1. Paweł Jerzy Babiński ur r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r."

Transkrypt

1 1. Paweł Jerzy Babiński ur r. Aktywnie działał w strukturach Solidarności Walczącej w Trójmieście. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Uczestnik manifestacji opozycyjnych, ukarany karą grzywny przez Kolegium Rejonowe przy Prezydencie m. Gdyni. Zatrzymany przez MO 14 sierpnia 1988 r. podczas manifestacji Solidarnościowej i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku w okresie od 17 sierpnia 1988 r. do 20 września 1988 r. Poddawany różnym formom represji przeszukanie mieszkania oraz konfiskata materiałów opozycyjnych, zastrzeżenie wyjazdów za granicę, zatrzymania. 2. Franciszek Balwierz ur r. Członek antykomunistycznej organizacji młodzieżowej w Gdyni w latach Uczestnik wystąpień robotniczych w grudniu 1970 r. na terenie Gdańska. Podczas strajku w sierpniu 1980 r. był członkiem komitetu strajkowego Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte. Po wprowadzeniu stanu wojennego stanął na czele komitetu strajkowego w tejże stoczni. Po zakończeniu strajku 15 grudnia 1981 r. został zwolniony z pracy i pozostawiony bez środków do życia. Drukarz oraz kolporter książek i prasy bezdebitowej, za co został zatrzymany i aresztowany w lutym 1982 r. Wypuszczony z aresztu w maju 1982 r. po umorzeniu śledztwa. 3. Mikołaj Białołęcki ur r. Zatrzymany 14 grudnia 1970 r. w rejonie dworca PKP w Gdańsku Głównym za udział w manifestacjach podczas wydarzeń Grudnia 1970, zwolniony 23 grudnia 1970 r. W stanie wojennym, 3 maja 1982 r. aresztowany w centrum Gdańska z powodu uczestnictwa w akcji protestacyjnej na ulicach miasta, gdzie wznosił wrogie wobec działań PRL okrzyki. Skazano go orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Starogard Gdański na 2 miesiące aresztu, zwolniony wyrokiem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 15 czerwca 1982 r. 4. Marian Bogdanowicz ur r. Pracownik Stoczni Północnej w Gdańsku, uczestnik strajku sierpniowego 1980 r., a od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na terenie Stoczni Północnej. W maju 1983 r. został pobity w pobliżu mieszkania Lecha Wałęsy przez funkcjonariuszy ZOMO w wyniku czego doznał uszkodzenia kolana. Zbierał fundusze w ramach Kasy Wzajemnej Pomocy przekazywane na pomoc rodzinom internowanych i aresztowanych w stanie wojennym. W 1988 r. zorganizował struktury NSZZ Solidarność w Gdańskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym. 5. Tomasz Cofta ur r. Pracownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej Akademii Medycznej w Gdańsku, członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz NSZZ "Solidarność", współzałożyciel i członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, współorganizator Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku. W okresie od 13 grudnia 1981 do 29 kwietnia 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.

2 6. Stanisław Czuczeło ur r. 14 grudnia 1981 r. był uczestnikiem strajku w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych Petrochemia w Płocku. 10 listopada 1982 r. internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie nad Wisłą, w którym przebywał do 3 lutego 1983 r. 7. Leszek Jerzy Derek ur r. Pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Brał czynny udział w strajkach w grudniu 1970 r. oraz sierpniu 1980 r. Od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność. 13grudnia 1981 r. przystąpił do strajku na terenie zakładu, a po spacyfikowaniu protestu w stoczni uczestniczył w akcjach protestacyjnych ogłaszanych przez Tajną Komisję Zakładową. Zajmował się kolportażem ulotek i prasy podziemnej w swoim zakładzie pracy. W związku ze swoją działalnością został internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą od 4 stycznia 1983 r. do 2 lutego 1983 r. 8. Bogdan Falkiewicz ur r. Od 1986 r. aktywny członek Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdańsk, drukarz i kolporter ulotek o charakterze opozycyjnym. W l redaktor naczelny i autor artykułów w dwutygodniku Monit, stanowiącym podziemny organ prasowy gdańskiego oddziału Federacji. W l członek Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW Gdańsk. Inspirator wznowienia działalności biuletynu FMW w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku o nazwie Dwójka. W 1988 r. został zatrzymany w Gdańsku za posiadanie kilkudziesięciu sztuk bezdebitowego czasopisma Promieniści i skazany na karę grzywny. 9. Jan Tadeusz Gawin ur r. Członek NSZZ Solidarność w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W 1982 r. zwolniony dyscyplinarnie za redagowanie i kolportaż ulotek. Współzałożyciel II Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, tzw. Krajówki działającej na czas zawieszenia związku. Z powodu kontynuowania działalności związkowej zatrzymany w styczniu 1983 r., a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Jeden z autorów Oświadczenia na temat utworzenia Rady Konsultacyjnej opublikowanego w 1986 r. na łamach nielegalnie wydawanego pisma Federacji Młodzieży Walczącej pod nazwą Biuletyn Informacyjny Szkół Zawodowych (BISZ). 10. Lech Jan Golon ur r. Członek NSZZ Solidarność w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Elblągu. 3 maja 1982 r. w trakcie rozpędzania manifestantów nielegalnego zgromadzenia pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70 w centrum Elbląga zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. W trakcie zatrzymania doznał obrażeń ciała. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu 5 lipca 1982 r. w trybie doraźnym na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 3 lata. Przebywał w Zakładzie Karnym w Elblągu i Zakładzie Karnym w Sztumie. Zwolniony warunkowo 25 marca 1983 r. 11. Anna Hawańczak z d. Bujwid ur r.

3 W 1977 r. zaangażowała się w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Od 1980 r. w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, redaktorka Radia S. W okresie stanu wojennego zajmowała się redagowaniem bezdebitowego czasopisma Solidarność Dolnośląska. Aresztowana 6 marca 1982 r. i osadzona w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. 3 lipca 1982 r. za kontynuowanie nielegalnej działalności, jaką było współredagowanie Solidarności Dolnośląskiej, została skazana na 3 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Zwolniona z więzienia na mocy ustawy o amnestii z 22 lipca 1983 r. 12. Eugeniusz Grudzień ur r. Aktywny uczestnik strajku w Stoczni Północnej w Gdańsku w czasie Grudnia 1970 r. Był typowany przez SB do zwolnienia z pracy i odbycia ćwiczeń wojskowych rezerwy, do czego jednak ostatecznie nie doszło. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. 13. Franciszek Hirsz ur r. W Marcu 1968 r. jako student Politechniki Gdańskiej brał udział w demonstracjach i wiecach. W 1980 r. należał do Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Gdańskiej Stoczni Remontowej, a następnie został wybrany do Prezydium Komisji Zakładowej w tymże zakładzie. Podczas stanu wojennego nadal czynnie zajmował się działalnością związkową. Brał udział w zbiórce pieniędzy dla rodzin internowanych, pisał odezwy o uwolnienie skazanych przez sąd. 5 listopada 1982 r. internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą. Zwolniony został 27 listopada 1982 r. 14. Krystyna Ewa Hryniewicka ur r. Uczestniczyła w akcjach pomocy stoczniowcom strajkującym w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej. Przewodnicząca koła NSZZ Solidarność w Instytucie Telekomunikacji w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie działała w podziemnych strukturach związku. Zbierała m.in. składki na terenie Instytutu na nielegalną działalność związkową. Od czerwca 1982 r. do grudnia 1986 r. była maszynistką Stoczniowego Komitetu Robotniczego NSZZ Solidarność w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Przygotowywała również matryce do druku gazetki zakładowej Wiadomości. 15. Piotr Stanisław Konieczny ur r. Uczestnik Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu w 1970 roku, podczas których został pobity przez ZOMO. Od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w RSW Prasa Książka Ruch. Brał udział w drukowaniu ulotek i ich kolportowaniu. Uczestniczył w strajku włoskim zorganizowanym w sierpniu 1982 r. Powołany na ćwiczenia wojskowe do Chełmna w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Współorganizował odrodzone struktury Solidarności w RSW Prasa Książka Ruch. 16. Konieczny Zenon ur r.

4 Od 1980 r. był współtwórcą NSZZ "Solidarność" w Fabryce Akcesoriów Meblowych w Chełmnie nad Wisłą. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal prowadził działalność związkową w podziemiu, angażując się w pomoc osobom internowanym i ich rodzinom. Wielokrotnie poddawany przesłuchaniom. W 1984 r. został zatrzymany w związku z przechowywaniem i kolportażem ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych. Dostarczał żywność i leki opozycjonistom internowanym w Wojskowym Obozie Specjalnym na Kępie Panieńskiej w Chełmnie. Swoją działalność opozycyjną w ramach "Solidarność" kontynuował do czerwca 1989 r. 17. Ewa Kowalewska ur r. Od czerwca 1981 r. była członkiem NSZZ "Solidarność" w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w strajku ogłoszonym w stoczni 14 grudnia 1981 r., była członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy, która zbierała składki na rzecz internowanych i represjonowanych. Po likwidacji Kasy w czerwcu 1983 r. kontynuowała działania wspomagające podziemne struktury "Solidarności" jako członek Bractwa Oblatów św. Brygidy w Gdańsku. Od 1986 r. do grudnia 1988 r. była maszynistką Stoczniowego Komitetu Robotniczego NSZZ "Solidarność" w Stoczni Północnej. 18. Andrzej Kozłowski ur r. Uczestnik wydarzeń Grudnia 70 na terenie Gdańska. Aktywnie uczestniczył w strajku sierpniowym w 1980 r. w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Był przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność. Współzałożycielem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W czasie stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, zbierał składki i zajmował się kolportażem ulotek. Internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą Chełmna okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. W 1988 r. został nieetatowym sekretarzem Prezydium NSZZ Solidarność Gdańskiej Stoczni Remontowej. 19. Danuta Teresa Krajnik ur r. Zaangażowana w działalność opozycyjną od sierpnia 1980 r. Członek NSZZ Solidarność w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie uczestniczyła w działalności Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ Solidarność poprzez organizowanie konspiracyjnych struktur związkowych. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 22 kwietnia 1982 r. została internowana w Ośrodku Odosobnienia dla kobiet w Gołdapi, w którym przebywała do 23 lipca 1982 r. 20. Teresa Krawczuk ur r. Studentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczka protestów i demonstracji ulicznej o charakterze patriotycznym 3 maja 1982 r. na terenie Gdańska. Internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi w okresie od 5 maja 1982 r. do 12 czerwca 1982 r. 21. Marek Leszek Krówka ur r.

5 Delegat Wydziału S-5 Stoczni Gdańskiej im. Lenina do Komitetu Strajkowego podczas strajku sierpniowego 1980 r., od września 1980 członek NSZZ Solidarność. Kolporter nielegalnych wydawnictw na terenie Stoczni Gdańskiej i współredaktor pisma Węzeł, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski w Stoczni Gdańskiej. 13 grudnia 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej, aresztowany 16 grudnia 1981 i przewieziony do Zakładu Karnego w Starogardzie Gdańskim. Internowany od 21 grudnia 1981 do 12 sierpnia 1982 w Iławie, Kielcach, Łupkowie, Rzeszowie-Załężu. 22. Andrzej Wiesław Krupa ur r. W sierpniu 1980 r. uczestnik strajku w Zakładach Mechanicznych Zamech w Elblągu, wyrażającego poparcie dla strajkujących stoczniowców w Trójmieście. Od września 1980 r. w NSZZ Solidarność, członek Komisji Wydziałowej Wydziału Konstrukcyjnego TK-4 w Zamechu, jednocześnie do 28 lutego 1981 r. wiceprzewodniczący i członek prezydium Międzyzakładowej Komisji Zakładowej w Elblągu. Po 13 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Zamechu jako członek Komitetu Strajkowego. Współorganizował pomoc dla internowanych i aresztowanych. 23. Walerian Kukowski ur r. Pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej. W zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku jako inspirator przerw w pracy w Gdańskiej Stoczni Remontowej i osoba przeznaczona do zwolnienia w 1970 r. W latach członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". 10 listopada 1982 internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie nad Wisłą, w którym przebywał do 3 lutego W latach aktywny członek Bractwa Oblatów św. Brygidy. 24. Lech Jan Lepka ur r. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów Prefabet-Gdańsk Zakład w Dzierzgoniu. Delegat na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Elbląskiego. Od 13 do 14 grudnia 1981 r. był członkiem Komitetu Protestacyjnego w Prefabecie. Brał udział w akcjach ulotowych, kolportażu pism podziemnych, m. in. Zwyciężymy i Biuletynu Informacyjnego Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność. W 1989 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, wspomagał kampanię wyborczą na terenie Dzierzgonia. 25. Marek Mickiewicz ur r. Uczestnik Marca 1968 r. w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego drukarz i kolporter prasy niezależnej, za co został aresztowany 14 września 1984 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi 28 marca 1985 r. skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Z powodu działalności niepodległościowej poddawany różnym formom represji - przeszukanie mieszkania, inwigilacja 26. Henryk Tadeusz Naklicki ur r. Pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Uczestniczył w strajku w grudniu 1970 r. W Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża kolportował podziemną prasę i ulotki.

6 Uczestnik strajków w sierpniu 1980 r. a od września członek NZSS Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego i pacyfikacji stoczni aresztowany i skazany na karę grzywny. Zajmował się zbieraniem pieniędzy dla rodzin internowanych i aresztowanych. Od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. przebywał w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą. 27. Władysław Bolesław Ornowski ur r. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywny uczestnik strajku w Porcie Gdańskim, który trwał do 19 grudnia 1981 r. Po zniesieniu stanu wojennego działał w konspiracyjnych strukturach Solidarności Portu Gdańskiego, zajmował się zbiórką pieniędzy dla rodzin skazanych oraz rozprowadzał książki oraz prasę drugiego obiegu. Od 22 sierpnia 1988 r. do 2 września 1988 r., był jednym z kierowników strajku w Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku, wchodził w skład Komitetu Strajkowego. 28. Jerzy Posorski ur r. Podczas Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu zatrzymany i brutalnie pobity przez funkcjonariuszy MO, a następnie osadzony w gdańskim areszcie, w którym przebywał od 14 do 23 grudnia 1970 r. Organizator pomocy materialnej przy kościele Św. Brygidy w Gdańsku dla zwalnianych z pracy stoczniowców. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin. Jeden z organizatorów nielegalnych obchodów 3 Maja i 11 Listopada na terenie Gdańska. W 1976 r. uczestnik demonstracji ulicznych na terenie Trójmiasta solidaryzujących się z protestami robotniczymi w Ursusie i Radomiu. 29. Elżbieta Potrykus ur r. Na jesieni 1980 r. zakłada w Koszalinie niezależne związki zawodowe w zakładzie Unitra- Unima oraz innych zakładach na terenie Koszalina. Wchodzi w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Koszalinie. Od marca 1981 r. zostaje członkiem Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pobrzeże w Koszalinie. Następnie wchodzi w skład Krajowej Komisji Porozumiewawczej Solidarność. W stanie wojennym działa w podziemnej Solidarności, współredagując gazetkę Grudzień 81- Gazeta Wojenna. Inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. W związku z działalnością opozycyjną wielokrotnie zatrzymywana, rewidowana, przesłuchiwana i przetrzymywana w aresztach KWMO i KM MO w Koszalinie. 30. Ireneusz Rytlewski ur r. Wieloletni aktywny działacz NSZZ Solidarność w Słupsku. Uczestniczył w strajku w Fabryce Maszyn Rolniczych Famarol w Słupsku za co został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Od 1985 r. w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Słupskiego. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Był wielokrotnie zatrzymywany przez SB oraz został ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Słupska. Po wyborach w 1989 r. wszedł w skład Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Regionu Słupskiego. 31. Jerzy Sekuła ur r.

7 Członek i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w SPPD Sławodrzew w Sławnie. Współtwórca Krajowej Komisji Koordynacyjnej Drzewiarzy Solidarność. Zajmował się sporządzaniem ulotek, plakatów, malowaniem znaków i haseł Solidarności na różnego rodzaju miejscach i obiektach użyteczności publicznej na terenie całego województwa Słupskiego. Brał też udział w kolportażu niezależnych pism, biuletynów sygnowanych przez NSZZ Solidarność na terenie Sławna i Słupska. W 1982 r. aresztowany przez SB za kolportaż ulotek nawołujących do strajku w zakładach pracy na terenie Słupska. 32. Janusz Sielski ur r. Uczestnik strajku w Gdańskiej Stoczni Remontowej w sierpniu 1980 r. Od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku ogłoszonym przez władze Solidarności. Był członkiem podziemnych struktur NSZZ Solidarność, zajmował się kolportażem ulotek i nielegalnych czasopism. Uczestniczył w demonstracjach i akcjach protestacyjnych ogłaszanych w Stoczni takich jak dni Solidarności z Solidarnością, w demonstracjach po zdelegalizowaniu NSZZ Solidarność, w proteście po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. Internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie nad Wisłą w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. 33. Bogusław Roman Spodzieja, ur r. w m. Gana Był inicjatorem strajku okupacyjnego w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO w Praszcze. Począwszy od 1985 r. aktywnie uczestniczył w kolportażu prasy bezdebitowej na terenie Trójmiasta. W 1988 r. został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej, w okresie od maja do sierpnia tegoż roku uczestniczył w strajkach na jej terenie. W tym też roku złożył przysięgę i wstąpił do tajnych struktur Solidarności Walczącej. Redagował i drukował gazetkę Głos Trzeciej Bramy wydawanej w Stoczni Gdańskiej, był też współtwórcą pisma Poza układem. W 1989 r. wspólnie z Andrzejem Gwiazdą reaktywował Wolne Związki Zawodowe oraz jawne działał jako przedstawiciele SW w Trójmieście. 34. Jerzy Schneider ur r. Przewodniczący komitetu założycielskiego oraz komisji zakładowej NSZZ Solidarność w Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych w Kwidzynie. Po 13 grudnia 1981 r. był aktywnym kolporterem ulotek solidarnościowych w Kwidzynie, w tym czasie organizował również zbiórki pieniędzy na rzecz osób represjonowanych. W 1984 r. znalazł się w grupie inicjującej powstanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W okresie od 8 października 1985 r. do 15 lutego 1986 r. osadzony w areszcie. Po odzyskaniu wolności aktywnie wspierał wszystkie inicjatywy prowadzące do odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości. 35. Andrzej Trzaska, ur r. Artysta plastyk, twórca rysunków, napisów matryc do ulotek, między innymi był autorem ulotki "uwolnić politycznych". Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego aktywnie wspierał działania podejmowane przez działaczy i sympatyków OKO NSZZ "Solidarność". Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 30 kwietnia 1982 do 20 października 1982 r.

8 36. Leszek Marek Urba ur r. Uczestnik strajku w sierpniu 1980 r. w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność. W związku z działalnością związkową inwigilowany i represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Gdańsku. Od jesieni 1982 r. do czerwca 1983 r. aktywnie udzielał się w pracach Kasy Wzajemnej Pomocy, następnie przystąpił do Bractwa Oblatów św. Brygidy Zbierał pieniądze na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych pracowników stoczni. W 1988 r. nadzorował funkcjonowanie dwóch nielegalnych drukarni, organizował siatkę kolporterów oraz prowadził akcje ulotkowe. 37. Jan Jerzy Woroń ur r. Pracownik Centralnego Laboratorium Chemicznego PP Polcargo w Gdyni, członek komitetu strajkowego w sierpniu 1980 r., a następnie członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w tymże przedsiębiorstwie. 7 maja 1982 r. internowany jako zajmujący skrajnie negatywne stanowisko w stosunku do obecnej rzeczywistości i osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie w Kwidzynie. W czasie pobytu w ośrodku odosobnienia w Kwidzynie 14 sierpnia 1982 r. wziął czynny udział w buncie internowanych. Zwolniony z internowania 19 października 1982 r. W 1984 r. z inspiracji SB zwolniony z pracy w Polcargo.

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz Paweł Adamowicz 05.11.1965 W maju 1988 r. aktywny uczestnik strajku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Kolporter podziemnych ulotek. Uczestnik spotkań

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU. Toruń, 14 maja 2016 r.

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU. Toruń, 14 maja 2016 r. UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU Toruń, 14 maja 2016 r. Roman Bӓcker, ur. 13.12.1955 r. Pracownik naukowy UMK w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Odznaczeni

Bardziej szczegółowo

SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków masowego ruchu oporu

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY. 22 listopada 2016 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY. 22 listopada 2016 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY 22 listopada 2016 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

działalność w ramach zawieszonego związku Solidarność. Stanisława Gawlik prowadziła zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę

działalność w ramach zawieszonego związku Solidarność. Stanisława Gawlik prowadziła zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę 1. Ludwik Błaszczak był działaczem związku NSZZ Solidarność, przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność w Inspektoracie PZU w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował

Bardziej szczegółowo

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1. Danuta Czechmanowska w latach 1982-1984 brała udział w akcjach ulotkowych i kolportażu książek tzw. drugiego obiegu. Uczestniczyła w akcjach malowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981 Tytuł: Kalendarium stanu wojennego Autor: Gazeta Wyborcza Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2005-12-13 12/13 grudnia 1981 Godzina 23:00 - przerwanie połączeń telefonicznych i teleksowych. Około

Bardziej szczegółowo

Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności:

Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: 1. Wojciech Dziadosz Wojciech Dziadosz od 1980 r. aktywnie wspierał działalność wałbrzyskiej Solidarności.

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak przypomniał dr Łukasz Kamiński Krzyż Wolnoś cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyk wzorowany na Krzyżu Niepodległości, szczególnym najwyż

Jak przypomniał dr Łukasz Kamiński Krzyż Wolnoś cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyk wzorowany na Krzyżu Niepodległości, szczególnym najwyż Krzyż Wolności i Solidarności - niepodległości Krzyż Wolności i Solidarności jest formą podzię zapomnianym, z drugiego, trzeciego szeregu, jes We wtorek 16 grudnia br. w południe w Sali BHP odznaczenia

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI NA MOCY POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DN. 6 CZERWCA 2016 R. Artur Adamski Pan Artur Adamski był fotografem dokumentującym

Bardziej szczegółowo

Białystok. Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji solidarnościowej

Białystok. Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji solidarnościowej Białystok. Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji solidarnościowej 8 grudnia, o godz. 12:00, w sali konferencyjno-wystawienniczej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

1. Browarczyk Antoni Bućko Danuta Czachor Magdalena Czachor Marek Karol

1. Browarczyk Antoni Bućko Danuta Czachor Magdalena Czachor Marek Karol 1. Browarczyk Antoni 21.10.1961-23.12.1981 Był praktykantem zakładu elektromechanicznego w Gdańsku. 17 grudnia 1981 r. w centrum Gdańska doszło do intensywnych walk ulicznych pomiędzy oddziałami ZOMO,

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B BARYKADA Pismo Federacji Młodzieży Walczącej - Wrocław Rok 1990 nr 9 BEZ APELACJI Pismo NZS - Wydział Prawa i Administracji - Wrocław Rok 1989 nr 1 BEZ CENZURY Gazeta

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37897,stan-wojenny-w-wielkopolsce-kalendarium-wydarzen.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:05 Stan wojenny

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Adamczyk

1. Zbigniew Adamczyk 1. Zbigniew Adamczyk Od 1973 r. pracował jako elektroradiolog w warszawskich placówkach zdrowia. W latach 1977 79 współpracował z KSS KOR, a od 1979 r. z KPN. Kolportował Robotnika niezależne pismo KSS

Bardziej szczegółowo

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył w imieniu Prezydenta RP dwa Krzyże

Bardziej szczegółowo

Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność" PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku.

Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku. Wykaz osób z województwa gdańskiego internowanych z powodów politycznych /Opracowano na podstawie publikacji; Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODZNACZONYCH

INFORMACJA O ODZNACZONYCH INFORMACJA O ODZNACZONYCH Krzyż Wolności i Solidarności: 1. Adamczyk Andrzej W latach 1980-1981 aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ Solidarność na terenie Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODZNACZONYCH

INFORMACJA O ODZNACZONYCH INFORMACJA O ODZNACZONYCH Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1. Leszek Andrzejewski W czasie stanu wojennego i po jego zawieszeniu brał aktywny udział w rozpowszechnianiu wydawnictw bezdebitowych

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W DNIU 7 LISTOPADA 2016 R. BOGUSŁAW BARDON Pan Bogusław Bardon w 1980 r. był przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

Piotr Babrakowski Marek Bartosiak Anna Boduch-Kulińska Piotr Boruszewski

Piotr Babrakowski Marek Bartosiak Anna Boduch-Kulińska Piotr Boruszewski Piotr Babrakowski Górnik z Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach. Brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie ww. kopalni w dniach 13 16 XII 1981 r. Podczas pacyfikacji ww. zakładu pracy

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego W piątek, 9 kwietnia br. w Olsztynie, szef BBN minister Aleksander Szczygło uczestniczył w uroczystości poświęcenia 36. Dębów Pamięci symbolizujących Polaków

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, które zostaną odznaczone 15 stycznia 2016 r.:

Wykaz osób, które zostaną odznaczone 15 stycznia 2016 r.: Wykaz osób, które zostaną odznaczone 15 stycznia 2016 r.: Marian Bernert Zatrudniony był jako ślusarz w Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach. Brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 17 DOKUMENT Y Nr 1. 1980 sierpień 14 Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu na temat nastrojów społecznych

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa Anna Walentynowicz - ur. 15 sierpnia 1929 w Równem, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ Solidarność. Dama Orderu Orła Białego. W dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

Narodziny wolnej Polski

Narodziny wolnej Polski Narodziny wolnej Polski 1. Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 Zdelegalizowanie Solidarności ; w jej miejsce powołano Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); na czele Alfred Miodowicz

Bardziej szczegółowo

- Gdańsk tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach grudnia 1981 roku: mieszkańców pod Stocznią Gdańską i czołgi,

- Gdańsk tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach grudnia 1981 roku: mieszkańców pod Stocznią Gdańską i czołgi, OK_0893 - Kolekcja Leszka Pękalskiego 1. Dzieje kolekcji Leszek Pękalski udostępnił swoje zdjęcia przed 2014 i w 2014 roku. Negatywy udostępnione przez fotografa w 2014 roku zostały zeskanowane i zwrócone.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej w Polsce Rzeszów 23 X 2017 r.

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej w Polsce Rzeszów 23 X 2017 r. Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej w Polsce Rzeszów 23 X 2017 r. Andrzej Lignarski Od jesieni 1980 r. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Antas Zygmunt Berdychowski Marian Banaś Stanisław Brzeźniak Kazimierz Barczyk Roman Bulanda

Jolanta Antas Zygmunt Berdychowski Marian Banaś Stanisław Brzeźniak Kazimierz Barczyk Roman Bulanda Jolanta Antas (ur. 1954) Współorganizatorka druku oraz kolporterka wydawnictw niezależnych. Redaktor i autorka tekstów publikowanych w podziemnych pismach Hutnik i Miesięcznik Małopolski. Zaangażowana

Bardziej szczegółowo

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN)

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) W proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w większych zakładach Małopolski wybuchły strajki. W Krakowie oprócz

Bardziej szczegółowo

VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny "SOLIDARNI " Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku. Imię i nazwisko ucznia:... Szkoła, klasa:... Opiekun:...

VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny SOLIDARNI  Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku. Imię i nazwisko ucznia:... Szkoła, klasa:... Opiekun:... VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny "SOLIDARNI " Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku Młodsze pokolenia nie znają już tych wydarzeń z własnego doświadczenia. Można zatem pytać, czy właściwie docenią tę wolność,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail..

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail.. ANKIETA HISTORYCZNA dotycząca działalności w NSZZ Solidarność, organizacjach opozycyjnych na terenie Bolesławca i okolic w okresie sierpień 1980 czerwiec 1989 Szanowni Państwo, Prosimy o powrót pamięcią

Bardziej szczegółowo

Waldemar Biazik Grażyna Biskup Krystyna Bonczar Michał Dancewicz Tadeusz Drzazgowski

Waldemar Biazik Grażyna Biskup Krystyna Bonczar Michał Dancewicz Tadeusz Drzazgowski Waldemar Biazik od 13 do 15 XII 1981 r. uczestniczył w strajku w KWK Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju, zorganizowanym przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Należał do straży strajkowej, odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata )

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata ) REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata 1970-1980) SPOTKANIA : Niezależne Pismo Młodych Katolików Nr 1 Lublin, 10.1977 Nr 9 Lublin, 10.1979 Nr 15 Lublin,(Warszawa-Kraków) 1981 Data wydawania: 10.1977

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W WARIANTY Wydają Autonomiczne Związki Zawodowe - Warszawa Rok 1985 nr 6 WARSZAWIANKA Solidarność - Warszawa Rok 1982 nr 10 WĘGIELKI WAŁBRZYSKIE Pismo członków i sympatyków

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12082,12-maja-1981-roku-sad-zarejestrowal-nszz-solidarnosc-rolnikow-indywidualnyc h.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia związkowe w Regionie Zachodniopomorskim NSZZ Solidarność-80 (luty-marzec 2009 r.)

Wydarzenia związkowe w Regionie Zachodniopomorskim NSZZ Solidarność-80 (luty-marzec 2009 r.) Wydarzenia związkowe w Regionie Zachodniopomorskim NSZZ Solidarność80 (lutymarzec 2009 r.) Autor: P.L. 17.04.2009. ZOZ NSZZ Solidarność '80 przy Urzędzie Morskim w Słupsku 1. W dniu 28 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE »SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE Kolekcja archiwalna»solidarność«narodziny ruchu dokumentuje okres od sierpnia 1980 do grudnia 1981 w Polsce: powstanie

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI PODCZAS UROCZYSTOŚCI 25 KWIETNIA 2016 R. WE WROCŁAWIU 1. LIDIA STANISŁAWA DĘBSKA Pani Lidia Dębska wstąpiła do NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Od momentu powstania Wojskowej Akademii Medycznej w 1958 roku działało

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim

KALENDARIUM NSZZ Solidarność w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim KALENDARIUM NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim Rok 1980. Związek Zawodowy Kolejarzy zostaje przekształcony w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą 9-18 wrzesień 2010 Radom Raport Akademii Liderów: Poza Cenzurą - Wystawa Piotra Kutkowskiego, Radom 9-18 października 2010 -------------------------------------- 2/6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny 12 stycznia 1952 17 październik 2002 Alina Pienkowska urodziła się 12 stycznia 1952 roku, wychowała w wielodzietnej rodzinie robotniczej w Gdańsku. Z domu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Dokument 16, 1980 październik 30, Pismo NSZZ Solidarność Wydziału Geodezji Górniczej do UKZ NSZZ Solidarność AGH Dokument 17, 1980 październik

Dokument 16, 1980 październik 30, Pismo NSZZ Solidarność Wydziału Geodezji Górniczej do UKZ NSZZ Solidarność AGH Dokument 17, 1980 październik Spis treści Wstęp... 13 Bibliografia... 25 Wykaz wybranych skrótów... 27 Dokument 1, 1980 wrzesień 19, Protokół zebrania UKZ NSZZ... 33 Dokument 2, 1980 wrzesień 29, Pismo przewodniczącego UKZ NSZZ Kazimierza

Bardziej szczegółowo

35. rocznica Zbrodni Lubińskiej

35. rocznica Zbrodni Lubińskiej NR 09/385 wrzesień 2017 ISSN 1509-7994 PISMO ZARZĄDU REGIONU ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE NSZZ SOLIDARNOŚĆ 35. rocznica Zbrodni Lubińskiej Lubin krwią podpisał Porozumienia Sierpniowe Uroczystości rozpoczęły się

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Mazowiecki Człowiek zasłużony dla Polski

Tadeusz Mazowiecki Człowiek zasłużony dla Polski Autor: Robert Baran Tadeusz Mazowiecki Człowiek zasłużony dla Polski Tadeusz Mazowiecki (18.04.1927 28.10.2013) Był czołowym polskim politykiem i mężem stanu, zapamiętany przez Polaków jako pierwszy niekomunistyczny

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Syska Prasa gorzowska ukazująca się poza cenzurą : cz. IV. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 17,

Zbigniew Syska Prasa gorzowska ukazująca się poza cenzurą : cz. IV. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 17, Prasa gorzowska ukazująca się poza cenzurą : cz. IV Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 17, 297-302 2010 NADWARCIAŃSKI ROCZNIK HISTORYCZNO-ARCHIWALNY NR 17/2010 Gorzów Prasa gorzowska ukazująca

Bardziej szczegółowo

Lista osób uhonorowanych nagrodą IPN Świadek Historii 2012 r.

Lista osób uhonorowanych nagrodą IPN Świadek Historii 2012 r. Lista osób uhonorowanych nagrodą IPN Świadek Historii 2012 r. Franciszek Antoni Macharski (ur. 1927), polski biskup rzymskokatolicki, kardynał prezbiter, arcybiskup metropolita krakowski w latach 1979

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH III EDYCJA 2015/2016. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2015 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH III EDYCJA 2015/2016. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2015 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH III EDYCJA 2015/2016 ETAP SZKOLNY 25 listopada 2015 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Jan Zabłocki W imię wspólnych wartości : Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ( ) Zeszyty Prawnicze 11/3, 9-12

Jan Zabłocki W imię wspólnych wartości : Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ( ) Zeszyty Prawnicze 11/3, 9-12 Jan Zabłocki W imię wspólnych wartości : Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (1949-2010) Zeszyty Prawnicze 11/3, 9-12 2011 Zeszyty Prawnicze UKSW 11.3 (2011) Jan Zabłocki Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

k.yi S. A S P IS Z A W A R T O Ś C I T E C Z K I I. Materiały dokumentacyjne 1/1 relacja właściwa i o. % 5' A-i

k.yi S. A S P IS Z A W A R T O Ś C I T E C Z K I I. Materiały dokumentacyjne 1/1 relacja właściwa i o. % 5' A-i 1 S P IS Z A W A R T O Ś C I T E C Z K I I. Materiały dokumentacyjne 1/1 relacja właściwa i o. % 5' A-i 1/2 - dokumenty (seusu stricto) dot. osoby relatora ---- 1/3 - Inne materiały dokumentacyjne dot.

Bardziej szczegółowo

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń 1 9 8 9 Okrągły Stół negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia"

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia" Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego powołania Organizacji Zakładowej OZZ "Fizjoterapia" 1.

Bardziej szczegółowo

Region Gdański 13 XII VII 1983

Region Gdański 13 XII VII 1983 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/historia/mapa-regionow-nszz-sol/8390,region-gdanski-13-xii-1981-22-vii-1983.ht ml Wygenerowano: Sobota, 18 marca 2017, 11:40 Region Gdański 13 XII 1981-22

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury Adwokat Halina Car listopad 2007 W 1982 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Gdańsku. Od 2001 r. członek Sądu Dyscyplinarnego, a od 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12809,7-wrzesnia-1939-roku-skapitulowala-zaloga-westerplatte-mimo-przygniatajacej-pr ze.html Wygenerowano: Piątek, 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych;

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; Sprawozdanie z działalności USS AMG w roku akademickim 2007/2008 Skład ZARZĄDU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ w GDAŃSKU w kadencji 2007-2009 * Przewodnicząca: Anna Krystyna Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

Gdy odwaga kosztowała Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Gdy odwaga kosztowała Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 02.05.2016 Archiwum Państwowe w Kaliszu 27 kwietnia zapoczątkowało cykl prelekcji pt.. Pomysłodawcą realizacji spotkań z ciekawymi ludźmi jest dyrektor APK dr Grażyna Schlender. W bieżącym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego

Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego W 2015 r mija 35 lat od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) SPRAWOZDANIE KOMISJI PSR.DOCX 1 Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) Uznając szczególne zasługi dla Polski tych

Bardziej szczegółowo

Opowiem Ci o wolnej Polsce"

Opowiem Ci o wolnej Polsce Opowiem Ci o wolnej Polsce" Spotkanie z ludźmi SOLIDARNOŚCI w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego było przybliżenie młodym ludziom wydarzeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 marca 2015 r.

USTAWA. z dnia 20 marca 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1220. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Bardziej szczegółowo

Ludzie ze stalową wolą Sierpień Stalowej Woli

Ludzie ze stalową wolą Sierpień Stalowej Woli Ludzie ze stalową wolą Sierpień Stalowej Woli Solidarność połączyła w dążeniu do wolności miliony Polaków. W naszym regionie kolebką i najsilniejszym ośrodkiem Solidarności była Huta Stalowa Wola, największy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Dz.U.2015.693 zmiana: Dz.U.2015.1220, art. 12 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Uznając szczególne zasługi dla

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Uroczysta gala IX edycji Nagrody Honorowej Świadek historii już 7 grudnia

Uroczysta gala IX edycji Nagrody Honorowej Świadek historii już 7 grudnia Uroczysta gala IX edycji Nagrody Honorowej Świadek historii już 7 grudnia W tym roku do Nagrody Honorowej Świadek Historii zgłoszono 47 kandydatów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Kapituła,

Bardziej szczegółowo

Organizator Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Zaproszenie IPN-KŚZpNP w Białymstoku

Organizator Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Zaproszenie IPN-KŚZpNP w Białymstoku Zaproszenie 4 grudnia Panel Dyrektor I: Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Solidarność Komisji Ścigania w okresie Zbrodni legalnym przeciwko (VIII Narodowi 1980 12 Polskiemu XII 1981) Dr Przemysław Wójtowicz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW UWAGA!

Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW UWAGA! Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW ZESTAWIENIE ZAWIERA WZORY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 1. Program Zebrania założycielskiego Oddziału Terenowego OZZL

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Statystyki grudzień 2015 r.

Statystyki grudzień 2015 r. Statystyki grudzień 2015 r. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 Przez użyte w informacji określenia należy rozumieć : osadzony osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub ukarana, jednostka

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r.

Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r. Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r. Recenzja pracy doktorskiej Przemysława Zwiernika pt. Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

XV Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność" Finał wojewódzki 2017r. Kielce, 11 kwietnia 2017r.

XV Konkurs Wiedzy o NSZZ Solidarność Finał wojewódzki 2017r. Kielce, 11 kwietnia 2017r. XV Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność" Finał wojewódzki 2017r. Kielce, 11 kwietnia 2017r. 1. Podaj przyczyny tzw. wydarzeń marcowych dotyczące niżej wymienionych dat: a) Styczeń 1968. b) Luty 1968. c)

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A.

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. 1 STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Obrony Pracowników zwany dalej Związkiem, jest

Bardziej szczegółowo

Temat: Stan wojenny w Polsce

Temat: Stan wojenny w Polsce MGR PIOTR LEEŚNIEWSKI STAN WOJENNY W POLSCE Temat: Stan wojenny w Polsce Klasa VI Czas realizacji: 1 godz. lekcyjna Cele główne: - ukazanie najważniejszych przyczyn oraz ograniczeń praw wynikających z

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. WŁADYSŁAW KLIMEK Pedagog, naukowiec, społecznik Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Władysław Edward Klimek urodził się 17 grudnia 1927 roku w Bakanowie koło Baranowicz. Tam

Bardziej szczegółowo

Segment I - Żołnierze Wyklęci

Segment I - Żołnierze Wyklęci Zagadnienia dla trzech podgrup tematycznych z konspektu stałej ekspozycji do opracowania w pracy konkursowej jako propozycja przykładowych ekspozycji zaproponowanych przez Uczestnika konkursu. Segment

Bardziej szczegółowo