e-remotedesktop 2008 BTC Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-remotedesktop 2008 BTC Sp. z o.o."

Transkrypt

1 e-remotedesktop

2 Zdalny pulpit systemu e-audytor v. 3 Zarządzanie Infrastrukturą IT BTC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. (NR REF.: Z/2.32/III/3.4/ZARR/W/II/202/05

3 e-remotedesktop Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumencji nie może być reprodukowana w żadnej formie graficznej, elektronicznej, mechanicznej, włącznie z kopiowaniem, nagrywaniem. Nazwy własne produktów opisanych w niniejszej dokumentacji są zastrzeżone przez ich właścicieli i podlegają ochronie. Wydrukowano: sierpień 2008 Wydawca/Producent BTC Sp. z o.o. Kierownik projektu Maciej Kaczyński Zespół projektowy Sylwester Bała Jacek Broda Rafał Chabowski Maciej Gąsiorowski Michał Gozdalik Michał Mikołajczak Paweł Niewiadomski Szymon Słodkowski Baza wiedzy Maciej Kaczyński Maciej Romanowski Szymon Słodkowski Testy Bartosz Bielski Łukasz Gabryś Maciej Kaczyński Paweł Niewiadomski Maciej Romanowski Andrzej Skórski Szymon Słodkowski Wsparcie marketingowe Roman Jakubczak Dokumentacje Maciej Kaczyński Maciej Romanowski Szymon Słodkowski Projekt graficzny Emilia Marczuk Antonina Władzimiruk

4 I e-remotedesktop Spis treści Rozdz. I Komponenty 2 1 Server Viewer JavaViewer Repeater... 3 Rozdz. II Instalacja 5 1 UVNC Remote... Desktop Server 5 2 UVNC Remote... Desktop Server - instalacja z pliku.msi 7 3 UVNC Remote... Desktop Server - instalacja z domeny 8 4 UVNC Remote... Desktop Server - naprawianie instalacji 12 5 UVNC Remote... Desktop Repeater 13 6 Konfiguracja... zapory ogniowej 15 Rozdz. III Konfiguracja 20 1 Konfiguracja... UVNC Remote Desktop Server 20 Konfiguracja... poprzez interfejs użytkownika 20 Edycja pliku... konfiguracyjnego.ini 24 Zmiana hasła Konfiguracja... UVNC Remote Desktop Viewer 25 3 Konfiguracja... JavaViewer 29 4 Konfiguracja... UVNC Remote Desktop Repeater 30 Rozdz. IV Połączenie 34 1 Połączenie... przez UVNC Remote Desktop Viewer 34 Połączenie... z użyciem Repeatera 35 2 Połączenie... przez JavaViewer 36 Rozdz. V Zarządzanie zdalnym pulpitem 39 1 Zarządzanie... zdalnym pulpitem poprzez UVNC Remote Desktop Viewer 39 Transfer plików Czat Zarządzanie... zdalnym pulpitem poprzez JavaViewer 43 File Transfer Index 45

5 Rozdz. I

6 2 e-remotedesktop Komponenty System e-remote Desktop składa się z następujących modułów: UVNC Remote Desktop Server - serwer uruchamiany na komputerach, które mają być zdalnie zarządzane UVNC Remote Desktop Viewer - aplikacja kliencka do zarządzania zdalnym komputerem UVNC Remote Desktop Repeater - aplikacja ułatwiająca komunikację pomiędzy Serverem, a Viewerem, gdy Server znajduje się za NAT JavaViewer - webowa wersja aplikacji do zarządzania zdalnym komputerem 1.1 Server O serwerze VNC UVNC Remote Desktop Server (winvnc.exe) jest serwerem VNC. Program ten jest uruchamiany na komputerach, do których ma być możliwy zdalny dostęp. Jest odpowiedzialny za komunikację z VNCViewer oraz JavaViewer. 1.2 Viewer O kliencie VNC UVNC Remote Desktop Viewer (VNCViewer.exe) jest aplikacją służącą do przeglądania i zarządzania zdalnym komputerem. Program ten łączy się z serwerem VNC uruchomionym na komputerze użytkownika. Za jego pomocą można korzystać z aplikacji zainstalowanych na zdalnej stacji roboczej, instalować i odinstalowywać aplikacje, przesyłać pliki, czy sprawdzać jakie aplikacje są na niej uruchomione. 1.3 JavaViewer O kliencie webowym - JavaViewer JavaViewer umożliwia zarządzanie zdalnym komputerem. Podobnie jak VNCViewer, łączy się on z serwerem VNC uruchomionym na zdalnym komputerze, dzięki czemu można zarządzać komputerem użytkownika w takim samym zakresie jak w przypadku VNCViewer. Nie wymaga jednak instalacji. Do

7 Komponenty 3 uruchomienia JavaViewer potrzebna jest jedynie dowolna przeglądarka internetowa z Javą. JavaViewer działa pod dowolnym systemem operacyjnym. 1.4 Repeater O programie Repeater Repeater jest programem umożliwiającym połączenie klienta z serwerem VNC jeżeli, znajduje się on za routerem, nie ma publicznego adresu IP.

8 Rozdz. II

9 Instalacja 5 Instalacja 2.1 UVNC Remote Desktop Server Instalacja oprogramowania UVNC Remote Desktop Server 1. W celu zainstalowania oprogramowania UVNC Remote Desktop Server należy uruchomić instalator z pliku UVNCServer_setup.exe: 2. Proces instalacji należy kontynuować akceptując warunki licencji. Następnie należy wybrać folder w którym ma zostać zainstalowany program:

10 6 e-remotedesktop 3. W kolejnym oknie należy ustawić parametry z jakimi będzie pracował program Domyślne hasło ustawiane przez instalator to Pass2008_06. Zaleca się zmianę domyślnego, użyte hasło powinno być silne (minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedna litera i cyfra) Zaleca się pozostawienie domyślnych portów. Należy pamiętać, że nawiązując połączenie z serwerem będzie trzeba podać numer portu, który został ustalony 4. Po skonfigurowaniu tych opcji następuje właściwa instalacja: 5. Następnie instalator kończy swoją pracę i produkt jest gotowy do użytkowania.

11 Instalacja 7 Po pomyślnie zakończonej instalacji w systemach klasy NT program zostanie zarejestrowany jako usługa systemowa, której status to "Uruchomiony". W pozostałych systemach operacyjnych program zostanie uruchomiony jako aplikacja. 2.2 UVNC Remote Desktop Server - instalacja z pliku.msi Instalacja oprogramowania UVNC Remote Desktop Server Uruchomienie instalacji z pliku msi umożliwia: zainstalowanie aplikacji w trybie cichym, bez interfejsu użytkownika (/QUIET) wybór katalogu (INSTALLDIR) określenie parametrów (HTTPCONNECT, REMOVEWALLPAPER, AUTOPORTSELECT, PORTNUMBER, HTTPPORTNUMBER, PASSWORD) Składnia linii poleceń jest następująca: UVNCServer_setup.msi [/mode] [Property=Value] gdzie: /mode - tryb uruchamiania Property - parametr Value - wartość parametru

12 8 e-remotedesktop Dostępne tryby (mode): /QUIET - tryb cichy (bez interfejsu użytkownika) Dostępne parametry (property): Parametr: Objaśnienie: HTTPCONNECT określa czy możliwe ma być połączenie przez http (1 - tak, 0 - nie) REMOVEWALLPAPER określa czy możliwe ma być wyłączanie tapety podczas połączenia (1 - tak, 0 - nie) AUTOPORTSELECT określa czy porty komunikacyjne mają zostać wybrane automatycznie (1 tak, 0 -nie) PORTNUMBER numer portu wykorzystywanego w połączeniach z UVNC Remote Desktop Viewer HTTPPORTNUMBER numer portu wykorzystywanego w połączeniach przez http (JavaViewer) PASSWORD hasło zabezpieczające połączenie Domyślna linia polecenia: UVNCServer_setup.msi INSTALLDIR="c:\Program Files" HTTPCONNECT=1 REMOVEWALLPAPER=0 AUTOPORTSELECT=0 PORTNUMBER=5900 HTTPPORTNUMBER=5800 PASSWORD=TuSilneHaslo Uruchomienie w ten sposób instalatora spowoduje zainstalowanie programu w katalogu głównym "c:\program Files" oraz zezwoli na połączenia przez port 5900 i przez http (port 5800). Hasło zostanie ustawione na TuSilneHaslo. Przykładowa linia polecenia: UVNCServer_setup.msi /QUIET INSTALLDIR="c:\UVNC" HTTPCONNECT=1 REMOVEWALLPAPER=0 AUTOPORTSELECT=0 PORTNUMBER=5900 HTTPPORTNUMBER=5800 PASSWORD=TuSilneHaslo Uruchomienie to powoduje zainstalowanie w trybie cichym programu w katalogu "c:\uvnc" oraz zezwoli na połączenia przez port 5900 i przez http (port 5800). Hasło zostanie ustawione na TuSilneHaslo. 2.3 UVNC Remote Desktop Server - instalacja z domeny Instalacja automatyczna oprogramowania UVNC Remote Desktop Server przy użyciu domeny Instalator oprogramowania UVNC Remote Desktop Server umożliwia automatyczne instalowanie serwera VNC na wszystkich komputerach, pod warunkiem, że komputery podłączone są do domeny i na serwerze domeny jest zainstalowana i uruchomiona usługa Active Directory. Aby zainstalować automatycznie na wszystkich komputerach UVNC Remote Desktop Server należy: 1. Zmodyfikować parametry pliku instalatora (*.msi) programu UVNC Remote Desktop Server, takie jak HTTPPORTNUMBER, PORTNUMBER, HTTPCONNECT, PASSWORD. Zmian należy dokonać

13 Instalacja 9 bezpośrednio w pliku instalatora UVNC Remote Desktop Server za pomocą dowolnego edytora MSI - polecamy aplikację ORCA dostarczaną wraz z pakietem Windows Installer Development Tools. Aplikacja orca.msi jako osobny plik instalacyjny (nie wymagana instalacja całego WIDT) dostępna jest do pobrania w dziale download. Parametry, których wartości można zmienić (HTTPPORTNUMBER, PORTNUMBER, HTTPCONNECT, PASSWORD) znajdują się w tabeli Property głównego okna programu ORCA. 2. Umieścić pliki instalatora w udostępnionym folderze, do którego prawo odczytu posiadają użytkownicy/komputery. 3. Uruchomić Konsolę Zarządzania Polityką Grupową (poprzez wybranie menu Start -> Uruchom -> gpmc.msc lub wybranie odpowiedniej opcji w menu Narzędzi Administracyjnych). W przypadku braku takiej opcji należy doinstalować Group Policy Management Console, które można pobrać ze stron Microsoftu. 4. Wybrać edycję domyślnej polityki domeny używanej w firmie oraz upewnić się czy zostały nadane odpowiednie uprawnienia grupom użytkowników oraz komputerom w zależności od typu instalacji w opcji Security Filtering:

14 10 e-remotedesktop 5. Uruchomić Edytor obiektów zasad grupy poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na Default Domain Policy i wybranie opcji Edit UVNC Remote Desktop Server można zainstalować dla jednostki komputerowej (zalecane) lub

15 Instalacja 11 każdego użytkownika z osobna. Aby przypisać UVNC Remote Desktop Server do komputerów należy wybrać Konfiguracja komputera -> Ustawienia oprogramowania -> Instalacja oprogramowania. Aby przypisać UVNC Remote Desktop Server do użytkowników należy wybrać Konfiguracja użytkownika -> Ustawienia oprogramowania -> Instalacja oprogramowania. 7. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Nowy, a następnie Pakiet Wybrać paczkę instalatora, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości i sprawdzić w zakładce Zabezpieczenia czy zostały nadane prawa do odczytu.

16 12 e-remotedesktop 9. W zakładce Rozmieszczanie należy zaznaczyć opcję Zainstaluj tę aplikację podczas logowania, a następnie zatwierdzić wprowadzone zmiany klikając OK. 2.4 UVNC Remote Desktop Server - naprawianie instalacji Naprawianie instalacji komponentu UVNC Remote Desktop Server Instalator komponentu UVNC Remote Desktop Server umożliwia naprawienie instalacji programu UVNC Remote Desktop Server, np. gdy zostaną usunięte pliki serwera lub wpisy rejestru zostaną uszkodzone. W celu naprawienia programu należy uruchomić instalator komponentu, a następnie wybrać opcję Usuń błędy.

17 Instalacja 13 Jeżeli został usunięty plik ultravnc.ini proces naprawiania błędów utworzy plik z domyślną konfiguracją oraz ustawi domyślne hasło: Pass2008_06. Należy pamiętać, aby zmienić hasło UVNC Remote Desktop Repeater Instalacja oprogramowania UVNC Remote Desktop Repeater 1. W celu zainstalowania oprogramowania UVNC Remote Desktop Repeater należy uruchomić instalator z pliku UVNCRepeater_setup.exe

18 14 e-remotedesktop 2. Proces instalacji należy kontynuować akceptując warunki licencji: 3. Następnie należy wybrać folder, w którym zostanie zainstalowany program:

19 15 Instalacja 4. Następnie nastąpi właściwa instalacja: 2.6 Konfiguracja zapory ogniowej Konfiguracja zapory ogniowej UVNC Remote Desktop Server - Aby UVNC Remote Desktop Server działał prawidłowo należy odblokować porty komunikacyjne, z których aplikacja korzysta. Domyślnie są to 5900 oraz 5800 (połączenie z JavaViewer). Jeżeli w czasie instalacji, bądź konfiguracji porty te zostały zmienione na inne, to właśnie te porty należy odblokować. UVNC Remote Desktop Viewer - Domyślnie komunikacja odbywa się przez port Należy ten port odblokować, by umożliwić połączenie ze zdalnym komputerem. UVNC Remote Desktop Repeater - Należy odblokować port, z którego Repeater korzysta. Domyślnie jest to port Jednak może on zostać zmieniony podczas konfiguracji. Konfiguracja Norton Internet Security do pracy z e- RemoteDesktop 1. Aby móc korzystać z e-remotedesktop należy odblokować wszystkie moduły e-remotedesktop w zainstalowanym firewallu. W tym celu w oknie programu należy z zakładki Options wybrać opcję Norton Internet Security:

20 16 e-remotedesktop 2. Następnie z zakładki Personal Firewall należy wybrać Program Control, w głównym panelu okna należy znaleźć zainstalowane moduły eremotedesktop i zezwolić na połączenie wybierając wartość Allow:

21 Instalacja 17

22 18 e-remotedesktop Może się zdarzyć, że poszczególne moduły eremotedesktop, będą rozpoznane przez program Norton Internet Security jako: UVNC Remote Desktop Server - TightVNC UVNC Remote Desktop Viewer - VNCViewer UVNC Remote Desktop Repeater - R.D.H. Repeater W takim przypadku należy zidentyfikować te programy po ścieżce instalacji. 3. Wprowadzone zmiany należy zapisać klikając OK

23 Rozdz. III

24 20 e-remotedesktop Konfiguracja 3.1 Konfiguracja UVNC Remote Desktop Server Konfiguracja WinVNC UVNC Remote Desktop Server jest konfigurowany przez instalator komponentu. Możliwa jest zmiana domyślnych wartości opcji instalatora 7. Dodatkowa konfiguracja serwera nie jest wymagana. Jeżeli jednak zaistnieje konieczność zmiany konfiguracji komponentu można to zrobić: edytując plik ultravnc.ini 24 znajdujący się w katalogu głównym serwera VNC, uruchamiając okno Server Property Page 20 (klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie serwera dostępnej w zasobniku systemowym i wybierając opcję Admin Properties) Konfiguracja poprzez interfejs użytkownika Konfiguracja UVNC Remote Desktop Server poprzez interfejs użytkownika Aby zmienić konfigurację UVNC Remote Desktop Server poprzez graficzny interfejs użytkownika należy włączyć okno UltraVNC Server Property Page. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę UVNC Remote Desktop Server znajdującą się w zasobniku systemowym, a następnie wybrać opcję Admin Properties. Domyślnie ikona UVNC Remote Desktop Server w zasobniku systemowym nie jest dostępna. Aby to zmienić należy w pliku ultravnc.ini znajdującym się w głównym katalogu UVNC Remote Desktop Server ustawić wartość opcji DisableTrayIcon na 0 (DisableTrayIcon=0).

25 Konfiguracja 21 Opcje pogrupowano w następujące pola: 1. Incoming connections: Accept Socket Connections opcja powinna być zaznaczona do normalnego działania. Display numer ekranu. Domyślna wartość to 0 Ports Domyślna wartość dla main to 5900 i 5800 dla Http. Main (wartość jest równa Display ) to numer portu, który będzie używany w komunikacji z VNCViewer. Port http jest wykorzystywany do komunikacji z JavaViewer. Enable JavaViewer (HTTP connect) zaznaczenie tej opcji zezwala na łączenie się z serwerem przez JavaViewer (połączenie przez HTTP). Allow Loopback Connections zaznaczenie zezwala na połączenie z tego samego komputera. Opcja przydatna do testowania serwera. Loopback Only Połączenia z innymi komputerami są niemożliwe. Opcja wykorzystywana jedynie do testów. 2. When last client disconnects w tej sekcji ustawia się, co ma się zdarzyć gdy ostatni klient rozłączy się od serwera; 3. Query on incoming connection jeżeli zaznaczona jest opcja Display Query Window, za każdym razem, gdy ktoś będzie próbował nawiązać połączenie, pojawi się okno z pytaniem czy użytkownik zezwala na połączenie. Po upłynięciu czasu określonego w polu Timeout bez udzielenia odpowiedzi na to pytanie, połączenie zostanie nawiązane (jeśli Default action: Accept) lub przerwane (Refuse). 4. Keyboard & Mouse Disable Viewers Inputs nie zezwala na wprowadzanie zmian przez komputer z VNCViewer.

26 22 e-remotedesktop Disable Local Inputs W przypadku połączenia z VNCViewer lub JavaViewer blokuje klawiaturę i mysz komputera, na którym włączony jest serwer. Japanese - obsługa klawiatury japońskiej. 5. Multi viewer connections ustawienia tej sekcji określają co ma się zdarzyć w przypadku jednoczesnych wielu połączeń z tym samym serwerem. Disconnect all existing connections rozłącza wszystkie istniejące połączenia. Zezwala tylko na jedno połączenie, tylko połączenie z ostatnim klientem jest możliwe Keep existing connections podtrzymuje istniejące połączenia. Zezwala na wiele połączeń w tym samym czasie. Refuse new connection odrzuca nowe połączenie. Zezwala tylko na jedno połączenie. Podtrzymywane jest połączenie pierwszego klienta, a następnego jest odrzucane. Refuse all new connections odrzuca wszystkie nowe połączenia. 6. Authentication należy wybrać sposób uwierzytelniania VNC Password hasło używane do połączenia z serwerem VNC (wymagane). Require MS Logon umożliwia logowanie systemowe. Wymagane jest by komputer i użytkownik znajdowali się w tej samej domenie. New MS Logon umożliwia uwierzytelnianie poprzez logowanie systemowe, również między domenowe (np. komputer jest w domenie A, a użytkownik w B). Nie działa z Windows 9x i Windows Me. Configure MS Logon Groups otwiera okno konfiguracyjne dla uwierzytelniania MS-Logon Dla MS-Logon I można skonfigurować 3 grupy. Dla MS-Logon II pojawi się następujące okno:

27 Konfiguracja DSM Plugin wtyczka DSM (Data Stream Modification) to wtyczka szyfrująca połączenie. Ta sama wtyczka musi być użyta po stronie serwera VNC. 8. File Transfer - określa czy ma być możliwy transfer plików 9. Miscellaneous Remove Aero (Vista) - wyłącza tryb Aero w systemie Windows Vista. Remove Wallpaper for Viewers zaznaczenie tej opcji powoduje wyłączenie tapety pulpitu na czas połączenia, by zmniejszyć ilość przesyłanych danych. Enable Blank Monitor on Viewer Request umożliwia wyłączenie ekranu serwera na żądanie klienta. Enable File Transfer zezwala na transfer plików pomiędzy komputerami. Log debug info to the WinVNC.log file zaznaczenie tej opcji powoduje, że logi serwera będą zapisywane w pliku. Disable Tray icon ikona WinVNC w zasobniku systemowym zostanie ukryta, by uniemożliwić użytkownikowi zmianę ustawień. Forbid the user to close down WinVNC uniemożliwia użytkownikowi zakończenie pracy WinVNC. Disable clients options in tray icon menu wyłącza opcję Properties menu ikony w zasobniku systemowym. Default Server Screen Scale obraz ekranu serwera może być odpowiednio przeskalowany

28 e-remotedesktop Edycja pliku konfiguracyjnego.ini Edycja pliku konfiguracyjnego ultravnc.ini W celu zmian konfiguracji poprzez edycję pliku ultravnc.ini należy otworzyć ten plik w dowolnym edytorze tekstu (np. Notatnik), następnie wprowadzić pożądane zmiany i zapisać plik. Zawartość pliku konfiguracyjnego może być różna, ale budowa jest zawsze taka sama. Plik składa się z linii typu Opcja=wartość. Przykładowa zawartość pliku ultravnc.ini [dummy] dummy=1 [admin] FileTransferEnabled=1 FTUserImpersonation=1 BlankMonitorEnabled=1 CaptureAlphaBlending=0 BlackAlphaBlending=0 DefaultScale=1 UseDSMPlugin=1 DSMPlugin=MSRC4Plugin_NoReg.dsm SocketConnect=1 HTTPConnect=1 XDMCPConnect=0 AutoPortSelect=0 InputsEnabled=1 LocalInputsDisabled=0 IdleTimeout=0 EnableJapInput=0 QuerySetting=2 QueryTimeout=10 QueryAccept=0 LockSetting=0 RemoveWallpaper=0 RemoveAero=1 DebugMode=0 DebugLevel=0 AllowLoopback=1 LoopbackOnly=0 AllowShutdown=1 AllowProperties=1 AllowEditClients=1 DisableTrayIcon=0 MSLogonRequired=0 NewMSLogon=0 ConnectPriority=0 PortNumber=5900 HTTPPortNumber=5800 [ultravnc] passwd=658f9f78afe1ad5ca4 [poll] TurboMode=0 PollUnderCursor=0 PollForeground=1 PollFullScreen=1 OnlyPollConsole=0 OnlyPollOnEvent=1 EnableDriver=0 EnableHook=1 EnableVirtual=0 SingleWindow=0 SingleWindowName= Opcje, których wartości możemy zmieniać odpowiadają polom okna UltraVNC Server Property Page Opcje mają następujące znaczenie:

29 Konfiguracja AllowLoopback - określa czy możliwe ma być połączenie z tego samego komputera AllowProperties - określa czy użytkownik ma dostęp do okna konfiguracji AllowShutdown - określa czy użytkownik może zakończyć pracę serwera AutoPortSelect - określa czy włączony jest automatyczny wybór portów BlankMonitorEnabled - określa czy możliwe jest wyłączenie monitora na żądanie Viewera DefaultScale - określa skalę obrazu DisableTrayIcon - określa czy ikona programu ma być dostępna w zasobniku systemowym (tray) DSMPlugin - określa plik wtyczki szyfrującej FileTransferEnabled - określa czy możliwy ma być transfer plików HTTPConnect - określa czy możliwe ma być połączenie przez http (JavaViewer) HTTPPortNumber - numer portu komunikacyjnego wykorzystywanego przez JavaViewer InputsEnabled - określa czy połączenie jest w trybie View Only LocalInputsDisabled - określa czy lokalna klawiatura i mysz są aktywne w czasie trwania połączenia LockSetting - określa czynność jaka ma się wykonać po rozłączeniu z ostatnim klientem LoopbackOnly - określa czy możliwe są jedynie połączenia z lokalnego komputera MSLogonRequired - określa czy włączone ma być uwierzytelnianie Windows NewMSLogon - określa czy włączone ma być uwierzytelnianie Windows - MSLogon II passwd - zaszyfrowane hasło PortNumber - numer portu komunikacyjnego wykorzystywanego do połączenia z UVNC Remote Desktop Viewer QueryAccept - określa czy użytkownik ma być pytany o zgodę na połączenie QuerySetting - określa co ma się wydarzyć w przypadku braku odpowiedzi na pytanie o zgodę na połączenie QueryTimeout - określa jak długo ma być aktywne pytanie o zgodę na połączenie RemoveAero - określa czy wyłączony ma być tryb Aero w Windows Vista RemoveWallpaper - określa czy tapeta pulpitu ma zostać wyłączona UseDSMPlugin - określa czy połączenia mają być szyfrowane za pomocą wtyczki DSM Zmiana hasła Zmiana hasła UVNC Remote Desktop Viewer Aby zmienić hasło zabezpieczające połączenie należy uruchomić plik evncpass.exe z katalogu głównego programu z parametrem odpowiadającym nowemu hasłu: evncpass.exe NoweHaslo gdzie: NoweHaslo to nowe hasło, które od tego momentu będzie obowiązywało. 3.2 Konfiguracja UVNC Remote Desktop Viewer Konfiguracja VNCViewer Konfiguracja dokonuje się w oknie głównym programu:

30 26 e-remotedesktop Pole grupowe Szybkie ustawienia: AUTO automatyczne dopasowanie ustawień do szybkości połączenia sieciowego ULTRA przeznaczone dla szybkich komputerów oraz szybkich połączeń sieciowych LAN ustawienia przeznaczone dla komputerów będących w tej samej sieci LAN MEDIUM ustawienia dla komputerów z średniej prędkości połączeniem (ok Kbit/s) wyświetlane 256 kolorów MODEM przeznaczone dla komputerów z połączeniem o prędkości Kbit/s wyświetlane 64 kolory SLOW ustawienia dla komputerów z bardzo wolnym połączeniem (poniżej 19Kbit/s) wyświetlane 8 kolorów Tylko podgląd zaznaczenie tej opcji powoduje podgląd zdalnego komputera bez możliwości zdalnej ingerencji w jego pracę Automatyczne skalowanie okno VNCViewer automatycznie dopasuje się do wielkości lokalnego ekranu. Pozostałe opcje: Użyj wtyczki DSM by użyć wtyczki szyfrującej połączenie, należy zaznaczyć tą opcję i wybrać plik wtyczki. Wtyczka musi znajdować się w tym samym katalogu co program vncviewer.exe, ta sama wtyczka musi być użyta po stronie serwera VNC. W obecnej wersji opcja ta została wyłączona z powodów niezależnych od BTC (brak stabilności obecnych wersji wtyczek DSM). W kolejnej wersji programu planuje się włączenie tej opcji.

31 Konfiguracja 27 Aby szyfrowanie działało prawidłowo: plik wtyczki szyfrującej musi znajdować się w tym samym folderze co program vncviewer.exe ta sama wtyczka musi być użyta po stronie serwera VNC ten sam plik klucza szyfrującego musi znajdować się po stronie serwera i klienta Proxy/Repeater jeżeli połączenie ze zdalnym komputerem, który znajduje się za routerem następuje z pomocą Repeatera należy wpisać w tym polu adres komputera na którym znajduje się Reapeter. Zapisz ustawienia połączenia jako domyślne jeśli opcja jest zaznaczona aktualne ustawienia zostaną zapisane jako domyślne i będą wczytane przy następnym uruchomieniu programu. Opcje otwiera okno Opcje Połączenia... Format i kodowanie Automatycznie wybierz najlepsze ustawienia zaznaczenie tej opcji powoduje wybranie przez program opcji dostosowanych do połączenia sieciowego. Tight kodowanie Tight używa biblioteki Zlib do kompresji obrazu. Wstępnie przetwarza dane, by zwiększyć poziom kompresji i zminimalizować użycie procesora. Ten rodzaj kodowania jest zazwyczaj najlepszym wyborem w przypadku wolnego połączenia sieciowego (np. modem). ZRLE jest to kodowanie, w którym obraz dzielony jest na obszary o rozmiarze 64x64 piksele. Każdy z prostokątów kompresowany jest algorytmem Zlib. Zlib Zlib jest bardzo prostym kodowaniem, które używa biblioteki Zlib do kompresji obrazu. Ten rodzaj kodowania osiąga dobrą kompresję, jednakże znacznie obciąża przy tym procesor. ZlibHex kodowanie podobne do Hextile, z tym że tutaj każdy z fragmentów obrazu może być skompresowany jednym z dwóch strumieni Zlib (RAW lub RRE). Hextile obraz dzielony jest na kwadraty o rozmiarze 16x16 pikseli, które są wysyłane w kolejności z góry ustalonej. Pozostałe dane przesyłane są bez kompresji lub skompresowane RRE. Kodowanie Hextile jest zazwyczaj najlepszym wyborem w przypadku szybkich sieci.

32 28 e-remotedesktop RRE Rise-and-Run-length-Encoding jest dwuwymiarową wersją Run-Length Encoding (RLE). W tym kodowaniu ciąg jednakowych pikseli jest kompresowany do jednej wartości. Najlepsze efekty daje ono w przypadku dużych obszarów tego samego koloru. CoRRE jest to mniejsza wersja RRE, używająca maksymalnie kwadratów o rozmiarze 255x255. Raw najszybsze w przypadku, gdy serwer i VNCViewer uruchomione są na tym samym komputerze. Ilość przesyłanych danych jest bardzo duża, przy czym zużycie procesora pozostaje minimalne. Ultra pozwala na przetwarzanie w czasie rzeczywistym w sieciach lokalnych. Używa kompresji LZO (jest to system kompresji stworzony z myślą o szybkości, tak więc poziom kompresji jest niski). Użyj CopyRect encoding kodowanie to jest efektywne w przypadku, gdy jakaś część obrazu się porusza. Przy użyciu tego kodowania transmitowane są jedynie współrzędne prostokąta, z którego dane mają być skopiowane. Użyj Cache encoding - kodowanie pamięci podręcznej. Zip/Tight - poziom kompresji - określa poziom kompresji obrazu, liczba od 1 do 9. Jpeg (Tight) - Quality - określa jakość obrazu, liczba od 1 do 9. Przyciski myszy: Emuluj 3 przyciski (z kliknięciem 2 przyciskiem) - emuluje środkowy przycisk myszy. Zamień 2 i 3 przycisk myszy - zamienia prawy przycisk myszy ze środkowym. Kursor myszy: Śledź zdalny kursor lokalnie - lokalny kursor podąża za zdalnym Let remote server deal with cursor - zdalny serwer współdziała z kursorem Nie pokazuj zdalnego kursora - wyłącza wyświetlanie zdalnego kursora na lokalnym ekranie. Wyświetlanie: Pokaż pasek narzędzi ("Toolbar") - włącza pasek narzędziowy. Tylko podgląd (wejścia ignorowanie) - sygnały z klawiatury i myszy nie są wysyłane do zdalnego komputera. Tryb pełnoekranowy - sesja połączenia rozpocznie się w trybie pełnoekranowym. Skala Viewer'a - skala wyświetlanego obrazu. Skala ekranu serwera - skala obrazu. Pozostałe Współdziel serwer - zezwala na połączenie wielu klientów do serwera. Deiconify on Bell - jeżeli okno VNCViewera jest zminimalizowane i w tym czasie głośniczek systemowy serwera wyda dźwięk, okno VNCViewera zostanie zmaksymalizowane. Blokuj transfer schowka - zmiany zawartości schowka systemowego powstałe np. podczas

33 Konfiguracja 29 kopiowania na serwerze lub kliencie nie są widoczne na drugim komputerze. 3.3 Konfiguracja JavaViewer Konfiguracja JavaViewer Aby skonfigurować JavaViewer należy przed uwierzytelnieniem kliknąć na przycisku Options, który znajduje się w menu komponentu JavaViewer. Pokaże się okno Options. Parametry, których wartości można zmieniać to: Encoding - określa rodzaj używanego kodowania obrazu RAW najszybsze w przypadku, gdy serwer i VNCViewer uruchomione są na tym samym komputerze. Ilość przesyłanych danych jest bardzo duża, przy czym zużycie procesora pozostaje minimalne. RRE Rise-and-Run-length-Encoding jest dwuwymiarową wersją Run-Length Encoding (RLE). W tym kodowaniu ciąg jednakowych pikseli jest kompresowany do jednej wartości. Najlepsze efekty daje ono w przypadku dużych obszarów tego samego koloru. CoRRE jest to mniejsza wersja RRE, używająca maksymalnie kwadratów o rozmiarze 255x255. Hextile obraz dzielony jest na kwadraty o rozmiarze 16x16 pikseli, które są wysyłane w kolejności z góry ustalonej. Pozostałe dane przesyłane są bez kompresji lub skompresowane RRE. Kodowanie Hextile jest zazwyczaj najlepszym wyborem w przypadku szybkich sieci. Zlib Zlib jest bardzo prostym kodowaniem, które używa biblioteki Zlib do kompresji obrazu. Ten rodzaj kodowania osiąga dobrą kompresję, jednakże znacznie obciąża przy tym procesor. Tight kodowanie Tight używa biblioteki Zlib do kompresji obrazu. Wstępnie przetwarza dane, by zwiększyć poziom kompresji i zminimalizować użycie procesora. Ten rodzaj kodowania jest zazwyczaj najlepszym wyborem w przypadku wolnego połączenia sieciowego (np. modem).

34 30 e-remotedesktop Compression level - poziom kompresji JPEG image quality - jakość obrazu Cursor shape updates - określa sposób zachowanie się kursora Use Copy Rect - kodowanie to jest efektywne w przypadku, gdy jakaś część obrazu się porusza. Przy użyciu tego kodowania transmitowane są jedynie współrzędne prostokąta, z którego dane mają być skopiowane. Restricted colors - ilość wyświetlanych kolorów Mouse buttons 2 and 3 - wybranie wartości Reversed powoduje zamianę prawego i środkowego przycisku myszy View only - wartość Yes wyłącza wysyłanie sygnału z klawiatury i myszy do zdalnego komputera Share desktop - wybranie wartości Yes pozwala na połączenie wielu klientów do jednego serwera 3.4 Konfiguracja UVNC Remote Desktop Repeater Konfiguracja Repeatera Aby skonfigurować Repeater należy: z menu Options wybrać Settings lub z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy ikony Repeatera znajdującej się w zasobniku systemowym kliknąć na Settings Następnie włączy się okno UltraDristributor Settings (Repeater) Accept - numer portu Listen - numer portu nasłuchu

35 Konfiguracja 31 Enable Mode I - zaznaczenie włącza pracę w trybie Mode I Enable Mode II - zaznaczenie włącza pracę w trybie Mode II Only Allow Connection to Server - zezwala na połączenie jedynie z serwerami, których adresy zostały wymienione w polu tekstowym Refuse connections to Server - odrzuca połączenia z serwerami, których adresy zostały wymienione w polu tekstowym Restrict access to server port - jeżeli wszystkie serwery VNC pracują na tym samym porcie, należy podać numer tego portu lub 0 w przypadku gdy serwery mogą pracować na różnych portach Only allow ID - zezwala na połączenie z komputerami o podanym numerze ID W polach Only Allow Connection to Serwer nie można wpisywać nazw DNS, a jedynie adresy IP komputerów. Poszczególne adresy należy rozdzielić znakiem średnika. Istnieje możliwość wpisania w prosty sposób całej klasy adresów, np.: jest równoznaczne z wpisaniem wszystkich adresów od do Po wprowadzeniu wszystkich opcji należy zapisać ustawienia klikając na przycisk Save. Zapisane zmiany w ustawieniach Konfiguracja trybu Mode I Tryb Mode I powinien być używany w przypadku gdy serwer VNC nie posiada publicznego adresu IP, a program kliencki nie znajduje się w tej samej sieci lokalnej. W takim przypadku na jednym z komputerów w sieci lokalnej należy zainstalować Repeater 13. Następnie należy przekierować jeden port routera (standardowo 5901) na komputer, na którym zainstalowano Repeater.

36 32 e-remotedesktop Aby Repeater działał w trybie Mode I należy zaznaczyć opcję Enable Mode I w oknie konfiguracji oraz w parametrach połączenia programu VNCViewer w polu podać publiczny adres routera oraz numer portu przekierowującego na komputer z zainstalowanym programem UltraVNC Repeater.

37 Rozdz. IV

38 34 e-remotedesktop Połączenie 4.1 Połączenie przez UVNC Remote Desktop Viewer Łączenie się z serwerem VNC Aby połączyć się ze zdalnym komputerem należy w e-consoli zaznaczyć komputer, z którym ma zostać nawiązane połączenie i kliknąć ikonę Zdalny pulpit Kliknięcie ikony Zdalny pulpit bez zaznaczania komputera w e-consoli włączy okno Połączenie programu VNCViewer bez podanego adresu serwera VNC. W takim przypadku należy ręcznie wpisać w polu Serwer VNC adres IP lub nazwę komputera, z którym chcemy nawiązać połączenie. Jeżeli VNCViewer został prawidłowo skonfigurowany 25 należy kliknąć przycisk Połącz

39 Połączenie 35 W zależności od ustawień serwera VNC pojawi się okno uwierzytelniania Jeżeli uwierzytelnianie przebiegnie prawidłowo pojawi się okno wyświetlające ekran zdalnego komputera Połączenie z użyciem Repeatera Łączenie się z serwerem VNC używając Repeatera Jeżeli do komunikacji pomiędzy serwerem VNC a VNCViewerem używany jest Repeater w trybie Mode I należy uaktywnić pole Proxy/Repeater w oknie głównym programu VNCViewer i wpisać w nim adres IP routera i numer poru przekierowującego na komputer z zainstalowanym Repeaterem:

40 36 e-remotedesktop W polu Serwer VNC należy podać wewnętrzny adres IP komputera, z którym chcemy się połączyć oraz numer portu. 4.2 Połączenie przez JavaViewer Łączenie się z serwerem VNC Połączenie uzyskuje się poprzez: wpisanie w polu adresu dowolnej przeglądarki internetowej obsługującej Javę adresu serwera VNC oraz numeru portu zaznaczenie w e-consoli komputera, z którym połączenie ma być nawiązane i wybranie ikony Zdalny pulpit - strona web

41 Połączenie 37 W zależności od przeglądarki internetowej z jakiej korzystamy ukaże się okno lub zawartość tego okna w już istniejącym oknie przeglądarki. W tym momencie należy skonfigurować połączenie 29, klikając na przycisk Options. Następnie należy uwierzytelnić się podając hasło. Jeżeli uwierzytelnianie przebiegnie prawidłowo wyświetli się ekran zdalnego komputera.

42 Rozdz. V

43 39 Zarządzanie zdalnym pulpitem Zarządzanie zdalnym pulpitem 5.1 Zarządzanie zdalnym pulpitem poprzez UVNC Remote Desktop Viewer Zarządzanie zdalnym komputerem W oknie VNCViewer zarządzanie zdalnym pulpitem możliwe jest przez: ikony paska narzędzi Wyślij Alt+Ctrl wysyła kombinację klawiszy Alt+Ctrl+Del do zdalnego komputera +Del do hosta Włącz/wyłącz tryb przełącza z trybu pełnoekranowego do okna (które można pełnoekranowy dowolnie skalować ) i odwrotnie Pokaż opcje otwiera okno Opcje Połączenia połączenia... Odśwież ekran aktualizuje wyświetlany obraz w VNCViewer. Czasem może zdążyć się, że VNCViewer nie zaktualizuje części obrazu lub wyświetla powrócić go do niepoprawnie. prawidłowego Odświeżenie wyświetlania ekranu ekranu pozwala zdalnego komputera w VNCViewer. Wyślij 'Start' (Ctrl włącza menu Start na zdalnym komputerze +Esc) do hosta Wyślij klawisz umożliwia wysłanie kodu dowolnego klawisza do zdalnego komputera Pokaż okno pokazuje okno Status VNCViewer statusu Zamknij kończy połączenie ze zdalnym komputerem i zamyka VNCViewer połączenie Ukryj przyciski chowa pasek narzędzi paska narzędzi Włącz/wyłącz blokuje klawiaturę i mysz oraz wyłącza monitor zdalnego zdalną klawiaturę komputera i wyczyść zdalny monitor Otwórz transfer otwiera okno Transfer plików plików... plików i folderów pomiędzy zdalnym a lokalnym komputerem Zaznacz powoduje, że w VNCViewer wyświetlana jest tylko zawartość pojedyncze okno wybranego okna 41, umożliwiające przesyłanie

44 40 e-remotedesktop Zaznacz cały jeśli wcześniej wyświetlana była zawartość tylko jednego okna, pulpit wybranie tej opcji powoduje powrót do wyświetlania całego ekranu zdalnego komputera Otwórz Chat... umożliwia rozmowę tekstową z użytkownikiem zdalnego komputera menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy Transfer plików... - otwiera okno Transfer plików 41, umożliwiające przesyłanie plików i folderów pomiędzy zdalnym a lokalnym komputerem Czat... - otwiera okno Czata 42, umożliwiające rozmowę tekstową z użytkownikiem zdalnego komputera Pokaż pasek narzędzi - włącza/wyłącza pasek narzędzi Wyłącz zdalną klawiaturę/monitor - wyłącza klawiaturę, mysz oraz monitor zdalnego komputera Włącz zdalną klawiaturę/monitor - włącza klawiaturę, mysz oraz monitor zdalnego komputera Opcje połączenia... - otwiera okno Opcje połączenia... Informacje o połączeniu - wyświetla informacje o połączeniu Odśwież Ekran - aktualizuje wyświetlany obraz w VNCViewer View Only - sygnały z klawiatury i myszy nie są wysyłane do zdalnego komputera

45 Zarządzanie zdalnym pulpitem 41 Automatycznie skaluj ekran - automatycznie dopasowuje wielkość wyświetlanego obrazu do rozmiaru okna Połowa wielkości ekranu - zmniejsza obraz do połowy wielkości ekranu Rozmyty ekran - obraz staje się lekko rozmyty - przyspiesza działanie Normalny ekran - przywraca ustawienia obrazu do oryginału Pełna paleta kolorów - wyświetla obraz w tylu kolorach w ilu w rzeczywistości jest na zdalnym komputerze 256 Kolorów - ogranicza ilość wyświetlanych kolorów do 256, zmniejsza ilość przesyłanych danych przez co zwiększa szybkość działania Wyślij Ctrl+Alt+Del - wysyła kombinację klawiszy Alt+Ctrl+Del do zdalnego komputera Wciśnij klawisz Ctlrl - emuluje wciśnięcie klawisza Ctrl na zdalnym komputerze Wyłącz klawisz Ctrl - wyłącza klawisz Ctrl na zdalnym komputerze Wciśnij klawisz Alt - emuluje wciśnięcie klawisza Alt na zdalnym komputerze Wyłącz klawisz Alt - wyłącza klawisz Alt na zdalnym komputerze Nowe połączenie... - otwiera okno Połączenie, umożliwiając nawiązanie połączenia z kolejnym zdalnym komputerem Zapisz informacje o połączeniu jako... - umożliwia zapisanie informacji o bieżącej sesji do pliku.vnc O programie VNC Viewer... - wyświetla informacje o programie Transfer plików Przesyłanie plików Aby móc kopiować pliki pomiędzy lokalnym, a zdalnym komputerem należy: wybrać ikonę Otwórz transfer plików... z paska narzędzi lub Transfer plików... z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy lub użyć skrótu klawiszowego Ctrl + Alt + F7.

46 42 e-remotedesktop Okno Transfer plików składa się z dwóch paneli: KOMPUTER LOKALNY oraz KOMPUTER ZDALNY. By skopiować plik lub katalog należy zaznaczyć go, wybrać folder przeznaczenia i wybrać przycisk Wyślij>> (kopiowanie z komputera lokalnego na zdalny) lub <<Pobierz (ze zdalnego komputera na lokalny) Czat Rozmowa tekstowa z użytkownikiem zdalnego komputera W celu przeprowadzenia rozmowy tekstowej z użytkownikiem zdalnego komputera, należy uruchomić okno Czatu. Można to zrobić w jeden z następujących sposobów: wybranie ikony Otwórz Chat... z paska narzędzi wybór Czat... z menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy użycie skrótu klawiszowego Ctrl + Alt + F8

47 Zarządzanie zdalnym pulpitem Zarządzanie zdalnym pulpitem poprzez JavaViewer Zarządzanie zdalnym komputerem przez http Zarządzanie zdalnym komputerem w JavaViewer ułatwia pasek narzędzi Poszczególne przyciski paska narzędzi: Disconnect - przerywa połączenie Options - otwiera ono konfiguracji - Options 29 Clipboard - ułatwia kopiowanie tekstu pomiędzy komputerem lokalnym a zdalnym Record - umożliwia zapis sesji do pliku Send Ctrl-Alt-Del - wysyła kombinację klawiszy Alt+Ctrl+Del do zdalnego komputera Refresh - aktualizuje wyświetlany obraz. Czasem może zdążyć się, że VNCViewer nie zaktualizuje części obrazu lub wyświetla go niepoprawnie. Odświeżenie ekranu pozwala powrócić do prawidłowego wyświetlania ekranu zdalnego komputera w VNCViewer. File Transfer - otwiera okno File Transfer, umożliwiające przesyłanie plików i folderów pomiędzy zdalnym a lokalnym komputerem File Transfer Przesyłanie plików Aby kopiować pliki pomiędzy lokalnym, a zdalnym komputerem należy kliknąć na przycisk File Transfer dostępny na pasku narzędzi JavaViewer.

48 44 e-remotedesktop Następnie otworzy się okno File Transfer. Okno składa się z dwóch paneli: LOCAL MACHINE oraz REMOTE MACHINE Send>> - wysyła zaznaczony plik do zdalnego komputera <<Receive - przesyła zaznaczony plik do komputera lokalnego Delete File - usuwa zaznaczony plik New Folder - Tworzy nowy folder Close - Zamyka okno File Transfer Aby zmienić napęd, którego foldery i pliki są wyświetlane należy wybrać odpowiedni napęd z list rozwijanej znajdującej się się nad panelami LOCAL MACHINE / REMOTE MACHINE. Przycisk Root [\] - należy kliknąć by szybko przejść do głównego folderu wybranego dysku

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o.

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o. Zarządzanie Infrastrukturą IT e-audytor v. 3.2.0 Zarządzanie Infrastrukturą IT BTC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Remote Administrator v2.2

Remote Administrator v2.2 Remote Administrator v2.2 Radmin najszybszy program zdalnego dostępu. Najlepsze rozwiązanie do wsparcia użytkowników i administracji sieci. Ostatnia modernizacja: 18 lutego 2006 г. Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

NetOp Remote Control wersja 7.65

NetOp Remote Control wersja 7.65 NetOp Remote Control wersja 7.65 Podręcznik użytkownika Jeśli musisz być w dwóch miejscach jednocześnie! 1 Gwarancja Danware Data A/S gwarantuje jakość fizycznych materiałów zawartości pakietu użytkownika,

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo