Program Safer Internet w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Safer Internet w Polsce"

Transkrypt

1 European Commission Information Society and Media Program Safer Internet w Polsce Raport roczny z realizacji projektów Awareness, Helpline i Hotline 1 stycznia - 31 grudnia 2007

2 Szanowni Państwo, Po trzech latach realizacji w Polsce programu Komisji Europejskiej Safer Internet mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny raport podsumowujący nasze działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie w roku Program Safer Internet powołany został przede wszystkim z myślą o młodych Internautach, dla których nowe media odgrywają coraz większą rolę i którzy często nie są świadomi, jakie zagrożenie może nieść ze sobą połączenie dwóch światów - wirtualnego i rzeczywistego. Ważnym elementem programu Komisji Europejskiej jest również zwalczanie nielegalnych i szkodliwych treści w Internecie. Aby jak najlepiej realizować założenia programu, Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa postanowiły połączyć swoje działania. NASK, jako instytucja, która doprowadziła do przyłączenia Polski do światowej sieci Internet i od początku działa na rzecz poprawy jej bezpieczeństwa oraz FDN, która od lat troszczy się o bezpieczeństwo i prawa dzieci, przyłączyły się w styczniu 2005 roku do europejskiej sieci projektów mających na celu zwiększenie społecznej świadomości w zakresie zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie komunikacyjne. Od 2005 roku działa również Hotline, powołany przez NASK pod nazwą Dyżurnet.pl, przyjmujący zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści obecnych w Internecie. Natomiast w lutym 2007 roku Fundacja Dzieci Niczyje powołała Helpline.org.pl program w ramach którego telefonicznie oraz online udzielane jest wsparcie, poradnictwo oraz interwencje w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa najmłodszych internautów. Podczas trzyletniej działalności uzyskaliśmy poparcie polskich instytucji rządowych, w tym: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ponadto: Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Praw Dziecka oraz Komendy Głównej Policji. Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji rządowych oraz pozarządowych Konsorcjum zyskało cennego doradcę - przedstawiciele tych instytucji od początku 2006 roku brali czynny udział w pracach Komitetu Konsultacyjnego powołanego w ramach programu Safer Internet w Polsce. W latach FDN i NASK pod hasłem Bezpieczny Internet zrealizowały cykl 16 konferencji wojewódzkich adresowanych do profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości i policji. Kontynuacją tych działań była zorganizowana w październiku 2007 roku I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Innym ważnym elementem programu jest ogólnopolska kampania edukacyjna i medialna Dziecko w Sieci. Minione lata to również okres aktywnej współpracy międzynarodowej. Uczestnicy programu z całej Europy dzielili się swoją wiedzą, podnosili kompetencje i korzystali wzajemnie ze swoich osiągnięć. Jednym ze wspólnie realizowanych projektów jest Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzony w lutym 2007 roku w Polsce już po raz trzeci. Od października 2006 roku Konsorcjum FDN-NASK rozpoczęło realizację kolejnej dwuletniej edycji programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych będziemy mogli liczyć na Państwa przychylność i pomoc. Zachęcamy serdecznie do lektury niniejszego raportu. Monika Sajkowska Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje Maciej Kozłowski Dyrektor NASK

3 Konsorcjum FDN-NASK Fundacja Dzieci Niczyje Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 roku zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy dzieciom krzywdzonym oraz jest organizatorem wielu przedsięwzięć związanych z problematyką krzywdzenia dzieci. Od 2004 roku Fundacja realizuje ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Dziecko w Sieci oraz projekt edukacyjny dla dzieci Sieciaki.pl. Od lutego 2007 roku FDN udziela pomocy młodym internautom w sytuacji zagrożenia w Sieci w ramach projektu Helpline.org.pl. Fundacja regularnie realizuje badania doświadczeń i postaw młodych internautów oraz ich rodziców. Pracownicy FDN prowadzą szkolenia z zakresu problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Projekty fundacyjne związane z bezpieczeństwem dzieci w Internecie prowadzone są w ramach programu Akademia Bezpiecznego Internetu FDN. Od 2005 roku FDN jest koordynatorem projektu Awareness realizowanego wspólnie z NASK w ramach europejskiego projektu Safer Internet. Głównym partnerem projektów FDN związanych z bezpieczeństwem dzieci w Sieci jest Fundacja Grupy TP. Więcej informacji: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK jest jednostką badawczo-rozwojową, działającą na rynku polskim od grudnia 1993 roku. NASK jest pionierem polskiego Internetu, a obecnie jednym z wiodących w kraju operatorów teleinformatycznych. NASK prowadzi krajowy rejestr nazw internetowych w domenie.pl, a także działalność naukową i badawczo-wdrożeniową w dziedzinie teleinformatyki we współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat NASK tworzy zasoby portalu Polska.pl, który prezentuje m.in. bogate zbiory polskiego dziedzictwa narodowego, oraz skarby polskiej przyrody. W strukturze NASK działa zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów CERT Polska Computer Emergency Response Team. Do zadań zespołu należy rejestracja, obsługa i klasyfikacja zdarzeń naruszających bezpieczeństwo Sieci. Zespół włącza się w międzynarodowe inicjatywy na rzecz podwyższania bezpieczeństwa sieci i systemów IT, m. in. aktywnie współpracuje z europejską agencją ENISA (European Network and Information Security Agency). Doświadczenie i wiedza zespołu stanowiły podstawę do utworzenia punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie Dyżurnet.pl, który powstał przy NASK w ramach programu Safer Internet Action Plan. Częścią tego europejskiego programu jest również projekt Awareness, poświęcony edukacji dzieci i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa młodych internatów, wspólnie prowadzony przez NASK i Fundację Dzieci Niczyje. Więcej informacji: 2

4 Konferencje i szkolenia Jednym z podstawowych celów projektu Awareness w Polsce jest nagłaśnianie problematyki zagrożeń internetowych i podnoszenie kompetencji osób, które pracują z dziećmi lub zajmują się problematyką związaną z przestępczością internetową. W tym celu Konsorcjum FDN-NASK organizuje szkolenia dla profesjonalistów oraz przyjmuje zaproszenia do prowadzenia takich zajęć w ramach konferencji oraz szkoleń organizowanych przez partnerów zewnętrznych. Międzynarodowe Konferencje Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie W latach Fundacja Dzieci Niczyje wraz z NASK zaplanowała organizację dwóch międzynarodowych konferencji Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Pierwsza z nich odbyła się w dniach października 2007 roku w hotelu Sheraton w Warszawie. Współorganizatorem wydarzenia była brytyjska organizacja Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP). Konferencję patronatem objęła Komisarz UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Viviane Reding. Głównym partnerem konferencji była Fundacja Grupy TP. Wśród partnerów znaleźli się także Polski Komitet ds. UNESCO, agencja badawcza Gemius SA, INSAFE, Childnet International, International Centre for Missing and Exploited Children, Austrian Institute for Applied Telecommunications, projekt PEGI Online, Protegeles, AOL, Safety line Association oraz Szwedzka Rada ds. Mediów. Konferencja poświęcona była szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem było przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy zarówno w zakresie działań edukacyjnych, jak i zwalczania nielegalnych treści w Sieci. W programie konferencji znalazły się wykłady plenarne oraz warsztaty prowadzone przez uznanych krajowych i zagranicznych specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem dzieci on-line. W konferencji udział wzięło prawie 300 osób, wśród nich przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Dla osób, które osobiście nie mogły wziąć udziału w konferencji, NASK przygotował transmisję na żywo (streaming), która dostępna jest w Internecie na stronie Ponadto w 2007 roku zrealizowane zostały następujące szkolenia: W marcu 2007 roku Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Urzędem m.st Warszawy rozpoczęły realizację projektu edukacyjnego adresowanego do podopiecznych placówek opiekuńczo wychowawczych. W toku 6 godzinnego szkolenia do prowadzenia zajęć poświęconych bezpieczeństwu dzieci w Sieci przygotowanych zostało 31 pracowników tego typu placówek oraz 16 wolontariuszy. Pracownicy FDN prowadzili zajęcia w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci w Internecie w ramach cyklu Dziecko krzywdzone. W 4 spotkaniach uczestniczyło blisko 100 policjantów. 3

5 Kampania Społeczna Dziecko w Sieci Kampania społeczna Dziecko w Sieci zainicjowana została w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje. Jej celem jest zwrócenie uwagi opinii społecznej na zagrożenia związane z używaniem Internetu przez najmłodszych oraz edukacja dzieci, młodzieży, rodziców oraz profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Sieci. Od roku 2005 kampania realizowana jest w ramach programu Safer Internet w Polsce. Głównym partnerem działań realizowanych w toku kampanii jest Fundacja Grupy TP. W ramach kampanii Dziecko w Sieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce dystrybuowane są scenariusze zajęć dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Ich treść nawiązuje do fabuły edukacyjnego projektu internetowego Scenariusze w wersji PDF udostępniane są do pobrania na stronach internetowych kampanii (www.dzieckowsieci.pl). Papierowa wersja scenariuszy dystrybuowana była podczas szkoleń organizowanych w ramach projektu. Realizatorzy zajęć przesyłają do biura kampanii sprawozdania i ewaluację zajęć. Główny Partner 4

6 W roku 2007 nauczyciele zgłosili realizację zajęć edukacyjnych wśród ponad 33 tys. dzieci ( uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych, 472 uczniów liceów, 150 przedszkolaków). W ramach kampanii dystrybuowane były również wysokonakładowe materiały edukacyjne dla dzieci i rodziców, takie jak zakładki, podkładki, naklejki, ulotki oraz plakaty promujące zasady bezpieczeństwa w Sieci oraz projekty Sieciaki.pl i Helpline.org.pl. W 2007 roku rozdystrybuowano ponad 42 tys. materiałów edukacyjnych. Scenariusze zajęć edukacyjnych W drugiej połowie 2007 roku Fundacja Dzieci Niczyje wraz z agencją reklamową VA Strategic Communications pracowała nad przygotowaniem kolejnego etapu kampanii Dziecko w Sieci poświęconego problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. Przygotowano spot telewizyjny, plakat, reklamę prasową, film szkoleniowy oraz scenariusze zajęć edukacyjnych. Kampania realizowana pod hasłem Stop cyberprzemocy zaplanowana została na styczeń kwiecień 2008 roku. Ulotka dla dzieci Laptop Plakat Dziecko w Sieci Seria naklejek Sieciaki.pl Plakat Poznaj bezpieczny Internet Zakładka Helpline.org.pl Zakładka Sieciaki.pl Seria naklejek Sieciakowe zasady Ulotka 10 rad dla rodziców 5

7 Sieciaki.pl Główny Partner Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 przez Fundację Dzieci Niczyje. Podstawowymi elementami projektu jest serwis internetowy wraz z aplikacją pulpitową, którą zarejestrowani użytkownicy strony instalują na swoim komputerze. W ramach projektu organizowane są również spotkania z dziećmi, imprezy plenerowe, koncerty, zajęcia edukacyjne. Przygotowywane są filmy, piosenki i materiały multimedialne. Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim: edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, edukację w zakresie posługiwania się Internetem, promocję bezpiecznych zastosowań Sieci, certyfikowanie i promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych. Serwis Sieciaki.pl Projekt Sieciaki.pl powstał z myślą o 9-15-latkach, ale rejestrują się w nim również młodsze dzieci i starsza młodzież. Fabuła projektu opiera się na postaciach Sieciaków, czyli dzieciach znających zasady bezpiecznego korzystania z Sieci i zwalczających w niej zło, którego uosobieniem są czarne stworki - Sieciuchy. Podstawowym zadaniem wyposażonych w specjalne zdolności Sieciaków jest propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego, efektywnego i konstruktywnego korzystania z Internetu. Atrakcyjne dla dzieci postaci mają zachęcić uczestników programu do zostania Sieciakiem. Dzieci pomagają NetRobiemu robotowi stworzonemu do walki z Sieciuchami. Robot przesyła dzieciom komunikaty, zamieszcza zadania i sprawuje opiekę nad zespołem Sieciaków oraz nad wszystkimi dziećmi, które chcą nimi zostać. Robot ma możliwość komunikowania się z Sieciakami, dzięki czemu pomaga bohaterom projektu w ich walce z internetowym złem, a wszystkim użytkownikom serwisu Sieciaki.pl przekazuje rady i zadania związane z bezpiecznym korzystaniem z Sieci. W roku 2007 roku w internetowym serwisie zarejestrowało się dzieci (łącznie zarejestrowanych jest dzieci). W tym samym czasie witryna odwiedzona została 3 mln tysięcy razy. Administratorzy serwisu wysłali do dzieci 281 wiadomości i 40 porad. Zorganizowano 50 konkursów. Serwis Sieciaki.pl udzielał patronatu konkursom i imprezom dziecięcym, m.in.: konkurs Junior Internet. Organizator Fundacja Together; konferencja "Mój Przyjaciel Internet". Organizator Centrum Promocji Informatyki; 38 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny. Organizator Pentel; cykl 7 albumów audio CD zawierający 15 popularnych bajek dla dzieci w oryginalnej interpretacji Cezarego Pazury. Organizator Megaus; międzynarodowa wystawa lalek Barbie i klocków LEGO; konkurs FIRST LEGO LEAGUE. Organizator Fundacja Fabryka Talentów; spektakl "Dziecko w krainie muzyki" - Mazowiecki Teatr Muzyczny Operetka; film Leif Ericsson - o chłopcu, który odkrył Amerykę - Wydawca Megaus. 6

8 Na potrzeby projektu w 2007 roku przygotowane zostały: - komiks WWWojna (nakład 10 tys.) - utwory muzyczne: Hasło, Asertywność (W dobrym świecie) - teledysk do utworu Hasło (W dobrym świecie) - gra komputerowa Pokonaj wirusa Komiks Sieciaki.pl WWWojna! Przedszkolaki Sieciaki.pl W ramach projektu Sieciaki.pl przygotowana została również oferta edukacyjna dla najmłodszych dzieci. W Dniu Bezpiecznego Internetu - 6 lutego 2007 roku pod adresem ruszył serwis edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa w Sieci adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt Przedszkolaki Sieciaki przygotowany został przez Fundację Dzieci Niczyje oraz wydawnictwo Egmont Polska (wydawcę magazynu Komputerowa Gratka ) i ma na celu edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Sieci oraz nauczenie ich podstawowych terminów i umiejętności związanych z komputerem i Internetem. Celem projektu jest również uwrażliwienie rodziców na kwestie bezpieczeństwa najmłodszych Internautów. Patronat medialny nad projektem objęła dziecięca telewizja TV MiniMini. Pod adresem dzieci znajdują m.in. puzzle, układanki, grę komputerową Pokonaj wirusa oraz słownik podstawowych pojęć komputerowych. Przewodnikami po stronie są bohaterowie serwisu Sieciaki.pl oraz magazynu Komputerowa Gratka. Zabawa w towarzystwie rodziców wieńczona jest podpisaniem między dzieckiem a jego opiekunami umowy dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu. Serwis regularnie wzbogacany jest o nowe treści edukacyjne. Serwis Przedszkolaki.sieciaki.pl W roku 2007 serwis Przedszkolaki Sieciaki.pl odwiedzony został razy. 7

9 Imprezy edukacyjne Sieciaki na Wakacjach W lecie 2007 roku w ramach projektu Sieciaki.pl po raz kolejny zrealizowana została kampania edukacyjna Sieciaki na Wakacjach. Akcja realizowana już po raz drugi miała na celu edukowanie dzieci poprzez zabawę, jak reagować na niebezpieczeństwa związane z Siecią oraz w jaki sposób ich uniknąć. W 2007 roku w ramach kampanii zorganizowanych zostało 9 pikników edukacyjnych: inauguracyjny w Warszawie i kolejne w osiem w popularnych miejscowościach nadmorskich. Pikniki organizowane były we współpracy z władzami samorządowymi i lokalnymi ośrodkami kultury. W realizację imprez, obok pracowników Fundacji Dzieci Niczyje, zaangażowana była grupa wolontariuszy studentów kierunków pedagogicznych. Na uczestników imprez czekały liczne atrakcje: kawiarenka internetowa, sieciakowe kino oraz liczne zabawy, konkursy z nagrodami i quizy nawiązujące do fabuły serwisu Specjalną atrakcją tegorocznej edycji kampanii Sieciaki na wakacjach był zabytkowy autobus typu School Bus, na dachu którego występowała grupa hiphopowa W Dobrym Świecie, z repertuarem poświęconym bezpiecznemu korzystaniu z Sieci. Młodzi internauci biorąc udział w sieciakowych konkurencjach zdobywali wiedzę o bezpiecznym Internecie oraz bajty sieciakową walutę, którą następnie w Centrum Wydawania Nagród, mieszczącym się w autobusie sieciakowym, wymieniali na nagrody specjalnie przygotowane na potrzeby kampanii Sieciaki na Wakacjach : daszki, kubki, smycze, kartki pocztowe, kolorowanki, a także gazety dziecięce o tematyce internetowej i programy antywirusowe ufundowane przez partnerów projektu. W trakcie pikników dzieciom oraz rodzicom rozdawane były także materiały dydaktyczne. W ramach promocji projektu zostały przygotowane również plakaty, ulotki oraz spoty radiowe i telewizyjne. 8

10 Inauguracja kampanii Sieciaki na wakacjach odbyła się równolegle z imprezą otwierającą akcję Lato w Mieście w dniu 27 czerwca na Polu Mokotowskim w Warszawie. Podczas pikniku skierowanego do najmłodszych internautów w sieciakowym autobusie miała miejsce także konferencja prasowa otwierająca kampanię Sieciaki na wakacjach Kolejne pikniki edukacyjne odbyły się w następujących miejscowościach: Dąbki 17 lipca Darłowo 18 lipca Jarosławiec 19 lipca Ustka 20 lipca Łeba 21 lipca Jastrzębia Góra 22 lipca Władysławowo 23 lipca Jastarnia - 24 lica Sieciakowe pikniki edukacyjne cieszyły się dużą popularnością zarówno wśród kolonistów, jak i najmłodszych mieszkańców odwiedzanych miejscowości. W imprezach uczestniczyło łącznie blisko 3000 dzieci. Pikniki Szkoła bez Przemocy Fundacja Dzieci Niczyje została zaproszona do udziału w programie Szkoła bez Przemocy, prowadzonym przez grupę dzienników regionalnych oraz Fundację Grupy TP w ponad 3 tysiącach szkół w całej Polsce. W ramach współpracy z organizatorami akcji Fundacja Dzieci Niczyje zorganizowała pikniki edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu dzieci w Internecie w szkołach, które najaktywniej włączyły się w działania na rzecz zapobieganiu przemocy rówieśniczej. Podczas pikników dzieci oglądały filmy związane z bezpieczeństwem w Sieci oraz brały udział w prezentacjach i konkursach z nagrodami. W 16 piknikach zorganizowanych od października do czerwca udział wzięło ponad dzieci. 9

11 Dzień Bezpiecznego Internetu Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z zasobów internetowych. Organizacja DBI jest jednym z zadań narodowych realizatorów programu Safer Internet. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był po raz pierwszy 8 lutego 2005 roku. Z tej okazji pod adresem opublikowany został serwis internetowy, w którym zaprezentowana została idea DBI oraz wskazówki dla lokalnych organizatorów jak włączyć się w jego obchody. Organizatorzy zachęcali w nim m.in. lokalne organizacje społeczne, szkoły, domy kultury, władze lokalne, właścicieli kawiarni internetowych do realizacji przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa w Sieci. W serwisie udostępniono również materiały pomocnicze dla lokalnych organizatorów Dnia Bezpiecznego Internetu. Podobne zasady towarzyszyły obchodom DBI w kolejnych latach. Z okazji DBI 2007 Fundacja Dzieci Niczyje wraz z NASK przygotowały w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie konferencję dla przedstawicieli mediów i partnerów programu Safer Internet w Polsce. Zaprezentowano na niej przebieg DBI, osiągnięcia i plany programu Safer Internet w Polsce oraz inne inicjatywy związane z bezpieczeństwem w Internecie. Konferencja transmitowana była na żywo w Internecie (streaming). Liczne relacje medialne z konferencji przyczyniły się do popularyzacji idei DBI. W ramach DBI 2007 w całej Polsce zorganizowano 469 inicjatyw lokalnych związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. Organizatorzy DBI wraz z partnerami akcji: Fundacją Grupy TP oraz Związkiem Producentów Audio Video zorganizowali konkurs dla organizatorów lokalnych akcji DBI Spośród 201 zgłoszeń rozlosowano nagrody, m.in. koncert grupy Blue Cafe, projektory multimedialne i aparaty fotograficzne. W ramach DBI 2007 w całej Europie ogłoszony został przez etwinning i Insafe międzynarodowy konkurs polegający na tworzeniu projektów dotyczących bezpieczeństwa w Sieci przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Warunkiem udziału w konkursie była współpraca ze szkołą partnerską z jednego z 28 krajów należących do sieci Insafe. Szkoły rywalizowały w czterech kategoriach tematycznych: Prywatność w Sieci, Netykieta, Obrazy, Innowacje. Nagrodami dla zwycięskich szkół były dotacje w wys euro na zakupy związane z technologiami ICT. Szkoły z Polski zwyciężyły w dwóch z czterech kategorii!!! Uroczystość wręczenia nagród szkołom, które zwyciężyły w konkursie odbyła się 11 czerwca 2007 roku w sali gotyckiej brukselskiego ratusza. W uroczystości udział wzięli reprezentanci zwycięskich zespołów wraz z nauczycielami. 10

12 Ogólnopolska Koalicja Na Rzecz Bezpiecznego Internetu (Okbi) Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpiecznego Internetu jest platformą współpracy instytucji rządowych, pozarządowych, szkół i innych placówek oświatowych oraz firm komercyjnych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Powstanie OKBI ogłoszone zostało podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 7 lutego 2006 roku. Główne cele Koalicji to: Podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń w Internecie; Wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa w Internecie; Nagłaśnianie problemów związanych z zagrożeniami internetowymi; Współpraca przy realizacji inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa Internautów; Dystrybucja informacji o działaniach podejmowanych w Polsce i Europie w ramach programu Safer Internet. Informacje dotyczące OKBI oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Członkowie OKBI mają możliwość promowania swoich inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w Sieci, są zapraszani na konferencje i szkolenia specjalistyczne organizowane w ramach projektu, otrzymują comiesięczny biuletyn informacyjny oraz mają dostęp do forum dyskusyjnego. Do grudnia 2007 roku Koalicja liczyła 212 członków. Komitet Konsultacyjny Komitet Konsultacyjny został powołany w styczniu 2006 roku jako ciało doradcze, wspierające realizację programu Safer Internet w Polsce. Do zadań Komitetu należy pomoc w planowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa w Internecie, ocena realizacji projektów Awareness i Hotline, oraz pomoc w optymalizacji działań. Ponadto członkowie Komitetu aktywnie uczestniczą w wybranych elementach obu projektów. W 2007 odbyły się 4 spotkania Komitetu Konsultacyjnego. Oprócz realizatorów programu Safer Internet, czyli Fundacji Dzieci Niczyje i NASKu, w pracach Komitetu brali udział przedstawiciele następujących instytucji i organizacji: Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Producentów Audio-Video. 11

13 Badania Fundacja Dzieci Niczyje w ramach programu Safer Internet w Polsce prowadzi badania różnych aspektów problematyki zagrożeń dla dzieci w Internecie. Badania realizowane są non-profit przez firmę Gemius S.A. Ich wyniki dostarczają wiedzy o zachowaniach, doświadczeniach oraz postawach młodych internautów i wykorzystywane są m.in. przy planowaniu przekazów medialnych oraz programów edukacyjnych realizowanych w ramach kampanii. Respondentami badań są internauci w wieku lat i ich rodzice. W 2007 roku zrealizowano 2 projekty badawcze. W styczniu 2007 roku w ramach programu badawczego zrealizowano pierwsze w Polsce badanie dotyczące zjawiska przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. Również w styczniu 2007 zapytaliśmy dorosłych Polaków o doświadczenia w kontaktach z nielegalnymi treściami w Sieci. Kampania Dyżurujemy przy Internecie W ramach promocji działań punktu kontaktowego do spraw nielegalnych treści w Internecie - Dyżurnet.pl pracownicy NASK z projektów Awareness oraz Hotline zorganizowali kampanię medialną Dyżurujemy przy Internecie. Hasło kampanii Nie przykładaj ręki do krzywdzenia dzieci oraz przygotowane przekazy medialne miały na celu uwrażliwienie internautów na nielegalne treści publikowane w Internecie, a w szczególności na pornografię dziecięcą. Wszystkie przekazy opatrzone zostały logotypem Dyzurnet.pl oraz informacją o możliwych sposobach zgłaszania nielegalnych treści do punktu Hotline. W ramach kampanii przygotowano reklamę prasową, reklamę radiową, oraz bannery internetowe. Inauguracja kampanii odbyła się 23 sierpnia 2007 roku podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez NASK w warszawskim klubie Bazaar Restaurant&Bar. Dziennikarzom przybliżona została działalność zespołu Dyżurnet.pl, skala i specyfika problemu nielegalnych treści w Sieci oraz planowane w ramach kampanii działania. Emisja materiałów reklamowych trwała do końca września W tym czasie do kampanii włączyły się 4 rozgłośnie radiowe (Polskie Radio Program 1, Polskie Radio Radio Bis, Radio Tok FM, Radio Afera), dwa ogólnopolskie dzienniki ( Dziennik, Gazeta Wyborcza ) oraz stołeczny dziennik Metro. Reklama internetowa emitowana była w kilkunastu dużych portalach. Plakaty kampanijne eksponowane był m.in. w pociągach Intercity. Emisja i ekspozycja reklam odbywała się non-profit. Organizatorzy kampanii odnotowali 28 artykułów poświęconych kampanii w znaczących mediach tradycyjnych i elektronicznych. Reklama prasowa 12

14 Dyżurnet.pl Dyżurnet.pl to działający przy NASK punkt kontaktowy (tzw. hotline ), przyjmujący zgłoszenia na temat występujących w Internecie nielegalnych treści. Dyżurnet.pl powstał w ramach programu Unii Europejskiej Safer Internet Action Plan i nosi oficjalną nazwę NIFC Hotline Polska (NIFC jest skrótem od National Initiative for Children). Punkt działa od stycznia 2005 roku. Współpraca narodowych zespołów hotline odbywa się w ramach stowarzyszenia INHOPE (The Association of Internet Hotline Providers). Aktualnie skupia ono zespoły z krajów europejskich i z innych części świata, w tym z Ameryki Północnej, Australii i Azji. Dyżurnet.pl współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, z operatorami Internetu i dostawcami treści internetowych (ISP i ICP). Zadaniem zespołu jest przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nielegalnych treści w Internecie i działanie w celu usunięcia ich z Sieci. Każdy użytkownik Internetu może przekazać anonimowo do Dyżurnetu informacje o treściach zawierających pornografię dziecięcą, ksenofobię, rasizm, czy też niebezpieczne treści, na których oglądanie narażane są dzieci. Misja zespołu Misją zespołu Dyżurnet.pl jest dążenie do usuwania upublicznionych w Internecie treści niezgodnych z polskim prawem, które za nielegalne uznaje: treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej 15-go roku życia, treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art. 202 kodeksu karnego), treści propagujące publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 kodeksu karnego), treści publicznie znieważające grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości (art. 257 kodeksu karnego). Działając zgodnie z polskim prawem oraz zasadami dobrych praktyk INHOPE, pracownicy zespołu nie podejmują się wyszukiwania nielegalnych treści oraz nikogo do tego nie namawiają. Jeśli otrzymane zgłoszenie jest zasadne, pracownicy zespołu wykonują dokumentację techniczną oraz przesyłają informację do policji lub do zagranicznych zespołów działających w ramach INHOPE. Niekiedy kontakt z administratorami wskazanego serwisu jest wystarczający - szczególnie w przypadku kontrowersyjnych treści, które nie łamią przepisów prawnych, np. braku ostrzeżenia czy zamieszczeniu nieodpowiednich reklam w serwisach przeznaczonych dla młodych odbiorców. Zespół Dyżurnet.pl współpracuje również przy Fundacji Dzieci Niczyje z punktem Helpline.org.pl, który zajmuje się pomocą dzieciom i ich opiekunom w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka wynikającego z korzystania z nowych technologii. W 2007 roku zespół Dyzurnet.pl oprócz obsługi zgłoszeń prowadził również szeroką działalność uświadamiającą, propagującą zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. Zespół brał aktywny udział w przygotowaniu i obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu 2007, współorganizował I Międzynarodową Konferencję Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie zorganizowaną w ramach projektu Safer Internet w Polsce. 23 sierpnia zainaugurowana została społeczna kampania medialna Dyżurujemy przy Internecie mająca na celu zwrócenie uwagi na nielegalne treści publikowane w Internecie, a w szczególności na problem pornografii dziecięcej. Kampanii społecznej towarzyszyło uruchomienie nowej strony internetowej W ramach stałej współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka pracownicy Dyżurnet.pl wzięli udział w opiniowaniu książki Komputer i Internet w domu, wydanej przez BRzPD jako vademecum dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa młodych internautów. Przedstawiciel Dyżurnet.pl został zaproszony do stałej Rady Naukowej Biura Rzecznika Praw Dziecka. Ogólnopolska społeczna kampania medialna oraz częsty udział ekspercki w konferencjach sprawił, że wzrosła wśród internatów świadomość istnienia zespołu, a media coraz częściej zgłaszają się do Dyżurnetu w sprawach związanych z nielegalnymi treściami w Internecie. W ostatnim roku odnotowano 82 informacje, w których cytowani byli pracownicy zespołu, w tym wzięli udział w 18 audycjach radiowych i 12 programach telewizyjnych. 13

15 Dyżurnet w liczbach Prezentowane poniżej statystyki pochodzą z okresu od do W tym czasie zespół obsłużył 2108 zgłoszeń z intensywnością przedstawioną na ryc. 1. Ponadto zarejestrowanych zostało ok domen internetowych, na których prezentowane były treści nielegalne. W miesięcznych zestawieniach liczby zgłoszeń kierowanych do Dyżurnet.pl wyraźnie widać wpływ kampanii promującej hotline, której inauguracja odbyła się w sierpniu 2007 (Ryc. 1). Ryc. 1 Liczba zgłoszeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach w 2007 roku Największa liczba zgłoszeń kierowanych do Dyżurnet.pl dotyczyła przypadków pornografii dziecięcej. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła również liczba zgłoszeń dotyczących publikowania treści rasistowskich i ksenofobicznych oraz uwodzenia dzieci. Ryc. 2 Podział zgłoszeń ze względu na treść W raportowanym okresie 197 spraw zostało przesłanych do Policji, do innych hotline ów Najszybszą ścieżką usunięcia nielegalnych treści jest bezpośredni kontakt z administratorami serwisu internetowego. Z takiej możliwości Dyżurnet.pl skorzystał w 87 przypadkach (Ryc. 3). 14

16 Ryc. 3 Działania podjęte przez Dyżurnet.pl Najwięcej spraw dotyczyło treści zamieszczonych na serwerach znajdujących się w USA, 163 dotyczyło treści zlokalizowanych w Holandii, a 153 w Panamie. W Polsce zaś zlokalizowano 355 incydentów. Zdecydowaną mniejszość stanowiły materiały przechowywane na serwerach rosyjskich, brytyjskich, niemieckich (Ryc. 4). Ryc. 4 Lokalizacja serwerów z nielegalnymi treściami Nielegalne treści można zgłaszać: pocztą elektroniczną pod adresem: za pomocą formularza internetowego umieszczonego na stronie zwykłym listem na adres: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Warszawa, ul. Wąwozowa 18 koniecznie z dopiskiem Dyżurnet.pl, faksem pod numerem: , telefonicznie pod numerem: (koszt połączenia lokalnego). 15

17 Helpline.org.pl Helpline.org.pl jest wspólnym projektem Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Grupy TP, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Safer Internet Plus. Helpline uruchomiony został w Dniu Bezpiecznego Internetu lutego. Celem Helpline.org.pl jest pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie. Konsultanci Helpline udzielają także porad rodzicom, opiekunom i osobom pracującym zawodowo z dziećmi i młodzieżą. Jeśli... ktoś nęka Cię w Sieci żartuje z Ciebie, a Ty kiepsko to znosisz wysyła Ci obraźliwe e, smsy zadaje Ci na czacie, w mailu, przez komunikator krępujące pytania wypytuje Cię o prywatne dane, nalega na spotkanie...czujesz, że Internet zaczął być dla Ciebie niebezpieczny. Pomoc dla dzieci i młodzieży: (połączenie bezpłatne) Ulotki promujące Helpline.org.pl Helpline.org.pl działa w dni powszednie w godzinach od 11 do 16. Kontakt z konsultantami jest możliwy: pod bezpłatnym numerem telefonu , za pośrednictwem livechat u z poziomu strony za pomocą a Wraz z uruchomieniem projektu Helpline.org.pl rozpoczęła się również intensywna promocja projektu, w którą włączyły się zarówno strony o tematyce bezpieczeństwa w Internecie, jak i duże portale społecznościowe (np. W okresie od 6 lutego do 31 grudnia 2007 roku Helpline.org.pl przyjął 1408 zgłoszeń. Pojedyncze zgłoszenie dotyczyło czasem kilku form niebezpieczeństw napotykanych przez dzieci w Internecie. Duża część zgłoszeń (549) to ogólne pytania o bezpieczeństwo w Internecie i zapytania dotyczące oferty pomocy Helpline.org.pl (294). Aż 524 zgłoszenia dotyczyły tzw. cyberprzemocy. Tak duża liczba zgłoszeń dotyczących tego zagadnienia pokazała, że jest to bardzo poważny problem dzieci i młodzieży używających Internetu. Ponadto, zgłoszono 153 przypadki związane z kontaktem dzieci ze szkodliwymi treściami w Internecie pornografią, przemocą, treściami nawołującymi do nienawiści oraz 116 przypadków uwodzenia dzieci w Internecie. 79 zgłoszeń dotyczyło uzależnienia młodych ludzi od używania komputera i Internetu, 55 - kradzieży danych. Zespół Helpline.org.pl prowadził również szkolenia mające na celu podwyższenie kompetencji profesjonalistów pracujących z dziećmi: nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Szkolenia te dotyczyły tematyki reagowania na sytuacje niebezpieczne dla dzieci w Internecie. Zgłosz enia kierowane do Helpline.org.pl w okresie od 6 lutego do 31 grudnia 2007r z głosz eń Pytania o zasady bezpieczeństw a w sieci Cyberprzemoc (straszenie, szantażow anie, ośmieszanie, kompromitow anie z użyciem Internetu i telefonów GSM) Pytania o ofertę Helpline.org.pl Niebezpieczne Uw odzenie dzieci tresci (zgłoszenia w Internecie nielegalnych treści, (zgłoszenia kontakt dzieci z potw ierdzonych pornografią i lub potencjalnych przemocą, przypadków ) przypadki promocji niebezpiecznych treści w Sieci) Uzależnienie od komputera Kradzież danych (przypadki przejmow ania kont pocztow ych, dostępu do blogu itp) Inne

18 Program Safer Internet Plus Program Safer Internet Plus - Plan Kontakt Projekt Awareness Koordynator Projektu Koordynator Projektu w NASK Koordynator Kampanii Dziecko w Sieci Helpline.org.pl Koordynator Helpline.org.pl Katarzyna Fenik Marek Dudek Program Safer Internet w Polsce -

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet W ramach Polskiego Centrum Programu realizowane są 3 projekty: Program Komisji Europejskiej został uruchomiony w 1999 r. i ma na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet Główny Partner: Polskie Centrum Programu powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Safer Internet w Polsce. Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl

Europejski Program Safer Internet w Polsce. Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl Europejski Program Safer Internet w Polsce Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl Program Komisji Europejskiej Safer Internet Uświadamianie najmłodszych oraz rodziców,

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet Główny Partner: Polskie Centrum Programu powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W SIECI Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW

ZAGROŻENIA W SIECI Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska w

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt Awareness w Polsce Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce Agnieszka Wrzesień - Fundacja Dzieci Niczyje Anna Rywczyńska Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa W lawinowym

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt Awareness w Polsce Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce Agnieszka Wrzesień Koordynator Projektu Fundacja Dzieci Niczyje awrzesien@fdn.pl Anna Rywczyńska Kierownik

Bardziej szczegółowo

Opole, 25 maja 2006 r.

Opole, 25 maja 2006 r. Opole, 25 maja 2006 r. Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, psycholodzy, pedagodzy i terapeuci uzależnień, katecheci i osoby duchowne związane z wychowaniem dzieci,

Bardziej szczegółowo

STOP CYBERPRZEMOCY! Dziecko w Sieci Fundację Dzieci Niczyje

STOP CYBERPRZEMOCY! Dziecko w Sieci Fundację Dzieci Niczyje STOP CYBERPRZEMOCY! Prezentacja opracowana przez Dorotę Socha pedagoga Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w oparciu o materiały merytoryczne kampanii Dziecko w Sieci

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie 1) Zagrożenia w Sieci są zdefiniowane i można je rozpoznać. 2) Istnieje wsparcie instytucji pomocowych. 3)

Bardziej szczegółowo

Internet Action Plan w Polsce

Internet Action Plan w Polsce Projekt Dyżurnet.pl - realizacja programu Safer Internet Action Plan w Polsce Marek Dudek NIFC Hotline Polska Dyżurnet.pl SECURE 2006 Warszawa 18.10.2006 3 Jak to się stało Safer Internet Action Plan struktura

Bardziej szczegółowo

Stop cyberprzemocy propozycja zajęć edukacyjnych

Stop cyberprzemocy propozycja zajęć edukacyjnych Stop cyberprzemocy propozycja zajęć edukacyjnych Łukasz Wojtasik Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia najmłodszym, na czym polega ten problem i jakie może mieć konsekwencje zarówno dla ofiary

Bardziej szczegółowo

Safe IT. Roczny raport z działalności polskiego punktu Awareness powołanego w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Action Plan

Safe IT. Roczny raport z działalności polskiego punktu Awareness powołanego w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Action Plan Safe IT Roczny raport z działalności polskiego punktu Awareness powołanego w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Action Plan 2005 Spis Treści Safer Internet Action Plan (SIAP)...........................

Bardziej szczegółowo

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie (2004). Penalizacja

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE. Preambuła

POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE. Preambuła POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE Preambuła Jako przedsiębiorcy świadczący usługi z wykorzystaniem sieci internet, w szczególności usługi dostępu do internetu, transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Internetu

Korzystanie z Internetu Korzystanie z Internetu 2011 98 % korzysta przynajmniej raz w tygodniu 74 % loguje się codziennie 86 % 2014 korzysta z Internetu codziennie, w tym: 43 % jest niemal bez przerwy online 1,5 % korzysta z

Bardziej szczegółowo

Program Safer Internet w Polsce. - raport z realizacji projektów Awareness i Hotline 2005-2006

Program Safer Internet w Polsce. - raport z realizacji projektów Awareness i Hotline 2005-2006 Program Safer Internet w Polsce - raport z realizacji projektów Awareness i Hotline 2005-2006 Spis treści Safer Internet Action Plan (SIAP).......................... 2 Safe IT realizacja projektu w latach

Bardziej szczegółowo

O zespole Dyżurnet.pl. Zagrożenia wobec dzieci w Internecie. Działania zespołu. Obsługa zgłoszeń. Doświadczenia i najbliższe plany

O zespole Dyżurnet.pl. Zagrożenia wobec dzieci w Internecie. Działania zespołu. Obsługa zgłoszeń. Doświadczenia i najbliższe plany Spis treści 1 2 4 7 10 12 O zespole Dyżurnet.pl Zagrożenia wobec dzieci w Internecie Działania zespołu Obsługa zgłoszeń Statystyki Doświadczenia i najbliższe plany O zespole Dyżurnet.pl Dyżurnet.pl to

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet Raport 2005-2010

Polskie Centrum Programu Safer Internet Raport 2005-2010 Polskie Centrum Programu Safer Internet Raport 2005-2010 Główny Partner Polskie Centrum Polskie Centrum Programu Safer Internet Programu Safer Internet 5 lat Polskiego Centrum Programu Safer Internet Po

Bardziej szczegółowo

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy. Tytuł prezentacji. Podtytuł WIEDZA I TECHNOLOGIA

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy. Tytuł prezentacji. Podtytuł WIEDZA I TECHNOLOGIA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy WIEDZA I TECHNOLOGIA Dzieci i młodzież w Internecie - zagrożenia, wyzwania. Anna Rywczyńska, NASK Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Jednym z zadań realizowanym przez funkcjonujący w strukturze Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

ZAGROŻENIA W INTERNECIE ZAGROŻENIA W INTERNECIE Zapobieganie reagowanie Czy wiesz, że...? Aż 41,4% uczniów deklaruje, że nikt nie był ich przewodnikiem po internecie Aż 79,6% uczniów deklaruje, że ich rodzice nie interesują się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO BEZPIECZEŃSTWA W SIECI INTERNET ZESPOŁU SZKÓŁ W BARWICACH GIMNET POZYTYWNA KONTROLA DOSTĘPU Zespół Szkół w Barwicach ul. Moniuszki 12, 78-460 Barwice

Bardziej szczegółowo

Filtrowanie nielegalnych treści z perspektywy Hotline u. Marek Dudek Zespół Dyżurnet.pl

Filtrowanie nielegalnych treści z perspektywy Hotline u. Marek Dudek Zespół Dyżurnet.pl Filtrowanie nielegalnych treści z perspektywy Hotline u. Marek Dudek Zespół Dyżurnet.pl 2 Safer Internet Program w Polsce Komitet Konsultacyjny INHOPE Procedury, zasady działania, -Raporty, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport FDN 2012. lunamarina - Fotolia.com

Raport FDN 2012. lunamarina - Fotolia.com Raport FDN 2012 lunamarina - Fotolia.com Katowicka Biuro Fundacji Dzieci Niczyje ul. Katowicka 31 03-932 Warszawa tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14 fdn@fdn.pl Walecznych Praskie Centrum Dziecka i Rodziny

Bardziej szczegółowo

Projekt Safer Internet jako element edukacji w nowoczesnej szkole.

Projekt Safer Internet jako element edukacji w nowoczesnej szkole. Projekt Safer Internet jako element edukacji w nowoczesnej szkole. dr Marek Dudek - Dyżurnet.pl / NASK Katowice, dnia 6 marca 2012 r. Polskie Centrum Programu Safer Internet SAFERINTERNET.PL HELPLINE.ORG.PL

Bardziej szczegółowo

NIFC k HOTLINE POLSKA DYŻURNET.PL RAPORT 2005. P i e r w s z y r o k d z i a ł a l n o ś c i. National Initiative for Children

NIFC k HOTLINE POLSKA DYŻURNET.PL RAPORT 2005. P i e r w s z y r o k d z i a ł a l n o ś c i. National Initiative for Children NIFC k HOTLINE POLSKA DYŻURNET.PL RAPORT 2005 P i e r w s z y r o k d z i a ł a l n o ś c i k National Initiative for Children 2 Zespoły hotline należące do INHOPE k ZESPOŁY EUROPEJSKIE ZESPOŁY SPOZA EUROPY

Bardziej szczegółowo

Dobre programy i scenariusze czyli jak uczyć dzieci bezpiecznie korzystać z Internetu

Dobre programy i scenariusze czyli jak uczyć dzieci bezpiecznie korzystać z Internetu Dobre programy i scenariusze czyli jak uczyć dzieci bezpiecznie korzystać z Internetu Prezentacja dla nauczycieli na potrzeby wprowadzania programu Cyfrowa Szkoła. www.321internet.pl Program "3 2... 1

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne dziecko w sieci

Bezpieczne dziecko w sieci Bezpieczne dziecko w sieci program w zakresie problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie Opracowała: mgr Anita Urbańska I Wstęp Obecnie dostęp do Internetu, stał się powszechny nie tylko dla dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Dyżurnet.pl Ó Ż. Raport z działalności zespołu w latach 2005-2009. Warszawa 2010. Co-founded by the European Union

Dyżurnet.pl Ó Ż. Raport z działalności zespołu w latach 2005-2009. Warszawa 2010. Co-founded by the European Union Dyżurnet.pl Ó Ż Ł ć Ś Raport z działalności zespołu w latach 2005-2009 Warszawa 2010 Co-founded by the European Union Ż ś Misja Zespołu Dyżurnet.pl... 3 Safer Internet... 4 Komitet Konsultacyjny... 5 Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10,,Jestem bezpieczny w sieci

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10,,Jestem bezpieczny w sieci Samorządowa Szkoła Podstawowa Lisewo 108 62-310 Pyzdry Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10,,Jestem bezpieczny w sieci W ramach realizacji zadania nr. 10 przeprowadzono we wszystkich klasach (0 VI)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko. Autor: mgr Łukasz Wolner

Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko. Autor: mgr Łukasz Wolner Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko Autor: mgr Łukasz Wolner Internet a dziecko Internet stał się wśród dzieci popularną formą spędzania wolnego czasu. Surfując po Internecie dzieci szukają ulubionych

Bardziej szczegółowo

Raport z kampanii promocyjnej Warszawskich Dni Rodzinnych 2017

Raport z kampanii promocyjnej Warszawskich Dni Rodzinnych 2017 Załącznik nr 3 Raport z kampanii promocyjnej Warszawskich Dni Rodzinnych 2017 Opracowane przez: Warszawa 2017 r. Spis treści Patroni medialni... 2 Rzecznik Praw Dziecka... 3 Współpraca z m. st. Warszawa...

Bardziej szczegółowo

W trosce o nowe pokolenia

W trosce o nowe pokolenia Dziękujemy W trosce o nowe pokolenia Działania Fundacji Grupy TP wspierające edukację dzieci i młodzieŝy Warszawa, 16 października 2007 r. 1 Fundacja Grupy TP Misja innowacyjne działania na rzecz rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 Rok szkolny 2016/2017 Priorytet: Rodzice są partnerami przedszkola Właściwa pełna współpraca przedszkola i

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli Anna Dudkowska

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami Plan współpracy z rodzicami Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy z rodzicami 2015-2016 str 1 / 8 Priorytet: Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu.

mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu. mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu. 1. Odkrywaj świat Internetu razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Siecią. Spróbujcie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowna Pani Dyrektor, Warszawa, 16 czerwca 2008 r. PIIT/615/08 Pani Grażyna CZETWERTYŃSKA Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej Szanowna Pani Dyrektor, Wyrażamy poparcie dla

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 realizowana przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego na realizację kampanii Bezpiecznie od startu w radiu i Internecie

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego na realizację kampanii Bezpiecznie od startu w radiu i Internecie Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego na realizację kampanii Bezpiecznie od startu w radiu i Internecie Działania służące edukacji w zakresie ochrony pracy i prewencji wypadków przy pracy w grupie osób

Bardziej szczegółowo

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii III Suwalska Kampania Białej wstążki Wyjdź z cienia przemocy 25 listopada 10 grudnia 2012 roku Pod patronatem: Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego Działanie Termin Instytucja, opis działania

Bardziej szczegółowo

Łuków, Zespół Szkół nr 4 i Medyczne Studium Zawodowe

Łuków, Zespół Szkół nr 4 i Medyczne Studium Zawodowe Łuków, Zespół Szkół nr 4 i Medyczne Studium Zawodowe Bezpieczny internet konkurs Przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Udało nam się pozyskać sponsora nagród przekazała je internetowa księgarnia

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Targów 7 czerwca 2017 r.

Światowy Dzień Targów 7 czerwca 2017 r. Światowy Dzień Targów 7 czerwca 2017 r. Dziś 7 lipca. Dokładnie w miesiąc po dacie Światowego Dnia Targów 2017 podsumowujemy działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jej Członków i Partnerów w ramach

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY PREZENTACJA DLA RODZICÓW

PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY PREZENTACJA DLA RODZICÓW PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY PREZENTACJA DLA RODZICÓW G R O D Z I S K W I E L K O P O L S K I Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. INTERNET Obniża

Bardziej szczegółowo

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 23 października 2014 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11 Targach Pracy UEK. Targi Pracy są najskuteczniejszą formą

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan

Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan Kampania zrealizowana w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka BeSt. Koordynatorzy: Grażyna Kulejewska, Katarzyna Sordyl

Przeglądarka BeSt. Koordynatorzy: Grażyna Kulejewska, Katarzyna Sordyl Przeglądarka BeSt BeSt to bezpłatna przeglądarka bezpiecznych stron internetowych dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. BeSt-przeglądarka dla dzieci-funkcje programu: Program pełni funkcję kontroli rodzicielskiej

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców.

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców. Cyberprzemoc Spotkanie dla rodziców. Co to jest cyberprzemoc? Jest to rodzaj przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej z użyciem telefonu komórkowego i internetu. Do

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA NASK. ul. Wąwozowa 18 02-796 Warszawa tel.: + 48 22 380 82 00 + 48 22 380 85 49. fax: +48 22 380 81 43 akademia@nask.pl www.akademia.nask.

AKADEMIA NASK. ul. Wąwozowa 18 02-796 Warszawa tel.: + 48 22 380 82 00 + 48 22 380 85 49. fax: +48 22 380 81 43 akademia@nask.pl www.akademia.nask. @ AKADEMIA NASK ul. Wąwozowa 18 02-796 Warszawa tel.: + 48 22 380 82 00 + 48 22 380 85 49 fax: +48 22 380 81 43 akademia@nask.pl www.akademia.nask.pl AKADEMIA NASK FOLDER AKADEMII NASK Adres: NASK ul.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS"

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS" Realizowany jest w powiecie piotrkowskim od 2007 roku. Program został zainicjowany przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sołtan-Młodożeniec. krajowa koordynatorka akcji

Katarzyna Sołtan-Młodożeniec. krajowa koordynatorka akcji Katarzyna Sołtan-Młodożeniec krajowa koordynatorka akcji nocbibliotek@ceo.org.pl Noc Bibliotek to zainicjowana w 2015 roku ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promująca czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

C e n t r u m E n e r g e t y k i, A G H w K r a k o w i e l i s t o p a d a r.

C e n t r u m E n e r g e t y k i, A G H w K r a k o w i e l i s t o p a d a r. 2 nd I n t e r n a ti o n a l C o n f e r e n c e o n t h e S u s t a i n a b l e E n e r g y a n d E n v i r o n m e n t D e v e l o p m e n t ( S E E D 1 7 ) C e n t r u m E n e r g e t y k i, A G H

Bardziej szczegółowo

Kampania. Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016

Kampania. Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016 Kampania Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016 Wydział Promocji i Turystyki UMK Główne cele utrzymanie wysokiej liczby składanych wniosków na dotychczasowym poziomie wzrost liczby głosujących zwiększenie

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ BIBLIOTEKI. BEZPIECZNE MEDIA, PROMOCJA I EDUKACJA OGÓLNOPOLSKA

DZIECKO W PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ BIBLIOTEKI. BEZPIECZNE MEDIA, PROMOCJA I EDUKACJA OGÓLNOPOLSKA DZIECKO W PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ BIBLIOTEKI. BEZPIECZNE MEDIA, PROMOCJA I EDUKACJA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH (25-26.10.2007 26.10.2007 r.)-wybór ZAGROśENIA DLA DZIECI W INTERNECIE:

Bardziej szczegółowo

O programie Kalendarium Galeria

O programie Kalendarium Galeria Cele i założenia projektu: O programie Kalendarium Galeria zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży zamieszkującej małe miejscowości w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych.

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych. Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest co roku 31maja. Stanowi istotny element planu WHO odnośnie Europy wolnej od dymu tytoniowego. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej zachęcającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZYCH ANIMATORÓW/ANIMATORKI ORLIKÓW W POLSCE

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZYCH ANIMATORÓW/ANIMATORKI ORLIKÓW W POLSCE REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZYCH ANIMATORÓW/ANIMATORKI ORLIKÓW W POLSCE SPIS TREŚCI: 1. Jaki jest cel Konkursu? 2. Kto jest organizatorem Konkursu? 3. Jakie są terminy: ogłoszenia Konkursu, naboru wniosków

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc. Sylwia Kuc Straż Miejska Miasta Lublin

Cyberprzemoc. Sylwia Kuc Straż Miejska Miasta Lublin Cyberprzemoc Sylwia Kuc Straż Miejska Miasta Lublin Trójkąt Cyberprzemocy OFIARA ŚWIADEK SPRAWCA Kto może stać się ofiarą cyberprzemocy: Osoba już wcześniej krzywdzona; Stygmatyzowana przez grupę; Nie

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Kłamacz. Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

temat lekcji: ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Kłamacz. Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. temat lekcji: ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Kłamacz. Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. kl. I-VI SP 90 minut (2 x 4) cele zajęć Zajęcia mają na celu poszerzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. Warszawa, 20 lutego 2008 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. We wrześniu 2008 r. kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Szkolne PWN na rzecz bezpieczeństwa w sieci

Wydawnictwo Szkolne PWN na rzecz bezpieczeństwa w sieci Wydawnictwo Szkolne PWN na rzecz bezpieczeństwa w sieci Wydawnictwo Szkolne PWN Wydawnictwo Szkolne PWN jest członkiem Grupy Wydawniczej PWN i działa na rynku ksiąŝki edukacyjnej od stycznia 1997 roku.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Twoje dane-twoja sprawa

Twoje dane-twoja sprawa Regulamin Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane-twoja sprawa Skuteczna ochrona danych osobowych - inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli IV edycja na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Informacje dla pedagoga

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Informacje dla pedagoga Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Informacje dla pedagoga Drogi Pedagogu, Fundacja Orange zaprasza Cię do udziału w Konkursie edukacyjnym Bezpiecznie Tu i Tam, który ma na celu podniesienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: Niebezpieczne treści

temat lekcji: Niebezpieczne treści temat lekcji: Niebezpieczne treści Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. kl. I-VI SP cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagrożeniem internetowym, jakim są niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487, rodzice N=687)

Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487, rodzice N=687) koordynator kampanii Dziecko w Sieci Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje badania Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Beaty Pilarskiej nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Termin odbywania stażu: Data rozpoczęcia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Edycji Konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży. z terenu gminy i miasta Drzewica. pod nazwą Mówimy STOP zagrożeniom!

REGULAMIN. I Edycji Konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży. z terenu gminy i miasta Drzewica. pod nazwą Mówimy STOP zagrożeniom! REGULAMIN I Edycji Konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Drzewica pod nazwą Mówimy STOP zagrożeniom! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs organizowany jest przez Miejsko Gminną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. W imieniu Stowarzyszenia Moc Wsparcia, Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

CEL I ORGANIZACJA INSPIRATORIUM

CEL I ORGANIZACJA INSPIRATORIUM 1 CEL I ORGANIZACJA INSPIRATORIUM 1. Celem Młodzieżowego Inspiratorium Aktywności MŁODZI W AKCJI, zwanego dalej Inspiratorium, jest inspirowanie młodych ludzi do realizowania projektów społecznych; tworzenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski +/-50

Parlament Europejski +/-50 Zasady współpracy przy organizacji lokalnych symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach projektu Parlament Europejski +/-50 I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorami projektu Parlament Europejski

Bardziej szczegółowo

Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć?

Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć? Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć? Bezpieczeństwo w serwisach społecznościowych Serwisy społecznościowe co to jest? - umożliwiają dostęp do interesujących materiałów, informacji, dzięki

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015 CELE ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZATORZY ZADANIA TERMIN REALIZACJI 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020

Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020 1 Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020 Strategia MWM Polska 2015-2020 CEL 20.000 MENTORÓW ( mężczyzn i kobiet ) Liderzy projektu MWM - USA będą doradcami MWM

Bardziej szczegółowo

Wędkarskie Mistrzostwa Polski Branży IT

Wędkarskie Mistrzostwa Polski Branży IT OFERTA SPONSORSKA Składamy propozycję sponsorowania Spinningowych Mistrzostw Polski branży IT "JESIENNY SZCZUPAK 2006", odbywających się już III raz w ramach cyklu IT FISH. Impreza odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Warszawie Diagnoza

Wolontariat w Warszawie Diagnoza Wolontariat w Warszawie Diagnoza Kluczowe wynikibadania organizacji i instytucji, wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Maj 2012 Badanie i raport wykonane na zlecenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- Misja Fundacji Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym,

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja i cel konkursu.

I. Organizacja i cel konkursu. KONKURS GRANTOWY ODKRYJ E-WOLONTARIAT REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU I. Organizacja i cel konkursu. 1. Konkurs grantowy Odkryj e-wolontariat organizuje Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej FDS, wraz z Polsko-

Bardziej szczegółowo

System współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii z otoczeniem zewnętrznym. 1 Zasady ogólne

System współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii z otoczeniem zewnętrznym. 1 Zasady ogólne System współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii z otoczeniem zewnętrznym 1 Zasady ogólne 1. Wydział Pedagogiki i Psychologii dba o nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Bardziej szczegółowo