Na 19 stacjach hydrologiczno-meteorologicznych w 8 działach służby pomiarowo-obserwacyjnej i w Ośrodku Głównym zatrudnione są ekipy terenowe, które zajmują się: obsługą techniczną i administracyjną sieci pomiarowo-obserwacyjnej nadzorem nad wykonywanymi pomiarami i obserwacjami budową, remontami i konserwacjami stacji pomiarami hydrometrycznymi i geodezyjnymi szkoleniem obserwatorów ryczałtowych serwisem aparatury innymi pracami na sieci

32 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

33 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

34 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

35 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

36 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

37 HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA SŁUŻBA POMIAROWO- OBSERWACYJNA EKIPY TERENOWE

38 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Sieć pomiarów aerologicznych : Łeba (54.75º N, 17.53º E), PTUW dwa razy dziennie (00 i 12 UTC) Legionowo (52.40º N, 20.97º E), PTUW dwa razy dziennie (00 i 12 UTC), O 3 przynajmniej raz w tygodniu Wrocław (51.12º N, 16.88º E), PTUW dwa razy dziennie (00 i 12 UTC)

39 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Sieć pomiarów aerologicznych : Łeba Koszt (54.75º jednego N, 17.53º E), PTUW dwa razy dziennie (00 i 12 UTC) pomiaru zł Legionowo (52.40º N, 20.97º E), PTUW Roczny dwakoszt razy dziennie sieci (00 i 12 UTC), O 3 przynajmniej raz w tygodniu aerologicznej około 2,7 mln zł Wrocław (51.12º N, 16.88º E), PTUW dwa razy dziennie (00 i 12 UTC)

40 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Stacja odbioru danych satelitarnych Anteny do odbioru danych z satelitów METEOSAT i NOAA

41 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Stacja odbioru danych satelitarnych

42 SŁUŻBA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH System matematycznych modeli meteorologicznych Skuteczne ostrzeżenie i prognozy meteorologiczne

43 Struktura systemu prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych Obszar Polski podzielony jest na 7 rejonów meteorologicznychgdyni A Rejon składa się z jednego lub kilku województw Każde biuro prognoz wydaje ostrzeżenia dla przydzielonego POZNA rejonu Ń CBPM koordynuje proces wydawania ostrzeżeń przez regionalne biura oraz wydaje ostrzeżenia dla swojego rejonu meteorologicznego WROCŁAW CBPM wydaje oddzielne ostrzeżenie, gdy działaniem groźnych zjawisk KATOWICE pogody objęty jest obszar obejmujący dwa lub więcej rejonów KRAKÓW WARSZAWA BIAŁYSTOK W przypadku wydawania ostrzeżeń o opadach deszczu lub burzach z intensywnymi opadami biura prognoz meteorologicznych mają obowiązek konsultowania tych ostrzeżeń z biurami prognoz hydrologicznych.

44 STRUCTURE OF METEOROLOGICAL WARNING SYSTEM Stopień zagrożenia podawany w depeszy OSTRZEŻENIE określa skutki, które mogą być następstwem wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych po osiągnięciu określonych kryteriów. Zjawisko Stopień zagrożenia Silny wiatr X X X Oblodzenie - X - Przymrozki - X - Roztopy - X X Upały X X - Silne mrozy - X X Intensywne opady deszczu X X X Intensywne opady śniegu X X X Opady marznące X X X Zawieje/zamiecie śnieżne X X X Silna mgła X X - Mgła intensywnie osadzająca szadź - X - Silne burze X X X Burze z gradem - X X

45 SŁUŻBA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH System biur prognoz meteorologicznych B P M Ostrzeżenia na 13 zjawisk meteorologicznych

46 SŁUŻBA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH System biur prognoz meteorologicznych B P M Ostrzeżenia na 13 zjawisk meteorologicznych prognoz i ostrzeżeń

47 Struktura systemu prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych Informacje o groźnych zjawiskach pogodowych formułowane są w postaci depeszy OSTRZEŻENIE, której zawartość jest następująca: SEKCJA 1 - Identyfikator pochodzenia depeszy OSTRZEŻENIE Data i godzina wydania: Nazwa biura: SEKCJA 2 - Identyfikator rodzaju ostrzeżenia Tytuł depeszy Zjawisko: Stopień zagrożenia: SEKCJA 3 - Treść depeszy OSTRZEŻENIE Ważność: Obszar: Przebieg: Skutki: Uwagi: Dyżurny synoptyk:

48 SŁUŻBA PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH Skuteczne ostrzeżenie i prognozy hydrologiczne

49 SŁUŻBA PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH Skuteczne ostrzeżenie i prognozy hydrologiczne prognoz i ostrzeżeń

50 SŁUŻBA PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH B P H Ostrzeżenia o zagrożeniu powodziowym

51 ILOŚCIOWE PROGNOZY METEOROLOGICZNE I HYDROLOGICZNE Narzędzia dyżurnego synoptyka hydrologa 1. Operacyjna baza danych: SYSTEM HYDROLOGII - narzędzie umożliwiające bezpośredni dostęp do aktualnych i historycznych wskazań: ze stacji wodowskazowych ze stacji opadowych ze stacji synoptycznych

52 Prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne Poznań -ostrzeżenie otrzymano :50 UTC Data wydania ostrzeżenia: , 12:50 Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Poznań Dotyczy obszaru: dolna Odra Przewidywany początek zjawiska: w godzinach wieczornych Ostrzeżenie hydrologiczne Wysokie stany wody na dolnej Odrze w połączeniu z wiatrami wiejacymi z kierunków zachodnich i północnozachodnich spowodują dalsze nasilenie się cofki w ujściowym odcinku Odry. Przekroczenie stanów alarmowych spodziewane jest na wodowskazie Gryfino, a na wodowskazie Widuchowa stany wody zbliża się do stanu ostrzegawczego. Dyżurny synoptyk hydrolog: Maciej Jech Gdynia - ostrzeżenie otrzymano :14 UTC 081 WHPL06 GDYN Data wydania ostrzeżenia: , 12:00 Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Gdynia Dotyczy obszaru: Pobrzeże Południowobaltyckie. Przewidywany początek zjawiska: wieczorem OSTRZEŻENIE PRZECIWPOWODZIOWE ============================================================ W związku z prognozowana sytuacja hydrometeorologiczna od godzin wieczornych ( ) wzdłuż Pobrzeży Południowobaltyckich spodziewany jest wzrost poziomów wody do strefy stanów alarmowych, lokalnie powyżej.

53 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Biuro Prognoz Hydrologicznych w Poznaniu prowadzi osłonę hydrologiczną Dolnej Odry wraz z Wartą, rzek Przymorza oraz lewobrzeżnych dopływów Wisły od Nieszawy do Tczewa Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu prowadzi osłonę meteorologiczną Województw: - Lubuskiego - Wielkopolskiego - Kujawsko-Pomorskiego - Łódzkiego

54 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA Na tym obszarze może wystąpić zagrożenie powodziowego typu: opadowego roztopowego opadowo roztopowego zatorowego, W oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną i prognozę meteorologiczną opracowuje się Ostrzeżenia Przeciwpowodziowe i Komunikaty Hydrologiczne

55 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania meteorologicznego Hydrologiczne GTS, SATELITY, urządzenia wejściowe RADARY, BURZE, SIEĆ Moduły POMIAROWA, gromadzenia, przesyłania AMDAR, SHIP, i przetwarzania danych INNE System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

56 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne urządzenia wejściowe Hydrologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania meteorologicznego MATEMATYCZNE Moduły gromadzenia, przesyłania MODELE METEO, i przetwarzania danych SYSTEM TELEINFORMATYCZN Y System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

57 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne urządzenia wejściowe Hydrologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania meteorologicznego Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych LEADS System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

58 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne GTS, urządzenia RADARY, wejściowe BURZE, SIEĆ POMIAROWA, PROGNOZY Moduły gromadzenia, NUMERYCZNE przesyłania I i STANDARDOWE, przetwarzania danych INNE Hydrologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania meteorologicznego System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

59 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne urządzenia wejściowe Hydrologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, MODELE przesyłania i przetwarzania HYDROLOGICZNE danych System prognozowania meteorologicznego Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

60 Istota systemu osłony i prognoz IMGW Meteorologiczne urządzenia wejściowe Hydrologiczne urządzenia wejściowe Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych Moduły gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych System prognozowania meteorologicznego SYSTEM HYDROLOGII System prognozowania hydrologicznego Dystrybucja prognoz i ostrzeżeń System Obsługi Klienta UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNICY

61 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA System przekazywania danych TELEINFORMATYKA

62 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA System przekazywania danych 1. Lokalne sieci komputerowe (LAN) na terenie obiektów IMGW router y, switch e, serwery teleinformatyczne, systemy zabezpieczeń; 2. Rozległa sieć komputerowa (WAN): a. dzierżawione łącza telekomunikacyjne (naziemne stałe i komutowane, satelitarne i radiowe) wraz z modemami; b. dzierżawione usługi przesyłania danych z wykorzystaniem technologii GSM (GPRS, itp.); c. usługi dostępu do Internetu; d. serwery telekomunikacyjne (Access server,); e. systemy zabezpieczeń (Certificate Authority, Firewalls, itp.). 3. Sieć radiotelefoniczna foniczna i cyfrowa na dzierżawionej częstotliwości; 4. System central telefonicznych: a. zestaw central telefonicznych Ericsson BP250 i MD110; b. usługi dzierżawionych łącz komutowanych do łączności głosowej i danych.

63 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA System przekazywania danych Łącza dzierżawione SOK Struktury centralne Serwery ftp Struktury wojewódzkie Poczta elektroniczna równolegle Zarządcy wód Serwery faksowe Struktury powiatowe [wybrane] Telefony komórkowe Telefony stacjonarne Struktury gminne [wybrane]

64 Odbiorcy ostrzeżeń i prognoz (1) Naczelne organy Państwa Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Rady Ministrów

65 Odbiorcy ostrzeżeń i prognoz (2) Administracja centralna (ministrowie właściwi do spraw) łączności transportu budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej gospodarki morskiej pracy rolnictwa obrony narodowej rozwoju wsi rolnictwa spraw wewnętrznych zabezpieczenia społecznego środowiska zdrowia gospodarki wodnej oświaty i wychowania szkolnictwa wyższego

66 Odbiorcy ostrzeżeń i prognoz (3) Urzędy centralne Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju Główny Inspektor Ochrony Środowiska Główny Inspektor Sanitarny Komendant Główny Policji Komendant Główny Straży Granicznej Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Generalny Dyrektor Polskich Kolei Państwowych Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Główny Geodeta Kraju

67 Odbiorcy ostrzeżeń i prognoz (4) Administracja wojewódzka (zespolona i nie zespolona) marszałkowie województw dyrektorzy urzędów morskich wojewodowie dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Odbiorcy ostrzeżeń i prognoz Media Prezes Zarządu Polskiego Radia SA Prezes Zarządu Telewizji Polskiej SA

68 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA Spójność i równomierne traktowanie wszystkich elementów PSHM, pozwalają na skuteczne prognozy i ostrzeganie przed groźnymi zjawiskami.

69 PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA

70 MeteoGIS System Monitorowania Groźnych Zjawisk Atmosferycznych MeteoGIS został wykonany przez IMGW dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Główne zadania: monitorowanie bieżących zjawisk meteorologicznych, generowanie ostrzeżeń, wspomaganie analiz sytuacji meteorologicznej.

71 MeteoGIS Dane meteorologiczne: natężenie opadu, typ opadu, burze, wiatr, suma opadu.

72 MeteoGIS Monitorowanie zjawisk meteorologicznych automatyczne pobieranie danych, automatyczne odświeżanie danych w oknach wizualizacji, animacja, automatyczne generowanie sum opadu. Ostrzeżenia meteorologiczne konfiguracja ostrzeżeń, automatyczne generowanie ostrzeżeń. Analiza sytuacji meteorologicznej wykres czasowego przebiegu wybranych danych, zapytania SQL-owe, dostęp do informacji w każdym punkcie domeny.

73 MeteoGIS Warunki instalacji Licencja użytkowania: bezpłatna dla centrów zarządzania kryzysowego Koszty bieżących danych: zależne od zakresu Koszty dostosowania do konkretnego użytkownika (zmiana domeny, konfiguracja serwera hostingowego, programu generującego dane wejściowe) Koszty adaptacji do indywidualnych wymagań: zależne od zakresu prac Koszty instalacji, szkoleń i druku materiałów Wymagania sprzętowe Serwer z systemem: Microsoft Windows Server 2003 for Small Business Server Stacje robocze: komputery osobiste z systemem Windows XP lub nowszym Zewnętrzne połączenie FTP

74 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KONTAKT: Roman Skąpski IMGW Warszawa, ul.: Podleśna 61 tel.: (022) fax.: (022)

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Cechy systemu wczesnego ostrzegania i monitoringu Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym Systemy przewidywania zjawisk Rozmieszczenie czujników

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB 11.12.2013 Prognoza pogody określenie przyszłego najbardziej prawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

OstrzeŜenia meteorologiczne

OstrzeŜenia meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy OstrzeŜenia meteorologiczne Ewa Łapińska 1 22.04.2013 OstrzeŜenia meteorologiczne regulamin i kryteria wydawania Zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia r. Projekt Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia...................... 2007 r. w sprawie określenia podmiotów, którym państwowa służba hydrologicznometeorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna

Bardziej szczegółowo

Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna Hydrologiczno- Meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

System ISOK jako źródło aktualnych informacji o środowisku. Jakub Madejak Michał Marcinkowski

System ISOK jako źródło aktualnych informacji o środowisku. Jakub Madejak Michał Marcinkowski System ISOK jako źródło aktualnych informacji o środowisku Jakub Madejak Michał Marcinkowski Plan: 1. Podstawowe informacje o projekcie 2. Koncepcja systemu ISOK 3. Architektura systemu 4. Wdrożenie dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) IT SYSTEM GŁÓWNE KOMPONENTY SYSTEMU ISOK: Dane LIDAR (4- punktów/m ; >00

Bardziej szczegółowo

Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja.

Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja. Michał Ogrodnik Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB

Bardziej szczegółowo

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia 2015-07-03 15:31 IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) - IMGW informuje: Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 03.07-10.07.2015 wg

Bardziej szczegółowo

Prognoza meteorologiczna na okres i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej. na okres

Prognoza meteorologiczna na okres i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej. na okres Warszawa, dn. 1.08.2016 Prognoza meteorologiczna na okres 1 3.08.2016 i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej na okres 1 4.08.2016 wg stanu na godz. 06:00 dnia 1.08.2016 r. KRÓTKOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia Warszawa 02.06.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 02.06.2017 do godz. 19:30 dnia 05.06.2017 1. Prognoza pogody dla Polski KRÓTKOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

5D102 RIMADIMA an INTERREG III B CADSES NP project part-financed by the European Union

5D102 RIMADIMA an INTERREG III B CADSES NP project part-financed by the European Union 5D102 RIMADIMA an INTERREG III B CADSES NP project part-financed by the European Union Streszczenie System MeteoGIS służy do monitorowania warunków atmosferycznych oraz do generowania ostrzeżeń dostosowanych

Bardziej szczegółowo

Metody weryfikacji danych hydrologicznych W Państwowej Służbie Hydrologiczno- Meteorologicznej

Metody weryfikacji danych hydrologicznych W Państwowej Służbie Hydrologiczno- Meteorologicznej Metody weryfikacji danych hydrologicznych W Państwowej Służbie Hydrologiczno- Meteorologicznej Maciej Rawa Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i klimatologia leśna

Meteorologia i klimatologia leśna Meteorologia i klimatologia leśna Prowadzący: dr Wojciech Ożga dr Longina Chojnacka Ożga Kontakt : wojciech_ozga@sggw.pl longina_chojnacka_ozga@sggw.pl Katedra Hodowli Lasu pok. 52a lub 55 Literatura:

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres wg stanu na godz. 13:00 dnia r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres wg stanu na godz. 13:00 dnia r. Państwowy Instytut Badawczy Katarzyna Bieniek Rzecznik prasowy IMGW-PIB Ul.Podleśna 61, 01-673 Warszawa Tel. 22 5694189 503122100 e-mail: biuroprasowe@imgw.pl www.imgw.pl www.pogodynka.pl Ocena aktualnej

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 19 25 września 2012 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. Warszawa, dn.24.07.2015 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. wg stanu na godz. 14:00 dnia 24.07.2015 r. 1. Prognoza pogody dla Polski na

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 21.07.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 21.07.2017 do godz. 19:30 dnia 27.07.2017 1. Prognoza pogody dla Polski Ważność:

Bardziej szczegółowo

Dynamika Zlewni (Rzecznej)

Dynamika Zlewni (Rzecznej) Dynamika Zlewni (Rzecznej) Skąd pochodzi woda, której używasz? Czy tam gdzie mieszkasz jest wystarczająca ilość wody czy też jej dostawy są ograniczone? Jakie czynniki mają wpływ na ilość i jakość wody

Bardziej szczegółowo

Silny Wiatr. Stopień Zagrożenia 1. Stopień zagrożenia 2. Stopień zagrożenia 3. Stopień Zagrożenia 1. Stopień zagrożenia 2. Stopień zagrożenia 3

Silny Wiatr. Stopień Zagrożenia 1. Stopień zagrożenia 2. Stopień zagrożenia 3. Stopień Zagrożenia 1. Stopień zagrożenia 2. Stopień zagrożenia 3 Stopnie w zależności od kryteriów wydawania ostrzeżenia meteorologicznego dla poszczególnych zjawisk meteorologicznych. Ostrzeżenie Meteorologiczne Depesza tekstowa opracowana przez BPM i przekazywana

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu

Zintegrowanego Systemu Zintegrowany System Informacji o Zlewni - CRIS Dane meteorologiczne dla Zintegrowanego Systemu Informacji o Zlewni CRIS dr Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Projekt

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia Warszawa 21.04.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 21.04.2017 do godz. 19:30 dnia 24.04.2017 1. Prognoza pogody dla Polski. Ważność:

Bardziej szczegółowo

Noc poniedziałek/wtorek (28/29.01.2013) i wtorek (29.01.2013)

Noc poniedziałek/wtorek (28/29.01.2013) i wtorek (29.01.2013) Prognoza pogody dla Polski Na okres 28.01-04.02. 2013 Noc poniedziałek/wtorek (28/29.01.2013) i wtorek (29.01.2013) W nocy zachmurzenie duże i całkowite, we wschodniej połowie kraju opady śniegu miejscami

Bardziej szczegółowo

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia 2016-07-13 16:03 IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) IMGW informuje: Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 13.07. 20.07.2016 wg

Bardziej szczegółowo

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt finansowany ze środków funduszy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI

INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI PARTNERZY KONSORCJUM PROJEKTU SZCZEBLE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SYTUACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO brak jednolitej struktury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Prognoza pogody dla Polski na okres

Prognoza pogody dla Polski na okres Prognoza pogody dla Polski na okres 30.03-06.04.2015 Ważność: od godz. 19:30 dnia 30.03.2015 do godz. 19:30 dnia 31.03.2015 W nocy przeważać będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skuteczny od ponad 90 lat

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skuteczny od ponad 90 lat Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 2011 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skuteczny od ponad 90 lat Pełna wiedza o warunkach panujących w atmosferze

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT. Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Krakowie

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT. Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Krakowie INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Krakowie Maciej Karzyński DSPO w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Średnioterminowa prognoza pogody dla Polski

Średnioterminowa prognoza pogody dla Polski Warszawa 30.06.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 30.06.2017 do godz. 19:30 dnia 03.07.2017 1. Prognoza pogody dla Polski Ważność:

Bardziej szczegółowo

10 września 2010 godzina : 09 września 2010 godzina : 220 142-2 cm - - 141-1 cm 25,8 ELGISZEWO ) 1 określone

10 września 2010 godzina : 09 września 2010 godzina : 220 142-2 cm - - 141-1 cm 25,8 ELGISZEWO ) 1 określone WBZK-I-MG-6828-144/10 lokalizacja (rzeka / km) Drwęca INFORMACJA O ROZWOJU SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA stany wody na prognostycznych i charakterystycznych posterunkach wodowskazowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości prognozowania gwałtownych burz w Polsce

Możliwości prognozowania gwałtownych burz w Polsce Artur Surowiecki Stowarzyszenie Skywarn Polska Możliwości prognozowania gwałtownych burz w Polsce VII Zlot Polskich Łowców Burz Wrocław 2016 Po co prognoza dotycząca siły i aktywności burz? Burze, w zależności

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB Klasyfikacja stopni dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB Zjawisko Silny wiatr Oblodzenie - - Przymrozki - - Roztopy Upał Silny mróz Intensywne opady deszczu

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia Warszawa 12.05.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 12.05.2017 do godz. 19:30 dnia 15.05.2017 1. Prognoza pogody dla Polski KRÓTKOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

Komunikaty i ostrzeżenia

Komunikaty i ostrzeżenia Komunikaty i ostrzeżenia Autor: Jarosław Nowojowski 21.03.2013. KOMUNIKATY ARCHIWALNE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 50 Data i godzina wydania ostrzeżenia: godz. 12:40 dnia 04.06.2013 Nazwa biura: IMGW-PIB

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu Warszawa, 24 czerwca 2014 r. 1. Cele Podprojektu ISOK 2. Zespół realizujący ISOK 3. Użytkownicy ISOK 4. Funkcjonalności ISOK 5. Architektura

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia w meteorologii i klimatologii

Podstawowe pojęcia w meteorologii i klimatologii Literatura 1. Woś A.: Meteorologia dla geografów, PWN, Warszawa 2000. 2. Kożuchowki K.: Atmosfera, klimat, ekoklimat. PWN, Warszawa 1998. 3. Bac S., Rojek M.: Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ IMGW W PROJEKCIE AIR SILESIA

ZAKRES BADAŃ IMGW W PROJEKCIE AIR SILESIA ZAKRES BADAŃ IMGW W PROJEKCIE AIR SILESIA Ewa Krajny, Leszek OśródkaO Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Oddział w Krakowie Zakład Monitoringu i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Hydrologiczne zjawiska ekstremalne a gospodarka wodna Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach mgr inż. Andrzej Siudy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r.

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r. Prognoza stopnia zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych na przykładzie Mapy zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje prognoza pogody?

Jak powstaje prognoza pogody? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 2011 Jak powstaje prognoza pogody? Prognoza pogody - pogoda na godzinę, na dzień następny, na tydzień. Niby sprawa prosta,

Bardziej szczegółowo

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY I. PLAN GŁÓWNY ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA, MAPY RYZYKA I ZAGROŻEŃ 2. Identyfikacja zagrożeń 1) Zagrożenia spowodowane siłami natury b)

Bardziej szczegółowo

1.1. RODZAJE DANYCH HYDROLOGICZNYCH I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

1.1. RODZAJE DANYCH HYDROLOGICZNYCH I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994. Hydrologia stosowana. PWN. Warszawa I. Analiza danych hydrologicznych 1.1. RODZAJE DANYCH HYDROLOGICZNYCH I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1.1.1. WPROWADZENIE W hydrologii inżynierskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI (ISOK) MAPY ZAGROŻEŃ METEOROLOGICZNYCH MAPY INNYCH ZAGROŻEŃ

INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI (ISOK) MAPY ZAGROŻEŃ METEOROLOGICZNYCH MAPY INNYCH ZAGROŻEŃ INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI (ISOK) MAPY ZAGROŻEŃ METEOROLOGICZNYCH MAPY INNYCH ZAGROŻEŃ IT SYSTEM GŁÓWNE KOMPONENTY SYSTEMU ISOK: Dane LIDAR (4-12 punktów/m 2 ;

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 8 grudnia 15 grudnia 2015 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 3/2016 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 3/2016 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby kinoman`````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 3/2016 za okres od 03.01.2016 r. godz. 8.00 do 04.01.2016 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby poniedziałek, 04.01.2016 r. 1. Piaseczno (powiat

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od Klasyfikacja stopni dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od 1.11.2013 Zjawisko 1) 1 2 3 Silny wiatr Oblodzenie - - Przymrozki - - Roztopy Upał Silny mróz Intensywne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 art. 138

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia Warszawa 30.04.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 30.04.2017 do godz. 19:30 dnia 02.05.2017 1. Prognoza pogody dla Polski. Ważność:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 30/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 30/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 30/2013 za okres od 29.01.2013 r. godz. 8.00 do 30.01.2013 r. do godz.8.00 Środa, 30.01.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. IMGW Ostrzeżenie meteorologiczne. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

2016-07-14 15:36. IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) - IMGW informuje:

2016-07-14 15:36. IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) - IMGW informuje: 2016-07-14 15:36 IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) - IMGW informuje: Prognoza meteorologiczna na okres 14 21.07.2016 i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie obszaru województwa pomorskiego występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych w konsekwencji spodziewanej zmiany klimatu

Zagrożenie obszaru województwa pomorskiego występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych w konsekwencji spodziewanej zmiany klimatu Katedra Meteorologii i Klimatologii IG UG zaprasza na cykl wykładów pt.: Zagrożenie obszaru województwa pomorskiego występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych w konsekwencji spodziewanej zmiany klimatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Monitor ujęć wód, jako narzędzie

Monitor ujęć wód, jako narzędzie Monitor ujęć wód, jako narzędzie służące monitorowaniu zagrożenia Magdalena Kwiecień, Beata Mucha, Grzegorz Słota, Tomasz Walczykiewicz, IMGW-PIB XIII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, )

ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, ) ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, ) Obowiązujący system meldunkowy raporty, straty, działania Spotkanie ze starostami powiatowymi dotyczące omówienia procedur postępowania w przypadku zdarzeń o charakterze

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 99/2013 za okres od 08.04.2013 r. godz. 8.00 do 09.04.2013 r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 99/2013 za okres od 08.04.2013 r. godz. 8.00 do 09.04.2013 r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 99/2013 za okres od 08.04.2013 r. godz. 8.00 do 09.04.2013 r. do godz. 8.00 wtorek, 09.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Stan ostrzegawczy: Liwiec (Zaliwie-Piegawki

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT 55 B Biuletyn IMGW o aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej 31.08.2010 godz. 14:00

RAPORT 55 B Biuletyn IMGW o aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej 31.08.2010 godz. 14:00 RAPORT 55 B Biuletyn IMGW o aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej 31.08.2010 godz. 14:00 Prognoza pogody dla Polski na okres 31.08-01.09.2010 Dzisiaj Polska jest w zasięgu

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE PRZY POMOCY CENTRALNEJ APLIKACJI RAPORTUJĄCEJ /CAR/

RAPORTOWANIE PRZY POMOCY CENTRALNEJ APLIKACJI RAPORTUJĄCEJ /CAR/ RAPORTOWANIE PRZY POMOCY CENTRALNEJ APLIKACJI RAPORTUJĄCEJ /CAR/ POGORZELICA 27-28.11.2014r. REFERUJE: Urszula ŚWIERŻEWSKA ułatwienie pracy i uelastycznienie procesu obiegu informacji na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza. EKOMETRIA Sp. z o.o.

Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza. EKOMETRIA Sp. z o.o. Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza EKOMETRIA Sp. z o.o. Metody oceny wstępnej i bieżą żącej Pomiary (automatyczne, manualne, wskaźnikowe) Modelowanie Obiektywne szacowanie emisji Modelowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZA ZAŃ METEOROLOGICZNYCH

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZA ZAŃ METEOROLOGICZNYCH ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZA ZAŃ WSPÓŁCZESNYCH RADARÓW METEOROLOGICZNYCH Wybrane fragmenty referatu wygłoszonego na obronie pracy dyplomowej na ww. temat w czerwcu 2005 Dyplomant - ppor. Marcin Dochniak

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

Susza meteorologiczna w 2015 roku na tle wielolecia

Susza meteorologiczna w 2015 roku na tle wielolecia Susza meteorologiczna w 2015 roku na tle wielolecia Irena Otop IMGW-PIB Warszawa, 24.02.2016 r. Seminarium PK GWP PLAN PREZENTACJI 1. Wprowadzenia: definicja suszy i fazy rozwoju suszy 2. Czynniki cyrkulacyjne

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia (2-letnie magisterskie) Specjalność Hydrologia, meteorologia i klimatologia (HMK)

Studia stacjonarne II stopnia (2-letnie magisterskie) Specjalność Hydrologia, meteorologia i klimatologia (HMK) Studia stacjonarne II stopnia (2-letnie magisterskie) Specjalność Hydrologia, meteorologia i klimatologia (HMK) www.klimat.geo.uj.edu.pl www.hydro.geo.uj.edu.pl Fot. Z. Ustrnul Fot. J. Pociask-Karteczka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 46/2014 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 46/2014 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 dwie BIULETYN INFORMACYJNY NR 46/2014 za okres od 15.02.2014 r. godz. 8.00 do 16.02.2014 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie płockim. niedziela,

Bardziej szczegółowo

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R Białe Błota, dnia 21.12.2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R Operacyjnie pożądana dokładność pomiarów i obserwacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 17 stycznia 24 stycznia 2017 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH SEMINARIUM INAUGURUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU CIVILARCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM CA/PL/SEM.1/P.6 (Gorzów Wielkopolski, 8 lipca 2009 r.) Waldemar Kaak Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA ALARMOWANIA

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA ALARMOWANIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2012 Burmistrza Gminy RóŜan Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy RóŜan ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu

Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu Andrzej Siudy, Kierownik Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

SUSZA OCENA, WYSTĘPOWANIE, MONITORING. Marta BEDRYJ. Tamara Tokarczyk Wiwiana Szalińska

SUSZA OCENA, WYSTĘPOWANIE, MONITORING. Marta BEDRYJ. Tamara Tokarczyk Wiwiana Szalińska SUSZA OCENA, WYSTĘPOWANIE, MONITORING Marta BEDRYJ Tamara Tokarczyk Wiwiana Szalińska Seminarium Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody Problematyka suszy w planowaniu wodnogospodarczym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym Andrzej Ryński RZGW w Gdańsku 29 maja 2012 r. Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce Strzałki ciągłe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

Higrometry Proste pytania i problemy TEMPERATURA POWIETRZA Definicja temperatury powietrza energia cieplna w

Higrometry Proste pytania i problemy TEMPERATURA POWIETRZA Definicja temperatury powietrza energia cieplna w 3 SPIS TREŚCI WYKAZ DEFINICJI I SKRÓTÓW... 9 WSTĘP... 13 METEOROLOGICZNE WARUNKI WYKONYWANIA OPERACJI W TRANSPORCIE. POJĘCIA PODSTAWOWE... 15 1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OSŁONY METEOROLOGICZNEJ...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Mikołowa Na podstawie art.17 ust.7. i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 57/2012 za okres od 26.02.2012r. godz. 08.00 do 27.02.2012r. godz. 08:00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 57/2012 za okres od 26.02.2012r. godz. 08.00 do 27.02.2012r. godz. 08:00 Warszawa, dnia 27 lutego 2012r. BIULETYN INFORMACYJNY NR 57/2012 za okres od 26.02.2012r. godz. 08.00 do 27.02.2012r. godz. 08:00 rz. Wkra wodowskaz Trzciniec st. alarmowy - 330 cm. przekroczony o 3 cm.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 32/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 32/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 32/2013 za okres od 31.01.2013 r. godz. 8.00 do 01.02.2013 r. do godz.8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Warszawa potrącenie pieszej ze skutkiem śmiertelnym. Piątek,

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH POTENCJAŁ INFORMACYJNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POTRZEBY INFORMACYJNE SZ RP

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH POTENCJAŁ INFORMACYJNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POTRZEBY INFORMACYJNE SZ RP POTENCJAŁ INFORMACYJNY SYSTEMU POTRZEBY INFORMACYJNE SZ RP płk Marek GŁADYSZ PLAN PREZENTACJI 1. Rola i miejsce Dowództwa Operacyjnego RSZ. 2. Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego. 3. Sposób użycia

Bardziej szczegółowo

HYDROMETEOROLOGIA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

HYDROMETEOROLOGIA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM HYDROMETEOROLOGIA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Studia podyplomowe Adresaci studiów: Oferta studiów podyplomowych jest adresowana do osób: zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z hydrologii i meteorologii

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 148/2014 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 148/2014 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 148/2014 za okres od 28.05.2014 r. godz. 8.00 do 29.05.2014 r. do godz.8.00 środa, 29.05.2014 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Broszków pow. siedlecki wypadek na DK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Wydział Programu dla Odry-2006

Wydział Programu dla Odry-2006 Wydział Programu dla Odry-2006 Wrocław, grudzień 2012 Opis ogólny SIPDO System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry Narzędzie informatyczne do wspomagania i koordynacji zadań inwestycyjnych w dorzeczu

Bardziej szczegółowo