WELCOME TO YORK. Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WELCOME TO YORK. Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland."

Transkrypt

1

2 WELCOME TO YORK Nice to meet you Present simple: be and personal pronouns Possessive adjectives: my, your, his, her Questions: What? Where? Who? Introducing yourself and others Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland. It s nice to meet you all. And this is my friend Carl. Hi everyone. I m from the USA and this is Sara. She s from Mexico. Hello! We re very pleased to be here! Hello, I m Tony Dale. And here are your new English friends Anita, Rosie, Kieran and Steve. 6

3 UNIT Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. 1.1 Welcome to York! Comprehension 2 Uzupełnij zdania. 1 Dominic is from. 2 is from Poland. 3 Carl is the boy from. 4 is from Mexico. 5 The names of the English girls are and. 6 is a teacher. Grammar 3 Uzupełnij. Present simple: be and personal pronouns Affirmative Full forms I am you are he/she/it is we are they are Contractions you re he s/she s/it s they re Check the answers: Grammar Summary page 111 Grammar Practice 4 Wstaw poprawną formę czasownika be. 1 Her name is Sara and she from Mexico. 2 Kieran and Steve at school in York. 3 We pleased to be here. 4 My name Tony Dale and I a teacher. 5 His name Dominic. He from Switzerland. 6 Anita and Rosie English. 7

4 WELCOME TO YORK Student Exchange Students from an international school in Belgium are with students in England for ten days. 3 International Student Centre, Brussels 1 Barbara Poland 2 Sara Mexico 3 Carl the USA 4 Dominic Switzerland Rosie 6 Anita 7 Kieran 8 Steve Riverside School, York 7 The ISC students are very pleased to be in York. They are Listening 5 Posłuchaj i uzupełnij. 1.2 KIERAN Who s she? STEVE Her name is. KIERAN Is she American? STEVE No, she isn t. KIERAN Where s she from? STEVE She s from. Kim ona jest i skąd pochodzi? Grammar 6 Uzupełnij. Present simple: be Negative Questions Full forms Contractions I am not I m not am I? you are not you aren t? he/she/it is not he/she/it is he/she/it? we aren t are we? they are not? Check the answers: Grammar Summary page 111 Grammar Practice 7 Uzupełnij pytania i odpowiedzi. 1 Rosie and Anita American? No, they. 2 Tony Dale a student? No, he. 3 you from the USA. No, I. 4 you English? No, we. 5 Barbara from York? No, she. Speaking 8 Korzystając z artykułu, ułóż pytania i odpowiedzi dotyczące studentów. Who s he/she? His/Her name is. Where s he/she from? Possessive adjectives my your his her He s/she s from. Grammar Summary page 111 8

5 UNIT Role Play 9 Wyobraź sobie, że jesteś sławną osobą i przedstaw się innym sławnym osobom. Hi, my name is Jennifer. What s your name? Hello, I m Keanu and this is Brad. It s nice to meet you. Speaking 10 Znajdź na zwy państw (patrz stro - na 8) do po niż szych na ro do wo ści. Nationalities American Belgian English Mexican Polish Swiss Game Bingo 13 Wybierz 9 liczb od 1 do 20 i wpisz je na planszy Bingo. 1.5 Posłuchaj nagrania i kiedy usłyszysz wybraną przez siebie liczbę, przekreśl ( ) ją. Ułóż pytania i odpowiedzi dotyczące studentów. A What s his/her name? B A Is he/she (nationality)? B Yes, he/she is. OR No, he/she isn t. He s/she s (nationality). Pronunciation 11 Posłuchaj i powtórz. 1.3 /w/ we welcome what where /h/ he her his who Vocabulary 12 Posłuchaj i powtórz. 1.4 Numbers 0 oh/zero 1 one 11 eleven 2 two 12 twelve 3 three 13 thirteen 4 four 14 fourteen 5 five 15 fifteen 6 six 16 sixteen 7 seven 17 seventeen 8 eight 18 eighteen 9 nine 19 nineteen 10 ten 20 twenty Listening 14 Posłuchaj, o czym mówi Tony. Uzupełnij brakujące dane. 1.6 Writing STUDENT EXCHANGE Visitor English student Address Phone number Sara Rosie Park Street, York Dominic Kieran 8 York Road, Haxby Barbara Anita Garden Street, York Carl Steve 10 Market Lane, York 15 Zapisz numer telefonu i adres trzech osób z twojej klasy. What s your address? What s your phone number? 9

6 WELCOME TO YORK 1 That s a great bag! this/that Indefinite article Talking about personal possessions Opener 1 Kogo przedstawia zdjęcie? Presentation 2 Przeczytaj i posłuchaj. 1.7 KIERAN Hi, Barbara! I m Kieran Mackenna. BARBARA Sorry? Kieran what? KIERAN Mackenna. M-A-C-K-E-N-N-A. It s an Irish name. BARBARA Oh, I see. My surname is Sikora. KIERAN How do you spell it? BARBARA S-I-K-O-R-A. Look it s on my ID card. KIERAN That s a great bag! BARBARA What? Oh yes! This is my favourite bag. KIERAN What else is in it? BARBARA Guess! KIERAN BARBARA Right! KIERAN BARBARA Yes. KIERAN OK. A bottle of water? An address book? Um. A photograph of your boyfriend? BARBARA No! A photo of my family KIERAN it s in my What s this in English? It s called a wallet. Are all your things in that bag? BARBARA No! That s my rucksack over there. Now it s my turn! What s in your bag? Comprehension 3 Odpowiedz na pytania dotyczące Barbary. 1 What s her surname? 2 What s in her bag? 3 What s in her wallet? Grammar 4 Uzupełnij. Grammar Practice 5 Wstaw this lub that. is my friend Anita. is my rucksack girl is from Mexico. isn t my rucksack. this/that This is my favourite bag. What s in English? s Mr Dale. is my phone. 5 6 That s a great bag. s my rucksack over there. Check the answers: Grammar Summary page

7 UNIT Vocabulary 6 Dopasuj przedmioty na ilustracji do ich nazw, wpisując odpowiedni numer w kratkę. Następnie posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi. an address book a packet of chewing gum an alarm clock a packet of tissues a bottle of water a passport a calculator a pen a comb a photograph a digital camera a ticket an ID card an umbrella a key a wallet Listening 7 Posłuchaj nagrania. Co Kieran ma w torbie? Pronunciation 8 Posłuchaj i powtórz alfabet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A H J K B C D E G P T V F L M N S X Z I Y O Q U W R Posłuchaj i zapisz pięć wyrazów Speaking 9 Wskazując przedmioty z ćwiczenia 6., zadaj pytania koledze / koleżance i odpowiedz na jego / jej pytania A What s this? B It s a/an. A How do you spell it? B Wskaż przedmioty w klasie. Zadaj pytania koledze / koleżance i odpowiedz na jego / jej pytania. A What s that called? B It s a/an. A How do you spell it? B Indefinite article + singular nouns a bag an address book a passport an ID card 14 Writing 11 Opisz trzy ulubione rzeczy Grammar Summary page 111 Speaking 10 Utwórz pytania i odpowiedzi dotyczące osób przedstawionych na zdjęciach na stronach 6-7. A What s his/her name? B A How do you spell it? B Wskazując na kolegę / koleżankę, zadawajcie i odpowiadajcie na podobne pytania. Zapytaj kolegę / koleżankę o ich ulubione rzeczy. 11

8 WELCOME TO YORK 2 Those are the city walls these/those Plural nouns Prepositions of place Questions: When? How old? Telling the time Describing places Opener 1 Kim są osoby przedstawione na zdjęciu? His name is Her name is Presentation 2 Przeczytaj i posłuchaj MR DALE Right, here are maps of York for our visitors, and these are copies of the programme for today. SARA Thank you very much. Rosie, where are we on the map, please? ROSIE We re in the centre of the city, here, next to the castle this building here. SARA Wow! It s really old! ROSIE Yes, you re right. I think it s 900 years old. Like Mr Dale! SARA Sh! And what s over there? ROSIE Those are the city walls. The walls are about 1,700 years old. MR DALE Listen, everyone! Lunch is at half past twelve and STEVE SARA Great! It s twenty-five past twelve now! Excuse me, Mr Dale, when s the welcome party? MR DALE It s on the programme the party is at quarter to seven tonight. OK? Now, lunch STEVE everyone? Yes, please! STUDENT EXCHANGE Today s programme Welcome lunch 1.55 School visit 2.15 Film of York s history 3.00 Tour of city walls 6.45 Welcome party 8.30 Disco Grammar 4 Uzupełnij. these/those Singular Plural this th se th t those Plural nouns + s maps visitors wall year + es addresses watch y + ies city cities copy cop party part Irregular person people Check the answers: Grammar Summary page 111 Comprehension 3 Prawda czy nieprawda? Popraw zdania nieprawdziwe. 1 The students are in the castle. 2 The castle is an old building. 3 Mr Dale is 900 years old. 4 The city walls are about seventeen thousand years old. 5 Lunch is at The welcome party is at Grammar Practice 5 Wybierz these lub those. 1 Look in this bag! These/Those are my new CDs. 2 Are these/those your friends over there? 3 Who are these/those people in that picture? 4 Here, these/those are photos of my family. 5 These/Those cities are all in Europe: Brussels, Geneva, Warsaw. 6 These/Those buildings in that street are very old. 12

9 UNIT Vocabulary 6 Uzupełnij. Numbers 20 twenty 80 eighty 21 twenty-one a/one hundred 30 thirty 200 two hundred 40 forty fifty 1,000 a/one thousand 60 six 2,000 thousand 70 seven 10,000 Reading 10 Dopasuj właściwy opis do zdjęcia. Posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi It s in Egypt next to the River Nile. It s 3,200 years old. 2 It s in the centre of Athens in Greece. It s 2,500 years old. 3 It s near Delhi in India. It s 370 years old. 4 It s on a mountain in Peru. It s 540 years old Posłuchaj i sprawdź. Powtórz liczby. Pronunciation 7 Zapisz liczby, które usłyszysz thirty 30 Listening A B 8 Posłuchaj i zdecyduj, czyje to zegarki Carl Dominic Anita Barbara C D The Parthenon The Taj Mahal Posłuchaj i uzupełnij. Mr Dale Sara Kieran Rosie Steve five to o clock five past ten to ten past The city of Machu Picchu The temple of Abu Simbel quarter to quarter past W parach zadawajcie pytania i odpowiadajcie na nie. Speaking twenty to twenty-five to half past 9 Zapytaj o godzinę, którą wskazuje każdy z zegarków, i odpowiedz na pytanie kolegi / koleżanki. Carl, what time is it, please? It s half past twelve. Spójrz ponownie na plan dnia studentów na stronie 12. Zapytaj kolegę / koleżankę o zawarte w nim informacje i odpowiedz na jego / jej pytania. When s the welcome lunch? twenty past twenty-five past It s at half past twelve. Writing Where is the city of Machu Picchu? How old is it? Prepositions of place in on next to near Grammar Summary page Korzystając z ćwiczenia 10. oraz poniższych pytań, opisz trzy miejsca w twoim kraju. Jak si nazywajà? Gdzie si znajdujà? Ile liczà lat? 13

10 WELCOME TO YORK 3 Is that your brother? Possessive adjectives Talking about your family Opener 1 Połącz poniższe wyrazy w pary. Family brother daughter father grandfather grandmother husband mother sister son wife brother sister Presentation 2 Przeczytaj i posłuchaj KIERAN Barbara, let s see the photo of your family. BARBARA OK here you are. KIERAN Who s that? BARBARA Guess! STEVE Is it your sister? BARBARA No, it isn t, it s my mother! It s her fortieth birthday today. KIERAN Your mum is 40! She s very pretty. BARBARA That s my sister, Marta, on the left. She s 18. KIERAN And who s the man next to Marta is he your father? BARBARA Yes, that s Dad. He s 42. STEVE What s his name? BARBARA Roman. And Mum s name is Renata. KIERAN And is that your brother in the red T-shirt? BARBARA No, that s Konrad he s Marta s boyfriend. My brother Stefan is on the right. And the two old people at the back are my grandparents, Teresa and Robert. Mum is their daughter. STEVE But you aren t in the picture. BARBARA No I m the family photographer! Comprehension 3 Dopasuj pytania do odpowiedzi. 1 How old is Renata? 2 Is her birthday today? 3 Are Barbara and Marta sisters? 4 Is Konrad the brother of Marta? 5 Is Barbara the daughter of Stefan? 6 What is the name of the grandmother? 7 Who is the son of Roman and Renata? 8 Who is the family photographer? a No, she s his sister. b She s 40. c Stefan. d Barbara. e No, he s her boyfriend. f Yes, they are. g Teresa. h Yes, it is. 14

11 UNIT Grammar 4 Uzupełnij. Personal Possessive pronouns adjectives I your he/ /it /her/its our you they Listening 9 Posłuchaj i zapisz daty urodzin osób przedstawionych na zdjęciach. 1 7th of January 2 3 Check the answers: Grammar Summary page 111 Grammar Practice 5 Wstaw przymiotniki dzierżawcze. 1 Marta: brother is called Stefan. 2 Teresa and Robert: Renata is daughter. 3 Barbara: This is my sister and name is Marta. 4 Mr and Mrs Sikora are called Roman and Renata, and children are Barbara, Marta and Stefan. 5 Konrad is Marta s boyfriend and T-shirt is red. 6 Steve: Is it sister? Barbara: No, it isn t, it s mother. 4 5 Vocabulary 6 Połącz liczebniki porządkowe z ich nazwami Ordinal numbers 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 30th 31st 40th twelfth thirtieth eighth third nineteenth seventh first twenty-first tenth fourteenth sixth fortieth fifteenth twenty-second fourth second twentieth seventeenth eleventh thirty-first sixteenth ninth fifth thirteenth eighteenth Posłuchaj nagrania. Sprawdź odpowiedzi, a następnie powtórz liczebniki. Game 7 Uczeń A podaje liczebnik główny, uczeń B podaje odpowiedni liczebnik porządkowy. Three. Pronunciation 8 Posłuchaj nazw miesięcy i zaznacz akcent Months of the year January February March April May June July August September October November December January Third! Słuchaj i powtarzaj za nagraniem. Zapytaj o datę urodzin osób przedstawionych na zdjęciach, a następnie odpowiedz na pytania kolegi / koleżanki. Speaking When s her birthday? It s on the first of July. When s your birthday? 10 Zapytaj kolegów / koleżanki o ich rodziny. How old is your father? When s his birthday? Writing 11 Kim są wymienione osoby w rodzinie Barbary? Uzupełnij drzewo genealogiczne rodziny Barbary. The Sikora Family grandfather Robert Teresa Roman Renata Marta Barbara Stefan Narysuj drzewo genealogiczne rodziny kolegi / koleżanki. 15

12 WELCOME TO YORK 4 Integrated Skills Personal information INTERNATIONAL STUDENT CENTRE, BRUSSELS Riverside School International Student Centre Exchanges Programme Photos Noticeboard Chatroom Hello, I m Dominic. My surname is Chevalier and I m from Geneva in Switzerland. Here s a picture of Geneva it s very beautiful. I m 14 years old and my birthday is on 2nd September. My phone number is My favourite singer is Beyoncé. Hi everyone. I m Sara Mendoza and I m Mexican, from Acapulco. It s a great place here s a picture. I m 15 and my birthday is on 20th February. My phone number is My favourite singer is Eminem. 16

13 UNIT Opener 1 Zgadnij, jakie kraje są przedstawione na zdjęciach. Speaking 5 Zbierz informacje od trzech uczniów / uczennic w klasie i uzupełnij brakujące dane. Reading 2 Przeczytaj tekst na stronie 16. Uzupełnij pytania wstawiając How, What, Where, When lub Who. Zapytaj o Dominica i Sarę i odpowiedz na pytania First name Surname Age Birthday Phone number Favourite singer 1 is his/her surname? 2 is he/she from? 3 old is he/she? 4 is his/her birthday? 5 is his/her phone number? 6 is his/her favourite singer? 3 Dopasuj odpowiedzi Carla do pytań z ćwiczenia 2. 11th March Chicago Kennedy 14 J-Lo Listening 4 Posłuchaj, co mówią Anita i Steve. Wpisz brakujące informacje First name Surname Age Birthday Phone number Favourite singer Anita Writing 6 Na stronie internetowej The Riverside / ISC Exchange Website przedstawieni są Dominic i Sara. Korzystając z tego wzoru oraz z informacji zebranych w ćwiczeniu 5., opisz trzy wybrane przez siebie osoby. Her name is Real English What s your? How old are you? 7 Posłuchaj i powtórz. Zastanów się, w jakich sytuacjach możesz użyć tych zwrotów w klasie What s this/that? What s it called? What s the English word for portfel? What s table in Polish? How do you spell it? Sorry, I don t understand. How do you pronounce F-E-B-R-U-A-R-Y? What does surname mean? Can you repeat that, please? It s nice to meet you. We re very pleased to be here. Oh, I see. Guess! Excuse me. Yes, please. Here you are. First name Surname Age Birthday Phone number Favourite singer Steve 8 Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich wypowiedzi. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A, B lub C) A Here you are. B It s Brown. C It s surname. 2 A This is my brother, James. B It s my new mobile. C Oh, this is OK. 3 A We re very pleased to be here. B Oh, I see. It s really nice. C It s nice to meet you too. 4 A How do you pronounce it? B Sorry, I don t understand. C What s this? 5 A It s B-A-S-C-O. B Fine, thanks. C My surname is Basco. Unit 1 Communication Activity Student A page 108 Student B page

14 WELCOME TO YORK REVISION Słuchanie 1 Posłuchaj i powtórz a e i fifty fifteen fifteenth fiftieth j g thirty thirteen thirteenth thirtieth w v aren t are not i y this these w double Usłyszysz cztery dialogi. Przyporządkuj każdej rozmowie (1-4) miejsce, w którym się ona odbywa (A-E). Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu A B Reagowanie j zykowe 4 Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich 1.26 wypowiedzi. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A, B lub C). 1 A This is in England. B It s an umbrella. C It s English. 2 A My surname is Sikora. B He s Mike. C Mackenna. 3 A It s ten past eleven. B It s very old. C I m eleven. 4 A Today. B Happy Birthday. C Yes, it is. 5 A It s nice to meet her teacher. B Yes, she is. C Her teacher is very nice. C D E 5 Z każdym z poniższych wyrazów ułóż zdanie, które poznałeś / poznałaś w tym rozdziale. called mean spell understand word 6 Co powiesz w następujących sytuacjach? Zapisz odpowiedzi. 3 Zastanów się, jakich wyrażeń może brakować w poniższych dialogach. Następnie wysłuchaj nagrania i wpisz brakujące informacje A Hi, Mary. Is my 1 here? B No, he s in the swimming pool. 2 club is only for girls. 2 A Hello, Mrs Clavier. I m Kate, your new student. B Nice to meet you, Kate. Can you spell your surname, please? A Yes. It s 3. 3 A Look at 4 flowers. They re beautiful. B And they 5 very expensive! Let s buy some for your mother. A OK. Good idea. 4 A This is my favourite place. The music is great. B Yes, it s fantastic, but it s very late! A OK, so let s meet tomorrow. What s your phone number? B It s 6. A Thanks. Bye. B Bye. 1 Nauczyciel użył słowa, którego nie rozumiesz. 2 Nie wiesz, jak powiedzieć słownik po angielsku. 3 Podajesz koledze / koleżance długopis. 4 Chcesz poprosić kolegę / koleżankę o powtórzenie tego, co powiedział / powiedziała. 5 Nie wiesz, jak wymawia się słowo daughter. 7 W parach stwórzcie mapy myśli dotyczące rodziny i zwrotów przydatnych do opisywania zdjęć. FAMILY picture in the middle father 18

15 UNIT 8 Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij poniższy opis. W każdą lukę (1-8) wstaw tylko jeden wyraz. This is a photo of my 1. In the picture my sister, brother and I are on a family picnic with our 2. The boy on the 3 is my brother, Jack. He s nine years old. 4 the left you can see my mum, Jane. My 5, Tom, is in the 6, next to my 7, Susan. She's eleven years old. The 8 at the front is me! EXTENSION NICE TO MEET YOU Wyobraź sobie, że jesteś piątym / piątą uczestnikiem / uczestniczką wycieczki do Yorku. Napisz notatkę, w której przedstawisz się swoim nowym znajomym. LESSON 1 Popatrz przez chwilę na obrazek i zapamiętaj wszystkie rzeczy, które wypadły z torby Magdy. Następnie zapisz je. Które z tych przedmiotów nosisz przy sobie? Czytanie 9 Zaznacz znakiem ( ) zwroty, które się od siebie różnią i znakiem ( ) zwroty, które mają podobne znaczenie. 1 at 2.30pm in the afternoon 2 it s quarter past ten it s fifteen minutes to eleven 3 Alan is the brother of Ben Ben isn t Alan s brother 4 it s his seventeenth birthday he s seventeen 5 I m in the centre of Rome I m in Italy 10 Przeczytaj poniższy tekst. Zaznacz, które z podanych zdań (1-5) są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE). Hi, my name is Alex. In this picture we re in London on a family trip. It s my twelfth birthday present from my mum s sister, Amy. She s great! Now I m fifteen but I still like this picture very much. We re near Big Ben one of the most famous sights in London. Look at the clock it s eleven pm. The boy on the left is my friend James. He s from Brighton. The girl on the right is my sister, Ann. She s fourteen and she s a real pest. We look very happy in this picture. I like birthday trips. LESSON 2 Przygotuj pięć pytań dotyczących znanych miejsc na świecie oraz napisz odpowiedzi. Zadaj te pytania trzem osobom i sprawdź, czy inni znają odpowiedzi. Where s Mount Everest? How old is Mariacki Church? LESSON 3 Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Opisz występujące na niej osoby nadaj im imiona, określ wiek i relacje rodzinne. Jeśli potrafisz, opisz ich wygląd. 1 Alex is twelve years old. 2 His mother s name is Amy. 3 In this picture Alex is in England. 4 It s morning. 5 Ann is Alex s friend. TRUE FALSE 11 Dopasuj wyróżnione w tekście wyrażenia do ich polskich odpowiedników. 1 prawdziwe utrapienie 2 sławne 3 wspaniała 4 wycieczka rodzinna 5 atrakcje turystyczne LESSON 4 Napisz dziesięć pytań, które chciałbyś / chciałabyś zadać swojemu nauczycielowi, aby go lepiej poznać. 19

16 AUSTRALIA Capital Canberra Population 20 million Main language English BRAZIL Capital Brasilia Population Main language million CHINA Capital Beijing Population Main language million GERMANY Capital Berlin Population Main language million MEXICO Capital Mexico City Population million Main language POLAND Capital Warsaw Population Main language million RUSSIA Capital Moscow Population Main language million SPAIN Capital Madrid Population Main language million 20

17 Listening 1 Posłuchaj i uzupełnij brakujące informacje na temat poszczególnych państw Population 7 million 20 million 38 million 46 million 82 million 105 million 142 million 191 million 305 million 1,300 million Languages Chinese English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Pronunciation 2 Posłuchaj i zaznacz akcent Powtórz nazwy państw i ich języki. Australia Speaking 3 W parach ułóżcie pytania na temat państw i odpowiedzcie na nie. What s the capital of Germany? What s the population of Russia? What are the main languages in the USA? Listening 4 Posłuchaj i zgadnij, skąd pochodzi muzyka? 1.29 Number one. It s Chinese. SWITZERLAND Capital Bern Population Main languages million THE USA (United States of America) Capital Washington Population million Main languages Writing 5 Spośród poznanych państw wybierz pięć i krótko je opisz. The capital of Australia is Canberra and the population is 20 million. The main language is English. 21

WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij.

WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij. 6 Hello, I m Tony Dale. And here are your new English friends Anita, Rosie, Kieran and Steve. Nice to meet you Present simple: be and personal pronouns Possessive adjectives: my, your, his, her Questions:

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

Hello. A Remember. Grammar: The verb to be. Vocabulary: The alphabet. Hello. I m I m Alex. Raj Robbie What s

Hello. A Remember. Grammar: The verb to be. Vocabulary: The alphabet. Hello. I m I m Alex. Raj Robbie What s Hello. A Remember Vocabulary: The alphabet Napisz kolejną literę. z i c x r l o f u a b c d e g h j k m n 6 p q 7 s t 8 v w 9 y Uzupełnij zdania. Hello. I m I m Alex. Raj Robbie What s Hello. What s your

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Family and friends. A Remember. fifty three a hundred eighty-two nineteen twelve twenty-five. thirty-seven. Vocabulary: Numbers

Family and friends. A Remember. fifty three a hundred eighty-two nineteen twelve twenty-five. thirty-seven. Vocabulary: Numbers Family and friends A Remember Vocabulary: Numbers 0 00 Match the words with the numbers. Połącz wyrazy z liczbami. a b c d e f g h Grammar: to be fifty three a hundred eighty-two nineteen twelve twenty-five

Bardziej szczegółowo

Spis treści .3. Wstęp... 5

Spis treści .3. Wstęp... 5 Spis treści Wstęp... 5 2 7 11 16 21 25 29 Lekcja 1 Podstawowe zwroty i wyrażenia... 9 Zaimki osobowe... 11 Czasowniki to be i to have... 14 Bezokolicznik... 16 Szyk zdania... 16 Czasy... 19 Czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l People People My Picture Dictionary Appearance adjectives 1 Podpisz obrazki. 1 f a t a l / t d - l 6 h o / o g Uzupełnij krzyżówkę wyrazami z ramki. good-looking fat short thin young old ugly tall 8 1

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Hello. A I m Lily. Presentation. przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska Sprawdzian: Człowiek (dane personalne)

Hello. A I m Lily. Presentation. przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska Sprawdzian: Człowiek (dane personalne) Hello. A I m Lily. Cele lekcji: przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska Sprawdzian: Człowiek (dane personalne) Presentation 0 Lily: Asha: Asha: Mrs Patel: Asha: Lily/ Listen

Bardziej szczegółowo

1 Where are you from?

1 Where are you from? 0 Module People and countries Where are you from? Vocabulary Dopasuj do siebie połówki kości, tak aby powstały nazwy krajów. Bra a ada Pol b sia 3 Eng c Africa Rus d and Can e land 6 South f zil Grammar

Bardziej szczegółowo

Nick Beare. Zeszyt c wiczen

Nick Beare. Zeszyt c wiczen Nick Beare Zeszyt c wiczen Where is it? WSKA ZÓW KA Staraj się jak najczęściej używać wyrażeń z sekcji asy nglish. Dzięki tym prostym zdaniom łatwiej nawiążesz rozmowę i wyrazisz swoje myśli. vo s q F

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie

Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie A. Powitanie i przedstawianie się Słuchaj nagrania i powtarzaj angielskie słówka lub zwroty. Witasz kogoś, mówiąc: Hello! Cześć! lub Hi! Cześć! 1.2 Gdy przedstawiasz

Bardziej szczegółowo

Family and friends. A What s your name? Presentation

Family and friends. A What s your name? Presentation Family and friends A What s your name? Cele lekcji: przedstawianie się pytanie innych o imię pytanie innych o wiek «Temat: Człowiek (dane personalne) Anna Megan Mark Will Presentation 0 Listen and read.

Bardziej szczegółowo

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

Hello. A I m Lily. Presentation. przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska «Temat: Człowiek (dane.

Hello. A I m Lily. Presentation. przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska «Temat: Człowiek (dane. Hello. A I m Lily. Cele lekcji: przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska «Temat: Człowiek (dane personalne) Presentation 02 Listen and read. Posłuchaj nagrania i przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Happy Birthday! Happy Birthday!

Happy Birthday! Happy Birthday! Happy irthday! Happy irthday! to be Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki. It I It I We He She Hi. I am Matt. am with my family today. are happy. This is my brother, Luke. is thirteen. My granny is

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

Family and friends. A What s your name? Presentation

Family and friends. A What s your name? Presentation Family and friends A What s your name? Cele lekcji: przedstawianie się pytanie innych o imię pytanie innych o wiek Sprawdzian: Człowiek (dane personalne) Anna Megan Mark Will Presentation 0 Listen and

Bardziej szczegółowo

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S.

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S. Unit Animal Park Lesson 1 Basic & Challenge 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. c a 1 I like cheetahs. 6 Do you like whales? e b d 2 Do you like tigers? 7 I love kangaroos. 3 I love

Bardziej szczegółowo

Multilingual. Culture. Spójrz na mapę i uzupełnij zdania nazwami stolic. Britain = England, Wales and Scotland Languages: English, Welsh and Gaelic

Multilingual. Culture. Spójrz na mapę i uzupełnij zdania nazwami stolic. Britain = England, Wales and Scotland Languages: English, Welsh and Gaelic Culture Britain = ngland, Wales and Scotland Languages: nglish, Welsh and Gaelic Multilingual 4 nglish is an Anglo-Saxon language. How old is it? a),00 years old b),000 years old N (North) This says I

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Lesson objective Giving information about yourself and other people

Lesson objective Giving information about yourself and other people 6 7 8 8 Vocabulary odule People and countries Where are you from? Lesson objective Giving information about yourself and other people Popatrz na zdjęcie Dopasuj do każdego dziecka nazwę państwa Zapisz

Bardziej szczegółowo

Hello! Presentation 1. Excuse me. PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe.

Hello! Presentation 1. Excuse me. PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe. 1 Hello! Presentation 1 1.8 Posłuchaj nagrania i przeczytaj dialog. Expressions Excuse me. Thank you. Please. Excuse me. Hello! What s your name It s. And what s your family name Murray. How do you spell

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Self-check UNIT 1. 1 Wypisz brakujące cyfry. 2 Dopasuj odpowiedzi do pytań. 3 Napisz, kim są z zawodu osoby na rysunkach.

Self-check UNIT 1. 1 Wypisz brakujące cyfry. 2 Dopasuj odpowiedzi do pytań. 3 Napisz, kim są z zawodu osoby na rysunkach. UNIT 1 1 Wypisz brakujące cyfry. one two four six seven nine ten 2 Dopasuj odpowiedzi do pytań. 1 How old are you? a I m Brian. 2 What s your name? b No. I m a student. Are you a shop assistant? c I m

Bardziej szczegółowo

1 Where are you from?

1 Where are you from? l. a 4 Where are you from? Vocabulary a) Popatrz na zdj cie. Dopasuj do ka dego z dzieci nazw pa stwa z ramki. Tom Canada Canada Brazil England b).6 Poland Russia South Africa Pos uchaj nagrania i sprawd

Bardziej szczegółowo

1 Where are you from?

1 Where are you from? Module 1 People and countries Lesson objective 1 Where are you from? Giving information about yourself and other people l. 1a 1 Vocabulary a) Popatrz na zdj cie. Dopasuj do ka dego z dzieci nazw pa stwa

Bardziej szczegółowo

Pearson Education Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta Warszawa. Pearson Education Polska 2005

Pearson Education Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta Warszawa.  Pearson Education Polska 2005 www.longman.com.pl Pearson Education Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-2 Warszawa www.longman.com.pl Pearson Education Polska 2005 All rights reserved; no part of this publication may be reproduced,

Bardziej szczegółowo

Family and friends. 3 twelve old I m years. 4 hi, new are here? you Will! 5 name? hello! your what s. 6 is sister my Anna

Family and friends. 3 twelve old I m years. 4 hi, new are here? you Will! 5 name? hello! your what s. 6 is sister my Anna A fifty three a hundred eighty-two nineteen twelve Family and friends Vocabulary: Numbers 0 00 Match the words with the numbers. Połącz wyrazy z liczbami. a b c d e f twenty-five g thirty-seven h 00 0

Bardziej szczegółowo

2 IMPORTANT THINGS. What s that? 3 Zaznacz odpowiedzi, które nie są poprawne. 1 Popatrz na obrazek i uzupełnij nazwy przedmiotów (1 12).

2 IMPORTANT THINGS. What s that? 3 Zaznacz odpowiedzi, które nie są poprawne. 1 Popatrz na obrazek i uzupełnij nazwy przedmiotów (1 12). 2a What s that? Vocabulary: Everyday things 1 Popatrz na obrazek i uzupełnij nazwy przedmiotów (1 12). 3 Zaznacz odpowiedzi, które nie są poprawne. 1 It s an. a) earring b) apple 1 c) earrings 2 2 It s

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę GZMIN W KLSI TRZIJ GIMNZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK NGILSKI POZIOM POSTWOWY UZUPŁNI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Polish survival vocabulary. 1. Greetings and being polite. Good morning/good afternoon Dzień dobry. Good evening Dobry wieczór

Polish survival vocabulary. 1. Greetings and being polite. Good morning/good afternoon Dzień dobry. Good evening Dobry wieczór Polish survival vocabulary 1. Greetings and being polite Good morning/good afternoon Dzień dobry (There is no distinction between Good morning and Good afternoon in Polish) Good evening Dobry wieczór Hello/Hi

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

XX MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2013/2014 Klasa V

XX MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2013/2014 Klasa V XX MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2013/2014 Klasa V Nazwisko: Imię: Szkoła: Punkty: /70 pkt. Zadanie 1. Dopasuj zdania. (1-10 pkt.) 1. I`ve got a tennis racket. a. It`s ours. 2.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47 1. Spis treści lekcji... 2 2. Spis treści dialogów... 3 3. Zapis treści lekcji... 5 4. Zapis treści dialogów... 47 5. Czasowniki nieregularne... 65 Wydawnictwo Enset posiadające wyłączne prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO KROPECZKI Miesiąc Temat Materiał Wrzesień, październik, listopad 2014r. Hello again! Proste powitania Wskazywanie odpowiednich kolegów/ koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi What s your name? A. Hello!

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁI ZSPÓŁ ZORUJĄY KO UZI PSL miejsce na naklejkę GZMI W KLSI RZIJ GIMZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK GILSKI POZIOM POSWOWY UZUPŁI ZSPÓŁ

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Countries and nationalities

Countries and nationalities Countries and nationalities 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna nazwy poszczególnych państw i narodowości, zna odmianę czasownika być, wie, dla jakich konstrukcji używać formy przymiotnika, a kiedy

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Who is speaking? a) Sarah b) Suzie 2. Does she like English?

Bardziej szczegółowo

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP

Bardziej szczegółowo

e Cutouts 40 ~ Slowniczekobrazkowy ~ The Secret Door Lookat the world Whafs the weather like?30.lookat the world 2

e Cutouts 40 ~ Slowniczekobrazkowy ~ The Secret Door Lookat the world Whafs the weather like?30.lookat the world 2 3 Zeszyt cwiczen ID Welcome! \& The Secret Door1 @ Where do you live? 3 (i) Where's the park? 7 rjy Backtrack4 8 @ Lefsgo to the zoo! ~ Backtrack 1 12 @ The Secret Door5 @ What time is il? 14 @ The animals

Bardziej szczegółowo

Nick Beare. MEN nr. Ksiazka ucznia

Nick Beare. MEN nr. Ksiazka ucznia Nick Beare N nr Ksiazka ucznia Who is it? Posłuchaj nagrania. Następnie posłuchaj drugiej części nagrania i powiedz, jakich wyrazów brakuje w usłyszanych zestawach słów..8 Paul Peter Katie face 5 hair

Bardziej szczegółowo

WSTÊP. S³uchaj i mów poznaj praktyczne zwroty; szlifuj gramatykê i doskonal wymowê. Opanuj podstawy angielskiego.

WSTÊP. S³uchaj i mów poznaj praktyczne zwroty; szlifuj gramatykê i doskonal wymowê. Opanuj podstawy angielskiego. WSTÊP 1 Angielski. Znasz go z widzenia i ze s³yszenia ze szko³y, z wakacji i z pracy. Niestety, jest to znajomoœæ doœæ powierzchowna. Mówisz, e angielski jest piêkny i praktyczny, e chcesz siê go kiedyœ

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasy 4 podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley

Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley Student s Book Virginia Evans - Jenny Dooley Contents 0 Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -8 School days pp. 9-9 Self-Check p. 0 ñ A/An ñ Subject/Object pronouns ñ To be ñ Question words (who, what,

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher.

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. Temat: The weather Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. 2.. Sprawdzenie obecności. T: Let s check who is present who is absent Nauczyciel wyczytuje po kolei

Bardziej szczegółowo

Konkurs Best at English 6 marca 2014

Konkurs Best at English 6 marca 2014 1. PODKREŚL POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ: (20 PUNKTÓW) np. Show us / our / ours the way to the post office. 1.Tina and John is / are / have on holiday. 2.How old are / is / has Andrew? 3.What is the longest / long

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAD 1. One fifth of April, how many days are there? Jedna piąta miesiąca kwietnia, ile to dni?

ZADANIA ZAD 1. One fifth of April, how many days are there? Jedna piąta miesiąca kwietnia, ile to dni? ZADANIA ZAD 1. One fifth of April, how many days are there? Jedna piąta miesiąca kwietnia, ile to dni? ZAD 2. One quarter of the year is four months. Is it true or false? Jedna czwarta roku to cztery miesiące.

Bardziej szczegółowo

Student s Book. Virginia Evans Jenny Dooley

Student s Book. Virginia Evans Jenny Dooley Student s Book Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Wstep Testy klasyfikacyjne Testy klasyfikacyjne (Placement Tests) pomagają nauczycielom

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁI ZESPÓŁ ZORUJĄY KO UZI PESEL miejsce na naklejkę SPRWZI W KLSIE SZÓSEJ SZKOŁY POSWOWEJ ZĘŚĆ 2. JĘZYK GIELSKI UZUPEŁI ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język angielski. Kurs mówienia dla początkujących. Książka + 3 audio CD

Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język angielski. Kurs mówienia dla początkujących. Książka + 3 audio CD Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język angielski Kurs mówienia dla początkujących Książka + 3 audio CD Weryfikacja językowa: Victoria Atkinson Redakcja: Agnieszka Hurich, Wanda Roszkowska Korekta:

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Does Jason love the summer vacation? a) No, he doesn t. b)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2012/2013 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Imię i nazwisko Szkoła /75 p. Zadanie 1 Przeczytaj poniższe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

XXII MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2015/2016 Klasa VI

XXII MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2015/2016 Klasa VI XXII MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2015/2016 Klasa VI Nazwisko: Imię: Szkoła: Punkty: / 60 pkt. Zadanie 1. (0-5 pkt.) W jakim miejscu możesz zobaczyć następujące ogłoszenia lub

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo