1. Paweł Jerzy Babiński ur r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r."

Transkrypt

1 1. Paweł Jerzy Babiński ur r. Aktywnie działał w strukturach Solidarności Walczącej w Trójmieście. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Uczestnik manifestacji opozycyjnych, ukarany karą grzywny przez Kolegium Rejonowe przy Prezydencie m. Gdyni. Zatrzymany przez MO 14 sierpnia 1988 r. podczas manifestacji Solidarnościowej i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku w okresie od 17 sierpnia 1988 r. do 20 września 1988 r. Poddawany różnym formom represji przeszukanie mieszkania oraz konfiskata materiałów opozycyjnych, zastrzeżenie wyjazdów za granicę, zatrzymania. 2. Franciszek Balwierz ur r. Członek antykomunistycznej organizacji młodzieżowej w Gdyni w latach Uczestnik wystąpień robotniczych w grudniu 1970 r. na terenie Gdańska. Podczas strajku w sierpniu 1980 r. był członkiem komitetu strajkowego Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte. Po wprowadzeniu stanu wojennego stanął na czele komitetu strajkowego w tejże stoczni. Po zakończeniu strajku 15 grudnia 1981 r. został zwolniony z pracy i pozostawiony bez środków do życia. Drukarz oraz kolporter książek i prasy bezdebitowej, za co został zatrzymany i aresztowany w lutym 1982 r. Wypuszczony z aresztu w maju 1982 r. po umorzeniu śledztwa. 3. Mikołaj Białołęcki ur r. Zatrzymany 14 grudnia 1970 r. w rejonie dworca PKP w Gdańsku Głównym za udział w manifestacjach podczas wydarzeń Grudnia 1970, zwolniony 23 grudnia 1970 r. W stanie wojennym, 3 maja 1982 r. aresztowany w centrum Gdańska z powodu uczestnictwa w akcji protestacyjnej na ulicach miasta, gdzie wznosił wrogie wobec działań PRL okrzyki. Skazano go orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Starogard Gdański na 2 miesiące aresztu, zwolniony wyrokiem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 15 czerwca 1982 r. 4. Marian Bogdanowicz ur r. Pracownik Stoczni Północnej w Gdańsku, uczestnik strajku sierpniowego 1980 r., a od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na terenie Stoczni Północnej. W maju 1983 r. został pobity w pobliżu mieszkania Lecha Wałęsy przez funkcjonariuszy ZOMO w wyniku czego doznał uszkodzenia kolana. Zbierał fundusze w ramach Kasy Wzajemnej Pomocy przekazywane na pomoc rodzinom internowanych i aresztowanych w stanie wojennym. W 1988 r. zorganizował struktury NSZZ Solidarność w Gdańskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym. 5. Tomasz Cofta ur r. Pracownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej Akademii Medycznej w Gdańsku, członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz NSZZ "Solidarność", współzałożyciel i członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, współorganizator Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku. W okresie od 13 grudnia 1981 do 29 kwietnia 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.

2 6. Stanisław Czuczeło ur r. 14 grudnia 1981 r. był uczestnikiem strajku w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych Petrochemia w Płocku. 10 listopada 1982 r. internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie nad Wisłą, w którym przebywał do 3 lutego 1983 r. 7. Leszek Jerzy Derek ur r. Pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Brał czynny udział w strajkach w grudniu 1970 r. oraz sierpniu 1980 r. Od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność. 13grudnia 1981 r. przystąpił do strajku na terenie zakładu, a po spacyfikowaniu protestu w stoczni uczestniczył w akcjach protestacyjnych ogłaszanych przez Tajną Komisję Zakładową. Zajmował się kolportażem ulotek i prasy podziemnej w swoim zakładzie pracy. W związku ze swoją działalnością został internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą od 4 stycznia 1983 r. do 2 lutego 1983 r. 8. Bogdan Falkiewicz ur r. Od 1986 r. aktywny członek Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdańsk, drukarz i kolporter ulotek o charakterze opozycyjnym. W l redaktor naczelny i autor artykułów w dwutygodniku Monit, stanowiącym podziemny organ prasowy gdańskiego oddziału Federacji. W l członek Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW Gdańsk. Inspirator wznowienia działalności biuletynu FMW w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku o nazwie Dwójka. W 1988 r. został zatrzymany w Gdańsku za posiadanie kilkudziesięciu sztuk bezdebitowego czasopisma Promieniści i skazany na karę grzywny. 9. Jan Tadeusz Gawin ur r. Członek NSZZ Solidarność w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W 1982 r. zwolniony dyscyplinarnie za redagowanie i kolportaż ulotek. Współzałożyciel II Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, tzw. Krajówki działającej na czas zawieszenia związku. Z powodu kontynuowania działalności związkowej zatrzymany w styczniu 1983 r., a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Jeden z autorów Oświadczenia na temat utworzenia Rady Konsultacyjnej opublikowanego w 1986 r. na łamach nielegalnie wydawanego pisma Federacji Młodzieży Walczącej pod nazwą Biuletyn Informacyjny Szkół Zawodowych (BISZ). 10. Lech Jan Golon ur r. Członek NSZZ Solidarność w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Elblągu. 3 maja 1982 r. w trakcie rozpędzania manifestantów nielegalnego zgromadzenia pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70 w centrum Elbląga zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. W trakcie zatrzymania doznał obrażeń ciała. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu 5 lipca 1982 r. w trybie doraźnym na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 3 lata. Przebywał w Zakładzie Karnym w Elblągu i Zakładzie Karnym w Sztumie. Zwolniony warunkowo 25 marca 1983 r. 11. Anna Hawańczak z d. Bujwid ur r.

3 W 1977 r. zaangażowała się w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Od 1980 r. w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, redaktorka Radia S. W okresie stanu wojennego zajmowała się redagowaniem bezdebitowego czasopisma Solidarność Dolnośląska. Aresztowana 6 marca 1982 r. i osadzona w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. 3 lipca 1982 r. za kontynuowanie nielegalnej działalności, jaką było współredagowanie Solidarności Dolnośląskiej, została skazana na 3 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Zwolniona z więzienia na mocy ustawy o amnestii z 22 lipca 1983 r. 12. Eugeniusz Grudzień ur r. Aktywny uczestnik strajku w Stoczni Północnej w Gdańsku w czasie Grudnia 1970 r. Był typowany przez SB do zwolnienia z pracy i odbycia ćwiczeń wojskowych rezerwy, do czego jednak ostatecznie nie doszło. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. 13. Franciszek Hirsz ur r. W Marcu 1968 r. jako student Politechniki Gdańskiej brał udział w demonstracjach i wiecach. W 1980 r. należał do Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Gdańskiej Stoczni Remontowej, a następnie został wybrany do Prezydium Komisji Zakładowej w tymże zakładzie. Podczas stanu wojennego nadal czynnie zajmował się działalnością związkową. Brał udział w zbiórce pieniędzy dla rodzin internowanych, pisał odezwy o uwolnienie skazanych przez sąd. 5 listopada 1982 r. internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą. Zwolniony został 27 listopada 1982 r. 14. Krystyna Ewa Hryniewicka ur r. Uczestniczyła w akcjach pomocy stoczniowcom strajkującym w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej. Przewodnicząca koła NSZZ Solidarność w Instytucie Telekomunikacji w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie działała w podziemnych strukturach związku. Zbierała m.in. składki na terenie Instytutu na nielegalną działalność związkową. Od czerwca 1982 r. do grudnia 1986 r. była maszynistką Stoczniowego Komitetu Robotniczego NSZZ Solidarność w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Przygotowywała również matryce do druku gazetki zakładowej Wiadomości. 15. Piotr Stanisław Konieczny ur r. Uczestnik Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu w 1970 roku, podczas których został pobity przez ZOMO. Od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w RSW Prasa Książka Ruch. Brał udział w drukowaniu ulotek i ich kolportowaniu. Uczestniczył w strajku włoskim zorganizowanym w sierpniu 1982 r. Powołany na ćwiczenia wojskowe do Chełmna w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Współorganizował odrodzone struktury Solidarności w RSW Prasa Książka Ruch. 16. Konieczny Zenon ur r.

4 Od 1980 r. był współtwórcą NSZZ "Solidarność" w Fabryce Akcesoriów Meblowych w Chełmnie nad Wisłą. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal prowadził działalność związkową w podziemiu, angażując się w pomoc osobom internowanym i ich rodzinom. Wielokrotnie poddawany przesłuchaniom. W 1984 r. został zatrzymany w związku z przechowywaniem i kolportażem ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych. Dostarczał żywność i leki opozycjonistom internowanym w Wojskowym Obozie Specjalnym na Kępie Panieńskiej w Chełmnie. Swoją działalność opozycyjną w ramach "Solidarność" kontynuował do czerwca 1989 r. 17. Ewa Kowalewska ur r. Od czerwca 1981 r. była członkiem NSZZ "Solidarność" w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w strajku ogłoszonym w stoczni 14 grudnia 1981 r., była członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy, która zbierała składki na rzecz internowanych i represjonowanych. Po likwidacji Kasy w czerwcu 1983 r. kontynuowała działania wspomagające podziemne struktury "Solidarności" jako członek Bractwa Oblatów św. Brygidy w Gdańsku. Od 1986 r. do grudnia 1988 r. była maszynistką Stoczniowego Komitetu Robotniczego NSZZ "Solidarność" w Stoczni Północnej. 18. Andrzej Kozłowski ur r. Uczestnik wydarzeń Grudnia 70 na terenie Gdańska. Aktywnie uczestniczył w strajku sierpniowym w 1980 r. w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Był przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność. Współzałożycielem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W czasie stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, zbierał składki i zajmował się kolportażem ulotek. Internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą Chełmna okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. W 1988 r. został nieetatowym sekretarzem Prezydium NSZZ Solidarność Gdańskiej Stoczni Remontowej. 19. Danuta Teresa Krajnik ur r. Zaangażowana w działalność opozycyjną od sierpnia 1980 r. Członek NSZZ Solidarność w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie uczestniczyła w działalności Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ Solidarność poprzez organizowanie konspiracyjnych struktur związkowych. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 22 kwietnia 1982 r. została internowana w Ośrodku Odosobnienia dla kobiet w Gołdapi, w którym przebywała do 23 lipca 1982 r. 20. Teresa Krawczuk ur r. Studentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczka protestów i demonstracji ulicznej o charakterze patriotycznym 3 maja 1982 r. na terenie Gdańska. Internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi w okresie od 5 maja 1982 r. do 12 czerwca 1982 r. 21. Marek Leszek Krówka ur r.

5 Delegat Wydziału S-5 Stoczni Gdańskiej im. Lenina do Komitetu Strajkowego podczas strajku sierpniowego 1980 r., od września 1980 członek NSZZ Solidarność. Kolporter nielegalnych wydawnictw na terenie Stoczni Gdańskiej i współredaktor pisma Węzeł, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski w Stoczni Gdańskiej. 13 grudnia 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej, aresztowany 16 grudnia 1981 i przewieziony do Zakładu Karnego w Starogardzie Gdańskim. Internowany od 21 grudnia 1981 do 12 sierpnia 1982 w Iławie, Kielcach, Łupkowie, Rzeszowie-Załężu. 22. Andrzej Wiesław Krupa ur r. W sierpniu 1980 r. uczestnik strajku w Zakładach Mechanicznych Zamech w Elblągu, wyrażającego poparcie dla strajkujących stoczniowców w Trójmieście. Od września 1980 r. w NSZZ Solidarność, członek Komisji Wydziałowej Wydziału Konstrukcyjnego TK-4 w Zamechu, jednocześnie do 28 lutego 1981 r. wiceprzewodniczący i członek prezydium Międzyzakładowej Komisji Zakładowej w Elblągu. Po 13 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Zamechu jako członek Komitetu Strajkowego. Współorganizował pomoc dla internowanych i aresztowanych. 23. Walerian Kukowski ur r. Pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej. W zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku jako inspirator przerw w pracy w Gdańskiej Stoczni Remontowej i osoba przeznaczona do zwolnienia w 1970 r. W latach członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". 10 listopada 1982 internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie nad Wisłą, w którym przebywał do 3 lutego W latach aktywny członek Bractwa Oblatów św. Brygidy. 24. Lech Jan Lepka ur r. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów Prefabet-Gdańsk Zakład w Dzierzgoniu. Delegat na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Elbląskiego. Od 13 do 14 grudnia 1981 r. był członkiem Komitetu Protestacyjnego w Prefabecie. Brał udział w akcjach ulotowych, kolportażu pism podziemnych, m. in. Zwyciężymy i Biuletynu Informacyjnego Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność. W 1989 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, wspomagał kampanię wyborczą na terenie Dzierzgonia. 25. Marek Mickiewicz ur r. Uczestnik Marca 1968 r. w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego drukarz i kolporter prasy niezależnej, za co został aresztowany 14 września 1984 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi 28 marca 1985 r. skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Z powodu działalności niepodległościowej poddawany różnym formom represji - przeszukanie mieszkania, inwigilacja 26. Henryk Tadeusz Naklicki ur r. Pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Uczestniczył w strajku w grudniu 1970 r. W Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża kolportował podziemną prasę i ulotki.

6 Uczestnik strajków w sierpniu 1980 r. a od września członek NZSS Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego i pacyfikacji stoczni aresztowany i skazany na karę grzywny. Zajmował się zbieraniem pieniędzy dla rodzin internowanych i aresztowanych. Od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. przebywał w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą. 27. Władysław Bolesław Ornowski ur r. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywny uczestnik strajku w Porcie Gdańskim, który trwał do 19 grudnia 1981 r. Po zniesieniu stanu wojennego działał w konspiracyjnych strukturach Solidarności Portu Gdańskiego, zajmował się zbiórką pieniędzy dla rodzin skazanych oraz rozprowadzał książki oraz prasę drugiego obiegu. Od 22 sierpnia 1988 r. do 2 września 1988 r., był jednym z kierowników strajku w Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku, wchodził w skład Komitetu Strajkowego. 28. Jerzy Posorski ur r. Podczas Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu zatrzymany i brutalnie pobity przez funkcjonariuszy MO, a następnie osadzony w gdańskim areszcie, w którym przebywał od 14 do 23 grudnia 1970 r. Organizator pomocy materialnej przy kościele Św. Brygidy w Gdańsku dla zwalnianych z pracy stoczniowców. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin. Jeden z organizatorów nielegalnych obchodów 3 Maja i 11 Listopada na terenie Gdańska. W 1976 r. uczestnik demonstracji ulicznych na terenie Trójmiasta solidaryzujących się z protestami robotniczymi w Ursusie i Radomiu. 29. Elżbieta Potrykus ur r. Na jesieni 1980 r. zakłada w Koszalinie niezależne związki zawodowe w zakładzie Unitra- Unima oraz innych zakładach na terenie Koszalina. Wchodzi w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Koszalinie. Od marca 1981 r. zostaje członkiem Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pobrzeże w Koszalinie. Następnie wchodzi w skład Krajowej Komisji Porozumiewawczej Solidarność. W stanie wojennym działa w podziemnej Solidarności, współredagując gazetkę Grudzień 81- Gazeta Wojenna. Inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. W związku z działalnością opozycyjną wielokrotnie zatrzymywana, rewidowana, przesłuchiwana i przetrzymywana w aresztach KWMO i KM MO w Koszalinie. 30. Ireneusz Rytlewski ur r. Wieloletni aktywny działacz NSZZ Solidarność w Słupsku. Uczestniczył w strajku w Fabryce Maszyn Rolniczych Famarol w Słupsku za co został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Od 1985 r. w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Słupskiego. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Był wielokrotnie zatrzymywany przez SB oraz został ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Słupska. Po wyborach w 1989 r. wszedł w skład Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Regionu Słupskiego. 31. Jerzy Sekuła ur r.

7 Członek i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w SPPD Sławodrzew w Sławnie. Współtwórca Krajowej Komisji Koordynacyjnej Drzewiarzy Solidarność. Zajmował się sporządzaniem ulotek, plakatów, malowaniem znaków i haseł Solidarności na różnego rodzaju miejscach i obiektach użyteczności publicznej na terenie całego województwa Słupskiego. Brał też udział w kolportażu niezależnych pism, biuletynów sygnowanych przez NSZZ Solidarność na terenie Sławna i Słupska. W 1982 r. aresztowany przez SB za kolportaż ulotek nawołujących do strajku w zakładach pracy na terenie Słupska. 32. Janusz Sielski ur r. Uczestnik strajku w Gdańskiej Stoczni Remontowej w sierpniu 1980 r. Od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku ogłoszonym przez władze Solidarności. Był członkiem podziemnych struktur NSZZ Solidarność, zajmował się kolportażem ulotek i nielegalnych czasopism. Uczestniczył w demonstracjach i akcjach protestacyjnych ogłaszanych w Stoczni takich jak dni Solidarności z Solidarnością, w demonstracjach po zdelegalizowaniu NSZZ Solidarność, w proteście po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. Internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie nad Wisłą w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. 33. Bogusław Roman Spodzieja, ur r. w m. Gana Był inicjatorem strajku okupacyjnego w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO w Praszcze. Począwszy od 1985 r. aktywnie uczestniczył w kolportażu prasy bezdebitowej na terenie Trójmiasta. W 1988 r. został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej, w okresie od maja do sierpnia tegoż roku uczestniczył w strajkach na jej terenie. W tym też roku złożył przysięgę i wstąpił do tajnych struktur Solidarności Walczącej. Redagował i drukował gazetkę Głos Trzeciej Bramy wydawanej w Stoczni Gdańskiej, był też współtwórcą pisma Poza układem. W 1989 r. wspólnie z Andrzejem Gwiazdą reaktywował Wolne Związki Zawodowe oraz jawne działał jako przedstawiciele SW w Trójmieście. 34. Jerzy Schneider ur r. Przewodniczący komitetu założycielskiego oraz komisji zakładowej NSZZ Solidarność w Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych w Kwidzynie. Po 13 grudnia 1981 r. był aktywnym kolporterem ulotek solidarnościowych w Kwidzynie, w tym czasie organizował również zbiórki pieniędzy na rzecz osób represjonowanych. W 1984 r. znalazł się w grupie inicjującej powstanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W okresie od 8 października 1985 r. do 15 lutego 1986 r. osadzony w areszcie. Po odzyskaniu wolności aktywnie wspierał wszystkie inicjatywy prowadzące do odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości. 35. Andrzej Trzaska, ur r. Artysta plastyk, twórca rysunków, napisów matryc do ulotek, między innymi był autorem ulotki "uwolnić politycznych". Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego aktywnie wspierał działania podejmowane przez działaczy i sympatyków OKO NSZZ "Solidarność". Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 30 kwietnia 1982 do 20 października 1982 r.

8 36. Leszek Marek Urba ur r. Uczestnik strajku w sierpniu 1980 r. w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność. W związku z działalnością związkową inwigilowany i represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Gdańsku. Od jesieni 1982 r. do czerwca 1983 r. aktywnie udzielał się w pracach Kasy Wzajemnej Pomocy, następnie przystąpił do Bractwa Oblatów św. Brygidy Zbierał pieniądze na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych pracowników stoczni. W 1988 r. nadzorował funkcjonowanie dwóch nielegalnych drukarni, organizował siatkę kolporterów oraz prowadził akcje ulotkowe. 37. Jan Jerzy Woroń ur r. Pracownik Centralnego Laboratorium Chemicznego PP Polcargo w Gdyni, członek komitetu strajkowego w sierpniu 1980 r., a następnie członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w tymże przedsiębiorstwie. 7 maja 1982 r. internowany jako zajmujący skrajnie negatywne stanowisko w stosunku do obecnej rzeczywistości i osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie w Kwidzynie. W czasie pobytu w ośrodku odosobnienia w Kwidzynie 14 sierpnia 1982 r. wziął czynny udział w buncie internowanych. Zwolniony z internowania 19 października 1982 r. W 1984 r. z inspiracji SB zwolniony z pracy w Polcargo.

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz Paweł Adamowicz 05.11.1965 W maju 1988 r. aktywny uczestnik strajku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Kolporter podziemnych ulotek. Uczestnik spotkań

Bardziej szczegółowo

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Odznaczeni

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności:

Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: 1. Wojciech Dziadosz Wojciech Dziadosz od 1980 r. aktywnie wspierał działalność wałbrzyskiej Solidarności.

Bardziej szczegółowo

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1. Danuta Czechmanowska w latach 1982-1984 brała udział w akcjach ulotkowych i kolportażu książek tzw. drugiego obiegu. Uczestniczyła w akcjach malowania

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI NA MOCY POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DN. 6 CZERWCA 2016 R. Artur Adamski Pan Artur Adamski był fotografem dokumentującym

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981 Tytuł: Kalendarium stanu wojennego Autor: Gazeta Wyborcza Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2005-12-13 12/13 grudnia 1981 Godzina 23:00 - przerwanie połączeń telefonicznych i teleksowych. Około

Bardziej szczegółowo

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył w imieniu Prezydenta RP dwa Krzyże

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Adamczyk

1. Zbigniew Adamczyk 1. Zbigniew Adamczyk Od 1973 r. pracował jako elektroradiolog w warszawskich placówkach zdrowia. W latach 1977 79 współpracował z KSS KOR, a od 1979 r. z KPN. Kolportował Robotnika niezależne pismo KSS

Bardziej szczegółowo

Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność" PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku.

Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku. Wykaz osób z województwa gdańskiego internowanych z powodów politycznych /Opracowano na podstawie publikacji; Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODZNACZONYCH

INFORMACJA O ODZNACZONYCH INFORMACJA O ODZNACZONYCH Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1. Leszek Andrzejewski W czasie stanu wojennego i po jego zawieszeniu brał aktywny udział w rozpowszechnianiu wydawnictw bezdebitowych

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 17 DOKUMENT Y Nr 1. 1980 sierpień 14 Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu na temat nastrojów społecznych

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego W piątek, 9 kwietnia br. w Olsztynie, szef BBN minister Aleksander Szczygło uczestniczył w uroczystości poświęcenia 36. Dębów Pamięci symbolizujących Polaków

Bardziej szczegółowo

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN)

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) W proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w większych zakładach Małopolski wybuchły strajki. W Krakowie oprócz

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail..

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail.. ANKIETA HISTORYCZNA dotycząca działalności w NSZZ Solidarność, organizacjach opozycyjnych na terenie Bolesławca i okolic w okresie sierpień 1980 czerwiec 1989 Szanowni Państwo, Prosimy o powrót pamięcią

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI PODCZAS UROCZYSTOŚCI 25 KWIETNIA 2016 R. WE WROCŁAWIU 1. LIDIA STANISŁAWA DĘBSKA Pani Lidia Dębska wstąpiła do NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE »SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE Kolekcja archiwalna»solidarność«narodziny ruchu dokumentuje okres od sierpnia 1980 do grudnia 1981 w Polsce: powstanie

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą 9-18 wrzesień 2010 Radom Raport Akademii Liderów: Poza Cenzurą - Wystawa Piotra Kutkowskiego, Radom 9-18 października 2010 -------------------------------------- 2/6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny 12 stycznia 1952 17 październik 2002 Alina Pienkowska urodziła się 12 stycznia 1952 roku, wychowała w wielodzietnej rodzinie robotniczej w Gdańsku. Z domu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Organizator Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Zaproszenie IPN-KŚZpNP w Białymstoku

Organizator Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Zaproszenie IPN-KŚZpNP w Białymstoku Zaproszenie 4 grudnia Panel Dyrektor I: Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Solidarność Komisji Ścigania w okresie Zbrodni legalnym przeciwko (VIII Narodowi 1980 12 Polskiemu XII 1981) Dr Przemysław Wójtowicz

Bardziej szczegółowo

Statystyki grudzień 2015 r.

Statystyki grudzień 2015 r. Statystyki grudzień 2015 r. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 Przez użyte w informacji określenia należy rozumieć : osadzony osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub ukarana, jednostka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Dz.U.2015.693 zmiana: Dz.U.2015.1220, art. 12 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Uznając szczególne zasługi dla

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r.

Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r. Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r. Recenzja pracy doktorskiej Przemysława Zwiernika pt. Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych;

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; Sprawozdanie z działalności USS AMG w roku akademickim 2007/2008 Skład ZARZĄDU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ w GDAŃSKU w kadencji 2007-2009 * Przewodnicząca: Anna Krystyna Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) SPRAWOZDANIE KOMISJI PSR.DOCX 1 Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) Uznając szczególne zasługi dla Polski tych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI 10 marca 2015 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 30 zadań znajdujących

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ŁODZI. Europejska Noc Muzeów w Oddziale IPN w Łodzi Łódź, 18/19 maja 2013

KRONIKA ŁODZI. Europejska Noc Muzeów w Oddziale IPN w Łodzi Łódź, 18/19 maja 2013 KRONIKA ŁODZI. Europejska Noc Muzeów w Oddziale IPN w Łodzi Łódź, 18/19 maja 2013 To już piąta edycja Europejskiej Nocy Muzeów z udziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Przedsięwzięcie, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zakres tematyczny konkursu

REGULAMIN KONKURSU. Zakres tematyczny konkursu 1 REGULAMIN KONKURSU Informacje ogólne: Konkurs "Droga do wolności" jest przejawem kształtowania postaw obywatelskich, poznania najnowszej historii swojego kraju i jako taki stanowi cenna inicjatywę edukacyjną.

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych t) specjalnego

projekt z dnia o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych t) specjalnego USTAWA projekt z dnia o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych t) Art. l. Ustawa reguluje zasady przyznawania świadczenia pieniężnej: specjalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR MANIFESTACJA PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH POZNAŃ - 27 MARCA 2009 ROKU

INFORMATOR MANIFESTACJA PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH POZNAŃ - 27 MARCA 2009 ROKU INFORMATOR MANIFESTACJA PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH POZNAŃ - 27 MARCA 2009 ROKU 1. Parking buforowy proszę kierować się do ulicy Estkowskiego przy katedrze ul. Marii Panny. Parking jest bezpłatny. Dojazd

Bardziej szczegółowo

Temat: Stan wojenny w Polsce

Temat: Stan wojenny w Polsce MGR PIOTR LEEŚNIEWSKI STAN WOJENNY W POLSCE Temat: Stan wojenny w Polsce Klasa VI Czas realizacji: 1 godz. lekcyjna Cele główne: - ukazanie najważniejszych przyczyn oraz ograniczeń praw wynikających z

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

W OGNIU WALK I KONFLIKTÓW OPOZYCJA ANTYKOMUNISTYCZNA

W OGNIU WALK I KONFLIKTÓW OPOZYCJA ANTYKOMUNISTYCZNA 1 2 W OGNIU WALK I KONFLIKTÓW OPOZYCJA ANTYKOMUNISTYCZNA Tym razem, dzięki Gdańskim Miniaturom, przeniesiemy się w czasy stosunkowo niedalekie, bliskie Waszym rodzicom oraz dziadkom i babciom. Przypomnimy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A.

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. 1 STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Obrony Pracowników zwany dalej Związkiem, jest

Bardziej szczegółowo

Skrócona bibliografia (4 stycznia 2016 r.) Nawrocki K., Zarys historii NSZZ Solidarność Regionu Elbląskiego ( ), Gdańsk 2010.

Skrócona bibliografia (4 stycznia 2016 r.) Nawrocki K., Zarys historii NSZZ Solidarność Regionu Elbląskiego ( ), Gdańsk 2010. Skrócona bibliografia (4 stycznia 2016 r.) I. Publikacje książkowe Nawrocki K., Zarys historii NSZZ Solidarność Regionu Elbląskiego (1980-1989), Gdańsk 2010. Nawrocki K., Wokół elbląskiej Solidarności.

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA BEZDEBITOWE W KOLEKCJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (CZYTELNIA CZASOPISM) Czasopisma

WYDAWNICTWA BEZDEBITOWE W KOLEKCJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (CZYTELNIA CZASOPISM) Czasopisma WYDAWNICTWA BEZDEBITOWE W KOLEKCJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (CZYTELNIA CZASOPISM) Czasopisma Lp Tytuł Wydawnictwo Rok/Część 1. [SZÓSTY] 6 SIERPNIA : Pismo Kadrówki Kraków Oleandry- 1988, nr 1(10),3(12) Kielce

Bardziej szczegółowo

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności.

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności. NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności. GOSPODARKA KOMUNISTYCZNA plany gospodarcze nacjonalizacja kolektywizacja (PGR) industrializacja RWPG SPOŁECZEŃSTWO W

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO Dział I Postanowienia wstępne. 1 1.Kolegium sędziów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, zwanego dalej,, Kolegium tworzą

Bardziej szczegółowo

Bogdan Kożuchowicz, Burmistrz Miasta Świebodzice. Zofia Cierniewska, Członek Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność

Bogdan Kożuchowicz, Burmistrz Miasta Świebodzice. Zofia Cierniewska, Członek Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność Szanowni Państwo, Obchody 30-lecia Solidarności to oddanie hołdu wszystkim bohaterom znanym i wszystkim anonimowym, którzy swoją postawą, zaangażowaniem zmieniali losy Polski, walczyli o lepszy byt, często

Bardziej szczegółowo

KS. STANISŁAW BOGDANOWICZ W OSTRZELIWANEJ BAZYLICE

KS. STANISŁAW BOGDANOWICZ W OSTRZELIWANEJ BAZYLICE KS. STANISŁAW BOGDANOWICZ W OSTRZELIWANEJ BAZYLICE Stanis³aw Bogdanowicz (ur. 1939 r.), ksi¹dz katolicki, infu³at, sêdzia Trybuna³u Metropolitalnego. W latach 1963 1964 wikariusz w Pruszczu Gdañskim, nastêpnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.55 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność

UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, działając na podstawie 61 ust. 2 i wypełniając postanowienia 10 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 32 61 740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 919 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na system kształcenia, orzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych.

Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych. 2008-10-15 12:48:03 Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych. 66 lat; Średnie technik budowlany; Emeryt, działalność gospodarcza; Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora "

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 3 U. ^, W.h R 1/1. Relacja k. 5 " ł 1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora " 111/1 - Materiały dotyczące

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Historia Rodziny Anny i Michała ANDRZEJEWSKICH. Mój życiorys

Historia Rodziny Anny i Michała ANDRZEJEWSKICH. Mój życiorys Mój życiorys Dosyć trudno jest pisać o sobie. Wyręczę się więc tekstem Edwarda Kopówki, który przygotował mój życiorys na użytek strony internetowej www.zbirek.3w.pl 1 : Mirosław Andrzejewski, pseudonim

Bardziej szczegółowo

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR. Żołnierze toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa sowieckiego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Od nadziei do niepodległości PROGRAM

Od nadziei do niepodległości PROGRAM Od nadziei do niepodległości NSZZ Solidarność 1980 1989/90 PROGRAM 16 września 2015 r. 9.00 9.15 rozpoczęcie konferencji 9.15 9.45 dr Łukasz Kamiński NSZZ Solidarność z perspektywy 35 lat (wykład wprowadzający)

Bardziej szczegółowo

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ. za 2009 rok

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ. za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ za 2009 rok SPIS TREŚCI: I. Nazwa Stowarzyszenia.... 3 II. Siedziba i adres Stowarzyszenia.... 3 III. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym.... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. 1) Pan Przemysław Ogonowski - Przewodniczący Komisji Zastępca Dyrektora w Wydziale Kształcenia Ogólnego;

KOMISJA. 1) Pan Przemysław Ogonowski - Przewodniczący Komisji Zastępca Dyrektora w Wydziale Kształcenia Ogólnego; Załącznik Nr 1 KOMISJA Kuratorium Oświaty w Warszawie 1) Pan Przemysław Ogonowski - Przewodniczący Komisji Zastępca Dyrektora w Wydziale Kształcenia Ogólnego; 2) Pani Anna Kowalska - Zastępca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Statut Koła naukowego ENACTUS UE

Statut Koła naukowego ENACTUS UE Statut Koła naukowego ENACTUS UE Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Koło Naukowe ENACTUS UE (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją studencką reprezentującą Uniwersytet Ekonomiczny w Programie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Solidarność na Pomorzu Zachodnim

Solidarność na Pomorzu Zachodnim 1 Stanisław Jankowiak, Małgorzata Machałek Solidarność na Pomorzu Zachodnim W drugiej połowie lat siedemdziesiątych stopniowo kumulowało się niezadowolenie społeczeństwa z systematycznie pogarszających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiej Akademii Polowej

Regulamin Studenckiej Akademii Polowej Regulamin Studenckiej Akademii Polowej Działającej przy Akademii Obrony Narodowej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Koło studenckie działa pod nazwą Studencka Akademia Polowa. 2 1. Studencka Akademia

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Joanna Agacka - Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów W 2001 r. wybrana na członka ORA w Łodzi i została

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ARCHIWUM FILMOWE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ARCHIWUM FILMOWE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ARCHIWUM FILMOWE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI W ROKU 2009 W okresie od marca do grudnia 2009 odtworzono ponad 250 kaset U-matic. Jest to kolejny, dobry rezultat

Bardziej szczegółowo

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia.

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Wolni i Solidarni Radio Radio Solidarność Walcząca Historia i kulisy działania Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Solidarność Walcząca - podstawowe fakty: Organizacja Solidarność Walcząca powstała w czerwcu 1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W POZNANIU

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W POZNANIU REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W POZNANIU Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art. 55 oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 17 października 2012 r. Druk nr 218 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

7 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO - Międzyszkolny Komitet Oporu Wrocław (2)

7 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO - Międzyszkolny Komitet Oporu Wrocław (2) # 1 MAJA JEST NASZ - Wezwanie do solidarnościowych pochodów, Wrocław 1984 (1) 1 MAJ 1984 W INTENCJI LUDZI PRACY - Region Toruński (5) 1 MAJA 1984 - A KOLOR JEGO JEST CZERWONY, BO NA NIM ROBOTNICZA KREW

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE Sprawozdanie z działalności w ramach: Projektu pilotażowego w zakresie współpracy transgranicznej podczas likwidacji skutków katastrof realizowanego

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Biały Protest Biuletyn Specjalny OZZPiP Nr 3 poniedziałek, 25 czerwca 2007 r.

Biały Protest Biuletyn Specjalny OZZPiP Nr 3 poniedziałek, 25 czerwca 2007 r. 7:19 Biały Protest Biuletyn Specjalny OZZPiP Nr 3 poniedziałek, 25 czerwca 2007 r. PROTESTUJEMY DO SKUTKU DZIEŃ SIÓDMY PROTESTU - PONIEDZIAŁEK W dniu dzisiejszym o godz. 10 00, na terenie Białego miasteczka

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

LECH WAŁĘSA. Młodość

LECH WAŁĘSA. Młodość Młodość Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 w Popowie. Jego rodzicami byli Bolesław Wałęsa (1908 1945), z zawodu cieśla i Feliksa z domu Kamieoska (1916 1975). W 1961 ukooczył Zasadniczą Szkołę Zawodową

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 05:52:15 Numer KRS: 0000107241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 05:52:15 Numer KRS: 0000107241 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 05:52:15 Numer KRS: 0000107241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo