Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności:"

Transkrypt

1 Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: 1. Wojciech Dziadosz Wojciech Dziadosz od 1980 r. aktywnie wspierał działalność wałbrzyskiej Solidarności. Kolportował wydawnictwa niezależne, brał udział w malowaniu haseł na murach, uczestniczył w wiecach i innych akcjach związkowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego współuczestniczył w przygotowywaniu emisji audycji Radia Solidarność w Wałbrzychu, Wałbrzychu-Chełmcu, Lubomiu oraz działalności samokształceniowej. Pomagał represjonowanym w ramach Komitetu Pomocy Internowanym i Komitetu Pomocy Aresztowanym, był słuchaczem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i spotkań organizowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Współorganizował Msze za Ojczyznę. 9 XII 1983 r. został aresztowany. W czasie pobytu w Areszcie Śledczym w Świdnicy został pobity. W 1985 r. przyłączył się do głodówki w obronie represjonowanych działaczy Solidarności zorganizowanej w parafii pw. Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie Starym. Wielokrotnie zatrzymywany i przeszukiwany, w styczniu 1985 r. został zwolniony z pracy. W latach był członkiem konspiracyjnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Wałbrzychu. Od 1989 r. działał w Solidarności pracowników Hurtu Spożywczego. 2. Jan Andrzej Koziar Jan Andrzej Koziar jako pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego brał udział w demonstracji w Marcu 1968 r. Od 1976 r. wspomagał działalność KOR, uczestniczył w zbiórkach pieniędzy i kolportażu wydawnictw niezależnych. We wrześniu 1980 r. włączył się w działalność NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Wrocławskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował akcję ulotkową Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. W ramach akcji rozrzucono ok. 500 tysięcy ulotek pod hasłem: Solidarność Zwycięży. Urządzenia jego konstrukcji wspomagały podziemną poligrafię. We wrześniu i październiku 1982 r. ukrywał w swoim mieszkaniu Władysława Frasyniuka. Po jego aresztowaniu przez 6 lat się ukrywał, gdyż do lutego 1989 r. był poszukiwany listem gończym. Pod pseudonimami Władysław Michalczyk i Andrzej Sadowski opublikował ok. 100 tekstów, współpracował m. in. z podziemnymi wydawnictwami: Vist i Constans. W latach współredagował czasopismo Solidarność Dolnego Śląska. W 1984 r. w porozumieniu z RKS zorganizował akcję wzywającą do bojkotu wyborów do rad narodowych. Od 1985 r. organizował Radę Oświaty Niezależnej przy RKS Dolny Śląsk. W 1989 r. był członkiem Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność.

2 3. Ks. Marian Józef Kopko Ksiądz Marian Kopko, jako wikariusz kościoła katedralnego Świętej Trójcy w Legnicy, aktywnie wspierał NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał poszukiwanych przez władze działaczy związku oraz przechowywał i kolportował podziemne wydawnictwa. Po objęciu wikariatu w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie, organizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy i odprawiał Msze za Ojczyznę. W parafii inicjował wykłady, spotkania i wystawy o tematyce patriotycznej. Dzięki jego staraniom, w świątyniach w Legnicy i Bielawie wmurowano tablice pamiątkowe poświęcone Józefowi Piłsudskiemu i Konfederatom Barskim. W 1987 r. został skazany przez kolegium ds. wykroczeń za zorganizowanie mszy św. w Bielawie w dniu 1 maja 1987 r. W 1989 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego Solidarność Ziemi Dzierżoniowskiej. 4. Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz Pani Elżbieta Krystyna Kwiatkowska-Wyrwisz od września 1980 r. była zaangażowana w tworzenie struktur Solidarności na terenie Wałbrzycha. Brała udział w I Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Regionu Dolny Śląsk. Od września 1981 r. pracowała w strukturach Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Wałbrzychu. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywała się, a następnie była internowana we Wrocławiu i w Gołdapi. W czasie pobytu w ośrodkach odosobnienia była wielokrotnie szykanowana. Po zwolnieniu z internowania w lipcu 1982 r. kontynuowała działalność opozycyjną. Kolportowała podziemne wydawnictwa i uczestniczyła w druku pisma Antykolaborant. W marcu 1984 r. została zatrzymana, a następnie zwolniona. Po cofnięciu uchylenia aresztu była poszukiwana listem gończym i ukrywała się do 27 lipca 1984 r., kiedy została objęta amnestią. W listopadzie 1985 r. została ponownie aresztowana i skazana na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Była współorganizatorką Komitetu Obrony Praworządności im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wałbrzychu. 5. Jerzy Edmund Osicki Pan Jerzy Edmund Osicki w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku solidarnościowym w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach, a od września 1980 r. zaangażował się w ruch związkowy. Po wprowadzeniu stanu wojennego zainicjował wiec protestacyjny. W latach pełnił funkcję skarbnika w Tymczasowym Komitecie Zakładowym NSZZ Solidarność w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie. Kolportował pisma podziemne, uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz zbiórkach pieniędzy na cele związkowe i pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. W lutym 1982 r. został aresztowany, po zwolnieniu toczyło się przeciwko niemu postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lubinie. W latach był redaktorem technicznym, drukarzem podziemnego pisma Wolny Głos PBK Lubin. Od 1984 do 1988 r. brał udział w pracach Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Solidarność Zagłębia Miedziowego.

3 W 1989 r. poprzez druk i rozpowszechnianie materiałów wyborczych aktywnie wspomagał kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność. W tym samym roku został przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ Solidarność w PBK Lubin. 6. Marian Oziewicz Pan Marian Oziewicz uczestniczył w strajku okupacyjnym zorganizowanym w Marcu 1968 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Rok później zaangażował się w akcję ulotkową Kornela Morawieckiego, w której żądano przywrócenia na studia studentów relegowanych za udział w marcowym strajku. Od września 1980 r. działał w strukturach Solidarności. W 1981 r. zainicjował ogólnopolską akcję plakatową pod hasłem: Zejdziemy z murów i chodników, gdy wejdziemy do TVP. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał Jana Winnika, zastępcę przewodniczącego Zarządu Regionu Solidarność Dolny Śląsk. Działał w Tymczasowym Komitecie Zakładowym NSZZ Solidarność przy Oddziale PAN we Wrocławiu oraz Oddziale Wrocławskim Instytutu Łączności. Współpracował z Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ Solidarność Dolny Śląsk oraz Solidarnością Walczącą. Publikował oraz współdziałał w kolportażu i druku Solidarności Walczącej, Z Dnia na Dzień i Nowej Kultury. Za udział w podziemnym ruchu wydawniczym był wielokrotnie zatrzymywany, aresztowany i rewidowany. Na wniosek prokuratury dwukrotnie stawał przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W 1983 r. i 1984 r. był długotrwale przetrzymywany w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, 28 lipca 1984 r. został zwolniony na mocy amnestii. W lipcu 1985 r. za udział w strajku został zwolniony z pracy. W 1989 r. był wiceprzewodniczącym Komisji Wyborczej Wrocław-Krzyki. W 1990 r. został oddelegowany do udziału w Krajowej Konferencji Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Warszawie. 7. Paweł Andrzej Skrzywanek Pan Paweł Andrzej Skrzywanek od 1977 r. uczestniczył w Ruchu Światło-Życie. W 1981 r. zaangażował się w działalność Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej, działał w Duszpasterstwach Akademickich. Od 1982 r. kolportował prasę podziemną. Po podjęciu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim działał w strukturach NZS, gromadził opozycyjne wydawnictwa w ramach związkowej biblioteki. Pod pseudonimem Marcin Rychter publikował teksty w podziemnym Komunikacie, współtworzył pismo Wrocławski Student, brał udział w audycjach Radia NZS, redagował pismo U siebie. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Zainicjował działalność Ruchu Młodych Katolików, od 1987 r. współpracował z ruchem Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Jako współorganizator i uczestnik brał udział w wielu demonstracjach i strajkach studenckich, wspomagał dążenia do ponownej legalizacji NSZ. W 1989 r. uczestniczył w pogrzebie Imrego Nogya w Budapeszcie, nawiązał wówczas współpracę z Viktorem Orbanem i ruchem FIDESZ. W 1990 r. startował w wyborach do Rady Miejskiej Miasta Wrocławia z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarność.

4 8. Janusz Marek Smagoń Pan Janusz Smagoń od 1976 r. wykonywał i rozpowszechniał ulotki informujące m. in. o wydarzeniach w Radomiu i Ursusie. W sierpniu i wrześniu 1980 r. był uczestnikiem i współorganizatorem strajków w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie, przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu NSZZ Solidarność w swoim zakładzie pracy, piastował także stanowisko wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarność w Nysie. Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Janusz Smagoń ukrywał się, następnie był internowany w Opolu, Nysie i Grodkowie. Po zwolnieniu z ośrodka odosobnienia nie zaprzestał działalności związkowej. Współtworzył Tymczasowy Komitet Zakładowy NSZZ Solidarność, redagował podziemne pismo Odmiennym Zdaniem, współorganizował akcje ulotkowe i zbiórki pieniężne na pomoc represjonowanym i ich rodzinom. W listopadzie 1982 r. został zwolniony z pracy za zorganizowanie strajku, był wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom. W latach organizował wsparcie dla opozycji w Polsce w ramach stowarzyszeń polonijnych w Wenezueli, utrzymywał kontakty z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Po powrocie do Polski uczestniczył w Duszpasterstwie Ludzi Pracy i kolejny raz stanął na czele Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność przy Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie. 9. Janusz Stanisław Wierzowiecki Pan Janusz Wierzowiecki działał w Solidarności od września 1980 r., był wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz przewodniczącym Komisji Oddziałowej w Miliczu. W czerwcu 1981 r. został oddelegowany na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk, był członkiem Zarządu Regionu. Po 13 grudnia 1981 r. organizował i przewodził podziemnym strukturom związku na terenie Milicza. Wydawał i rozpowszechniał lokalne pismo Podaj Dalej. Na początku 1982 r. był internowany we Wrocławiu i Nysie. Po zwolnieniu z ośrodka odosobnienia działał w milickim oddziale Klubu Inteligencji Katolickiej i pomagał w organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W latach był członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. 10. Leszek Idzi Żołyniak Pan Leszek Żołyniak uczestniczył w strajku okupacyjnym zorganizowanym w Marcu 1968 r. na Politechnice Wrocławskiej. Od września 1980 r. działał w Komitecie Założycielskim NSZZ Solidarność przy Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum we Wrocławiu. Następnie został przewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarność. Współredagował pismo Solidarność. Biuletyn Komisji Zakładowej. W czerwcu 1981 r. został oddelegowany na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk, na którym został wybrany członkiem ZR Dolny Śląsk. Reprezentował Zarząd Regionu w negocjacjach pracowniczych z Komisją Rządową w Warszawie.

5 Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Leszek Żołyniak, jako członek RKS-u, uczestniczył w strajku okupacyjnym w Pafawagu i Dolmelu. Po aresztowaniu został skazany na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Odbywanie kary wstrzymano w sierpniu 1982 r. na 1 rok, ze względu na stan zdrowia osadzonego. Po opuszczeniu więzienia był wielokrotnie represjonowany, lecz nadal kontynuował działalność w podziemnych strukturach związku, m. in. jako przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej i czynny członek podziemnego RKS-u do 2000 r. Współtworzył i współredagował podziemne pismo RKS-u Prawda. Miesięcznik myśli niezależnej, współpracował z redakcją Z Dnia na Dzień. Kolportował podziemne wydawnictwa i zbierał fundusze na podziemną działalność związku. Odpowiadał za łączność RKS-u z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu i strukturami podziemnymi Zagłębia Miedziowego. Współorganizował Msze za Ojczyznę, poparł petycję w sprawie wznowienia procesu dot. zabójstwa Grzegorza Przemyka. W latach uczestniczył w Ogólnopolskim Porozumieniu na rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w Solidarności. 11. Ryszard Bazela Pan Ryszard Bazela w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu, gdzie następnie został członkiem Komisji Wydziałowej i Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem strajku w zakładzie pracy oraz został członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej. Kolportował podziemne wydawnictwa oraz redagował czasopismo pt. Solidarność Elwro, w którym umieszczał pod pseudonimem Bezpiecznik swoje artykuły. W związku z prowadzoną działalnością Pan Ryszard Bazela w okresie od 30 sierpnia do 3 listopada 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z którego został zwolniony z powodu powołania do Wojskowego Obozu Specjalnego przy 1 Brygadzie Saperów Wojska Polskiego w Brzegu. W latach był członkiem kierownictwa podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Grabiszynek we Wrocławiu, gdzie redagował czasopismo pt. Victoria. Od kwietnia 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego Solidarność we Wrocławiu. 12. Leszek Budrewicz Pan Leszek Budrewicz od 1976 r. był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. W 1977 r. uczestniczył w spotkaniu założycielskim wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności, w którym przez dwa lata pełnił funkcję rzecznika oraz był redaktorem pism Podaj Dalej i Tematy. Brał udział w głodówce przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach działaczy opozycyjnych oraz organizował wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych we Wrocławiu. Od lipca 1981 r. był redaktorem niezależnego pisma Solidarność Dolnośląska, członkiem Akademickiego Klubu Myśli Politycznej Progres, współredaktorem pisma Progres, natomiast od listopada 1981 r. został redaktorem naczelnym Tygodnika NZS.

6 Pan Leszek Budrewicz po wprowadzeniu stanu wojennego był poszukiwany listem gończym. Ujawnił się we wrześniu 1983 r. na mocy amnestii. W ukryciu współredagował podziemny CDN oraz współpracował z Józefem Piniorem w okresie gdy był on przewodniczącym RKS Solidarność. W latach Pan Leszek Budrewicz został liderem Ruchu Wolność i Pokój we Wrocławiu, w ramach którego organizował manifestacje proekologiczne oraz protestował przeciwko karaniu poborowych za odmowę złożenia przysięgi i pełnienia służby wojskowej. Był współredaktorem pisma Zero, następnie redagował Dezertera, WiP oraz pismo W Brew. Od grudnia 1987 r. pełnił funkcję w prezydium RKW Solidarność Dolny Śląsk. W 1988 r. współorganizował strajki w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych oraz Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. W 1989 r. został szefem propagandy Komitetu Obywatelskiego Solidarność we Wrocławiu. 13. Wiesław Tadeusz Czajka Pan Wiesław Czajka w październiku 1982 r. uczestniczył w akcji protestacyjnej w Gdańsku, w związku z przyjęciem przez Sejm PRL ustawy delegalizującej wszystkie istniejące związki zawodowe, w tym NSZZ Solidarność. W trakcie starć manifestantów z Oddziałami MO, w dniu 11 października 1982 r., Pan Wiesław Czajka został zatrzymany i przewieziony do Aresztu Śledczego w Gdańsku. W związku z prowadzonym postępowaniem karnym, Sąd Rejonowy w Gdańsku, w lutym 1983 r. skazał Pana Wiesława Czajkę na rok bezwzględnego pozbawienia wolności oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego. 15 lutego 1983 r. został przewieziony do Zakładu Karnego w Potulicach, skąd warunkowo 29 kwietnia 1983 r. został zwolniony przez Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy. 14. Lidia Stanisława Dębska Pani Lidia Dębska wstąpiła do NSZZ Solidarność w październiku 1980 r., gdzie uczestniczyła w pracach Komisji Porozumiewawczej Spółdzielni Inwalidzkich we Wrocławiu. W czerwcu 1981 r. została delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk. W latach wraz z mężem organizowała pomoc dla represjonowanych oraz ich rodzin w postaci zbiórek pieniędzy oraz przygotowywania paczek żywnościowych. Uczestniczyła aktywnie w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu oraz kolportowała podziemne wydawnictwa, m. in.: Z Dnia na Dzień, Solidarność Walcząca, Ogniwo, Nowa Republika, Biuletyn Dolnośląski, Jednością Silni, Myśli Nieinternowane oraz Solidarność Dolnośląska. W 1989 r. została członkiem Komitetu Obywatelskiego Solidarności Ziemi Oleśnickiej.

7 15. Roman Kloc Pan Roman Kloc w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych Mera-Elwro we Wrocławiu. Od września 1980 r. związany z NSZZ Solidarność, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego w zakładach Mera-Elwro. W czerwcu 1981 r. został delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk. Pełnił funkcje sekretarza Prezydium Zarządu Regionu oraz koordynatora Działu Prawnego i Interwencji NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk. We wrześniu 1981 r. został delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów. W dniu wprowadzenia stanu wojennego Pan Roman Kloc został zatrzymany oraz internowany w Ośrodkach Odosobnienia we Wrocławiu oraz Grodkowie, gdzie przebywał do 16 października 1982 r. W czerwcu 1989 r. został członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk, gdzie zajmował się reaktywacją struktur związkowych w regionie oraz prowadził działalność informacyjną. W 1989 r. uczestniczył w kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego Solidarności. 16. Jan Kosowski Pan Jan Kosowski był czynnie zaangażowany w działalność opozycyjną na terenie Lubina. W okresie od sierpnia 1985 r. do grudnia 1986 r. zajmował się rozpowszechnianiem na terenie Zakładu Budowy Kopalń w Lubinie podziemnych wydawnictw, m. in.: Zagłębia Miedziowego, Solidarności Mazowsze oraz Solidarności Walczącej. Jego działalność polegała głównie na przekazywaniu wydawnictw do wyznaczonych wcześniej specjalnych skrytek na terenie zakładu pracy. Pan Jan Kosowski ujawnił swoją działalność w grudniu 1986 r. w związku z ustawą o amnestii. 17. Roman Kowalczyk Pan Roman Kowalczyk w 1979 r. był uczestnikiem akcji napisów na murach, w trakcie których malował hasła popierające działalność Komitetu Obrony Robotników oraz Konfederacji Polski Niepodległej. W październiku 1982 r. został aresztowany w związku z posiadaniem znaczka z kotwicą symbolizującą Polskie Państwo Podziemne. W latach był związany z działalnością Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz kolportował podziemne wydawnictwa (m.in.: Z dnia na Dzień, Solidarność Walcząca, Biuletyn Dolnośląski, Tygodnik Mazowsze, Promieniści ). Był również autorem tekstów pod ps. Klinga w piśmie Niezależnego Zrzeszenia Studentów pt. Komunikat. W związku z prowadzoną działalnością, w marcu 1985 r. Roman Kowalczyk został aresztowany. Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Po wniesionej rewizji przez prokuraturę, Sąd Wojewódzki we Wrocławiu skazał Romana Kowalczyka na sześć miesięcy bezwzględnego więzienia. Wykonanie pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności zostało ostatecznie odroczone przez Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście.

8 W maju 1988 r. był członkiem Komitetu Strajkowego na Uniwersytecie Wrocławskim, natomiast w 1989 r. współorganizował strajk studentów, w którym domagano się legalizacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 18. Kazimierz Krasiczyński Pan Kazimierz Krasiczyński wstąpił do NSZZ Solidarność we wrześniu 1980 r., gdzie był członkiem Komitetu Zakładowego w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum oraz redaktorem pisma Solidarność. Biuletyn ZBiPM Cuprum, które było kolportowane w zakładach pracy we Wrocławiu oraz w Zagłębiu Miedziowym. Pan Kazimierz Krasiczyński 21 stycznia 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, gdzie przebywał do 1 lipca 1982 r.. W trakcie internowania uczestniczył w głodówce protestacyjnej, która była formą sprzeciwu przeciwko brutalnej interwencji ZOMO na Politechnice Wrocławskiej. Po wypuszczeniu z ośrodka internowania był kilkakrotnie zatrzymywany przez organy milicyjne. Od 1989 r. związany z wrocławskim kołem Stronnictwa Pracy Chrześcijańskiej Demokracji. 19. Tadeusz Sługocki Pan Tadeusz Sługocki od września 1980 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współzałożycielem Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Świdnicy. W dniu 30 sierpnia 1982 r. został aresztowany oraz skierowany do Ośrodka Odosobnienia w Nysie, w którym był przetrzymywany do 7 grudnia 1982 r. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność w podziemnych strukturach Solidarności, w ramach których drukował oraz kolportował niezależne wydawnictwa. W związku z prowadzoną działalnością w okresie od 6 kwietnia do 23 lipca 1984 r. był przetrzymywany w świdnickim areszcie. Tadeusz Sługocki był członkiem duszpasterstwa robotniczego przy Parafii Św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. W związku z rozpowszechnianiem Biuletynu Świdnickiego ponownie został aresztowany w dniu 13 lipca 1985 r. W lutym 1986 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy skazał go na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z dnia 13 czerwca 1986 r. został warunkowo zwolniony z Zakładu Karnego. 20. Żołnierek Kazimierz Pan Kazimierz Żołnierek w czerwcu 1976 r., grudniu 1978 r. oraz sierpniu 1980 r. współorganizował strajki w Kopalni Węgla Kamiennego Thorez w Wałbrzychu. W 1980 r. był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego, a następnie członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ Solidarność w miejscu pracy.

9 Po wprowadzeniu stanu wojennego Kazimierz Żołnierek był członkiem Komitetu Strajkowego w kopalni Thorez. W związku z prowadzoną działalnością, w dniu 17 grudnia 1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu. W latach kolportował prasę związkową, m. in.: Biuletyn Informacyjny MKZ Województwa Wałbrzyskiego, Niezależne Słowo oraz Tygodnik Solidarność. W latach uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz kolportował podziemne wydawnictwa, m. in.: Z Dnia na Dzień, Solidarność Walcząca, Niezależna Słowo oraz Tygodnik Mazowsze. Kazimierz Żołnierek był członkiem Komitetu Pomocy Więzionym i ich Rodzinom w Wałbrzychu, współorganizował również Msze za Ojczyznę w wałbrzyskich kościołach. 21. Zbigniew Józef Bitka Pan Zbigniew Bitka był aktywnym działaczem niepodległościowym od 1976 r., zajmował się przede wszystkim kolportażem wydawnictw bezdebitowych. We wrześniu 1980 r. zakładał, a następnie redagował: Test. Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ»Solidarność«Śląska Opolskiego. W 1981 r. został członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej oraz współorganizował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Współtworzył, a następnie został wiceprzewodniczącym NZS w Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie zorganizował bibliotekę wydawnictw podziemnych. W skutek interwencji Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR panu Zbigniewowi Bitce uniemożliwiono pracę na uczelni. W latach `80 organizował liczne protesty i manifestacje, m. in.: marsz w obronie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków. Zaangażowany był w organizację wykładów, odczytów, a w latach związany był z poznańskim pismem Solidarność Walcząca. 22. Marek Leszek Falenta Pan Marek Falenta od września 1980 r. był działaczem NSZZ Solidarność, a od czerwca 1981 r. etatowym członkiem Zarządu Regionu Dolny Śląsk. W 1981 r. wziął udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów Związku. W grudniu 1981 r. uczestniczył w strajku w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom Polar we Wrocławiu. 18 grudnia 1981 r. został po raz pierwszy internowany. Od 24 grudnia 1981 r. przebywał w ośrodku odosobnienia w Grodkowie, skąd zwolniono go 25 maja 1982 r. Po opuszczeniu ośrodka internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach Solidarności, głównie jako kolporter pism U Nas i Z Dnia na Dzień. W listopadzie 1982 r. został powtórnie internowany i przewieziony do ośrodka odosobnienia w Strzelinie. W 1987 r. był członkiem RKS odpowiedzialnym za kontakty pomiędzy wrocławskimi przedsiębiorstwami. Organizował samorządy pracownicze oraz zajmował się kolportażem pism bezdebitowych. W 1989 r. został wiceprzewodniczącym KZ NSZZ Solidarność w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom Polar.

10 23. Elżbieta Gajda - Bardon Pani Elżbieta Gajda-Bardon od 1980 r. była we władzach Związku Regionu Opolskiego NSZZ Solidarność. W dniu 13 grudnia 1981 r. została internowana. Początkowo przebywała w Areszcie Śledczym w Opolu skąd następnie przewiezioną ją do Gołdapi. Podczas pobytu w ośrodku internowania dla kobiet w Gołdapi, wspólnie z innymi osadzonymi wydawała pismo o charakterze opozycyjnym pod nazwą Internowanka. Pani Elżbieta Gajda Bardon od czerwca 1981 r. była redaktorem technicznym biuletynu Praworządność w Komitecie Organizacyjnym Praworządności Społecznej w Opolu. Pierwszy numer biuletynu ukazał się jako dodatek do pisma Solidarność Opolszczyzny. 24. Jarosław Gabriel Hładczuk Pan Jarosław Hładczuk od początku lat `80 był bliskim współpracownikiem działaczy NSZZ Solidarność Zagłębia Miedziowego: Edwarda Papenfusa i Jana Gacy. W drukarni, którą umieścił w swoim prywatnym mieszkaniu powielał, a następnie rozprowadzał wydawnictwa: Z dnia na dzień, Solidarność Walcząca, Solidarność Zagłębia Miedziowego, Biuletyn Informacyjny regionalne pismo z Polkowic. Zajmował się także drukowaniem kartek świątecznych oraz kalendarzy rocznych Solidarności. Wśród powielanych materiałów znalazły się unikatowe prace, ukazujące się pod tytułem Lubin Oskarża - 82 wykonane w związku z tzw. wydarzeniami lubińskimi. 25. Krzysztof Stanisław Kawalec Pan Krzysztof Kawalec od maja 1982 r. był działaczem Solidarności Walczącej. W latach prowadził punkt druku oraz kolportażu materiałów bezdebitowych. W drukarni powielano wydawnictwa: Solidarność Walcząca i Biuletyn Dolnośląski. Pan Krzysztof Kawalec dysponował wieloma urządzeniami technicznymi, które pozwalały na rozprowadzanie materiałów w dużych ilościach. W grudniu 1983 r. w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję. W maju 1984 r. został pozbawiony wolności pod zarzutem działalności w nielegalnym związku. Pan Krzysztof Kawalec opuścił areszt tymczasowy w lipcu 1984 r. na podstawie amnestii. 26. Adam Andrzej Skowroński Pan Adam Skowroński w styczniu 1978 r. zaangażował się w działalność struktur Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, tworzonych we Wrocławiu przez Adama Pleśniara. Uczestniczył w wykładach oraz zajmował się kolportażem literatury i prasy drugiego obiegu. W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji we Wrocławiu, a we wrześniu został członkiem kierownictwa Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność. We wrześniu 1980 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego Solidarności w Kombinacie Geologicznym we Wrocławiu. W lutym 1981 r. Pan Adam Skowroński został wybrany na wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Interwencyjnej przy NSZZ Solidarność.

11 Po wprowadzeniu stanu wojennego zwolniono go z pracy. Ukrywał się, kontynuując działalność konspiracyjną. 30 marca 1982 r. Pan Adam Skowroński został internowany w ośrodku odosobnienia w Nysie. W lipcu 1982 r., ze względu na zły stan zdrowia został przeniesiony do szpitala w Nysie. Po opuszczeniu szpitala przebywał w ośrodku odosobnienia w Grodkowie. 7 września 1982 r. zatrzymano go za uczestnictwo w manifestacji po pogrzebie tragicznie zmarłego Kazimierza Michalczyka. Z powodu pogorszenia stanu zdrowia wywołanego intensywnymi przesłuchaniami, został zwolniony. W latach Adam Skowroński był zaangażowany w działalność Solidarności Walczącej. 27. Franciszek Szelwicki Pan Franciszek Szelwicki od września 1980 r. był członkiem NSZZ Solidarność Regionu Śląsk Opolski. Za kontynuowanie działalności po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Początkowo przebywał w ośrodku odosobnienia w Nysie, a następnie w Kamiennej Górze, gdzie podjął 12-dniową głodówkę. Po zwolnieniu z internowania w lipcu 1982 r. pan Fanciszek Szelwicki zaangażował się w organizację kolportażu wydawnictw podziemnych, głównie Tygodnika Mazowsze oraz Sygnałów Wojennych. Równolegle tworzył struktury Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Otmuchowie. W 1985 r. był inicjatorem budowy pierwszego w Polsce pomnika ks. Jerzego Popiełuszki. W 1989 r. pan Franciszek Szelwicki został członkiem Komitetu Obywatelskiego oraz uczestniczył w Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. 28. Marek Węgrzynowski Pan Marek Węgrzynowski był zaangażowany w ruch NSZZ Solidarność od początku jego istnienia. Zajmował się głównie kolportażem wydawnictw takich jak: Tygodnik Mazowsze, Z Dnia na Dzień, Solidarność Walcząca, Antykolaborant, Niezależne Słowo, książek paryskiej Kultury. W latach był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej, a w latach współpracownikiem Komitetu Praworządności im. ks. Jerzego Popiełuszki, założonego przez Zbigniewa Romaszewskiego oraz współpracownikiem Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego. Wskutek kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego pan Marek Węgrzynowski został internowany i przez rok przebywał w aresztach/ośrodkach odosobnienia w: Świdnicy, Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie oraz w Uhercach. Po powstaniu Solidarności Walczącej był jedną z osób zajmujących się w Wałbrzychu nielegalnym odtwarzaniem audycji tzw. Radia Solidarność, w związku z czym we wrześniu 1985 r. został aresztowany na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Wałbrzychu. Na wolność wyszedł w grudniu 1985 r.

12 29. Maria Kaczmarska-Perlak Pani Maria Kaczmarska-Perlak była członkinią Solidarności od września 1980 r., kiedy to została pełnomocnikiem MZK we Wrocławiu współzakładała struktury Solidarności w oświacie. Z kolei w listopadzie 1980 r., jako członkini Komitetu Strajkowego, negocjowała porozumienia pracowników w Pruszczu Gdańskim oraz współzakładała Krajową Komisję Koordynacyjną Pracowników Przemysłu Cukrowniczego. W latach pani Maria Kaczmarska-Perlak organizowała pomoc dla represjonowanych, współpracowała (min. z Andrzejem Oryńskim i Leszkiem Wierzejskim) z redakcją pisma Wiadomości Bieżące. Wiosną 1982 r. współorganizowała spotkania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu we Wrocławiu. Ściśle współpracowała z Solidarnością Walczącą i uczestniczyła w licznych manifestacjach W kwietniu 1989 r. inicjowała Sekcję Informacji Komitetu Obywatelskiego Solidarność we Wrocławiu oraz zaangażowała się w kampanię wyborczą Komitetu we Wrocławiu (druk ulotek i plakatów). W latach była współpracowniczką Solidarności Walczącej. 30. Ludwik Turko We wrześniu 1980 r. Pan Ludwik Turko wstąpił do NSZZ Solidarność, a następnie został członkiem i przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Wrocławskim. W dniach grudnia 1981 r. przewodniczył tamtejszemu Komitetowi Strajkowemu, wskutek czego do końca roku ukrywał się w obawie przed represjami i jednocześnie brał udział w konspiracyjnych spotkaniach ze studentami. Został zatrzymany w dniu 6 stycznia 1982 r. wraz z grupą działaczy NZS-u i tego samego dnia osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Następnie przebywał w ośrodkach odosobnienia w Nysie i Strzelcach Opolskich. Ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony z internowania po odbyciu kary 159 dni. W latach `80 kontynuował działalność związkową jako kolporter i współpracownik redakcji podziemnych pism (m.in.: Z rąk do rąk, Obecność, Walka ), za co był wielokrotnie zatrzymywany. Podczas strajku w maju 1988 r., Ludwik Turko został doradcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI NA MOCY POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DN. 6 CZERWCA 2016 R. Artur Adamski Pan Artur Adamski był fotografem dokumentującym

Bardziej szczegółowo

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Odznaczeni

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI PODCZAS UROCZYSTOŚCI 25 KWIETNIA 2016 R. WE WROCŁAWIU 1. LIDIA STANISŁAWA DĘBSKA Pani Lidia Dębska wstąpiła do NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail..

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail.. ANKIETA HISTORYCZNA dotycząca działalności w NSZZ Solidarność, organizacjach opozycyjnych na terenie Bolesławca i okolic w okresie sierpień 1980 czerwiec 1989 Szanowni Państwo, Prosimy o powrót pamięcią

Bardziej szczegółowo

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz Paweł Adamowicz 05.11.1965 W maju 1988 r. aktywny uczestnik strajku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Kolporter podziemnych ulotek. Uczestnik spotkań

Bardziej szczegółowo

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1. Danuta Czechmanowska w latach 1982-1984 brała udział w akcjach ulotkowych i kolportażu książek tzw. drugiego obiegu. Uczestniczyła w akcjach malowania

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r.

1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r. 1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r. Aktywnie działał w strukturach Solidarności Walczącej w Trójmieście. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Uczestnik manifestacji opozycyjnych, ukarany

Bardziej szczegółowo

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył w imieniu Prezydenta RP dwa Krzyże

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981 Tytuł: Kalendarium stanu wojennego Autor: Gazeta Wyborcza Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2005-12-13 12/13 grudnia 1981 Godzina 23:00 - przerwanie połączeń telefonicznych i teleksowych. Około

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Adamczyk

1. Zbigniew Adamczyk 1. Zbigniew Adamczyk Od 1973 r. pracował jako elektroradiolog w warszawskich placówkach zdrowia. W latach 1977 79 współpracował z KSS KOR, a od 1979 r. z KPN. Kolportował Robotnika niezależne pismo KSS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODZNACZONYCH

INFORMACJA O ODZNACZONYCH INFORMACJA O ODZNACZONYCH Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1. Leszek Andrzejewski W czasie stanu wojennego i po jego zawieszeniu brał aktywny udział w rozpowszechnianiu wydawnictw bezdebitowych

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego W piątek, 9 kwietnia br. w Olsztynie, szef BBN minister Aleksander Szczygło uczestniczył w uroczystości poświęcenia 36. Dębów Pamięci symbolizujących Polaków

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN)

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) W proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w większych zakładach Małopolski wybuchły strajki. W Krakowie oprócz

Bardziej szczegółowo

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny 12 stycznia 1952 17 październik 2002 Alina Pienkowska urodziła się 12 stycznia 1952 roku, wychowała w wielodzietnej rodzinie robotniczej w Gdańsku. Z domu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą 9-18 wrzesień 2010 Radom Raport Akademii Liderów: Poza Cenzurą - Wystawa Piotra Kutkowskiego, Radom 9-18 października 2010 -------------------------------------- 2/6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 17 DOKUMENT Y Nr 1. 1980 sierpień 14 Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu na temat nastrojów społecznych

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA BEZDEBITOWE W KOLEKCJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (CZYTELNIA CZASOPISM) Czasopisma

WYDAWNICTWA BEZDEBITOWE W KOLEKCJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (CZYTELNIA CZASOPISM) Czasopisma WYDAWNICTWA BEZDEBITOWE W KOLEKCJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (CZYTELNIA CZASOPISM) Czasopisma Lp Tytuł Wydawnictwo Rok/Część 1. [SZÓSTY] 6 SIERPNIA : Pismo Kadrówki Kraków Oleandry- 1988, nr 1(10),3(12) Kielce

Bardziej szczegółowo

Historia Rodziny Anny i Michała ANDRZEJEWSKICH. Mój życiorys

Historia Rodziny Anny i Michała ANDRZEJEWSKICH. Mój życiorys Mój życiorys Dosyć trudno jest pisać o sobie. Wyręczę się więc tekstem Edwarda Kopówki, który przygotował mój życiorys na użytek strony internetowej www.zbirek.3w.pl 1 : Mirosław Andrzejewski, pseudonim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia,

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia, Lista dokumentów 1) Szyfrogram nr 397, 14 stycznia, minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski o drugiej część X plenum KC PZPR i przyspieszeniu wyborów do Sejmu 2) Szyfrogram nr 882, 27 stycznia,

Bardziej szczegółowo

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Wolni i Solidarni Radio Radio Solidarność Walcząca Historia i kulisy działania Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Solidarność Walcząca - podstawowe fakty: Organizacja Solidarność Walcząca powstała w czerwcu 1982

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE »SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE Kolekcja archiwalna»solidarność«narodziny ruchu dokumentuje okres od sierpnia 1980 do grudnia 1981 w Polsce: powstanie

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

13 GRUDNIA Oficyna Liberum Veto - Kraków 13 PISMO CHRZEŚCIJAŃSKO - LIBERALNE - Kraków 90 WIADOMOŚCI Tygodnik NSZZ Solidarność - Region Mazowsze

13 GRUDNIA Oficyna Liberum Veto - Kraków 13 PISMO CHRZEŚCIJAŃSKO - LIBERALNE - Kraków 90 WIADOMOŚCI Tygodnik NSZZ Solidarność - Region Mazowsze # 13 GRUDNIA Oficyna Liberum Veto - Kraków 13 PISMO CHRZEŚCIJAŃSKO - LIBERALNE - Kraków 90 WIADOMOŚCI Tygodnik NSZZ Solidarność - Region Mazowsze A AKADEMIA Niezależne Zrzeszenie Studentów AR, AWF - Wrocław

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Organizator Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Zaproszenie IPN-KŚZpNP w Białymstoku

Organizator Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Zaproszenie IPN-KŚZpNP w Białymstoku Zaproszenie 4 grudnia Panel Dyrektor I: Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Solidarność Komisji Ścigania w okresie Zbrodni legalnym przeciwko (VIII Narodowi 1980 12 Polskiemu XII 1981) Dr Przemysław Wójtowicz

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

Statut Koła naukowego ENACTUS UE

Statut Koła naukowego ENACTUS UE Statut Koła naukowego ENACTUS UE Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Koło Naukowe ENACTUS UE (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją studencką reprezentującą Uniwersytet Ekonomiczny w Programie

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu STATUT Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne. 1 Koło prowadzi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Dz.U.2015.693 zmiana: Dz.U.2015.1220, art. 12 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Uznając szczególne zasługi dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO Dział I Postanowienia wstępne. 1 1.Kolegium sędziów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, zwanego dalej,, Kolegium tworzą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE Wstęp 1. a) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 9 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r.

Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r. Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r. Recenzja pracy doktorskiej Przemysława Zwiernika pt. Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Bogdan Kożuchowicz, Burmistrz Miasta Świebodzice. Zofia Cierniewska, Członek Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność

Bogdan Kożuchowicz, Burmistrz Miasta Świebodzice. Zofia Cierniewska, Członek Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność Szanowni Państwo, Obchody 30-lecia Solidarności to oddanie hołdu wszystkim bohaterom znanym i wszystkim anonimowym, którzy swoją postawą, zaangażowaniem zmieniali losy Polski, walczyli o lepszy byt, często

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 09:21:00 Numer KRS: 0000332226

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 09:21:00 Numer KRS: 0000332226 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 09:21:00 Numer KRS: 0000332226 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 321 W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.55 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. 1) Pan Przemysław Ogonowski - Przewodniczący Komisji Zastępca Dyrektora w Wydziale Kształcenia Ogólnego;

KOMISJA. 1) Pan Przemysław Ogonowski - Przewodniczący Komisji Zastępca Dyrektora w Wydziale Kształcenia Ogólnego; Załącznik Nr 1 KOMISJA Kuratorium Oświaty w Warszawie 1) Pan Przemysław Ogonowski - Przewodniczący Komisji Zastępca Dyrektora w Wydziale Kształcenia Ogólnego; 2) Pani Anna Kowalska - Zastępca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE

DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE TABL.1(80). STUDENCI a SZKÓŁ WYŻSZYCH (łącznie z cudzoziemcami) Stan w dniu 30 XI 2006 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym Na studiach stacjonarnych niestacjonarnych O G Ó Ł E M...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR MANIFESTACJA PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH POZNAŃ - 27 MARCA 2009 ROKU

INFORMATOR MANIFESTACJA PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH POZNAŃ - 27 MARCA 2009 ROKU INFORMATOR MANIFESTACJA PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH POZNAŃ - 27 MARCA 2009 ROKU 1. Parking buforowy proszę kierować się do ulicy Estkowskiego przy katedrze ul. Marii Panny. Parking jest bezpłatny. Dojazd

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1 2002 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redakcja: Federacja B ibliotek K ościelnych FIDES Redaktor naczelny: k s.jan B edn arczyk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2013 godz. 14:27:17 Numer KRS: 0000206104

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2013 godz. 14:27:17 Numer KRS: 0000206104 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2013 godz. 14:27:17 Numer KRS: 0000206104 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność" PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku.

Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku. Wykaz osób z województwa gdańskiego internowanych z powodów politycznych /Opracowano na podstawie publikacji; Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w

Bardziej szczegółowo

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015,

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015, FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU z siedzibą we WROCŁAWIU i WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej DNI

Bardziej szczegółowo

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia.

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) SPRAWOZDANIE KOMISJI PSR.DOCX 1 Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) Uznając szczególne zasługi dla Polski tych

Bardziej szczegółowo

Konferencja odbędzie się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 193-195.

Konferencja odbędzie się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 193-195. Komunikat Prasowy 11-01-2011 19 stycznia 2011 roku pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, odbędzie się w Kaliszu Konferencja pt.: Polskie więziennictwo a międzynarodowe standardy wykonania kary pozbawienia

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo polskie 1989 roku: stagnacja czy ożywienie?

Społeczeństwo polskie 1989 roku: stagnacja czy ożywienie? Irena Anna Słodkowska Społeczeństwo polskie 1989 roku: stagnacja czy ożywienie? Tekst przygotowany do prezentacji na seminarium Solidarność nowe podejścia do analizy ruchu społecznego http://solidarnosc.collegium.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ŁODZI. Europejska Noc Muzeów w Oddziale IPN w Łodzi Łódź, 18/19 maja 2013

KRONIKA ŁODZI. Europejska Noc Muzeów w Oddziale IPN w Łodzi Łódź, 18/19 maja 2013 KRONIKA ŁODZI. Europejska Noc Muzeów w Oddziale IPN w Łodzi Łódź, 18/19 maja 2013 To już piąta edycja Europejskiej Nocy Muzeów z udziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Przedsięwzięcie, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Dnia 18 listopada 2008 r. w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w ramach prac Klubu Historycznego, przypomniano osobę i

Bardziej szczegółowo

Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40 z dnia 14 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań

Bardziej szczegółowo

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości 20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Zebranie założycielskie W dniu 22 października 1992 roku, na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury.

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali 179 w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Nazwa Związku: ZWIĄZEK ZAWODOWY POLSKA MIEDŹ. 2 1. Związek jest dobrowolną, niezaleŝną, samorządną organizacją zrzeszającą pracowników wykonujących prace w Oddziałach

Bardziej szczegółowo

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Festiwal Nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki Barbara Cader-Sroka Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN ds. Współpracy Międzynarodowej Wrocław Stolica Dolnego Śląska mająca prawie 600 000 mieszkańców; Naukowe, przemysłowe i kulturalne centrum

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 17 października 2012 r. Druk nr 218 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Porozumienie w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania i siedziba federacji 1 Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE:

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE: KAMPANIA WYBORCZA: MIEJSCA PRZEZNACZONE NA UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH; USTAWOWE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA, CZASU I FORMY PROWADZENIA AGITACJI WYBORCZEJ; KAMPANIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IX. Kodeksu Wyborczego - Przepisy karne

DZIAŁ IX. Kodeksu Wyborczego - Przepisy karne DZIAŁ IX. Kodeksu Wyborczego - Przepisy karne Art. 494. Naruszenie przepisów ustawy w zakresie zasad prowadzenia agitacji wyborczej 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą: 1) na terenie

Bardziej szczegółowo

7 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO - Międzyszkolny Komitet Oporu Wrocław (2)

7 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO - Międzyszkolny Komitet Oporu Wrocław (2) # 1 MAJA JEST NASZ - Wezwanie do solidarnościowych pochodów, Wrocław 1984 (1) 1 MAJ 1984 W INTENCJI LUDZI PRACY - Region Toruński (5) 1 MAJA 1984 - A KOLOR JEGO JEST CZERWONY, BO NA NIM ROBOTNICZA KREW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia MiłośćNie Wyklucza

Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia MiłośćNie Wyklucza Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia MiłośćNie Wyklucza za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Stowarzyszenie MiłośćNie Wyklucza zostało wpisane do rejestru Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa Na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Od nadziei do niepodległości PROGRAM

Od nadziei do niepodległości PROGRAM Od nadziei do niepodległości NSZZ Solidarność 1980 1989/90 PROGRAM 16 września 2015 r. 9.00 9.15 rozpoczęcie konferencji 9.15 9.45 dr Łukasz Kamiński NSZZ Solidarność z perspektywy 35 lat (wykład wprowadzający)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. 1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Czerwiec '76. Ksiądz Roman Kotlarz

Czerwiec '76. Ksiądz Roman Kotlarz Czerwiec '76 Źródło: http://www.czerwiec76.ipn.gov.pl/c76/fotogaleria/2406,ksiadz-roman-kotlarz.html Wygenerowano: Wtorek, 12 stycznia 2016, 14:49 Ksiądz Roman Kotlarz Jedną ze śmiertelnych ofiar czerwcowych

Bardziej szczegółowo

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji Z okazji jubileuszu 60-lecia IMG PAN listy gratulacyjne na ręce Dyrektora IMG PAN osobiście, bądź przez swoich przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ. za 2009 rok

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ. za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ za 2009 rok SPIS TREŚCI: I. Nazwa Stowarzyszenia.... 3 II. Siedziba i adres Stowarzyszenia.... 3 III. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym.... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE Nazwa i adres Telefon/ fax. Nazwisko i imię Auto-Moto-Klub Limanowa ul. W. Witosa 22 e-mail: amk_klub@interia.pl http://www.amk.strefa.pl/ Energy Tuning Auto-Moto-Klub Limanowa ul. W. Witosa 22 http://www.energytuningteam.net/

Bardziej szczegółowo