REGULAMIN WSPÓŁPRACY ze Stowarzyszeniem Polka Potrafi.pl w Piasecznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WSPÓŁPRACY ze Stowarzyszeniem Polka Potrafi.pl w Piasecznie"

Transkrypt

1 Objaśnienie Pojęć: REGULAMIN WSPÓŁPRACY ze Stowarzyszeniem Polka Potrafi.pl w Piasecznie Ilekroć w tekście użyte jest słowo: Stowarzyszenie mamy na myśli: Stowarzyszenie Polka Potrafi.pl w Piasecznie, z siedzibą w Piasecznie przy ul. Młynarskiej 19 lok 103, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Serwis internetowy to strony internetowe prowadzone przez Stowarzyszenie w tym strona oraz facebook. Wydarzenie to warsztat, szkolenie, event lub inne wydarzenie organizowane przez Partnera we współpracy ze Stowarzyszeniem lub przez Stowarzyszenia dla Partnera/-ów. 1 Formy współpracy Partnera ze Stowarzyszeniem Partnerzy Stowarzyszenia mogą korzystać z następujących form współracy: 1. Możliwy jest wynajem siedziby Stowarzyszenia pod organizację wydarzenia Partnera. Umowa na wynajem podpisywana jest w tym przypadku z właścicielem lokalu firmą JPJ Automatyka, Stowarzyszenie nie jest Stroną umowy. a. Stawki za wynajem siedziby Stowarzyszenia są następujące: Rodzaj warsztatu Warsztaty weekendowe Warsztaty w tygodniu roboczym 0,5 dnia X 60 zł* 1-dniowe 130 zł* 100 zł* 2-dniowe 220 zł* 180 zł* 1 wybrany dzień w tyg. 400 zł ** 330 zł** 2 wybrane dni w tyg. 800 zł ** 600 zł** 0,5 wybranego dnia w tyg. X 180 zł** 0,5 x 2 wybrane dni w tyg. X 280 zł**

2 b. W przypadkach oznaczonych w tabeli * jest wymagana bezzwrotna zaliczka w wysokości 20% stawki wynajmu płatna z góry. W tych przypadkach Partnerowi przysługuje możliwość rezygnacji z wynajmu do 3 dni przed terminem wydarzenia. c. W przypadkach wynajmu oznaczonych w tabeli ** wymaga jest bezzwrotna zaliczka w wysokości 100% stawki wynajmu płatna z góry. d. Podane w tabeli stawki są cenami netto. e. Stawki mogą być zmieniane bez uprzedzenia. f. Stawki mogą być pomniejszane o rabaty. g. W cenę wynajmu są wliczone dodatkowo: umieszczenie informacji o organizacji warsztatu w zakładce Kalendarz w serwisie internetowym Stowarzyszenia umieszczenie informacji o organizacji warsztatu w kalendarzu drukowanym Stowarzyszenia 2) Przywilej korzystania z tytułu Partnera Wspierającego Stowarzyszenia mają firmy i osoby, które uiszczą na rzecz Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl w Piasecznie darowiznę w wysokości 200 zł, przy czym: a. Płatność uiszczana jest z góry na konto Stowarzyszenia do 5 dnia danego miesiąca. b. Okres obowiązywania jest liczony z dniem 1 dnia danego miesiąca. c. Tytuł Partnera Wspierającego i przywileje z nim związane przysługują przez kolejne 6 miesięcy. d. Ostateczna decyzja o przyznaniu tytułu Partnera Wspierającego nie zależy od uiszczenia darowizny i należy do Zarządu Stowarzyszenia. Decyzja Zarządu Stowarzyszenia nie musi być uzasadniana. e. Partnerowi Wspierającemu przysługują: Logo Partnera Wspierającego jest umieszczane na plakatach Stowarzyszenia Logo Partnera jest umieszczone w serwisie internetowym Stowarzyszenia Logo i dane teladresowe Partnera są dodane do baz Stowarzyszenia Partner Wspierający ma możliwość wykorzystywania logo Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl na własnych materiałach Wsparcie Stowarzyszenia w postaci dystrybucji wybranych informacji na temat działalności/oferty/marki/organizowanych wydarzeń/postaci Partnera Wspierającego w serwisie internetowym Stowarzyszenia i kanałach komunikacji Stowarzyszenia. Uwaga: ostateczną decyzję o dystrybucji danej informacji podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Decyzja nie musi być uzasadniona przez Zarząd Stowarzyszenia. 3) Wsparcie PR Partnera Wspierającego przy Stowarzyszeniu Polka Potrafi.pl. Umowa podpisywana jest w tym przypadku z firmą trzecią zwaną dalej Agencją - Partnerem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie jest Stroną umowy ani nie uczestniczy bezpośrednio w działalności PR. a. Stawka za obsługę PR wynosi 400 zł netto/miesięczne.

3 b. W ramach obsługi PR Partnerowi Wspierającemu przysługuje: Skonstruowanie minimum 1 wywiadu/artykułu/informacji na temat firmy/warsztatu/szkolenia itp. w wielkości znaków ze spacjami (chyba, że Agencja uzna za zasadne skonstruowanie większej informacji na własne ryzyko Agencji) Dystrybucja informacji prasowej minimum w prasie i portalach lokalnych (chyba, że Agencja uzna za zasadne szerszą dystrybucję PR na własne ryzyko Agencji) Minimum 2 informacje do 200 znaków ze spacjami przygotowane do serwisu internetowego Stowarzyszenia. c. Agencji przysługuje korzystanie z serwisu internetowego Stowarzyszenia oraz powoływanie się na Stowarzyszenie. 4) Przywilej organizacji bezpłatnych projektów/warsztatów w ramach Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl przez firmy trzecie, nie będące Partnerami Wspierającymi Stowarzyszenia oraz przez Partnerów Wspierających. a. Ostateczna ocena projektu i decyzja co do organizacji takiego warsztatu należy do Zarządu Stowarzyszenia b. Ostateczna decyzja co do warunków przeprowadzenia warsztatu należy do Zarządu Stowarzyszenia c. W takim przypadku promocja w serwisie internetowym Stowarzyszenia dotyczy projektu/warsztatu, a nie bezpośrednio Firmy Zewnętrznej chyba, że jest ona Partnerem Wspierającym Stowarzyszenia 5) Wsparcie Partnera Wspierającego lub firmy trzeciej nie będącej Partnerem Wspierającym przy organizacji eventów i wydarzeń przy Stowarzyszeniu Polka Potrafi.pl. Umowa podpisywana jest w tym przypadku z firmą trzecią zwaną dalej Agencją - Partnerem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie jest Stroną umowy ani nie uczestniczy bezpośrednio w działalności eventowej. a. Stawki są ustalane indywidualnie. b. Agencji przysługuje korzystanie z serwisu internetowego Stowarzyszenia oraz powoływanie się na Stowarzyszenie. 2 Przystąpienie do Stowarzyszenia 1. Aby skorzystać z możliwych form współpracy ze Stowarzyszeniem należy: a. zgłosić się do Stowarzyszenia poprzez kontakt mailowy: lub telefoniczny b. W ww przypadkach wnieść darowiznę na konto Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl nr , w tytule należy podać nazwę firmy oraz

4 nazwę płatności. 2. Wyrażenie chęci współpracy ze Stowarzyszeniem nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody i otrzymanie członkowstwa. 3. Ostateczną decyzję o tym, kto zostanie członkiem Stowarzyszenia podejmuje Zarząd i decyzja ta nie wymaga uzasadnienia. 3 Informacje osobowe 1. Partner Wspierający dobrowolnie przystępuje do współpracy ze Stowarzyszeniem podając prawdziwe informacje i kompletne dane wymagane w procesie rejestracji. 2. Partner Wspierający zobowiązuje się jednocześnie do uaktualniania informacji podanych w formularzu rejestracyjnym na bieżąco. 3. Partner Wspierający niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku jego firmy i/lub danych osobowych poprzez publikacje zdjęć, publikację listy partnerów Stowarzyszenia, innych materiałów Stowarzyszenia w Serwisie oraz innych portalach lub innych mediach. 4. Partner Wspierający może pisemnie wnieść wniosku o usunięcie wizerunku jego firmy lub danych osobowych z materiałów upublicznionych. Na rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenie zastrzega sobie czas 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku. 4 Odpowiedzialność i zrzeczenie się odpowiedzialności 1. Odpowiedzialność i zrzeczenie się odpowiedzialności Stowarzyszenia do zakresu dozwolonego przez prawo. 2. Nie gwarantujemy, że Serwis ani jakakolwiek z jego składowych będzie wolny od wirusów, innych zagrożeń bezpieczeństwa. 3. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań aby zapewnić stały i niezakłócony dostęp do Serwisu, niestety nie może tego zagwarantować. 4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub opóźnienia w przepływie informacji i błędy we wnioskowaniu i rozumieniu zawartych

5 w Regulaminie postanowień. 5. Serwis przedstawia materiał z różnych źródeł publikowany przez Członkinie i Klub nie może ponosić odpowiedzialności za jakość, zasadność i prawdziwość zawartych w Serwisie treści. 5 Czas obowiązywania umowy i jej zakończenie 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zawieszenia partnerstwa w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu. 2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wykreślenia z listy Partnerów w wyniku upływu ważności partnerstwa oraz do wykasowania wszelkich informacji i danych dotyczących Partnera, jeśli ten nie odnowi partnerstwa. 6 Ogłoszenia osób trzecich w Serwisie Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść materiału reklamowego, błędy, przeoczenie lub nieścisłości w materiałach reklamowych przekazywanych przez osoby trzecie. 7 Zmiany w Regulaminie 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mają zastosowanie z chwilą zamieszczenia ich na stronie. 3. Partnerzy o wszelkich zmianach zostaną powiadomieni za pośrednictwem newslettera Stowarzyszenia. 8 Kontakt ze Stowarzyszeniem 1. Kontakt ze Stowarzyszeniem:

6 2. Kontakt telefoniczny: Katarzyna : Karina : Dane do przelewu Adres: Stowarzyszenie Polka Potrafi.pl w Piasecznie, ul. Młynarska 19 lok 103 Konto bankowe: W tytule przelewu prosimy podać: firma, okres obowiązywania partnerstwa oraz Partner Wspierający (np. OLO Sp. z o.o., , Partner Wspierający)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o.

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z usług firmy Studio Rimm oraz warunki umowy zawartej z Usługobiorcą. 2. Poprzez Studio Rimm rozumie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando 1 Postanowienia ogólne 1. W okresie od 6 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony Konkurs, a po 23

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin i zakres regulacji

I. Regulamin i zakres regulacji I. Regulamin i zakres regulacji 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Gawest Pharma Gawryś Spółka Jawna w Warszawie

Bardziej szczegółowo