BasicCMS Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BasicCMS Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29

2 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2 Tabela elementów konfigurowalnych pliku cms_configuration.php 3. Logowanie do panelu administracyjnego 3.1 Wprowadzenie 4. Panel administracyjny 4.1 Wprowadzenie 4.2 Opis standardowych elementów modułów 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach 5. Moduły systemu BasicCMS 5.1 Moduł PAGE Rejestrowanie modułów na stronie w obrębie szablonu 5.2 Moduł MENU Nawigacja Dodawanie nowego elementu menu Konfiguracja elementów menu Wycinanie i wklejanie elementów Zmiana typu elementu Atrybut Ghost menu 5.3 Moduł SECTIONS Dodawanie nowej sekcji Strona 2 z 29

3 5.4 Moduł CONTENT Dodawanie nowego artykułu Nadawanie artykułom atrybutu wydarzenia Artykuły zaprzyjaźnione Friendly articles Artykuły dostępne po zalogowaniu Artykuły sponsorowane 5.5 Moduł COMPANY 5.6 Moduł BANNER Wybór banera Wstawianie banera w serwisie Ustawianie limitów Ustawianie kwoty Wstawianie dat 5.7 Moduł MASSMAIL 6. Struktura BasicCMS 7. Tworzenie i budowa szablonów Strona 3 z 29

4 Słowo wstępne CMS (Content Management System - System Zarządzania Treścią) to rozwiązanie, które umożliwia samodzielne redagowanie serwisu internetowego, wspomaganie procesów publikacji, selekcji dokumentów oraz komunikacji z innymi systemami informatycznymi firmy. Dzięki całkowitemu rozdzieleniu treści strony od wyglądu przebudowa części witryny lub jej całości i zmiana wyglądu są operacjami niezwykle tanimi i szybkimi. Wdrożenie systemu BasicCMS daje pełną kontrolę nad zawartością własnego serwisu WWW a także zmniejsza koszty prowadzenia strony WWW, do obsługi której nie potrzeba specjalistów znających języki programowania stron WWW, wystarczą osoby mające podstawową znajomość obsługi komputera. System BasicCMS pozwala samodzielnie formatować tekst, rozmiar czcionek, kolor, grubość, wstawiać obrazy, multimedia itp. tak jak popularne edytory tekstu typu Microsoft Word czy OpenOffice Writer, co znacznie ułatwia i przyśpiesza proces aktualizacji strony WWW. Aktualizacja serwisu WWW może odbywać się w każdej chwili i z dowolnego miejsca na świecie ponieważ do panelu do zarządzania serwisem można dostać się poprzez przeglądarkę internetową, jeśli znamy odpowiedni adres, login oraz hasło. Strona 4 z 29

5 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne: System BasicCMS wymaga odpowiedniej konfiguracji serwera. Poniżej prezentujemy zestawienie parametrów, które muszą zostać spełnione w przypadku hostowania Systemu na Państwa serwerze: Procesor porównywalny z Intel Pentium III 500 Mhz 256 MB pamięci RAM Minimum 15 MB wolnej przestrzeni dyskowej System operacyjny: Linux, Windows, Solaris Serwer WWW: Apache 1.3 (aktywny moduł rewrite) Serwer baz danych: PostgreSQL lub MySQL PHP 4.1 Ponadto powinny zostać spełnione następujące warunki: Dostęp do pliku.htaccess Wyłączony tryb register_globals w pliku konfiguracyjnym php.ini 1.2 Zgodność generowanych stron System BasicCMS został tak wykonany aby wygenerowane strony spełniały warunki standardów XHTML 1.0 i CSS 2.0 ustanowionych przez konsorcjum W3C. 1.3 Przeglądarka Aby w pełni wykorzystać potencjał i możliwości systemu BasicCMS zalecamy używanie przeglądarek Mozilla/Firefox/Internet Explorer lub innej opartej na Mozilli z obsługą JavaScript. Strona 5 z 29

6 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie System BasicCMS wymaga oprócz odpowiedniej konfiguracji serwera przeprowadzenia również odpowiedniej konfiguracji samego Systemu. Plik cms_configuration.php odpowiedzialny za konfigurację Systemu znajduje się w katalogu głównym strony. Instalacja Systemu BasicCMS na wybranym i odpowiednio skonfigurowanym przebiega w oparciu o prosty instalator, który prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie najważniejsze etapy instalacji Systemu. Podczas procesu instalacji zostają ustawione najważniejsze, niezbędne do prawidłowej pracy systemu zmienne, ścieżki i adresy systemowe, skonfigurowana baza danych oraz stworzone konta administracyjne i użytkownika końcowego. 2.2 Tabela elementów konfigurowalnych pliku cms_configuration.php Nazwa parametru Opis Wartości $_CMS['db']['user'] Użytkownik bazy danych np. kowalski $_CMS['db']['pass'] Hasło użytkownika bazy danych np. Zx23Tr19WRvcz5432 $_CMS['db']['dbname'] Nazwa bazy danych np. basic_cms $_CMS['db']['host'] Adres bazy danych np. localhost $_CMS['db']['driver'] Sterownik bazy danych np. postgresql lub mysql $_CMS['path']['absolute'] $_CMS['path']['url'] Tzw. ścieżka absolutna dostępu do Systemu BasicCMS na serwerze Tzw. ścieżka względna dostępu do Systemu BasicCMS na serwerze np. /home/users/cms/public_html/basic_c ms/ np. Strona 6 z 29

7 3. Logowanie do panelu administracyjnego 3.1 Wprowadzenie Po poprawnym skonfigurowaniu Systemu oraz utworzeniu użytkownika z prawami administracyjnymi należy w przeglądarce wpisać adres Jeżeli wszystko zostało poprawnie wykonane ukaże się poniżej zamieszony ekran z formularzem logowania do panelu administracyjnego: Aby zalogować się do Systemu należy podać login (adres ) oraz hasło i prawidłowo przepisać wyświetlony kod zabezpieczający (tzw. token). Hasło* powinno zawierać małe i duże litery, znaki specjalne i cyfry oraz odpowiednią długość (przynajmniej 10 znaków). * - Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła nie rzadziej niż co 30 dni. Strona 7 z 29

8 4. Panel administracyjny 4.1 Wprowadzenie Po zalogowaniu użytkownik może korzystać z dostępnych modułów administracyjnych. Kliknięcie na jedną z ikon widocznych poniżej powoduje przejście do wybranego modułu. Na stronie głównej panelu użytkownik widzi również raport, w którym otrzymuje informacje na temat artykułów aktualnie znajdujących się w edycji. Informacje te mogą być również wyświetlane w postaci przewijanego paska z newsami na dole strony 4.2 Opis standardowych elementów modułów Każdy moduł Systemu BasicCMS zbudowany jest w podobny sposób i składa się ze stałych elementów: Menu górne stałe menu dla wszystkich modułów jak i całego Systemu BasicCMS. Umożliwia w każdej chwili i z każdego modułu dostęp do pozostałych modułów oraz do operacji możliwych do wykonania w danym module (np. kopiowanie elementu, dodawanie, usuwanie itp.). Panel górny zawierający informację o miejscu w którym się znajdujemy, w tym przypadku jest to moduł umożliwiający zarządzanie treścią strony (mod_modules) i pokazuje ścieżkę nawigacji i operacji w module oraz wskazuje wersję językową Systemu BasicCMS. Panel dolny zawierający standardowe akcje dla modułu umożliwiające masowe usuwanie, blokowanie czy odblokowywanie elementów modułu. Panel dolny (stronicowanie) zawierający przyciski usprawniające poruszanie się po liście elementów modułu który zawiera więcej wpisów niż moduł może wyświetlić na jednej stronie. Strona 8 z 29

9 Zaznaczanie seryjne umożliwia zaznaczenie i późniejsze wykonanie akcji na większej ilości elementów listowanych w panelu modułu. Możliwe jest zaznaczanie kolejno elementów listowanych w panelu poprzez zaznaczanie kolejnych wpisów oraz zaznaczanie wszystkich elementów wyświetlonych na stronie poprzez kliknięcie pola obok nagłówka tabeli tak jak na rysunku. Zmiana kolejności - pozwala na kontrolowanie kolejności wyświetlania elementów po stronie klienta. Po wpisaniu odpowiedniej liczby w polu element zostanie przeniesiony na wpisane miejsce. Edycja wpisu - po kliknięciu na nazwę elementu znajdującego się na liście elementów modułu wyświetlony zostanie formularz edycji. Usunięcie wpisu usunięcie wpisu jest możliwe za pomocą ikonki kosza dostępnej dla każdego elementu w module lub przy pomocy ikony kosza z dolnego panelu (po zaznaczeniu). Blokowanie/odblokowanie wpisu element w module można zablokować klikając w odpowiednią ikonkę w kolumnie Blokada lub korzystając z dolnego panelu (po zaznaczeniu). Kliknięcie w ikonkę zablokuje odblokowany element, natomiast kliknięcie w ikonkę odblokuje zablokowany element. Strona 9 z 29

10 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach L.p. Opis ikony 1 Dodawanie elementu w zależności od modułu, w którym się znajdujemy 2 Edycja elementu odbywa się poprzez kliknięcie na jego nazwę na liście elementów w panelu modułu 3 Wyszukiwanie rekordów w module 4 Wyświetlenie strony głównej serwisu 5 Przejście do głównej strony panelu administracyjnego 6 Usuwanie elementu z listy (np. Dodawanie elementów zaprzyjaźnionych w module CONTENT) 7 Dodawanie elementu do listy (np. Usuwanie elementów zaprzyjaźnionych w module CONTENT) 8 Przejście do podrzędnego wierzchołka 9 Przejście do nadrzędnego wierzchołka 10 Przyporządkowanie elementu menu do stopki strony 11 Przyporządkowanie elementu menu do menu poziomego 12 Przyporządkowanie elementu menu do menu pionowego 13 Element odblokowany 14 Element zablokowany 15 Element niewidoczny 16 Wycina element 17 Wycięcie elementu nieaktywne 18 Wkleja element 19 Usuwa element z listy wraz z elementami podrzędnymi 20 Otwiera okienko umożliwiające wybór daty 21 (Anuluj) Anuluj akcję (w przypadku modułu CONTENT powoduje również usuniecie blokady edycji elementu dla innych użytkowników) Strona 10 z 29

11 5. Moduły systemu BasicCMS 5.1 Moduł PAGE Moduł PAGE umożliwia zarządzanie wszystkimi elementami wyświetlanymi po stronie klienckiej. Dzięki temu modułowi istnieje możliwość nie tylko rejestrowania miejsc dla modułów i sposobu ich wyświetlania, ale również ich blokowanie ustawianie kolejności wyświetlania na stronie oraz przemieszczania między miejscami zdefiniowanymi w szablonie strony (patrz 7. Tworzenie i budowa szablonów) Rejestrowanie modułów na stronie w obrębie szablonu Aby zarejestrować moduł na stronie należy kliknąć na zielony krzyżyk (patrz. 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach) umieszczony w górnym pasku narzędzi, zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego modułu. Jego wypełnienie spowoduje zarejestrowanie modułu w szablonie. Uwaga!! Moduł BANNER wymaga zarejestrowanie miejsca, w którym będą wyświetlane, za pomocą modułu PAGE. Po zarejestrowaniu miejsca możliwe będzie zgłoszenie elementu typu BANNER z poziomu panelu modułu BANNER (patrz. 5.6 Moduł BANNER) Do poprawnego zarejestrowania modułu wymagane są pola: Nagłówek modułu, Typ modułu oraz Pozycja definiująca gdzie na stronie (w obrębie zdefiniowanych miejsc szablonu patrz 7. Tworzenie i budowa szablonów) będzie znajdował się moduł. Zaznaczenie pola pokazuj tekstowy nagłówek modułu spowoduje, że podana przez użytkownika nazwa modułu będzie widoczna na stronie jako nagłówek. Możliwe jest również nie wyświetlanie nagłówka tekstowego i dodanie nagłówka graficznego modułu poprzez wybranie pliku graficznego z listy wyboru pod polem Pokazuj tekstowy tytuł modułu. Strona 11 z 29

12 UWAGA!!! wprowadzając nazwę stylu CSS zmieni się sposób wyświetlania modułu na stronie zgodnie ze sposobem formatowania określonym w podanym stylu. W momencie wybrania z listy dostępnych modułów modułu Box z sekcją wyświetlone zostaną dodatkowe parametry umożliwiające konfigurację tego modułu. Moduł ten można konfigurować pod kątem wyświetlanych elementów (Sekcja), ilości elementów wyświetlonych z wybranej sekcji, sposobu sortowania czy też ilości znaków wprowadzających artykułu, które mają zostać wyświetlone Po zatwierdzeniu zmian poprzez kliknięcie przycisku Wyślij wprowadzony moduł zostanie wyświetlony na liście modułów zarejestrowanych na stronie. Strona 12 z 29

13 5.2 Moduł MENU Moduł MENU umożliwia w bardzo łatwy sposób tworzenie drzewiastej struktury serwisu internetowego połączonej odnośnikami (linkami). Dzięki temu modułowi można kontrolować sposób wyświetlania wszystkich elementów zdefiniowanych w module PAGE (poprzez wybranie szablonu z listy) oraz sposobu wyświetlania treści. Strona 13 z 29

14 5.2.1 Nawigacja Poruszanie się po strukturze drzewiastej modułu odbywa się w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Aby wejść do wybranego menu w celu dodania (patrz Dodawanie nowego elementu menu) elementu menu wewnątrz wybranego elementu (menu zagnieżdżone) należy kliknąć na ikonę natomiast, aby z danego wierzchołka wyjść do menu nadrzędnego należy kliknąć przycisk Aktualną pozycję określa ścieżka w panelu górnym (patrz 4.2 Opis standardowych elementów modułów) Dodawanie nowego elementu menu Aby dodać nowy element menu należy kliknąć ikonę zielony krzyżyk (patrz. 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach) umieszczony w górnym pasku narzędzi, zostanie wyświetlony formularz wyboru modułu jaki ma zostać podpięty do menu. Wybranie odpowiedniego typu spowoduje przeniesienie do formularza dodawania danego typu menu. Dla każdego typu menu w zakładce Ogólne podaje się nazwę modułu, w zakładce Style menu użytkownik ma możliwość zdecydowania o stylu wyświetlania menu, wstawieniu grafik, ikon menu, przypisania styli css itp., zakładka Seo optymalizacja pozwala przypisać tytuł, słowa kluczowe i opis dla strony, która będzie wyświetlana po wybraniu tego menu natomiast zakładka Zaawansowane pozwala wybrać inny szablon graficznych dla strony przypisanej do tego menu czy też przypisać do menu link do innej strony oraz ustawić dziedziczenie dla menu poziomego, czy zaznaczenie danego menu przy starcie strony. W przypadku wybrania modułu Aktualności formularz podstawowy dodawania menu zostanie rozwinięty o kilka dodatkowych opcji takich jak Sekcja, po której wybraniu elementy z niej zostaną wyświetlane w menu po stronie klienckiej, sposób sortowania elementów sekcji, widok określający sposób wyświetlania elementów sekcji, ilość elementów wyświetlanych na stronie oraz ilość kolumn, w których wyniki zostaną wyświetlone. Strona 14 z 29

15 W przypadku braku na liście odpowiedniej sekcji (nie została wcześniej stworzona) użytkownik ma możliwość wpisania nazwy nowej sekcji bezpośrednio w tym module, bez potrzeby przechodzenia do modułu Sekcje (patrz 5.3. Moduł Sekcje). Nowa sekcja zostanie utworzona wraz z nowym menu. Jego zaakceptowanie spowoduje dodanie elementu menu w wierzchołku w którym się aktualnie znajdowaliśmy Konfiguracja elementów menu W procesie dodawania administrator ma możliwość wpływania na sposób wyświetlania danego elementu dzięki takim elementom jak Obrazek menu, który daje możliwość wyświetlania graficznego przycisku w stanach zaznaczony i odznaczony. Natomiast parametr Ikona menu umożliwia dodanie ikony wskazującej (tzw. bullet), która pokaże się w momencie jej wybrania z listy lub ustawienia dla danego elementu menu specyficznego sposobu wyświetlania za pomocą określenia dla niego osobnego stylu CSS. Strona 15 z 29

16 5.2.4 Wycinanie i wklejanie elementów menu System BasicCMS został tak zbudowany aby tworzenie jak również zarządzanie stroną było jak najprostsze. Taka właśnie logika spowodowała dodanie funkcjonalności pozwalającej na proste wycinanie i wklejanie elementów menu. Aby wyciąć element menu należy kliknąć przycisk nożyczki na liście elementów menu w obok interesującego nas wpisu. Po wciśnięciu przycisku nad listą wyświetli się schowek podręczny zawierający listę wyciętych elementów. Po wejściu w interesujący wierzchołek (patrz Nawigacja) można wkleić wycięty element poprzez kliknięcie przycisku. Wykorzystując tą funkcjonalność istnieje możliwość układania struktury menu metodą kopiuj/wklej znaną z popularnego systemu operacyjnego Microsoft Windows Zmiana typu elementów menu W systemie BasicCMS występują 3 typy menu, są to menu poziome, menu pionowe oraz stopka różniące się miejscem wyświetlania oraz wpływem na nawigację po stronie klienta. Menu poziome wyświetlane jest zazwyczaj w górnej części szablonu* graficznego, a elementy menu wyświetlane są w poziomie jeden obok drugiego bez zagnieżdżania. Kliknięcie na wybrany element menu w zależności od zaznaczonej opcji (dziedziczenia) spowoduje zniknięcie elementu wybranego, wyświetlenie elementów zagnieżdżonych menu poziomego oraz wyświetlenie zagnieżdżonych elementów menu pionowego lub pozostawienie elementu zaznaczonego (bez Strona 16 z 29

17 wyświetlania elementów zagnieżdżonych menu poziomego) wraz z wyświetleniem elementów menu pionowego zawartego wewnątrz wybranego elementu. W przypadku gdy wewnątrz wybranego poziomego elementu menu nie znajdą się żadne elementy zagnieżdżone menu pionowego wyświetlone zostaną elementy menu pionowego ze strony głównej. Menu pionowe wyświetlane jest zazwyczaj w lewej części szablonu graficznego, a elementy menu wyświetlane są w pionie, kliknięcie na jeden z elementów menu powoduje wyświetlenie elementów zagnieżdżonych. Kliknięcie na menu pionowe nie ma wpływu na sposób wyświetlania elementów menu poziomego. Stopka wyświetlane jest zazwyczaj w dolnej części szablonu, zawiera standardowe linki do stron znajdujących się w jednym z wyżej wymienionych typów menu. Kliknięcie na element stopki nie ma wpływu na sposób wyświetlania menu poziomego i pionowego. * - Patrz 7. Tworzenie i budowa szablonów O tym jakiego typu jest dany element menu informują nas odpowiednio ikony (menu pionowe), (menu poziome) oraz (stopka), a zmiana z jednego typu na następny odbywa się poprzez pojedyncze kliknięcie Atrybut Ghost menu W celu zapewnienia najlepszej spójności struktury stron tworzonych przy pomocy BasicCMS wprowadzony został dodatkowy atrybut rozszerzający funkcjonalność publikacji elementów menu, a jest nim Ghost menu. Stan ten łączy dwie funkcjonalności blokowania i odblokowywania, dzięki czemu element struktury menu otrzymuje parametr pozwalający mu być jednocześnie niewidocznym (niewyświetlany w żadnym z modułów wyświetlających menu) jednak w przeciwieństwie do atrybutu blokady jest dostępny w systemie dla użytkownika poruszającego się po stronie klienckiej systemu. 5.3 Moduł SECTIONS Moduł SECTIONS jest jednym z najprostszych w obsłudze modułów, bez którego jednak nie możliwe byłoby tak funkcjonalne działanie systemu. Dzięki temu modułowi mamy możliwość tworzenia swego rodzaju kontenerów, czy też rozdziałów na treści. Strona 17 z 29

18 5.3.1 Dodawanie nowej sekcji Aby dodać nową sekcję należy kliknąć ikonę zielony krzyżyk (patrz. 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach) umieszczony w górnym pasku narzędzi i wypełnić formularz. Pierwszym i jedynym wymaganym polem jest Nazwa sekcji. Nazwa ta będzie później wykorzystywana do agregowania nowych oraz istniejących artykułów w module CONTENT. Pole Opis sekcji może pozostać puste, jego wypełnienie spowoduje wyświetlenie podanego opisu po wyborze odpowiedniego elementu z menu (patrz Dodawanie nowego elementu menu) wyświetlającego zawartość danej sekcji, o ile w atrybutach tego menu pole Pokaż opis sekcji zostało zaznaczone. Wyświetlanie opisu sekcji można dowolnie sformatować przy pomocy rozbudowanego edytora WYSIWYG (What You See Is What You Get dostajesz to co widzisz). Strona 18 z 29

19 5.4 Moduł CONTENT Moduł CONTENT to serce całego systemu BasicCMS, dzięki niemu istnieje możliwość wprowadzania treści do stron generowanych przez inne moduły systemu. Posiada on bardzo dużo zaawansowanych opcji takich jak rozbudowany edytor WYSIWYG (What You See Is What You Get dostajesz to co widzisz) pozwalający w bardzo łatwy sposób formatować tekst tak jak w popularnych edytorach tekstu typu Microsoft Word oraz na wprowadzanie nawet bardzo zaawansowanych elementów stron WWW takich jak tabele i obrazy, nie wymagając od użytkownika znajomości programowania stron przy użyciu języka HTML/XHTML 1.0 czy kaskadowych arkuszy styli CSS Dodawanie nowego artykułu Aby dodać nowy artykuł należy kliknąć ikonę zielony krzyżyk (patrz. 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach) umieszczony w górnym pasku narzędzi i wypełnić formularz składający się z kilku kluczowych elementów takich jak skrót, pełny tekst, data emisji, koniec emisji oraz sekcja do której zostanie dany artykuł przypisany. Strona 19 z 29

20 Strona 20 z 29

21 Następnym krokiem po dodaniu artykułu jest jego zaakceptowanie przez użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa przed zaakceptowaniem artykułu nie będzie możliwe jego opublikowanie (brak ikony w kolumnie blokady). Akceptację artykułu przeprowadza się przez zaznaczenie pola akceptacji artykułu. Należy pamiętać, że po zaakceptowaniu artykułu zostaną zapisane dane zalogowanego użytkownika jako osoby moderującej ten artykuł Nadawanie artykułom atrybutu wydarzenia Funkcjonalność nadawania artykułom atrybutu wydarzenia dostępna jest tylko w przypadku zainstalowanego modułu CALENDAR. Po zainstalowaniu modułu w formularzu dodawania/edycji artykułu pojawi się dodatkowa opcja Dzień rozpoczęcia wydarzenia oraz Dzień zakończenia wydarzenia Artykuły zaprzyjaźnione Friendly articles Artykuły zaprzyjaźnione to moduł będący składową modułu CONTENT pozwalający na wyświetlanie podczas przeglądania pełnej treści artykułu, artykułów powiązanych tematycznie lub artykułów, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę czytelnika. Strona 21 z 29

22 Podczas edycji lub dodawania artykułu należy kliknąć ikonę w rubryce Dodaj artykuły zaprzyjaźnione, co spowoduje wyświetlenie okna wraz z listą artykułów znajdujących się w bazie danych. Kliknięcie na ikonę spowoduje dodanie artykułu do listy artykułów zaprzyjaźnionych dla edytowanego lub dodawanego artykułu. Kliknięcie na ikonę spowoduje usunięcie artykułu z listy artykułów zaprzyjaźnionych Artykuły dostępne po zalogowaniu System BasicCMS umożliwia również pisanie artykułów dostępnych tylko dla użytkowników zarejestrowanych w systemie. Dzięki temu istnieje możliwość tworzenia strony z częścią publiczną i prywatną. Funkcjonalność tą można wykorzystać do udostępniania elementów takich jak np. cenniki dla odbiorców hurtowych, informacje marketingowe dla pracowników firmy czy specyfikacje produktów, które chcemy udostępnić jedynie naszym klientom. Aby nadać artykułowi atrybut prywatny należy podczas dodawania lub edycji artykułu zaznaczyć pole Strona 22 z 29

23 Ustaw artykuł jako dostępny tylko po zalogowaniu. Po zapisaniu zmian artykuł z tym atrybutem oznaczony będzie ikoną Artykuły sponsorowane System BasicCMS umożliwia ustawienie artykułów sponsorowanych, które będą na stronie wyświetlane zawsze nad pozostałymi artykułami w serwisie i uwidocznione specjalną, ramką. Aby nadać artykułowi atrybut prywatny należy podczas dodawania lub edycji artykułu zaznaczyć pole Ustaw artykuł jako dostępny tylko po zalogowaniu. Po zapisaniu zmian artykuł będzie oznaczony ikoną 5.5 COMPANY Moduł COMPANY służy do przechowywania danych firm i jest powiązany z modułem BANNER. Dzięki niemu możliwe jest tworzenie banerowych kampanii reklamowych przypisanych do konkretnej firmy z którą nawiązano współpracę, co umożliwia sprawdzanie jej opłacalności, efektywności i skuteczności. 5.6 Moduł BANNER Moduł BANNER służy do wyświetlania banerów w serwisie. Za jego pomocą można kontrolować zarówno liczbę kliknięć jak i wyświetleń banera. Posiada możliwość określenia przedziału czasu, sposobu wyświetlania (losowy, dziedziczony, solo). Możliwe jest przypisanie do banerów konkretnej firmy co ułatwia pobieranie należności za wyświetlanie. Strona 23 z 29

24 5.6.1 Wybór banera By dodać plik (graficzny lub animację gif lub flash) jako baner na stronę wystarczy z listy wybrać odpowiedni plik (pliki muszą znajdować się w katalogu /Media/Banners) lub ręcznie wpisać adres pliku banera. Tu można podać adres do pliku znajdującego się na dysku, lub może to być adres internetowy do banera znajdującego się w innym serwisie internetowym. Dodatkowo dzięki opcji podania kodu banera (reklamy), istnieje możliwość wstawienia na stronę banera w postaci kodu HTML np. z innego serwisu partnerskiego. Opcja ta daje również większe możliwości co do sposobu wyświetlania banerów, np. w okienkach typu pop-up Wstawianie banera w wybrane miejsce w serwisie. Administrator systemu może zarządzać ustawieniami banera w serwisie takimi jak miejsce banera na stronie, docelowe okno, w którym otworzy się strona po kliknięciu na baner, wierzchołek menu, w którym dany baner ma być wyświetlany oraz typ dziedziczenia banera. Wybór miejsca banerowego w module jest możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu modułu banerowego w module PAGE (patrz Rejestrowanie modułów na stronie w obrębie szablonu) i przypisania mu miejsca w szablonie strony (patrz 7. Tworzenie i budowa szablonu). Przypisanie kilku różnym banerom tego samego miejsca spowoduje wyświetlanie ich jeden pod drugim co ułatwia dodawanie dużej ilości banerów w tej samej części serwisu. Wybór okna docelowego, w którym otworzy się strona po kliknięciu na baner pozwala zadecydować, czy strona ma się otworzyć w nowym oknie przeglądarki czy zastąpić treść naszego serwisu. Wybór wierzchołka menu pozwala zadecydować administratorowi systemu w którym menu baner ma się wyświetlać (_root strona główna, lub wybrany z listy element menu). Wybór typu dziedziczenia pozwala określić czy baner ma być wyświetlany w wybranym wcześniej wierzchołku menu i elementach podrzędnych (zagnieżdżonych) typ dziedziczony, czy tylko w wybranym wierzchołku typ solo. Strona 24 z 29

25 5.6.3 Ustawianie limitów Ustawianie limitów to jeden ze sposobów zarządzania wyświetlaniem banerów ukierunkowanego na kampanie reklamowe. Baner będzie się wyświetlał tak długo, aż któryś z limitów się nie wyczerpie (nie zostanie wykorzystany) lub będzie zawsze wyświetlany jeżeli limity są ustawione na 0 i nie ma ograniczeń czasowych. Są to funkcje niezwykle przydatne przy przeprowadzaniu kampanii reklamowych i za ich pomocą można sprawnie i szybko przeprowadzić dwa najpopularniejsze rodzaje kampanii wyświetlanie banera reklamodawcy przez określoną ilość kliknięć (wejść), lub przez określoną ilość wyświetleń banera na naszej stronie. Oba typy kampanii dodatkowo mogą być ograniczone limitem czasowym wyświetlania danego banera i mogą być prowadzone według podziału na firmy (patrz 5.5 Moduł COMPANY) Ustawianie kwoty Kolejnym ze sposobów zarządzania wyświetlaniem banerów ukierunkowanego na kampanie reklamowe jest ustalanie i pobieranie kwoty za kliknięcie, która łatwy sposób pozwala kontrolować efektywność i generowane zyski z wejść na stronę reklamodawcy poprzez kliknięcie na dany baner. Strona 25 z 29

26 5.6.5 Wstawianie dat Ostatnim ze sposobów zarządzania wyświetlaniem banerów ukierunkowanego na kampanie reklamowe jest ustalanie czasu i daty wyświetlania daje możliwość rozszerzenia prowadzonych w serwisie kampanii reklamowych o kolejną funkcjonalność pozwalającą a także jest kolejnym sposobem prostej zmiany wyglądu serwisu poprzez wyświetlanie banerów w ściśle określonym czasie/dniu. 5.7 Moduł MASSMAIL Moduł MASSMAIL pozwala użytkownikowi na wysyłanie wiadomości do wszystkich subskrybentów, którzy na stronie podali swój adres i wyrazili chęć otrzymywania newslettera z wiadomościami od administratorów strony, na temat nowości, zmian na stronie itp. Newsletter o podanym przez użytkownika nagłówku (tytule) i treści jest w takiej samej formie wysyłany do każdego z zarejestrowanych w specjalnie do tego przeznaczonym po stronie klienckiej serwisu module, co czyni rozsyłanie wiadomości do wielu użytkowników łatwym i szybkim. Po wysłaniu newslettera użytkownik dostaje informacje o ilości wysłanych wiadomości, ilości dostarczonych i ewentualnych błędach w wysyłaniu. Strona 26 z 29

27 6. Struktura systemu BasicCMS Struktura katalogów /katalog główny (root) /administrator (część administracyjna serwisu) /include /modules (katalog z modułami administracyjnymi) /template (szablon panelu administracyjnego) część kliencka /include (biblioteki sterujące pracą systemu) /language (pliki z wersjami językowymi) /libs (biblioteki wspomagające działanie systemu np. kalendarz) /media (katalog do wymiany plików) /modules (moduły) /pages (wygenerowane pliki stron) /rss (pliki kanałów RSS) /templates (szablony) struktura katalogu templates /templates /nazwa_szablonu /css (style CSS) /images (pliki graficzne dotyczące szablonu) struktura katalogu modules /modules /mod_nazwa_modułu mod_nazwa_modułu.php (główny skrypt modułu) mod_nazwa_modułu.html.php (funkcje wspomagające wyświetlanie) mod_nazwa_modułu.ext.php (plik wspomagający wyświetlanie okienek pop-up) Nazewnictwo W systemie BasicCMS przyjęte jest odpowiednie nazewnictwo dla plików szablonu: template_nazwa_szablonu.php Strona 27 z 29

28 7. Tworzenie i budowa szablonów Wraz z systemem dostarczane są odpowiednio przygotowane szablony stron, które pozwalają na wyświetlanie zawartości serwisu zgodnie z wcześniej przygotowanym i zaakceptowanym projektem graficznym. Szablon strony jest dokumentem zapisanym w formacie pliku PHP, którego kod zawiera elementy skryptowego języka PHP oraz znaczniki języka HTML odpowiadające za wygląd strony. W odpowiednie miejsca w kodzie strony należy wstawić fragment kodu rezerwujący tzw. miejsce na moduły oraz odpowiadający za wyświetlanie zawartości modułów, które zostaną do tego miejsca przypisane w module PAGE (patrz. 5.1 Moduł Page). Fragment kodu odpowiedzialny za rezerwację miejsc na moduły wygląda następująco: <?=GetPageModules( nazwa )?> gdzie nazwa jest nazwą miejsca na moduły. Miejsca na moduły mogą być wstawiane w kod strony w dowolnych miejscach np. w elementy tabeli, elementy <DIV> lub <SPAN> i inne, jednak wstawiając w kod strony element z modułem należy zwrócić uwagę, że w zależności od typu i wyniku działania modułu zarejestrowanego na tej pozycji układ i wygląd strony mogą się znacznie zmienić. Wstawianie styli CSS W systemie BasicCMS za sposób wyświetlania elementów odpowiadają kaskadowe arkusze stylów CSS. Odpowiednio przygotowany do szablonu strony arkusz znajduje się w katalogu /root/templates/nazwa_szablonu/css/style.css By dołączyć do kodu strony plik z arkuszem styli w sekcji <HEAD> kodu strony musi znaleźć się następujący kod: <link type="text/css" rel=stylesheet href="<?=$_cms['path']['url']?>templates/ <?=$_CMS['cms']['template']?>/css/style.css"> Strona 28 z 29

29 Wstawianie grafiki Podobnie jak arkusze styli CSS do kodu strony można wstawiać obrazki lokalnego dysku, wtedy przeważnie znajdują się one w katalogu /root/templates/nazwa_szablonu/images lub innym, wtedy ścieżka dostępu się zmieni. Przy wstawianiu do kodu strony obrazków ze standardowego katalogu /root/templates/nazwa_szablonu/images w kodzie strony powinien znaleźć się następujący kod: <img src="<?=$_cms['path']['url']?>templates/<?=$_cms['cms']['template']?> /images/nazwa_pliku.jpg" border=0> Tak jak i w przypadku modułów obrazki mogą być wstawiane w kod HTML w dowolnych miejscach np. w elementy tabeli, elementy <DIV> lub <SPAN> i inne. Strona 29 z 29

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIURA PRASOWEGO

SYSTEM BIURA PRASOWEGO SYSTEM BIURA PRASOWEGO Instrukcja obsługi systemu biura prasowego Uwzględnia zagadnienia związane z obsługą systemów prasowych dla agencji PR i grup kapitałowych. Aktualizacja: wrzesień 2011 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo