Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2010"

Transkrypt

1 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2010 Warszawa, marzec 2011

2 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2010 Warszawa, marzec 2011

3

4 Przedmowa Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejne sprawozdanie z działalności Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w roku Był to rok niezwykle trudny, ale jednocześnie bardzo owocny. Przed Służbą Hydrologiczno-Meteorologiczną stanęło jedno z największych wyzwań opracowanie ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych w czasie powodzi. Muszę powiedzieć, że z tego zadania wywiązaliśmy się bardzo dobrze, dzięki ofiarnej i pełnej zaangażowania pracy osób odpowiedzialnych za prognozowanie fal powodziowych i opracowanie prognoz meteorologicznych. Pragnę w tym miejscu jeszcze raz podziękować pracownikom Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej za ich pracę na rzecz Instytutu i Społeczeństwa. Jednocześnie chciałbym również podkreślić, że dzięki pracy Dyrekcji Instytutu i podjętym wcześniej działaniom reorganizacyjnym możliwe było sprawne reagowanie na zmieniającą się bardzo dynamicznie sytuację hydrologiczną i meteorologiczną. Chciałbym tutaj wymienić m.in. przejęcie i pełnienie funkcji Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych przez Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, powołanie Centrum Nadzoru Operacyjnego PSHM, Operacyjnego Szefa Hydrologicznej Osłony Kraju oraz Centrów Modelowania Powodziowego. Działania te i stopniowa reorganizacja służby przyczyniły się do usprawnienia pracy całego Instytutu. W sprawach z zakresu nauki należy wymienić niezwykle ważne wydarzenie, jakim było otrzymanie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej statusu Państwowego Instytutu Badawczego. Otrzymanie tego wyróżnienia jest efektem długoletnich starań pracowników Instytutu i chcę jeszcze raz przekazać na ich ręce podziękowania za działania w tym zakresie. Rozpoczęto także wdrażanie projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. W zakresie badania bezpieczeństwa budowli piętrzących należy wymienić nowelizację ustawy prawo wodne, do której wpisano zapisy dotyczące powołania

5 państwowej służby ds. bezpieczeństwa budowli piętrzących. Jednocześnie w strukturze wewnętrznej Instytutu wydzielono Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach, który będzie realizował zadania służby ds. budowli piętrzących. Pragnę także poinformować Państwa, że kolejny rok Instytut zakończył z dodatnim wynikiem ekonomicznym. Pozwoli to nam w przyszłości na prowadzenie dalszych inwestycji przyczyniających się do modernizacji Instytutu. Jednocześnie chciałbym przypomnieć o ogromnej inwestycji, która jest obecnie kontynuowana remoncie holu w Ośrodku Głównym IMGW. Jestem pewny, że po zakończeniu remontu będziemy mogli pochwalić się eleganckimi wnętrzami siedziby głównej Instytutu, które będą podkreślać długotrwałą tradycję i prestiż Instytutu. Na koniec chciałbym się jeszcze pochwalić wyróżnieniami, jakie Instytut otrzymał w 2010 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji poinformowało o przyznaniu Instytutowi certyfikatu PCBC oraz międzynarodowego certyfikatu IQNet na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie hydrologiczno-meteorologicznej osłony kraju. Otrzymanie certyfikatu jest potwierdzeniem wdrożenia systemu zarządzania, ale również potwierdzeniem skuteczności i efektywności prowadzonych prac wdrożeniowych na wszystkich etapach realizacyjnych. W 2010 r. otrzymaliśmy również inne wyróżnienia, w tym Godło Promocyjne Teraz Polska dla serwisu pogodowego IMGW pogodynka.pl i po raz kolejny tytuł Solidny Pracodawca Wymienione tu wydarzenia nie oddają z pewnością niezwykle złożonej działalności Instytutu. Stanowią zaledwie niewielki zarys przedsięwzięć, podejmowanych zarówno przez Dyrekcję, jak i pracowników Instytutu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pracują na rzecz Instytutu i przyczyniają się do jego rozwoju.

6 Spis treści 1 Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna i Oceanograficzna / Organizacja i zadania / System pomiarowo-obserwacyjny / System przesyłania danych / System prognoz i osłony meteorologicznej / Obszar hydrologicznej osłony kraju / Centrum Nadzoru Operacyjnego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej / System gromadzenia i rozpowszechniania historycznych danych meteorologicznych i hydrologicznych / Działalność oceanograficzna w ramach Państwowej Służby Hydrologiczno- Meteorologicznej / Zadania realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska / Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością w hydrologiczno-meteorologicznej osłonie kraju / 32 2 Techniczna Kontrola Zapór / Oceny stanu technicznego budowli piętrzących / Raport o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących / Inne prace / Szkolenia i seminaria / Współpraca zagraniczna / 40 3 Monitoring jakości wód / Monitoring wód na obszarach dorzeczy / Monitoring Bałtyku / Współpraca międzynarodowa / Opracowania i upowszechnianie wyników monitoringu / Inne prace / 46 4 Działalność naukowo-badawcza, wydawnicza i ogólnotechniczna / Prace badawczo-wdrożeniowe / Ważniejsze osiągnięcia badawcze / Ważniejsze efekty wdrożeniowe / Projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka / Projekty indywidualne i specjalne finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Udział w międzynarodowych programach badawczych Unii Europejskiej / Centrum Edukacji Hydrologiczno-Meteorologicznej / Udział pracowników w konferencjach międzynarodowych i krajowych / Działalność wydawnicza oraz ogólnotechniczna / Publikacje / 70 5 Działalność w zakresie komunikacji społecznej, marketingu i współpracy z zagranicą / Komunikacja społeczna i marketing / Współpraca z zagranicą / 74 6 Kadra / 79 7 Publikacje pracowników IMGW (wykaz) / 82 8 Skróty / 99

7

8 Państwowa Służba Hydrologiczno- Meteorologiczna i Oceanograficzna 1.1 Organizacja i zadania Prowadzona w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna (PSHM) w sposób ciągły zapewnia organom Państwa, społeczeństwu i gospodarce narodowej bieżące informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, prognozy i ostrzeżenia, zarówno w sytuacjach normalnych, jak i w czasie zagrożeń. Ukształtowany w Instytucie system osłony hydrologiczno-meteorologicznej jest w różnych skrajnych sytuacjach zdolny do spełnienia zadań w zadowalającym stopniu. Właściwie ulokowana w czasie i przestrzeni prognoza meteorologiczna i hydrologiczna oraz ostrzeżenia o możliwości wystąpienia zjawisk ekstremalnych pozwalają na właściwe przygotowanie akcji zapobiegającej lub ograniczającej ich skutki. Działania te są prowadzone we współpracy ze służbami hydrologicznymi i meteorologicznymi w ramach Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). W skład PSHM wchodzą 3 systemy. System pomiarowo-obserwacyjny składa się z: naziemnej hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, łącznie punktów pomiarowych na terenie całego kraju; 8 radarów meteorologicznych; 3 stacji aerologicznych; 9 stacji lokalizacji wyładowań atmosferycznych; 1 stacji odbioru danych satelitarnych. System przesyłania danych stosowany w IMGW służy przede wszystkim do zbierania danych ze stacji systemu pomiarowoobserwacyjnego oraz do ostrzegania jednostek administracji państwowej o niebezpiecznych zjawiskach. Służy także do wymiany informacji meteorologicznych w ramach międzynarodowej sieci łączności GTS (Global Telecommunication System) oraz informacji i produktów między jednostkami IMGW. Na system przesyłania danych składają się: łącza dzierżawione międzynarodowe i krajowe, telefonia komórkowa i radiolinie. System przetwarzania danych, prognozowania i ostrzegania składa się z: centralnego i 7 regionalnych ośrodków prognoz oraz osłony meteorologicznej i hydrologicznej; systemu operacyjnych i historycznych baz danych; systemu numerycznych, statystycznych i konceptualnych modeli prognostycznych, meteorologicznych i hydrologicznych; systemu rozpowszechniania danych, prognoz i ostrzeżeń do centralnego i wojewódzkich organów decyzyjnych oraz innych użytkowników. 1.2 System pomiarowo-obserwacyjny Sieć pomiarowo-obserwacyjna IMGW składa się ze stacji hydrologiczno-meteorologicznych I i II rzędu, samodzielnych lotniskowych stacji meteorologicznych, meteorologicznych stacji pomiarowych III- V rzędu, hydrologicznych stacji pomiaro- 1

9 wych I-VI rzędu, stacji pomiarów aerologicznych, systemu wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych oraz systemu radarów meteorologicznych. W roku 2010 rutynowo wykorzystywano informacje pozyskiwane w czasie rzeczywistym z 56 automatycznych stacji MAWS 301 i 3 stacji MILOS 500 (Vaisala) zainstalowanych na stacjach I i II rzędu, a także 56 stacji automatycznych zainstalowanych na stacjach III rzędu, z których dane zbierane są raz na miesiąc. Hydrologiczna część służby pomiarowo-obserwacyjnej rutynowo wykorzystywała do pracy operacyjnej dopplerowskie akustyczne przepływomierze profilujące (ADCP), mierniki hydroakustyczne (FlowTracker), sprzęt pływający (łodzie, pontony), a także wyciągi mostowe i mobilne zestawy hydrometryczne. Posiadanie możliwie szerokiej gamy urządzeń do pomiarów przepływu jest zgodne z dyrektywami i zaleceniami Komisji Hydrologii WMO, gdyż tylko wykonywanie pomiarów różnorodnymi urządzeniami umożliwia określenie i wyeliminowanie błędów systematycznych stosowanych metod pomiaru. Operacyjnie wykorzystywano również 997 stacji pomiarowych z funkcją telemetryczną przekazujących automatycznie dane o stanie atmosfery i hydrosfery z krokiem czasowym 10 minut. Efektywnie wykorzystywano posiadaną flotę samochodową, o czym świadczy fakt osobodni w delegacjach. Flota ta ulega ciągłemu zużyciu przeważająca część samochodów ma już 9 i więcej lat, a przebiegi przekraczają często km. W 2010 r. w ramach odtworzenia majątku PSHM zmodernizowano część floty samochodowej przez zakup nowych 8 samochodów typu pick-up, 3 osobowych i 1 samochodu terenowego. W 2010 r. dane z systemów teledetekcyjnych, takich jak system wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych i system radarów meteorologicznych, były wizualizowane i udostępniane w Internecie w witrynie IMGW oraz w miesięcznym Biuletynie PSHM. Służba hydrologiczno-meteorologiczna realizowała również pomiary i badania w strefie brzegowej Bałtyku i na morzu, wykorzystując eksploatowany wspólnie z Morskim Instytutem Rybackim morski statek badawczy r/v Baltica oraz specjalną jednostkę pływającą o nazwie Littorina. Sieć etatowa Stan etatowej sieci hydrologiczno-meteorologicznej IMGW w ciągu ostatnich lat uzyskał stabilność organizacyjną i w grudniu 2010 był następujący. Stan etatowej sieci hydrologiczno-meteorologicznej w grudniu 2010 Nazwa jednostki Liczba Stacje meteorologiczne I rzędu wysokogórskie obserwatoria meteorologiczne 2 Stacje meteorologiczne I rzędu regionalne stacje hydrologiczno-meteorologiczne 9 Stacje meteorologiczne I rzędu stacje hydrologiczno-meteorologiczne synoptyczne 43 Stacje meteorologiczne II rzędu stacje hydrologiczno-meteorologiczne (synoptyczne 1 z ograniczonym programem pomiarowym) Stacje meteorologiczne II rzędu automatyczne stacje synoptyczne 7 Stacje meteorologiczne III rzędu stacje klimatologiczne 7 Stacje pomiarów aerologicznych 3 Stacje hydrologiczne 4 Radary meteorologiczne 8 W 2010 r. wykonywano pomiary i obserwacje w 63 stacjach hydrologicznometeorologicznych (z dniem zlikwidowano stację hydrologiczno-meteorologiczną II rzędu w Zgorzelcu). W sumie wykonano kompleksowych pomiarów meteorologicznych, m.in. ciś- 2

10 nienia, temperatury i wilgotności powietrza, temperatury gruntu, prędkości i kierunku wiatru, opadu, widzialności, wysokości podstawy chmur, czasu trwania usłonecznienia, obserwacje zjawisk atmosferycznych. Na wszystkich stacjach wykonywano pomiary temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia, parametrów wiatru, usłonecznienia, opadu oraz widzialności, wykorzystując zainstalowane automatyczne systemy pomiarowe. Dane pomiarowe są przekazywane liniami telemetrycznymi do komputera zainstalowanego na stacji, który umożliwia wizualizację bieżących warunków meteorologicznych na jednym ekranie oraz za pomocą zainstalowanego na nim oprogramowania wspomaga obserwatora przy redakcji depeszy SYNOP. Obserwator w każdej chwili ma wgląd do zebranych danych w postaci wykresów i zestawień oraz danych archiwalnych. Stacje w Ostrołęce, Zamościu, Szczecinku, Przemyślu, Kołobrzegu (nabrzeże), Resku i Lęborku oraz stacja zlokalizowana na platformie wydobywczej Petrobaltic Beta na Morzu Bałtyckim (w odległości ok. 70 km od lądu) pracowały w trybie całkowicie automatycznym bez obsługi ludzkiej, rejestrując wszystkie pomierzone parametry. W 2010 roku zakończono budowę nowego budynku SHM w Słubicach, rozpoczęto budowę nowego budynku SHM w Łebie oraz wykonano prace pozwalające na uruchomienie ogródka meteorologicznego w Milejewie nowej lokalizacji SHM Elbląg (budowa budynku planowana w następnych latach). Wykonywane były też gruntowne remonty wielu obiektów, takich jak: Ośrodek Główny IMGW w Warszawie, WOM Kasprowy Wierch, WOM Śnieżka, siedziby DSPO w: Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, SHM Kętrzyn, SHM Gdańsk-Port Północny. Kontynuowano remonty budynków stacji hydrologiczno-meteorologicznych, w tym modernizacje lub wymiany instalacji CO i gazowej oraz kompleksowe remonty instalacji elektrycznych i odgromowych. Ponadto wykonano liczne remonty stanowisk pomiarowych i obiektów w ramach usuwania szkód powstałych w maju i czerwcu 2010 roku podczas powodzi. Na likwidację poniesionych szkód Instytut otrzymał z Ministerstwa Środowiska kwotę zł w formie dotacji celowej. Wykonano pomiarów przepływu w rzekach przy różnych stanach wody oraz opracowano te pomiary poprzez określenie związku stan-przepływ. Opracowano również wyniki pomiarów z około 100 limnigrafów. W 2010 r. wykonano szereg pomiarów przy wysokich stanach wód, co pozwoliło na dokładniejsze określenie krzywych natężenia przepływu w górnych ich zakresach. Wykonano liczne (około 6100) prace remontowe, serwisowe i konserwacyjne sieci pomiarowo-obserwacyjnej. Regionalne stacje hydrologiczno-meteorologiczne realizowały robocze kontakty z władzami lokalnymi, uczestnicząc w osłonie hydrologiczno-meteorologicznej i współpracując z ośrodkami zarządzania kryzysowego w województwach. Sieć ryczałtowa (nieetatowa) Stan ryczałtowych sieci pomiarowych IMGW przedstawiono w tabelach. Wyniki wszystkich pomiarów i obserwacji zostały zweryfikowane i przygotowane do dalszego przetwarzania. Stan ryczałtowej sieci stacji meteorologicznych (grudzień 2010) Rodzaj stacji Liczba Stacje klimatologiczne III rzędu 56 Stacje klimatologiczne IV rzędu 151 Stacje opadowe V rzędu 993 3

11 Stan ryczałtowej sieci stacji hydrologicznych (grudzień 2010) Rodzaj stacji Liczba Stacje wodowskazowe: I-IV rzędu 899 Stacje wód podziemnych V rzędu 41 codzienne Stacje wód podziemnych VI rzędu 2 tygodniowe Stacje limnologiczne 88 Stacje ewaporometryczne: 6 Na stacjach meteorologicznych III rzędu eksploatowano stacje automatyczne MAWS 301K wyposażone w czujniki do pomiarów temperatury powietrza, wilgotności, kierunku i prędkości wiatru oraz opadu. Na stacjach z funkcją telemetryczną eksploatowano urządzenia SUTRON z czujnikami do pomiarów: stanu i temperatury wody, temperatury powietrza, wilgotności, kierunku i prędkości wiatru oraz opadu. Wszystkie czujniki są wzajemnie kompatybilne i podlegają okresowemu wzorcowaniu w Centralnym Laboratorium Aparatury Pomiarowej IMGW. Stacje aerologiczne Realizacja w 2010 r. programu pomiarów aerologicznych (PTUiW) była następująca: Legionowo Łeba Wrocław Program pomiarowy PTUiW 00 i 12 UTC Liczba sondaży % wykonania 98,9 99,6 100 Osiągnięte wysokości sondaży (km) Średnia roczna 30,7 30,6 30,5 Osiąganie poziomu 10 hpa (% w stosunku do liczby dni) 88,9 83,8 81,9 Sprzęt i aparatura pomiarowa w sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych Zakupione w 2010 r. przyrządy i urządzenia (także w ramach dotacji MŚ) wymieniono w tabeli. Rodzaj urządzenia Liczba Miernik promieniowania słonecznego 2 Klatka meteorologiczna 17 Podstawa metalowa do klatki meteorologicznej + schody 20 Dach do klatki meteorologicznej 57 Termometr maksymalny 70 Termometr minimalny 140 Termometr zwykły 80 Termometr wodny 30 Trzymadła do termometrów 37 Waga do pomiaru zawartości wody w śniegu + cylinder 110 Deszczomierz Hellmanna 144 Ewaporometr GGI Lizymetr 3 Barometr PTB 6 Limnigraf cyfrowy (OTT Orpheus Mini) 6 Mini Diver, Baro Diver, (kpl.) 1 Oprawa do termometru wodnego 9 Podział wodowskazowy (mb) 740 Łata wodowskazowa (kpl.) 320 Rurki hydrometryczne (kpl.) 10 Licznik obrotów młynka hydrometrycznego BLH-03 7 Automatyczna stacja meteorologiczna MAWS 5 Czujniki referencyjne dla serwisu aparatury 10 Przepływomierz StreamPro ADCP 6 Przepływomierz Rio Grande ADCP 2 Łódź pomiarowa do ADCP + silnik + wózek podłodziowy 2 Pływak do ADCP 1 Ponton 7 Łódź wiosłowa 1 Kosiarki, podkaszarki, odśnieżarki 21 Psychrometr wentylowany 70 Deska do pomiaru śniegu świeżo spadłego 180 Wiatromierz ręczny 25 Wyposażenie do pomiarów ewaporometrycznych wg specyfikacji Dalmierz 3 Radiotelefon (kpl.) 20 Agregat - spawarka 2 Sprężarka 4 Motopompa 2 Piła kątowa 7 Wodery neoprenowe 22 Wodery niepiankowe 18 4

12 Buty rybackie 17 Kombinezon wypornościowy Fladen dla ekip pływających 2 Rękawice neoprenowe 100 Kurtka służbowa 2-częściowa (kurtka wierzchnia + polar) z logo IMGW 270 Opony terenowe do samochodu L Części zamienne do młynka hydrometrycznego OTT Części zamienne i serwisowe do stacji automatycznych i urządzeń telemetrycznych wg specyfikacji Elektronarzędzia Sprzęt zakupiony w ramach dotacji Ministerstwa Środowiska: Silnik zaburtowy 3 Ponton MC Wózek podłodziowy 3 GPS Smart do ADCP 6 Pływak trójdziobowy do ADCP 1 Młynek hydrometryczny OTT 13 Limnigraf cyfrowy (OTT Orpheus Mini) 2 Osłona śruby silnika zaburtowego 11 Śruba napędowa do silnika zaburtowego 12 Kamizelka pneumatyczna 37 Kabel zasilający do ADCP 13 Licznik obrotów młynka hydrometrycznego OTT 4 Niwelator 2 Pozycjometr GPS 2 Zakupy dokonane w 2010 r. i latach ubiegłych oraz wyposażenie, które służba otrzymała w ramach programu modernizacji, powodują, że PSHM dysponuje nowoczesnymi i wysokiej jakości urządzeniami. Ułatwiają one pracę służby i zwiększają jej wydajność, lecz wymagają szczególnej dbałości, a także wyższych kwalifikacji personelu obsługującego. W 2010 r. kontynuowano wyposażanie personelu PSHM w sprzęt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (kombinezony wypornościowe, kurtki służbowe, wodery itp.). Nowa aparatura i sprzęt pomiarowy wymagały przeszkolenia pracowników IMGW dotyczącego zarówno obsługi nowych przyrządów, jak i nowych urządzeń pomocniczych. Aparatura i przyrządy pomiarowe oraz sprzęt pomocniczy, w które jest wyposażona sieć pomiarowo-obserwacyjna, podlegają naturalnemu procesowi zużycia, uszkodzeniom, muszą być nie tylko naprawiane i kontrolowane, ale również okresowo wymieniane. Za sprawność przyrządów i aparatury pomiarowej w oddziałach terenowych odpowiadają pracownicy działów służby pomiarowo-obserwacyjnej, a za zgodność wskazań aparatury ze wzorcami metrologicznymi CLAP. Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej wykonało w 2010 roku około 2040 wzorcowań aparatury pomiarowej na potrzeby PSHM, w tym: 998 termometrów szklanych, 248 czujników temperatury, 283 czujników wilgotności, 63 barometrów, 356 wiatromierzy. 89 młynków hydrometrycznych Otrzymany w roku 2009 certyfikat akredytacji numer AP126 potwierdza spełnienie przez CLAP wymagań normy PN- EN 17025:2005. Zakres akredytacji obejmuje poddziedzinę wzorcowania: ciśnienie barometry elektroniczne w zakresie pomiarowym od 800 do 1100 hpa przy zdolności pomiarowej 0,2 hpa. Akredytacji udzielono na okres 4 lat. W okresie ważności certyfikatu Polskie Centrum Akredytacji monitoruje działalność laboratorium przeprowadzając coroczne audity w nadzorze. Po uzyskaniu akredytacji w dziedzinie ciśnienia głównym celem CLAP stało się rozszerzenie zakresu akredytacji o dziedzinę temperatury w zakresie od 30 C do 40 C. W związku z tym przeprowadzono 2 audity wewnętrzne. Pierwszy audit techniczny w dziedzinie temperatury i ciśnienia odbył się 3 lutego. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności. W dziedzinie temperatury stwierdzono 12 spostrzeżeń, a w dziedzi- 5

13 nie ciśnienia 10 spostrzeżeń. Drugi audit dotyczący systemu zarządzania odbył się 18 lutego i wykazał 2 niezgodności i 12 spostrzeżeń. Przed auditem Polskiego Centrum Akredytacji podjęto korekcję oraz działania korygujące w odniesieniu do niezgodności oraz działania zapobiegawcze w odniesieniu do 10 spostrzeżeń i działania doskonalące w odniesieniu do 13 spostrzeżeń. Ponadto najwyższe kierownictwo dokonało przeglądu zarządzania mającego na celu ocenę przydatności, skuteczności i zgodności systemu zarządzania w laboratorium z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W marcu PCA przeprowadziło pierwszy audit w nadzorze. Audytorzy nie znaleźli niezgodności. Podjęto stosowne działania poauditowe. Zgodnie z zatwierdzonym programem i procedurą dla zapewnienia spójności pomiarowej przeprowadzono wzorcowanie całego wyposażenia pomiarowego laboratorium, w tym wzorców i wyposażenia do pomiarów pomocniczych używanych do wzorcowania aparatury pomiarowej dla PSHM. Wzorcowanie wyposażenia pomiarowego laboratorium przeprowadzono w Głównym Urzędzie Miar, innych krajowych laboratoriach akredytowanych, a w kilku przypadkach za granicą. W ten sposób powiązano wzorce IMGW ze wzorcami państwowymi i/lub międzynarodowymi wybranych jednostek miar. W celu zapewnienia jakości wyników wzorcowania, laboratorium uczestniczyło w porównaniach międzylaboratoryjnych (TESTO przepływ, PLUM ciśnienie). W ramach działań związanych ze sterowaniem jakością wykonano porównania wewnątrzlaboratoryjne na wszystkich stanowiskach pomiarowych (PCB, TCB, HCB i TATB). Polegały one na porównaniu wyników wzorcowania tego samego przyrządu pomiarowego (lub kliku takich samych przyrządów) przez wszystkich operatorów upoważnionych do wzorcowania na danym stanowisku. Wyniki porównań dały zadowalający rezultat. Zastępca Kierownika CLAP ds. jakości w sposób ciągły brał udział w pracach zespołów roboczych ds. Systemu Zarządzania Jakością w programie Hydrologiczno-Meteorologicznej Osłony Kraju. Pracownicy laboratorium uczestniczyli w prowadzonych przez pracowników CLAP szkoleniach wewnętrznych z zakresu systemu zarządzania i pracy na stanowiskach pomiarowych, a także w szkoleniach zewnętrznych Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego (organizator TQMSoft) i System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa technicznego (organizator PCA) oraz w seminarium Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i informatycznego oraz badania biegłości jako elementy doskonalenia kompetencji (organizator PCA). Przeprowadzono liczne prace, zrealizowano zakupy wymagane do utrzymania oprogramowania i sprzętu w stanie zapewniającym ciągłość wzorcowań oraz działań wymaganych w procesie akredytacji. Wykonano prace modernizacyjne obecnie funkcjonujących w CLAP stanowisk pomiarowych. Rozpoczęto prace przy rozszerzeniu zakresu pracy stanowiska prędkości i kierunku wiatru TATB o wzorcowanie wiatromierzy ultradźwiękowych używanych w sieci PSHM. W kliku przypadkach powierzono prace specjalistom, których CLAP i IMGW nie posiada. Naziemny system teledetekcyjny sieć POLRAD i PERUN W roku 2010 sieć radarów meteorologicznych POLRAD składała się z 8 dopplerowskich radarów meteorologicznych. 6

14 Były to radary 4 typów, wszystkie produkcji niemieckiej firmy Gematronik (obecnie Selex Sistemi Integrati). Dzięki środkom na odtworzenie majątku PSHM udało się w krótkim czasie wymienić wyeksploatowany radar w Ramży typu METEOR 360 AC na najnowszej generacji radar METEOR 1600 CDP z funkcją podwójnej polaryzacji. Opcja ta pozwala na określenie typu opadu przy wykorzystaniu jedynie danych radarowych. Prace poprzedzone wielomiesięcznymi przygotowaniami zostały zakończone w połowie grudnia. W ramach umowy wykonano również remont wieży radarowej, pomieszczeń oraz wymieniono instalację elektryczną, teleinformatyczną oraz kopułę. W trakcie procesu wymiany urządzeń, dane radarowe dla obszaru Śląska pozyskiwane były z wypożyczonego radaru mobilnego Meteor 50DX. W związku z faktem, iż Wykonawca prac był również dostawcą oprogramowania używanego w Ośrodku Teledetekcji Naziemnej do nadzoru, kontroli radaru, generowania produktów i wizualizacji danych radarowych została dostarczona aktualizacja systemu do najnowszej dostępnej wersji, która współpracuje z pozostałymi radarami w sieci POLRAD. Pracownicy Ośrodka Teledetekcji Naziemnej uczestniczyli w serii szkoleń dotyczących obsługi i serwisu nowego urządzenia radarowego, funkcjonalności dostarczonego oprogramowania oraz wykorzystania funkcji podwójnej polaryzacji w meteorologii radarowej (szkolenie otwarte dla wszystkich pracowników IMGW). Wiedza zdobyta w trakcie tych szkoleń będzie wykorzystywana w trakcie przeglądów radarów i pracy operacyjnej systemu POLRAD. Dzięki nowym możliwościom radaru w Ramży będą rozwijane nowe kierunki badań radarowych. Od marca 2009 nie obowiązuje umowa na serwis sieci radarów meteorologicznych. Brak umowy serwisowej z producentem (Selex Sistemi Integrati) oznacza wydłużenie czasu oczekiwania na diagnozowanie i naprawę systemu radarowego oraz wzrost jednostkowych kosztów z tym związanych. Część uszkodzeń urządzeń radarowych usunęli pracownicy OTN. Brak regularności w wykonywaniu przeglądów serwisowych obiektów radarowych z biegiem czasu mógłby negatywnie wpływać na stabilną pracę całego systemu i dlatego rozpoczęto przygotowania do utworzenia własnego zespołu serwisowego. W 2010 roku pojawiły się kolejne nadajniki RLAN zakłócające obraz radarowy ze stacji w Poznaniu, Rzeszowie, Gdańsku i Legionowie. Trwają prace mające na celu wykrycie i eliminację źródła zakłóceń. Problem niezwykle poważnych zakłóceń obrazu radarowego pojawił się w związku z rozbudową terminala Portu Lotniczego w Gdańsku. Jego bliskość i wysokość większa niż wieży radarowej spowodują bardzo istotną utratę możliwości pracy operacyjnej tego obiektu. W ramach prac badawczo-rozwojowych rozpoczęto prace nad oprogramowaniem służącym do korekt objętościowych danych radarowych (wolumów) odbiciowości. W 2010 roku dostępne były produkty z 8 stacji radarowych oraz radarowa mapa zbiorcza. Mapa zbiorcza była dostępna dla każdego użytkownika w ramach sieci Internet, pozostałe, bardziej szczegółowe produkty są zaś udostępniane wszystkim statutowym użytkownikom danych radarowych, po wypełnieniu stosownej deklaracji. Oto wykaz wszystkich dostępnych danych generowanych przez system radarowy. 7

15 Rainbow (produkty dla każdego radaru osobno) Suma opadu Odbiciowość maksymalna w rzucie z góry i z boków Wodność scałkowana w pionie Wysokość wierzchołka echa Natężenie opadu Przekrój na stałej wysokości (rozszerzony) Odbiciowość średnia w danej warstwie Prędkość wiatru radialnego w funkcji azymutu Profil pionowy wiatru Pole wiatru na tle odbiciowości Wskaźnik groźnych zjawisk Mezocyklony Poziomy gradient wiatru Pionowy gradient wiatru Turbulencje Natężenie opadu Przekrój pionowy odbiciowości Technika wiatru jednorodnego Produkty tworzone testowo w oparciu o dane dwupolaryzacyjne: Klasyfikacja hydrometeorów Natężenie opadu poprawione o dane z podwójnej polaryzacji PHiDP i KDP Korekcja tłumienia oparta na technikach podwójnej polaryzacji Nimrod (mapa z domeny Europy Środkowej) Analiza rozpoznawania zjawisk Prognoza 6-godzinna rozpoznawania zjawisk Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia śniegu Prognoza prawdopodobieństwa wystąpienia śniegu W roku 2010 system wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN składał się z 9 sensorów działających w dwóch zakresach częstotliwości. Dane z sensorów były wysyłane za pomocą sieci WAN IMGW do Ośrodka Teledetekcji Naziemnej w IMGW w Warszawie. Na początku roku został zamontowany i wdrożony do pracy operacyjnej sensor na nowym maszcie w Toruniu. Był on uprzednio zdemontowany ze względu na zły stan techniczny konstrukcji wieży kratownicowej. Po sezonie burzowym (kwiecieńwrzesień 2010), specjaliści firmy Vaisala odpowiedzialni za konstrukcję systemu PERUN sporządzili raport przedstawiający jakość danych o wyładowaniach i stan sieci detekcji. Raport wykazał, że mimo braku serwisowania udało się dzięki zapasowi części zamiennych utrzymać system w dobrej kondycji. Ponadto w raporcie zaznaczono konieczność uzupełnienia sieci o dodatkowe sensory, co wiąże się z jednoczesną modernizacją centralnej jednostki obliczeniowej systemu PERUN. Pod koniec roku zostało zakupione nowe oprogramowanie do wizualizacji danych o wyładowaniach. Licencja umożliwia instalowanie aplikacji bez ograniczeń co do ilości. Pracownicy grupy serwisowej PERUN zostali przeszkoleni w dziedzinie instalowania i funkcjonalności oprogramowania. Sensory systemu PERUN zostały wpisane do Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych w celu ochrony przed szkodliwym przesłanianiem horyzontu sensorów. Pracownicy OTN uczestniczyli w warsztatach naukowych ELDW (European Lightning Detection Workshop). W 2010 roku system PERUN udostępniał informacje o zarejestrowanych wyładowaniach atmosferycznych prezentując je w postaci graficznej oraz w formacie tekstowym. Mapy graficzne zawierały informacje o zarejestrowanych wyładowaniach doziemnych w sześciostopniowej palecie barwnej i rozdzielczości czasowej 30 min. Typowa częstotliwość tworzenia nowej mapy to 10 minut, a dostęp do tego produktu był realizowany za pośrednictwem strony Internetowej dla każdego użytkownika oraz systemu SOK dla użytkowników w IMGW. Dane tekstowe zawierające informacje szczegółowe o wszystkich zarejestrowanych przez system PERUN wyładowaniach, były udostępniane za pośrednictwem systemu SOK wszystkim użytkownikom, którzy wypełnili stosowną deklaracje. 8

16 W roku 2010 system PERUN zarejestrował wyładowań wszystkich typów, w tym wyładowań chmurowych, doziemnych dodatnich i doziemnych ujemnych. Awarie w roku 2010 były usuwane wyłącznie przez grupę serwisową systemu PERUN, przy wykorzystaniu posiadanych części zamiennych. Zakończono realizację wewnętrznego projektu badawczego, w którego ramach wykonano klasyfikację zakłóceń zaobserwowanych w systemie PERUN System przesyłania danych System przesyłania danych tworzą: 1. Łącza dzierżawione międzynarodowe służące wymianie danych hydrologiczno-meteorologicznych, prognoz, ostrzeżeń oraz innych informacji w Globalnym Systemie Telekomunikacyjnym pomiędzy Regionalnymi i Narodowymi Centrami Meteorologicznymi; 2. Łącza dzierżawione krajowe podstawowe i zapasowe łączące sieci lokalne (LAN) w ośrodku głównym, ośrodkach regionalnych, lotniskowych stacjach meteorologicznych oraz stacjach hydrologiczno-meteorologicznych w rozległą sieć komputerową (WAN), służące m.in. do: zbierania danych z sieci obserwacyjno-pomiarowej IMGW, przesyłania informacji, ostrzeżeń o niebezpiecznych zjawiskach pomiędzy jednostkami terenowymi, Sieć WAN zbudowana w technologii IPVPN (IP Virtual Private Network) / MPLS (ang. Multi Protocol Label Switching) połączyła w sieć WAN 86 lokalizacje. Instytut otrzymał wydajną sieć łączącą jego lokalizacje; 3. Telefonia komórkowa służąca do zbierania danych z sieci stacji telemetrycznych IMGW GPRS, wymiany informacji między jednostkami terenowymi, konsultacji jednostek terenowych z jednostką centralną, zbierania danych ze stacji obserwacyjno-pomiarowych nie wchodzących w system łączności krajowej, przekazywania informacji, ostrzeżeń o niebezpiecznych zjawiskach do centrów kryzysowych i jednostek administracji państwowej; 4. Radiolinie wykorzystywane do: zbierania danych z sieci stacji telemetrycznych IMGW nie objętych zasięgiem telefonii komórkowej, otrzymywania wyników obliczeń prognostycznego modelu meteorologicznego Aladin, zbierania danych z sieci obserwacyjno-pomiarowej IMGW. Centrum Informatyki IMGW to jeden z węzłów łączności Globalnego Systemu Telekomunikacyjnego (GTS) WMO. Wszystkie służby uczestniczące w wymianie danych w ramach GTS stosują się do rekomendacji WMO dotyczących protokołów transmisji danych i odpowiedniego wyposażenia. W ramach współpracy w GTS w międzynarodowej wymianie danych zgodnie z Programem Służby Pogody otrzymano ok depesz (depesze synoptyczne, aerologiczne, prognozy, ostrzeżenia, dane hydrologiczne, depesze typu metar, taf, storm, avio, sigmet, ship) głównie z północnej półkuli, natomiast ok depesz polskich rozesłano na wymianę międzynarodową. 9

17 Na zakupionym pod koniec 2009 r. klastrze obliczenowym uruchomiono operacyjnie model numeryczny COSMO w siatce 7 km i semioperacyjnie w siatce 2,8 km. Klaster obliczeniowy zastąpił dotychczas eksploatowany superkomputer SGI Origin 3800, na którym był liczony model COSMO w siatce 14 km. Klaster obliczeniowy wraz z systemem kolejkowania i monitorowania pracy będzie służył do obliczeń modeli meteorologicznych COSMO DWD i ALADIN dla wybranych gęstości siatek domen oraz maksymalnego wymaganego czasu obliczeń. Dla potrzeb projektów badawczych (m.in. KLIMAT) została zwiększona użytkowa pojemność macierzy klastra z 2,0 TB do 5,6 TB. Rozpoczęto wdrażanie nowej scentralizowanej wersji systemu LEADS służącego do przetwarzania i prezentacji danych meteorologicznych w biurach prognoz meteorologicznych i lotniskowych stacjach meteorologicznych. W ramach projektów telekomunikacyjnych (rozwój sieci transmisji danych) przeprowadzono test usługi VPLS (Virtual Private LAN Service) oraz sprawdzono możliwość wykorzystania usługi na potrzeby zdalnej pracy użytkowników Systemu Hydrologii na bazie centralnej. Testy przeprowadzono z wykorzystaniem technologii Metro Ethernet. Został przygotowany projekt modernizacji sieci WAN w oparciu o usługę VPLS. Przygotowano projekt modernizacji przyłącza APN mający na celu minimalizacje liczby awarii przyłącza. W celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych pracujących dla PSHM i MOLC z uruchomiono projekt radiowych łączy zapasowych w technologii 3G / CDMA dla ZDT, stacji radarowych oraz LSM. W ramach konsolidacji zasobów bazodanowych: zakupiono serwer bazodanowy przeznaczony do konsolidacji baz PSHM. Docelowo na serwer zostaną przeniesione wszystkie bazy ORACLE działające w IMGW. Wykonano testy wymiarowania serwera i sieci WAN, testy rozwiązań technologicznych związanych z możliwością zastosowania serwerów terminalowych oraz usług VPLS, rozpoczęto testy obciążeniowe serwera bazodanowego przez symulację obciążenia centralnego serwera ruchem z całej Polski, przeprowadzono testy systemu optymalizacji transmisji danych przez zastosowanie akceleratorów sieciowych (Riverbed), przygotowano projekt I etapu konsolidacji Systemu Hydrologii. W ramach konsolidacji infrastruktury serwerowej: dokonano rozbudowy skalowalnego środowiska sprzętowego opartego o technologię HP Blade System zarządzanego przez system wirtualizacji VMware vsphare w wersji 4.1, rozbudowano macierz dyskową NetApp 3140 w Ośrodku Głównym - podstawowy zasób dyskowy dla środowiska wirtualnego oraz dla współdzielonych zasobów plikowych, zakupiono macierze dyskowe NetApp 2040 na potrzeby konsolidacji zasobów dyskowych i plikowych w ramach infrastruktury oddziałów Kraków, Wrocław, Poznań, Gdynia, wdrożono system kopii zapasowych Symantec NetBackup i stworzono jednolite mechanizmy backup u dla wszystkich systemów i aplikacji zarządzanych przez Centrum Informatyki w Ośrodku Głównym. W ramach konsolidacji infrastruktury systemowej (wirtualizacji systemów) przeniesiono ze starej infrastruktury fi- 10

18 zycznej na skonsolidowane środowisko wirtualne następujące systemy i aplikacje: Portale pogodynka.pl i sklep.imgw.pl, AFD system automatycznej dystrybucji plików, Systemy informacji pogodowej SMS i SWP, NetFlow system monitorowania sieci, AuditPro system inwentaryzacji i infrastruktury IT, System Meteo Flight, System Sky&Globus asymilacja danych pomiarowych do modelu CO- SMO, HydroMonitor IMGW portal dla centrów zarządzania kryzysowego w zakresie zagrożeń powodziowych, MSS zainstalowano nową wersję systemu transmisji danych w sieci GTS. Nowe oprogramowanie umożliwia transmisję danych meteorologicznych w formacie BUFR, BaltradDEX system wymiany danych radarowych, SeaDataNet system wymiany danych w ramach projektu SeaDataNet, środowisko terminalowe dla systemu finansowo-księgowego, WSUS serwer dystrybucyjny aktualizacji systemów operacyjnych. W ramach konsolidacji zarządzania infrastrukturą wdrożono: system monitorowania węzłów sieci lokalnych i rozległej Network Node Manager, system monitorowania środowiska serwerowego i aplikacji HP Operations, moduł zarządzania incydentem w systemie Service Desk. Udoskonalono system ostrzeżeń meteorologicznych oraz uruchomiono nowy systemu komunikatów ostrzegawczych. Zwiększono niezawodność sieci lokalnej Ośrodka Głównego przez zmianę koncepcji przełączania awaryjnego i zwiększenie niewystarczającej przepustowości głównego węzła sieci (wymiana 2 głównych przełączników sieci komputerowej). Prowadzono prace nad przygotowaniem środowiska i wdrożeniem nowego portalu pogodynka.pl. Zgodnie ze strategią informatyczną Instytutu oraz w celu unifikacji systemu operacyjnego używanego na komputerach Instytutu podpisano umowę z Microsoft, która umożliwia podniesienie do nowszej wersji oprogramowania systemowego na stacjach roboczych IMGW. W skali całego Instytutu wymieniono ok. 200 komputerów klasy PC. Kontynuowano prace nad projektem Komponent C2 Poprawa osłony przeciwpowodziowej realizowanym pod nadzorem Banku Światowego i mającym na celu integrację systemów przesyłania, przetwarzania i udostępniania danych (w tym Systemu Obsługi Klienta, Systemu Telemetrii, Centralnej Bazy Danych Historycznych). Budowa uniwersalnego rozwiązania integrującego systemy Instytutu wpłynie na jakość usług dla społeczeństwa oraz odbiorców statutowych. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzono prace nad realizacją projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami w ramach 7. priorytetu Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji, a także nad wykonaniem studium wykonalności projektu Platforma Informatyczna wspomagająca rozwój systemu prognoz numerycznych i badania w ramach 2 priorytetu Infrastruktura sfery B+R. Prowadzono prace nad realizacją projektu obejmującego stworzenie koncepcji, projektu technicznego, budowy i wdrożenia systemu informatycznego o nazwie System Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących SEKOP dla potrzeb Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 11

19 1.4. System prognoz i osłony meteorologicznej Organizacja systemu Służba prognoz meteorologicznych wykonywała w 2010 roku zadania związane z działalnością statutową i komercyjną. Zadania realizowali wykwalifikowani synoptycy prognoz meteorologicznych ogólnych i prognoz morskich we współpracujących ze sobą biurach prognoz meteorologicznych wyposażonych w nowoczesne systemy wspomagające pracę i dostarczające bieżące dane i informacje o stanie atmosfery. Osłona meteorologiczna była prowadzona przez biura prognoz meteorologicznych z wykorzystaniem danych z sieci pomiarowo-obserwacyjnej, z sieci telemetrycznej, z systemów teledetekcji naziemnej i satelitarnej, wyników numerycznych modeli prognoz pogody liczonych w IMGW oraz danych z Globalnego Systemu Obserwacyjnego i Globalnego Systemu Przetwarzania Danych WMO. Na podstawie tych danych sporządzano dolne mapy synoptyczne, mapy topografii barycznej dla głównych powierzchni izobarycznych troposfery i dolnej stratosfery (do wysokości około 25 km) oraz przygotowywano diagramy aerologiczne. Do analizy, diagnozy i oceny warunków pogodowych wykorzystywano także dane satelitarne (głównie z satelity Meteosat MSG), dane radarowe z systemu POLRAD, dane z systemu detekcji wyładowań atmosferycznych PERUN. Prognozy krótko- i średnioterminowe, ostrzeżenia meteorologiczne, komunikaty o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych opracowywano przy wykorzystaniu wyników numerycznych modeli prognostycznych DWD-GME oraz liczonych w IMGW COSMO-LM i ALADIN. Wsparciem do opracowania prognoz średnioterminowych były numeryczne modele prognoz pogody ECMWF i GFS, których wyniki były prezentowane przez system LEADS. Korzystano również z produktów analitycznych i prognostycznych Regionalnych i Światowych Centrów Meteorologicznych WMO oraz z wyników modeli globalnych i regionalnych dostępnych w systemie Światowej Służby Pogody. Struktura organizacyjna i systemy informatyczne W obszarze Meteorologicznej Osłony Kraju działały następujące komórki organizacyjne w pionie Zastępcy Dyrektora ds. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, Głównego Synoptyka podległe Operacyjnemu Szefowi Meteorologicznej Osłony Kraju, które realizowały zadania zgodnie z następującym zakresem odpowiedzialności: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni województwo pomorskie i Powiat Elbląg, a Zespół w Szczecinie województwo zachodniopomorskie; Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie województwo śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, a Zespół w Białymstoku województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie bez Powiatu Elbląg; Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu województwo lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie; Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie województwo mazowieckie; Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu województwo dolnośląskie, opolskie. 12

20 Kontynuowano zasadę ścisłej współpracy synoptyków dyżurujących w poszczególnych biurach i dbałości o spójność wydawanych prognoz pogody i ostrzeżeń. Dwa razy w ciągu doby o godz. 11:00 i 22:05 odbywały się ogólnopolskie telekonferencje synoptyczne, podczas których synoptycy omawiali sytuację prognostyczną, uzgadniali ogólnopolską prognozę pogody oraz możliwość wydania ostrzeżeń meteorologicznych. Ważnym narzędziem wspomagającym sprawny przebieg telekonferencji były stale rozwijane aplikacje graficzne do wprowadzania danych prognostycznych krótko- i średnioterminowych dla wybranych miast Polski, które prezentują w czasie rzeczywistym dane prognostyczne opracowywane w biurach prognoz. Rozbudowano również program do opracowywania, edycji i dalszej dystrybucji prognoz ProMet, do którego dodano narzędzie sprawdzające poprawność pisanych prognoz. Dzięki możliwości graficznej prezentacji prognoz opadów i przyrostu pokrywy śnieżnej rozszerzono o te elementy meteorologiczne zakres informacji przygotowywanych w formie graficznej na potrzeby telekonferencji. Program ProMet, jako podstawowe oprogramowanie, został we wszystkich biurach skonfigurowany w sposób umożliwiający szybkie przejęcie zadań pomiędzy biurami i umożliwiający wgląd w prognozy wydane przez poszczególne biura. System LEADS również został zestandaryzowany w zakresie podstawowej palety skryptów, która we wszystkich biurach jest taka sama, co ułatwia synoptykowi pełnienie dyżurów wspierających w biurze, które ma problemy kadrowe. Kontynuowano prace związane z dostosowywaniem systemu LEADS do potrzeb biur prognoz meteorologicznych oraz prace wdrożeniowe nowych wersji oprogramowania. Prace rozwojowe własnego oprogramowania doprowadziły do opracowania programów prezentujących dane pomiarowe z systemu telemetrii, rozszerzenia możliwości prezentacji wybranych elementów meteorologicznych w systemie aplikacji METEO APPS oraz programów do wnoszenia i wydruku dolnych i górnych map synoptycznych. Nadal prowadzono prace rozwijające i doskonalące system dekodowania i bazy danych WDC-GEN2. Do obsługi klientów indywidualnych zgłaszających się po informacje pogodową nadal wykorzystywano infolinię Synoptyk uruchomioną w 2009 roku. Przed okresem letnim uruchomiono również usługę SMS dla żeglarzy, którą realizował Zespół synoptyków CBPM w Białymstoku. Rok 2010 był czasem wytężonej pracy nad przygotowaniem kolejnych działań mających na celu dostarczenie specjalizowanych prognoz i informacji służących jak najlepszemu wykonaniu zadań wynikających ze statutowych obowiązków IMGW. Od 1 stycznia 2010 był wydawany nowy produkt Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. W celu ujednolicenia standardów opracowywania prognoz meteorologicznych w lipcu wydano Instrukcję opracowywania prognoz meteorologicznych i Słownik terminów, pojęć i wyrażeń stosowanych w prognozach meteorologicznych, nad których przygotowaniem prace trwały od wielu miesięcy. W celu stałego poprawy jakości szkolenia i kwalifikacji synoptyków na początku 2010 roku wydano pakiet dokumentów porządkujących i aktualizujących zasady naboru, szkolenia i egzaminowania synoptyków. Prowadzono prace nad zestawami pytań testowych na egzamin kwalifikacyjny nadający uprawnienia zawodowe synoptykom zatrudnionym w IMGW. 13

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB 11.12.2013 Prognoza pogody określenie przyszłego najbardziej prawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Cechy systemu wczesnego ostrzegania i monitoringu Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym Systemy przewidywania zjawisk Rozmieszczenie czujników

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2011

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2011 Warszawa, kwiecień 2012 Przedmowa Szanowni Państwo, Już po raz kolejny mam przyjemność przekazać

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2012

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1 Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna i Oceanograficzna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ TYTUŁ : Produkty IMGW dla administracji samorządowej i rządowej AUTOR: Roman Skąpski DATA: Gdańsk 19.11.2009 1 1997 8,07 Racibórz "Chleb i woda Fot. Andrzej Iwańczuk

Bardziej szczegółowo

Lublin ul. Czackiego 7/9 00-043 Warszawa tel. +48 22 50 58 100. Gliwice Kraków Rzeszów fax +48 22 50 58 005 Bielsko - Biała

Lublin ul. Czackiego 7/9 00-043 Warszawa tel. +48 22 50 58 100. Gliwice Kraków Rzeszów fax +48 22 50 58 005 Bielsko - Biała WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice tel. + 48 32 33 25 500 fax + 48 32 33 25 505 e-mail: wasko@wasko.pl serwis@wasko.pl www.wasko.pl Gdynia Olsztyn Bydgoszcz Szczecin Poznań Łódź Wrocław Kielce

Bardziej szczegółowo

Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja.

Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja. Michał Ogrodnik Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB

Bardziej szczegółowo

System ISOK jako źródło aktualnych informacji o środowisku. Jakub Madejak Michał Marcinkowski

System ISOK jako źródło aktualnych informacji o środowisku. Jakub Madejak Michał Marcinkowski System ISOK jako źródło aktualnych informacji o środowisku Jakub Madejak Michał Marcinkowski Plan: 1. Podstawowe informacje o projekcie 2. Koncepcja systemu ISOK 3. Architektura systemu 4. Wdrożenie dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Joanna Kozłowska p.o. Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna Hydrologiczno- Meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT. Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Krakowie

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT. Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Krakowie INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Krakowie Maciej Karzyński DSPO w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu Warszawa, 24 czerwca 2014 r. 1. Cele Podprojektu ISOK 2. Zespół realizujący ISOK 3. Użytkownicy ISOK 4. Funkcjonalności ISOK 5. Architektura

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu

Zintegrowanego Systemu Zintegrowany System Informacji o Zlewni - CRIS Dane meteorologiczne dla Zintegrowanego Systemu Informacji o Zlewni CRIS dr Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Projekt

Bardziej szczegółowo

Możliwości prognozowania gwałtownych burz w Polsce

Możliwości prognozowania gwałtownych burz w Polsce Artur Surowiecki Stowarzyszenie Skywarn Polska Możliwości prognozowania gwałtownych burz w Polsce VII Zlot Polskich Łowców Burz Wrocław 2016 Po co prognoza dotycząca siły i aktywności burz? Burze, w zależności

Bardziej szczegółowo

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt finansowany ze środków funduszy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL03

Program Operacyjny PL03 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działao kontrolnych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Małgorzata Tołwioska

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI

INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI PARTNERZY KONSORCJUM PROJEKTU SZCZEBLE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SYTUACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO brak jednolitej struktury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2013 Warszawa, kwiecień 2014 Wzór sprawozdania.indd 1 2014-04-01 09:15:37 Wzór sprawozdania.indd

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skuteczny od ponad 90 lat

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skuteczny od ponad 90 lat Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 2011 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skuteczny od ponad 90 lat Pełna wiedza o warunkach panujących w atmosferze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Prowadzenie pomiarów automatycznych

1. Prowadzenie pomiarów automatycznych Sprawozdanie z wykonania zadania Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery w województwie pomorskim wraz z opracowaniem, przetwarzaniem i zapewnieniem jakości wyników pomiarowych dla celów oceny jakości

Bardziej szczegółowo

METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1

METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1 METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1 Wstęp Regulamin przedmiotu Efekty kształcenia Materiały na stronie www2.wt.pw.edu.pl/~akw Zaliczenie Dwie kartkówki punktowane: 1. W połowie zajęć. 2. Ostatnie zajęcia.

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Perspektywy rozwoju Polskich Portów Lotniczych" Warszawa, 17 lutego 2010 r.

Konferencja Perspektywy rozwoju Polskich Portów Lotniczych Warszawa, 17 lutego 2010 r. Konferencja "Perspektywy rozwoju Polskich Portów Lotniczych" Warszawa, 17 lutego 2010 r. Z dniem 1 kwietnia 2007 r., na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej stała się

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Meteorologiczna osłona lotnictwa cywilnego, Państwowa SłuŜba Hydrologiczna i Meteorologiczna, WMO, ICAO, biura

Bardziej szczegółowo

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)

Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) Ewelina Henek, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) IT SYSTEM GŁÓWNE KOMPONENTY SYSTEMU ISOK: Dane LIDAR (4- punktów/m ; >00

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Organizacja meteorologiczna. Działalność IMGW

Organizacja meteorologiczna. Działalność IMGW Organizacja meteorologiczna WMO World Meteorological Organization Światowa Organizacja Meteorologiczna AIS - Aeronautical Information Service Służba Informacji Lotniczej Lotniskowe Biura Meteorologiczne

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i klimatologia leśna

Meteorologia i klimatologia leśna Meteorologia i klimatologia leśna Prowadzący: dr Wojciech Ożga dr Longina Chojnacka Ożga Kontakt : wojciech_ozga@sggw.pl longina_chojnacka_ozga@sggw.pl Katedra Hodowli Lasu pok. 52a lub 55 Literatura:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R Białe Błota, dnia 21.12.2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R Operacyjnie pożądana dokładność pomiarów i obserwacji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na: Sporządzenie oceny w zakresie metodyki opracowania mapy zagrożenia dla zdrowia i życia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne i społeczną wrażliwość

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych SYNDIS-ENERGIA System bilansowania mediów energetycznych 1 SYNDIS-ENERGIA: to kompleksowe oprogramowanie typu EMS, ukierunkowane na akwizycję danych pomiarowych oraz analizy i rozliczania mediów energetycznych:

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Higrometry Proste pytania i problemy TEMPERATURA POWIETRZA Definicja temperatury powietrza energia cieplna w

Higrometry Proste pytania i problemy TEMPERATURA POWIETRZA Definicja temperatury powietrza energia cieplna w 3 SPIS TREŚCI WYKAZ DEFINICJI I SKRÓTÓW... 9 WSTĘP... 13 METEOROLOGICZNE WARUNKI WYKONYWANIA OPERACJI W TRANSPORCIE. POJĘCIA PODSTAWOWE... 15 1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OSŁONY METEOROLOGICZNEJ...

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Leszek Sekulski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 Zadania zrealizowane GDDKiA na sieci dróg krajowych zaimplementowała:

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inwestycjami eko-energetycznymi

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inwestycjami eko-energetycznymi Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inwestycjami eko-energetycznymi Konferencja Lokalna Polityka Energetyczna Sosnowiec, 5 czerwca 2013 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia Sp. z o.o. Agenda

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie WIOŚ LUBLIN Joanna Śluz Łukasz Prażmo Państwowy Monitoring Środowiska

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR... RADWAG Wagi Elektroniczne

KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR... RADWAG Wagi Elektroniczne KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR............... RADWAG Wagi Elektroniczne 26-600 Radom Bracka 28, Centrala +48 384 88 00, Fax +48 385 00 10, Dział Sprzedaży +48 366 80 06, http://www.radwag.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje prognoza pogody?

Jak powstaje prognoza pogody? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 2011 Jak powstaje prognoza pogody? Prognoza pogody - pogoda na godzinę, na dzień następny, na tydzień. Niby sprawa prosta,

Bardziej szczegółowo

Wydział Programu dla Odry-2006

Wydział Programu dla Odry-2006 Wydział Programu dla Odry-2006 Wrocław, grudzień 2012 Opis ogólny SIPDO System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry Narzędzie informatyczne do wspomagania i koordynacji zadań inwestycyjnych w dorzeczu

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji.

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 1 Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 2 Gromadzenie i analiza informacji Dane od lat gromadzone w systemach informatycznych SyriuszSTD dane dziedzinowe: pośrednictwo pracy, ewidencja

Bardziej szczegółowo

AERONAUTICAL DATA QUALITY

AERONAUTICAL DATA QUALITY AERONAUTICAL DATA QUALITY Rozporządzenie Komisji (UE) NR 73/2010 Warszawa, 14.11.2013 r. PRZEDMIOT I ZAKRES ROZPORZĄDZENIA Ustanowienie wymagań dotyczących jakości danych i informacji lotniczych pod względem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania Zintegrowany system zarządzania Grupa LOTOS, jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży chemicznej oraz druga rma w Polsce, już w 2003 roku uzyskała certy kat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). Mając

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

OstrzeŜenia meteorologiczne

OstrzeŜenia meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy OstrzeŜenia meteorologiczne Ewa Łapińska 1 22.04.2013 OstrzeŜenia meteorologiczne regulamin i kryteria wydawania Zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS. Jacek Perz ARCUS S.A. www.arcus.pl

Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS. Jacek Perz ARCUS S.A. www.arcus.pl Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS Jacek Perz ARCUS S.A. Spis treści Wstęp, kilka słów o firmie Arcus S. A. Arcus Kyocera MDS produkty optymalizacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS. Łukasz Undas ARCUS S.A. www.arcus.pl

Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS. Łukasz Undas ARCUS S.A. www.arcus.pl Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS Łukasz Undas ARCUS S.A. Spis treści Wstęp, kilka słów o firmie Arcus S. A. Arcus Kyocera MDS produkty optymalizacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym Andrzej Ryński RZGW w Gdańsku 29 maja 2012 r. Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce Strzałki ciągłe

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R A T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A w Katowicach SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 Znak sprawy: AT.272.18.2012 Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. Opis Wymagania

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo