Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley"

Transkrypt

1 Student s Book Virginia Evans - Jenny Dooley

2 Contents 0 Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -8 School days pp. 9-9 Self-Check p. 0 ñ A/An ñ Subject/Object pronouns ñ To be ñ Question words (who, what, where, how old) ñ The alphabet ñ Numbers ñ Colours ñ School objects ñ School subjects ñ Countries/Capital cities ñ Nationalities ñ Sports ñ Continents Cool Stuff! pp. - Self-Check p. ñ Have got ñ Possessive adjectives ñ Regular & irregular plurals ñ Parts of the body ñ Appearance ñ Personal things What can you do? pp. - Self-Check p. ñ Can (ability) ñ This These / That Those ñ Articles (a/an/the) ñ Sports ñ Abilities My home, my castle! pp Self-Check p. 56 ñ There is / There are ñ A/An Some Any ñ Prepositions of place ñ Rooms, furniture & appliances ñ Ordinal numbers (st - 0th) 5 Family tree pp Self-Check 5 p. 68 ñ Possessive ( s/s ) / whose ñ Present simple ñ Family members ñ Character adjectives ñ Daily routines ñ Jobs ñ Days of the week 6 The animal kingdom pp Self-Check 6 p. 80 ñ Adverbs of frequency ñ Prepositions of time (at, in, on) ñ Question words ñ Animals & pets ñ Parts of animals 7 Weather & clothes pp. 8-9 Self-Check 7 p. 9 ñ Present continuous ñ Present simple or present continuous ñ Seasons/Months ñ Weather ñ Clothes ñ Activities 8 Food pp. 9-0 Self-Check 8 p. 0 ñ Countable/Uncountable nouns ñ A/An Some Any ñ (How) much/(how) many A lot of ñ Can (ability or permission) ñ The imperative ñ Food/Drinks ñ Containers & partitives CONTENTS Vocabulary Bank (pp. 05-) Word List (pp. -7)

3 Reading & Listening Speaking & Functions ñ Classroom language ñ Textbook language ñ greetings ñ asking about addresses & telephone numbers ñ asking about names & age Writing Culture Corner / Across the Curriculum ñ Students around the world ñ Glasgow School of Sport ñ A school club card (notetaking) ñ asking about nationalities ñ giving personal details ñ greetings/introductions ñ Pronunciation /Ω/, /±/ ñ a short paragraph presenting yourself ñ a short text about your classmate ñ US Education System ñ Countries of the world (Geography) ñ Amazing Iron Man ñ Mad about Action Figures ñ Collections ñ describing appearance ñ buying things ñ Pronunciation /s/, /z/, /æz/ ñ a short text describing your favourite cartoon character ñ an describing your collection ñ Souvenirs around the World ñ Animal bodies (Science) ñ Extraordinary abilities ñ West Midland Safari & Leisure Park ñ An elephant that can paint (comprehension) ñ talking about abilities ñ asking for information ñ Pronunciation /±/, / / ñ a short paragraph about what you can do ñ an advertisement for a leisure park ñ National sports around the world ñ Amazing Places! (Geography) ñ Unusual Buildings ñ Are you home alone? ñ Melbourne Museum (gap fill) ñ describing rooms ñ describing location ñ talking about your room & your things ñ Pronunciation /ı/, / / ñ a short text describing your ideal bedroom ñ facts about insects ñ Landmarks ñ The London Eye (Art & Design) ñ Family & Friends ñ Who s your favourite singer? ñ Jobs (matching) ñ describing characters ñ talking about daily routines ñ asking about your family ñ talking about people s jobs ñ telling the time ñ making arrangements ñ Pronunciation /s/, /z/, /æz/ ñ a short paragraph about your family ñ a short text about your typical weekday ñ a blog entry about your favourite singer ñ Family celebrations ñ A family (Literature) ñ Fantastic fish ñ Unusual Pets ñ Short conversations about animals (matching) ñ describing animals ñ talking about habits ñ asking questions ñ talking about pets ñ expressing fear ñ Pronunciation / /, / / ñ a fact file about an animal ñ an article describing your pet ñ National animals from around the world ñ birds (Science) ñ In All Weathers ñ The Balloon Fashion show ñ A dialogue (comprehension) ñ making suggestions/ responding (let s, shall) ñ talking about weather & activities ñ expressing likes/dislikes ñ buying clothes & accessories ñ a paragraph about your favourite season ñ short descriptions of people s clothes/activities ñ Uniforms across the world ñ The Four Seasons (Literature) ñ Weird Food ñ Robot Kitchen ñ Blue Lagoon (gap fill) ñ ordering food ñ talking about food ñ talking about quantity ñ asking for & giving permission ñ Pronunciation /g/, /π/ ñ a short paragraph about the food/drink you like/don t like ñ an article about a restaurant ñ Festive Days ñ Germs (PSHE) CONTENTS

4 MODULE School days Zawartość modułu: ñ nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych ñ nazwy państw i narodowości ñ nazwy sportów ñ czasownik to be ñ zaimki w funkcji podmiotu i dopełnienia ñ zaimki pytające: who, what, where, how old ñ przedstawianie się ñ pozdrowienia ñ podawanie danych osobowych Wpisz w kratki numery stron, na których znajdują się: ñ sports ñ flags ñ ñ a world map famous people Vocabulary ñ School subjects Słuchając nagrania, powtórz słowa. Czy znasz ich odpowiedniki w języku polskim? Które z usłyszanych słów widzisz na obrazku poniżej? ñ English ñ Geography ñ Information Technology (IT) ñ Music ñ History ñ Maths ñ Science ñ Art ñ Physical Education (PE) ñ Design & Technology (D&T) Uzupełnij zdania. My favourite school subjects are.... I m good at.... I m not good at.... 9

5 Reading a My name s Brenda and I m 6 years old. I m from London, England. In this photo, I m in my IT class. Information Technology and Music are my favourite subjects. Hi. My name s May. I m years old. I m from Tokyo, Japan. My favourite subject is Science. In this photo, I m with my friends. We're on a school trip. My name is Maria and I m years old. I m from Rome, Italy. My favourite subject is History. This is my best friend, Nelly. Her favourite subject is Art. She s very good at drawing and painting. Hello. I m Miguel and I m years old. I m from Monterrey, Mexico. This is a photo of me in my English class with my classmates. My favourite subject is History and my favourite sport is football. Przeczytaj teksty A D i dopasuj je do obrazków. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj tekst. Zastąp wyróżnione słowa odpowiednimi imionami. She is years old. Maria Her favourite subject is Science. Her favourite subject is Music. Check these words ñ school trip ñ good at ñ classmates ñ drawing ñ best friend ñ painting Football is his favourite sport. 5 They are on a school trip. 6 She is Maria s best friend. Uzupełnij tabelkę na podstawie ćw.. Następnie napisz zdania. Name Country Favourite subject Maria Italy History Maria s from Italy. Her favourite subject is History. 0

6 Vocabulary a ñ Nationalities Dopasuj nazwy państw do nazw narodowości. Countries the UK the USA Poland Turkey France Russia Italy Portugal Greece Mexico China Nationalities Polish British American Italian Chinese Turkish Portuguese French Mexican Greek Russian ñ 5 Wysłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi. Podaj polskie odpowiedniki powyższych słów. Listening Wysłuchaj nagrania i uzupełnij teksty. Jakiej narodowości są osoby na zdjęciach? Name: Juanita Vasquez Age: )... years old Country: Mexico 6 Speaking ñ Giving personal details ñ Mario ñ Italy, Rome ñ W parze z kolegą/koleżanką odegrajcie dialogi jak w przykładzie. A: Hello! What s your name? B: Mario. A: Where are you from? B: I m from Italy. A: You re Italian, then. B: Yes, I m from Rome. A: How old are you? B: I m. ñ Sergio ñ Portugal, Lisbon ñ ñ Marika ñ Russia, Moscow ñ ñ Jane ñ the USA, New York ñ ñ Helen ñ the UK, London ñ 5 Name: )... Davielli Age: )... years old Country: )... 7 Writing Portfolio Uzupełnij zdania na swój temat. Wklej zdjęcie. Hi! My name s... and I m... years old. I m from.... I m.... ñ Przedstaw się na forum klasy, korzystając z powyższego tekstu.

7 Grammar b ñ To be Zapoznaj się z tabelą. Następnie przetłumacz zdania na język polski. Zdania twierdzące Zdania przeczące I m Italian. I m not Italian. You re Italian. You aren t Italian. He s Italian. He isn t Italian. She s Italian. She isn t Italian. It s Italian. It isn t Italian. We re Italian. We aren t Italian. You re Italian. You aren t Italian. They re Italian. They aren t Italian. Utwórz jak największą liczbę zdań. Juan & Rosa friends. We from Spain. is Bill and I twins. are Steve from London. Betty years old. Przeczytaj zdania i uzupełnij luki. Peter isn t 6 years old. He s 8. Tina isn t from Mexico. She... from Spain. They... Scottish. They re French. We aren t in Year 9. We... in Year 7. 5 I... British. I m Polish. Zapoznaj się z tabelą. Następnie przetłumacz zdania na język polski. 5 Uzupełnij pytania i odpowiedzi. Are they from Japan? 6 Yes, they are.... you years old? No, she from Turkey? Yes, you and Mary in Year 8? No, he American? No,.... ñ Subject/Object pronouns a) Zapoznaj się z tabelą. Przetłumacz zaimki na język polski. Zaimki w funkcji: podmiotu dopełnienia I you he/she/it we you they me you him/her/it us you them b) Znajdź w tekście zaimki w funkcji podmiotu i dopełnienia. Zdania pytające Am I Italian? Are you Italian? Is he Italian? Is she Italian? Is it Italian? Are we Italian? Are you Italian? Are they Italian? Krótkie odpowiedzi Yes, I am./no, I m not. Yes, you are./no, you aren t. Yes, he is./no, he isn t. Yes, she is./no, she isn t. Yes, it is./no, it isn t. Yes, we are./no, we aren t. Yes, you are./no, you aren t. Yes, they are./no, they aren t. Hi! I m Paul Davis. I m 9 years old. This is my brother, Mike. Look at him. He looks exactly like me. He s 9, too. We are twins. We are from London.

8 7 8 Zastąp wyróżnione słowa odpowiednimi zaimkami. Linda is years old. She Look at Tom and Lynn. Tom and Lynn are in Year 9. How old are Bill and Sue? Jim and I are from London. 5 Look at Steve. Steve is from Mexico. ñ Question words Zapoznaj się z tabelą. Przetłumacz wyróżnione słowa na język polski. Who: pytanie o osobę Who s he? Andy. What: pytanie o rzecz What s this? It s a book. Where: pytanie o miejsce Where s Ann from? Italy. How old: pytanie o wiek How old are you?. 9 Grammar b Przeczytaj odpowiedzi i napisz pytania. What s your name? My name s Jack....? I m years old....? I m from Ireland....? My favourite subject is History. 5...? Bob is my friend. 0 Popraw błędy. When old are you? Eleven. How What is George from? He s Polish.... How is Mr Smith? My new teacher.... Where is this? My new computer Who are you today? Fine, thanks.... Wyobraź sobie, że jesteś jedną ze sławnych osób przedstawionych poniżej. Twój kolega/twoja koleżanka może Ci zadać dwa pytania, aby dowiedzieć się, kim jesteś. Michael Phelps (USA) Robert Pattinson (UK) Adam Małysz (Poland) Duffy (UK) The Jonas Brothers (USA) Enrique Iglesias (Spain) A: Are you from the USA? B: No, I m not. Penelope Cruz (Spain) Nastassja Kinski (Germany) Workbook pp. -7

9 Skills c swimming football badminton hockey Domyślanie się zawartości tekstu Tytuł i nagłówki tekstu pomogą Ci domyślić się jego zawartości. ñ Sports athletics gymnastics basketball tennis Słuchając nagrania, powtórz słowa. Czy znasz nazwy tych sportów w języku polskim? Reading Przeczytaj tytuł i nagłówki tekstu. O czym on jest? Wysłuchaj nagrania i przeczytaj tekst. Czy Twoje przewidywania potwierdziły się? At a sport school there are school subjects like Maths, English, Science and Geography, but every day the students also do sports. At the Glasgow School there is badminton, hockey, swimming, athletics or gymnastics to choose from, so it s never boring! There are,00 students at the school and many of them are very good athletes. Every year they win competitions for their school and for Scotland. Check these words ñ like ñ choose ñ never ñ boring ñ many ñ good ñ win competitions Odpowiedz na pytania. Where is the Glasgow School of Sport? What subjects are there at the What sports can students do? How many students are there in the school? school? Powiedz koledze/koleżance o trzech rzeczach, które pamiętasz z tekstu.

10 5 About You! Odpowiedz na pytania. Are there sport schools in your country? What is your favourite sport? Skills c Robienie notatek Spróbuj domyślić się, czego brakuje w każdej luce (np. nazwiska, rzeczownika, liczby). To pomoże Ci wykonać ćwiczenie. 6 Listening Przeczytaj ćwiczenie. W które luki należy wpisać: nazwisko? rzeczownik? liczbę? Wysłuchaj nagrania i uzupełnij tabelę. Name 0) Susan Surname )... Country )... Age )... Favourite subject )... Favourite sport 5)... 7 Speaking ñ Asking for personal information Zadaj pytania koledze/koleżance i zapisz jego/jej odpowiedzi. What s your name? My name s.... How do you spell it?.... What s your surname?.... Where are you from?.... How old are you?.... What s your favourite subject?.... What s your favourite sport?.... Writing 8 Portfolio Na podstawie odpowiedzi w ćw. 7 napisz krótki tekst o swoim koledze/ swojej koleżance. Tim, can you spell the word mouse? M-O-U-S.... is from years old.... favourite subject favourite sport.... A tail. Good, but what s at the end? 5

11 Everyday English d ñ Greetings, Introductions & Asking Personal Questions Słuchając nagrania, powtórz zdania. Następnie przetłumacz je na język polski. ñ How are you? ñ I m fine, thanks. ñ This is Ben. ñ Nice to meet you. ñ Where are you from? ñ How about you? ñ How old are you? ñ What s your favourite subject? Przeczytaj dialog i zdecyduj, które zdania 6 są prawdziwe ( ), a które fałszywe ( ). Ben is new to the school. Ben is Anna s friend. Ben is from Scotland. Anna is from London. 5 Anna is thirteen. 6 Anna s favourite subject is English. Susan: Good morning,anna! Anna: Hi, Susan. How are you? Susan: I m fine, thanks.and you? Anna: Not bad. Susan: This is Ben. He s new to our school. Anna: Hi, Ben! Nice to meet you. Ben: Nice to meet you, too. Anna: Where are you from, Ben? Ben: I m from Glasgow. I m Scottish. How about you? Anna: I m from London. How old are you? Ben: I m thirteen.and you? Anna: I m twelve.what s your favourite subject? Ben: English. Anna: Me too. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj dialog. ñ W parze z kolegą/koleżanką przeczytajcie dialog na głos. 6 Wraz z dwiema osobami wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest Wasz pierwszy dzień w szkole. Używając zdań z ćw., odegrajcie dialog jak powyżej.

12 Culture Corner e In the United States, all children must go to school from age five to age sixteen. The school system isn t the same all over the country. Check these words ñ must go ñ age ñ same ñ all over ñ kindergarten ñ first grade ñ altogether ñ leave Uwaga: in elementary/junior high/high school Ale: at university Elementary schools are for children from age 5 to age. The first year of school is kindergarten and the second year is first grade. There are six years of elementary school altogether. Children in junior high school are - years old. Junior high school is the same as middle school and children go to grades 6-8 here. High school is next, with grades 9-. Students here are to 8 years old, but they can leave school at sixteen. After high school, students can go to junior college for two years or to university for four years. W jakim wieku dzieci w USA zaczynają chodzić do szkoły? Ile mają klas? Wysłuchaj nagrania, aby się dowiedzieć. Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania. American children start school at the age of.... There are... years of elementary school. Children in... are - years old. Students can leave school at.... Popatrz na zdjęcia i powiedz koledze/koleżance, do jakiego typu szkoły chodzą przedstawione na zdjęciach osoby: elementary school, junior high school, high school, university. Lucy and Peter are at university. Pronunciation /Ω/, /±/ Wysłuchaj nagrania i powtórz słowa. Czy znasz więcej słów, w których występują te same dźwięki? /Ω/: grade, name, same, age /±/: am, thanks, flag, Italian 7

13 Across the Curriculum f Geography Europe North America Asia Africa South America Canada the USA Mexico Brazil the UK Portugal 7 Spain 8 Italy 9 France 0 Germany Greece Russia Turkey Egypt 5 India 6 China 7 Japan 8 Australia Wysłuchaj nagrania i powtórz słowa. Czy znasz ich odpowiedniki w języku polskim? Dopasuj nazwy państw w ćw. do nazw ich stolic. Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. ñ Ankara ñ Athens... ñ Beijing... ñ Berlin... ñ Brasilia... ñ Cairo... ñ Canberra... ñ Moscow... ñ Lisbon... ñ London... ñ Madrid... ñ Mexico City... ñ New Delhi... ñ Ottawa... ñ Paris... ñ Tokyo... ñ Rome... ñ Washington DC... Ankara is the capital city of Turkey. ICT Portfolio Które z państw w ćw. znajdują się w Europie? Czy znasz ich stolice? Zbierz potrzebne informacje i przedstaw je na forum klasy. Możesz skorzystać ze strony: 8 Workbook pp. 8-

14 Time Out g The Name Game! Przeczytaj tekst poniżej i napisz właściwe słowa. Masz na to pięć minut! Name: Three English names for girls. Five sports. Three English names for boys. Five school items. Three ways of greeting someone. Five cities from around the Five school subjects. world. Five countries. Geography, History, Science, Maths Come on, kids, let s get to class! Rulers, notebooks, chalk and glue We can t wait to get to school! Summer s over, autumn s here Time to start a new school year Schoolbags, lessons, fun and friends Back to school we are again! Let s begin, you re here at last Welcome, kids, back to class! Language, Art and Music too There s so much to learn in school! Rozwiąż kwiz. In the USA,... school is from - years old. Paris is the capital of is a country in Africa. The Italian flag is green, Badminton is a Geography is a school.... Wysłuchaj piosenki i przeczytaj jej tekst. Które z rzeczy przedstawionych poniżej zostały wymienione w piosence? Zakreśl je. Przeglądnij Moduł i napisz własny kwiz podobny do tego w ćw.. 9

15 Self-Check Napisz nazwy narodowości. France... China... Italy... Greece... 5 Turkey... Wpisz nazwy sportów do krzyżówki. Points: ( 5 X 0) 5 Wstaw who, what, where, how old.... is your name? Tony.... is she? Jane.... is she?.... is Anna from? Italy. Points: ( X 5 0) 6 Zakreśl właściwą odpowiedź. A: Good morning, Paul. B: a Good morning, Ann. b And you? 5 Points: ( 5 X 0) Wstaw is lub are. Następnie odpowiedz na pytania. A: How are you? B: a I m fine, thanks. b Thank you. A: Goodbye, Tony. B: a How are you? b Goodbye, Sally. See you later Laura new to the school? Yes, Tim in Room C? No, Paul and Steve in middle school? Yes, Jane and Claire American? No, Laura and Jane in elementary school? Yes,.... Podkreśl właściwe słowo. He/Him is my friend. Come and meet he/him. Look at they/them. They/Them are students. She/Her name s Ann. She/Her is new here. I know he/him. He/Him is in my class. 5 I/Me am years old. How old are they/ them? Points: ( 5 X 0) Points: ( 5 X 0) A: See you later! Check B: a See you. b Fine, thanks. your progress GOOD VERY GOOD EXCELLENT Points: ( 5 X 0) My score: ( 00) Zakreśl właściwą liczbę gwiazdek: ñ talk about school subjects ñ talk about nationalities & countries ñ introduce myself and greet others ñ give personal information ñ talk about favourite sports ñ write an to a pen-friend about myself ñ talk about school in the United States & in my country ñ learn about countries & capitals

WELCOME TO YORK. Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland.

WELCOME TO YORK. Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland. WELCOME TO YORK Nice to meet you Present simple: be and personal pronouns Possessive adjectives: my, your, his, her Questions: What? Where? Who? Introducing yourself and others Hi! My name is Dominic.

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij.

WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij. 6 Hello, I m Tony Dale. And here are your new English friends Anita, Rosie, Kieran and Steve. Nice to meet you Present simple: be and personal pronouns Possessive adjectives: my, your, his, her Questions:

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Virginia Evans Jenny Dooley konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Starter Contents Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -6 People around the world pp. 7-0 Language Review p. Matura Skills

Bardziej szczegółowo

Grammar focus Language focus

Grammar focus Language focus Spis treści Wprowadzenie Rozdział Vocabulary focus Grammar focus Language focus Functions focus 1 Człowiek Describing physical appearance Describing personality Feelings and emotions Asking for personal

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 Zadanie 1. (0-4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Odpowiedz na pytania (1.1.-1.4.), wybierając

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough Student s Book Katherine & Steve Bilsborough 1 Screen stories 7 Screen stories Vocabulary 1 TV programmes 1 In your notebook, match the types of TV programmes with the pictures. 13 cartoon chat show comedy

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ Identity match Człowiek wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość Vocabulary Personality Work with a partner. Put these words in the correct

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Interrogative pronouns. The verb BE. Numerals 1 10. The alphabet.

Spis treści. Interrogative pronouns. The verb BE. Numerals 1 10. The alphabet. Podręcznik English for Divers przeznaczony jest dla osób, które miały już wcześniej stycznośd z językiem angielskim, ale chciałyby poznad terminologię z zakresu nurkowania, porządkując jednocześnie wiedzę

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Culture and civilisations

Culture and civilisations MODULE 4 Culture and civilisations 4 A Vocabulary: festivals and celebrations 1 Match the words with their definitions candle costume gift greetings card lantern Listening: three reports about festivals

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 20 listopada 2012 r. 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 2. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę nastolatków organizujących przedstawienie. Na

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

30-31. Język specjalistyczny: Władza wykonawcza w Polsce. Umiejętności językowe: Opisywanie swoich bądź czyjś umiejętności.

30-31. Język specjalistyczny: Władza wykonawcza w Polsce. Umiejętności językowe: Opisywanie swoich bądź czyjś umiejętności. STRONY SPIS TREŚCI 1-5. 6-7. Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia. Umiejętności językowe: Przedstawianie się i zadawanie podstawowych pytań odnośnie wieku, pracy, imienia

Bardziej szczegółowo

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE PL E M E FR E E PL M SA FR EE M SA PL E FR E 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO Word Map STEP 1 Kolorem niebieskim lub czarnym wpisz do mapy wyrazowej słowa i wyrażenia, które już znasz. marital status ETHICAL PROBLEMS

Bardziej szczegółowo