1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZASADY AKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZASADY AKCJI"

Transkrypt

1 Gwarancja zwrotu żwirku Easy Clean Regulamin DLA KONSUMENTA dostępny również na stronie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady Akcji Gwarancja Easy Clean (dalej Akcja) polegającej na możliwości dokonania zwrotu przez Konsumenta żwirków Easy Clean (zwanego dalej Towarem ), zakupionych w stacjonarnych sklepach zoologicznych objetych Akcją (zwanych dalej Sklepami ). 2. Organizatorem Akcji jest firma Acana Polska Ewa Naworol (zwana dalej Organizatorem ) z siedzibą w Jelczu Laskowice, ul. Kasztanowa 9, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: Akcja umożliwia Konsumentowi, który jest niezadowolony z zakupionego Towaru, jego zwrot do Sklepu w którym dokonał zakupu, za okazaniem dowodu zakupu oraz upoważnia do otrzymania od Sklepu zwrotu kosztu zakupu towaru, widniejącego na wymienionym dowodzie zakupu. 4. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2 ZASADY AKCJI 1. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu Towaru do Sklepu, w którym dokonał zakupu, do dnia r. na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie w/w terminu nie ma możliwości zwrotu towaru. 2. Zwrotowi podlega Towar, który nie został zużyty w ilości nie większej niż 20% opakowania. 3. Konsument może zwrócić Towar jedynie w Sklepie, w którym dokonał zakupu. 4. Konsument może zwrócić Towar jedynie po okazaniu oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału Faktury VAT otrzymanej w momencie zakupu zwracanego Towaru, a w przypadku płatności kartą płatniczą również za okazaniem wydruku potwierdzenia tej transakcji. 5. Konsument, który dokonuje zwrotu Towaru zobowiązany jest do wypełnienia Protokołu Zwrotu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania spełnienia warunków zwrotu Towaru, przed podjęciem decyzji.

2 3 ZASADY ROZLICZENIA FINANSOWEGO ZWROTU TOWARU 1. Konsument otrzymuje zwrot należności zawsze w takiej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT (zwrot gotówki, zwrot na kartę płatniczą/kredytową należącą do Klienta, która była dokonana płatność). Zwrotu należności na kartę płatniczą, kredytową lub debetową można dokonać jedynie właścicielowi karty. 2. Z chwilą przyjęcia Towaru do zwrotu, Konsument: a) wypełnia Protokół Zwrotu dostarczony do Sklepu przez Organizatora Akcji. b) zwraca Sprzedawcy również paragon, o którym mowa w pkt 1 3. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary Konsument otrzymuje paragon zastępczy. Oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy. c) okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Jeżeli na Fakturze znajdowały się również inne produkty Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta. d) przekazuje Sprzedawcy zwracany Towar, który musi ważyć min. 80% oryginalnego opakowania, co weryfikuje Sprzedawca. 3. Warunkiem przyjęcia zwrotu Towaru w ramach Akcji jest weryfikacja z udziałem Sprzedawcy wagi zwróconego Towaru, który musi ważyć min. 80% (+/- 0,5 dag) oryginalnego opakowania, tj.: a) dla worków 4 kg min. 3,2 kg b) dla worków 5 kg min. 4 kg c) dla worków 7 kg min. 5,6 kg d) dla worków 9,1 kg min. 7,28 kg e) dla worków 15 kg min. 12 kg 4. Zwracany Towar musi być dostarczony Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w uzasadnionych przypadkach. 2. Uprawnienie do zwrotu Towaru pełnowartościowego nie narusza uprawnień konsumenckich Klientów w odniesieniu do towarów wadliwych, wynikających z przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. 3. Wypełniając Protokół Zwrotu Konsument jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą

3 zamówień, których stroną jest Konsument, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz Wszelkie dane osobowe podane przez Konsumenta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia r. 6. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz.1176 ze zm.). 7. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Organizatora, wskazany w pkt W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4 Gwarancja zwrotu żwirku Easy Clean Regulamin DLA SKLEPÓW dostępny również na stronie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady Akcji Gwarancja Easy Clean (dalej Akcja) polegającej na możliwości dokonania zwrotu przez Konsumenta żwirków Easy Clean (zwanego dalej Towarem ), zakupionych w stacjonarnych sklepach zoologicznych objetych Akcją (zwanych dalej Sklepami ). 2. Organizatorem Akcji jest firma Acana Polska Ewa Naworol (zwana dalej Organizatorem ) z siedzibą w Jelczu Laskowice, ul. Kasztanowa 9, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: Akcja umożliwia Konsumentowi, który jest niezadowolony z zakupionego Towaru, jego zwrot do Sklepu w którym dokonał zakupu, za okazaniem dowodu zakupu oraz upoważnia do otrzymania od Sklepu zwrotu kosztu zakupu towaru, widniejącego na wymienionym dowodzie zakupu. 4. Sklep, który dokonał zwrotu kosztu zakupu Towaru Konsumentowi, jest uprawniony do wymiany zwróconego Towaru u Organizatora Akcji, na nowe opakowanie takiego samego żwirku Pestell Easy Clean. 5. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem przez Uczestników zgody na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2 ZASADY AKCJI 1. Akcją zostają objęte Sklepy, które do dnia dokonają zamówienia Pakietu Easy Clean o wartości 1500 zł netto (wartość Pakietu wyliczana jest po przyznanym rabacie przysługującym danemu Sklepowi). 2. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu Towaru do Sklepu, w którym dokonał zakupu, do dnia r. na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie w/w terminu nie ma możliwości zwrotu towaru. 3. Zwrotowi podlega Towar, który nie został zużyty w ilości większej niż 20% opakowania. 4. Konsument może zwrócić Towar jedynie w Sklepie, w którym dokonał zakupu. 5. Zwrot będzie dokonany tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału Faktury VAT, otrzymanej w momencie zakupu zwracanego Towaru, a w przypadku płatności kartą płatniczą również za okazaniem wydruku potwierdzenia tej transakcji.

5 6. Konsument, który dokonuje zwrotu Towaru zobowiązany jest do wypełnienia Protokołu Zwrotu. 7. Sklep, w którym Konsument dokonał zwrotu Towaru, jest uprawniony do wymiany zwróconego Towaru w firmie Acana Polska, na nowe opakowanie takiego samego żwirku Pestell Easy Clean w przypadku zgłoszenia powstania takiego uprawnienia w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie do dnia r. 8. Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania spełnienia warunków zwrotu Towaru, przed podjęciem decyzji. 3 ZASADY ROZLICZENIA ZWROTU TOWARU 1. Konsument otrzymuje od Sklepu zwrot należności zawsze w takiej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT (zwrot gotówki, zwrot na kartę płatniczą/kredytową należącą do Klienta, która była dokonana płatność). Zwrotu należności na kartę płatniczą, kredytową lub debetową można dokonać jedynie właścicielowi karty. 2. Z chwilą przyjęcia Towaru do zwrotu, Konsument: a) wypełnia Protokół Zwrotu dostarczony do Sklepu przez Organizatora Akcji. b) zwraca Sprzedawcy również paragon, o którym mowa w pkt Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary Konsument otrzymuje paragon zastępczy. Oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy. c) okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Jeżeli na Fakturze znajdowały się również inne produkty Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta. d) przekazuje Sprzedawcy zwracany Towar, który musi ważyć min. 80% oryginalnego opakowania, co weryfikuje Sprzedawca. 3. Warunkiem przyjęcia zwrotu Towaru w ramach Akcji jest weryfikacja z udziałem Sprzedawcy wagi zwróconego Towaru, który musi ważyć min. 80% (+/- 0,5 dag) oryginalnego opakowania, tj.: a) dla worków 4 kg min. 3,2 kg b) dla worków 5 kg min. 4 kg c) dla worków 7 kg min. 5,6 kg d) dla worków 9,1 kg min. 7,28 kg e) dla worków 15 kg min. 12 kg 4. Zwracany Towar musi być dostarczony Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu.

6 4 ZASADY WYMIANY TOWARU ZWRÓCONEGO DO SKLEPU 1. Sklep, który dokonał zwrotu kosztu zakupu Towaru Konsumentowi, jest uprawniony do wymiany zwróconego Towaru u Organizatora Akcji, na nowe opakowanie takiego samego żwirku Pestell Easy Clean. 2. Zgłoszenia Sklepu, o uprawnieniu do wymiany Towaru zwróconego przez Konsumenta do Sklepu, na nowe opakowanie takiego samego żwirku Pestell Easy Clean, będzie przyjmowane przez Organizatora Akcji do dnia r. Po r. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń dotyczących wymiany Towaru w ramach Akcji. 3. W celu dokonania wymiany zwróconego Towaru na nowy, Sklep jest zobowiązany: a. zgłosić zwrot Towaru dokonany przez Konsumenta pod adresem mailowym lub kontaktując się telefonicznie z Opiekunem Klienta Biznesowego: Olga Januszkiewicz oraz Małgorzata Siemko-Łukaszuk, do dnia b. przedstawić fakturę zakupu Pakietu Easy Clean o wartości 1500 zł netto (wartość Pakietu wyliczana jest po przyznanym rabacie przysługującym danemu Sklepowi) będącą potwierdzeniem uprawnienia Sklepu do wzięcia udziału w Akcji, c. przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 2 3, podpunkt a., b. i c, d. przekazać zwrócony przez Konsumenta Towar Przedstawicielowi Handlowemu Organizatora Akcji, 5. Nowe opakowanie żwirku Easy Clean zostanie dostarczone do sklepu wraz z kolejnym zamówieniem, po zaakceptowaniu wymiany przez firmę Acana Polska. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wymiany Towaru na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w uzasadnionych przypadkach. 2. Uprawnienie do zwrotu Towaru pełnowartościowego nie narusza uprawnień konsumenckich Klientów w odniesieniu do towarów wadliwych, wynikających z przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. 3. Wypełniając Protokół Zwrotu Konsument jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Konsument, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz Wszelkie dane osobowe podane przez Konsumenta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

7 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia r. 6. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz.1176 ze zm.). 7. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Sprzedawcy, wskazany w pkt W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Abonentami oraz spółką pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Dane identyfikacyjne Castorama Polska Sp. z o.o. 1) Organizatorem sprzedaży prowadzonej w sklepach Castorama na terenie Polski jest Castorama

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży Voucherów

Regulamin sprzedaży Voucherów 1 Regulamin sprzedaży Voucherów Niniejszy regulamin dotyczy warunków sprzedaży Voucherów na usługi lub produkty Hotelu Bukovina (dalej: Voucher), w tym sprzedaży dokonywanej na odległość, w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. (dalej IKEA),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw DEFINICJE Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia. Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sleepless in Warsaw. Sprzedający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o.

Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o. Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o. 1. Zastosowanie 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży części i akcesoriów (dalej jako Regulamin ) stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między Eltrans Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo