Bandrowski Jerzy, ur. 2 V członek NSZZ Solidarność" PKS w Tczewie IV 1982 internowany w Strzebielinku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność" PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku."

Transkrypt

1 Wykaz osób z województwa gdańskiego internowanych z powodów politycznych /Opracowano na podstawie publikacji; Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy, TRZYNASTEGO GRUDNIA ROKU PAMIĘTNEGO.., INTERNOWANI W STANIE WOJENNYM Z POWODÓW POLITYCZNYCH Z WOJEWÓDZTW BYDGOSKIEGO, ELBLĄSKIEGO, GDAŃSKIEGO, SŁUPSKIEGO, TORUŃSKIEGO l WŁOCŁAWSKIEGO, Opracował zespół: Piotr Brzeziński, Krzysztof Filip, Igor Hałagida, Arkadiusz Kazański, Katarzyna Maniewska, Karol Nawrocki, Krzysztof Osiński, Przemysław Wójtowicz, Pod redakcją Igora Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011/ Adamowicz Piotr, ur. 26 VI współpracownik ROPCiO i RMP, członek NSZZ Solidarność", pracownik administracyjny Sekretariatu KK, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-16 VII 1982) w Kwidzynie. Adamski Lech Krzysztof, ur. 18 XII członek NSZZ Solidarność" w Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym w Suchym Dworze, przewodniczący KZ IV 1982 Adamski Tadeusz Bogusław, ur. 18 XII niepracujący, działacz RMP, członek Gdańskiego Środowiska Narodowego, redaktor Przeglądu Gdańskiego" III 1982 Alesionek Ryszard, ur. 11 VII członek NSZZ Solidarność" w Ośrodku Obliczeniowym Politechniki Gdańskiej, członek KZ, współpracownik Ogólnopolskiego Komitetu Oporu. 30 IV-17 X 1982 Balin Marian Bogdan, ur. 8 IX członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu Gdańsk, członek Komisji Wydziałowej, współpracownik OKO. 5 V-16 X 1982 Banach Piotr, ur. 19 X członek NSZZ Solidarność" w Gdyńskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoblok-Wybrzeże", członek KZ II 1982 Bandrowski Jerzy, ur. 2 V członek NSZZ Solidarność" PKS w Tczewie IV 1982 internowany w Baranowicz Zenon, ur. 22 V członek NSZZ Solidarność" w WPK w Gdańsku. 13 XII III 1982 Baranowski Brunon, ur. 4 IV współpracownik WZZ Wybrzeża, członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komisji Wydziałowej na Wydziale K-2, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy, kolporter podziemnych wydawnictw, aresztowany i przetrzymywany w areszcie śledczym w Gdańsku (10 II-7 V 1982). 7 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 YI-21 VIII 1982) w Kwidzynie. Bazel Jerzy, ur. 2 XII członek NSZZ Solidarność" w WPK w Gdańsku, członek prezydium KZ, zwolniony z pracy 17 XII 1981 za próbę zorganizowania strajku. 12 V-29 VI 1982 Bednarczyk Tomasz, ur. 15 IX członek NSZZ Solidarność", drukarz ZR VI1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-13 VII 1982) w Kwidzynie. Beling Jan, ur. l XI członek NSZZ Solidarność" w PKP Zajączkowo Tczewskie, członek KZ XII 1981 Białk Edward Roman, ur. 28 II członek NSZZ Solidarność" w Kombinacie Budowlanym w Gdyni, kierownik podziemnej organizacji o nazwie Trybunał Sprawiedliwości Społecznej". 30 VIII-6 XII 1982 internowany w

2 Bielecki Andrzej Roman, ur. 11 VI student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, zatrzymany l V 1982, gdyż zamierzał rozpowszechniać ulotki nawołujące do zakłóceń uroczystości l Maja, nakłaniał studentów WSM do pójścia pod pomnik ofiar grudnia 1970 w Gdańsku pomimo zakazu władz". 3 V-23 VII 1982 Bielicki Zbigniew Alfons, ur. 23 XII pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek KPN i KOWzP. 12 V-23 VII 1982 Bieregowski Tadeusz, ur. l VIII sympatyk KSS KOR" i członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, kolporter prasy bezdebito-wej. 14 XII II 1982 Bierżeniuk Bogdan, ur. 12 XI pracownik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal" w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Błażek Zygmunt, ur. 16 XI sympatyk WZZ Wybrzeża, kolporter prasy bez-debitowej, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor", członek NSZZ Solidarność", członek KZ, etatowy pracownik MKZ/ ZR. 14 XII XII 1982 Błoniarczyk Marian Aleksander, ur. 7 XII członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni, członek Prezydium MKZ. l IV-11 VI 1982 Bober Artur, ur. 25 II pracownik Działu Administracyjnego Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 7 V-23 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (23 YI-16 VII 1982) w Kwidzynie. Bojahr Mirosław Kazimierz, ur. 7 I niepracujący, działacz RMP, członek Gdańskiego Środowiska Narodowego, redaktor Przeglądu Gdańskiego" VI 1982 Boroń Jacek, ur. 2 IX student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, przewodniczący Komitetu Uczelnianego NZS, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku na uczelni i w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII VI 1982 interno wany w Iławie, a następnie w Kielcach-Piaskach (25 VI-8 VII 1982), w Nowym Łupko-wie (8 VII-3 VIII 1982), w Rzeszowie-Załężu (3-28 VIII 1982) i ponownie w Nowym Łupkowie (28 VIII-10 XI 1982). Borowczak Stanisław Jerzy, ur. 15 XI współpracownik WZZ Wybrzeża, współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS, członek NSZZ Solidarność", członek Prezydium Komitetu Założyciel skiego, wiceprzewodniczący KZ, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (13-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 21 XII II 1982 internowany w Iławie. Bradel Zdzisław, ur. 21 VI student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, współredaktor Spotkań. Niezależnego pisma młodych katolików", członek RMP, w 1981 współredaktor Biuletynu Informacyjnego NSZZ RI >Solidarność< Region Środkowo-Wschodni" oraz Biuletynu Informacyjnego NSZZ >Solidarność< Regionu Środkowo- Wschodniego". Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII II 1982 internowany w Iławie. Brandt Benedykt, ur. 2 IV rolnik z Gołębiewa Wielkiego gm. Trąbki Wielkie, członek Gminnego Komitetu NSZZ RI Solidarność" w Trąbkach Wielkich. 13 XII III 1982 Brodowski Zbigniew, ur. 10 I pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, wiceprzewodniczący KOWzP w zakładzie pracy. 13 XII I 1982 Brzoza Lech, ur. 23 X pracownik Fabryki Łożysk Ślizgowych Bimet" w Gdańsku, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 13 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-12 VII 1982) w Kwidzynie. Brzóska Stanisław, ur. 10 X pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II1982 internowany w Iławie.

3 Buciuto Robert, ur. 26 VIII student Akademii Medycznej w Gdańsku, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 5 V-12 VI 1982 internowany w Iławie. Budka Andrzej, ur. 20 IV członek NSZZ Solidarność" w WPK w Gdańsku, członek Prezydium KZ, wiceprzewodniczący Sekcji Kierowców i Mechaników ZR Regionu Gdańskiego. 12 V-ll VI 1982 internowany w Bukowski Andrzej, ur. 28 V student Politechniki Gdańskiej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Bunikowski Andrzej, ur. 23 XII członek NSZZ Solidarność" w PKS w Tczewie, członek KZ XII 1981 Buretta Mirosław, ur. 23 V student Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-7 VI 1982 internowany w Iławie. Bury Stanisław, ur. 28 VIII uczestnik Grudnia '70 w Gdańsku, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", członek Prezydium KZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na IKZD. 29 VIII-3 XII 1982 Butkiewicz Andrzej, ur. 30 VI działacz WZZ Wybrzeża i SKS w Trójmieście, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, współorganizator Wolnej Drukarni Stocznia Gdynia, członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku, oddelegowany do pracy w MKZ/ZR, członek Prezydium KZ przy Biurze KK. 13 XII X 1982 Busłowski Wiaczesław, ur. 22 II pracownik Fabryki Urządzeń Okrętowych Techmet" w Pruszczu Gdańskim, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Bysewski Andrzej, ur członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdyni. 13 XII XII 1982 Cegielski Jacek, ur. 18 XI członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, przewodniczący KZ, członek Krajowej Sekcji Gospodarki Morskiej, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na I KZD. 13 XII VII 1982 Celejewska Małgorzata, ur członkini NSZZ Solidarność" w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor" w Gdańsku, szefowa Biura MKZ (od lipca 1981) XII 1981 internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie (16 XII ) w Bydgoszczy-Fordonie oraz ( VII 1982) w Gołdapi. Chilewski Zbigniew, ur. 26 X pracownik PKS Gdańsk-Oliwa, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Chmielewski Lech, ur. 8 XII uczestnik Grudnia '70 w Gdańsku, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek Prezydium KZ, przewodniczący Krajowej Komisji Stoczniowców, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, współorganizator strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy, następnie ukrywał się. 29 XII I 1982 internowany w Strzebielinku, tam aresztowany i skazany (6 II 1982) na 5 lat pozbawienia wolności. Ciwiel Jan, ur. 21 VI członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Państwowym Polcargo" w Gdyni, przewodniczący KZ. 13 XII IV 1982

4 Cofta Tomasz, ur. 10 IX pracownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej Akademii Medycznej w Gdańsku, członek NZS oraz NSZZ Solidarność", współzałożyciel i członek KOWzP, współorganizator Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku. 13 XII IV 1982 Czajkowski Ryszard, ur. 10 I członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor", etatowy pracownik ZR. 14 XII IV 1982 Czapiewski Leon, ur. 16 X członek NSZZ Solidarność" PKP w Zajączkowie Tczewskim, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII IV 1982 Czarniak Kazimierz, ur. 15 VIII elektromonter w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Cześnik Henryk, ur. 5 VII fotograf offsetowy w drukarni ZR, sympatyk RMP, po ogłoszeniu stanu wojennego drukarz i kolporter ulotek, według dokumentów SB podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego" IV 1982 internowany w Iławie. Damps Leszek, ur. l V członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, przewodniczący Komisji Wydziałowej, w stanie wojennym aktywny uczestnik akcji protestacyjnych. 12 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-9 XII 1982) w Kwidzynie. Danecki Bohdan Jacek, ur. 6 I członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, kolporter wydawnictw bezdebitowych, redaktor podziemnego pisma Informator". 6 XI-6 XII 1982 internowany w Dembowski Stanisław, ur członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Północnej w Gdańsku, skarbnik KZ. 13 XII I 1982 Deptuła Regina, ur. 12 III studentka Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczka demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 8 V-12 VI 1982 internowana w Gołdapi. Dering Andrzej, ur. 4 VII członek NSZZ Solidarność", pracownik etatowy pionu gospodarczoadministracyjnego MKZ/ZR VII 1982 internowany w Kielcach-Piaskach. Deska Jarosław, ur. 16 I organizator wieców poparcia w 1980 dla MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Starogardzkich Zakładach Farmaceutycznych Pol-fa", członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek Prezydium KZ, delegat na IWZD Regionu Gdańskiego, członek ZR. 23 II- 9 XII 1982 Dębicki Ryszard, ur. 2 IX współpracownik WZZ Wybrzeża, członek NSZZ Solidarność" w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, przewodniczący KZ. 13 XII VII 1982 Dobrzyński Wojciech, ur. 5 IV członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Remontowej Radunia" w Gdańsku, 30 VIII-6 XII 1982 Domański Mirosław, ur. 27 VII pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI- 13 VII 1982) w Kwidzynie. Donajski Mieczysław, ur. 26 I pracownik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Dorosz Janusz, ur. 14 III pracownik Pomorskich Zakładów Gazownictwa w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII internowany w Iławie.

5 Drąg Adam, ur. 18 VII współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, członek KS, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (następnie Prezydium KZ), członek (od października 1981) redakcji zakładowego biuletynu Wiadomości", delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR (następnie Prezydium ZR), delegat na IKZD. 13 XII VI 1982 internowany w Drzycimski Andrzej, ur. 30 X kierownik Oddziału Gdańskiego redakcji Wrocławskiego Tygodnika Katolików", działacz Stowarzyszenia PAX, w czasie strajku sierpniowego w 1980 obecny jako dziennikarz w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", członek KZ przy Wydawnictwie PAX w Warszawie. 13 XII VII 1982 Dzilne Janusz, ur. 23 VI członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 9 XI-6 XII 1982 internowany w Eichelberger Jan Edward, ur. 29IX członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Autobusowo-Trolejbusowym WPK w Gdyni, wiceprzewodniczący KZ, dwukrotnie ( IV 1982, l IX-3 XII 1982) Falk Piotr, ur. 25 XI uczeń Państwowej Szkoły Budowlanej w Gdańsku, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI 1982 internowany w Iławie. Figiel Paweł, ur. 5 VI pracownik Zarządu Portu w Gdańsku, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 7 V- 23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-23 VII 1982) w Kwidzynie. Filipkowski Antoni, ur współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Zarządzie Portu w Gdańsku, wiceprzewodniczący KS Rejonu I, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (później Komisji Rejonowej) Rejonu I, po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator strajku w zakładzie pracy. 5 XI-3 XII 1982 Fortuna Grzegorz, ur. 19 X pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego i Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX w Gdańsku, współredaktor kolumny Samorządność" (dodatku do gdańskiego Dziennika Bałtyckiego"), współpracownik ZR II 1982 Frankiewicz Henryk, ur członek NSZZ Solidarność" w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportu i Sprzętu Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII XI 1982 internowany w Frączak Krzysztof, ur. 19 IX student Politechniki Gdańskiej, działacz RMP, współredaktor pisma Odnowa. Niezależne Pismo Młodzieży Akademickiej", członek NZS. 13 XII VI 1982 Frejlich Stanisław, ur. 2 X student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, członek NZS, według akt SB nakłaniał studentów do bojkotu uroczystości l V [1982], miał brać udział w uszkadzaniu urządzeń nagłaśniających zainstalowanych na trasie pochodu w Gdyni". 3 V-14 VII 1982 Gabriel Wojciech, ur. 18 V pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Gaczewski Arkadiusz, ur. 12 III student Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. Według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI 1982 internowany w Iławie. Gajek Jacek Jan, ur. 6 III pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, członek NSZZ Solidarność", współpracownik OKO, wspierał działacza KK Eugeniusza Szumiejkę. 5 V-16 X 1982

6 Gajewski Konrad, ur. 27 IX uczestnik Grudnia '70 w Tczewie, współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, członek KS, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), członek Prezydium KZ, współzałożyciel i członek redakcji Biuletynu Informacyjnego" KZ, współzałożyciel, a następnie przewodniczący KOWzP przy Polmo". 13 XII II1982 internowany w Strzebielinku, w ostatnim tygodniu internowania podjął głodówkę w proteście przeciwko uniemożliwieniu mu wizyty u umierającego syna. Gąsior Krzysztof Jerzy, ur. 23 VIII student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, według akt SB zamierzał zakłócić przebieg uroczystości l Maja w Gdańsku poprzez akcje ulotkowe oraz zdobyć broń w czynnej napaści na funkcjonariusza MO bądź żołnierza WP". 5 V-14 VII 1982 Gintowt-Dziewałtowski Kazimierz, ur. 7 XI członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku; przewodniczący Komisji Wydziałowej, po wprowadzeniu stanu wojennego członek Tajnej Komisji Zakładowej. 5 XI-7 XII 1982 Glówczyński Wiesław, ur. 27 X pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ Solidarność", redaktor naczelny związkowego pisma uczelnianego Spojrzenia", współorganizator manifestacji (13 V 1982) na UG. 15 V-23 VII 1982 Głuch Paweł, ur. 20 VI członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Mebli Okrętowych Famos" w Starogardzie Gdańskim, przewodniczący KZ. 13 XII VII 1982 Gołąb Bogusław, ur. 11X1946-uczestnik Grudnia '70 w Gdańsku, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), członek MKZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR (później Prezydium ZR), delegat na IKZD, po wprowadzeniu stanu wojennego członek KS podczas strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Zatrzymany i przetrzymywany (16-21 XII 1981) w zakładzie karnym w Starogardzie Gdańskim. 21 XII VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-23 XII 1982) w Kwidzynie. Góral Józef, ur. 3 II pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II1982 internowany w Iławie. Górnowicz Maria, ur. 2 II studentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Według dokumentów SB we wrześniu 1982 utworzyła komitet założycielski Towarzystwa Kursów Naukowych z zamiarem prowadzenia nielegalnych wykładów wśród młodzieży" XII 1981 internowana w Strzebielinku i w areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII I 1982) i w Gołdapi ( IV 1982). Górny Sławomir, ur niepracujący, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 13 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-10 VII 1982) w Kwidzynie. Grabów Ryszard, ur. 10 I pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II1982 internowany w Iławie. Grabowski Ryszard, ur. 5 III student Uniwersytetu Gdańskiego, współzałożyciel i członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (późniejszego NZS) na UG, pracownik KK NSZZ Solidarność", współorganizator Biura Informacji Prasowej KK, zastępca redaktora naczelnego BIPS. 14 XII XII 1982 Grzywacz Mirosław, ur. 29 III pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej (według innych źródeł Zarządu Portu w Gdańsku), według dokumentów SB przywódca nieformalnej grupy >Armia Krajowa<, zbierał amunicję i części uzbrojenia, malował wrogie hasła na murach". 13 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 YI-10 VII 1982) w Kwidzynie.

7 Gwiazda Andrzej, ur. 14 IV uczestnik Grudnia '70 w Gdańsku, współpracownik KOR i KSS KOR", współtwórca i działacz WZZ Wybrzeża, redaktor Robotnika Wybrzeża", inicjator strajku sierpniowego w 1980 w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor" w Gdańsku, członek Prezydium MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i współautor 21 postulatów, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący MKZ oraz KKP, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na IKZD, członek KK XII 1981 internowany w Strzebielin-ku, a następnie (29 XII XII 1982) w Warszawie-Białołęce, 22 XII 1982 aresztowany i osadzony w areszcie śledczym Warszawa-Mokotów (sprawa tzw. jedenastki). Gwiazda-Duda Joanna, ur. 11 X współzałożycielka WZZ Wybrzeża, redaktorka Robotnika Wybrzeża", uczestniczka strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini Prezydium MKS i współautorka 21 postulatów, członkini NSZZ Solidarność" w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, członkini Prezydium MKZ i redakcji Biuletynu Informacyjnego Solidarność", delegatka na I WZD Regionu Gdańskiego, członkini ZR XII 1981 internowana w Strzebielinku i w areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII I 1982), w Gołdapi ( III 1982) i w Darłówku ( VII 1982). Halladin Zbigniew, ur. 21 XI student Uniwersytetu Gdańskiego, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 16 XII IV 1982 internowany w Iławie. Hałas Jan, ur. 24 X współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Zarządzie Portu w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", członek KZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-19 XII 1981) w zakładzie pracy. 5 XI-7 XII 1982 Hamadyk Józef, ur. 14 III uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (później KZ), członek Prezydium KZ, członek Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność" ZNTK. 13 XII XII 1982 Hejcz Barbara, ur. 16 VII studentka Uniwersytetu Gdańskiego, współpracowniczka KSS KOR", WZZ Wybrzeża i SKS, uczestniczka strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (późniejszego NZS) na UG XII internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie (16 XII I 1982) w Bydgoszczy-Fordonie oraz ( IV 1982) w Gołdapi. Herra Teodor, ur. 30 X członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni IV 1982 Hołownia Józef, ur. 25 III członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor", wiceprzewodniczący KZ. 29 YIII-23 XII 1982 Hutyra Bolesław, ur. 21 V pracownik przedsiębiorstwa Polservis" w Gdyni, członek KOWzP XI 1982 Iwanowski Marek, ur. 30 V członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa Eltor" w Gdańsku. 13 XII IV 1982 Iwaniuk Zbigniew, ur. 14 VIII członek NSZZ Solidarność" na stacji PKP Gdańsk-Południe, przewodniczący Komitetu Założycielskiego (później KZ), przewodniczący Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Północnej DOKP, członek Prezydium Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 25 XII III 1982 internowany w Iławie. Jagiełło Henryk, ur. 2 VII członek NSZZ Solidarność" w Urzędzie Morskim w Gdyni, szef Biura MKZ, członek Biura Organizacyjnego I KZD, kierownik działu kultury, nauki i oświaty Sekretariatu KK. 13 XII VII 1982

8 Jagoda Jerzy, ur. 24 XI pracownik Oddziału Napraw Ciężkich Maszyn Torowych PKP w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Jankowski Adam, ur. 17 III student Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI1982 internowany w Iławie. Jankowski Leszek, ur. 6 XI rencista, współpracownik ROPCiO, współzałożyciel i działacz RMP, kolporter wydawnictw podziemnych, współpracownik Lecha Bądkowskiego przy MKZ. 13 XII III 1982 internowany w Jargoła Wojciech, ur. 24 VIII w momencie internowania bez zatrudnienia, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmował działalność o skutkach anarchizujących życie społeczne województwa gdańskiego". 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Jarmakowski Andrzej, ur. 21 X działacz ROPCiO i RMP, członek NSZZ Solidarność", wicedyrektor Biura KK. 13 XII VIII 1982 Jasiński Jakub Szymon, ur pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ Solidarność", współorganizator manifestacji (13 V 1982) na UG. 18 V-9 VII 1982 Jastrzębska Iwona, ur. 4 II członkini NSZZ Solidarność", zatrudniona w Sekcji Radiowej Agencji Solidarność" ZR XII 1981 internowana w Strzebielinku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16-22 XII 1981), Grudziądzu (22 XII I 1982), ponownie w Bydgoszczy-Fordonie (2-9 I 1982), w Gołdapi ( III 1982) i Darłówku ( IV 1982). Jerkiewicz Grzegorz, ur. 24 VIII student Politechniki Gdańskiej, członek NZS. 13 XII VI1982 Jędrzejewski Antoni, ur. 24 X członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek KZ, współpracownik KPN. 13 XII IV 1982 Kaczyński Lech, ur. 18 VI pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, współpracownik KOR i KSS KOR", działacz WZZ Wybrzeża, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, doradca MKS, szef Biura Interwencyjnego i kierownik Biura Analiz Bieżących MKZ, członek NSZZ Solidarność" na UG, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na I KZD. 13 XII X 1982 Kajut Andrzej, ur. 13 X członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa Eltor" w Gdańsku. 13 XII IV 1982 Kalinowski Arnold, ur. 22 II pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, uczestnik solidarnościowego pochodu (l V 1982) w Gdańsku. 13 V-21 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-19 VII 1982) w Kwidzynie. Kalinowski Miron, ur. 10 I pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Kamieński Mirosław, ur. 10II członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni, wiceprzewodniczący KZ, przewodniczący Sekcji Krajowej pracowników cywilnych MON i MSW. 14 XII XII 1982 Kapczyński Maciej, ur. 7 VI student Akademii Medycznej w Gdańsku, działacz KSS KOR" i RMP, członek NZS, współzałożyciel i jeden z głównych wydawców niezależnego Wydawnictwa Alternatywy". 13 XII III 1982

9 Karandziej Jan, ur. 15 V działacz WZZ Wybrzeża, w styczniu 1980 zwolniony z pracy w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, organizator strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, przewodniczący KS, po strajkach przywrócony do pracy w Stoczni Północnej, członek NSZZ Solidarność", drukarz MKZ, od października 1981 drukarz przy drukarni KZ Zarządu Portu w Gdańsku, członek Komisji Wydziałowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-19 XII 1981) w Porcie Gdańskim. 31 XII VII 1982 Karczewski Andrzej, ur. 10 VII student Uniwersytetu Gdańskiego, sekretarz NZS na uczelni. 13 XII I 1982 Kaszuba Andrzej, ur. 11 III członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, przewodniczący KZ. 13 XII VII 1982 Keiling Jerzy, ur. 10 V pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący Koła Wydziałowego, członek KZ. 29 V-9 VII 1982 Kędzierski Zygmunt, ur. 19 III współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w PKS Oddział w Gdyni, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący KZ. 13 XII VII 1982 Kierul Krzysztof, ur. 18 VII student Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI1982 internowany w Iławie. Kinaszewski Adam, ur. 6 XII dziennikarz, w sierpniu 1980 reporter TVP podczas strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność" w Gdańskim Ośrodku TVP, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII VI 1982 Kisielewski Tadeusz, ur. 29 IX członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdyni, członek Prezydium KZ. 13 XII IV 1982 Kiszkis Jerzy Kazimierz, ur. 4 III aktor Teatru Wybrzeże" w Gdańsku, w czasie strajku sierpniowego w 1980 wspierał występami w Sali BHP strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", członek KZ. 13 XII I 1982 Klamrowski Mieczysław, ur. 24 XI członek WZZ Wybrzeża, pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, w styczniu 1980 zwolniony z pracy za wstawienie się za zwolnionym Janem Karandziejem, współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, członek KS, po strajkach powrócił do pracy w Stoczni Północnej, członek NSZZ Solidarność", członek KZ III 1982 internowany w Klawikowski Brunon, nr. 19 III członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KZ, według dokumentów SB związany z KSS >KOR<". 13 XII IV 1982 Kmiecik Jerzy, ur. 3 II uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, członek KS i MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący (później przewodniczący) Komisji Wydziałowej Wydziału K-2, członek Prezydium KZ, współorganizator i członek KS w czasie strajku (14-15 XII 1981) w zakładzie pracy VII 1982 internowany w Kmiecik Jolanta, ur. 12 VI członkini NSZZ Solidarność" w Biurze Inwestycji Północnej DOKP w Gdańsku, wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), uczestniczka głodówki protestacyjnej (październik 1980) kolejarzy we Wrocławiu, etatowy pracownik Biura Interwencji MKZ (później ZR) - kierownik biura regionalnego IV 1982 internowana w Gołdapi.

10 Kobylański Jan, ur. 17 VII członek NSZZ Solidarność", drukarz w KK, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 16 XII IV 1982 internowany w Iławie. Kobyliński Jerzy, ur. 16 VII student Politechniki Gdańskiej, członek NZS i przewodniczący jego struktur na uczelni, członek NSZZ Solidarność". 13 XII VI 1982 Kobyliński Zdzisław, ur. 13 XII w czasie strajku sierpniowego delegat Oddziału Osobowego PKS w Gdańsku do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Prezydium MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek NSZZ Solidarność", członek (do września 1980) Prezydium MKZ. 13 XII internowany w Strzebielinku, a następnie ( III 1982) w Darłówku. Kobzdej Izabela, ur. 27 IV studentka Politechniki Gdańskiej, członkini RMP i redakcji pisma Odnowa" XII 1981 internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII I 1982) i Gołdapi ( IV 1982). Kocent Kazimierz, ur. 19 VI rolnik z miejscowości Stara Huta gm. Przy-widz, przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ RI Solidarność", członek KK NSZZ RI Solidarność". 13 XII I 1982 Kokot Marian, ur. 22 I członek NSZZ Solidarność" w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Gdańsk-Maćkowy, przewodniczący KZ. 13 XII VI 1982 Kolińska Anna, ur. 13 III członkini NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, członkini KZ i Prezydium Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej, skarbnik ZR XII 1981 internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII ) i Gołdapi ( IV 1982). Komsta Mirosław, ur pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Koss Jan Ludwik, ur. 24 VIII związany z KSS KOR" i RMP, główny organizator strajku sierpniowego w 1980 w Zakładzie Zaopatrzenia Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni, członek NSZZ Solidarność", członek Prezydium KZ. 14 XII III 1982 Kostuch Marian, ur. 10 VI członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komisji Wydziałowej na Wydziale K-3, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II1982 internowany w Iławie. Tam aresztowany i osadzony w areszcie śledczym w Gdańsku, skazany 3 VIII 1982 na 4 lata pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych za to, że l V 1982 podczas pochodu solidarnościowego w Gdańsku niósł na jego czele transparent o treści >Dość bezprawia junty<". Kotkowski Wojciech Tadeusz, ur. 23 IV pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Kowalewski Zenon, ur. 20 VIII członek NSZZ Solidarność" w PGR w Grabowie Kościerskim, przewodniczący KZ X Koziatek Jan, ur. 24 V współpracownik WZZ Wybrzeża, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), członek Prezydium KZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, delegat na I KZD. 13 XII XII 1982 internowany w Kozicki Andrzej Wojciech, ur. 21 IV uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, członek KS i delegat do MKS, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), przewodniczący Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, delegat na IWZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR. 13 XII VII 1982

11 Kraska Henryk, ur. 25 V współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Zakładzie Farb Polifarb" w Gdyni, członek NSZZ Solidarność". 13 XII III 1982 Krawczuk Teresa, ur. 22 V studentka Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczka demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 8 V-12 VI 1982 internowana w Gołdapi. Kropidłowski Władysław, ur. 27II pracownik PKP w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Krówka Marek, ur. 4 VI współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS, członek NSZZ Solidarność", od października 1981 pracownik Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego Przemysłu Okrętowego Budimor" w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Zatrzymany i przetrzymywany (16-21 XII 1981) w zakładzie karnym w Starogardzie Gdańskim, Iławie (21 XII VI 1982), Kielcach-Piaskach (25 VI-8 VII 1982), Nowym Łupkowie (8 VII-3 VIII 1982) i Rzeszowie-Załężu (3-17 VIII 1982). Kruża Tadeusz, ur. 6II członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, przewodniczący struktur związkowych na Wydziale Obróbki Kół Zębatych, członek Prezydium KZ. 13 XII I 1982 Kubat Zenon, ur. 28 XI pracownik (konserwator) Urzędu Miasta Gdańska, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Kucał Zygmunt, ur sympatyk KSS KOR", członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 13 XII III 1982 Kuczkowski Ryszard, ur. 15 VII członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina IV 1982 Kuczyńska Danuta, ur. 4 III farmaceutka w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm" w Gdańsku, członkini NSZZ Solidarność", po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w działalność OKO. 24IV- 23 VII 1982 internowana w Gołdapi. Kuczyński Kazimierz Maciej, ur. 10 IV pracownik Biura Pełnomocnika Wojewody Gdańskiego ds. Zarządzania Majątkiem KK i ZR Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność", współpracownik OKO, według akt SB ukrywał w swoim mieszkaniu założyciela OKO Andrzeja Konarskiego. 29 V-16 X 1982 Kulis Mariusz, ur. 27 XI pracownik prywatnego zakładu jubilerskiego, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 12 V-23 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-2 VII 1982) w Kwidzynie. Tam aresztowany i skazany 14 I 1983 na l rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Kulon Marek, ur. 25 IV pracownik Zarządu Portu w Gdańsku, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 7 V-23 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-23 VII 1982) w Kwidzynie. Kuskowski Henryk, ur. 16 III członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, członek KZ. 13 XII III 1982 Kwiatkowski Stanisław, ur. 28 VII członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komisji Wydziałowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy, organizator kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz manifestacji planowanej na 13 II II-7 V 1982 tymczasowo aresztowany w areszcie śledczym w Gdańsku, 7 V-23 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (23 VI-9 XII 1982) w Kwidzynie.

12 Kwoka Zenon, ur. 3 I współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Zakładzie Autobusowo-Trolejbusowym w Gdyni, członek KS i delegat do MKS, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej w WPK, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na I KZD, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-23 VII 1982) w Kwidzynie. Lamkiewicz Leszek, ur. 15 XI współpracownik WZZ Wybrzeża, w lipcu 1980 uczestnik absencyjnego strajku solidarnościowego (ze strajkującymi zakładami w Lublinie) w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR. 13 XII VII 1982 Lamkowski Jerzy, ur. 3 V członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, członek KZ. 13 XII I 1982 Lappe Andrzej, ur. 20 III kontroler biletów w WPK Gdańsk, członek Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność" WPK w Gdańsku, sekretarz KZ, próbował zorganizować (14 XII 1981) strajk w zakładzie, zwolniony z pracy, od maja 1982 pracownik Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Elpro" w Gdyni. 12 V-23 VII 1982 internowany w Laskowski Mariusz, ur. 11 XII członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, przewodniczący Koła w Gospodarstwie Transportu Samochodowego - Zakład Zaopatrzenia. 13 XII III 1982 Lech Tadeusz, ur. l II członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud" w Gdańsku. 17 V-7 VI 1982 Lemański Krzysztof, ur. 17 IV członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Produkcyjno-Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Gdańsku, sekretarz KZ, członek KOWzP. 13 XII VI 1982 Lempkowski Henryk, ur pracownik magazynowy w Domach Towarowych Neptun" w Gdańsku- Wrzeszczu, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Lewicka Urszula, ur. 15 VI teletypistka w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Centromor" w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczka strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 16 XII internowana w Bydgoszczy-Fordonie, a następnie ( III 1982) w Gołdapi. Lis Zbigniew Kajetan, ur. 7 VIII uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek KK, współzałożyciel tzw. Sieci Wiodących Zakładów. 13 XII IV 1982 Lisiecki Leszek, ur. 2 I członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator tajnej struktury zakładowej, członek redakcji pisma Informator". 5 XI-6 XII 1982 Ładwikowski Andrzej, ur. l XI członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku, członek Rady Rejonowej Portu Północnego, współpracownik pisma Portowiec". 29 VIII-7 XII 1982 Łapiński Henryk Marian, ur. 27 V członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KZ. 31 XII IV 1982

13 Łatacz Janusz Antoni, ur. 2 XI członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, przewodniczący Koła Wydziałowego. 13 V-14 VII 1982 Łowicki Henryk, ur. 4 VIII członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa Eltor" w Gdańsku, wiceprzewodniczący KZ. 13 XII IV 1982 Łoziński Eugeniusz, ur. 6 IX członek NSZZ Solidarność" w Północnej DOKP w Gdańsku XII 1981 Łukowicz Miron, ur. 18 IV lekarz, ordynator w Szpitalu Rejonowym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, członek NSZZ Solidarność", według dokumentów SB jako były działacz >S[olidarności]< stwarzał w miejscu pracy atmosferę napięcia, a także stwarzał uprzywilejowane warunki hospitalizacji internowanym w szpitalu (ze Strzebielinka)". 9 XI-9 XII 1982 internowany w Kwidzynie. Maciejewski Kazimierz, ur. 27 II członek WZZ Wybrzeża, współpracownik KSS KOR", ROPCiO i RMP, organizator strajku sierpniowego w 1980 w Fa bryce Urządzeń Okrętowych Techmet" w Pruszczu Gdańskim, członek KS, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (następnie Prezydium KZ), inspirator i organizator strajków w dniach 22 I 1982 i 26 IV 1982 w zakładzie pracy. 12 V-21 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-23 VII 1982) w Kwidzynie. Maciejewski Stefan, ur. 29 V członek NSZZ Solidarność" w Biurze Projektowym Techma-Projekt" w Gdańsku. 9 XI-23 XII 1982 Majewski Alfred, ur. 16 VII student Wyższej Szkoły Morskiej, członek NZS, według dokumentów SB planował akcję terrory styczną mającą na celu zdobycie broni palnej". 3 V-23 VII 1982 Majewski Bogdan, ur. 24 IV pracownik Zakładu Remontowego Energetyki w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Majewski Tomasz, ur. 14 IX student Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI 1982 internowany w Iławie. Mandziara Bogusław, ur. 20 IX pracownik Fabryki Urządzeń Okrętowych Techmet" w Pruszczu Gdańskim, student Politechniki Gdańskiej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Marciniak Aleksander Włodzimierz, ur. 2 X członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Drobiarskich w Żukowie, przewodniczący KZ. 12 V-9 VII 1982 Marusczyk Konrad, ur. 26 IV członek NSZZ Solidarność" w Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej w Gdyni, przewodniczący KZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR i jego wiceprzewodniczący. 13 XII VII 1982 Matuszewska Alicja, ur. 21 IX członkini NSZZ Solidarność" w Garnizonowej Administracji Mieszkań w Gdyni, wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), delegatka na I WZD Regionu Gdańskiego, członkini ZR, delegatka na I KZD, członkini KK (następnie Prezydium KK) XII internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII I 1982) i Gołdapi ( VII 1982). Mazur Andrzej Franciszek, ur. 19 XI pracownik Gdańskich Zakładów Piwowarskich, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o

14 skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Mendyka Zbigniew, ur. 14 VIII członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor" w Gdańsku, członek Prezydium KZ II1982 Merkel Jacek, ur. 20 XI uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (następnie wiceprzewodniczący KZ), redaktor pisma Rozwaga i Solidarność", delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek Prezydium KK (do listopada 1981), współzałożyciel tzw. Sieci Wiodących Zakładów XII 1981 Mielczarek Grzegorz, ur. 16 XI pracownik Gdańskich Zakładów Piwowarskich, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Mierzejewski Henryk, ur uczestnik Grudnia '70 w Gdyni, współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, członek Prezydium KS, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie skarbnik i członek Prezydium KZ), członek Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na IKZD. 13 XII IV 1982 Mierzewski Piotr, ur. 5 IX pracownik naukowy Akademii Medycznej w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący KZ, w czasie zajść ulicznych w Gdańsku (3 V 1982 ) organizator punktu medycznego w kościele Mariackim. 13 V-21 VI1982 internowany Iławie, a następnie (21VI-12 VII 1982) w Kwidzynie. Milewski Stanisław, ur. 7 X członek NSZZ Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego w Tczewie, przewodniczący KZ. 13 XII III 1982 Misiewicz Władysław, ur. 16 IX pracownik naukowy Instytutu Morskiego w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", członek Plenum KZ, członek Sekcji Krajowej Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki, według dokumentów SB organizator strajku, negatywnie ustosunkowany do PZPR". 13 XII IV 1982 Moćko Marian, ur. III 1936-uczestnik Grudnia '70 w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komisji Wydziałowej na Wydziale W-3, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. Aresztowany 10 V 1982, a następnie internowany w Iławie (12 V-21 VI 1982) i Kwidzynie (21 VI-9 XII 1982). Modzelewska Marianna Zofia, ur. 28 I członkini NSZZ Solidarność", członkini redakcji BIPS XII 1981 internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII ) i Gołdapi ( VII 1982). Możejewski Eugeniusz, ur członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Remontowej Nauta" w Gdyni, wiceprzewodniczący KZ, członek redakcji Informatora Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego >Solidarność< w Stoczni Remontowej >Nauta< w Gdyni". 13 XII VII 1982 Mrozek Stanisław, ur. 3 VII członek NSZZ Solidarność" w Wojewódzkiej Spółdzielni Inwalidów w Gdańsku Oddział w Tczewie. 13 XII I 1982 Muchowski Mirosław, ur. 29 I członek NSZZ Solidarność" w Zakładach Usługowo-Wytwórczych Prorem" w Gdańsku. 13 V-ll VI 1982

15 Muskat Mariusz, ur. 12 III współpracownik KSS KOR", SKS i WZZ Wybrzeża, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek NSZZ Solidarność", etatowy pracownik MKZ (kierownik Zespołu Analiz Bieżących Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych), kierownik Działu Informacji i Propagandy KK, przewodniczący KZ przy ZR i KK. 13 XII III 1982 Naczk Józef, ur. 11 XI rolnik z miejscowości Tuchlino gm. Sierakowice, członek NSZZ RI Solidarność", członek Komitetu Gminnego w Sierakowicach XII 1981 Niczyperowicz Piotr, ur. l VIII student Wyższej Szkoły Morskiej, według akt SB zamierzał rozrzucać ulotki nawołujące do zakłócenia uroczystości l Maja i wywołania zajść ulicznych w Gdyni". 3 V-23 VII 1982 internowany w Nitkiewicz Joanna, ur. 14 V studentka Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczka demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku. 8 V-12 VI 1982 internowana w Gołdapi. Nofz Grzegorz, ur. 23 XI pracownik Gdańskich Zakładów Elektronicznych Unimor" w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17X internowany w Iławie. Noga Zygmunt, ur. 2 III członek NSZZ Solidarność" w przedsiębiorstwie Ema-Elektron" w Starogardzie Gdańskim, przewodniczący KZ. 13 XII XII 1982 Nowaczyk Kazimierz, ur. 27 VII pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, zatrzymany 11 V 1982 za rozlepianie ulotek nawołujących do udziału w manifestacji. 13 V-21 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI- 19 VII 1982) w Kwidzynie. Nowak Gerard, ur. 8 XI członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek Prezydium KZ. 13 XII III 1982 Oleszczuk Stanisław, ur. 9 V członek NSZZ Solidarność" w Zespole Elektrociepłowni Wybrzeże" w Gdańsku, zatrudniony jako telefonista w ZR, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Olkiewicz Ryszard, ur. 4 III członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdyni. 13 XII VII 1982 Ołtarzewski Maciej, ur. 17 VI student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Opas Leszek, ur. 16 III pracownik Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Gdańsku, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII internowany w Iławie. Orłowska-Jurewicz Zofia, ur. 22 III członkini NSZZ Solidarność" w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt" w Gdańsku, członkini KZ, po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w działalność OKO. 24 IY-23 VII 1982 internowana w Gołdapi. Orłowski Mirosław, ur. 27 VII pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Ossowski-Mechliński Henryk, ur. 25 VI członek NSZZ Solidarność", introligator w ZR. 21 XII VI1982 internowany w Iławie, a następnie w Kielcach--Piaskach (25 VI-8 VII 1982) oraz Nowym Łupkowie (8-28 VII 1982).

16 Ożarowski Józef, ur. 4 IV pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek RMP, kolporter prasy bezdebitowej IV 1982 Pacewicz-Sobótka Jan, ur. 23 VI członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 13 XII IV 1982 Paluszak Włodzimierz, ur. 12 II pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pra cy. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Pawełek Waldemar, ur. 18 VII pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Polmozbyt" w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Pawlak Edward, ur. 13 X student Politechniki Gdańskiej, uczestnik demonstracji (3 V 1982) w Gdańsku, według dokumentów SB zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności, nie będzie przestrzegać porządku prawnego". 7 V-2 VI 1982 internowany w Iławie. Pawłowski Krzysztof, ur. 12 V sympatyk RMP, fotograf w ZR, po ogłoszeniu stanu wojennego drukarz i kolporter ulotek VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-13 VII 1982) w Kwidzynie. Pelowski Maciej Albin, ur. l III członek NSZZ Solidarność" w Spółdzielczych Zakładach Gumowych im. Mariana Buczka w Redzie, przewodniczący KZ, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 16 XII V 1982 internowany w Iławie, a następnie (28 V-23 VII 1982) w Petriczuk Wiktor, ur. 27 III członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku. 5 XI-7 XII 1982 Piekarski Marian, ur. 15 XII współpracownik WZZ Wybrzeża, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Fabryce Urządzeń Okrętowych Techmet" w Pruszczu Gdańskim, członek KS, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący KZ, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR (do listopada 1981), 17 XII 1981 zwolniony z pracy za próbę zorganizowania strajku. 12 V-21 VI 1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-23 VII 1982) w Kwidzynie. Pienkowska Alina, ur pielęgniarka w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członkini WZZ Wybrzeża, uczestniczka strajku sierpniowego w 1980 w stoczni, przewodnicząca KS w stoczniowej przychodni, członkini Prezydium MKS, współredaktorka 21 postulatów, sygnatariuszka Porozumień Sierpniowych, członkini NSZZ Solidarność", członkini Prezydium MKZ i przewodnicząca Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, delegatka na I WZD Regionu Gdańskiego, członkini ZR (do listopada 1981), delegatka na I KZD XII 1981 internowana w Strzebielinku i w areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy-Fordonie (16 XII I 1982) oraz Gołdapi ( VII 1982). Pieńkowski Roman, ur. 7 X członek NSZZ Solidarność" w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej im. Lenina, redaktor naczelny zakładowego Biuletynu Informacyjnego >Solidarność<" XII 1981 internowany w Pietrucha Tadeusz, ur. 21 IX członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, członek Prezydium KZ i jej przewodniczący. 13 XII XII 1982 Pilachowski Zbigniew, ur. 18 II członek NZS, etatowy pracownik BIPS (sekretarz redakcji ds. organizacyjnych). 14 XII VII 1982 Pionk Hubert Jan, ur. 8 V członek NSZZ Solidarność" w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej Unitra-Magmor" w Gdańsku, przewodniczący KZ II1982

17 Piotrowski Mieczysław, ur. 7 I członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku, przewodniczący Komisji Rewizyjnej KZ. 5 XI-7 XII 1982 Pirowski Jarosław, ur. 13 XI członek NSZZ Solidarność", etatowy pracownik ZR (Radiowej Agencji Solidarność"). 14 XII VII 1982 Pisarski Artur, ur. 31 III uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr l w Gdańsku, społeczny kolporter ZR. 14 XII IV 1982 internowany w Strzebielinku, a następnie (29 IV-10 V 1982) w Iławie. Plewa Romuald, ur. 18 II student Politechniki Gdańskiej, fotograf-dokumentalista początków NSZZ Solidarność", współpracownik Sekcji Historycznej przy MKZ. 17 V-12 VII 1982 Płaza Andrzej, ur. l XII pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II1982 internowany w Iławie. Pobidyński Jarosław Lech, ur niepracujący, członek Gdańskiego Środowiska Narodowego, współwydawca prasy bezdebitowej (m.in. Przeglądu Gdańskiego"). 13 II-9 III 1982 Popliński Walter, ur. 21 IX członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Transportowo-Spedycyjnym Transocean" w Gdyni, członek Prezydium KZ. 13 XII II1982 Popławski Zdzisław, ur. 14 I członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, jeden z inicjatorów strajku (13 IV 1982) w zakładzie pracy. 12 V-23 VI 1982 Poziomski Antoni, ur. 16 X członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, przewodniczący koła związkowego. 13 XII VII 1982 Poźniak Zbigniew, ur. 2 XII członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Trans-portowo-Spedycyjnym Transocean" w Gdyni, członek KZ, redaktor zakładowego Biuletynu Informacyjnego KZ". 13 XII VII 1982 internowany w Prądzyński Ludwik, ur. 5 X współpracownik WZZ Wybrzeża, współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS, członek NSZZ Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej Wydziału K XII VII 1982 Przysiężny Leszek, ur. 14 VI student Politechniki Gdańskiej, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, wiceprzewodniczący Prezydium KKK NZS. 13 XII IV 1982 Radomski Andrzej, ur. 5 II członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Farb Okrętowych Polifarb" w Gdańsku. 13 XII VI 1982 Rawiński Hieronim, ur. 23 X członek NSZZ Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni. 13 XII III 1982 Resmer Waldemar, ur pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII III 1982 internowany w Iławie. Richert Czesław, ur. 17 X członek NSZZ Solidarność", etatowy pracownik Sekcji Informacji KZ w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, członek redakcji pism wydawanych przez KZ ( Biuletyn Informacyjny" oraz ITP. Informacje Teleksowo--Prasowe"). 13 XII IV 1982 Rosa Piotr, ur. 18 I członek NSZZ Solidarność" w Zakładzie Farb Polifarb-Olivia" w Gdańsku, członek Komisji Rewizyjnej KZ IV 1982

18 Rosiak Jerzy, ur. 22 I według dokumentów SB współorganizator strajku w Urzędzie Morskim w Gdyni, wrogo ustosunkowany do państwa i socjalizmu". 13 XII IV 1982 Rosiński Adam, ur. 11 VI współorganizator strajku sierpniowego w 1980 w PKS - oddział w Wejherowie, przewodniczący KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego (następnie KZ), przewodniczący MKZ w Wejherowie, współzałożyciel pisma MKZ Gryf, uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 30 VIII-16 X 1982 Różniecki Włodzimierz, ur. 18 V pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, według dokumentów SB w stanie wojennym propaguje poglądy antysocjalistyczne w stoczni, udział w kolportażu podziemnych wydawnictw". 12 V-21 VI1982 internowany w Iławie, a następnie (21 VI-10 XII 1982) w Kwidzynie. Rubacki Rajmund, ur. 31 VIII członek NSZZ Solidarność" w PKS w Gdańsku. 13 XII IV 1982 Rumowski Andrzej, ur. 6 IV pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, członek WZZ Wybrzeża i kolporter wydawnictw bezdebitowych, za działalność w kwietniu 1980 zwolniony z pracy i powołany do służby wojskowej, we wrześniu 1980 z powrotem przyjęty do stoczni, członek NSZZ Solidarność" i KOWzP. 13 XII VIII 1982 Rybicki Arkadiusz, ur współpracownik KOR i WZZ Wybrzeża, współzałożyciel SKS w Gdańsku, członek ROPCiO, współzałożyciel i jeden z liderów RMP, redaktor Bratniaka", uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i współwykonawca tablic z 21 postulatami, członek NSZZ Solidarność", etatowy pracownik MKZ, rzecznik prasowy KKP, w 1981 kierownik Biura Informacji Prasowej Solidarności". 13 XII X 1982 Rypniewski Jarosław, ur. 7 VIII uczeń Technikum Łączności w Gdańsku, działacz RMP. 13 XII IV 1982 Rządkowski Henryk Ryszard, ur. 16 VI członek NSZZ Solidarność" w Nadbałtyckich Zakładach Przemysłu Skórzanego Neptun" w Wejherowie, sekretarz Prezydium KZ. 30 VIII-6 XII 1982 Rzeczycki Andrzej Wiktor, ur. 29 III członek NSZZ Solidarność", pracownik Biura Pełnomocnika Wojewody Gdańskiego ds. Zarządzania Majątkiem KK i ZR NSZZ Solidarność", współpracownik OKO. 24 IV-15 X 1982 Rzucidło Krzysztof, ur. 5 I pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku, według dokumentów SB podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 17 XII internowany w Iławie. Sadowski Marek, ur. 2 II student Uniwersytetu Gdańskiego, członek KSS KOR", członek Prezydium Zarządu Uczelnianego NZS. 13 XII VII 1982 Samsonowicz Jan, ur. 27 III współpracownik WZZ Wybrzeża i ROPCiO, współzałożyciel RMP, członek Prezydium MKS, członek NSZZ Solidarność" na Akademii Medycznej w Gdańsku, członek Komitetu Założycielskiego (następnie przewodniczący KZ), redaktor naczelny pisma KZ Pomost", delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, delegat na I KZD. 13 XII II 1982 internowany w Strzebielinku, a następnie w Iławie ( VI 1982) i Kwidzynie (21 VI-16 VII 1982). Sananowicz Stefan, ur. l VII pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie.

19 Sawicki Waldemar, ur. 22 VIII członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komisji Wydziałowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Sikorski Jerzy, ur. 2 VII uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek KS, członek Prezydium MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek Prezydium MKZ w Gdańsku, członek NSZZ Solidarność", członek KZ. 13 XII III 1982 Siuda Roman, ur. 15 IV członek NSZZ Solidarność" w PKS - oddział w Gdańsku, przewodniczący KZ. 13 XII IV 1982 Siwy Marian, ur. 4 XI członek NSZZ Solidarność" w Zarządzie Portu w Gdańsku, wiceprzewodniczący Rady Rejonu, po wprowadzeniu stanu wojennego przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej. 5 XI-8 XII 1982 internowany w Skański Marek, ur. 9IV członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych, sekretarz KZ. 13 XII IV1982 Skiba Jan, ur. 22 I członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter wydawnictw podziemnych, łącznik TKK. 29 VIII-7 XII 1982 Składanowski Stanisław, ur. 30 V uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek NSZZ Solidarność", fotograf-dokumentalista początków struktur związkowych na Wybrzeżu, uczestnik manifestacji z l i 3 V 1982 w Gdańsku. 17 V-9 VII 1982 Składowski Andrzej, ur. 31 V kolporter prasy bezdebitowej, etatowy pracownik ZR. 13 XII IV 1982 Słoma Jarosław Marek, ur. 24 VII student Uniwersytetu Gdańskiego, działacz RMP, członek redakcji studenckiego pisma Reduta", członek KOWzP, członek Prezydium NZS, kolporter Niezależnego Biuletynu Informacyjnego Komitetu Solidar ności NZS >Trójmiasto<". l IV-9 VII 1982 Sobera Andrzej Janusz, ur. 14 XI członek NSZZ Solidarność" w Państwowym Teatrze Wybrzeże w Gdańsku; 13 V-9 VII 1982 Sochacki Jarosław, ur. 29 XII pracownik WPK w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Sokołowski Jerzy, ur. 21 VII pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 17 XII internowany w Iławie. Staśkowski Andrzej, ur. 6 X członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, przewodniczący Rady Pracowniczej. 13 XII VI 1982 Staśków Aleksander, ur. 16 IX członek NSZZ Solidarność" w Gdańskich Zakładach Przemysłu Papierniczego. 13 XII III 1982 Stawicki Marian, ur. 24 III członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, członek Prezydium KZ. 13 XII IV 1982 Stefaniak Andrzej, ur. 13 II członek NSZZ Solidarność", etatowy pracownik ZR (bibliotekarz-archiwista Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych), współpracownik niezależnego Wydawnictwa Alternatywy". 13 XII IV 1982

20 Stobiecki Leon, ur. l III uczestnik Grudnia '70, działacz WZZ Wybrzeża, organizator strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Marynarki Wojennej im. Westerplatte w Gdańsku, przewodniczący KS, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący (od listopada 1980) KKK Pracowników Cywilnych MON i MSW. 14 XII XII 1982 Strzałkowski Robert, ur. 11IX pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik demonstracji (16-17 XII 1981) w Gdańsku. 17 XII I 1982 internowany w Iławie. Sukowski Tadeusz Józef, ur. 12 III pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, członek NSZZ Solidarność", przewodniczący KZ, współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Pracy i ich Rodzinom przy parafii św. Brygidy w Gdańsku. 12 V-19 VII 1982 Sychowski Wiesław, ur. l I pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku (14-16 XII 1981) w zakładzie pracy. 16 XII II 1982 internowany w Iławie. Szabała Henryk, ur. 23 VII pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek NSZZ Solidarność", wiceprzewodniczący Koła Wydziałowego. 22 V-14 VII 1982 Szczepiński Franciszek, ur. 25 IX członek NSZZ Solidarność" w PGR Grabowo Kościerskie, przewodniczący KZ, przewodniczący Oddziału Regionu Gdańskiego w Kościerzynie. 14 XII IV 1982 Szczudłowski Piotr, ur. 9 X student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek ROPCiO i działacz RMP, aresztowany 14 XI 1980 za wygłoszenie przemó wienia podczas manifestacji pod pomnikiem Unii Lubelskiej w Lublinie (11 XI 1980), zwolniony pod groźbą strajku protestacyjnego studentów wyższych uczelni w Lublinie, następnie oskarżony w trwającym cztery lata procesie przed Sądem Wojewódzkim w Lublinie, Sądem Najwyższym i Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego (sprawa została umorzona) VI 1982 internowany w Iławie, a następnie w Kielcach-Piaskach (25 VI-8 VII 1982), Nowym Łupkowie (8 VII-3 VIII 1982), Rzeszowie-Załężu (3-28 VIII 1982) i ponownie Nowym Łupkowie (28 VIII-16 XII 1982). Szczudłowski Tadeusz, ur. 22 XI sygnatariusz protestu gdańskich studentów przeciwko represjom wobec robotników w 1976, członek ROPCiO, współpracownik SKS i RMP, uczestnik strajku sierpniowego w 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, inicjator wzniesienia drewnianego krzyża przed zakładem jako kamienia węgielnego pod przyszły pomnik Poległych Stoczniowców, współredaktor 21 postulatów X 1982 Szkuat Ryszard Władysław, ur. 23 XI członek NSZZ Solidarność" w Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek Komisji Wydziałowej w Zakładzie Remontu Masowców. 31 XII VII 1982 Szkudlarek Tadeusz, ur. 19 XI członek NSZZ Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KZ, wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Solidarności" Strażników Przemysłowych. 13 XII VII 1982 internowany w Szlagowski Roman, ur. 15 XI członek NSZZ Solidarność" w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo" w Tczewie, członek Prezydium KZ. 13 XII IV 1982 Szleszkowski Wiesław Tadeusz, ur. 19 X członek NSZZ Solidarność" w Wojewódzkiej Budowlanej Spółdzielni Pracy w Sopocie, organizator strajku (13 XII 1981) w zakładzie pracy. 13 V-ll VI1982 Szmit Edward, ur. 21 VIII członek NSZZ Solidarność" w Biurze Projektów Konstrukcyjnych Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 13 XII VI1982 Szóstek Jolanta, ur. 24 XII członkini NSZZ Solidarność" w Zakładach Farmaceutycznych Polfa" w Starogardzie Gdańskim, przewodnicząca KZ XII 1981 internowana w Strzebielinku i areszcie śledczym w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy--Fordonie (16 XII ), Gołdapi (101-2 III 1982) i Darłówku ( VI1982).

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz Paweł Adamowicz 05.11.1965 W maju 1988 r. aktywny uczestnik strajku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Kolporter podziemnych ulotek. Uczestnik spotkań

Bardziej szczegółowo

1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r.

1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r. 1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r. Aktywnie działał w strukturach Solidarności Walczącej w Trójmieście. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Uczestnik manifestacji opozycyjnych, ukarany

Bardziej szczegółowo

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Odznaczeni

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: - - Okręg wyborczy nr obejmujący mandat. JASIŃSKI Sławomir Jacek zgłoszony przez KWW Sławomira Jasińskiego, Lista nr 7 PLADWIG Eugeniusz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr ROGACZEWSKI

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Organizator Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Zaproszenie IPN-KŚZpNP w Białymstoku

Organizator Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Zaproszenie IPN-KŚZpNP w Białymstoku Zaproszenie 4 grudnia Panel Dyrektor I: Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Solidarność Komisji Ścigania w okresie Zbrodni legalnym przeciwko (VIII Narodowi 1980 12 Polskiemu XII 1981) Dr Przemysław Wójtowicz

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU Lp. Imię i Nazwisko Instytucja/stanowisko 1. Robert Krupowicz Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego W piątek, 9 kwietnia br. w Olsztynie, szef BBN minister Aleksander Szczygło uczestniczył w uroczystości poświęcenia 36. Dębów Pamięci symbolizujących Polaków

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50"

Mistrzostwo Oddziału kat.a z 50 Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50" 1 FILIPEK Stefan - WOLSZON Zygmunt 424,05 2 TAZBIR Marcin 500,78 3 ANDRZEJCZAK Stefan 515,92 4 WITTSTOCK Wiktor 537,00 5 RACHUNEK Stanisław 660,33 6 ZAPADKA Roman 733,74

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE POLISH HANDBALL FEDERATION 00-349 Warszawa ul. Tamka 3 tel. + 48 22 892-90-12/13; fax: + 48 22 892-90-11; www.zprp.pl Akredytacje finał Pucharu Polski męŝczyzn: Vive Kielce

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

O Puchar Prezydenta RP

O Puchar Prezydenta RP Klub Strzelecki "Gryf Słupski" Słupsk ZAWODY STRZELECKIE O Puchar Prezydenta RP Organizator bezpośredni zawodów: KS "GRYF SŁUPSKI" Słupsk ZABEZPIECZENIE ZAWODÓW SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW JAŚKOWSKI Henryk I

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

KLUB Strzelecki GARDA w Ostródzie

KLUB Strzelecki GARDA w Ostródzie KLUB Strzelecki GARDA w Ostródzie XIX Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego 20 września 2015r. na Kaczorach Kierownik Zawodów Sędzia Główny Sędzia główny strzelań pistoletowych 25 m Pcz Sędzia

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY IV OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CZĘSTOCHOWIE pod patronatem ZT NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY 10 październik 2009 1. KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Nazwisko i imię Tytuł Telefon Pokój, budynek KULCZYK Jan prof.dr hab.inż. 320-25-70 305 B5 CHROSTOWSKI Henryk 320-27-85 307 B5 DOMAGAŁA Zygmunt

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

I MARSZ BIOELITY - PUCHAR POMORZA W NORDIC WALKING - II EDYCJA Miejsce: - 2011-05-14

I MARSZ BIOELITY - PUCHAR POMORZA W NORDIC WALKING - II EDYCJA Miejsce: - 2011-05-14 1 1 1 85 WIDERKIEWICZ DAMIAN M 1991 M 18-29 GRUDZIĄDZ PATYCZAKI GRUDZIĄDZ 0:37:35 2 2 1 29 ĆWIRKO SŁAWOMIR M 1972 M 30-39 SŁUPSK 0:38:17 3 3 1 89 WILLMA JAROSŁAW M 1967 M 40-49 BUDGOSZCZ TKKF,KOLEJARZ

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/177/14/IV Zarządu Województwa z dnia 18 marca 2014 r. SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Członkowie /stali zastępcy

Bardziej szczegółowo

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN)

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) W proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w większych zakładach Małopolski wybuchły strajki. W Krakowie oprócz

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

LISTA KONKURSOWA 04/2013. POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddziału GNIEZNO STAVENHAGEN 1

LISTA KONKURSOWA 04/2013. POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddziału GNIEZNO STAVENHAGEN 1 - 1 - LISTA KONKURSOWA 04/2013 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddziału GNIEZNO Z LOTU GOŁĘBI STARYCH, ODBYTEGO Z MIEJSCOWOŚCI STAVENHAGEN 1 =====================================================================

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r.

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r. LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10. r. DZIEDZINY I. BUDOWNICTWO, SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI II. BROŃ I AMUNICJA III. EKSPERTYZA PISMA IV. FIZYKOCHEMIA

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Marsz Świętojański Gdynia, 2012-7-7. Dystans: 3 km

Marsz Świętojański Gdynia, 2012-7-7. Dystans: 3 km : Gdynia - 2012-07-07 płeć kat. 1 54 KOZAKOWSKI TOMASZ M 1 M 16-39 1 KWIDZYN CHODZĘZKIJAMI 0:10:00 2 128 TOFIL ADRIAN M 2 M 16-39 2 GDYNIA GDYNIA 0:10:19 3 163 BUZAK KONRAD M 3 M 40-49 1 GDYNIA III LO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano 33. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tczewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE »SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE Kolekcja archiwalna»solidarność«narodziny ruchu dokumentuje okres od sierpnia 1980 do grudnia 1981 w Polsce: powstanie

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 1 Danuta Bolewska Piotrków Kujawski 2 Sylwia Ciesielska Leszcze

Bardziej szczegółowo

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski
2. premier Donald Tusk
3. Waldemar Pawlak
4. Elżbieta Bieokowska
5.

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski<br> 2. premier Donald Tusk<br> 3. Waldemar Pawlak<br> 4. Elżbieta Bieokowska<br> 5. Rząd Polski 1. prezydent Bronisław Komorowski 2. premier Donald Tusk 3. Waldemar Pawlak 4. Elżbieta Bieokowska 5. Michał Boni 6. Jolanta Fedak 7. Adam Giersz 8. Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.11.2013 godz. 12:52:14 Numer KRS: 0000333570

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.11.2013 godz. 12:52:14 Numer KRS: 0000333570 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.11.2013 godz. 12:52:14 Numer KRS: 0000333570 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Od nadziei do niepodległości PROGRAM

Od nadziei do niepodległości PROGRAM Od nadziei do niepodległości NSZZ Solidarność 1980 1989/90 PROGRAM 16 września 2015 r. 9.00 9.15 rozpoczęcie konferencji 9.15 9.45 dr Łukasz Kamiński NSZZ Solidarność z perspektywy 35 lat (wykład wprowadzający)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.08.2014 godz. 13:37:27 Numer KRS: 0000097999

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.08.2014 godz. 13:37:27 Numer KRS: 0000097999 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.08.2014 godz. 13:37:27 Numer KRS: 0000097999 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja o zarejestrowanych kandydatach do Rady Gminy w Bochni w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o zarejestrowanych kandydatach do Rady Gminy w Bochni w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Okręg nr 1 Informacja o zarejestrowanych kandydatach do Rady Gminy w Bochni w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Komitet Wyborczy PSL Franciszek Józef PAJOR Proszówki KW

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1. Danuta Czechmanowska w latach 1982-1984 brała udział w akcjach ulotkowych i kolportażu książek tzw. drugiego obiegu. Uczestniczyła w akcjach malowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. - 1 - Uchwała nr 27/Z/2014. Na podstawie Art. 35 1 pkt 19 w oparciu o Art. 74 oraz Art 75 Statutu 1. Na wniosek Pani

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności:

Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: 1. Wojciech Dziadosz Wojciech Dziadosz od 1980 r. aktywnie wspierał działalność wałbrzyskiej Solidarności.

Bardziej szczegółowo

III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2014

III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2014 Klasyfikacja: Strokeplay Brutto 1 Sokołowski Lech A 74 75 149 2 Bagiński Andrzej A 75 80 155 3 Wojtkiewicz Oksana A 76 79 155 4 Sęk Ireneusz A 80 78 158 5 Konopka Henryk A 82 84 166 6 Szpilman Bogdan A

Bardziej szczegółowo

LISTA KONKURSOWA NR 12/2012 A M E R S F O O R T I I

LISTA KONKURSOWA NR 12/2012 A M E R S F O O R T I I LISTA KONKURSOWA NR 12/2012 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁU GRODZISK WLKP. Z LOTU GOŁĘBI DOROSŁYCH, ODBYTEGO Z MIEJSCOWOŚCI A M E R S F O O R T I I DATA ODBYTEGO LOTU - 15.07.2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODZNACZONYCH

INFORMACJA O ODZNACZONYCH INFORMACJA O ODZNACZONYCH Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1. Leszek Andrzejewski W czasie stanu wojennego i po jego zawieszeniu brał aktywny udział w rozpowszechnianiu wydawnictw bezdebitowych

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981 Tytuł: Kalendarium stanu wojennego Autor: Gazeta Wyborcza Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2005-12-13 12/13 grudnia 1981 Godzina 23:00 - przerwanie połączeń telefonicznych i teleksowych. Około

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/11 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 maja 2011 roku

Zarządzenie nr 27/11 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 maja 2011 roku Zarządzenie nr 27/11 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2010 Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich Szczecin, ul. P. Skargi 14 (siedziba OBEP IPN Szczecin)

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich Działając na podstawie 19 ust. 5 Statutu Sołectwa Gminna Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 25 kwietnia 2013 r.

Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 25 kwietnia 2013 r. Alfabetyczna lista Odznaczonych Meritus Pro Medicis stan na 25 kwietnia 2013 r. Lp. Numer odznaczenia Imię Nazwisko lek./ lek. dent. OIL Przyznano Odznaczenie (uchwała Kapituły) 1 12 Jan Adamus Lek. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Wyniki I runda TURNIEJ OLDBOJÓW 21-12-2008 r.

Wyniki I runda TURNIEJ OLDBOJÓW 21-12-2008 r. I runda 21-12-2008 r. 1 9.00 ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH Z-BEERY MIEROSZÓW 5:2 2 9.15 SZCZAWNO ZDRÓJ CZARNI WAŁBRZYCH 1:3 3 9.30 IPE CHYLIŃSKI VICTORIA WAŁBRZYCH 2:4 4 9.45 GÓRNIK WAŁBRZYCH WŁÓKNIARZ WALIM 1:0

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe na terenie gminy STOWARZYSZENIA

Organizacje pozarządowe na terenie gminy STOWARZYSZENIA Organizacje pozarządowe na terenie gminy STOWARZYSZENIA I. Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób starszych i niepełnosprawnych oraz rozwoju kultury lokalnej Pomocna dłoń Popkowice 1 Tel. 81 821 31 13

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Losowanie kolektorów słonecznych w ramach projektu Czysta energia w Powiecie Radzyńskim

Losowanie kolektorów słonecznych w ramach projektu Czysta energia w Powiecie Radzyńskim Losowanie kolektorów słonecznych w ramach projektu Czysta energia w Powiecie Radzyńskim W dniu 15 lipca 2013 r. o godz..00 w Urzędzie Gminy Borki Komisja powołana Zarządzeniem Nr 67 Wójta Gminy Borki z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 239/2015 WOJEWODY POMORSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr 239/2015 WOJEWODY POMORSKIEGO ZARZĄDZENIE Nr 239/2015 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Strzelnica Sportowo-Myśliwska Czapla Lublewo Gdańskie KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY PUCHAR POMORZA 2014 Dwubój i wielobój strzelecki Lipiec 2014 ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR Strzelecki Klub Sportowy Ardea FHU

Bardziej szczegółowo

Okręg wyborczy Nr 1. CHODNIK Sławomir Antoni zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Dobro Wspólne Gminy Stawiski, Lista nr 17 * * * 9 0

Okręg wyborczy Nr 1. CHODNIK Sławomir Antoni zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Dobro Wspólne Gminy Stawiski, Lista nr 17 * * * 9 0 Okręg wyborczy Nr 1 SKŁADANEK Wojciech PATALAN Radosław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Stawisk", Lista 6 CHODNIK Sławomir Antoni Wspólne Gminy Stawiski, Lista 7 MRÓWKA Edyta Lista

Bardziej szczegółowo

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Mistrz Zobel Tadeusz Gniezno 20 140,06 I V-ce Mistrz Biittner Grzegorz Arkadiusz Poznań 20 179,97

Bardziej szczegółowo

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889 WSTĘPNE WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681 L. uprawnionych 39917 L. uprawnionych - A 39889 L. uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie

Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie 1. Nazwa Klubu Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie 2. Data założenia Klubu 27.07.2007 3. Miejscowość Rakszawa 4. Władze Klubu (w latach 2006 2015) Prezes: Janusz Figiela w latach 2007-2012

Bardziej szczegółowo

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO Henryk Malara absolwent rocznika 1963/1964 wychowawcy: prof. Janusz Jarmundowicz, prof. Maciej Sibielak emerytowany zastępca naczelnika w Dyrekcji Okręgowej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ Załącznik do protokołu z wyborów Okręg wyborczy nr: 1 Liczba mandatów: 1 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

Bardziej szczegółowo

1% podatku przekazany Fundacji "Dorotkowo" w 2014 r. za rok podatkowy 2013

1% podatku przekazany Fundacji Dorotkowo w 2014 r. za rok podatkowy 2013 1% podatku przekazany Fundacji "" w 2014 r. za rok podatkowy 2013 Imię podatnika Nazwisko podatnika Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota przekazana na rzecz organizacji Urząd Skarbowy Mariola

Bardziej szczegółowo