SPIS TREŚCI. Wstęp DOKUMENT Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Wstęp DOKUMENT Y Nr sierpień 14 Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu na temat nastrojów społecznych na terenie województwa radomskiego w okresie strajków na Wybrzeżu Nr wrzesień 12, Radom Informacja starszego inspektora Wydziału II KW MO w Radomiu por. Aleksandra Umięckiego na temat wypowiedzi i komentarzy mieszkańców województwa radomskiego w związku z sytuacją polityczną w kraju Nr wrzesień 18, Radom Meldunek Sztabu Komendy Wojewódzkiej w Radomiu na temat sytuacji w mieście i nastrojów mieszkańców Nr wrzesień 29, Radom Meldunek operacyjny zastępcy naczelnika Wydziału III A Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu, kpt. mgr. J. Sochy dla Wydziału I Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na temat nastrojów społecznych na terenie Radomia i województwa radomskiego Nr październik 9, Radom Protokół zebrania założycielskiego MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Nr październik 10, Radom Pismo Międzyzakładowego Komitetu Założyciels.kie.go z 10 października 1980 r. informujące o powstaniu władz regionalnych NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Nr listopad 8, Radom Stenogram z uroczystości poświęcenia pomieszczeń MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Nr listopad 12, Radom Postulaty Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia PAX, skierowane do MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w celu przekazania władzom administracyjno. politycznym województwa

2 Nr listopad 27, Radom Stenogram nagranego na taśmie magnetofonowej doniesienia tajnego współpracownika SB ps. Jabłońska na temat działalności MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w czasie okupacji siedziby WRZZ w Radomiu Nr listopad 27, Radom Lista uczestników strajku okupacyjnego w siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Nr listopad 25, Radom Komunikat Komitetu Strajkowego MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie przebiegu strajku okupacyjnego w siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Nr listopad 27, Radom Komunikat nr 7 Komitetu Strajkowego MKZ NSZZ Soli.darność Ziemia Radomska na temat treści porozumienia z wojewodą radomskim Romanem Maćkowskim Nr grudzień 3, Radom Artykuł Andrzeja Sobieraja opisujący genezę, powstawanie i założenia ideowo. programowe NSZZ Solidarność w województwie ra.domskim Nr luty 16, Radom Pismo starszego inspektora Wydziału V KW MO por. Zbigniewa Myszali poświęcone analizie sprawy obiektowej kryptonim Centrum, prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa na temat działalności MKZ NSZZ Solidarność Nr luty 16, Radom Ocena sytuacji operacyjno. politycznej oraz plan pracy Wy.działu III KW MO w sprawie obiektowej kryptonim Odnowa, założonej w celu inwigilacji MKZ NSZZ Solidarność w Szydłowcu Nr grudzień 15, Radom Ocena sytuacji politycznej oraz plan inwigilacji MKZ NSZZ Solidarność w Pionkach przez struktury SB Nr styczeń 5, Białobrzegi Protokół zebrania założycielskiego MKZ NSZZ Solidarność w Białobrzegach Nr styczeń 5, Radom Doniesienie TW ps. Karol zawierające protokół zebrania założycielskiego Solidarności Wiejskiej w regionie radomskim. 105 Nr styczeń 5, Radom Pismo MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska do Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w Radomiu w sprawie przeprowadzenia interwencji poselskiej w Sejmie PRL Nr styczeń 9, Radom Doniesienie TW ps. Radomiak zawierające stenogram zebrania przedstawicieli Tymczasowych Komisji Zakładowych regionu radomskiego Nr styczeń, Radom Artykuł wstępny przewodniczącego MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Andrzeja Sobieraja na łamach regionalnego Biuletynu Informacyjnego przedstawiający stanowisko Solidarności radomskiej wobec aktualnej sytuacji politycznej w kraju Nr styczeń 13, Radom Oświadczenie Komisji Rehabilitacji Czerwiec 76 działającej przy MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie rekompensaty dla ofiar represji po protestach robotniczych w Radomiu z czerwca 1976 r

3 Nr styczeń 16, Radom Petycja walnego zebrania delegatów komisji zakładowych NSZZ Solidarność Ziemia Radomska do Sejmu PRL w sprawie pozbawienia Janusza Prokopiaka mandatu poselskiego Nr styczeń 16, Radom Oświadczenie MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie audycji nadanej w TVP 15 stycznia 1981 r. na temat protestów robotniczych z 1976 r. i działalności Solidarności w Radomiu. 125 Nr styczeń 27, Radom Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w Radomiu do naczelnika Wydziału III. 2 Komendy Stołecznej MO w Warszawie zawierające stenogram wypowiedzi Jana Lityńskiego i Zbigniewa Romaszewskiego na spotkaniu w MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Nr styczeń 31, Pionki Komunikat TKZ NSZZ Solidarność w ZTiF Pronit w Pionkach w sprawie niepodejmowania pracy w wolne soboty i sytuacji zakładu Nr luty 21, Radom Uchwała MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie realizacji postulatów Solidarności radomskiej Nr marzec 6 i 8, Radom Uchwała zebrania plenarnego MKZ NSZZ Solidarność Zie.mia Radomska w sprawie ogłoszenia gotowości strajkowej w regionie wraz z dołączonym do niej komunikatem MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie ulotek szkalujących działaczy MKZ Nr marzec 13, Radom Artykuł opisujący powstanie i działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Ra.domiu. 138 Nr marzec 12, Radom Ulotka MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w spra.wie organizacji strajku ostrzegawczego w regionie radomskim. 139 Nr marzec 16, Radom Streszczenie przebiegu zebrania MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska przeprowadzonego w hali Radoskóru Nr marzec 25, Radom Komunikat Międzyzakładowego Komitetu Strajkowe.go nr 2 zawierający instrukcję strajkową postępowania na wypadek strajku generalnego, wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz interwencji ze.wnętrznej Nr kwiecień 4, Pionki Doniesienie kontaktu operacyjnego ps. Roman na temat przebiegu czterogodzinnego strajku ostrzegawczego w ZTiF Pronit w Pionkach Nr kwiecień 9, Radom List otwarty MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska do organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i kulturalnych województwa radomskiego Nr kwiecień 9, Radom Stanowisko Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX w Radomiu w sprawie postulatów MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Nr maj 5, Radom Informacja SB na podstawie doniesienia TW ps. Radomiak na temat współpracy NSZZ Solidarność Ziemia Radomska ze środowiskiem byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz decyzji Prezydium MKZ NSZZ Solidarność Ziemia Radomska

4 Nr czerwiec 20, Radom Artykuł w Radomskim Serwisie Informacyjnym MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska zawierający listę członków regionalnych władz Solidarności Nr lipiec 10, Radom Akt erekcyjny pomnika mieszkańców Radomia skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem w czerwcu 1976 r Nr lipiec 10, Radom Decyzja Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w sprawie wystąpienia do Sejmu PRL z wnioskiem o odebranie Januszowi Pro.kopiakowi mandatu poselskiego Nr lipiec 10, Radom Oświadczenie Prezydium MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie represji w związku z drukiem i konfiskatą biuletynu Radomski Czerwiec Nr lipiec 30, Radom Uchwała Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność w obronie niezależności wydawnictw związkowych Nr lipiec 30, Radom Protest MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie postępowania Prokuratury Wojewódzkiej i Generalnej Nr 43. Bez daty [prawdopodobnie lipiec 1981 r.], Radom Uchwała nr 1 Prezydium MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie rządowych propozycji podwyżki cen niektórych artykułów żywnościowych Nr lipiec 6, Radom Uchwała nr 2 Prezydium MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie reglamentacji niektórych artykułów żywnościowych Nr sierpień 20, Radom Uchwała Zarządu MKR NSZZ Solidarność Region Ziemia Radomska z dnia 20 VIII 1981 r Nr sierpień 13, Radom Informacja SB na podstawie doniesienia TW ps. Karol na temat przebiegu zebrania Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Okręg Radom Nr lipiec 14, Radom Apel MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska do członków związku w sprawie pomocy rolnikom regionu radomskiego w czasie żniw Nr lipiec 20, Radom Stan organizacyjny NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w regionie radomskim Nr lipiec 20, Radom Protest Zarządu MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie przebiegu negocjacji ze stroną rządową Nr lipiec 20, Radom Komunikat Komisji Rehabilitacji Czerwiec 76 w sprawie warunków uzyskania odszkodowań przez ofiary represji po protestach z 25 czerwca 1976 r Nr lipiec 27, Radom Oświadczenie Prezydium MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym Nr sierpień 3, Radom Doniesienie tajnego współpracownika ps. Karol na temat sytuacji w Wyższej Szkole Inżynierskiej oraz składu pracowników etatowych MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska

5 Nr lipiec 31, Radom Oświadczenie plenarnego zebrania przewodniczących i członków komisji zakładowych NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie bieżącej sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju Nr lipiec 23, Radom Notatka służbowa starszego inspektora Wydziału III. A KW MO ppor. J. Lutego w sprawie działalności komisji powoła.nej przez Tymczaso.wą Komisję Terenową NSZZ Solidarność w Szydłowcu do poprawy zaopatrzenia w podstawowe artykuły żywnościowe Nr 55. Bez daty [prawdopodobnie maj 1981 r.], Radom Lista delegatów na I Walne Zebranie NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Nr wrzesień 17, Radom Informacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radomiu na temat sytuacji w ruchu związkowym na terenie województwa radomskiego Nr wrzesień 10 20, Radom Charakterystyka delegatów na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność z regionu radomskiego Nr wrzesień 10 20, Radom Informacja MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska o staraniach na rzecz poprawy zaopatrzenia Radomia i województwa radomskiego w żywność Nr wrzesień 27 28, Radom Apel Koła Kombatantów przy Zarządzie MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska do weteranów walk o niepodległość Polski Nr 60. Bez daty [prawdopodobnie koniec września 1981 r.], Radom Wydanie specjalne RSI poświęcone problematyce zaopatrzenia mieszkańców regionu radomskiego w żywność Nr listopad 3, Radom Apel MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska do mieszkańców województwa radomskiego w sprawie realizacji inicjatywy MKR z listopada 1981 r Nr listopad 9, Radom Odezwa komitetu obchodów 63. rocznicy odzyskania niepodległości do mieszkańców Radomia Nr listopad 10, Grójec Notatka komendanta Komendy Miejskiej MO w Grójcu dla Wydziału III KW MO w Radomiu w sprawie obchodów 63. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w tym mieście Nr listopad 16, Radom Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KW MO w Radomiu kpt. mgr. Tadeusza Żabińskiego dla Wydziału I Departamentu III MSW na temat obchodów w Radomiu 63. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Nr 65. Bez daty [prawdopodobnie czerwiec 1981 r.], Radom Uchwała I Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność Ziemia Radomska na temat działalności finansowej Związku Nr listopad 13, Radom Oświadczenie Grupy Negocjacyjnej MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie przekazania budynków KW MO przy ul. Dalekiej na potrzeby społeczeństwa Nr listopad 27, Radom Doniesienie TW ps. Karol na temat zerwania negocjacji pomiędzy MKR NSZZ Solidarność a delegacją rządową

6 Nr grudzień 3, Radom Sprawozdanie z nadzwyczajnego zebrania plenarnego przewodniczących i członków komisji zakładowych NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Nr grudzień, Radom Zamieszczona na łamach Wolnego Robotnika pierwsza część listy działaczy NSZZ Solidarność Ziemia Radomska internowanych w latach Nr październik, Warszawa Informacja Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie dla Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radomiu na temat wyników kontroli MKR NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Nr grudzień 25 Pierwsza ulotka podziemnej Solidarności w regionie Ziemia Radomska wydana przez Piotra Kozakiewicza i Ryszarda Jana Sta.szowskiego Nr styczeń 29, Kielce Postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Kielcach w sprawie przekazania sprawy Piotra Kozakiewicza, Ryszarda Jana Staszowskiego i Marii Bogumiły Płuciennik Sądowi Wojewódzkiemu w Radomiu Nr sierpień, Radom Meldunek kpt. Tadeusza Jamrozika w sprawie rozpoczęcia sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim Rocznica Nr październik 29, Radom Decyzja Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki utrzymująca w mocy decyzję Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu w sprawie zwolnienia Kazimierza Jezuity z pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego Nr listopad 9, Radom Odezwa podziemnej Rady Solidarności Ziemi Radomskiej Nr listopad 9, Radom Uchwała nr 1/82 podziemnej Rady Solidarności Ziemi Radomskiej w sprawie uznania przywództwa Lecha Wałęsy Nr luty 2, Radom Stenogram przemówienia Andrzeja Sobieraja nagranego przez SB na pogrzebie Jacka Jerza Nr maj 6, Radom Notatka urzędowa funkcjonariuszy SB: chor. Jana Wolskiego i ppor. Marka Szamborskiego na temat działalności politycznej Andrzeja Sobieraja Nr lipiec 19, Radom Akt oskarżenia prokuratury rejonowej w Radomiu przeciwko Andrzejowi Sobierajowi, Krzysztofowi Troniarzowi, Zbigniewowi Baćmadze, Marianowi Jastrzębskiemu, Zofii Szczepanowskiej i Marii Szczęsnej w sprawie ich udziału w manifestacji patriotycznej 3 maja 1983 r Nr luty 14, Radom Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału III KW MO w Radomiu kpt. mgr. Tadeusza Żabińskiego dla Wydziału I Departamentu III MSW w sprawie niedopuszczenia do zorganizowania manifestacji zwolenników Solidarności 31 sierpnia 1983 r Nr luty 2, Radom Sprawozdanie por. Janusza Telengi z postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko Jerzemu Kępie i innym działaczom podziemnej Solidarności

7 Nr grudzień, Radom Apel redakcji Wolnego Robotnika do członków NSZZ Solidarność oraz wszystkich mieszkańców Radomia i województwa radomskiego w związku z wprowadzeniem podwyżki cen na artyku.ły żywnościowe Nr luty 8, Kozienice Plan działań zmierzających do rozbicia podziemnych struktur NSZZ Solidarność w Pionkach, sporządzony przez starszego inspektora grupy III SB Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kozienicach chor. Zdzisława Jakubca Nr luty 27, Kozienice Opinia inspektora Służby Bezpieczeństwa Zdzisława Ja.kubca na temat działacza podziemnych struktur NSZZ Solidarność w Kozienicach i Pionkach Waldemara Rusinowskiego Nr luty 11, Kozienice Wniosek chor. Zdzisława Jakubca o wszczęcie sprawy ope.racyjnego sprawdzenia kryptonim Kimono Nr listopad 15, Kozienice Meldunek operacyjny zastępcy szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych mjr. mgr. Edwarda Kozika dla naczelnika Wydziału III KW MO w Radomiu kpt. mgr. Tadeusza Żabińskiego w sprawie nielegalnej organizacji młodzieżowej w Pionkach Nr 87. Bez daty [prawdopodobnie luty 1984 r.], Pionki Treść przysięgi składanej przez członków Ruchu Oporu NSZZ Solidarność Nr luty 25, Pionki Sprawozdanie z posiedzenia Tymczasowej Komisji Terenowej Ruchu Oporu NSZZ Solidarność Nr kwiecień 4, Pionki Pismo Tymczasowej Komisji Terenowej Ruchu Oporu NSZZ Solidarność w sprawie regulaminu nagród w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit Nr listopad 14, Radom Pismo kpt. W. Rosłańca do zastępcy naczelnika Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych kpt. Zbigniewa Jaskólskiego, zawierające plan działań operacyjnych SB w stosunku do Witolda Króla Nr listopad 14, Radom Pismo płk. S. Ostapińskiego do podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych gen. dyw. Władysława Ciastonia w sprawie działalności na terenie Radomia Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej Nr sierpień 31, Radom Oświadczenie Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska z okazji 5. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych Nr 93. Bez daty [prawdopodobnie marzec 1986 r.], Radom Apel Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie uwolnienia więźniów politycznych Polsce Nr 94. Bez daty [prawdopodobnie kwiecień 1986 r.], Radom Komunikat z prac Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska

8 Nr maj 8, Radom Oświadczenie Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska na temat reprezentowania podziemnej Solidarności poza regionem radomskim Nr maj 30, Kozienice Meldunek operacyjny zastępcy szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych mjr. mgr. Edwarda Kozika dla naczelnika Wydziału III KW MO w Radomiu ppłk. mgr. Z. Konopińskiego w sprawie działalności szczepu Puszcza Związku Harcerstwa Polskiego Nr 97. Bez daty [prawdopodobnie maj 1986 r.], Radom Pismo naczelnika Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu ppłk. Jerzego Szu.mowskiego do Wydziału I MSW, zawierające uzupełnienie meldunku operacyjnego w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim Duet Nr 98. Bez daty [prawdopodobnie czerwiec 1986 r.], Radom Pismo naczelnika Wydzia.łu V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu ppłk. Jerzego Szu.mowskiego do Wydziału I MSW, zawierające uzupełnienie meldunku operacyjne.go w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim Duet Nr maj 20, Radom Telegram Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska do Lecha Wałęsy w związku z obchodami 10. rocznicy robotniczego protestu z czerwca 1976 r Nr czerwiec 20, Radom Telegram Lecha Wałęsy do Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w związku z obchodami 10. rocznicy robotniczego protestu z czerwca 1976 r Nr czerwiec 19, Radom Akt erekcyjny tablicy pamiątkowej ufundowanej przez NSZZ Solidarność Ziemia Radomska z okazji 10. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 r Nr czerwiec 19, Radom Wyjaśnienie Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska do aktu erekcyjnego tablicy pamiątkowej ufundowanej przez NSZZ Solidarność Ziemia Radomska z okazji 10. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 r Nr październik 3, Radom Oświadczenie Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w związku z ogłoszeniem amnestii dla więźniów politycznych Nr październik 3, Radom Anonimowe sprawozdanie uczestnika IV Pielgrzymki Świata Pracy na Jasną Górę Nr październik 13, Radom Informacja o powstaniu Tymczasowej Rady NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Nr luty 4, Radom Analiza i ocena sytuacji operacyjno. politycznej do sprawy obiektowej kryptonim Rocznica prowadzonej przez Wydział III KW MO w Ra.domiu Nr luty 9, Radom Charakterystyka nielegalnych zgromadzeń w sprawie obiektowej kryptonim Rocznica, sporządzona na potrzeby Wydziału III KW MO w Ra.domiu

9 Nr październik 31, Radom Oświadczenie Regionalnej Komisji Wykonawczej w sprawie przekształcenia Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej w Regionalną Komisję Wykonawczą Nr październik 31, Radom Oświadczenie Tymczasowej Rady Solidarność Ziemi Radomskiej w sprawie sytuacji politycznej w kraju Nr kwiecień 28, Radom Apel Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie obchodów świąt 1 i 3 Maja. 338 Nr kwiecień 14, Radom Komunikat Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska z prac NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Nr kwiecień 7, Radom Plan działań SB mających na celu rozbicie środowiska działaczy podziemnej Solidarności w Radomiu oraz osłabienie jego wpływu na załogi radomskich zakładów pracy Nr styczeń 7, Radom Analiza kwestii nielegalnych zgromadzeń w Radomiu w 1987 r. przeprowadzona przez młodszego inspektora Wydziału III KW MO Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu st. sierżanta Bogumiła Mańkowskiego Nr listopad 24, Radom Meldunek sygnalny nr 143 mł. inspektora Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Ra.domiu st. sierż. B. Mańkowskiego dla naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW z przebiegu obchodów w Radomiu 69. rocznicy odzyskania niepodległości przez Pol.skę Nr marzec 16, Radom Odpis informacji tajnego współpracownika ps. Kazimierz na temat działalności podziemnej Solidarności w Radomiu i Warszawie Nr marzec 31, Radom Odpis informacji tajnego współpracownika ps. Kazimierz na temat działalności podziemnej Solidarności w Radomiu i Warszawie Nr listopad 16, Radom Analiza materiałów sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim Duet sporządzona przez kpt. Jerzego Drogosiewicza. 364 Nr grudzień 1, Radom Meldunek sygnalny nr 148/87 naczelnika Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu kpt. mgr. inż. Jerzego Cyby do sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim Reforma dla naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW na temat sytuacji społeczno. politycznej na terenie Radomia i województwa radomskiego Nr luty Radom Petycja środowiska podziemnej Solidarności Ziemia Radomska do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie sytuacji politycznej oraz społeczno. ekonomicznej kraju oraz regionu radomskiego Nr 120. Bez daty [prawdopodobnie kwiecień 1988 r.], Radom Apel Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska do mieszkańców regionu ra.domskiego w sprawie walki o poprawę warunków bytowych i poszerzenie zakresu swobód obywatelskich

10 Nr maj 3, Radom Szyfrogram naczelnika Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu kpt. mgr. inż. Jerzego Cyby z przebiegu obchodów 197. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Radomiu dla naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW Nr lipiec 5, Radom Meldunek sygnalny nr 157/88 naczelnika Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu kpt. mgr. inż. Jerzego Cyby na temat prze.biegu obchodów 12. rocznicy robotniczego protestu w Radomiu dla naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW Nr lipiec 11, Radom Pismo naczelnika Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu kpt. mgr. inż. Jerzego Cyby do naczelnika Wydziału III Woje.wódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kielcach na temat udziału działaczy NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego w obchodach 12. rocznicy robotniczego pro.testu w Radomiu Nr sierpień 18, Radom Oświadczenie Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie akcji strajkowej na terenie kraju Nr 125. Bez daty [prawdopodobnie listopad 1988 r.], Pionki Stanowisko Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej w Pionkach w sprawie propozycji porozumienia opozycji z władzą Nr wrzesień, Radom Oświadczenie redakcji pisma Wolny Robotnik NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie sytuacji politycznej oraz społeczno. ekonomicznej kraju, a także żądań podziemnej Solidarności Nr wrzesień, Radom Komunikat Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie domniemanej współpracy Marii Bienkiewicz ze Służbą Bezpieczeństwa Nr październik 26, Radom Oświadczenie Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie powołania Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska oraz sytuacji w strukturach podziemnej Solidarności Nr listopad, Radom Analiza domniemanej działalności agenturalnej Marii Bienkiewicz sporządzona przez Marię Bartulę, Piotra Kozakiewicza i Mariana Pastuszkę, członków Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska Nr sierpnia 31, Radom Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim Trzon sporządzona przez starszego inspektora Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych ppor. Krzysztofa Ruszczyka Nr stycznia 31, Radom Komunikat Komisji Miejskiej i Komisji Zakładowej NSZZ Soli.darność przy Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach w sprawie wznowienia jawnej działalności związku Nr 132. Bez daty [prawdopodobnie luty 1989 r.], Radom Apel Tymczasowej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Ziemia Radomska w sprawie wznowienia jawnej działalności związku

11 Nr marzec 24, Radom Notatka służbowa starszego inspektora Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych na temat powstania Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej Nr marzec 24, Radom Informacja zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa płk. mgr. Antoniego Kopija na temat sytuacji społeczno. politycznej na terenie województwa radomskiego Nr kwiecień 4, Radom Oświadczenie Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w sprawie powołania Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej Nr kwiecień 19, Radom Informacja zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa płk. mgr. Antoniego Kopija na temat sytuacji społeczno. politycznej na terenie województwa radomskiego Nr maj 9, Radom Informacja zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa płk. mgr. Antoniego Kopija na temat sytuacji społeczno. politycznej na terenie województwa radomskiego Nr maja 31, Radom Notatka służbowa funkcjonariusza Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych chor. M. Stolarka w sprawie rozdźwięków powstałych w łonie Komitetu Obywatelskiego NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w okresie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Nr maj 24, Radom Informacja zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa płk. mgr. Antoniego Kopija na temat sytuacji społeczno. politycznej na terenie województwa radomskiego Nr czerwiec 5, Radom Informacja zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa płk. mgr. Antoniego Kopija na temat sytuacji społeczno. politycznej na terenie województwa radomskiego Nr czerwiec 12, Radom Informacja zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych do spraw Milicji Obywatelskiej płk. mgr. Ja.nusza Kaczmarskiego na temat sytuacji społeczno. politycznej na terenie województwa radomskiego Nr czerwiec 15, Radom Notatka służbowa starszego inspektora Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych ppor. Krzysztofa Ruszczyka na te.mat udzia.łu Stanisława Górskiego i Witolda Króla w zebraniu przewodniczących Komitetów Oby.watelskich Nr czerwiec 26, Radom Informacja szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych do spraw Milicji Obywatelskiej płk. mgr. Jerzego Maja na temat sytuacji społeczno. politycznej na terenie województwa radomskiego

12 Wykaz skrótów Indeks nazwisk Indeks miejscowości

Dokument 16, 1980 październik 30, Pismo NSZZ Solidarność Wydziału Geodezji Górniczej do UKZ NSZZ Solidarność AGH Dokument 17, 1980 październik

Dokument 16, 1980 październik 30, Pismo NSZZ Solidarność Wydziału Geodezji Górniczej do UKZ NSZZ Solidarność AGH Dokument 17, 1980 październik Spis treści Wstęp... 13 Bibliografia... 25 Wykaz wybranych skrótów... 27 Dokument 1, 1980 wrzesień 19, Protokół zebrania UKZ NSZZ... 33 Dokument 2, 1980 wrzesień 29, Pismo przewodniczącego UKZ NSZZ Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa

Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa Źródło: http://warszawa.ipn.gov.pl/waw/publikacje/ksiazki-warszawa/36274,niebezpieczna-wolnosc-uczen-polski-19791989-fa kty-wspomnienia-dokumenty.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków masowego ruchu oporu

Bardziej szczegółowo

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów SPIS TREŚCI Bogusław Polak Michał Polak OD WYDAWCÓW... 11 Nr 1 1943 kwiecień 14, Londyn. Telegram gen. Mariana Kukiela, Ministra Obrony Narodowej do gen. Władysława Andersa z poleceniem przesłania opinii

Bardziej szczegółowo

Narodziny wolnej Polski

Narodziny wolnej Polski Narodziny wolnej Polski 1. Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 Zdelegalizowanie Solidarności ; w jej miejsce powołano Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); na czele Alfred Miodowicz

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu 24 czerwca odbyły się uroczystości nadania ulicy im. Zbigniewa Romaszewskiego oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy umieszczonej na budynku Dyrekcji Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B BARYKADA Pismo Federacji Młodzieży Walczącej - Wrocław Rok 1990 nr 9 BEZ APELACJI Pismo NZS - Wydział Prawa i Administracji - Wrocław Rok 1989 nr 1 BEZ CENZURY Gazeta

Bardziej szczegółowo

Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar

Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar wybór i opracowanie Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, Krakow 2013 SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I Rozdział 1 1943 1945 Dokument nr 1 17 Czwarte posiedzenie konferencji

Bardziej szczegółowo

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY...

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY... Spis treści Wykaz wybranych skrótów............................... 9 Wprowadzenie i podziękowania........................... 11 DOKUMENTY....................................... 27 Wysoki Sejm raczy uchwalić

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. KOŁA nr 2 im. gen. dyw. prof. dra med. Bolesława Szareckiego w Łodzi ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN PRACY. KOŁA nr 2 im. gen. dyw. prof. dra med. Bolesława Szareckiego w Łodzi ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA 2015 ROK PLAN PRACY KOŁA nr 2 im. gen. dyw. prof. dra med. Bolesława Szareckiego w Łodzi ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA 2015 ROK GŁÓWNE KIERUNKI I ZADANIA : I. W działalności organizacyjnej. 1. Systematyczne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU. Toruń, 14 maja 2016 r.

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU. Toruń, 14 maja 2016 r. UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU Toruń, 14 maja 2016 r. Roman Bӓcker, ur. 13.12.1955 r. Pracownik naukowy UMK w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Od momentu powstania Wojskowej Akademii Medycznej w 1958 roku działało

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN)

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) W proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w większych zakładach Małopolski wybuchły strajki. W Krakowie oprócz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 9. Model szkolnictwa powszechnego i wyższego (strategie i działania władz komunistycznych) 25.

SPIS TREŚCI. Wstęp 9. Model szkolnictwa powszechnego i wyższego (strategie i działania władz komunistycznych) 25. SPIS TREŚCI Wstęp 9 Model szkolnictwa powszechnego i wyższego (strategie i działania władz komunistycznych) 25 Lata 1944-1947 25 Szkolnictwo powszechne 26 Szkolnictwo wyższe 35 Po 1947 r. (stalinizacja)

Bardziej szczegółowo

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia,

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia, Lista dokumentów 1) Szyfrogram nr 397, 14 stycznia, minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski o drugiej część X plenum KC PZPR i przyspieszeniu wyborów do Sejmu 2) Szyfrogram nr 882, 27 stycznia,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA 2017 r. STOPA BEZROBOCIA GUS dokonał korekty stopy bezrobocia za okres od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r., wynikającej na podstawie badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa według stanu na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie 598 3 grudnia 2010r. - 239 597 2 grudzień 2010r. - 236 596 1 grudzień 2010r. - 238 595 30 listopad 2010r. - 242 594 29 listopad 2010t. - 265 593 28 listopad 2010r. - 256 592 27 listopad 2010r. - 251 591

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2014

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2014 PUŁK OCHRONY im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2014 W A R S Z A W A 201 3 1 Lp. Nazwa przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/13319,obchody-22-rocznicy-powstania-naszego-osrodka.html Wygenerowano: Piątek, 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2269,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 października 2017,

Bardziej szczegółowo

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12082,12-maja-1981-roku-sad-zarejestrowal-nszz-solidarnosc-rolnikow-indywidualnyc h.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 209 12289 Poz. 1246 1246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa Anna Walentynowicz - ur. 15 sierpnia 1929 w Równem, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ Solidarność. Dama Orderu Orła Białego. W dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - -

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - - ROK Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń - - - - - - - - - - - ukończenia / lat - powyżej roku życia - powyżej roku życia - powyżej roku życia - - - - - - - - - - Luty - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata )

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata ) REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata 1970-1980) SPOTKANIA : Niezależne Pismo Młodych Katolików Nr 1 Lublin, 10.1977 Nr 9 Lublin, 10.1979 Nr 15 Lublin,(Warszawa-Kraków) 1981 Data wydawania: 10.1977

Bardziej szczegółowo

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Wolni i Solidarni Radio Radio Solidarność Walcząca Historia i kulisy działania Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Solidarność Walcząca - podstawowe fakty: Organizacja Solidarność Walcząca powstała w czerwcu 1982

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita Wykaz skrótów..................................... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik.................................... XI XV Rozdział I. Rzeczpospolita 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SB PRZECIW MAKROREGIONOWI

SB PRZECIW MAKROREGIONOWI WIERNIK, OBEP P PRZEMYSŁAW ZWIERNIK, OBEP POZNAŃ SB PRZECIW MAKROREGIONOWI Przez kilka miesięcy od powstania NSZZ Solidarność trwał proces kształtowania się struktur terytorialnych Związku. W grudniu 1980

Bardziej szczegółowo

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/27609/13 EK Nr: 27609 Data wpływu 12 listopada 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel

Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel. 696 826 381 LUTY 2016 WYDARZENIA OTWARTE WYSTAWY Armia Krajowa 1939 1945 Wystawa w przestępny sposób ukazuje dzieje organizacji

Bardziej szczegółowo

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE »SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE Kolekcja archiwalna»solidarność«narodziny ruchu dokumentuje okres od sierpnia 1980 do grudnia 1981 w Polsce: powstanie

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Porozumienie w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania i siedziba federacji 1 Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W WARIANTY Wydają Autonomiczne Związki Zawodowe - Warszawa Rok 1985 nr 6 WARSZAWIANKA Solidarność - Warszawa Rok 1982 nr 10 WĘGIELKI WAŁBRZYSKIE Pismo członków i sympatyków

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A.

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. 1 STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Obrony Pracowników zwany dalej Związkiem, jest

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2014

PLAN WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2014 "Z A T W I E R D Z A M" SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO w BYDGOSZCZY /-/ cz.p.o. ppłk Juliusz NOWAK Dnia 04.11.2013 r. PLAN WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r.

Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracowników Biura RPO w III kwartale 2009 r. Miejsce spotkania/wizytacji Pomieszczenie dla osób Zatrzymanych

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39664,hold-dla-warszawskich-powstancow.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia 2017, 23:47 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 maj 2011: Msza Św. w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii smoleńskiej kościół pw. NNMP w Bełchatowie Odsłonięcie tablicy upamiętniającej

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/886,uroczystosci-swieta-niepodleglosci-121114.html Wygenerowano: Poniedziałek, 25 września 2017, 20:02

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Rozszyfruj skróty. a) PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa b) NRD Niemiecka Republika Demokratyczna c) RFN Republika Federalna Niemiec d) ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Bardziej szczegółowo

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia.

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała Zarządu Głównego Nr 20/2014 z dnia 4112014r Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Temat: STRUKTURA PAŃSTWA POLSKIEGO W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ.

Temat: STRUKTURA PAŃSTWA POLSKIEGO W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. Temat: STRUKTURA PAŃSTWA POLSKIEGO W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. Cele lekcji: poznanie struktury najwyższych władz państwowych II RP i Polskiego Państwa Podziemnego; kształcenie umiejętności porównania

Bardziej szczegółowo

Mirosław Jeziorski, Krzysztof Płaska IPN

Mirosław Jeziorski, Krzysztof Płaska IPN BIULETYN IPN PISMO O NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI NR 1 2 (134 135), styczeń luty 2017 Mirosław Jeziorski, Krzysztof Płaska IPN Zbiór zastrzeżony odtajnianie na raty W początkowym okresie funkcjonowania IPN

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12416,uroczysta-promocja-oficerska.html Wygenerowano: Środa, 6 lipca 2016, 01:21 Uroczysta

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981 Tytuł: Kalendarium stanu wojennego Autor: Gazeta Wyborcza Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2005-12-13 12/13 grudnia 1981 Godzina 23:00 - przerwanie połączeń telefonicznych i teleksowych. Około

Bardziej szczegółowo

Wolumen - część II Budynki Urzędu Gminy Kulesze Kościelne i Ochotniczej Straży Pożarnej Grodzkie Nowe w grupie taryfowej G

Wolumen - część II Budynki Urzędu Gminy Kulesze Kościelne i Ochotniczej Straży Pożarnej Grodzkie Nowe w grupie taryfowej G Wolumen opracowany na podstawie faktur z ostatnich 12 miesięcy Tabela nr 1 Styczeń 2016 G11 2 całodobowo 1,661 2 Zużycie energii 1,661 Tabela nr 2 Luty 2016 G11 2 całodobowo 1,459 2 Zużycie energii 1,459

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/15589,uroczyste-obchody-swieta-niepodleglosci.html Wygenerowano: Czwartek, 29 września

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU L.p Główny Uroczystość Termin Organizator/rzy 1. 73. rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy Armii Krajowej 19 stycznia Prezydent M. Kalisza Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail..

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail.. ANKIETA HISTORYCZNA dotycząca działalności w NSZZ Solidarność, organizacjach opozycyjnych na terenie Bolesławca i okolic w okresie sierpień 1980 czerwiec 1989 Szanowni Państwo, Prosimy o powrót pamięcią

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2018 ROK

PLAN PRACY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2018 ROK ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI w BYDGOSZCZY ul. Markwarta 2, 85-015 Bydgoszcz, tel. 727 008 117 www.zzwp-bydgoszcz.pl PLAN PRACY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2018 ROK

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia"

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia" Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego powołania Organizacji Zakładowej OZZ "Fizjoterapia" 1.

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12813,swieto-strazy-granicznej-w-cossg.html Wygenerowano: Wtorek, 31 stycznia 2017, 04:36

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45 /XXIV/2012 z dnia r. w sprawie przyjęcia budżetu ZR

Uchwała nr 45 /XXIV/2012 z dnia r. w sprawie przyjęcia budżetu ZR Uchwała nr 45 /XXIV/2012 z dnia 02.04.2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu ZR Zarząd Regionu przyjmuje przedłożony, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. Budżetu projekt budżetu ZR na rok 2012. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK STYCZEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Żydowce 14 Śmierdnica,Zdunowo 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Żydowce 28 Śmierdnica,Zdunowo 29 30 31 LUTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Żydowce 11 Śmierdnica,Zdunowo

Bardziej szczegółowo

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r.

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. 2015-06-22 Pon. wyjaśnienia PKW odnośnie referendum w dniu 6 września 2015-06-23 Wt. 2015-06-24 Śr. 2015-06-25 Cz. 2015-06-26

Bardziej szczegółowo

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r.

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. 2015-06-22 Pon. wyjaśnienia PKW odnośnie referendum w dniu 6 września 2015-06-23 Wt. 2015-06-24 Śr. 2015-06-25 Cz. 2015-06-26

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/25044,uroczystosci-z-okazji-narodowego-swieta-niepodleglosci. html Wygenerowano: Piątek, 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo