OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH dla NAUCZYCIELI Jelenia Góra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH dla NAUCZYCIELI Jelenia Góra"

Transkrypt

1 PCKK Jelenia Góra ul. Wolności 29 tel./fax Kształcimy od 1998 r. ww.cdn.pckk.pl EDUKACJA to relacje OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH dla NAUCZYCIELI Jelenia Góra Wiosna 2018 Lp. Temat O czym rozmawiamy Kogo zapraszamy Kto prowadzi 1. Jak pozyskać środki i 1. Jakie działania mogą być Barbara realizować projekty z realizowane w ramach programu Janic programu ERASMUS+ Erasmus+? 2. Jak znaleźć partnerów do projektu? 3. Jak napisać dobry projekt? 4. Zasady wypełniania aplikacji 5. Procedury związane z przygotowaniem wniosku 6. Planowanie budżetu projektu 7. Przykłady dobrych praktyk 2. Rytmika i tańce integracyjne jako metody rozwijania twórczej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 3. Bezpieczna szkoła w środowisku cyfrowym Rytmika i jej cele metoda J. Dalcroze a Gra na instrumentach perkusyjnych, proste aranżacje rytmiczne utworów Improwizacje muzycznoruchowe, układy ruchowe do piosenek (wykorzystanie i tworzenie własnych układów ruchowych) Zabawy rozwijające aktywność ruchową Proste ruchy taktowania Rozwój i usprawnianie zdolności intelektualnych (w tym koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegawczości, zaburzeń zachowania) poprzez rytmiczne ćwiczenia i improwizacje Bezpieczeństwo w sieci jak rozmawiać o tym z uczniami? Jak edukować rodziców? Propozycje scenariuszy zajęć dla każdego etapu edukacyjnego 4. Ruch sprzyja uczeniu się Dlaczego ruch jest ważny w procesie dydaktycznym? Metody pracy na lekcji uwzględniające ruch propozycje przedszkoli i podstawowych Maria Siegieńczuk Agnieszka Engler Termin godz Cena 90 zł Centrum Doskonalenia PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29, Strona 1

2 5. Jak rozwijać kompetencje społeczne korzystając z gier na lekcjach oraz na godzinach wychowawczych 6. Pedagogika Marii Montessori. Praktyczne zastosowanie elementów metody w pracy z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym 7. Bezpieczne wycieczki - jak je organizować zgodnie z aktualnymi przepisami 8. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami i uniknąć wypalenia zawodowego 9. Poznaj etwinning Cz. 2/3 Załóż projekt etwinning 10. Pedagogika zabawy w przedszkolnej i - wybrane metody aktywizujące część 1 Część 2 odbędzie się Poznaj etwinning Cz. 3/3 Narzędzia informatyczne etwinning na różne przedmioty Praktyczne warsztaty prezentujące różne gry i omawiające cele i metodykę ich wykorzystania - Główne założenia metody Marii Montessori - Przegląd materiałów rozwojowych - Przykłady materiałów do samodzielnego wykonania - Propozycje prac plastycznych z naturalnych materiałów (autorskie pomysły i wykonanie) - Lekcje ciszy- przykłady w praktyce Praktyczne informacje dla nauczycieli organizatorów wycieczek szkolnych. Rozpoznawanie własnych emocji i strategie pracy z emocjami Syndrom wypalenia zawodowego sygnały Co sprzyja wypaleniu? Jak zapobiegać i radzić sobie z problemem? Podczas tego warsztatu komputerowego uczestnicy: - poznają kolejne etapy zakładania projektu etwinning, - przetestują platformę do prowadzenia projektów etwinning Twin Space - spróbują założyć swój pierwszy projekt etwinning. Cele, zasady, metody pedagogiki zabawy Rodzaje zabaw wraz z przykładami Zabawy muzyczno-ruchowe Proste tańce integracyjne różnych narodów tańce w kręgu Zabawy integracyjne aktywizujące dużą grupę Zabawy nastawione na działanie, przeżywanie, doświadczanie i twórcze poznawanie rzeczywistości Kreatywne znaczenie zabawy, rozwijanie twórczej aktywności w zabawach muzycznych Podczas tego warsztatu komputerowego uczestnicy poznają i przetestują darmowe narzędzia online do tworzenia prezentacji oraz zapoznają się z ich przykładowym, wychowawców klas, świetlic przedszkoli i podstawowych i przedszkoli Danuta Sadownik Martyna Szulc- Wieliczko Grzegorz Lustyk Danuta Sadownik Gradowska Gradowska g bezpł atne bezpł atne Centrum Doskonalenia PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29, Strona 2

3 wykorzystaniem w projektach etwinning. 12. Narzędzia multimedialne w doradztwie zawodowym 13. Gry dydaktyczne w uczeniu przedmiotów ścisłych i przyrodniczych 14. Gry dydaktyczne w uczeniu przedmiotów humanistycznych 15. Pedagogika zabawy w przedszkolnej i - wybrane metody aktywizujące część Coaching w pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy - doradztwa zawodowego Wybrane narzędzia multimedialne w pracy doradcy zawodowego - programy, testy, gry diagnostyczne dla ucznia i rodzica Budowanie indywidualnego planera edukacyjnego poprzez kontakt w chmurze, on-line Doradztwo on-line Dlaczego warto grać na lekcjach? Przykłady gier dydaktycznych Dobieranie gier do celu edukacyjnego Jak zorganizować lekcję z grą? Dlaczego warto grać na lekcjach? Przykłady gier dydaktycznych Dobieranie gier do celu edukacyjnego Jak zorganizować lekcję z grą? Cele, zasady, metody pedagogiki zabawy Rodzaje zabaw wraz z przykładami Zabawy muzyczno-ruchowe Proste tańce integracyjne różnych narodów tańce w kręgu Zabawy integracyjne aktywizujące dużą grupę Zabawy nastawione na działanie, przeżywanie, doświadczanie i twórcze poznawanie rzeczywistości Kreatywne znaczenie zabawy, rozwijanie twórczej aktywności w zabawach muzycznych Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników do tematyki coachingu oraz przedstawienie podstawowych narzędzi pomocnych w pracy nauczyciela. Istota coachingu/ czym jest coaching. Model 4 uszu von Thunasłuchanie w coachingu. Podstawowe narzędzia w coachingu: - model GROW - praca z metaforą - 5 Q Nauczyciele realizujący szkolne doradztwo zawodowe, Doradcy zawodowi podstawowych i przedszkoli Marcin Kuc Ratyńska Ratyńska Anna Rutkowska (środa) g Nauczyciel w świecie TIK Uczestnicy szkolenia poznają kilka przydatnych programów i aplikacji (np. Kahoot, Quizizz, Photo Story, Microsoft Publisher, Google Drive) które wzbogacą podstawowych i gimnazjów Aleksandra Kozioł Centrum Doskonalenia PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29, Strona 3

4 18. Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania - niedostosowaniem społecznym. 19. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce 20. Edukacja przez ruch elementy kinezjologii edukacyjnej 21. Matematyka może być przygodą dydaktyczny warsztat każdego nauczyciela o informatyczne sprawności w dziedzinie nowego nauczania wspieranego technologiami TIK. Zaproponowane narzędzia TIK są darmowe, łatwe w obsłudze zarówno dla nauczyciela jak i dla ucznia. Można je wykorzystać na każdym etapie lekcji a także, jako zadanie domowe dla ucznia do przygotowania tzw. lekcji odwróconej. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki Organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych i/lub grupowych - dokumentacja pracy nauczyciela/specjalisty Elementy diagnozy psychopedagogicznej Metody, formy i techniki pracy grupowej i indywidualnej z uczniem zaburzonym emocjonalne, zagrożonym lub niedostosowanym społecznie Praca na indywidualnych przypadkach Elementy filmoterapii - Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej - Modelowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce - praktyczne rozwiązania - Programy i wybrane narzędzia pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Programy i narzędzia multimedialne w pracy rewalidatora Ćwiczenia i metody pracy wykorzystujące ruch w różnych formach (rytmika J. Dalcroze a) Metody usprawniania manualnego Metoda Dobrego Startu Ćwiczenia rytmiczne palców, dłoni, pięści na woreczkach Elementy kinezjologii edukacyjnej malowanie muzyki Ćwiczenia inhibicyjno incytacyjne Podczas szkolenia będą przedstawione sposoby dostosowania metod uczenia do możliwości ucznia, a także ukazanie nauki matematyki jako niezapomnianej przygody. Innowacyjne metody mają na celu aktywizację uczniów oraz Zainteresowani nauczyciele i specjaliści wszystkich etapów edukacyjnych Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych Specjaliści pracujący z uczniami ze SPE przedszkoli i drugiego etapu edukacyjnego oraz Marcin Kuc Marcin Kuc Ewelina Pieprzak Centrum Doskonalenia PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29, Strona 4

5 pomoc w przełamaniu wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. W czasie szkolenia będą poruszone następujące kwestie: Jak zaciekawić ucznia MATEMATYKĄ? Innowacyjne metody aktywizujące ucznia do logicznego myślenia i przyswajania wiedzy matematycznej Elementy rywalizacji w nauczaniu matematyki Wykorzystanie platform matematycznych w nauczaniu matematyki Elementy nauczania za pomocą mnemotechnik Elementy terapii matematycznej dla dzieci z trudnościami (MATEMATYKA w kolorze) 22. Zrozumieć Jasia czyli jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na każdej lekcji i w dalszej karierze szkolnej Warsztat stanowi praktyczną lekcję wiedzy o stylach działania. Wiedza ta niezbędna jest nauczycielowi, aby zapewnić uczniowi sukces doraźny (sukces na lekcji uwieńczony wysoką oceną) oraz, co ważne z pedagogicznego punktu widzenia, osiągnąć ostateczny cel jakim jest rozwój ucznia i jego zdolności poznawczych podstawowych Aleksandra Kozioł poniedziałek KAŻDY Z TEMATÓW POWYŻEJ MOŻE BYĆ TEŻ ZREALIZOWANY W SZKOLE Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną faksem (nr ) lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Doskonalenia PCKK, ul. Wolności 29, Jelenia Góra. Zasady płatności: Płatności za szkolenia dokonywane są przelewem. Przy zgłoszeniach finansowanych przez pracodawcę PCKK wystawia i przesyła fakturę płatną przelewem. Przy zgłoszeniach indywidualnych (nie finansowanych przez pracodawcę) obowiązuje wpłata opłaty za szkolenie w terminie do 3 dni roboczych przed datą szkolenia. Konto bankowe do przelewu: ING, PCKK, nr Rezygnacje ze szkolenia są przyjmowane faxem lub em najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia. Fakt nieobecności na szkoleniu nie jest podstawą do niezapłacenia faktury. W przypadku niestawiennictwa na szkoleniu (innej formy edukacyjnej) i nie zgłoszeniu nieobecności w w/w terminie Zamawiający jest zobowiązany pokryć 100% kosztów szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub odwołania szkolenia np. z powodu zbyt małej liczby uczestników, PCKK dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych pieniędzy. DODATKOWE PROPOZYCJE DLA SZKÓŁ: SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH szyte na miarę Diagnoza aktualnych potrzeb rozwojowych RP Szkolenia odbywają się w PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29 Centrum Doskonalenia PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29, Strona 5

6 Ustalenie zakresu szkolenia Szkolenie (najczęściej warsztat pozwalający przepracować sytuacje problemowe) Określenie kierunków dalszego działania RP Dzięki ekspertom o różnorodnych specjalizacjach jesteśmy w stanie odpowiedzieć na większość sytuacji problemowych, z jakimi styka się Rada Pedagogiczna. Ponadto proponujemy inne tematy możliwe do zrealizowania w szkołach: Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych 12 godzin (terminy do ustalenia) Dyscyplina w klasie co mogę zrobić, aby lepiej pracować z grupą? Motywy trudnych zachowań uczniów oraz komunikaty korygujące zachowania uczniów, techniki komunikowania się z uczniami. Ocenianie kształtujące Jak wdrażać strategie OK? podejście praktyczne Korzystanie z funduszy UE. Projekty edukacyjne w ramach programu ERASMUS+. Jakie działania może realizować szkoła/przedszkole w ramach programu Erasmus+? Jak znaleźć partnerów do projektu? Jak uzyskać dofinansowanie projektu? Innowacje w placówce oświatowej Innowacje w świetle prawa oświatowego, w odniesieniu do podstawy programowej, w praktyce (opracowanie, wdrożenie, ewaluacja) Praca w zespole nauczycielskim satysfakcja czy źródło konfliktów? Role w zespole. Dysfunkcje zespołu wg. Lencioniego. Sposoby na rozwiązywanie konfliktów w zespole. Warunki niezbędne do satysfakcji pracy w zespole. Zagrożenia osobiste wynikające z konfliktów. Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia stacjonarne lub wyjazdowe) Istnieje możliwość zaproszenia edukatora (psychologa, doradcę zawodowego) CDN PCKK na spotkania z rodzicami lub uczniami. Proponowane tematy spotkań Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży Przemoc w sieci Jak uczy się mózg? Jak wspierać dziecko w nauce? ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Centrum Doskonalenia PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29, Strona 6