Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz"

Transkrypt

1 Paweł Adamowicz W maju 1988 r. aktywny uczestnik strajku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Kolporter podziemnych ulotek. Uczestnik spotkań Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku oraz Gdańskiego Klubu Myśli Politycznej im. Lecha Bądkowskiego. Współpracownik ruchów anarchistycznych, tj. Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i ruchu Wolność i Pokój działających na terenie Gdańska. Jan Bachorski W czasie strajków w sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Zakładzie Energetycznym w Elblągu, a następnie przewodniczącym KZ NSZZ Solidarność. 13 grudnia 1981 r. współorganizował akcję protestacyjną w swoim zakładzie pracy, a następnie kolportował pisma podziemne oraz ulotki. W lutym 1983 r. został zatrzymany przez SB. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni umorzył sprawę 16 sierpnia 1983 r. na mocy amnestii. Jacek Tomasz Balk Będąc uczniem Liceum Plastycznego w Gdyni po wprowadzeniu stanu wojennego gromadził i rozlepiał komunikaty wydawane przez Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ Solidarność. Za powyższą działalność został aresztowany 30 stycznia 1982 r. i skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 3 miesiące aresztu. Po rewizji prokuratora Sąd Najwyższy w Warszawie podwyższył wyrok do 6 miesięcy pozbawienia wolności, którego wykonanie warunkowo zawiesił na okres 3 lat oddając skazanego pod dozór kuratora. 7 maja 1982 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku Jerzy Ryszard Biały grudnia 1981 r. został zatrzymany w Gdyni, aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku za to, że w dniu 14 grudnia na terenie Wojskowych Zakładów Budowlanych w Gdyni miał wobec zatrudnionych tam żołnierzy oceniać wprowadzenie stanu wojennego jako bezprawne i bezpodstawne, jak również krytykować osoby, które wprowadziły stan wojenny. 23 lutego1982 r. skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat, ukarany grzywną oraz nakazem uiszczenia opłaty sądowej. Zwolniony z aresztu 23 lutego 1982 r. Stanisław Bobrowski Od września 1980 r. należał do NSZZ Solidarność. W październiku 1981 r. został kierownikiem drukarni Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Gdańsku. Po ogłoszeniu stanu wojennego ukrył część urządzeń poligraficznych z siedziby ZR NSZZ Solidarność i zorganizował drukarnię. Za powyższą działalność został aresztowany 2 lutego 1982 r. i skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Marian Bogdanowicz Był pracownikiem Stoczni Północnej w Gdańsku, uczestnikiem strajku sierpniowego 1980 r., a od września 1980 r. członkiem NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na terenie Stoczni Północnej. W maju 1983 r. został pobity w pobliżu mieszkania Lecha Wałęsy przez funkcjonariuszy ZOMO. Zbierał fundusze w ramach Kasy Wzajemnej Pomocy przekazywane na pomoc rodzinom internowanych i aresztowanych w stanie wojennym. W 1988 r. zorganizował struktury NSZZ Solidarność w Gdańskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym.

2 Jan Borkowski W latach 80-tych był wikarym kościoła NSPJ w Gdyni. Udzielał pomocy członkom WZZ poszukiwanym przez organa bezpieczeństwa państwa. Za udział w manifestacji został 31 sierpnia 1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 6 listopada 1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na 2 lata. Więziony w Areszcie Śledczym w Gdańsku i Zakładzie Karnym w Potulicach. 31 marca 1983 r. został zwolniony z więzienia w związku z zastosowaniem aktu łaski. Waldemar Brzuska Był spawaczem w Stoczni Północnej w Gdańsku, członkiem NSZZ Solidarność. 1 lutego 1982 r. został zatrzymany, następnie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku za to, że 25 stycznia 1982 r. na terenie wydziału K-2 stoczni dokonał zniszczenia gabloty POP PZPR. 29 marca 1982 r. skazany został przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 1 rok pozbawienia wolności. Od 9 kwietnia przebywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. Po rewizji Sąd Najwyższy w Warszawie-Izba Wojskowa złagodził wyrok do 6 miesięcy pozbawienia wolności. 30 lipca 1982 r. został zwolniony. Adam Jerzy Drąg W sierpniu 1980 r. współorganizator strajku w Stoczni Północnej w Gdańsku, a następnie członek zakładowego Komitetu Strajkowego. Od marca 1981 r. oddelegowany do pracy w Komitecie Zakładowym, a od października 1981 r. członek redakcji pisma Komitetu Zakładowego Wiadomości. Delegat na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, członek Zarządu Regionu, a od listopada 1981 r. członek prezydium Zarządu Regionu. Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów. Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 r. do 30 czerwca 1982 r. Grzegorz Fortuna Aktywny działacz Oddziału Wojewódzkiego PAX w Gdańsku, redaktor rubryki Samorządność w Dzienniku Bałtyckim. Od początku lat 80-tych ściśle związany z ZR NSZZ Solidarność w Gdańsku. Uczestnik I Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność we wrześniu 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrzymany 16 stycznia 1982 r. na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, a następnie umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z internowania 27 lutego 1982 r. Lech Jan Golon Członek NSZZ Solidarność w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Elblągu. 3 maja 1982 r. w trakcie rozpędzania manifestantów nielegalnego zgromadzenia pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70 w centrum Elbląga zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. W trakcie zatrzymania doznał obrażeń ciała. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu 5 lipca 1982 r. w trybie doraźnym na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 3 lata. Przebywał w Zakładzie Karnym w Elblągu i Zakładzie Karnym w Sztumie. Zwolniony warunkowo 25 marca 1983 r. Stanisław Gotner Pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W trakcie Grudnia 70 zostaje ciężko ranny (sześć postrzałów). W sierpniu 1980 r. uczestnik strajku w gdyńskiej stoczni, współtwórca związku zawodowego NSZZ Solidarność, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego. Od września 1980 r. członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuuje działalność

3 w podziemnych strukturach związku i podejmuje działania na rzecz zabezpieczenia i ukrycia dowodów komunistycznej zbrodni z 1970 r. na Wybrzeżu. Jerzy Gross Pracował w przedsiębiorstwie Hydroster w Gdańsku. Brał udział w strajku w grudniu 1970 r. i sierpniu 1980 r. Od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się zbieraniem pieniędzy dla rodzin internowanych i aresztowanych, kolportował ulotki, organizował manifestacje. Od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. przebywał w obozie wojskowym w Chełmnie. Stanisław Grzyb W sierpniu 1980 r. był organizatorem strajku i przewodniczącym Komitetu Strajkowego Gdańskiego Przedsiębiorstwa Mostostal. Wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w organizowaniu strajku w zakładzie pracy, za co został zatrzymany 4 lutego 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Gdańsku uznał winę oskarżonego, jednakże ze względu na ustawę o amnestii uchylił, 12 marca 1982 r., tymczasowe aresztowanie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Dariusz Gwiazda Będąc pracownikiem Stoczni Gdańskiej w dniach października 1982 r. brał udział w strajku na terenie stoczni, który ogłoszono z powodu przyjęcia przez Sejm PRL 8 października 1982 r. ustawy o związkach zawodowych delegalizującej struktury NSZZ Solidarność. Za udział w strajku został zatrzymany i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na 3 miesiące aresztu. Anna Hawańczak W 1977 r. zaangażowała się w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Od 1980 r. w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, redaktorka Radia S. W okresie stanu wojennego zajmowała się redagowaniem bezdebitowego czasopisma Solidarność Dolnośląska. Aresztowana 6 marca 1982 r. i osadzona w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. 3 lipca 1982 r. za kontynuowanie nielegalnej działalności, jaką było współredagowanie Solidarności Dolnośląskiej, została skazana na 3 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Zwolniona z więzienia na mocy ustawy o amnestii z 22 lipca 1983 r. Franciszek Karbowski W sierpniu 1980 r. członek Komitetu Strajkowego w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Od stycznia 1982 r. członek Kasy Wzajemnej Pomocy. Zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych kolegów. Aktywny uczestnik akcji protestacyjnych organizowanych przez podziemną Solidarność. Kolporter prasy podziemnej, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Członek Bractwa Oblatów Św. Brygidy oraz Kapituły Domu Gdańskiego. Bogusław Karski Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w akcji strajkowej na terenie Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. 15 i 18 grudnia 1981 r. przed bramą Stoczni Północnej namawiał żołnierzy LWP do porzucenia broni, nieposłuszeństwa wobec przełożonych i przejścia na stronę załogi stoczni, za co został zatrzymany 19 grudnia 1981 r. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 29 grudnia 1981 r. został skazany na karę 3

4 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia praw publicznych. Zwolniony został 23 marca 1983 r. Helena Maria Kordek W latach zaangażowana w działalność opozycyjną. Członek NSZZ Solidarność Ziemi Tczewskiej. Współpracowała z redakcją nielegalnie wydawanej Gazety Tczewskiej. Rozpowszechniała wydawnictwa drugiego obiegu oraz brała udział w manifestacjach promujących zdelegalizowany NSZZ Solidarność. Opiekowała się rodzinami osób internowanych i osadzonych. W 1989 r. aktywnie uczestniczyła w kampanii wyborczej na rzecz kandydatów z listy Komitetu Obywatelskiego. Edward Kossakowski W grudniu 1970 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Stoczni Północnej w Gdańsku, uczestnikiem strajku w sierpniu 1980 r. i grudniu 1981 r. Współorganizatorem samorządu pracowniczego oraz członkiem Rady Pracowniczej I kadencji. Od stycznia 1982 r. był członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy w ramach której zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych pracowników stoczni. Po jej likwidacji aktywny działacz Bractwa Oblatów Św. Brygidy. Kolporter prasy podziemnej. Inwigilowany i wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Leszek Koszytkowski Członek NSZZ Solidarność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu, etatowy pracownikiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność na stanowisku redaktora Biuletynu Informacyjnego. W stanie wojennym internowany w ośrodkach odosobnienia w Iławie i Kwidzynie. W latach kolporter wydawnictw drugoobiegowych oraz redaktor podziemnego pisma Biuletyn Regionu Elbląskiego «Solidarność». Gerard Lidzbarski Uczestnik strajku w Stoczni Północnej w Gdańsku w grudniu 1970 r. W sierpniu 1980 r. przewodniczący komitetu strajkowego na wydz. K-1, a po jego zakończeniu przewodniczący wydziałowej Solidarności w Stoczni Północnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego bierze czynny udział w strajku na terenie stoczni w dniach grudnia 1981 r., przed opuszczeniem zakładu ukrywa sztandar związkowy chroniąc go przed konfiskatą. Od 1982 r. członek Kasy Wzajemnej Pomocy, zbiera składki na pomoc dla rodzin osób internowanych, aresztowanych i skazanych. Kolportuje prasę podziemną. Stanisław Maciąg Pracował w Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w strajku w grudniu 1970 r., został wtedy aresztowany. Od września 1980 r. należał do Solidarności, był członkiem Komisji Wydziałowej oraz społecznym inspektorem pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc internowanym i aresztowanym, kolportował podziemną prasę. Od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. był internowany w obozie wojskowym w Chełmnie. Marek Mickiewicz Zatrzymany w Warszawie na 48 godzin w trakcie Marca 1968 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego drukarz i kolporter prasy niezależnej. Aresztowany 14 września 1984 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi 28 marca 1985 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności W wyniku apelacji Sąd Wojewódzki w Warszawie 20 listopada 1985 r. zawiesił wykonanie kary na okres 5 lat. Z powodu działalności niepodległościowej poddawany różnym formom represji - przeszukanie mieszkania, inwigilacja

5 Kazimierz Niemczyk Aktywny członek tajnej struktury NSZZ Solidarność Ziemi Tczewskiej. W latach współpracował z osobami, które tworzyły podziemne pismo Gazeta Tczewska. Brał udział w jej sporządzeniu i kolportażu. Za co został aresztowany 11 czerwca 1984 r. Na mocy amnestii zwolniony z aresztu 29 czerwca 1984 r. Brał udział i współorganizował uroczystości religijne z podtekstem patriotycznym, organizował pomoc charytatywną dla rodzin prześladowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Mirosław Pająk i 17 grudnia 1970 r. wziął udział w demonstracji w Słupsku, za co został zwolniony z pracy z Zakładu Przemysłu Cukierniczego Pomorzanka. W sierpniu 1980 r. był współorganizatorem oraz uczestnikiem strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Słupsku, delegatem do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a następnie członkiem NSZZ Solidarność, wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w WPK. W stanie wojennym był kolporterem podziemnych pism Solidarność Słupska, Komunikat oraz ulotek w słupskich zakładach pracy. Artur Pisarski Był społecznym kolporterem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, w grupie zadaniowej zajmującej się plakatowaniem i malowaniem antysocjalistycznych haseł na murach. Za swoją działalność internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność antysocjalistyczną, za co został ponownie zatrzymany i internowany 8 maja 1982 r. w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie w ZK w Kwidzynie. Zwolniony z internowania 16 lipca 1982 r. Elżbieta Potrykus Na jesieni 1980 r. zakłada w Koszalinie niezależne związki zawodowe w zakładzie Unitra- Unima oraz innych zakładach na terenie Koszalina. Wchodzi w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Koszalinie. Od marca 1981 r. zostaje członkiem Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pobrzeże w Koszalinie. Następnie wchodzi w skład Krajowej Komisji Porozumiewawczej Solidarność. W stanie wojennym działa w podziemnej Solidarności, współredagując gazetkę Grudzień 81-GazetaWojenna. Inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. W związku z działalnością opozycyjną wielokrotnie zatrzymywana, rewidowana, przesłuchiwana i osadzana w aresztach KWMO i KM MO w Koszalinie. Leon Antoni Reich W 1981 r. był jednym ze współorganizatorów struktur NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w gminie Wejherowo. W 1988 r. znalazł się w gronie sygnatariuszy pisma do Wojewody Gdańskiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady NSZZ Solidarność RI w Gdańsku. Podczas wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 r. wraz z innymi działaczami tworzył Gminny Komitet Obywatelski Solidarność w Wejherowie. Piotr Tadeusz Romanowski Był członkiem NSZZ Solidarność przy Spółdzielni Poligraficzno-Papierniczej Nowator w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego wykorzystując materiały i urządzenia dostępne w swoim zakładzie pracy przygotowywał i kolportował ulotki o treści antysocjalistycznej. 28 października 1982 r. zatrzymany na skutek donosu jednego ze współkonspiratorów. 30 marca 1983 r. został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 9 miesięcy pozbawienia wolności.

6 Paweł Slezyngier Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, oraz jednym z założycieli II Krajowej Komisji NSZZ Solidarność (działającej na czas zawieszenia związku). Zajmował się opracowywaniem deklaracji, apeli i innych wydawnictw, rozpowszechnianych w Trójmieście. 9 grudnia 1982 r. został aresztowany, przebywał w areszcie do 27 lipca 1983 r. Bogusław Spodzieja Był inicjatorem strajku okupacyjnego w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO w Praszcze. Począwszy od 1985 r. aktywnie uczestniczył w kolportażu prasy bezdebitowej na terenie Trójmiasta. W 1988 r. został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej, w maju i sieroniu 1988 uczestniczył w strajku. W tym samym roku wstąpił do tajnych struktur Solidarności Walczącej. Redagował i drukował gazetkę Głos Trzeciej Bramy wydawanej w Stoczni Gdańskiej, był też współtwórcą pisma Poza układem. Jan Ryszard Stanecki Organizator strajku majowego w 1988 r. w Stoczni Gdańskiej. W sierpniu 1988 r. współorganizator strajku w Stoczni Wisła w Gdańsku i przewodniczący Komitetu Strajkowego (za co został 30 sierpnia 1988 zatrzymany). Od września 1988 r. kieruje odtwarzającymi się strukturami NSZZ Solidarność w Stoczni Wisła oraz wydaje podziemne pismo Głos Wisły. Henryk Tafel Od 15 do 31 sierpnia 1980 r. był uczestnikiem strajku w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, od września 1980 r. członkiem NSZZ Solidarność. Kolportował również wydawnictwa bezdebitowe. Działając w stoczniowej Kasie Wzajemnej Pomocy, kwestował na rzecz rodzin stoczniowców, którzy zostali internowani, aresztowani lub skazani. Józef Tatar Od 1978 r. był współpracownikiem WZZ Wybrzeża, pracownikiem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku. We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w WPWiK, a następnie Komisji Zakładowej Solidarności. Na przełomie września i października 1981 r. był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów. Od 13 grudnia 1981 r. do 11 lutego 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Jan Wójcik Uczestnik strajku w sierpniu 1980 r., a następnie aktywny działacz NSZZ Solidarność w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. W styczniu 1982 r. był współorganizatorem Kasy Wzajemnej Pomocy, której celem było wsparcie finansowe represjonowanych w stanie wojennym. Po rozbiciu kasy w czerwcu 1983 r. przez Służbę Bezpieczeństwa zdołał uniknąć aresztowania. Był redaktorem podziemnego pisma Wiadomości.

1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r.

1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r. 1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r. Aktywnie działał w strukturach Solidarności Walczącej w Trójmieście. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Uczestnik manifestacji opozycyjnych, ukarany

Bardziej szczegółowo

Jak przypomniał dr Łukasz Kamiński Krzyż Wolnoś cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyk wzorowany na Krzyżu Niepodległości, szczególnym najwyż

Jak przypomniał dr Łukasz Kamiński Krzyż Wolnoś cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyk wzorowany na Krzyżu Niepodległości, szczególnym najwyż Krzyż Wolności i Solidarności - niepodległości Krzyż Wolności i Solidarności jest formą podzię zapomnianym, z drugiego, trzeciego szeregu, jes We wtorek 16 grudnia br. w południe w Sali BHP odznaczenia

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU. Toruń, 14 maja 2016 r.

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU. Toruń, 14 maja 2016 r. UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU Toruń, 14 maja 2016 r. Roman Bӓcker, ur. 13.12.1955 r. Pracownik naukowy UMK w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Odznaczeni

Bardziej szczegółowo

1. Browarczyk Antoni Bućko Danuta Czachor Magdalena Czachor Marek Karol

1. Browarczyk Antoni Bućko Danuta Czachor Magdalena Czachor Marek Karol 1. Browarczyk Antoni 21.10.1961-23.12.1981 Był praktykantem zakładu elektromechanicznego w Gdańsku. 17 grudnia 1981 r. w centrum Gdańska doszło do intensywnych walk ulicznych pomiędzy oddziałami ZOMO,

Bardziej szczegółowo

Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności:

Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: 1. Wojciech Dziadosz Wojciech Dziadosz od 1980 r. aktywnie wspierał działalność wałbrzyskiej Solidarności.

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W DNIU 7 LISTOPADA 2016 R. BOGUSŁAW BARDON Pan Bogusław Bardon w 1980 r. był przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego W piątek, 9 kwietnia br. w Olsztynie, szef BBN minister Aleksander Szczygło uczestniczył w uroczystości poświęcenia 36. Dębów Pamięci symbolizujących Polaków

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI NA MOCY POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DN. 6 CZERWCA 2016 R. Artur Adamski Pan Artur Adamski był fotografem dokumentującym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODZNACZONYCH

INFORMACJA O ODZNACZONYCH INFORMACJA O ODZNACZONYCH Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1. Leszek Andrzejewski W czasie stanu wojennego i po jego zawieszeniu brał aktywny udział w rozpowszechnianiu wydawnictw bezdebitowych

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Adamczyk

1. Zbigniew Adamczyk 1. Zbigniew Adamczyk Od 1973 r. pracował jako elektroradiolog w warszawskich placówkach zdrowia. W latach 1977 79 współpracował z KSS KOR, a od 1979 r. z KPN. Kolportował Robotnika niezależne pismo KSS

Bardziej szczegółowo

działalność w ramach zawieszonego związku Solidarność. Stanisława Gawlik prowadziła zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę

działalność w ramach zawieszonego związku Solidarność. Stanisława Gawlik prowadziła zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę 1. Ludwik Błaszczak był działaczem związku NSZZ Solidarność, przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność w Inspektoracie PZU w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1. Danuta Czechmanowska w latach 1982-1984 brała udział w akcjach ulotkowych i kolportażu książek tzw. drugiego obiegu. Uczestniczyła w akcjach malowania

Bardziej szczegółowo

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa Anna Walentynowicz - ur. 15 sierpnia 1929 w Równem, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ Solidarność. Dama Orderu Orła Białego. W dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność" PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku.

Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku. Wykaz osób z województwa gdańskiego internowanych z powodów politycznych /Opracowano na podstawie publikacji; Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w

Bardziej szczegółowo

Piotr Babrakowski Marek Bartosiak Anna Boduch-Kulińska Piotr Boruszewski

Piotr Babrakowski Marek Bartosiak Anna Boduch-Kulińska Piotr Boruszewski Piotr Babrakowski Górnik z Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach. Brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie ww. kopalni w dniach 13 16 XII 1981 r. Podczas pacyfikacji ww. zakładu pracy

Bardziej szczegółowo

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył w imieniu Prezydenta RP dwa Krzyże

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 13/15. Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 13/15. Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KK 13/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981 Tytuł: Kalendarium stanu wojennego Autor: Gazeta Wyborcza Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2005-12-13 12/13 grudnia 1981 Godzina 23:00 - przerwanie połączeń telefonicznych i teleksowych. Około

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B BARYKADA Pismo Federacji Młodzieży Walczącej - Wrocław Rok 1990 nr 9 BEZ APELACJI Pismo NZS - Wydział Prawa i Administracji - Wrocław Rok 1989 nr 1 BEZ CENZURY Gazeta

Bardziej szczegółowo

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny 12 stycznia 1952 17 październik 2002 Alina Pienkowska urodziła się 12 stycznia 1952 roku, wychowała w wielodzietnej rodzinie robotniczej w Gdańsku. Z domu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Dokument 16, 1980 październik 30, Pismo NSZZ Solidarność Wydziału Geodezji Górniczej do UKZ NSZZ Solidarność AGH Dokument 17, 1980 październik

Dokument 16, 1980 październik 30, Pismo NSZZ Solidarność Wydziału Geodezji Górniczej do UKZ NSZZ Solidarność AGH Dokument 17, 1980 październik Spis treści Wstęp... 13 Bibliografia... 25 Wykaz wybranych skrótów... 27 Dokument 1, 1980 wrzesień 19, Protokół zebrania UKZ NSZZ... 33 Dokument 2, 1980 wrzesień 29, Pismo przewodniczącego UKZ NSZZ Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37897,stan-wojenny-w-wielkopolsce-kalendarium-wydarzen.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:05 Stan wojenny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia związkowe w Regionie Zachodniopomorskim NSZZ Solidarność-80 (luty-marzec 2009 r.)

Wydarzenia związkowe w Regionie Zachodniopomorskim NSZZ Solidarność-80 (luty-marzec 2009 r.) Wydarzenia związkowe w Regionie Zachodniopomorskim NSZZ Solidarność80 (lutymarzec 2009 r.) Autor: P.L. 17.04.2009. ZOZ NSZZ Solidarność '80 przy Urzędzie Morskim w Słupsku 1. W dniu 28 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY. 22 listopada 2016 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY. 22 listopada 2016 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY 22 listopada 2016 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Waldemar Biazik Grażyna Biskup Krystyna Bonczar Michał Dancewicz Tadeusz Drzazgowski

Waldemar Biazik Grażyna Biskup Krystyna Bonczar Michał Dancewicz Tadeusz Drzazgowski Waldemar Biazik od 13 do 15 XII 1981 r. uczestniczył w strajku w KWK Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju, zorganizowanym przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Należał do straży strajkowej, odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail..

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail.. ANKIETA HISTORYCZNA dotycząca działalności w NSZZ Solidarność, organizacjach opozycyjnych na terenie Bolesławca i okolic w okresie sierpień 1980 czerwiec 1989 Szanowni Państwo, Prosimy o powrót pamięcią

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, które zostaną odznaczone 15 stycznia 2016 r.:

Wykaz osób, które zostaną odznaczone 15 stycznia 2016 r.: Wykaz osób, które zostaną odznaczone 15 stycznia 2016 r.: Marian Bernert Zatrudniony był jako ślusarz w Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach. Brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie

Bardziej szczegółowo

Jan Zabłocki W imię wspólnych wartości : Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ( ) Zeszyty Prawnicze 11/3, 9-12

Jan Zabłocki W imię wspólnych wartości : Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ( ) Zeszyty Prawnicze 11/3, 9-12 Jan Zabłocki W imię wspólnych wartości : Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (1949-2010) Zeszyty Prawnicze 11/3, 9-12 2011 Zeszyty Prawnicze UKSW 11.3 (2011) Jan Zabłocki Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Art. 2. 1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 17 DOKUMENT Y Nr 1. 1980 sierpień 14 Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu na temat nastrojów społecznych

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI PODCZAS UROCZYSTOŚCI 25 KWIETNIA 2016 R. WE WROCŁAWIU 1. LIDIA STANISŁAWA DĘBSKA Pani Lidia Dębska wstąpiła do NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny "SOLIDARNI " Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku. Imię i nazwisko ucznia:... Szkoła, klasa:... Opiekun:...

VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny SOLIDARNI  Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku. Imię i nazwisko ucznia:... Szkoła, klasa:... Opiekun:... VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny "SOLIDARNI " Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku Młodsze pokolenia nie znają już tych wydarzeń z własnego doświadczenia. Można zatem pytać, czy właściwie docenią tę wolność,

Bardziej szczegółowo

Jolanta Antas Zygmunt Berdychowski Marian Banaś Stanisław Brzeźniak Kazimierz Barczyk Roman Bulanda

Jolanta Antas Zygmunt Berdychowski Marian Banaś Stanisław Brzeźniak Kazimierz Barczyk Roman Bulanda Jolanta Antas (ur. 1954) Współorganizatorka druku oraz kolporterka wydawnictw niezależnych. Redaktor i autorka tekstów publikowanych w podziemnych pismach Hutnik i Miesięcznik Małopolski. Zaangażowana

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE Okręg SO w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 * ) niepotrzebne skreślić Dział 1. Dział 1.1. Apelacja łódzka

Bardziej szczegółowo

Statystyki grudzień 2015 r.

Statystyki grudzień 2015 r. Statystyki grudzień 2015 r. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 Przez użyte w informacji określenia należy rozumieć : osadzony osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub ukarana, jednostka

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W WARIANTY Wydają Autonomiczne Związki Zawodowe - Warszawa Rok 1985 nr 6 WARSZAWIANKA Solidarność - Warszawa Rok 1982 nr 10 WĘGIELKI WAŁBRZYSKIE Pismo członków i sympatyków

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN)

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) W proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w większych zakładach Małopolski wybuchły strajki. W Krakowie oprócz

Bardziej szczegółowo

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE »SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE Kolekcja archiwalna»solidarność«narodziny ruchu dokumentuje okres od sierpnia 1980 do grudnia 1981 w Polsce: powstanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim

KALENDARIUM NSZZ Solidarność w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim KALENDARIUM NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim Rok 1980. Związek Zawodowy Kolejarzy zostaje przekształcony w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

Szanowny/a Panie/i, Z góry dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie.

Szanowny/a Panie/i, Z góry dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie. Szanowny/a Panie/i, Fundacja im. Stefana Batorego wspólnie z Fundacją Ośrodek Karta podjęły działania w celu przybliżenia opinii publicznej roli i zadań Instytutu Pamięci Narodowej. Wypełniając nasze statutowe

Bardziej szczegółowo

Danuta Sadowska Rola i znaczenie strajków sierpniowych w Gdyni. Zeszyty Gdyńskie nr 7,

Danuta Sadowska Rola i znaczenie strajków sierpniowych w Gdyni. Zeszyty Gdyńskie nr 7, Rola i znaczenie strajków sierpniowych w Gdyni Zeszyty Gdyńskie nr 7, 211-214 2012 Zeszyty Gdyńskie nr 7, 2012 Rola i znaczenie strajków sierpniowych w Gdyni Strajki sierpniowe 1980 r. uważane są za początek

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Druk nr 1007 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. [1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2016 2019 Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133)Rada Gminy Mszana wybierze

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia"

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia" Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego powołania Organizacji Zakładowej OZZ "Fizjoterapia" 1.

Bardziej szczegółowo

Narodziny wolnej Polski

Narodziny wolnej Polski Narodziny wolnej Polski 1. Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 Zdelegalizowanie Solidarności ; w jej miejsce powołano Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); na czele Alfred Miodowicz

Bardziej szczegółowo

Opowiem Ci o wolnej Polsce"

Opowiem Ci o wolnej Polsce Opowiem Ci o wolnej Polsce" Spotkanie z ludźmi SOLIDARNOŚCI w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego było przybliżenie młodym ludziom wydarzeń

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 marca 2015 r.

USTAWA. z dnia 20 marca 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1220. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Bardziej szczegółowo

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019.

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Dz.U.2015.693 zmiana: Dz.U.2015.1220, art. 12 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Uznając szczególne zasługi dla

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.26 15:54:20 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa

Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa Źródło: http://warszawa.ipn.gov.pl/waw/publikacje/ksiazki-warszawa/36274,niebezpieczna-wolnosc-uczen-polski-19791989-fa kty-wspomnienia-dokumenty.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Od momentu powstania Wojskowej Akademii Medycznej w 1958 roku działało

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) SPRAWOZDANIE KOMISJI PSR.DOCX 1 Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) Uznając szczególne zasługi dla Polski tych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:09:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:09:56 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2016 godz. 17:09:56 Numer KRS: 0000333472 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Region Gdański 13 XII VII 1983

Region Gdański 13 XII VII 1983 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/historia/mapa-regionow-nszz-sol/8390,region-gdanski-13-xii-1981-22-vii-1983.ht ml Wygenerowano: Sobota, 18 marca 2017, 11:40 Region Gdański 13 XII 1981-22

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH III EDYCJA 2015/2016. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2015 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH III EDYCJA 2015/2016. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2015 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH III EDYCJA 2015/2016 ETAP SZKOLNY 25 listopada 2015 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12082,12-maja-1981-roku-sad-zarejestrowal-nszz-solidarnosc-rolnikow-indywidualnyc h.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata )

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata ) REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata 1970-1980) SPOTKANIA : Niezależne Pismo Młodych Katolików Nr 1 Lublin, 10.1977 Nr 9 Lublin, 10.1979 Nr 15 Lublin,(Warszawa-Kraków) 1981 Data wydawania: 10.1977

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12809,7-wrzesnia-1939-roku-skapitulowala-zaloga-westerplatte-mimo-przygniatajacej-pr ze.html Wygenerowano: Piątek, 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 370/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2012 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. 1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:16:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:16:11 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 22:16:11 Numer KRS: 0000163265 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 32 68 736, e-mail: przewodniczacy@pomorskie.eu www.pomorskie.eu l Druk nr 141 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI

Bardziej szczegółowo

Poznań, 20 czerwca 2012 roku DOP /2012

Poznań, 20 czerwca 2012 roku DOP /2012 Poznań, 20 czerwca 2012 roku DOP-0212-78/2012 Zarządzenie nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów członków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Historia Rodziny Anny i Michała ANDRZEJEWSKICH. Mój życiorys

Historia Rodziny Anny i Michała ANDRZEJEWSKICH. Mój życiorys Mój życiorys Dosyć trudno jest pisać o sobie. Wyręczę się więc tekstem Edwarda Kopówki, który przygotował mój życiorys na użytek strony internetowej www.zbirek.3w.pl 1 : Mirosław Andrzejewski, pseudonim

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 09:21:00 Numer KRS: 0000332226

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 09:21:00 Numer KRS: 0000332226 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 09:21:00 Numer KRS: 0000332226 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE

PROGRAM SOLIDARNOŚĆ LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Lp. Numer wniosku PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Kwota dotacji 1. 4/10 Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 2. 10/10

Bardziej szczegółowo