Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015"

Transkrypt

1 Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: Wydawcą Karty Upominkowej Sephora jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, Al. Jerozolimskie 92; Warszawa. Karta Upominkowa Sephora to elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w perfumeriach Sephora lub w sklepie internetowym Nabywca to osoba, która w perfumerii otrzymuje od Wydawcy Kartę Upominkową Sephora w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej Sephora. I. Postanowienia ogólne 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Upominkowej Sephora do przyjmowania jej do realizacji w perfumeriach oraz na Przekazanie Nabywcy Karty Upominkowej Sephora może być dokonane tylko w perfumeriach Wydawcy lub za pośrednictwem sklepu internetowego 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości aktywacji Karty Upominkowej Sephora. 3. Karta Upominkowa Sephora może być użyta wyłącznie w perfumeriach Wydawcy oraz w sklepie internetowym 4. Karta Upominkowa Sephora nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. 5. Realizacja Karty Upominkowej Sephora będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Upominkowej Sephora w sposób nieuprawniony. 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe Sephora, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy. Sephora Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 92, Warszawa. Tel. (48) , Fax: (48) Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: Wysokość kapitału zakładowego PLN. NIP

2 7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Upominkowej Sephora. 8. Karta Upominkowa Sephora jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, od daty jej aktywacji (zakupu Karty) przy kasie lub od momentu jej zakupu w przypadku sklepu internetowego. 9. Aktywacja Karty upominkowej następuje z chwilą jej opłacenia przy kasie w perfumerii Sephora lub w sklepie internetowym II. Zasady korzystania z Karty Upominkowej Sephora 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w perfumeriach wyłącznie Karty Upominkowe SEPHORA nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. 2. Karta Upominkowa Sephora może być realizowana w perfumeriach i w sklepie internetowym wyłącznie po jej aktywacji (opłaceniu). 3. W celu realizacji Karty Upominkowej Sephora w sklepie internetowym należy podać numer Karty wraz numerem PIN, który znajduje się na odwrocie Karty. 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową w przypadku realizacji w perfumeriach bądź kartą kredytową w przypadku realizacji w sklepie internetowym gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość Karty Upominkowej Sephora. 5. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Upominkową Sephora wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Upominkowej po jej aktywacji bez możliwości jej doładowania. 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej Sephora w następujących przypadkach: a) upływu terminu ważności Karty Upominkowej Sephora (12 miesięcy po jej aktywacji/zakupie), b) braku środków na Karcie Upominkowej Sephora, c) braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej Sephora (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Upominkowej Sephora w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę). d) Połączenia płatności Kartą Upominkową Sephora z niewymienionymi w punkcie II.3. metodami płatności. Strona 2 z 5

3 III. Rodzaje i aktywacja Karty Upominkowej Sephora 1. Karty Upominkowe Sephora są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela. 2.Aktywacja Karty Upominkowej Sephora następuje tylko i wyłącznie w perfumeriach, bezpośrednio po wydaniu Nabywcy Karty Upominkowej Sephora (bezpośrednio przy zakupie w perfumerii stacjonarnej, po zapłacie przez Klienta) lub maksymalnie 48 godzin od finalnej realizacji zamówienia karty w sklepie internetowym 3. Karta Upominkowa Sephora nieaktywowana lub z przekroczonym terminem ważności jest nieważna. 4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji Karty Upominkowej Sephora (daty)w perfumerii stacjonarnej jest niefiskalny paragon lub nota obciążeniowa. W przypadku sklepu internetowego potwierdzeniem jest nota dostawy. 5. Data aktywacji znajdująca się na paragonie niefiskalnym lub na nocie dostawy określa początek ważności karty, który zgodnie z Regulaminem upływa po okresie 12 miesięcy. 6. Zakup Karty Upominkowej Sephora nie podlega żadnym upustom ani rabatom. IV. Rozliczenia i reklamacje Karty Upominkowej Sephora 1. Nabywca w chwili wydania Karty Upominkowej Sephora otrzymuje od Wydawcy: 1. W przypadku sklepu stacjonarnego - niefiskalny paragon lub notę obciążeniową. 2. W przypadku sklepu internetowego - notę dostawy, potwierdzającą nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Upominkowej Sephora. 2. Zarówno niefiskalny paragon/nota obciążeniowa jak i nota dostawy potwierdzają dokonanie zakupu i wartość Karty Upominkowej Sephora. 3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Upominkowej Sephora. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w perfumerii Wydawcy lub pod numerem infolinii Wydawcy lub (opłata według stawki operatora). 4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów i Usług przy użyciu Karty Upominkowej Sephora będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Strona 3 z 5

4 5. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w perfumeriach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: Warszawa, Al. Jerozolimskie 92, z dopiskiem "Karta Upominkowa - reklamacja". V. Zwrot Towarów, za które zapłacono Kartą upominkową A. Perfumerie stacjonarne 1. W przypadku chęci zwrotu Towarów, zakupionych w perfumeriach stacjonarnych Wydawcy, przy użyciu Karty Upominkowej Sephora, Użytkownik może dokonać tylko wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po dopłaceniu różnicy. Możliwy jest także zwrot równowartości zwracanego produktu na nową Kartę Upominkową Sephora. Nie ma możliwości zwrotu równowartości w formie gotówki, zwrotu na kartę płatniczą/kredytową czy w postaci bonu. 2. Podstawą uznania wymiany Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika paragonu fiskalnego, potwierdzającego zakupienie Towaru przy użyciu Karty Upominkowej Sephora. B. E-sklep W przypadku chęci zwrotu Towarów zakupionych w internetowym sklepie Wydawcy, przy użyciu Karty Upominkowej Sephora, Użytkownik otrzyma równowartość produktu w gotówce. VI. Postanowienia końcowe 1.Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Karty Upominkowej Sephora oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 2. Użytkownik poprzez realizację Karty Upominkowej Sephora potwierdza zlecenie dokonania użycia Kraty Upominkowej Sephora w takim zakresie, w jakim użycie Karty Upominkowej Sephora będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę. 3. Karta Upominkowa Sephora nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową). 4. Wydanie Karty Upominkowej Sephora nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Strona 4 z 5

5 5. Karta Upominkowa Sephora w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Upominkowa Sephora jest elektroniczna formą bonu towarowego. 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. 7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem oraz w perfumeriach Wydawcy. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w perfumeriach Wydawcy oraz na stronie internetowej Strona 5 z 5

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i użytkowania przedpłaconej karty na okaziciela PAY

Regulamin wydawania i użytkowania przedpłaconej karty na okaziciela PAY Regulamin wydawania i użytkowania przedpłaconej karty na okaziciela PAY Regulamin reguluje zasady wydawania i użytkowania przedpłaconych kart VISA i Mastercard oraz kart z darmowymi wypłatami z bankomatów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo