BasicCMS Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BasicCMS Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29

2 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2 Tabela elementów konfigurowalnych pliku cms_configuration.php 3. Logowanie do panelu administracyjnego 3.1 Wprowadzenie 4. Panel administracyjny 4.1 Wprowadzenie 4.2 Opis standardowych elementów modułów 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach 5. Moduły systemu BasicCMS 5.1 Moduł PAGE Rejestrowanie modułów na stronie w obrębie szablonu 5.2 Moduł MENU Nawigacja Dodawanie nowego elementu menu Konfiguracja elementów menu Wycinanie i wklejanie elementów Zmiana typu elementu Atrybut Ghost menu 5.3 Moduł SECTIONS Dodawanie nowej sekcji Strona 2 z 29

3 5.4 Moduł CONTENT Dodawanie nowego artykułu Nadawanie artykułom atrybutu wydarzenia Artykuły zaprzyjaźnione Friendly articles Artykuły dostępne po zalogowaniu Artykuły sponsorowane 5.5 Moduł COMPANY 5.6 Moduł BANNER Wybór banera Wstawianie banera w serwisie Ustawianie limitów Ustawianie kwoty Wstawianie dat 5.7 Moduł MASSMAIL 6. Struktura BasicCMS 7. Tworzenie i budowa szablonów Strona 3 z 29

4 Słowo wstępne CMS (Content Management System - System Zarządzania Treścią) to rozwiązanie, które umożliwia samodzielne redagowanie serwisu internetowego, wspomaganie procesów publikacji, selekcji dokumentów oraz komunikacji z innymi systemami informatycznymi firmy. Dzięki całkowitemu rozdzieleniu treści strony od wyglądu przebudowa części witryny lub jej całości i zmiana wyglądu są operacjami niezwykle tanimi i szybkimi. Wdrożenie systemu BasicCMS daje pełną kontrolę nad zawartością własnego serwisu WWW a także zmniejsza koszty prowadzenia strony WWW, do obsługi której nie potrzeba specjalistów znających języki programowania stron WWW, wystarczą osoby mające podstawową znajomość obsługi komputera. System BasicCMS pozwala samodzielnie formatować tekst, rozmiar czcionek, kolor, grubość, wstawiać obrazy, multimedia itp. tak jak popularne edytory tekstu typu Microsoft Word czy OpenOffice Writer, co znacznie ułatwia i przyśpiesza proces aktualizacji strony WWW. Aktualizacja serwisu WWW może odbywać się w każdej chwili i z dowolnego miejsca na świecie ponieważ do panelu do zarządzania serwisem można dostać się poprzez przeglądarkę internetową, jeśli znamy odpowiedni adres, login oraz hasło. Strona 4 z 29

5 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne: System BasicCMS wymaga odpowiedniej konfiguracji serwera. Poniżej prezentujemy zestawienie parametrów, które muszą zostać spełnione w przypadku hostowania Systemu na Państwa serwerze: Procesor porównywalny z Intel Pentium III 500 Mhz 256 MB pamięci RAM Minimum 15 MB wolnej przestrzeni dyskowej System operacyjny: Linux, Windows, Solaris Serwer WWW: Apache 1.3 (aktywny moduł rewrite) Serwer baz danych: PostgreSQL lub MySQL PHP 4.1 Ponadto powinny zostać spełnione następujące warunki: Dostęp do pliku.htaccess Wyłączony tryb register_globals w pliku konfiguracyjnym php.ini 1.2 Zgodność generowanych stron System BasicCMS został tak wykonany aby wygenerowane strony spełniały warunki standardów XHTML 1.0 i CSS 2.0 ustanowionych przez konsorcjum W3C. 1.3 Przeglądarka Aby w pełni wykorzystać potencjał i możliwości systemu BasicCMS zalecamy używanie przeglądarek Mozilla/Firefox/Internet Explorer lub innej opartej na Mozilli z obsługą JavaScript. Strona 5 z 29

6 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie System BasicCMS wymaga oprócz odpowiedniej konfiguracji serwera przeprowadzenia również odpowiedniej konfiguracji samego Systemu. Plik cms_configuration.php odpowiedzialny za konfigurację Systemu znajduje się w katalogu głównym strony. Instalacja Systemu BasicCMS na wybranym i odpowiednio skonfigurowanym przebiega w oparciu o prosty instalator, który prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie najważniejsze etapy instalacji Systemu. Podczas procesu instalacji zostają ustawione najważniejsze, niezbędne do prawidłowej pracy systemu zmienne, ścieżki i adresy systemowe, skonfigurowana baza danych oraz stworzone konta administracyjne i użytkownika końcowego. 2.2 Tabela elementów konfigurowalnych pliku cms_configuration.php Nazwa parametru Opis Wartości $_CMS['db']['user'] Użytkownik bazy danych np. kowalski $_CMS['db']['pass'] Hasło użytkownika bazy danych np. Zx23Tr19WRvcz5432 $_CMS['db']['dbname'] Nazwa bazy danych np. basic_cms $_CMS['db']['host'] Adres bazy danych np. localhost $_CMS['db']['driver'] Sterownik bazy danych np. postgresql lub mysql $_CMS['path']['absolute'] $_CMS['path']['url'] Tzw. ścieżka absolutna dostępu do Systemu BasicCMS na serwerze Tzw. ścieżka względna dostępu do Systemu BasicCMS na serwerze np. /home/users/cms/public_html/basic_c ms/ np. Strona 6 z 29

7 3. Logowanie do panelu administracyjnego 3.1 Wprowadzenie Po poprawnym skonfigurowaniu Systemu oraz utworzeniu użytkownika z prawami administracyjnymi należy w przeglądarce wpisać adres Jeżeli wszystko zostało poprawnie wykonane ukaże się poniżej zamieszony ekran z formularzem logowania do panelu administracyjnego: Aby zalogować się do Systemu należy podać login (adres ) oraz hasło i prawidłowo przepisać wyświetlony kod zabezpieczający (tzw. token). Hasło* powinno zawierać małe i duże litery, znaki specjalne i cyfry oraz odpowiednią długość (przynajmniej 10 znaków). * - Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła nie rzadziej niż co 30 dni. Strona 7 z 29

8 4. Panel administracyjny 4.1 Wprowadzenie Po zalogowaniu użytkownik może korzystać z dostępnych modułów administracyjnych. Kliknięcie na jedną z ikon widocznych poniżej powoduje przejście do wybranego modułu. Na stronie głównej panelu użytkownik widzi również raport, w którym otrzymuje informacje na temat artykułów aktualnie znajdujących się w edycji. Informacje te mogą być również wyświetlane w postaci przewijanego paska z newsami na dole strony 4.2 Opis standardowych elementów modułów Każdy moduł Systemu BasicCMS zbudowany jest w podobny sposób i składa się ze stałych elementów: Menu górne stałe menu dla wszystkich modułów jak i całego Systemu BasicCMS. Umożliwia w każdej chwili i z każdego modułu dostęp do pozostałych modułów oraz do operacji możliwych do wykonania w danym module (np. kopiowanie elementu, dodawanie, usuwanie itp.). Panel górny zawierający informację o miejscu w którym się znajdujemy, w tym przypadku jest to moduł umożliwiający zarządzanie treścią strony (mod_modules) i pokazuje ścieżkę nawigacji i operacji w module oraz wskazuje wersję językową Systemu BasicCMS. Panel dolny zawierający standardowe akcje dla modułu umożliwiające masowe usuwanie, blokowanie czy odblokowywanie elementów modułu. Panel dolny (stronicowanie) zawierający przyciski usprawniające poruszanie się po liście elementów modułu który zawiera więcej wpisów niż moduł może wyświetlić na jednej stronie. Strona 8 z 29

9 Zaznaczanie seryjne umożliwia zaznaczenie i późniejsze wykonanie akcji na większej ilości elementów listowanych w panelu modułu. Możliwe jest zaznaczanie kolejno elementów listowanych w panelu poprzez zaznaczanie kolejnych wpisów oraz zaznaczanie wszystkich elementów wyświetlonych na stronie poprzez kliknięcie pola obok nagłówka tabeli tak jak na rysunku. Zmiana kolejności - pozwala na kontrolowanie kolejności wyświetlania elementów po stronie klienta. Po wpisaniu odpowiedniej liczby w polu element zostanie przeniesiony na wpisane miejsce. Edycja wpisu - po kliknięciu na nazwę elementu znajdującego się na liście elementów modułu wyświetlony zostanie formularz edycji. Usunięcie wpisu usunięcie wpisu jest możliwe za pomocą ikonki kosza dostępnej dla każdego elementu w module lub przy pomocy ikony kosza z dolnego panelu (po zaznaczeniu). Blokowanie/odblokowanie wpisu element w module można zablokować klikając w odpowiednią ikonkę w kolumnie Blokada lub korzystając z dolnego panelu (po zaznaczeniu). Kliknięcie w ikonkę zablokuje odblokowany element, natomiast kliknięcie w ikonkę odblokuje zablokowany element. Strona 9 z 29

10 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach L.p. Opis ikony 1 Dodawanie elementu w zależności od modułu, w którym się znajdujemy 2 Edycja elementu odbywa się poprzez kliknięcie na jego nazwę na liście elementów w panelu modułu 3 Wyszukiwanie rekordów w module 4 Wyświetlenie strony głównej serwisu 5 Przejście do głównej strony panelu administracyjnego 6 Usuwanie elementu z listy (np. Dodawanie elementów zaprzyjaźnionych w module CONTENT) 7 Dodawanie elementu do listy (np. Usuwanie elementów zaprzyjaźnionych w module CONTENT) 8 Przejście do podrzędnego wierzchołka 9 Przejście do nadrzędnego wierzchołka 10 Przyporządkowanie elementu menu do stopki strony 11 Przyporządkowanie elementu menu do menu poziomego 12 Przyporządkowanie elementu menu do menu pionowego 13 Element odblokowany 14 Element zablokowany 15 Element niewidoczny 16 Wycina element 17 Wycięcie elementu nieaktywne 18 Wkleja element 19 Usuwa element z listy wraz z elementami podrzędnymi 20 Otwiera okienko umożliwiające wybór daty 21 (Anuluj) Anuluj akcję (w przypadku modułu CONTENT powoduje również usuniecie blokady edycji elementu dla innych użytkowników) Strona 10 z 29

11 5. Moduły systemu BasicCMS 5.1 Moduł PAGE Moduł PAGE umożliwia zarządzanie wszystkimi elementami wyświetlanymi po stronie klienckiej. Dzięki temu modułowi istnieje możliwość nie tylko rejestrowania miejsc dla modułów i sposobu ich wyświetlania, ale również ich blokowanie ustawianie kolejności wyświetlania na stronie oraz przemieszczania między miejscami zdefiniowanymi w szablonie strony (patrz 7. Tworzenie i budowa szablonów) Rejestrowanie modułów na stronie w obrębie szablonu Aby zarejestrować moduł na stronie należy kliknąć na zielony krzyżyk (patrz. 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach) umieszczony w górnym pasku narzędzi, zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego modułu. Jego wypełnienie spowoduje zarejestrowanie modułu w szablonie. Uwaga!! Moduł BANNER wymaga zarejestrowanie miejsca, w którym będą wyświetlane, za pomocą modułu PAGE. Po zarejestrowaniu miejsca możliwe będzie zgłoszenie elementu typu BANNER z poziomu panelu modułu BANNER (patrz. 5.6 Moduł BANNER) Do poprawnego zarejestrowania modułu wymagane są pola: Nagłówek modułu, Typ modułu oraz Pozycja definiująca gdzie na stronie (w obrębie zdefiniowanych miejsc szablonu patrz 7. Tworzenie i budowa szablonów) będzie znajdował się moduł. Zaznaczenie pola pokazuj tekstowy nagłówek modułu spowoduje, że podana przez użytkownika nazwa modułu będzie widoczna na stronie jako nagłówek. Możliwe jest również nie wyświetlanie nagłówka tekstowego i dodanie nagłówka graficznego modułu poprzez wybranie pliku graficznego z listy wyboru pod polem Pokazuj tekstowy tytuł modułu. Strona 11 z 29

12 UWAGA!!! wprowadzając nazwę stylu CSS zmieni się sposób wyświetlania modułu na stronie zgodnie ze sposobem formatowania określonym w podanym stylu. W momencie wybrania z listy dostępnych modułów modułu Box z sekcją wyświetlone zostaną dodatkowe parametry umożliwiające konfigurację tego modułu. Moduł ten można konfigurować pod kątem wyświetlanych elementów (Sekcja), ilości elementów wyświetlonych z wybranej sekcji, sposobu sortowania czy też ilości znaków wprowadzających artykułu, które mają zostać wyświetlone Po zatwierdzeniu zmian poprzez kliknięcie przycisku Wyślij wprowadzony moduł zostanie wyświetlony na liście modułów zarejestrowanych na stronie. Strona 12 z 29

13 5.2 Moduł MENU Moduł MENU umożliwia w bardzo łatwy sposób tworzenie drzewiastej struktury serwisu internetowego połączonej odnośnikami (linkami). Dzięki temu modułowi można kontrolować sposób wyświetlania wszystkich elementów zdefiniowanych w module PAGE (poprzez wybranie szablonu z listy) oraz sposobu wyświetlania treści. Strona 13 z 29

14 5.2.1 Nawigacja Poruszanie się po strukturze drzewiastej modułu odbywa się w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Aby wejść do wybranego menu w celu dodania (patrz Dodawanie nowego elementu menu) elementu menu wewnątrz wybranego elementu (menu zagnieżdżone) należy kliknąć na ikonę natomiast, aby z danego wierzchołka wyjść do menu nadrzędnego należy kliknąć przycisk Aktualną pozycję określa ścieżka w panelu górnym (patrz 4.2 Opis standardowych elementów modułów) Dodawanie nowego elementu menu Aby dodać nowy element menu należy kliknąć ikonę zielony krzyżyk (patrz. 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach) umieszczony w górnym pasku narzędzi, zostanie wyświetlony formularz wyboru modułu jaki ma zostać podpięty do menu. Wybranie odpowiedniego typu spowoduje przeniesienie do formularza dodawania danego typu menu. Dla każdego typu menu w zakładce Ogólne podaje się nazwę modułu, w zakładce Style menu użytkownik ma możliwość zdecydowania o stylu wyświetlania menu, wstawieniu grafik, ikon menu, przypisania styli css itp., zakładka Seo optymalizacja pozwala przypisać tytuł, słowa kluczowe i opis dla strony, która będzie wyświetlana po wybraniu tego menu natomiast zakładka Zaawansowane pozwala wybrać inny szablon graficznych dla strony przypisanej do tego menu czy też przypisać do menu link do innej strony oraz ustawić dziedziczenie dla menu poziomego, czy zaznaczenie danego menu przy starcie strony. W przypadku wybrania modułu Aktualności formularz podstawowy dodawania menu zostanie rozwinięty o kilka dodatkowych opcji takich jak Sekcja, po której wybraniu elementy z niej zostaną wyświetlane w menu po stronie klienckiej, sposób sortowania elementów sekcji, widok określający sposób wyświetlania elementów sekcji, ilość elementów wyświetlanych na stronie oraz ilość kolumn, w których wyniki zostaną wyświetlone. Strona 14 z 29

15 W przypadku braku na liście odpowiedniej sekcji (nie została wcześniej stworzona) użytkownik ma możliwość wpisania nazwy nowej sekcji bezpośrednio w tym module, bez potrzeby przechodzenia do modułu Sekcje (patrz 5.3. Moduł Sekcje). Nowa sekcja zostanie utworzona wraz z nowym menu. Jego zaakceptowanie spowoduje dodanie elementu menu w wierzchołku w którym się aktualnie znajdowaliśmy Konfiguracja elementów menu W procesie dodawania administrator ma możliwość wpływania na sposób wyświetlania danego elementu dzięki takim elementom jak Obrazek menu, który daje możliwość wyświetlania graficznego przycisku w stanach zaznaczony i odznaczony. Natomiast parametr Ikona menu umożliwia dodanie ikony wskazującej (tzw. bullet), która pokaże się w momencie jej wybrania z listy lub ustawienia dla danego elementu menu specyficznego sposobu wyświetlania za pomocą określenia dla niego osobnego stylu CSS. Strona 15 z 29

16 5.2.4 Wycinanie i wklejanie elementów menu System BasicCMS został tak zbudowany aby tworzenie jak również zarządzanie stroną było jak najprostsze. Taka właśnie logika spowodowała dodanie funkcjonalności pozwalającej na proste wycinanie i wklejanie elementów menu. Aby wyciąć element menu należy kliknąć przycisk nożyczki na liście elementów menu w obok interesującego nas wpisu. Po wciśnięciu przycisku nad listą wyświetli się schowek podręczny zawierający listę wyciętych elementów. Po wejściu w interesujący wierzchołek (patrz Nawigacja) można wkleić wycięty element poprzez kliknięcie przycisku. Wykorzystując tą funkcjonalność istnieje możliwość układania struktury menu metodą kopiuj/wklej znaną z popularnego systemu operacyjnego Microsoft Windows Zmiana typu elementów menu W systemie BasicCMS występują 3 typy menu, są to menu poziome, menu pionowe oraz stopka różniące się miejscem wyświetlania oraz wpływem na nawigację po stronie klienta. Menu poziome wyświetlane jest zazwyczaj w górnej części szablonu* graficznego, a elementy menu wyświetlane są w poziomie jeden obok drugiego bez zagnieżdżania. Kliknięcie na wybrany element menu w zależności od zaznaczonej opcji (dziedziczenia) spowoduje zniknięcie elementu wybranego, wyświetlenie elementów zagnieżdżonych menu poziomego oraz wyświetlenie zagnieżdżonych elementów menu pionowego lub pozostawienie elementu zaznaczonego (bez Strona 16 z 29

17 wyświetlania elementów zagnieżdżonych menu poziomego) wraz z wyświetleniem elementów menu pionowego zawartego wewnątrz wybranego elementu. W przypadku gdy wewnątrz wybranego poziomego elementu menu nie znajdą się żadne elementy zagnieżdżone menu pionowego wyświetlone zostaną elementy menu pionowego ze strony głównej. Menu pionowe wyświetlane jest zazwyczaj w lewej części szablonu graficznego, a elementy menu wyświetlane są w pionie, kliknięcie na jeden z elementów menu powoduje wyświetlenie elementów zagnieżdżonych. Kliknięcie na menu pionowe nie ma wpływu na sposób wyświetlania elementów menu poziomego. Stopka wyświetlane jest zazwyczaj w dolnej części szablonu, zawiera standardowe linki do stron znajdujących się w jednym z wyżej wymienionych typów menu. Kliknięcie na element stopki nie ma wpływu na sposób wyświetlania menu poziomego i pionowego. * - Patrz 7. Tworzenie i budowa szablonów O tym jakiego typu jest dany element menu informują nas odpowiednio ikony (menu pionowe), (menu poziome) oraz (stopka), a zmiana z jednego typu na następny odbywa się poprzez pojedyncze kliknięcie Atrybut Ghost menu W celu zapewnienia najlepszej spójności struktury stron tworzonych przy pomocy BasicCMS wprowadzony został dodatkowy atrybut rozszerzający funkcjonalność publikacji elementów menu, a jest nim Ghost menu. Stan ten łączy dwie funkcjonalności blokowania i odblokowywania, dzięki czemu element struktury menu otrzymuje parametr pozwalający mu być jednocześnie niewidocznym (niewyświetlany w żadnym z modułów wyświetlających menu) jednak w przeciwieństwie do atrybutu blokady jest dostępny w systemie dla użytkownika poruszającego się po stronie klienckiej systemu. 5.3 Moduł SECTIONS Moduł SECTIONS jest jednym z najprostszych w obsłudze modułów, bez którego jednak nie możliwe byłoby tak funkcjonalne działanie systemu. Dzięki temu modułowi mamy możliwość tworzenia swego rodzaju kontenerów, czy też rozdziałów na treści. Strona 17 z 29

18 5.3.1 Dodawanie nowej sekcji Aby dodać nową sekcję należy kliknąć ikonę zielony krzyżyk (patrz. 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach) umieszczony w górnym pasku narzędzi i wypełnić formularz. Pierwszym i jedynym wymaganym polem jest Nazwa sekcji. Nazwa ta będzie później wykorzystywana do agregowania nowych oraz istniejących artykułów w module CONTENT. Pole Opis sekcji może pozostać puste, jego wypełnienie spowoduje wyświetlenie podanego opisu po wyborze odpowiedniego elementu z menu (patrz Dodawanie nowego elementu menu) wyświetlającego zawartość danej sekcji, o ile w atrybutach tego menu pole Pokaż opis sekcji zostało zaznaczone. Wyświetlanie opisu sekcji można dowolnie sformatować przy pomocy rozbudowanego edytora WYSIWYG (What You See Is What You Get dostajesz to co widzisz). Strona 18 z 29

19 5.4 Moduł CONTENT Moduł CONTENT to serce całego systemu BasicCMS, dzięki niemu istnieje możliwość wprowadzania treści do stron generowanych przez inne moduły systemu. Posiada on bardzo dużo zaawansowanych opcji takich jak rozbudowany edytor WYSIWYG (What You See Is What You Get dostajesz to co widzisz) pozwalający w bardzo łatwy sposób formatować tekst tak jak w popularnych edytorach tekstu typu Microsoft Word oraz na wprowadzanie nawet bardzo zaawansowanych elementów stron WWW takich jak tabele i obrazy, nie wymagając od użytkownika znajomości programowania stron przy użyciu języka HTML/XHTML 1.0 czy kaskadowych arkuszy styli CSS Dodawanie nowego artykułu Aby dodać nowy artykuł należy kliknąć ikonę zielony krzyżyk (patrz. 4.3 Tabela standardowych operacji na modułach) umieszczony w górnym pasku narzędzi i wypełnić formularz składający się z kilku kluczowych elementów takich jak skrót, pełny tekst, data emisji, koniec emisji oraz sekcja do której zostanie dany artykuł przypisany. Strona 19 z 29

20 Strona 20 z 29

21 Następnym krokiem po dodaniu artykułu jest jego zaakceptowanie przez użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa przed zaakceptowaniem artykułu nie będzie możliwe jego opublikowanie (brak ikony w kolumnie blokady). Akceptację artykułu przeprowadza się przez zaznaczenie pola akceptacji artykułu. Należy pamiętać, że po zaakceptowaniu artykułu zostaną zapisane dane zalogowanego użytkownika jako osoby moderującej ten artykuł Nadawanie artykułom atrybutu wydarzenia Funkcjonalność nadawania artykułom atrybutu wydarzenia dostępna jest tylko w przypadku zainstalowanego modułu CALENDAR. Po zainstalowaniu modułu w formularzu dodawania/edycji artykułu pojawi się dodatkowa opcja Dzień rozpoczęcia wydarzenia oraz Dzień zakończenia wydarzenia Artykuły zaprzyjaźnione Friendly articles Artykuły zaprzyjaźnione to moduł będący składową modułu CONTENT pozwalający na wyświetlanie podczas przeglądania pełnej treści artykułu, artykułów powiązanych tematycznie lub artykułów, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę czytelnika. Strona 21 z 29

22 Podczas edycji lub dodawania artykułu należy kliknąć ikonę w rubryce Dodaj artykuły zaprzyjaźnione, co spowoduje wyświetlenie okna wraz z listą artykułów znajdujących się w bazie danych. Kliknięcie na ikonę spowoduje dodanie artykułu do listy artykułów zaprzyjaźnionych dla edytowanego lub dodawanego artykułu. Kliknięcie na ikonę spowoduje usunięcie artykułu z listy artykułów zaprzyjaźnionych Artykuły dostępne po zalogowaniu System BasicCMS umożliwia również pisanie artykułów dostępnych tylko dla użytkowników zarejestrowanych w systemie. Dzięki temu istnieje możliwość tworzenia strony z częścią publiczną i prywatną. Funkcjonalność tą można wykorzystać do udostępniania elementów takich jak np. cenniki dla odbiorców hurtowych, informacje marketingowe dla pracowników firmy czy specyfikacje produktów, które chcemy udostępnić jedynie naszym klientom. Aby nadać artykułowi atrybut prywatny należy podczas dodawania lub edycji artykułu zaznaczyć pole Strona 22 z 29

23 Ustaw artykuł jako dostępny tylko po zalogowaniu. Po zapisaniu zmian artykuł z tym atrybutem oznaczony będzie ikoną Artykuły sponsorowane System BasicCMS umożliwia ustawienie artykułów sponsorowanych, które będą na stronie wyświetlane zawsze nad pozostałymi artykułami w serwisie i uwidocznione specjalną, ramką. Aby nadać artykułowi atrybut prywatny należy podczas dodawania lub edycji artykułu zaznaczyć pole Ustaw artykuł jako dostępny tylko po zalogowaniu. Po zapisaniu zmian artykuł będzie oznaczony ikoną 5.5 COMPANY Moduł COMPANY służy do przechowywania danych firm i jest powiązany z modułem BANNER. Dzięki niemu możliwe jest tworzenie banerowych kampanii reklamowych przypisanych do konkretnej firmy z którą nawiązano współpracę, co umożliwia sprawdzanie jej opłacalności, efektywności i skuteczności. 5.6 Moduł BANNER Moduł BANNER służy do wyświetlania banerów w serwisie. Za jego pomocą można kontrolować zarówno liczbę kliknięć jak i wyświetleń banera. Posiada możliwość określenia przedziału czasu, sposobu wyświetlania (losowy, dziedziczony, solo). Możliwe jest przypisanie do banerów konkretnej firmy co ułatwia pobieranie należności za wyświetlanie. Strona 23 z 29

24 5.6.1 Wybór banera By dodać plik (graficzny lub animację gif lub flash) jako baner na stronę wystarczy z listy wybrać odpowiedni plik (pliki muszą znajdować się w katalogu /Media/Banners) lub ręcznie wpisać adres pliku banera. Tu można podać adres do pliku znajdującego się na dysku, lub może to być adres internetowy do banera znajdującego się w innym serwisie internetowym. Dodatkowo dzięki opcji podania kodu banera (reklamy), istnieje możliwość wstawienia na stronę banera w postaci kodu HTML np. z innego serwisu partnerskiego. Opcja ta daje również większe możliwości co do sposobu wyświetlania banerów, np. w okienkach typu pop-up Wstawianie banera w wybrane miejsce w serwisie. Administrator systemu może zarządzać ustawieniami banera w serwisie takimi jak miejsce banera na stronie, docelowe okno, w którym otworzy się strona po kliknięciu na baner, wierzchołek menu, w którym dany baner ma być wyświetlany oraz typ dziedziczenia banera. Wybór miejsca banerowego w module jest możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu modułu banerowego w module PAGE (patrz Rejestrowanie modułów na stronie w obrębie szablonu) i przypisania mu miejsca w szablonie strony (patrz 7. Tworzenie i budowa szablonu). Przypisanie kilku różnym banerom tego samego miejsca spowoduje wyświetlanie ich jeden pod drugim co ułatwia dodawanie dużej ilości banerów w tej samej części serwisu. Wybór okna docelowego, w którym otworzy się strona po kliknięciu na baner pozwala zadecydować, czy strona ma się otworzyć w nowym oknie przeglądarki czy zastąpić treść naszego serwisu. Wybór wierzchołka menu pozwala zadecydować administratorowi systemu w którym menu baner ma się wyświetlać (_root strona główna, lub wybrany z listy element menu). Wybór typu dziedziczenia pozwala określić czy baner ma być wyświetlany w wybranym wcześniej wierzchołku menu i elementach podrzędnych (zagnieżdżonych) typ dziedziczony, czy tylko w wybranym wierzchołku typ solo. Strona 24 z 29

25 5.6.3 Ustawianie limitów Ustawianie limitów to jeden ze sposobów zarządzania wyświetlaniem banerów ukierunkowanego na kampanie reklamowe. Baner będzie się wyświetlał tak długo, aż któryś z limitów się nie wyczerpie (nie zostanie wykorzystany) lub będzie zawsze wyświetlany jeżeli limity są ustawione na 0 i nie ma ograniczeń czasowych. Są to funkcje niezwykle przydatne przy przeprowadzaniu kampanii reklamowych i za ich pomocą można sprawnie i szybko przeprowadzić dwa najpopularniejsze rodzaje kampanii wyświetlanie banera reklamodawcy przez określoną ilość kliknięć (wejść), lub przez określoną ilość wyświetleń banera na naszej stronie. Oba typy kampanii dodatkowo mogą być ograniczone limitem czasowym wyświetlania danego banera i mogą być prowadzone według podziału na firmy (patrz 5.5 Moduł COMPANY) Ustawianie kwoty Kolejnym ze sposobów zarządzania wyświetlaniem banerów ukierunkowanego na kampanie reklamowe jest ustalanie i pobieranie kwoty za kliknięcie, która łatwy sposób pozwala kontrolować efektywność i generowane zyski z wejść na stronę reklamodawcy poprzez kliknięcie na dany baner. Strona 25 z 29

26 5.6.5 Wstawianie dat Ostatnim ze sposobów zarządzania wyświetlaniem banerów ukierunkowanego na kampanie reklamowe jest ustalanie czasu i daty wyświetlania daje możliwość rozszerzenia prowadzonych w serwisie kampanii reklamowych o kolejną funkcjonalność pozwalającą a także jest kolejnym sposobem prostej zmiany wyglądu serwisu poprzez wyświetlanie banerów w ściśle określonym czasie/dniu. 5.7 Moduł MASSMAIL Moduł MASSMAIL pozwala użytkownikowi na wysyłanie wiadomości do wszystkich subskrybentów, którzy na stronie podali swój adres i wyrazili chęć otrzymywania newslettera z wiadomościami od administratorów strony, na temat nowości, zmian na stronie itp. Newsletter o podanym przez użytkownika nagłówku (tytule) i treści jest w takiej samej formie wysyłany do każdego z zarejestrowanych w specjalnie do tego przeznaczonym po stronie klienckiej serwisu module, co czyni rozsyłanie wiadomości do wielu użytkowników łatwym i szybkim. Po wysłaniu newslettera użytkownik dostaje informacje o ilości wysłanych wiadomości, ilości dostarczonych i ewentualnych błędach w wysyłaniu. Strona 26 z 29

27 6. Struktura systemu BasicCMS Struktura katalogów /katalog główny (root) /administrator (część administracyjna serwisu) /include /modules (katalog z modułami administracyjnymi) /template (szablon panelu administracyjnego) część kliencka /include (biblioteki sterujące pracą systemu) /language (pliki z wersjami językowymi) /libs (biblioteki wspomagające działanie systemu np. kalendarz) /media (katalog do wymiany plików) /modules (moduły) /pages (wygenerowane pliki stron) /rss (pliki kanałów RSS) /templates (szablony) struktura katalogu templates /templates /nazwa_szablonu /css (style CSS) /images (pliki graficzne dotyczące szablonu) struktura katalogu modules /modules /mod_nazwa_modułu mod_nazwa_modułu.php (główny skrypt modułu) mod_nazwa_modułu.html.php (funkcje wspomagające wyświetlanie) mod_nazwa_modułu.ext.php (plik wspomagający wyświetlanie okienek pop-up) Nazewnictwo W systemie BasicCMS przyjęte jest odpowiednie nazewnictwo dla plików szablonu: template_nazwa_szablonu.php Strona 27 z 29

28 7. Tworzenie i budowa szablonów Wraz z systemem dostarczane są odpowiednio przygotowane szablony stron, które pozwalają na wyświetlanie zawartości serwisu zgodnie z wcześniej przygotowanym i zaakceptowanym projektem graficznym. Szablon strony jest dokumentem zapisanym w formacie pliku PHP, którego kod zawiera elementy skryptowego języka PHP oraz znaczniki języka HTML odpowiadające za wygląd strony. W odpowiednie miejsca w kodzie strony należy wstawić fragment kodu rezerwujący tzw. miejsce na moduły oraz odpowiadający za wyświetlanie zawartości modułów, które zostaną do tego miejsca przypisane w module PAGE (patrz. 5.1 Moduł Page). Fragment kodu odpowiedzialny za rezerwację miejsc na moduły wygląda następująco: <?=GetPageModules( nazwa )?> gdzie nazwa jest nazwą miejsca na moduły. Miejsca na moduły mogą być wstawiane w kod strony w dowolnych miejscach np. w elementy tabeli, elementy <DIV> lub <SPAN> i inne, jednak wstawiając w kod strony element z modułem należy zwrócić uwagę, że w zależności od typu i wyniku działania modułu zarejestrowanego na tej pozycji układ i wygląd strony mogą się znacznie zmienić. Wstawianie styli CSS W systemie BasicCMS za sposób wyświetlania elementów odpowiadają kaskadowe arkusze stylów CSS. Odpowiednio przygotowany do szablonu strony arkusz znajduje się w katalogu /root/templates/nazwa_szablonu/css/style.css By dołączyć do kodu strony plik z arkuszem styli w sekcji <HEAD> kodu strony musi znaleźć się następujący kod: <link type="text/css" rel=stylesheet href="<?=$_cms['path']['url']?>templates/ <?=$_CMS['cms']['template']?>/css/style.css"> Strona 28 z 29

29 Wstawianie grafiki Podobnie jak arkusze styli CSS do kodu strony można wstawiać obrazki lokalnego dysku, wtedy przeważnie znajdują się one w katalogu /root/templates/nazwa_szablonu/images lub innym, wtedy ścieżka dostępu się zmieni. Przy wstawianiu do kodu strony obrazków ze standardowego katalogu /root/templates/nazwa_szablonu/images w kodzie strony powinien znaleźć się następujący kod: <img src="<?=$_cms['path']['url']?>templates/<?=$_cms['cms']['template']?> /images/nazwa_pliku.jpg" border=0> Tak jak i w przypadku modułów obrazki mogą być wstawiane w kod HTML w dowolnych miejscach np. w elementy tabeli, elementy <DIV> lub <SPAN> i inne. Strona 29 z 29

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r.

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r. Instrukcja obsługi Agencja IArt 2009r. 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie...3 Struktura...3 Menu przedmiotowe i menu podmiotowe...3 Grupy (strony tekstowe)...4 Dodawanie grupy (strony tekstowej)...4 Edycja

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej autor poradnika - KS 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika (lewy dół strony) Zalogowanie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

CMS Admin instrukcja administratora

CMS Admin instrukcja administratora CMS Admin instrukcja administratora system zarządzania treścią CMS Made Simple http://www.cmsmadesimple.org/ 1 Strona bazowa konferencji: http://bcc.impan.pl/test/ Link do panelu administracyjnego: http://bcc.impan.pl/test/

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Podręcznik użytkownika systemu CMS Instytutowej strony internetowej Wersja 1.00 Data powstania 23.11.2010 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

CMS- kontakty (mapa)

CMS- kontakty (mapa) CMS- kontakty (mapa) Rozpatrzy inny rodzaj kontaktu mapa sytuacyjna. W naszej kategorii kontaktów dodamy teraz multimedialną mapę dojazdową. W tym celu potrzebny nam będzie moduł HTML 1.0. Będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Wstęp System zarządzania treścią strony internetowej powstał by ułatwić Państwu pracę. Dzięki różnorodnym funkcjom samemu można edytować treść na stronie

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38).

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). 2. Projektant menu Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). Rys. 2.1. Menu/mainmenu Dostęp do istniejących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie 1. Proszę wejść na stronę http://okblogi.ceo.org.pl/ 2. Po prawej stronie znajduje się link do logowania: 3. Proszę wpisać dane logowania: Nazwa Twojego bloga Twój

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CMS

WellCommerce Poradnik: CMS WellCommerce Poradnik: CMS Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce które służą do zarządzania treścią - aktualnościami, stronami statycznymi i ankietami w Twoim sklepie internetowym.

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści... 2. Wstęp... 3. Instalacja nazwa.pl... 3. Instalacja Home.pl... 8. Edycja grafiki strony... 17. logo...

Spis treści. Spis treści... 2. Wstęp... 3. Instalacja nazwa.pl... 3. Instalacja Home.pl... 8. Edycja grafiki strony... 17. logo... Instalacja serwera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja nazwa.pl... 3 Instalacja Home.pl... 8 Edycja grafiki strony... 17 logo... 17 Wstęp Najnowszy sklep internetowy spod znaku sellsmart,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK 1 1. Logowanie Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań musimy zalogować się do systemu. Aby zalogować się na stronie można kliknąć lub skopiować link:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla...

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Spis treści 1 Informacje ogólne...1 1.1 Obsługiwane przeglądarki...1 1.2 Technologia wykonania...1 1.3 Wersje językowe...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Dziękujemy za zainteresowanie usługą e-awizo. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CRM

WellCommerce Poradnik: CRM WellCommerce Poradnik: CRM Spis treści W tej części poradnika poznasz możliwości zarządzania kontaktami z klientami w WellCommerce, automatycznych powiadomień oraz Newsletterów. Spis treści... 2 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stronę na blogu?

Jak założyć stronę na blogu? Jak założyć stronę na blogu? lewej stronie widzisz menu: 1. Po zalogowaniu na blog znajdziesz się w panelu administracyjnym. Po 2. Klikasz Strony, a następnie Dodaj nową i otwiera się taki ekran: 1 3.

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Follow up

Tworzenie wiadomości Follow up Tworzenie wiadomości Follow up W tym przewodniku dowiesz się jak Stworzyć ciekawe wiadomości follow up, które z pewnością przykują uwagę Twoich Odbiorców. Tworzenie wiadomości Follow up 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo