Regulamin. Karta Upominkowa Sephora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Karta Upominkowa Sephora"

Transkrypt

1 Regulamin Karta Upominkowa Sephora Wydawcą Karty Upominkowej SEPHORA jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 92; Warszawa. Karta Upominkowa SEPHORA to elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w perfumeriach Sephora. Nabywca to osoba, która w perfumerii otrzymuje od Wydawcy Kartę Upominkową SEPHORA w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej SEPHORA. I. Postanowienia ogólne 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Upominkowej SEPHORA do przyjmowania jej do realizacji w perfumeriach. Przekazanie Nabywcy Karty Upominkowej SEPHORA może być dokonane tylko w perfumeriach Wydawcy. 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości aktywacji Karty Upominkowej SEPHORA. 3. Karta Upominkowa SEPHORA może być użyta wyłącznie w perfumeriach Wydawcy. 4. Karta Upominkowa SEPHORA nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. Sephora Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 92, Warszawa. Tel. (48) , Fax: (48) Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: Wysokość kapitału zakładowego PLN. NIP

2 5. Realizacja Karty Upominkowej SEPHORA będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Upominkowej SEPHORA w sposób nieuprawniony. 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe SEPHORA, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy. 7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Upominkowej SEPHORA. 8. Karta Upominkowa SEPHORA jest ważna i aktywna prze okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty aktywacji przy kasie. II. Zasady korzystania z Karty Upominkowej Sephora 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w perfumeriach wyłącznie Karty Upominkowe SEPHORA nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. 2. Karta Upominkowa SEPHORA może być realizowana w perfumeriach wyłącznie po jej aktywacji. 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość Karty Upominkowej SEPHORA. 4. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Upominkową SEPHORA wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Upominkowej po jek aktywacji bez możliwości jej doładowania. 5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej SEPHORA w następujących przypadkach:

3 a) upływu terminu ważności Karty Upominkowej SEPHORA, b) braku środków na Karcie Upominkowej SEPHORA, c) braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej SEPHORA (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Upominkowej SEPHORA w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę). III. Rodzaje i aktywacja Karty Upominkowej SEPHORA 1. Karty Upominkowe SEPHORA są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela. 2. Aktywacja Karty Upominkowej SEPHORA następuje tylko i wyłącznie w perfumeriach, bezpośrednio po wydaniu Nabywcy Karty Upominkowej SEPHORA. 3. Karta Upominkowa SEPHORA nie aktywowana lub z przekroczonym terminem ważności jest nieważna. 4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji Karty Upominkowej SEPHORA w perfumerii jest paragon niefiskalny. 5. Zakup Karty Upominkowej SEPHORA nie podlega żadnym upustom ani rabatom. IV. Rozliczenia i reklamacje Karty Upominkowej SEPHORA 1. Nabywca w chwili wydania Karty Upominkowej SEPHORA otrzymuje od Wydawcy paragon niefiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Upominkowej SEPHORA. 2. Na prośbę Nabywcy Wydawca przesyła notę księgową za zakup Karty Upominkowej Sephora.

4 3. Nota księgowa wysyłana jest na adres Nabywcy w terminie do 14 dni od dnia aktywacji karty Upominkowej SEPHORA. 4. Nabywca przekazuje dane Wydawcy potrzebne do wystawienia noty księgowej. 5. Po aktywacji Karty Upominkowej SEPHORA, Użytkownik otrzymuje paragon niefiskalny, potwierdzający aktualna wartość Karty Upominkowej SEPHORA. 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Upominkowej SEPHORA. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w perfumerii Wydawcy lub pod numerem infolinii Wydawcy lub (koszt połączenia 0,35 zł z VAT/min.) 7. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów i Usług przy użyciu Karty Upominkowej SEPHORA będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Druk reklamacyjny dostępny jest w perfumerii SEPHORA. 8. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w perfumeriach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: Warszawa, al. Jerozolimskie 92, z dopiskiem "Karta Upominkowa -reklamacja". V. Zwrot Towarów - wymiana 1. W przypadku chęci zwrotu Towarów otrzymanych w perfumeriach Wydawcy przy użyciu Karty Upominkowej SEPHORA, Użytkownik może dokonać tylko wymiany na inny produkt o cenie takiej samej lub wyższej. Nie ma możliwości zwrotu równowartości w postaci gotówki, bonu lub wartości na kartę upominkową. 2. Podstawą uznania wymiany Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika paragonu fiskalnego, potwierdzającego otrzymanie Towaru przy użyciu Karty Upominkowej SEPHORA.

5 VI. Postanowienia końcowe 1. Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Karty Upominkowej SEPHORA oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 2. Użytkownik poprzez realizację Karty Upominkowej SEPHORA potwierdza zlecenie dokonania użycia Kraty Upominkowej SEPHORA w takim zakresie, w jakim użycie Karty Upominkowej SEPHORA będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę. 3. Karta Upominkowa SEPHORA nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę). 4. Wydanie Karty Upominkowej SEPHORA nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 5. Karta Upominkowa SEPHORA w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Upominkowa SEPHORA jest elektroniczna formą bonu towarowego. 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. 7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowych pod adresem oraz w perfumeriach Wydawcy. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w perfumeriach Wydawcy oraz na stronie internetowej

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Wydawcą Karty Upominkowej Sephora jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, Al. Jerozolimskie 92; 00-807 Warszawa. Karta Upominkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW Słowniczek Wydawca/Akceptant Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy św. Teresy 109; Sklep - połoŝony na terytorium Polski sklep Wydawcy

Bardziej szczegółowo

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę;

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę; REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO AGITO.PL Definicje Wydawca - Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI 1 Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych Kari, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO ARKADIA

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO ARKADIA REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO ARKADIA I. Postanowienia ogólne i Definicje 1.1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa ogólne zasady wydawania i użytkowania przedpłaconej Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO TORUŃ PLAZA. I. Postanowienia ogólne i Definicje

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO TORUŃ PLAZA. I. Postanowienia ogólne i Definicje REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO TORUŃ PLAZA I. Postanowienia ogólne i Definicje 1.1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa ogólne zasady wydawania i użytkowania przedpłaconej Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO MILLENIUM HALL. I. Postanowienia ogólne i Definicje

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO MILLENIUM HALL. I. Postanowienia ogólne i Definicje REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CENTRUM HANDLOWEGO MILLENIUM HALL I. Postanowienia ogólne i Definicje 1.1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa ogólne zasady wydawania i użytkowania przedpłaconej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BP SUPERCARD

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BP SUPERCARD REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BP SUPERCARD Słowniczek Wydawca BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 1. Stacja Paliw BP stacja paliw działająca na terytorium Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty BLACK RED WHITE

Regulamin Karty BLACK RED WHITE Regulamin Karty BLACK RED WHITE Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty BLACK RED WHITE, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PKO JUNIOR

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PKO JUNIOR 1. Warunki korzystania z karty PKO Junior, zwane dalej Warunkami, określają warunki korzystania z karty PKO Junior, wydanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie innych usług. 2. Wydawcą karty jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5 Rozdział I Wydawanie kart... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo