ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26"

Transkrypt

1 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach str Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str Obszary wspierania przedsiębiorstw, programy i ich wzajemne powiązania 3. Wsparcie prowadzenia badań i infrastruktury badawczo rozwojowej str. 10 str Wsparcie wdrażania innowacji i rozwoju przedsiębiorczości str Wsparcie współpracy sektora nauki i biznesu str Wsparcie otoczenia biznesu str Wsparcie rozwoju na rynkach zagranicznych str Wsparcie informatyzacji firm str Wsparcie na ochronę własności przemysłowej str Wsparcie na budowanie powiązań i współpracę str Program Horyzont 2020 str Programy krajowe str A. DEFINICJE PRZEDSIĘBIORSTWO wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Ze względu na liczbę pracowników przedsiębiorstwa dzielimy na: mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 2 milionów euro, lub których roczny bilans nie przekroczył równowartości 2 milionów euro przedsiębiorstwa małe zatrudniające od 10 do 49 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 10 milionów euro, lub których roczny bilans nie przekroczył równowartości 10 milionów euro przedsiębiorstwa średnie zatrudniające od 50 do 249 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 50 milionów euro, lub których roczny bilans nie przekroczył równowartości 50 milionów euro przedsiębiorstwa duże zatrudniające od 250 pracowników INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU podmioty bez względu na ich formę prawną, które nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe, prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego. Działalność polega na oferowaniu towarów lub usług na określonym rynku i służy tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców.

2 Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno od strony liczby instytucji jak i ze względu na ich różnorodność. Wyróżnia się trzy główne grupy tych instytucji i ich zadań: 1. Ośrodki przedsiębiorczości szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym; 2. Ośrodki innowacji szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem; 3. Instytucje finansowe ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań NOWA TECHNOLOGIA technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczorozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. INNOWACJA PRODUKTOWA dotycząca wyrobów produktów. To wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo jednakże innowacją nie można nazwać zwykłego ulepszenia. Innowacja musi objąć znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Innowacja produktowa może polegać na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt. Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Termin produkt należy rozumieć w ujęciu, obejmującym zarówno towary jak i usługi. Np. innowacją produktową nie można określić zmiany kolekcji odzieżowej w poszczególnych sezonach. Jednak zastosowanie w przemyśle obuwniczym czy odzieżowym materiałów oddychających a z drugiej strony zatrzymujących wodę jest już innowacją produktową. 2 INNOWACJA PROCESOWA (TECHNOLOGICZNA) - zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach wytwarzania lub świadczenia usług, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców. Metody te mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą też stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy. Mogą mieć one na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem tych metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenia istniejących produktów. Przykładem innowacji procesowej może być instalacja nowej albo ulepszonej technologii produkcyjnej, na przykład automatyzacja linii produkcyjnej. INNOWACJA ORGANIZACYJNA - jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub też w relacjach zewnętrznych. Za innowację

3 organizacyjną nie można uznać: zmiany w praktykach biznesu, organizacji miejsca pracy albo zewnętrznych relacjach, które są oparte na metodach już stosowanych przez przedsiębiorstwo, zmian w strategii zarządzania, połączenia i nabywania innych przedsiębiorstw. Np. innowacją organizacyjną będzie: a. wdrażanie zaawansowanych technik zarządzania, b. wprowadzanie istotnie zmienionych (ulepszonych) struktur organizacyjnych; c. wdrażanie nowych lub istotnie zmienionych strategii działania przedsiębiorstwa. Zmiany organizacyjne tylko wtedy można uważać za innowacje BADANIA NAUKOWE a. badania podstawowe prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie, b. badania przemysłowe badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych, c. eksperymentalne prace rozwojowe - obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. 3 KOMERCJALIZACJA udostępnienie praw do konkretnych wyników prac B+R innym podmiotom, głównie przedsiębiorcom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Może oznaczać w szczególności sprzedaż wyników prac badawczych lub rozwojowych, udzielenie licencji na wyniki prac B+R lub np. wniesienie wyników prac badawczych lub rozwojowych do spółki.

4 B. ŚRODKI NA ROZWÓJ FIRM DZIŚ Przedsiębiorstwa w latach mogły występować o wsparcie w szczególności w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (w zależności od miejsca realizacji inwestycji bądź miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) oraz w Programie Innowacyjna Gospodarka (w przypadku przedsięwzięć o charakterze badawczym, innowacyjnym, internetowym, promocji gospodarczej i powiązań kooperacyjnych). W Programie Inteligentny Rozwój nie zaplanowano kolejnych konkursów. W większości województw nie ma już także środków dotacyjnych w programach regionalnych. Tylko region dolnośląski i wielkopolski dysponuje jeszcze ostatnimi funduszami na rozwój firm. Firmy prowadzone na terenie Mazowsza mogły starać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, którego część stanowiły środki na rozwój działalności gospodarczej. W latach środki dla firm w tym programie były przewidziane w części 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Wobec ograniczonych możliwości dotacyjnych, w tej chwili warto interesować się preferencyjnymi pożyczkami, z których cały czas można korzystać. Są to środki w całości do zwrotu wraz z oprocentowaniem, natomiast fakt ich dofinansowania, a zatem i preferencji oznacza, że w porównaniu do kredytów bankowych są bardziej korzystne. Po pierwsze, pożyczka jest korzystniejsza, ponieważ jest niżej oprocentowana i przyznawana na dłuższy okres. Po drugie, najczęściej na początku, możemy zawiesić jej spłatę na 6 miesięcy bez żadnych dodatkowych opłat. Po trzecie, żeby uzyskać pożyczkę nie musimy przedstawiać tylu dokumentów jak w banku. Po czwarte, o pożyczkę mogą starać się osoby, które w banku miałyby ograniczone możliwości otrzymania pożyczki, np. osoby, które dopiero co otworzyły firmę, z krótką historią kredytową itp. 4 Preferencyjne pożyczki dostępne są dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalna kwota, którą można otrzymać wynosi 500 tys. zł, choć najczęściej pojedynczy przedsiębiorca może liczyć na niższą pożyczkę (zwłaszcza wtedy, kiedy jest młodą firmą, albo fundusz pożyczkowy ma mniej dostępnych środków). Spłata pożyczki (wliczając omówiony wcześniej okres karencji) może trwać maksymalnie 5 lat, choć niektóre fundusze pożyczkowe umożliwiają rozłożenie spłaty aż na 7 lat. Oprocentowanie pożyczki różni się w zależności od oferty funduszu pożyczkowego, wielkości kredytu, długości funkcjonowania firmy, rodzajów zabezpieczeń itd. Jest ono jednak znacznie korzystniejsze niż w przypadku kredytów bankowych. Pewnie nie każdy uzna to za preferencje, np. jeżeli dłużej współpracuje z jakimś bankiem i ma dużą zdolność kredytową, ale istotą tych pożyczek i poręczeń jest wsparcie nowych i mniejszych firm w uzyskaniu zewnętrznego finansowania na rozwój. Szczegółowe warunki i zasady uzyskania tego finansowania, jak w praktycznie każdej instytucji finansowej, ustalane są w toku indywidualnych rozmów zainteresowanego z pożyczkodawcą. Lista instytucji udzielających preferencyjnych pożyczek na Mazowszu:

5 INSTYTUCJA OFERTA WARUNKI SPŁATY START ROZWÓJ POŻYCZKI Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warszawa, ul. Hoża 86 Biuro Obsługi Klienta: tel PIERWSZY KROK PLUS pożyczka dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy w wysokości od zł do zł na okres do 60 miesięcy ROZWÓJ PLUS pożyczka dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesi ęcy od zł do zł na okres do 60 miesięcy maksymalna kwota pożyczki na jeden cel zł. minimalny wkład własny 5 % wartości pożyczki oprocentowanie pożyczki : od 3,75 % do 6,75 % maksymalny okres spłaty 60 miesięcy maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych 6 miesięcy zabezpieczenie z tytułu pożyczki powinno pokrywać 100 % wartości udzielonej pożyczki (istnieje możliwość skorzystania z poręczenia przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych do 50% wartości udzielonej pożyczki) TAK TAK 5 Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - Fundusz Pożyczkowy MIS ul. Gombrowicza Warszawa tel. (022) , fax (022) Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsiębiorstw, będących na etapie powstawania, wczesnej działalności (włącznie z kapitałem na rozruch) lub rozszerzania pozarolniczej działalności tych przedsiębiorstw i tylko w działania, które Komisja Pożyczkowa oceni jako potencjalnie gospodarczo rentowne. Minimalna wartość pożyczki wynosi zł, a maksymalna kwota zł. Minimalny udział własny w planowane przedsięwzięcie powinien wynosić 20% wnioskowanej pożyczki Pożyczki mogą być udzielane na okres od 3 do 36 miesięcy, wliczając w to okres karencji w spłacie rat pożyczki nie przekraczający 6 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach potwierdzonych operacyjną rentownością FDPA okres, ten może wynosić do 60 miesięcy oprocentowani e - od 5,09 % w skali roku TAK TAK

6 Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 Obsługa interesantów tel./fax. 29/ w. 106, STARTER na uruchomienie działalności gospodarczej; EKO promująca działalność ekologiczną POSTĘP dla firm wprowadzających innowacje; PARTNER dla firm podejmujących współpracę kooperacyjną dla średniego i dużego przedsiębiorstwa z Mazowsza; BIZNES dla firm tworzących nowe miejsca pracy; TRADYCJA dla firm zajmujących się produkcją wyrobów regionalnych. Minimalna wartość udzielonego wsparcia to 5.000,00zł Maksymalna wartość udzielonego wsparcia ,00zł. Oferta skierowana do mikroprzedsiębiorstw Minimalny wkład własny wynosi 20% Maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy. Karencja do 6 miesięcy. Zabezpieczenie spłat pożyczki wynosi minimum 100% Oprocentowanie: do 24m-cy 5,90% 36 m-cy 48 m-cy 6,90% 60 m-cy 7,90% Brak opłat manipulacyjnych TAK TAK 6 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Fundusz Pożyczkowy Mazowsza ul. Okopowa Warszawa Tel: , , Pożyczkobiorca - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; spółki osobowe, spółki kapitałowe Cel pożyczki - rozpoczęcie lub rozszerzenie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej, - zakup bądź modernizację środków trwałych, - wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, - środki obrotowe lecz nie związane z bieżącą działalnością, Kwota pożyczki - do zł; nie więcej niż 90% brutto nakładów na finansowaną inwestycję, Maksymalny okres spłaty pożyczki 36 miesięcy. Karencja do 3 miesięcy. Zabezpieczenie spłat pożyczki wynosi minimum 100% Oprocentowanie: od 2% w skali roku, bez dodatkowych prowizji i opłat TAK TAK

7 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy BZ KSWP w Warszawie ul. Żurawia 32/34 lok Warszawa tel.: Tylko dla małych firm z powiatu szydłowieckiego. Pożyczka nie może być udzielona na zakup gruntów i na zakupy o charakterze konsumpcyjnym Maksymalna kwota pożyczki 250 tys. zł Wkład własny nie jest wymagany Prowizja nie jest pobierana Spłata do 60 m-cy Okres karencji do 6 m-cy Oprocentowanie: od 2,5% z ratami malejącymi TAK TAK i/szydlowiecki-fundusz-pozyczkowy Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ul. Miedziana 3A lok Warszawa Tel.: , Fax: jeremie-dla-mazowieckiego Pożyczki udzielane są przedsiębiorcom działającym na obszarach miejskich i wiejskich we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego, leśnictwa, łowiectwa oraz rybołówstwa i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska. Pożyczki dostępne również dla start-upów. Maksymalna kwota pożyczki wynosi ,00 zł. Spłata do 60 m-cy Okres karencji d 6 m-cy Oprocentowanie: - start-upy 7,18% - inne firmy w zależności od rodzaju zabezpieczeń i ryzyka 3,35 6,75% TAK TAK 7

8 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ C. ŚRODKI NA ROZWÓJ FIRM W LATACH FINANSOWANIE / MAPA POMOCY REGIONALNEJ Dofinansowanie z Funduszy Europejskich jest i będzie przyznawane w formach bezzwrotnych (dotacje) i zwrotnych (pożyczki, poręczenia). W porównaniu do poprzednich budżetów UE, w tym na lata instrumenty zwrotne będą częściej stosowane. Będzie to dotyczyć zwłaszcza przedsięwzięć komercyjnych, a zatem tych realizowanych najczęściej przez przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że firmy nie będą mogły otrzymać dotacji nadal duża część środków będzie przyznawana w tej postaci. W związku z tym, że programy operacyjne jeszcze nie zostały zatwierdzone, często nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie projekty będą mogły być finansowane dotacjami, a które pożyczkami. W dalszej części materiału przy opisach poszczególnych programów, znajdują się informacje nt. planowanych w danym obszarze form finansowania. W przypadku dotacji, jej wysokość oraz udział w kosztach całego projektu będzie zależał od zasad przyjętych w danym programie. W przypadku wsparcia projektów niekomercyjnych (bez pomocy publicznej), poziom dofinansowania najczęściej mieści się w granicach % kosztów projektu. W projektach, w których przekazanie dotacji podlega zasadom pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania różni się w zależności, czy jest to projekt inwestycyjny, czy badawczy. Poziom dofinansowania na projekty inwestycyjne określa tzw. mapa pomocy regionalnej. Mapa stanowi zatem, jaki procent kosztów kwalifikujących się do dotacji na inwestycję, może być z tej dotacji finansowany. Określone poniżej maksymalne poziomy dofinansowania stosują się do inwestycji dużych przedsiębiorstw. Można je zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw. 8 W latach wysokość pomocy będzie wyglądała następująco: województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 50% (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm), województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie 35% (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm), województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie 25% (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm). Inne zasady będą obowiązywały na terenie województwa mazowieckiego. Intensywność pomocy będzie zależała od podregionów. Podział będzie wyglądał następująco: podregiony ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni 35% (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm), podregion warszawski zachodni 25% (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm), miasto stołeczne Warszawa 15% w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku i 10% od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm). Mapa będzie obowiązywać w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

9 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 Zgodnie z przyjętymi 21 maja 2014 r. unijnymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, w przypadku pomocy publicznej na badania i rozwój, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie: 100% na badania podstawowe, 50% na badania przemysłowe (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm), 25% na eksperymentalne prace rozwojowe (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm), 50% na studia wykonalności (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm), 50% na infrastrukturę badawczą,

10 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2. INFORMACJE WSTĘPNE O OBSZARACH WSPARCIA I PROGRAMACH OBSZARY WSPARCIA: Prowadzenie badań i infrastruktura badawczo rozwojowa Wdrażanie innowacji i rozwój przedsiębiorczości Współpraca sektora nauki i biznesu Otoczenie biznesu Rynki zagraniczne Informatyzacja Ochrona własności przemysłowej Powiązania i współpraca PROGRAMY: A) Program Inteligentny Rozwój Program Inteligentny Rozwój będzie realizowany w czterech merytorycznych osiach priorytetowych: 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe 2. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 3. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Uzupełnieniem struktury Programu Inteligentny Rozwój będzie piąta oś dotycząca pomocy technicznej. 10 Za realizację Programu Inteligentny Rozwój będzie odpowiadała instytucja zarządzająca. Jej funkcję będzie pełnił Departament Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Poszczególne części programu będą wdrażane przez powołane instytucje pośredniczące: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (I i IV oś) oraz Ministerstwo Gospodarki (II i III oś). Mogą zostać powołane także instytucje wdrażające, do których prawdopodobnie będzie należeć Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Zmiany i inne aktualności dotyczące Programu Inteligentny Rozwój można śledzić na stronie internetowej B) Program Polska Wschodnia Program Polska Wschodnia będzie realizowany na terenie 5 województw: warmińsko mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Program będzie realizowany w czterech osiach merytorycznych: 1. Innowacyjna Polska Wschodnia 2. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 3. Nowoczesna infrastruktura transportowa 4. Ponadregionalna infrastruktura kolejowa

11 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Uzupełnieniem struktury Programu Polska Wschodnia będzie oś dotycząca pomocy technicznej. Za realizację Programu Polska Wschodnia odpowiada instytucja zarządzająca. Jej rolę pełni Departament Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Przewiduje się powierzenie części zadań instytucjom pośredniczącym: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Nie wyklucza się również powołania w razie potrzeby instytucji wdrażających. Zmiany i inne aktualności dotyczące Programu Polska Wschodnia można śledzić na stronie internetowej C) Programy regionalne (na przykładzie mazowieckiego programu regionalnego) Programy regionalne w latach będą dwufunduszowe finansowane będą zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym kompleksowo będą odpowiadać na potrzeby danego województwa. Zarządy poszczególnych województw opracowały już projekty własnych programów regionalnych. Mazowiecki program regionalny będzie wdrażany w ośmiu osiach merytorycznych: 1. Innowacyjność i przedsiębiorczość (EFRR) 2. Wzrost e-potencjału Mazowsza (EFRR) 3. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną (EFRR) 4. Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeństwu (EFRR) 5. Rozwój regionalnego systemu transportowego (EFRR) 6. Rozwój rynku pracy (EFS) 7. Wspieranie włączenia społecznego społecznego i walka z ubóstwem (EFS) 8. Edukacja dla rozwoju regionu (EFS) 11 Uzupełnieniem struktury Programu będzie oś dziewiąta dotycząca pomocy technicznej. Projekt programu regionalnego dla Mazowsza i inne aktualności można znaleźć na stronie internetowej: Szczegółowych informacji udziela Punkt Informacyjny przy odpowiedzialnej instytucji Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Dane kontaktowe: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Główny Punkt Informacyjny ul. Jagiellońska 74, Warszawa , , ,

12 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ D) Program Horyzont 2020 Program ramowy Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to ponad 77 mld EUR. Kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Szczegółowe informacje: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej ul. Krzywickiego Warszawa Centrala wybieranie tonowe: /86/87/92 Sekretariat: , FAX: E) Programy krajowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odpowiadając na potrzeby mikro, małych i średnich firm, przygotowały formy wsparcia finansowane ze źródeł krajowych. Informacji na temat takich programów można szukać w odpowiednich instytucjach: 12 Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa / 92/ Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa BGK Linia czynna w godz tel lub fax: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa tel: fax:

13 POWIĄZANIE OBSZARÓW Z PROGRAMAMI: Inteligentny Polska program Horyzont programy Rozwój Wschodnia regionalny 2020 krajowe Prace badawcze i infrastruktura B+R I oś (badania) II oś (infrastruktura) I oś (I2) II filar NCBiR Innowacje i przedsiębiorczość Współpraca nauka biznes II oś I oś I oś (I3) II filar III oś NCBiR BGK PARP NCBiR PARP II oś (gwarancje) Otoczenie biznesu I oś I oś (I5) PARP III oś (pozostałe) Rynki zagraniczne III oś II oś I oś (I4) BGK 13 Informatyzacja II oś (II1) Ochrona własności przemysłowej III oś PARP Powiązania, współpraca III oś II oś PARP W związku z tym, że wsparcie w Programie Horyzont 2020 oraz z programów krajowych jest uzupełniające w stosunku do programów finansowanych bezpośrednio z Funduszy Europejskich, poniższy materiał koncentruje się na możliwościach zaplanowanych w POIR, POPW oraz RPO. Ogólne informacje o Programie Horyzont 2020 oraz programach krajowych NCBiR, BGK i PARP zostaną umieszczone na końcu dokumentu.

14 3. PROWADZENIE BADAŃ I INFRASTRUKTURA BADAWCZO ROZWOJOWA PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE Celem osi jest finansowanie projektów B+R, począwszy od fazy badań do etapu prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Wsparcie w ramach I osi priorytetowej skierowane jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych jak i MŚP), rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczorozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. a) Wsparcie projektów B+R Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo badań naukowych oraz prac konstrukcyjnych i doświadczalnych. Polegają one na zastosowaniu istniejącej już wiedzy uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań. Pojawiają się także projekty związane z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Wsparcie na wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach tych badań, można uzyskać z II osi priorytetowej Programu Inteligentny Rozwój (o czym w kolejnym punkcie). 14 b) Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii. Celem jest wspieranie procesu komercjalizacji wyników prac B+R z udziałem funduszy venture capital. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz inne koszty, związane z przygotowaniem wyników prac B+R do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu. W ramach instrumentu przewiduje się tworzenie partnerstw instytucji publicznych oraz funduszy typu venture capital (krajowych i zagranicznych), które będą wspólnie angażować środki we wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. c) Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe Wsparcie udzielane jest na realizacje prac B+R przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, istotnych dla rozwoju konkretnych branż/sektorów gospodarki. W programach inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, którzy występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej lub inicjatywy klastrowej), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora. Preferowane są projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji PRZEWIDUJE SIĘ WSPARCIE W FORMIE BEZZWROTNEJ (INSTRUMENTY FINANSOWE TYLKO W FUNDUSZACH KAPITAŁOWYCH)

15 OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH a) Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa Wsparcie jest kierowane do przedsiębiorstw, w tym do MŚP. Obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych. Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr lub rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę badawczą (w ramach cross financingu). PRZEWIDUJE SIĘ WSPARCIE W FORMIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, MIESZANYCH (DOTACYJNO-ZWROTNYCH) ORAZ DOTACJI PROGRAM REGIONALNY OŚ PRIORYTETOWA 1: INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach. W ramach celu szczegółowego Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach, planowane będą do realizacji, w szczególności, następujące typy projektów: 15 realizacja prac B+R w przedsiębiorstwach, wraz z wdrożeniem wyników badań (np. pracownicy firmy sami pracują nad wynalazkiem, a po jego opracowaniu firma uruchamia linię produkcyjną i oferuje nowy produkt), zlecenie przez przedsiębiorstwa prac B+R jednostkom naukowym i wdrożenie efektów tych prac do praktyki biznesowej (np. firma zleca politechnice opracowanie wynalazku, po czym firma uruchamia linię produkcyjną i oferuje nowy produkt), rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce biznesowej (np. firma dysponuje niedokończonym rozwiązaniem, dopracowuje go i wprowadza na rynek), wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw (np. opatentowanie wynalazku), stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (np. wyposażenie laboratorium). Proponowane wsparcie kierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R. Będą mogli oni realizować projekty samodzielnie, przy współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub z udziałem jednostek naukowych. Wpłynie to korzystnie na efektywność prowadzonych badań i wdrożeń. Pozwoli również na budowanie współpracy między przedsiębiorstwami oraz w układzie nauka biznes. Do tej pory jej brak lub zbyt niska skala stanowią barierę rozwoju innowacyjności województwa oraz pełnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstw i nauki.

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo