INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

2 Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku przez Internet. Klient Systemu Bankowości Internetowej może przeprowadzić za pośrednictwem Internetu wszystkie operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce banku. Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera klasy PC z przeglądarką WWW. Warto podkreślić, że w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. W tym celu do identyfikacji powierzamy Państwu specjalistyczne urządzenie kryptograficzne, zwane tokenem, potwierdzające tożsamość użytkownika po zalogowaniu się na stronach WWW naszego banku. Przed rozpoczęciem pracy z systemem zachęcamy Państwa do skorzystania z lektury niniejszej dokumentacji, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliży funkcjonalność systemu. 2

3 I. Bezpieczeństwo Systemu. 1. Pierwsza wizyta w Systemie Przed odwiedzeniem Banku Internetowego należy odpowiednio skonfigurować posiadaną przeglądarkę stron WWW (patrz dodatek A). Po wejściu na strony Centrum Usług Internetowych (www.cui.pl) i wybraniu swojego banku, użytkownik przechodzi autoryzację w systemie tzn. przedstawia się swoim identyfikatorem i potwierdza swoją tożsamość tokenem. Przebieg procedury wygląda następująco: wyświetlona zostaje strona Autoryzacja (Rys. 1) Rys. 1. Autoryzacja w polu Identyfikator użytkownika należy wprowadzić identyfikator otrzymany w banku w polu Klucz należy wprowadzić cyfry z tokena po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź wyświetlona zostaje strona Wprowadzanie nowego hasła (Rys. 2) 3

4 Rys. 2. Wprowadzanie nowego hasła w polu Nowe hasło należy wprowadzić wymyślone przez siebie hasło (wybór hasła - patrz punkt 3) w polu Potwierdź nowe hasło należy powtórnie wprowadzić to samo wymyślone hasło dla uniknięcia pomyłkowego wpisania nowego hasła po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź należy zaczekać aż na tokenie pojawi się następna sekwencja cyfr dalsze instrukcje patrz punkt Token co każdy użytkownik wiedzieć powinien Token urządzenie kryptograficzne, przedstawiające na wyświetlaczu kombinacje cyfr, które zmieniają się co 60 sekund. O upływającym czasie informują znikające kreski umieszczone po lewej stronie wyświetlacza. Zniknięcie jednej kreski trwa 10 sekund. Nie należy wpisywać wskazania tokena w momencie wygaszania się ostatniej z kresek. W takiej sytuacji należy zaczekać na pojawienie się nowego kodu. 4

5 3. Zasady ogólne dotyczące nadawania haseł Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych na Państwa rachunku oraz transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu, przekazujemy Państwu wskazówki dotyczące nadawania klucza. Warto podkreślić, że skorzystanie z poniższych wskazówek, zapewni Państwu maksimum bezpieczeństwa w korzystaniu z rachunku w Systemie Bankowości Internetowej. 1. Zmiany hasła należy wykonywać samodzielnie i nie wolno zlecać innym osobom 2. Hasło należy wprowadzać w sposób, który uniemożliwia innym osobom jego poznanie 3. Użytkownik jest odpowiedzialny do zachowania poufności swojego hasła 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za cykliczną wymianę swojego hasła (częsta zmiana hasła, np. co 2 tygodnie, w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo użytkownika) 5. Hasło nie powinno być zapisywane i przechowywane Czym kierować się w wyborze hasła? 1. Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła niezwłocznie po podpisaniu umowy o udostępnieniu Systemu. 2. Przy wyborze hasła należy przestrzegać następujących wskazówek: a) minimalna długość hasła - 4 znaki, maksymalna 8 znaków b) małe i duże litery nie są rozróżniane (np. Haslo, HASLO, haslo są traktowane jednakowo) c) nie należy stosować: haseł, które użytkownik już uprzednio stosował swojego identyfikatora w jakiejkolwiek formie (pisanej dużymi literami, w odwrotnym porządku, dublując każdą literę, itp.) swojego imienia, drugiego imienia, nazwiska, przezwiska, pseudonimu w jakiejkolwiek formie imion (a szczególnie imion osób z najbliższej rodziny) ogólnodostępnych informacji o użytkowniku, takich jak: numer telefonu, numer rejestracyjny samochodu, jego marka, numer dowodu osobistego, PESEL, data urodzenia, nazwa ulicy na której mieszka lub pracuje, itp. trywialnych ciągów znaków z klawiatury (np. QWERTY, ASDFGH",,,123456",itp.) słów spotykanych w słownikach, zwłaszcza słów angielskich d) nie można stosować: haseł zawierających znaki specjalne: znaki interpunkcyjne, nawiasy, #, $, %, &, * haseł zawierających tzw. polskie litery (np.: ą, ę, ł, ś, itp.) e) należy stosować hasła, które spełniają jak najwięcej z poniższych kryteriów, czyli: hasła zawierające kombinacje liter oraz cyfr hasła, które można zapamiętać bez zapisywania hasła łatwe i szybkie do wpisania po to, aby trudniej było je podejrzeć osobom trzecim 5

6 Uwagi. Jeżeli podczas wpisywania nazwy użytkownika lub klucza zostanie popełniony błąd, system wymusi ponowną weryfikację. 20-krotne wprowadzenie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostępu do systemu. W takiej sytuacji należy skontaktować się z najbliższą placówką banku, gdzie po sprawdzeniu danych dostęp do konta zostanie odblokowany. Dla podniesienia bezpieczeństwa dostępu do systemu zaleca się okresową zmianę hasła (patrz część II, punkt 5) 4. Kolejne wizyty w Systemie Przy każdej wizycie w systemie użytkownik przechodzi autoryzację. Przebieg procedury wygląda następująco: wyświetlona zostaje strona Autoryzacja (Rys. 1) w polu Identyfikator użytkownika należy wprowadzić identyfikator otrzymany w banku w polu Klucz należy wprowadzić hasło wybrane przez użytkownika w p. 1 łącznie z cyframi z tokena (np. hasło: apr1x, wskazanie tokena: należy wprowadzić ciąg znaków: apr1x ) po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź dalsze instrukcje patrz część II. 6

7 II. Korzystanie z Systemu. 1. Sprawdzanie stanu i historii konta Po przeprowadzeniu poprawnej rejestracji w systemie, klient uzyskuje dostęp do strony Banku Internetowego, na której przedstawiona jest lista dostępnych dla niego kont (Rys. 3). Rys. 3. Lista dostępnych kont Użytkownik powinien wybrać konto, z którego chce korzystać poprzez wskazanie go i kliknięcie myszką. Pojawia się wówczas okno z najważniejszymi informacjami na temat wybranego konta, które dotyczą: posiadacza, współposiadaczy konta, daty otwarcia konta oraz maksymalnych kwot: jednorazowej i dziennej operacji przez Internet (Rys. 4). Rys. 4. Opis konta Posługując się menu użytkownika opcja Stan konta lub przyciskiem Dalej, umieszczonym w dole ekranu można uzyskać informacje na temat stanu konta (Rys. 5). 7

8 Rys. 5. Stan konta Uwagi. Stan konta jest aktualizowany każdego dnia automatycznie oraz na żądanie po wybraniu przycisku Aktualizuj. Analogicznie, po skorzystaniu z menu - opcja Historia konta można skontrolować historię operacji na rachunku w przedziale czasu od dnia do dnia lub z zakresu dowolnej liczby ostatnich dni (Rys. 6). Rys. 6. Wybór zakresu historii konta Uwagi. Historia rachunku obejmuje wszystkie operacje wykonane z rachunku (nie tylko za pośrednictwem Bankowości Internetowej ale i wykonane w placówkach banku). 8

9 Rys. 7. Historia konta Po wybraniu przycisku Do wydruku zostanie otwarte nowe okno z historią przygotowaną do wydruku na drukarce (Rys. 8). Rys. 8. Historia konta przygotowana do wydruku Po wybraniu przycisku Drukuj historia zostanie wydrukowana na drukarce. Po wybraniu przycisku Zamknij okno historii zostanie zamknięte i nastąpi powrót do normalnej pracy. 2. Praca z przelewami Jedną z najważniejszych zalet Bankowości Internetowej jest możliwość wysyłania przelewów. Chcąc wysłać przelew, z menu należy wybrać opcję Przelewy, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych. 9

10 Formularz zlecenia przelewu przedstawiony jest poniżej. Rys. 9. Składanie zlecenia przelewu W polach Nazwa odbiorcy i Tytułem można wpisywać tekst jednym ciągiem - system sam podzieli go na osobne linie, lub samodzielnie oddzielać poszczególne linie tekstu wciskając klawisz "Enter". Można wpisać maksymalnie 4 linie po 35 znaków każda. Aby sfinalizować transmisję przelewu należy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym można sprawdzić poprawność złożonego zlecenia (Rys. 10). Rys. 10. Potwierdzenie przelewu 10

11 W przypadku zauważonych błędów proszę zrezygnować przycisk Zrezygnuj. Jeżeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złożonego i przesłanego do banku przelewu nie można anulować. Wszystkie przelewy wysłane przez Internet można oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy Podgląd przelewów Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 11). Rys. 11. Lista przelewów Oglądając listę przelewów użytkownik ma możliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys.12). Rys. 12. Przegląd przelewu 11

12 3. Przelewy offline Użytkownik ma możliwość złożenia wielu przelewów w jednej sesji. Wypełnianie przelewów może odbywać się bez konieczności ciągłego połączenia z Internetem. Po wybraniu opcji Nowe przelewy offline, użytkownik poproszony zostanie o zadeklarowanie ilości przelewów do wysłania (1-30). Następnie otrzyma formularz podobny do formularza pojedynczego przelewu lecz powielony zadeklarowaną ilość razy (Rys. 13). Rys. 13. Składanie wielu przelewów Po załadowaniu formularza użytkownik otrzyma komunikat o możliwości przerwania połączenia z Internetem. Uwagi. Komunikat ten jest tylko informacją. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z możliwości rozłączenia musi ręcznie przerwać połączenie korzystając z usług swojego systemu operacyjnego. Korzystanie z odłączenia jest ważne tylko dla użytkowników uzyskujących dostęp do Internetu przez telefon. Użytkownicy korzystający z połączenia stałego (np. SDI w TP S.A.) mogą te komunikaty zignorować. Następnie należy wypełnić wszystkie zadeklarowane przelewy tak samo jak przelew pojedynczy (patrz punkt 2). Po wypełnieniu przelewów a przed ich wysłaniem, należy przywrócić połączenie z Internetem. Po wciśnięciu klawisza Wyślij przelewy na ekranie pojawi się okno z formularzem Autoryzacja, jak przy logowaniu do systemu. Po pomyślnym zalogowaniu na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym można sprawdzić poprawność złożonych zleceń (Rys. 14). 12

13 Rys. 14. Potwierdzenie wielu przelewów W przypadku jakichkolwiek uchybień (źle wypełniony przelew, przekroczony limit jednorazowy operacji przez Internet, itp.) pod błędnym przelewem pojawi się adnotacja (kolorem czerwonym) o odrzuceniu danego przelewu. Pozostałe, prawidłowe przelewy zostaną zaakceptowane po ich zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Uwagi. Nie można akceptować przelewów tym samym kodem tokena, który był użyty do autoryzacji (każdy kod tokena może być użyty tylko raz). Zatem po zalogowaniu należy odczekać na zmianę kodu w tokenie i akceptację wykonać przy pomocy nowego kodu. 13

14 4. Przelewy ZUS Użytkownik ma również możliwość wysyłania przelewów ZUS. Chcąc wysłać taki przelew, z menu należy wybrać opcję Przelewy ZUS, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych. Pola: Nazwa płatnika, NIP płatnika, Typ identyfikatora uzupełniającego i Identyfikator uzupełniający wystarczy wypełnić tylko przy pierwszym wysyłanym przelewie ZUS. Po prawidłowym zatwierdzeniu przelewu dane te zostaną zapamiętane. Przy następnych przelewach ZUS wspomniane pola zostaną uzupełnione ostatnio wpisanymi wartościami. Formularz zlecenia przelewu ZUS przedstawiony jest poniżej. Rys. 15. Składanie przelewu ZUS Aby sfinalizować transmisję przelewu ZUS należy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym można sprawdzić poprawność złożonego zlecenia (Rys. 16). 14

15 Rys. 16. Potwierdzenie przelewu ZUS W przypadku zauważonych błędów proszę zrezygnować przycisk Zrezygnuj. Jeżeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złożonego i przesłanego do banku przelewu ZUS nie można anulować. Wszystkie przelewy ZUS wysłane przez Internet można oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy ZUS Podgląd przelewów Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 17). Rys. 17. Lista przelewów ZUS 15

16 Oglądając listę przelewów ZUS użytkownik ma możliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys.18). Rys. 18. Przegląd przelewu ZUS 16

17 5. Przelewy US Użytkownik ma również możliwość wysyłania przelewów US (do Urzędów Skarbowych). Chcąc wysłać taki przelew, z menu należy wybrać opcję Przelewy US, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych oprócz pola Opis dodatkowy. Pola: Nazwa płatnika, Typ identyfikatora i Identyfikator wystarczy wypełnić tylko przy pierwszym wysyłanym przelewie US. Po prawidłowym zatwierdzeniu przelewu dane te zostaną zapamiętane. Przy następnych przelewach US wspomniane pola zostaną uzupełnione ostatnio wpisanymi wartościami. Formularz zlecenia przelewu US przedstawiony jest poniżej. Rys. 19. Składanie przelewu US Po wybraniu przycisku Opis w polu Okres użytkownik otrzyma na ekranie dodatkowe okno z wyjaśnieniem zasad wypełniania pola Okres. Aby sfinalizować transmisję przelewu US należy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym można sprawdzić poprawność złożonego zlecenia (Rys. 20). 17

18 Rys. 20. Potwierdzenie przelewu US W przypadku zauważonych błędów proszę zrezygnować przycisk Zrezygnuj. Jeżeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złożonego i przesłanego do banku przelewu US nie można anulować. Wszystkie przelewy US wysłane przez Internet można oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy US Podgląd przelewów Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 21). Rys. 21. Lista przelewów US Oglądając listę przelewów US użytkownik ma możliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys.22). 18

19 Rys. 22. Przegląd przelewu US 6. Opcja Szablony szybkie wypełnianie zlecenia przelewu W menu Systemu Bankowości Internetowej widoczna jest opcja Szablony. Rys. 23. Lista szablonów Opcja ta ułatwia złożenie zlecenia przelewu zwykłego oraz przelewów ZUS i US poprzez szybkie wyszukanie szablonu przelewu. Użytkownicy mogą sami tworzyć i modyfikować listę szablonów wypełniając określony formularz po wskazaniu jednego z pól Nowy szablon... (Rys. 24). 19

20 Rys. 24. Zakładanie nowego szablonu przelewu zwykłego W polach Nazwa odbiorcy i Tytułem można wpisywać tekst jednym ciągiem - system sam podzieli go na osobne linie, lub samodzielnie oddzielać poszczególne linie tekstu wciskając klawisz "Enter". Można wpisać maksymalnie 4 linie po 35 znaków każda. Zgodnie z funkcjonalnością szablonów użytkownik nie musi wypełniać wszystkich pól szablonu. Można wypełnić pola tylko częściowo, podając tylko niezmienne elementy przelewu, a brakujące dane uzupełnić dopiero po użyciu szablonu na formularzu przelewu (pole Wybierz szablon znajdujące się na każdym formularzu wszystkich typów przelewów). Np. niektórzy odbiorcy stosują zasadę, że rachunek przelewu składa się ze składnika stałego i składnika, który zmienia się w każdym miesiącu. W takiej sytuacji w szablonie należy wpisać tylko składnik stały, a składnik zmienny dopisać przy wypełnianiu formularza przelewu. Wyjątkiem jest tu definiowanie odbiorców dla usługi dostępu do rachunku przez telefon lub SMS. W takiej sytuacji wypełnić należy pole Numer odbiorcy, którym użytkownik będzie się posługiwał przy składaniu przelewu przez telefon lub SMS. Wypełnić też obowiązkowo trzeba wszystkie pola, oprócz pola Kwota. Definiowanie szablonu dla usługi telefonicznej lub SMS możliwe jest tylko dla przelewów zwykłych. Możliwa jest również aktualizacja danych w szablonach (pole Edytuj ) oraz usuwanie szablonów z listy (pole Usuń ). 20

21 7. Praca z lokatami Założenie lokaty za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej polega na zablokowaniu wolnych środków na rachunku bieżącym klienta. W pierwszym etapie zakładania lokaty należy zdefiniować wszystkie dane dotyczące jej założenia (Rys. 25). kwota lokaty (musi być większa lub równa minimalnej kwocie dla lokaty) rodzaj oprocentowania (wybór oprocentowania ( stałe lub zmienne ) typ lokaty (wybór z listy) sposób zadysponowania lokatą (wybór z listy) Rys. 25. Zakładanie lokaty W czasie wypełniania formularza nowej lokaty użytkownik ma możliwość obejrzenia tabeli lokat w osobnym oknie przeglądarki (Rys. 26) (opcja Tabela oprocentowania lokat ). 21

22 Rys. 26. Tabela oprocentowania lokat Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku Załóż lokatę na ekranie pojawi się potwierdzenie (Rys. 27). Po sprawdzeniu poprawności, lokatę należy zatwierdzić kluczem jak przy autoryzacji. Rys. 27. Potwierdzenie założenia lokaty W liście lokat (opcja Lokaty Podgląd lokat Wybierz (wybór wg listy)) można oglądać wszystkie lokaty (także te założone w placówkach banku) (Rys. 28). 22

23 Rys. 28. Lista lokat Użytkownik może obejrzeć szczegóły lokaty przez kliknięcie jej Daty rozpoczęcia (Rys. 29). Rys. 29. Przegląd lokaty Jeżeli lokata została założona i jest aktywna to możliwe jest zerwanie lokaty przed terminem jej zakończenia (opcja zerwij w liście lokat). Zerwanie lokaty wymaga potwierdzenia jak przy autoryzacji (Rys. 30). 23

24 Rys. 30. Potwierdzenie zerwania lokaty 24

25 8. Wnioski Jeżeli system po stronie banku oferuje taką funkcjonalność, użytkownik ma możliwość składania elektronicznych wniosków do banku, np. wiadomość do banku, prośba o kontakt telefoniczny, zamówienia czeków, kart płatniczych, zmiana danych osobowych, zastrzeżenia dokumentów itp. Przykładowy formularz zamówienia czeków prezentowany jest poniżej. Rys. 31. Zamawianie czeków Wszystkie zlecenia złożone przez użytkownika wraz ze stanem ich realizacji można śledzić w liście wniosków. Rys. 32. Lista wniosków 25

26 9. Awizowanie wypłat Jeżeli system po stronie banku oferuje taką funkcjonalność, użytkownik ma możliwość awizowania wypłat z rachunku, tzn. może złożyć do banku prośbę o przygotowanie większej sumy gotówki do wypłaty z jego rachunku. Minimalna kwota wypłaty, powyżej której wymagane jest wcześniejsze zamówienie gotówki ustalana jest przez regulamin świadczenia usług dla klientów. Rys. 33. Awizowania wypłaty Należy podać zamawianą kwotę, datę wypłaty (najwcześniejszy możliwy termin wypłaty może być ustalony na pojutrze) oraz wybrać placówkę banku, w której użytkownik zamierza dokonać wypłaty. Użytkownik ma również możliwość zadeklarowania nominałów i ilości banknotów i ewentualnie monet, w których chce otrzymać wypłatę. Rys. 34. Wybór nominałów wypłaty 26

27 W trakcie wypełniania pól dotyczących poszczególnych nominałów pole Aktualna suma jest obliczana na bieżąco, tak by użytkownik nie przekroczył zadeklarowanej kwoty. Można zadeklarować ilości nominałów na kwotę mniejszą od wybranej na wcześniejszym formularzu. Równoznaczne jest to z wnioskiem o wypłacenie całej awizowanej kwoty, ale części gotówki w zadeklarowanych nominałach, a reszty w nominałach dowolnych. 10. Zmiana hasła Okresowa zmiana hasła należy do niezbędnych elementów bezpieczeństwa systemu. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się następujące okno: Rys. 35. Zmiana hasła W polu Klucz należy wpisać aktualny klucz jak przy autoryzacji. W polu Nowe hasło należy wprowadzić wymyślone przez siebie nowe hasło (wybór hasła patrz część I, punkt 3), w polu Potwierdź nowe hasło należy powtórnie wprowadzić to samo wymyślone hasło dla uniknięcia pomyłkowego wpisania nowego hasła. Po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli aktualny klucz i nowe hasło zostały podane prawidłowo to hasło zostanie zmienione. Od tego momentu przy kolejnych autoryzacjach lub przy potwierdzaniu przelewów i lokat należy używać nowego klucza (nowe hasło + cyfry z tokena). 11. Zakończenie pracy Po zakończeniu pracy w Centrum Usług Internetowych należy zamknąć program przeglądarki lub wybrać przycisk Koniec (prawy, górny róg ekranu). Takie działanie powoduje odłączenie użytkownika od Systemu (tzw. wylogowanie), tym samym uniemożliwia osobom postronnym powrót do stron odwiedzonych przez użytkownika i nieuprawnione wykorzystanie zawartych na tych stronach danych. 27

28 Dodatek A. Ustawienie przeglądarek do pracy w Centrum Usług Internetowych. 1. Internet Explorer 5.0 a) akceptowanie plików cookie menu Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Zabezpieczenia / strefa Internet należy upewnić się, że wybrany jest domyślny poziom Średni ; jeżeli użytkownik stosuje poziom zabezpieczeń Niestandardowy, to po naciśnięciu przycisku Poziom niestandardowy... 28

29 w pozycji Zezwalaj na pliki cookie dla jednej sesji... należy zaznaczyć opcję Włącz 29

30 b) wyłączenie zapamiętywanie haseł menu Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Zawartość / ramka Informacje osobiste / przycisk Autouzupełnianie / ramka Użyj Autouzupełniania dla należy wyczyścić opcję Nazwy użytkowników i hasła w formularzach ; jeśli opcja ta była wcześniej zaznaczona to należy z ramki Wyczyść historię Autouzupełniania wybrać przycisk Wyczyść hasła zabezpieczy to użytkownika przed wykorzystaniem zapamiętanych haseł przez osoby postronne 30

31 2. Netscape Navigator 4.xx wersja angielskojęzyczna i wyższe a) akceptowanie plików cookie menu Edit / Preferences / pozycja Advanced / ramka Cookies należy zaznaczyć opcję Accept all cookies i wyczyścić opcję Warn me before accepting a cookie 31

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEM BIZ ONLINE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja 1.1 BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu I-Bank

Instrukcja logowania do systemu I-Bank Instrukcja logowania do systemu I-Bank 1. Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank może przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r.

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Podręcznik Klienta Indywidualnego Mazowiecki Bank Regionalny S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: 012 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK Płace i Kadry UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo