INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

2 Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku przez Internet. Klient Systemu Bankowości Internetowej może przeprowadzić za pośrednictwem Internetu wszystkie operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce banku. Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera klasy PC z przeglądarką WWW. Warto podkreślić, że w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. W tym celu do identyfikacji powierzamy Państwu specjalistyczne urządzenie kryptograficzne, zwane tokenem, potwierdzające tożsamość użytkownika po zalogowaniu się na stronach WWW naszego banku. Przed rozpoczęciem pracy z systemem zachęcamy Państwa do skorzystania z lektury niniejszej dokumentacji, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliży funkcjonalność systemu. 2

3 I. Bezpieczeństwo Systemu. 1. Pierwsza wizyta w Systemie Przed odwiedzeniem Banku Internetowego należy odpowiednio skonfigurować posiadaną przeglądarkę stron WWW (patrz dodatek A). Po wejściu na strony Centrum Usług Internetowych (www.cui.pl) i wybraniu swojego banku, użytkownik przechodzi autoryzację w systemie tzn. przedstawia się swoim identyfikatorem i potwierdza swoją tożsamość tokenem. Przebieg procedury wygląda następująco: wyświetlona zostaje strona Autoryzacja (Rys. 1) Rys. 1. Autoryzacja w polu Identyfikator użytkownika należy wprowadzić identyfikator otrzymany w banku w polu Klucz należy wprowadzić cyfry z tokena po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź wyświetlona zostaje strona Wprowadzanie nowego hasła (Rys. 2) 3

4 Rys. 2. Wprowadzanie nowego hasła w polu Nowe hasło należy wprowadzić wymyślone przez siebie hasło (wybór hasła - patrz punkt 3) w polu Potwierdź nowe hasło należy powtórnie wprowadzić to samo wymyślone hasło dla uniknięcia pomyłkowego wpisania nowego hasła po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź należy zaczekać aż na tokenie pojawi się następna sekwencja cyfr dalsze instrukcje patrz punkt Token co każdy użytkownik wiedzieć powinien Token urządzenie kryptograficzne, przedstawiające na wyświetlaczu kombinacje cyfr, które zmieniają się co 60 sekund. O upływającym czasie informują znikające kreski umieszczone po lewej stronie wyświetlacza. Zniknięcie jednej kreski trwa 10 sekund. Nie należy wpisywać wskazania tokena w momencie wygaszania się ostatniej z kresek. W takiej sytuacji należy zaczekać na pojawienie się nowego kodu. 4

5 3. Zasady ogólne dotyczące nadawania haseł Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych na Państwa rachunku oraz transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu, przekazujemy Państwu wskazówki dotyczące nadawania klucza. Warto podkreślić, że skorzystanie z poniższych wskazówek, zapewni Państwu maksimum bezpieczeństwa w korzystaniu z rachunku w Systemie Bankowości Internetowej. 1. Zmiany hasła należy wykonywać samodzielnie i nie wolno zlecać innym osobom 2. Hasło należy wprowadzać w sposób, który uniemożliwia innym osobom jego poznanie 3. Użytkownik jest odpowiedzialny do zachowania poufności swojego hasła 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za cykliczną wymianę swojego hasła (częsta zmiana hasła, np. co 2 tygodnie, w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo użytkownika) 5. Hasło nie powinno być zapisywane i przechowywane Czym kierować się w wyborze hasła? 1. Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła niezwłocznie po podpisaniu umowy o udostępnieniu Systemu. 2. Przy wyborze hasła należy przestrzegać następujących wskazówek: a) minimalna długość hasła - 4 znaki, maksymalna 8 znaków b) małe i duże litery nie są rozróżniane (np. Haslo, HASLO, haslo są traktowane jednakowo) c) nie należy stosować: haseł, które użytkownik już uprzednio stosował swojego identyfikatora w jakiejkolwiek formie (pisanej dużymi literami, w odwrotnym porządku, dublując każdą literę, itp.) swojego imienia, drugiego imienia, nazwiska, przezwiska, pseudonimu w jakiejkolwiek formie imion (a szczególnie imion osób z najbliższej rodziny) ogólnodostępnych informacji o użytkowniku, takich jak: numer telefonu, numer rejestracyjny samochodu, jego marka, numer dowodu osobistego, PESEL, data urodzenia, nazwa ulicy na której mieszka lub pracuje, itp. trywialnych ciągów znaków z klawiatury (np. QWERTY, ASDFGH",,,123456",itp.) słów spotykanych w słownikach, zwłaszcza słów angielskich d) nie można stosować: haseł zawierających znaki specjalne: znaki interpunkcyjne, nawiasy, #, $, %, &, * haseł zawierających tzw. polskie litery (np.: ą, ę, ł, ś, itp.) e) należy stosować hasła, które spełniają jak najwięcej z poniższych kryteriów, czyli: hasła zawierające kombinacje liter oraz cyfr hasła, które można zapamiętać bez zapisywania hasła łatwe i szybkie do wpisania po to, aby trudniej było je podejrzeć osobom trzecim 5

6 Uwagi. Jeżeli podczas wpisywania nazwy użytkownika lub klucza zostanie popełniony błąd, system wymusi ponowną weryfikację. 20-krotne wprowadzenie błędnych danych spowoduje zablokowanie dostępu do systemu. W takiej sytuacji należy skontaktować się z najbliższą placówką banku, gdzie po sprawdzeniu danych dostęp do konta zostanie odblokowany. Dla podniesienia bezpieczeństwa dostępu do systemu zaleca się okresową zmianę hasła (patrz część II, punkt 5) 4. Kolejne wizyty w Systemie Przy każdej wizycie w systemie użytkownik przechodzi autoryzację. Przebieg procedury wygląda następująco: wyświetlona zostaje strona Autoryzacja (Rys. 1) w polu Identyfikator użytkownika należy wprowadzić identyfikator otrzymany w banku w polu Klucz należy wprowadzić hasło wybrane przez użytkownika w p. 1 łącznie z cyframi z tokena (np. hasło: apr1x, wskazanie tokena: należy wprowadzić ciąg znaków: apr1x ) po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź dalsze instrukcje patrz część II. 6

7 II. Korzystanie z Systemu. 1. Sprawdzanie stanu i historii konta Po przeprowadzeniu poprawnej rejestracji w systemie, klient uzyskuje dostęp do strony Banku Internetowego, na której przedstawiona jest lista dostępnych dla niego kont (Rys. 3). Rys. 3. Lista dostępnych kont Użytkownik powinien wybrać konto, z którego chce korzystać poprzez wskazanie go i kliknięcie myszką. Pojawia się wówczas okno z najważniejszymi informacjami na temat wybranego konta, które dotyczą: posiadacza, współposiadaczy konta, daty otwarcia konta oraz maksymalnych kwot: jednorazowej i dziennej operacji przez Internet (Rys. 4). Rys. 4. Opis konta Posługując się menu użytkownika opcja Stan konta lub przyciskiem Dalej, umieszczonym w dole ekranu można uzyskać informacje na temat stanu konta (Rys. 5). 7

8 Rys. 5. Stan konta Uwagi. Stan konta jest aktualizowany każdego dnia automatycznie oraz na żądanie po wybraniu przycisku Aktualizuj. Analogicznie, po skorzystaniu z menu - opcja Historia konta można skontrolować historię operacji na rachunku w przedziale czasu od dnia do dnia lub z zakresu dowolnej liczby ostatnich dni (Rys. 6). Rys. 6. Wybór zakresu historii konta Uwagi. Historia rachunku obejmuje wszystkie operacje wykonane z rachunku (nie tylko za pośrednictwem Bankowości Internetowej ale i wykonane w placówkach banku). 8

9 Rys. 7. Historia konta Po wybraniu przycisku Do wydruku zostanie otwarte nowe okno z historią przygotowaną do wydruku na drukarce (Rys. 8). Rys. 8. Historia konta przygotowana do wydruku Po wybraniu przycisku Drukuj historia zostanie wydrukowana na drukarce. Po wybraniu przycisku Zamknij okno historii zostanie zamknięte i nastąpi powrót do normalnej pracy. 2. Praca z przelewami Jedną z najważniejszych zalet Bankowości Internetowej jest możliwość wysyłania przelewów. Chcąc wysłać przelew, z menu należy wybrać opcję Przelewy, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych. 9

10 Formularz zlecenia przelewu przedstawiony jest poniżej. Rys. 9. Składanie zlecenia przelewu W polach Nazwa odbiorcy i Tytułem można wpisywać tekst jednym ciągiem - system sam podzieli go na osobne linie, lub samodzielnie oddzielać poszczególne linie tekstu wciskając klawisz "Enter". Można wpisać maksymalnie 4 linie po 35 znaków każda. Aby sfinalizować transmisję przelewu należy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym można sprawdzić poprawność złożonego zlecenia (Rys. 10). Rys. 10. Potwierdzenie przelewu 10

11 W przypadku zauważonych błędów proszę zrezygnować przycisk Zrezygnuj. Jeżeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złożonego i przesłanego do banku przelewu nie można anulować. Wszystkie przelewy wysłane przez Internet można oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy Podgląd przelewów Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 11). Rys. 11. Lista przelewów Oglądając listę przelewów użytkownik ma możliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys.12). Rys. 12. Przegląd przelewu 11

12 3. Przelewy offline Użytkownik ma możliwość złożenia wielu przelewów w jednej sesji. Wypełnianie przelewów może odbywać się bez konieczności ciągłego połączenia z Internetem. Po wybraniu opcji Nowe przelewy offline, użytkownik poproszony zostanie o zadeklarowanie ilości przelewów do wysłania (1-30). Następnie otrzyma formularz podobny do formularza pojedynczego przelewu lecz powielony zadeklarowaną ilość razy (Rys. 13). Rys. 13. Składanie wielu przelewów Po załadowaniu formularza użytkownik otrzyma komunikat o możliwości przerwania połączenia z Internetem. Uwagi. Komunikat ten jest tylko informacją. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z możliwości rozłączenia musi ręcznie przerwać połączenie korzystając z usług swojego systemu operacyjnego. Korzystanie z odłączenia jest ważne tylko dla użytkowników uzyskujących dostęp do Internetu przez telefon. Użytkownicy korzystający z połączenia stałego (np. SDI w TP S.A.) mogą te komunikaty zignorować. Następnie należy wypełnić wszystkie zadeklarowane przelewy tak samo jak przelew pojedynczy (patrz punkt 2). Po wypełnieniu przelewów a przed ich wysłaniem, należy przywrócić połączenie z Internetem. Po wciśnięciu klawisza Wyślij przelewy na ekranie pojawi się okno z formularzem Autoryzacja, jak przy logowaniu do systemu. Po pomyślnym zalogowaniu na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym można sprawdzić poprawność złożonych zleceń (Rys. 14). 12

13 Rys. 14. Potwierdzenie wielu przelewów W przypadku jakichkolwiek uchybień (źle wypełniony przelew, przekroczony limit jednorazowy operacji przez Internet, itp.) pod błędnym przelewem pojawi się adnotacja (kolorem czerwonym) o odrzuceniu danego przelewu. Pozostałe, prawidłowe przelewy zostaną zaakceptowane po ich zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Uwagi. Nie można akceptować przelewów tym samym kodem tokena, który był użyty do autoryzacji (każdy kod tokena może być użyty tylko raz). Zatem po zalogowaniu należy odczekać na zmianę kodu w tokenie i akceptację wykonać przy pomocy nowego kodu. 13

14 4. Przelewy ZUS Użytkownik ma również możliwość wysyłania przelewów ZUS. Chcąc wysłać taki przelew, z menu należy wybrać opcję Przelewy ZUS, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych. Pola: Nazwa płatnika, NIP płatnika, Typ identyfikatora uzupełniającego i Identyfikator uzupełniający wystarczy wypełnić tylko przy pierwszym wysyłanym przelewie ZUS. Po prawidłowym zatwierdzeniu przelewu dane te zostaną zapamiętane. Przy następnych przelewach ZUS wspomniane pola zostaną uzupełnione ostatnio wpisanymi wartościami. Formularz zlecenia przelewu ZUS przedstawiony jest poniżej. Rys. 15. Składanie przelewu ZUS Aby sfinalizować transmisję przelewu ZUS należy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym można sprawdzić poprawność złożonego zlecenia (Rys. 16). 14

15 Rys. 16. Potwierdzenie przelewu ZUS W przypadku zauważonych błędów proszę zrezygnować przycisk Zrezygnuj. Jeżeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złożonego i przesłanego do banku przelewu ZUS nie można anulować. Wszystkie przelewy ZUS wysłane przez Internet można oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy ZUS Podgląd przelewów Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 17). Rys. 17. Lista przelewów ZUS 15

16 Oglądając listę przelewów ZUS użytkownik ma możliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys.18). Rys. 18. Przegląd przelewu ZUS 16

17 5. Przelewy US Użytkownik ma również możliwość wysyłania przelewów US (do Urzędów Skarbowych). Chcąc wysłać taki przelew, z menu należy wybrać opcję Przelewy US, a następnie Nowy przelew. Zgodnie z układem formularza konieczne jest wpisanie wszystkich danych oprócz pola Opis dodatkowy. Pola: Nazwa płatnika, Typ identyfikatora i Identyfikator wystarczy wypełnić tylko przy pierwszym wysyłanym przelewie US. Po prawidłowym zatwierdzeniu przelewu dane te zostaną zapamiętane. Przy następnych przelewach US wspomniane pola zostaną uzupełnione ostatnio wpisanymi wartościami. Formularz zlecenia przelewu US przedstawiony jest poniżej. Rys. 19. Składanie przelewu US Po wybraniu przycisku Opis w polu Okres użytkownik otrzyma na ekranie dodatkowe okno z wyjaśnieniem zasad wypełniania pola Okres. Aby sfinalizować transmisję przelewu US należy wybrać przycisk Wyślij przelew. Na ekranie pojawi się potwierdzenie, na którym można sprawdzić poprawność złożonego zlecenia (Rys. 20). 17

18 Rys. 20. Potwierdzenie przelewu US W przypadku zauważonych błędów proszę zrezygnować przycisk Zrezygnuj. Jeżeli zlecenie jest poprawne, akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu kluczem jak przy autoryzacji. Raz złożonego i przesłanego do banku przelewu US nie można anulować. Wszystkie przelewy US wysłane przez Internet można oglądać w liście przelewów. Opcja w menu: Przelewy US Podgląd przelewów Wybierz (wybór wg listy) (Rys. 21). Rys. 21. Lista przelewów US Oglądając listę przelewów US użytkownik ma możliwość obejrzenia szczegółów przelewu poprzez kliknięcie jego daty (Rys.22). 18

19 Rys. 22. Przegląd przelewu US 6. Opcja Szablony szybkie wypełnianie zlecenia przelewu W menu Systemu Bankowości Internetowej widoczna jest opcja Szablony. Rys. 23. Lista szablonów Opcja ta ułatwia złożenie zlecenia przelewu zwykłego oraz przelewów ZUS i US poprzez szybkie wyszukanie szablonu przelewu. Użytkownicy mogą sami tworzyć i modyfikować listę szablonów wypełniając określony formularz po wskazaniu jednego z pól Nowy szablon... (Rys. 24). 19

20 Rys. 24. Zakładanie nowego szablonu przelewu zwykłego W polach Nazwa odbiorcy i Tytułem można wpisywać tekst jednym ciągiem - system sam podzieli go na osobne linie, lub samodzielnie oddzielać poszczególne linie tekstu wciskając klawisz "Enter". Można wpisać maksymalnie 4 linie po 35 znaków każda. Zgodnie z funkcjonalnością szablonów użytkownik nie musi wypełniać wszystkich pól szablonu. Można wypełnić pola tylko częściowo, podając tylko niezmienne elementy przelewu, a brakujące dane uzupełnić dopiero po użyciu szablonu na formularzu przelewu (pole Wybierz szablon znajdujące się na każdym formularzu wszystkich typów przelewów). Np. niektórzy odbiorcy stosują zasadę, że rachunek przelewu składa się ze składnika stałego i składnika, który zmienia się w każdym miesiącu. W takiej sytuacji w szablonie należy wpisać tylko składnik stały, a składnik zmienny dopisać przy wypełnianiu formularza przelewu. Wyjątkiem jest tu definiowanie odbiorców dla usługi dostępu do rachunku przez telefon lub SMS. W takiej sytuacji wypełnić należy pole Numer odbiorcy, którym użytkownik będzie się posługiwał przy składaniu przelewu przez telefon lub SMS. Wypełnić też obowiązkowo trzeba wszystkie pola, oprócz pola Kwota. Definiowanie szablonu dla usługi telefonicznej lub SMS możliwe jest tylko dla przelewów zwykłych. Możliwa jest również aktualizacja danych w szablonach (pole Edytuj ) oraz usuwanie szablonów z listy (pole Usuń ). 20

21 7. Praca z lokatami Założenie lokaty za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej polega na zablokowaniu wolnych środków na rachunku bieżącym klienta. W pierwszym etapie zakładania lokaty należy zdefiniować wszystkie dane dotyczące jej założenia (Rys. 25). kwota lokaty (musi być większa lub równa minimalnej kwocie dla lokaty) rodzaj oprocentowania (wybór oprocentowania ( stałe lub zmienne ) typ lokaty (wybór z listy) sposób zadysponowania lokatą (wybór z listy) Rys. 25. Zakładanie lokaty W czasie wypełniania formularza nowej lokaty użytkownik ma możliwość obejrzenia tabeli lokat w osobnym oknie przeglądarki (Rys. 26) (opcja Tabela oprocentowania lokat ). 21

22 Rys. 26. Tabela oprocentowania lokat Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku Załóż lokatę na ekranie pojawi się potwierdzenie (Rys. 27). Po sprawdzeniu poprawności, lokatę należy zatwierdzić kluczem jak przy autoryzacji. Rys. 27. Potwierdzenie założenia lokaty W liście lokat (opcja Lokaty Podgląd lokat Wybierz (wybór wg listy)) można oglądać wszystkie lokaty (także te założone w placówkach banku) (Rys. 28). 22

23 Rys. 28. Lista lokat Użytkownik może obejrzeć szczegóły lokaty przez kliknięcie jej Daty rozpoczęcia (Rys. 29). Rys. 29. Przegląd lokaty Jeżeli lokata została założona i jest aktywna to możliwe jest zerwanie lokaty przed terminem jej zakończenia (opcja zerwij w liście lokat). Zerwanie lokaty wymaga potwierdzenia jak przy autoryzacji (Rys. 30). 23

24 Rys. 30. Potwierdzenie zerwania lokaty 24

25 8. Wnioski Jeżeli system po stronie banku oferuje taką funkcjonalność, użytkownik ma możliwość składania elektronicznych wniosków do banku, np. wiadomość do banku, prośba o kontakt telefoniczny, zamówienia czeków, kart płatniczych, zmiana danych osobowych, zastrzeżenia dokumentów itp. Przykładowy formularz zamówienia czeków prezentowany jest poniżej. Rys. 31. Zamawianie czeków Wszystkie zlecenia złożone przez użytkownika wraz ze stanem ich realizacji można śledzić w liście wniosków. Rys. 32. Lista wniosków 25

26 9. Awizowanie wypłat Jeżeli system po stronie banku oferuje taką funkcjonalność, użytkownik ma możliwość awizowania wypłat z rachunku, tzn. może złożyć do banku prośbę o przygotowanie większej sumy gotówki do wypłaty z jego rachunku. Minimalna kwota wypłaty, powyżej której wymagane jest wcześniejsze zamówienie gotówki ustalana jest przez regulamin świadczenia usług dla klientów. Rys. 33. Awizowania wypłaty Należy podać zamawianą kwotę, datę wypłaty (najwcześniejszy możliwy termin wypłaty może być ustalony na pojutrze) oraz wybrać placówkę banku, w której użytkownik zamierza dokonać wypłaty. Użytkownik ma również możliwość zadeklarowania nominałów i ilości banknotów i ewentualnie monet, w których chce otrzymać wypłatę. Rys. 34. Wybór nominałów wypłaty 26

27 W trakcie wypełniania pól dotyczących poszczególnych nominałów pole Aktualna suma jest obliczana na bieżąco, tak by użytkownik nie przekroczył zadeklarowanej kwoty. Można zadeklarować ilości nominałów na kwotę mniejszą od wybranej na wcześniejszym formularzu. Równoznaczne jest to z wnioskiem o wypłacenie całej awizowanej kwoty, ale części gotówki w zadeklarowanych nominałach, a reszty w nominałach dowolnych. 10. Zmiana hasła Okresowa zmiana hasła należy do niezbędnych elementów bezpieczeństwa systemu. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się następujące okno: Rys. 35. Zmiana hasła W polu Klucz należy wpisać aktualny klucz jak przy autoryzacji. W polu Nowe hasło należy wprowadzić wymyślone przez siebie nowe hasło (wybór hasła patrz część I, punkt 3), w polu Potwierdź nowe hasło należy powtórnie wprowadzić to samo wymyślone hasło dla uniknięcia pomyłkowego wpisania nowego hasła. Po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli aktualny klucz i nowe hasło zostały podane prawidłowo to hasło zostanie zmienione. Od tego momentu przy kolejnych autoryzacjach lub przy potwierdzaniu przelewów i lokat należy używać nowego klucza (nowe hasło + cyfry z tokena). 11. Zakończenie pracy Po zakończeniu pracy w Centrum Usług Internetowych należy zamknąć program przeglądarki lub wybrać przycisk Koniec (prawy, górny róg ekranu). Takie działanie powoduje odłączenie użytkownika od Systemu (tzw. wylogowanie), tym samym uniemożliwia osobom postronnym powrót do stron odwiedzonych przez użytkownika i nieuprawnione wykorzystanie zawartych na tych stronach danych. 27

28 Dodatek A. Ustawienie przeglądarek do pracy w Centrum Usług Internetowych. 1. Internet Explorer 5.0 a) akceptowanie plików cookie menu Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Zabezpieczenia / strefa Internet należy upewnić się, że wybrany jest domyślny poziom Średni ; jeżeli użytkownik stosuje poziom zabezpieczeń Niestandardowy, to po naciśnięciu przycisku Poziom niestandardowy... 28

29 w pozycji Zezwalaj na pliki cookie dla jednej sesji... należy zaznaczyć opcję Włącz 29

30 b) wyłączenie zapamiętywanie haseł menu Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Zawartość / ramka Informacje osobiste / przycisk Autouzupełnianie / ramka Użyj Autouzupełniania dla należy wyczyścić opcję Nazwy użytkowników i hasła w formularzach ; jeśli opcja ta była wcześniej zaznaczona to należy z ramki Wyczyść historię Autouzupełniania wybrać przycisk Wyczyść hasła zabezpieczy to użytkownika przed wykorzystaniem zapamiętanych haseł przez osoby postronne 30

31 2. Netscape Navigator 4.xx wersja angielskojęzyczna i wyższe a) akceptowanie plików cookie menu Edit / Preferences / pozycja Advanced / ramka Cookies należy zaznaczyć opcję Accept all cookies i wyczyścić opcję Warn me before accepting a cookie 31

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Wzór nr 4.6 Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową (zalecamy Internet Explorer 5.5 lub wyŝszą wersję albo Firefox Mozilla 2.0 / 3.0 lub wyŝszą), sprawdzamy połączenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny Załącznik nr 1 do Umowy o UBE 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu Opis zmiany 1. 2015-07-22 Mozgawa Robert 2.35.002C Utworzenie dokumentu 1 1. Pierwsze uruchomienie W celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. 1. Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet 1. Pierwsze logowanie do BZWBK24 internet Pierwsze logowanie (a także logowanie po wydaniu w Oddziale nowego PIN-u do usługi) przebiega następująco: Krok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY 1 SPIS TREŚCI Ochrona danych osobowych 3 1 Wstęp 4 1.1 Cel programu 4 1.2 Wymagania techniczne programu 4 1.3 Adres internetowy (link) programu

Bardziej szczegółowo

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu:

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: - brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - szybszy dostęp do konta bankowego - brak opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z dnia 22.10.2009 Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) https://www.online.bskleszczow.pl tel. 044 731 31

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Internetowa obsługa rachunku

Internetowa obsługa rachunku Internetowa obsługa rachunku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs-andrespol.pl https://online.bs-andrespol.pl SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system bankowości internetowej Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs.wegierskagorka.pl Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) ul. Stróżowska 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach Nr 12/2007 z dnia 17 lipca 2007r. Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.gorlice.pl https://online.bs.gorlice.pl

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 4 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 5 2.1 Uruchomienie systemu... 5 2.2 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Kolejne uruchomienie tokena... 5 4. Logowanie do bankowości korporacyjnej za pomocą tokena... 6 5. Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Systemu Zwrotu Palet KN-WO

Systemu Zwrotu Palet KN-WO Podręcznik Użytkownika Systemu Zwrotu Palet KN-WO wersja dla Klienta 1 S t r o n a Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Klient... 3 3. Logowanie... 3 4. Składanie zleceń na odbiór palet... 5 5. Przegląd zleceń...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

przez INTERNET BANKING Instrukcja Użytkownika http://www.bssusz.pl

przez INTERNET BANKING Instrukcja Użytkownika http://www.bssusz.pl Internetowa Obsługa Rachunku przez INTERNET BANKING Instrukcja Użytkownika http://www.bssusz.pl Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną z nich jest Internet Banking,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisz Blokady. Klawisz Enter. Wyświetlacz. Klucz cyfrowy FAQ

Klawiatura. Klawisz Blokady. Klawisz Enter. Wyświetlacz. Klucz cyfrowy FAQ Klucz cyfrowy FAQ Wyświetlacz Klawiatura Klawisz Blokady Klawisz Enter 1. Co to jest klucz cyfrowy? Klucz cyfrowy daje dostęp do platformy inwestycyjnej KBCmakler lub KBCtrader - posiada dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu w kasach Klubu umożliwia również zakup karnetu w systemie

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Prabutach

Bank Spółdzielczy w Prabutach Regulamin INTERNET banking: Banku Spółdzielczego w Prabutach Załącznik Nr 2 do Instrukcji Inernat Bankingu. Bank Spółdzielczy w Prabutach Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) http://www.bsprabuty.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

INTERNET BANKING. Instrukcja Użytkownika

INTERNET BANKING. Instrukcja Użytkownika INTERNET BANKING Instrukcja Użytkownika Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną z nich jest Internet Banking, poprzez który możesz kontrolować swój rachunek o

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo