Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011

2 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą podlegać zmianom bez powiadomienia. Integrit Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do poprawiania dokumentu i nanoszenia od czasu do czasu zmian w tym dokumencie bez obowiązku powiadamiania jakichkolwiek osób o dokonaniu zmian. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie jest dostarczane zgodnie z umową licencyjną i podlega ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Może zostać skopiowane jedynie w celu utworzenia kopii zapasowej i użytkowane tylko w sposób określony w Umowie licencyjnej. Jakiekolwiek domniemane gwarancje, w szczególności dotyczące jakości i przydatności do określonych celów, ograniczone są do warunków określonych w Umowie licencyjnej. Program COPYRIGHT (C) Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe eklasa jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Integrit Sp. z o.o. Windows, Windows 2000/2003/2008/XP/Vista/7 są znakami handlowymi Microsoft Corporation. IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Business Machines Corporation. NetWare jest zarejestrowanym znakiem handlowym Novell Inc. Inne wspomniane produkty, znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe stanowią własność swych właścicieli. Umowa licencyjna Proszę przeczytać tę umowę przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania eklasa. Jest to umowa zawarta pomiędzy Tobą, a Integrit Sp. z o.o. Jeśli nie chcesz być objęty warunkami tej umowy licencyjnej, nie wolno Ci uruchamiać ani użytkować oprogramowania, którego umowa dotyczy. CZAS TRWANIA: Z wyłączeniem warunków określonych poniżej w p. ROZWIĄZANIE UMOWY, licencja udzielana jest bezterminowo. UDZIELONA LICENCJA: To oprogramowanie jest zaprojektowane do uruchamiania na komputerach niepodłączonych oraz podłączonych do sieci komputerowej. Oprogramowanie może być załadowane z serwera plików, ale na każdy komputer, na którym oprogramowanie zostanie zainstalowane lub uruchomione, musi zostać nabyta licencja. 1

3 PRAWA AUTORSKIE: To oprogramowanie jest chronione międzynarodowym prawem autorskim. Może być kopiowane tylko w celu wykonania kopii zapasowych. Oprogramowanie nie zostało Tobie sprzedane, udzielono Tobie jedynie licencji na jego użytkowanie. OGRANICZENIA: Nie wolno wynajmować, wypożyczać, sprzedawać, ani w żaden inny sposób przenosić praw do użytkowania licencjonowanego oprogramowania na inne osoby z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedasz lub oddasz oryginalne oprogramowanie i nie posiadasz żadnych jego kopii. Oprogramowanie nie może być modyfikowane, odkodowywane ani poddawane przetwarzaniu bez pisemnej zgody ze strony Integrit Sp. z o.o. OGRANICZONA GWARANCJA: eklasa gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działało prawidłowo zgodnie z dołączoną dokumentacją przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty zakupu. Całkowita odpowiedzialność Integrit Sp. z o.o. oraz Twoje roszczenia będą ograniczone do: a) wymiany uszkodzonego oprogramowania lub b) zwrotu zapłaconej za oprogramowanie kwoty. Wypłata odszkodowania pozostaje w gestii Integrit Sp. z o.o. i wymaga udowodnienia, że zakup pochodził z autoryzowanego źródła. Jakiekolwiek domniemane gwarancje łącznie z gwarancją jakości i przydatności do określonych celów są ograniczone do warunków wyrażonych w umowie. Integrit Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za utratę zysków, danych lub informacji jakiegokolwiek rodzaju oraz nadzwyczajne, przypadkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające ze stosowania oprogramowania lub naruszenia przepisów gwarancyjnych, szkody. W niektórych krajach ograniczenie lub wykluczenie przypadkowych lub wynikających ze stosowania oprogramowania szkód jest niedozwolone, dlatego powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Gwarancja nie wpływa na Twoje prawa wynikające z lokalnych przepisów, które mogą być różne w różnych krajach. W żadnym przypadku maksymalna odpowiedzialność Integrit Sp. z o.o. nie przekroczy wysokości ceny zapłaconej przez użytkownika końcowego / licencjobiorcę. ROZWIĄZANIE UMOWY: Możesz unieważnić niniejszą umowę i licencję na oprogramowanie w każdej chwili niszcząc program i jego dokumentację wraz ze wszystkimi kopiami w jakiejkolwiek formie. Integrit Sp z o.o. może, jeżeli złamiesz którekolwiek z postanowień umowy licencyjnej, rozwiązać umowę w każdej chwili, zawiadamiając Cię w formie pisemnej. Umowa zostaje rozwiązana po upływie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia od Integrit Sp. z o.o., o ile nie dojdzie w tym czasie do porozumienia stron. Po rozwiązaniu umowy Licencjobiorca jest zobowiązany zniszczyć lub zwrócić do Integrit Sp. z o.o. oryginał i wszystkie kopie oprogramowania oraz przekazać pisemne potwierdzenie wykonania tych czynności do Integrit Sp. z o.o. POMOC TECHNICZNA: Jeżeli masz problem z instalacją oprogramowania, w pierwszej kolejności powinieneś skontaktować się z Twoim dostawcą. 2

4 Spis treści Zastosowana terminologia... 8 INSTALACJA... 9 Wstępne wymagania systemowe... 9 Tworzenie instalacji administratora (sieciowej) Instalacja cicha Okno dialogowe opcji konfiguracyjnych instalacji Narzędzie zdalnej instalacji eklasa Uruchomienie Narzędzia zdalnej instalacji Przygotowanie wdrożenia Zdalna instalacja pakietu eklasa Zdalna instalacja konfiguracji klienta Zdalna deinstalacja Ustawienia zdefiniowane dla przyszłych instalacji Pliki dziennika Podgląd plików dziennika Zdalna instalacja eklasa Tryb sali URUCHOMIENIE EKLASA Rozpoczęcie pracy z programem eklasa Okno Sterowania Pasek narzędzi nauczyciela Automatyczne logowanie Uczniów Rejestracja uczniów Praca z układem pracowni Ustawianie tła Zarządzanie energią Włączanie/wyłączanie komputerów Wyszukiwanie i łączenie się ze Uczniami Połączenie ze uczniami w trybie Sali Lista znanych uczniów Tworzenie klasy i pozwolenie uczniom na dołączanie się Rozłączenie się klienta podczas aktywnej sesji

5 Konfigurowanie przeglądania podsieci w eklasa Zrozumienie adresów IP Implementacja eklasa w środowisku Serwera Terminali Używanie Serwera Nazw do wyszukania Uczniów Instalacja i konfiguracja Serwera Nazw Konfiguracja Bramy zakładka Ustawienia ogólne Konfiguracja Bramy zakładka Klucze bezpieczeostwa Konfiguracja Bramy zakładka Licencje Praca z grupami Dostosowywanie ikon Klienta oraz Grupy UŻYTKOWANIE EKLASA Blokowanie/odblokowanie myszy i klawiatur Wygaszanie ekranów zablokowanych klientów Wyświetlanie obrazu w trakcie blokowania stacji roboczej Podgląd ekranów uczniów Wygaszanie ekranów klientów w trakcie podglądu Wysyłanie klawiszy Ctrl+Alt+Delete w trakcie podglądu Podgląd wielu ekranów równocześnie Wygaszanie ekranów wszystkich uczniów Zdalny schowek Skanowanie ekranów Uczniów Jednoczesne skanowanie wielu ekranów Tryb Monitorowania Monitorowanie komunikatorów Przeglądanie historii komunikatorów Monitorowanie klawiatury Tworzenie listy słów Przeglądanie historii klawiatury Przechwytywanie ekranu Przechwytywanie ekranu Ucznia podczas Podglądu Przechwytywanie ekranu Ucznia podczas Skanowania Przeprowadzanie Pokazu

6 Lider pokazu Pokazywanie ekranu Ucznia innym Uczniom Dodawanie adnotacji na ekranie Pasek narzędzi Adnotacji Używanie obsługi audio Funkcja Ogłoszenia Używanie audio podczas Podglądu Używanie audio podczas Pokazu Dostrajanie ustawieo audio Odtwarzacz wideo eklasa Odtwarzanie pliku wideo na komputerze Odtwarzanie wideo poprzez Eksplorator Windows Panel kontrolny Odtwarzacza Wideo programu eklasa Używanie plików powtórek Nagrywanie pliku powtórek dla wszystkich Uczniów Nagrywanie pliku powtórek dla wybranych Uczniów Nagrywanie plików powtórek na komputerze Nauczyciela Oglądanie plików powtórek Okno powtórek Sterowaniem odtwarzaniem powtórek Pokazywanie pliku powtórki Uczniom Pokaz aplikacji Czat ze Uczniami Okno czatu Wysyłanie wiadomości do Uczniów Wysyłanie wiadomości podczas Podglądu Tworzenie zdefiniowanych wiadomości Prośby o pomoc Transfer plików Dystrybucja plików Wysyłanie i zbieranie prac Zbieranie prac Narzędzia zdefiniowane przez użytkownika

7 Ponowne uruchamianie oraz wylogowanie Uczniów Moduł zarządzania dostępem do internetu Tworzenie listy Witryn dozwolonych lub zabronionych Dodawanie witryny do listy dozwolonych lub zabronionych Przeglądanie historii internetu Wspólna przeglądarka Używanie wspólnej przeglądarki Blokowanie/Odblokowanie Uczniów we wspólnej przeglądarce 134 Moduł zarządzania dostępem do aplikacji Tworzenie listy aplikacji dozwolonych lub zabronionych Uczniowie nie mogą uruchomid aplikacji z tej listy Przeglądanie historii aplikacji Ankietowanie Uczniów Listy ankiet Zarządzanie wydrukami Używanie zarządzania drukarkami Przeglądanie historii drukowania Kontrola dostępu do urządzeo Profile Nauczyciela Zarządzanie zasobami Ucznia Notatnik Ucznia Konspekt Lekcji Kreator lekcji Listy klas Pasek narzędzi Ucznia Nagradzanie Uczniów KONFIGUROWANIE KOMPUTERA UCZNIA Ustawienia sieciowe Ustawienia sali Ustawienia zabezpieczeo Ustawienia audio Ustawienia interfejsu użytkownika

8 Ustawienia zaawansowane Ustawienia Notatnika Ustawienia usług terminalowych Opcje startowe Ustawienia sieciowe Wybór ucznia Ustawienia administracyjne - Zabezpieczenia Ustawienia administracyjne - Profile Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania MODUŁ EGZAMINACYJNY Konsola egzaminacyjna Interfejs Pytania Interfejs Egzaminy Konfigurowanie kont użytkowników Opcje administracyjne Import/Eksport danych Konsola testowa

9 Zastosowane konwencje W podręczniku użyte są następujące konwencje ułatwiające korzystanie: - Krok po kroku - instrukcje, które powinny zostać wykonane jedna po drugiej, są ujęte w numerowane akapity i umieszczone poniżej wyraźnie wyeksponowanego nagłówka "Aby...". Ponieważ często jest więcej niż jeden sposób wykonania zadania, warianty będą rozdzielone słowem "". Dodatkowe wskazówki oraz wyjaśnienia odnoszące się do instrukcji zostały umieszczone w ramkach i oznaczone nagłówkiem "Uwaga". Określone pozycje z menu są umieszczone wewnątrz nawiasów klamrowych i występują w ciągach, np. {Klient}{Pokaz video}. Zastosowana terminologia Nauczyciel / Komputer sterujący Komputer używany do przejmowania kontroli nad innymi stacjami roboczymi. Klient / Uczeń Stacja robocza kontrolowana z zewnątrz. Dostępny Klient Gdy oprogramowanie Klienta zostanie zainstalowane na stacji roboczej, staje się ona dostępna dla komputera sterującego. Klient musi być dostępny zanim komputer sterujący będzie się mógł z nim połączyć. Znany Klient Po wyszukaniu dostępnych klientów, eklasa przechowuje listę klientów w pliku Client.NSS. To są właśnie znani klienci. Połączony Klient Wszyscy dostępni klienci lub grupy klientów mogą być wybrani do jednoczesnego połączenia. Komputer sterujący może kontrolować tylko tych klientów, z którymi jest połączony. Wybrany Klient Gdy połączony Klient zostanie wybrany, ustanawiane jest połączenie bezpośrednie. Komputer sterujący może wówczas włączyć podgląd, pokaz, wysłać wiadomość do wybranego Klienta. Komputer sterujący może także włączyć tryb obserwacji, sterowania lub współdziałania. Może również przełączać się między klientami, uaktywniając kolejno każdego z nich. 8

10 INSTALACJA Zainstalowanie programu eklasa jest wyjątkowo łatwe. Dzięki opisanym poniżej kilku prostym regułom zainstalujesz i uruchomisz program w bardzo krótkim czasie. Zadecyduj, które funkcje zainstalować Jeśli chcesz kontrolować tę stację roboczą lub pokazywać jej swój ekran, instalujesz Ucznia, czasami zwanego Klientem Jeśli chcesz, by komputer mógł przejmować kontrolę nad innymi maszynami, a jednocześnie możliwe było oglądanie pokazu, instalujesz obie opcje: Nauczyciela i Ucznia. W celu zarządzania i konserwowania komputerów trzeba będzie zainstalować Konsolę techniczną. Pozwala ona korzystać z głównych cech eklasa technikom i zarządcom sieci. Uwaga: eklasa Nauczyciel jest skonfigurowany do użycia protokołu TCP/IP Jakie konwencje nazewnictwa będą używane dla stacji roboczych? eklasa wymaga, by każda stacja robocza miała przydzieloną unikalną nazwę. Sensowna konwencja nazewnictwa komputerów umożliwi wykorzystanie pełnego zakresu funkcji połączeń i administrowania oferowanych przez eklasa. Jeśli komputery w każdej pracowni będą miały nazwy zaczynające się od identyfikatora sali, np. "PK1_PC", będziesz miał możliwość automatycznego podłączenia do komputerów tylko w wybranej sali. Możesz również pozostać przy istniejących nazwach komputerów, które zostały wcześniej przyjęte w Twoim środowisku sieciowym. Którąkolwiek metodę wybierzesz, ważne jest, by móc łatwo zidentyfikować każdy komputer pracując przy konsoli nauczyciela. Teraz jesteś już gotowy do przeprowadzenia instalacji programów eklasa Nauczyciel oraz Uczeń. Wstępne wymagania systemowe Niektóre funkcjonalności eklasa są zależne od obecności pewnych plików/aplikacji. Proszę upewnić się, czy są one dostępne przed rozpoczęciem instalacji eklasa. Ogólne Internet Explorer 5 Service Pack 2 lub nowszy. System Windows 2000/2003/2008/XP/Vista lub Windows 7. 35MB wolnego miejsca na dysku dla instalacji Ucznia. 90MB wolnego miejsca na dysku dla pełnej instalacji. Protokół sieciowy TCP/IP. 9

11 Obsługa klienta typu Thin Client dla Windows oraz usług terminalowych Citrix, a także dla środowiska wirtualnych pulpitów NComputing (X-series & L-series), MiniFrame (SoftXpand) i wielu innych. Moduł egzaminacyjny Kreator egzaminów wymaga MDAC wersji 2.1 lub późniejszej oraz pliku COMCTL32.DLL w wersji 5.80 lub późniejszej. W trakcie instalacji, eklasa sprawdzi, czy te pliki są obecne i poinformuje, jeśli ich brak. Jednakże, jeśli korzystasz z instalacji "cichej" za pomocą narzędzia Zdalnej instalacji eklasa, nie zostaniesz ostrzeżony o braku wymaganych plików. Uwaga: Aby uaktywnić wysyłanie powiadomień o wydrukach do komputera Nauczyciela, instalator dokonuje następujących zmian na komputerach Uczniów: Dostęp sieciowy: zezwalaj na anonimową translację identyfikatorów SID/nazw Dostęp sieciowy: nie zezwalaj na anonimowe wyliczanie kont SAM Dostęp sieciowy: nie zezwalaj na anonimowe wyliczanie kont SAM i udziałów Dostęp sieciowy: zezwalaj na stosowanie uprawnień Wszyscy do anonimowych użytkowników Dostęp sieciowy: ogranicz anonimowy dostęp do nazwanych potoków i udziałów Zapora Windows Włączony Wyłączony Wyłączony Włączony Wyłączony Udostępnianie plików i drukarek na liście wyjątków jest włączone (na komputerach z Windows XP SP2 oraz Windows Vista). Zakres dla portu TCP 139 jest zmieniony z "Podsieć" na "Dowolny komputer" na komputerach z Windows XP SP2. Zasady zabezpieczeń lokalnych Na komputerach z Windows Vista podłączonych do grupy roboczej ustawiane są następujące zasady zabezpieczeń lokalnych: Rozpoczęcie instalacji Włóż dysk instalacyjny eklasa do napędu CD swojego komputera i pozwól mu na automatyczny rozruch. Jeśli się on nie wykona uruchom plik NETSUPMENU.exe z płyty CD. 10

12 Kliknij by wybrać odpowiedni język z menu a następnie wybierz opcje instalacji eklasa. Określ, który instalator ma być użyty: setup.exe, czy plik MSI (dostępny na stronie Jeśli chcesz zainstalować program za pośrednictwem Active Directory, będziesz musiał użyć pliku MSI. Instalator eklasa wyświetli Ekran powitalny. Kliknij Dalej, aby kontynuować. Uwagi: Jeśli masz zamiar zaktualizować system Windows do nowej wersji, upewnij się, że odinstalowałeś eklasa przed rozpoczęciem aktualizacji. eklasa będziesz mógł zainstalować ponownie po zakończeniu instalowania nowego systemu operacyjnego. Jeśli instalujesz na komputerach z nowszymi systemami Windows, upewnij się, że jesteś zalogowany z prawami administratora. Program instalacyjny eklasa Pojawia się ekran powitalny instalatora. Naciśnij przycisk Dalej, by kontynuować. Umowa licencyjna eklasa Zostanie wyświetlona umowa licencyjna. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią i zaznaczenie pola "Zgadzam się". Następnie należy nacisnąć przycisk "Dalej", by kontynuować instalację. Jeśli nie zostanie wyrażona zgoda na przyjęcie warunków licencji poprzez wybranie opcji "Nie zgadzam się" lub naciśnięcie przycisku Anuluj, eklasa nie zostanie zainstalowany, a program instalacyjny przejdzie do ekranu końcowego. Dane licencyjne Wybierz Rejestruj i wprowadź dane licencji dostarczone wraz z programem eklasa. Jeśli testujesz eklasa, wybierz 30-dniową wersję testową i naciśnij Dalej. Wykryto istniejącą instalację Jeśli na komputerze wcześniej było zainstalowane oprogramowanie eklasa, na ekranie zostanie wyświetlone okienko: 11

13 Zmień Zmienia zakres zainstalowanych funkcji programu. Napraw Naprawia błędy instalacji programu. Usuń Odinstalowuje program eklasa z komputera. Zaznacz odpowiednią opcję i naciśnij Dalej. Wybierz typ instalacji Wybierz typ instalacji, która zostanie przeprowadzona na komputerze. 12

14 Ucznia Instaluje program Ucznia. Ta opcja, nazywana też Klientem, powinna być użyta na komputerach, którymi chcemy zdalnie zarządzać. Nauczyciela Instaluje program Nauczyciela. Ta opcja, nazywana też Kontrolerem, powinna być użyta na komputerach używanych do zdalnej kontroli innych komputerów. Specjalistę IT Instaluje konsolę techniczną. Ta opcja powinna być użyta na komputerach służących do zarządzania i konserwacji. Niestandardowa Pozwala wybrać składniki, które zostaną zainstalowane na komputerze. Kliknij Dalej. Jeśli wybrałeś Niestandardowa, wyświetli się okno Instalacji niestandardowej 13

15 Instalacja niestandardowa Wybierz komponenty, które mają zostać zainstalowane na komputerze. Uczeń Instalujemy ten składnik, zwany czasem Klientem, na stacjach roboczych, które mają być kontrolowane z innego komputera. Poprzez zainstalowanie tego komponentu, umożliwiamy komputerowi nauczyciela nawiązanie połączenia z uczniem. Zakres funkcji dostępnych dla uczniów jest ograniczony do tych, które umożliwiają komunikację z nauczycielem, na przykład wysyłania prośby o pomoc. Instaluj Konfigurator Konfigurator Klienta eklasa jest używany do określenia ustawień Uczniów na stacjach roboczych, np. ustawienia protokołu sieciowego, określenia nazwiska ucznia, czy też ustawienia zabezpieczeń. Jeśli wybierzesz komponent Ucznia, będziesz miał możliwość zainstalowania Konfiguratora Klienta.Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz instalować tego komponentu. Komputer ucznia może zostać skonfigurowany poprzez uruchomienie Konfiguratora Klienta w późniejszym etapie instalacji. 14

16 Dodaj skrót do Konfiguratora w menu startowym Zdecyduj, czy chcesz utworzyć skrót do Konfiguratora w menu startowym komputera Ucznia. Korzyścią wynikającą z zainstalowania tego komponentu jest ułatwienie przeprowadzenia zmian konfiguracji w przyszłości. Niekorzystne jest to, że stwarzamy uczniom możliwość dostępu do ustawień i dokonania zmian w konfiguracji. Uwaga: Jeśli instalujesz komponent Nauczyciela, automatycznie zostanie zainstalowany Konfigurator. Konsola Nauczyciela Ten komponent, zwany czasem Komputerem sterującym, powinien być zainstalowany na tych stacjach roboczych, które mają być używane do kontrolowania innych komputerów. Daje on nauczycielom dostęp do wszystkich funkcji eklasa, na przykład podglądania ekranów uczniów lub przeprowadzenia pokazu z własnego komputera. Wybierając ten komponent zainstalujesz również folder Portable Tutor, dzięki któremu będziesz mógł uruchomić Nauczyciela z dysków przenośnych. Uwaga: Jeżeli chcesz, by komputer Nauczyciela mógł być sterowany z innego, możesz zainstalować na nim także komponent Ucznia. Dodaj na pulpit skrót do Konsoli Nauczyciela Zdecyduj, czy chcesz utworzyć na pulpicie ikonę skrótu do Konsoli Nauczyciela. Narzędzie Zdalnej instalacji Narzędzie Zdalna instalacja pozwala wykonać instalację eklasa na wielu komputerach bez konieczności odwiedzania każdej stacji roboczej. Konsola Techniczna (zawiera Zdalną instalację) Ten składnik powinien zostać zainstalowany na komputerach, z których będziesz zarządzać i serwisować inne. Program daje dostęp obsłudze technicznej i administratorom do głównych funkcji pakietu eklasa. Dodaj na pulpit skrót do Konsoli Technicznej Zdecyduj, czy chcesz utworzyć na pulpicie ikonę skrótu do Konsoli Technicznej. Serwer nazw i połączeń Zapewnia prostą i skuteczną metodę odszukania komputerów Uczniów i połączenia się z nimi w przypadku rozbudowanych konfiguracji sieciowych, korzystania z sieci bezprzewodowych. Uwaga: Serwer nazw i połączeń działa jedynie w systemach Windows 2000/XP oraz Samodzielny Kreator egzaminów Kreator egzaminów pozwala utworzyć własne testy egzaminacyjne, wzbogacone o materiały graficzne, nagrania audio i wideo. 15

17 Uwaga: Jeżeli instalujesz komponent Nauczyciela, automatycznie zostanie zainstalowany Kreator egzaminów. Miejsce instalacji: Domyślnie eklasa zostanie zainstalowany w folderze C:\Program Files\eKlasa\eKlasa. Jeśli chcesz zainstalować program w innym folderze, naciśnij Zmień. Kliknij Dalej, by kontynuować. Identyfikacja sali Wpisz nazwę sali, do której chcesz się podłączyć, domyślnie sala będzie miała wpisaną nazwę Eval. Nazwę sali można później zmienić w Konfiguratorze Nauczyciela. Kliknij Dalej, by kontynuować. Gotowy do instalacji programu Aby rozpocząć instalację, kliknij Instaluj. Aby zmienić ustawienia, naciśnij Wstecz. Kliknij Anuluj, aby przerwać pracę instalatora Uwaga: Jeżeli instalujesz Klienta (Ucznia), instalator dokona zmian w pliku System.INI i/lub rejestrze w celu załadowania Klienta w trakcie uruchamiania systemu Windows. eklasa nie zastępuje żadnych istniejących w systemie sterowników. Zakończenie instalacji Aby zakończyć instalację: Zdecyduj, czy chcesz uruchomić Konfigurator Klienta, pozwalający ustalić podstawowe zabezpieczenia i informacje o Kliencie. Zdecyduj, czy chcesz uruchomić narzędzie Zdalnej instalacji, które umożliwia zdalne zainstalowanie i skonfigurowanie programu eklasa na wielu komputerach. Naciśnij Zakończ, by wyjść z programu instalacyjnego. Wyjmij płytę CD i uruchom ponownie komputer. Tworzenie instalacji administratora (sieciowej) Instalacja sieciowa (kopia dystrybucyjna) eklasa jest zaprojektowana, by pomóc administratorom zainstalować program na komputerach w sieci lokalnej w przypadku, gdy nośniki instalacyjne i dane licencyjne nie są dostępne, a przewidywana jest pewna liczba instalacji do wykonania od razu lub w zadanym czasie. 16

18 Ten typ instalacji może być również wykorzystany do ustawienia pewnych opcji eklasa i pozwala zapewnić, że wszystkie instalacje programu zostaną wykonane w ten sam sposób. Raz utworzona kopia dystrybucyjna może być użyta do wykonania standardowej instalacji, instalacji cichej lub jako część zdalnej instalacji. Tworzenie kopii dystrybucyjnej eklasa na serwerze 1. Tworzymy folder na dysku sieciowym dostępnym dla wszystkich komputerów, na których ma być przeprowadzona instalacja. 2. Kopiujemy plik SETUP.EXE z oryginalnego nośnika lub pobrany ze strony Integrit Sp. z o.o. 3. Tworzymy i kopiujemy do tego folderu prawidłowy plik NSM.LIC. Jeżeli plik licencyjny nie jest obecny w folderze w trakcie uruchomienia instalacji, eklasa zostanie zainstalowany przy użyciu domyślnych ustawień licencji testowej. 4. Tworzymy i kopiujemy do tego folderu plik CLIENT32.INI. Uwaga: Można ustawić atrybut "tylko do odczytu" dla folderu sieciowego, by uniknąć zmian w konfiguracji przez nieautoryzowanych użytkowników. Instalowanie eklasa z serwera na poszczególnych stacjach roboczych Na wybranej stacji roboczej przechodzimy do folderu sieciowego zawierającego pliki instalacyjne eklasa.uruchamiamy Setup.exe.Wykonujemy instrukcje z rozdziału "Rozpoczęcie instalacji" Instalacja cicha Cicha instalacja nie wymaga ze strony użytkownika podejmowania jakichkolwiek działań, zapewniając najwygodniejszą metodę wykonania instalacji na wielu komputerach. Aby wykonać cichej instalacji 1. Utwórz kopię dystrybucyjną eklasa zawierającą wymagane pliki instalacyjne. 2. W celu określenia właściwości instalacji, w wierszu poleceń uruchom komendę INSTCFG.EXE /S z folderu zawierającego program eklasa. Pojawi się okno dialogowe opcji konfiguracji instalatora. Wybrane parametry są przechowywane w pliku, o domyślnej nazwie NSS.ini. 3. Wybierz {Plik}{Zapisz} i zapisz plik NSS.ini w folderze zawierającym kopię dystrybucyjną eklasa. 4. W celu wykonania cichej instalacji na wybranym komputerze, z folderu zawierającego kopię dystrybucyjną, uruchom: msiexec /i "eklasa.msi" /qn (instalator MSI) 17

19 setup /S /v/qn (instalator setup.exe) Uwaga: eklasa może zostać zainstalowany przez Active Directory. Obiekt zasad grupy (GPO) instalacji oprogramowania musi zostać zastosowany do jednostek organizacyjnych (OU) zawierających komputery, a nie użytkowników. Prosimy zauważyć, że w celu natychmiastowego dokonania instalacji niezbędne jest włączenie parametru "Zawsze czekaj na sieć przy starcie komputera i logowaniu" w gałęzi Konfiguracja komputera Szablony Administracyjne System Logowanie zasad grupy komputerów, które mają podlegać planowanej instalacji. Ta zmiana wpłynie na czas logowania w przypadku komputerów z systemem Windows XP/2000, dla których ją zastosujemy. Bez tej zmiany do zainstalowania programu niezbędne będzie dodatkowe wylogowanie i zalogowanie. Okno dialogowe opcji konfiguracyjnych instalacji W trakcie wykonywania cichej instalacji lub używania narzędzia zdalnej instalacji, możemy skonfigurować instalację tak, by odpowiadała naszym potrzebom. To okno jest dostępne po uruchomieniu INSTCFG.EXE /S z folderu programu eklasa, jeżeli wykonujemy instalację cichą lub poprzez Narzędzie zdalnej instalacji z zakładki "Ogólne właściwości instalacji". Pozwala ono określić zmienne dla instalatora. Informacje są przechowywane w pliku parametrów o nazwie domyślnej NSS.ini. 18

20 Ikony Zaznacz odpowiednie opcję, aby oznaczyć, które komponenty programu eklasa zostaną zainstalowane na komputerze klienckim. Ogólne Folder instalacyjny Tu określamy folder, w którym zostanie zainstalowany eklasa. Pole pozostawiamy puste, jeśli chcemy zainstalować program w folderze domyślnym: \Program Files\eKlasa. Narzędzie zdalnej instalacji eklasa Narzędzie zdalnej instalacji eklasa dostarcza administratorom możliwość zainstalowania i skonfigurowania eklasa na wielu stacjach roboczych bez konieczności odwiedzania każdej z nich. Otrzymujemy obraz naszej sieci, pozwalający wybrać komputery, na których ma zostać wdrożony program. Przy pomocy Narzędzia zdalnej instalacji możesz: Zdalnie zainstalować pakiet eklasa na wielu stacjach roboczych równocześnie. Uwagi: Utworzyć i załadować określoną konfigurację do wielu stacji roboczych. Zdalnie zaktualizować licencję eklasa na wielu komputerach. Zdalnie odinstalować pakiet eklasa z wielu stacji roboczych równocześnie. W związku z podwyższonym poziomem zabezpieczeń w systemie Windows Vista, funkcja zdalnej instalacji nie może zostać użyta na komputerach, które nie należą do domeny. W trakcie zdalnej instalacji na komputerach z Windows Vista należących do domeny, użytkownik konsoli musi być zalogowany do domeny lub podać dane użytkownika w domenie, który ma prawa lokalnego administratora na komputerze docelowym. Opcje informowania użytkownika w narzędziu zdalnej instalacji nie są dostępne w systemie Windows Vista. Instalowanie Narzędzia zdalnej instalacji W trakcie instalowania eklasa możemy zdecydować, jaką kombinację komponentów włączyć. W celu zainstalowania Narzędzia zdalnej instalacji, wybieramy odpowiednią opcję wraz z innymi potrzebnymi składnikami. 19

21 Uwaga: Narzędzie zdalnej instalacji obsługuje obecnie jedynie systemy Windows XP oraz Planowanie Narzędzie zdalnej instalacji eklasa jest silnym narzędziem, które sprawia, że wdrożenie pakietu eklasa na wielu komputerach jest procesem szybkim i nieskomplikowanym. W celu upewnienia się, że nie ma problemów w użytkowaniu oprogramowania, zalecane jest przeprowadzenie próbnej zdalnej instalacji na małej liczbie stacji roboczych. Pomoże to stwierdzić, czy nie występują konflikty z innymi podobnymi produktami typu pakietów do zdalnego dostępu lub zabezpieczających komputery. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa i ochrony, niezbędne jest posiadanie praw administratora na komputerach, na których wykonywana będzie zdalna instalacja. Zdalna instalacja w systemie Windows XP W celu umożliwienia zdalnej instalacji w systemie Windows XP Professional, niezbędne jest posiadanie dostępu do udziału Admin$ na zdalnym komputerze, by przesłać pakiet do zainstalowania. Domyślnie udział Admin$ nie jest dostępny. W celu włączenia dostępu sieciowego: 1. Spośród Narzędzi administracyjnych wybieramy Zasady zabezpieczeń lokalnych. 2. Wybieramy {Ustawienia zabezpieczeń}{zasady lokalne}{opcje zabezpieczeń} 3. Wybieramy {Dostęp sieciowy: udostępnianie i model zabezpieczeń dla kont lokalnych} 4. Zmieniamy ustawienie zasad na {Klasyczny - uwierzytelnianie użytkowników lokalnych jako samych siebie} Udział Admin$ będzie teraz dostępny i zdalna instalacja może być wykonana prawidłowo. Jeżeli aktualizujemy Microsoft Windows XP Service Pack 1 do Service Pack 2, Zapora Windows domyślnie zablokuje cały ruch sieciowy generowany przez eklasa. W celu umożliwienia prawidłowej pracy programowi eklasa, dostarczamy narzędzie, które skonfiguruje Zaporę Windows. Konfigurowanie Zapory systemu Windows w celu umożliwienia pracy z eklasa. 1. Pobieramy plik ICFCONFIG.EXE Uruchamiamy program na komputerze z zainstalowanym eklasa przy pomocy następującego polecenia: 20

22 ICFCONFIG -e NSS 2. To spowoduje utworzenie wymaganych wpisów na liście wyjątków Zapory systemu Windows i umożliwi prawidłowe funkcjonowanie eklasa. Narzędzie ICFCONFIG może być również użyte do usunięcia produktów eklasa z listy wyjątków Zapory systemu Windows. Uruchomienie Narzędzia zdalnej instalacji 1. Wybieramy Narzędzie zdalnej instalacji eklasa z grupy programów eklasa. Pojawi się główne okno Narzędzia zdalnej instalacji. Główne okno Zdalnej instalacji jest podzielone na sekcje: Pasek menu Pasek menu zawiera rozwijane menu, które mogą być użyte do wywołania rozmaitych funkcji i narzędzi konfiguracyjnych procesu zdalnej instalacji. Lewy panel Zawiera trzy zakładki: Sieć, Dzienniki i Zabezpieczenia. Zakładki Sieć i Zabezpieczenia Wyświetlają w formie drzewa dostępne sieci, domeny i grupy robocze, które mogą zostać wybrane w procesie zdalnej instalacji. 21

23 Zakładka Pliki dzienników Wyświetla w formie drzewa historię poprzednich wdrożeń. Prawy panelw czasie, gdy wybrana jest zakładka Sieć, otrzymujemy ogólne informacje, np. nazwa komputera, system operacyjny, o komputerach należących do wybranej sieci/domeny. Zakładka Dzienniki dostarcza szczegółowego opisu wykonanych uprzednio wdrożeń pogrupowanych w kategorie wg typu. Zakładka Zabezpieczenia również wyświetla informacje dla każdego komputera należącego do wybranej sieci/domeny. Oprócz nazwy komputera, możemy zobaczyć adres IP, określić, czy i która wersja klienta eklasa jest uruchomiona, czy klient jest zabezpieczony hasłem oraz czy ustawiona jest akceptacja połączeń. Mając te informacje, możemy zdecydować, które komputery włączyć lub wykluczyć z planowanego procesu instalacji. Na przykład, jeżeli aktualna wersja klienta eklasa jest już zainstalowana na niektórych stacjach roboczych, możemy je pominąć. Przygotowanie wdrożenia Wybór komputerów do instalacji 1. Z głównego okna wybieramy zakładkę Sieć lub Zabezpieczenia. 2. W lewym panelu pojawia się lista dostępnych sieci, domen i grup roboczych. Listę rozwijamy i zwijamy wciskając + lub -. Uwaga: Możemy również wykonać wdrożenie dla określonych zakresów adresów IP poprzez dodanie odpowiedniego zakresu do drzewa. W tym celu z menu wybieramy {Narzędzia}{Dodaj domenę IP}. 3. Podświetlamy wybraną grupę. 4. Nazwy komputerów należących do zaznaczonej grupy pojawią się w prawym panelu. 5. Wybieramy stacje robocze, które mają podlegać procedurze wdrożeniowej. (Można użyć przycisku myszy wraz z klawiszem Ctrl lub Shift). Zanim zdecydujemy o dołączeniu lub wykluczeniu komputera z grupy, możemy sprawdzić jego właściwości korzystając z prawego przycisku myszy. Wybór typu wdrożenia Możemy wybrać: Pakiet eklasa. Konfigurację Klienta. Plik licencyjny eklasa. 22

24 Odinstalowanie eklasa. Uwaga: Właściwości każdego z powyższych typów zdalnej instalacji mogą być zdefiniowane, jeśli nie jest wygodne natychmiastowe przeprowadzenie instalacji. Zobacz w "Ustawienia zdefiniowane dla przyszłych wdrożeń". Zdalna instalacja pakietu eklasa Po wybraniu stacji roboczych: 1. Wybieramy z głównego menu narzędzia zdalnej instalacji {Instaluj}{Pakiet eklasa Pro} Klikamy prawym przyciskiem na wybranych komputerach i wybieramy Instaluj-Pakiet eklasa Pro. Pojawia się okno Podsumowanie instalacji. To okno dialogowe ukazuje podsumowanie opcji wybranych do instalacji. Jeżeli jest to pierwsza zdalna instalacja, tekst będzie wyświetlony w kolorze czerwonym, by wskazać, że wymagane informacje nie zostały wprowadzone. W celu wprowadzenia lub poprawienia danych, należy nacisnąć przycisk Właściwości. 2. Pojawia się okno Właściwości instalacji. 23

25 3. Wprowadzamy właściwości wdrożenia poprzez wybranie kolejno pięciu zakładek. Zakładka Ogólne Używana do opisania wdrażanego pakietu eklasa oraz określenia, które komponenty mają zostać zainstalowane. Wprowadzamy opis instalowanego pakietu. Jeśli pozostawimy opis pusty, zostanie użyta nazwa/numer wersji pakietu. Naciskamy Przeglądaj i wybieramy folder zawierający pakiet eklasa, który chcemy zainstalować. Najlepiej, gdy będzie to folder zawierający kopię dystrybucyjną eklasa. Zobacz w rozdziale "Tworzenie instalacji administratora (sieciowej)" tego podręcznika. Naciskamy Edytuj, by określić składniki do zainstalowania. Pojawi się okno dialogowe Opcje konfiguracyjne instalacji. (Pełny opis w rozdziale "Okno dialogowe opcji konfiguracyjnych instalacji") Uwaga: Ze względu na sposób obsługiwania ponownego uruchamiania przez Narzędzie zdalnej instalacji, możemy pozostawić okienko Uruchom ponownie komputer niezaznaczone. Jest ono przydatne w przypadku cichej instalacji, kiedy również korzystamy z okna opcji konfiguracyjnych instalacji.po wprowadzeniu danych, wybieramy {Plik}{Zapisz}, by zapisać plik NSS.ini do folderu zawierającego kopię dystrybucyjną eklasa. Wybieramy {Plik}{Zakończ}, by powrócić do okna dialogowego Właściwości instalacji. 24

26 Zakładka Opcje Informacji dostarczonych przez zakładki Sieć i Zabezpieczenia używamy do stwierdzenia, na których komputerach eklasa jest już zainstalowany. Następnie możesz: Zignorować te komputery, zaznaczając okienko kontrolne "Pomiń komputery z uruchomionym eklasa". Zaktualizować komputery do najnowszej wersji zaznaczając okienko "Aktualizuj wszystkie systemy do bieżącej wersji". Po zdalnej instalacji pakietu, możemy potwierdzić uruchomienie Klienta poprzez zaznaczenie "Sprawdź działanie Klienta po ponownym uruchomieniu". By mieć pewność, że opcja działa, należy, korzystając z zakładki Uruchom ponownie komputer, upewnić się, czy stacje robocze są automatycznie uruchamiane ponownie po instalacji. Zakładka Akceptacja Należy wziąć pod uwagę, czy komputery będą używane w czasie rozpoczęcia zdalnej instalacji. Możesz wybrać: Zainstalować eklasa natychmiast. Na stacjach roboczych nie pojawi się żadne zgłoszenie instalacji. Ostrzec użytkownika przed rozpoczęciem instalacji eklasa. Użytkownik otrzyma zgłoszenie instalacji i musi wcisnąć OK, by instalacja mogła się wykonać. Użytkownicy nie mogą anulować tego procesu. Pozwolić użytkownikom na odłożenie instalacji. Możemy określić, ile razy użytkownik może odłożyć instalację. Jeśli użytkownik zdecyduje się odłożyć instalację na później, będzie pytany ponownie po upływie godziny lub przy ponownym uruchamianiu komputera, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Zakładka Wiadomość Można zdefiniować wiadomość, która zostanie wyświetlona na każdym komputerze w trakcie trwania instalacji. Zakładka Uruchom ponownie komputer Uwaga: Jeśli została wybrana weryfikacja uruchomienia klienta (w zakładce Opcje), należy wybrać opcję wymuszającą natychmiastowe ponowne uruchomienie stacji roboczych. 1. Zalecaj użytkownikom ponowne uruchomienie. Po zakończeniu instalacji, zostanie wyświetlona wiadomość z prośbą o ponowne uruchomienie komputera w dogodnym dla użytkownika momencie. Nie należy wybierać 25

27 tej opcji, jeżeli dotyczy nas Uwaga powyżej. 2. Żądaj ponownego uruchomienia komputera. Na ekranie zostanie wyświetlona wiadomość informująca o konieczności ponownego uruchomienia komputera w celu zakończenia instalacji. 3. Wymuszaj ponowne uruchomienie. Na końcu procesu instalacji, zostanie wyświetlona informacja o ponownym uruchomieniu komputera. Użytkownik zostanie poinformowany, za ile sekund komputer rozpocznie się ponowne uruchamianie komputera. 4. Automatyczne ponowne uruchomienie, jeśli nikt nie był zalogowany na komputerze. Ponowne uruchomienie zostanie rozpoczęte automatycznie. 4. Po wprowadzeniu danych na wszystkich zakładkach, naciskamy przycisk OK, by powrócić do okna dialogowego Podsumowania instalacji. Możemy przejrzeć i ewentualnie poprawić parametry. 5. Wciskamy Instaluj, by rozpocząć instalację. Pojawi się wskaźnik postępu wdrażania, pozwalający na monitorowanie przebiegu instalacji na każdej stacji roboczej. Zakładka dziennika pozwala monitorować przebieg procesu wdrożenia na każdej stacji roboczej. Zakładka stanu wyświetla etap wdrożenia na każdym z komputerów. Na przykład: instalacja może być zakończona na jednym komputerze, ale nadal trwać na innych. 6. Po zakończeniu instalacji naciskamy Zamknij, by wrócić do głównego okna Narzędzia zdalnej instalacji. 26

28 Zdalna instalacja konfiguracji klienta Używając narzędzia zdalnej instalacji eklasa, możemy zdalnie wdrożyć określoną konfigurację klienta, rozsyłając odpowiedni plik. 1. Wybieramy stacje robocze. 2. Wybieramy z menu głównego narzędzia zdalnej instalacji {Instaluj}{Konfiguracja klienta} Używamy prawego przycisku myszy na wybranych stacjach roboczych, po czym wybieramy Instaluj-Konfiguracja klienta. 3. Pojawia się okno Podsumowanie instalacji. 4. Wybieramy Właściwości, by wprowadzić szczegółowe informacje o instalacji. 5. Naciskamy przycisk Przeglądaj, by określić folder zawierający konfigurację klienta, która ma być wdrożona. Domyślnie, plik konfiguracyjny nazywa się CLIENT32.INI i jest przechowywany w folderze, w którym zainstalowano eklasa. 6. Naciskamy przycisk Edytuj, by uzyskać dostęp do Konfiguratora klienta i dokonać zmian w konfiguracji. 7. W celu zapewnienia natychmiastowej zmiany ustawień, domyślnie usługa Klienta zostanie automatycznie zatrzymana i uruchomiona ponownie. Jeśli nie jest to konieczne, nie zaznaczamy okienka "Uruchom ponownie usługę klienta". 8. Naciskamy OK, by powrócić do okna dialogowego podsumowania wdrożenia. Zawartość pliku konfiguracyjnego może być przeglądana poprzez kliknięcie na nazwie pliku. 9. Naciskamy Instaluj. Pojawi się okno postępu wdrażania, pozwalające monitorować stan instalacji. 10. Po zakończeniu wciskamy przycisk ekranowy Zamknij. 27

29 Zdalna instalacja pliku licencji eklasa W trakcie instalowania pakietu eklasa plik licencyjny jest wysyłany do każdej stacji roboczej. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, gdy informacje licencyjne muszą zostać zaktualizowane. Na przykład, gdy dokupiono dodatkowe licencje i należy zaktualizować plik licencyjny, by je uwzględnić. Używając Narzędzia zdalnej instalacji możemy zdalnie zaktualizować plik na stacjach roboczych użytkowników. 1. Wybieramy odpowiednie stacje robocze. 2. Wybieramy z głównego menu polecenie {Instaluj}{Plik licencji eklasa} Używamy prawego przycisku myszy na wybranych stacjach roboczych, po czym wybieramy Instaluj-Plik licencji eklasa. 3. Pojawia się okno Podsumowanie wdrożenia. 4. Wybieramy Właściwości, by wprowadzić szczegółowe informacje o wdrożeniu. 5. Wciskamy Przeglądaj, by określić folder zawierający licencję, którą chcemy zainstalować. Domyślna nazwa pliku to NSM.LIC. 6. W celu zapewnienia natychmiastowej zmiany ustawień, domyślnie usługa Klienta zostanie automatycznie zatrzymana i uruchomiona ponownie. Jeśli nie jest to konieczne, nie zaznaczamy okienka "Uruchom ponownie usługę klienta". 7. Naciskamy OK, by powrócić do okna dialogowego podsumowania wdrożenia. Zawartość pliku licencyjnego może być przeglądana poprzez kliknięcie na nazwie pliku. 8. Naciskamy Instaluj. Pojawi się okno postępu wdrażania, pozwalające monitorować stan instalacji. 9. Po zakończeniu wciskamy przycisk ekranowy Zamknij. Zdalna deinstalacja Używając Narzędzia zdalnej instalacji eklasa możemy zdalnie odinstalować pakiet eklasa. 1. Wybieramy odpowiednie stacje robocze. 2. Wybieramy z głównego menu polecenie {Instaluj}{Odinstaluj eklasa} Używamy prawego przycisku myszy na wybranych stacjach roboczych, po czym wybieramy Instaluj-Odinstaluj eklasa. 3. Pojawia się okno Podsumowanie wdrożenia. 4. Wybieramy Właściwości, by wprowadzić szczegółowe informacje o wdrożeniu. Pojawia się okno dialogowe Odinstaluj eklasa. 5. Wprowadzamy właściwości wdrożenia poprzez wybranie kolejno czterech zakładek. 28

30 Zakładka Ogólne Dostarcza informacji o pakiecie, który ma zostać odinstalowany. Zakładka Akceptacja Należy wziąć pod uwagę, czy komputery będą używane w czasie rozpoczęcia zdalnej instalacji. Możesz: Odinstalować eklasa natychmiast. Na stacjach roboczych nie pojawi się żadne zgłoszenie. Ostrzec użytkownika przed rozpoczęciem deinstalacji eklasa. Użytkownik otrzyma zgłoszenie i musi wcisnąć OK, by deinstalacja mogła się rozpocząć. Użytkownicy nie mogą anulować tego procesu. Pozwolić użytkownikom na odłożenie deinstalacji. Możemy określić ile razy użytkownik może odłożyć deinstalację. Jeśli użytkownik zdecyduje się odłożyć operację, na później, będzie pytany ponownie przy ponownym uruchamianiu komputera. Zakładka Wiadomość Można zdefiniować wiadomość, która zostanie wyświetlona na każdym komputerze w trakcie trwania deinstalacji. Zakładka Uruchom ponownie komputer W celu całkowitego usunięcia wszystkich plików eklasa, stacje robocze muszą zostać uruchomione ponownie. 1. Żądaj ponownego uruchomienia komputera. Na ekranie zostanie wyświetlona wiadomość informująca o konieczności ponownego uruchomienia komputera w celu zakończenia procesu deinstalacji. 2. Wymuszaj ponowne uruchomienie. Na końcu procesu wdrożenia, zostanie wyświetlona informacja o ponownym uruchomieniu komputera. Użytkownik zostanie poinformowany, za ile sekund komputer rozpocznie się ponowne uruchamianie komputera. 3. Automatyczne ponowne uruchomienie, jeśli nikt nie był zalogowany na komputerze. Ponowne uruchomienie zostanie rozpoczęte automatycznie. 6. Po wprowadzeniu danych na wszystkich zakładkach, naciskamy przycisk OK, by powrócić do okna dialogowego Podsumowania wdrożenia. Możemy przejrzeć i ewentualnie poprawić wprowadzone parametry. 7. Wciskamy Instaluj, by rozpocząć deinstalację. Pojawi się okno postępu wdrażania, pozwalające monitorować stan instalacji. 8. Po zakończeniu wciskamy przycisk ekranowy Zamknij. Ustawienia zdefiniowane dla przyszłych instalacji Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy chcemy odłożyć instalację i wykonać ją w dogodniejszej porze dnia. Przy pomocy Narzędzia zdalnej instalacji możemy przygotować ustawienia, które zostaną użyte w przyszłości i określić, kiedy wykonać wdrożenie. 29

31 Uwaga: Stacje robocze, na których mają zostać przeprowadzone operacje wybieramy dopiero, gdy jesteśmy gotowi do uruchomienia wdrożenia. Przygotowanie ustawień dla przyszłego wdrożenia 1. Wybieramy z głównego menu polecenie {Instaluj}{Konfiguracja}. 2. Pojawia się okno dialogowe listy wdrożeń. Wybieramy odpowiedni typ wdrożenia (pakiet, konfiguracja klienta, plik licencyjny, deinstalacja) 3. Wciskamy Właściwości i wprowadzamy wybrane ustawienia. 4. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień, wybieramy Zamknij, by powrócić do okna głównego Narzędzia zdalnej instalacji. Uruchomienie wdrożenia 1. Wybieramy odpowiednie stacje robocze. Sprawdź w rozdziale "Przygotowanie wdrożenia" 2. Wybieramy z głównego menu polecenie {Instaluj} 1. Używamy prawego przycisku myszy na wybranych stacjach roboczych, po czym wybieramy Instaluj. 2. Wybieramy odpowiedni typ wdrożenia. 3. Pojawia się okno Podsumowanie wdrożenia pokazujące wstępnie zdefiniowane ustawienia. Mogą być edytowane, jeśli jest taka potrzeba. 4. Wciskamy Instaluj, by rozpocząć operację. Pliki dziennika W czasie użycia Narzędzia zdalnej instalacji, zapisywana jest informacja o każdym wdrożeniu, czy to będzie instalacja pakietu, czy aktualizacja licencji, kopiowanie konfiguracji, czy też deinstalacja programu. Dziennik dostarcza użytecznych informacji o poprzednich instalacjach za każdym razem, gdy korzystamy z narzędzia. Zapis jest przechowywany w pliku dziennika. Podgląd plików dziennika 1. W głównym oknie Narzędzia zdalnej instalacji wybieramy zakładkę Dzienniki. 30

32 2. W lewym panelu okna głównego, rozwijamy lub zwijamy drzewo, by zobaczyć opis wdrożeń każdego typu, datę i godzinę wdrożenia oraz stacje robocze, na których odbyła się zdalna instalacja. 3. Po wybraniu elementu w lewym panelu, informacje o zaznaczonym wdrożeniu pojawiają się w prawym panelu. Drukowanie pliku dziennika 1. Wybierz odpowiedni plik dziennika. 2. Wybierz z menu głównego polecenie {Dziennik}{Drukuj}. Usuwanie pliku dziennika 1. Wybierz odpowiedni plik dziennika Wybierz z menu głównego polecenie {Dziennik}{Usuń}. Zdalna instalacja eklasa Tryb sali eklasa pozwala w szybki i prosty sposób przypisać komputery do poszczególnych sal i przeprowadzić zdalną instalacje programu Ucznia na tych komputerach. Nauczyciel wybiera Salę na początku lekcji i łączy się ze wszystkimi komputerami w tej Sali. Uwaga: Jeśli potrzebujesz zainstalować zdalnie program Ucznia w całej swojej sieci lub bardziej zaawansowanych opcji powinieneś użyć narzędzia Zdalnej instalacji eklasa. Możesz do niego przejść klikając przycisk Sieć w kreatorze instalacji eklasa bądź później, wybierając {Start}{Programy}{eKlasa}{eKlasa Zdalna Instalacja}. 1. W oknie startowym eklasa wybierz Sala 2. Pojawi się okno zdalnej instalacji. 31

33 3. Wpisz nazwę Sali, do której chcesz przypisać komputery. 4. Lista rozwijana zawiera wszystkie dostępne domeny i grupy robocze, możesz także określić zakres adresów IP wybierając opcję Dodaj domenę IP z listy. 5. Wybierz odpowiednia grupę, dostępne komputery będą wyświetlone na liście Dostępne Komputery. 6. Wybierz komputer(y), na których chcesz zainstalować program Ucznia i kliknij przycisk Dodaj. Komputery te zostaną przeniesione do listy Wybrane Komputery. 7. Naciśnij przycisk Koniec, by rozpocząć instalację. Pojawi się okno postępu instalacji, które pozwoli kontrolować przebieg zdalnej instalacji na każdym z komputerów. 8. Program Ucznia zostanie zainstalowany na wybranych komputerach. Zostaną one przypisane do wybranej sali. Uwaga: Okno dialogowe Zdalnej instalacji możesz wywołać również z konsoli Nauczyciela. Wybierz z menu głównego {Szkoła}{Konfiguracja Ustawienia sieciowe} i kliknij przycisk Instaluj. 32

34 URUCHOMIENIE EKLASA Ten rozdział pomoże rozpocząć pracę z programem eklasa. Ważne jest, by w trakcie używania eklasa pamiętać, że komputer przejmujący kontrolę nad innymi stacjami roboczymi zwany jest Nauczycielem (ang. Tutor) lub Komputerem sterującym (ang. Control), a komputery kontrolowane zwane są Klientami lub Uczniami. Uwaga: W tej części podręcznika zakładamy, że eklasa został już zainstalowany. Jeśli tego nie zrobiono, należy wykonać instalację korzystając z rozdziału "Instalacja". Rozpoczęcie pracy z programem eklasa Po zainstalowaniu Klient jest automatycznie ładowany i uruchamiany na stacjach roboczych uczniów przy starcie systemu Windows. W celu uruchomienia programu sterującego eklasa, należy wybrać {Start}{Programy}{eKlasa}{eKlasa Nauczyciel} lub skorzystać z odpowiedniej ikony znajdującej się na pulpicie. Po załadowaniu eklasa pojawi się okno powitalne, dzięki któremu możesz zainstalować program Ucznia na komputerach w klasie klikając przycisk Klasa. Jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie Ucznia w obrębie całej sieci, bądź potrzebujesz bardziej zaawansowanych opcji, naciśnij przycisk Sieć. Aby po prostu uruchomić program Nauczyciela naciśnij przycisk Początek, który wywoła Kreatora lekcji. Uwaga: Możesz ustawić automatyczne podłączanie klientów podczas startu programu wybierając {Szkoła}{Konfiguracja}{Wybór ucznia} z menu głównego. Przydatną funkcją eklasa jest Kreator lekcji, który pozwala nauczycielowi wstępnie zaplanować zakres funkcjonalny i tematyczny planowanej lekcji. Wygodny kreator klasy prowadzi nas przez ten proces. Pojawia się on przy uruchomieniu programu. Jego każdorazowe pojawianie się może zostać wyłączone w razie potrzeby. W trakcie ładowania programu Nauczyciela, sieć zostanie przeszukana w celu odnalezienia komputerów Uczniów. Podczas wyszukiwania wyświetlana jest informacja o przeszukiwaniu sieci. Ikona ostrzeżeń podświetli komputery, z którymi nie możesz się połączyć. Najedź wskaźnikiem myszki na tę ikonę, by wyświetlić przyczynę niepowodzenia połączenia. Wszyscy połączeni klienci są reprezentowani przez ikony wyświetlane w oknie sterowania. Interfejs Nauczyciela można rozszerzyć na pełen ekran klikając przycisk F11. Uzyskamy wówczas więcej miejsca na miniaturki ekranów uczniów. 33

35 Uwaga: Aby zapobiec automatycznemu łączeniu się konsoli technicznej z komputerem Nauczyciela, upewnij się, że Klient eklasa jest zainstalowany oraz zaznaczona jest opcja Włącz akceptację ze strony użytkownika w Konfiguratorze Klienta. Przed nawiązaniem połączenia konieczne będzie jego zaakceptowanie. Okno Sterowania Okno sterowania jest głównym interfejsem służącym do: Konfigurowania komputera sterującego Łączenia się z komputerami uczniów Zarządzania danymi klientów Wybierania ucznia, z którym chcemy pracować Wybierania zadań do wykonania Pasek tytułu Pasek wskazuje, że jesteśmy w oknie sterowania i wyświetla nazwę komputera sterującego eklasa. Pasek menu Pasek menu zawiera szereg opuszczanych menu, które mogą być użyte do wywołania rozmaitych funkcji i narzędzi konfiguracyjnych. Opuszczane menu mogą być użyte zarówno do wybrania stacji roboczych, z którymi będziemy 34

36 pracować, jak i podzielenia uczniów na zespoły. Pasek narzędzi Pasek narzędzi zawiera skróty do najczęściej używanych funkcji programu. Kliknięcie wybranego elementu pozwala wywołać funkcję bez konieczności wyszukiwania polecenia w menu. Umieszczenie strzałki kursora na ikonie powoduje wyświetlenie krótkiego opisu jego funkcji. Dla wygody, niektóre funkcje zostały zgrupowane pod jedną ikoną np. Pokaż, Pokaz wideo, Pokaż powtórkę. Jeśli chcemy, możemy jednakże dodać je jako oddzielne ikony na pasku. Aby zmienić wyglądu paska narzędzi, wybierz polecenie {Widok}{Pasek narzędzi - Dostosuj} lub kliknij na pasku prawym przyciskiem myszki. Pasek szybkiego podglądu Pasek szybkiego podglądu jest stosowany do przełączania się pomiędzy podłączonymi aktualnie klientami. Naciśnięcie przycisku klienta pozwala nam natychmiast zobaczyć ekran jego komputera. Aby włączyć/wyłączyć pasek szybkiego podglądu wybierz z menu polecenie {Widok}{Pasek narzędzi Szybki podgląd}. Pasek szybkiego uruchamiania Pasek uruchamiania pozwala uruchomić zapamiętaną wcześniej aplikację na komputerze ucznia bez konieczności korzystania z menu. Naciśnięcie przycisku spowoduje natychmiastowe uruchomienie aplikacji na komputerze wybranego klienta lub na komputerach całej wybranej grupy. Pasek szybkiego uruchamiania można włączyć/wyłączyć wybierając polecenie {Widok}{Pasek narzędzi Uruchamianie} z menu głównego. Pasek lekcji Pasek lekcji pozwala utworzyć lekcję i dostarcza narzędzi do zarządzania trwającą lekcją. Wskaźnik postępu podpowiada, w której fazie realizacji konspektu lekcji się znajdujemy i pokazuje czas pozostały do końca. W celu włączenia/wyłączenia paska lekcji wybieramy z menu polecenie {Widok}{Pasek narzędzi Konspekt lekcji}. Pasek grup Dopóki nie zdefiniujemy grup klientów, na tym pasku widoczna będzie tylko jedna grupa: "Wszyscy". Po zdefiniowaniu grupy na pasku grup pojawi się jej nazwa wraz z liczbą członków. Korzystając z przycisków grup na pasku możemy 35

37 dodawać, usuwać oraz zmieniać właściwości grup. Gdy wybierzemy odpowiednia grupę uczniów, wyświetlana nazwa grupy oraz ikona mogą być zmienione po wybraniu z menu głównego okna sterowania polecenia {Grupa}{Dostosuj} lub {Grupa}{Właściwości}. W celu włączenia/wyłączenia paska grup wybieramy z menu polecenie {Widok}{Pasek narzędzi Grupy}. Widok listy Widok listy wyświetla aktualnie połączonych klientów i grupy. Możemy przełączać tryb widoku pomiędzy dużymi i małymi ikonami, listą oraz widokiem szczegółowym korzystając z menu {Widok}. Gdy umieścimy wskaźnik myszy na ikonie klienta, zostanie wyświetlona miniatura ekranu komputera Ucznia. Właściwości Klienta, takie jak wyświetlana nazwa i ikona, można zmienić wybierając z menu rozwijanego polecenie {Klient}{Dostosuj} lub {Klient}{Właściwości.}. Uwaga: Identyfikatory uczniów mogą być zdefiniowane także w trakcie rejestracji uczniów. Lista uczniów może być oglądana w następujących trybach: Widok Normalny Monitorowanie Podgląd audio Internet Aplikacje 36

38 Ankietowanie Drukowanie Komunikatory Urządzenia Podgląd Klawiatury Tablica Interaktywna Kliknij ikonę po lewej stronie okna sterowania lub wybierz z menu {Widok}{Widok normalny/ Monitorowanie/ Podgląd audio/ Internet/ Aplikacje/ Ankietowanie/ Drukowanie/ Komunikatory/ Urządzenia/ Klawiatury/ Tablica}. Domyślnym trybem jest widok normalny. Uwaga: Miniaturki komputerów uczniów można oglądać również w trybie pełnoekranowym po naciśnięciu klawisza F11. Pasek stanu Pasek stanu jest wyświetlany w dolnej części okna sterowania. Pokazuje stan komputera sterującego, liczbę połączonych klientów i liczbę elementów w folderze. Aby włączyć/wyłączyć pasek stanu wybierz {Widok}{Pasek stanu}. Pasek narzędzi nauczyciela Pasek narzędzi Nauczyciela dostarcza Nauczycielowi szczegółów na temat obecnie trwającej lekcji a pozwana na dostęp do istotnych funkcji programu, gdy ten jest zminimalizowany. Nauczyciel może uruchomić daną opcje klikając odpowiednia ikonę Czat, Wiadomość, Ogłoszenie, Pokaz, Zablokuj/Odblokuj, Wygaś oraz Blokuj wszystko. Gdy zmaksymalizujemy konsolę Nauczyciela, Pasek narzędzi zniknie i każde ustawienie w nim wprowadzone będzie widoczne w oknie konsoli. Aby wyłączyć pasek narzędzi Nauczyciela wybierz {Widok}{Aktualne ustawienia - Interfejs użytkownika} z menu rozwijanego i odznacz opcję Pokaż pasek narzędzi nauczyciela po zminimalizowaniu. 37

39 Uwaga: Na komputerze ucznia może być aktywowany także pasek narzędzi Ucznia, który zapewnia informacje o trwającej lekcji. Automatyczne logowanie Uczniów Jeśli dla komputerów w sali lekcyjnej zastosowana została konwencja nazewnictwa, możesz automatycznie zalogować Uczniów, aby zaoszczędzić czas na początku lekcji. Aby automatycznie zalogować Uczniów: 1. Wybierz komputer(y) Ucznia(ów), które chcesz zalogować. 2. Wybierz z rozwijanego menu {Klient}{Logowanie} kliknij ikonę Zarządzaj na pasku narzędzi i wybierz Logowanie. 3. Pojawi się okno autologowania. 4. Wpisz Nazwę logowania, Hasło oraz Domenę i naciśnij przycisk Nazwa logowania. Po pomyślnym zalogowaniu w oknie pojawi się nazwa użytkownika. 5. W tym oknie możesz także podejrzeć ekran Ucznia wybierając go i klikając przycisk Widok. 6. Po zakończeniu operacji kliknij przycisk Zamknij. Rejestracja uczniów eklasa domyślnie będzie wyświetlał w oknie sterującym nazwy komputerów. Może się zdarzyć, że chcielibyśmy zobaczyć na ekranie właściwe imię, nazwisko ucznia lub zebrać od uczniów więcej danych. Opcja rejestracji uczniów pozwala nauczycielowi zapytać uczniów o dodatkowe informacje. Uwaga: Możesz również zmienić identyfikatory stacji klienckich edytując dane na zakładce Ogólne we właściwościach klienta. Monitowanie uczniów o rejestrację: 1. Jeśli potrzebne są dane konkretnych uczniów, zaznacz odpowiednie ikony w oknie sterowania. W przeciwnym wypadku, by poprosić wszystkich o wprowadzenie danych, nie zaznaczaj żadnej z ikon. 2. Wybierz z menu polecenie {Szkoła}{Rejestracja uczniów} Naciśnij ikonę Rejestracja uczniów na pasku narzędzi. 3. Wybierz spośród dostępnych opcji Zapisz się. 4. Pojawia się okno dialogowe rejestracji uczniów. Nauczyciel może teraz 38

40 określić, jakie informacje studenci będą zobowiązani podać. Uwaga: Rejestracja uczniów zostanie uruchomiona również w przypadku zaznaczenia opcji "Utwórz listę obecności" w kreatorze lekcji. Okno dialogowe rejestracji uczniów To okno dialogowe pozwala nauczycielowi utworzyć własny formularz rejestracyjny, w którym studenci zostaną poproszeni o podanie danych. Zaznaczając nazwisko ucznia, nauczyciel może także włączyć podgląd ekranu ucznia lub przeprowadzić z nim czat. Informacje o lekcji Jeśli trzeba, do formularza rejestracyjnego wysyłanego do uczniów możemy dołączyć następujące dane: nazwisko nauczyciela, temat zajęć, oraz nazwę sali. Uwaga: Jeśli łączysz się ze Uczniami za pomocą trybu Sali pole Sala będzie wyświetlać nazwę Sali zdefiniowaną podczas uruchamiania tego trybu i nie może być zmienione. Wymagane dane o studencie Decydujemy, o jakie informacje poprosimy Uczniów. Do formularza możemy dodać dwa pola własne. 39

41 Uwaga: Jeśli wybrana jest opcja Pobierz nazwę załogowanego użytkownika, pola Imię i Nazwisko będą zaznaczone na szaro, a jako nazwa ucznia przyjęta zostanie nazwa logowania. Automatyczny zapis listy obecności Dane zebrane przy rejestracji klientów mogą być wyświetlane w formie raportu listy obecności, ale zostaną utracone, jeśli komputer sterujący rozłączy się. Jeśli chcemy przechowywać kopię listy obecności, należy zaznaczyć tę opcję. Program zapyta nas o nazwę pliku, jego lokalizację i format (CSV, HTML lub XML). Naciskamy Rejestruj, by wysłać formularz do uczniów. Możemy obserwować postęp rejestracji uczniów. Gdy wszyscy się zapiszą, naciskamy Zamknij. Ikony klientów w oknie sterowania będą teraz opisane przy pomocy danych uzyskanych w czasie rejestracji. Wyrejestrowanie Na końcu lekcji możemy przywrócić domyślne wartości nazwom klientów poprzez użycie opcji Wyrejestruj. 1. Wybieramy z menu okna sterowania {Szkoła}{Rejestracja uczniów} Naciskamy ikonę Rejestracja uczniów na pasku narzędzi. 2. Z dostępnych poleceń wybieramy Wyrejestruj. Potwierdzamy zamiar wyrejestrowania uczniów. Lista obecności Dane zebrane w trakcie rejestracji mogą być oglądane w raporcie listy obecności, ale będą utracone, gdy komputer sterujący rozłączy się. 1. Wybieramy z menu okna sterowania {Szkoła}{Rejestracja uczniów} Naciskamy ikonę Rejestracja uczniów na pasku narzędzi. 2. Spośród dostępnych poleceń wybieramy Listę obecności. Uwaga: Jeżeli chcemy zachować kopię listy obecności, należy się upewnić, że zaznaczono opcję "Automatyczny zapis listy obecności" w oknie dialogowym rejestracji uczniów. Lista obecności może być zapisana w formacie CSV, HTML lub XML. Wyświetlanie nazw logowania uczniów W trakcie rejestrowania możemy, zamiast prosić Uczniów o podanie imion i nazwisk, użyć ich nazw logowania. 1. Wybieramy z menu okna sterowania {Widok}{Aktualne ustawienia - Interfejs użytkownika}. 2. Zaznaczamy okienko "Wyświetl nazwy użytkownika uczniów". 3. Naciskamy OK. 40

42 Zapamiętanie nazw logowania uczniów Włączamy tę opcję, by na stałe zapamiętać nazwy logowania uczniów. 1. Wybieramy z menu okna sterowania {Widok}{Aktualne ustawienia Interfejs użytkownika}. 2. Zaznaczamy "Zapamiętaj nazwy użytkownika/hasła uczniów". 3. Naciskamy OK. Praca z układem pracowni Po wybraniu klasy lub grupy, możesz rozmieścić ikony klientów w oknie sterowania tak, by odzwierciedlały rzeczywiste rozmieszczenie stanowisk w pracowni. Możesz również zmienić wyświetlane tło, co umożliwia dalsze dostosowanie wyglądu okna sterowania. Układy pracowni mogą być zapisywane i dołączane do zdefiniowanego Profilu nauczyciela. Rozmieszczenie ikon 1. Wybieramy ikonę klienta i przesuwamy ją we właściwe miejsce 2. Wybieramy polecenie {Układ}{Zapisz układ jako} z menu okna sterowania. 3. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Zapisz plik układu klasy. 4. Wpisujemy nazwę pliku. 5. Naciskamy Zapisz. Załadowanie wcześniej zapisanego układu 1. Wybieramy polecenie {Układ}{Wczytaj układ } z menu okna sterowania. 2. Wybieramy preferowany układ pracowni i naciskamy Otwórz. Blokowanie układu 1. Rozmieść ikony klientów na odpowiednich pozycjach. 2. Wybierz polecenie {Układ}{Zablokuj układ} z menu rozwijanego okna sterowania. 3. Ikony klientów będą na stałych pozycjach i nie będzie można ich przenieść. Uwaga: Aktualny układ klasy może zostać wydrukowany. Aby to uczynić wybierz {Układ}{Drukuj układ} z menu okna sterowania. Ustawianie tła Oprócz dopasowania położenia ikon klientów, by odzwierciedlały układ pracowni, 41

43 możemy także wybrać inny obrazek, aby uatrakcyjnić tło i uwypuklić zmiany w rozmieszczeniu ikon. Uwaga: Wygląd tła obsługuje pliki.bmp,.png oraz obrazy przezroczyste. Aby ustawić tło 1. Wybieramy polecenie {Układ Ustaw tło) z menu okna sterującego. 2. Pojawia się okno dialogowe Ustaw tło. 3. Wybieramy lokalizację pliku graficznego, którego chcemy użyć. Domyślnie pliki BMP są przechowywane w folderze programu eklasa. Pokazany jest podgląd wybranego obrazka. 4. Wybieramy sposób wyświetlania obrazu, by określić położenie obrazu. Jeśli wybierzemy rozmieszczanie sąsiadująco, możemy zaznaczyć opcję Wyrównaj klientów do kaskadowych obrazów. 5. Jeżeli jest to potrzebne, wybieramy kolor tła. 6. Naciskamy OK, by umieścić tło w oknie sterowania 7. Po wybraniu tła dla istniejącego układu pracowni, wybieramy {Układ Zapisz układ }, by zaktualizować ustawienia. Jeśli chcemy utworzyć nowy układ pracowni wybieramy z menu polecenie {Układ Zapisz układ jako}. 42

44 Jeśli chcemy wyczyścić aktualnie wybrane tło, wybieramy z menu polecenie {Układ - Wyczyść tło}. Zarządzanie energią Włączanie/wyłączanie komputerów Zużycie energii wiąże się głównie z wydzielaniem ciepła, co stanowi poważną przeszkodę w osiąganiu wysokiej wydajności. Nowsze procesory są większe i szybsze, chłodzenie ich może być dużym problemem. W ciągu ostatnich pięciu lat oszczędność energii związanej z milionami działających komputerów, a niekiedy setkami w jednej firmie, z lekceważonego zagadnienia urosła do rangi pierwszorzędnego problemu Techniki zarządzania energią pozwalają sprzętowi i oprogramowaniu zminimalizować zużycie energii. Polegają one na wyłączaniu części urządzeń w czasie, gdy nie są intensywnie użytkowane. Znaczy to, że komputer jest gotów do pracy, gdy my chcemy go użyć i oszczędza energię, gdy na nim nie pracujemy. Włączanie komputerów klientów eklasa Jeżeli stacje robocze są wyposażone w odpowiednie karty sieciowe, obsługujące pakiety Wake-on-LAN, oraz BIOS obsługujący tę funkcję, możemy zdalnie włączyć komputery uczniowskie. Komputery muszą znajdować się na liście znanych komputerowi nauczyciela. Pakiety Wake-On-LAN wysyłane z komputera nauczyciela powodują włączenie wybranych stacji roboczych. Włączanie komputerów Klientów 1. Zaznaczyć ikony reprezentujące komputery, które chcemy włączyć. 2. Wybrać z menu głównego {Klient}{Włączanie/Wyłączanie Włącz} Nacisnąć ikonę Zarządzaj na pasku narzędzi i wybrać Włącz. 3. Komputery Klientów włączą się. Uwaga: Komputery znajdujące się na liście znanych mogą być włączone poprzez wybranie z menu startowego systemu {Start}{Programy} {eklasa}{eklasa Włącz komputery} Wyłączanie komputerów eklasa stosuje w celu wyłączania komputerów funkcję APM (Advanced Power Management) systemu Windows. Możliwość stosowania funkcji APM wymaga obecności zasilacza i płyty głównej typu ATX. Komputer sterujący może zdalnie wyłączyć stację roboczą klienta przy użyciu funkcji zarządzania komputerami eklasa. Wyłączenie komputerów Klientów eklasa 1. Upewniamy się, czy na komputerach klientów pozamykano wszystkie aplikacje. 43

45 eklasa Wybieramy wyłączyć. 3. Wybieramy z menu okna sterowania polecenie {Klient}{Włączanie/ Wyłączanie Wyłącz} ikony reprezentujące komputery, które mamy zamiar Naciskamy ikonę Zarządzaj na pasku narzędzi i wybieramy Wyłącz 4. Wybieramy ikonę Wyłącz z paska narzędzi, jeśli jest widoczna. Komputery Klientów wyłączą się. Wyszukiwanie i łączenie się ze Uczniami Okno dialogowe konfiguracji komputera sterującego używane jest do określenia, w jaki sposób komputer sterujący łączy się z klientami w trakcie uruchamiania systemu. Możemy: Przeszukiwać sieć i połączyć się z klientami o określonych nazwach. Połączyć się ze uczniami z listy znanych klientów. Połączyć się ze uczniami w określonej sali. Utworzyć "klasę" i pozwolić klientom na dołączanie do niej. Uwagi: Jeżeli klienci nie są odnajdywani, może to oznaczać, że eklasa nie został skonfigurowany do przeglądania odpowiednich sieci. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Konfigurowanie przeglądania sieci w eklasa Jeżeli Serwer nazw i połączeń jest skonfigurowany, program Nauczyciela może użyć informacji tam zawartych zamiast używać przeszukiwania sieci. Wyszukiwanie i łączenie się z klientami Wybieramy polecenie {Szkoła}{Konfiguracja} z menu okna sterowania. 2. Wybieramy Wybór ucznia. 3. Zaznaczamy "Wyszukaj i połącz ze uczniami o nazwie zaczynającej się od:". 4. Wprowadzamy pierwsze znaki nazwy klientów, z którymi chcemy się połączyć. Na przykład, wpisanie Klasa1 spowoduje połączenie z komputerami o nazwach: Klasa1_PC1, Klasa1_PC2 itd. 5. Naciskamy OK. 6. Naciskamy Tak, by zastosować zmiany. 7. Komputer sterujący połączy się ze wszystkimi odszukanymi klientami i wyświetli odpowiadające im ikony w oknie sterującym. Połączeni klienci zostaną dodani do listy znanych klientów.

46 Uwagi Jeśli stacja robocza była niedostępna w trakcie uruchamiania komputera sterującego, można połączyć się z nią później, naciskając ikonę Odśwież na pasku zadań w widoku listy. Spowoduje to ponowne przeszukanie sieci i połączenie z kolejnymi klientami, którzy spełniają zadane kryteria. Ważne jest, by zachować logiczne konwencje nazw stacji roboczych. Jeśli konieczna jest zmiana nazwy któregokolwiek z komputerów, prosimy przejrzeć rozdział Konfigurowanie komputera ucznia. Jeżeli jest to potrzebne, na komputerze klienta po połączeniu może być wyświetlana widomość. Proszę sprawdzić w rozdziale Konfigurowanie komputera ucznia. Ikona ostrzeżenia będzie wyświetlana przy komputerze, z którym nie mogliśmy się połączyć. Najedź na niego wskaźnikiem myszy, aby poznać powód braku połączenia. Połączenie z listą znanych klientów 1. Wybieramy polecenie {Szkoła}{Konfiguracja} z menu okna sterowania 2. Wybieramy Wybór ucznia. 3. Zaznaczamy "Połącz z listą uczniów. 4. Naciskamy OK. 5. Naciskamy Tak, by zastosować zmiany. 6. Komputer sterujący połączy się ze wszystkimi odszukanymi klientami i wyświetli odpowiadające im ikony w oknie sterującym. Połączeni klienci zostaną dodani do listy znanych klientów. Połączenie ze uczniami w trybie Sali eklasa pozwala w szybki i prosty sposób połączyć się z komputerami w wybranej Sali. Intuicyjny kreator startowy pozwala na przypisanie komputerów do poszczególnych Sal oraz szybka zdalną instalację oprogramowania Ucznia na tych maszynach. Na początku lekcji nauczyciel po prostu wybiera, z którą zdefiniowaną Salą chce się połączyć. Studenci w salach mają także możliwość dołączenia się do utworzonych Sal. Ustawienia Sal mogą być także zmieniane na komputerach Ucznia przy pomocy programu eklasa Konfigurator. Uwaga: Studenci w salach mogą zostać tak skonfigurowani, aby mogli ręcznie dołączyć do Sali przy pomocy ikony Ucznia na pasku zadań. Jeśli ikona ta jest ukryta i niewidoczna na pasku zadań, Uczeń może nadal ręcznie dołączyć do Sali poprzez uruchomienie programu setroom.exe. Ten plik jest umiejscowiony w folderze programu na lokalnej maszynie. Łączenie ze Uczniami 1. Wybieramy polecenie {Szkoła}{Konfiguracja} z menu okna sterowania. 45

47 2. Wybieramy Wybór ucznia. 3. Zaznaczamy opcje Połącz z uczniami w Sali(ach) i wpisujemy nazwę Sali. 4. Jeśli chcesz być powiadamiany o podłączaniu się ucznia zaznacz opcję Akceptuj przemieszczających się uczniów (po zaznaczeniu tej opcji będzie trzeba ręcznie łączyć się ze uczniami, którzy dołączyli do Sali w trakcie zajęć i są oznaczeni ikonką wykrzyknika). 5. Zaznacz Monituj przy uruchomieniu, jeśli chcesz pozwolić nauczycielowi wybrać podczas uruchamiania programu Salę, z którą chce się połączyć. 6. Naciśnij OK. 7. Naciśnij Tak, aby ponownie wczytać konfiguracje programu Nauczyciela. 8. Nauczyciel połączy się ze wszystkimi znalezionymi Uczniami i wyświetli ich ikony w oknie sterowania. Uwaga: Ikona ostrzeżenia pojawi się przy komputerach, z którym nie możesz się połączyć. Najedź wskaźnikiem myszki na tą ikonę, aby wyświetlić przyczynę niepowodzenia połączenia Lista znanych uczniów Lista znanych klientów jest spisem dostępnych klientów znalezionych w sieci. Dane są przechowywane w pliku Client.NSS. Lista może być aktualizowana przy użyciu okna dialogowego Modyfikuj listę znanych. Uwaga: Używając listy klas, możesz zapisać więcej niż jedną listę znanych Klientów, z których każda będzie przechowywana oddzielnie. Pliki Client.NSS będą zawierały nazwę klasy np. Klient_Historia Rok 2.NSS. Dodawanie dostępnych klientów do listy znanych 1. Wybieramy polecenie {Szkoła}{Modyfikuj listę znanych} z menu okna sterowania. 2. Pojawia się okno dialogowe Modyfikuj listę znanych. 46

48 3. W polu tekstowym obok przycisku Przeglądaj wprowadzamy początek nazwy klienta. 4. Naciskamy Przeglądaj. 5. Pojawia się komunikat o przeglądaniu sieci lokalnej. 6. Wszyscy klienci spełniające zadane kryteria pojawiają się na liście dostępnych uczniów. 7. Wybieramy ikonę klienta i wciskamy Dodaj. 8. Klient pojawia się w spisie znanych. 9. Naciskamy Zamknij. 10. Komputer sterujący połączy się ponownie ze znanymi klientami i wyświetli odpowiadające im ikony w oknie sterującym. Usuwanie klienta z listy znanych 1. Wybieramy polecenie {Szkoła}{Modyfikuj listę znanych} z menu okna sterowania 2. Pojawia się okno dialogowe Modyfikuj listę znanych. 3. Wybieramy klienta z listy znanych. 4. Naciskamy Usuń. 5. Klient jest dostępny, ale nie jest częścią spisu znanych. 6. Naciskamy Zamknij. 7. Ikon klienta zostanie usunięta z okna sterowania. Uwaga: W celu połączenia z usuniętym Klientem musimy wykonać przeglądanie sieci i dodać go do listy znanych. 47

49 Tworzenie klasy i pozwolenie uczniom na dołączanie się Tradycyjnym sposobem nawiązania połączenia ze uczniami jest dla nauczyciela przeglądanie sieci lokalnej w celu odszukania określonych komputerów. Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy studenci nie są osiągalni lub sami chcą podłączyć się do konkretnego komputera nauczycielskiego. Ta funkcja pozwala nauczycielowi utworzyć "klasę", do której studenci będą mogli dołączyć samodzielnie. Uwaga: Funkcja dostępna tylko dla połączeń TCP/IP. Tworzenie klasy, do której studenci mogą dołączyć 1. Wybieramy polecenie {Szkoła}{Konfiguracja Wybór ucznia} z menu okna sterowania, by zmienić domyślny sposób nawiązywania połączeń. 2. Zaznaczamy Udostępnij klasę i pozwól uczniom na przyłączyć się. 3. Wprowadzamy nazwisko nauczyciela i temat lekcji. Dane te pojawią się na komputerach uczniów przy próbie dołączenia do klasy. 4. Naciskamy OK. 5. W celu zastosowania zmian natychmiast naciskamy Tak. 6. Pojawia się Kreator lekcji. Jeśli trzeba, wprowadzamy parametry lekcji. 7. Naciśnij OK. 8. Pojawia się okno dialogowe dołączania do klasy. Widzimy listę uczniów i próby dołączenia do klasy 9. Gdy wszyscy studenci dołączą do klasy, naciskamy Wykonano. Możemy rozpocząć zajęcia z podłączonymi uczniami. 48

50 Dołączanie do klasy Komputery uczniów, które mają zainstalowany program klienta eklasa mogą przeglądać sieć w poszukiwaniu "klas". 1. Na komputerze ucznia na pasku zadań klikamy dwukrotnie ikonę klienta eklasa. 2. Wybieramy z menu okna klienta {Polecenia}{Dołącz do klasy}. 3. Pojawia się okno dialogowe dołączania do lekcji natychmiast rozpoczyna się poszukiwanie udostępnionych w sieci "klas". 4. Podświetlamy odpowiednią klasę i naciskamy ikonę Dołącz. 5. Po nawiązaniu połączenia zamykamy okno dialogowe. Identyfikator podłączonego ucznia pojawi się na komputerze sterującym. Uwaga: Opcja uzupełniającą Dołączanie do klasy są Listy klas. Pozwala to Nauczycielowi tworzyć i zapisywać wiele list znanych Uczniów, dzięki czemu Nauczyciel będzie mógł na początku lekcji wczytać stosowną listę i automatycznie połączyć się z komputerami Uczniów. Rozłączenie się klienta podczas aktywnej sesji Podczas trwania aktywnej sesji może się zdarzyć, że studenci nieumyślnie się rozłączą np. restartując przypadkiem swój komputer. Przy każdym rozłączeniu się Ucznia pojawia się wiadomość informująca, który Uczeń się rozłączył, możesz ją wyłączyć klikając OK, bądź też poczekać, aż odliczanie dobiegnie końca i informacja ta zniknie sama pozwalając Ci kontynuować pracę. Wyświetlanie tej wiadomości może zostać wyłączone, jeśli jest taka potrzeba. Wyłączanie powiadomienia o rozłączeniu 1. Wybierz z menu okna sterowania {Widok}{Aktualne ustawienia Interfejs użytkownika}. 2. Zaznacz opcję Rozłączanie w tle i kliknij OK. Następnym razem po rozłączeniu się Ucznia nie wyświetli się żadna wiadomość. Uwaga: Aby automatycznie połączyć się ponownie z uczniem, gdy ten będzie dostępny, upewnij się, że opcja Automatyczne ponowne przyłączanie uczniów jest zaznaczona w menu okna sterowania {Widok}{Aktualne ustawienia Interfejs użytkownika}. Konfigurowanie przeglądania podsieci w eklasa Jeśli w sieci występuje kilka podsieci TCP/IP, musimy skonfigurować eklasa, by uwzględnić je przy wyszukiwaniu klientów. Przed skonfigurowaniem eklasa do przeglądania podsieci IP dobrze jest 49

51 zrozumieć, jak skonstruowane są adresy IP, a w szczególności, co to jest adres emisji. Prosimy zapoznać się z rozdziałem Zrozumienie adresów IP. Konfigurowanie Nauczyciela do przeglądania podsieci IP 1. Wybieramy polecenie {Szkoła}{Konfiguracja} z menu okna sterowania. 2. Wybieramy opcję Ustawienia sieciowe. 3. Klikamy przycisk Ustawienia w ramce Przeglądanie. 4. Pojawi się Konfigurator przeglądania klientów TCP/IP. 5. Naciskamy Dodaj i wprowadzamy, jeśli jest nam znany, adres emisji dla sieci, którą chcemy przeglądać. W celu umożliwienia programowi eklasa ustalenia adresu emisji, naciskamy Więcej i wprowadzamy docelowy adres IP, wraz z maską podsieci lub wprowadzamy zakres adresów IP. 50

52 Uwagi: 6. Naciskamy OK. W trakcie dodawania adresu zdalnej podsieci należy upewnić się, że wpisany jest także adres emisji dla sieci lokalnej. Jeśli go zabraknie, komputer sterujący nie znajdzie żadnego klienta lokalnego podczas przeszukiwania sieci. Niektóre routery zapobiegają przesyłaniu pakietów emisji pomiędzy sieciami WAN. W takim przypadku nawet przy prawidłowej konfiguracji, komputer sterujący nie będzie mógł przeglądać zdalnych podsieci. Zrozumienie adresów IP Adres IP składa się z 4 bajtów, z których każdy liczy 8 bitów o wartościach 1 lub 0. Daje to przestrzeń adresową od do Każdy adres IP jest podzielony na dwie części: sieciową, identyfikującą sieć, w której znajduje się urządzenie oraz lokalną, która identyfikuje konkretne urządzenie (hosta). Maska podsieci (Subnet Mask) definiuje miejsce podziału między częścią sieciową adresu, a częścią hosta. Maska podsieci jest także liczbą czterobajtową. Każdy bit o wartości 1 w masce podsieci wskazuje, że odpowiedni bit adresu IP należy do części sieciowej adresu. Na przykład, jeżeli mamy adres IP o wartości i masce podsieci to: Adres IP Maska podsieci Adres IP binarnie Maska podsieci binarnie Część sieciowa adresu IP Część hosta adresu IP Część sieciowa adresu IP Część hosta adresu IP Dlatego, gdy wysyłamy pakiet IP pod adres , właściwie wysyłamy ten pakiet do urządzenia nr 21 w sieci W powyższym przykładzie sieć mogłaby mieć 256 adresów urządzeń, 51

53 od 0 do 255. Jednakże dwa adresy urządzeń, pierwszy i ostatni, w każdej sieci IP są zarezerwowane. Zarezerwowany adres z wszystkimi bitami w części hosta adresu IP równymi 0, to Adres Sieci (Network Address), a ten z wszystkimi bitami o wartości 1, to Adres Emisji (Broadcast Address). W naszym przykładzie sieci : jest adresem sieci jest adresem emisji. Implementacja eklasa w środowisku Serwera Terminali Komputer sterujący eklasa może połączyć się z klientami w środowisku Serwera Terminali. Dla ułatwienia implementacji eklasa udostępnia do pobrania pakiet konfiguracyjny, który poprowadzi użytkownika przez proces instalacji i konfiguracji. Po zakończeniu instalacji, możemy skonfigurować komputer sterujący tak, by wyszukał klientów serwera terminali. Uwaga: Serwer Terminali i inni klienci typu "thin client" nie mogą być skonfigurowani, by używać Serwera nazw i połączeń eklasa. 1. Wybieramy polecenie {Szkoła}{Konfiguracja} z menu okna sterowania. 2. W opcji Konfiguracja wybieramy Ustawienia sieciowe. 3. Klikamy przycisk Ustawienia w ramce Przeglądanie. Pojawi się Konfigurator przeglądania klientów TCP/IP Możemy dodać do listy ustawienia dotyczące serwera terminali. Naciskamy Dodaj 4. Pojawi się okno Wpisz adres IP do przeglądania, ale by wpisać zakres adresów dla Serwera Terminali klikamy Więcej>>. 52

54 eklasa W oknie ustawień zaawansowanych wprowadzamy adres IP naszego serwera terminali oraz zakres numerów portów przydzielony dla klientów serwera terminali. Naciskamy OK, podane informacje pojawią się na liście. Następne wciśnięcie OK akceptuje wyświetlone adresy emisji. 6. Naciskamy OK, by zaakceptować nowe ustawienia TCP/IP. W celu natychmiastowego zastosowania zmian naciskamy Tak. 7. Teraz możesz wyszukać klientów serwera terminali. Uwaga: Ustawienia Serwera terminali dla ucznia mogą zostać zmienione w Konfiguratorze eklasa. Używanie Serwera Nazw do wyszukania Uczniów Serwer Nazw lub Brama eklasa dostarczany jest jako opcjonalny składnik instalacji. Jego celem jest zapewnienie prostej i niezawodnej metody lokalizowania oraz łączenia się z komputerami Ucznia w środowisku sieci LAN i sieci bezprzewodowych. Może to być szczególnie przydatne, gdy Studenci przenoszą laptopy z klasy do klasy, co stwarza trudności w ich odnajdowaniu. Raz skonfigurowany komputer Ucznia będzie łączył się z Serwerem Nazw podczas uruchamiania, rejestrując swoją obecność oraz aktualny adres IP na Serwerze. Po stronie Nauczyciela, podczas poszukiwania Uczniów, używany jest raczej Serwer Nazw, niż przeglądanie sieci z użyciem protokołu UDP. Program Nauczyciela używa adresów IP zapisanych na Serwerze nazw i połączeń. Serwer Nazw może być użyty w każdym trybie wyboru uczniów. 53

55 eklasa Używanie Serwera Nazw zamiast tradycyjnej opcji Przeszukiwania cechuje się następującymi korzyściami: Zwalnia nas z potrzeby przeszukiwania sieci w celu znalezienia komputerów Uczniów. Zmniejsza czas potrzebny na znalezienie Uczniów. Nie ma potrzeby konfiguracji i sprawdzania wpisów adresu emisji w konfiguracji Nauczyciela. Bardziej niezawodna metoda połączenia w środowisku sieci bezprzewodowej LAN. Nauczyciel używa aktualnego adresu IP w trakcie zestawiania połączenia. Zapobiega to problemom, gdy laptop Ucznia zmieni punkt dostępowy i otrzyma nowy adres IP. Studenci w różnych podsieciach maja możliwość przyłączyć się do udostępnionej klasy bez potrzeby definiowania dodatkowego adresu Przeglądania na komputerze Ucznia. Aby użyć Serwera Nazw należy spełnić poniższe wymagania: Musi on być zainstalowany na komputerze, do którego będą mieli dostęp wszyscy Nauczyciele i Studenci. Musi posiadać statyczny adres IP. Komputery Nauczyciela i używania Serwera Nazw. Uczniów muszą być skonfigurowane do Serwer Nazw, komputer Nauczyciela oraz Ucznia muszą posiadać ten sam klucz bezpieczeństwa Serwera Nazw. Instalacja i konfiguracja Serwera Nazw Serwer nazw i połączeń lub Brama został zaprojektowany tak, aby działać na komputerze dostępnym tak z komputera Nauczyciela jak i Ucznia. Zatem musi mieć ustalony stały adres IP. Serwer Nazw może zostać zainstalowany na komputerze jako samodzielny komponent, bądź wraz z innymi komponentami eklasa. W czasie instalowania eklasa wybierz Serwer nazw i połączeń z menu niestandardowej instalacji. Ponadto należy skonfigurować właściwości Serwera (Bramy). Po zakończeniu instalacji pojawi się okno Narzędzia konfiguracji bramy eklasa. Można uruchomić to okno także później klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę Bramy w zasobniku systemowym lub z menu konsoli Bramy. Uwaga: W celu wyświetlenia ikony Bramy e zasobniku systemowym wybierz {Start}{Programy}{Autostart}{eKlasa Konsola Serwera Nazw}. Konfiguracja Bramy/Serwera Nazw obejmuje adres IP komputera pełniącego funkcję Bramy oraz Klucze Bezpieczeństwa. Te same informacje musza być 54

56 wpisane na komputerach Ucznia oraz Nauczyciela, by uwierzytelnić polaczenie pomiędzy różnymi komponentami. Gdy opcje połączeń w modułach Nauczyciela i Ucznia zostaną skonfigurowane do użycia Serwera Nazw, przy każdym uruchomieniu Ucznia, bieżący adres IP zostanie zarejestrowany na Serwerze. Z kolei Nauczyciel, podczas uruchamiania, będzie wyszukiwał Uczniów zgodnie z wybraną metodą, ale najpierw przeszukując Serwer nazw, a dopiero potem przy zastosowaniu protokołu UDP. Uwaga: Jeśli łączymy się ze Uczniami poprzez Serwer nazw i połączeń w trybie Sali lub udostępniania klasy, konieczne jest wprowadzenie ustawień Serwera nazw i połączeń na komputerze nauczyciela, zarówno w konfiguracji Nauczyciela jak i Klienta. Konfiguracja Bramy zakładka Ustawienia ogólne Poniższe okno dialogowe używane jest do skonfigurowania ustawień Bramy (Serwera Nazw). Możesz dostać się do okna dialogowego na końcu instalacji, gdy pojawi się ono automatycznie, bądź poprzez ikonę Bramy eklasa w zasobniku systemowym. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie i wybierz opcję Konfiguruj bramę. Okno dialogowe możesz także wywołać z menu Konsoli Bramy, wybierając {Plik}{Konfiguruj Bramę}. Ewentualnie możesz uruchomić plik Pcigwcfg.exe z folderu programu eklasa. Uwaga: W celu wyświetlenia ikony Bramy na pasku zadań systemu wybierz {Start}{Programy}{Autostart}{eKlasa Konsola Serwera Nazw}. Porty i interfejsy nasłuchu Nasłuch na wszystkich interfejsach IP Zainstalowana Brama domyślnie będzie używać lokalnego adresu(ów) IP i będzie komunikować się przez porcie 443. Nasłuch na określonych interfejsach IP Jeśli komputer, na którym zainstalowaliśmy Bramę posiada wiele zainstalowanych kart sieciowych możesz dodać konkretne adresy IP, których będziesz używał. Naciśnij Dodaj i wpisz odpowiednią wartość. Uwaga: Adres IP komputera Bramy i klucz bezpieczeństwa musi być ustawiony zarówno na komputerze Nauczyciela, jak i Ucznia. Częstość pakietów zarządzania komunikacją CMPI (sek.:) Podczas konfiguracji połączeń z Bramą komputer Klienta okresowo potwierdza swoją dostępność przesyłając status do Bramy. Domyślnie pakiety są wysyłane co 60 sekund, lecz jeśli chcesz, możesz zmienić tę wartość. 55

57 Pliki dziennika zdarzeń Podczas trwającej sesji aktywność Bramy jest rejestrowana w pliku tekstowym, domyślnie GW001.LOG. Może to być przydatne podczas sprawdzania, który Klient i Nauczyciel byli podłączeni do Bramy. Lokalizacja: Domyślnie plik dziennika zdarzeń jest przechowywany w folderze programu eklasa tzn.:..\program files\integrit\eklasa\gw001.log. Naciśnij Przeglądaj, aby ustawić inną ścieżkę do pliku. Maks. Rozmiar pliku(kb): Po jakimś czasie plik dziennika zdarzeń może osiągnąć dość duży rozmiar. Możesz tego uniknąć, określając maksymalny rozmiar pliku. Gdy limit ten zostanie osiągnięty informacje zawarte w pliku zostaną zastąpione nowymi zdarzeniami. Uwaga: Aby zmiany wprowadzone w pliku dziennika zdarzeń zostały zrealizowane, należy uruchomić ponownie usługę Gateway32. Konfiguracja Bramy zakładka Klucze bezpieczeństwa Dostęp do Bramy/Serwera Nazw jest chroniony poprzez użycie Klucza bezpieczeństwa. Brama nie zaakceptuje połączenia od Ucznia lub Nauczyciela, dopóki Klucz bezpieczeństwa Bramy nie jest określony, a na komputerach Ucznia i Nauczyciela nie wprowadzono tego samego klucza. Brama zezwala na użycie wielu kluczy, przynajmniej jeden musi być określony. Naciśnij Dodaj", aby podać klucz. Musi on zawierać minimum 8 znaków. Konfiguracja Bramy zakładka Licencje Wyświetla wszystkie licencje umieszczone w folderze eklasa, jeśli nie posiadasz połączenia z internetem możesz tu ręcznie aktywować licencje. Wymagany jest kod aktywacji, aby go uzyskać skontaktuj się z firmą eklasa, bądź swoim dystrybutorem. Naciśnij przycisk Aktywuj i wpisz kod. Następnie będziesz musiał uruchomić ponownie Serwer Nazw. Uwaga: Jeśli połączenie internetowe jest dostępne, licencja zostanie aktywowana automatycznie i nie będzie potrzeby ponownego uruchamiania Serwera Nazw. Praca z grupami eklasa dostarcza wyrafinowanych funkcji grupowania, które pozwalają tworzyć grupy uczniów i zarządzać nimi. Do grupy, jako całości możemy zastosować następujące funkcje: - 56

58 Pokaz Dystrybucja plików Skanowanie Uruchamianie Wiadomości Blokowanie/Odblokowanie Obsługa multimediów Wysyłanie/Zbieranie prac Czat Tworzenie grupy 1. Wybieramy polecenie {Grupa}{Nowy} z menu okna sterowania Naciskamy ikonę Dodaj grupę na pasku grup Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranej ikonie klienta i wybieramy Dodaj do grupy i wybieramy Nowy. 2. Pojawi się okno dialogowe dodawania grupy. Wpisujemy nazwę i opis grupy. Następnie kreator pomoże nam w tworzeniu grupy. Nowoutworzona grupa w celu ułatwienia dostępu pojawi się jako zakładka na pasku grup. Zmiana członków grup 1. Wybieramy polecenie {Grupa}{Właściwości} z menu okna sterowania. Naciskamy ikonę Właściwości grupy na pasku grup. Naciskamy ikonę Właściwości grupy w oknie sterowania. 2. Wybieramy zakładkę Członkowie i wybieramy klienta, którego chcemy dodać lub usunąć z grupy. 3. Naciskamy OK, gdy skład grupy nam odpowiada. 1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranej ikonie klienta i wybieramy polecenie Usuń z grupy 57

59 Liderzy grup Pracując ze zdefiniowanymi grupami klientów, komputer sterujący może wyznaczyć jednego z członków grupy na Lidera grupy. Nominowany lider może przejmować kontrolę nad grupą, wykonując wiele zadań, które może wykonywać nauczyciel. Nauczyciel nie traci kontroli nad całością, gdy lider pełni swe funkcje i w każdej chwili może mu odebrać status lidera. W celu wybrania funkcji, które mają być dostępne dla lidera grupy wybieramy polecenie {Widok}{Aktualne ustawienia Liderzy grup} z menu okna sterowania Połączenia lidera grupy mogą być wyświetlane, co pozwoli łatwo zauważyć połączenia pomiędzy Liderem Grupy i jej uczniami w każdym widoku. Zaznacz Pokaż połączenia Lidera grupy, aby skorzystać z tej opcji. Domyślnie, wszystkie funkcje lidera grupy są włączone. Można je wyłączyć kasując zaznaczenie odpowiednich opcji. Wyznaczanie Lidera grupy 1. Zaznaczamy odpowiednią grupę na pasku grup. 2. Wybieramy odpowiednią ikonę klienta. 3. Wybieramy polecenie {Klient}{Lider grupy} z menu okna sterowania. Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranym kliencie i wybieramy polecenie Lider grupy. 58

60 Ikona klienta w oknie sterowania zostanie wyróżniona, by wskazać, że klient pełni funkcje lidera grupy. Pasek połączenia wskazujący, z którymi Uczniami połączony jest Lider grupy, może zostać wyświetlony dzięki opcji Pokaż połączenia Lidera grupy znajdującej się w menu okna sterowania {Widok}{Aktualne ustawienia Liderzy grup}. Różne grupy będą oznaczone różnymi kolorami pasków połączeń, widocznymi w innych widokach z wybraną opcją Duże ikony. Klient otrzyma wiadomość informującą go, że otrzymał status lidera grupy. Program sterujący lidera grupy można uruchomić klikając ikonę lidera grupy utworzoną w obszarze powiadomień systemu lub na pasku Ucznia. Uwagi: Pomimo, że klient może należeć do wielu grup, może być liderem tylko jednej grupy na raz. Każda zdefiniowana grupa może mieć lidera, nawet, jeżeli jeden z członków grupy jest juz liderem innej. Nauczyciel może cały czas monitorować wszystkich klientów, z liderami grup włącznie. Zawieszanie liderów grup W trakcie zajęć, gdy liderzy grup pełnią swe funkcje, nauczyciel może zechcieć wykonać jakieś zadanie bez przeszkadzania liderom w wykonywanych właśnie pracach. Zamiast usuwania liderów pojedynczo i ponownego przydzielania im praw, Nauczyciel może jednym poleceniem zawiesić w prawach wszystkich liderów grup, a następnie im je przywrócić. Aby zawiesić liderów grup 1. Wybierz polecenie {Szkoła}{Zawieś liderów grup} z menu okna sterowania. 2. Wszyscy liderzy grup zostaną zawieszeni. Aby przywrócić prawa liderom grup 59

61 1. Wybierz polecenie {Szkoła}{Zawieś liderów grup} z menu okna sterowania. 2. Prawa wszystkich liderów grup zostaną przywrócone. Usuwanie praw liderów grup Nauczyciel w każdej chwili może odebrać status lidera grupy każdemu z klientów. Aby usunąć lidera grupy 1. W oknie sterowania zaznaczamy grupę zawierającą określonego klienta. 2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie klienta i wybieramy polecenie Lider grupy Wybieramy polecenie {Klient}{Lider grupy} z menu okna sterowania. Klient otrzyma wiadomość informującą o odebraniu praw lidera grupy. Dostosowywanie ikon Klienta oraz Grupy Ikony Ucznia oraz Grupy wyświetlane w oknie sterowania mogą zostać zmienione, aby spełnić indywidualne wymagania. Mamy możliwość wyboru obrazka, a następnie możemy go przypisać do nazwy komputera bądź zalogowanego użytkownika. Dostosowywanie ikon Klienta i/lub Grupy 1. Wybierz {Klient}{Dostosuj} lub {Grupa}{Dostosuj} z menu okna sterowania. 2. Pojawi się okno dialogowe Dopasowywanie obrazu. Wybierz jedną z trzech zakładek: Wszystkie komputery Przypisuje wybrany obrazek do nazwy komputera Zalogowany użytkownik Przypisuje obrazek do nazwy użytkownika, niezależnie od komputera, do którego zaloguje się Uczeń. Opcja jest nadrzędna w stosunku do przypisania obrazka do nazwy komputera. Grupy Pozwala Ci przypisać obrazek to każdej grupy Uczniów. 3. Wybierz z listy nazwę Klienta lub Grupę i naciśnij przycisk Modyfikuj. Jeśli używana jest opcja nazw logowania, naciśnij Dodaj i wpisz nazwę logowania Ucznia. 4. Kliknij Przeglądaj w celu znalezienia odpowiedniego obrazka ikony. Domyślne biblioteki (*.ncl) są umieszczone w folderze programu. Możesz 60

62 też użyć własnoręcznie wybranego obrazka. Wybierz obraz i kliknij OK. Powtórz ten proces dla każdego Klienta i Grupy. 5. Aby zakończyć naciśnij OK. Uwaga: Indywidualne ikony Klienta i Grupy mogą zostać zmienione we właściwościach wybranego elementu. Wybierz {Klient}{Właściwości}{Szczegóły} lub {Grupa}{Właściwości} z menu okna sterowania. Wybierz Dostosuj w ramce Prezentacja. UŻYTKOWANIE EKLASA W tym rozdziale Dowiemy się, jak w pełni skorzystać z bogactwa funkcji dostępnych dla Nauczyciela, począwszy od zainicjowania sesji zdalnego sterowania, skończywszy na kontrolowaniu i zarządzaniu pracą użytkowników komputerów. Blokowanie/odblokowanie myszy i klawiatur W trakcie pokazu, myszy i klawiatury Klientów są automatycznie blokowane. Można je zablokować także w innych przypadkach. Możemy zablokować/ odblokować jedynie tych klientów, którzy są połączeni. Klawiatura i mysz mogą być blokowane oddzielnie, jeśli jest to wymagane. Z menu okna sterowania wybieramy {Widok}{Aktualne ustawienia Interfejs użytkownika - Uczeń}. Aby zablokować Klientów 1. Wybierz klientów lub grupy, które chcesz zablokować. 2. Z menu okna sterowania wybierz polecenie {Klient}{Zablokuj klawiaturę/mysz}. Z paska narzędzi wybierz Zablokuj. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym kliencie i wybierz polecenie Zablokuj klawiaturę/mysz. 3. Na ekranie klienta pojawi się domyślny obraz informujący o zablokowaniu klawiatury i myszy. Aby odblokować klientów 1. Z menu okna sterowania wybierz polecenie {Klient}{Odblokuj klawiaturę/mysz}. Z paska narzędzi wybierz Odblokuj. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie klienta i wybierz polecenie Odblokuj klawiaturę/mysz. 61

63 Wygaszanie ekranów zablokowanych klientów 1. Wybieramy z menu okna sterowania polecenie {Widok}{Aktualne ustawienia Interfejs użytkownika - Uczeń}. 2. Zaznaczamy Wygaś ekran w czasie blokowania myszy i klawiatury. 3. Naciskamy OK. 4. Wybieramy klienta(-ów) lub grupę klientów, których chcemy zablokować. 5. Z menu okna sterowania wybieramy polecenie {Klient}{Zablokuj klawiaturę/mysz}. Na pasku narzędzi naciskamy ikonę Zablokuj Uwagi: Jeśli włączymy podgląd zablokowanego klienta, wygaszanie ekranu zostanie wyłączone. W celu wygaszenia ekranu klienta w trakcie podglądu należy wybrać z menu okna podglądu polecenie {Klient}{Wygaś ekran}. W trakcie blokowania możemy również "zamrozić" ekran klienta i wyświetlić migający komunikat "Ten komputer jest zablokowany przez operatora". W tym celu należy wybrać {Widok}{Aktualne ustawienia Interfejs użytkownika} i wyłączyć Wygaś ekran w czasie blokowania myszy i klawiatury oraz Wyświetl obraz w trakcie blokowania myszy i klawiatury. Wyświetlanie obrazu w trakcie blokowania stacji roboczej Na ekranie ucznia, gdy komputer jest zablokowany, może zostać wyświetlony obraz. Domyślny obraz nss_lock_image_jpg pojawia się na ekranach komputerów, gdy Nauczyciel użyje funkcji Zablokuj 1. Wybieramy polecenie {Widok}{Aktualne ustawienia Interfejs użytkownika} z menu okna sterowania. 2. Zaznaczamy Wyświetl obraz w trakcie blokowania myszy i klawiatury. 3. Naciskamy OK. 62

64 4. Wybieramy Klienta(-ów) lub grupy klientów, które chcemy zablokować. 5. Z menu okna sterowania wybieramy polecenie {Klient}{Zablokuj klawiaturę/mysz}. Na pasku narzędzi naciskamy ikonę Zablokuj. Uwagi: Jeśli włączymy podgląd zablokowanego klienta, wyświetlanie grafiki na komputerze klienta zostanie przerwane. Jeśli plik graficzny nie może być zlokalizowany na komputerze klienta, wyświetlone zostanie migający komunikat "Ten komputer jest zablokowany przez operatora". Wyświetlany obraz może zostać zmieniony poprzez zastąpienie domyślnego pliku graficznego lub przy użyciu Konfiguratora klienta i wybranie innego pliku graficznego. 1. W Konfiguratorze klienta wybieramy {Zaawansowane} Opcje obrazu informującego o blokadzie. 2. W polu Plik: wyświetlona jest nazwa pliku domyślnego. 3. Naciskamy Przeglądaj, by wybrać inny plik graficzny. Naciskamy Otwórz. 4. W polu Plik: zostanie wyświetlona nowa nazwa. 5. Naciskamy OK. Uwaga: Jeżeli chcemy wyświetlić plik graficzny niedostępny na stacjach roboczych klientów, możemy użyć Narzędzia zdalnej instalacji by zainstalować odpowiednie ustawienia konfiguracyjne na wszystkich komputerach klienckich. Podgląd ekranów uczniów Po połączeniu z Klientami, możemy przejąć nad nimi kontrolę. Dzięki funkcji Podglądu, ekran klienta będzie wyświetlany na komputerze sterującym. eklasa pozwala prowadzić podgląd wielu ekranów klientów równocześnie. Każdy jest wyświetlany w oddzielnym oknie. Uwaga: Jeśli chcemy, możemy skonfigurować program tak, by na komputerze Klienta wyświetlana była informacja o podglądzie. Sprawdź w rozdziale Konfiguracja komputera Ucznia. Pasek szybkiego podglądu pozwala szybko i łatwo włączyć podgląd połączonych klientów. Po nawiązaniu połączenia z klientem na pasku szybkiego podglądu pojawi się przycisk z nazwą klienta. Naciskając ten przycisk uruchamiamy podgląd klienta, naciskając go w trakcie podglądu zamykamy okno podglądu. Podgląd klienta 1. Dwukrotnie klikamy na ikonie klienta w widoku listy. 63

65 Zaznaczamy ikonę klienta i wybieramy z menu okna sterowania polecenie {Klient}{Widok}. Naciskamy ikonę Podgląd klienta na pasku narzędzi. Naciskamy prawym przyciskiem myszy na ikonie klienta i wybieramy z menu podręcznego Widok. Naciskamy odpowiedni przycisk z nazwą klienta na pasku szybkiego podglądu. 2. Na komputerze sterującym pojawia się okno podglądu dla wybranego klienta. Aby wspomóc nawigację wyświetli się miniaturka ekranu klienta pozwalając na prostsze przesuwanie ekranu. Po prostu kliknij i przesuń wewnątrz miniaturki, aby zobaczyć interesujący Cię obszar. Panel nawigacji może być włączony/wyłączony poprzez wybranie z menu okna podglądu opcji {Widok}{Nawigacja}. Uwaga: W celu zapewnienia odpowiedniej szybkości działania podglądu należy upewnić się, czy na komputerze klienta wyłączony jest Aktywny Pulpit. Zakończenie podglądu klienta i powrót do okna sterowania 1. Wybieramy polecenie {Klient}{Zamknij} z menu okna podglądu. Podgląd komputera klienta można wykonywać w trzech trybach: Współdziałanie: Ekran klienta będzie wyświetlany zarówno na komputerze sterującym, jak i komputerze klienta. Użytkownicy po obu stronach mogą używać klawiatury i poruszać myszą. Obserwacja: Ekran klienta będzie wyświetlany zarówno na komputerze sterującym, jak i komputerze klienta. Tylko klient może używać klawiatury i poruszać myszą. Użytkownik komputera sterującego jest zablokowany. Sterowanie: Ekran klienta będzie wyświetlany zarówno na komputerze sterującym, jak i komputerze klienta. Tylko komputer sterujący może używać klawiatury i poruszać myszą. Użytkownik komputera klienta jest zablokowany. Zmiana trybu podglądu 1. W trakcie podglądu naciskamy ikonę Tryb podglądu na pasku zadań okna podglądu i wybieramy Współdziałanie, Obserwację lub Sterowanie., Wybieramy {Klient}{Współdziałanie/Obserwacja/Sterowanie} z menu okna podglądu. Pozostałe opcje okna podglądu to: 64

66 Dopasowanie rozmiaru ekranu Może się zdarzyć, że klient ma ustawioną większą rozdzielczość ekranu niż komputer sterujący. W takim przypadku wybranie opcji Dopasuj z okna podglądu lub paska narzędzi pozwala przeskalować wyświetlany obraz tak, by zmieścił się w oknie, w którym jest wyświetlany. Przełączanie na tryb pełnoekranowy Możemy również zdecydować się na pracę w trybie pełnoekranowym. Na całym ekranie komputera sterującego zostanie wyświetlony ekran klienta. W trakcie podglądu w trybie pełnoekranowym wyświetlany będzie pasek narzędzi. Jeśli zostanie on zamknięty, to powrócić do trybu pracy w oknie można przy pomocy kombinacji klawiszy - zazwyczaj <Ctrl + Prawy Shift + Lewy Shift> lub używając kombinacji <Pause + Alt>, by wyświetlić menu okna. Tryb odczytu z ekranu Korzystną i najbardziej efektywną metodą przechwytu danych z ekranu jest wpięcie się w sterownik wideo podglądanego komputera. Jednakże, mogą wystąpić przypadki, gdy ta opcja nie zadziała, ponieważ jakaś aplikacja pomija sterownik. W tych przypadkach możesz uruchomić Tryb odczytu z ekranu w celu zrobienia zrzutu ekranu. Chociaż będzie to miało negatywny wpływ na obciążenie sieci, to przynajmniej zapewni dokładne odwzorowanie ekranu Klienta. Wygaszanie ekranów klientów w trakcie podglądu Dla celów bezpieczeństwa może być wskazane wygaszenie ekranu klienta w trakcie pracy w trybie sterowania. 1. Z menu okna podglądu wybieramy polecenie {Klient}{Wygaś ekran}. 2. Ekran klienta zostanie wygaszony. 3. W celu przywrócenia wyświetlania, wybieramy z menu okna podglądu polecenie {Klient}{Wygaś ekran}. Wysyłanie klawiszy Ctrl+Alt+Delete w trakcie podglądu W trakcie podglądu, do komputera Klienta można wysłać kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete. Aby wysłać kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete do Klienta 1. Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl+Alt+Esc. 1. Wybierz {Klient}{Wyślij Ctrl+Alt+Delete} z menu okna podglądu. 2. Naciskamy Tak, by potwierdzić wysłanie Ctrl+Alt+Delete. Podgląd wielu ekranów równocześnie eklasa pozwala wykonywać podgląd wielu klientów równocześnie, każdego w oddzielnym okienku. Można tak przeskalować okna podglądu, by wszystkie 65

67 zmieściły się na ekranie komputera sterującego. Aby prowadzić podgląd wielu ekranów 1. Z menu okna sterowania lub z dowolnego okna podglądu wybierz z menu {Okno}{Rozmieść sąsiadująco} i następnie określ, które okna eklasa chcesz wyświetlić. 2. Wybrane okna zostaną rozmieszczone sąsiadująco na ekranie komputera sterującego. Jeśli chcesz zobaczyć w oknie cały ekran klienta, wybierz opcję Dopasuj dostępną na pasku narzędzi każdego okna podglądu. Uwaga: Funkcja Dopasuj jest domyślnie włączona. Jeśli chcesz zobaczyć ekran klienta w normalnej rozdzielczości, wyłącz funkcję skalowania. Wygaszanie ekranów wszystkich uczniów Oprócz wygaszenia ekranu klienta w trakcie podglądu, mogą zaistnieć sytuacje, gdy zależeć nam będzie na szybkim wygaszeniu wszystkich ekranów równocześnie. Aby wygasić ekrany wszystkich klientów 1. Z menu okna sterowania wybierz polecenie {Szkoła}{Wygaś ekran}. 2. Kłódka symbolizująca blokadę pojawi się przy każdej ikonie klienta. 3. W celu przywrócenia wyświetlania, powtórz powyższą procedurę. Zdalny schowek W trakcie trwania podglądu możemy wymieniać zawartość schowka pomiędzy komputerem sterującym, a komputerem klienta. Ikona Schowek, dostępna na pasku narzędzi okna podglądu, dostarcza następujących funkcji: Wysyłanie zawartości schowka Używane, gdy kopiujemy z komputera sterującego do komputera klienta przy pomocy polecenia z menu {Edycja}{Wytnij/Kopiuj}. Pobranie zawartości schowka Używane, gdy kopiujemy z komputera klienta do komputera sterującego przy pomocy polecenia z menu {Edycja}{Wytnij/Kopiuj}. Automatyczne kopiowanie Włączone, zapewnia najszybszą metodę kopiowania danych. Możemy użyć kombinacji klawiszy Ctrl+C oraz Ctrl+V, by automatycznie skopiować dane do schowka i wkleić je ze schowka zarówno na komputerze sterującym, jak i kliencie. Wysyłanie zawartości schowka z komputera sterującego do klienta 1. Włącz podgląd wybranego klienta. 66

68 2. Otwórz odpowiednie aplikacje na komputerach sterującym i klienta. 3. Zaznacz i skopiuj potrzebne dane z poziomu aplikacji na komputerze sterującym. Jeśli opcja Auto jest włączona, użycie Ctrl+C kopiuje dane bezpośrednio do schowka. Jeśli użyjesz polecenia {Edycja}{Kopiuj}, wróć do okna podglądu klienta, naciśnij ikonę Schowka na pasku narzędzi i wybierz polecenie Wyślij schowek. 4. W celu wklejenia danych w aplikacji na komputerze klienta, wybierz z menu {Edycja} polecenie Wklej. Użyj klawiszy Ctrl+V, by wkleić dane. Wysyłanie zawartości schowka z klienta do komputera sterującego 1. Włącz podgląd wybranego klienta. 2. Otwórz odpowiednie aplikacje na komputerach sterującym i klienta. 3. Skopiuj potrzebne dane z poziomu aplikacji na komputerze klienta jak powyżej. Jeśli użyjesz opcji menu zamiast skrótu klawiszowego, wybierz z paska narzędzi polecenie Schowek - Odbierz Schowek. 4. Wróć do aplikacji na komputerze sterującym i wklej dane przy użyciu odpowiednich opcji w menu lub klawiszy Ctrl+V. Skanowanie ekranów Uczniów Funkcja Skanowania pozwala wyświetlać kolejno ekrany podłączonych Klientów na komputerze sterującym. Jest to alternatywa dla Podglądu wielu klientów w skalowanych oknach, przez co ekrany mogą stać się nieczytelne. W jednym oknie Skanowania może być skanowane wiele ekranów Klienckich. Skanowanie tylko jednego Klienta w danym momencie 1. Z menu ekranu sterowania wybierz opcję {Grupa}{Skanowanie}, Naciśnij przycisk Skanuj na pasku narzędzi Nauczyciela. 2. Pojawi się okno dialogowe skanowania. 3. Zdecyduj, których Klientów chcesz skanować poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu przy nazwie Klienta. Uwaga: Jeśli chcesz rozpocząć skanowanie od konkretnego Klienta, wybierz jego ikonę w oknie dialogowym Skanowania. 4. Wybierz Czas skanowania. 5. Wybierz Wyświetlaj jednego klienta naraz. 6. Naciśnij Skanowanie 67

69 7. Pojawi się okno Skanowania, niezwłocznie pokazując pierwszego klienta z sekwencji. Okno będzie przełączać się pomiędzy wybranymi Klientami pokazując ich ekrany, dopóki nie zakończysz Skanowania. Pasek narzędzi dla okna Skanowania pojedynczego klienta posiada następujące funkcje: - Przyciski Poprzedni, Auto oraz Następny Możesz wyłączyć bądź włączyć automatyczne przełączanie na pasku narzędzi okna Skanowania. Możesz także przejść do następnego lub poprzedniego ekranu Klienta przy pomocy przycisków Poprzedni oraz Następny. Dopasuj Może się zdarzyć, że komputer Klienta pracuje w większej rozdzielczości niż komputer Nauczyciela. Naciśniecie przycisku Dopasuj przeskaluje podglądany ekran, by dopasować go do rozmiaru okna Skanowania. Pełny ekran Podczas używania trybu pełnoekranowego możesz użyć pływającego paska narzędzi Skanowania, by kontrolować operację. Przechwyć Zostanie wykonany zrzut ekranu widoku aktualnego Klienta. Następnie otrzymasz możliwość nazwania i zapisania zrzutu ekranu do pliku. Kończenie skanowania 1. Z menu okna Skanowania wybierz {Skanowanie}{Zamknij}. Jednoczesne skanowanie wielu ekranów W jednym oknie Skanowania można jednocześnie Skanować wiele ekranów Klienckich. Skanowanie wielu ekranów jednocześnie 1. Z menu okna sterowania wybierz {Grupa}{Skanowanie}, 2. Naciśnij przycisk Skanuj na pasku narzędzi Nauczyciela. 3. Pojawi się okno dialogowe skanowania. 4. Zdecyduj, których Klientów chcesz skanować poprzez zaznaczenie pól wyboru przy nazwach odpowiednich Klientów. 5. Zaznacz Wyświetlaj wielu klientów na raz. 6. Wybierz liczbę Klientów, których ekrany będą wyświetlane w oknie Skanowania. 7. Jeśli skanujesz więcej niż czterech Klientów na raz wybierz Czas skanowania. 8. Naciśnij Skanowanie. 68

70 9. Pojawi się okno Skanowania Uwaga: Jeśli skanujesz więcej Klientów niż liczba ekranów wyświetlanych w oknie Skanowania, używając przycisków Następny, Auto oraz Poprzedni będziesz mógł przełączać pomiędzy poszczególnymi oknami Skanowania. Pasek narzędzi dla okna Skanowania wielu klientów posiada następujące funkcje: - Przyciski Poprzedni, Auto oraz Następny Możesz wyłączyć bądź włączyć automatyczne przełączanie na pasku narzędzi okna Skanowania. Możesz także przejść do następnego lub poprzedniego ekranu Klientów, których skanujesz przy pomocy przycisków Poprzedni oraz Następny. Dopasuj Może się zdarzyć, że komputer Klienta pracuje w większej rozdzielczości niż komputer Nauczyciela. W takim wypadku naciśniecie przycisku Dopasuj przeskaluje podglądany ekran tak, bo dopasować go do rozmiaru okna Skanowania. Maksymalizuj Powiększa widok ekranu Klienta. Przycisk ten jest szary do momentu, gdy wybierzesz okno podglądu Klienta. Aby zmaksymalizować okno podglądu ekranu Klienta, kliknij Maksymalizuj lub kliknij przycisk w prawym górnym rogu okna podglądu ekranu Klienta. Zablokuj Blokuje klawiaturę i mysz wybranych Klientów. Czat Uruchamia czat pomiędzy Klientem, a Operatorem. Współdziałanie Podgląd klienta w trybie współdziałania. Przechwyć Zostanie wykonany zrzut ekranu aktualnego Klienta. Następnie otrzymasz możliwość nazwania i zapisania zrzutu ekranu do pliku. Kończenie skanowania 1. Z menu okna Skanowania wybierz {Skanowanie}{Zamknij}. Tryb Monitorowania Tryb Monitorowania jest podobny do opcji Skanowania, pozwala Nauczycielowi oglądać wiele ekranów Klienckich jednocześnie. 69

71 eklasa W tym trybie wyświetlana jest miniaturka ekranu każdego podłączonego Klienta pozwalająca Nauczycielowi na szybkie i proste kontrolowanie aktywności Uczniów. Nauczyciel w tym trybie nadal ma dostęp do pełnej gamy opcji eklasa takich, jak Podgląd, Czat czy Transfer Plików. 1. Wybierz z menu okna sterowania {Widok}{Monitorowanie}. Kliknij sterowania. ikonę monitorowania usytuowaną po lewej stronie okna Na liście wyświetli się miniaturka ekranu każdego ze Uczniów. Najeżdżając na nią wskaźnikiem myszki możesz ujrzeć powiększenie wybranego ekranu. Podwójne kliknięcie na miniaturce uruchomi sesję podglądu, kliknięcie prawym przyciskiem myszy ukaże pełna listę dostępnych opcji Klienta. Dla przykładu, wybierając wiele miniatur możemy zaprosić wybranych Uczniów do Czatu. Uwaga: Opcja powiększania może zostać włączona/wyłączona poprzez wybór z menu okna sterowania {Monitorowanie}{Tryb powiększania} lub przez kliknięcie ikony Powiększ w dolnej części okna sterowania. Tryb monitorowania dostarcza też wielu dodatkowych narzędzi: Dostosowywanie rozmiaru miniatur Rozmiar miniatur Uczniów można zmienić, aby dostosować go do indywidualnych potrzeb. Jest to szczególnie istotne podczas łączenia się z dużą liczbą komputerów Uczniów Z menu okna kontrolnego wybierz {Monitorowanie}{Rozmiar}.

72 2. Wybierz odpowiedni rozmiar spośród dostępnych opcji. 1. Naciśnij ikonę Rozmiar w dolnej części okna sterowania. 2. Wybierz odpowiedni rozmiar przesuwając suwak. Automatyczne dopasowanie rozmiaru miniatury Ucznia Ta opcja automatycznie ustawi rozmiar wyświetlanych miniatur dopasowując je do okna. 1. Z menu okna sterowania wybierz {Monitorowanie}{Automatycznie dopasuj uczniów}. Naciśnij ikonę Auto znajdującą się na dole okna sterowania. Uwaga: Miniatury Uczniów można oglądać w trybie pełnoekranowym poprzez naciśnięcie przycisku F11. Zmiana częstotliwości aktualizacji miniatur W zależności od tego, jak dokładnie chcesz monitorować aktywność Uczniów, możesz dopasować częstość odświeżania miniatur. 1. Z menu okna sterowania wybierz {Monitorowanie}{Aktualizuj} Naciśnij ikonę Aktualizuj znajdującą się w dolnej części okna sterowania. 2. Wybierz odpowiedni czas odświeżania spośród dostępnych opcji. Pokaż aktywną aplikacje Podczas uruchomienia tej opcji w lewym górnym rogu miniaturki pojawia się ikona przedstawiająca aktualnie aktywną aplikację na komputerze Ucznia. Dodatkowo, jeśli utworzono listę dozwolonych i zabronionych aplikacji, pojawi się zielona (dozwolone) lub czerwona (zabronione) ramka ostrzegająca o potencjalnym użyciu niedozwolonej aplikacji. 1. Z menu okna sterowania wybierz {Monitorowanie}{Pokaż aktywną aplikację}. Kliknij ikonę Aplikacje znajdującą się w dolnej części okna sterowania. Pokaż aktywną stronę internetową Podczas uruchomienia tej opcji w prawym dolnym rogu miniaturki pojawia się ikona przedstawiająca aktualnie przeglądaną stronę internetową. Dodatkowo, jeśli utworzono listę dozwolonych i zabronionych stron internetowych, pojawi się zielona (dozwolone) lub czerwona (zabronione) ramka ostrzegająca o potencjalnym nieprawidłowym użytkowaniu Internetu. 71

73 1. Z menu okna sterowania wybierz {Monitorowanie}{Pokaż aktywną witrynę internetową}. Kliknij ikonę Witryny znajdującą się w dolnej części okna sterowania. Pokaż prośby o pomoc Po uaktywnieniu, opcja ta podświetla ikonę Ucznia, gdy zgłosi on prośbę o pomoc. Migająca ikona znaku zapytania pojawi się w górnym prawym rogu odpowiedniej miniatury. Aby włączyć/wyłączyć tę opcję, wybierz z menu okna sterowania {Monitorowanie}{Pokaż prośby o pomoc}. Monitorowanie komunikatorów eklasa rozszerza funkcje kontrolowania aplikacji o możliwość monitorowania komunikatorów. Oprócz możliwości zablokowania uruchamiania komunikatorów w sali lekcyjnej, eklasa pozwala także monitorować w czasie rzeczywistym określone komunikatory, udostępniając Nauczycielowi podgląd połączeń i czatów. Uwaga: Monitorowanie komunikatorów wspiera jedynie następujące komunikatory: AOL 5.5 lub wyższy, Yahoo Messenger 8 lub wyższy, Windows Messenger 4.0 lub wyższy oraz Windows Live Messenger 8.1. Ograniczenia komunikatorów można zastosować w czasie uruchamiania programu. Wybierz z menu okna sterowania opcje {Szkoła}{Konfiguracja}{Opcje startowe}. 1. Z menu okna sterowania wybierz {Widok}{Komunikatory} Kliknij ikonę Komunikatory z lewej strony okna sterowania. 72

74 Sprawdzanie aktywności komunikatorów u Uczniów W widoku listy ikony Uczniów mogą być wyświetlane na dwa sposoby. Wybierz {Widok}{Duże ikony/szczegóły} kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku listy i wybierz jedną z opcji by zmienić wygląd ikon Ucznia. Gdy wybierzesz opcję Duże ikony, ikona wyświetlana przy ikonie Ucznia pokazuje czy Uczeń jest zalogowany do komunikatora. Natomiast opcja Szczegóły pokazuje status komunikatora dla każdego Ucznia. Możesz użyć filtru dla aktywności komunikatorów, wybierz {Komunikator}{Filtruj}{Pokaż logowanie/pokaż wylogowanie/pokaż wiadomości/pokaż przesłane pliki} z menu okna sterowania. Monitorowanie komunikatorów 1. Z menu okna sterowania wybierz {Komunikator}{Monitorowanie} Naciśnij ikonę Monitoruj znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Możesz teraz monitorować komunikatory Uczniów. Uwaga: Jeśli monitorowanie jest aktywne i zmienisz tryb widoku, koło zakładki Komunikatory pojawi się znacznik informujący o aktywnej opcji monitorowania komunikatorów. Blokowanie komunikatorów 1. Z menu okna sterowania wybierz {Komunikator}{Blokuj}. Naciśnij ikonę Blokuj znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Status komunikatorów Uczniów będzie teraz wyświetlany jako zablokowany. 73

75 Czyszczenie historii komunikatorów Pozwala wyczyścić dane z komunikatorów w widoku listy. Dane te nie są usuwane, możesz je zobaczyć w historii komunikatorów. 1. Wybierz z menu okna sterowania {Komunikator}{Wyczyść}. Naciśnij ikonę Wyczyść okno w widoku listy. 2. Dane komunikatorów zostaną wyczyszczone w widoku listy. Przeglądanie historii komunikatorów Ta opcja monitorowania komunikatorów pozwala monitorować aktywność podłączonych Uczniów oraz zapisać lub wydrukować historię. 1. W widoku komunikatorów z menu okna sterowania wybierz {Komunikator}{Historia} 2. Pojawi się okno dialogowe historii użytkowania komunikatorów. Okno to dostarcza szczegółów na temat aktywności Uczniów w komunikatorach podczas bieżącej sesji. Dostępne opcje to: Pokaż historię dla: Na liście mogą być wyświetlone dane dla wybranego klienta lub dla wszystkich klientów. Odśwież Podczas przeglądania listy kliknij Odśwież, aby zaktualizować wyświetlane dane. Zapisz Aby zachować na historię, możesz ją zapisać w pliku tekstowym przed rozłączeniem się. Eksportuj Eksportuje dane do pliku CSV pozwalając na import tych danych w razie potrzeby. Drukuj Drukuje szczegóły aktualnie wyświetlanych elementów. Zamknij Zamyka okno dialogowe Historii. Dane na temat komunikatorów są nadal zapisywane, dopóki Klienci są podłączeni. 74

76 Monitorowanie klawiatury Pozwala Nauczycielowi monitorować w czasie rzeczywistym użytkowanie klawiatury przez Uczniów podczas używania zatwierdzonych aplikacji, dostarczając wglądu w aktywność Ucznia. Nauczyciel może monitorować całą klasę, szybko podejrzeć wpisywane teksty i mieć oko na aktywność Uczniów podczas lekcji. Kolejnym usprawnieniem procesu monitorowania jest możliwość utworzenia przez Nauczyciela listy Kluczowych i Nieodpowiednich słów, które podświetlą się niezwłocznie po napisaniu ich przez Ucznia. Monitorowanie klawiatury jest szczególnie przydatne, gdy Studenci mają dostęp do forum internetowego lub korzystają z wyszukiwarek. W trybie klawiatury możesz zobaczyć szczegóły Kluczowych oraz Nieodpowiednich słów i użyć dostępnych ikon do: Utworzenia nowej listy wyrazów. Załadowania istniejącej listy. Monitorowania aktywności klawiatur Uczniów. Uwaga: Widok Szczegóły jest domyślnym widokiem, nie ma możliwości monitorowania klawiatury w innym widoku. Aktualna aplikacja będzie wyświetlana wraz z tekstem, który Studenci wpisują, każde Kluczowe oraz Nieodpowiednie słowo będzie oznaczone odpowiednim kolorem, tj. zielonym (Kluczowe) lub czerwonym (Nieodpowiednie). Wyświetlana będzie liczba Kluczowych / Nieodpowiednich słów napisanych przez każdego Ucznia. Uwaga: Monitorowanie klawiatury można ustawić tak by było uruchamiane podczas startu programu. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Konfiguracja}{Opcje startowe}. Monitorowanie aktywności 1. Z menu okna sterowania wybierz {Widok}{Klawiatury}. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Klawiatura}{Monitoruj}. Kliknij ikonę Monitoruj znajdującą się na dole okna sterowania. 3. Przy każdym Studencie pojawi się ikona przedstawiająca aktualnie używaną na komputerze Ucznia aplikację wraz z wpisanym tekstem, w którym podświetlone zostaną Kluczowe / Nieodpowiednie słowa. Uwaga: Jeśli monitorowanie klawiatury jest aktywne i przełączysz tryb na inny, na zakładce klawiatury będzie wyświetlana ikona informująca o włączonym monitorowaniu klawiatur. 75

77 Tworzenie listy słów Dzięki temu, że monitorowanie klawiatury umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym, co piszą Studenci, możesz się upewnić, czy Studenci są na właściwej drodze tworząc listę Kluczowych oraz Nieodpowiednich słów. Mogą to być pewne słowa, których według Ciebie użyją Studenci podczas lekcji. Gdy Studenci napiszą słowo znajdujące się na liście zostanie ono zidentyfikowane i podświetlone na zielono (Kluczowe) lub czerwono (Nieodpowiednie). Uwaga: Lista Słów może zostać wysłana do Notatnika Ucznia, pozwalając Uczniowi odnieść się do tego po lekcji. Wybierz z menu okna sterowania {Klawiatura}{Dodaj słowa witryny do Notatnika}. Listę Kluczowych słów można oglądać na pasku narzędzi Ucznia. Wybierz z menu okna sterowania {Klawiatura}{Zezwól uczniom podejrzeć listę słów witryny} Dodawanie słowa do listy Kluczowych/Nieodpowiednich słów 1. Kliknij ikonę + aby dodać słowo do Kluczowych lub Nieodpowiednich. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole listy i wybierz Dodaj słowo. 2. Pojawi się okno dialogowe Dodaj słowa. 3. Napisz wyraz, który chcesz dodać. 4. Naciśnij OK. 5. Słowo pojawi się na liście Kluczowych lub Nieodpowiednich. Usuwanie słowa z listy Kluczowych/Nieodpowiednich słów 1. Aby usunąć słowo z listy po prostu je zaznacz i kliknij X. lub Kliknij prawym przyciskiem myszy słowie i wybierz Usuń słowo Tworzenie nowej listy słów 1. Wybierz {Klawiatura}{Utwórz nową listę słów}. Naciśnij ikonę Nowa znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Pojawi się okno dialogowe. Wpisz nazwę pliku i naciśnij Utwórz. 3. Pojawi się nowa pusta lista słów. Otwieranie istniejącej listy słów 1. Wybierz {Klawiatura}{Wczytaj istniejącą listę słów} Naciśnij ikonę Wczytaj znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Wybierz plik i naciśnij Otwórz. 3. Pojawi się wybrana lista słów. 76

78 Zapisywanie listy słów 1. Wybierz {Klawiatura}{Zapisz listę słów jako}. 2. Pojawi się okno dialogowe. Wpisz nazwę pliku i naciśnij Zapisz. 3. Aktualna lista słów zostanie zapisana. Uwagi: Każda zmiana, poczyniona w nowej bądź bieżącej liście, będzie automatycznie zapisana, gdy tworzona będzie nowa lista słów lub gdy zakończysz prace z programem eklasa. Domyślna lista słów jest zapisana jako eklasa.wdl. Przeglądanie historii klawiatury Ta opcja monitorowania klawiatury pozwala rejestrować aktywność podłączonych Uczniów oraz, jeśli to potrzebne, zapisać lub wydrukować historię. 1. W widoku klawiatury z menu okna sterowania wybierz {Klawiatura}{Historia} 2. Pojawi się okno dialogowe historii klawiatury Okno to dostarcza szczegółów na temat aktywności klawiatur Uczniów podczas bieżącej sesji. 77

79 Dostępne opcje to: Pokaż historię dla: Na liście mogą być wyświetlone dane dla wybranego klienta lub dla wszystkich klientów. Odśwież Podczas przeglądania listy kliknij Odśwież, aby zaktualizować wyświetlane dane. Zapisz Aby zachować na historię, możesz ją zapisać w pliku tekstowym przed rozłączeniem się. Eksportuj Eksportuje dane do pliku CSV pozwalając na import tych danych w razie potrzeby. Drukuj Drukuje szczegóły aktualnie wyświetlanych elementów. Zamknij Zamyka okno dialogowe Historii. Dane są nadal zapisywane, dopóki Klienci są podłączeni. Przechwytywanie ekranu Przechwytywanie ekranu pozwala Nauczycielowi zrobić zrzut ekranu bieżącego Ucznia podczas Podglądu lub Skanowania oraz zapisać ten zrzut ekranu do pliku. W zapisanym pliku graficznym widoczne będą również: nazwa komputera, ucznia, data, czas i nazwa produktu. Przechwytywanie ekranu Ucznia podczas Podglądu 1. Podczas Podglądu Ucznia wybierz {Narzędzia}{Przechwyć ekran}, aby przechwycić zawartość ekranu. Naciśnij ikonę Przechwyć na pasku narzędzi. 2. Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. 3. Wpisz nazwę pliku. 4. Wybierz jeden z trzech formatów pliku:.bmp,.jpg, lub.png. 5. Naciśnij Zapisz. Przechwytywanie ekranu Ucznia podczas Skanowania 1. Aby przechwycić zawartość ekranu podczas Skanowania ekranu Ucznia wybierz {Widok}{Przechwyć ekran}. Naciśnij ikonę Przechwyć na pasku narzędzi. Uwagi: Podczas Skanowania wielu Uczniów na raz, ekran Ucznia musi być 78

80 aktywny (podświetlony), by opcja przechwytu ekranu była dostępna. Podczas przechwytywania w sesji Skanowania (jeden uczeń na raz), Automatyczne Skanowanie zostaje zawieszone na czas potrzebny do zakończenia operacji przechwytywania ekranu. Po jej zakończeniu opcja Automatycznego Skanowania jest ponownie aktywna i rozpoczyna Skanowanie od następnego Ucznia. 2. Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. 3. Wpisz nazwę pliku. 4. Wybierz jeden z trzech formatów pliku:.bmp,.jpg, lub.png. 5. Naciśnij Zapisz. Przeprowadzanie Pokazu Funkcja Pokazu pozwala Nauczycielowi uwypuklić kluczowe punkty lekcji poprzez wyświetlanie informacji na ekranach wybranego Klienta lub grupy Klientów. Możesz także pokazać zapisany plik powtórki, plik audio, video lub aplikację uruchomioną w danej chwili na komputerze Nauczyciela. W czasie Pokazu, Nauczyciel może przekazać kontrolę nad pokazem wybranemu Klientowi, nominując go na Lidera Pokazu. Uwaga: Podczas pokazu ekranu Nauczyciela Klientom, informacje o obrazie są wysyłane do każdego komputera Klienta po kolei. W niektórych środowiskach sieciowych, gdzie występują limity przepustowości lub jeśli pokaz jest przeprowadzany dla dużej liczby komputerów, może to wpłynąć na wydajność pokazu. W tych warunkach można włączyć Nadawanie Pokazu, zobacz Konfiguracja Nauczyciela ->Ustawienia sieciowe. W efekcie, informacje o obrazie będą wysyłane do wszystkich maszyn jednocześnie, poprawiając w ten sposób prędkość transferu. Użycie tej opcji zredukuje ruch sieciowy generowany przez program eklasa, jednak wygeneruje dodatkowe pakiety rozgłoszeniowe (typu broadcast) w sieci. Zalecane jest skonsultowanie z administratorem sieci przed użyciem tej opcji. Aby dołączyć zrzut ekranu do Notatnika Ucznia naciśnij klawisz PrintScreen podczas Pokazu lub kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Pokazu na pasku zadań. Pojawi się okno dialogowe wyświetlające obrazek, który ma zostać dodany do Notatnika; można dodać notatki do obrazka. Pokaz ekranu Nauczyciela 1. Z menu okna sterowania wybierz {Klient}{Pokaz}. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Klienta i wybierz Pokaz. Kliknij na ikonę Menu pokazu znajdującą się na pasku narzędzi i wybierz Pokaz. 2. Pojawi się okno dialogowe pokazu. 79

81 W tym oknie dialogowym możesz wybrać Klienta, bądź Klientów, którym będziesz pokazywał swój ekran oraz ustawić opcje związane z pokazem. Wybierz, co chcesz pokazywać eklasa sprawdzi czy komputer sterujący używa wielu monitorów, dając Ci opcje wybrania, który z nich chcesz pokazywać. Jeśli nie jesteś pewien, który ekran jest który, kliknij przycisk Identify. Ewentualnie, użyj opcji Cały pulpit, żeby pokazać wszystko. Określ odbiorców pokazu Wybierz Klienta lub Klientów, którym będzie pokazywany Twój ekran. Opcje pokazu Ustaw tryb pokazu u Klienta (W oknie, Pełny ekran lub Maksymalizuj okno) Opcja ta pozwala pokazywać pokaz u Klienta w oknie, w trybie pełnoekranowym lub w zmaksymalizowanym oknie. W trakcie pokazu w oknie i zmaksymalizowanym oknie, klawiatura i mysz Klienta nie są zablokowane. Włącz audio Ta opcja włącza obsługę audio. Jeśli będziesz przeprowadzał pokaz tylko do jednego Klienta, Klient jak i Nauczyciel będą mogli mówić. Jeśli zaś będziesz transmitował pokaz do wielu Klientów, tylko Nauczyciel będzie mógł mówić. Pokaż aktywne klawisze Aby upewnić się, że wszystkie czynności wykonywane przez Nauczyciela są widoczne dla klienta, w czasie pokazu możesz włączyć opcję aktywnych klawiszy. Każda użyta przez Nauczyciela kombinacja klawiszy, np. Ctrl+V, będzie pokazana w chmurce na ekranie Klienta i Nauczyciela. Uwagi: Jeśli użyjesz mieszanki kombinacji klawiszy jak np. Alt+V+T, eklasa wyświetli jedynie dwa następujące po sobie naciśnięte klawisze w danym momencie. Ta opcja jest wspierana tylko w systemach Windows 2000, XP i nowszych. Wyślij rzeczywiste czcionki W celu zmniejszenia ilości danych przesyłanych w trakcie pokazu, eklasa przekazuje informacje o rodzaju czcionki przez. Docelowy komputer odwoła się do własnego mapowania czcionek, by dopasować odpowiednią czcionkę. W większości przypadków te same czcionki są dostępne, lecz jeśli ich brak, możesz wysłać pełną informację, zaznaczając to pole. Tryb odczytu z ekranu Korzystną i najbardziej efektywną metodą przechwytu danych z ekranu jest wpięcie się w sterownik wideo podglądanego komputera. Jednakże, mogą 80

82 wystąpić przypadki, gdy ta metoda nie zadziała, ponieważ jakaś aplikacja pomija sterownik. W tych przypadkach, możesz uruchomić "Tryb odczytu z ekranu" w celu pobierania zrzutu ekranu. Chociaż spowoduje to duże obciążenie sieci, zapewni dokładne odwzorowanie ekranu. Utwórz plik powtórki u ucznia Sesja pokazu może zostań nagrana i zapisana w pliku powtórki, pozwalając Klientom obejrzeć ją w późniejszym czasie. Ograniczenia internetu u Nauczyciela w trakcie pokazu Ogranicza dostęp Nauczyciela tylko do tych stron internetowych, które znajdują się na liście Witryn dozwolonych, zapobiegając wyświetleniu podczas Pokazu nieodpowiednich witryn. Aby zakończyć Pokaz 1. Naciśnij przycisk eklasa kliknij dwukrotnie na ikonie pokazu na pasku zadań 2. Pojawi się okno dialogowe Pokazu. 3. Naciśnij Zakończ. 1. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę eklasa na pasku zadań. 2. Kliknij koniec pokazu. 1. Użyj kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+End. Umożliwienie kontynuacji pracy w tle przez Nauczyciela w czasie Pokazu 1. Naciśnij ikonę eklasa na pasku zadań. 2. Pojawi się okno dialogowe Pokazu. 3. Naciśnij Kontynuuj. 4. Pojawi się okno sterowania, a pasek tytułu będzie informował, że Pokaz jest Wstrzymany. Możesz teraz kontynuować używanie komputera sterującego, a Klienci nie zobaczą, co robisz. Ekrany Klientów będą nadal wyświetlać poprzedni Pokaz. 81

83 Wznawianie wstrzymanego Pokazu 1. Kliknij Wznów na pasku narzędzi okna sterowania. 1. Z menu okna sterowania wybierz {Klient}{Wznów} 2. Klienci zobaczą teraz aktualnie aktywną aplikację na komputerze Nauczyciela. 3. Pojawi się okno dialogowe Pokazu na komputerze Nauczyciela gdzie możesz wybrać jedną z opcji: Zakończ, Wznów lub Kontynuuj Pokaz. Kończenie wstrzymanego Pokazu 1. Z menu okna sterowania wybierz {Klient}{Koniec Pokazu} 2. Klient zobaczy teraz własny ekran. Ustanowienie Lidera pokazu podczas wstrzymanego pokazu Gdy Pokaz jest wstrzymany, Nauczyciel może ustanowić Liderem pokazu wybranego Klienta. Odblokuje to mysz i klawiaturę Klienta pozwalając mu na prowadzenie pokazu. Nauczyciel może nadal nadzorować Pokaz i zakończyć go w dowolnej chwili. Przejdź do sekcji Lider Pokazu w tym podręczniku w celu uzyskania dalszych informacji. Lider pokazu W trakcie, gdy obraz Nauczyciela jest pokazywany w klasie, można przekazać prowadzenie pokazu jednemu ze Uczniów. W tym celu Nauczyciel nadaje wybranemu Uczniowi uprawnienia Lidera pokazu. Od tego momentu jego myszka i klawiatura zostają odblokowane i może prowadzić pokaz w imieniu Nauczyciela. Nauczyciel jednocześnie może nadal oddziaływać na Lidera pokazu i zawiesić lub zakończyć sesję pokazu, jeśli chce. Ustanawianie Lidera pokazu 1. Rozpocznij Pokaz normalnie. 2. Gdy nadejdzie moment na nadanie uprawnień Lidera pokazu, naciśnij ikonę eklasa na pasku zadań. 3. Pojawi się okno dialogowe pokazu, a pokaz zostanie wstrzymany. Ekrany Klientów będą nadal pokazywać ekran Nauczyciela. 4. Naciśnij Lider pokazu. 5. Pojawi się okno dialogowe Lider pokazu. Uwaga: Jeśli wcześniej wybrana została opcja Pokaż ikonę na pasku zadań, możesz ustanowić lidera pokazu klikając ikonę prawym przyciskiem myszy i wybierając Lider pokazu. 6. Wybierz opcję Ten Klient, a następnie wybierz Klienta, którego chcesz 82

84 eklasa uczynić Liderem Pokazu. Uwaga: Lider Pokazu ma pełen dostęp do Twojego pulpitu. 7. Naciśnij OK. 8. Wiadomość Prowadzisz pokaz pojawi się na ekranie wybranego klienta. 9. Kliknij Wznów, aby kontynuować pokaz. Lider pokazu oraz Nauczyciel mogą teraz współpracować prowadząc Pokaz. Pokazywanie ekranu Ucznia innym Uczniom W eklasa istnieje możliwość pokazania ekranu Nauczyciela wielu podłączonym Klientom. Możliwe jest również pokazanie ekranu jednego Klienta innym. Na przykład Klient1 wykonał pewną pracę, którą chcesz pokazać reszcie klasy. Pokaz ekranu Klienta 1. Wybierz Klienta, którego ekran chcesz pokazywać innym Klientom. 2. Wybierz z menu okna sterowania {Klient}{Pokazuj tego klienta}. Naciśnij przycisk Menu pokazu na pasku narzędzi Nauczyciela i wybierz Pokazuj Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Klienta i wybierz Pokazuj tego klienta. Pojawi się okno dialogowe Pokazuj ekran klienta. Wybierz Klientów, których chcesz dołączyć do pokazu. 5. Ustaw tryb pokazu u klienta Pełny ekran, W oknie lub Maksymalizuj okno. 6. Kliknij Pokazuj, aby rozpocząć pokaz. 7. Ekran wybranego Klienta będzie wyświetlany na ekranie Nauczyciela oraz innych Klientów Tylko Nauczyciel oraz Pokazywany Klient mogą wprowadzać zmiany na ekranie, używając do tego myszy i klawiatury. Przełączanie pomiędzy Pełnym ekranem oraz widokiem W oknie u Nauczyciela. Gdy uruchomiony jest pokaz, prezentowany ekran pojawi się w trybie pełnoekranowym na komputerze Nauczyciela. Jeśli chcesz, możesz przełączyć się do trybu okienkowego. Pasek narzędzi, który pojawia się u Nauczyciela pozwala na przeprowadzenie takiej operacji. 83

85 Przełączanie pomiędzy Pełnym ekranem oraz widokiem W oknie 1. Wybierz Pełny ekran z paska narzędzi. Wybierz {Widok}{Pełny ekran} z menu rozwijanego. Uwagi: W trybie Pełnego ekranu pojawia się pływający pasek narzędzi. Aby powrócić do trybu okna, naciśnij przycisk Pełny ekran na pływającym pasku narzędzi lub użyj kombinacji klawiszy <Ctrl>+<lewy Shift>+<prawy Shift>. Wstrzymanie lub zakończenie pokazu Klienta Nauczyciel może zadecydować o zakończeniu lub czasowym wstrzymaniu pokazu. Podczas wstrzymania, Nauczyciel i/lub Klient może przygotować nowy pokaz z tle. Poprzednio pokazywany ekran nadal będzie wyświetlany na ekranach Klientów, dopóki pokaz nie zostanie wznowiony. Wstrzymanie pokazywania Klienta 1. Z paska narzędzi okna lub pływającego paska narzędzi wybierz Wstrzymaj. 2. W trakcie wstrzymania Nauczyciel oraz pokazywany Klient mogą pracować w tle. Ekrany innych klientów zostaną zamrożone. 3. Aby wznowić pokaz kliknij Wznów. Zakończenie pokazu Klienta 1. Z paska narzędzi okna lub pływającego paska narzędzi wybierz Zatrzymaj. Tablica interaktywna W programie została zawarta pełnoekranowa interaktywna Tablica, pozwalająca Nauczycielowi użyć narzędzi adnotacji do uwydatnienia ekranu i pokazać wyniki wybranej grupie Uczniów. Uwaga: Aby dodać obraz Tablicy do Notatnika Ucznia, wybierz z menu okna sterowania {Tablica}{Plik Dodaj do Notatnika} naciśnij ikonę Plik znajdującą się w dolnej części okna sterowania i wybierz Dodaj do Notatnika. 84

86 1. Aby zmienić tryb na Tablicę wybierz z menu okna sterowania {Widok}{Tablica} Naciśnij ikonę Tablicy z lewej strony okna sterowania. 2. Użyj narzędzi adnotacji do rysowania na ekranie i dodaj zapisaną wcześniej w pliku grafikę. Wybierz z menu okna sterowania opcję {Tablica} Wybierz odpowiednią ikonę spośród ikon znajdujących się na dole okna sterowania. 3. Jeśli potrzebujesz zapisać zawartość Tablicy w celu użycia jej w przyszłości wybierz {Tablica}{Plik Zapisz tablicę}. Wybierz ikonę Plik znajdującą się w dolnej części okna sterowania i wybierz Zapisz tablicę. Aby pokazać Tablicę Uczniom 1. Jeśli chcesz pokazać zapisany obraz na Tablicy, wybierz z menu okna sterowania {Tablica}{Plik Wczytaj obraz}. Wybierz ikonę Plik znajdującą się na dole okna sterowania i wybierz Wczytaj obraz. 2. Z paska grup wybierz grupę Uczniów, którym chcesz pokazać Tablicę. 3. Wybierz z menu okna sterowania {Tablica}{Pokaż Tablicę} 85

87 eklasa Wybierz ikonę Pokaż znajdującą się na dole okna sterowania. Zawartość Tablicy pojawi się na ekranach wybranych Uczniów. Nauczyciel może kontynuować dodawanie obiektów na Tablicy w czasie rzeczywistym. Aby usunąć tablicę z ekranów Uczniów, wybierz z menu okna sterowania {Tablica}{Pokaż Tablicę}. Wybierz ikonę Pokaż znajdującą się na dole okna sterowania. Lider tablicy Gdy Studenci oglądają Tablicę, nie mogą początkowo dodać na niej żadnej adnotacji. Nauczyciel może nadać uprawnienia Uczniowi, czyniąc go Liderem Tablicy. To aktywuje u niego narzędzia do adnotacji. Nauczyciel może przekazać kontrolę nad tablicą innemu uczestnikowi, wybierając jego ikonę z listy Uczniów. 1. Wybierz Ucznia z listy Uczniów. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Tablica}{Mianuj Ucznia liderem} Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Ucznia na liście Uczniów i wybierz Mianuj lidera. Uczeń uzyska dostęp do narzędzi, pozwalających mu zmienić zawartość Tablicy. Kontrola może być przekazana do innego ucznia poprzez wybranie jego

88 ikony i powtórzenie kroku drugiego. Uwaga: Lider Tablicy może wysłać aktualny obraz Tablicy to swojego Notatnika wybierając z paska narzędzi Tablicy {Plik}{Dodaj do Notatnika}. Dodawanie adnotacji na ekranie W trakcie wykonywania Pokazu, Pokazu Klienta oraz Podglądu dostępne jest narzędzie adnotacji, które pozwala wyróżnić określone fragmenty ekranu Nauczyciela lub Ucznia w celu uwypuklenia omawianych zagadnień. Uwaga: Narzędzie adnotacji na ekranie może być użyte poza programem Nauczyciela. Jest to szczególnie przydatne podczas prowadzania prezentacji przy użyciu projektora. Aby uruchomić narzędzie adnotacji wybierz {Start}{Programy}{eKlasa} {eklasa Adnotacje}. Dodawanie adnotacji w trakcie pokazu Gdy ekran Nauczyciela jest pokazywany, nauczyciel może chcieć skupić uwagę uczniów na konkretnym obszarze ekranu. Narzędzia adnotacji mogą zostać użyte do uwydatnienia tego fragmentu ekranu. 1. Podczas pokazu, kliknij prawym przyciskiem ikonę Pokazu eklasa lub przycisk na pasku zadań, po czym wybierz Adnotacje na ekranie. Kliknij dwa razy na ikonie Adnotacji. 2. Pojawi się pasek narzędzi adnotacji. Uwagi: 3. Wybierz narzędzie, kolor itp. i użyj myszy, aby rozpocząć rysowanie na ekranie Nauczyciela. Jeśli nie chcesz, by Studenci obserwowali nanoszenie adnotacji, naciśnij Wstrzymaj. To zamrozi Pokaz, pozwalając Nauczycielowi kontynuować pracę w tle. Naciśnij ponownie przycisk Wstrzymaj, aby wznowić Pokaz i odświeżyć wyświetlany u Uczniów obraz. Aby zamieścić zrzut ekranu Pokazu w Notatniku Ucznia wybierz opcję Wyślij do Notatnika z opcji Adnotacji lub użyj skrótu klawiszowego Ctrl+Alt+PrintScreen; możesz także dodać notatkę towarzyszącą obrazowi ekranu. Dodawanie adnotacji w trakcie podglądu W trakcie prowadzenia podglądu, Nauczyciel może użyć narzędzi adnotacji, aby zaznaczyć określony fragment ekranu Klienta. W trybie Współdziałania i Obserwacji, Klient może także użyć narzędzi Adnotacji. Podczas korzystania z narzędzia adnotacji, Nauczyciel może nadal używać innych opcji okna podglądu: czatu, transferu plików itd. 87

89 1. Rozpocznij podgląd wybranego klienta 2. Wybierz z menu okna podglądu {Narzędzia}{Adnotacje na ekranie} Kliknij ikonę Adnotacje na pasku narzędzi okna podglądu. 3. Pojawi się pasek narzędzi Adnotacji. Dodawanie adnotacji w trakcie pokazywania Klienta Na ekranie Klienta, który jest pokazywany podczas Pokazu Klienta, można dodać adnotacje w celu zwrócenia uwagi pozostałych Uczniów na określone zagadnienie. Zależnie od używanego trybu pokazu, Nauczyciel i/lub Uczeń, którego ekran pokazujemy, mogą użyć narzędzia Adnotacji. 1. Uruchom Pokaz Klienta wybranego Ucznia. 2. Wybierz z menu okna Pokazu Klienta {Narzędzia}{Adnotacje} Kliknij ikonę Adnotacje na pasku narzędzi okna Pokazu Klienta. 3. Pojawi się pasek narzędzi Adnotacji. Uwaga: Jeśli nie chcesz, by Studenci obserwowali nanoszenie adnotacji, naciśnij Wstrzymaj. To zamrozi Pokaz, pozwalając Nauczycielowi lub pokazywanemu Klientowi kontynuować pracę w tle. Naciśnij ponownie przycisk Wstrzymaj, aby wznowić Pokaz i odświeżyć wyświetlany u Uczniów obraz. Pasek narzędzi Adnotacji Plik Zapisz ekran Zapisuje ekran z adnotacjami do pliku. Zapisz zaznaczenie Jeśli aktywne jest narzędzie "zaznacz obszar", możesz zapisać zaznaczony fragment ekranu do pliku. Zakończ Wyłącza Adnotacje; pozostajemy w trybie Pokazu, Pokazu Klienta lub Podglądu. Edycja Wyczyść notatki Czyści adnotacje. Cofnij Cofa ostatnią adnotację. Wykonaj ponownie Powtarza cofniętą adnotację. Narzędzie Wybierz, którego z szerokiej gamy narzędzi użyjesz do nanoszenia adnotacji na ekranie. Do dyspozycji masz np. ołówek, strzałka, prostokąt. 88

90 Kolor Wybór koloru rysowania. Grubość Wybór grubości linii. Czcionka Wybór czcionki tekstu. Wstrzymaj Wstrzymuje pokaz pozwalając wrócić do widoku okna sterowania (Niedostępne w trybie Podglądu i Pokazu Klienta) Zakończ Kończy pokaz i przenosi Cię z powrotem do widoku okna sterowania. (Niedostępne w trybie Podglądu i Pokazu Klienta) Monitoring audio Monitoring audio pozwala Nauczycielowi kontrolować aktywność audio na wszystkich komputerach Uczniów. Nauczyciel jest niezwłocznie zawiadamiany o aktywności mikrofonu lub słuchawek/głośników u dowolnego Ucznia i może wybrać jedną z miniatur Uczniów, by posłuchać dźwięku odtwarzanego na tym komputerze. Dźwięki te mogą być także zapisane i odtwarzane Uczniom. Uwagi: Jeśli włączony jest pasek Ucznia, Studenci zostaną powiadomieni o tym, że ich aktywność dźwiękowa jest podsłuchiwana lub nagrywana. Systemy Windows XP/2003 w wersji 64-bitowej nie obsługują przechwytywania wyjścia audio z aplikacji. 1. Z menu okna sterowania wybierz {Widok}{Podgląd audio}. Wybierz ikonę Audio z lewej strony okna sterowania. 89

91 Wyświetlana tu jest miniatura każdego podłączonego Ucznia, ikona mikrofonu lub słuchawek będzie migać na miniaturce Ucznia oznajmiając o aktywności audio komputera Ucznia. Uwagi: Możesz usunąć ikonę mikrofonu i słuchawek z miniatury Ucznia, klikając ikonę mikrofonu i/lub słuchawek, znajdującą się w dolnej części ekranu i usuwając zielony symbol zaznaczenia. Podgląd audio może być uruchomiony przy starcie programu. Z menu okna sterowania wybierz {Szkoła}{Konfiguracja}{Opcje startowe}. Nasłuch audio Ucznia 1. Wybierz Ucznia z widoku listy. 2. Wybierz z menu okna sterowania {Audio}{Nasłuchuj ucznia} Kliknij na ikonę Nasłuchuj na miniaturze wybranego Ucznia. Kliknij na ikonę Nasłuchuj znajdującą się na dole okna sterowania. 3. Informacje, którego Ucznia nasłuchujemy, jaką ma aktywną aplikację oraz jak długo go nasłuchujemy będą wyświetlone w oknie odtwarzania audio. 4. Aby zakończyć nasłuch naciśnij ikonę Zaprzestań, znajdującą się w dolnej części okna sterowania. 90

92 Nagrywanie aktywności audio 1. Podczas nasłuchu aktywności audio, kliknij przycisk Nagrywaj znajdujący się w oknie Odtwarzania audio. 2. Okno Odtwarzanie audio będzie teraz pokazywać, że nagrywasz dźwięk. 3. Aby zakończyć nagrywanie i powrócić do nasłuchu, naciśnij przycisk Zaprzestań w oknie Odtwarzania audio. Uwaga: W celu uzyskania dostępu do zapisanych nagrań, naciśnij odnośnik Nagrania w oknie Odtwarzanie audio. Kontrola poziomu głośności Możesz kontrolować poziom głośności Nauczyciela jak i Ucznia. 1. Naciśnij ikonę Głośność znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Ustaw poziom głośności. Możesz stąd wyciszyć dźwięki oraz zablokować kontrolę głośności Ucznia. Podczas nasłuchu użyj suwaków w oknie Odtwarzanie audio, aby wyregulować poziom głośności. Wyciszenie dźwięku u Ucznia Dźwięk może być wyciszony na wszystkich komputerach Uczniów. 1. Wybierz z menu okna sterowania {Audio}{Wycisz dźwięk} Naciśnij ikonę Wyłącz dźwięk znajdującą się na dole okna sterowania. 1. Naciśnij ikonę Głośność znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Zaznacz opcję Wyciszenie. Dostosowywanie rozmiaru miniatur Możesz mienić rozmiar miniatur Uczniów, aby dostosować je do własnych preferencji. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku, gdy łączysz się z dużą liczbą komputerów Uczniów. 1. Naciśnij ikonę Rozmiar znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Przesuwając suwak ustaw odpowiedni rozmiar miniatur. Automatyczne dopasowanie rozmiaru miniatury Ucznia Ta opcja automatycznie ustawi rozmiar wyświetlanych miniatur dopasowując je do okna. 1. Naciśnij ikonę Auto znajdującą się na dole okna sterowania. Zmiana częstotliwości aktualizacji miniatur Zależnie od tego, jak dokładnie chcesz monitorować aktywność Uczniów, możesz 91

93 dopasować częstość odświeżania miniatur. Uwagi: 1. Naciśnij ikonę Aktualizuj znajdująca się na dole okna sterowania. 2. Wybierz odpowiedni czas odświeżania z dostępnych opcji. Możesz wysłać komunikat głosowy do Uczniów. Kliknij ikonę Ogłoszenie znajdującą się na dole okna sterowania. Pojawi się okno dialogowe Ogłoszenie. Nagrania mogą być odtworzone Uczniom przy pomocy funkcji Pokazu. Używanie obsługi audio eklasa pozwala nawiązać połączenie głosowe ze Uczniami poprzez mikrofon, słuchawki oraz głośniki, podczas Podglądu i Pokazu. eklasa będzie działał tylko wtedy, gdy na komputerach Klientów jest zainstalowana obsługa audio. Uwaga: eklasa pozwala także monitorować aktywność audio Uczniów. Więcej informacji w rozdziale Monitorowanie audio. Funkcja Ogłoszenia Ta opcja wysyła ogłoszenie audio do słuchawek lub głośników wybranych Uczniów. Będą mogli oni usłyszeć, co mówi Nauczyciel, lecz nie będą mogli nadać odpowiedzi. Tworzenie Ogłoszenia 1. Z menu okna sterowania wybierz {Klient}{Ogłoszenie} Naciśnij ikonę Ogłoszenia na pasku narzędzi. Naciśnij ikonę Komunikacja na pasku narzędzi Nauczyciela i wybierz z menu rozwijanego ikonę Ogłoszenie. W widoku Audio kliknij ikonę Ogłoszenie, znajdującą się w dolnej części okna sterowania. 2. Pojawi się okno dialogowe Ogłoszenie, wybierz, do których Klientów chcesz skierować Ogłoszenie (zielony znacznik), a do których nie (pusty kwadracik), a następnie naciśnij przycisk Ogłoszenie. 3. Pojawi się okno dialogowe oznajmiające, że możesz już nadawać ogłoszenie. Gdy skończysz mówić, naciśnij przycisk OK. Używanie audio podczas Podglądu Podczas Podglądu Klienta możesz przeprowadzić sesję czatu głosowego z komunikacją w obie strony. 92

94 Aby użyć audio podczas Podglądu 1. Naciśnij przycisk Audio znajdujący się na pasku narzędzi w oknie Podglądu. 2. Zostaną wyświetlone opcje audio. Możesz: Włączyć lub Wyłączyć dźwięk; Pozwolić mówić tylko Nauczycielowi lub Klientowi; Ustawić czułość mikrofonu; Ustawić jakość dźwięku. Przełącznik wyciszania na przemian włącza i wyłącza głośniki i mikrofon. Używanie audio podczas Pokazu Podczas Pokazu możesz przeprowadzić sesje czatu głosowego z komunikacją w obie strony. Aby użyć audio podczas Pokazu 1. W oknie dialogowym konfiguracji pokazu zaznacz opcję "Włącz audio" 2. Jeśli prowadzisz Pokaz tylko do jednego klienta, Nauczyciel i Klient mogą mówić. Jeśli Pokaz jest przeprowadzany do wielu Klientów, to tylko Nauczyciel może mówić. Ustawienia Audio wprowadzone w opcjach Konfiguracji Audio Nauczyciela będą używane tylko podczas bieżących sesji. Dostrajanie ustawień audio Możesz dostroić ustawienia audio w programie eklasa, by dopasować je do możliwości multimedialnych stacji roboczych lub poprawić wydajność. Musisz jednak mieć na uwadze fakt, że im lepszą jakość dźwięku wybierzesz, tym więcej danych trzeba przesyłać. Może to wpłynąć na wydajność odświeżania ekranu na wolniejszych komputerach. Dostęp do regulacji głośności 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonce głośnika na pasku zadań. Aby zmienić inne opcje, np. jakość dźwięku, wykonaj jedną z poniższych czynności: - Metoda globalna (Zmienia domyślne ustawienia wszystkich Klientów) 1. Z menu okna sterowania wybierz {Widok}{Aktualne ustawienia Audio} Metoda dla pojedynczego Klienta (podczas pokazu lub podglądu) 1. Podczas podglądu Klienta z menu okna podglądu wybierz {Widok}{Ustawienia dla Klienta Audio}. 93

95 2. Pojawi się okno dialogowe ustawień Audio. Możesz w nim ustawić następujące parametry. Głośność Poziom Mikrofon Głośnik Czułość mikrofonu Głośność mikrofonu Głośność głośników Włącz Wł Wył Tylko nadawanie Tylko nasłuch Włącza dźwięk Wyłącza dźwięk Przełącza audio Nauczyciela na nadawanie. Przełącza audio Nauczyciela na nasłuchiwanie. Odtwarzacz wideo eklasa eklasa dostarcza wyjątkowego wsparcia multimediów z pełnym zakresem możliwości Audio, Video oraz zdalnej kontroli. Podczas gdy Odtwarzacz Wideo pozwala uruchomić plik wideo na lokalnym komputerze, możliwości zdalnej kontroli eklasa, połączone z pełną obsługą audio, umożliwiają użycie tego narzędzia do udoskonalenia procesu szkolenia i pokazu prowadzonego jednocześnie na wielu komputerach. Obsługiwane są wszystkie standardowe pliki wideo, np. avi oraz mpg. Odtwarzacz Wideo jest uruchamiany lokalnie u każdego Klienta, a plik wideo może być dostępny na dysku lokalnym lub sieciowym. Jeśli pliki wideo są umieszczone na dysku lokalnym, wpływ na sieć jest minimalizowany, przesyłane są jedynie dane sterujące odtwarzaczem, komendy stop, start, pauza oraz pakiety synchronizujące. Jeśli każdy komputer Klienta będzie odtwarzać plik wideo z dysku sieciowego, wtedy sieć zostanie znacznie obciążona. W celu zoptymalizowania wydajności, zapisz pliki wideo lokalnie na każdym komputerze. Możesz użyć do tego Dystrybucji plików. Inne czynniki mające wpływ na działanie odtwarzacza: Liczba komputerów Klientów mających dostęp do pliku; Uwagi: Prędkość sieci np.: 10/100 MB; Rozmiar pliku wideo; Pamięć RAM/Wydajność komputera Klienta; Innych ruch w sieci. Jeśli komputer Klienta musi pobrać pliki z serwera, w celu płynnego działania, upewnij się, że komputer Klienta posiada prawa dostępu do odpowiedniego dysku i pliku. Jakość wyświetlanego obrazu jest uzależniona od karty wideo komputera 94

96 oraz rozdzielczości ekranu. Odtwarzanie pliku wideo na komputerze 1. Z menu okna sterowania wybierz {Klient}{Pokaz wideo}. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę Klienta w widoku listy i wybierz Pokaz wideo. Kliknij ikonę Pokaz na pasku narzędzi i wybierz opcję Pokaz wideo. 2. Pokaże się okno dialogowe Pokazu wideo. Jest ono używane do wyboru Klientów, którym będzie pokazywany plik wideo. Możesz go pokazywać pojedynczemu Klientowi jak i grupie Klientów. W celu pokazania wielu Klientom kliknij Klienci. Możesz wykluczyć Klientów z pokazu klikając okienka przy ich imionach. W polu Plik wideo podaj lokalizację i nazwę pliku. Możesz też kliknąć Otwórz w celu odszukania pliku na dysku. 3. Kliknij Pokaz. 4. Przeprowadzony zostanie test, by upewnić się, że plik wideo jest dostępny na komputerach Klienta. Jeśli nie, możesz przerwać Pokaz lub kontynuować pokaz dla Klientów, którzy mają dostęp do pliku. Uwaga: Możesz użyć opcji Dystrybucji plików do zdalnego skopiowania brakującego pliku do komputerów Klientów. 5. Gdy plik wideo się uruchomi, pojawi się panel kontrolny odtwarzacza wideo. Dostępne są opcje: Odtwarzaj, Pauza, Zatrzymaj itp. Uwaga: Podczas wyświetlania pliku wideo komputery Klientów są zablokowane. Odtwarzanie wideo poprzez Eksplorator Windows eklasa pozwala także na uruchomienie pliku wideo poza programem Nauczyciela. Po prostu znajdź ten plik w Eksploratorze i uruchom z folderu, w którym się znajduje. 1. Przejdź do folderu zawierającego plik wideo. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy na wybrany plik wideo i wybierz opcję Pokaż przy użyciu eklasa z menu podręcznego. 3. Program Nauczyciela zostanie uruchomiony, połączony ze znanymi Klientami i wyświetli okno dialogowe Pokaz wideo. 4. Potwierdź, których Klientów chcesz dołączyć do pokazu. Plik wideo jest już wybrany - kliknij Pokaz 95

97 Panel kontrolny Odtwarzacza Wideo programu eklasa Panel kontrolny Odtwarzacza Wideo działa w sposób podobny jak inne narzędzia do tego typu. Przyciski na pasku narzędzi pełnią takie funkcje, jakich się spodziewamy. Poniżej szczegółowy opis. Menu Plik Menu rozwijane Plik zawiera następujące opcje: Otwórz Pozwala wybrać i załadować odpowiedni plik wideo. Zamknij Zamyka otwarty plik wideo. Zakończ Wyłącza Odtwarzacz Wideo. Menu Widok - Menu rozwijane Widok zawiera następujące opcje: Opisy Ukrywa/wyświetla opisy tekstowe na pasku narzędzi odtwarzacza wideo. Pasek narzędzi Ukrywa/wyświetla pasek narzędzi odtwarzacza wideo. Pasek stanu Ukrywa/wyświetla pasek postępu odtwarzacza wideo. Powiększenie Zmienia rozmiar wideo. Menu Odtwarzanie - Menu rozwijane Odtwarzanie zawiera następujące opcje: Odtwarzaj Rozpoczyna odtwarzanie załadowanego pliku. Zatrzymaj Powraca do początku załadowanego pliku. Pauza Wygasza ekrany Klientów i zatrzymuje wideo na komputerze Nauczyciela. Rozpocznij Powraca do początku pliku wideo. Zakończ Przechodzi na koniec pliku wideo. 96

98 Wycisz klientów Jeśli Klienci nie używają słuchawek podczas oglądania wideo, dźwięk wydobywający się z każdego komputera może rozpraszać. Opcja ta wyłącza dźwięk na komputerach Klientów, pozostawia jednak włączony na komputerze Nauczyciela. Menu Pomoc Umożliwia dostęp do pomocy on-line oraz ogólnych informacji o wersji. Używanie plików powtórek W czasie sesji zdalnego dostępu do komputera Ucznia, Nauczyciel może nagrać ekran, aktywność klawiatury oraz myszy. W dodatku, jeśli komputer ma aktywne urządzenia audio, każdy komentarz także zostanie nagrany. Informacje zapisane w pliku mogą zostać odtworzone na komputerze Nauczyciela oraz, jeśli jest taka potrzeba, pokazane innym Uczniom. Nagrywanie powtórek może zostać skonfigurowane tak, by nagrywać wszystko, bądź sesje na określonych komputerach Uczniów. Lokalna aktywność na komputerze Nauczyciela również może zostać nagrana. Po uruchomieniu funkcji, nagrywanie rozpocznie się wraz z uruchomieniem sesji Podglądu. Nagrywanie zakończy się, gdy zamkniemy sesję Podglądu. W tym momencie plik powtórki staje się dostępny do ponownego odtworzenia. Sesja pokazu także może być nagrana, co pozwala Klientom odtworzyć prezentację w dogodnym momencie. Uwaga: Pliki powtórek przechowują obraz ekranu i mogą być bardzo duże. Bardzo istotne jest utrzymywanie porządku w przypadku plików tego typu. Zalecane jest regularne usuwanie starych plików. Nagrywanie pliku powtórek dla wszystkich Uczniów Ta procedura pozwala Nauczycielowi utworzyć plik powtórki na każdym komputerze Ucznia, nad którym ma zdalną kontrolę 1. Wybierz z menu okna sterowania {Widok}{Aktualne ustawienia Pliki powtórek}. Pojawi się okno dialogowe plików powtórek. 2. Zaznaczyć opcje Nagrywanie plików powtórek. Plik powtórek będzie tworzony za każdym razem, gdy Nauczyciel rozpocznie sesję Podglądu na dowolnym komputerze Ucznia. 97

99 3. Dołącz dźwięk Oprócz ekranu, aktywności myszy i klawiatury, jeśli komputer ma skonfigurowany dźwięk, zaznaczając tę opcję, możesz włączyć nagrywanie komentarzy głosowych. 4. Rozpocznij nazwy plików od nazwy klienta W celu identyfikacji każdego pliku powtórki, nazwy plików są poprzedzane nazwą klienta oraz datą/czasem nagrania. Ewentualnie, po skasowaniu zaznaczenia tej opcji, możemy wymusić nazywanie plików kolejno w formacie rpf itd. 5. W folderze Określ, gdzie chcesz przechowywać pliki powtórek 6. Naciśnij OK. Nagrywanie pliku powtórek dla wybranych Uczniów Ta procedura pozwala Nauczycielowi utworzyć plik powtórki na komputerach wybranych Uczniów. 1. Uruchom Podgląd komputera wybranego Ucznia. 2. Wybierz z menu okna podglądu {Widok}{Ustawienia dla klienta Pliki powtórek}. Pojawi się okno dialogowe plików powtórek. 3. Zaznaczyć opcje Nagrywanie plików powtórek. Plik powtórek będzie tworzony za każdym razem, gdy Nauczyciel rozpocznie sesje Podglądu 98

100 na tym komputerze Ucznia. 4. Dołącz dźwięk Oprócz ekranu, aktywności myszy i klawiatury, jeśli komputer ma skonfigurowany dźwięk, zaznaczając tę opcję, możesz włączyć nagrywanie komentarzy głosowych. 5. Rozpocznij nazwy plików od nazwy klienta W celu identyfikacji każdego pliku powtórki, nazwy plików są poprzedzane nazwą klienta oraz datą/czasem nagrania. Ewentualnie, po skasowaniu zaznaczenia tej opcji, możemy wymusić nazywanie plików kolejno w formacie rpf itd. 6. W folderze Określ, gdzie chcesz przechowywać pliki powtórek. Oddzielny folder może być wybrany dla każdego Ucznia. 7. Naciśnij OK. Nagrywanie rozpocznie się niezwłocznie, zamknij sesje podglądu, aby zakończyć nagrywanie. 8. Powtórz kroki 1-7 dla komputerów pozostałych Uczniów. Nagrywanie plików powtórek na komputerze Nauczyciela Aktywność na lokalnym komputerze może być nagrana i pokazana Uczniom. 1. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Nagrywanie}. Pojawi się okno dialogowe Zapis działań lokalnych. 1. W folderze Wybierz, gdzie chcesz przechowywać pliki powtórek. W celu identyfikacji, nazwy plików rozpoczynają się tekstem "Local" oraz datą i godziną nagrania. 2. Dołącz dźwięk Oprócz ekranu, aktywności myszy i klawiatury, jeśli komputer ma skonfigurowany dźwięk, zaznaczając tę opcję, możesz włączyć nagrywanie komentarzy głosowych. 3. Zapisz czcionki rzeczywiste W celu zmniejszenia ilości przesyłanych danych, eklasa przekazuje informacje o 99

101 rodzaju czcionki przez odwołanie. Docelowy komputer wybierze odpowiednią czcionkę w oparciu o własne mapowanie czcionek. Na ogół te same czcionki są dostępne, lecz czasem trzeba wysłać pełną informację. Zaznacz to pole w razie konieczności. 4. Naciśnij OK, by rozpocząć nagrywanie. Na pasku zadań pojawi się ikona nagrywania. W celu zakończenia nagrywania, naciśnij dwukrotnie ikonę nagrywania. Oglądanie plików powtórek Nauczyciel może obejrzeć zapisane pliki powtórek i jeśli chce, pokazać je Uczniom. Klient eklasa pozwala także Uczniom odtworzyć plik powtórek lokalnie. Na komputerze Nauczyciela 1. Z menu okna sterowania wybierz {Szkoła}{Odtwarzanie powtórek}. Naciśnij ikonę Powtórki na pasku narzędzi. 2. Przejdź do folderu, w którym przechowywany jest plik powtórki Ucznia lub Nauczyciela. Wybierz plik i naciśnij otwórz. 3. Pojawi się okno odtwarzania powtórek, w którym można rozpocząć odtwarzanie pliku. 4. Wybierz {Plik}{Zamknij}, aby zamknąć to okno. Na komputerze Ucznia 1. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę Klienta eklasa znajdującą się na pasku zadań i wybierz Odtwarzaj powtórkę Kliknij dwa razy na ikonie Klienta i wybierz z menu {Polecenia}{Odtwarzaj Powtórka} 2. Przejdź do folderu, w którym przechowywany jest plik powtórki. 3. Wybierz plik do odtworzenia. 4. Naciśnij Otwórz. Pojawi się okno powtórki. Użyj sterowania odtwarzaniem powtórek, aby odtwarzać/zatrzymać odtwarzanie pliku. Okno powtórek Sterowaniem odtwarzaniem powtórek Okno sterowania odtwarzaniem powtórek o funkcjach podobnych do magnetowidu pozwoli szybko przewinąć, zatrzymać odtwarzanie itd. Okno powtórek zawiera przyciski kontrolne do odtwarzania nagranej sesji Klienta. Okno to zawiera wskaźnik czasu powtórki, pokazujący, w którym miejscu powtórki jesteśmy oraz wyświetla informacje o pliku aktualnie odtwarzanym. Użyj przycisków do sterowania, tak jak zrobiłbyś to w przypadku odtwarzacza wideo. 100

102 Dostępne menu i funkcje: Zatrzymaj i Odtwarzaj Przycisk Zatrzymaj jest pokazany podczas odtwarzania pliku powtórki, a przycisk Odtwarzania, gdy plik jest zatrzymany. Tylko jeden z nich jest wyświetlany w jednym momencie. Plik jest odtwarzany póki nie osiągnie końca lub znacznika pauzy. Przewiń Rozpoczyna odtwarzanie od początku pliku, jeśli jest odtwarzany, w innym wypadku przenosi punkt odtwarzania do początku pliku. Przejdź do poprzedniego znacznika Przenosi punkt odtwarzania do poprzedniego znacznika lub początku pliku, jeśli takiego nie znajdzie. Znaczniki są dodawane w punktach, gdzie zarejestrowana została wzmożona aktywność u Klienta. Następna klatka Przenosi punkt odtwarzania do następnej klatki. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk w celu szybkiego przewijania do przodu pliku powtórki. Przejdź do następnego znacznika Przenosi punkt odtwarzania do następnego znacznika lub końca pliku, jeśli takiego nie znajdzie. Wycisz Włącza/wyłącza dźwięk pliku powtórki. Inne informacje Aktualny czas jest wyświetlany po prawej stronie w formacie gg:mm:ss:ms. Nazwa Klienta, u którego nagrano powtórkę, data oraz czas nagrania wyświetlany jest w dolnej części okna. Znacznik powtórki Znacznik ten może być umieszczony w dowolnym miejscu nagrania. Jest to mały czarny trójkąt poniżej paska czasu powtórki. Naciśnij go i przenieś do miejsca, w którym będziesz chciał zatrzymać odtwarzanie. Gdy odtwarzanie osiągnie punkt znacznika zatrzyma się, a Ty możesz kliknąć Odtwarzaj, aby je kontynuować. 101

103 eklasa Pokazywanie pliku powtórki Uczniom Używając Pokazu programu eklasa Nauczyciel może pokazać zapisaną Powtórkę dowolnej liczbie podłączonych Uczniów. 1. Naciśnij ikonę Menu pokazu znajdującą się na pasku narzędzi i wybierz Pokaż powtórkę. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Klient}{Pokaż powtórki} Pojawi się okno Pokaż powtórkę. 3. Kliknij Przeglądaj i znajdź odpowiedni plik powtórki. 4. Z listy Klientów wybierz tych, u których chcesz wyświetlić powtórkę. 5. Jeśli chcesz ustaw dodatkowe Opcje pokazu. 6. Naciśnij Pokaz. 7. Pojawi się okno Powtórki na komputerze Nauczyciela i rozpocznie się odtwarzanie pliku powtórki u wybranych Uczniów. 8. Naciśnij Koniec na pasku narzędzi okna Powtórki, aby zakończyć Pokaz. Pokaz aplikacji Funkcja Pokazu pozwala pokazać ekran Nauczyciela Uczniom. Jednakże, jeśli u Nauczyciela jest uruchomionych wiele programów, to przydatne może być pokazanie jedynie wybranej aplikacji. 102

104 Aby włączyć pokaz aplikacji 1. Wybierz {Klient}{Pokaz aplikacji} z menu okna sterowania Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Klienta i wybierz Pokaz aplikacji. Kliknij ikonę Pokazu na pasku zadań i wybierz Pokaz aplikacji. 2. Pojawi się okno dialogowe Pokaz aplikacji 3. Złap ikonę celownika i przesuń ja nad odpowiednią aplikację na Pulpicie Nauczyciela, a następnie upuść. (Różowa ramka pojawi się naokoło wybranej aplikacji podczas przesuwania wskaźnika myszy po pulpicie.) Naciśnij Wybierz i wybierz aplikacje z wyświetlonej listy. Uwaga: eklasa sprawdzi czy Nauczyciel korzysta z wielu monitorów, pozwalając określić, na którym umiejscowiona jest odpowiednia aplikacja. Jeśli nie jesteś pewny, który monitor jest właściwy, naciśnij Identyfikuj. Jeśli tylko jeden monitor zostanie wykryty, wybierz Cały Pulpit. 4. Wybierz Klientów, których chcesz dołączyć do Pokazu. 5. Jeśli chcesz wybierz dodatkowe opcje pokazu. Uwaga: Możesz nadłożyć ograniczenia Internetu na komputerze Nauczyciela, by zapobiec wyświetleniu Uczniom nieodpowiednich stron podczas Pokazu. 6. Naciśnij Pokaz. Czat ze Uczniami eklasa pozwala prowadzić czat z dowolną liczbą podłączonych Klientów jednocześnie, poprzez przewijane okno tekstowe. Czat z Klientami 1. Wybierz w widoku listy Klienta lub grupę Klientów, z którymi chcesz rozpocząć czat. Jeśli nie wybierzesz żadnej ikony Ucznia, wszyscy podłączeni Klienci wezmą udział w czacie. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Klient}{Czat}. Naciśnij Ikonę Komunikacja na pasku narzędzi Nauczyciela i wybierz Czat. Naciśnij prawym przyciskiem myszy wybranego Klienta i wybierz Czat. 3. Pojawi się okno dialogowe właściwości Czatu. Okno dialogowe właściwości Czatu posiada następujące opcje: Temat Jeśli potrzebujesz, wprowadź tytuł lub opis tematu, który chcesz przedyskutować podczas trwania sesji czatu. Pojawi się on na pasku okna czatu i będzie wyświetlany na komputerach Uczniów. Jeśli pozostawisz to pole puste, pojawi się 103

105 nazwa Nauczyciela. Członkowie Aby wyłączyć Klientów z czatu usuń zielony znacznik przy ich imieniu. Opcje Członkowie mogą odmówić przyłączenia Jeśli opcja jest zaznaczona, na komputerze Klienta pojawi się widomość zapraszająca do przyłączenia się do czatu. Klient może wybrać opcję Dołącz lub Odmów. Członkowie nie mogą opuścić czatu Jeśli opcja jest zaznaczona, z okna czatu u Klientów zostaje usunięta opcja Odejdź. Okno czatu jest zawsze widoczne Jeśli opcja jest zaznaczona, okno Czatu jest zawsze obecne na pulpicie Klienta. Uczestnicy nie mogą zminimalizować tego okna. Dodaj to Notatnika Dodaje zawartość sesji Czatu to Notatnika Ucznia. Potwierdź, którzy Studenci maja uczestniczyć w sesji Czatu oraz wybierz dodatkowe opcje, których chcesz użyć. Kliknij Ok w celu rozpoczęcia sesji czatu. 4. Okno Czatu pojawi się na komputerach Nauczyciela i Klientów. Okno czatu Okno to jest wyświetlane na każdym komputerze biorącym udział w czacie i 104

106 obrazuje przebieg czatu. Tylko Nauczyciel lub Lider Grupy mogą dodać lub usunąć Klientów z sesji czatu. Klienci mogą opuścić czat, jeśli opcja zakazu opuszczenia czatu nie została zaznaczona. W oknie czatu dostępne są następujące opcje: Menu Czat Zawartość czatu może być zapisana w celu późniejszego odwołania się. Wybierz Zapisz jako, by utworzyć plik zawierający tekst lub Kopiuj, by wkleić zawartość czatu do innej aplikacji lub pliku. Każda wiadomość posiada ograniczenie do 128 znaków. Wybierz opcje Wyślij automatycznie długą wiadomość, by automatycznie wysłać wiadomość, gdy limit zostanie osiągnięty. Możesz także dodać zawartość sesji czatu do Notatnika Ucznia wybierając opcję Dodaj do notatnika. Menu Okno Jedynie okno Czatu u Nauczyciela posiada menu Okno. To menu pozwala przechodzić pomiędzy otwartymi oknami i rozmieścić je. Przebieg Czatu Główna część okna Czatu używana jest do zapisu postępu sesji Czatu. Zawiera informacje o uczestnikach, którzy dołączyli lub opuścili dyskusję, a także wiadomości wysłane przez poszczególnych uczestników. Wyślij wiadomość W tym polu wpisujesz swoje wiadomości. Naciśnij Enter lub kliknij Wyślij. Każda wiadomość jest limitowana do 128 znaków. Można automatycznie wysłać wiadomość, gdy limit zostanie osiągnięty, wybierając z menu okna czatu {Czat}{Wyślij automatycznie długą wiadomość}. Uwaga: Do wiadomości mogą być dołączone emotikony. Zamknij Kończy sesję czatu. Członkowie Na liście widoczni są aktualni uczestnicy czatu. Nauczyciel, jeśli chce może dodać lub usunąć Ucznia z sesji czatu. Klienci mogą opuścić czat na własne życzenie, o ile opcja ta nie jest wyłączoną. Zaproś Początkowo okno właściwości czatu używane jest do określenia listy uczestników dyskusji. Aby dodać Klientów w trakcie sesji czatu, naciśnij Zaproś. Pojawi się okno Dodaj członków. Wybierz Klientów i naciśnij Dodaj. Możesz także wysłać kopię przebiegu dyskusji, zaznaczając opcję Wyślij historię dyskusji. Uwaga: Klienci, którzy zostali usunięci z czatu lub odeszli sami mogą być zaproszeni ponownie. 105

107 Wyklucz Aby usunąć Klienta z sesji czatu, wybierz Klienta na liście członków i naciśnij Wyklucz. Możesz go później zaprosić ponownie. Uwagi: Studenci także mogą rozpocząć sesję czatu, otwierając główne okno Klienta i wybierając {Polecenia}{Czat}. Domyślnie Studenci mogą nawiązać Czat jedynie z Nauczycielem. Jednakże, Nauczyciel może włączyć opcję pozwalającą Uczniom nawiązać czat pomiędzy sobą, wybierając z menu okna sterowania {Widok}{Aktualne ustawienia Interfejs użytkownika} i zaznaczając opcję Czat pomiędzy uczniami. Jeśli Uczeń nie odpowiada w oknie czatu, możesz wysłać sygnał dźwiękowy do każdego komputera, wybierając z menu okna Czatu {Czat}{Wyślij sygnał dźwiękowy}. Czat z Klientem podczas Podglądu 1. Z menu okna Podglądu wybierz {Narzędzia}{Czat}. 2. Okno czatu pojawi się na komputerze Nauczyciela oraz Klienta. Kończenie Czatu W oknie Czatu kliknij {Zamknij}. Wysyłanie wiadomości do Uczniów Przy pomocy eklasa możesz wysłać wiadomość do wybranego Klienta lub grupy Klientów w sieci. Jeśli chcesz wysyłać tę samą wiadomość regularnie, możesz zapisać maksymalnie cztery zdefiniowanych wiadomości. Aby napisać i wysłać nową wiadomość 1. Wybierz Uczniów, do których chcesz wysłać wiadomość. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy, wybierz {Wiadomość} {Wiadomość}. Wybierz z menu okna sterowania {Klient}{Wiadomość Wiadomość} Kliknij ikonę Komunikacja na pasku narzędzi Nauczyciela i wybierz Wiadomość. Jeśli jest wyświetlona, kliknij ikonę Wiadomość na pasku narzędzi. 3. Pojawi się okno dialogowe Wiadomość. Wybierz, czy wysłać wiadomość do Wszystkich dostępnych klientów, Wszystkich podłączonych klientów lub tylko Aktualnie wybranych klientów. Wpisz wiadomość i zadecyduj, jak długo wiadomość ma się wyświetlać na komputerach Klientów. 4. Naciśnij Wyślij. Wiadomość zostanie wyświetlona w oknie dialogowym na ekranach Klientów i będzie wyświetlana, dopóki użytkownik jej nie 106

108 zamknie lub przez określony wcześniej czas. Wysyłanie wiadomości podczas Podglądu 1. Z menu okna Podglądu wybierz {Klient}{Wiadomość}. 2. Pojawi się okno dialogowe Wyślij wiadomość. 3. Wpisz swoją wiadomość. 4. Naciśnij Wyślij. Wiadomość będzie wyświetlana na ekranie Ucznia aktualnie Podglądanego przez Nauczyciela, dopóki Uczeń nie kliknie OK. Tworzenie zdefiniowanych wiadomości Możesz zapisać do czterech wiadomości, które mogą być szybko rozesłane do Uczniów poprzez funkcję Wiadomość. 1. Kliknij Komunikacja na pasku narzędzi okna sterowania i wybierz Zarządzaj zdefiniowanymi komunikatami. 107

109 Z menu okna sterowania wybierz {Klient}{Wiadomość Zdefiniowane komunikaty} Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie Ucznia i wybierz Wiadomość Zdefiniowane komunikaty. 2. Wpisz odpowiednie tekst(y). 3. Ustaw dodatkowe właściwości dla każdej wiadomości. Określ, jak długo wiadomość ma być wyświetlana na ekranie Ucznia. Wybierz ikonę, która będzie wyświetlana wraz z wiadomością. To pozwoli szybko zidentyfikować typ wiadomości: Informacja, Pytanie, Ostrzeżenie, Zatrzymanie. Ponadto możesz podkreślić nadanie wiadomości sygnałem dźwiękowym odtwarzanym na komputerze Ucznia. Dźwięk jest zależny od wybranej ikony. 4. Gdy zakończysz pracę, naciśnij OK. Wysyłanie zdefiniowanych wiadomości 1. Wybierz ikonę Ucznia. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wiadomość. Wybierz z menu {Klient}{Wiadomość}. 108

110 Kliknij ikonę Komunikacja. 3. Wszystkie zdefiniowane wiadomości zostaną wyświetlone, kliknij odpowiednią i wyślij do Ucznia. Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz Zdefiniowane komunikaty. Prośby o pomoc eklasa pozwala Klientowi zgłosić do Nauczyciela prośbę o pomoc. Uczeń może to zrobić wybierając polecenie Wezwij pomoc z menu Klienta (przyjmując, że Klient nie jest skonfigurowany do pracy w trybie ukrytym, w którym ikona Klienta jest niewidoczna) naciskając kombinację klawiszy zdefiniowaną w Konfiguratorze Klienta. Uwaga: Jeśli pasek narzędzi Ucznia jest dostępny, Uczeń może wezwać pomoc klikając na ikonie Prośby o pomoc. Aby wezwać pomoc 1. Naciśnij skrót klawiszowy, zazwyczaj Alt+LewyShift+PrawyShift. 2. Otworzy to okno dialogowe, w którym można wpisać imię i wiadomość. 3. Naciśnij OK. 4. Prośba o pomoc zostanie wysłana do podłączonego Nauczyciela. Uwaga: Korzystając z ikony pomocy technicznej, oznaczonej czerwonym krzyżykiem, Nauczyciel może wezwać pomoc i rozpocząć czat bezpośrednio z operatorem Konsoli technicznej. Funkcja ta musi zostać włączona w Konsoli technicznej. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać więcej informacji. Gdy Uczeń wyśle Prośbę o pomoc, na komputerze połączonego z nim Nauczyciela 109

111 pojawi się powiadomienie. Aktywne prośby o pomoc są sygnalizowane poprzez ikonę z czerwonym krzyżykiem wyświetlaną przy ikonie Ucznia. Ikona ta będzie widoczna, dopóki zgłoszenie nie zostanie usunięte. Aby wyświetlić aktualne prośby o pomoc 1. Z menu okna sterowania wybierz {Szkoła}{Prośby o pomoc}. 2. Pojawi się okno Prośby o pomoc wraz z listą próśb. Jeśli są jakiekolwiek oczekujące prośby w momencie łączenia się Nauczyciela ze Uczniami, okno zostanie otwarte automatycznie w trakcie uruchamiania programu Nauczyciela. 3. Klikając na przyciski Podglądu Klienta lub Czatu na pasku narzędzi możesz odpowiedzieć na wezwanie Klienta. Transfer plików eklasa zawiera zaawansowaną funkcję Transferu Plików, która pozwala przenosić pliki pomiędzy Nauczycielem i Klientem. Uwaga: Funkcja Transferu plików może być skonfigurowana poprzez wybranie z menu okna sterowania {Widok}{Aktualne ustawienia Transfer plików}. 110

112 Struktura katalogów Nauczyciela i pliki w każdym folderze są wyświetlane w górnej połowie okna. Struktura katalogów Klienta i pliki w każdym folderze są wyświetlane w dolnej połowie okna. Aby skopiować pliki i foldery od Nauczyciela do Klienta 1. Wybierz odpowiedniego Klienta w widoku listy. 2. Naciśnij ikonę Transfer plików na pasku narzędzi i wybierz Transfer plików. Wybierz z menu okna sterowania {Klient}{Transfer plików}. Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie Klienta i wybierz Transfer plików. Jeśli prowadzisz podgląd Klienta wybierz ikonę Transfer plików z paska narzędzi okna Podglądu. 3. Otworzy się okno Transferu Plików do tego Klienta. 4. Ze struktury drzewa Klienta wybierz dysk docelowy lub folder, do którego chcesz skopiować wybrane elementy. 5. Z listy plików i folderów Nauczyciela wybierz elementy, które chcesz 111

113 skopiować do Klienta. 6. Naciśnij przycisk Kopiuj Plik na pasku narzędzi. 7. Pojawi się okno z potwierdzeniem, kliknij Tak. Uwaga: Wybrane elementy mogą być także "złapane" w widoku Nauczyciela i "upuszczone" w odpowiednim folderze w widoku Klienta. Kopiowanie plików i folderów od Klienta do Nauczyciela 1. Wybierz odpowiedniego Klienta w widoku listy. 2. Naciśnij ikonę Transfer plików na pasku narzędzi i wybierz Transfer plików. Wybierz z menu okna sterowania {Klient}{Transfer plików}. Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie Klienta i wybierz Transfer plików. Jeśli prowadzisz podgląd Klienta wybierz ikonę Transfer plików z paska narzędzi okna Podglądu 3. Otworzy się okno Transferu Plików do tego Klienta. 4. Ze struktury drzewa Nauczyciela wybierz dysk docelowy lub folder, do którego chcesz skopiować wybrane elementy. 5. Z listy plików i folderów Klienta wybierz elementy, które chcesz skopiować do Nauczyciela 6. Naciśnij przycisk Kopiuj Plik na pasku narzędzi. 7. Pojawi się okno z potwierdzeniem, kliknij Tak. Uwaga: Wybrane elementy mogą być także "złapane" w widoku Klienta i "upuszczone" w odpowiednim folderze w widoku Nauczyciela. Transfer plików pomiędzy Klientami Przy pomocy Transferu plików programu eklasa możliwe jest również kopiowanie plików i folderów pomiędzy dwoma Klientami. Aby to uczynić, podłącz się do każdego z Klientów i wyświetl dla każdego z nich okno Transferu plików. Umieść okna Transferu plików, tak byś mógł zobaczyć oba i po prostu przenieś za pomocą myszy plik/folder od jednego Klienta do drugiego. Możesz zobaczyć więcej plików i katalogów Klientów poruszając poziomym paskiem przesuwu lub klikając przycisk maksymalizacji ulokowany powyżej listy folderów Klienta. 112

114 Dystrybucja plików eklasa pozwala, podobnie, jak w przypadku transferu plików do i od pojedynczych Klientów, przeprowadzić dystrybucję plików do wielu Klientów jednocześnie. Możesz Dystrybuować pliki do: Wszystkich podłączonych Klientów; Wybranych Klientów; Zdefiniowanych grup Klientów. Dystrybucja plików do zdefiniowanej Grupy Klientów 1. Wybierz odpowiednią zakładkę z paska Grup w oknie sterowania. 2. Naciśnij ikonę Transfer plików na pasku narzędzi i wybierz Dystrybucja plików. Jeśli pasek narzędzi jest wyświetlony, wybierz ikonę Dystrybucja Plików. 3. Pojawi się okno Dystrybucji plików. 4. Z panelu widoku komputera lokalnego, wybierz element(y), które chcesz skopiować do Klientów. 5. Lokalizacja na komputerze Klienta, do której pliki/foldery są kopiowane, 113

115 nazywana jest Folderem docelowym. Jeśli nie zostanie on wybrany, to użyty zostanie ten sam folder, w którym znajdują się kopiowane elementy na komputerze Nauczyciela. Jeśli folder docelowy nie istnieje u Klienta, zostanie on utworzony automatycznie. W celu ustawienia konkretnego Folderu docelowego na komputerze Klienta, kliknij ikonę Klienta prawym klawiszem myszy i wybierz Ustaw katalog docelowy. Określ miejsce docelowe i naciśnij OK. 6. Naciśnij ikonę Kopiuj plik. Dystrybucja plików do wybranej liczby Klientów 1. Naciśnij ikonę Transfer plików na pasku narzędzi i wybierz Dystrybucja plików. Jeśli pasek narzędzi jest wyświetlony, wybierz ikonę Dystrybucja Plików. 2. Pojawi się okno Dystrybucji plików. 3. W panelu z listą Klientów zaznacz, do których Klientów chcesz skopiować pliki poprzez umieszczenie przy nich zielonego znacznika. 4. Z panelu widoku komputera lokalnego, wybierz element(y), które chcesz skopiować do Klientów. 5. Lokalizacja na komputerze Klienta, do której pliki/foldery są kopiowane, nazywana jest Folderem docelowym. Jeśli nie zostanie on wybrany, to użyty zostanie ten sam folder, w którym znajdują się kopiowane elementy na komputerze Nauczyciela. Jeśli folder docelowy nie istnieje u Klienta, zostanie on utworzony automatycznie. W celu ustawienia konkretnego Folderu docelowego na komputerze Klienta, kliknij ikonę Klienta prawym klawiszem myszy i wybierz Ustaw katalog docelowy. Określ miejsce docelowe i naciśnij OK. 6. Naciśnij ikonę Kopiuj plik.. Wysyłanie i zbieranie prac Funkcja wysyłania/zbierania prac pozwala wysłać dokument lub zestaw plików do jednego lub wielu komputerów Klientów. Możesz także zebrać odpowiedzi Uczniów na swoim komputerze. Wysyłanie prac Dostępne są dwie metody wysyłania wstępnie przygotowanych plików prac do komputerów Uczniów: Szybkie wysyłanie jest przydatne, gdy chcesz wysłać pracę do wszystkich podłączonych Uczniów lub zdefiniowanej grupy Uczniów. Zaawansowane wysyłanie pozwala zapisać właściwości przeprowadzanej regularnie operacji i uzyskać większą elastyczność 114

116 wyboru Uczniów, do których chcemy wysłać prace. Aby wysłać prace przy użyciu Szybkiego wysyłania 1. Zadecyduj, do których Uczniów chcesz wysłać prace - wszystkich lub grupy. Używając Szybkiego wysyłania nie możesz wskazywać pojedynczych Uczniów. 2. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Wyślij/Zbierz prace Szybkie wysyłanie}. Naciśnij ikonę Wyślij/Zbierz na pasku narzędzi i wybierz polecenie Rozdaj prace.. 3. Pojawi się okno dialogowe Szybkiego wysyłania. 4. Określ pliki, które mają być wysłane do Uczniów. Należy podać pełną ścieżkę i opcjonalnie można podać nazwę zbiorową, używając symboli wieloznacznych. Możesz umieścić kilka nazw rozdzielając je średnikiem. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz pliki. 5. Określ na komputerze ucznia folder, do którego mają być skopiowane pliki. Jeżeli będzie trzeba, zostanie utworzony nowy folder. 6. Naciśnij Wyślij. 7. Wyświetlone zostaną rezultaty operacji, abyś mógł sprawdzić, czy przesyłanie się powiodło. Aby wysłać prace przy użyciu Zaawansowanego wysyłania 1. Zadecyduj, do których Uczniów chcesz wysłać prace - wszystkich lub 115

117 grupy. Będziesz miał możliwość późniejszego wykluczenia Uczniów z wysyłki. 2. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Wyślij/Zbierz prace Zaawansowane} Naciśnij ikonę Wyślij/Zbierz na pasku narzędzi i wybierz polecenie Wyślij/Zbierz. 3. Pojawi się okno kreatora Wyślij/Zbierz prace. 4. Wybierz operację z listy i kliknij Wyślij prace. Pojawi się okno dialogowe Wybierz uczniów. Klikając przycisk Nowa utwórz nową operację korzystając z kreatora Zbieranie prac Dostępne są dwie metody zbierania skończonych prac z komputerów Uczniów: Szybkie zbieranie zapamiętuje ostatnie pliki wysłane przez szybkie wysyłanie, pozwalając szybko i łatwo zebrać prace pod koniec zajęć. Zaawansowane zbieranie pozwala wybrać pliki do zebrania z listy zdefiniowanych operacji Wysyłania/Zbierania i uzyskać większą elastyczność w wyborze Uczniów, od których chcemy zebrać prace. Aby zebrać prace przy użyciu Szybkiego zbierania 1. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Wyślij/Zbierz prace Szybkie zbieranie}. 116

118 Naciśnij ikonę Wyślij/Zbierz na pasku narzędzi i wskaż opcję Zbierz prace. Jeśli jest dostępna, naciśnij ikonę Zbierz prace na pasku narzędzi Nauczyciela. 2. Pojawi się okno dialogowe Szybkiego zbierania 3. Wpisz nazwy plików do zebrania np. *.* Test1.TXT;Test2.TXT 4. Wybierz folder, w którym plik(i) są zapisane, np.: C:\TEMP i zdecyduj czy chcesz je usunąć z komputerów Uczniów po zebraniu. 5. Wybierz folder na komputerze Nauczyciela, do którego mają zostać zebrane prace., np.: C:\TEST 6. Naciśnij Zbierz. 7. Wyświetlone zostaną rezultaty operacji, byś mógł sprawdzić, czy prace zostały zebrane prawidłowo. Aby zebrać prace przy użyciu Zaawansowanego zbierania 1. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Wyślij/Zbierz prace Zaawansowane}. Naciśnij ikonę Wyślij/Zbierz na pasku narzędzi i wybierz polecenie Wyślij/Zbierz. 117

119 2. Pojawi się okno kreatora Wyślij/Zbierz prace. 3. Wybierz operację z listy i kliknij Zbierz pracę. 4. Pojawi się okno dialogowe Wybierz uczniów. Wybierz Uczniów, od których chcesz zebrać prace. 5. Naciśnij ok. 6. Wyświetlone zostaną rezultaty operacji, byś mógł sprawdzić, czy prace zostały zebrane prawidłowo. Zmiana właściwości operacji wysłania/zebrania 1. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Wyślij/Zbierz prace Zaawansowane}. Naciśnij ikonę Wyślij/Zbierz na pasku narzędzi i wskaż opcję Wyślij/Zbierz. 2. Pojawi się okno kreatora Wyślij/Zbierz prace. 3. Wybierz operację z listy i kliknij Właściwości. 4. Pojawi się okno dialogowe właściwości. 5. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb. Zdalne uruchamianie aplikacji na komputerach Uczniów Funkcja ta pozwala zdalnie uruchomić lub otworzyć aplikację na komputerze Klienta lub grupy Klientów bez uruchamiania sesji zdalnego dostępu. Na przykład, po pokazie Jak używać edytora tekstów Word, możesz uruchomić tę aplikację na komputerach Uczniów. Uwaga: Uruchamiana aplikacja musi być zainstalowana lub dostępna dla komputerze Klienta/ów. Aby uruchomić aplikację na komputerze Klienta 1. Wybierz Klienta. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Klient}{Uruchom na komputerze klienta}. 3. Pojawi się okno dialogowe Uruchamiania aplikacji. 118

120 4. Wybierz zakładkę Uruchom. 5. Wpisz nazwę i ścieżkę aplikacji, którą chcesz uruchomić na komputerze Klienta. Naciśnij przycisk Przeglądaj lokalnie i wybierz plik na komputerze Nauczyciela. Uwagi Aby upewnić się, że aplikacja uruchomi się pomyślnie, sprawdź, czy uruchamiany plik znajduje się w tej samej lokalizacji na komputerze Klienta i Nauczyciela. Jeśli chcesz uruchomić wybrany plik za pomocą wybranej aplikacji, musisz oddzielić dwie instrukcje cudzysłowami. Np. C:\Program Files\Microsoft Office\Excel.exe C:\Moje pliki\klienci.xls. 6. Kliknij przycisk Dodaj do listy, by zapisać wprowadzone polecenie na liście dostępnej w zakładce Lista zapisanych. 7. Potwierdź opis i ścieżkę. 8. Naciśnij OK. Uwaga: Jeśli chcesz uruchomić aplikację tylko u Klientów, którzy są zalogowani, zaznacz opcję Uruchom tylko, gdy klient jest zalogowany. 119

121 9. Naciśnij Uruchom. Aplikacja uruchomi się u wybranego Klienta, a rezultaty tej operacji wyświetlą się w polu Wyniki. Uwaga: Przed kliknięciem Uruchom możesz zaznaczyć opcje Wyniki nie są potrzebne. Ta opcja pozwoli zamknąć okno dialogowe bez potrzeby oczekiwania na wyniki. Aby uruchomić aplikację na komputerach grupy Klientów 1. Wybierz zakładkę odpowiedniej grupy. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Grupa}{Uruchom}. 3. Pojawi się okno dialogowe Uruchamiania aplikacji. 4. Wpisz nazwę i ścieżkę aplikacji, którą chcesz uruchomić na komputerze Klienta. Naciśnij przycisk Przeglądaj lokalnie i wybierz plik na komputerze Nauczyciela. Uwaga: Aby upewnić się, że aplikacja uruchomi się pomyślnie, sprawdź, czy uruchamiany plik znajduje się w tej samej lokalizacji na komputerach Klientów i Nauczyciela. 5. Kliknij przycisk Dodaj do listy, by zapisać wprowadzone polecenie na liście dostępnej w zakładce Lista zapisanych. 6. Potwierdź opis i ścieżkę. 7. Naciśnij OK. 8. Naciśnij Uruchom. Aplikacja uruchomi się u wybranych Klientów, a rezultaty tej operacji wyświetlą się w polu Wyniki. Uwaga: Przed kliknięciem Uruchom możesz zaznaczyć opcje Wyniki nie są potrzebne. Ta opcja pozwoli zamknąć okno dialogowe bez potrzeby oczekiwania na wyniki. Aby uruchomić aplikację na komputerze Klienta podczas Podglądu 1. Z menu okna podglądu wybierz {Klient}{Uruchom na komputerze klienta}. 2. Pojawi się okno dialogowe Uruchom na komputerze Klienta. 3. Wpisz ścieżkę i nazwę aplikacji, którą chcesz uruchomić na komputerze Klienta. 4. Naciśnij Uruchom. Aplikacja uruchomi się u wybranych Klientów, a rezultaty operacji wyświetlone zostaną w polu Wyniki. 120

122 Aby zapisać dane aplikacji do późniejszego użytku 1. Otwórz okno dialogowe Uruchom aplikację. 2. Wybierz zakładkę uruchom. 3. Wpisz ścieżkę i nazwę wykonywalnej aplikacji. Naciśnij przycisk Przeglądaj lokalnie i wybierz plik na komputerze Nauczyciela. Uwaga: Aby upewnić się, że aplikacja uruchomi się pomyślnie, sprawdź, czy uruchamiany plik znajduje się w tej samej lokalizacji na komputerach Klientów i Nauczyciela. 4. Naciśnij przycisk Dodaj do listy. 5. Pojawi się okno dialogowe Dodaj/Edytuj szczegóły programu. 6. Potwierdź nazwę i ścieżkę wykonywalnej aplikacji. 7. Naciśnij OK. 8. Wybierz zakładkę Lista zapisanych 9. Zaznacz opcję Pokaż pasek narzędzi, by uruchamiać aplikacje korzystając z paska szybkiego uruchamiania w oknie sterowania. 10. Naciśnij Zamknij. Skróty służące szybkiemu uruchomieniu aplikacji znajdą się na pasku narzędzi Uruchamianie. Aby edytować zapisane dane aplikacji do uruchomienia 1. Otwórz okno dialogowe Uruchom aplikację. 2. Wybierz zakładkę Lista zapisanych. 3. Wybierz aplikację do edycji. 4. Naciśnij Edytuj. 5. Pojawi się okno dialogowe Dodaj/Edytuj szczegóły programu. 6. Gdy skończysz, kliknij OK. 7. Naciśnij Zamknij. Aby usunąć aplikację zapisaną do uruchomienia 1. Otwórz okno dialogowe Uruchom aplikację. 2. Wybierz zakładkę Lista zapisanych. 3. Wybierz aplikację od usunięcia. 4. Naciśnij Usuń. 5. Pojawi się okno potwierdzenia, naciśnij Tak. 6. Naciśnij Zamknij. 121

123 Narzędzia zdefiniowane przez użytkownika Podobnie, jak w przypadku uruchamiania aplikacji na komputerach Uczniów, Nauczyciel może automatycznie uruchomić zadanie na komputerze Nauczyciela używając Zdefiniowanych narzędzi. Dodawanie narzędzia 1. Z menu okna sterowania wybierz {Szkoła}{Narzędzia Edytuj}. 2. Pojawi się okno dialogowe Narzędzia zdefiniowane przez użytkownika. 3. Naciśnij przycisk Dodaj. 4. Pojawi się okno dialogowe Dodaj Narzędzie. 5. Wpisz wymagane informacje. 6. Naciśnij OK. Nowe narzędzie pojawi się na liście w menu Narzędzia. 7. Naciśnij zamknij. Uruchamianie narzędzia 1. Z menu okna sterowania wybierz {Szkoła}{Narzędzia} 2. Wybierz narzędzie do uruchomienia. Narzędzie uruchomi się automatycznie. Edycja narzędzia 1. Z menu okna sterowania wybierz {Szkoła}{Narzędzia Edytuj}. 2. Pojawi się okno dialogowe Narzędzia zdefiniowane przez użytkownika. 3. Wybierz narzędzie do edycji. 4. Naciśnij przycisk Edytuj 5. Pojawi się okno dialogowe edycji. 6. Wprowadź odpowiednie informacje i kliknij OK. 122

124 Usuwanie narzędzia 1. Z menu okna sterowania wybierz {Szkoła}{Narzędzia Edytuj}. 2. Pojawi się okno dialogowe Narzędzia zdefiniowane przez użytkownika. 3. Wybierz narzędzie do usunięcia. 4. Naciśnij przycisk Usuń. 5. Pojawi się okno potwierdzenia, naciśnij Tak. Narzędzie zostanie usunięte. Ponowne uruchamianie oraz wylogowanie Uczniów Będąc połączonym z Klientem lub grupą Klientów, możesz zdalnie wylogować lub Ponownie uruchomić komputery Klientów pod koniec zajęć. Jest to prosty sposób przygotowania komputerów dla następnej grupy Uczniów. Ponowne uruchamianie i wylogowanie Klienta 1. Wybierz Klienta lub grupę Klientów 2. Wybierz z menu okna sterowania {Klient}{Uruchom ponownie lub Wyloguj}. Naciśnij ikonę Zarządzaj na pasku narzędzi Nauczyciela i wybierz Uruchom ponownie lub Wyloguj. Jeśli jest dostępna, kliknij ikonę Uruchom ponownie lub Wyloguj na pasku narzędzi. 3. Pojawi się informacja o Kliencie/Klientach biorących udział w operacji ponownego uruchamiania lub wylogowania. 4. Naciśnij Tak, aby kontynuować. Uruchom ponownie lub Wyloguj Klienta podczas Podglądu 1. Wybierz z menu okna Podglądu {Klient}{Uruchom ponownie lub Wyloguj} 2. Pojawi się wiadomość, potwierdzająca, że Klient bierze udział w operacji ponownego uruchamiania lub wylogowania. 3. Naciśnij Tak, aby kontynuować. Moduł zarządzania dostępem do internetu Moduł zarządzania dostępem do internetu używany jest do monitorowania i kontroli stron internetowych odwiedzanych przez podłączonych Uczniów. Zapis stron odwiedzonych podczas sesji może być przechowywany. Nauczyciel może zabronić lub pozwolić na dostęp do wyszczególnionych adresów URL. Dodatkowo Nauczyciel może tymczasowo wyłączyć dostęp do internetu. Uwaga: Przeglądarki, dla których obsługiwane jest monitorowanie i kontrola dostępu do stron internetowych to: Internet Explorer 5.5 lub nowszy, Firefox 2, 123

125 Netscape 8.1, Netscape 8.2*, Opera 9.1*, Opera 9.2*. *Obsługa restrykcji, brak monitorowania przeglądanych witryn 1. Z menu okna sterowania wybierz {Widok}{Internet} Kliknij na ikonę zarządzania dostępem do internetu po lewej stronie okna sterowania. W trybie "internetu" możesz zobaczyć szczegóły dozwolonych oraz zabronionych stron internetowych i użyć następujących ikon: Tworzy nową listę witryn. Otwiera istniejącą listę witryn Przywraca nieograniczony dostęp do internetu, kasując wprowadzone restrykcje. Aktywuje Listę "witryn dozwolonych", które Studenci będą mogli odwiedzić. Wszystkie inne adresy są blokowane. Aktywuje Listę "witryn zabronionych", których Studenci nie będą mogli odwiedzić. Będą mogli odwiedzać wszystkie inne. 124

126 Blokuje całkowicie dostęp do internetu. Włącza tryb "Bezpiecznego wyszukiwania" zapobiegając wyświetleniu nieodpowiednich stron podczas używania wyszukiwarek. serwerów FTP. Aktywuje opcję Blokuj FTP, blokującą Uczniom dostęp do Uwaga: Aby zablokować dostęp do internetu wszystkim Uczniom, naciśnij ikonę "Blokuj wszystko" na pasku narzędzi Nauczyciela. Obok ikon Uczniów pojawi się wskaźnik blokady internetu. Ta funkcja działa tylko z przeglądarkami opartymi na IE. Moduł zarządzania dostępem do internetu może być wykorzystany do zrealizowania następujących funkcji: Identyfikacja otwartej aktualnie na komputerze Ucznia strony internetowej W widoku listy, ikony Uczniów mogą być wyświetlane na dwa różne sposoby. Wybierz {Widok}{Duże ikony/szczegóły} lub kliknij prawym klawiszem myszy w widoku listy i wybierz wygląd ikon Uczniów. Ikona wyświetlana przy ikonie Ucznia informuje Nauczyciela o aktualnej aktywności Ucznia. Ikona ta będzie domyślnie ikoną Internet Explorera lub ikoną witryny internetowej. Duże ikony 125

127 Szczegóły Jeśli adresy URL znajdują się na listach dozwolonych i zabronionych, ikony zostaną zaznaczone kolorem zielonym (dozwolone) lub czerwonym (zabronione) w celu łatwiejszej identyfikacji. Jeśli widok listy jest w trybie Szczegóły, wyświetlana jest również lista wszystkich adresów URL otwartych na komputerze Ucznia. Podczas oglądania w jednym z czterech opcji układu ikon, porządek ikon Uczniów może być ustalony przez Nauczyciela. Kliknij prawym przyciskiem myszy na widoku listy i wybierz Uporządkuj. Nauczyciel może zmienić układ ikon używając następujących opcji: Wg Nazwa Ikony Uczniów zostaną rozmieszczone w kolejności alfabetycznej według Nazwy Klienta/ Wyświetlanej nazwy/ Zarejestrowanej nazwy Ucznia. Wg Aktualna witryna internetowa Ikony Uczniów zostaną rozmieszczone w kolejności alfabetycznej według aktualnie oglądanej przez nich strony internetowej. Wg wszystkie witryny internetowe Ikony Uczniów zostaną rozmieszczone w kolejności alfabetycznej według otworzonych na ich komputerach stron internetowych. Wybranie jednej z powyższych opcji będzie oznaczone czarną kropką. Autorozmieszczanie Jeśli nowy Uczeń zostanie dodany do listy lub nowa witryna zostanie otwarta na komputerze Ucznia, opcja ta automatycznie uporządkuje ikony we wcześniej wybranym porządku. Aby ją wyłączyć, po prostu kliknij 126

128 ponownie Autorozmieszczanie i znacznik zniknie. Rosnąco Jeśli ta opcja jest zaznaczona, ikony Uczniów będą wyświetlone w porządku rosnącym według wybranej opcji. Aby ją wyłączyć, po prostu kliknij ponownie "Rosnąco" i znacznik zniknie. Ikony zostaną wówczas rozmieszczone w kolejności malejącej. Zamykanie na komputerze Ucznia aktualnie oglądanej/ otwartej strony internetowej 1. Z menu okna sterowania wybierz {Widok}{Szczegóły} 2. Pojawi się szczegółowy widok listy. 3. Kliknij prawym klawiszem myszki ikonę strony w kolumnie Aktualna witryna internetowa lub Wszystkie witryny internetowe. 4. Wybierz Zamknij przeglądarkę. 5. Strona internetowa zostanie zamknięta na komputerze Ucznia, a ikona strony internetowej zniknie z widoku listy. Uwaga: Klikając prawym klawiszem myszki ikonę witryny na liście Dozwolonych lub Zabronionych i wybierając "Zamknij u uczniów", Nauczyciel może zamknąć tę stronę u wszystkich Uczniów. Zmiana aktualnie uruchomionej na komputerze Ucznia strony internetowej 1. Z menu okna sterowania wybierz {Widok}{Szczegóły}. 2. Pojawi się szczegółowy widok listy. 3. Kliknij prawym klawiszem myszki ikonę strony w kolumnie Wszystkie witryny internetowe. 4. Wybierz Aktywuj. 5. Nowoaktywowana strona internetowa zastąpi aktualnie wyświetlaną stronę internetową na komputerze Ucznia. 6. Ikona w kolumnie Aktualna witryna internetowa zostanie zastąpiona ikoną nowoaktywowanej strony internetowej. Uruchamianie strony internetowej u wszystkich podłączonych Uczniów 1. Kliknij prawym klawiszem myszki ikonę z listy Witryn dozwolonych. 2. Wybierz Wyślij do uczniów. 3. Wybrana strona internetowa zostanie uruchomiona na komputerach wszystkich podłączonych Uczniów. 4. W widoku listy ikona uruchomionej strony pojawi się w kolumnie aktualnej witryny internetowej. 1. Podświetl stronę internetową na liście Witryn dozwolonych. 127

129 2. Przenieś i upuść podświetloną stronę na widoku listy. 3. Wybrana strona internetowa zostanie uruchomiona na komputerach wszystkich podłączonych Uczniów. 4. W widoku listy ikona pojawi się w kolumnie aktualnej witryny. Tworzenie listy Witryn dozwolonych lub zabronionych Witryny dozwolone Gdy jest aktywowana, Studenci mogą odwiedzać tylko witryny zawarte na tej liście. Na komputerze Ucznia pojawia się lista pozwalająca wybrać witrynę (automatycznie, gdy pasek narzędzi ucznia jest wyłączony). Witryny zabronione Gdy jest aktywowana, Studenci mogą odwiedzać tylko witryny zawarte na tej liście. Jednak wszystkie inne strony, nawet jeśli nie ma ich na liście dozwolonych, mogą być otwierane. Uwagi: Aby zablokować dostęp do internetu wszystkim Uczniom, naciśnij ikonę "Blokuj wszystko" na pasku narzędzi Nauczyciela. Obok ikon Uczniów pojawi się wskaźnik blokady internetu. Ta funkcja działa tylko z przeglądarkami opartymi na IE. Domyślnie, słowa kluczowe są wpisywane, aby zapobiec/zezwolić Uczniom na oglądanie stron, których adresy zawierają te słowa. Można ich do kontrolowania stron przekierowanych. W celu upewnienia się, że Studenci oglądają tylko dozwolone strony 128

130 wewnątrz witryny, możesz limitować dostęp do podstron. Np. adres może być zabroniony, ale dozwolony. Studenci będą mogli oglądać strony dotyczące historii, ale nie sztuki czy muzyki. Ograniczenia stron można włączyć podczas startu programu. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Konfiguracja}{Opcje startowe}. Dodawanie witryny do listy dozwolonych lub zabronionych 1. Aby dodać adres URL do listy dozwolonych lub zabronionych, naciśnij przycisk +. Kliknij prawym klawiszem myszy na liście i wybierz Dodaj witrynę. 2. Pojawi się okno dialogowe dodawania witryny. 3. Wpisz adres witryny w polu URL, np Naciśnij "Podgląd", by sprawdzić, czy adres URL jest poprawny. 5. Opcjonalnie wpisz opis, np. eklasa. 6. Naciśnij OK. 7. Ikona witryny i opis pojawi się na liście Dozwolonych lub Zabronionych. 1. Wybierz {Widok}{Szczegóły}. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy w widoku listy w kolumnie Aktualne witryny internetowe lub Wszystkie witryny internetowe 3. Wybierz Dodaj do listy dozwolonych. Wybierz Dodaj do listy zabronionych. 4. Ikona strony internetowej pojawi się na liście dozwolonych lub zabronionych. Uwaga: Możesz także dodać adres URL do listy dozwolonych lub zabronionych z poziomu Wspólnej przeglądarki. Usuwanie witryny z listy dozwolonych lub zabronionych 1. W celu usunięcia adresu URL z listy, po prostu podświetl go i kliknij x. Kliknij prawym klawiszem myszki pozycję na liście i wybierz Usuń witrynę. Włączanie witryn dozwolonych lub zabronionych Ograniczenia mogą zostać nałożone na wybranych Uczniów lub wszystkich podłączonych Uczniów. Studenci mogą sprawdzić aktualne ograniczenia na pasku narzędzi Ucznia. 1. Jeśli chcesz nałożyć ograniczenia na wybranych Uczniów, zaznacz ich ikony w widoku listy. 129

131 2. Aby nałożyć ograniczenia wybierz {Internet}{Tylko dozwolone witryny internetowe lub Blokuj zabronione witryny internetowe} Naciśnij odpowiednią ikonę ograniczeń na dole okna sterowania. Naciśnij ikonę Dostęp do internetu na pasku narzędzi Nauczyciela i wybierz Tylko dozwolone lub Blokuj zabronione. 3. Aby potwierdzić, które ograniczenie zostało aktywowane, przy ikonie Ucznia (w widoku dużych ikon) pojawi się odpowiedni znacznik - czerwony dla zabronionych, zielony dla dozwolonych. Uwagi: 4. Jeśli Uczeń ogląda stronę zawartą w aktywowanej liście zabronionych, zostanie przekierowany na stronę informującą o zablokowaniu adresu przez Nauczyciela. Możesz zmienić adres URL przekierowania dla stron zabronionych wybierając z menu okna sterowania {Szkoła}{Konfiguracja} {Administrowanie Zabezpieczenia} i wpisując odpowiedni adres w polu Adres URL przekierowania. Pełne przekierowanie internetu jest obsługiwane przez Internet Explorer, Netscape (w trybie IE) i przeglądarki zapewniające rendering oparty na IE. Dla przeglądarek Mozilla i Firefox okno zostanie zamknięte. Możesz określić limit czasowy, na jaki zostaną ustanowione ograniczenia. Wybierz {Internet}{Dostęp tylko na określony czas}. Gdy czas minie, dostęp zostanie ustawiony na Blokuj wszystko. Wyłączanie witryn dozwolonych i zabronionych 1. W celu usunięcia ograniczeń dla wybranych Uczniów, zaznacz ich ikony z widoku listy. 2. Wybierz z menu okna sterowania {Internet}{Dostęp niekontrolowany} Kliknij ikonę Bez ograniczeń na dole okna sterowania. Kliknij ikonę Dostęp do internetu na pasku narzędzi Nauczyciela i wybierz Bez ograniczeń. 3. Zielony lub czerwony znacznik zostanie usunięty z ikon wybranych Uczniów. Blokowanie wszystkich stron internetowych 1. Jeśli chcesz zablokować dostęp do stron internetowych wybranym Uczniom, zaznacz ich ikony z widoku listy. 2. Wybierz z menu okna sterowania {Internet}{Blokuj wszystkie witryny internetowe} Kliknij ikonę Blokuj wszystkie na dole okna sterowania. Kliknij ikonę Dostęp do internetu na pasku zadań i wybierz Blokuj wszystkie. 3. Dostęp do internetu u wybranych Uczniów zostanie zablokowany. 130

132 Uwaga: Możesz także zablokować dostęp do stron internetowych wszystkim podłączonym Uczniom z paska narzędzi Nauczyciela. Włączanie trybu Bezpiecznego Wyszukiwania Zapobiega wyświetleniu się nieodpowiednich treści Uczniom podczas używania wyszukiwarek. 1. W menu okna sterowania wybierz {Internet}{Tryb bezpiecznego wyszukiwania} Naciśnij ikonę Bezpieczne wyszukiwanie na dole okna sterowania. Blokowanie stron FTP Zapobiega używaniu przez Uczniów serwerów FTP w celu zatrzymania przesyłania plików. 1. Wybierz z menu okna sterowania {Internet}{Blokuj serwery FTP}. Naciśnij ikonę Blokuj FTP na dole okna sterowania. 2. Dostęp do stron FTP zostanie teraz zablokowany. Tworzenie nowej listy witryn 1. W celu utworzenia nowej listy witryn wybierz {Internet}{Utwórz nową listę adresów witryn internetowych} Kliknij na ikonie Nowa na dole okna sterowania. 2. Pojawi się okno dialogowe. Wpisz nazwę pliku i naciśnij Utwórz. 3. Pojawi się nowa pusta lista witryn. Uwaga: Domyślna lista witryn zapisana jest jako eklasa.web Otwieranie istniejącej listy witryn 1. W celu otwarcia istniejącej listy witryn wybierz {Internet}{Wczytaj istniejącą listę witryn internetowych} Naciśnij ikonę Wczytaj, znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Wybierz odpowiedni plik i kliknij Otwórz. 3. Pojawi się wybrana istniejąca lista witryn. Zapisywanie listy witryn 1. W celu zapisania listy witryn wybierz z menu okna sterowania {Internet}{Zapisz listę witryn internetowych jako} Uwagi: 2. Pojawi się okno dialogowe. Wpisz nazwę pliku i naciśnij Zapisz. 3. Aktualna lista witryn zostanie zapisana. Wszystkie zmiany poczynione na nowej lub istniejącej liście witryn zostaną automatycznie zapisane, gdy nowa lista zostanie utworzona lub 131

133 jeśli opuścisz program eklasa Domyślnie lista witryn zapisywana jest jako eklasa.web. Lista witryn dozwolonych może zostać dodana do Notatnika Ucznia. Wybierz z menu okna sterowania {Internet}{Dodaj dozwolone witryny internetowe do Notatnika} lub kliknij ikonę Dozwolone witryny internetowe w grupie Notatnik na pasku narzędzi Nauczyciela. Przeglądanie historii internetu Ta funkcja modułu zarządzania dostępem do internetu pozwala kontrolować strony internetowe odwiedzane przez podłączonych Uczniów oraz zapisać lub wydrukować zarejestrowane dane. 1. W widoku dostępu do internetu wybierz z menu okna sterowania {Internet}{Historia}. 2. Pojawi się okno dialogowe historii internetu. Zawiera ono szczegółowe dane na temat stron internetowych odwiedzonych przez Uczniów podczas aktualnej sesji. Dostępnymi opcjami są: Pokaż historię dla: Lista może być wyświetlana dla aktualnie Wybranego Klienta lub Wszystkich podłączonych Klientów. Odśwież Podczas przeglądania, w celu zaktualizowania wyświetlanych danych, możesz w dowolnym momencie nacisnąć Odśwież. Zapisz Aby zachować wyświetlane dane, możesz przed rozłączeniem zapisać je w pliku. Drukuj Drukuje aktualnie wyświetlane elementy. Eksportuj Eksportuje dane do pliku CSV, pozwalając, w razie potrzeby, zaimportować je w innej aplikacji. Zamknij Zamyka okno dialogowe Historii, lecz dane nadal są zapisywane, dopóki Nauczyciel jest połączony ze Uczniami. 132

134 Wspólna przeglądarka eklasa dostarcza Nauczycielowi oraz Uczniom możliwość korzystania ze wspólnej przeglądarki. Pozwala ona Nauczycielowi kontrolować działanie przeglądarki, prowadzić Uczniów poprzez rozmaite strony internetowe, zwiększając poziom bezpieczeństwa dzięki możliwości blokowania Uczniów tak, by mogli oglądać tylko strony otwarte przez Nauczyciela. Uwaga: Wspólna przeglądarka nie wspiera stron używających nawigacji opracowanych w technologii Flash lub JavaScript. Otwieranie sesji Wspólnej przeglądarki 1. Wybierz Klienta(ów), których chcesz dołączyć do sesji. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Klient}{Wspólna przeglądarka} Jeśli jest dostępna, kliknij ikonę Wspólna przeglądarka na pasku narzędzi. 3. Okno wspólnej przeglądarki zostanie otwarte i pojawi się także na komputerach wybranych Uczniów. Możesz stąd otwierać strony internetowe i tworzyć nowe zakładki pozwalające Ci nawigować między stronami internetowymi. Używanie wspólnej przeglądarki Używanie wspólnej przeglądarki jest bardzo prostym procesem dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi. Gdy wspólna przeglądarka zostanie aktywowana na ekranach wybranych Uczniów, możesz prowadzić ich przez te strony internetowe, które są istotne dla tematu zajęć. Otwierając nowe zakładki, możesz oglądać wiele stron i łatwo przełączać się pomiędzy nimi. Tworzenie nowej zakładki 1. Z menu okna wspólnej przeglądarki wybierz {Plik}{Nowa zakładka}. 2. Pojawi się nowa zakładka. Wpisz adres strony w pasku adresu i naciśnij przycisk "Przejdź do" 3. Strona zostanie otwarta w nowej zakładce. Dodawanie witryn dozwolonych/zabronionych Z okna wspólnej przeglądarki możesz dodać stronę do listy zabronionych lub dozwolonych stron modułu kontroli dostępu do internetu. 1. Wybierz stronę, którą chcesz dodać do listy. 2. Z menu okna wspólnej przeglądarki wybierz {Ograniczenia}{Dodaj do witryn dozwolonych Dodaj do witryn zabronionych}. 3. Strona będzie teraz dozwolona lub zabroniona. Nowe ustawienia zostaną zastosowane podczas używania wspólnej przeglądarki przez Uczniów. 133

135 Uwagi: Istnieją trzy różne tryby, które możesz zastosować podczas używania wspólnej przeglądarki przez Uczniów Blokuj, Limituj oraz Odblokuj. Domyślnie włączona jest opcja Blokuj. Możesz wstrzymać sesje wspólnej przeglądarki poprzez naciśnięcie ikony Wstrzymaj na pasku narzędzi. Może to być przydatne, jeśli chcesz wykonać jakąś funkcję w sposób niewidoczny dla Uczniów. W celu otwarcia u Uczniów tych samych stron, które są otwarte u Nauczyciela, naciśnij ikonę Synchronizuj na pasku narzędzi. Blokowanie/Odblokowanie Uczniów we wspólnej przeglądarce Istnieje kilka różnych trybów, które możesz zastosować, gdy Studenci używają wspólnej przeglądarki. Blokowanie uczniów pozwoli Ci prowadzić Uczniów poprzez wybrane witryny bez udostępnienia im kontroli nad tym, co widzą. Limitowanie uczniów pozwala uczniom mieć pewną kontrolę, ale wyłącznie nad witrynami, które Ty wybierzesz. Odblokowanie uczniów daje Uczniom pełną kontrolę nad witrynami, do których mają dostęp. Uwaga: Pomimo, że Studenci są odblokowani, wszystkie ograniczenia nałożone w module zarządzania dostępem do internetu pozostają aktywne podczas sesji wspólnej przeglądarki. Aby zablokować uczniów 1. Z menu wspólnej przeglądarki wybierz {Plik}{Blokuj uczniów}. Kliknij ikonę Blokowanie na pasku narzędzi i wybierz Blokuj uczniów. 2. Studenci zostaną teraz zablokowani, będą mogli tylko oglądać witryny, które pokaże im Nauczyciel, bez dostępu do jakiejkolwiek funkcji wspólnej przeglądarki. Odblokowanie uczniów 1. Z menu wspólnej przeglądarki wybierz {Plik}{Odblokuj uczniów}. Kliknij ikonę Blokowanie na pasku narzędzi i wybierz Odblokuj uczniów. 2. Studenci mają teraz kontrolę nad wspólną przeglądarką i mogą otwierać nowe witryny itp. Jakakolwiek strona lub zakładka wybrana przez Nauczyciela pozostanie nadal otwarta. Limitowanie uczniów 1. Z menu wspólnej przeglądarki wybierz {Plik}{Limituj uczniów} Kliknij ikonę Blokowanie na pasku narzędzi i wybierz Limituj uczniów. 2. Studenci zostaną odblokowani, lecz będą mogli mięć dostęp jedynie do stron internetowych lub zakładek otwartych przez Nauczyciela. Nie będą 134

136 mieli dostępu do innych witryn i nie będą mogli otwierać linków na bieżących stronach. Moduł zarządzania dostępem do aplikacji Moduł zarządzania dostępem Uczniów do aplikacji jest używany do monitorowania oraz kontroli aplikacji używanych przez podłączonych Uczniów. Zapis programów użytych podczas sesji może być przechowywany. Nauczyciel może zabronić lub pozwolić na dostęp do określonych aplikacji. 1. Z menu okna sterowania wybierz {Widok}{Aplikacje} Kliknij ikonę zarządzania dostępem do aplikacji po lewej stronie okna sterowania. W trybie "aplikacji" możesz zobaczyć szczegóły dozwolonych oraz zabronionych aplikacji oraz użyć następujących ikon: Tworzy nową listę aplikacji Otwiera istniejącą listę aplikacji Przywraca nieograniczony dostęp do aplikacji, jeśli były wprowadzone ograniczenia. Aktywuje listę "aplikacji dozwolonych". Studenci będą mogli uruchomić tylko te aplikacje, które są na liście dozwolonych. Wszystkie inne aplikacje są blokowane. Aktywuje Listę "aplikacji zabronionych". Studenci nie będą mogli uruchamiać aplikacji znajdujących się na liście zabronionych, ale będą mogli uruchamiać wszystkie inne aplikacje. Moduł zarządzania dostępem do aplikacji może być wykorzystany do użycia następujących funkcji: Identyfikacja aplikacji uruchomionej aktualnie na komputerze Ucznia W widoku listy, ikony Uczniów mogą być wyświetlane na dwa różne sposoby. Wybierz {Widok}{Duże ikony/szczegóły} lub kliknij prawym klawiszem myszy w widoku listy i wybierz jedną z opcji, by zmienić wyglądu ikon Uczniów. Ikona wyświetlana przy ikonie Ucznia informuje Nauczyciela o aktualnie używanej aplikacji. 135

137 Jeśli aplikacje znajdują się aktualnie na listach dozwolonych lub zabronionych, ikony aplikacji zostaną zaznaczone kolorem zielonym (dozwolone) lub czerwonym (zabronione) w celu łatwiejszej identyfikacji. Jeśli widok listy jest w trybie Szczegóły, zostanie także wyświetlona lista wszystkich aplikacji uruchomionych na komputerze Ucznia. Podczas oglądania w jednym z czterech opcji układu ikon, porządek ikon Uczniów może być ustalony przez Nauczyciela. Kliknij prawym przyciskiem myszy na widoku listy i wybierz Uporządkuj. Nauczyciel może zmienić układ ikon używając następujących opcji: Wybranie jednej z powyższych opcji będzie oznaczone czarną kropką. Zamykanie aplikacji uruchomionej na komputerze Ucznia Nauczyciel ma do wyboru dwie opcje podczas zamykania aplikacji na komputerze Ucznia: Zamknij aplikację Zamyka aplikację, ale bierze po uwagę wszystkie zapytania aplikacji np. pytanie o zapisanie pracy przed zakończeniem. Zatrzymaj proces Zamyka aplikację na siłę, ignorując wszystkie jej komunikaty. 1. Aby zamknąć aplikację na komputerze Ucznia, wybierz z menu okna sterowania {Widok}{Szczegóły}. 2. Pojawi się szczegółowy widok listy. 3. Kliknij prawym klawiszem myszki ikonę aplikacji w kolumnie Aktualna aplikacja lub Uruchomione aplikacje. 4. Naciśnij Zamknij aplikację lub Zatrzymaj proces. 5. Aplikacja zostanie zamknięta na komputerze Ucznia, a ikona aplikacji zniknie z widoku listy. Uwaga: Klikając prawym klawiszem myszki na ikonę aplikacji na liście dozwolonych lub zabronionych, Nauczyciel może zamknąć tę aplikację u wszystkich podłączonych Uczniów. Zmiana aktywnej aplikacji na komputerze Ucznia 1. W celu zmiany aktywnej aplikacji na komputerze Ucznia wybierz {Widok}{Szczegóły} z menu okna sterowania. 2. Pojawi się szczegółowy widok listy. 3. Kliknij prawym klawiszem myszki na ikonę aplikacji w kolumnie Uruchomione aplikacje. 4. Wybierz Aktywuj. 5. Aplikacja stanie się aktywna na komputerze Ucznia. 6. Ikona w kolumnie Aktualna aplikacja zostanie zastąpiona ikoną nowoaktywowanej aplikacji. 136

138 Uruchamianie aplikacji u wszystkich podłączonych Uczniów 1. Kliknij prawym klawiszem myszki ikonę z listy aplikacji dozwolonych. 2. Wybierz Wyślij do uczniów. 3. Wybrana aplikacja zostanie uruchomiona na komputerach wszystkich podłączonych Uczniów. 4. W widoku listy ikona uruchomionej aplikacji pojawi się w kolumnie aktualnej aplikacji. 1. Podświetl aplikację na liście aplikacji dozwolonych. 2. Przenieś i upuść podświetloną aplikację na widoku listy. 3. Wybrana aplikacja zostanie uruchomiona na komputerach wszystkich podłączonych Uczniów. 4. W widoku listy ikona uruchomionej aplikacji pojawi się w kolumnie aktualnej aplikacji. Tworzenie listy aplikacji dozwolonych lub zabronionych Aplikacje dozwolone Uczniowie mogą uruchomić tylko aplikacje z tej listy. Aplikacje zabronione Uczniowie nie mogą uruchomić aplikacji z tej listy. Uwaga: Ograniczenia uruchamiania aplikacji mogą zostać ustawione podczas startu programu. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Konfiguracja}{Opcje startowe}. 137

139 Dodawanie aplikacji do listy dozwolonych lub zabronionych 1. Aby dodać aplikację do listy dozwolonych lub zabronionych, naciśnij przycisk +. Kliknij prawym klawiszem myszy na liście i wybierz "Dodaj aplikację". Przenieś i upuść aplikację ze swojego pulpitu lub menu Start na listę dozwolonych lub zabronionych. 2. Pojawi się okno dialogowe dodawania aplikacji. 3. Wpisz nazwę pliku z rozszerzeniem.exe (np. winword.exe) w polu aplikacja lub kliknij Przeglądaj, by wybrać plik ręcznie. 4. W polu Opis wpisz opis np. Microsoft Word. 5. Naciśnij OK. 6. Ikona aplikacji i opis pojawi się na liście aplikacji dozwolonych lub zabronionych. 1. Wybierz {Widok}{Szczegóły}. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy w widoku listy w kolumnie Aktualna aplikacja lub Uruchomione aplikacje". 3. Wybierz Dodaj do listy dozwolonych. Wybierz Dodaj do listy zabronionych. 4. Ikona aplikacji i opis pojawi się na liście dozwolonych lub zabronionych. Usuwanie aplikacji z listy dozwolonych lub zabronionych 1. W celu usunięcia aplikacji z listy, po prostu ją podświetl i kliknij x. Kliknij prawym klawiszem myszki ikonę aplikacji na liście i wybierz Usuń aplikację. Uwaga: Domyślna lista aplikacji zapisana jest jako eklasa.app. Włączanie aplikacji dozwolonych lub zabronionych Ograniczenia mogą zostać nałożone na wybranych lub wszystkich podłączonych Uczniów. Studenci mogą sprawdzić aktualne ograniczenia na pasku narzędzi 138

140 Ucznia. 1. Jeśli chcesz nałożyć ograniczenia na określonych Uczniów, zaznacz ich ikony w widoku listy. 2. Aby nałożyć ograniczenia wybierz {Aplikacje}{Tylko dozwolone aplikacje Blokuj zabronione aplikacje}. Kliknij ikonę Tylko dozwolone Blokuj zabronione na dole okna sterowania. 3. Przy ikonach Uczniów (w widoku dużych ikon) pojawi się odpowiedni znacznik informujący o aktywowaniu listy aplikacji - czerwony dla zabronionych, zielony dla dozwolonych. 4. Jeśli Uczeń będzie próbował uruchomić aplikację z listy zabronionych, pojawi się okno dialogowe Aplikacja zablokowana, informując, ze dana aplikacja została zablokowana przez Nauczyciela. Wyłączanie list aplikacji dozwolonych i zabronionych 1. Aby usunąć ograniczenia nałożone na wybranych Uczniów, zaznacz ich ikony z widoku listy. 2. Wybierz z menu {Aplikacje}{Dostęp niekontrolowany} Kliknij ikonę Wszystkie na dole okna sterowania. 3. Zielony lub czerwony znacznik zostanie usunięty z ikon wybranych Uczniów. Tworzenie nowej listy aplikacji 1. Aby utworzyć nową listę aplikacji, wybierz {Aplikacje}{Utwórz nową listę aplikacji} Kliknij ikonę Nowa na dole okna sterowania. 2. Pojawi się okno dialogowe. Wpisz nazwę pliku i naciśnij Utwórz. 3. Pojawi się nowa, pusta lista aplikacji. Uwaga: Listy aplikacji mogą być przypisane do różnych operatorów konsoli Nauczyciela poprzez ustawienie profilu Nauczyciela. Zobacz dział Profile Nauczyciela. Otwieranie istniejącej listy aplikacji 2. W celu otwarcia istniejącej listy aplikacji wybierz {Aplikacje}{Wczytaj istniejącą listę aplikacji} Naciśnij ikonę Wczytaj znajdującą się na dole okna sterowania. 4. Wybierz odpowiedni plik i kliknij Otwórz. 5. Pojawi się wybrana, istniejąca lista aplikacji. Zapisywanie listy aplikacji 1. W celu zapisania listy aplikacji, wybierz z menu {Aplikacje}{Zapisz listę 139

141 Uwagi: aplikacji jako} 2. Pojawi się okno dialogowe. Wpisz nazwę pliku i naciśnij Zapisz. 3. Aktualna lista aplikacji zostanie zapisana. Wszystkie zmiany poczynione na nowej lub istniejącej liście aplikacji zostaną automatycznie zapisane, gdy nowa lista zostanie utworzona lub jeśli opuścisz program eklasa. Domyślnie lista aplikacji zapisana jest jako eklasa.app. Przeglądanie historii aplikacji Ta funkcja modułu zarządzania dostępem do aplikacji pozwala kontrolować aplikacje używane przez podłączonych Uczniów oraz zapisać lub wydrukować zgromadzone dane. 1. W widoku aplikacji wybierz z menu okna sterowania {Aplikacje}{Historia} 2. Pojawi się okno dialogowe historii aplikacji. Zawiera ono szczegółowe informacje o każdej aplikacji użytej przez Uczniów podczas trwających obecnie zajęć. Dostępne są opcje: Pokaż historię dla: Lista może być wyświetlana dla aktualnie Wybranego Klienta lub Wszystkich podłączonych Klientów. Odśwież W celu zaktualizowania wyświetlanych danych, w dowolnym momencie podczas przeglądania, możesz nacisnąć Odśwież. Zapisz Aby zachować wyświetlane dane, możesz przed rozłączeniem zapisać szczegóły w pliku tekstowym. Drukuj Drukuje aktualnie wyświetlanych elementy. Eksportuj Eksportuje dane do pliku CSV pozwalając je zaimportować do innej aplikacji. Zamknij Zamyka okno dialogowe Historii, lecz szczegóły nadal są zapisywane, dopóki Nauczyciel jest połączony ze Uczniami. 140

142 Ankietowanie Uczniów Narzędzie ankietowania Uczniów pozwala Nauczycielowi w dowolnym momencie otrzymać błyskawiczną informację zwrotną od Uczniów. Nauczyciel wysyła podłączonym Uczniom pytanie wraz z odpowiedziami do wyboru. Na komputerze Nauczyciela prezentowane są zarówno odpowiedzi wskazane przez poszczególnych Uczniów, jak i ich rozkład procentowy. Wyniki mogą zostać przedstawione Uczniom w formie wykresu kołowego, Studenci musza dać odpowiedź przed obejrzeniem wyników. Studenci mogą być także tymczasowo pogrupowani według udzielonej odpowiedzi, co pozwala natychmiast stwierdzić, kto wybrał tę samą odpowiedź. Może to być przydatne, jeśli uważasz, że potrzebne jest kolejne pytanie lub wiadomość skierowana do określonej grupy Uczniów. Podstawowa procedura wysyłania ankiety do Uczniów: 1. Wybierz z menu okna sterowania {Widok}{Ankietowanie}. Wybierz ikonę Ankietowania po lewej stronie okna sterowania. 2. Wybierz Uczniów, do których wyślesz ankietę. Mogą to być wszyscy Studenci z widoku listy, tylko wybrani lub zdefiniowana grupa Uczniów. 3. W polu Treść wpisz treść pytania. 4. Wybierz odpowiedzi na pytanie. Możesz je wybrać z listy rozwijanej lub wpisać własny zestaw, rozdzielając poszczególne odpowiedzi przecinkami. W zestawie można wpisać do 6 odpowiedzi. 5. Wyślij ankietę do Uczniów wybierając z menu okna sterowania {Ankieta}{Wyślij}. 141

143 Naciśnij ikonę Wyślij na dole panelu Ankietowania. Na komputerach Uczniów pojawi się okno dialogowe prezentujące pytanie i odpowiedzi. Studenci wybierają właściwą opcję i wysyłają odpowiedź. 6. Gdy Studenci prześlą swoje odpowiedzi pojawi się panel Wyniki ankiety prezentujący procentowy udział każdej odpowiedzi. Ikony Klientów zostaną także oznaczone znacznikami prezentującymi wybrane przez nich odpowiedzi. Wybierając {Widok}{Szczegóły} z menu okna sterowania można posortować ikony Uczniów według odpowiedzi. Ewentualnie, możesz utworzyć tymczasowe grupy Uczniów według udzielonej odpowiedzi. Wybierz z menu okna sterowania {Ankieta}{Autogrupowanie uczniów}. 7. Gdy ankieta zostanie zakończona, usuń ją z ekranu wybierając z menu okna sterowania {Ankieta}{Anuluj ankietę}. Naciśnij ikonę Anuluj wyświetloną na dole panelu ankietowania. Uwaga: Ankieta zostanie usunięta ze wszystkich komputerów niezależnie od tego, czy Uczeń na nią dpowiedział czy nie Pokazywanie wyników ankiety Uczniom 1. Z menu okna sterowania wybierz {Ankieta}{Wyświetl wyniki uczniom}. Naciśnij ikonę Pokaż znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Wyniki zostaną wyświetlone na komputerach Uczniów w formie wykresu kołowego. 142

144 Uwaga: Wyniki ankiety zostaną wyświetlone tylko wtedy, gdy uruchomiony jest pasek narzędzi Ucznia oraz odpowiedź Ucznia została przesłana. Zapisywanie wyników ankiety Ankieta może zostać zapisana w pliku typu CSV. 1. Z menu okna sterowania wybierz {Ankieta}{Zapisz wyniki}. Naciśnij ikonę Zapisz znajdującą się na dole okna sterowania. Drukowanie wyników ankiety Przed wyczyszczeniem ankiety możesz wydrukować wyniki ankiety. 1. Z menu okna sterowania wybierz {Ankieta}{Drukuj wyniki}. Naciśnij ikonę Drukuj znajdującą się na dole okna sterowania. Uwaga: Wyniki Uczniów można dodać do Notatnika Ucznia. Wybierz z menu okna sterowania {Ankieta}{Dodaj wyniki do notatnika} lub naciśnij ikonę Dodaj wyniki ankiety do notatnika. Listy ankiet Ankiety mogą zostać użyte ponownie poprzez dodanie ich do Listy Ankiet. eklasa dostarcza domyślną listę, eklasa.sul, w której automatycznie będą zapisywane pytania oraz odpowiedzi, lecz możesz także utworzyć własną listę, jeśli chcesz skategoryzować różne typy pytań. Tworzenie listy ankiet 1. W widoku ankiet, z menu okna sterowania wybierz {Ankieta}{Utwórz nową listę ankiet}. Naciśnij ikonę Nowa znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Wpisz nazwę pliku i naciśnij Utwórz. 3. Każda nowa ankieta, którą wpiszesz zostanie dodana do tej listy. Wczytywanie listy ankiet 1. W widoku ankiet, z menu okna sterowania wybierz {Ankieta}{Wczytaj istniejącą listę ankiet}. Naciśnij ikonę Wczytaj znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Wybierz odpowiednią listę i naciśnij Otwórz. Używanie listy ankiet Po wczytaniu odpowiedniej listy ankiet możesz wpisać nowe pytania lub użyć i zarządzać poprzednio zapisanymi pytaniami i odpowiedziami. 143

145 Dodawanie nowego pytania do listy ankiet 1. W okienku ankiet wpisz pytanie i wybierz zestaw odpowiedzi z listy rozwijanej lub dodaj nowe, jeśli domyślne opcje nie są odpowiednie. 2. Wyślij ankietę do Uczniów. Ankieta zostanie automatycznie zapisana na obecnej liście. Zamiast wysłać ankietę od razu, możesz wybrać z menu {Ankieta}{Dodaj ankietą do listy} lub kliknąć ikonę Dodaj znajdującą się na dole okna ankiet w celu zapisania pytania oraz odpowiedzi do użycia w przyszłości. Używanie istniejących ankiet 1. W oknie ankiet kliknij ikonę Wybierz/Dodaj ankietę (zielony krzyżyk). Pojawi się okno dialogowe Wybierz ankietę. 2. Wybierz pytanie z listy i kliknij OK. 3. Pytanie wyświetli się w oknie ankiet gotowe do wysłania do Uczniów. 144

146 Zarządzanie pytaniami i odpowiedziami Oprócz możliwości wyboru istniejącej ankiety, okno dialogowe Wybierz ankietę może być użyte do dodania nowych pytań/odpowiedzi oraz edycji pytań/odpowiedzi, jeśli aktualne nie są odpowiednie. 1. Jeśli lista ankiet nie zawiera odpowiedniego pytania, wpisz nowe pytanie, dobierz odpowiedzi i kliknij Dodaj. W celu edycji istniejącego pytania, wybierz je z listy, zmień pytanie i/lub odpowiedź i naciśnij Dodaj. Uwaga: Jeśli zmienisz pytanie, zostanie ono dodane do listy obok oryginalnego pytania. Jeśli zmienisz jedynie odpowiedzi, oryginalne pytanie zostanie zastąpione. 2. W celu użycia pytania w ankiecie, wybierz je z listy i naciśnij OK. 3. Pytanie zostanie wyświetlone w oknie ankiet, gotowe do wysłania do Uczniów. Uwaga: Gdy używasz własnych odpowiedzi w ankiecie, są one dołączone tylko do tego pytania. Jeśli chcesz udostępnić odpowiedzi także dla innych ankiet, musisz dodać je do domyślnej listy rozwijanej. Wybierz Zarządzaj, pojawi się okno Zarządzaj odpowiedziami, wpisz zestaw odpowiedzi i kliknij Dodaj. Zarządzanie wydrukami Dzięki zarządzaniu wydrukami, Nauczyciel ma pełną kontrolę nad drukarkami używanymi w pracowni, może monitować i zarządzać wydrukami na komputerach Uczniów. Nauczyciel jest w stanie wstrzymać drukowanie, ustalić limity stron wydruków dla Uczniów lub wymusić autoryzację każdego wydruku. Funkcja zarządzania wydrukami obsługuje wiele drukarek w pracowni, zapobiega dodawaniu, usuwaniu lub modyfikacji istniejących drukarek oraz pozwala dołączyć raport podsumowujący wydruki do listy obecności. Uwaga: Drukarki musza zostać dodane do komputerów Ucznia przed podłączeniem się Nauczyciela. 1. Wybierz z menu okna sterowania {Widok}{Drukowanie}. Kliknij ikonę Zarządzanie wydrukami uczniów po lewej stronie okna sterowania. 145

147 Podczas oglądania listy w widoku "Dużych ikon", ikona wyświetlana obok ikony Ucznia informuje Nauczyciela o aktualnej aktywności drukowania. Jeśli widok listy jest w trybie "Szczegółów", wyświetlane jest podsumowanie aktywności drukowania dla każdego Ucznia. W celu śledzenia użytkowania drukarek w trakcie pracy w innych trybach programu Nauczyciela, wybierz z menu okna sterowania {Drukowanie}{Pokaż Drukarki}. Ikona drukarki pokaże się w każdym trybie, pozwalając obserwować wysyłane wydruki, wstrzymać, usunąć i wznowić drukowanie. Uwagi: Gdy wybierzesz opcję Pokaż drukarki, wyświetlone zostaną wszystkie drukarki. Możesz usunąć drukarkę poprzez usunięcie zielonego znacznika przy drukarce na Liście drukarek. Gdy Uczeń drukuje, wyświetla się pasek łączący go z drukarką, której używa. W widoku listy, ikony Uczniów mogą być wyświetlane na dwa różne sposoby. Wybierz {Widok}{Duże ikony/szczegóły} lub kliknij prawym klawiszem myszy w wdoku listy i wybierz jedną z opcji zmiany wyglądu ikon Uczniów. Używanie zarządzania drukarkami Drukarki muszą zostać zainstalowane na komputerze Ucznia przed podłączeniem się Nauczyciela. Po podłączeniu się Uczniów, drukarki nie mogą zostać dodane, usunięte lub zmodyfikowane. Wszystkie drukarki zainstalowane na komputerach Uczniów pojawią się na liście drukarek, z której możesz wstrzymywać, usuwać lub wznawiać wydruki. Zadania drukowania Uczniów będą wyświetlane w Kolejce wydruków, dając ogólny wgląd w to, kto drukuje, co drukuje, ile stron jest drukowanych oraz w aktualny stan drukowania. Stąd możesz usunąć lub wznowić wydruki uczniów. Uwagi: Jeśli opcja Pokaż drukarki jest włączona możesz zatrzymać, usunąć i wznowić zadania korzystając z ikony drukarki w dowolnym widoku. Ograniczenia drukowania mogą być włączone podczas startu programu. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Konfiguracja}{Opcje startowe}. Jeśli pasek narzędzi Ucznia jest włączony, Studenci będą powiadamiani o aktualnym statusie wydruku. Ustawianie limitów drukowania Limity drukowania mogą zostać wprowadzone dla każdego wydruku, pozwalając 146

148 Nauczycielowi określić maksymalną liczbę stron, którą Uczeń może wydrukować. Jeśli Uczeń przekroczy ten limit, zadanie drukowania zostanie automatycznie zatrzymane lub usunięte. 1. Z menu okna sterowania wybierz {Drukowanie}{Ustaw limity drukowania}. 2. Pokaże się okno Limity drukowania pozwalając Ci zastosować odpowiednie ustawienia. Wstrzymanie drukowania 1. Zaznacz wybranych Uczniów w widoku listy. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Drukowanie}{Wstrzymaj drukowanie}. Naciśnij ikonę Wstrzymaj na dole okna sterowania. 3. Stan drukowania dla wybranych Uczniów będzie pokazany jako wstrzymany. 1. Zaznacz odpowiednią drukarkę na liście drukarek. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Wstrzymaj. 3. Wydruki dla wybranej drukarki zostaną wstrzymane. Blokowanie wszystkich wydruków 1. Zaznacz wybranych Uczniów w widoku listy. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Drukowanie}{Blokuj wszystkie wydruki}. Naciśnij ikonę Blokuj na dole okna sterowania. 3. Stan drukowania dla wybranych Uczniów będzie pokazany jako zablokowany. 1. Wybierz odpowiednią drukarkę na liście drukarek. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Blokuj. 3. Wydruki dla wybranej drukarki zostaną zablokowane. Usuwanie zadań wydruku Możesz usunąć wszystkie zadania wydruku, wybrane zadania wydruku oraz wszystkie zadania wydruku Ucznia. 1. Wybierz odpowiednie zadanie(a) wydruku na liście Kolejki wydruków. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Anuluj/Anuluj wszystkie/usuń wszystkie zadania dla Wybrane zadanie(a) drukowania zostaną usunięte. Usuwanie zduplikowanych zadań wydruku 1. Wybierz z menu okna sterowania {Drukowanie}{Usuń duplikaty}. Naciśnij ikonę Usuń duplikaty na dole okna sterowania. 147

149 2. Zduplikowane zadania wydruku zostaną usunięte. Wznawianie drukowania Pozwala wznowić drukowanie, po jego zablokowaniu lub wstrzymaniu. 1. Zaznacz wybranych Uczniów w widoku listy. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Drukowanie}{Wznów drukowanie}. Naciśnij ikonę Wznów na dole okna sterowania. 3. Drukowanie zostanie wznowione. 1. Zaznacz odpowiednią drukarkę na liście drukarek. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Wznów. 3. Wydruki dla wybranej drukarki zostaną wznowione. Uwaga: Możesz także wznowić drukowanie dla Ucznia(ów) poprzez Kolejkę wydruków. Wybierz odpowiednie zadanie drukowania, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Wznów. Właściwości drukarek Możesz zmienić obrazek, wyświetlaną nazwę drukarki oraz wyzerować licznik wszystkich stron oraz zadań. 1. Wybierz ikonę drukarki w widoku listy. Zaznacz odpowiednią drukarkę na Liście drukarek. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Właściwości. 3. Zmień odpowiednie właściwości. Przeglądanie historii drukowania Ta funkcja modułu zarządzania wydrukami pozwala monitorować użytkowanie drukarek przez podłączonych Uczniów oraz zapis lub wydruk zarejestrowanych danych. 1. W widoku zarządzania wydrukami wybierz z menu okna sterowania {Drukowanie}{Historia}. 2. Pojawi się okno dialogowe historii drukowania. Zawiera ono dane dotyczące użycia drukarek przez Uczniów podczas aktualnej sesji. Dostępne są opcje: Pokaż historię dla: Lista może być wyświetlana dla aktualnie wybranych klientów lub wszystkich podłączonych Klientów. Odśwież W celu zaktualizowania wyświetlanych danych, w dowolnym momencie podczas 148

150 przeglądania, możesz nacisnąć Odśwież. Zapisz Aby zachować wyświetlane dane, przed rozłączeniem możesz zapisać szczegóły w pliku tekstowym. Drukuj Drukuje aktualnie wyświetlane dane. Eksportuj Eksportuje dane do pliku CSV, co pozwoli zaimportować je do innej aplikacji. Zamknij Zamyka okno dialogowe Historii, lecz informacje są nadal rejestrowane, dopóki Nauczyciel jest połączony ze Uczniami. Kontrola dostępu do urządzeń Funkcja kontroli dostępu do urządzeń daje Nauczycielowi możliwość wzmocnienia ochrony komputerów. Nauczyciel może zapobiec kopiowaniu danych na lub z urządzenia USB oraz napędu CD/DVD. W dodatku Nauczyciel może nadać prawa tylko do odczytu, pozwalając Uczniom na przeglądanie plików z urządzeń i zapobiegając kopiowaniu plików. 1. Wybierz z menu okna sterownia {Widok}{Urządzenia}. Naciśnij ikonę Kontroli dostępu do urządzeń znajdującą się po lewej stronie okna sterowania. W widoku listy, ikony Uczniów mogą być wyświetlane na dwa różne sposoby. Wybierz {Widok}{Duże ikony/szczegóły} lub kliknij prawym klawiszem myszy w widoku listy i wybierz jedną z opcji zmiany wyglądu ikon Uczniów. Podczas wyświetlania ikon w widoku Dużych ikon, ikona wyświetlana przy ikonie Ucznia informuje Nauczyciela o aktualnym ograniczeniach dla urządzeń. W widoku listy trybu Szczegóły, podsumowanie ograniczeń dla urządzeń wyświetlane jest dla każdego Ucznia. Uwaga: Ograniczenia dla urządzeń mogą zostać zastosowane podczas uruchamiania programu poprzez wybranie z menu okna sterowania {Szkoła}{Konfiguracja}{Opcje startowe} Blokowanie dostępu do CD/DVD lub urządzeń USB 1. Zaznacz odpowiednich Uczniów w widoku listy. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Urządzenie}{CD/DVD Blokuj dostęp}. Kliknij ikonę CD/DVD lub USB znajdującą się w dolnej części okna 149

151 sterowania i wybierz Blokuj dostęp. Dostęp tylko do odczytu do CD/DVD oraz urządzeń USB Studenci uzyskują dostęp do CD/DVD lub urządzeń USB w trybie tylko do odczytu. 1. Zaznacz odpowiednich Uczniów w widoku listy. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Urządzenie}{CD/DVD Tylko do odczytu}. Kliknij ikonę CD\DVD lub USB znajdującą się w dolnej części okna sterowania i wybierz Tylko do odczytu. Nieograniczony dostęp Studenci uzyskują nieograniczony dostęp do dysków CD/DVD lub urządzeń USB. 1. Zaznacz odpowiednich Uczniów w widoku listy. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Urządzenie}{CD/DVD Bez ograniczeń}. Kliknij ikonę CD\DVD lub USB znajdującą się w dolnej części okna sterowania i wybierz Bez ograniczeń. Uniemożliwiaj wykonywanie Uniemożliwia Uczniom uruchomienie programów z dysków CD/DVD oraz urządzeń USB. 1. Zaznacz odpowiednich Uczniów w widoku listy. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Urządzenie}{CD/DVD Uniemożliwiaj wykonanie} Kliknij ikonę CD\DVD lub USB znajdującą się na dole okna sterowania i wybierz Uniemożliwiaj wykonanie. Uwaga: Aby pozwolić na wykonywanie wybierz z menu okna sterowania {Urządzenie}{CD/DVD Zezwalaj na wykonanie} Wyciszenie dźwięku na komputerach Uczniów 1. Z menu okna sterowania wybierz {Urządzenie}{Wycisz dźwięk}. Kliknij ikonę Wyłącz dźwięk znajdującą się na dole okna sterowania. 2. Dźwięk na komputerach Uczniów zostanie wyciszony. 150

152 Profile Nauczyciela eklasa pozwala utworzyć wiele profili Nauczyciela, definiujących zestaw opcji dla różnych użytkowników programu Nauczyciela. Podczas uruchomienia programu Nauczyciela, jeśli utworzono profile, pojawia się okno dialogowe pozwalające wybrać, który profil ma być użyty. Główna zaletą tworzenia profili jest możliwość przechowywania przygotowanej listy dozwolonych/zabronionych aplikacji, witryn oraz słów kluczowych i brak konieczności tworzenia ich na początku każdej lekcji. Po utworzeniu list dozwolonych/zabronionych aplikacji, witryn oraz słów kluczowych w odpowiednich modułach programu, odpowiednie pliki mogą zostać dodane do profilu Nauczyciela. Uwaga: Podobnie jak listy dozwolonych/zabronionych aplikacji, witryn oraz słów kluczowych, w profilu mogą zostać uwzględnione inne ustawienia: wygląd, ankiety, listy klientów, lista grup, lokalizacja przechowywania egzaminów, wyników oraz listy klas. Tworzenie Profilu Nauczyciela 1. Utwórz pliki zawierające dane dozwolonych/zabronionych aplikacji, witryn, itd., które mają zostać zawarte w profilu. 2. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Konfiguracja} {Administrowanie Profil}. Pojawi się lista istniejących profili Nauczyciela, domyślnym jest eklasa. 3. W celu utworzenia nowego profilu naciśnij Dodaj. Pojawi się okno dialogowe tworzenia nowej konfiguracji. 4. Wpisz nazwę profilu. Funkcjonalność tego profilu może zostać skopiowana z istniejącej konfiguracji Nauczyciela: domyślnego eklasa lub profilu zdefiniowanego przez użytkownika. Naciśnij OK. Nazwa zostanie dodana do listy profili. 5. Aby zmienić zawartość profilu, naciśnij Edytuj. Pojawi się okno dialogowe Lokalizacji plików. 6. W każdej kategorii wybierz plik, który będzie używany w profilu. Okno dialogowe lokalizacji folderów pozwala zmienić lokalizacje plików. 7. Naciśnij OK. Przy każdym uruchomieniu programu Nauczyciela, zaprezentowana zostanie lista lokalnie przechowywanych profili do wyboru. Jeżeli chcesz użyć profili dostępnych w sieci, musisz użyć opcji wiersza poleceń /R, by uruchomić programu Nauczyciela z centralnie dostępnym profilem. Na przykład, z folderu programu eklasa uruchamiamy polecenie pcinssui /rn:\sampleprofile.cfg. Jeśli profil, w tym przykładzie SampleProfile.cfg, aktualnie nie istnieje, zostanie załadowany profil domyślny, pozwalając użytkownikowi na dodanie własnych wartości. Gdy opuścisz program Nauczyciela, profil zostanie zapisany w podanej lokalizacji. 151

153 Zarządzanie zasobami Ucznia Studenci łatwo mogą uzyskać dostęp do każdego zasobu potrzebnego w trakcie zajęć. Nauczyciel może utworzyć listę zasobów i dodać odnośniki do witryn, aplikacje oraz dokumenty. Lista jest wyświetlana na pasku narzędzi Ucznia, zapewniając Uczniom szybki i prosty dostęp do potrzebnych zasobów. Tworzenie listy zasobów 1. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Zarządzaj zasobami uczniów} 2. Pojawi się okno Listy zasobów. 3. Wybierz odpowiedni typ zasobu z listy dostępnych pozycji, a następnie przenieś go i upuść na liście zasobów kliknij ikonę Dodaj na pasku narzędzi. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie opisu oraz lokalizacji zasobu. 4. Kolejność na liście może być ustalona za pomocą odpowiednich strzałek dostępnych na pasku narzędzi. 5. Naciśnij Zapisz i wprowadź nazwę listy. Po zapisaniu, zasoby zostaną wyświetlone na pasku narzędzi Ucznia. Notatnik Ucznia eklasa oferuje "Notatnik Ucznia". Jest to elektroniczny zapis kluczowych informacji, dodawanych w trakcie zajęć. Notatnik Ucznia dostępny jest w formie przenośnego dokumentu PDF, pozwalając Uczniowi powrócić do niego po lekcji. Nie tylko Nauczyciel może podczas lekcji dodawać notatki i zasoby bezpośrednio do każdego Notatnika Ucznia, Studenci także mogą dodać własne notatki, czyniąc z niego naprawdę osobisty dokument. Unikatowy Notatnik Ucznia oferuje podsumowanie zajęć dostępne dla każdego Ucznia, który nie był obecny na lekcji, a także uporządkowane podsumowanie działań dla Nauczyciela. Uwaga: Do obejrzenia Notatnika wymagana jest przeglądarka PDF. Domyślnie Notatnik Ucznia przechowywany jest w folderze C:\Program Files\Integrit\eKlasa. W celu zmiany tej lokalizacji wybierz {Start}{Programy}{eKlasa}{eKlasa Konfigurator Notatnik}. Do Notatnika mogą być dodane następujące pozycje: Temat i cel zajęć Adresy URL stron internetowych używanych podczas lekcji Zapis każdej sesji czatu Wyniki ankiet dla grup lub wszystkich Uczniów Wyniki egzaminu Ucznia Ekrany tablicy wirtualnej 152

154 Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz objaśnienia) Notatki Nauczyciela Indywidualne notatki Ucznia Notatnik zostanie automatycznie uruchomiony, gdy zostanie wybrana dowolna opcja "Wyślij do Notatnika". Możesz ręcznie uruchomić Notatnik oraz zmienić informacje w nagłówku, wybierając ikonę Notatnika na pasku narzędzi i klikając Start. Uwagi: Jeśli Konsola Nauczyciela jest zamknięta lub Uczeń został uruchomiony ponownie, aktualny Notatnik zostanie zamknięty. Nowe wpisy zostaną umieszczone w nowym Notatniku. Aktualny Notatnik można obejrzeć, klikając ikonę Notatnika na pasku narzędzi i wybierając Otwórz folder Notatnika. Dodawanie Notatek/Obrazów do Notatnika 1. Zaznacz odpowiednich Uczniów w widoku listy. 2. Z menu okna sterowania wybierz {Klient}{Dodaj notatki do Notatnika}. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Dodaj notatki do Notatnika. Naciśnij ikonę Notatnika na pasku narzędzi i wybierz Uwagi. Naciśnij ikonę Uwagi na pasku narzędzi Nauczyciela. 3. Pojawi się okno dialogowe Dodaj Notatki. 4. Wprowadź notatkę i/lub obraz, wybierz Uczniów, którym ją wyślesz i kliknij OK. Studenci mogą zobaczyć i dodać notatki do swoich Notatników, naciskając ikonę Klienta eklasa na pasku zadań i wybierając {Polecenia}{Dodaj notatki do Notatnika} lub poprzez ikonę Notatnika na pasku narzędzi Ucznia. Uwaga: Studenci nie będą mogli dodać notatek, jeśli pasek narzędzi Ucznia oraz ikona Klienta nie są widoczne. Konspekt Lekcji Konspekt lekcji programu eklasa pozwala Nauczycielowi skonstruować plan zajęć według zdefiniowanych zestawów zadań wraz z odpowiednim przydziałem czasu oraz powiadomieniami przydzielonymi do każdego elementu konspektu. Najważniejsze funkcje programu eklasa, takie jak uruchomienie egzaminu, wysłanie/zebranie prac, skanowanie lub pokaz, mogą być zawarte w konspekcie. 153

155 Tworzenie konspektu lekcji 1. Z menu okna sterowania wybierz {Planowanie lekcji}{zarządzaj planem}. Kliknij ikonę "Konspekty lekcji" na pasku narzędzi i wybierz Zarządzaj konspektami. Jeśli jest widoczny pasek Konspektu lekcji, kliknij na nim ikonę Utwórz i zarządzaj konspektem lekcji. 2. Pojawi się okno konspektu lekcji. 3. Z listy dostępnych elementów, przeciągnij odpowiednie zadanie do okna konspektu. Wprowadź dodatkowe właściwości. 4. Gdy wszystkie zadania znajdą się na miejscu, zapisz lekcję. 5. W celu utworzenia nowej lekcji, naciśnij ikonę Nowy na pasku narzędzi w celu ponownego otwarcia zapisanej lekcji, kliknij Otwórz. 6. Naciśnij OK. 7. Pojawi się okno rozpoczęcia lekcji. Potwierdza ono zawartość lekcji, łączny czas trwania lekcji, autora oraz opis lekcji. 8. W celu uruchomienia aktualnie wczytanej lekcji kliknij OK kliknij Anuluj w celu zamknięcia okna. Zarządzanie konspektem lekcji Gdy konspekt jest aktywny, w konsoli Nauczyciela pojawia się pasek postępu. Nauczyciel będzie poinformowany o każdym elemencie lekcji, który ma się rozpocząć oraz będzie mógł wybrać, czy przejść do następnego zadania, czy przerwać lekcję. W każdym momencie może użyć narzędzi z paska lekcji w celu wstrzymania, przeskoczenia do następnego elementu lub przerwania lekcji. Uwaga: Jeśli chcesz tylko określić czas trwania zajęć, bez uruchamiania zdefiniowanego konspektu lekcji, wybierz z menu okna sterowania {Planowanie lekcji}{ustaw zegar lekcyjny}. Pozwala to wybrać czas zakończenia lub trwania lekcji. Zegar odliczający czas pojawi się na pasku lekcji i może być wyłączony poprzez wybranie {Planowanie lekcji}{ustaw zegar lekcyjny}{usuń}. Zegara wskazuje pozostałe godziny/minuty, a w czasie ostatnich 5 minut zajęć - minuty/sekundy. Kreator lekcji Kreator lekcji pozwala wprowadzić ogólne informacje o lekcji oraz pomoże utworzyć konspekt lekcji, jeśli żaden nie został dotąd utworzony. Podczas uruchamiania programu Nauczyciela kreator pojawia się automatycznie, ale jeśli chcesz, możesz go wyłączyć. 154

156 Dane o lekcji Masz możliwość wprowadzenia nazwiska Nauczyciela, tematu lekcji, numeru sali oraz celów lekcji. Jeśli te pola są wypełnione, będą stanowić część listy obecności, o ile będzie ona tworzona. O której godzinie kończy się lekcja? Wpisz godzinę, o której zakończysz lekcję. Pojawi się zegar odliczający czas podczas trwania lekcji. Jeśli nie chcesz, by lekcja była ograniczona czasowo, wybierz opcję Lekcja otwarta. Opcje startowe Utwórz Notatnik Pozwala uruchomić Notatnik Ucznia. Utwórz listę obecności Przed rozpoczęciem lekcji, możesz poprosić Uczniów o wpisanie nazwisk. Będą 155

157 one wyświetlane u Nauczyciela zamiast nazw komputerów. Pokaż pasek narzędzi ucznia Wybierz, czy wyświetlać pasek narzędzi Ucznia na komputerach Uczniów. Lista klas Możesz utworzyć nową listę klasy lub wczytać poprzednio zapisana listę klasy. Uwaga: Opcja ta nie jest wyświetlana podczas łączenia ze Uczniami w trybie sali. Opcja zasilania Naciśnij przycisk Włącz zasilanie w celu włączenia wszystkich komputerów w Sali, z którą się łączysz. Nie pokazuj więcej tego okna Po wybraniu tej opcji Kreator lekcji nie będzie wyświetlany podczas startu programu. Uwaga: W celu reaktywacji wyświetlania Kreatora lekcji podczas uruchamiania, wybierz opcję Pokaż kreator lekcji w sekcji Opcji startowych konfiguracji. Naciśnij OK, by rozpocząć lekcję. Jeśli poprosiłeś Uczniów o wprowadzenie nazwisk, pojawi się okno dialogowe rejestracji uczniów. Gdy tylko Studenci odpowiedzą, rozpocznie się pierwsze zadanie z konspektu lekcji. Listy klas W programie eklasa masz możliwość utworzenia list klas. Zapewnia to szybki i wygodny sposób na zapisanie wielu list Uczniów dla różnych zajęć. Lista klasy może być wczytana podczas rozpoczynania lekcji i dzięki temu możesz szybki połączyć się z komputerami Uczniów. Tworzenie listy klasy 1. Otwórz Kreator lekcji, podczas uruchamiania wybierając z menu okna sterowania {Szkoła}{Rozpocznij zajęcia}. 2. W Kreatorze lekcji wybierz <Nowy> z menu rozwijanego listy klas, a następnie kliknij OK. 3. Pojawi się okno dialogowe Utwórz listę klasy, wpisz nazwę i opis swojej klasy. 156

158 Uwagi: 4. Naciśnij OK. 5. Twoja klasa zostanie opublikowana i pojawi się okno dialogowe "Publikuj listę klasy". Będzie ono wyświetlać nazwy Uczniów, którzy podłączą się do klasy. 6. Naciśnij Wykonano, gdy wszyscy Studenci się podłączą. Możesz także utworzyć listę klasy z aktywnej sesji. Upewnij się, że połączony jesteś do odpowiednich Uczniów przy użyciu listy znanych. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Listy klas Utwórz}, pojawi się okno dialogowe Utwórz listę klas, wpisz nazwę i opis swojej klasy. Do wygenerowania listy klasy poza programem Nauczyciela może być użyte narzędzie wiersza poleceń. "Procesor listy klasy" pozwala wygenerować listy klas na podstawie danych pobranych z zewnętrznego źródła. Plik classlistprocessor.exe jest zainstalowany w folderze Programu wraz z notką wyjaśniającą jak go używać, classlistprocessordocumentation.txt. Aby połączyć się z listą klasy Studenci przyłączający się do klasy muszą mieć zainstalowanego Klienta programu eklasa, by byli w stanie przeglądać sieć i znaleźć Twoją klasę. Uwaga: Studenci mogą dołączyć do klasy tylko wtedy, gdy ta została opublikowana przez Nauczyciela. 157

159 1. Na komputerze Ucznia, na pasku zadań, klikamy ikonę Klienta eklasa. 2. Wybieramy z menu okna klienta {Polecenia}{Dołącz do klasy}. 3. Pojawia się okno dialogowe dołączania do lekcji i natychmiast rozpoczyna się poszukiwanie udostępnionych w sieci zajęć. 4. Podświetlamy odpowiednią klasę i naciskamy ikonę Dołącz. 5. Po nawiązaniu połączenia zamykamy okno dialogowe. Identyfikator podłączonego ucznia pojawi się na komputerze sterującym. Aby zakończyć zajęcia z listą klasy 1. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Koniec zajęć}. 2. Zajęcia z Twoją obecną klasą zostaną zakończone, po czym pojawi się Kreator lekcji, pozwalając rozpocząć nową lekcję. Uwagi: Jeśli komputer Nauczyciela nie ma praw zapisu do folderu listy klas, to Nauczyciel nie będzie mógł tworzyć nowych list klas ani edytować istniejących. Możesz określić lokalizację list klas używając następującego klucza rejestru i określając folder: Files\Classlist [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Productive Computer Insight\PCICTL\ConfigList\Standard] "Files\\Classlist"="C:\\Temp" Zarządzanie Listami klas Z tego okna dialogowego możesz zarządzać istniejącymi listami klas. Edytowanie list klas 1. Z menu okna sterowania wybierz {Szkoła}{Listy klas Zarządzaj}. 2. Pojawi się okno dialogowe Zarządzaj listą klasy. 3.Tu możesz edytować nazwę oraz opis klasy, a także ją usunąć. 158

160 Uwaga: Nie możesz usunąć aktualnie otwartej klasy. 3. W celu zmiany klasy na inna podświetl ją i naciśnij Wybierz. 4. Jeśli nie jesteś w stanie połączyć się ze Uczniami, mogą oni być nadal połączeni do poprzedniej lekcji. Wybierz opcję Odłącz uczniów od poprzedniej lekcji w celu zakończenia tego połączenia. 5. Gdy skończysz naciśnij Zamknij. Uwaga: W celu zmiany członków klasy, musisz dodać lub usunąć Uczniów używając listy znanych. Pasek narzędzi Ucznia Pasek narzędzi Ucznia zapewnia mu informacje zwrotne dotyczące aktualnej lekcji, pozostałego czasu, aktualnie dostępnych witryn i aplikacji, stanu monitorowania komunikatorów, drukarek, audio oraz klawiatury, oferuje szybki dostęp do rozpoczęcia czatu i wysłania prośby o pomoc. Studenci mogą także uzyskać z paska narzędzi dostęp do pamięci USB, Notatnika Ucznia oraz zasobów udostępnionych przez Nauczyciela. Pasek może być zawsze widoczny w górnej części ekranu Ucznia lub automatycznie ukrywany. Wszystkie funkcje paska narzędzi mogą być dostosowane przez Nauczyciela. Aby wybrać funkcje, które będą dostępne na pasku narzędzi, wybierz z menu okna sterowania {Widok}{Aktualne ustawienia Pasek narzędzi ucznia}. 159

161 Włącz pasek narzędzi i zdecyduj, czy ma być zawsze widoczny. Ewentualnie, jeśli pasek jest zminimalizowany, Uczeń może najechać wskaźnikiem myszy na górę ich ekranu, aby go wyświetlić. Jeśli Nauczyciel zmieni ustawienia mające wpływ na pasek narzędzi, pojawi się stosowny komunikat. Na przykład: Zastosowano ograniczenia w dostępie do internetu. Następujące opcje paska narzędzi można włączyć lub wyłączyć, zgodnie z wymogami: Pokaż obraz powiązany z tym uczniem Pokazuje nazwę zalogowanego ucznia lub nazwę wpisaną w rejestrze uczniów Informacje o zajęciach i nauczycielu Pokaż czas pozostały do końca lekcji Pokaż, kiedy klawiatura jest monitorowana Pokaż stan monitorowania Wyświetla ikonę Studenta. Pokazuje nazwę zalogowanego ucznia lub nazwę wpisaną na liście obecności. Wyświetla dane aktualnej lekcji, nazwisko nauczyciela oraz temat lekcji i salę. Jeśli lekcja jest ograniczona czasowo, pokazuje pozostały czas. Informuje Studenta, kiedy monitorowanie klawiatury jest aktywne. Pokazuje aktualny stan 160

162 komunikatorów Pokaż stan drukarki (Zablokowana, Wstrzymane itd.). Pokaż stan monitorowania aplikacji i uzyskaj dostęp do dozwolonych aplikacji Pokaż stan monitorowania internetu i uzyskaj dostęp do witryn dozwolonych Zezwalaj uczniom na inicjowanie czatu Pozwala uczniowi wysłać prośbę o pomoc Pokaż zegar Pokaż nagrody Pokaż cele Udziel uczniom prawa dostępu do pamięci USB z paska narzędzi Przydziel uczniom prawa dostępu do własnego Notatnika Udziel uczniom prawa dostępu do zasobów (aplikacje, witryny, pliki lub foldery), które definiujesz Pokaż kiedy słuchasz ucznia lub nagrywasz dźwięk u ucznia monitorowania komunikatorów. Pokazuje stan drukarek (Zablokowana, Wstrzymane itd.). Pokazuje aktualny stan monitorowania i dostępu do aplikacji. Jeśli ograniczenia są zastosowane, lista dozwolonych aplikacji będzie wyświetlana, gdy Student kliknie na ikonę na pasku narzędzi. Pokazuje aktualny stan monitorowania i dostępu do internetu. Jeśli ograniczenia są zastosowane, lista dozwolonych witryn będzie wyświetlana, gdy Student kliknie na ikonę na pasku narzędzi. Pozwala uczniom na inicjowanie sesji czatu. Pozwala uczniowi wysłać prośbę o pomoc do Nauczyciela. Wyświetla zegar Wyświetla każdą nagrodę przyznaną Studentowi. Wyświetla cele lekcji, jeśli są ustalone. Pozwala uczniom uzyskać dostęp do pamięci USB z paska narzędzi. Pozwala Studentom oglądać oraz dodawać notatki do swoich Notatników z poziomu paska narzędzi. Pozwala Studentom uzyskać dostęp do każdego zdefiniowanego przez Nauczyciela zasobu z poziomu paska narzędzi. Informuje Studenta, gdy jest prowadzony nasłuch lub jeśli jest nagrywany jego dźwięk Uwaga: Dostępny jest także pasek narzędzi Nauczyciela, dający dostęp do kluczowych funkcji programu eklasa, gdy program Nauczyciela jest zminimalizowany. 161

163 eklasa Nagradzanie Uczniów eklasa dostarcza Nauczycielowi możliwość Nagrodzenia Uczniów za dobre zachowanie. Podczas lekcji Nauczyciel może dać Uczniowi Nagrodę w formie gwiazdy, która jest pokazana na głównym pasku narzędzi. Liczbę nagród Ucznia można zobaczyć najeżdżając myszką na ikonę Ucznia w widoku normalnym. Uwaga: Jeśli chcemy użyć tej funkcji, pasek narzędzi Ucznia musi być włączony. Przyznawanie nagród Uczniom 1. Zaznacz odpowiedniego Ucznia w widoku listy Wybierz z nagrodę}. menu okna sterowania {Klient}{Nagrody Przydziel Kliknij prawym klawiszem myszy na pojedynczym Studencie i wybierz Nagrody Przydziel nagrodę. Gwiazdka pojawi się na pasku narzędzi Ucznia. Usuwanie nagród 1. Zaznacz odpowiedniego Ucznia w widoku listy 2. Wybierz z menu okna sterowania {Klient}{Nagrody Usuń nagrodę}. 3. Kliknij prawym klawiszem myszy na pojedynczym Studencie i wybierz Nagrody Usuń nagrodę. Gwiazdka zostanie usunięta z paska narzędzi Ucznia. Uwaga: Wszystkie nagrody mogą być usunięte poprzez wybranie z menu okna sterowania {Klient}{Nagrody Usuń wszystkie nagrody}. 162

164 KONFIGUROWANIE KOMPUTERA UCZNIA Program klienta eklasa konfigurujemy przy użyciu Konfiguratora z grupy programów eklasa. Konfigurator klienta ma osiem opcji: Ustawienia sieciowe Pozwala zmienić ustawienia protokołu sieciowego używanego do komunikacji pomiędzy Klientem, a komputerem sterującym. Musi to być ten sam protokół, który został ustawiony na komputerze sterującym. Sala Numer sali, w której znajdowany będzie Klient, gdy użyty będzie tryb sali. Zabezpieczenia Ustawienia haseł chroniących konfigurację i zapobiegających nieuprawnionemu dostępowi do komputera Ucznia. 163

165 Audio Ustawienia audio dla Klienta. W celu użycia funkcji głosowych eklasa, zarówno Klient, jak i komputer sterujący muszą mieć zainstalowany odpowiedni sprzęt audio. Interfejs użytkownika Ustawienia interfejsu użytkownika dotyczące współpracy Klienta z komputerem sterującym. Zaawansowane Ustawienie nazwiska Ucznia oraz konfiguracja działania pewnych funkcji związanych ze zdalnym dostępem. Notatnik Ucznia Dostosowuje ustawienia Notatnika Ucznia. Usługi terminalowe Pozwala skonfigurować ustawienia Ucznia pracującego w środowisku usług terminalowych. Ustawienia sieciowe Pozwala zmienić ustawienia protokołu sieciowego używanego do komunikacji pomiędzy Klientem, a komputerem sterującym. Musi to być ten sam protokół, który został ustawiony na komputerze sterującym. TCP/IP Port Protokół TCP/IP wymaga przydzielenia numeru portu używanego przez aplikacje do komunikowania się. Domyślnym numerem portu dla eklasa jest Wysyłaj pakiety utrzymania aktywności Stosy protokołu TCP wysyłają niekiedy pakiety utrzymania aktywności. W niektórych przypadkach, może być konieczne wyłączenie tej opcji. Na przykład, gdy mamy do czynienia z linią ISDN, klient TCP/IP może powodować niezamierzone podnoszenie linii. Użyj serwera nazw i łączności (Bramy) Włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby obecny adres IP Ucznia został zarejestrowany na wybranym "Serwerze nazw/bramie" podczas uruchamiania. Naciśnij przycisk Konfiguruj i wpisz adres IP Serwera nazw wraz z odpowiednim kluczem bezpieczeństwa. 164

166 Uwagi Jeżeli używasz routerów, musisz upewnić się, czy są one skonfigurowane, by przepuszczać dane przez ten port. Zmiana portu może zakłócać pracę innych aplikacji. Naciśnij przycisk [Testuj] w celu sprawdzenia, czy protokół jest poprawnie zainstalowany na tym komputerze. Ustawienia sali Pozwala ustalić numer sali/sal, w której będą znajdować się Studenci podczas połączenia w trybie sali. Ten komputer zawsze znajduje się w podanej sali: Jeśli ten komputer zawsze znajduje się w tej samej Sali, wybierz tę opcję i wpisz wybraną salę. To jest komputer przenośny i może znajdować się w jednej z podanych sal: Wybierz tę opcję, jeśli komputer może znajdować się w różnych salach, wpisz odpowiednie sale, oddzielając je przecinkami. 165

167 To jest komputer przenośny i jego sala zostanie wpisana ręcznie Wybierz tę opcję, jeśli ten komputer jest przenośny, Uczeń będzie posiadał możliwość ręcznego dołączenia do Sali poprzez ikonę Ucznia na pasku zadań. Uwaga: Jeśli ikona Ucznia na pasku zadań jest ukryta, Uczeń może nadal ręcznie dołączyć do Sali poprzez uruchomienie pliku setroom.exe. Plik znajduje się w folderze programu eklasa na komputerze Ucznia. Ustawienia zabezpieczeń Poniższe parametry służą do skonfigurowania zabezpieczeń Klienta. Zabezpieczenia ucznia Klucz bezpieczeństwa Ustawienie klucza bezpieczeństwa, który musi być taki sam jak podany na komputerze sterującym, by Nauczyciel mógł się połączyć z uczniem. Ustawienie klucza jest opcjonalne. 166

168 Włącz akceptację ze strony użytkownika Sesja zdalnego dostępu nie rozpocznie się, dopóki Klient nie wyrazi zgody napołączenie. Wyświetl zdefiniowany tekst Podczas połączenia Podany tekst jest wyświetlany na komputerze klienta, gdy komputer sterujący podłącza się do niego. Podczas podglądu Podany tekst jest wyświetlany na komputerze klienta, gdy jest podglądany przez komputer sterujący. Ustawienia zabezpieczeń Konfiguratora Hasło Konfiguratora Dodatkowy poziom zabezpieczenia to hasło związane z plikiem konfiguracyjnym. Zapobiega to dokonaniu nieautoryzowanych zmian w konfiguracji klienta. Przy następnym uruchomieniu Konfiguratora, wymagane będzie hasło zanim będzie można zmienić ustawienia. Naciskamy Ustaw, by wprowadzić hasło Ustawienia audio Ustawienia audio dla komputera Klienta. Zarówno Klient, jak i komputer sterujący muszą mieć zainstalowany sprzęt audio, by korzystać z funkcji audio eklasa. 167

169 Głośność Poziom czułość mikrofonu Mikrofon poziom głośności mikrofonu Głośniki poziom głośności głośników Włącz przyśpieszenie audio Ustawia poziom przechwytywania sprzętowego przyśpieszenia audio dla Uczniów. Nigdy Pozostawia pełen pozom przyśpieszenia. Podczas połączenia Podczas połączenia poziom przyśpieszenia zostaje ustawiony na podstawowy. Zawsze Poziom przyśpieszenia zostaje ustawiony na podstawowy. Ustawienia interfejsu użytkownika Ustawienia interfejsu użytkownika dotyczące współpracy Klienta z komputerem sterującym. 168

170 Ikona ucznia Tryb ukryty Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, na stacji roboczej nie będzie sygnalizowane uruchomienie programu Klienta. Może to być użyteczne, by zapobiegać wyłączaniu programu Klienta przez Uczniów oraz nieprawidłowemu jego użytkowaniu. Prośba o pomoc Wyłącz prośby o pomoc Uniemożliwia klientowi użycie funkcji Wezwij pomoc. Aktywne klawisze Aktywne klawisze umożliwiają szybki dostęp do funkcji Wezwij pomoc. Domyślna kombinacja klawiszy to Alt+LewyShift+PrawyShift. Niektóre klawiatury nie rozpoznają kombinacji trzech klawiszy. W takich przypadkach można zdefiniować kombinację dwóch klawiszy. Elementy menu Wyłącz przyłączanie do klasy Zabrania klientowi korzystania z funkcji Dołącz do klasy. Wyłącz czat Zabrania klientowi korzystania z funkcji Czat. Wyłącz odtwarzanie powtórek Zabrania klientowi korzystania z funkcji Odtwarzaj powtórki. Wyłącz notatnik Wyłącza opcje notatnika w ikonie klienta eklasa na pasku zadań. Studenci nadal mają dostęp do notatnika przez pasek narzędzi Ucznia. Ustawienia zaawansowane Ustawienia umożliwiające głębsze spersonalizowanie konfiguracji klienta. Możemy użyć nazwiska ucznia zamiast nazwy komputera, a także określić, inny niż domyślny, obraz, który ma zostać wyświetlony w czasie blokady klawiatury i myszy. 169

171 Identyfikacja ucznia Nazwisko Tu podajemy nazwę wykorzystywaną przez eklasa, pod jaką klient będzie znany w sieci. Nazwa musi być unikalna i może liczyć do 15 znaków. Zastosowanie sensownej konwencji nazewnictwa pomoże nam szybko rozpoznać i zlokalizować komputery. Ważne jest, by poprzedzić nazwy w każdej grupie określonym przedrostkiem, co pozwoli na łatwe wyszukiwanie komputerów w sieci i łączenie się z nimi z komputera sterującego. Na przykład komputery w jednej pracowni mogą otrzymać nazwy rozpoczynające się od SALA1_, w drugiej SALA2_. Dzięki temu unikniemy np. sytuacji, gdy w niezamierzony sposób klient z innej pracowni zostanie dołączony do grupy odbierającej pokaz. Można użyć gwiazdki (*), by utożsamić nazwę klienta z nazwą komputera. Uwaga: Pomimo tego, że komputer sterujący łączy się z Klientami używając nazw Klienta, użytkownik konsoli Nauczyciela może zdefiniować własne nazwy, które będą wyświetlane w programie. 170

172 W trakcie podglądu Tryb utajony Pozwala Nauczycielowi połączyć się i podglądać ekran Klienta bez jego powiadomienia. Jeśli tryb utajony nie jest wybrany, ekran Klienta "mignie" w momencie nawiązania połączenia, zawiadamiając Klienta o tym, że jego ekran jest oglądany. Przesyłanie rzeczywistych czcionek W czasie przesyłania ekranu do komputera sterującego, Klient przesyła informacje o czcionkach, by zredukować ilość przesyłanych danych. Komputer sterujący odwołuje się do własnych tabel czcionek i używa najlepiej dopasowanej do tej wyświetlanej przez Klienta. W większości przypadków, czcionki dostępne będą zarówno na komputerze sterującym, jak i Klienta, tak więc wyświetlane będą identycznie. Jednakże, mogą zdarzyć się sytuacje, gdy dopasowanie podobnej czcionki nie jest możliwe. Wówczas jest wskazane, by Klient wysyłał pełną informację, niezbędną do wyświetlenia danych przy użyciu tej samej czcionki. Ustawienie tej opcji wymusza przesyłanie czcionek TrueType w trybie graficznym. Gwarantuje to prawidłowe ich wyświetlenia na komputerze nauczyciela. Ma to negatywny wpływ na wydajność działania programu i zazwyczaj nie jest konieczne. Wydajność Rozmiar pamięci cache Dane ekranowe przesłane przez komputer Klienta do Nauczyciela są przechowywane w pamięci podręcznej (cache) w celu poprawienia wydajności. Większy rozmiar pamięci podręcznej podnosi szybkość pracy programu kosztem większego zużycia pamięci po obu stronach połączenia. Ustawienie tej opcji pozwala dopasować rozmiar pamięci cache tak, by osiągnąć maksymalną wydajność. Rozmiary pamięci podręcznej po stronie Klienta i Nauczyciela muszą być dopasowane przy połączeniu używana jest mniejsza z obu wartości. Opcje obrazu informującego o blokadzie Plik obrazu W czasie, gdy klawiatura i mysz klienta są zablokowane, na ekranie pojawia się domyślny obraz nss_lock_image.jpg. Jeśli chcesz, możesz wybrać inny obraz, przygotowany specjalnie dla Twojej organizacji. Uwaga: Jeśli nie chcesz wyświetlać obrazu, możesz wyłączyć go wybierając z menu okna sterowania polecenie {Widok}{Aktualne ustawienia Interfejs użytkownika} i wyłączając opcję Wyświetl obraz w trakcie blokowania myszy i klawiatury. Włącz odtwarzanie DVD i obsługę Direct 3D W systemach Windows 2000 oraz XP, eklasa używa sterownika Microsoft Mirror Driver, by przechwycić obraz dla sesji podglądu. Jednakże, w czasie korzystania z 171

173 tego mechanizmu, nie jest możliwe odtwarzanie płyt DVD. Dlatego, jeśli chcemy zachować możliwość odtwarzania DVD, eklasa posiada opcje, dzięki którym sterownik Mirror Driver jest włączany i wyłączany zgodnie z potrzebą. Nie w czasie podglądu Jeśli zaznaczono tę opcję, obsługa DVD jest włączona, ale zostanie zdezaktywowana na czas trwania podglądu, gdy ładowany jest sterownik Mirror Driver. Nie w czasie połączenia Jeśli zaznaczono tę opcję, obsługa DVD jest zawieszona, gdy nawiązane jest połączenie z Klientem. Ustawienia Notatnika Notatnik Ucznia pozwala zachować najważniejsze informacje z lekcji i przechować je w przenośnym pliku PDF. Możesz użyć tych opcji, by dostosować ustawienia Notatnika Ucznia. Marginesy (mm) Jeśli chcesz, możesz zmienić górny, dolny, lewy oraz prawy margines Notatnika. Rozmiar strony Wybierz odpowiedni rozmiar strony Notatnika Ucznia. 172

174 Rozmiar czcionki (punkty) Ustaw rozmiar czcionki używanej w Notatniku Ucznia. Jakość Jpeg (0-100) Pozwala ustawić jakoś obrazków w Notatniku Ucznia, domyślna wartość wynosi 100. Folder Notatnika Wybierz gdzie chcesz przechowywać Notatnik Ucznia. Ustawienia usług terminalowych Możesz tu skonfigurować ustawienia Serwera Terminali dla Ucznia. Uwaga: W środowisku Serwer Terminali Windows oraz inni klientów typu "thin client" nie można skonfigurować Klienta, by używał opcji Serwera nazw i połączeń eklasa. Ustawienia usług terminalowych Uruchom ucznia w sesji Konsoli Wyłączenie tej opcji spowoduje, że Klient nie będzie uruchamiany w sesji Konsoli. 173

175 Uruchom ucznia w zdalnych sesjach Wyłączenie tej opcji spowoduje, że Klient nie będzie uruchamiany w sesji zdalnej. Port bazowy Wpisz odpowiedni numer portu, domyślną wartością jest Nazwa ucznia Wpisz odpowiednią nazwę dla Ucznia. Jeśli pozostawisz to pole pusty, będzie wyświetlany unikalny identyfikator (domyślnie %CLIENTNAME%). Podczas wprowadzania nazwy Ucznia musisz użyć przynajmniej jednej zmiennej środowiskowej np. %computername%. Zastosuj plik wyszukiwania do ustawienia klasy Zaznaczenie tej opcji pozwala na przypisanie Uczniów do różnych sal, przy łączeniu w trybie sali, używając pliku wyszukiwania", zawierającego nazwę Ucznia i odpowiednią salę. "Plik wyszukiwania" powinien być zapisany z rozszerzeniem.csv i powinien być w formacie " Identyfikator Ucznia", "Nazwa Sali". 174

176 KONFIGUROWANIE KOMPUTERA NAUCZYCIELA Aby skonfigurować komputer Nauczyciela eklasa, wybierz polecenie {Szkoła}{Konfiguracja} z menu okna sterowania. Konfigurator Nauczyciela posiada następujące opcje: Opcje startowe Pozwala ustawić opcje startowe programu Nauczyciela oraz określić poziom dostępu dla różnych trybów. Ustawienia sieciowe Używane do konfiguracji protokołu sieciowego stosowanego przy komunikacji pomiędzy programem Nauczyciela, a Klientami. Musi to być ten sam protokół, który został ustawiony na komputerach klientów. Możesz także ustawić nazwę oraz opis dla komputera Nauczyciela. Wybór ucznia Ta opcja jest używana do wyboru trybu połączenia się ze Uczniami podczas uruchamiania programu Nauczyciela. eklasa Protect Jeśli program eklasa Protect jest zainstalowany, pozwala wyłączyć ochronę komputera. Administrowanie Pozwala ustawić dodatkowe hasło, jeżeli chcemy chronić opcje konfiguracyjne oraz utworzyć profile konfiguracyjne dla Nauczycieli. Opcje startowe Użyj tych opcji, aby ustawić opcje startowe programu Nauczyciela oraz określić poziom dostępu do różnych trybów. 175

177 Przy uruchamianiu Początkowy tryb podglądu Jeśli ta opcja jest zaznaczona, podczas uruchamiania programu Nauczyciela podłączony się on do wszystkich Klientów i bezzwłocznie rozpocznie ich Podgląd. Rozpocznij od pokazu Jeśli ta opcja jest zaznaczona, podczas uruchamiania programu Nauczyciela podłączony się on do wszystkich Klientów i bezzwłocznie rozpocznie Pokaz ekranu Nauczyciela do Klientów, Rozpocznij skanowanie w odstępie Jeśli ta opcja jest zaznaczona, podczas uruchamiania programu Nauczyciela podłączy się on do wszystkich Klientów i bezzwłocznie rozpocznie ich Skanowanie. Ograniczenia Poziomy dostępu i ograniczeń dla funkcji eklasa może być zdefiniowany podczas 176

178 uruchamiania, zapewniając wejściem w życie tych ustawień w chwili, gdy program Nauczyciela się uruchomi. Internet Ustaw poziom dostępu dla modułu kontroli dostępu do internetu. Aplikacje Ustaw poziom dostępu dla modułu kontroli dostępu do aplikacji. Drukuj Wybierz poziom dostępu dla trybu zarządzania drukarkami. Komunikator internetowy Ustaw poziom dostępu dla trybu monitorowania komunikatorów. Urządzenia (CD/DVD/USB) Wybierz poziom dostępu dla trybu kontroli urządzeń. Klawiatura Zdecyduj, czy monitorować korzystanie z klawiatury przez Uczniów w trybie monitorowania klawiatury. Audio Umożliwia monitorowanie dźwięku lub wycieszenie dźwięku na komputerze Uczniów. Pokaż kreator lekcji Jeśli ta opcja jest zaznaczona, Kreator lekcji pojawi się podczas uruchamiania programu. Ustawienia sieciowe Używane głównie do skonfigurowania protokołu sieciowego, z którego będzie korzystał komputer sterujący, by połączyć się z klientami. Ten sam protokół musi być ustawiony na komputerach uczniów. Możesz także ustawić nazwę oraz opis komputera Nauczyciela. 177

179 Identyfikacja nauczyciela Tych opcji używamy do spersonalizowania konfiguracji komputera Nauczyciela. Nazwa Jest to nazwa, pod którą nauczyciel jest widziany w sieci. Wpisanie gwiazdki spowoduje przypisanie systemowej nazwy komputera. Opis Używany jest wewnętrznie prze program Nauczyciela. Jest wyświetlany na pasku tytułowym okna programu Klienta. Ustawienia TCP/IP Łączenie przez nazwę (DHCP/WINS) Normalnie komputer sterujący łączy się z klientem według adresu IP, nie za pomocą nazwy sieciowej. W środowisku, w którym używane jest dynamiczne przydzielanie adresów - DHCP, może to być niepożądane, ze względu na 178

180 możliwość zmian adresów IP. Zaznaczenie tej opcji wymusza na komputerze sterującym łączenie się według nazw komputerów. Port Protokół TCP/IP wymaga przydzielenia numeru portu używanego przez aplikacje do komunikowania się. Domyślnym numerem portu dla eklasa jest Uwaga: Jeżeli używasz routerów, musisz upewnić się, czy są one skonfigurowane, by przepuszczać dane przez ten port. Użyj serwera nazw i łączności (Brama) Włącz tę opcję, jeśli chcesz szukać Uczniów, których adresy IP są zarejestrowane w określonym Serwerze nazw/bramie. Obecnie skonfigurowana opcja przeszukiwania podczas uruchamiania programu będzie nadal stosowana, ale zamiast wykonać przeglądanie UDP sieci, program Nauczyciela będzie poszukiwał Uczniów pasujących do określonych kryteriów na Serwerze nazw. Kliknij przycisk Ustawienia, a następnie wprowadzić adres IP Serwera nazw/bramy wraz z odpowiednim kluczem bezpieczeństwa. Przeglądanie Podsieci używane w czasie wyszukiwania Klientów W sytuacji, gdy działamy w sieci z wieloma podsieciami bądź adresami sieci, musimy skonfigurować adres emisji dla każdej sieci. Po wykonaniu funkcji przeszukiwania sieci, pakiet emisji jest wysyłany do podanych adresów. Przyśpiesz wyszukiwanie Zwiększa szybkość wyszukiwania i podłączania do Klientów, domyślnie ta opcja jest zaznaczona. Uwaga: Ikona ostrzeżeń będzie podświetlała komputery, z którymi nie możesz się połączyć. Najedź na nią myszką w celu wyświetlenia powodu braku połączenia. Nadawanie pokazu W trakcie pokazu, zawartość ekranu komputera nauczyciela, przesyłana jest kolejno do klientów. Włączenie Nadawania pokazu spowoduje, że informacje będą wysyłane do wszystkich komputerów równocześnie. W niektórych sieciach o ograniczonej przepustowości lub w przypadku pokazu dla bardzo dużej liczby komputerów, może to korzystnie wpłynąć na szybkość działania pokazu. Jednocześnie ze zmniejszeniem łącznego ruchu generowanego w sieci, używanie tej funkcji spowoduje wygenerowanie dodatkowych pakietów emisji, docierających do wszystkich urządzeń w sieci. Prosimy skonsultować się z administratorem sieci przed użyciem tej funkcji. Ustawienia Jeżeli nadawanie pokazu jest włączone, wybieramy tę opcję, by ustalić adres emisji. Pojawia się okno dialogowe Ustawienia nadawania pokazu. Jeśli kilka komputerów sterujących w tej samej podsieci będzie próbowało użyć funkcji 179

181 nadawania pokazu równocześnie, każdy z nich powinien użyć innego numeru portu, by uniknąć konfliktów. Sieć bezprzewodowa Zaznacz tę opcję w celu zoptymalizowania wydajności pokazu podczas używania sieci bezprzewodowej. Prędkość punktu dostępowego Wybierz prędkość transmisji danych odpowiednią dla Twojego punktu dostępowego. Aby osiągnąć maksymalne korzyści z tej funkcji ważne jest, by ustawienia używane w programie eklasa Nauczyciel były takie, jak w konfiguracji sieci bezprzewodowej. Bezprzewodowe punkty dostępowe do sieci LAN będą posiadać "fabrycznie" skonfigurowane ustawienia, które zapewniają równowagę pomiędzy zasięgiem i wydajnością. Mówiąc ogólnie, ograniczając zasięg można zwiększyć wydajność. Gdy eklasa jest zoptymalizowany pod kątem maksymalnej wydajności pokazu używany jest protokół sieciowy zwany UDP (User Datagram Protocol), czasami określany jako Multicast. Zmniejsza to ruch w sieci i zwiększa wydajność pokazu. Ważne jest, aby pamiętać, że w wielu wysokiej klasy bezprzewodowych punktach dostępu jest osobne ustawienie dla prędkości transmisji danych UDP. W wielu przypadkach ustawienia domyślne mogą być bardzo niskie, na przykład 1Mb/s. Ponownie skonfiguruj swój punktu dostępowy, aby umożliwić ruchowi sieciowemu UDP (Multicast) na transmisję z wyższą prędkością, co może zapewnić znaczne korzyści w wydajności. Podczas korzystania z trybu UDP/Performance (Wydajność) w eklasa ważne jest również to, aby konfiguracja sieci bezprzewodowej LAN w eklasa odpowiadała prędkości transferu Twojej sieci bezprzewodowej. Przy użyciu prawidłowej konfiguracji eklasa zapewnia, że dane są przesyłane z prawidłową prędkością transferu odpowiadającą Twojej sieci. Próba przesyłania danych z prędkością większą, niż rzeczywista szybkość transmisji w sieci, może prowadzić do utraty pakietów / powtórzeń i mieć bardzo negatywny wpływ na wydajność. Skontaktuj się z dostawcą / producentem w celu uzyskania porady i wskazówek na temat konfiguracji Twojego urządzenia. Instalacja Otwiera okno dialogowe Zdalnej instalacji eklasa, pozwalając Ci zainstalować oprogramowanie Ucznia na komputerach w danym pomieszczeniu. Wybór ucznia Wykorzystaj te opcje, aby określić, z którymi Uczniami i w jakim trybie łączyć się będzie program Nauczyciela w trakcie uruchamiania. 180

182 Uwaga: Jeśli "Serwer nazw/brama" został skonfigurowany, program Nauczyciela będzie korzystać z informacji tam zawartych, zamiast wykonywać przeszukiwanie sieci. Tryb Sali Połącz z uczniami w Sali(ach) Pozwala połączyć się z komputerami w wybranej sali. Określ salę, z którą chcesz się połączyć. Monituj przy uruchomieniu Zostaniesz poproszony o określenie sali podczas startu programu. Akceptuj przemieszczających się uczniów Pozwala podłączyć się do sali także przemieszczającym się Uczniom. Uwaga: Ustawienia sali mogą być skonfigurowane po stronie Ucznia przy pomocy Konfiguratora Klienta eklasa. 181

183 Tryb przeglądania Wyszukaj i połącz ze Uczniami o nazwie rozpoczynającej się od: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, eklasa będzie wyszukiwał i od razu łączył się z wszystkimi Klientami o nazwie rozpoczynającej się od podanego tekstu. Znalezieni Klienci zostaną zapisani na liście znanych. Tryb stałej listy Połącz z listą uczniów Jeśli ta opcja jest zaznaczona eklasa połączy się tylko z Klientami znajdującymi się na liście znanych. Publikuj zajęcia Udostępnij klasę i pozwól Uczniom przyłączyć się W powyższych opcjach Nauczyciel decyduje, którzy Klienci będą podłączeni. Wybranie tej opcji pozwala utworzyć "pracownię", do której Klienci (uczniowie) sami dołączą. Uwagi: Funkcja publikowania zajęć jest dostępna tylko dla połączeń TCP/IP. Funkcja Publikuj zajęcia nie jest obsługiwana w środowisku usług terminalowych. Przyczyną nieodnalezienia spodziewanych Klientów może być to, że eklasa nie został skonfigurowany do przeszukiwania wymaganej sieci. W celu uzyskania dalszych informacji zobacz rozdział Konfigurowanie przeglądania sieci w eklasa. Jeśli łączysz się ze Uczniami poprzez Serwer nazw i połączeń w trybie sali jak i publikowania zajęć, niezbędne jest ustawienie parametrów Serwera nazw i połączeń na komputerze Nauczyciela w obu konfiguratorach: konfiguracji Nauczyciela oraz Konfiguratorze Klienta. Zabezpieczenia Konfiguracja eklasa Protect powinna być zabezpieczona hasłem administratora. Musisz podać to hasło w celu potwierdzenia, że jesteś upoważniony do wyłączenia ochrony komputera. W celu uzyskania informacji o programie eklasa Protect oraz pobrania wersji próbnej odwiedź stronę Ustawienia administracyjne - Zabezpieczenia Chroń konfigurację Konfiguracja komputera sterującego może być zabezpieczona hasłem. Jest to hasło niezależne od hasła do programu Nauczyciela. 182

184 Zaznacz opcję Chroń, by ustawić hasło. Za każdym razem, gdy użytkownik programu nauczycielskiego będzie chciał dokonać zmian w konfiguracji, będzie poproszony o podanie hasła. Opcje Hasło Ustawienia hasła oznacza, że następnym razem, gdy program Nauczyciela będzie uruchamiany, użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła. Jeśli nie wprowadzi poprawnie hasła, nie będzie w stanie uruchomić programu Nauczyciela. Klucz bezpieczeństwa Można ustawić klucz bezpieczeństwa, który zapewni, że tylko Nauczyciele i Klienci z kluczami pasującymi do siebie będą w stanie się połączyć. Ustawienie gwiazdki (*) sprawi, że domyślny klucz bezpieczeństwa będzie taki sam jak numer seryjny. 183

185 Zauważ, że musisz ustawić klucz zarówno u Klienta, jak i Nauczyciela. Adres URL przekierowania Pozwala wybrać adres URL, na który będą przekierowywani Studenci, jeśli będą próbowali uzyskać dostęp do zabronionych witryn. Ustawienia administracyjne - Profile Te ustawienia pozwalają dodać, zmienić lub usunąć profile Nauczycieli. Po utworzeniu, na przykład list dozwolonych i zabronionych aplikacji i witryn internetowych, możemy dodać pliki zawierające te informacje do profilu Nauczyciela. Przy wejściu do programu Nauczyciela, użytkownik może wybrać profil, by załadować odpowiednie zdefiniowane ustawienia. Więcej informacji w rozdziale "Profile nauczycieli. Kliknij Dodaj, by utworzyć nowy profil. Aby usunąć profil, wybierz nazwę profilu i naciśnij Usuń. Aby wybrać plików, które mają zostać dołączone do nowego lub istniejącego profilu, zaznacz go i naciskamy Edytuj. Profil obejmuje opisane poniżej obszary działania programu Nauczyciela. Naciśnij Zmień i wskaż odpowiednie pliki, które mają być skojarzone z profilem. Lokalizacja plików Plik aplikacji Zawiera szczegółowe informacje o aplikacjach dozwolonych i zabronionych. Domyślna nazwa pliku to eklasa.app. Więcej informacji o tworzeniu list aplikacji w rozdziale "Moduł kontroli aplikacji". Plik stron internetowych Zawiera szczegółowe informacje o dozwolonych i zabronionych witrynach internetowych. Domyślna nazwa pliku to eklasa.web. Więcej informacji o tworzeniu list aplikacji w rozdziale "Moduł kontroli Internetu". Plik ankiet Identyfikuje lokalizację zapamiętanych ankiet. Domyślna nazwa pliku to eklasa.sul. Więcej informacji w rozdziale "Ankietowanie uczniów". Plik układu Przechowuje położenie komputerów klientów takie, jak w oknie sterowania programu Nauczyciela oraz jeśli podano - obraz tła. Domyślna nazwa pliku to LAYOUT.LYT. Więcej informacji w rozdziale "Praca z układem pracowni". Plik listy słów Zawiera szczegóły listy słów kluczowych i nieodpowiednich. Domyślna nazwa pliku 184

186 to eklasa.wdl. Więcej informacji w rozdziale Monitorowanie Klawiatury. Lokalizacja foldera Folder raportów konsoli egzaminacyjnej Określa lokalizację przechowywania wyników testów. Jeśli pozostawimy to pole puste, raporty będą zapisywane w folderze domyślnym:..\eklasa\tests\reports. Folder egzaminu konsoli egzaminacyjnej Określa lokalizację przechowywania egzaminów. Folder listy klas Określa lokalizację przechowywania list klas. Folder Notatnika Określa lokalizację przechowywania Notatników Ucznia. Folder nagrań audio Określa lokalizację przechowywania nagrań audio. Zaawansowane Zdefiniowane wcześniej listy klientów i grup mogą być również dołączone do profilu Nauczyciela. Domyślnie opcja ta jest wyłączone. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tej opcji w Profilu, należy rozważyć, czy chcesz zrezygnować z aktualnej metody wyszukiwania Uczniów, która może zostać zmieniona na ustawienia z profilu. Plik klienta Zawiera listą znanych komputerów Uczniów, z którymi program Nauczyciela próbuje łączyć się przy uruchamianiu. Domyślna nazwa to CLIENT.NSS. Prosimy zajrzeć do rozdziału "Lista znanych uczniów" by dowiedzieć się więcej. Plik grupy Zawiera dane wszystkich grup, które zostały utworzone. Domyślna nazwa to GROUP.NSS. Prosimy zajrzeć do rozdziału "Praca z grupami" by dowiedzieć się więcej. Użyj wspólnych plików danych Zaznaczenie tej opcji pozwoli współdzielić pliki danych z innymi użytkownikami. 185

187 KONSOLA TECHNICZNA Program do zarządzania pracownią komputerową to nie tylko zapewnienie odpowiednich dla każdego nauczyciela narzędzi. Równie ważne są narzędzia zapewniające, że wszystkie komputery w szkole mogą być na bieżąco zarządzane i serwisowane, dzięki czemu są one zawsze dostępne dla nauczania. Mając to na uwadze, eklasa zapewnia także unikalna "Konsolę techniczną" specjalnie dla informatyków i administratorów sieci. Uwaga: Konsola techniczna może być zainstalowana łącznie z innymi składnikami programu eklasa lub samodzielny moduł. W celu uruchomienia Konsoli Technicznej wybierz {Start}{Programy} {eklasa}{eklasa Konsola Techniczna}. Gdy Konsola Techniczna zostanie uruchomiona po raz pierwszy, pojawi się okno dialogowe Ustawień Konfiguracji. Pozwoli to użytkownikowi określić Klientów, z którymi będzie się łączył podczas startu programu. Okno dialogowe nie pojawi się w kolejnych sesjach. W widoku listy, podłączeni Klienci mogą być wyświetlani na dwa sposoby. Tryb obrazu - wyświetlana jest miniatura ekranu Klienta pozwalająca na szybkie i proste monitorowanie aktywności. Tryb Raportu wyświetlane są dane dotyczące komputera Ucznia: nazwa, adres IP, nazwa użytkownika, aktualna aplikacja i witryna, uruchomione aplikacje i wszystkie uruchomione witryny.w celu zmiany widoku wybierz {Widok}{Tryb obrazu/tryb Raportu} kliknij ikonę Widok na pasku narzędzi Uwaga: W trybie raportu można uruchomić i zamknąć aplikacje i strony 186

188 internetowe u Ucznia klikając prawym przyciskiem myszy odpowiednią ikonę. Różne ikony będą reprezentowały Nauczyciela i Ucznia, pozwalając na ich łatwe rozróżnienie. Wyświetlany będzie także pasek połączenia pokazujący połączenie pomiędzy Nauczycielem a uczniem. Konsola Techniczna zawiera główne funkcje Konsoli Nauczyciela eklasa: Monitorowanie wszystkich komputerów w sieci w jednym widoku Monitorowanie użycia aplikacji i internetu na komputerach Uczniów Transfer plików i folderów do wybranych lub wszystkich komputerów Grupowanie komputerach według pracowni / fizycznej lokalizacji Inwentaryzacja sprzętu / oprogramowania Zapewnienie bezpośredniego wsparcia technicznego dla Nauczyciela w dowolnej pracowni Zdalne włączanie / wyłączanie komputerów w pracowniach Zdalne ponowne uruchamianie/wylogowanie komputerów Automatyczne logowanie użytkowników Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli według pracowni Zdalne przeglądanie indywidualnych ustawień bezpieczeństwa Klienta eklasa Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami i Nauczycielami Wiadomości wysyłane do grupy lub do wszystkich użytkowników sieci Pełne zdalne sterowanie dowolnego komputera 1:1 Stan pamięci USB na żywo na każdym komputerze Ucznia Blokowanie / odblokowanie klawiatur i myszy Uczniów Zdalne uruchamianie aplikacji na komputerach Uczniów eklasa pozwala Nauczycielowi wezwać pomoc od serwisanta lub administratora sieci. Upewnij się, że wsparcie Nauczyciela jest dostępne, wybierając z menu okna sterowania {Widok}{Udziel wsparcia nauczyciela}. Ikona Kliknij po pomoc techniczną pojawi się na pasku narzędzi Konsoli Nauczyciela. Naciśnięcie tej ikony pozwoli Nauczycielowi rozpocząć czat bezpośrednio z serwisantem lub administratorem sieci. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania Dla wielu zespołów pomocy technicznej ważną częścią procesu rozwiązywania problemów jest zdobycie wiedzy nie tylko o wersji systemu operacyjnego uruchomionego na stacji roboczej, ale również o zainstalowanym na niej sprzęcie i oprogramowaniu. Z tego powodu, eklasa dostarcza narzędzi do wykonywania pełnej inwentaryzacji zdalnej stacji roboczej. 187

189 Oprócz zaawansowanego raportu na temat sprzętu/oprogramowania, w którym zebrano ponad 50 pozycji informacyjnych, w szczególności na temat sprzętu i środowiska pracy stacji roboczej, uzyskać można dane na temat uruchomionych aplikacji, zainstalowanych poprawek, uruchomionych procesów oraz zainstalowanych usług. Oprócz raportowania w czasie rzeczywistym, eklasa oferuje również narzędzia pozwalające na bezpiecznie zdalne zatrzymanie oraz uruchomienie usług, zakończenie aplikacji i wiele innych. Uwagi: W celu korzystania z funkcji opartych na HTML w Inwentaryzacji eklasa wymagany jest Internet Explorer 4 lub nowszy. Inwentaryzacja jest dostępna tylko z poziomu Konsoli Technicznej. 188

190 Wykonywanie inwentaryzacji Klienta 1. Zaznacz odpowiedniego Ucznia w widoku listy. 2. Wybierz z menu okna sterowania {Narzędzia}{Inwentaryzacja} Kliknij prawym klawiszem na ikonę Klienta i wybierz Inwentaryzacja. Naciśnij ikonę Inwentaryzacja na pasku narzędzi. 3. Pojawi się okno inwentaryzacji wybranego Klienta. Uwaga: Zebrane dane inwentaryzacyjne Klientów przechowywane są lokalnie w folderze programu eklasa, co umożliwia ich późniejsze wyświetlenie bez potrzeby podłączania się do Klienta. Po prostu wybierz odpowiedniego Klienta z widoku listy i wybierz opcje Inwentaryzacja. Jeśli zechcesz odświeżyć dane inwentaryzacyjne, musisz połączyć się z wybranym komputerem Klienta. 189

191 MODUŁ EGZAMINACYJNY Moduł egzaminacyjny eklasa to doskonałe narzędzie, umożliwiające nauczycielom łatwe i szybkie przygotowywanie oraz przeprowadzanie egzaminów. Kreator egzaminów pozwala tworzyć testy, zawierające pytania tekstowe z dołączonymi materiałami graficznymi, dźwiękowymi i wideo. Kiedy Studenci zakończą egzamin, po upłynięciu wyznaczonego czasu, wyniki zostaną automatycznie zebrane, ocenione i będą natychmiast dostępne dla Nauczyciela. Moduł egzaminacyjny zawiera następujące składniki: Kreator egzaminów Uruchamiany z grupy programów eklasa. Kreator testów służy do przygotowywania pytań i testów. Konsola egzaminacyjna Uruchamiana z poziomu programu eklasa Nauczyciel. Konsola egzaminacyjna używana jest do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich, bądź wybranych Uczniów, kontrolowania przebiegu egzaminu oraz zebrania i prezentacji wyników. Odtwarzacz egzaminów Komponent ten uruchamia egzamin na komputerze Ucznia. Uruchamia się automatycznie, gdy Nauczyciel rozpocznie egzamin. Kreator Egzaminów Kreator Egzaminów eklasa służy do: Tworzenia pytań. Tworzenia testów i egzaminów. Zarządzania zgromadzonymi testami i egzaminami. Zapewnianiu użytkownikowi dostępu do projektanta. Uwaga: Wybór uczestników egzaminu, uruchamianie testu na komputerze ucznia i zapisywanie wyników jest zarządzane z poziomu programu eklasa Nauczyciel. Więcej informacji w rozdziale Konsola egzaminacyjna. Uruchamianie Kreatora egzaminów 1. Wybierz {Start}{Wszystkie programy}{eklasa} {eklasa Kreator egzaminów}. 2. Po pojawieniu się okna logowania proszę wpisać użytkownika oraz hasło. 190

192 Uwaga: Domyślnie założone jest konto administratora pozwalające uzyskać dostęp do Kreatora (użytkownik: admin, hasło: admin). Możesz dodać kolejnych użytkowników. Kreator egzaminów - Interfejs użytkownika Kreator umożliwia pracę w dwóch trybach: Pytania oraz Egzaminy. Możesz poruszać się po tych dwóch interfejsach za pomocą menu rozwijanych lub ikon wyświetlanych nad każdym widokiem drzewa. Przechowywane pytania są pogrupowane tematycznie i wyświetlane w górnym panelu, natomiast egzaminy w dolnym. W panelu po prawej stronie widnieje podgląd aktualnie wybranego pytania lub egzaminu. Główny pasek narzędzi zawiera skróty do różnych zadań ogólnych, takich jak tworzenie kont użytkowników, importu i eksportu danych oraz zarządzania zasobami. Ikona Rozmieszczenie na pasku narzędzi pozwala na dostosowanie interfejsu Kreatora, w zależności czy chcesz pracować w trybie pytań czy egzaminu. Wybierz opcję Rozmieść normalnie, aby powrócić do domyślnego wyglądu interfejsu. Uwaga: Dostępne jest Centrum zasobów on-line, zapewniające nauczycielom dostęp do materiałów, które mogą być użyte w module egzaminacyjnym. Portal jest prowadzony i zarządzany przez eklasa, ale rzeczywista zawartość jest dostarczona przez nauczycieli dla nauczycieli. W celu uzyskanie dostępu do strony wybierz z menu Projektanta {Pomoc}{Materiały on-line}. Zachęcamy również do skorzystania z zasobów dostępnych dla uczestników forum użytkowników eklasa w Polsce. Więcej szczegółów na stronie internetowej Interfejs Pytania Możesz tworzyć pytania w różnych formatach i mogą one zostać wzbogacone przez zastosowanie grafiki, filmów i plików audio Cztery ikony dostępne w trybie Pytań pozwalają na: Utworzenie nowego pytania Edycję wybranego elementu Usunięcie wybranego pytania Zmianę uporządkowania pytań w widoku drzewa. Mogą być uporządkowane według Autora, Poziomu trudności, Przedmiotu oraz Typu pytania. Przedmioty i Tematy mogą być dodane do drzewa w dowolnym momencie lub, jeśli nie jesteś pewny, do jakiej grupy przedmiotów będą należeć Twoje pytania, możesz utworzyć nowe podczas tworzenia pytania. Aby dodać Przedmioty bezpośrednio do drzewa, wybierz z menu {Pytania}{Nowy przedmiot} lub kliknij prawym klawiszem myszki na okno Pytań i wybierz Nowy przedmiot. 191

193 Do jednego Przedmiotu może być dodane wiele Tematów poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwie Przedmiotu i wybraniu opcji Nowy Temat lub wybranie z menu {Pytania}{Nowy temat}. Tworzenie pytań Wybierz jeden z dostępnych ośmiu typów pytań. Każde posiada stosowny kreator, który poprowadzi Cię przez proces tworzenia pytania. W celu utworzenia pytania wybierz z menu {Pytania}{Utwórz pytanie} kliknij ikonę Utwórz nowe pytanie kliknij prawym klawiszem myszy na pytanie i wybierz Utwórz pytanie. Wybierz typ pytania i kliknij Utwórz. Uwaga: Pytania mogą być także tworzone w edytorze egzaminów podczas tworzenia testu. Istnieje osiem typów pytań: Pytanie wyboru Uczeń musi wybrać prawidłową odpowiedź spośród maksimum czterech przedstawionych odpowiedzi. 192

194 Rozmieść tekst Uczniowie musza uzupełnić tekst przez przeciągnięcie i upuszczenie odpowiedniego słowa lub frazy wybranej spośród przedstawionych opcji. Rozmieść obrazy Uczeń musi przeciągnąć i upuścić obrazek dopasowując go do opisu. Lista kombi Uczeń musi odpowiedzieć na maksimum cztery pytania, wybierając prawidłową odpowiedź z listy rozwijanej. Możesz także dodać dwie dodatkowe błędne odpowiedzi do listy odpowiedzi. Rozmieść opisy Uczeń otrzymuje obrazek z zaznaczonymi różnymi obszarami. Musi dopasować do nich przedstawione etykiety. Prawda czy fałsz Uczeń musi określić czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Prawda czy fałsz - wielokrotne Uczeń musi określić, czy zdania (maksymalnie cztery) są prawdziwe czy fałszywe. Uporządkuj elementy Uczeń musi uporządkować elementy w prawidłowej kolejności. Pytanie wyboru Uczeń musi wybrać prawidłową odpowiedź spośród przedstawionych maksymalnie czterech. Pierwszym z trzech etapów jest wpisanie pytania, podanie odpowiedzi, oraz wpisanie maksymalnie trzech odpowiedzi fałszywych. Podczas testu wszystkie odpowiedzi będą wyświetlane jednocześnie w losowej kolejności. 193

195 Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Dalej. Rozmieść tekst Uczeń musi uzupełnić tekst podanymi frazami. Odpowiedź odbywa się poprzez przenoszenie fraz do odpowiednich zdań. Pierwszym z trzech etapów tworzenia tego typu pytania jest podanie opisu, instrukcji do pytania, oraz czterech zdań/pytań. Po wpisaniu zdania należy, przy pomocy myszki, zaznaczyć wymagane słowo lub frazę i kliknąć przycisk Ustal odpowiedź. Podczas testu zaznaczone wyrazy/frazy będą umieszczone poniżej pytania w losowej kolejności. 194

196 Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Dalej. Rozmieść obrazy Celem Ucznia w tym zadaniu jest dopasowanie maksymalnie czterech obrazków do odpowiadających im opisów. Pierwszym z trzech etapów tworzenia tego typu pytania jest podanie instrukcji/opisu przedstawianego zadania, opisu obrazów oraz ich wstawienie. Aby wstawić obraz obok opisu, należy wybrać Przeglądaj i wybrać jedną z grafik przechowywanych w bazie obrazków. W razie konieczności wyboru grafiki spoza bazy należy użyć opcji Importuj. Po wyborze obrazka, w celu jego zatwierdzenia należy kliknąć w przycisk Użyj. Podczas egzaminu obrazy zostaną umieszczone na dole ekranu w sposób losowy. Uczeń będzie musiał dopasować je i umieścić metodą przeciągnij i upuść korzystając z przycisku myszy. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Dalej. Lista kombi Uczeń widzi maksymalnie cztery zdania, obok każdego jest lista rozwijana zawierająca dostępne odpowiedzi. Należy wybrać prawidłową odpowiedź z listy. Pierwszym z trzech etapów tworzenia tego typu pytania jest podanie opisu pytania, maksymalnie czterech pytań wraz z poprawnymi odpowiedziami oraz maksymalnie dwóch dodatkowych, fałszywych odpowiedzi. Gdy pytanie będzie wyświetlane na komputerze Ucznia, zobaczy on wszystkie możliwe do wyboru odpowiedzi. 195

197 Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Dalej. Rozmieść opisy Uczeń musi opisać elementy wskazane na obrazku poprzez dobór odpowiedniej nazwy do czterech pól. Podczas egzaminu treść opisów umieszczona będzie na dole ekranu a uczeń będzie musiał je umieścić w ramkach metodą przeciągnij i upuść korzystając z przycisku myszy. Pierwszym z trzech etapów tworzenia tego typu pytania jest podanie treści pytania oraz maksymalnie czterech etykiet do obrazka, który będzie opisywany. W celu dodania obrazka należy kliknąć ikonę Przeglądaj, a następnie wybrać i użyć odpowiedni plik. W razie nieobecności pliku w bazie obrazów, należy go zaimportować i użyć. 196

198 Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Dalej. Gdy obrazek wybrany do pytania nie ma odpowiednich rozmiarów dla widocznego obszaru, można go przeskalować. Używając suwaków umieść obraz w odpowiednim miejscu. Aby wybrać odpowiedni fragment, użyj myszy i zaznacz go. Gdy będziesz gotowy naciśnij Enter, bądź kliknij Dalej. 197

199 Użyj okna podglądu by odpowiednio ustawić odpowiedzi względem obrazka, wybierz typ wskaźnika, a następnie odpowiedni schemat kolorów tła oraz linii wskazujących. 1. Umieść wskaźnik w odpowiednim miejscu obrazka. 2. Umieść ramkę z tekstem w odpowiednim miejscu. 3. Wybierz styl wskaźnika, którego chcesz użyć, a następnie kolor wskaźnika i tła. 4. Po upewnieniu się, że wszystko jest prawidłowo kliknij Dalej Prawda czy fałsz Uczniom prezentowane jest zdanie, a ich zadaniem jest stwierdzenie, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe. 198

200 Pierwszym z trzech etapów tworzenia tego typu pytania jest podanie opisu pytania, zdania, którego prawdziwość maja określić Studenci oraz zaznaczenia, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Dalej. Prawda czy fałsz wielokrotne Uczniom prezentowane są maksymalnie cztery zdania, a ich zadaniem jest stwierdzenie, czy są one prawdziwe, czy fałszywe. 199

201 Pierwszym z trzech etapów tworzenia tego typu pytania jest podanie opisu pytania, wpisanie do czterech zdań, których prawdziwość maja określić Studenci oraz zaznaczenia odpowiednimi przyciskiem, czy są one prawdziwe, czy fałszywe. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Dalej. Uporządkuj elementy Uczeń ma za zadanie uporządkować w odpowiedniej kolejności maksymalnie cztery elementy. Pierwszym z trzech etapów tworzenia tego typu pytania jest podanie pytania wraz z maksymalnie czterema odpowiedziami w prawidłowej kolejności. Gdy pytanie zostanie uruchomione na komputerze Ucznia, odpowiedzi zostaną pokazane w losowej kolejności, a Uczeń będzie musiał dopasować je metodą przeciągnij i upuść korzystając z przycisku myszy.po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Dalej. 200

202 Dodawanie materiałów źródłowych do pytań Baza materiałów źródłowych Wizualizacja w formie obrazka, materiału wideo oraz nagrania audio stanowi często integralną część pytania. Pytania typu Rozmieść opisy, oraz Rozmieść obrazy ze swej natury oparte są na grafice, ale w zasadzie każdy typ pytania może zawierać dodatkowy materiał źródłowy. Kreator dostarcza także trybu "obserwacji", który wymusza na Uczniach obejrzenie lub odsłuchanie materiału źródłowego przed odpowiedzeniem na pytanie. Zanim będziesz mógł dodać materiał źródłowy do pytania, musi on być wcześniej dodany do wewnątrzprogramowej bazy materiałów źródłowych. Domyślnie jest ona przechowywana w folderze..\program Files\Netsupport\eKlasa\Resources, lecz można zmienić tę lokalizację przez wybranie z menu {Plik}{Opcje}. Aby zapełnić bazę danych, naciśnij ikonę Materiały źródłowe na pasku narzędzi Projektanta lub wybierz z menu {Plik}{Materiały źródłowe}. Pojawi się lista wszystkich źródeł. Dostępne na pasku narzędzi opcje umożliwiają importowanie i zarządzanie elementami. Przed zaimportowaniem nowych zasobów, kliknij ikonę Filtruj i wybierz odpowiednią kategorię: Audio, Grafika lub Wideo. Gwarantuje to, że zasoby danego rodzaju będą przechowywane w odpowiednim folderze w bazie danych. Kliknij ikonę Importuj materiały źródłowe i znajdź odpowiedni plik. Ewentualnie możesz po prostu przeciągnąć plik bezpośrednio z jego lokalizacji w Eksploratorze Windows i upuścić na listę. 201

203 Jeśli potrzebnego pliku nie ma w bazie, możesz go dodać na etapie dodawania materiału źródłowego do pytania. Dodawanie materiałów źródłowych do pytania Kreator pytania każdego typu, na odpowiednim etapie, zapyta się czy chcesz dodać materiały źródłowe. 1. Wybierz typ źródła, jakie ma zostać dodane do pytania (obraz, plik dźwiękowy, wideo) a następnie kliknij przycisk Przeglądaj. Pojawi się lista dostępnych materiałów. 2. Jeśli wymagany plik znajduje się na liście, zaznacz go i kliknij przycisk Użyj. Przed wybraniem pliku możesz go podejrzeć. Jeśli wymaganego pliku nie ma, kliknij przycisk Importuj i wskaż odpowiedni plik. W celu upewnienia się, czy wybrałeś właściwy plik, możesz go podejrzeć. Przydatną rzeczą jest nadanie plikowi odpowiedniego opisu, który w przeglądarce zasobów eklasa pojawi się zamiast nazwy. Po wybraniu pliku należy kliknąć przycisk Użyj. 3. Naciśnij Dalej. Tryb obserwacji Wybranie tej opcji pozwoli wymusić na Studencie obejrzenie materiału źródłowego przed pojawieniem się pytania. Uczeń nie będzie mógł obejrzeć materiału źródłowego po zobaczeniu pytania. Podczas trwania egzaminu, Studenci zostaną poinformowani, że materiały do pytania zostaną wyświetlone tylko raz. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, nie będziesz mógł kontynuować, dopóki materiał źródłowy nie zostanie dodany do pytania. Szczegóły pytania Okno ze szczegółami pytania kończy proces jego tworzenia. To tutaj decydujesz, jak dane pytanie zostanie zakwalifikowane oraz możesz zawrzeć dodatkowe informacje od autora. 202

204 Utworzone pytania są przechowywane w wewnętrznej bazie danych programu eklasa w pliku szkoła.mdb, który zlokalizowany jest w folderze programu eklasa. Edytor pytań wyświetla pytania w widoku drzewa. Widok ten można dostosować poprzez tworzenie przedmiotów, a wewnątrz nich konkretnych tematów czy grup zagadnień. Nowoutworzone pytanie można, korzystając z widoku drzewa, zakwalifikować do już istniejących przedmiotów i tematów, bądź utworzyć nowy przedmiot/temat na potrzeby tego, i przyszłych pytań. Można także dodać uwagi do pytania. Aby dodać nowy przedmiotu i temat tworząc pytanie 1. Wybrierz Utwórz przedmiot i podaj jego nazwę. Po potwierdzeniu przyciskiem OK, przedmiot zostanie dodany do listy. 2. Wewnątrz przedmiotu utwórz temat. Wybierz Utwórz temat i podaj jego nazwę. Naciśnij OK. 3. Możesz także dodać informacje od autora. Jeśli chcesz, zmień opis i dodaj uwagi. Możesz także przypisać poziom pytania określający stopień trudności. 4. Naciśnij Zakończ w celu zapisania pytania i powrotu do okna dialogowego Utwórz pytanie. Wybierz inny rodzaj pytania kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do okna Edytora pytań. Edytowanie pytań W celu edycji zapisanego pytania, podświetl je w widoku drzewa, a następnie wybierz z menu {Pytania}{Edytuj pytanie} naciśnij ikonę Edytuj wybrany element kliknij pytanie prawym klawiszem myszy i wybierz Edycja. 203

205 Zmień szczegóły wybierając odpowiednią zakładkę w oknie dialogowym Edycji pytania i naciśnij OK, gdy wprowadzisz już wszystkie zmiany. Uwaga: Pytania mogą zostać zduplikowane. Kliknij pytanie prawym klawiszem i wybierz opcję Duplikuj. Pojawi się okno Edycji pytania. Jeśli chcesz, wprowadź zmiany i naciśnij OK, gdy skończysz. Duplikat pytania pojawi się w widoku drzewa poniżej oryginalnego pytania. Usuwanie pytań, przedmiotów i tematów Pytanie może zostać usunięte tylko wówczas, gdy nie zostało dołączone do żadnego egzaminu. Temat i przedmiot mogą zostać usunięte pod warunkiem, że nie zawierają wewnątrz żadnych elementów. W widoku drzewa zaznacz element, a następnie wybierz z menu {Pytania}{Usuń element} naciśnij ikonę Usuń wybrany element kliknij go prawym klawiszem myszy i wybierz Anuluj. Możesz zmienić nazwę przedmiotu lub tematu, klikając go prawym klawiszem myszy i wybierając Zmień nazwę naciskając ikonę Edytuj wybrany element. Podczas usuwania tematów i przedmiotów, program eklasa automatycznie sprawdza, czy wewnątrz któregoś z nich nie są zawarte jakieś pytania i w zależności od uporządkowania widoku, czy obiekt nie występuje w innym miejscu drzewa. Podczas podglądu z sortowaniem według przedmiotu, każdy przedmiot i temat będzie występował tylko raz. W takim przypadku temat zostanie usunięty, jeśli 204

206 wewnątrz niego nie będzie występowało żadne pytanie, a przedmiot zostanie usunięty, jeśli nie zawiera żadnego tematu. Jednakże, jeśli pytania będą pogrupowane według typów, może istnieć wiele wystąpień tego samego przedmiotu i tematu w drzewie. Jeśli np. usuniesz jedyne, występujące w grupie pytań wyboru pytanie z geografii, temat lub przedmiot zostanie usunięty tylko z kategorii pytań wyboru, ale nie z innych grup pytań, gdzie pojawia się geografia. Interfejs Egzaminy Po utworzeniu biblioteki pytań, możesz je dodać do egzaminu. Możesz także zastosować własne systemy oceniania i punktacji, a egzaminy mogą być centralnie "opublikowane" do wspólnego użytku z innymi nauczycielami. Następujące ikony dostępne są w trybie Egzaminy: Utwórz nowy egzamin Edytuj wybrany egzamin Usuń wybrany egzamin Publikuj wybrany egzamin. Przed uruchomieniem egzaminu na komputerach Uczniów, musi on być opublikowany. Pozwala to również przechowywać kompletne egzaminy centralnie, do ogólnego użytku. Podgląd wybranego egzaminu. Pozwala przejrzeć pytania w taki sposób, w jaki wyświetlane będą Uczniom. Edytuj system oceniania egzaminu. Pozwala dodać własny system oceniania egzaminów System oceniania egzaminów Po zakończeniu egzaminu, nauczyciele otrzymują szczegółowe analizy wyników. Możesz rozszerzyć raporty, kwalifikując uczniów według określonych zakresów punktacji. Schemat ocen egzaminów musi być utworzony przed utworzeniem egzaminu. Wybierz z menu Kreatora egzaminów {Egzaminy}{Oceń egzamin} kliknij ikonę Edytuj system oceniania egzaminu. 205

207 Wprowadź nazwę schematu oceniania i określ obraz dla raportu. Pozwala to wyświetlić wskaźnik graficzny, określający ocenę, jaką otrzyma Uczeń. Na przykład uczeń, który zdobył 20% może mieć jedną gwiazdkę znajdującą się obok jego punktacji, osiągający 80% - cztery gwiazdki. Obrazy, ograniczone do rozmiaru 32x32 pikseli, muszą być zaimportowane do bazy danych zasobów. Domyślnym obrazem jest reportgrade.bmp. W razie potrzeby możesz tworzyć i importować własne, dostosowane obrazy. Dodaj do każdego zakresu ocen opis oraz określ przedział procentowy. Naciśnij przycisk Dodaj, aby dodać zakres do listy. Gdy wszystkie zakresy zostaną dodane, naciśnij przycisk Zapisz. Użyj przycisków Edycja oraz Usuń w celu wprowadzenia zmian elementów listy. W oknie raportu egzaminacyjnego, możesz zobaczyć oceny, które otrzymali Studenci. Tworzenie egzaminu Po utworzeniu w edytorze pytań odpowiedniego zestawu pytań, w szybki i prosty sposób możesz dodać je do egzaminu. Kreator egzaminu przeprowadzi Cię przez proces wyboru odpowiednich pytań, określenia czasu trwania egzaminu, użycia własnego schematu ocen oraz wprowadzenie dodatkowych informacji. Podczas tego procesu możesz także utworzyć nowe pytania. 206

208 Aby utworzyć egzamin 1. Z menu Kreatora wybierz {Egzaminy}{Utwórz egzamin} naciśnij ikonę Utwórz nowy egzamin. 2. Pierwszym etapem jest wprowadzenie ogólnych informacji na temat egzaminu. Wprowadź tytuł i opis do egzaminu. Wybierz, czy ma to być egzamin na czas, a jeśli tak ustaw limit czasu, w formacie gg:mm. Możesz użyć własnego systemu oceniania, wybierając go z listy rozwijanej. Zdecyduj, czy używać domyślnego systemu punktacji (w drugim etapie można przypisać własną punktację do pytań). Następnie możesz zamieścić informacji dodatkowe - przedział wiekowy, grupy lub klasy, dla których przeznaczony jest ten egzamin. Gdy to zrobisz, kliknij przycisk Dalej. Uwaga: Jeśli chcesz użyć Schematu ocen, musisz najpierw go utworzyć w oknie dialogowym Schematu oceniania. 3. Drugim etapem jest wybór pytań do egzaminu. Rozwiń drzewo w okienku po lewej stronie okna i podświetl odpowiednie pytanie, a następnie naciśnij przycisk Dodaj pytanie. Widok drzewa można posortować według Autora, Poziomu, Typu pytania i Przedmiotu. Powtarzaj ten proces, dopóki nie umieścisz wybranych pytań w egzaminie. 207

209 4. Wybrane pytania pojawiają się w panelu po prawej stronie okna. Możesz użyć zamieszczonych tam przycisków, by usunąć pytanie z egzaminu, ułożyć pytania w określonej kolejności, podejrzeć pytanie, zmienić punktację pytania, czy też utworzyć nowe pytanie. 5. Naciśnij przycisk Zakończ, by zachować egzamin w oknie widoku drzewa Edytora Egzaminów. Gdy utworzysz egzamin, możesz użyć menu lub paska narzędzi Edytora egzaminów, by edytować lub usunąć egzamin, podejrzeć go oraz opublikować. Uwaga: Chociaż nowoutworzony egzamin pojawi się w widoku drzewa edytora egzaminów, nie będzie można uruchomić go na komputerach Uczniów dopóki nie zostanie "opublikowany". Różne elementy egzaminu, pytania, obrazy, filmy itp., zostaną spakowane do jednego pliku ZIP, który następnie będzie dostępny w Konsoli testowej. Punktacja pytań Pytania są tworzone wraz z domyślną punktacją. Okno dialogowe Punktacja pytań pozwala przydzielić odpowiednią liczbę punktów do poszczególnych pytań. 1. W kreatorze egzaminów, wybierz pytanie, dla którego chcesz zmienić punktację, a następie naciśnij ikonę Punktacja pytań. Uwaga: Musisz upewnić się, że opcja Domyślny schemat punktacji nie jest zaznaczona. 2. Pojawi się okno dialogowe Punktacji pytania przedstawiające szczegóły 208

210 pytania oraz domyślną punktację, którą można standardowo otrzymać za to pytanie. 3. Zwiększ wartość punktową używając odpowiednich przycisków. Uwaga: Punktacja pytań z wieloma odpowiedziami może być zwiększona tylko o odpowiednią liczbę.gdy skończysz naciśnij Zapisz, aby wyjść. Podgląd egzaminu W dowolnym momencie możesz podejrzeć egzamin, by zasymulować sposób, w jaki zostanie on zaprezentowany Uczniom. Jest to użyteczny sposób sprawdzenia każdego pytania i obejrzenia załączonych materiałów graficznych, filmów. Mimo, że egzamin wygląda dokładnie tak, jak to będzie miało miejsce na komputerach Uczniów, podgląd ten nie zwraca żadnych wyników. 1. Wybierz egzamin z widoku drzewa. 2. Z menu Kreatora wybierz {Egzaminy}{Podgląd egzaminu} naciśnij ikonę Podgląd wybranego egzaminu kliknij egzamin prawym klawiszem myszy i wybierz Podgląd. 3. Użyj przycisków znajdujących się w dolnej części okna w celu przemieszczania się pomiędzy pytaniami lub zakończenia podglądu. Możesz także przejść do wybranego pytania naciskając jego numer po lewej stronie okna. Uwaga: W tym trybie możesz także podejrzeć pojedyncze pytania. Rozwiń 209

211 drzewo wybranego egzaminu, pod nim pojawią się pytania, naciśnij na odpowiednim prawy klawisz myszy i wybierz Podgląd. Edycja egzaminu 1. Wybierz egzamin z widoku drzewa. 2. Z menu projektanta wybierz {Egzaminy}{Edytuj egzamin} naciśnij ikonę Edytuj wybrany egzamin kliknij prawym klawiszem myszy na egzaminie i wybierz Edycja. 3. Pojawi się kreator egzaminów. 4. Wybierz zakładkę Szczegóły egzaminu lub Pytania egzaminacyjne i zmień odpowiednie elementy. 5. Naciśnij OK. Usuwanie egzaminu Chociaż ta procedura usunie egzamin z okna edytora egzaminów, plik ZIP utworzony podczas publikacji egzaminu nie zostanie usunięty. Zatem egzamin nadal będzie dostępny w celu uruchomienia go na komputerach Uczniów. Aby usunąć egzamin 1. Wybierz egzamin z widoku drzewa. 2. Z menu kreatora wybierz {Egzaminy}{Usuń egzamin} naciśnij ikonę Usuń wybrany egzamin kliknij prawym klawiszem myszy na egzaminie i wybierz Usuń. 3. Potwierdź, że na pewno chcesz usunąć egzamin. Publikowanie egzaminu Przed uruchomieniem egzaminu na komputerach Uczniów musi on zostać "opublikowany". Różne elementy egzaminu, pytania, materiały źródłowe, zostają spakowane do jednego pliku ZIP, który w zależności od wyboru jest przechowywany w domyślnym folderze Tests w Program Files\eKlasa\eKlasa w folderze sieciowym. Dodatkowo, druga opcja umożliwia dostęp do egzaminu innym Nauczycielom. Po publikacji, egzamin będzie dostępny w Konsoli testowej. Publikowanie egzaminu 1. Wybierz nowoutworzony egzamin z widoku drzewa. 2. Z menu Kreatora wybierz {Egzaminy}{Publikuj egzamin} naciśnij ikonę Publikuj wybrany egzamin kliknij egzamin prawym klawiszem myszy i wybierz Publikuj. 3. Pojawi się okno potwierdzające właściwości egzaminu. Kliknij przycisk Publikuj. 4. Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. Nadaj egzaminowi odpowiednią nazwę, która pojawi się w Konsoli testowej podczas wyboru egzaminu do uruchomienia. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć plik Zip. 210

212 Konfigurowanie kont użytkowników Oprócz standardowego konta administratora (nazwa użytkownika: admin, hasło: admin) można utworzyć wiele kont użytkowników. Wybierz z menu Kreatora {Plik}{Użytkownicy} kliknij ikonę Użytkownicy na głównym pasku narzędzi. Pojawi się okno dialogowe Zarządzanie użytkownikami, w którym możesz Dodawać, Edytować oraz Usuwać użytkowników. Kliknij przycisk Dodaj i wpisz nazwę użytkownika, zazwyczaj imię i nazwisko osoby, wraz z nazwą logowania i hasłem. Zdecyduj, czy przypisać mu uprawnienia Administratora. Daje to użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji Kreatora wraz z możliwością edytowania/usuwania pytań i egzaminów utworzonych przez innych użytkowników. Użytkownicy nie posiadający uprawnień administratora mogą tylko tworzyć egzaminy. Opcje administracyjne Pytania i egzaminy są przechowywane w wewnętrznej bazie danych dostarczonej z programem eklasa. To okno zawiera informacje o wersji bazy danych. Tu możesz również edytować ścieżkę określającą, gdzie są przechowywane zaimportowane materiały źródłowe (grafika, pliki wideo, audio). 211

213 Ogólne Odnajduje wersję aktualnie używanej bazy danych - szkoła.mdb. eklasa może czasem dokonać aktualizację wewnętrznej bazy danych i właśnie to okno określa, która wersja jest aktualnie używana. Źródła Domyślnie, zaimportowane materiały źródłowe takie jak zdjęcia, pliki wideo i audio, są przechowywane w folderze materiałów źródłowych wewnątrz folderu programu eklasa. W razie potrzeby ta opcja umożliwia zmianę położenia tego folderu. Import/Eksport danych Kreator egzaminów umożliwia Import/Eksport obiektów, pozwalając przechowywać kopie zapasowe danych lub udostępniać je innym użytkownikom. Eksportowane pliki mogą być chronione hasłem. Możesz wybrać eksport wszystkich elementów z bazy danych lub tylko egzaminów, pytań, czy też materiałów źródłowych. Opcje Importu/Eksportu są dostępne z Edytora Pytań i Egzaminów. Eksportowanie danych 1. Z menu okna Kreatora egzaminów wybierz {Plik}{Eksportuj} naciśnij ikonę Eksport na pasku narzędzi. 2. Pojawi się okno dialogowe Eksportuj bazę danych. Wybierz kategorię informacji, które chcesz eksportować i naciśnij przycisk Eksportuj. 3. Pojawi się okno Kreatora eksportu. Określ lokalizację, w której chcesz zapisać plik eksportu i nadaj mu nazwę. Domyślnie, nazwy plików 212

214 eklasa rozpoczynają się od aktualnej daty, ale jeśli chcesz możesz wpisać własną nazwę. W razie potrzeby zabezpiecz plik hasłem, dodaj komentarze. Gdy skończysz, naciśnij przycisk Dalej. W zależności od wybranej kategorii (egzaminy, pytania, materiały źródłowe), Kreator poprosi o wybranie z widoku drzewa elementów, które chcesz wyeksportować. Wybieraj każdy element po kolei i naciskaj przycisk Dodaj obiekt, by umieścić go na liście eksportowej. Gdy lista eksportowa jest kompletna, naciśnij przycisk Dalej. Kreator potwierdzi, które elementy są przeznaczone do eksportu. W pliku eksportu zawarte będą materiały źródłowe związane z eksportowanymi egzaminami lub pytaniami. Sprawdź szczegóły i w razie potrzeby kliknij przycisk Wstecz, aby zmienić ustawienia. Naciśnij Zakończ w celu rozpoczęcia eksportu. Pojawi się okno postępu. Po zakończeniu eksportu naciśnij Zamknij. Uwaga: Wyeksportowane dane nie zostaną usunięte z Kreatora Importowanie danych 1. Z menu okna Projektanta wybierz {Plik}{Importuj} naciśnij ikonę Import na pasku narzędzi. 2. Pojawi się okno dialogowe Importuj bazę danych. Znajdź odpowiedni plik eksportu i naciśnij przycisk Otwórz. 3. Naciśnij przycisk Importuj bazę danych, aby rozpocząć importowanie. Jeśli plik jest chroniony, zostaniesz poproszony o podanie hasła. 4. Pojawi się okno postępu. Po zakończeniu importu naciśnij Zamknij. Uwaga: Aby uzyskać dostęp do zaimportowanych danych wyloguj się z Kreatora egzaminów. Konsola testowa Po przygotowaniu pytań i egzaminów za pomocą Kreatora egzaminów, użyj Konsoli egzaminacyjnej w programie eklasa Nauczyciel w celu uruchomienia egzaminu na komputerach Uczniów i kontrolowania jego przebiegu oraz wyników. Uruchamianie egzaminu 1. Wybierz z menu okna sterowania {Szkoła}{Konsola egzaminacyjna} Naciśnij ikonę Konsola testowa na pasku narzędzi Nauczyciela. 2. Pojawi się okno dialogowe wyboru Uczniów. Z listy podłączonych Uczniów, wybierz zaznaczając w polu obok nazwy tych, którzy mają uczestniczyć w egzaminie. Naciśnij Dalej, by kontynuować. 3. Wybierz egzamin, który chesz uruchomić. Na liście są opublikowane egzaminy. Wybierz ten, który chcesz uruchomić na komputerach wybranych Uczniów. W razie potrzeby możesz zmienić czas trwania egzaminu. Naciśnij Koniec, gdy będziesz gotowy, by uruchomić egzaminu. 213

215 4. Odtwarzacz egzaminów programu eklasa uruchomi się automatycznie na komputerach Uczniów, a na ekranie Nauczyciela pojawi się okno dialogowe pozwalające administrować egzaminem. To okno dialogowe służy do uruchamiania egzaminu, podglądu aktualnych postępów Uczniów oraz zbierania wyników. Okno to pozwala śledzić postęp pracy poszczególnych Uczniów. Każde pytanie jest oceniane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można od razu zorientować się, jak radzi sobie każdy ze Uczniów! Na koniec egzaminu możesz przejrzeć wyniki dla całej grupy i poszczególnych uczestników oraz wydrukować raport wyników. Można również pokazać Uczniom ich wyniki, dając im możliwość sprawdzenia, gdzie popełnili błędy. Dostępne są następujące opcje paska narzędzi: Podgląd klienta W trakcie egzaminu możesz w dowolnym momencie zobaczyć ekran wybranego Ucznia. Dostępne są wszystkie opcje związane z oknem Podglądu. Czat W razie potrzeby, możesz otworzyć sesję czatu z uczniami podczas trwania egzaminu. Chociaż Odtwarzacz testów posiada przycisk pomocy pozwalający Uczniom uzyskać pomoc na temat każdego typu pytania, może się okazać, że musisz im zaoferować dodatkową pomoc. Logowanie Przed rozpoczęciem egzaminu można poprosić każdego ucznia o zalogowanie się 214

eklasa Szkoła Krótki Przewodnik eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

eklasa Szkoła Krótki Przewodnik eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone SPIS TREŚCI Co to jest eklasa?... 3 Funkcje i zalety...3 Instalacja... 11 Wymagania wstępne... 12 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 1. Wprowadzenie Aby efektywniej zarządzać swoim komputerem Microsoft stworzył narzędzie o wiele bardziej zaawansowane Panel Sterowania. Narzędziem tym jest

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Temat: Administracja kontami użytkowników

Temat: Administracja kontami użytkowników Temat: Administracja kontami użytkowników Praca z hasłami Tworzenie hasła W zależności od wybranej metody tworzenia konta użytkownika lokalnego Windows XP daje możliwość utworzenia hasła użytkownika podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo