e-remotedesktop 2008 BTC Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-remotedesktop 2008 BTC Sp. z o.o."

Transkrypt

1 e-remotedesktop

2 Zdalny pulpit systemu e-audytor v. 3 Zarządzanie Infrastrukturą IT BTC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. (NR REF.: Z/2.32/III/3.4/ZARR/W/II/202/05

3 e-remotedesktop Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumencji nie może być reprodukowana w żadnej formie graficznej, elektronicznej, mechanicznej, włącznie z kopiowaniem, nagrywaniem. Nazwy własne produktów opisanych w niniejszej dokumentacji są zastrzeżone przez ich właścicieli i podlegają ochronie. Wydrukowano: sierpień 2008 Wydawca/Producent BTC Sp. z o.o. Kierownik projektu Maciej Kaczyński Zespół projektowy Sylwester Bała Jacek Broda Rafał Chabowski Maciej Gąsiorowski Michał Gozdalik Michał Mikołajczak Paweł Niewiadomski Szymon Słodkowski Baza wiedzy Maciej Kaczyński Maciej Romanowski Szymon Słodkowski Testy Bartosz Bielski Łukasz Gabryś Maciej Kaczyński Paweł Niewiadomski Maciej Romanowski Andrzej Skórski Szymon Słodkowski Wsparcie marketingowe Roman Jakubczak Dokumentacje Maciej Kaczyński Maciej Romanowski Szymon Słodkowski Projekt graficzny Emilia Marczuk Antonina Władzimiruk

4 I e-remotedesktop Spis treści Rozdz. I Komponenty 2 1 Server Viewer JavaViewer Repeater... 3 Rozdz. II Instalacja 5 1 UVNC Remote... Desktop Server 5 2 UVNC Remote... Desktop Server - instalacja z pliku.msi 7 3 UVNC Remote... Desktop Server - instalacja z domeny 8 4 UVNC Remote... Desktop Server - naprawianie instalacji 12 5 UVNC Remote... Desktop Repeater 13 6 Konfiguracja... zapory ogniowej 15 Rozdz. III Konfiguracja 20 1 Konfiguracja... UVNC Remote Desktop Server 20 Konfiguracja... poprzez interfejs użytkownika 20 Edycja pliku... konfiguracyjnego.ini 24 Zmiana hasła Konfiguracja... UVNC Remote Desktop Viewer 25 3 Konfiguracja... JavaViewer 29 4 Konfiguracja... UVNC Remote Desktop Repeater 30 Rozdz. IV Połączenie 34 1 Połączenie... przez UVNC Remote Desktop Viewer 34 Połączenie... z użyciem Repeatera 35 2 Połączenie... przez JavaViewer 36 Rozdz. V Zarządzanie zdalnym pulpitem 39 1 Zarządzanie... zdalnym pulpitem poprzez UVNC Remote Desktop Viewer 39 Transfer plików Czat Zarządzanie... zdalnym pulpitem poprzez JavaViewer 43 File Transfer Index 45

5 Rozdz. I

6 2 e-remotedesktop Komponenty System e-remote Desktop składa się z następujących modułów: UVNC Remote Desktop Server - serwer uruchamiany na komputerach, które mają być zdalnie zarządzane UVNC Remote Desktop Viewer - aplikacja kliencka do zarządzania zdalnym komputerem UVNC Remote Desktop Repeater - aplikacja ułatwiająca komunikację pomiędzy Serverem, a Viewerem, gdy Server znajduje się za NAT JavaViewer - webowa wersja aplikacji do zarządzania zdalnym komputerem 1.1 Server O serwerze VNC UVNC Remote Desktop Server (winvnc.exe) jest serwerem VNC. Program ten jest uruchamiany na komputerach, do których ma być możliwy zdalny dostęp. Jest odpowiedzialny za komunikację z VNCViewer oraz JavaViewer. 1.2 Viewer O kliencie VNC UVNC Remote Desktop Viewer (VNCViewer.exe) jest aplikacją służącą do przeglądania i zarządzania zdalnym komputerem. Program ten łączy się z serwerem VNC uruchomionym na komputerze użytkownika. Za jego pomocą można korzystać z aplikacji zainstalowanych na zdalnej stacji roboczej, instalować i odinstalowywać aplikacje, przesyłać pliki, czy sprawdzać jakie aplikacje są na niej uruchomione. 1.3 JavaViewer O kliencie webowym - JavaViewer JavaViewer umożliwia zarządzanie zdalnym komputerem. Podobnie jak VNCViewer, łączy się on z serwerem VNC uruchomionym na zdalnym komputerze, dzięki czemu można zarządzać komputerem użytkownika w takim samym zakresie jak w przypadku VNCViewer. Nie wymaga jednak instalacji. Do

7 Komponenty 3 uruchomienia JavaViewer potrzebna jest jedynie dowolna przeglądarka internetowa z Javą. JavaViewer działa pod dowolnym systemem operacyjnym. 1.4 Repeater O programie Repeater Repeater jest programem umożliwiającym połączenie klienta z serwerem VNC jeżeli, znajduje się on za routerem, nie ma publicznego adresu IP.

8 Rozdz. II

9 Instalacja 5 Instalacja 2.1 UVNC Remote Desktop Server Instalacja oprogramowania UVNC Remote Desktop Server 1. W celu zainstalowania oprogramowania UVNC Remote Desktop Server należy uruchomić instalator z pliku UVNCServer_setup.exe: 2. Proces instalacji należy kontynuować akceptując warunki licencji. Następnie należy wybrać folder w którym ma zostać zainstalowany program:

10 6 e-remotedesktop 3. W kolejnym oknie należy ustawić parametry z jakimi będzie pracował program Domyślne hasło ustawiane przez instalator to Pass2008_06. Zaleca się zmianę domyślnego, użyte hasło powinno być silne (minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedna litera i cyfra) Zaleca się pozostawienie domyślnych portów. Należy pamiętać, że nawiązując połączenie z serwerem będzie trzeba podać numer portu, który został ustalony 4. Po skonfigurowaniu tych opcji następuje właściwa instalacja: 5. Następnie instalator kończy swoją pracę i produkt jest gotowy do użytkowania.

11 Instalacja 7 Po pomyślnie zakończonej instalacji w systemach klasy NT program zostanie zarejestrowany jako usługa systemowa, której status to "Uruchomiony". W pozostałych systemach operacyjnych program zostanie uruchomiony jako aplikacja. 2.2 UVNC Remote Desktop Server - instalacja z pliku.msi Instalacja oprogramowania UVNC Remote Desktop Server Uruchomienie instalacji z pliku msi umożliwia: zainstalowanie aplikacji w trybie cichym, bez interfejsu użytkownika (/QUIET) wybór katalogu (INSTALLDIR) określenie parametrów (HTTPCONNECT, REMOVEWALLPAPER, AUTOPORTSELECT, PORTNUMBER, HTTPPORTNUMBER, PASSWORD) Składnia linii poleceń jest następująca: UVNCServer_setup.msi [/mode] [Property=Value] gdzie: /mode - tryb uruchamiania Property - parametr Value - wartość parametru

12 8 e-remotedesktop Dostępne tryby (mode): /QUIET - tryb cichy (bez interfejsu użytkownika) Dostępne parametry (property): Parametr: Objaśnienie: HTTPCONNECT określa czy możliwe ma być połączenie przez http (1 - tak, 0 - nie) REMOVEWALLPAPER określa czy możliwe ma być wyłączanie tapety podczas połączenia (1 - tak, 0 - nie) AUTOPORTSELECT określa czy porty komunikacyjne mają zostać wybrane automatycznie (1 tak, 0 -nie) PORTNUMBER numer portu wykorzystywanego w połączeniach z UVNC Remote Desktop Viewer HTTPPORTNUMBER numer portu wykorzystywanego w połączeniach przez http (JavaViewer) PASSWORD hasło zabezpieczające połączenie Domyślna linia polecenia: UVNCServer_setup.msi INSTALLDIR="c:\Program Files" HTTPCONNECT=1 REMOVEWALLPAPER=0 AUTOPORTSELECT=0 PORTNUMBER=5900 HTTPPORTNUMBER=5800 PASSWORD=TuSilneHaslo Uruchomienie w ten sposób instalatora spowoduje zainstalowanie programu w katalogu głównym "c:\program Files" oraz zezwoli na połączenia przez port 5900 i przez http (port 5800). Hasło zostanie ustawione na TuSilneHaslo. Przykładowa linia polecenia: UVNCServer_setup.msi /QUIET INSTALLDIR="c:\UVNC" HTTPCONNECT=1 REMOVEWALLPAPER=0 AUTOPORTSELECT=0 PORTNUMBER=5900 HTTPPORTNUMBER=5800 PASSWORD=TuSilneHaslo Uruchomienie to powoduje zainstalowanie w trybie cichym programu w katalogu "c:\uvnc" oraz zezwoli na połączenia przez port 5900 i przez http (port 5800). Hasło zostanie ustawione na TuSilneHaslo. 2.3 UVNC Remote Desktop Server - instalacja z domeny Instalacja automatyczna oprogramowania UVNC Remote Desktop Server przy użyciu domeny Instalator oprogramowania UVNC Remote Desktop Server umożliwia automatyczne instalowanie serwera VNC na wszystkich komputerach, pod warunkiem, że komputery podłączone są do domeny i na serwerze domeny jest zainstalowana i uruchomiona usługa Active Directory. Aby zainstalować automatycznie na wszystkich komputerach UVNC Remote Desktop Server należy: 1. Zmodyfikować parametry pliku instalatora (*.msi) programu UVNC Remote Desktop Server, takie jak HTTPPORTNUMBER, PORTNUMBER, HTTPCONNECT, PASSWORD. Zmian należy dokonać

13 Instalacja 9 bezpośrednio w pliku instalatora UVNC Remote Desktop Server za pomocą dowolnego edytora MSI - polecamy aplikację ORCA dostarczaną wraz z pakietem Windows Installer Development Tools. Aplikacja orca.msi jako osobny plik instalacyjny (nie wymagana instalacja całego WIDT) dostępna jest do pobrania w dziale download. Parametry, których wartości można zmienić (HTTPPORTNUMBER, PORTNUMBER, HTTPCONNECT, PASSWORD) znajdują się w tabeli Property głównego okna programu ORCA. 2. Umieścić pliki instalatora w udostępnionym folderze, do którego prawo odczytu posiadają użytkownicy/komputery. 3. Uruchomić Konsolę Zarządzania Polityką Grupową (poprzez wybranie menu Start -> Uruchom -> gpmc.msc lub wybranie odpowiedniej opcji w menu Narzędzi Administracyjnych). W przypadku braku takiej opcji należy doinstalować Group Policy Management Console, które można pobrać ze stron Microsoftu. 4. Wybrać edycję domyślnej polityki domeny używanej w firmie oraz upewnić się czy zostały nadane odpowiednie uprawnienia grupom użytkowników oraz komputerom w zależności od typu instalacji w opcji Security Filtering:

14 10 e-remotedesktop 5. Uruchomić Edytor obiektów zasad grupy poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na Default Domain Policy i wybranie opcji Edit UVNC Remote Desktop Server można zainstalować dla jednostki komputerowej (zalecane) lub

15 Instalacja 11 każdego użytkownika z osobna. Aby przypisać UVNC Remote Desktop Server do komputerów należy wybrać Konfiguracja komputera -> Ustawienia oprogramowania -> Instalacja oprogramowania. Aby przypisać UVNC Remote Desktop Server do użytkowników należy wybrać Konfiguracja użytkownika -> Ustawienia oprogramowania -> Instalacja oprogramowania. 7. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Nowy, a następnie Pakiet Wybrać paczkę instalatora, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości i sprawdzić w zakładce Zabezpieczenia czy zostały nadane prawa do odczytu.

16 12 e-remotedesktop 9. W zakładce Rozmieszczanie należy zaznaczyć opcję Zainstaluj tę aplikację podczas logowania, a następnie zatwierdzić wprowadzone zmiany klikając OK. 2.4 UVNC Remote Desktop Server - naprawianie instalacji Naprawianie instalacji komponentu UVNC Remote Desktop Server Instalator komponentu UVNC Remote Desktop Server umożliwia naprawienie instalacji programu UVNC Remote Desktop Server, np. gdy zostaną usunięte pliki serwera lub wpisy rejestru zostaną uszkodzone. W celu naprawienia programu należy uruchomić instalator komponentu, a następnie wybrać opcję Usuń błędy.

17 Instalacja 13 Jeżeli został usunięty plik ultravnc.ini proces naprawiania błędów utworzy plik z domyślną konfiguracją oraz ustawi domyślne hasło: Pass2008_06. Należy pamiętać, aby zmienić hasło UVNC Remote Desktop Repeater Instalacja oprogramowania UVNC Remote Desktop Repeater 1. W celu zainstalowania oprogramowania UVNC Remote Desktop Repeater należy uruchomić instalator z pliku UVNCRepeater_setup.exe

18 14 e-remotedesktop 2. Proces instalacji należy kontynuować akceptując warunki licencji: 3. Następnie należy wybrać folder, w którym zostanie zainstalowany program:

19 15 Instalacja 4. Następnie nastąpi właściwa instalacja: 2.6 Konfiguracja zapory ogniowej Konfiguracja zapory ogniowej UVNC Remote Desktop Server - Aby UVNC Remote Desktop Server działał prawidłowo należy odblokować porty komunikacyjne, z których aplikacja korzysta. Domyślnie są to 5900 oraz 5800 (połączenie z JavaViewer). Jeżeli w czasie instalacji, bądź konfiguracji porty te zostały zmienione na inne, to właśnie te porty należy odblokować. UVNC Remote Desktop Viewer - Domyślnie komunikacja odbywa się przez port Należy ten port odblokować, by umożliwić połączenie ze zdalnym komputerem. UVNC Remote Desktop Repeater - Należy odblokować port, z którego Repeater korzysta. Domyślnie jest to port Jednak może on zostać zmieniony podczas konfiguracji. Konfiguracja Norton Internet Security do pracy z e- RemoteDesktop 1. Aby móc korzystać z e-remotedesktop należy odblokować wszystkie moduły e-remotedesktop w zainstalowanym firewallu. W tym celu w oknie programu należy z zakładki Options wybrać opcję Norton Internet Security:

20 16 e-remotedesktop 2. Następnie z zakładki Personal Firewall należy wybrać Program Control, w głównym panelu okna należy znaleźć zainstalowane moduły eremotedesktop i zezwolić na połączenie wybierając wartość Allow:

21 Instalacja 17

22 18 e-remotedesktop Może się zdarzyć, że poszczególne moduły eremotedesktop, będą rozpoznane przez program Norton Internet Security jako: UVNC Remote Desktop Server - TightVNC UVNC Remote Desktop Viewer - VNCViewer UVNC Remote Desktop Repeater - R.D.H. Repeater W takim przypadku należy zidentyfikować te programy po ścieżce instalacji. 3. Wprowadzone zmiany należy zapisać klikając OK

23 Rozdz. III

24 20 e-remotedesktop Konfiguracja 3.1 Konfiguracja UVNC Remote Desktop Server Konfiguracja WinVNC UVNC Remote Desktop Server jest konfigurowany przez instalator komponentu. Możliwa jest zmiana domyślnych wartości opcji instalatora 7. Dodatkowa konfiguracja serwera nie jest wymagana. Jeżeli jednak zaistnieje konieczność zmiany konfiguracji komponentu można to zrobić: edytując plik ultravnc.ini 24 znajdujący się w katalogu głównym serwera VNC, uruchamiając okno Server Property Page 20 (klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie serwera dostępnej w zasobniku systemowym i wybierając opcję Admin Properties) Konfiguracja poprzez interfejs użytkownika Konfiguracja UVNC Remote Desktop Server poprzez interfejs użytkownika Aby zmienić konfigurację UVNC Remote Desktop Server poprzez graficzny interfejs użytkownika należy włączyć okno UltraVNC Server Property Page. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę UVNC Remote Desktop Server znajdującą się w zasobniku systemowym, a następnie wybrać opcję Admin Properties. Domyślnie ikona UVNC Remote Desktop Server w zasobniku systemowym nie jest dostępna. Aby to zmienić należy w pliku ultravnc.ini znajdującym się w głównym katalogu UVNC Remote Desktop Server ustawić wartość opcji DisableTrayIcon na 0 (DisableTrayIcon=0).

25 Konfiguracja 21 Opcje pogrupowano w następujące pola: 1. Incoming connections: Accept Socket Connections opcja powinna być zaznaczona do normalnego działania. Display numer ekranu. Domyślna wartość to 0 Ports Domyślna wartość dla main to 5900 i 5800 dla Http. Main (wartość jest równa Display ) to numer portu, który będzie używany w komunikacji z VNCViewer. Port http jest wykorzystywany do komunikacji z JavaViewer. Enable JavaViewer (HTTP connect) zaznaczenie tej opcji zezwala na łączenie się z serwerem przez JavaViewer (połączenie przez HTTP). Allow Loopback Connections zaznaczenie zezwala na połączenie z tego samego komputera. Opcja przydatna do testowania serwera. Loopback Only Połączenia z innymi komputerami są niemożliwe. Opcja wykorzystywana jedynie do testów. 2. When last client disconnects w tej sekcji ustawia się, co ma się zdarzyć gdy ostatni klient rozłączy się od serwera; 3. Query on incoming connection jeżeli zaznaczona jest opcja Display Query Window, za każdym razem, gdy ktoś będzie próbował nawiązać połączenie, pojawi się okno z pytaniem czy użytkownik zezwala na połączenie. Po upłynięciu czasu określonego w polu Timeout bez udzielenia odpowiedzi na to pytanie, połączenie zostanie nawiązane (jeśli Default action: Accept) lub przerwane (Refuse). 4. Keyboard & Mouse Disable Viewers Inputs nie zezwala na wprowadzanie zmian przez komputer z VNCViewer.

26 22 e-remotedesktop Disable Local Inputs W przypadku połączenia z VNCViewer lub JavaViewer blokuje klawiaturę i mysz komputera, na którym włączony jest serwer. Japanese - obsługa klawiatury japońskiej. 5. Multi viewer connections ustawienia tej sekcji określają co ma się zdarzyć w przypadku jednoczesnych wielu połączeń z tym samym serwerem. Disconnect all existing connections rozłącza wszystkie istniejące połączenia. Zezwala tylko na jedno połączenie, tylko połączenie z ostatnim klientem jest możliwe Keep existing connections podtrzymuje istniejące połączenia. Zezwala na wiele połączeń w tym samym czasie. Refuse new connection odrzuca nowe połączenie. Zezwala tylko na jedno połączenie. Podtrzymywane jest połączenie pierwszego klienta, a następnego jest odrzucane. Refuse all new connections odrzuca wszystkie nowe połączenia. 6. Authentication należy wybrać sposób uwierzytelniania VNC Password hasło używane do połączenia z serwerem VNC (wymagane). Require MS Logon umożliwia logowanie systemowe. Wymagane jest by komputer i użytkownik znajdowali się w tej samej domenie. New MS Logon umożliwia uwierzytelnianie poprzez logowanie systemowe, również między domenowe (np. komputer jest w domenie A, a użytkownik w B). Nie działa z Windows 9x i Windows Me. Configure MS Logon Groups otwiera okno konfiguracyjne dla uwierzytelniania MS-Logon Dla MS-Logon I można skonfigurować 3 grupy. Dla MS-Logon II pojawi się następujące okno:

27 Konfiguracja DSM Plugin wtyczka DSM (Data Stream Modification) to wtyczka szyfrująca połączenie. Ta sama wtyczka musi być użyta po stronie serwera VNC. 8. File Transfer - określa czy ma być możliwy transfer plików 9. Miscellaneous Remove Aero (Vista) - wyłącza tryb Aero w systemie Windows Vista. Remove Wallpaper for Viewers zaznaczenie tej opcji powoduje wyłączenie tapety pulpitu na czas połączenia, by zmniejszyć ilość przesyłanych danych. Enable Blank Monitor on Viewer Request umożliwia wyłączenie ekranu serwera na żądanie klienta. Enable File Transfer zezwala na transfer plików pomiędzy komputerami. Log debug info to the WinVNC.log file zaznaczenie tej opcji powoduje, że logi serwera będą zapisywane w pliku. Disable Tray icon ikona WinVNC w zasobniku systemowym zostanie ukryta, by uniemożliwić użytkownikowi zmianę ustawień. Forbid the user to close down WinVNC uniemożliwia użytkownikowi zakończenie pracy WinVNC. Disable clients options in tray icon menu wyłącza opcję Properties menu ikony w zasobniku systemowym. Default Server Screen Scale obraz ekranu serwera może być odpowiednio przeskalowany

28 e-remotedesktop Edycja pliku konfiguracyjnego.ini Edycja pliku konfiguracyjnego ultravnc.ini W celu zmian konfiguracji poprzez edycję pliku ultravnc.ini należy otworzyć ten plik w dowolnym edytorze tekstu (np. Notatnik), następnie wprowadzić pożądane zmiany i zapisać plik. Zawartość pliku konfiguracyjnego może być różna, ale budowa jest zawsze taka sama. Plik składa się z linii typu Opcja=wartość. Przykładowa zawartość pliku ultravnc.ini [dummy] dummy=1 [admin] FileTransferEnabled=1 FTUserImpersonation=1 BlankMonitorEnabled=1 CaptureAlphaBlending=0 BlackAlphaBlending=0 DefaultScale=1 UseDSMPlugin=1 DSMPlugin=MSRC4Plugin_NoReg.dsm SocketConnect=1 HTTPConnect=1 XDMCPConnect=0 AutoPortSelect=0 InputsEnabled=1 LocalInputsDisabled=0 IdleTimeout=0 EnableJapInput=0 QuerySetting=2 QueryTimeout=10 QueryAccept=0 LockSetting=0 RemoveWallpaper=0 RemoveAero=1 DebugMode=0 DebugLevel=0 AllowLoopback=1 LoopbackOnly=0 AllowShutdown=1 AllowProperties=1 AllowEditClients=1 DisableTrayIcon=0 MSLogonRequired=0 NewMSLogon=0 ConnectPriority=0 PortNumber=5900 HTTPPortNumber=5800 [ultravnc] passwd=658f9f78afe1ad5ca4 [poll] TurboMode=0 PollUnderCursor=0 PollForeground=1 PollFullScreen=1 OnlyPollConsole=0 OnlyPollOnEvent=1 EnableDriver=0 EnableHook=1 EnableVirtual=0 SingleWindow=0 SingleWindowName= Opcje, których wartości możemy zmieniać odpowiadają polom okna UltraVNC Server Property Page Opcje mają następujące znaczenie:

29 Konfiguracja AllowLoopback - określa czy możliwe ma być połączenie z tego samego komputera AllowProperties - określa czy użytkownik ma dostęp do okna konfiguracji AllowShutdown - określa czy użytkownik może zakończyć pracę serwera AutoPortSelect - określa czy włączony jest automatyczny wybór portów BlankMonitorEnabled - określa czy możliwe jest wyłączenie monitora na żądanie Viewera DefaultScale - określa skalę obrazu DisableTrayIcon - określa czy ikona programu ma być dostępna w zasobniku systemowym (tray) DSMPlugin - określa plik wtyczki szyfrującej FileTransferEnabled - określa czy możliwy ma być transfer plików HTTPConnect - określa czy możliwe ma być połączenie przez http (JavaViewer) HTTPPortNumber - numer portu komunikacyjnego wykorzystywanego przez JavaViewer InputsEnabled - określa czy połączenie jest w trybie View Only LocalInputsDisabled - określa czy lokalna klawiatura i mysz są aktywne w czasie trwania połączenia LockSetting - określa czynność jaka ma się wykonać po rozłączeniu z ostatnim klientem LoopbackOnly - określa czy możliwe są jedynie połączenia z lokalnego komputera MSLogonRequired - określa czy włączone ma być uwierzytelnianie Windows NewMSLogon - określa czy włączone ma być uwierzytelnianie Windows - MSLogon II passwd - zaszyfrowane hasło PortNumber - numer portu komunikacyjnego wykorzystywanego do połączenia z UVNC Remote Desktop Viewer QueryAccept - określa czy użytkownik ma być pytany o zgodę na połączenie QuerySetting - określa co ma się wydarzyć w przypadku braku odpowiedzi na pytanie o zgodę na połączenie QueryTimeout - określa jak długo ma być aktywne pytanie o zgodę na połączenie RemoveAero - określa czy wyłączony ma być tryb Aero w Windows Vista RemoveWallpaper - określa czy tapeta pulpitu ma zostać wyłączona UseDSMPlugin - określa czy połączenia mają być szyfrowane za pomocą wtyczki DSM Zmiana hasła Zmiana hasła UVNC Remote Desktop Viewer Aby zmienić hasło zabezpieczające połączenie należy uruchomić plik evncpass.exe z katalogu głównego programu z parametrem odpowiadającym nowemu hasłu: evncpass.exe NoweHaslo gdzie: NoweHaslo to nowe hasło, które od tego momentu będzie obowiązywało. 3.2 Konfiguracja UVNC Remote Desktop Viewer Konfiguracja VNCViewer Konfiguracja dokonuje się w oknie głównym programu:

30 26 e-remotedesktop Pole grupowe Szybkie ustawienia: AUTO automatyczne dopasowanie ustawień do szybkości połączenia sieciowego ULTRA przeznaczone dla szybkich komputerów oraz szybkich połączeń sieciowych LAN ustawienia przeznaczone dla komputerów będących w tej samej sieci LAN MEDIUM ustawienia dla komputerów z średniej prędkości połączeniem (ok Kbit/s) wyświetlane 256 kolorów MODEM przeznaczone dla komputerów z połączeniem o prędkości Kbit/s wyświetlane 64 kolory SLOW ustawienia dla komputerów z bardzo wolnym połączeniem (poniżej 19Kbit/s) wyświetlane 8 kolorów Tylko podgląd zaznaczenie tej opcji powoduje podgląd zdalnego komputera bez możliwości zdalnej ingerencji w jego pracę Automatyczne skalowanie okno VNCViewer automatycznie dopasuje się do wielkości lokalnego ekranu. Pozostałe opcje: Użyj wtyczki DSM by użyć wtyczki szyfrującej połączenie, należy zaznaczyć tą opcję i wybrać plik wtyczki. Wtyczka musi znajdować się w tym samym katalogu co program vncviewer.exe, ta sama wtyczka musi być użyta po stronie serwera VNC. W obecnej wersji opcja ta została wyłączona z powodów niezależnych od BTC (brak stabilności obecnych wersji wtyczek DSM). W kolejnej wersji programu planuje się włączenie tej opcji.

31 Konfiguracja 27 Aby szyfrowanie działało prawidłowo: plik wtyczki szyfrującej musi znajdować się w tym samym folderze co program vncviewer.exe ta sama wtyczka musi być użyta po stronie serwera VNC ten sam plik klucza szyfrującego musi znajdować się po stronie serwera i klienta Proxy/Repeater jeżeli połączenie ze zdalnym komputerem, który znajduje się za routerem następuje z pomocą Repeatera należy wpisać w tym polu adres komputera na którym znajduje się Reapeter. Zapisz ustawienia połączenia jako domyślne jeśli opcja jest zaznaczona aktualne ustawienia zostaną zapisane jako domyślne i będą wczytane przy następnym uruchomieniu programu. Opcje otwiera okno Opcje Połączenia... Format i kodowanie Automatycznie wybierz najlepsze ustawienia zaznaczenie tej opcji powoduje wybranie przez program opcji dostosowanych do połączenia sieciowego. Tight kodowanie Tight używa biblioteki Zlib do kompresji obrazu. Wstępnie przetwarza dane, by zwiększyć poziom kompresji i zminimalizować użycie procesora. Ten rodzaj kodowania jest zazwyczaj najlepszym wyborem w przypadku wolnego połączenia sieciowego (np. modem). ZRLE jest to kodowanie, w którym obraz dzielony jest na obszary o rozmiarze 64x64 piksele. Każdy z prostokątów kompresowany jest algorytmem Zlib. Zlib Zlib jest bardzo prostym kodowaniem, które używa biblioteki Zlib do kompresji obrazu. Ten rodzaj kodowania osiąga dobrą kompresję, jednakże znacznie obciąża przy tym procesor. ZlibHex kodowanie podobne do Hextile, z tym że tutaj każdy z fragmentów obrazu może być skompresowany jednym z dwóch strumieni Zlib (RAW lub RRE). Hextile obraz dzielony jest na kwadraty o rozmiarze 16x16 pikseli, które są wysyłane w kolejności z góry ustalonej. Pozostałe dane przesyłane są bez kompresji lub skompresowane RRE. Kodowanie Hextile jest zazwyczaj najlepszym wyborem w przypadku szybkich sieci.

32 28 e-remotedesktop RRE Rise-and-Run-length-Encoding jest dwuwymiarową wersją Run-Length Encoding (RLE). W tym kodowaniu ciąg jednakowych pikseli jest kompresowany do jednej wartości. Najlepsze efekty daje ono w przypadku dużych obszarów tego samego koloru. CoRRE jest to mniejsza wersja RRE, używająca maksymalnie kwadratów o rozmiarze 255x255. Raw najszybsze w przypadku, gdy serwer i VNCViewer uruchomione są na tym samym komputerze. Ilość przesyłanych danych jest bardzo duża, przy czym zużycie procesora pozostaje minimalne. Ultra pozwala na przetwarzanie w czasie rzeczywistym w sieciach lokalnych. Używa kompresji LZO (jest to system kompresji stworzony z myślą o szybkości, tak więc poziom kompresji jest niski). Użyj CopyRect encoding kodowanie to jest efektywne w przypadku, gdy jakaś część obrazu się porusza. Przy użyciu tego kodowania transmitowane są jedynie współrzędne prostokąta, z którego dane mają być skopiowane. Użyj Cache encoding - kodowanie pamięci podręcznej. Zip/Tight - poziom kompresji - określa poziom kompresji obrazu, liczba od 1 do 9. Jpeg (Tight) - Quality - określa jakość obrazu, liczba od 1 do 9. Przyciski myszy: Emuluj 3 przyciski (z kliknięciem 2 przyciskiem) - emuluje środkowy przycisk myszy. Zamień 2 i 3 przycisk myszy - zamienia prawy przycisk myszy ze środkowym. Kursor myszy: Śledź zdalny kursor lokalnie - lokalny kursor podąża za zdalnym Let remote server deal with cursor - zdalny serwer współdziała z kursorem Nie pokazuj zdalnego kursora - wyłącza wyświetlanie zdalnego kursora na lokalnym ekranie. Wyświetlanie: Pokaż pasek narzędzi ("Toolbar") - włącza pasek narzędziowy. Tylko podgląd (wejścia ignorowanie) - sygnały z klawiatury i myszy nie są wysyłane do zdalnego komputera. Tryb pełnoekranowy - sesja połączenia rozpocznie się w trybie pełnoekranowym. Skala Viewer'a - skala wyświetlanego obrazu. Skala ekranu serwera - skala obrazu. Pozostałe Współdziel serwer - zezwala na połączenie wielu klientów do serwera. Deiconify on Bell - jeżeli okno VNCViewera jest zminimalizowane i w tym czasie głośniczek systemowy serwera wyda dźwięk, okno VNCViewera zostanie zmaksymalizowane. Blokuj transfer schowka - zmiany zawartości schowka systemowego powstałe np. podczas

33 Konfiguracja 29 kopiowania na serwerze lub kliencie nie są widoczne na drugim komputerze. 3.3 Konfiguracja JavaViewer Konfiguracja JavaViewer Aby skonfigurować JavaViewer należy przed uwierzytelnieniem kliknąć na przycisku Options, który znajduje się w menu komponentu JavaViewer. Pokaże się okno Options. Parametry, których wartości można zmieniać to: Encoding - określa rodzaj używanego kodowania obrazu RAW najszybsze w przypadku, gdy serwer i VNCViewer uruchomione są na tym samym komputerze. Ilość przesyłanych danych jest bardzo duża, przy czym zużycie procesora pozostaje minimalne. RRE Rise-and-Run-length-Encoding jest dwuwymiarową wersją Run-Length Encoding (RLE). W tym kodowaniu ciąg jednakowych pikseli jest kompresowany do jednej wartości. Najlepsze efekty daje ono w przypadku dużych obszarów tego samego koloru. CoRRE jest to mniejsza wersja RRE, używająca maksymalnie kwadratów o rozmiarze 255x255. Hextile obraz dzielony jest na kwadraty o rozmiarze 16x16 pikseli, które są wysyłane w kolejności z góry ustalonej. Pozostałe dane przesyłane są bez kompresji lub skompresowane RRE. Kodowanie Hextile jest zazwyczaj najlepszym wyborem w przypadku szybkich sieci. Zlib Zlib jest bardzo prostym kodowaniem, które używa biblioteki Zlib do kompresji obrazu. Ten rodzaj kodowania osiąga dobrą kompresję, jednakże znacznie obciąża przy tym procesor. Tight kodowanie Tight używa biblioteki Zlib do kompresji obrazu. Wstępnie przetwarza dane, by zwiększyć poziom kompresji i zminimalizować użycie procesora. Ten rodzaj kodowania jest zazwyczaj najlepszym wyborem w przypadku wolnego połączenia sieciowego (np. modem).

34 30 e-remotedesktop Compression level - poziom kompresji JPEG image quality - jakość obrazu Cursor shape updates - określa sposób zachowanie się kursora Use Copy Rect - kodowanie to jest efektywne w przypadku, gdy jakaś część obrazu się porusza. Przy użyciu tego kodowania transmitowane są jedynie współrzędne prostokąta, z którego dane mają być skopiowane. Restricted colors - ilość wyświetlanych kolorów Mouse buttons 2 and 3 - wybranie wartości Reversed powoduje zamianę prawego i środkowego przycisku myszy View only - wartość Yes wyłącza wysyłanie sygnału z klawiatury i myszy do zdalnego komputera Share desktop - wybranie wartości Yes pozwala na połączenie wielu klientów do jednego serwera 3.4 Konfiguracja UVNC Remote Desktop Repeater Konfiguracja Repeatera Aby skonfigurować Repeater należy: z menu Options wybrać Settings lub z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy ikony Repeatera znajdującej się w zasobniku systemowym kliknąć na Settings Następnie włączy się okno UltraDristributor Settings (Repeater) Accept - numer portu Listen - numer portu nasłuchu

35 Konfiguracja 31 Enable Mode I - zaznaczenie włącza pracę w trybie Mode I Enable Mode II - zaznaczenie włącza pracę w trybie Mode II Only Allow Connection to Server - zezwala na połączenie jedynie z serwerami, których adresy zostały wymienione w polu tekstowym Refuse connections to Server - odrzuca połączenia z serwerami, których adresy zostały wymienione w polu tekstowym Restrict access to server port - jeżeli wszystkie serwery VNC pracują na tym samym porcie, należy podać numer tego portu lub 0 w przypadku gdy serwery mogą pracować na różnych portach Only allow ID - zezwala na połączenie z komputerami o podanym numerze ID W polach Only Allow Connection to Serwer nie można wpisywać nazw DNS, a jedynie adresy IP komputerów. Poszczególne adresy należy rozdzielić znakiem średnika. Istnieje możliwość wpisania w prosty sposób całej klasy adresów, np.: jest równoznaczne z wpisaniem wszystkich adresów od do Po wprowadzeniu wszystkich opcji należy zapisać ustawienia klikając na przycisk Save. Zapisane zmiany w ustawieniach Konfiguracja trybu Mode I Tryb Mode I powinien być używany w przypadku gdy serwer VNC nie posiada publicznego adresu IP, a program kliencki nie znajduje się w tej samej sieci lokalnej. W takim przypadku na jednym z komputerów w sieci lokalnej należy zainstalować Repeater 13. Następnie należy przekierować jeden port routera (standardowo 5901) na komputer, na którym zainstalowano Repeater.

36 32 e-remotedesktop Aby Repeater działał w trybie Mode I należy zaznaczyć opcję Enable Mode I w oknie konfiguracji oraz w parametrach połączenia programu VNCViewer w polu podać publiczny adres routera oraz numer portu przekierowującego na komputer z zainstalowanym programem UltraVNC Repeater.

37 Rozdz. IV

38 34 e-remotedesktop Połączenie 4.1 Połączenie przez UVNC Remote Desktop Viewer Łączenie się z serwerem VNC Aby połączyć się ze zdalnym komputerem należy w e-consoli zaznaczyć komputer, z którym ma zostać nawiązane połączenie i kliknąć ikonę Zdalny pulpit Kliknięcie ikony Zdalny pulpit bez zaznaczania komputera w e-consoli włączy okno Połączenie programu VNCViewer bez podanego adresu serwera VNC. W takim przypadku należy ręcznie wpisać w polu Serwer VNC adres IP lub nazwę komputera, z którym chcemy nawiązać połączenie. Jeżeli VNCViewer został prawidłowo skonfigurowany 25 należy kliknąć przycisk Połącz

39 Połączenie 35 W zależności od ustawień serwera VNC pojawi się okno uwierzytelniania Jeżeli uwierzytelnianie przebiegnie prawidłowo pojawi się okno wyświetlające ekran zdalnego komputera Połączenie z użyciem Repeatera Łączenie się z serwerem VNC używając Repeatera Jeżeli do komunikacji pomiędzy serwerem VNC a VNCViewerem używany jest Repeater w trybie Mode I należy uaktywnić pole Proxy/Repeater w oknie głównym programu VNCViewer i wpisać w nim adres IP routera i numer poru przekierowującego na komputer z zainstalowanym Repeaterem:

40 36 e-remotedesktop W polu Serwer VNC należy podać wewnętrzny adres IP komputera, z którym chcemy się połączyć oraz numer portu. 4.2 Połączenie przez JavaViewer Łączenie się z serwerem VNC Połączenie uzyskuje się poprzez: wpisanie w polu adresu dowolnej przeglądarki internetowej obsługującej Javę adresu serwera VNC oraz numeru portu zaznaczenie w e-consoli komputera, z którym połączenie ma być nawiązane i wybranie ikony Zdalny pulpit - strona web

41 Połączenie 37 W zależności od przeglądarki internetowej z jakiej korzystamy ukaże się okno lub zawartość tego okna w już istniejącym oknie przeglądarki. W tym momencie należy skonfigurować połączenie 29, klikając na przycisk Options. Następnie należy uwierzytelnić się podając hasło. Jeżeli uwierzytelnianie przebiegnie prawidłowo wyświetli się ekran zdalnego komputera.

42 Rozdz. V

43 39 Zarządzanie zdalnym pulpitem Zarządzanie zdalnym pulpitem 5.1 Zarządzanie zdalnym pulpitem poprzez UVNC Remote Desktop Viewer Zarządzanie zdalnym komputerem W oknie VNCViewer zarządzanie zdalnym pulpitem możliwe jest przez: ikony paska narzędzi Wyślij Alt+Ctrl wysyła kombinację klawiszy Alt+Ctrl+Del do zdalnego komputera +Del do hosta Włącz/wyłącz tryb przełącza z trybu pełnoekranowego do okna (które można pełnoekranowy dowolnie skalować ) i odwrotnie Pokaż opcje otwiera okno Opcje Połączenia połączenia... Odśwież ekran aktualizuje wyświetlany obraz w VNCViewer. Czasem może zdążyć się, że VNCViewer nie zaktualizuje części obrazu lub wyświetla powrócić go do niepoprawnie. prawidłowego Odświeżenie wyświetlania ekranu ekranu pozwala zdalnego komputera w VNCViewer. Wyślij 'Start' (Ctrl włącza menu Start na zdalnym komputerze +Esc) do hosta Wyślij klawisz umożliwia wysłanie kodu dowolnego klawisza do zdalnego komputera Pokaż okno pokazuje okno Status VNCViewer statusu Zamknij kończy połączenie ze zdalnym komputerem i zamyka VNCViewer połączenie Ukryj przyciski chowa pasek narzędzi paska narzędzi Włącz/wyłącz blokuje klawiaturę i mysz oraz wyłącza monitor zdalnego zdalną klawiaturę komputera i wyczyść zdalny monitor Otwórz transfer otwiera okno Transfer plików plików... plików i folderów pomiędzy zdalnym a lokalnym komputerem Zaznacz powoduje, że w VNCViewer wyświetlana jest tylko zawartość pojedyncze okno wybranego okna 41, umożliwiające przesyłanie

44 40 e-remotedesktop Zaznacz cały jeśli wcześniej wyświetlana była zawartość tylko jednego okna, pulpit wybranie tej opcji powoduje powrót do wyświetlania całego ekranu zdalnego komputera Otwórz Chat... umożliwia rozmowę tekstową z użytkownikiem zdalnego komputera menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy Transfer plików... - otwiera okno Transfer plików 41, umożliwiające przesyłanie plików i folderów pomiędzy zdalnym a lokalnym komputerem Czat... - otwiera okno Czata 42, umożliwiające rozmowę tekstową z użytkownikiem zdalnego komputera Pokaż pasek narzędzi - włącza/wyłącza pasek narzędzi Wyłącz zdalną klawiaturę/monitor - wyłącza klawiaturę, mysz oraz monitor zdalnego komputera Włącz zdalną klawiaturę/monitor - włącza klawiaturę, mysz oraz monitor zdalnego komputera Opcje połączenia... - otwiera okno Opcje połączenia... Informacje o połączeniu - wyświetla informacje o połączeniu Odśwież Ekran - aktualizuje wyświetlany obraz w VNCViewer View Only - sygnały z klawiatury i myszy nie są wysyłane do zdalnego komputera

45 Zarządzanie zdalnym pulpitem 41 Automatycznie skaluj ekran - automatycznie dopasowuje wielkość wyświetlanego obrazu do rozmiaru okna Połowa wielkości ekranu - zmniejsza obraz do połowy wielkości ekranu Rozmyty ekran - obraz staje się lekko rozmyty - przyspiesza działanie Normalny ekran - przywraca ustawienia obrazu do oryginału Pełna paleta kolorów - wyświetla obraz w tylu kolorach w ilu w rzeczywistości jest na zdalnym komputerze 256 Kolorów - ogranicza ilość wyświetlanych kolorów do 256, zmniejsza ilość przesyłanych danych przez co zwiększa szybkość działania Wyślij Ctrl+Alt+Del - wysyła kombinację klawiszy Alt+Ctrl+Del do zdalnego komputera Wciśnij klawisz Ctlrl - emuluje wciśnięcie klawisza Ctrl na zdalnym komputerze Wyłącz klawisz Ctrl - wyłącza klawisz Ctrl na zdalnym komputerze Wciśnij klawisz Alt - emuluje wciśnięcie klawisza Alt na zdalnym komputerze Wyłącz klawisz Alt - wyłącza klawisz Alt na zdalnym komputerze Nowe połączenie... - otwiera okno Połączenie, umożliwiając nawiązanie połączenia z kolejnym zdalnym komputerem Zapisz informacje o połączeniu jako... - umożliwia zapisanie informacji o bieżącej sesji do pliku.vnc O programie VNC Viewer... - wyświetla informacje o programie Transfer plików Przesyłanie plików Aby móc kopiować pliki pomiędzy lokalnym, a zdalnym komputerem należy: wybrać ikonę Otwórz transfer plików... z paska narzędzi lub Transfer plików... z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy lub użyć skrótu klawiszowego Ctrl + Alt + F7.

46 42 e-remotedesktop Okno Transfer plików składa się z dwóch paneli: KOMPUTER LOKALNY oraz KOMPUTER ZDALNY. By skopiować plik lub katalog należy zaznaczyć go, wybrać folder przeznaczenia i wybrać przycisk Wyślij>> (kopiowanie z komputera lokalnego na zdalny) lub <<Pobierz (ze zdalnego komputera na lokalny) Czat Rozmowa tekstowa z użytkownikiem zdalnego komputera W celu przeprowadzenia rozmowy tekstowej z użytkownikiem zdalnego komputera, należy uruchomić okno Czatu. Można to zrobić w jeden z następujących sposobów: wybranie ikony Otwórz Chat... z paska narzędzi wybór Czat... z menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy użycie skrótu klawiszowego Ctrl + Alt + F8

47 Zarządzanie zdalnym pulpitem Zarządzanie zdalnym pulpitem poprzez JavaViewer Zarządzanie zdalnym komputerem przez http Zarządzanie zdalnym komputerem w JavaViewer ułatwia pasek narzędzi Poszczególne przyciski paska narzędzi: Disconnect - przerywa połączenie Options - otwiera ono konfiguracji - Options 29 Clipboard - ułatwia kopiowanie tekstu pomiędzy komputerem lokalnym a zdalnym Record - umożliwia zapis sesji do pliku Send Ctrl-Alt-Del - wysyła kombinację klawiszy Alt+Ctrl+Del do zdalnego komputera Refresh - aktualizuje wyświetlany obraz. Czasem może zdążyć się, że VNCViewer nie zaktualizuje części obrazu lub wyświetla go niepoprawnie. Odświeżenie ekranu pozwala powrócić do prawidłowego wyświetlania ekranu zdalnego komputera w VNCViewer. File Transfer - otwiera okno File Transfer, umożliwiające przesyłanie plików i folderów pomiędzy zdalnym a lokalnym komputerem File Transfer Przesyłanie plików Aby kopiować pliki pomiędzy lokalnym, a zdalnym komputerem należy kliknąć na przycisk File Transfer dostępny na pasku narzędzi JavaViewer.

48 44 e-remotedesktop Następnie otworzy się okno File Transfer. Okno składa się z dwóch paneli: LOCAL MACHINE oraz REMOTE MACHINE Send>> - wysyła zaznaczony plik do zdalnego komputera <<Receive - przesyła zaznaczony plik do komputera lokalnego Delete File - usuwa zaznaczony plik New Folder - Tworzy nowy folder Close - Zamyka okno File Transfer Aby zmienić napęd, którego foldery i pliki są wyświetlane należy wybrać odpowiedni napęd z list rozwijanej znajdującej się się nad panelami LOCAL MACHINE / REMOTE MACHINE. Przycisk Root [\] - należy kliknąć by szybko przejść do głównego folderu wybranego dysku

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

e-tools v.1.0 2009 BTC Sp. z o.o.

e-tools v.1.0 2009 BTC Sp. z o.o. v.1.0 v. 1.0 Zarządzanie Infrastrukturą IT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Spis treści Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl 1.Instalacja Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. 1 Dla instalacji jednostanowiskowej zaznaczamy aplikacje Serwera i Klienta. W przypadku, gdy pilot ma pracować z kilkoma komputerami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fillup - MS SQL

Dokumentacja fillup - MS SQL Dokumentacja fillup - MS SQL e-file.pl 28 lipca 2017 Spis treści Wstęp 2 Wymagania sprzętowe 2 Windows Server 2012.......................... 2 Windows 10............................... 3 MS SQL Server.............................

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC W tym zadaniu utworzymy niestandardową konsolę MMC. Będziemy dodawać, usuwać i zmieniać kolejność przystawek. Następnie przygotujemy konsolę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona (dla informatyka)

Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1 Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1. Instalujemy na serwerze program FAKT oraz serwer bazy danych Firebird. 2. Do katalogu programu Fakt na serwerze kopiujemy pliki licencja.txt i klucze.txt oraz

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 1. Słownik Użycie terminów interfejs i port: W tym dokumencie używane będą następujące terminy dotyczące portów modułów zabezpieczeń:

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Serwer zarządzający Policy Manager składa się z dwóch części: Server serwera z którym komunikują się klienci. Console interfejsu graficznego do

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT

Zarządzanie Infrastrukturą IT Zarządzanie Infrastrukturą IT Instalacja komponentu eserver na SQL Serwerze 2000 przy istniejącej instancji EAUDYTORINSTANCE Data modyfikacji: 2007-03-20, 14:36 opracował: Maciej Romanowski v 2.2.0 powered

Bardziej szczegółowo