Bandrowski Jerzy, ur. 2 V członek NSZZ Solidarność" PKS w Tczewie IV 1982 internowany w Strzebielinku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność" PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku."

Transkrypt

1 Wykaz osób z województwa gdańskiego internowanych z powodów politycznych /Opracowano na podstawie publikacji; Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy, TRZYNASTEGO GRUDNIA ROKU PAMIĘTNEGO.., INTERNOWANI W STANIE WOJENNYM Z POWODÓW POLITYCZNYCH Z WOJEWÓDZTW BYDGOSKIEGO, ELBLĄSKIEGO, GDAŃSKIEGO, SŁUPSKIEGO, TORUŃSKIEGO l WŁOCŁAWSKIEGO, Opracował zespół: Piotr Brzeziński, Krzysztof Filip, Igor Hałagida, Arkadiusz Kazański, Katarzyna Maniewska, Karol Nawrocki, Krzysztof Osiński, Przemysław Wójtowicz, Pod redakcją Igora Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011/ Adamowicz Piotr, ur. 26 VI współpracownik ROPCiO i RMP, członek NSZZ Solidarność", pracownik administracyjny Sekretariatu KK, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-16 VII 1982) w Kwidzynie. Adamski Lech Krzysztof, ur. 18 XII członek NSZZ Solidarność" w Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym w Suchym Dworze, przewodniczący KZ IV 1982 Adamski Tadeusz Bogusław, ur. 18 XII niepracujący, działacz RMP, członek Gdańskiego Środowiska Narodowego, redaktor Przeglądu Gdańskiego" III 1982 Alesionek Ryszard, ur. 11 VII członek NSZZ Solidarność" w Ośrodku Obliczeniowym Politechniki Gdańskiej, członek KZ, współpracownik Ogólnopolskiego Komitetu Oporu. 30 IV-17 X 1982 Balin Marian Bogdan, ur. 8 IX członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu Gdańsk, członek Komisji Wydziałowej, współpracownik OKO. 5 V-16 X 1982 Banach Piotr, ur. 19 X członek NSZZ Solidarność" w Gdyńskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoblok-Wybrzeże", członek KZ II 1982 Bandrowski Jerzy, ur. 2 V członek NSZZ Solidarność" PKS w Tczewie IV 1982 internowany w Baranowicz Zenon, ur. 22 V członek NSZZ Solidarność" w WPK w Gdańsku. 13 XII III 1982 Baranowski Brunon, ur. 4 IV współpracownik WZZ Wybrzeża, członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komisji Wydziałowej na Wydziale K-2, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy, kolporter podziemnych wydawnictw, aresztowany i przetrzymywany w areszcie śledczym w Gdańsku (10 II-7 V 1982). 7 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 YI-21 VIII 1982) w Kwidzynie. Bazel Jerzy, ur. 2 XII członek NSZZ Solidarność" w WPK w Gdańsku, członek prezydium KZ, zwolniony z pracy 17 XII 1981 za próbę zorganizowania strajku. 12 V-29 VI 1982 Bednarczyk Tomasz, ur. 15 IX członek NSZZ Solidarność", drukarz ZR VI1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-13 VII 1982) w Kwidzynie. Beling Jan, ur. l XI członek NSZZ Solidarność" w PKP Zajączkowo Tczewskie, członek KZ XII 1981 Białk Edward Roman, ur. 28 II członek NSZZ Solidarność" w Kombinacie Budowlanym w Gdyni, kierownik podziemnej organizacji o nazwie Trybunał Sprawiedliwości Społecznej". 30 VIII-6 XII 1982 internowany w

2 Bielecki Andrzej Roman, ur. 11 VI student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, zatrzymany l V 1982, gdyż zamierzał rozpowszechniać ulotki nawołujące do zakłóceń uroczystości l Maja, nakłaniał studentów WSM do pójścia pod pomnik ofiar grudnia 1970 w Gdańsku pomimo zakazu władz". 3 V-23 VII 1982 Bielicki Zbigniew Alfons, ur. 23 XII pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek KPN i KOWzP. 12 V-23 VII 1982 Bieregowski Tadeusz, ur. l VIII sympatyk KSS KOR" i członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, kolporter prasy bezdebito-wej. 14 XII II 1982 Bierżeniuk Bogdan, ur. 12 XI pracownik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal" w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Błażek Zygmunt, ur. 16 XI sympatyk WZZ Wybrzeża, kolporter prasy bez-debitowej, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor", członek NSZZ Solidarność", członek KZ, etatowy pracownik MKZ/ ZR. 14 XII XII 1982 Błoniarczyk Marian Aleksander, ur. 7 XII członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni, członek Prezydium MKZ. l IV-11 VI 1982 Bober Artur, ur. 25 II pracownik Działu Administracyjnego Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 7 V-23 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (23 YI-16 VII 1982) w Kwidzynie. Bojahr Mirosław Kazimierz, ur. 7 I niepracujący, działacz RMP, członek Gdańskiego Środowiska Narodowego, redaktor Przeglądu Gdańskiego" VI 1982 Boroń Jacek, ur. 2 IX student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, przewodniczący Komitetu Uczelnianego NZS, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku na uczelni i w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII VI 1982 interno wany w Iławie, a następnie w Kielcach-Piaskach (25 VI-8 VII 1982), w Nowym Łupko-wie (8 VII-3 VIII 1982), w Rzeszowie-Załężu (3-28 VIII 1982) i ponownie w Nowym Łupkowie (28 VIII-10 XI 1982). Borowczak Stanisław Jerzy, ur. 15 XI współpracownik WZZ Wybrzeża, współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS, członek NSZZ Solidarność", członek Prezydium Komitetu Założyciel skiego, wiceprzewodniczący KZ, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (13-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 21 XII II 1982 internowany w Iławie. Bradel Zdzisław, ur. 21 VI student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, współredaktor Spotkań. Niezależnego pisma młodych katolików", członek RMP, w 1981 współredaktor Biuletynu Informacyjnego NSZZ RI >Solidarność< Region Środkowo-Wschodni" oraz Biuletynu Informacyjnego NSZZ >Solidarność< Regionu Środkowo- Wschodniego". Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII II 1982 internowany w Iławie. Brandt Benedykt, ur. 2 IV rolnik z Gołębiewa Wielkiego gm. Trąbki Wielkie, członek Gminnego Komitetu NSZZ RI Solidarność" w Trąbkach Wielkich. 13 XII III 1982 Brodowski Zbigniew, ur. 10 I pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, wiceprzewodniczący KOWzP w zakładzie pracy. 13 XII I 1982 Brzoza Lech, ur. 23 X pracownik Fabryki Łożysk Ślizgowych Bimet" w Gdańsku, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 13 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-12 VII 1982) w Kwidzynie. Brzóska Stanisław, ur. 10 X pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II1982 internowany w Iławie.

3 Buciuto Robert, ur. 26 VIII student Akademii Medycznej w Gdańsku, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 5 V-12 VI 1982 internowany w Iławie. Budka Andrzej, ur. 20 IV członek NSZZ Solidarność" w WPK w Gdańsku, członek Prezydium KZ, wiceprzewodniczący Sekcji Kierowców i Mechaników ZR Regionu Gdańskiego. 12 V-ll VI 1982 internowany w Bukowski Andrzej, ur. 28 V student Politechniki Gdańskiej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Bunikowski Andrzej, ur. 23 XII członek NSZZ Solidarność" w PKS w Tczewie, członek KZ XII 1981 Buretta Mirosław, ur. 23 V student Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-7 VI 1982 internowany w Iławie. Bury Stanisław, ur. 28 VIII uczestnik Grudnia '70 w Gdańsku, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", członek Prezydium KZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na IKZD. 29 VIII-3 XII 1982 Butkiewicz Andrzej, ur. 30 VI działacz WZZ Wybrzeża i SKS w Trójmieście, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, współorganizator Wolnej Drukarni Stocznia Gdynia, członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku, oddelegowany do pracy w MKZ/ZR, członek Prezydium KZ przy Biurze KK. 13 XII X 1982 Busłowski Wiaczesław, ur. 22 II pracownik Fabryki Urządzeń Okrętowych Techmet" w Pruszczu Gdańskim, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Bysewski Andrzej, ur członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdyni. 13 XII XII 1982 Cegielski Jacek, ur. 18 XI członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, przewodniczący KZ, członek Krajowej Sekcji Gospodarki Morskiej, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na I KZD. 13 XII VII 1982 Celejewska Małgorzata, ur członkini NSZZ Solidarność" w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor" w Gdańsku, szefowa Biura MKZ (od lipca 1981) XII 1981 internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie (16 XII ) w Bydgoszczy-Fordonie oraz ( VII 1982) w Gołdapi. Chilewski Zbigniew, ur. 26 X pracownik PKS Gdańsk-Oliwa, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Chmielewski Lech, ur. 8 XII uczestnik Grudnia '70 w Gdańsku, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek Prezydium KZ, przewodniczący Krajowej Komisji Stoczniowców, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, współorganizator strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy, następnie ukrywał się. 29 XII I 1982 internowany w Strzebielinku, tam aresztowany i skazany (6 II 1982) na 5 lat pozbawienia wolności. Ciwiel Jan, ur. 21 VI członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Państwowym Polcargo" w Gdyni, przewodniczący KZ. 13 XII IV 1982

4 Cofta Tomasz, ur. 10 IX pracownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej Akademii Medycznej w Gdańsku, członek NZS oraz NSZZ Solidarność", współzałożyciel i członek KOWzP, współorganizator Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku. 13 XII IV 1982 Czajkowski Ryszard, ur. 10 I członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor", etatowy pracownik ZR. 14 XII IV 1982 Czapiewski Leon, ur. 16 X członek NSZZ Solidarność" PKP w Zajączkowie Tczewskim, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII IV 1982 Czarniak Kazimierz, ur. 15 VIII elektromonter w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Cześnik Henryk, ur. 5 VII fotograf offsetowy w drukarni ZR, sympatyk RMP, po ogłoszeniu stanu wojennego drukarz i kolporter ulotek, według dokumentów SB podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego" IV 1982 internowany w Iławie. Damps Leszek, ur. l V członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, przewodniczący Komisji Wydziałowej, w stanie wojennym aktywny uczestnik akcji protestacyjnych. 12 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-9 XII 1982) w Kwidzynie. Danecki Bohdan Jacek, ur. 6 I członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, kolporter wydawnictw bezdebitowych, redaktor podziemnego pisma Informator". 6 XI-6 XII 1982 internowany w Dembowski Stanisław, ur członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Północnej w Gdańsku, skarbnik KZ. 13 XII I 1982 Deptuła Regina, ur. 12 III studentka Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczka demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 8 V-12 VI 1982 internowana w Gołdapi. Dering Andrzej, ur. 4 VII członek NSZZ Solidarność", pracownik etatowy pionu gospodarczoadministracyjnego MKZ/ZR VII 1982 internowany w Kielcach-Piaskach. Deska Jarosław, ur. 16 I organizator wieców poparcia w 1980 dla MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Starogardzkich Zakładach Farmaceutycznych Pol-fa", członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek Prezydium KZ, delegat na IWZD Regionu Gdańskiego, członek ZR. 23 II- 9 XII 1982 Dębicki Ryszard, ur. 2 IX współpracownik WZZ Wybrzeża, członek NSZZ Solidarność" w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, przewodniczący KZ. 13 XII VII 1982 Dobrzyński Wojciech, ur. 5 IV członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Remontowej Radunia" w Gdańsku, 30 VIII-6 XII 1982 Domański Mirosław, ur. 27 VII pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI- 13 VII 1982) w Kwidzynie. Donajski Mieczysław, ur. 26 I pracownik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Dorosz Janusz, ur. 14 III pracownik Pomorskich Zakładów Gazownictwa w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII internowany w Iławie.

5 Drąg Adam, ur. 18 VII współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, członek KS, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (następnie Prezydium KZ), członek (od października 1981) redakcji zakładowego biuletynu Wiadomości", delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR (następnie Prezydium ZR), delegat na IKZD. 13 XII VI 1982 internowany w Drzycimski Andrzej, ur. 30 X kierownik Oddziału Gdańskiego redakcji Wrocławskiego Tygodnika Katolików", działacz Stowarzyszenia PAX, w czasie strajku sierpniowego w 1980 obecny jako dziennikarz w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", członek KZ przy Wydawnictwie PAX w Warszawie. 13 XII VII 1982 Dzilne Janusz, ur. 23 VI członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 9 XI-6 XII 1982 internowany w Eichelberger Jan Edward, ur. 29IX członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Autobusowo-Trolejbusowym WPK w Gdyni, wiceprzewodniczący KZ, dwukrotnie ( IV 1982, l IX-3 XII 1982) Falk Piotr, ur. 25 XI uczeń Państwowej Szkoły Budowlanej w Gdańsku, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI 1982 internowany w Iławie. Figiel Paweł, ur. 5 VI pracownik Zarządu Portu w Gdańsku, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 7 V- 23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-23 VII 1982) w Kwidzynie. Filipkowski Antoni, ur współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Zarządzie Portu w Gdańsku, wiceprzewodniczący KS Rejonu I, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (później Komisji Rejonowej) Rejonu I, po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator strajku w zakładzie pracy. 5 XI-3 XII 1982 Fortuna Grzegorz, ur. 19 X pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego i Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX w Gdańsku, współredaktor kolumny Samorządność" (dodatku do gdańskiego Dziennika Bałtyckiego"), współpracownik ZR II 1982 Frankiewicz Henryk, ur członek NSZZ Solidarność" w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportu i Sprzętu Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII XI 1982 internowany w Frączak Krzysztof, ur. 19 IX student Politechniki Gdańskiej, działacz RMP, współredaktor pisma Odnowa. Niezależne Pismo Młodzieży Akademickiej", członek NZS. 13 XII VI 1982 Frejlich Stanisław, ur. 2 X student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, członek NZS, według akt SB nakłaniał studentów do bojkotu uroczystości l V [1982], miał brać udział w uszkadzaniu urządzeń nagłaśniających zainstalowanych na trasie pochodu w Gdyni". 3 V-14 VII 1982 Gabriel Wojciech, ur. 18 V pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Gaczewski Arkadiusz, ur. 12 III student Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. Według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI 1982 internowany w Iławie. Gajek Jacek Jan, ur. 6 III pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, członek NSZZ Solidarność", współpracownik OKO, wspierał działacza KK Eugeniusza Szumiejkę. 5 V-16 X 1982

6 Gajewski Konrad, ur. 27 IX uczestnik Grudnia '70 w Tczewie, współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, członek KS, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), członek Prezydium KZ, współzałożyciel i członek redakcji Biuletynu Informacyjnego" KZ, współzałożyciel, a następnie przewodniczący KOWzP przy Polmo". 13 XII II1982 internowany w Strzebielinku, w ostatnim tygodniu internowania podjął głodówkę w proteście przeciwko uniemożliwieniu mu wizyty u umierającego syna. Gąsior Krzysztof Jerzy, ur. 23 VIII student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, według akt SB zamierzał zakłócić przebieg uroczystości l Maja w Gdańsku poprzez akcje ulotkowe oraz zdobyć broń w czynnej napaści na funkcjonariusza MO bądź żołnierza WP". 5 V-14 VII 1982 Gintowt-Dziewałtowski Kazimierz, ur. 7 XI członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku; przewodniczący Komisji Wydziałowej, po wprowadzeniu stanu wojennego członek Tajnej Komisji Zakładowej. 5 XI-7 XII 1982 Glówczyński Wiesław, ur. 27 X pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ Solidarność", redaktor naczelny związkowego pisma uczelnianego Spojrzenia", współorganizator manifestacji (13 V 1982) na UG. 15 V-23 VII 1982 Głuch Paweł, ur. 20 VI członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Mebli Okrętowych Famos" w Starogardzie Gdańskim, przewodniczący KZ. 13 XII VII 1982 Gołąb Bogusław, ur. 11X1946-uczestnik Grudnia '70 w Gdańsku, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), członek MKZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR (później Prezydium ZR), delegat na IKZD, po wprowadzeniu stanu wojennego członek KS podczas strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Zatrzymany i przetrzymywany (16-21 XII 1981) w zakładzie karnym w Starogardzie Gdańskim. 21 XII VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-23 XII 1982) w Kwidzynie. Góral Józef, ur. 3 II pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II1982 internowany w Iławie. Górnowicz Maria, ur. 2 II studentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Według dokumentów SB we wrześniu 1982 utworzyła komitet założycielski Towarzystwa Kursów Naukowych z zamiarem prowadzenia nielegalnych wykładów wśród młodzieży" XII 1981 internowana w Strzebielinku i w areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII I 1982) i w Gołdapi ( IV 1982). Górny Sławomir, ur niepracujący, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 13 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-10 VII 1982) w Kwidzynie. Grabów Ryszard, ur. 10 I pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II1982 internowany w Iławie. Grabowski Ryszard, ur. 5 III student Uniwersytetu Gdańskiego, współzałożyciel i członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (późniejszego NZS) na UG, pracownik KK NSZZ Solidarność", współorganizator Biura Informacji Prasowej KK, zastępca redaktora naczelnego BIPS. 14 XII XII 1982 Grzywacz Mirosław, ur. 29 III pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej (według innych źródeł Zarządu Portu w Gdańsku), według dokumentów SB przywódca nieformalnej grupy >Armia Krajowa<, zbierał amunicję i części uzbrojenia, malował wrogie hasła na murach". 13 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 YI-10 VII 1982) w Kwidzynie.

7 Gwiazda Andrzej, ur. 14 IV uczestnik Grudnia '70 w Gdańsku, współpracownik KOR i KSS KOR", współtwórca i działacz WZZ Wybrzeża, redaktor Robotnika Wybrzeża", inicjator strajku sierpniowego w 1980 w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor" w Gdańsku, członek Prezydium MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i współautor 21 postulatów, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący MKZ oraz KKP, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na IKZD, członek KK XII 1981 internowany w Strzebielin-ku, a następnie (29 XII XII 1982) w Warszawie-Białołęce, 22 XII 1982 aresztowany i osadzony w areszcie śledczym Warszawa-Mokotów (sprawa tzw. jedenastki). Gwiazda-Duda Joanna, ur. 11 X współzałożycielka WZZ Wybrzeża, redaktorka Robotnika Wybrzeża", uczestniczka strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini Prezydium MKS i współautorka 21 postulatów, członkini NSZZ Solidarność" w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, członkini Prezydium MKZ i redakcji Biuletynu Informacyjnego Solidarność", delegatka na I WZD Regionu Gdańskiego, członkini ZR XII 1981 internowana w Strzebielinku i w areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII I 1982), w Gołdapi ( III 1982) i w Darłówku ( VII 1982). Halladin Zbigniew, ur. 21 XI student Uniwersytetu Gdańskiego, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 16 XII IV 1982 internowany w Iławie. Hałas Jan, ur. 24 X współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Zarządzie Portu w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", członek KZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-19 XII 1981) w zakładzie pracy. 5 XI-7 XII 1982 Hamadyk Józef, ur. 14 III uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (później KZ), członek Prezydium KZ, członek Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność" ZNTK. 13 XII XII 1982 Hejcz Barbara, ur. 16 VII studentka Uniwersytetu Gdańskiego, współpracowniczka KSS KOR", WZZ Wybrzeża i SKS, uczestniczka strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (późniejszego NZS) na UG XII internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie (16 XII I 1982) w Bydgoszczy-Fordonie oraz ( IV 1982) w Gołdapi. Herra Teodor, ur. 30 X członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni IV 1982 Hołownia Józef, ur. 25 III członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor", wiceprzewodniczący KZ. 29 YIII-23 XII 1982 Hutyra Bolesław, ur. 21 V pracownik przedsiębiorstwa Polservis" w Gdyni, członek KOWzP XI 1982 Iwanowski Marek, ur. 30 V członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa Eltor" w Gdańsku. 13 XII IV 1982 Iwaniuk Zbigniew, ur. 14 VIII członek NSZZ Solidarność" na stacji PKP Gdańsk-Południe, przewodniczący Komitetu Założycielskiego (później KZ), przewodniczący Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Północnej DOKP, członek Prezydium Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 25 XII III 1982 internowany w Iławie. Jagiełło Henryk, ur. 2 VII członek NSZZ Solidarność" w Urzędzie Morskim w Gdyni, szef Biura MKZ, członek Biura Organizacyjnego I KZD, kierownik działu kultury, nauki i oświaty Sekretariatu KK. 13 XII VII 1982

8 Jagoda Jerzy, ur. 24 XI pracownik Oddziału Napraw Ciężkich Maszyn Torowych PKP w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Jankowski Adam, ur. 17 III student Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI1982 internowany w Iławie. Jankowski Leszek, ur. 6 XI rencista, współpracownik ROPCiO, współzałożyciel i działacz RMP, kolporter wydawnictw podziemnych, współpracownik Lecha Bądkowskiego przy MKZ. 13 XII III 1982 internowany w Jargoła Wojciech, ur. 24 VIII w momencie internowania bez zatrudnienia, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmował działalność o skutkach anarchizujących życie społeczne województwa gdańskiego". 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Jarmakowski Andrzej, ur. 21 X działacz ROPCiO i RMP, członek NSZZ Solidarność", wicedyrektor Biura KK. 13 XII VIII 1982 Jasiński Jakub Szymon, ur pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ Solidarność", współorganizator manifestacji (13 V 1982) na UG. 18 V-9 VII 1982 Jastrzębska Iwona, ur. 4 II członkini NSZZ Solidarność", zatrudniona w Sekcji Radiowej Agencji Solidarność" ZR XII 1981 internowana w Strzebielinku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16-22 XII 1981), Grudziądzu (22 XII I 1982), ponownie w Bydgoszczy-Fordonie (2-9 I 1982), w Gołdapi ( III 1982) i Darłówku ( IV 1982). Jerkiewicz Grzegorz, ur. 24 VIII student Politechniki Gdańskiej, członek NZS. 13 XII VI1982 Jędrzejewski Antoni, ur. 24 X członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek KZ, współpracownik KPN. 13 XII IV 1982 Kaczyński Lech, ur. 18 VI pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, współpracownik KOR i KSS KOR", działacz WZZ Wybrzeża, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, doradca MKS, szef Biura Interwencyjnego i kierownik Biura Analiz Bieżących MKZ, członek NSZZ Solidarność" na UG, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na I KZD. 13 XII X 1982 Kajut Andrzej, ur. 13 X członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa Eltor" w Gdańsku. 13 XII IV 1982 Kalinowski Arnold, ur. 22 II pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, uczestnik solidarnościowego pochodu (l V 1982) w Gdańsku. 13 V-21 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-19 VII 1982) w Kwidzynie. Kalinowski Miron, ur. 10 I pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Kamieński Mirosław, ur. 10II członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni, wiceprzewodniczący KZ, przewodniczący Sekcji Krajowej pracowników cywilnych MON i MSW. 14 XII XII 1982 Kapczyński Maciej, ur. 7 VI student Akademii Medycznej w Gdańsku, działacz KSS KOR" i RMP, członek NZS, współzałożyciel i jeden z głównych wydawców niezależnego Wydawnictwa Alternatywy". 13 XII III 1982

9 Karandziej Jan, ur. 15 V działacz WZZ Wybrzeża, w styczniu 1980 zwolniony z pracy w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, organizator strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, przewodniczący KS, po strajkach przywrócony do pracy w Stoczni Północnej, członek NSZZ Solidarność", drukarz MKZ, od października 1981 drukarz przy drukarni KZ Zarządu Portu w Gdańsku, członek Komisji Wydziałowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-19 XII 1981) w Porcie Gdańskim. 31 XII VII 1982 Karczewski Andrzej, ur. 10 VII student Uniwersytetu Gdańskiego, sekretarz NZS na uczelni. 13 XII I 1982 Kaszuba Andrzej, ur. 11 III członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, przewodniczący KZ. 13 XII VII 1982 Keiling Jerzy, ur. 10 V pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący Koła Wydziałowego, członek KZ. 29 V-9 VII 1982 Kędzierski Zygmunt, ur. 19 III współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w PKS Oddział w Gdyni, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący KZ. 13 XII VII 1982 Kierul Krzysztof, ur. 18 VII student Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI1982 internowany w Iławie. Kinaszewski Adam, ur. 6 XII dziennikarz, w sierpniu 1980 reporter TVP podczas strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność" w Gdańskim Ośrodku TVP, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII VI 1982 Kisielewski Tadeusz, ur. 29 IX członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdyni, członek Prezydium KZ. 13 XII IV 1982 Kiszkis Jerzy Kazimierz, ur. 4 III aktor Teatru Wybrzeże" w Gdańsku, w czasie strajku sierpniowego w 1980 wspierał występami w Sali BHP strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", członek KZ. 13 XII I 1982 Klamrowski Mieczysław, ur. 24 XI członek WZZ Wybrzeża, pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, w styczniu 1980 zwolniony z pracy za wstawienie się za zwolnionym Janem Karandziejem, współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, członek KS, po strajkach powrócił do pracy w Stoczni Północnej, członek NSZZ Solidarność", członek KZ III 1982 internowany w Klawikowski Brunon, nr. 19 III członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KZ, według dokumentów SB związany z KSS >KOR<". 13 XII IV 1982 Kmiecik Jerzy, ur. 3 II uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, członek KS i MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący (później przewodniczący) Komisji Wydziałowej Wydziału K-2, członek Prezydium KZ, współorganizator i członek KS w czasie strajku (14-15 XII 1981) w zakładzie pracy VII 1982 internowany w Kmiecik Jolanta, ur. 12 VI członkini NSZZ Solidarność" w Biurze Inwestycji Północnej DOKP w Gdańsku, wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), uczestniczka głodówki protestacyjnej (październik 1980) kolejarzy we Wrocławiu, etatowy pracownik Biura Interwencji MKZ (później ZR) - kierownik biura regionalnego IV 1982 internowana w Gołdapi.

10 Kobylański Jan, ur. 17 VII członek NSZZ Solidarność", drukarz w KK, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 16 XII IV 1982 internowany w Iławie. Kobyliński Jerzy, ur. 16 VII student Politechniki Gdańskiej, członek NZS i przewodniczący jego struktur na uczelni, członek NSZZ Solidarność". 13 XII VI 1982 Kobyliński Zdzisław, ur. 13 XII w czasie strajku sierpniowego delegat Oddziału Osobowego PKS w Gdańsku do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Prezydium MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek NSZZ Solidarność", członek (do września 1980) Prezydium MKZ. 13 XII internowany w Strzebielinku, a następnie ( III 1982) w Darłówku. Kobzdej Izabela, ur. 27 IV studentka Politechniki Gdańskiej, członkini RMP i redakcji pisma Odnowa" XII 1981 internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII I 1982) i Gołdapi ( IV 1982). Kocent Kazimierz, ur. 19 VI rolnik z miejscowości Stara Huta gm. Przy-widz, przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ RI Solidarność", członek KK NSZZ RI Solidarność". 13 XII I 1982 Kokot Marian, ur. 22 I członek NSZZ Solidarność" w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Gdańsk-Maćkowy, przewodniczący KZ. 13 XII VI 1982 Kolińska Anna, ur. 13 III członkini NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, członkini KZ i Prezydium Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej, skarbnik ZR XII 1981 internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII ) i Gołdapi ( IV 1982). Komsta Mirosław, ur pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Koss Jan Ludwik, ur. 24 VIII związany z KSS KOR" i RMP, główny organizator strajku sierpniowego w 1980 w Zakładzie Zaopatrzenia Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni, członek NSZZ Solidarność", członek Prezydium KZ. 14 XII III 1982 Kostuch Marian, ur. 10 VI członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komisji Wydziałowej na Wydziale K-3, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II1982 internowany w Iławie. Tam aresztowany i osadzony w areszcie śledczym w Gdańsku, skazany 3 VIII 1982 na 4 lata pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych za to, że l V 1982 podczas pochodu solidarnościowego w Gdańsku niósł na jego czele transparent o treści >Dość bezprawia junty<". Kotkowski Wojciech Tadeusz, ur. 23 IV pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Kowalewski Zenon, ur. 20 VIII członek NSZZ Solidarność" w PGR w Grabowie Kościerskim, przewodniczący KZ X Koziatek Jan, ur. 24 V współpracownik WZZ Wybrzeża, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), członek Prezydium KZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, delegat na I KZD. 13 XII XII 1982 internowany w Kozicki Andrzej Wojciech, ur. 21 IV uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, członek KS i delegat do MKS, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), przewodniczący Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, delegat na IWZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR. 13 XII VII 1982

11 Kraska Henryk, ur. 25 V współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Zakładzie Farb Polifarb" w Gdyni, członek NSZZ Solidarność". 13 XII III 1982 Krawczuk Teresa, ur. 22 V studentka Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczka demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 8 V-12 VI 1982 internowana w Gołdapi. Kropidłowski Władysław, ur. 27II pracownik PKP w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Krówka Marek, ur. 4 VI współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS, członek NSZZ Solidarność", od października 1981 pracownik Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego Przemysłu Okrętowego Budimor" w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Zatrzymany i przetrzymywany (16-21 XII 1981) w zakładzie karnym w Starogardzie Gdańskim, Iławie (21 XII VI 1982), Kielcach-Piaskach (25 VI-8 VII 1982), Nowym Łupkowie (8 VII-3 VIII 1982) i Rzeszowie-Załężu (3-17 VIII 1982). Kruża Tadeusz, ur. 6II członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, przewodniczący struktur związkowych na Wydziale Obróbki Kół Zębatych, członek Prezydium KZ. 13 XII I 1982 Kubat Zenon, ur. 28 XI pracownik (konserwator) Urzędu Miasta Gdańska, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Kucał Zygmunt, ur sympatyk KSS KOR", członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 13 XII III 1982 Kuczkowski Ryszard, ur. 15 VII członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina IV 1982 Kuczyńska Danuta, ur. 4 III farmaceutka w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm" w Gdańsku, członkini NSZZ Solidarność", po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w działalność OKO. 24IV- 23 VII 1982 internowana w Gołdapi. Kuczyński Kazimierz Maciej, ur. 10 IV pracownik Biura Pełnomocnika Wojewody Gdańskiego ds. Zarządzania Majątkiem KK i ZR Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność", współpracownik OKO, według akt SB ukrywał w swoim mieszkaniu założyciela OKO Andrzeja Konarskiego. 29 V-16 X 1982 Kulis Mariusz, ur. 27 XI pracownik prywatnego zakładu jubilerskiego, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 12 V-23 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-2 VII 1982) w Kwidzynie. Tam aresztowany i skazany 14 I 1983 na l rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Kulon Marek, ur. 25 IV pracownik Zarządu Portu w Gdańsku, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 7 V-23 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-23 VII 1982) w Kwidzynie. Kuskowski Henryk, ur. 16 III członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, członek KZ. 13 XII III 1982 Kwiatkowski Stanisław, ur. 28 VII członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komisji Wydziałowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy, organizator kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz manifestacji planowanej na 13 II II-7 V 1982 tymczasowo aresztowany w areszcie śledczym w Gdańsku, 7 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-9 XII 1982) w Kwidzynie.

12 Kwoka Zenon, ur. 3 I współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Zakładzie Autobusowo-Trolejbusowym w Gdyni, członek KS i delegat do MKS, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej w WPK, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na I KZD, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-23 VII 1982) w Kwidzynie. Lamkiewicz Leszek, ur. 15 XI współpracownik WZZ Wybrzeża, w lipcu 1980 uczestnik absencyjnego strajku solidarnościowego (ze strajkującymi zakładami w Lublinie) w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR. 13 XII VII 1982 Lamkowski Jerzy, ur. 3 V członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, członek KZ. 13 XII I 1982 Lappe Andrzej, ur. 20 III kontroler biletów w WPK Gdańsk, członek Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność" WPK w Gdańsku, sekretarz KZ, próbował zorganizować (14 XII 1981) strajk w zakładzie, zwolniony z pracy, od maja 1982 pracownik Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Elpro" w Gdyni. 12 V-23 VII 1982 internowany w Laskowski Mariusz, ur. 11 XII członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, przewodniczący Koła w Gospodarstwie Transportu Samochodowego - Zakład Zaopatrzenia. 13 XII III 1982 Lech Tadeusz, ur. l II członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud" w Gdańsku. 17 V-7 VI 1982 Lemański Krzysztof, ur. 17 IV członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Produkcyjno-Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Gdańsku, sekretarz KZ, członek KOWzP. 13 XII VI 1982 Lempkowski Henryk, ur pracownik magazynowy w Domach Towarowych Neptun" w Gdańsku- Wrzeszczu, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Lewicka Urszula, ur. 15 VI teletypistka w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Centromor" w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczka strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 16 XII internowana w Bydgoszczy-Fordonie, a następnie ( III 1982) w Gołdapi. Lis Zbigniew Kajetan, ur. 7 VIII uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek KK, współzałożyciel tzw. Sieci Wiodących Zakładów. 13 XII IV 1982 Lisiecki Leszek, ur. 2 I członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator tajnej struktury zakładowej, członek redakcji pisma Informator". 5 XI-6 XII 1982 Ładwikowski Andrzej, ur. l XI członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku, członek Rady Rejonowej Portu Północnego, współpracownik pisma Portowiec". 29 VIII-7 XII 1982 Łapiński Henryk Marian, ur. 27 V członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KZ. 31 XII IV 1982

13 Łatacz Janusz Antoni, ur. 2 XI członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, przewodniczący Koła Wydziałowego. 13 V-14 VII 1982 Łowicki Henryk, ur. 4 VIII członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa Eltor" w Gdańsku, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII IV 1982 Łoziński Eugeniusz, ur. 6 IX członek NSZZ Solidarność" w Północnej DOKP w Gdańsku XII 1981 Łukowicz Miron, ur. 18 IV lekarz, ordynator w Szpitalu Rejonowym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, członek NSZZ Solidarność", według dokumentów SB jako były działacz >S[olidarności]< stwarzał w miejscu pracy atmosferę napięcia, a także stwarzał uprzywilejowane warunki hospitalizacji internowanym w szpitalu (ze Strzebielinka)". 9 XI-9 XII 1982 internowany w Kwidzynie. Maciejewski Kazimierz, ur. 27 II członek WZZ Wybrzeża, współpracownik KSS KOR", ROPCiO i RMP, organizator strajku sierpniowego w 1980 w Fa bryce Urządzeń Okrętowych Techmet" w Pruszczu Gdańskim, członek KS, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (następnie Prezydium KZ), inspirator i organizator strajków w dniach 22 I 1982 i 26 IV 1982 w zakładzie pracy. 12 V-21 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-23 VII 1982) w Kwidzynie. Maciejewski Stefan, ur. 29 V członek NSZZ Solidarność" w Biurze Projektowym Techma-Projekt" w Gdańsku. 9 XI-23 XII 1982 Majewski Alfred, ur. 16 VII student Wyższej Szkoły Morskiej, członek NZS, według dokumentów SB planował akcję terrory styczną mającą na celu zdobycie broni palnej". 3 V-23 VII 1982 Majewski Bogdan, ur. 24 IV pracownik Zakładu Remontowego Energetyki w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Majewski Tomasz, ur. 14 IX student Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI 1982 internowany w Iławie. Mandziara Bogusław, ur. 20 IX pracownik Fabryki Urządzeń Okrętowych Techmet" w Pruszczu Gdańskim, student Politechniki Gdańskiej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Marciniak Aleksander Włodzimierz, ur. 2 X członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Drobiarskich w Żukowie, przewodniczący KZ. 12 V-9 VII 1982 Marusczyk Konrad, ur. 26 IV członek NSZZ Solidarność" w Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej w Gdyni, przewodniczący KZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR i jego wiceprzewodniczący. 13 XII VII 1982 Matuszewska Alicja, ur. 21 IX członkini NSZZ Solidarność" w Garnizonowej Administracji Mieszkań w Gdyni, wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), delegatka na I WZD Regionu Gdańskiego, członkini ZR, delegatka na I KZD, członkini KK (następnie Prezydium KK) XII internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII I 1982) i Gołdapi ( VII 1982). Mazur Andrzej Franciszek, ur. 19 XI pracownik Gdańskich Zakładów Piwowarskich, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o

14 skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Mendyka Zbigniew, ur. 14 VIII członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor" w Gdańsku, członek Prezydium KZ II1982 Merkel Jacek, ur. 20 XI uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (następnie wiceprzewodniczący KZ), redaktor pisma Rozwaga i Solidarność", delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek Prezydium KK (do listopada 1981), współzałożyciel tzw. Sieci Wiodących Zakładów XII 1981 Mielczarek Grzegorz, ur. 16 XI pracownik Gdańskich Zakładów Piwowarskich, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Mierzejewski Henryk, ur uczestnik Grudnia '70 w Gdyni, współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, członek Prezydium KS, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie skarbnik i członek Prezydium KZ), członek Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na IKZD. 13 XII IV 1982 Mierzewski Piotr, ur. 5 IX pracownik naukowy Akademii Medycznej w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący KZ, w czasie zajść ulicznych w Gdańsku (3 V 1982 ) organizator punktu medycznego w kościele Mariackim. 13 V-21 VI1982 internowany Iławie, a następnie (21VI-12 VII 1982) w Kwidzynie. Milewski Stanisław, ur. 7 X członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego w Tczewie, przewodniczący KZ. 13 XII III 1982 Misiewicz Władysław, ur. 16 IX pracownik naukowy Instytutu Morskiego w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", członek Plenum KZ, członek Sekcji Krajowej Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki, według dokumentów SB organizator strajku, negatywnie ustosunkowany do PZPR". 13 XII IV 1982 Moćko Marian, ur. III 1936-uczestnik Grudnia '70 w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komisji Wydziałowej na Wydziale W-3, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. Aresztowany 10 V 1982, a następnie internowany w Iławie (12 V-21 VI 1982) i Kwidzynie (21 VI-9 XII 1982). Modzelewska Marianna Zofia, ur. 28 I członkini NSZZ Solidarność", członkini redakcji BIPS XII 1981 internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII ) i Gołdapi ( VII 1982). Możejewski Eugeniusz, ur członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Remontowej Nauta" w Gdyni, wiceprzewodniczący KZ, członek redakcji Informatora Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego >Solidarność< w Stoczni Remontowej >Nauta< w Gdyni". 13 XII VII 1982 Mrozek Stanisław, ur. 3 VII członek NSZZ Solidarność" w Wojewódzkiej Spółdzielni Inwalidów w Gdańsku Oddział w Tczewie. 13 XII I 1982 Muchowski Mirosław, ur. 29 I członek NSZZ Solidarność" w Zakładach Usługowo-Wytwórczych Prorem" w Gdańsku. 13 V-ll VI 1982

15 Muskat Mariusz, ur. 12 III współpracownik KSS KOR", SKS i WZZ Wybrzeża, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", etatowy pracownik MKZ (kierownik Zespołu Analiz Bieżących Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych), kierownik Działu Informacji i Propagandy KK, przewodniczący KZ przy ZR i KK. 13 XII III 1982 Naczk Józef, ur. 11 XI rolnik z miejscowości Tuchlino gm. Sierakowice, członek NSZZ RI Solidarność", członek Komitetu Gminnego w Sierakowicach XII 1981 Niczyperowicz Piotr, ur. l VIII student Wyższej Szkoły Morskiej, według akt SB zamierzał rozrzucać ulotki nawołujące do zakłócenia uroczystości l Maja i wywołania zajść ulicznych w Gdyni". 3 V-23 VII 1982 internowany w Nitkiewicz Joanna, ur. 14 V studentka Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczka demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 8 V-12 VI 1982 internowana w Gołdapi. Nofz Grzegorz, ur. 23 XI pracownik Gdańskich Zakładów Elektronicznych Unimor" w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17X internowany w Iławie. Noga Zygmunt, ur. 2 III członek NSZZ Solidarność" w przedsiębiorstwie Ema-Elektron" w Starogardzie Gdańskim, przewodniczący KZ. 13 XII XII 1982 Nowaczyk Kazimierz, ur. 27 VII pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, zatrzymany 11 V 1982 za rozlepianie ulotek nawołujących do udziału w manifestacji. 13 V-21 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI- 19 VII 1982) w Kwidzynie. Nowak Gerard, ur. 8 XI członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek Prezydium KZ. 13 XII III 1982 Oleszczuk Stanisław, ur. 9 V członek NSZZ Solidarność" w Zespole Elektrociepłowni Wybrzeże" w Gdańsku, zatrudniony jako telefonista w ZR, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Olkiewicz Ryszard, ur. 4 III członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdyni. 13 XII VII 1982 Ołtarzewski Maciej, ur. 17 VI student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Opas Leszek, ur. 16 III pracownik Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Gdańsku, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII internowany w Iławie. Orłowska-Jurewicz Zofia, ur. 22 III członkini NSZZ Solidarność" w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt" w Gdańsku, członkini KZ, po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w działalność OKO. 24 IY-23 VII 1982 internowana w Gołdapi. Orłowski Mirosław, ur. 27 VII pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Ossowski-Mechliński Henryk, ur. 25 VI członek NSZZ Solidarność", introligator w ZR. 21 XII VI1982 internowany w Iławie, a następnie w Kielcach--Piaskach (25 VI-8 VII 1982) oraz Nowym Łupkowie (8-28 VII 1982).

16 Ożarowski Józef, ur. 4 IV pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek RMP, kolporter prasy bezdebitowej IV 1982 Pacewicz-Sobótka Jan, ur. 23 VI członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 13 XII IV 1982 Paluszak Włodzimierz, ur. 12 II pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pra cy. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Pawełek Waldemar, ur. 18 VII pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Polmozbyt" w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Pawlak Edward, ur. 13 X student Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI 1982 internowany w Iławie. Pawłowski Krzysztof, ur. 12 V sympatyk RMP, fotograf w ZR, po ogłoszeniu stanu wojennego drukarz i kolporter ulotek VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-13 VII 1982) w Kwidzynie. Pelowski Maciej Albin, ur. l III członek NSZZ Solidarność" w Spółdzielczych Zakładach Gumowych im. Mariana Buczka w Redzie, przewodniczący KZ, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 16 XII V 1982 internowany w Iławie, a następnie (28 V-23 VII 1982) w Petriczuk Wiktor, ur. 27 III członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku. 5 XI-7 XII 1982 Piekarski Marian, ur. 15 XII współpracownik WZZ Wybrzeża, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Fabryce Urządzeń Okrętowych Techmet" w Pruszczu Gdańskim, członek KS, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący KZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR (do listopada 1981), 17 XII 1981 zwolniony z pracy za próbę zorganizowania strajku. 12 V-21 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-23 VII 1982) w Kwidzynie. Pienkowska Alina, ur pielęgniarka w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini WZZ Wybrzeża, uczestniczka strajku sierpniowego w 1980 w stoczni, przewodnicząca KS w stoczniowej przychodni, członkini Prezydium MKS, współredaktorka 21 postulatów, sygnatariuszka Porozumień Sierpniowych, członkini NSZZ Solidarność", członkini Prezydium MKZ i przewodnicząca Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, delegatka na I WZD Regionu Gdańskiego, członkini ZR (do listopada 1981), delegatka na I KZD XII 1981 internowana w Strzebielinku i w areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII I 1982) oraz Gołdapi ( VII 1982). Pieńkowski Roman, ur. 7 X członek NSZZ Solidarność" w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej im. Lenina, redaktor naczelny zakładowego Biuletynu Informacyjnego >Solidarność<" XII 1981 internowany w Pietrucha Tadeusz, ur. 21 IX członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, członek Prezydium KZ i jej przewodniczący. 13 XII XII 1982 Pilachowski Zbigniew, ur. 18 II członek NZS, etatowy pracownik BIPS (sekretarz redakcji ds. organizacyjnych). 14 XII VII 1982 Pionk Hubert Jan, ur. 8 V członek NSZZ Solidarność" w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej Unitra-Magmor" w Gdańsku, przewodniczący KZ II1982

17 Piotrowski Mieczysław, ur. 7 I członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku, przewodniczący Komisji Rewizyjnej KZ. 5 XI-7 XII 1982 Pirowski Jarosław, ur. 13 XI członek NSZZ Solidarność", etatowy pracownik ZR (Radiowej Agencji Solidarność"). 14 XII VII 1982 Pisarski Artur, ur. 31 III uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr l w Gdańsku, społeczny kolporter ZR. 14 XII IV 1982 internowany w Strzebielinku, a następnie (29 IV-10 V 1982) w Iławie. Plewa Romuald, ur. 18 II student Politechniki Gdańskiej, fotograf-dokumentalista początków NSZZ Solidarność", współpracownik Sekcji Historycznej przy MKZ. 17 V-12 VII 1982 Płaza Andrzej, ur. l XII pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II1982 internowany w Iławie. Pobidyński Jarosław Lech, ur niepracujący, członek Gdańskiego Środowiska Narodowego, współwydawca prasy bezdebitowej (m.in. Przeglądu Gdańskiego"). 13 II-9 III 1982 Popliński Walter, ur. 21 IX członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Transportowo-Spedycyjnym Transocean" w Gdyni, członek Prezydium KZ. 13 XII II1982 Popławski Zdzisław, ur. 14 I członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, jeden z inicjatorów strajku (13 IV 1982) w zakładzie pracy. 12 V-23 VI 1982 Poziomski Antoni, ur. 16 X członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, przewodniczący koła związkowego. 13 XII VII 1982 Poźniak Zbigniew, ur. 2 XII członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Trans-portowo-Spedycyjnym Transocean" w Gdyni, członek KZ, redaktor zakładowego Biuletynu Informacyjnego KZ". 13 XII VII 1982 internowany w Prądzyński Ludwik, ur. 5 X współpracownik WZZ Wybrzeża, współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej Wydziału K XII VII 1982 Przysiężny Leszek, ur. 14 VI student Politechniki Gdańskiej, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, wiceprzewodniczący Prezydium KKK NZS. 13 XII IV 1982 Radomski Andrzej, ur. 5 II członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Farb Okrętowych Polifarb" w Gdańsku. 13 XII VI 1982 Rawiński Hieronim, ur. 23 X członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni. 13 XII III 1982 Resmer Waldemar, ur pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII III 1982 internowany w Iławie. Richert Czesław, ur. 17 X członek NSZZ Solidarność", etatowy pracownik Sekcji Informacji KZ w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, członek redakcji pism wydawanych przez KZ ( Biuletyn Informacyjny" oraz ITP. Informacje Teleksowo--Prasowe"). 13 XII IV 1982 Rosa Piotr, ur. 18 I członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Farb Polifarb-Olivia" w Gdańsku, członek Komisji Rewizyjnej KZ IV 1982

18 Rosiak Jerzy, ur. 22 I według dokumentów SB współorganizator strajku w Urzędzie Morskim w Gdyni, wrogo ustosunkowany do państwa i socjalizmu". 13 XII IV 1982 Rosiński Adam, ur. 11 VI współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w PKS - oddział w Wejherowie, przewodniczący KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), przewodniczący MKZ w Wejherowie, współzałożyciel pisma MKZ Gryf, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 30 VIII-16 X 1982 Różniecki Włodzimierz, ur. 18 V pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, według dokumentów SB w stanie wojennym propaguje poglądy antysocjalistyczne w stoczni, udział w kolportażu podziemnych wydawnictw". 12 V-21 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-10 XII 1982) w Kwidzynie. Rubacki Rajmund, ur. 31 VIII członek NSZZ Solidarność" w PKS w Gdańsku. 13 XII IV 1982 Rumowski Andrzej, ur. 6 IV pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, członek WZZ Wybrzeża i kolporter wydawnictw bezdebitowych, za działalność w kwietniu 1980 zwolniony z pracy i powołany do służby wojskowej, we wrześniu 1980 z powrotem przyjęty do stoczni, członek NSZZ Solidarność" i KOWzP. 13 XII VIII 1982 Rybicki Arkadiusz, ur współpracownik KOR i WZZ Wybrzeża, współzałożyciel SKS w Gdańsku, członek ROPCiO, współzałożyciel i jeden z liderów RMP, redaktor Bratniaka", uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i współwykonawca tablic z 21 postulatami, członek NSZZ Solidarność", etatowy pracownik MKZ, rzecznik prasowy KKP, w 1981 kierownik Biura Informacji Prasowej Solidarności". 13 XII X 1982 Rypniewski Jarosław, ur. 7 VIII uczeń Technikum Łączności w Gdańsku, działacz RMP. 13 XII IV 1982 Rządkowski Henryk Ryszard, ur. 16 VI członek NSZZ Solidarność" w Nadbałtyckich Zakładach Przemysłu Skórzanego Neptun" w Wejherowie, sekretarz Prezydium KZ. 30 VIII-6 XII 1982 Rzeczycki Andrzej Wiktor, ur. 29 III członek NSZZ Solidarność", pracownik Biura Pełnomocnika Wojewody Gdańskiego ds. Zarządzania Majątkiem KK i ZR NSZZ Solidarność", współpracownik OKO. 24 IV-15 X 1982 Rzucidło Krzysztof, ur. 5 I pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Sadowski Marek, ur. 2 II student Uniwersytetu Gdańskiego, członek KSS KOR", członek Prezydium Zarządu Uczelnianego NZS. 13 XII VII 1982 Samsonowicz Jan, ur. 27 III współpracownik WZZ Wybrzeża i ROPCiO, współzałożyciel RMP, członek Prezydium MKS, członek NSZZ Solidarność" na Akademii Medycznej w Gdańsku, członek Komitetu Założycielskiego (następnie przewodniczący KZ), redaktor naczelny pisma KZ Pomost", delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na I KZD. 13 XII II 1982 internowany w Strzebielinku, a następnie w Iławie ( VI 1982) i Kwidzynie (21 VI-16 VII 1982). Sananowicz Stefan, ur. l VII pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie.

19 Sawicki Waldemar, ur. 22 VIII członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komisji Wydziałowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Sikorski Jerzy, ur. 2 VII uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek KS, członek Prezydium MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek Prezydium MKZ w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", członek KZ. 13 XII III 1982 Siuda Roman, ur. 15 IV członek NSZZ Solidarność" w PKS - oddział w Gdańsku, przewodniczący KZ. 13 XII IV 1982 Siwy Marian, ur. 4 XI członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku, wiceprzewodniczący Rady Rejonu, po wprowadzeniu stanu wojennego przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej. 5 XI-8 XII 1982 internowany w Skański Marek, ur. 9IV członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych, sekretarz KZ. 13 XII IV1982 Skiba Jan, ur. 22 I członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter wydawnictw podziemnych, łącznik TKK. 29 VIII-7 XII 1982 Składanowski Stanisław, ur. 30 V uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek NSZZ Solidarność", fotograf-dokumentalista początków struktur związkowych na Wybrzeżu, uczestnik manifestacji z l i 3 V 1982 w Gdańsku. 17 V-9 VII 1982 Składowski Andrzej, ur. 31 V kolporter prasy bezdebitowej, etatowy pracownik ZR. 13 XII IV 1982 Słoma Jarosław Marek, ur. 24 VII student Uniwersytetu Gdańskiego, działacz RMP, członek redakcji studenckiego pisma Reduta", członek KOWzP, członek Prezydium NZS, kolporter Niezależnego Biuletynu Informacyjnego Komitetu Solidar ności NZS >Trójmiasto<". l IV-9 VII 1982 Sobera Andrzej Janusz, ur. 14 XI członek NSZZ Solidarność" w Państwowym Teatrze Wybrzeże w Gdańsku; 13 V-9 VII 1982 Sochacki Jarosław, ur. 29 XII pracownik WPK w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Sokołowski Jerzy, ur. 21 VII pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII internowany w Iławie. Staśkowski Andrzej, ur. 6 X członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, przewodniczący Rady Pracowniczej. 13 XII VI 1982 Staśków Aleksander, ur. 16 IX członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Przemysłu Papierniczego. 13 XII III 1982 Stawicki Marian, ur. 24 III członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, członek Prezydium KZ. 13 XII IV 1982 Stefaniak Andrzej, ur. 13 II członek NSZZ Solidarność", etatowy pracownik ZR (bibliotekarz-archiwista Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych), współpracownik niezależnego Wydawnictwa Alternatywy". 13 XII IV 1982

20 Stobiecki Leon, ur. l III uczestnik Grudnia '70, działacz WZZ Wybrzeża, organizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Marynarki Wojennej im. Westerplatte w Gdańsku, przewodniczący KS, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący (od listopada 1980) KKK Pracowników Cywilnych MON i MSW. 14 XII XII 1982 Strzałkowski Robert, ur. 11IX pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Sukowski Tadeusz Józef, ur. 12 III pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący KZ, współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Pracy i ich Rodzinom przy parafii św. Brygidy w Gdańsku. 12 V-19 VII 1982 Sychowski Wiesław, ur. l I pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Szabała Henryk, ur. 23 VII pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Koła Wydziałowego. 22 V-14 VII 1982 Szczepiński Franciszek, ur. 25 IX członek NSZZ Solidarność" w PGR Grabowo Kościerskie, przewodniczący KZ, przewodniczący Oddziału Regionu Gdańskiego w Kościerzynie. 14 XII IV 1982 Szczudłowski Piotr, ur. 9 X student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek ROPCiO i działacz RMP, aresztowany 14 XI 1980 za wygłoszenie przemó wienia podczas manifestacji pod pomnikiem Unii Lubelskiej w Lublinie (11 XI 1980), zwolniony pod groźbą strajku protestacyjnego studentów wyższych uczelni w Lublinie, następnie oskarżony w trwającym cztery lata procesie przed Sądem Wojewódzkim w Lublinie, Sądem Najwyższym i Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego (sprawa została umorzona) VI 1982 internowany w Iławie, a następnie w Kielcach-Piaskach (25 VI-8 VII 1982), Nowym Łupkowie (8 VII-3 VIII 1982), Rzeszowie-Załężu (3-28 VIII 1982) i ponownie Nowym Łupkowie (28 VIII-16 XII 1982). Szczudłowski Tadeusz, ur. 22 XI sygnatariusz protestu gdańskich studentów przeciwko represjom wobec robotników w 1976, członek ROPCiO, współpracownik SKS i RMP, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, inicjator wzniesienia drewnianego krzyża przed zakładem jako kamienia węgielnego pod przyszły pomnik Poległych Stoczniowców, współredaktor 21 postulatów X 1982 Szkuat Ryszard Władysław, ur. 23 XI członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek Komisji Wydziałowej w Zakładzie Remontu Masowców. 31 XII VII 1982 Szkudlarek Tadeusz, ur. 19 XI członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KZ, wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Solidarności" Strażników Przemysłowych. 13 XII VII 1982 internowany w Szlagowski Roman, ur. 15 XI członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, członek Prezydium KZ. 13 XII IV 1982 Szleszkowski Wiesław Tadeusz, ur. 19 X członek NSZZ Solidarność" w Wojewódzkiej Budowlanej Spółdzielni Pracy w Sopocie, organizator strajku (13 XII 1981) w zakładzie pracy. 13 V-ll VI1982 Szmit Edward, ur. 21 VIII członek NSZZ Solidarność" w Biurze Projektów Konstrukcyjnych Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 13 XII VI1982 Szóstek Jolanta, ur. 24 XII członkini NSZZ Solidarność" w Zakładach Farmaceutycznych Polfa" w Starogardzie Gdańskim, przewodnicząca KZ XII 1981 internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy--Fordonie (16 XII ), Gołdapi (101-2 III 1982) i Darłówku ( VI1982).

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz Paweł Adamowicz 05.11.1965 W maju 1988 r. aktywny uczestnik strajku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Kolporter podziemnych ulotek. Uczestnik spotkań

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SOLIDARNOŚCI W LATACH 1980-1989 W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZAMOŚCIU

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SOLIDARNOŚCI W LATACH 1980-1989 W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZAMOŚCIU Dr Eugeniusz Wilkowski Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Chełmie ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SOLIDARNOŚCI W LATACH 1980-1989 W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZAMOŚCIU O bchody dwudziestopięciolecia Solidarności wpłynęły

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 10(528) październik 2009 5 10 20 INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE PRAWO Pracodawca znalazł kij Studenci, spodziewajcie

Bardziej szczegółowo

Archiwum OPOZYCJI. Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej

Archiwum OPOZYCJI. Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej Archiwum OPOZYCJI Archiwum Federacji Młodzieży Ośrodek KARTA Warszawa 2010 1 PRZEDMOWA Archiwum Federacji Młodzieży powstało w 2007 roku na mocy umowy pomiędzy Fundacją Ośrodka KARTA a Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Hutnicy w służbie Niepodległości

Hutnicy w służbie Niepodległości 40 czerwiec 2012 PÓŁROCZNIK Hutnicy w służbie Niepodległości KOMITET OPIEKI NAD KOPCEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO TMHiZK Nr 40 Czerwiec 2012 PÓŁROCZNIK Nr 40 Redakcja: ADAM ROLIŃSKI, LUDOMIR OLKUŚNIK Kolegium

Bardziej szczegółowo

Funduszu Stypendialnego

Funduszu Stypendialnego S O L I D A R N O Ś Ć T O W Y R Ó W N Y W A N I E S Z A N S E D U K A C Y J N Y C H X EDYCJA Funduszu Stypendialnego NSZZ SOLIDARNOŚĆ 2003 2012 GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 W publikacji między innymi: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2013, Kraków nr 8

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2013, Kraków nr 8 BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2013, Kraków nr 8 ISSN 2300 9527 ZNICZE SOLIDARNOŚCI Lista Pamięci Małopolskiej Solidarności obejmuje 177 nazwisk. Jest w dużym

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

1(543) 6 8 ROZMOWA. styczeń 2011 PRAWO GRUDNIOWE ROCZNICE. Z PROKURATOREM BOGDANEM SZEGDĄ Dreptanie w miejscu. W tym roku to popracujemy...

1(543) 6 8 ROZMOWA. styczeń 2011 PRAWO GRUDNIOWE ROCZNICE. Z PROKURATOREM BOGDANEM SZEGDĄ Dreptanie w miejscu. W tym roku to popracujemy... Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 1(543) styczeń 2011 6 8 ROZMOWA 20 GRUDNIOWE ROCZNICE Niech nie sądzą, że zapomnieliśmy Z PROKURATOREM BOGDANEM

Bardziej szczegółowo

ty i zapalono znicze pod pomnikiem Patriotom Polskim z udziałem pocztów sztandarowych i Związku OPOLE

ty i zapalono znicze pod pomnikiem Patriotom Polskim z udziałem pocztów sztandarowych i Związku OPOLE ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO www.solidarnosc.org.pl/opole STYCZEŃ 2015 r./nr 1 (368) e-mail: opole@solidarnosc.org.pl Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego OPOLE 13 grudnia rano działacze Solidarności,

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 3 4 (117 118) ISSN 1427 7506 marzec kwiecień 2011 Cena 3,15 z³ (w tym 5% VAT) Znowu wiosna! (okolice Głogówka na fotografii Tadeusza Parceja) W numerze m.in.: Bryll, Chlebda,

Bardziej szczegółowo

Nr11. Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę. Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL. Instytut Pamięci Narodowej

Nr11. Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę. Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL. Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Najnowsza historia Polaków Oblicza PRL Nr11 22 STYCZNIA 2008 OŚRODEK KARTA Plakat ze sztandarowym hasłem ekipy Gierka Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę Polska nie rosła

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 70 ZBRODNIA NIEUKARANA I BITWA O PAMIĘĆ *

GDAŃSK 70 ZBRODNIA NIEUKARANA I BITWA O PAMIĘĆ * SŁAWOMIR CENCKIEWICZ GDAŃSK 70 ZBRODNIA NIEUKARANA I BITWA O PAMIĘĆ * Gdy naród otworzył skrwawione swe serce, Panowie świat chcieli okłamać, Lecz szybko świat poznał, kto tu jest mordercą, A naród niełatwo

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO ISSN 1232-6984 9(515) wrzesień 2008 6 9 19 STOCZNIE HISTORIA SPORT Zegar tyka... ANDRZEJ SOWIŃSKI Strajki 1988 XIV Maraton

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarządzie Głównym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Janusz Fuksa WSPOMNIENIA Z KIJOWA XVIII SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny

biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny nr 1 wrzesień 2013 kadencja 2012-2016 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 65 lat Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu Spis treści Wrocławska

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI

ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI STYCZEŃ LUTY 1981 SPOJRZENIE PO LATACH ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI STYCZEŃ LUTY 1981 SPOJRZENIE PO LATACH pod redakcją Krzysztofa Lesiakowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ

WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ ZBIGNIEW SENKOWSKI RADOSŁAW MECHLIŃSKI WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ 25 lat NSZZ Solidarność w regionie wałbrzyskim WAŁBRZYCH 2006 Fotografie: Str. 00, 00, 00 ze zbiorów prywatnych, str.

Bardziej szczegółowo

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 Rocznica powstania NSZZ Solidarność Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 2 30 lat Solidarności Szanowni Czytelnicy Przewodnika Katolickiego, oddajemy dziś w Państwa ręce specjalny dodatek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu Bazylika św. Brygidy, 31 sierpnia 2014 NSZZ Po raz dwunasty, w tym roku 13 września, kolejarze z całej Polski przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swoje troski, trudy,

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010 TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE SOCIETAS SCIENTIARUM PLOCENSIS ISSN 1233-6696 S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010 PŁOCK LUTY 2011 TOWARZYSTWO NAUKOWE Płock, luty

Bardziej szczegółowo