Program Safer Internet w Polsce. - raport z realizacji projektów Awareness i Hotline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Safer Internet w Polsce. - raport z realizacji projektów Awareness i Hotline 2005-2006"

Transkrypt

1 Program Safer Internet w Polsce - raport z realizacji projektów Awareness i Hotline

2 Spis treści Safer Internet Action Plan (SIAP) Safe IT realizacja projektu w latach Konferencje i szkolenia Kampania społeczna Dziecko w Sieci Projekt edukacyjny Sieciaki.pl Imprezy edukacyjne dla dzieci i rodziców Dzień Bezpiecznego Internetu Ogólnopolska Koalicja rzecz Bezpiecznego Internetu (OKBI) Komitet Konsultacyjny Badania Współpraca międzynarodowa Dyżurnet.pl realizacja projektu w latach Plany na lata

3 Szanowni Państwo, Po dwóch latach realizacji w Polsce programu Komisji Europejskiej Safer Internet mamy przyjemność oddać w Państwa ręce raport podsumowujący nasze działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Program Safer Internet powołany został przede wszystkim z myślą o młodych Internautach, dla których nowe media odgrywają coraz większą rolę i którzy często nie są świadomi, jakie zagrożenie może nieść ze sobą połączenie dwóch światów - wirtualnego i rzeczywistego. Ważnym elementem programu Komisji Europejskiej jest również zwalczanie nielegalnych i szkodliwych treści w Internecie. Aby jak najlepiej realizować założenia programu, Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, postanowiły połączyć swoje działania. NASK, jako instytucja, która doprowadziła do przyłączenia Polski do światowej sieci Internet i od początku działa na rzecz poprawy jego bezpieczeństwa oraz FDN, która od lat troszczy się o bezpieczeństwo i prawa dzieci, przyłączyły się w styczniu 2005 roku do europejskiej sieci projektów mających na celu zwiększenie społecznej świadomości w zakresie zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie komunikacyjne. Od 2005 roku działa również Hotline, powołany przez NASK pod nazwą Dyżurnet.pl, przyjmujący zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści obecnych w Internecie. Podczas dwuletniej działalności uzyskaliśmy poparcie polskich instytucji rządowych, w tym: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ponadto: Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Praw Dziecka oraz Komendy Głównej Policji. Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji rządowych oraz pozarządowych Konsorcjum zyskało cennego doradcę - przedstawiciele tych instytucji od początku 2006 roku brali czynny udział w pracach Komitetu Konsultacyjnego powołanego w ramach programu Safer Internet w Polsce. W latach FDN i NASK pod hasłem Bezpieczny Internet zrealizowały cykl 16 konferencji wojewódzkich adresowanych do profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości i policji. Innym ważnym elementem programu była ogólnopolska kampania edukacyjna i medialna Dziecko w Sieci. Lata to również okres aktywnej współpracy międzynarodowej. Uczestnicy programu z całej Europy dzielili się swoją wiedzą, podnosili kompetencje i korzystali wzajemnie ze swoich osiągnięć. Jednym ze wspólnie realizowanych projektów był organizowany corocznie Dzień Bezpiecznego Internetu. Od października 2006 roku Konsorcjum FDN-NASK rozpoczęło realizację kolejnej dwuletniej edycji programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych będziemy mogli liczyć na Państwa przychylność i pomoc. Zachęcamy serdecznie do lektury niniejszego raportu, w którym przedstawiamy najważniejsze działania realizowane w latach w ramach programu Safer Internet w Polsce. Z wyrazami szacunku, Monika Sajkowska Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje Maciej Kozłowski Dyrektor NASK

4 Program Safer Internet Action Plan (SIAP) European Commission Information Society and Media Pierwsze działania przeciw nielegalnym treściom w Sieci Rada Unii Europejskiej podjęła w lipcu 1996 roku, przyjmując plan walki z rasizmem i ksenofobią. W 1997 roku Rada ds. Telekomunikacji przyjęła rezolucję w sprawie szkodliwych lub nielegalnych treści w Internecie. W styczniu 1999 roku Parlament i Rada Europejska zaakceptowały Plan działania w zakresie promocji bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez walkę ze szkodliwymi lub nielegalnymi treściami w globalnych sieciach. Na mocy tego dokumentu uruchomiony został program Safer Internet Action Plan (SIAP), promujący bezpieczne korzystanie z Internetu oraz nowych technik telekomunikacyjnych, włączając w to nową generację telefonów komórkowych, gry on-line, czaty i komunikatory. Pierwotnie program Safer Internet przewidziany był na lata W tym okresie w ramach SIAP dofinansowanych zostało 37 przedsięwzięć. Kolejna edycja programu realizowana w latach pozwoliła na dofinansowanie 52 inicjatyw. Trzecia edycja Safer Internet obejmuje lata Celem programu Safer Internet są kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa użytkowników Internetu. W ramach programu w całej Europie powstają narodowe punkty Awareness, działające na rzecz podnoszenia świadomości Internautów w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania z Sieci. Realizatorzy projektu Awareness z całej Europy zrzeszeni są w sieci INSAFE, której koordynatorem jest organizacja European Schoolnet z Brukseli. Do końca 2006 roku do INSAFE należały organizacje z 25 krajów. (www.saferinternet.org). W ramach programu Safer Internet działają również Hotline y, które przyjmują zgłoszenia o nielegalnych treściach w Internecie. Zespoły Hotline z różnych krajów zrzeszone są w stowarzyszeniu INHOPE. SIAP: Program Safer Internet w Polsce W Polsce program Safer Internet realizowany jest przez Konsorcjum, złożone z Fundacji Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Od stycznia 2005 roku obie organizacje pod nazwą Safe IT realizują projekt Awareness, którego koordynatorem jest FDN. W ramach projektu Safe IT realizowane są kompleksowe działania, które obejmują: Diagnozę zagrożeń związanych z nowymi mediami w Polsce; Edukację dzieci i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu; Podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa w Sieci; Inicjowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Internecie; Promocję Dyżurnetu (polskiego punktu ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie). Od października 2004 roku NASK realizuje w Polsce projekt Hotline. Od stycznia 2005 roku Zespół NIFC Hotline Polska Dyżurnet.pl rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nielegalnych treści w Internecie. SIAP w Polsce: 2

5 Konsorcjum FDN-NASK Fundacja Dzieci Niczyje Fundacja Dzieci Niczyje jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 roku zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy dzieciom krzywdzonym oraz jest organizatorem wielu przedsięwzięć związanych z problematyką krzywdzenia dzieci: konferencji, szkoleń i kampanii społecznych. Od 2003 r. Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje różne inicjatywy mające na celu zmniejszenie skali zagrożeń, których źródłem może być Internet, ukierunkowane zwłaszcza na najmłodszych Internautów. W ramach programu badawczego Fundacji w styczniu 2003 i w październiku 2004 roku zrealizowane zostały badania dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Od lutego 2004 roku Fundacja prowadzi ogólnopolską kampanię Dziecko w Sieci oraz serwis internetowy dla dzieci Sieciaki.pl. Działania FDN na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie realizowane są w ramach programu Akademii Bezpiecznego Internetu. Fundacja prowadzi też liczne szkolenia dla profesjonalistów, dotyczące problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie oraz wydaje publikacje związane z tą problematyką. Więcej informacji: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK jest jednostką badawczo-rozwojową, działającą na rynku polskim od grudnia 1993 roku. NASK jest pionierem polskiego Internetu, a obecnie jednym z wiodących w kraju operatorów teleinformatycznych. W strukturze NASK działa zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów CERT Polska Computer Emergency Response Team. Do zadań zespołu należy rejestracja, obsługa i klasyfikacja zdarzeń naruszających bezpieczeństwo Sieci. Zespół włącza się w międzynarodowe inicjatywy na rzecz podwyższania bezpieczeństwa sieci i systemów IT, m. in. aktywnie współpracuje z europejską agencją ENISA (European Network and Information Security Agency). Doświadczenie i wiedza zespołu stanowią podstawę utworzenia punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie Dyżurnet.pl, który powstał również przy NASK w ramach programu Safer Internet Action Plan. NASK prowadzi krajowy rejestr nazw internetowych w domenie.pl, a także działalność naukową i badawczo-wdrożeniową w dziedzinie teleinformatyki we współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat NASK tworzy zasoby portalu Polska.pl, który stanowi istotne zaplecze informacyjne w realizacji programu Awareness. Portal prezentuje bogate zbiory naszego dziedzictwa narodowego, a także skarby polskiej przyrody. Dla najmłodszych stworzono edukacyjny serwis Strefa Wiedzy. Więcej informacji: 3

6 Safe IT realizacja projektu w latach Szanowni Państwo, O zagrożeniach, z którymi dzieci i młodzież spotykają się w Internecie, mówi się w Polsce od niedawna. Mimo to, w stosunkowo krótkim czasie, tematyka ta została powszechnie uznana za społecznie ważną i wzbudza coraz większe zainteresowanie rodziców, nauczycieli, profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz mediów. Minęły 2 lata odkąd Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa przyłączyły się do grona realizatorów europejskiego programu Safer Internet. Przystępując do programu w 2005 roku wyszliśmy z założenia, że zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa w Internecie możliwe jest, przede wszystkim, na drodze kompleksowych działań edukacyjnych obejmujących nie tylko dzieci, ale także ich rodziców, nauczycieli oraz pracujących z dziećmi profesjonalistów. Wszystkie działania edukacyjne prowadzone przez Konsorcjum FDN-NASK w latach zaplanowane zostały w oparciu o wyniki regularnie przeprowadzanych badań dotyczących zachowań polskich dzieci w Internecie. Opracowany z myślą o najmłodszych serwis internetowy Sieciaki.pl w ciągu dwóch lat zdobył ponad 50 tysięcy użytkowników. Na sieciakowej fabule oparta została ogólnopolska kampania edukacyjna. Bardzo pozytywnym sygnałem jest widoczny wzrost zaangażowania szkół w tematykę bezpieczeństwa dzieci w Internecie, a także coraz większy wkład szkół w organizację obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. W roku ubiegłym z tej okazji zgłoszonych zostało aż 350 lokalnych inicjatyw związanych z propagowaniem idei bezpieczeństwa w Sieci. Naszymi działaniami objęliśmy także dorosłych, odpowiedzialnych za internetową edukację dzieci. W ciągu 2 lat wspólnie z partnerami lokalnymi zorganizowaliśmy 16 konferencji wojewódzkich, adresowanych do szerokiego grona odbiorców: nauczycieli, pedagogów, pracowników wymiaru sprawiedliwości, dostawców usług internetowych i treści oraz przedstawicieli organizacji społecznych i policji. Konferencjom towarzyszyły imprezy plenerowe, które pozwoliły nam dotrzeć z treściami edukacyjnymi bezpośrednio do dzieci. Dzięki entuzjastycznemu zaangażowaniu wolontariuszy ofertę pikników edukacyjnych kontynuowaliśmy przez okres wakacyjny w ramach akcji Sieciaki na wakacjach. W ciągu ostatnich 2 lat prowadziliśmy także intensywne działania medialne, kontynuując rozpoczętą w 2004 roku ogólnopolską kampanię Dziecko w Sieci jedną z pierwszych w Polsce inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych Internautów. W pierwszym etapie kampanii zwracaliśmy uwagę dorosłych na zagrożenia związane z kontaktowaniem się dzieci z obcymi w Sieci, drugi etap, prowadzony w 2006 roku, dotyczył nielegalnych treści, na które mogą się natknąć dzieci, podczas samotnego surfowania w Internecie. Jako uczestnicy europejskiego projektu przez ostatnie dwa lata przekonaliśmy się, że warto korzystać z doświadczeń innych krajów i sprawdzonych przez nich rozwiązań. Przed nami jednak jeszcze długa droga czekają nas nowe wyzwania stawiane m.in. przez coraz to większe możliwości oferowane przez telefonię komórkową oraz rosnącą popularność blogów i społeczności internetowych. Aby sprostać tym nowym wyzwaniom potrzebujemy Państwa pomocy. Dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu nauczycieli, wolontariuszy, organizacji pozarządowych, policji oraz firm komercyjnych w ciągu minionych dwóch lat udało nam się nagłośnić problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie i z sukcesem przeprowadzić szereg akcji edukacyjnych w całym kraju. W kompleksowych działaniach na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych niezwykle ważna była współpraca z Hotline em (Dyżurnet.pl), prowadzonym przez NASK polskim punktem do zgłaszania nielegalnych treści w Sieci. Serdecznie dziękujemy naszym dotychczasowym Partnerom za udzielone wsparcie oraz zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w nasze przyszłe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Agnieszka Wrzesień Koordynator Projektu Projekt Awareness 4

7 Konferencje i szkolenia Jednym z podstawowych celów projektu Awareness w Polsce jest nagłaśnianie problematyki zagrożeń internetowych i podnoszenie kompetencji osób, które pracują z dziećmi lub zajmują się problematyką związaną z przestępczością internetową. W tym celu Konsorcjum FDN-NASK zorganizowało w latach szereg konferencji i szkoleń, adresowanych m.in. do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz dostawców usług internetowych. Pod hasłem Bezpieczny Internet konsorcjum FDN-NASK zorganizowało we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce konferencje poświęcone problematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Konferencje objęte zostały patronatem Ministra Edukacji i Sportu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Nauki i Informatyzacji, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Dziecka, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendy Głównej Policji, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Konferencje składały się z sesji plenarnych i zajęć warsztatowych. Warsztaty dotyczące edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Sieci adresowane były do nauczycieli i pedagogów, natomiast odnoszące się do kwestii związanych ze zwalczaniem niebezpiecznych i nielegalnych treści w Internecie do pracowników wymiaru sprawiedliwości. W 16 konferencjach Bezpieczny Internet udział wzięło prawie 3 tysiące profesjonalistów z całej Polski. Dzięki współpracy organizatorów ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, konferencjom towarzyszyły również wykłady poświęcone prawom konsumenckim użytkowników Internetu. Podczas konferencji Bezpieczny Internet organizowanych w 2006 roku przedstawiciele Związku Producentów Audio Video prezentowali zagadnienia dotyczące poszanowania własności intelektualnej w Sieci. Przy okazji konferencji wojewódzkich organizatorzy, wraz z lokalnymi partnerami, zorganizowali szereg imprez edukacyjnych dla dzieci i rodziców. Główny partner cyklu konferencji: Telekomunikacja Polska SA. Konferencje Bezpieczny Internet w 2005 roku: 3 czerwca 2005 Województwo Mazowieckie Warszawa, Hotel Radisson Patronat: Prezydent m.st Warszawy 20 września 2005 Województwo Świętokrzyskie Kielce, Akademia Świętokrzyska Patronat: Prezydent Miasta Kielc Partnerzy: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Centrum Wolontariatu Konferencja w Warszawie Konferencja w Łodzi Konferencja w Gdańsku 5

8 10 października 2005 Województwo Pomorskie Gdańsk, Dwór Artusa Patronaty: Prezydent Miasta Gdańsk, Prezydent Miasta Gdynia Partner: Eurodesk 18 października 2005 Województwo Dolnośląskie Wrocław, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy Partnerzy: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 3 listopada 2005 Województwo Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz, Hala Sportowo-Widowiskowa Łuczniczka Patronat: Prezydent Miasta Bydgoszczy Konferencje Bezpieczny Internet w 2006 roku: 13 stycznia 2006 Województwo Małopolskie Kraków, Akademia Pedagogiczna w Krakowie Patronaty: Prezydent Miasta Krakowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Partner: Fundacja Turleja 17 stycznia 2006 Województwo Śląskie Katowice, Wyższa Szkoła Technik Informacyjnych w Katowicach Patronaty: Prezydent Miasta Krakowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Partner: Fundacja Turleja 2 marca 2006 Województwo Podkarpackie Rzeszów, Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki Patronaty: Prezydent Miasta Rzeszowa, Marszałek Województwa Podkarpackiego Partner: Fundacja Turleja 30 marca 2006 Województwo Zachodniopomorskie Szczecin, Uniwersytet Szczeciński Patronaty: Prezydent Miasta Szczecina, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Partner: Fundacja Turleja 24 kwietnia 2006 Województwo Lubelskie Lublin, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji Partnerzy: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. W. Fijałkowskiego, Doradcy metodyczni dla nauczycieli Miasta Lublina, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi 23 maja 2006 Województwo Łódzkie Łódź, Urząd M.st. Łodzi Patronaty: Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego Partner: Regionalne Centrum Polityki Społecznej 6

9 12 czerwca 2006 Województwo Opolskie Opole, Wyższe Seminarium Duchowne Patronaty: Prezydent Miasta Opola, Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski Kurator Oświaty Partnerzy: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Wyższe Seminarium Duchowne, Publiczne Gimnazjum nr 4 w Opolu 29 września 2006 Województwo Podlaskie Białystok, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Patronaty: Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewoda Podlaski Partner: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 27 października 2006 Województwo Wielkopolskie Poznań, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Patronaty: Prezydent Miasta Poznania, Wojewoda Wielkopolski Partner: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 15 listopada 2006 Województwo Warmińsko-Mazurskie Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Patronaty: Prezydent Miasta Olsztyna, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Partner: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 5 grudnia 2006 Województwo Lubuskie Gorzów Wielkopolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Patronat: Wojewoda Lubuski Partner: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Ponadto, realizatorzy projektu Awareness w Polsce prezentowali projekt i prowadzili zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie podczas wielu szkoleń oraz konferencji, m.in.: Dziecko Krzywdzone warsztaty dla policjantów Legionowo, cyklicznie prowadzone szkolenia Problem wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie - zajęcia dla studentów prawa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 23 maja 2005 Zwalczanie pornografii dziecięcej w Internecie szkolenie dla policjantów Szczytno, Wyższa Szkoła Policji, 8 lutego 2006 Konferencja Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych Mrozy, maja 2006 Ogólnopolska konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, października 2005, listopada 2006 X Konferencja z cyklu SECURE propagująca wiedzę na temat bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, Warszawa, października 2006 Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczne aspekty Internetu Warszawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 8-10 grudnia 2006 Materiały dla uczestników konferencji Bezpieczny Internet 7

10 Kampania społeczna Dziecko w Sieci Kampania społeczna Dziecko w Sieci zainicjowana została w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje. Podstawowym jej celem było zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z obecnością pedofilów w Sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Część medialną kampanii zrealizowano pod hasłem Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. W latach kampania realizowana była w ramach projektu Safe IT. Głównym partnerem działań realizowanych w toku kampanii była Fundacja Grupy TP. Patronat nad Kampanią objął Minister Edukacji Narodowej i Sportu. W roku 2005 kampania koncentrowała się na działaniach edukacyjnych realizowanych w całej Polsce przez nauczycieli i wolontariuszy wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz ich rodziców. Na potrzeby kampanii przygotowane zostały scenariusze zajęć dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Ich treść nawiązywała do fabuły edukacyjnego projektu internetowego dla dzieci Scenariusze wraz z szerokim opisem dotyczącym problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie i wskazówkami dotyczącymi realizacji zajęć zostały wydane w formie podręcznika we wrześniu Od tego czasu nauczyciele mogli je zamawiać na stronie kampanii Scenariusze zajeć edukacyjnych Do końca 2006 roku organizatorzy rozdystrybuowali ponad scenariuszy zajęć edukacyjnych. Ich elektroniczna wersja jest dostępna również w formacie PDF na stronie Do końca 2006 roku organizatorom kampanii Dziecko w Sieci zgłoszono realizację zajęć edukacyjnych wśród ponad 70 tysięcy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz blisko 17 tysięcy rodziców. W ramach kampanii wydrukowane zostały również wysokonakładowe materiały edukacyjne dla dzieci i rodziców. Otrzymywali je wszyscy uczestnicy zajęć oraz uczestnicy imprez edukacyjnych. Ulotka dla dzieci Laptop Nakład: 70 tys. Plakat Dziecko w Sieci Nakład: 800 sztuk Seria naklejek Sieciaki.pl Nakład: 200 tys. Plakat Poznaj bezpieczny Internet Nakład: 5 tys. 8 Seria naklejek Sieciakowe zasady Nakład: 40 tys. Ulotka 10 rad dla rodziców Nakład: 120 tys.

11 Dzięki wsparciu kampanii przez muzyków hip-hopowych w 2005 roku powstały dwa utwory muzyczne promujące zasady bezpiecznego korzystania z Internetu: Sieciaki (Numer RAZ, DJ Zero) oraz Lubicie Internet? (Arty, S.A.J.A., Kolso), które emitowane były w kilkunastu lokalnych i ogólnopolskich rozgłośniach radiowych. W sierpniu i wrześniu 2005 roku teledysk do utworu Sieciaki emitowany był w stacjach telewizyjnych: TVP1, TVP3, Jetix oraz Jetix Play. W wrześniu 2006 roku pod hasłem Internet to okno na świat. Cały świat ruszył II etap kampanii medialnej Dziecko w Sieci, którego celem było zwrócenie uwagi dorosłych na niebezpieczne treści, na jakie mogą natrafić ich dzieci podczas samotnego korzystania z Internetu (pornografia, sceny drastyczne, ksenofobia, rasizm). Kampania przygotowana została we współpracy z agencją McCann Erickson. Obok przekazów dla dorosłych, dostępu dzieci do niebezpiecznych treści w Internecie, w ramach kampanii przygotowane zostały również reklamy dla najmłodszych. Hasło Na niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi przypominać im miało o zasadach bezpieczeństwa w kontaktach on-line. Inauguracja kampanii konferencja prasowa w warszawskim klubie On-Off Konferencja prasowa poświęcona kampanii medialnej i premierowy pokaz reklam odbył się 26 września 2006 r. w warszawskim klubie On-Off. Reklamy prasowe W ramach kampanii przygotowane zostały trzy spoty telewizyjne, dwa spoty radiowe, reklama prasowa (3 projekty) oraz reklama zewnętrzna (citylight). Do akcji włączyło się 8 stacji telewizyjnych (w tym wszystkie kanały telewizji publicznej, 22 rozgłośnie radiowe, 16 dzienników i magazynów. Reklama zewnętrzna prezentowana była w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Toruniu. Jeden ze spotów radiowych, przestrzegający przed treściami rasistowskimi publikowanymi w Internecie, otrzymał prestiżowe wyróżnienie w kategorii reklama społeczna, podczas festiwalu reklamy Złote Orły. Reklamy prezentowane były w mediach do końca 2006 roku. Klatki ze spotu Wojna Klatki ze spotu Prostytutka Klatki ze spotu dla dzieci 9

12 Projekt edukacyjny dla dzieci Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 przez Fundację Dzieci Niczyje. Podstawowymi elementami projektu jest serwis internetowy wraz z aplikacją pulpitową, którą zarejestrowani użytkownicy strony instalują na swoim komputerze. W ramach projektu organizowane są również spotkania z dziećmi, imprezy plenerowe, koncerty, zajęcia edukacyjne. Przygotowywane są filmy, piosenki i materiały multimedialne. Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim: edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, edukację w zakresie posługiwania się Internetem, promocję bezpiecznych zastosowań Sieci, certyfikowanie i promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych. Serwis Sieciaki.pl Projekt Sieciaki.pl powstał z myślą o 9-15-latkach, ale rejestrują się w nim również młodsze dzieci i starsza młodzież. Fabuła projektu opiera się na postaciach Sieciaków, czyli dzieci znających zasady bezpiecznego korzystania z Sieci i zwalczających w niej zło, którego uosobieniem są czarne stworki - Sieciuchy. Podstawowym zadaniem wyposażonych w specjalne zdolności Sieciaków jest propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego, efektywnego i konstruktywnego korzystania z Internetu. Atrakcyjne dla dzieci postaci mają zachęcić uczestników programu do zostania Sieciakiem. Dzieci pomagają NetRobiemu robotowi stworzonemu do walki z Sieciuchami. Robot przesyła dzieciom komunikaty, zamieszcza zadania i sprawuje opiekę nad zespołem Sieciaków oraz nad wszystkimi dziećmi, które chcą nimi zostać. Robot ma możliwość komunikowania się z Sieciakami, dzięki czemu pomaga bohaterom projektu w ich walce z internetowym złem, a wszystkim użytkownikom serwisu Sieciaki.pl przekazuje rady i zadania związane z bezpiecznym korzystaniem z Sieci. Do końca 2006 roku w internetowym serwisie zarejestrowało się dzieci. Witryna odwiedzona została ponad 4 mln razy. Administratorzy serwisu wysłali do dzieci 755 wiadomości i 112 porad. Zorganizowano 76 konkursów. W latach serwis Sieciaki.pl udzielał patronatu konkursom i imprezom dziecięcym, m.in.: 8 festiwal Mały Jaś, Yach Film 2005, Ogólnopolski konkurs Telekomunikacji Polskiej OK Internet, Konkurs plastyczny Akademia Jetix 2005, 9 festiwal Mały Jaś, Yach Film 2006, 37 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Pentel. Na potrzeby projektu w 2006 roku przygotowane zostały trzy odcinki kreskówki pt.: Sieciaki oraz utwory muzyczne Sieciaki na wakacjach (Mamma Selita) oraz Ruszamy w misję (W dobrym Świecie). Filmy i piosenki emitowane były w mediach oraz podczas imprez edukacyjnych dla dzieci. Kadry z kreskówki Sieciaki Główny Partner Partnerzy: Cartoon Networks, Cyber Mycha, Gemius S.A., IM Partner, Jetix, Komputerowa Gratka, Kumpel, NASK, Victor Junior 10

13 Od lipca do sierpnia 2006 w ramach projektu Sieciaki.pl zrealizowana została kampania edukacyjna Sieciaki na Wakacjach, w ramach której grupa pracowników i wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje przeprowadziła serię 17 pikników edukacyjnych w popularnych miejscowościach wypoczynkowych nad morzem na Mazurach oraz w górach. Głównym Partnerem kampanii była Fundacja Grupy TP. Inauguracja akcji odbyła się na Polu Mokotowskim w Warszawie. W imprezach Sieciaki na Wakacjach udział wzięło ponad 5 tysięcy dzieci. Kampania Sieciaki na Wakacjach zakończyła się wystawą fotografii z pikników, którą można było oglądać w warszawskiej Galerii Jabłkowskich od 20 sierpnia do końca września 2006 r. 30 czerwca 2006, Warszawa 4 lipca 2006, Władysławowo 9 sierpnia 2006, Karpacz 26 lipca 2006, Giżycko 7 lipca 2006, Ustka 4 lipca 2006, Władysławowo 5 lipca 2006, Jastrzębia Góra 11

14 Imprezy edukacyjne dla dzieci i rodziców Imprezy edukacyjne, organizowane w ramach projektu, dają organizatorom możliwość bezpośredniego dotarcia z treściami dotyczącymi bezpieczeństwa w Sieci do dzieci i młodzieży. Ich uczestnicy biorą udział w konkursach i zabawach dotyczących Internetu oraz prezentacjach na temat bezpieczeństwa w Sieci, korzystają z kawiarenki internetowej, otrzymują materiały edukacyjne i nagrody ufundowane przez sponsorów. Imprezy takie towarzyszyły konferencjom Bezpieczny Internet. Konsorcjum FDN-NASK przyjmowało również zaproszenia do uczestnictwa w dużych imprezach plenerowych dla dzieci. Były to m.in.: Piknik Internatów, Warszawa, Park Agrykola, 4 czerwca 2005 Lato w mieście, Warszawa, Pole Mokotowskie, 30 czerwca 2005 Internetowe pożegnanie lata, Integracyjny Ogród Zabaw i Sportu w Sochaczewie, 27 sierpnia 2005 Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS, Warszawa, Pole Mokotowskie, 3 czerwca 2006 Piknik Rodzinny Bądź Bezpieczny w Mieście, Urząd m.st Warszawy, Komenda Stołeczna Policji, Warszawa, 9-10 września września 2006 roku konsorcjum FDN-NASK, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Warszawa Praga Południe i lokalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zorganizowało w warszawskim Parku Skaryszewskim rodzinny piknik internetowy Sieciaki na Pradze. W imprezie udział wzięło ponad 1500 osób. Na scenie przez cały dzień występowały zespoły muzyczne, organizowane Plakat edukacyjny były konkursy i zabawy, dotyczące bezpieczeństwa w Sieci. Inauguracja kampanii Sieciaki na Pradze 12 Piknik zainaugurował kampanię edukacyjną Sieciaki na Pradze, w ramach której wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych warszawskiej dzielnicy Praga Południe uczestniczą w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w Sieci (programem objętych zostało ponad 12 tys. dzieci)

15 Dzień Bezpiecznego Internetu Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z zasobów internetowych. Organizacja DBI jest jednym z zadań narodowych realizatorów programu Safer Internet. W dniu 8 lutego 2005 roku po raz pierwszy Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był również w Polsce. Z tej okazji pod adresem opublikowany został serwis internetowy, w którym zaprezentowana została idea DBI oraz sposoby włączenia się w jego obchody. Organizatorzy zachęcali w nim m.in. lokalne organizacje społeczne, szkoły, domy kultury, władze lokalne, właścicieli kawiarni internetowych do realizacji przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa w Sieci. W serwisie udostępniono również materiały pomocnicze dla lokalnych organizatorów Dnia Bezpiecznego Internetu. Promocji strony obok komunikatów w tradycyjnych mediach towarzyszyła intensywna kampania w Internecie (pop-up kampanijny zanotował ponad 3 miliony wyświetleń). Z okazji DBI 2005 Fundacja Dzieci Niczyje wraz z NASK przygotowały konferencję poświęconą bezpieczeństwu najmłodszych w Sieci. Liczne relacje medialne z konferencji przyczyniły się do powodzenia inicjatywy. W ramach DBI 2005 w całej Polsce zrealizowano ponad 200 inicjatyw lokalnych. Przy okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2005 ogłoszony został europejski konkurs na opowiadanie o bezpieczeństwie w Sieci. Główną nagrodą w każdym z krajów biorących udział w konkursie był wyjazd jednego z finalistów wraz z opiekunem do Paryża i wycieczka do Disneylandu. Spośród 185 nadesłanych prac jury w Polsce wyłoniło 6 finalistów, którzy uczestniczyli w uroczystości rozdania nagród, zorganizowanej 25 października 2005 w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, podczas ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce praw dzieci. Główną nagrodę wygrała Ania Pieśnin (11 lat) za pracę Moja podróż. Ania wraz z tatą uczestniczyła w oficjalnym rozstrzygnięciu konkursu w Paryżu (8-11 grudnia 2005 r.). W 2006 roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 7 lutego. Od początku roku informacje o DBI 2006 publikowane były w serwisie Podobnie jak rok wcześniej, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zorganizowana została konferencja dla mediów i partnerów programu Safer Internet w Polsce, podczas której zaprezentowane zostały osiągnięcia projektu i plany na rok Gośćmi specjalnymi konferencji byli Terry Jones i Paul Griffiths z National Crime Squad UK. Specjaliści brytyjscy zaprezentowali uczestnikom konferencji system przeciwdziałania pedofilii w Sieci w Wielkiej Brytanii, a dzień później przeprowadzili w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie szkolenie dla 60 policjantów z komend wojewódzkich z terenu całej Polski. W ramach DBI 2006 promowano ideę lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa w Sieci. Inicjatywy takie realizowane były od początku stycznia do końca lutego Szczegółowe opisy tych działań zamieszczane były w serwisie internetowym Dnia Bezpiecznego Internetu. W ramach DBI 2006 w całej Polsce zrealizowano blisko 400 inicjatyw lokalnych. Partnerzy DBI : Konferencja DBI 8 lutego 2005 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Ambasada Brytyjska Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Gemius S.A. Polski Portal Edukacyjny Interklasa Rzecznik Ochrony Praw Dziecka Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Telekomunikacja Polska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inni. Konferencja DBI 7 lutego 2006, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Paul Griffiths z National Crime Squad UK, Konferencja DBI 7 lutego

16 Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpiecznego Internetu (OKBI) Główne cele Koalicji to: Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpiecznego Internetu jest platformą współpracy instytucji rządowych, pozarządowych, szkół i innych placówek oświatowych oraz firm komercyjnych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Powstanie OKBI ogłoszone zostało podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 7 lutego 2006 roku. Podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń w Internecie; Wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa w Internecie; Nagłaśnianie problemów związanych z zagrożeniami internetowymi; Współpraca przy realizacji inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa Internautów; Dystrybucja informacji o działaniach podejmowanych w Polsce i Europie w ramach programu Safer Internet. Informacje dotyczące OKBI oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Członkowie OKBI mają możliwość promowania swoich inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w Sieci, są zapraszani na konferencje i szkolenia specjalistyczne organizowane w ramach projektu, otrzymują comiesięczny biuletyn informacyjny oraz mają dostęp do forum dyskusyjnego. Do końca 2006 roku Koalicja liczyła 127 członków; w zdecydowanej większości były to szkoły, ale również przedstawiciele mediów i firm komercyjnych. Komitet Konsultacyjny Komitet Konsultacyjny został powołany w styczniu 2006 roku jako ciało doradcze, wspierające realizację programu Safer Internet w Polsce. Do zadań Komitetu należy pomoc w planowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa w Internecie, ocena realizacji projektów Awareness i Hotline, oraz pomoc w optymalizacji działań. Ponadto członkowie Komitetu aktywnie uczestniczą w wybranych elementach obu projektów. W roku 2006 odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego. Oprócz realizatorów programu Safer Internet, czyli Fundacji Dzieci Niczyje i NASKu, w pracach Komitetu brali udział przedstawiciele następujących instytucji i organizacji: Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Producentów Audio-Video. 14

17 Badania W ramach programu Safer Internet w Polsce Fundacja Dzieci Niczyje wraz z agencją Gemius S.A. dwukrotnie przeprowadziły badania dotyczące zachowań dzieci w Internecie. Respondentami badań prowadzonych online były dzieci w wieku lat. Część pytań badawczych adresowana była również do rodziców młodych Internautów. Wyniki badań posłużyły m.in. do planowania programów edukacyjnych i kampanii medialnych oraz dały możliwość ewaluacji prowadzonych projektów. Pierwsze badania przeprowadzone zostały styczniu 2006 roku i dotyczyły ryzykownych zachowań dzieci w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów online i spotkań z osobami poznanymi w Sieci (N=1779 dzieci, N=687 rodziców). Badania wykazały m.in., że zdecydowana większość młodych Internautów otrzymuje propozycje spotkań od osób poznanych w Sieci (68%) i często z nich korzysta (44,6%) nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa. Badania pokazały również, że blisko 30% rodziców nie potrafi wskazać na jakiekolwiek zagrożenia dla dzieci w Internecie! 26% 20% 32% 16% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 56% 19% 17% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wyniki tego badania posłużyły m.in. do weryfikacji założeń edukacyjnej części kampanii Dziecko w Sieci i zwrócenia większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa w przypadku spotkań dzieci z internetowymi znajomymi. 15

18 Drugi projekt badawczy przeprowadzony we wrześniu 2006 roku poświęcony został problemowi niebezpiecznych treści w Sieci (N=2559 dzieci). Badania pokazały bardzo częste kontakty młodych Internautów z pornografią i erotyką oraz brutalnymi treściami w Internecie. Zdecydowana większość respondentów deklarowała, że były to kontakty przypadkowe. 100% 20% 8% 5% 80% 37% 7% 16% 60% 11% 24% 40% 23% 66% 39% 20% 18% 0% 11% 9% 6% Temat badań nawiązywał do problematyki podejmowanej w toku II etapu kampanii medialnej Dziecko w Sieci, prowadzonej pod hasłem Internet to okno na świat. Cały świat. Wyniki badań zaprezentowane zostały po raz pierwszy podczas konferencji prasowej inaugurującej kampanię. 16

19 Współpraca międzynarodowa W ramach programu Safer Internet FDN i NASK aktywnie współpracują z wieloma organizacjami realizującymi podobne projekty w innych krajach europejskich. Narodowi realizatorzy projektu Awareness z całej Europy zrzeszeni są w sieci INSAFE, której koordynatorem jest organizacja European Schoolnet z Brukseli. Do końca 2006 roku do sieci INSAFE należały organizacje z 25 krajów. W latach członkowie Konsorcjum FDN-NASK uczestniczyli w szeregu szkoleń, podczas których dzielili się doświadczeniami i korzystali z osiągnięć i wiedzy organizacji z innych państw. W czerwcu 2005 roku przy okazji I wojewódzkiej konferencji Bezpieczny Internet w Warszawie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszonych w INSAFE. Część ekspertów zagranicznych prowadziła zajęcia dla uczestników konferencji Bezpieczny Internet. Polski projekt był wielokrotnie prezentowany podczas wielu międzynarodowych konferencji i spotkań, m.in.: How to organize social campaign on the prevention of child abuse - seminar for professionals from Eastern Europe Warszawa, 6 marca 2005 Seminar Working Group for Cooperation on Children at Risk (WGCC) in the Baltic Sea States Warszawa, 17 marca 2005 X ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect Berlin, Niemcy, 11 września 2005 Protecting children on-line an EU and Virtual Global Taskforce conference Belfast, Wielka Brytania, listopada 2005 The International Forum Baltic IT&T 2005: ebaltics Ryga, Łotwa, 6-9 kwietnia 2006 European Commission Info Day Tallin, Estonia, 12 maja 2006 EC Safer Internet Forum Luksemburg, 22 czerwca 2006 LMK MedienColloquium 2006 Mainz, Niemcy, 29 czerwca 2006 XV ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect York, Wielka Brytania, 3-6 września 2006 Child Pornography Focus Group: Slovenia, Croatia, Czech Republic, Slovakia Ljubljana, Słowenia, września 2006 Pan-European Forum on Human Rights in the Information Society: Empowering children and young people Erewań, Armenia, 5-6 października 2006 LMK MedienColloquium, Mainz, Niemcy, czerwiec 2006 Szkolenie dla uczestnikow projektu Awareness, Amsterdam, marzec 2006 Polski Awarenode współpracuje także z organizacjami z krajów Europy Środkowo-wschodniej, które dopiero rozpoczynają działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Badania autorstwa Fundacji Dzieci Niczyje przeprowadzone zostały w Bułgarii i Czechach. W 2006 roku w Bułgarii z powodzeniem została przeprowadzona kampania medialna Dziecko w Sieci. Plakaty z kampanii Dziecko w Sieci w Bulgarii 17

20 Dyżurnet.pl realizacja projektu w latach W ostatnich latach w ogromnym tempie wzrosła popularność Internetu. Korzystanie z Sieci stało się nieodłącznym elementem pracy i życia codziennego. Niestety za tym imponującym rozwojem często nie nadążają mechanizmy kontroli oraz świadomość istniejących zagrożeń. Wśród najpoważniejszych z nich należy wymienić nie tylko niebezpieczeństwa technologiczne, ale przede wszystkim niebezpieczne treści, na które coraz łatwiej można natrafić korzystając z Sieci. Coraz większym problemem jest niekontrolowany dostęp dzieci do tego typu materiałów. Z najnowszych badań prowadzonych w ramach programu Safer Internet w Polsce wynika, że zdecydowana większość dzieci, często wbrew swojej woli, trafia w Internecie na pornografię oraz brutalne sceny przemocy. Globalnym problemem, aktualnym również w naszym kraju jest też ciągły rozwój rynku pornografii dziecięcej. Zespół Dyżurnet.pl od stycznia 2005 roku i jest ważnym elementem narodowego i europejskiego systemu bezpieczeństwa w Sieci. Współpracujemy z policją, krajowymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi. Dzięki tym kontaktom oraz promocji naszej działalności otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń nielegalnych treści od Internautów, dzięki czemu możemy podejmować coraz skuteczniejsze działania na rzecz bezpieczeństwa w Sieci. Marek Dudek Koordynator Projektu Dyżurnet.pl Dyżurnet.pl jest polskim punktem kontaktowym ds. zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści w Internecie. Hotline powstał w ramach europejskiego programu Safer Internet. Działa w strukturze Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej od końca 2004 roku i był pierwszym tego typu zespołem w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Od lutego 2006 jest również członkiem organizacji INHOPE, zrzeszającej wszystkie światowe punkty Hotline. Dyżurnet.pl podejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników Internetu. Współpracuje z polskim wymiarem sprawiedliwości oraz podobnymi zespołami w Europie i na świecie. Jego zadaniem nie jest wyszukiwanie nielegalnych treści, lecz przyjmowanie zgłoszeń od Internautów. Zespół reaguje na sygnały o wykorzystywaniu Internetu do celów niezgodnych z prawem (pornografia dziecięca, pedofilia, treści rasistowskie i ksenofobiczne). W latach zespół Dyżurnet.pl przyjął 3692 zgłoszeń, z czego 1049 zakwalifikował do dalszej procedury. 810 zgłoszeń dotyczyło pornografii dziecięcej, 68 rasizmu i ksenofobii a pozostałych 169 zgłoszeń dotyczyło głównie twardej pornografii, erotyki dziecięcej, narkotyków, przemocy wobec dzieci, treści promujących pedofilię. Do policji przekazano 501 incydentów, 486 przesłano do innych Hotline ów. Część spraw udało się rozwiązać w kontakcie z dostawcami treści i usług internetowych. 18

21 W ciągu dwóch lat działalności zespół prowadził szereg szkoleń, podczas których spotykał się z policją, przedstawicielami prokuratury i wymiaru sprawiedliwości w celu wypracowania skutecznych zasad współpracy i procedury postępowania ze zgłoszeniami dotyczącymi nielegalnych treści w Internecie. Część szkoleń prowadzonych przez pracowników polskiego Hotline u odbyła się w ramach wojewódzkich konferencji Bezpieczny Internet realizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje i NASK w całym kraju. Pracownicy projektu Dyżurnet.pl prowadzili też zajęcia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Łącznie w latach pracownicy Dyżurnet.pl przeszkolili ponad 1000 profesjonalistów z całej Polski. Pracownicy polskiego Hotline u brali również udział jako eksperci w wielu konferencjach o tematyce społecznej, m.in. w: Konferencji Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach ( r.) III Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc Dzieciom ofiarom przestępstw ( r.) Spotkaniu w Centrum Służby Rodzinie ( r.) w Łodzi. W latach zespół odbył 11 spotkań z krajowymi dostawcami treści oraz usług internetowych oraz brał udział w szeregu międzynarodowych szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie INHOPE (Helsinki, Dublin, Ateny, Warszawa). 19

22 Plany na lata W latach Konsorcjum FDN-NASK pod nazwą Saferinternet.pl realizuje koleją edycję programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Wśród planowanych działań znajdą się m.in.: Międzynarodowe konferencje Bezpieczny Internet Konsorcjum FDN-NASK we współpracy z zagranicznymi partnerami zorganizuje 2 międzynarodowe konferencje, poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci w Internecie. Do udziału w konferencjach zaproszeni zostaną m.in. nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, przedstawiciele policji i instytucji wymiaru sprawiedliwości. Dzień Bezpiecznego Internetu W latach 2007 i 2008 po raz kolejny zorganizowane zostaną ogólnopolskie obchody DBI. Kampania edukacyjna Kontynuowane będą działania edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Przygotowane zostaną moduły e-learningowe dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz kampania społeczna adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badania Konsorcjum FDN-NASK kontynuować będzie badania dotyczące zachowań dzieci i młodzieży w Internecie. Ponadto przeprowadzone zostaną ogólnopolskie badania poziomu bezpieczeństwa kawiarenek internetowych oraz testy programów filtrujących. Hotline Powołany w ramach NASK zespół Dyżurnet.pl kontynuował będzie działania na rzecz zwalczania nielegalnych treści w Internecie. W celu promocji Hotline u przeprowadzona zostanie kampania medialna. Helpline Pod nazwą Helpline.org.pl Fundacja Dzieci Niczyje świadczyć będzie porady dotyczące niepokojących zjawisk w Internecie dla dzieci, rodziców i profesjonalistów. Sieciaki.pl Fundacja Dzieci Niczyje kontynuować będzie projekt Sieciaki.pl poświęcony edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Planowany jest rozwój serwisu internetowego kolejne edycje kampanii Sieciaki na wakacjach oraz inne działania edukacyjne i medialne. 20

23 Kontakt Projekt Awareness Agnieszka Wrzesień Koordynator Projektu Anna Rywczyńska Kierownik Projektu w NASK Hotline Dyżurnet.pl Marek Dudek Kierownik Projektu Katarzyna Fenik Koordynator projektu Helpline.org.pl Agnieszka Ficak Webmaster Monika Konopka Specjalista ds. Projektów Unijnych Karol Kurowski Koordynator Serwisów Internetowych Anna Maj Specjalista ds. Public Relation Małgorzata Piasecka Redaktor serwisu Sieciaki.pl Julia Pietkiewicz Koordynator kampanii edukacyjnej Andrzej Piękoś Asystent programowy Alicja Puchała Konsultant Helpline.org.pl Piotr Sajkowski Koordynator ds. eventów Marcin Sołodki Koordynator projektu Sieciaki.pl Łukasz Wojtasik Koordynator kampanii Dziecko w Sieci

24

Europejski Program Safer Internet w Polsce. Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl

Europejski Program Safer Internet w Polsce. Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl Europejski Program Safer Internet w Polsce Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl Program Komisji Europejskiej Safer Internet Uświadamianie najmłodszych oraz rodziców,

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet W ramach Polskiego Centrum Programu realizowane są 3 projekty: Program Komisji Europejskiej został uruchomiony w 1999 r. i ma na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W SIECI Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW

ZAGROŻENIA W SIECI Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska w

Bardziej szczegółowo

Safe IT. Roczny raport z działalności polskiego punktu Awareness powołanego w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Action Plan

Safe IT. Roczny raport z działalności polskiego punktu Awareness powołanego w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Action Plan Safe IT Roczny raport z działalności polskiego punktu Awareness powołanego w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Action Plan 2005 Spis Treści Safer Internet Action Plan (SIAP)...........................

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet Główny Partner: Polskie Centrum Programu powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt Awareness w Polsce Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce Agnieszka Wrzesień - Fundacja Dzieci Niczyje Anna Rywczyńska Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa W lawinowym

Bardziej szczegółowo

Opole, 25 maja 2006 r.

Opole, 25 maja 2006 r. Opole, 25 maja 2006 r. Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, psycholodzy, pedagodzy i terapeuci uzależnień, katecheci i osoby duchowne związane z wychowaniem dzieci,

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet Główny Partner: Polskie Centrum Programu powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt Awareness w Polsce Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce Agnieszka Wrzesień Koordynator Projektu Fundacja Dzieci Niczyje awrzesien@fdn.pl Anna Rywczyńska Kierownik

Bardziej szczegółowo

Internet Action Plan w Polsce

Internet Action Plan w Polsce Projekt Dyżurnet.pl - realizacja programu Safer Internet Action Plan w Polsce Marek Dudek NIFC Hotline Polska Dyżurnet.pl SECURE 2006 Warszawa 18.10.2006 3 Jak to się stało Safer Internet Action Plan struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. Warszawa, 20 lutego 2008 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. We wrześniu 2008 r. kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Stop cyberprzemocy propozycja zajęć edukacyjnych

Stop cyberprzemocy propozycja zajęć edukacyjnych Stop cyberprzemocy propozycja zajęć edukacyjnych Łukasz Wojtasik Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia najmłodszym, na czym polega ten problem i jakie może mieć konsekwencje zarówno dla ofiary

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Gala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny Fundacja Kierowca Bezpieczny została założona w marcu 2004 r. przez znanego i utytułowanego

Bardziej szczegółowo

STOP CYBERPRZEMOCY! Dziecko w Sieci Fundację Dzieci Niczyje

STOP CYBERPRZEMOCY! Dziecko w Sieci Fundację Dzieci Niczyje STOP CYBERPRZEMOCY! Prezentacja opracowana przez Dorotę Socha pedagoga Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w oparciu o materiały merytoryczne kampanii Dziecko w Sieci

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet Raport 2005-2010

Polskie Centrum Programu Safer Internet Raport 2005-2010 Polskie Centrum Programu Safer Internet Raport 2005-2010 Główny Partner Polskie Centrum Polskie Centrum Programu Safer Internet Programu Safer Internet 5 lat Polskiego Centrum Programu Safer Internet Po

Bardziej szczegółowo

Główny Partner: Fundacja Grupy TP Partnerzy: Gemius, IM Partners, Jetix, NASK

Główny Partner: Fundacja Grupy TP Partnerzy: Gemius, IM Partners, Jetix, NASK Inauguracja akcji odbyła się na Polu Mokotowskim w Warszawie. W imprezach Sieciaki na wakacjach udział wzięło ponad 5 tys. dzieci. Kampania zakończyła się wystawą fotografii z pikników, którą można było

Bardziej szczegółowo

Program Safer Internet w Polsce

Program Safer Internet w Polsce European Commission Information Society and Media Program Safer Internet w Polsce Raport roczny z realizacji projektów Awareness, Helpline i Hotline 1 stycznia - 31 grudnia 2007 www.saferinternet.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli Anna Dudkowska

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców 2-4 września Cele reformy 2014 wprowadzonej Forum Ekonomiczne 1 września 2012 w Krynicy r. organizacja panelu poświęconego

Bardziej szczegółowo

W trosce o nowe pokolenia

W trosce o nowe pokolenia Dziękujemy W trosce o nowe pokolenia Działania Fundacji Grupy TP wspierające edukację dzieci i młodzieŝy Warszawa, 16 października 2007 r. 1 Fundacja Grupy TP Misja innowacyjne działania na rzecz rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Śniadanie Daje Moc. Ogólnopolski program edukacyjny

Śniadanie Daje Moc. Ogólnopolski program edukacyjny Śniadanie Daje Moc Ogólnopolski program edukacyjny Warszawa, 1.04.2013 Śniadanie Daje Moc O programie Program edukacyjny Śniadanie Daje Moc Organizator Partnerstwo dla Zdrowia Czas I semestr roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie (2004). Penalizacja

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

Projekt Safer Internet jako element edukacji w nowoczesnej szkole.

Projekt Safer Internet jako element edukacji w nowoczesnej szkole. Projekt Safer Internet jako element edukacji w nowoczesnej szkole. dr Marek Dudek - Dyżurnet.pl / NASK Katowice, dnia 6 marca 2012 r. Polskie Centrum Programu Safer Internet SAFERINTERNET.PL HELPLINE.ORG.PL

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020

Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020 1 Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020 Strategia MWM Polska 2015-2020 CEL 20.000 MENTORÓW ( mężczyzn i kobiet ) Liderzy projektu MWM - USA będą doradcami MWM

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy. Tytuł prezentacji. Podtytuł WIEDZA I TECHNOLOGIA

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy. Tytuł prezentacji. Podtytuł WIEDZA I TECHNOLOGIA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy WIEDZA I TECHNOLOGIA Dzieci i młodzież w Internecie - zagrożenia, wyzwania. Anna Rywczyńska, NASK Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet

Bardziej szczegółowo

Julia Gursztyn NASK Julia.Gursztyn@nask.pl

Julia Gursztyn NASK Julia.Gursztyn@nask.pl Julia Gursztyn NASK Julia.Gursztyn@nask.pl Akcja jest inicjatywąnaukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej realizującej wspólnie z FundacjąDzieci Niczyje program Komisji Europejskiej Safer Internet w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Sportowa Polska 2010

Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 to cykl dwudniowych konferencji organizowanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ośmiu największych miastach Polski, wybranych ze względu na położenie

Bardziej szczegółowo

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia: SZKOLENIE CENTRALNE PN. PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ REALIZOWANE W RAMACH PLANU SZKOLEŃ CENTRALNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ NA 2014 R. Zapraszamy do udziału w szkoleniu centralnym pn.

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie 1) Zagrożenia w Sieci są zdefiniowane i można je rozpoznać. 2) Istnieje wsparcie instytucji pomocowych. 3)

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Targów 7 czerwca 2017 r.

Światowy Dzień Targów 7 czerwca 2017 r. Światowy Dzień Targów 7 czerwca 2017 r. Dziś 7 lipca. Dokładnie w miesiąc po dacie Światowego Dnia Targów 2017 podsumowujemy działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jej Członków i Partnerów w ramach

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Raport FDN 2012. lunamarina - Fotolia.com

Raport FDN 2012. lunamarina - Fotolia.com Raport FDN 2012 lunamarina - Fotolia.com Katowicka Biuro Fundacji Dzieci Niczyje ul. Katowicka 31 03-932 Warszawa tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14 fdn@fdn.pl Walecznych Praskie Centrum Dziecka i Rodziny

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: Niebezpieczne treści

temat lekcji: Niebezpieczne treści temat lekcji: Niebezpieczne treści Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. kl. I-VI SP cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagrożeniem internetowym, jakim są niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

ZAGROŻENIA W INTERNECIE ZAGROŻENIA W INTERNECIE Zapobieganie reagowanie Czy wiesz, że...? Aż 41,4% uczniów deklaruje, że nikt nie był ich przewodnikiem po internecie Aż 79,6% uczniów deklaruje, że ich rodzice nie interesują się

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 73.279 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.104 na 2017: 13.388 na 2018: 1.758 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 94.258 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.577 na 2018: 11.567 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 62.293 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 28.108 na 2017: 3.120 na 2018: 36 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

O kampanii Szkoła bez przemocy

O kampanii Szkoła bez przemocy O kampanii Szkoła bez przemocy Kampania społeczna Szkoła bez przemocy jest realizowana od kwietnia 2006 roku. Punktem wyjścia dla prowadzonych działań stały się wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu adresowanego do młodzieży województwa zachodniopomorskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. konkursu adresowanego do młodzieży województwa zachodniopomorskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN konkursu adresowanego do młodzieży województwa zachodniopomorskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs pt. Profilaktyka oczami młodzieży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Komendę Wojewódzką

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

[ ]Zebrałem mnóstwo wartościowych doświadczeń, które będą profitować korzyściami zawodowymi jak również prywatnymi. Najważniejszym jest jednak to, że w czasie pobytu w Polsce nie tylko poznałem nowych

Bardziej szczegółowo

Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015

Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015 Załącznik Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015 Hasło OTK: Poznaj swojego doradcę kariery Inauguracja: 12 października 2015 roku w Sali Konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE. Preambuła

POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE. Preambuła POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE Preambuła Jako przedsiębiorcy świadczący usługi z wykorzystaniem sieci internet, w szczególności usługi dostępu do internetu, transmisji danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #miastoeuropa 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej pt. #miasto

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU

ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież stanowi jeden z głównych problemów społecznych w Polsce. Badania 1 przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej PODSUMOWANIE REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU Główny Inspektorat Sanitarny 12-15 października 2010 Rzeszów RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim

PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim Obsada Sekretu rozpoczęła próby złożeniowe W Gorzowie Wielkopolskim, 20 października 2015 roku rozpoczęło się szkolenie eksperckie PaT dla nauczycieli i policjantów, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE UCZNIA KOMPONENT PROGRAMU BEZPIECZNA+

BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE UCZNIA KOMPONENT PROGRAMU BEZPIECZNA+ BEZPECZEŃSTWO CYFROWE UCZNA KOMPONENT PROGRAMU BEZPECZNA+ ogólnopolski projekt realizowany we współpracy ze szkołami od grudnia 2015 do grudnia 2018 r. - 3 edycje ogłaszane corocznie obejmie 2200 szkół

Bardziej szczegółowo

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego newsletter numer 23 Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego Pięć tysięcy euro nagrody zainkasują zdobywcy Nagrody im. Karola Wielkiego na najlepszy projekt młodzieżowy w Europie. Największe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan

Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan Kampania zrealizowana w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne dziecko w sieci

Bezpieczne dziecko w sieci Bezpieczne dziecko w sieci program w zakresie problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie Opracowała: mgr Anita Urbańska I Wstęp Obecnie dostęp do Internetu, stał się powszechny nie tylko dla dorosłych,

Bardziej szczegółowo

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 Małgorzata Małochleb Związek Stowarzyszeń Polska Zielona

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Ramowe założenia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, ogłoszonego przez WHO w dniu 31 maja 2009 roku pt. Ostrzeżenia Zdrowotne. I.ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Marta Wcisło. Kampania lokalna Dopalacze - droga do nikąd. inicjatorka kampanii, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin

Marta Wcisło. Kampania lokalna Dopalacze - droga do nikąd. inicjatorka kampanii, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin Kampania lokalna Dopalacze - droga do nikąd Marta Wcisło inicjatorka kampanii, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin Lublin, dnia 06 kwietnia 2016 r. Dopalacze w całej Europie Poziom kontroli nad substancjami

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Internetu

Korzystanie z Internetu Korzystanie z Internetu 2011 98 % korzysta przynajmniej raz w tygodniu 74 % loguje się codziennie 86 % 2014 korzysta z Internetu codziennie, w tym: 43 % jest niemal bez przerwy online 1,5 % korzysta z

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Morskiej 2011 w liczbach

Program Edukacji Morskiej 2011 w liczbach O Programie Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds.

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze Efekty kampanii informacyjnej Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku Cezary Starczewski Warszawa 27.02.2009 ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin 4.12. - 85 Gorzów Wlkp. 5.11. - 38 LUBUSKIE Koszalin 6.06. - 131

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniej w Sieci działania edukacyjne w ramach I Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu

Bezpieczniej w Sieci działania edukacyjne w ramach I Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu Bezpieczniej w Sieci działania edukacyjne w ramach I Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu VI Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" 20-21 września 2012 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie.

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. Najważniejsze działania zrealizowane w ramach obchodów Światowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT PODSUMOWUJĄCY Szczecin, grudzień 2009 Strona1 za nami druga edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Województwo Zachodniopomorskie potwierdziło swoje miejsce w czołówce zarówno polskiej,

Bardziej szczegółowo

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl/barwy-wolontariatu

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl/barwy-wolontariatu BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to kolejna edycja konkursu,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #miastoeuropa 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej pt. #miasto

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PROCES DORADCZY W PROJEKCIE WSPARCIE Doradztwo i szkolenia z zakresu ekonomii społecznej DLA instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INTERWENCJI w woj. warmińsko-mazurskim II edycja 1. Nazwa interwencji programowej: Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży 2. Grupa docelowa: uczniowie

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza L p. Wykonane działania Termin realizacji 1. Przygotowanie zagadnień

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Jednym z zadań realizowanym przez funkcjonujący w strukturze Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaktywizowanie młodzieży licealnej - poprzez skrojoną na miarę

Bardziej szczegółowo

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii III Suwalska Kampania Białej wstążki Wyjdź z cienia przemocy 25 listopada 10 grudnia 2012 roku Pod patronatem: Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego Działanie Termin Instytucja, opis działania

Bardziej szczegółowo

O programie Kalendarium Galeria

O programie Kalendarium Galeria Cele i założenia projektu: O programie Kalendarium Galeria zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży zamieszkującej małe miejscowości w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy (MRMB) powstała w 2007 roku na mocy uchwały Nr XI/128/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia

Bardziej szczegółowo