Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley"

Transkrypt

1 Student s Book Virginia Evans - Jenny Dooley

2 Contents 0 Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -8 School days pp. 9-9 Self-Check p. 0 ñ A/An ñ Subject/Object pronouns ñ To be ñ Question words (who, what, where, how old) ñ The alphabet ñ Numbers ñ Colours ñ School objects ñ School subjects ñ Countries/Capital cities ñ Nationalities ñ Sports ñ Continents Cool Stuff! pp. - Self-Check p. ñ Have got ñ Possessive adjectives ñ Regular & irregular plurals ñ Parts of the body ñ Appearance ñ Personal things What can you do? pp. - Self-Check p. ñ Can (ability) ñ This These / That Those ñ Articles (a/an/the) ñ Sports ñ Abilities My home, my castle! pp Self-Check p. 56 ñ There is / There are ñ A/An Some Any ñ Prepositions of place ñ Rooms, furniture & appliances ñ Ordinal numbers (st - 0th) 5 Family tree pp Self-Check 5 p. 68 ñ Possessive ( s/s ) / whose ñ Present simple ñ Family members ñ Character adjectives ñ Daily routines ñ Jobs ñ Days of the week 6 The animal kingdom pp Self-Check 6 p. 80 ñ Adverbs of frequency ñ Prepositions of time (at, in, on) ñ Question words ñ Animals & pets ñ Parts of animals 7 Weather & clothes pp. 8-9 Self-Check 7 p. 9 ñ Present continuous ñ Present simple or present continuous ñ Seasons/Months ñ Weather ñ Clothes ñ Activities 8 Food pp. 9-0 Self-Check 8 p. 0 ñ Countable/Uncountable nouns ñ A/An Some Any ñ (How) much/(how) many A lot of ñ Can (ability or permission) ñ The imperative ñ Food/Drinks ñ Containers & partitives CONTENTS Vocabulary Bank (pp. 05-) Word List (pp. -7)

3 Reading & Listening Speaking & Functions ñ Classroom language ñ Textbook language ñ greetings ñ asking about addresses & telephone numbers ñ asking about names & age Writing Culture Corner / Across the Curriculum ñ Students around the world ñ Glasgow School of Sport ñ A school club card (notetaking) ñ asking about nationalities ñ giving personal details ñ greetings/introductions ñ Pronunciation /Ω/, /±/ ñ a short paragraph presenting yourself ñ a short text about your classmate ñ US Education System ñ Countries of the world (Geography) ñ Amazing Iron Man ñ Mad about Action Figures ñ Collections ñ describing appearance ñ buying things ñ Pronunciation /s/, /z/, /æz/ ñ a short text describing your favourite cartoon character ñ an describing your collection ñ Souvenirs around the World ñ Animal bodies (Science) ñ Extraordinary abilities ñ West Midland Safari & Leisure Park ñ An elephant that can paint (comprehension) ñ talking about abilities ñ asking for information ñ Pronunciation /±/, / / ñ a short paragraph about what you can do ñ an advertisement for a leisure park ñ National sports around the world ñ Amazing Places! (Geography) ñ Unusual Buildings ñ Are you home alone? ñ Melbourne Museum (gap fill) ñ describing rooms ñ describing location ñ talking about your room & your things ñ Pronunciation /ı/, / / ñ a short text describing your ideal bedroom ñ facts about insects ñ Landmarks ñ The London Eye (Art & Design) ñ Family & Friends ñ Who s your favourite singer? ñ Jobs (matching) ñ describing characters ñ talking about daily routines ñ asking about your family ñ talking about people s jobs ñ telling the time ñ making arrangements ñ Pronunciation /s/, /z/, /æz/ ñ a short paragraph about your family ñ a short text about your typical weekday ñ a blog entry about your favourite singer ñ Family celebrations ñ A family (Literature) ñ Fantastic fish ñ Unusual Pets ñ Short conversations about animals (matching) ñ describing animals ñ talking about habits ñ asking questions ñ talking about pets ñ expressing fear ñ Pronunciation / /, / / ñ a fact file about an animal ñ an article describing your pet ñ National animals from around the world ñ birds (Science) ñ In All Weathers ñ The Balloon Fashion show ñ A dialogue (comprehension) ñ making suggestions/ responding (let s, shall) ñ talking about weather & activities ñ expressing likes/dislikes ñ buying clothes & accessories ñ a paragraph about your favourite season ñ short descriptions of people s clothes/activities ñ Uniforms across the world ñ The Four Seasons (Literature) ñ Weird Food ñ Robot Kitchen ñ Blue Lagoon (gap fill) ñ ordering food ñ talking about food ñ talking about quantity ñ asking for & giving permission ñ Pronunciation /g/, /π/ ñ a short paragraph about the food/drink you like/don t like ñ an article about a restaurant ñ Festive Days ñ Germs (PSHE) CONTENTS

4 MODULE School days Zawartość modułu: ñ nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych ñ nazwy państw i narodowości ñ nazwy sportów ñ czasownik to be ñ zaimki w funkcji podmiotu i dopełnienia ñ zaimki pytające: who, what, where, how old ñ przedstawianie się ñ pozdrowienia ñ podawanie danych osobowych Wpisz w kratki numery stron, na których znajdują się: ñ sports ñ flags ñ ñ a world map famous people Vocabulary ñ School subjects Słuchając nagrania, powtórz słowa. Czy znasz ich odpowiedniki w języku polskim? Które z usłyszanych słów widzisz na obrazku poniżej? ñ English ñ Geography ñ Information Technology (IT) ñ Music ñ History ñ Maths ñ Science ñ Art ñ Physical Education (PE) ñ Design & Technology (D&T) Uzupełnij zdania. My favourite school subjects are.... I m good at.... I m not good at.... 9

5 Reading a My name s Brenda and I m 6 years old. I m from London, England. In this photo, I m in my IT class. Information Technology and Music are my favourite subjects. Hi. My name s May. I m years old. I m from Tokyo, Japan. My favourite subject is Science. In this photo, I m with my friends. We're on a school trip. My name is Maria and I m years old. I m from Rome, Italy. My favourite subject is History. This is my best friend, Nelly. Her favourite subject is Art. She s very good at drawing and painting. Hello. I m Miguel and I m years old. I m from Monterrey, Mexico. This is a photo of me in my English class with my classmates. My favourite subject is History and my favourite sport is football. Przeczytaj teksty A D i dopasuj je do obrazków. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj tekst. Zastąp wyróżnione słowa odpowiednimi imionami. She is years old. Maria Her favourite subject is Science. Her favourite subject is Music. Check these words ñ school trip ñ good at ñ classmates ñ drawing ñ best friend ñ painting Football is his favourite sport. 5 They are on a school trip. 6 She is Maria s best friend. Uzupełnij tabelkę na podstawie ćw.. Następnie napisz zdania. Name Country Favourite subject Maria Italy History Maria s from Italy. Her favourite subject is History. 0

6 Vocabulary a ñ Nationalities Dopasuj nazwy państw do nazw narodowości. Countries the UK the USA Poland Turkey France Russia Italy Portugal Greece Mexico China Nationalities Polish British American Italian Chinese Turkish Portuguese French Mexican Greek Russian ñ 5 Wysłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi. Podaj polskie odpowiedniki powyższych słów. Listening Wysłuchaj nagrania i uzupełnij teksty. Jakiej narodowości są osoby na zdjęciach? Name: Juanita Vasquez Age: )... years old Country: Mexico 6 Speaking ñ Giving personal details ñ Mario ñ Italy, Rome ñ W parze z kolegą/koleżanką odegrajcie dialogi jak w przykładzie. A: Hello! What s your name? B: Mario. A: Where are you from? B: I m from Italy. A: You re Italian, then. B: Yes, I m from Rome. A: How old are you? B: I m. ñ Sergio ñ Portugal, Lisbon ñ ñ Marika ñ Russia, Moscow ñ ñ Jane ñ the USA, New York ñ ñ Helen ñ the UK, London ñ 5 Name: )... Davielli Age: )... years old Country: )... 7 Writing Portfolio Uzupełnij zdania na swój temat. Wklej zdjęcie. Hi! My name s... and I m... years old. I m from.... I m.... ñ Przedstaw się na forum klasy, korzystając z powyższego tekstu.

7 Grammar b ñ To be Zapoznaj się z tabelą. Następnie przetłumacz zdania na język polski. Zdania twierdzące Zdania przeczące I m Italian. I m not Italian. You re Italian. You aren t Italian. He s Italian. He isn t Italian. She s Italian. She isn t Italian. It s Italian. It isn t Italian. We re Italian. We aren t Italian. You re Italian. You aren t Italian. They re Italian. They aren t Italian. Utwórz jak największą liczbę zdań. Juan & Rosa friends. We from Spain. is Bill and I twins. are Steve from London. Betty years old. Przeczytaj zdania i uzupełnij luki. Peter isn t 6 years old. He s 8. Tina isn t from Mexico. She... from Spain. They... Scottish. They re French. We aren t in Year 9. We... in Year 7. 5 I... British. I m Polish. Zapoznaj się z tabelą. Następnie przetłumacz zdania na język polski. 5 Uzupełnij pytania i odpowiedzi. Are they from Japan? 6 Yes, they are.... you years old? No, she from Turkey? Yes, you and Mary in Year 8? No, he American? No,.... ñ Subject/Object pronouns a) Zapoznaj się z tabelą. Przetłumacz zaimki na język polski. Zaimki w funkcji: podmiotu dopełnienia I you he/she/it we you they me you him/her/it us you them b) Znajdź w tekście zaimki w funkcji podmiotu i dopełnienia. Zdania pytające Am I Italian? Are you Italian? Is he Italian? Is she Italian? Is it Italian? Are we Italian? Are you Italian? Are they Italian? Krótkie odpowiedzi Yes, I am./no, I m not. Yes, you are./no, you aren t. Yes, he is./no, he isn t. Yes, she is./no, she isn t. Yes, it is./no, it isn t. Yes, we are./no, we aren t. Yes, you are./no, you aren t. Yes, they are./no, they aren t. Hi! I m Paul Davis. I m 9 years old. This is my brother, Mike. Look at him. He looks exactly like me. He s 9, too. We are twins. We are from London.

8 7 8 Zastąp wyróżnione słowa odpowiednimi zaimkami. Linda is years old. She Look at Tom and Lynn. Tom and Lynn are in Year 9. How old are Bill and Sue? Jim and I are from London. 5 Look at Steve. Steve is from Mexico. ñ Question words Zapoznaj się z tabelą. Przetłumacz wyróżnione słowa na język polski. Who: pytanie o osobę Who s he? Andy. What: pytanie o rzecz What s this? It s a book. Where: pytanie o miejsce Where s Ann from? Italy. How old: pytanie o wiek How old are you?. 9 Grammar b Przeczytaj odpowiedzi i napisz pytania. What s your name? My name s Jack....? I m years old....? I m from Ireland....? My favourite subject is History. 5...? Bob is my friend. 0 Popraw błędy. When old are you? Eleven. How What is George from? He s Polish.... How is Mr Smith? My new teacher.... Where is this? My new computer Who are you today? Fine, thanks.... Wyobraź sobie, że jesteś jedną ze sławnych osób przedstawionych poniżej. Twój kolega/twoja koleżanka może Ci zadać dwa pytania, aby dowiedzieć się, kim jesteś. Michael Phelps (USA) Robert Pattinson (UK) Adam Małysz (Poland) Duffy (UK) The Jonas Brothers (USA) Enrique Iglesias (Spain) A: Are you from the USA? B: No, I m not. Penelope Cruz (Spain) Nastassja Kinski (Germany) Workbook pp. -7

9 Skills c swimming football badminton hockey Domyślanie się zawartości tekstu Tytuł i nagłówki tekstu pomogą Ci domyślić się jego zawartości. ñ Sports athletics gymnastics basketball tennis Słuchając nagrania, powtórz słowa. Czy znasz nazwy tych sportów w języku polskim? Reading Przeczytaj tytuł i nagłówki tekstu. O czym on jest? Wysłuchaj nagrania i przeczytaj tekst. Czy Twoje przewidywania potwierdziły się? At a sport school there are school subjects like Maths, English, Science and Geography, but every day the students also do sports. At the Glasgow School there is badminton, hockey, swimming, athletics or gymnastics to choose from, so it s never boring! There are,00 students at the school and many of them are very good athletes. Every year they win competitions for their school and for Scotland. Check these words ñ like ñ choose ñ never ñ boring ñ many ñ good ñ win competitions Odpowiedz na pytania. Where is the Glasgow School of Sport? What subjects are there at the What sports can students do? How many students are there in the school? school? Powiedz koledze/koleżance o trzech rzeczach, które pamiętasz z tekstu.

10 5 About You! Odpowiedz na pytania. Are there sport schools in your country? What is your favourite sport? Skills c Robienie notatek Spróbuj domyślić się, czego brakuje w każdej luce (np. nazwiska, rzeczownika, liczby). To pomoże Ci wykonać ćwiczenie. 6 Listening Przeczytaj ćwiczenie. W które luki należy wpisać: nazwisko? rzeczownik? liczbę? Wysłuchaj nagrania i uzupełnij tabelę. Name 0) Susan Surname )... Country )... Age )... Favourite subject )... Favourite sport 5)... 7 Speaking ñ Asking for personal information Zadaj pytania koledze/koleżance i zapisz jego/jej odpowiedzi. What s your name? My name s.... How do you spell it?.... What s your surname?.... Where are you from?.... How old are you?.... What s your favourite subject?.... What s your favourite sport?.... Writing 8 Portfolio Na podstawie odpowiedzi w ćw. 7 napisz krótki tekst o swoim koledze/ swojej koleżance. Tim, can you spell the word mouse? M-O-U-S.... is from years old.... favourite subject favourite sport.... A tail. Good, but what s at the end? 5

11 Everyday English d ñ Greetings, Introductions & Asking Personal Questions Słuchając nagrania, powtórz zdania. Następnie przetłumacz je na język polski. ñ How are you? ñ I m fine, thanks. ñ This is Ben. ñ Nice to meet you. ñ Where are you from? ñ How about you? ñ How old are you? ñ What s your favourite subject? Przeczytaj dialog i zdecyduj, które zdania 6 są prawdziwe ( ), a które fałszywe ( ). Ben is new to the school. Ben is Anna s friend. Ben is from Scotland. Anna is from London. 5 Anna is thirteen. 6 Anna s favourite subject is English. Susan: Good morning,anna! Anna: Hi, Susan. How are you? Susan: I m fine, thanks.and you? Anna: Not bad. Susan: This is Ben. He s new to our school. Anna: Hi, Ben! Nice to meet you. Ben: Nice to meet you, too. Anna: Where are you from, Ben? Ben: I m from Glasgow. I m Scottish. How about you? Anna: I m from London. How old are you? Ben: I m thirteen.and you? Anna: I m twelve.what s your favourite subject? Ben: English. Anna: Me too. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj dialog. ñ W parze z kolegą/koleżanką przeczytajcie dialog na głos. 6 Wraz z dwiema osobami wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest Wasz pierwszy dzień w szkole. Używając zdań z ćw., odegrajcie dialog jak powyżej.

12 Culture Corner e In the United States, all children must go to school from age five to age sixteen. The school system isn t the same all over the country. Check these words ñ must go ñ age ñ same ñ all over ñ kindergarten ñ first grade ñ altogether ñ leave Uwaga: in elementary/junior high/high school Ale: at university Elementary schools are for children from age 5 to age. The first year of school is kindergarten and the second year is first grade. There are six years of elementary school altogether. Children in junior high school are - years old. Junior high school is the same as middle school and children go to grades 6-8 here. High school is next, with grades 9-. Students here are to 8 years old, but they can leave school at sixteen. After high school, students can go to junior college for two years or to university for four years. W jakim wieku dzieci w USA zaczynają chodzić do szkoły? Ile mają klas? Wysłuchaj nagrania, aby się dowiedzieć. Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania. American children start school at the age of.... There are... years of elementary school. Children in... are - years old. Students can leave school at.... Popatrz na zdjęcia i powiedz koledze/koleżance, do jakiego typu szkoły chodzą przedstawione na zdjęciach osoby: elementary school, junior high school, high school, university. Lucy and Peter are at university. Pronunciation /Ω/, /±/ Wysłuchaj nagrania i powtórz słowa. Czy znasz więcej słów, w których występują te same dźwięki? /Ω/: grade, name, same, age /±/: am, thanks, flag, Italian 7

13 Across the Curriculum f Geography Europe North America Asia Africa South America Canada the USA Mexico Brazil the UK Portugal 7 Spain 8 Italy 9 France 0 Germany Greece Russia Turkey Egypt 5 India 6 China 7 Japan 8 Australia Wysłuchaj nagrania i powtórz słowa. Czy znasz ich odpowiedniki w języku polskim? Dopasuj nazwy państw w ćw. do nazw ich stolic. Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. ñ Ankara ñ Athens... ñ Beijing... ñ Berlin... ñ Brasilia... ñ Cairo... ñ Canberra... ñ Moscow... ñ Lisbon... ñ London... ñ Madrid... ñ Mexico City... ñ New Delhi... ñ Ottawa... ñ Paris... ñ Tokyo... ñ Rome... ñ Washington DC... Ankara is the capital city of Turkey. ICT Portfolio Które z państw w ćw. znajdują się w Europie? Czy znasz ich stolice? Zbierz potrzebne informacje i przedstaw je na forum klasy. Możesz skorzystać ze strony: 8 Workbook pp. 8-

14 Time Out g The Name Game! Przeczytaj tekst poniżej i napisz właściwe słowa. Masz na to pięć minut! Name: Three English names for girls. Five sports. Three English names for boys. Five school items. Three ways of greeting someone. Five cities from around the Five school subjects. world. Five countries. Geography, History, Science, Maths Come on, kids, let s get to class! Rulers, notebooks, chalk and glue We can t wait to get to school! Summer s over, autumn s here Time to start a new school year Schoolbags, lessons, fun and friends Back to school we are again! Let s begin, you re here at last Welcome, kids, back to class! Language, Art and Music too There s so much to learn in school! Rozwiąż kwiz. In the USA,... school is from - years old. Paris is the capital of is a country in Africa. The Italian flag is green, Badminton is a Geography is a school.... Wysłuchaj piosenki i przeczytaj jej tekst. Które z rzeczy przedstawionych poniżej zostały wymienione w piosence? Zakreśl je. Przeglądnij Moduł i napisz własny kwiz podobny do tego w ćw.. 9

15 Self-Check Napisz nazwy narodowości. France... China... Italy... Greece... 5 Turkey... Wpisz nazwy sportów do krzyżówki. Points: ( 5 X 0) 5 Wstaw who, what, where, how old.... is your name? Tony.... is she? Jane.... is she?.... is Anna from? Italy. Points: ( X 5 0) 6 Zakreśl właściwą odpowiedź. A: Good morning, Paul. B: a Good morning, Ann. b And you? 5 Points: ( 5 X 0) Wstaw is lub are. Następnie odpowiedz na pytania. A: How are you? B: a I m fine, thanks. b Thank you. A: Goodbye, Tony. B: a How are you? b Goodbye, Sally. See you later Laura new to the school? Yes, Tim in Room C? No, Paul and Steve in middle school? Yes, Jane and Claire American? No, Laura and Jane in elementary school? Yes,.... Podkreśl właściwe słowo. He/Him is my friend. Come and meet he/him. Look at they/them. They/Them are students. She/Her name s Ann. She/Her is new here. I know he/him. He/Him is in my class. 5 I/Me am years old. How old are they/ them? Points: ( 5 X 0) Points: ( 5 X 0) A: See you later! Check B: a See you. b Fine, thanks. your progress GOOD VERY GOOD EXCELLENT Points: ( 5 X 0) My score: ( 00) Zakreśl właściwą liczbę gwiazdek: ñ talk about school subjects ñ talk about nationalities & countries ñ introduce myself and greet others ñ give personal information ñ talk about favourite sports ñ write an to a pen-friend about myself ñ talk about school in the United States & in my country ñ learn about countries & capitals

Student s Book. Virginia Evans Jenny Dooley

Student s Book. Virginia Evans Jenny Dooley Student s Book Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania języka

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l People People My Picture Dictionary Appearance adjectives 1 Podpisz obrazki. 1 f a t a l / t d - l 6 h o / o g Uzupełnij krzyżówkę wyrazami z ramki. good-looking fat short thin young old ugly tall 8 1

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie

Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie Rozdział 1 Zawieranie znajomości w pubie A. Powitanie i przedstawianie się Słuchaj nagrania i powtarzaj angielskie słówka lub zwroty. Witasz kogoś, mówiąc: Hello! Cześć! lub Hi! Cześć! 1.2 Gdy przedstawiasz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski*

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski* Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO KROPECZKI Miesiąc Temat Materiał Wrzesień, październik, listopad 2014r. Hello again! Proste powitania Wskazywanie odpowiednich kolegów/ koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi What s your name? A. Hello!

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

W stronę samodzielności i niezależności

W stronę samodzielności i niezależności I. Kurs komputerowy Etapy rozwoju komputeryzacji. Zapoznanie z budową i działaniem komputera stacjonarnego i przenośnego. Zapoznanie z budową i działaniem komputera stacjonarnego i przenośnego. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO YORK. Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland.

WELCOME TO YORK. Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland. WELCOME TO YORK Nice to meet you Present simple: be and personal pronouns Possessive adjectives: my, your, his, her Questions: What? Where? Who? Introducing yourself and others Hi! My name is Dominic.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Wstep Testy klasyfikacyjne Testy klasyfikacyjne (Placement Tests) pomagają nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

Hello! Presentation 1. Excuse me. PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe.

Hello! Presentation 1. Excuse me. PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe PC Jones Joe. 1 Hello! Presentation 1 1.8 Posłuchaj nagrania i przeczytaj dialog. Expressions Excuse me. Thank you. Please. Excuse me. Hello! What s your name It s. And what s your family name Murray. How do you spell

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: mgr Romana Danak PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy IV ( do podręcznika World Explorer)

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy IV ( do podręcznika World Explorer) Wymagania na poszczególne oceny dla klasy IV ( do podręcznika World Explorer) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceniania na ocenę dopuszczającą, nie wykazuje postępów w

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Strona1 Kryteria oceniania są jednym z elementów tworzących system wymagań edukacyjnych formułowanych przez nauczycieli w ramach przedmiotowego systemu oceniania, wynikających z podstawy programowej i

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S.

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S. Unit Animal Park Lesson 1 Basic & Challenge 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. c a 1 I like cheetahs. 6 Do you like whales? e b d 2 Do you like tigers? 7 I love kangaroos. 3 I love

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2012

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2012 Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-63435-01-1 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

I. Czasy gramatyczne (tenses)

I. Czasy gramatyczne (tenses) I. Czasy gramatyczne (tenses) 3. Czas present simple (czas teraźniejszy prosty) U ycie: Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce wschodzi na wschodzie.=the Sun rises

Bardziej szczegółowo

56 Konstrukcja would like to - pytanie

56 Konstrukcja would like to - pytanie 56 Konstrukcja would like to - pytanie Konstrukcja would like to oznacza chciałbym. Stosujemy ją, aby opisać czynność, którą chcielibyśmy wykonać. Aby utworzyć pytanie słowo would naleŝy przenieść na początek

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 A SURPRISE Umiejętności Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall,

Bardziej szczegółowo

25 How much? - How many?

25 How much? - How many? 25 How much? - How many? How much oraz How many są zaimkami pytającymi o znaczeniu Ile. How much oraz How many znajdują się na początku zdania pytającego o ilość. How much stosujemy w pytaniach o rzeczowniki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język angielski. Kurs mówienia dla początkujących. Książka + 3 audio CD

Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język angielski. Kurs mówienia dla początkujących. Książka + 3 audio CD Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język angielski Kurs mówienia dla początkujących Książka + 3 audio CD Weryfikacja językowa: Victoria Atkinson Redakcja: Agnieszka Hurich, Wanda Roszkowska Korekta:

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Does Jason love the summer vacation? a) No, he doesn t. b)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 Strona1 Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Hello. A I m Lily. Presentation. przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska «Temat: Człowiek (dane.

Hello. A I m Lily. Presentation. przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska «Temat: Człowiek (dane. Hello. A I m Lily. Cele lekcji: przedstawianie się pytanie innych o imię literowanie swojego nazwiska «Temat: Człowiek (dane personalne) Presentation 02 Listen and read. Posłuchaj nagrania i przeczytaj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. 1. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA. 1. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

MAX ilość punktów zdobyte punkty % ocena 100 GRAMATYKA. I. Wstaw podane czasowniki w odpowiedniej formie:

MAX ilość punktów zdobyte punkty % ocena 100 GRAMATYKA. I. Wstaw podane czasowniki w odpowiedniej formie: Test kwalifikujący z języka angielskiego (A) dla kandydatów do klasy I gimnazjum z rozszerzonym językiem angielskim rok szkolny 2015/2016 Imię i nazwisko:. MAX ilość punktów zdobyte punkty % ocena 100

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75 PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III Rok szkolny 01/01 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 7 Podręcznik: Quest III Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

Module 1 ARE YOU READY FOR. 1 Vocabulary pages 120 and 131. Look at the Key Words.

Module 1 ARE YOU READY FOR. 1 Vocabulary pages 120 and 131. Look at the Key Words. Module 1 Talk about your abilities and interests. Read about talented young people. Listen to an interview. Complete a form. Learn about can and question words. Ryan Tematy gimnazjalne: Człowiek, Życie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2012/2013 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Imię i nazwisko Szkoła /75 p. Zadanie 1 Przeczytaj poniższe

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij.

WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij. 6 Hello, I m Tony Dale. And here are your new English friends Anita, Rosie, Kieran and Steve. Nice to meet you Present simple: be and personal pronouns Possessive adjectives: my, your, his, her Questions:

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

Projekt autorski. Mini Drama Club. czyli zabawa w teatr z językiem angielskim

Projekt autorski. Mini Drama Club. czyli zabawa w teatr z językiem angielskim Projekt autorski Mini Drama Club czyli zabawa w teatr z językiem angielskim Opracowany przez mgr Renatę Bernacką 1 I. ZAŁÓŻENIA PROJEKTU. Projekt ten ma na celu uzupełnienie realizowanych na lekcjach treści

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 PLAN WYNIKOWY Yazoo 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 Rozdział 1a: It's a book. Rozdział 1b: Is it a pencil? Nazywa przedmioty na obrazkach. Odpowiada na pytanie: What is it? Podaje nazwę przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English

First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English Paula Wojcik First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English Language Practice Publishing 1 Narrator Paula Wojcik Editor-in-chief Vadim Zubakhin 2010 Language Practice Publishing This

Bardziej szczegółowo

XX MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2013/2014 Klasa V

XX MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2013/2014 Klasa V XX MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2013/2014 Klasa V Nazwisko: Imię: Szkoła: Punkty: /70 pkt. Zadanie 1. Dopasuj zdania. (1-10 pkt.) 1. I`ve got a tennis racket. a. It`s ours. 2.

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie czasy Data: 26.06.2011

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI KOD WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron (zadania 1 11). Ewentualny

Bardziej szczegółowo