Student s Book. Virginia Evans Jenny Dooley

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Student s Book. Virginia Evans Jenny Dooley"

Transkrypt

1 Student s Book Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej na podstawie opinii rzeczoznawców: dr Krystyny Długosz-Kurczab, prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka oraz dr. Pawła Sobkowiaka. Rok dopuszczenia: 009. Virginia Evans Jenny Dooley

2 Contents 0 Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -8 School days pp. 9-9 Self-Check p. 0 ñ A/An ñ Subject/Object pronouns ñ To be ñ Question words (who, what, where, how old) ñ The alphabet ñ Numbers ñ Colours ñ School objects ñ School subjects ñ Countries/Capital cities ñ Nationalities ñ Sports ñ Continents Cool Stuff! pp. - Self-Check p. ñ Have got ñ Possessive adjectives ñ Regular & irregular plurals ñ Parts of the body ñ Appearance ñ Personal things What can you do? pp. - Self-Check p. ñ Can (ability) ñ This These / That Those ñ Articles (a/an/the) ñ Sports ñ Abilities My home, my castle! pp Self-Check p. 56 ñ There is / There are ñ A/An Some Any ñ Prepositions of place ñ Rooms, furniture & appliances ñ Ordinal numbers 5 Family tree pp Self-Check 5 p. 68 ñ Possessive ( s/s ) / whose ñ Present simple ñ Family members ñ Character adjectives ñ Daily routines ñ Jobs ñ Days of the week 6 The animal kingdom pp Self-Check 6 p. 80 ñ Adverbs of frequency ñ Prepositions of time (at, in, on) ñ Question words ñ Animals & pets ñ Parts of animals 7 Weather & clothes pp. 8-9 Self-Check 7 p. 9 ñ Present continuous ñ Present simple or present continuous ñ Seasons/Months ñ Weather ñ Clothes ñ Activities 8 Food pp. 9-0 Self-Check 8 p. 0 ñ Countable/Uncountable nouns ñ A/An Some Any ñ (How) much/(how) many A lot of ñ Can (ability or permission) ñ The imperative ñ Food/Drinks ñ Containers & partitives CONTENTS Vocabulary Bank (pp. 05-) Word List (pp. -7)

3 Reading & Listening Speaking & Functions ñ Classroom language ñ Textbook language ñ greetings ñ asking about addresses & telephone numbers ñ asking about names & age Writing Culture Corner / Across the Curriculum ñ Students around the world ñ Glasgow School of Sport ñ A school club card (notetaking) ñ asking about nationalities ñ giving personal details ñ greetings/introductions ñ Pronunciation /Ω/, /±/ ñ a short paragraph presenting yourself ñ a short text about your classmate ñ US Education System ñ Countries of the world (Geography) ñ Amazing Iron Man ñ Mad about Action Figures ñ Collections ñ describing appearance ñ buying things ñ Pronunciation /s/, /z/, /æz/ ñ a short text describing your favourite cartoon character ñ an describing your collection ñ Souvenirs around the World ñ Animal bodies (Science) ñ Extraordinary abilities ñ West Midland Safari & Leisure Park ñ An elephant that can paint (comprehension) ñ talking about abilities ñ asking for information ñ Pronunciation /±/, / / ñ a short paragraph about what you can do ñ an advertisement for a leisure park ñ National sports around the world ñ Amazing Places! (Geography) ñ Unusual Buildings ñ Are you home alone? ñ Melbourne Museum (gap fill) ñ describing rooms ñ describing location ñ talking about your room & your things ñ Pronunciation /ı/, / / ñ a short text describing your ideal bedroom ñ facts about insects ñ Landmarks ñ The London Eye (Art & Design) ñ Family & Friends ñ Who s your favourite singer? ñ Jobs (matching) ñ describing characters ñ talking about daily routines ñ asking about your family ñ talking about people s jobs ñ telling the time ñ making arrangements ñ Pronunciation /s/, /z/, /æz/ ñ a short paragraph about your family ñ a short text about your typical weekday ñ a blog entry about your favourite singer ñ Family celebrations ñ A family (Literature) ñ Fantastic fish ñ Unusual Pets ñ Short conversations about animals (matching) ñ describing animals ñ talking about habits ñ asking questions ñ talking about pets ñ expressing fear ñ Pronunciation / /, / / ñ a fact file about an animal ñ an article describing your pet ñ National animals from around the world ñ birds (Science) ñ In All Weathers ñ The Balloon Fashion show ñ A dialogue (comprehension) ñ making suggestions/ responding (let s, shall) ñ talking about weather & activities ñ expressing likes/dislikes ñ buying clothes & accessories ñ a paragraph about your favourite season ñ short descriptions of people s clothes/ activities ñ Uniforms across the world ñ The Four Seasons (Literature) ñ Weird Food ñ Robot Kitchen ñ Blue Lagoon (gap fill) ñ ordering food ñ talking about food ñ talking about quantity ñ asking for & giving permission ñ Pronunciation /g/, /π/ ñ a short paragraph about the food/drink you like/don t like ñ an article about a restaurant ñ Festive Days ñ Germs (PSHE) CONTENTS

4 Starter ñ The alphabet Słuchając nagrania, powtarzaj kolejno litery alfabetu. Wpisz brakujące litery. Powtórz na głos cały alfabet. a b c... e h... j k n o... q r s t... v w... y z ñ International words Znajdź pięć słów. C O M P U T E R A B C D E A F H O N M L K X J I S A N D W I C H P Q R P I Z Z A P O P C O R N X ñ Asking about names Wzorując się na przykładzie, odegrajcie dialogi. Jenny Milles A: What s your name? B: Jenny. A: And your surname? B: Milles. A: How do you spell it? B: M-I-double L-E-S. Steven Jones George Andlers Antonio Marques 5 Lillian Brown 6 Mario Rosseti STARTER

5 5 ñ Numbers Słuchając nagrania, powtarzaj kolejno liczebniki. Jakie są ich odpowiedniki w języku polskim? Policz świeczki na torcie Apple Street A: What s your address? B: 5 Apple Street. A: How do you spell it? one two three four five six seven ñ Asking about addresses & telephone numbers Wzorując się na przykładzie, odegrajcie dialogi. eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen Starter Middle Street Memphis Street Newton Street Melrose Street 7759 fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty B: A-double P-L-E. A: What s your telephone number? B: It s two-six-double five-eight-two-seveneight. Słuchając nagrania, powtarzaj poniższe liczebniki. Jakie są ich odpowiedniki w języku polskim? twenty-one twenty-two forty fifty eighty ninety twenty-three thirty sixty seventy a/one hundred a/one thousand 8 COUNTINGCHAIN: Policz od do 00. One Two Three etc STARTER 5

6 Starter ñ Asking about age 9 Wzorując się na przykładzie, odegrajcie dialogi. A: What s your name? B: My name s Helen. A: How old are you? B: I m eleven years old. ñ A/An ñ Przedimek a stawiamy przed słowami, które w wymowie rozpoczynają się od spółgłoski. abook, a pencil ñ Przedimek an stawiamy przed słowami, które w wymowie rozpoczynają się od samogłoski. an apple, an eraser 0 Wstaw a lub an.... eraser... notebook... book... pencil sharpener... ruler... pencil STARTER 6... schoolbag... atlas... pencil case

7 Starter Wzorując się na przykładzie, odegrajcie dialogi. A: What s this in English? B: It s a pencil. A: What s this...? a) Słuchając nagrania, powtarzaj poniższe nazwy kolorów. Jakie są ich odpowiedniki w języku polskim? blue yellow green black brown pink white orange red grey purple b) Napisz, jakiego koloru są przedmioty z zadania 0. The notebook is purple. ñ Greetings Przyjrzyj się obrazkom i podpisom pod nimi. Jakich zwrotów powitalnych i pożegnalnych używa się w krajach anglojęzycznych o różnych porach dnia? Jakich zwrotów używamy w Polsce? Hi! / Hello! Good morning! Good afternoon! 5 6 Good evening! Goodbye! / Bye! Good night! STARTER 7

8 Starter Przeczytaj rozmowy. Wzorując się na przykładzie, odegrajcie podobne dialogi. Claire: Ingrid: Claire: Ingrid: Claire: Ingrid: Claire: Good morning, Ingrid. Hi, Claire. How are you? I m fine, thanks.and you? Not bad. Oh, I m late! Bye! Goodbye. Lyn: Tony: Lyn: Goodbye,Tony. Bye, Lyn. See you later. See you! ñ Classroom Language Słuchając nagrania, powtarzaj zwroty. Jakie są ich odpowiedniki w języku polskim? Read! Listen! Be quiet, Come to the please! board, please! Open your Close your Sit down, please! books! books! Stand up, please! STARTER 8 Workbook pp. -

9 MODULE School days Zawartość modułu: ñ nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych ñ nazwy państw i narodowości ñ nazwy sportów ñ czasownik to be ñ zaimki w funkcji podmiotu i dopełnienia ñ zaimki pytające: who, what, where, how old ñ przedstawianie się ñ pozdrowienia ñ podawanie danych osobowych Wpisz w kratki numery stron, na których znajdują się: ñ sports, ñ flags, ñ ñ a world map, famous people. Vocabulary ñ School subjects Słuchając nagrania, powtarzaj słowa. Czy znasz ich odpowiedniki w języku polskim? Które z usłyszanych słów ilustrują zdjęcia obok? ñ English ñ Geography ñ Information Technology (IT) ñ Music ñ History ñ Maths ñ Science ñ Art ñ Physical Education (PE) ñ Design & Technology (D&T) Uzupełnij zdania. My favourite school subjects are.... I m good at.... I m not good at.... MODULE 9

10 Reading a My name s Brenda and I m 6 years old. I m from London, England. In this photo, I m in my IT class. Information Technology and Music are my favourite subjects. Hi. My name s May. I m years old. I m from Tokyo, Japan. My favourite subject is Science. In this photo, I m with my friends. We're on a school trip. My name is Maria and I m years old. I m from Rome, Italy. My favourite subject is History. This is my best friend, Nelly. Her favourite subject is Art. She s very good at drawing and painting. Hello. I m Miguel and I m years old. I m from Monterrey, Mexico. This is a photo of me in my English class with my classmates. My favourite subject is History and my favourite sport is football. Przeczytaj teksty A D i dopasuj je do obrazków. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj tekst. Zastąp wyróżnione słowa odpowiednimi imionami. Check these words ñ school trip ñ good at ñ classmates ñ drawing ñ best friend ñ painting She is years old. Maria Her favourite subject is Science. Her favourite subject is Music. Football is his favourite sport. 5 They are on a school trip. 6 She is Maria s best friend. Uzupełnij tabelkę na podstawie ćw.. Następnie napisz zdania. Name Country Favourite subject Maria Italy History Maria s from Italy. Her favourite subject is History. MODULE 0

11 Vocabulary a ñ Nationalities Dopasuj nazwy państw do nazw narodowości. Countries the UK the USA Poland Turkey France Russia Italy Portugal Greece Mexico China Nationalities Polish British American Italian Chinese Turkish Portuguese French Mexican Greek Russian ñ 5 Wysłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi. Podaj polskie odpowiedniki powyższych słów. Listening Wysłuchaj nagrania i uzupełnij teksty. Jakiej narodowości są osoby na zdjęciach? Name: Juanita Vasquez Age: )... years old Country: Mexico 6 Speaking ñ Giving personal details ñ Mario ñ Italy, Rome ñ Wzorując się na przykładzie, odegrajcie dialogi. A: Hello! What s your name? B: Mario. A: Where are you from? B: I m from Italy. A: You re Italian, then. B: Yes, I m from Rome. A: How old are you? B: I m. ñ Sergio ñ Portugal, Lisbon ñ ñ Marika ñ Russia, Moscow ñ ñ Jane ñ the USA, New York ñ ñ Helen ñ the UK, London ñ 5 Name: )... Davielli Age: )... years old Country: )... 7 Writing Portfolio Uzupełnij zdania na swój temat. Wklej zdjęcie. Hi! My name s... and I m... years old. I m from.... I m.... ñ Przedstaw się na forum klasy, korzystając z powyższego tekstu. MODULE

12 Grammar b ñ Czasownik to be Zapoznaj się z tabelą. Następnie przetłumacz zdania na język polski. Zdania twierdzące I m Italian. You re Italian. He s Italian. She s Italian. It s Italian. We re Italian. You re Italian. They re Italian. Utwórz jak największą liczbę zdań. Juan & Rosa We Bill and I Steve Betty Przeczytaj zdania i uzupełnij luki. Peter isn t 6 years old. He s 8. Tina isn t from Mexico. She... from Spain. They... Scottish. They re French. We aren t in Year 9. We... in Year 7. 5 I... British. I m Polish. Zapoznaj się z tabelą. Następnie is are Zdania przeczące I m not Italian. You aren t Italian. He isn t Italian. She isn t Italian. It isn t Italian. We aren t Italian. You aren t Italian. They aren t Italian. friends. from Spain. twins. from London. przetłumacz zdania na język polski. 5 Uzupełnij pytania i odpowiedzi. Are they from Japan? 6 Yes, they are.... you years old? No, she from Turkey? Yes, you and Mary in Year 8? No, he American? No,.... ñ Zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia a) Zapoznaj się z tabelą. Przetłumacz zaimki na język polski. Zaimki w funkcji: years old. podmiotu I you he/she/it we you they dopełnienia me you him/her/it us you them b) Znajdź w tekście zaimki w funkcji podmiotu i dopełnienia. Zdania pytające Am I Italian? Are you Italian? Is he Italian? Is she Italian? Is it Italian? Are we Italian? Are you Italian? Are they Italian? Krótkie odpowiedzi Yes, I am./no, I m not. Yes, you are./no, you aren t. Yes, he is./no, he isn t. Yes, she is./no, she isn t. Yes, it is./no, it isn t. Yes, we are./no, we aren t. Yes, you are./no, you aren t. Yes, they are./no, they aren t. Hi! I m Paul Davis. I m 9 years old. This is my brother, Mike. Look at him. He looks exactly like me. He s 9, too. We are twins. We are from London. MODULE

13 7 8 Zastąp wyróżnione słowa odpowiednimi zaimkami. Linda is years old. She Look at Tom and Lynn. Tom and Lynn are in Year 9. How old are Bill and Sue? Jim and I are from London. 5 Look at Steve. Steve is from Mexico. ñ Zaimki pytające Zapoznaj się z tabelą. Przetłumacz wyróżnione słowa na język polski. Who: pytanie o osobę Who s he? Andy. What: pytanie o rzecz What s this? It s a book. Where: pytanie o miejsce Where s Ann from? Italy. How old: pytanie o wiek How old are you?. 9 Grammar b Przeczytaj odpowiedzi i napisz pytania. What s your name? My name s Jack....? I m years old....? I m from Ireland....? My favourite subject is History. 5...? Bob is my friend. 0 Popraw błędy. When old are you? Eleven. How What is George from? He s Polish.... How is Mr Smith? My new teacher.... Where is this? My new computer Who are you today? Fine, thanks.... Wyobraź sobie, że jesteś jedną ze sławnych osób przedstawionych poniżej. Twój kolega/twoja koleżanka może Ci zadać dwa pytania, aby dowiedzieć się, kim jesteś. Michael Phelps (USA) Robert Pattinson (UK) Adam Małysz (Poland) Duffy (UK) The Jonas Brothers (USA) Enrique Iglesias (Spain) A: Are you from the USA? B: No, I m not. Penelope Cruz (Spain) Nastassja Kinski (Germany) Workbook pp. -7 MODULE

14 Skills c swimming football badminton hockey Domyślanie się zawartości tekstu Tytuł i nagłówki tekstu pomogą Ci domyślić się jego zawartości. ñ Sports athletics gymnastics basketball tennis Słuchając nagrania, powtarzaj słowa. Czy znasz nazwy tych sportów w języku polskim? Reading Przeczytaj tytuł i nagłówki tekstu. O czym on jest? Wysłuchaj nagrania i przeczytaj tekst. Czy Twoje przewidywania się potwierdziły? At a sport school there are school subjects like Maths, English, Science and Geography, but every day the students also do sports. At the Glasgow School there is badminton, hockey, swimming, athletics or gymnastics to choose from, so it s never boring! There are,00 students at the school and many of them are very good athletes. Every year they win competitions for their school and for Scotland. Check these words ñ like ñ choose ñ never ñ boring ñ many ñ good ñ win competitions Odpowiedz na pytania. Where is the Glasgow School of Sport? What subjects are there at the What sports can students do? How many students are there in the school? school? Powiedz koledze/koleżance o trzech rzeczach, które pamiętasz z tekstu. MODULE

15 5 About You! Odpowiedz na pytania. Are there sport schools in your country? What is your favourite sport? Skills c Robienie notatek Spróbuj domyślić się, czego brakuje w każdej luce (np. nazwiska, rzeczownika, liczby). To pomoże Ci wykonać ćwiczenie. 6 Listening Przeczytaj ćwiczenie. W które luki należy wpisać: nazwisko? rzeczownik? liczbę? Wysłuchaj nagrania i uzupełnij tabelę. Name 0) Susan Surname )... Country )... Age )... Favourite subject )... Favourite sport 5)... 7 Speaking ñ Asking for personal information Zadaj pytania koledze/koleżance i zapisz jego/jej odpowiedzi. What s your name? My name s.... How do you spell it?.... What s your surname?.... Where are you from?.... How old are you?.... What s your favourite subject?.... What s your favourite sport?.... Writing 8 Portfolio Na podstawie odpowiedzi w ćw. 7 napisz krótki tekst o swoim koledze/ swojej koleżance. Tim, can you spell the word mouse? M-O-U-S.... is from years old.... favourite subject favourite sport.... A tail. Good, but what s at the end? MODULE 5

16 Everyday English d ñ Greetings, Introductions & Asking Personal Questions Słuchając nagrania, powtarzaj zdania. Następnie przetłumacz je na język polski. ñ How are you? ñ I m fine, thanks. ñ This is Ben. ñ Nice to meet you. ñ Where are you from? ñ How about you? ñ How old are you? ñ What s your favourite subject? Przeczytaj dialog i wskaż, które zdania 6 są prawdziwe ( ), a które fałszywe ( ). Ben is new to the school. Ben is Anna s friend. Ben is from Scotland. Anna is from London. 5 Anna is thirteen. 6 Anna s favourite subject is English. Susan: Anna: Susan: Anna: Susan: Anna: Ben: Anna: Ben: Anna: Ben: Anna: Ben: Anna: Good morning,anna! Hi, Susan. How are you? I m fine, thanks.and you? Not bad. This is Ben. He s new to our school. Hi, Ben! Nice to meet you. Nice to meet you, too. Where are you from, Ben? I m from Glasgow. I m Scottish. How about you? I m from London. How old are you? I m thirteen.and you? I m twelve.what s your favourite subject? English. Me too. ñ Wysłuchaj nagrania i przeczytaj dialog. Z kolegą/koleżanką przeczytajcie dialog na głos. MODULE 6 Wraz z dwiema osobami wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest Wasz pierwszy dzień w szkole. Używając zdań z ćw., odegrajcie dialog jak powyżej.

17 Culture Corner e In the United States, all children must go to school from age five to age sixteen. The school system isn t the same all over the country. elementary school 5- years old middle school - years old high school -8 years old college/university 8+ years old Elementary schools are for children from age 5 to age. The first year of school is kindergarten and the second year is first grade. There are six years of elementary school altogether. Children in middle school are - years old. Middle school is the same as junior high school and children go to grades 6-8 here. High school is next, with grades 9-. Students here are to 8 years old, but they can leave school at sixteen. After high school, students can go to junior college for two years or to university for four years. Check these words ñ must go ñ age ñ same ñ all over ñ kindergarten ñ first grade ñ altogether ñ leave Uwaga: in elementary/junior high/high school Ale: at university W jakim wieku dzieci w USA zaczynają chodzić do szkoły? Ile mają klas? Wysłuchaj nagrania, aby się dowiedzieć. Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania. American children start school at the age of.... There are... years of elementary school. Children in... are - years old. Students can leave school at.... Popatrz na zdjęcia i powiedz koledze/koleżance, do jakiego typu szkoły chodzą przedstawione na zdjęciach osoby: elementary school, junior high school, high school, university. Lucy and Peter are at university. Pronunciation /Ω/, /±/ Słuchając nagrania, powtarzaj słowa. Czy znasz więcej słów, w których występują te same dźwięki? /Ω/: grade, name, same, age /±/: am, thanks, flag, Italian MODULE 7

18 Across the Curriculum f Geography Europe North America Asia Africa South America Canada the USA Mexico Brazil the UK Portugal 7 Spain 8 Italy 9 France 0 Germany Greece Russia Turkey Egypt 5 India 6 China 7 Japan 8 Australia Słuchając nagrania, powtarzaj słowa. Czy znasz ich odpowiedniki w języku polskim? Dopasuj nazwy państw w ćw. do nazw ich stolic. Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. ñ Ankara ñ Athens... ñ Beijing... ñ Berlin... ñ Brasilia... ñ Cairo... ñ Canberra... ñ Moscow... ñ Lisbon... ñ London... ñ Madrid... ñ Mexico City... ñ New Delhi... ñ Ottawa... ñ Paris... ñ Tokyo... ñ Rome... ñ Washington DC... Ankara is the capital city of Turkey. ICT Portfolio Które z państw w ćw. znajdują się w Europie? Czy znasz ich stolice? Zbierz potrzebne informacje i przedstaw je na forum klasy. Możesz skorzystać ze strony: MODULE 8 Workbook pp. 8-

19 Time Out g The Name Game! Przeczytaj poniższy tekst i napisz właściwe słowa. Masz na to pięć minut! Name: Three English names for girls. Five sports. Three English names for boys. Five school items. Three ways of greeting someone. Five cities from around the Five school subjects. world. Five countries. Geography, History, Science, Maths Come on, kids, let s get to class! Rulers, notebooks, chalk and glue We can t wait to get to school! Summer s over, autumn s here Time to start a new school year Schoolbags, lessons, fun and friends Back to school we are again! Let s begin, you re here at last Welcome, kids, back to class! Language, Art and Music too There s so much to learn in school! Rozwiąż kwiz. In the USA,... school is from - years old. Paris is the capital of is a country in Africa. The Italian flag is green, Badminton is a Geography is a school.... Wysłuchaj piosenki i przeczytaj jej tekst. Które z rzeczy przedstawionych poniżej zostały wymienione w piosence? Zakreśl je. Przejrzyj Moduł i napisz własny kwiz podobny do tego w ćw.. MODULE 9

20 Self-Check Napisz nazwy narodowości. France... China... Italy... Greece... 5 Turkey... Wpisz nazwy sportów do krzyżówki. Points: ( 5 X 0) 5 Wstaw who, what, where, how old.... is your name? Tony.... is she? Jane.... is she?.... is Anna from? Italy. Points: ( X 5 0) 6 Zakreśl właściwą odpowiedź. A: Good morning, Paul. B: a Good morning, Ann. b And you? 5 Points: ( 5 X 0) Wstaw is lub are. Następnie odpowiedz na pytania. A: How are you? B: a I m fine, thanks. b Thank you. A: Goodbye, Tony. B: a How are you? b Goodbye, Sally. See you later.... Laura new to the school? Yes, Tim in Room C? No, Paul and Steve in middle school? Yes, Jane and Claire American? No, Laura and Jane in elementary school? Yes,.... Podkreśl właściwe słowo. He/Him is my friend. Come and meet he/him. Look at they/them. They/Them are students. She/Her name s Ann. She/Her is new here. I know he/him. He/Him is in my class. 5 I/Me am years old. How old are they/ them? Points: ( 5 X 0) Points: ( 5 X 0) A: See you later! Check B: a See you. b Fine, thanks. your progress Potrafię... Points: ( 5 X 0) My score: ( 00) ñ mówić o przedmiotach szkolnych ñ używać nazw państw i narodowości ñ przedstawiać się i pozdrawiać innych ñ podawać dane osobowe ñ mówić o ulubionych sportach ñ napisać do przyjaciela/przyjaciółki na swój temat ñ mówić o szkołach w USA i w Polsce ñ zdobywać informacje dotyczące nazw państw i ich stolic MODULE 0

Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley

Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley Student s Book Virginia Evans - Jenny Dooley Contents 0 Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -8 School days pp. 9-9 Self-Check p. 0 ñ A/An ñ Subject/Object pronouns ñ To be ñ Question words (who, what,

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

Hello. A Remember. Grammar: The verb to be. Vocabulary: The alphabet. Hello. I m I m Alex. Raj Robbie What s

Hello. A Remember. Grammar: The verb to be. Vocabulary: The alphabet. Hello. I m I m Alex. Raj Robbie What s Hello. A Remember Vocabulary: The alphabet Napisz kolejną literę. z i c x r l o f u a b c d e g h j k m n 6 p q 7 s t 8 v w 9 y Uzupełnij zdania. Hello. I m I m Alex. Raj Robbie What s Hello. What s your

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

1 Where are you from?

1 Where are you from? 0 Module People and countries Where are you from? Vocabulary Dopasuj do siebie połówki kości, tak aby powstały nazwy krajów. Bra a ada Pol b sia 3 Eng c Africa Rus d and Can e land 6 South f zil Grammar

Bardziej szczegółowo

Czas: 90min. Strona 1 z 6. Click On Starters

Czas: 90min. Strona 1 z 6. Click On Starters KOD UCZNIA Strona 1 z 6 Tajemnica konkursu do dnia 27.04.2013r. do godziny 9.30 Click On Starters Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Spis treści .3. Wstęp... 5

Spis treści .3. Wstęp... 5 Spis treści Wstęp... 5 2 7 11 16 21 25 29 Lekcja 1 Podstawowe zwroty i wyrażenia... 9 Zaimki osobowe... 11 Czasowniki to be i to have... 14 Bezokolicznik... 16 Szyk zdania... 16 Czasy... 19 Czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016 IMIĘ ETAP SZKOLNY NAZWISKO SZKOŁA PODSTAWOWA NR Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Multilingual. Culture. Spójrz na mapę i uzupełnij zdania nazwami stolic. Britain = England, Wales and Scotland Languages: English, Welsh and Gaelic

Multilingual. Culture. Spójrz na mapę i uzupełnij zdania nazwami stolic. Britain = England, Wales and Scotland Languages: English, Welsh and Gaelic Culture Britain = ngland, Wales and Scotland Languages: nglish, Welsh and Gaelic Multilingual 4 nglish is an Anglo-Saxon language. How old is it? a),00 years old b),000 years old N (North) This says I

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa IV KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Family and friends. A Remember. fifty three a hundred eighty-two nineteen twelve twenty-five. thirty-seven. Vocabulary: Numbers

Family and friends. A Remember. fifty three a hundred eighty-two nineteen twelve twenty-five. thirty-seven. Vocabulary: Numbers Family and friends A Remember Vocabulary: Numbers 0 00 Match the words with the numbers. Połącz wyrazy z liczbami. a b c d e f g h Grammar: to be fifty three a hundred eighty-two nineteen twelve twenty-five

Bardziej szczegółowo

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP

Bardziej szczegółowo

Viv Lambert. Photocopy Masters. Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3. 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5

Viv Lambert. Photocopy Masters. Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3. 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5 Viv Lambert Super Photocopy Masters 1 Spis treści Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5 2 Unit 2: Reinforcement 6 Extension 7 3 Unit 3: Reinforcement 8 Extension

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l People People My Picture Dictionary Appearance adjectives 1 Podpisz obrazki. 1 f a t a l / t d - l 6 h o / o g Uzupełnij krzyżówkę wyrazami z ramki. good-looking fat short thin young old ugly tall 8 1

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Self-check UNIT 1. 1 Wypisz brakujące cyfry. 2 Dopasuj odpowiedzi do pytań. 3 Napisz, kim są z zawodu osoby na rysunkach.

Self-check UNIT 1. 1 Wypisz brakujące cyfry. 2 Dopasuj odpowiedzi do pytań. 3 Napisz, kim są z zawodu osoby na rysunkach. UNIT 1 1 Wypisz brakujące cyfry. one two four six seven nine ten 2 Dopasuj odpowiedzi do pytań. 1 How old are you? a I m Brian. 2 What s your name? b No. I m a student. Are you a shop assistant? c I m

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Who is speaking? a) Sarah b) Suzie 2. Does she like English?

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Nick Beare. Zeszyt c wiczen

Nick Beare. Zeszyt c wiczen Nick Beare Zeszyt c wiczen Where is it? WSKA ZÓW KA Staraj się jak najczęściej używać wyrażeń z sekcji asy nglish. Dzięki tym prostym zdaniom łatwiej nawiążesz rozmowę i wyrazisz swoje myśli. vo s q F

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Countries and nationalities

Countries and nationalities Countries and nationalities 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna nazwy poszczególnych państw i narodowości, zna odmianę czasownika być, wie, dla jakich konstrukcji używać formy przymiotnika, a kiedy

Bardziej szczegółowo

1 Policz, napisz i narysuj.

1 Policz, napisz i narysuj. Arkusz 1 1 Policz, napisz i narysuj. three dolls + dolls = dolls + = + = 2 Przeczytaj i narysuj. Pokoloruj. 1 It s a dinosaur. It s small. It s green. 2 It s a car. It s big. It s red. English Adventure

Bardziej szczegółowo

Family and friends. A What s your name? Presentation

Family and friends. A What s your name? Presentation Family and friends A What s your name? Cele lekcji: przedstawianie się pytanie innych o imię pytanie innych o wiek «Temat: Człowiek (dane personalne) Anna Megan Mark Will Presentation 0 Listen and read.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę GZMIN W KLSI TRZIJ GIMNZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK NGILSKI POZIOM POSTWOWY UZUPŁNI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie

Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie A. Powitanie i przedstawianie się Słuchaj nagrania i powtarzaj angielskie słówka lub zwroty. Witasz kogoś, mówiąc: Hello! Cześć! lub Hi! Cześć! 1.2 Gdy przedstawiasz

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU 3-4-LATKI

ROZKŁAD MATERIAŁU 3-4-LATKI WRZESIEŃ - Hello - My body Hello, Bye-bye, up, down Hand, feet, tummy, head mouth, Hello everyone, Stand up, Sit down, bye- -bye everyone Clap your hands, Tap your feet Hello song; Bye-bye song; Gogo s

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO KROPECZKI Miesiąc Temat Materiał Wrzesień, październik, listopad 2014r. Hello again! Proste powitania Wskazywanie odpowiednich kolegów/ koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi What s your name? A. Hello!

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

we - my you - wy they - oni, one Zaimki he - on oraz she - ona odnoszą się tylko do ludzi lub zwierząt Domowych, np.

we - my you - wy they - oni, one Zaimki he - on oraz she - ona odnoszą się tylko do ludzi lub zwierząt Domowych, np. 1 Zaimki osobowe Liczba pojedyncza I - ja you - ty he - on she - ona it - on, ona, to Liczba mnoga we - my you - wy they - oni, one Zaimek I - ja zawsze naleŝy pisać wielką literą. Zaimki he - on oraz

Bardziej szczegółowo

Happy Birthday! Happy Birthday!

Happy Birthday! Happy Birthday! Happy irthday! Happy irthday! to be Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki. It I It I We He She Hi. I am Matt. am with my family today. are happy. This is my brother, Luke. is thirteen. My granny is

Bardziej szczegółowo

Hello. A I m Lily. Presentation. przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska Sprawdzian: Człowiek (dane personalne)

Hello. A I m Lily. Presentation. przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska Sprawdzian: Człowiek (dane personalne) Hello. A I m Lily. Cele lekcji: przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska Sprawdzian: Człowiek (dane personalne) Presentation 0 Lily: Asha: Asha: Mrs Patel: Asha: Lily/ Listen

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English.

Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English. Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English. 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie, przy ulicy Lokajskiego

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO YORK. Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland.

WELCOME TO YORK. Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland. WELCOME TO YORK Nice to meet you Present simple: be and personal pronouns Possessive adjectives: my, your, his, her Questions: What? Where? Who? Introducing yourself and others Hi! My name is Dominic.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

TEST DIAGNOSTYCZNY NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TEST DIAGNOSTYCZNY NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Alicja Cholewa-Zawadzka TEST DIAGNOSTYCZNY NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (podręczniki serii: Fairyland 1-3) WSTĘP Test diagnostyczny na koniec klasy III kończącej I etap edukacyjny ma na celu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Hello. A I m Lily. Presentation. przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska «Temat: Człowiek (dane.

Hello. A I m Lily. Presentation. przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska «Temat: Człowiek (dane. Hello. A I m Lily. Cele lekcji: przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska «Temat: Człowiek (dane personalne) Presentation 02 Listen and read. Posłuchaj nagrania i przeczytaj

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Pearson Education Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta Warszawa. Pearson Education Polska 2005

Pearson Education Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta Warszawa.  Pearson Education Polska 2005 www.longman.com.pl Pearson Education Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-2 Warszawa www.longman.com.pl Pearson Education Polska 2005 All rights reserved; no part of this publication may be reproduced,

Bardziej szczegółowo

2 IMPORTANT THINGS. What s that? 3 Zaznacz odpowiedzi, które nie są poprawne. 1 Popatrz na obrazek i uzupełnij nazwy przedmiotów (1 12).

2 IMPORTANT THINGS. What s that? 3 Zaznacz odpowiedzi, które nie są poprawne. 1 Popatrz na obrazek i uzupełnij nazwy przedmiotów (1 12). 2a What s that? Vocabulary: Everyday things 1 Popatrz na obrazek i uzupełnij nazwy przedmiotów (1 12). 3 Zaznacz odpowiedzi, które nie są poprawne. 1 It s an. a) earring b) apple 1 c) earrings 2 2 It s

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016 BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH Grudzień Yes! No! Nauka słów: yes, no. Nauka zwrotów: Yes, please oraz No, thank you. Grudzień Happy! Nauka piosenki Happy. Nauka wyrażeń: happy, sad, tired, hungry. Grudzień

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania

Bardziej szczegółowo

Polish survival vocabulary. 1. Greetings and being polite. Good morning/good afternoon Dzień dobry. Good evening Dobry wieczór

Polish survival vocabulary. 1. Greetings and being polite. Good morning/good afternoon Dzień dobry. Good evening Dobry wieczór Polish survival vocabulary 1. Greetings and being polite Good morning/good afternoon Dzień dobry (There is no distinction between Good morning and Good afternoon in Polish) Good evening Dobry wieczór Hello/Hi

Bardziej szczegółowo

Who are you? What are you like? lesson 1 UNIT. 1 Popatrz na rysunki i zakreśl właściwe wyrazy Opisz czterech przyjaciół. Użyj wyrazów z ramki.

Who are you? What are you like? lesson 1 UNIT. 1 Popatrz na rysunki i zakreśl właściwe wyrazy Opisz czterech przyjaciół. Użyj wyrazów z ramki. 6 Who are you? Popatrz na rysunki i zakreśl właściwe wyrazy Monica is shy / quiet / friendly Karl is helpful / funny / sporty lesson Marta is friendly / sporty / funny Kuba is kind / shy / clever Alice

Bardziej szczegółowo

e Cutouts 40 ~ Slowniczekobrazkowy ~ The Secret Door Lookat the world Whafs the weather like?30.lookat the world 2

e Cutouts 40 ~ Slowniczekobrazkowy ~ The Secret Door Lookat the world Whafs the weather like?30.lookat the world 2 3 Zeszyt cwiczen ID Welcome! \& The Secret Door1 @ Where do you live? 3 (i) Where's the park? 7 rjy Backtrack4 8 @ Lefsgo to the zoo! ~ Backtrack 1 12 @ The Secret Door5 @ What time is il? 14 @ The animals

Bardziej szczegółowo

Who are you? What are you like? lesson 1 UNIT

Who are you? What are you like? lesson 1 UNIT 0 Who are you? Vocabulary presentation lesson 1 1 1.9 Popatrz na ilustrację i posłuchaj nagrania. Powtórz wyrazy. Zgadnij, jacy są Zac, Ruby, Jeff i Lisa. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. funny friendly sporty

Bardziej szczegółowo

Lesson objective Giving information about yourself and other people

Lesson objective Giving information about yourself and other people 6 7 8 8 Vocabulary odule People and countries Where are you from? Lesson objective Giving information about yourself and other people Popatrz na zdjęcie Dopasuj do każdego dziecka nazwę państwa Zapisz

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasy 4 podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO THE SMARTERS BRAIN TWISTER

V EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO THE SMARTERS BRAIN TWISTER V EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO THE SMARTERS BRAIN TWISTER KOD Ex.1 24 Ex.2 6 Ex.3 5 Ex.4 9 Ex.5 6 Ex.6 9 Total 59 KLASA III 16 kwietnia 2013 Zaznacz poprawną odpowiedź. UWAGA!!!

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SZKOLNA Gimnazjum. Poziom rozszerzony

DIAGNOZA SZKOLNA Gimnazjum. Poziom rozszerzony DIAGNOZA SZKOLNA Gimnazjum. Poziom rozszerzony Klasa 1. Grupa A Test na początek roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 02 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA. Data Godziny od - do Temat zajęć Liczba godzin SEMESTR 1 (POZIOM A1 / 60H)

HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA. Data Godziny od - do Temat zajęć Liczba godzin SEMESTR 1 (POZIOM A1 / 60H) HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA WYKŁADOWCA: Alicja Płoczyniak-Puszka GRUPA: 7 -Dzierżoniów ZAJĘCIA: język angielski MIEJSCE ZAJĘĆ (adres): Rynek 55, lok. 24, 58-200 Dzierżoniów Data Godziny od - do Temat

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski*

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski* Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Przykład: Where did she go? When? What did she do there? to the park Saturday played hockey

Przykład: Where did she go? When? What did she do there? to the park Saturday played hockey KOD UCZNIA Strona 1 z 7 Tajemnica konkursu do dnia 27.04.2013r. do godziny 9.30 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Wstep Testy klasyfikacyjne Testy klasyfikacyjne (Placement Tests) pomagają nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa IV Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: New Friends 2 Nr programu: DKW /00

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa IV Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: New Friends 2 Nr programu: DKW /00 KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa IV Szkoły Podstawowej Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: New Friends 2 Nr programu: DKW 4014-43/00 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij.

WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij. 6 Hello, I m Tony Dale. And here are your new English friends Anita, Rosie, Kieran and Steve. Nice to meet you Present simple: be and personal pronouns Possessive adjectives: my, your, his, her Questions:

Bardziej szczegółowo

Family and friends. A What s your name? Presentation

Family and friends. A What s your name? Presentation Family and friends A What s your name? Cele lekcji: przedstawianie się pytanie innych o imię pytanie innych o wiek Sprawdzian: Człowiek (dane personalne) Anna Megan Mark Will Presentation 0 Listen and

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo