Prezentacja Spółki. Warszawa, marzec 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja Spółki. Warszawa, marzec 2012"

Transkrypt

1 Prezentacja Spółki Warszawa, marzec 2012

2

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1 INFORMACJA OGÓLNA 1.2 DANE KONTAKTOWE 2. PODSTAWOWE DANE 2.1 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 2.2 KLUCZOWE OSOBY 2.3 STUKTURA ORGANIZACYJNA 3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 3.1 AGENCJA E-MARKETINGOWA RYNEK ROZWÓJ PROGNOZY ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY

4 SPIS TREŚCI 3.2 SUPERMAKET UTI.PL RYNEK ROZWÓJ PROGNOZY FINANSOWE ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ 3.3 DOTBOOK RYNEK ROZWÓJ PROGNOZY ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY 4. WIRTUALE.PL PODSUMOWANIE 4.1 PLANY ROZWOJU 4.2 PROGNOZY 4.3 HISTORYCZNE DANE ORAZ PROGNOZOWANE DANE FINANSOWE

5 1. WPROWADZENIE Niniejszy dokument: Prezentacja Inwestycyjna Spółki wirtuale.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Tatrzańska 3C (wirtuale.pl) powstał w oparciu o przedstawione przez wirtuale.pl dane źródłowe i został sporządzony przez doradcę: DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. w Warszawie (DSBJ). Niniejszy dokument zawiera prognozę przyszłych wyników finansowych wykonanych dla wirtuale.pl przed przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią ani obietnicy ani też zapewnienia, iż odpowiednie poziomy przychodu lub zysku oraz inne parametry zostaną w przyszłości faktycznie osiągnięte przez wirtuale.pl. Wyniki faktycznie zrealizowane w przyszłości mogą różnić się do wyników założonych w prognozie. DSBJ i wirtuale.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez potencjalnego Inwestora na podstawie niniejszego dokumentu, ani jakichkolwiek osób trzecich, którym ten dokument zostanie udostępniony. Potencjalny Inwestor powinien we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadzić weryfikację stanu wirtuale.pl w terminach uzgodnionych z DSBJ oraz wirtuale.pl, a także własnej analizy danych zawartych w Prezentacji Inwestorskiej. Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o ofercie i innych ustaw oraz regulacji rynku kapitałowego i ma jedynie charakter informacyjny.

6 1. WPROWADZENIE 1.1 INFORMACJA OGÓLNA Zarząd wirtuale.pl Sp. z o.o. (wirtuale.pl) działający na rynku usług w Internecie, poszukuje kapitału w celu sfinansowania inwestycji rozwojowych, poprzez utworzenie nowych udziałów, które będą objęte przez Inwestora lub Inwestorów. Zarząd wirtuale.pl Sp. z o.o. (wirtuale.pl) nie przewiduje się sprzedaży udziałów przez dotychczasowych udziałowców, a jedynie sprzedaż inwestorowi lub inwestorom nowych udziałów w Spółce. Za zorganizowanie procesu pozyskania kapitału oraz sprzedaży udziałów odpowiedzialna jest na mocy zawartej umowy DSBJ prowadząca działalność doradztwa strategicznego oraz będąca autoryzowanym doradcą dla rynków NewConnect oraz Catalyst.

7 1. WPROWADZENIE 1.2 DANE KONTAKTOWE wirtuale.pl Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 3C; Kielce Prezes Zarządu: Wojciech Korona e: tel.: m: KRS Sąd Rejonowy dla Kielcach REGON NIP DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. ul. Długa 23/25; lok Warszawa Prokurent: Agnieszka Stiasna e: tel.: m: KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie REGON NIP

8 2. PODSTAWOWE DANE 2.1 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI obecny i docelowy wirtuale.pl prowadzi działalność w trzech obszarach: Agencja e-marketingowa wirtuale.pl podmiot realizuje projekty dla swoich klientów dotyczące projektowania i realizacji strategii marketingowych, głównie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie. Wyspecjalizowany pośrednik oferujący różnorodne usługi związane z Internetem, działający pod osobną marką Supermarket usług internetowych uti.pl. Działalność znajduje się w początkowej fazie rozwoju, zakończone są prace związane z przygotowaniem infrastruktury, nawiązaniem współpracy z partnerami i przygotowaniem produktów i usług do sprzedaży. Rozwiązanie jest unikalne na rynku polskim, pozwalające na oferowanie różnorodnych i komplementarnych usług internetowych takich jak: domeny, hosting, aplikacje różnego typu. Portal turystyczny: Dotbook, pozwalający na wyszukiwanie miejsc noclegowych oraz dokonywanie rezerwacji online. Portal został rozwinięty niezależnie od agencji e-marketingowej. Wirtuale.pl przejęła kontrolę nad portalem poprzez zakup pakietu kontrolnego 51% udziałów.

9 2. PODSTAWOWE DANE 2.1 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI wirtuale.pl agencja e-marketingowa Serwisy i portale www Aplikacje www i e- commerce SEO, SEM Marketing szeptany, Marketing społecznościowy ing e-pr Reklama display oraz behawioralna (banery) Supermarket usług internetowych uti.pl Domeny polskie i zagraniczne Hosting (współdzielony i VPS) Aplikacje Open Xchange Komunikacja VoIP Usługi e promocji Usługi webmasterskie Usługi programistyczne Dotbook Internetowa wyszukiwarka miejsc noclegowych Rezerwacja online Portal społecznościowy związany z podróżowaniem (Tripos)

10 2. PODSTAWOWE DANE 2.2 KLUCZOWE OSOBY Prezes Zarządu Wojciech Korona 33 lata. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale Zarządzania i Marketingu, ze specjalizacją Zarządzanie firmą. Z branżą internetową związany od samego jej początku, czyli od drugiej połowy lat 90-tych. W 2000 roku był współzałożycielem wirtuale.pl, która przez pierwsze lata zajmowała się realizacją stron www i usług hostingowych, a następnie przekształciła w agencję e-marketingową wykorzystującą możliwości internetu do działań promocyjnych i marketingowych swoich Klientów. Odpowiedzialny za zarządzanie i strategię marketingową. Poza tym odpowiada głównie za tworzenie nowych usług, rozwój sprzedaży, nadzór nad finansami firmy. Posiada doświadczenie między innymi w zarządzaniu ludźmi, planowaniu i efektywnej organizacji pracy, tworzeniu struktur sprzedaży bezpośredniej oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich i ich rozliczania (dotacje w wysokości 1,7mln zł w latach ).

11 2. PODSTAWOWE DANE 2.2 KLUCZOWE OSOBY Wiceprezes Zarządu Dariusz Korona 39 lat. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, na wydziale Zarządzania i Marketingu. Jest udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu agencji e-marketingowej wirtuale.pl. Ze Spółką związany jest od początku jej istnienia. Jest też pomysłodawcą oraz menedżerem zarządzającym projektem Supermarketu usług internetowych. Projekt ten budował od podstaw. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Ma umiejętności z zakresu prowadzenia projektów, marketingu i promocji, sprzedaży i negocjacji, obsługi klienta. Posiada wiedzę na temat rynków kapitałowych, interesuje się GPW od początku jej istnienia. Zajmował się wyszukiwaniem inwestorów i prowadzeniem z nimi negocjacji. Odbył wiele szkoleń, w szczególności z funkcjonowania wybranych usług internetowych, sprzedaży, negocjacji oraz innych. Jest pomysłodawcą różnych projektów internetowych oraz wielu działań marketingowych w Internecie. Dyrektor IT 30 lat. Studiował na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w technologiach internetowych, od projektowania grafiki i usability poprzez tworzenie layoutu i interfejsu użytkownika do projektowania backend'u oraz programowania. Prowadzi prace planistyczne i realizację projektów. Posiada certyfikat Project Managera wg IPMA. Zarządza budową dużych portali i serwisów oraz potrafi także samodzielnie je realizować.

12 2. PODSTAWOWE DANE 2.3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

13 2. PODSTAWOWE DANE 2.4 Podniesienie kapitału Spółki W grudniu 2011 Spółka dokonała pierwszego podwyższenia kapitału, w ramach trwającego procesu pozyskiwania środków na rozwój (transakcja pre-ipo). W pierwszej fazie pre-ipo pozyskano 222 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie rozwoju Spółki, m.in. na cele wskazane w dalszej części prezentacji.

14 3.1 AGENCJA E-MARKETINGOWA Najbardziej dojrzały obszar działalności Spółki. Działalność projektowa. Spółka realizuje projekty z wykorzystaniem własnych zasobów, jak również podzleca część zadań sprawdzonym partnerom.

15 AGENCJA E-MARKETINGOWA RYNEK Wydatki na reklamę online osiągnęły w 2010r. niemal 1,6 mld zł (wg raportu IAB Polska i PwC). W 2010 roku nastąpił 17% wzrost wydatków na reklamę online w stosunku do 2009 roku, o kwotę 204 mln zł Q4 Q3 Q2 Q1

16 AGENCJA E-MARKETINGOWA ROZWÓJ Wspomaganie sprzedaży agencji uruchomienie działań telemarketingowych, uczestnictwo w przetargach, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach biznesowych. Realizacja platformy marketingowej - budowa systemu wspomagającego tworzenie dużych i mniejszych kampanii marketingowych, ułatwi koordynację pracy zespołu oraz pozwoli na automatyzację części procesów. Wspomaganie pozyskanych dotacji złożone wnioski dwa wnioski o dofinansowanie: Projekt wdrożenia platformy B2B wspomagającej projektowanie i realizację kampanii marketingowych - wartość projektu 894 tys. zł, kwota dofinansowania 608 tys. zł., Wdrożenie platformy marketingowej wartość projektu 747 tys. zł, kwota dofinansowania 448 tys. zł Przewidywane nakłady inwestycyjne: , ,00 zł. Dodatkowo Spółka rozpatruje możliwość akwizycji podmiotu z branży PR o średniorocznych przychodach około 800 tys. zł (obecnie prowadzone są wstępne rozmowy).

17 AGENCJA E-MARKETINGOWA PROGNOZY Przychody Zysk netto

18 AGENCJA E-MARKETINGOWA ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY Założony dwucyfrowy wzrost przychodu wynika z: Zaobserwowanych tendencji historycznych w zakresie rozwoju działalności agencji e-marketingowej, Funkcjonowania na dynamicznie rozwijającym się rynku reklamy internetowej (dwucyfrowy wzrost całego rynku). Przychody w IV kwartale 2011 wyniosły ,00 zł. Wielkość kontraktów na 2012r. już podpisanych lub w trakcie podpisywania wynosi 450 tys. zł Spółka jest w trakcie negocjacji kolejnych kontraktów.

19 3.2 SUPERMARKET UTI.PL Wyspecjalizowany pośrednik oferujący różnorodne usługi związane z Internetem. Działalność jest obecnie w początkowej fazie rozwoju, dotychczasowe działania koncentrowały się na przygotowaniu infrastruktury, nawiązaniu współpracy z partnerami i przygotowaniem produktów i usług do sprzedaży. Rozwiązanie jest unikalne na rynku polskim, pozwalające na oferowanie różnorodnych i komplementarnych usług internetowych takich jak: domeny, hosting, aplikacje, Open Xchange, komunikacja VoIP, usługi e promocji, usługi webmasterskie, usługi programistyczne i wiele innych. Efekt kuli śnieżnej raz pozyskany klient może odnawiać co roku zakupione usługi i nabywać nowe będzie miał kapitalne znaczenie na rozwój uti.pl. Duży i chłonny rynek portal może wygenerować istotny wzrost przychodów zajmując nawet mniej znaczącą pozycję na rynku. W ramach uti.pl realizowany jest również projekt weboferto związany z powstaniem platformy, która ma łączyć freelancerów z zamawiającymi usługi internetowe (głównie: strony www, oprogramowanie, pozycjonowanie, sklepy internetowe, grafiki www i inne usługi internetowe).

20 3.2 SUPERMARKET UTI.PL - WEBOFERTO Projekt weboferto realizowany w ramach portalu uti.pl. Jest to platforma która ma łączyć freelancerów z zamawiającymi usługi internetowe (głównie: strony www, oprogramowanie, pozycjonowanie, sklepy internetowe, grafiki www i inne usługi internetowe). Zakłada się, iż platforma będzie umożliwiać klientom wyszukiwanie ofert w atrakcyjnej cenie, wolny wybór ofert, wysoką jakość i szybki czas realizacji, łatwy sposób komunikacji i ewentualnych reklamacji. Platforma jest już gotowa i została uruchomiona.

21 SUPERMARKET UTI.PL RYNEK Potencjalną grupę docelową stanowi około 3 mln odbiorców: wolne zawody typu: lekarze, prawnicy, notariusze, agenci ubezpieczeniowi, artyści, etc. mikrofirmy w których pracuje od jednej do kilku osób osoby zajmujące się pracą w branży internetowej (freelancerzy, graficy, projektanci stron WWW, informatycy, technicy, marketingowcy) administratorzy działów technicznych w średnich i dużych firmach osoby decyzyjne w instytucjach publicznych i administracji lokalnej inne osoby prywatne

22 SUPERMARKET UTI.PL RYNEK Rynek usług oferowanych przez uti.pl jest znaczący w odniesieniu do obecnej i planowanej skali działalności. Istotny wzrost przychodów i zysków jest więc możliwy nawet bez zajmowania istotnej pozycji dla rynku. Dla przykładu, rynek domen polskich (o kluczowym znaczeniu dla Spółki) to około 2 mln nazw domen, z czego odnawianych jest około 60%, oraz rocznie jest rejestrowanych około 1 mln. Spółka ma możliwość pośrednictwa zarówno przy rejestracji nowych domen jak i przejmowania już zarejestrowanych domen. Jeżeli zachowane zostaną statystyki podobne jak dla szerokiego rynku, około 60% domen zarejestrowanych poprzez uti.pl zostanie odnowionych w kolejnym roku, generując kolejny przychód. Klient uti.pl ma możliwość nabycia wielu komplementarnych usług związanych z istnieniem biznesu w sieci.

23 SUPERMARKET UTI.PL RYNEK Analiza rynku domen polskich (domeny.pl) w DNS, dane historyczne NASK, prognozy na podstawie analiza własnych, dane w szt Nowa rejestracja Odnowienie

24 SUPERMARKET UTI.PL RYNEK Rynek domen w Polsce jest zdominowany praktycznie przez 2 podmioty (Home.pl i NetArt). Jest wiele drobnych uczestników rynku, często reselerów większych graczy. Poniżej dane dotyczące udziału poszczególnych podmiotów w obsłudze domen polskich (domeny.pl). W zakresie nowych rejestracji proporcje kształtują się podobnie. Udział w rynku domen polskich (2 kw. 2011r.) - obsługa domen (dane NASK) 8,52% 26,75% 9,57% 12,33% 21,78% 21,05% Home.pl NetArt (Nazwa) AZ.pl Michau Enterprises Consulting Service Pozostali

25 SUPERMARKET UTI.PL ROZWÓJ Rozwój oferty produktowej docelowo do 2012r. dostępnych będzie około 100 usług (produktów). Rozbudowa sieci sprzedaży powiększenie liczby zdalnych sprzedawców oraz własny dział telemarketingu. Wzmocnienie wizerunku marki. Wspomaganie działalności operacyjnej. Rozwój platformy weboferto (dopracowanie funkcjonalności, zaproszenie do współpracy kompetentnych zleceniobiorców, promocja). Przewidywane nakłady: , ,00 zł.

26 SUPERMARKET UTI.PL PROGNOZY FINANSOWE Przychody EBIT

27 SUPERMARKET UTI.PL ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ Dynamicznie rosnąca liczba klientów portal znajduje się w początkowej fazie rozwoju, więc baza jest niska. Wielkość rynku nie stanowi bariery dla rozwoju, przy zakładanym wzroście liczby klientów udział w rynku wciąż jest niewielki. Rosnący przychód roczny na klienta to założenie oparte na obserwacji dotychczasowych trendów oraz wprowadzeniu do oferty nowych komplementarnych usług. Docelowo oczekiwany przychód na klienta będzie na poziomie 500 zł, przy obecnym 300 zł. Rosnące koszty stałe oraz stała marża kosztów zmiennych na sprzedawanych usługach. Większość nakładów na rozwój serwisu została poniesiona, kolejne nakłady będą związane z pozyskiwaniem klienta. Do tej pory uti.pl pozyskiwał klientów praktycznie bez większych nakładów na promocję. W 2011r. pozyskano 600 klientów nie prowadząc praktycznie żadnych działań promocyjnych. Zakłada się, iż liczba będzie rosła jako efekt prowadzonych działań prosprzedażowych (pozyskanie znacznej liczby zdalnych sprzedawców, działania promocyjne, telemarketing).

28 SUPERMARKET UTI.PL ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ liczba klientów Przychód na klienta

29 3.3 DOTBOOK Działalność Dotbook to internetowa wyszukiwarka miejsc noclegowych w Polsce. Możliwość rezerwacji online. Informacji o dostępności miejsc uzupełniana na bieżąco. Portal cieszy się już pewną popularnością w okresie maj sierpień 2011r. zanotowano odsłon portalu. Baza danych zawiera obecnie: 28 tys. obiektów, 263 tys. pokoi w zarejestrowanych obiektach, 31 tys. zarejestrowanych użytkowników. W ramach Dotbook realizowany jest również projekt związany w powstaniem portalu Tripos portalu społecznościowego dedykowanego podróżom. Portal ma ułatwiać wybór atrakcji i planowanie spędzania wolnego czasu. Tripos będzie osiągał przychody ze reklam oraz dodatkowo stymulował sprzedaż Dotbook poprzez pełną integrację z portalem macierzystym.

30 3.3 DOTBOOK - TRIPOS Tripos jest to portal społecznościowy dedykowanego podróżom. Portal ma ułatwiać swoim użytkownikom wybór atrakcji i planowanie spędzania wolnego czasu, poprzez dostęp do informacji i ofert dotyczących muzeów, galerii, obiektów rekreacyjnych, teatrów, kin, koncertów, hotelów, klubów nocnych i innych atrakcji turystycznych. Użytkownicy będą mieli również dostęp do promocji różnych wydarzeń muzycznych, kulturalnych czy sportowych. Użytkownikami portalu będą również właściciele potencjalnych atrakcji turystycznych i organizatorzy wydarzeń, którzy będą mogli wykorzystać portal jako kanał informacyjny i promocyjny. Tripos będzie osiągał przychody ze reklam oraz dodatkowo stymulował sprzedaż Dotbook poprzez pełną integrację z portalem macierzystym (użytkownik będzie miał możliwość dokonania rezerwacji noclegu).

31 3.3 DOTBOOK Portal Dotbook był dotychczas spółką niezależną od wirtuale.pl. Ze względu na impas w zarządzaniu spółką portal nie generował przychodów. wirtuale.pl dokonała przejęcie kontroli operacyjnej nad spółką Dotbook sp. z o.o., poprzez objęcie 51% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Portal Dotbook posiada już wartość w postaci gotowej infrastruktury, umożliwiającej świadczenie usługi, bazy miejsc noclegowych oraz popularności serwisu jako wyszukiwarki miejsc noclegowych, czego dowodem jest liczba generowanych odsłon. Celem wirtuale.pl jest uwolnienie wartości poprzez przełożenie gotowych rozwiązań i popularności serwisu na przychody. W ocenie wirtuale.pl jest to możliwe minimalnym nakładem środków, poprzez zorganizowanie procesów zarządzania bazą miejsc noclegowych, utrzymywania relacji z partnerami i realizacji funkcjonalności pozwalającej na dokonywanie rezerwacji online.

32 DOTBOOK RYNEK Wg danych GUS w Polsce rocznie udzielanych jest ok. 50 mln noclegów i liczba ta rośnie. Około 40% internautów poszukujących usług turystycznych chce dokonać rezerwacji online. Większość rezerwacji odbywa się jednak offline, ponieważ większość serwisów turystycznych oraz stron hoteli nie dysponuje funkcjonalnościami pozwalającymi na 100% sprawdzenie dostępności miejsc noclegowych, dokonanie pełnej rezerwacji oraz płatności online.

33 DOTBOOK ROZWÓJ Przejęcie kontroli nad portalem Dotbook wiązało się z jednoczesnym dofinansowaniem projektu na kwotę ,00 zł., Środki te pozwolą na organizację działalności operacyjnej oraz uruchomienie wszystkich funkcjonalności pozwalających na dokonywanie rezerwacji online, tak aby portal mógł zacząć generować przychody. Dodatkowo przewiduje się nakłady związane z promocją portalu i zwiększaniem jego popularności. Realizowane będą również dalsze prace związane z rozwojem portalu Tripos dopracowanie funkcjonalności, rozbudowa zawartości, nawiązanie relacji z użytkownikami dostarczającymi zawartości (organizatorzy imprez i wydarzeń, organizacje turystyczne, gminy), promocja na Facebook.

34 DOTBOOK PROGNOZY Przychody EBIT

35 DOTBOOK ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY Prognoza przychodów oparta jest o przewidywaną oglądalność portalu. Zakłada się, iż średnio 5% oglądających sfinalizuje transakcję rezerwacji noclegu. Zakłada się średnią wartość rezerwacji 700 zł. Wynagrodzenie spółki stanowi 2% wartości zamówienia. Realizacja dodatkowych przychodów z reklamy poprzez Tripos.

36 4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.1 PLANY ROZWOJU Dalsze rozwijanie dotychczas podstawowej działalności spółki, czyli agencji e-marketingowej, poprzez rozbudowę infrastruktury i działania promocyjne. Po zakończeniu fazy technicznego i organizacyjnego rozwoju portalu uti.pl działania stymulujące pozyskiwanie klientów. Wykorzystanie gotowych rozwiązań technicznych oraz bazy danych miejsc noclegowych portalu Dotbook oraz zorganizowanie działalności operacyjnej tak, aby portal mógł generować przychody.

37 4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.1 PLANY ROZWOJU Spółka znajduje się na etapie rozwoju, który daje szansę na dynamiczny rozwój. Duży i chłonny rynek we wszystkich obszarach działalności, spółka może osiągnąć znaczący wzrost skali. Spółka chce być aktywna w wielu obszarach biznesu w Internecie, realizując ciekawe, potencjalnie bardzo rozwojowe projekty. Specyfika działalności uti.pl daje szansę na wygenerowanie tzw. efektu kuli śnieżnej część raz pozyskanych klientów co roku generuje przychód z odnowień usług oraz poprzez zakup nowych komplementarnych usług, dzięki czemu z roku na rok rośnie baza przychodów. Spółka posiada gotowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, niezbędne są działania i nakłady stymulujące sprzedaż. Spółka posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku usług internetowych. Spółka posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój.

38 4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.2 PROGNOZY SZ 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P Przychody Koszty działalności operacyjnej w tym Amortyzacja Wynik na sprzedaży PPO PKO EBIT Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Podatek Wynik netto Udział mniejszości Dotbook Wynik netto razem Przedstawione powyżej prognozy finansowe zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę i posiadane informacje. Powinny być traktowane jako oczekiwanie co do przyszłych wyników a nie gwarancja ich wykonania.

39 4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.3 HISTORYCZNE DANE ORAZ PROGNOZOWANE DANE FINANSOWE Przedstawione powyżej prognozy finansowe zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę i posiadane informacje. Powinny być traktowane jako oczekiwanie co do przyszłych wyników a nie gwarancja ich wykonania.

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Co robimy? Internauta szuka rozwiązań finansowych Bank walczy o bazę klientów Udostępniamy narzędzia do porównania oferty banków Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Nasza idea Comperia.plto

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów dla nas to możliwe 27 kwietnia 2009 Prezentacja dla inwestorów dotycząca publikacji danych finansowych za 2008 r Spis treści 1 Działalność K2 2 Wyniki finansowe 3 Realizacja celów inwestycyjnych Prezentacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012 Surfland Deweloper System S.A Salon Inwestycyjny 2012 Historia Firmy 2004 - Jacek Kwaśniak rozpoczął działalnośd gospodarczą pod nazwą StartUp Jacek Kwaśniak Lipiec 2007 - Surfland Systemy Komputerowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 2013-02-12 www.digate.pl Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2011r. 1 lipca 2011r. 30 września 2011r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2011r. 1 lipca 2011r. 30 września 2011r. Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2011r. 1 lipca 2011r. 30 września 2011r. Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 1.1. DANE SPÓŁKI...3 1.2. ZARZĄD...3 1.3. RADA NADZORCZA...3

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju OPONEO.PL S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r.

RAPORT KWARTALNY. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r. RAPORT KWARTALNY VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie IV kwartał 2011 r. za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r. Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A.

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. NewConnect nowa perspektywa MakoLab S.A. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. Historia 1989 powstanie firmy, elektroniczne usługi DTP 1995dystrybucja oraz tworzenie autorskiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU 2011-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2011 roku

RAPORT za II kwartał 2011 roku RAPORT za II kwartał 2011 roku Wrocław, 9 sierpnia 2011 r. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY DOMENOMANIA.PL S.A. Wrocław, 9 sierpnia 2011 r. Szanowni Akcjonariusze, II kwartał br. w historii naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

Morizon SA. Prezentacja do raportu rocznego 2015

Morizon SA. Prezentacja do raportu rocznego 2015 Morizon SA Prezentacja do raportu rocznego 2015 Grupa Morizon Największy w Polsce niezależny wydawca specjalistycznych serwisów nieruchomościowych 3 mln wizyt miesięcznie Do Grupy należą m.in. Morizon.pl,

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy. za I kwartał 2011 r. CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie. 11 maja 2011 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy. za I kwartał 2011 r. CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie. 11 maja 2011 r. RAPORT KWARTALNY jednostkowy za I kwartał 2011 r. CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie 11 maja 2011 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU SPÓŁKI DO AKCJONARIUSZY... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka K2 Internet S.A. al. Solidarności 74A, 00-145 Warszawa Warszawa, 14.04.2011 biuro@k2.pl, +48 22 448 70 00, www.k2.pl DW: kontrahenci K2 Internet S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję

Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję Maciej Stanusch Prezes Zarządu Stanusch is getting a real runner-up in the world wide list of chatbot developers! Erwin

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gliwice, czerwiec 2013 r. Strona 1 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1 Dane spółki Nazwa firmy: KCSP

Bardziej szczegółowo

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie obsługi marketingowej i sprzedażowej Kim jesteśmy? 1. Business and Concept - Doradztwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT za I kwartał 2013 roku

RAPORT za I kwartał 2013 roku RAPORT za 2013 roku Wrocław, 14 maja 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane z bilansu Dane jednostkowe. Stan na 31.03.2013 Stan na 31.03.2012 Kapitał własny Kapitał zakładowy Należności długoterminowe Należności

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest zjedztam.pl i jaki jest cel portalu 2. Grupy docelowe 3. Narzędzia dla poszczególnych grup docelowych 4. Korzyści dla obu grup

1. Co to jest zjedztam.pl i jaki jest cel portalu 2. Grupy docelowe 3. Narzędzia dla poszczególnych grup docelowych 4. Korzyści dla obu grup Plan prezentacji 1. Co to jest zjedztam.pl i jaki jest cel portalu 2. Grupy docelowe 3. Narzędzia dla poszczególnych grup docelowych 4. Korzyści dla obu grup docelowych 5. Etapy wdrożenia 6. Model biznesowe

Bardziej szczegółowo

Działając wspólnie podwajamy efekty

Działając wspólnie podwajamy efekty Działając wspólnie podwajamy efekty Ścisła współpraca z klientem pozwala łączyć naszą kreatywność i wiedzę informatyczną ze stawianymi przed nami oczekiwaniami. Jesteśmy w stanie wskazać problemy koncepcyjne

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011) Wrocław, 14.02.2012r. Wrocław, 14.02.2012r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WEST REAL ESTATE S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WEST REAL ESTATE S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WEST REAL ESTATE S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY II/2011 str. 1 Spis treści I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II. INFORMACJE OGÓLNE... 4 III.

Bardziej szczegółowo

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa:

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa: JEDZJEDZ.PL Kim jesteśmy? Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina tworzony z myślą o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy bieżące

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.04.2010 DO 30.06.2010 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1. PRZYCHODY NETTO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Sklepy Internetowe oferta

Sklepy Internetowe oferta Sklepy Internetowe oferta Kilka słów o nas Agencja Interaktywna CleverAgency powstała jako odpowiedź na współczesne potrzeby przedsiębiorców. W obecnych czasach obecność firmy w Internecie jest obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes

Zaangażowani w Twój biznes Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie 2013 roku Podsumowanie 2013 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 31.12.2013 01.01. 31.12.2012 Dynamika % Przychody

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres Warszawa

RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres Warszawa RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres 1.10.2011 31.12.2011 Warszawa 14.02.2012 Raport YELLOW HAT S.A. za IV kwartał 2011 roku został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 24 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2011 r. Wrocław, maj 2011 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE:... 2 2. REALIZOWANE PROJEKTY:... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 4. KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy. za okres r r.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy. za okres r r. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2010 r. 30.09.2010 r. Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2010 roku 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta...

Bardziej szczegółowo

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r.

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r. OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY III KWARTAŁ 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.01.2011 r. 31.03.2011 r. Bydgoszcz, dnia 09 maja 2011 roku Spis treści 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.07.2009 30.09.2009 Warszawa, 9 listopad 2009 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES... 3

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

Serwis rezerwacji noclegów online

Serwis rezerwacji noclegów online Serwis rezerwacji noclegów online R E Z E R W A C J E ON-LINE - FAKTY Ponad 75% badanych internautów, którzy jeżdżą na wakacje, wykorzystuje sieć Internet do planowania wypoczynku 46 % spośród tych osób

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

POZBUD T&RS.A. Prezentacja planów Zarządu dotyczących akwizycji nowej działalności w zakresie produkcji wysokiej jakości podłóg drewnianych

POZBUD T&RS.A. Prezentacja planów Zarządu dotyczących akwizycji nowej działalności w zakresie produkcji wysokiej jakości podłóg drewnianych POZBUD T&RS.A. Prezentacja planów Zarządu dotyczących akwizycji nowej działalności w zakresie produkcji wysokiej jakości podłóg drewnianych Prezentacja: Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Wojciech Komer

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Strona1 Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za II kwartał 2010 r. Wrocław, sierpień 2010 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. REALIZOWANE PROJEKTY:... 2 3. WSTĘP... 3 4. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa. Prezentacja portali spółki

Grupa. Prezentacja portali spółki Grupa Prezentacja portali spółki 8 lat doświadczenia Już od ponad 8 lat działamy na rynku budowlanym 7 500 000 odsłon miesięcznie Oglądalność naszych portali to na chwilę obecną ponad 7 500 000 odsłon

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r.

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 10 listopada 2016 Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Raport za I kwartał 2013

Raport za I kwartał 2013 Raport za I kwartał 2013 Radom, 2013-05-14 INFORMACJE OGÓLNE Firma: Forma prawna Siedziba: Adres: MERIT INVEST Spółka Akcyjna Radom, Polska ul. Słowackiego 83, 26-600 Radom Telefon/Fax: (+48 48) 384-68-10

Bardziej szczegółowo