Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeostwie IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeostwie IT"

Transkrypt

1 Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeostwie IT GIGACON 2011 Marek Abramczyk CISA, CRISC, CISSP, LA ISO27001 Warszawa, ABIWAY 1 /34

2 Agenda Omówienie procesu zarządzania ryzykiem ISO27005 Proces zarządzania ryzykiem wg ISO31000 i ISO porównanie Przykładowa organizacja procesu zarządzania ryzykiem Poziom szczegółowości inwentaryzacji aktywów Oddziaływanie między aktywami Identyfikacja ryzyka - budowa scenariusza ryzyka Metoda ilościowego pomiaru wartości ryzyka ABIWAY 2 /34

3 Agenda Omówienie procesu zarządzania ryzykiem ISO27005 Proces zarządzania ryzykiem wg ISO31000 i ISO porównanie Przykładowa organizacja procesu zarządzania ryzykiem Poziom szczegółowości inwentaryzacji aktywów Oddziaływanie między aktywami Identyfikacja ryzyka - budowa scenariusza ryzyka Metoda ilościowego pomiaru wartości ryzyka ABIWAY 3 /34

4 Informowanie o ryzyku Monitorowanie i przegląd ryzyka Proces zarządzania ryzykiem wg ISO Ustanowienie kontekstu SZACOWANIE RYZYKA ANALIZA RYZYKA Identyfikacja ryzyka Estymowanie ryzyka Ocena ryzyka Szacowanie satysfakcjonujące TAK NIE Postpowanie z ryzykiem Postępowanie satysfakcjonujące TAK Akceptowanie ryzyka ABIWAY 4 /34 NIE

5 Informowanie o ryzyku Monitorowanie oraz przegląd ryzyka Proces zarządzania ryzykiem wg ISO Ustanowienie kontekstu Szacowanie satysfakcjonujące Szacowanie ryzyka TAK Postępowanie satysfakcjonujące T/N Postępowanie z ryzykiem T/N NIE NIE Wyznaczenie kontekstu Kryteria oceny ryzyka, skutków, akceptowania ryzyka Zakres i granice Organizacja zarządzania ryzykiem w bezpieczeostwie IT TAK Akceptowanie ryzyka Identyfikacja ryzyka ABIWAY 5 /34

6 Informowanie o ryzyku Monitorowanie oraz przegląd ryzyka Proces zarządzania ryzykiem wg ISO Ustanowienie kontekstu Szacowanie satysfakcjonujące Szacowanie ryzyka TAK T/N NIE Postępowanie z ryzykiem Identyfikacja ryzyka Identyfikacja przyczyn i sposobu materializacji niepożądanych incydentów. Obejmuje identyfikowanie aktywów, zagrożeo, podatności i potencjalnych następstw zidentyfikowanych incydentów. Estymacja ryzyka Estymacja prawdopodobieostwa incydentu oraz jego skutków. Analiza ta odbywa się w kontekście istniejących zabezpieczeo oraz Postępowanie satysfakcjonujące TAK T/N NIE Ocena ryzyka Porównanie wyznaczonych poziomów ryzyka z ustalonymi kryteriami i nadanie priorytetów ryzykom. Akceptowanie ryzyka ABIWAY 6 /34

7 Informowanie o ryzyku Monitorowanie oraz przegląd ryzyka Proces zarządzania ryzykiem wg ISO Ustanowienie kontekstu Szacowanie satysfakcjonujące Szacowanie ryzyka TAK Postępowanie satysfakcjonujące T/N Postępowanie z ryzykiem T/N NIE NIE Postępowanie z ryzykiem Opracowanie i wdrożenie planu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem kryteriów oceny ryzyka. TAK Akceptowanie ryzyka ABIWAY 7 /34

8 Informowanie o ryzyku Monitorowanie oraz przegląd ryzyka Proces zarządzania ryzykiem wg ISO Ustanowienie kontekstu Szacowanie satysfakcjonujące Szacowanie ryzyka TAK Postępowanie satysfakcjonujące T/N Postępowanie z ryzykiem T/N NIE NIE Akceptowanie ryzyka Ryzyka pozostałe po procesie postępowania z ryzykiem i opracowaniu planu postępowania z ryzykiem, określane jako ryzyka szczątkowe, są akceptowane. Formalny charakter!!! TAK Akceptowanie ryzyka ABIWAY 8 /34

9 Informowanie o ryzyku Monitorowanie oraz przegląd ryzyka Proces zarządzania ryzykiem wg ISO Ustanowienie kontekstu Szacowanie satysfakcjonujące Szacowanie ryzyka TAK Postępowanie satysfakcjonujące T/N Postępowanie z ryzykiem T/N NIE NIE Informowanie o ryzyku Wymiana lub dystrybucja informacji o ryzyku do uczestników procesu zarządzania ryzykiem na każdym etapie procesu zarządzania ryzykiem. TAK Akceptowanie ryzyka ABIWAY 9 /34

10 Informowanie o ryzyku Monitorowanie oraz przegląd ryzyka Proces zarządzania ryzykiem wg ISO Ustanowienie kontekstu Szacowanie satysfakcjonujące Szacowanie ryzyka T/N NIE Monitorowanie i przegląd czynników ryzyka Monitorowanie i przegląd elementów ryzyka i ich czynników TAK Postępowanie satysfakcjonujące Postępowanie z ryzykiem T/N NIE Monitorowanie, przegląd i doskonalenie zarządzania ryzykiem Ciągłe monitorowanie, przeglądanie oraz dostosowywanie do potrzeb TAK Akceptowanie ryzyka ABIWAY 10 /34

11 Agenda Omówienie procesu zarządzania ryzykiem ISO27005 Proces zarządzania ryzykiem wg ISO31000 i ISO porównanie Przykładowa organizacja procesu zarządzania ryzykiem Poziom szczegółowości inwentaryzacji aktywów Oddziaływanie między aktywami Identyfikacja ryzyka - budowa scenariusza ryzyka Metoda ilościowego pomiaru wartości ryzyka ABIWAY 11 /34

12 Informowanie o ryzyku Monitorowanie i przegląd ryzyka Porównanie ISO27005 z ISO Ustanowienie kontekstu Ustanowienie kontekstu SZACOWANIE RYZYKA ANALIZA RYZYKA Szacowanie satysfakcjonujące Postępowanie satysfakcjonujące Identyfikacja ryzyka Estymowanie ryzyka Ocena ryzyka TAK Postpowanie z ryzykiem TAK NIE NIE Akceptowanie ryzyka Szacowanie ryzyka ABIWAY 12 /34 Komunikacja i konsultacje Identyfikacja ryzyka Analiza ryzyka Ocena ryzyka Postępowanie z ryzykiem Monitorowanie i przegląd

13 Agenda Omówienie procesu zarządzania ryzykiem ISO27005 Proces zarządzania ryzykiem wg ISO31000 i ISO porównanie Przykładowa organizacja procesu zarządzania ryzykiem Poziom szczegółowości inwentaryzacji aktywów Oddziaływanie między aktywami Identyfikacja ryzyka - budowa scenariusza ryzyka Metoda ilościowego pomiaru wartości ryzyka ABIWAY 13 /34

14 Monitorowanie, komunikacja i przegląd ryzyka Organizacja procesu zarządzania ryzykiem Kierownictwo Ustanawianie kontekstu Identyfikacja ryzyka Zespół ds. ryzyka: - wiodący w procesach - właściciele aktywów Koordynator Zespołu ds. ryzyka Analiza ryzyka Pracownicy, Audytorzy Ocena ryzyka Postępowanie z ryzykiem Właściciel ryzyka ABIWAY 14 /34

15 Agenda Omówienie procesu zarządzania ryzykiem ISO27005 Proces zarządzania ryzykiem wg ISO31000 i ISO porównanie Przykładowa organizacja procesu zarządzania ryzykiem Poziom szczegółowości inwentaryzacji aktywów Oddziaływanie między aktywami Identyfikacja ryzyka - budowa scenariusza ryzyka Metoda ilościowego pomiaru wartości ryzyka ABIWAY 15 /34

16 Poziom szczegółowości inwentaryzacji aktywów TOP Aktywa podstawowe AKTYWA WSPIERAJĄCE Wydział IT Zespół 1 Zespół 2 Zespół 3 Procesy zarządzania usługami IT Dostawcy zewnętrzni Dostawca 1 Dostawca 2 Infrastruktura IT AP OS NET Rooms DOWN ABIWAY 16 /34

17 Poziom szczegółowości inwentaryzacji aktywów Identyfikacja aktywów na poziomie szczegółowości zapewniający wystarczające informacje na potrzeby szacowania ryzyka. Im szczegółowszy wykaz aktywów tym precyzyjniejsza i łatwiejsza estymacja ryzyka. W praktyce do opisania aktywów organizacji na potrzeby szacowania ryzyka wystarczy czteropoziomowy, hierarchiczny model opisu. Podstawowy wykaz aktywów dla przeciętnej organizacji, wykonany na niskim poziome szczegółowości obejmuje kilkaset pozycji. Z każdą kolejną iteracją procesu zarządzania ryzykiem szczegółowośd inwentaryzacji powinna postępowad i wchodzid na wyższy poziom szczegółowości. ABIWAY 17 /34

18 Agenda Omówienie procesu zarządzania ryzykiem ISO27005 Proces zarządzania ryzykiem wg ISO31000 i ISO porównanie Przykładowa organizacja procesu zarządzania ryzykiem Poziom szczegółowości inwentaryzacji aktywów Oddziaływanie między aktywami Identyfikacja ryzyka - budowa scenariusza ryzyka Metoda ilościowego pomiaru wartości ryzyka ABIWAY 18 /34

19 Relacja pomiędzy aktywami wartośd wartośd Relacja jej charakter powinien byd zdefiniowany. K wartośd Charakter relacji jest podstawą do określania wpływu. Relacja powinna byd opisana wartością. Lokalizacje K Sprzęt K Wspierające W Podstawowe P Informacje Wartośd może byd wyrażona ilościowo lub jakościowo. Wartośd może byd wyrażona ilościowo lub jakościowo. Oprogramowanie K Personel Procesy Usługi K Struktura organizacyjna ABIWAY 19 /34

20 Agenda Omówienie procesu zarządzania ryzykiem ISO27005 Proces zarządzania ryzykiem wg ISO31000 i ISO porównanie Przykładowa organizacja procesu zarządzania ryzykiem Poziom szczegółowości inwentaryzacji aktywów Oddziaływanie między aktywami Identyfikacja ryzyka - budowa scenariusza ryzyka Metoda ilościowego pomiaru wartości ryzyka ABIWAY 20 /34

21 Model zależności pomiędzy elementami bezpieczeostwa Środowisko Z Z - zagrożenie P - podatnośd ZB - zabezpieczenie R - ryzyko RS - ryzyko Z Z Z Z Z ABIWAY 21 /34

22 Model zależności pomiędzy elementami bezpieczeostwa Zagrożenia wykorzystują Podatności chronią przed zwiększają zwiększają narażają Zabezpieczenia minimalizują Ryzyko Aktywa realizowane przez analiza wskazuje zwiększa posiadają Wymagania (w zakresie ochrony) Wartośd ABIWAY 22 /34

23 Scenariusz ryzyka wg Risk IT Typ zagrożenia: Złośliwe działanie Wypadek Błąd Awaria Siła natury Zewnętrzne wymagania Zdarzenie Ujawnienie tajemnicy Przerwa w działaniu Modyfikacja Kradzież Zniszczenie Złe zaprojektowanie Zasady i regulacje Niewłaściwe użycie Aktywa/zasoby Ludzie i organizacja Procesy Infrastruktura Infrastruktura IT Informacje Aplikacje Czynnik sprawczy: Wewnętrzny (pracownik, współpracownik) Zewnętrzny (partner biznesowy, konkurent) Scenariusz ryzyka Czas Okres trwania Czas wystąpienia Czas wykrycia ABIWAY 23 /34

24 Przykładowy scenariusz bezpieczeostwa IT Zalecany zestaw informacji składających się na scenariusz ryzyka w bezpieczeostwie IT: Incydenty Zabezpieczenia Audyt Mierniki efektywnośd zabezpieczeo Opis zagrożenia Opis podatności Wskazanie aktywu Scenariusz ryzyka Atrybut bezpieczeostwa który zostanie naruszony (poufnośd / integralnośd / dostępnośd) Wartośd aktywu Opis konsekwencji (szkody i straty biznesowe) Identyfikacja strat ABIWAY 24 /34

25 Agenda Omówienie procesu zarządzania ryzykiem ISO27005 Proces zarządzania ryzykiem wg ISO31000 i ISO porównanie Przykładowa organizacja procesu zarządzania ryzykiem Poziom szczegółowości inwentaryzacji aktywów Oddziaływanie między aktywami Identyfikacja ryzyka - budowa scenariusza ryzyka Metoda ilościowego pomiaru wartości ryzyka ABIWAY 25 /34

26 Ilościowy pomiar wartości ryzyka Ilościowa metoda pomiaru ryzyka obejmuje: Zinwentaryzowania aktywów Opracowanie listy zagrożeo dotyczący aktywów Budowę scenariuszy ryzyka Wyliczenia: SLE, ARO, ALE Aktywa Zagrożenie Wartośd aktywu ARO : Roczna częstotliwośd występowania ABIWAY 26 /34

27 Pojedyncza oczekiwana strata ang. Single Lose Expectancy SLE = AV($) x EF (%) SLE - Pojedyncza oczekiwana strata na skutek wystąpienia konkretnego, pojedynczego zdarzenia AV[PLN] wartość aktywu EF [%] - współczynnik narażenia liczony jako procent wartości aktywów. Typy strat do rozważenia: 1. fizyczne zniszczenia, 2. kradzież zasobów, 3. utrata danych, 4. kradzież informacji, 5. pośrednie kradzieże aktywów, 6. opóźnienia w procesach. ZAŁOŻENIA Jeżeli strata jest ograniczona do jednego typu, można określid wpływ na aktywa poprzez procentowe szacowanie utraty wartości zasobu. Jeżeli typ straty nie jest znany wartośd współczynnika narażenia EF równa się 100% ABIWAY 27 /34

28 Roczna częstotliwośd występowania ang. Annual Rate of Occurrance ARO Prawdopodobieostwo występowania niechcianych zdarzeo Liczba ekspozycji lub incydentów, których można się spodziewad w danym roku Wszystkie zidentyfikowane zagrożenia należy opisad współczynnikiem ARO Współczynnik wyrażany liczbą ekspozycji lub incydentów w danym roku, które prawdopodobnie wystąpią w danym roku Współczynnik trudny do oszacowania. Określa się go wykorzystując: I. analizę historyczną, II. analizę aktualnie prowadzonych zmian lub przyszłych zmian w środowisku. Współczynnik ten często jest szacowany jako pojedyncze wystąpienia zdarzenia na przestrzeni wielu lat, dając w wyniku wartośd ułamkową. Jeśli szacuje się wystąpienie zdarzenia raz na 50 lat, to nie oznacza, że wystąpi ono dopiero za 50 lat. Zdarzenie równie dobrze może wystąpid jutro. ABIWAY 28 /34

29 Roczna oczekiwana strat ang. Annual Lose Expectancy ALE Wyraża poziom ryzyka Współczynnik liczony dla pojedynczego ryzyka Przybliża roczny finansowy wpływ (stratę) wywołany danym ryzykiem ALE = SLE x ARO ABIWAY 29 /34

30 Ilościowy pomiar wartości ryzyka Przykład wykorzystania metody w oparciu o SLE, ARO, ALE Aktywa: OS systemu DBX-Ring Zagrożenie: Uszkodzenie OS w wyniku działania wirusa Wartośd aktywu: wartośd aktywów mierzona utratą przychodu z powodu braku dostępu do systemu centralnego DBXRing przez pracowników ARO : 1 wystąpienie zdarzenia w ciągu ostatnich 2 lat ARO = 0,5 ABIWAY 30 /34

31 Roczna oczekiwana strata SLE = (liczba pracowników) x (średni zysk na godzinę w przeliczeniu na pracownika) x (czas utraty dostępu) Liczba użytkowników = PLN/1h średni zysk z pracownika (użytkownika) na godzinę SLE = 200 x 50 x 3= = PLN Czas utraty dostępu 3 h ABIWAY 31 /34

32 Roczna oczekiwana strata Wyliczenie wartości rocznej oczekiwanej straty ALE = ARO x SLE = 0,5 x = PLN/rok Postępowanie z ryzykiem: minimalizacja ryzyka Koszt oprogramowania, które minimalizuje ryzyko wynosi PLN rocznie. Oznacza to, że organizacja inwestując PLN w oprogramowanie zaoszczędzi 5000 PLN rocznie. ABIWAY 32 /34

33 Biografia Temat: Wartośd aktywów w analizie ryzyka ciągłości działania usług IT ISO/IEC 27001:2005 ISO/IEC 27005:2008 ISO/IEC TR :1996 (ISC)2 CISSP CBK ISACA ABIWAY 33 /34

34 Dziękuję za uwagę Marek Abramczyk Dyrektor Zarządzający ABIWAY ABIWAY 34 /34

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zyskują coraz większą popularność, zarówno wśród jednostek administracji publicznej jak i firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Grażyna Ożarek 1 NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Celem referatu jest wskazanie, że powszechnie stosowane doraźne, spontaniczne działania w zakresie ochrony aktywów informacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001 Ustanawianie SZBI Decyzję o ustanowieniu SZBI podejmuje Kierownictwo Organizacji. W wyniku tej decyzji zostaje opracowany i przedstawiony do akceptacji Kierownictwa Program Implementacji SZBI, który powinien

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień, 2010 Plan wystąpienia Ogólny model bezpieczeństwa Jak należy przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Paweł Skowron * Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wstęp Proces raportowania jest coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji ISO 27001 bezpieczeństwo informacji w organizacji Czym jest INFORMACJA dla organizacji? DANE (uporządkowane, przefiltrowane, oznaczone, pogrupowane ) Składnik aktywów, które stanowią wartość i znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Marcin Konkel * Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Wstęp Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania specyfiki ryzyka w zależności od etapu, w którym znajduje się projekt w swoim cyklu

Bardziej szczegółowo