Prezentacja Spółki. Warszawa, marzec 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja Spółki. Warszawa, marzec 2012"

Transkrypt

1 Prezentacja Spółki Warszawa, marzec 2012

2

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1 INFORMACJA OGÓLNA 1.2 DANE KONTAKTOWE 2. PODSTAWOWE DANE 2.1 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 2.2 KLUCZOWE OSOBY 2.3 STUKTURA ORGANIZACYJNA 3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 3.1 AGENCJA E-MARKETINGOWA RYNEK ROZWÓJ PROGNOZY ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY

4 SPIS TREŚCI 3.2 SUPERMAKET UTI.PL RYNEK ROZWÓJ PROGNOZY FINANSOWE ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ 3.3 DOTBOOK RYNEK ROZWÓJ PROGNOZY ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY 4. WIRTUALE.PL PODSUMOWANIE 4.1 PLANY ROZWOJU 4.2 PROGNOZY 4.3 HISTORYCZNE DANE ORAZ PROGNOZOWANE DANE FINANSOWE

5 1. WPROWADZENIE Niniejszy dokument: Prezentacja Inwestycyjna Spółki wirtuale.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Tatrzańska 3C (wirtuale.pl) powstał w oparciu o przedstawione przez wirtuale.pl dane źródłowe i został sporządzony przez doradcę: DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. w Warszawie (DSBJ). Niniejszy dokument zawiera prognozę przyszłych wyników finansowych wykonanych dla wirtuale.pl przed przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią ani obietnicy ani też zapewnienia, iż odpowiednie poziomy przychodu lub zysku oraz inne parametry zostaną w przyszłości faktycznie osiągnięte przez wirtuale.pl. Wyniki faktycznie zrealizowane w przyszłości mogą różnić się do wyników założonych w prognozie. DSBJ i wirtuale.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez potencjalnego Inwestora na podstawie niniejszego dokumentu, ani jakichkolwiek osób trzecich, którym ten dokument zostanie udostępniony. Potencjalny Inwestor powinien we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadzić weryfikację stanu wirtuale.pl w terminach uzgodnionych z DSBJ oraz wirtuale.pl, a także własnej analizy danych zawartych w Prezentacji Inwestorskiej. Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o ofercie i innych ustaw oraz regulacji rynku kapitałowego i ma jedynie charakter informacyjny.

6 1. WPROWADZENIE 1.1 INFORMACJA OGÓLNA Zarząd wirtuale.pl Sp. z o.o. (wirtuale.pl) działający na rynku usług w Internecie, poszukuje kapitału w celu sfinansowania inwestycji rozwojowych, poprzez utworzenie nowych udziałów, które będą objęte przez Inwestora lub Inwestorów. Zarząd wirtuale.pl Sp. z o.o. (wirtuale.pl) nie przewiduje się sprzedaży udziałów przez dotychczasowych udziałowców, a jedynie sprzedaż inwestorowi lub inwestorom nowych udziałów w Spółce. Za zorganizowanie procesu pozyskania kapitału oraz sprzedaży udziałów odpowiedzialna jest na mocy zawartej umowy DSBJ prowadząca działalność doradztwa strategicznego oraz będąca autoryzowanym doradcą dla rynków NewConnect oraz Catalyst.

7 1. WPROWADZENIE 1.2 DANE KONTAKTOWE wirtuale.pl Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 3C; Kielce Prezes Zarządu: Wojciech Korona e: tel.: m: KRS Sąd Rejonowy dla Kielcach REGON NIP DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. ul. Długa 23/25; lok Warszawa Prokurent: Agnieszka Stiasna e: tel.: m: KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie REGON NIP

8 2. PODSTAWOWE DANE 2.1 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI obecny i docelowy wirtuale.pl prowadzi działalność w trzech obszarach: Agencja e-marketingowa wirtuale.pl podmiot realizuje projekty dla swoich klientów dotyczące projektowania i realizacji strategii marketingowych, głównie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie. Wyspecjalizowany pośrednik oferujący różnorodne usługi związane z Internetem, działający pod osobną marką Supermarket usług internetowych uti.pl. Działalność znajduje się w początkowej fazie rozwoju, zakończone są prace związane z przygotowaniem infrastruktury, nawiązaniem współpracy z partnerami i przygotowaniem produktów i usług do sprzedaży. Rozwiązanie jest unikalne na rynku polskim, pozwalające na oferowanie różnorodnych i komplementarnych usług internetowych takich jak: domeny, hosting, aplikacje różnego typu. Portal turystyczny: Dotbook, pozwalający na wyszukiwanie miejsc noclegowych oraz dokonywanie rezerwacji online. Portal został rozwinięty niezależnie od agencji e-marketingowej. Wirtuale.pl przejęła kontrolę nad portalem poprzez zakup pakietu kontrolnego 51% udziałów.

9 2. PODSTAWOWE DANE 2.1 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI wirtuale.pl agencja e-marketingowa Serwisy i portale www Aplikacje www i e- commerce SEO, SEM Marketing szeptany, Marketing społecznościowy ing e-pr Reklama display oraz behawioralna (banery) Supermarket usług internetowych uti.pl Domeny polskie i zagraniczne Hosting (współdzielony i VPS) Aplikacje Open Xchange Komunikacja VoIP Usługi e promocji Usługi webmasterskie Usługi programistyczne Dotbook Internetowa wyszukiwarka miejsc noclegowych Rezerwacja online Portal społecznościowy związany z podróżowaniem (Tripos)

10 2. PODSTAWOWE DANE 2.2 KLUCZOWE OSOBY Prezes Zarządu Wojciech Korona 33 lata. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale Zarządzania i Marketingu, ze specjalizacją Zarządzanie firmą. Z branżą internetową związany od samego jej początku, czyli od drugiej połowy lat 90-tych. W 2000 roku był współzałożycielem wirtuale.pl, która przez pierwsze lata zajmowała się realizacją stron www i usług hostingowych, a następnie przekształciła w agencję e-marketingową wykorzystującą możliwości internetu do działań promocyjnych i marketingowych swoich Klientów. Odpowiedzialny za zarządzanie i strategię marketingową. Poza tym odpowiada głównie za tworzenie nowych usług, rozwój sprzedaży, nadzór nad finansami firmy. Posiada doświadczenie między innymi w zarządzaniu ludźmi, planowaniu i efektywnej organizacji pracy, tworzeniu struktur sprzedaży bezpośredniej oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich i ich rozliczania (dotacje w wysokości 1,7mln zł w latach ).

11 2. PODSTAWOWE DANE 2.2 KLUCZOWE OSOBY Wiceprezes Zarządu Dariusz Korona 39 lat. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, na wydziale Zarządzania i Marketingu. Jest udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu agencji e-marketingowej wirtuale.pl. Ze Spółką związany jest od początku jej istnienia. Jest też pomysłodawcą oraz menedżerem zarządzającym projektem Supermarketu usług internetowych. Projekt ten budował od podstaw. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Ma umiejętności z zakresu prowadzenia projektów, marketingu i promocji, sprzedaży i negocjacji, obsługi klienta. Posiada wiedzę na temat rynków kapitałowych, interesuje się GPW od początku jej istnienia. Zajmował się wyszukiwaniem inwestorów i prowadzeniem z nimi negocjacji. Odbył wiele szkoleń, w szczególności z funkcjonowania wybranych usług internetowych, sprzedaży, negocjacji oraz innych. Jest pomysłodawcą różnych projektów internetowych oraz wielu działań marketingowych w Internecie. Dyrektor IT 30 lat. Studiował na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w technologiach internetowych, od projektowania grafiki i usability poprzez tworzenie layoutu i interfejsu użytkownika do projektowania backend'u oraz programowania. Prowadzi prace planistyczne i realizację projektów. Posiada certyfikat Project Managera wg IPMA. Zarządza budową dużych portali i serwisów oraz potrafi także samodzielnie je realizować.

12 2. PODSTAWOWE DANE 2.3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

13 2. PODSTAWOWE DANE 2.4 Podniesienie kapitału Spółki W grudniu 2011 Spółka dokonała pierwszego podwyższenia kapitału, w ramach trwającego procesu pozyskiwania środków na rozwój (transakcja pre-ipo). W pierwszej fazie pre-ipo pozyskano 222 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie rozwoju Spółki, m.in. na cele wskazane w dalszej części prezentacji.

14 3.1 AGENCJA E-MARKETINGOWA Najbardziej dojrzały obszar działalności Spółki. Działalność projektowa. Spółka realizuje projekty z wykorzystaniem własnych zasobów, jak również podzleca część zadań sprawdzonym partnerom.

15 AGENCJA E-MARKETINGOWA RYNEK Wydatki na reklamę online osiągnęły w 2010r. niemal 1,6 mld zł (wg raportu IAB Polska i PwC). W 2010 roku nastąpił 17% wzrost wydatków na reklamę online w stosunku do 2009 roku, o kwotę 204 mln zł Q4 Q3 Q2 Q1

16 AGENCJA E-MARKETINGOWA ROZWÓJ Wspomaganie sprzedaży agencji uruchomienie działań telemarketingowych, uczestnictwo w przetargach, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach biznesowych. Realizacja platformy marketingowej - budowa systemu wspomagającego tworzenie dużych i mniejszych kampanii marketingowych, ułatwi koordynację pracy zespołu oraz pozwoli na automatyzację części procesów. Wspomaganie pozyskanych dotacji złożone wnioski dwa wnioski o dofinansowanie: Projekt wdrożenia platformy B2B wspomagającej projektowanie i realizację kampanii marketingowych - wartość projektu 894 tys. zł, kwota dofinansowania 608 tys. zł., Wdrożenie platformy marketingowej wartość projektu 747 tys. zł, kwota dofinansowania 448 tys. zł Przewidywane nakłady inwestycyjne: , ,00 zł. Dodatkowo Spółka rozpatruje możliwość akwizycji podmiotu z branży PR o średniorocznych przychodach około 800 tys. zł (obecnie prowadzone są wstępne rozmowy).

17 AGENCJA E-MARKETINGOWA PROGNOZY Przychody Zysk netto

18 AGENCJA E-MARKETINGOWA ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY Założony dwucyfrowy wzrost przychodu wynika z: Zaobserwowanych tendencji historycznych w zakresie rozwoju działalności agencji e-marketingowej, Funkcjonowania na dynamicznie rozwijającym się rynku reklamy internetowej (dwucyfrowy wzrost całego rynku). Przychody w IV kwartale 2011 wyniosły ,00 zł. Wielkość kontraktów na 2012r. już podpisanych lub w trakcie podpisywania wynosi 450 tys. zł Spółka jest w trakcie negocjacji kolejnych kontraktów.

19 3.2 SUPERMARKET UTI.PL Wyspecjalizowany pośrednik oferujący różnorodne usługi związane z Internetem. Działalność jest obecnie w początkowej fazie rozwoju, dotychczasowe działania koncentrowały się na przygotowaniu infrastruktury, nawiązaniu współpracy z partnerami i przygotowaniem produktów i usług do sprzedaży. Rozwiązanie jest unikalne na rynku polskim, pozwalające na oferowanie różnorodnych i komplementarnych usług internetowych takich jak: domeny, hosting, aplikacje, Open Xchange, komunikacja VoIP, usługi e promocji, usługi webmasterskie, usługi programistyczne i wiele innych. Efekt kuli śnieżnej raz pozyskany klient może odnawiać co roku zakupione usługi i nabywać nowe będzie miał kapitalne znaczenie na rozwój uti.pl. Duży i chłonny rynek portal może wygenerować istotny wzrost przychodów zajmując nawet mniej znaczącą pozycję na rynku. W ramach uti.pl realizowany jest również projekt weboferto związany z powstaniem platformy, która ma łączyć freelancerów z zamawiającymi usługi internetowe (głównie: strony www, oprogramowanie, pozycjonowanie, sklepy internetowe, grafiki www i inne usługi internetowe).

20 3.2 SUPERMARKET UTI.PL - WEBOFERTO Projekt weboferto realizowany w ramach portalu uti.pl. Jest to platforma która ma łączyć freelancerów z zamawiającymi usługi internetowe (głównie: strony www, oprogramowanie, pozycjonowanie, sklepy internetowe, grafiki www i inne usługi internetowe). Zakłada się, iż platforma będzie umożliwiać klientom wyszukiwanie ofert w atrakcyjnej cenie, wolny wybór ofert, wysoką jakość i szybki czas realizacji, łatwy sposób komunikacji i ewentualnych reklamacji. Platforma jest już gotowa i została uruchomiona.

21 SUPERMARKET UTI.PL RYNEK Potencjalną grupę docelową stanowi około 3 mln odbiorców: wolne zawody typu: lekarze, prawnicy, notariusze, agenci ubezpieczeniowi, artyści, etc. mikrofirmy w których pracuje od jednej do kilku osób osoby zajmujące się pracą w branży internetowej (freelancerzy, graficy, projektanci stron WWW, informatycy, technicy, marketingowcy) administratorzy działów technicznych w średnich i dużych firmach osoby decyzyjne w instytucjach publicznych i administracji lokalnej inne osoby prywatne

22 SUPERMARKET UTI.PL RYNEK Rynek usług oferowanych przez uti.pl jest znaczący w odniesieniu do obecnej i planowanej skali działalności. Istotny wzrost przychodów i zysków jest więc możliwy nawet bez zajmowania istotnej pozycji dla rynku. Dla przykładu, rynek domen polskich (o kluczowym znaczeniu dla Spółki) to około 2 mln nazw domen, z czego odnawianych jest około 60%, oraz rocznie jest rejestrowanych około 1 mln. Spółka ma możliwość pośrednictwa zarówno przy rejestracji nowych domen jak i przejmowania już zarejestrowanych domen. Jeżeli zachowane zostaną statystyki podobne jak dla szerokiego rynku, około 60% domen zarejestrowanych poprzez uti.pl zostanie odnowionych w kolejnym roku, generując kolejny przychód. Klient uti.pl ma możliwość nabycia wielu komplementarnych usług związanych z istnieniem biznesu w sieci.

23 SUPERMARKET UTI.PL RYNEK Analiza rynku domen polskich (domeny.pl) w DNS, dane historyczne NASK, prognozy na podstawie analiza własnych, dane w szt Nowa rejestracja Odnowienie

24 SUPERMARKET UTI.PL RYNEK Rynek domen w Polsce jest zdominowany praktycznie przez 2 podmioty (Home.pl i NetArt). Jest wiele drobnych uczestników rynku, często reselerów większych graczy. Poniżej dane dotyczące udziału poszczególnych podmiotów w obsłudze domen polskich (domeny.pl). W zakresie nowych rejestracji proporcje kształtują się podobnie. Udział w rynku domen polskich (2 kw. 2011r.) - obsługa domen (dane NASK) 8,52% 26,75% 9,57% 12,33% 21,78% 21,05% Home.pl NetArt (Nazwa) AZ.pl Michau Enterprises Consulting Service Pozostali

25 SUPERMARKET UTI.PL ROZWÓJ Rozwój oferty produktowej docelowo do 2012r. dostępnych będzie około 100 usług (produktów). Rozbudowa sieci sprzedaży powiększenie liczby zdalnych sprzedawców oraz własny dział telemarketingu. Wzmocnienie wizerunku marki. Wspomaganie działalności operacyjnej. Rozwój platformy weboferto (dopracowanie funkcjonalności, zaproszenie do współpracy kompetentnych zleceniobiorców, promocja). Przewidywane nakłady: , ,00 zł.

26 SUPERMARKET UTI.PL PROGNOZY FINANSOWE Przychody EBIT

27 SUPERMARKET UTI.PL ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ Dynamicznie rosnąca liczba klientów portal znajduje się w początkowej fazie rozwoju, więc baza jest niska. Wielkość rynku nie stanowi bariery dla rozwoju, przy zakładanym wzroście liczby klientów udział w rynku wciąż jest niewielki. Rosnący przychód roczny na klienta to założenie oparte na obserwacji dotychczasowych trendów oraz wprowadzeniu do oferty nowych komplementarnych usług. Docelowo oczekiwany przychód na klienta będzie na poziomie 500 zł, przy obecnym 300 zł. Rosnące koszty stałe oraz stała marża kosztów zmiennych na sprzedawanych usługach. Większość nakładów na rozwój serwisu została poniesiona, kolejne nakłady będą związane z pozyskiwaniem klienta. Do tej pory uti.pl pozyskiwał klientów praktycznie bez większych nakładów na promocję. W 2011r. pozyskano 600 klientów nie prowadząc praktycznie żadnych działań promocyjnych. Zakłada się, iż liczba będzie rosła jako efekt prowadzonych działań prosprzedażowych (pozyskanie znacznej liczby zdalnych sprzedawców, działania promocyjne, telemarketing).

28 SUPERMARKET UTI.PL ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ liczba klientów Przychód na klienta

29 3.3 DOTBOOK Działalność Dotbook to internetowa wyszukiwarka miejsc noclegowych w Polsce. Możliwość rezerwacji online. Informacji o dostępności miejsc uzupełniana na bieżąco. Portal cieszy się już pewną popularnością w okresie maj sierpień 2011r. zanotowano odsłon portalu. Baza danych zawiera obecnie: 28 tys. obiektów, 263 tys. pokoi w zarejestrowanych obiektach, 31 tys. zarejestrowanych użytkowników. W ramach Dotbook realizowany jest również projekt związany w powstaniem portalu Tripos portalu społecznościowego dedykowanego podróżom. Portal ma ułatwiać wybór atrakcji i planowanie spędzania wolnego czasu. Tripos będzie osiągał przychody ze reklam oraz dodatkowo stymulował sprzedaż Dotbook poprzez pełną integrację z portalem macierzystym.

30 3.3 DOTBOOK - TRIPOS Tripos jest to portal społecznościowy dedykowanego podróżom. Portal ma ułatwiać swoim użytkownikom wybór atrakcji i planowanie spędzania wolnego czasu, poprzez dostęp do informacji i ofert dotyczących muzeów, galerii, obiektów rekreacyjnych, teatrów, kin, koncertów, hotelów, klubów nocnych i innych atrakcji turystycznych. Użytkownicy będą mieli również dostęp do promocji różnych wydarzeń muzycznych, kulturalnych czy sportowych. Użytkownikami portalu będą również właściciele potencjalnych atrakcji turystycznych i organizatorzy wydarzeń, którzy będą mogli wykorzystać portal jako kanał informacyjny i promocyjny. Tripos będzie osiągał przychody ze reklam oraz dodatkowo stymulował sprzedaż Dotbook poprzez pełną integrację z portalem macierzystym (użytkownik będzie miał możliwość dokonania rezerwacji noclegu).

31 3.3 DOTBOOK Portal Dotbook był dotychczas spółką niezależną od wirtuale.pl. Ze względu na impas w zarządzaniu spółką portal nie generował przychodów. wirtuale.pl dokonała przejęcie kontroli operacyjnej nad spółką Dotbook sp. z o.o., poprzez objęcie 51% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Portal Dotbook posiada już wartość w postaci gotowej infrastruktury, umożliwiającej świadczenie usługi, bazy miejsc noclegowych oraz popularności serwisu jako wyszukiwarki miejsc noclegowych, czego dowodem jest liczba generowanych odsłon. Celem wirtuale.pl jest uwolnienie wartości poprzez przełożenie gotowych rozwiązań i popularności serwisu na przychody. W ocenie wirtuale.pl jest to możliwe minimalnym nakładem środków, poprzez zorganizowanie procesów zarządzania bazą miejsc noclegowych, utrzymywania relacji z partnerami i realizacji funkcjonalności pozwalającej na dokonywanie rezerwacji online.

32 DOTBOOK RYNEK Wg danych GUS w Polsce rocznie udzielanych jest ok. 50 mln noclegów i liczba ta rośnie. Około 40% internautów poszukujących usług turystycznych chce dokonać rezerwacji online. Większość rezerwacji odbywa się jednak offline, ponieważ większość serwisów turystycznych oraz stron hoteli nie dysponuje funkcjonalnościami pozwalającymi na 100% sprawdzenie dostępności miejsc noclegowych, dokonanie pełnej rezerwacji oraz płatności online.

33 DOTBOOK ROZWÓJ Przejęcie kontroli nad portalem Dotbook wiązało się z jednoczesnym dofinansowaniem projektu na kwotę ,00 zł., Środki te pozwolą na organizację działalności operacyjnej oraz uruchomienie wszystkich funkcjonalności pozwalających na dokonywanie rezerwacji online, tak aby portal mógł zacząć generować przychody. Dodatkowo przewiduje się nakłady związane z promocją portalu i zwiększaniem jego popularności. Realizowane będą również dalsze prace związane z rozwojem portalu Tripos dopracowanie funkcjonalności, rozbudowa zawartości, nawiązanie relacji z użytkownikami dostarczającymi zawartości (organizatorzy imprez i wydarzeń, organizacje turystyczne, gminy), promocja na Facebook.

34 DOTBOOK PROGNOZY Przychody EBIT

35 DOTBOOK ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY Prognoza przychodów oparta jest o przewidywaną oglądalność portalu. Zakłada się, iż średnio 5% oglądających sfinalizuje transakcję rezerwacji noclegu. Zakłada się średnią wartość rezerwacji 700 zł. Wynagrodzenie spółki stanowi 2% wartości zamówienia. Realizacja dodatkowych przychodów z reklamy poprzez Tripos.

36 4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.1 PLANY ROZWOJU Dalsze rozwijanie dotychczas podstawowej działalności spółki, czyli agencji e-marketingowej, poprzez rozbudowę infrastruktury i działania promocyjne. Po zakończeniu fazy technicznego i organizacyjnego rozwoju portalu uti.pl działania stymulujące pozyskiwanie klientów. Wykorzystanie gotowych rozwiązań technicznych oraz bazy danych miejsc noclegowych portalu Dotbook oraz zorganizowanie działalności operacyjnej tak, aby portal mógł generować przychody.

37 4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.1 PLANY ROZWOJU Spółka znajduje się na etapie rozwoju, który daje szansę na dynamiczny rozwój. Duży i chłonny rynek we wszystkich obszarach działalności, spółka może osiągnąć znaczący wzrost skali. Spółka chce być aktywna w wielu obszarach biznesu w Internecie, realizując ciekawe, potencjalnie bardzo rozwojowe projekty. Specyfika działalności uti.pl daje szansę na wygenerowanie tzw. efektu kuli śnieżnej część raz pozyskanych klientów co roku generuje przychód z odnowień usług oraz poprzez zakup nowych komplementarnych usług, dzięki czemu z roku na rok rośnie baza przychodów. Spółka posiada gotowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, niezbędne są działania i nakłady stymulujące sprzedaż. Spółka posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku usług internetowych. Spółka posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój.

38 4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.2 PROGNOZY SZ 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P Przychody Koszty działalności operacyjnej w tym Amortyzacja Wynik na sprzedaży PPO PKO EBIT Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Podatek Wynik netto Udział mniejszości Dotbook Wynik netto razem Przedstawione powyżej prognozy finansowe zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę i posiadane informacje. Powinny być traktowane jako oczekiwanie co do przyszłych wyników a nie gwarancja ich wykonania.

39 4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.3 HISTORYCZNE DANE ORAZ PROGNOZOWANE DANE FINANSOWE Przedstawione powyżej prognozy finansowe zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę i posiadane informacje. Powinny być traktowane jako oczekiwanie co do przyszłych wyników a nie gwarancja ich wykonania.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach...3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym...10 3. Kapitał zakładowy...11 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU Spis treści Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Morizon S.A.... 3 Opis struktury Grupy Kapitałowej Morizon

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Doradca W DRODZE NA NEWCONNECT

Autoryzowany Doradca W DRODZE NA NEWCONNECT W DRODZE NA NEWCONNECT ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na interesujący projekt inwestycyjny związany z podwyższeniem kapitału w spółce OS3 Group S.A. i planowanym debiutem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Turystyka przyszłości. Raport ROCZNY rok 2013 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści List

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 2 z 48 Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo