Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności:"

Transkrypt

1 Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: 1. Wojciech Dziadosz Wojciech Dziadosz od 1980 r. aktywnie wspierał działalność wałbrzyskiej Solidarności. Kolportował wydawnictwa niezależne, brał udział w malowaniu haseł na murach, uczestniczył w wiecach i innych akcjach związkowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego współuczestniczył w przygotowywaniu emisji audycji Radia Solidarność w Wałbrzychu, Wałbrzychu-Chełmcu, Lubomiu oraz działalności samokształceniowej. Pomagał represjonowanym w ramach Komitetu Pomocy Internowanym i Komitetu Pomocy Aresztowanym, był słuchaczem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i spotkań organizowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Współorganizował Msze za Ojczyznę. 9 XII 1983 r. został aresztowany. W czasie pobytu w Areszcie Śledczym w Świdnicy został pobity. W 1985 r. przyłączył się do głodówki w obronie represjonowanych działaczy Solidarności zorganizowanej w parafii pw. Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie Starym. Wielokrotnie zatrzymywany i przeszukiwany, w styczniu 1985 r. został zwolniony z pracy. W latach był członkiem konspiracyjnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Wałbrzychu. Od 1989 r. działał w Solidarności pracowników Hurtu Spożywczego. 2. Jan Andrzej Koziar Jan Andrzej Koziar jako pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego brał udział w demonstracji w Marcu 1968 r. Od 1976 r. wspomagał działalność KOR, uczestniczył w zbiórkach pieniędzy i kolportażu wydawnictw niezależnych. We wrześniu 1980 r. włączył się w działalność NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Wrocławskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował akcję ulotkową Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. W ramach akcji rozrzucono ok. 500 tysięcy ulotek pod hasłem: Solidarność Zwycięży. Urządzenia jego konstrukcji wspomagały podziemną poligrafię. We wrześniu i październiku 1982 r. ukrywał w swoim mieszkaniu Władysława Frasyniuka. Po jego aresztowaniu przez 6 lat się ukrywał, gdyż do lutego 1989 r. był poszukiwany listem gończym. Pod pseudonimami Władysław Michalczyk i Andrzej Sadowski opublikował ok. 100 tekstów, współpracował m. in. z podziemnymi wydawnictwami: Vist i Constans. W latach współredagował czasopismo Solidarność Dolnego Śląska. W 1984 r. w porozumieniu z RKS zorganizował akcję wzywającą do bojkotu wyborów do rad narodowych. Od 1985 r. organizował Radę Oświaty Niezależnej przy RKS Dolny Śląsk. W 1989 r. był członkiem Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność.

2 3. Ks. Marian Józef Kopko Ksiądz Marian Kopko, jako wikariusz kościoła katedralnego Świętej Trójcy w Legnicy, aktywnie wspierał NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał poszukiwanych przez władze działaczy związku oraz przechowywał i kolportował podziemne wydawnictwa. Po objęciu wikariatu w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie, organizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy i odprawiał Msze za Ojczyznę. W parafii inicjował wykłady, spotkania i wystawy o tematyce patriotycznej. Dzięki jego staraniom, w świątyniach w Legnicy i Bielawie wmurowano tablice pamiątkowe poświęcone Józefowi Piłsudskiemu i Konfederatom Barskim. W 1987 r. został skazany przez kolegium ds. wykroczeń za zorganizowanie mszy św. w Bielawie w dniu 1 maja 1987 r. W 1989 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego Solidarność Ziemi Dzierżoniowskiej. 4. Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz Pani Elżbieta Krystyna Kwiatkowska-Wyrwisz od września 1980 r. była zaangażowana w tworzenie struktur Solidarności na terenie Wałbrzycha. Brała udział w I Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Regionu Dolny Śląsk. Od września 1981 r. pracowała w strukturach Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Wałbrzychu. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywała się, a następnie była internowana we Wrocławiu i w Gołdapi. W czasie pobytu w ośrodkach odosobnienia była wielokrotnie szykanowana. Po zwolnieniu z internowania w lipcu 1982 r. kontynuowała działalność opozycyjną. Kolportowała podziemne wydawnictwa i uczestniczyła w druku pisma Antykolaborant. W marcu 1984 r. została zatrzymana, a następnie zwolniona. Po cofnięciu uchylenia aresztu była poszukiwana listem gończym i ukrywała się do 27 lipca 1984 r., kiedy została objęta amnestią. W listopadzie 1985 r. została ponownie aresztowana i skazana na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Była współorganizatorką Komitetu Obrony Praworządności im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wałbrzychu. 5. Jerzy Edmund Osicki Pan Jerzy Edmund Osicki w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku solidarnościowym w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach, a od września 1980 r. zaangażował się w ruch związkowy. Po wprowadzeniu stanu wojennego zainicjował wiec protestacyjny. W latach pełnił funkcję skarbnika w Tymczasowym Komitecie Zakładowym NSZZ Solidarność w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie. Kolportował pisma podziemne, uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz zbiórkach pieniędzy na cele związkowe i pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. W lutym 1982 r. został aresztowany, po zwolnieniu toczyło się przeciwko niemu postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lubinie. W latach był redaktorem technicznym, drukarzem podziemnego pisma Wolny Głos PBK Lubin. Od 1984 do 1988 r. brał udział w pracach Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Solidarność Zagłębia Miedziowego.

3 W 1989 r. poprzez druk i rozpowszechnianie materiałów wyborczych aktywnie wspomagał kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność. W tym samym roku został przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ Solidarność w PBK Lubin. 6. Marian Oziewicz Pan Marian Oziewicz uczestniczył w strajku okupacyjnym zorganizowanym w Marcu 1968 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Rok później zaangażował się w akcję ulotkową Kornela Morawieckiego, w której żądano przywrócenia na studia studentów relegowanych za udział w marcowym strajku. Od września 1980 r. działał w strukturach Solidarności. W 1981 r. zainicjował ogólnopolską akcję plakatową pod hasłem: Zejdziemy z murów i chodników, gdy wejdziemy do TVP. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał Jana Winnika, zastępcę przewodniczącego Zarządu Regionu Solidarność Dolny Śląsk. Działał w Tymczasowym Komitecie Zakładowym NSZZ Solidarność przy Oddziale PAN we Wrocławiu oraz Oddziale Wrocławskim Instytutu Łączności. Współpracował z Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ Solidarność Dolny Śląsk oraz Solidarnością Walczącą. Publikował oraz współdziałał w kolportażu i druku Solidarności Walczącej, Z Dnia na Dzień i Nowej Kultury. Za udział w podziemnym ruchu wydawniczym był wielokrotnie zatrzymywany, aresztowany i rewidowany. Na wniosek prokuratury dwukrotnie stawał przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W 1983 r. i 1984 r. był długotrwale przetrzymywany w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, 28 lipca 1984 r. został zwolniony na mocy amnestii. W lipcu 1985 r. za udział w strajku został zwolniony z pracy. W 1989 r. był wiceprzewodniczącym Komisji Wyborczej Wrocław-Krzyki. W 1990 r. został oddelegowany do udziału w Krajowej Konferencji Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Warszawie. 7. Paweł Andrzej Skrzywanek Pan Paweł Andrzej Skrzywanek od 1977 r. uczestniczył w Ruchu Światło-Życie. W 1981 r. zaangażował się w działalność Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej, działał w Duszpasterstwach Akademickich. Od 1982 r. kolportował prasę podziemną. Po podjęciu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim działał w strukturach NZS, gromadził opozycyjne wydawnictwa w ramach związkowej biblioteki. Pod pseudonimem Marcin Rychter publikował teksty w podziemnym Komunikacie, współtworzył pismo Wrocławski Student, brał udział w audycjach Radia NZS, redagował pismo U siebie. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Zainicjował działalność Ruchu Młodych Katolików, od 1987 r. współpracował z ruchem Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Jako współorganizator i uczestnik brał udział w wielu demonstracjach i strajkach studenckich, wspomagał dążenia do ponownej legalizacji NSZ. W 1989 r. uczestniczył w pogrzebie Imrego Nogya w Budapeszcie, nawiązał wówczas współpracę z Viktorem Orbanem i ruchem FIDESZ. W 1990 r. startował w wyborach do Rady Miejskiej Miasta Wrocławia z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarność.

4 8. Janusz Marek Smagoń Pan Janusz Smagoń od 1976 r. wykonywał i rozpowszechniał ulotki informujące m. in. o wydarzeniach w Radomiu i Ursusie. W sierpniu i wrześniu 1980 r. był uczestnikiem i współorganizatorem strajków w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie, przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu NSZZ Solidarność w swoim zakładzie pracy, piastował także stanowisko wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarność w Nysie. Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Janusz Smagoń ukrywał się, następnie był internowany w Opolu, Nysie i Grodkowie. Po zwolnieniu z ośrodka odosobnienia nie zaprzestał działalności związkowej. Współtworzył Tymczasowy Komitet Zakładowy NSZZ Solidarność, redagował podziemne pismo Odmiennym Zdaniem, współorganizował akcje ulotkowe i zbiórki pieniężne na pomoc represjonowanym i ich rodzinom. W listopadzie 1982 r. został zwolniony z pracy za zorganizowanie strajku, był wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom. W latach organizował wsparcie dla opozycji w Polsce w ramach stowarzyszeń polonijnych w Wenezueli, utrzymywał kontakty z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Po powrocie do Polski uczestniczył w Duszpasterstwie Ludzi Pracy i kolejny raz stanął na czele Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność przy Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie. 9. Janusz Stanisław Wierzowiecki Pan Janusz Wierzowiecki działał w Solidarności od września 1980 r., był wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz przewodniczącym Komisji Oddziałowej w Miliczu. W czerwcu 1981 r. został oddelegowany na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk, był członkiem Zarządu Regionu. Po 13 grudnia 1981 r. organizował i przewodził podziemnym strukturom związku na terenie Milicza. Wydawał i rozpowszechniał lokalne pismo Podaj Dalej. Na początku 1982 r. był internowany we Wrocławiu i Nysie. Po zwolnieniu z ośrodka odosobnienia działał w milickim oddziale Klubu Inteligencji Katolickiej i pomagał w organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W latach był członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. 10. Leszek Idzi Żołyniak Pan Leszek Żołyniak uczestniczył w strajku okupacyjnym zorganizowanym w Marcu 1968 r. na Politechnice Wrocławskiej. Od września 1980 r. działał w Komitecie Założycielskim NSZZ Solidarność przy Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum we Wrocławiu. Następnie został przewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarność. Współredagował pismo Solidarność. Biuletyn Komisji Zakładowej. W czerwcu 1981 r. został oddelegowany na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk, na którym został wybrany członkiem ZR Dolny Śląsk. Reprezentował Zarząd Regionu w negocjacjach pracowniczych z Komisją Rządową w Warszawie.

5 Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Leszek Żołyniak, jako członek RKS-u, uczestniczył w strajku okupacyjnym w Pafawagu i Dolmelu. Po aresztowaniu został skazany na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Odbywanie kary wstrzymano w sierpniu 1982 r. na 1 rok, ze względu na stan zdrowia osadzonego. Po opuszczeniu więzienia był wielokrotnie represjonowany, lecz nadal kontynuował działalność w podziemnych strukturach związku, m. in. jako przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej i czynny członek podziemnego RKS-u do 2000 r. Współtworzył i współredagował podziemne pismo RKS-u Prawda. Miesięcznik myśli niezależnej, współpracował z redakcją Z Dnia na Dzień. Kolportował podziemne wydawnictwa i zbierał fundusze na podziemną działalność związku. Odpowiadał za łączność RKS-u z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu i strukturami podziemnymi Zagłębia Miedziowego. Współorganizował Msze za Ojczyznę, poparł petycję w sprawie wznowienia procesu dot. zabójstwa Grzegorza Przemyka. W latach uczestniczył w Ogólnopolskim Porozumieniu na rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w Solidarności. 11. Ryszard Bazela Pan Ryszard Bazela w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu, gdzie następnie został członkiem Komisji Wydziałowej i Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem strajku w zakładzie pracy oraz został członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej. Kolportował podziemne wydawnictwa oraz redagował czasopismo pt. Solidarność Elwro, w którym umieszczał pod pseudonimem Bezpiecznik swoje artykuły. W związku z prowadzoną działalnością Pan Ryszard Bazela w okresie od 30 sierpnia do 3 listopada 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z którego został zwolniony z powodu powołania do Wojskowego Obozu Specjalnego przy 1 Brygadzie Saperów Wojska Polskiego w Brzegu. W latach był członkiem kierownictwa podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Grabiszynek we Wrocławiu, gdzie redagował czasopismo pt. Victoria. Od kwietnia 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego Solidarność we Wrocławiu. 12. Leszek Budrewicz Pan Leszek Budrewicz od 1976 r. był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. W 1977 r. uczestniczył w spotkaniu założycielskim wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności, w którym przez dwa lata pełnił funkcję rzecznika oraz był redaktorem pism Podaj Dalej i Tematy. Brał udział w głodówce przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach działaczy opozycyjnych oraz organizował wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych we Wrocławiu. Od lipca 1981 r. był redaktorem niezależnego pisma Solidarność Dolnośląska, członkiem Akademickiego Klubu Myśli Politycznej Progres, współredaktorem pisma Progres, natomiast od listopada 1981 r. został redaktorem naczelnym Tygodnika NZS.

6 Pan Leszek Budrewicz po wprowadzeniu stanu wojennego był poszukiwany listem gończym. Ujawnił się we wrześniu 1983 r. na mocy amnestii. W ukryciu współredagował podziemny CDN oraz współpracował z Józefem Piniorem w okresie gdy był on przewodniczącym RKS Solidarność. W latach Pan Leszek Budrewicz został liderem Ruchu Wolność i Pokój we Wrocławiu, w ramach którego organizował manifestacje proekologiczne oraz protestował przeciwko karaniu poborowych za odmowę złożenia przysięgi i pełnienia służby wojskowej. Był współredaktorem pisma Zero, następnie redagował Dezertera, WiP oraz pismo W Brew. Od grudnia 1987 r. pełnił funkcję w prezydium RKW Solidarność Dolny Śląsk. W 1988 r. współorganizował strajki w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych oraz Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. W 1989 r. został szefem propagandy Komitetu Obywatelskiego Solidarność we Wrocławiu. 13. Wiesław Tadeusz Czajka Pan Wiesław Czajka w październiku 1982 r. uczestniczył w akcji protestacyjnej w Gdańsku, w związku z przyjęciem przez Sejm PRL ustawy delegalizującej wszystkie istniejące związki zawodowe, w tym NSZZ Solidarność. W trakcie starć manifestantów z Oddziałami MO, w dniu 11 października 1982 r., Pan Wiesław Czajka został zatrzymany i przewieziony do Aresztu Śledczego w Gdańsku. W związku z prowadzonym postępowaniem karnym, Sąd Rejonowy w Gdańsku, w lutym 1983 r. skazał Pana Wiesława Czajkę na rok bezwzględnego pozbawienia wolności oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego. 15 lutego 1983 r. został przewieziony do Zakładu Karnego w Potulicach, skąd warunkowo 29 kwietnia 1983 r. został zwolniony przez Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy. 14. Lidia Stanisława Dębska Pani Lidia Dębska wstąpiła do NSZZ Solidarność w październiku 1980 r., gdzie uczestniczyła w pracach Komisji Porozumiewawczej Spółdzielni Inwalidzkich we Wrocławiu. W czerwcu 1981 r. została delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk. W latach wraz z mężem organizowała pomoc dla represjonowanych oraz ich rodzin w postaci zbiórek pieniędzy oraz przygotowywania paczek żywnościowych. Uczestniczyła aktywnie w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu oraz kolportowała podziemne wydawnictwa, m. in.: Z Dnia na Dzień, Solidarność Walcząca, Ogniwo, Nowa Republika, Biuletyn Dolnośląski, Jednością Silni, Myśli Nieinternowane oraz Solidarność Dolnośląska. W 1989 r. została członkiem Komitetu Obywatelskiego Solidarności Ziemi Oleśnickiej.

7 15. Roman Kloc Pan Roman Kloc w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych Mera-Elwro we Wrocławiu. Od września 1980 r. związany z NSZZ Solidarność, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego w zakładach Mera-Elwro. W czerwcu 1981 r. został delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk. Pełnił funkcje sekretarza Prezydium Zarządu Regionu oraz koordynatora Działu Prawnego i Interwencji NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk. We wrześniu 1981 r. został delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów. W dniu wprowadzenia stanu wojennego Pan Roman Kloc został zatrzymany oraz internowany w Ośrodkach Odosobnienia we Wrocławiu oraz Grodkowie, gdzie przebywał do 16 października 1982 r. W czerwcu 1989 r. został członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk, gdzie zajmował się reaktywacją struktur związkowych w regionie oraz prowadził działalność informacyjną. W 1989 r. uczestniczył w kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego Solidarności. 16. Jan Kosowski Pan Jan Kosowski był czynnie zaangażowany w działalność opozycyjną na terenie Lubina. W okresie od sierpnia 1985 r. do grudnia 1986 r. zajmował się rozpowszechnianiem na terenie Zakładu Budowy Kopalń w Lubinie podziemnych wydawnictw, m. in.: Zagłębia Miedziowego, Solidarności Mazowsze oraz Solidarności Walczącej. Jego działalność polegała głównie na przekazywaniu wydawnictw do wyznaczonych wcześniej specjalnych skrytek na terenie zakładu pracy. Pan Jan Kosowski ujawnił swoją działalność w grudniu 1986 r. w związku z ustawą o amnestii. 17. Roman Kowalczyk Pan Roman Kowalczyk w 1979 r. był uczestnikiem akcji napisów na murach, w trakcie których malował hasła popierające działalność Komitetu Obrony Robotników oraz Konfederacji Polski Niepodległej. W październiku 1982 r. został aresztowany w związku z posiadaniem znaczka z kotwicą symbolizującą Polskie Państwo Podziemne. W latach był związany z działalnością Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz kolportował podziemne wydawnictwa (m.in.: Z dnia na Dzień, Solidarność Walcząca, Biuletyn Dolnośląski, Tygodnik Mazowsze, Promieniści ). Był również autorem tekstów pod ps. Klinga w piśmie Niezależnego Zrzeszenia Studentów pt. Komunikat. W związku z prowadzoną działalnością, w marcu 1985 r. Roman Kowalczyk został aresztowany. Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Po wniesionej rewizji przez prokuraturę, Sąd Wojewódzki we Wrocławiu skazał Romana Kowalczyka na sześć miesięcy bezwzględnego więzienia. Wykonanie pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności zostało ostatecznie odroczone przez Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście.

8 W maju 1988 r. był członkiem Komitetu Strajkowego na Uniwersytecie Wrocławskim, natomiast w 1989 r. współorganizował strajk studentów, w którym domagano się legalizacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 18. Kazimierz Krasiczyński Pan Kazimierz Krasiczyński wstąpił do NSZZ Solidarność we wrześniu 1980 r., gdzie był członkiem Komitetu Zakładowego w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum oraz redaktorem pisma Solidarność. Biuletyn ZBiPM Cuprum, które było kolportowane w zakładach pracy we Wrocławiu oraz w Zagłębiu Miedziowym. Pan Kazimierz Krasiczyński 21 stycznia 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, gdzie przebywał do 1 lipca 1982 r.. W trakcie internowania uczestniczył w głodówce protestacyjnej, która była formą sprzeciwu przeciwko brutalnej interwencji ZOMO na Politechnice Wrocławskiej. Po wypuszczeniu z ośrodka internowania był kilkakrotnie zatrzymywany przez organy milicyjne. Od 1989 r. związany z wrocławskim kołem Stronnictwa Pracy Chrześcijańskiej Demokracji. 19. Tadeusz Sługocki Pan Tadeusz Sługocki od września 1980 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współzałożycielem Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Świdnicy. W dniu 30 sierpnia 1982 r. został aresztowany oraz skierowany do Ośrodka Odosobnienia w Nysie, w którym był przetrzymywany do 7 grudnia 1982 r. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność w podziemnych strukturach Solidarności, w ramach których drukował oraz kolportował niezależne wydawnictwa. W związku z prowadzoną działalnością w okresie od 6 kwietnia do 23 lipca 1984 r. był przetrzymywany w świdnickim areszcie. Tadeusz Sługocki był członkiem duszpasterstwa robotniczego przy Parafii Św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. W związku z rozpowszechnianiem Biuletynu Świdnickiego ponownie został aresztowany w dniu 13 lipca 1985 r. W lutym 1986 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy skazał go na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z dnia 13 czerwca 1986 r. został warunkowo zwolniony z Zakładu Karnego. 20. Żołnierek Kazimierz Pan Kazimierz Żołnierek w czerwcu 1976 r., grudniu 1978 r. oraz sierpniu 1980 r. współorganizował strajki w Kopalni Węgla Kamiennego Thorez w Wałbrzychu. W 1980 r. był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego, a następnie członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ Solidarność w miejscu pracy.

9 Po wprowadzeniu stanu wojennego Kazimierz Żołnierek był członkiem Komitetu Strajkowego w kopalni Thorez. W związku z prowadzoną działalnością, w dniu 17 grudnia 1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu. W latach kolportował prasę związkową, m. in.: Biuletyn Informacyjny MKZ Województwa Wałbrzyskiego, Niezależne Słowo oraz Tygodnik Solidarność. W latach uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz kolportował podziemne wydawnictwa, m. in.: Z Dnia na Dzień, Solidarność Walcząca, Niezależna Słowo oraz Tygodnik Mazowsze. Kazimierz Żołnierek był członkiem Komitetu Pomocy Więzionym i ich Rodzinom w Wałbrzychu, współorganizował również Msze za Ojczyznę w wałbrzyskich kościołach. 21. Zbigniew Józef Bitka Pan Zbigniew Bitka był aktywnym działaczem niepodległościowym od 1976 r., zajmował się przede wszystkim kolportażem wydawnictw bezdebitowych. We wrześniu 1980 r. zakładał, a następnie redagował: Test. Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ»Solidarność«Śląska Opolskiego. W 1981 r. został członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej oraz współorganizował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Współtworzył, a następnie został wiceprzewodniczącym NZS w Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie zorganizował bibliotekę wydawnictw podziemnych. W skutek interwencji Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR panu Zbigniewowi Bitce uniemożliwiono pracę na uczelni. W latach `80 organizował liczne protesty i manifestacje, m. in.: marsz w obronie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków. Zaangażowany był w organizację wykładów, odczytów, a w latach związany był z poznańskim pismem Solidarność Walcząca. 22. Marek Leszek Falenta Pan Marek Falenta od września 1980 r. był działaczem NSZZ Solidarność, a od czerwca 1981 r. etatowym członkiem Zarządu Regionu Dolny Śląsk. W 1981 r. wziął udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów Związku. W grudniu 1981 r. uczestniczył w strajku w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom Polar we Wrocławiu. 18 grudnia 1981 r. został po raz pierwszy internowany. Od 24 grudnia 1981 r. przebywał w ośrodku odosobnienia w Grodkowie, skąd zwolniono go 25 maja 1982 r. Po opuszczeniu ośrodka internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach Solidarności, głównie jako kolporter pism U Nas i Z Dnia na Dzień. W listopadzie 1982 r. został powtórnie internowany i przewieziony do ośrodka odosobnienia w Strzelinie. W 1987 r. był członkiem RKS odpowiedzialnym za kontakty pomiędzy wrocławskimi przedsiębiorstwami. Organizował samorządy pracownicze oraz zajmował się kolportażem pism bezdebitowych. W 1989 r. został wiceprzewodniczącym KZ NSZZ Solidarność w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom Polar.

10 23. Elżbieta Gajda - Bardon Pani Elżbieta Gajda-Bardon od 1980 r. była we władzach Związku Regionu Opolskiego NSZZ Solidarność. W dniu 13 grudnia 1981 r. została internowana. Początkowo przebywała w Areszcie Śledczym w Opolu skąd następnie przewiezioną ją do Gołdapi. Podczas pobytu w ośrodku internowania dla kobiet w Gołdapi, wspólnie z innymi osadzonymi wydawała pismo o charakterze opozycyjnym pod nazwą Internowanka. Pani Elżbieta Gajda Bardon od czerwca 1981 r. była redaktorem technicznym biuletynu Praworządność w Komitecie Organizacyjnym Praworządności Społecznej w Opolu. Pierwszy numer biuletynu ukazał się jako dodatek do pisma Solidarność Opolszczyzny. 24. Jarosław Gabriel Hładczuk Pan Jarosław Hładczuk od początku lat `80 był bliskim współpracownikiem działaczy NSZZ Solidarność Zagłębia Miedziowego: Edwarda Papenfusa i Jana Gacy. W drukarni, którą umieścił w swoim prywatnym mieszkaniu powielał, a następnie rozprowadzał wydawnictwa: Z dnia na dzień, Solidarność Walcząca, Solidarność Zagłębia Miedziowego, Biuletyn Informacyjny regionalne pismo z Polkowic. Zajmował się także drukowaniem kartek świątecznych oraz kalendarzy rocznych Solidarności. Wśród powielanych materiałów znalazły się unikatowe prace, ukazujące się pod tytułem Lubin Oskarża - 82 wykonane w związku z tzw. wydarzeniami lubińskimi. 25. Krzysztof Stanisław Kawalec Pan Krzysztof Kawalec od maja 1982 r. był działaczem Solidarności Walczącej. W latach prowadził punkt druku oraz kolportażu materiałów bezdebitowych. W drukarni powielano wydawnictwa: Solidarność Walcząca i Biuletyn Dolnośląski. Pan Krzysztof Kawalec dysponował wieloma urządzeniami technicznymi, które pozwalały na rozprowadzanie materiałów w dużych ilościach. W grudniu 1983 r. w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję. W maju 1984 r. został pozbawiony wolności pod zarzutem działalności w nielegalnym związku. Pan Krzysztof Kawalec opuścił areszt tymczasowy w lipcu 1984 r. na podstawie amnestii. 26. Adam Andrzej Skowroński Pan Adam Skowroński w styczniu 1978 r. zaangażował się w działalność struktur Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, tworzonych we Wrocławiu przez Adama Pleśniara. Uczestniczył w wykładach oraz zajmował się kolportażem literatury i prasy drugiego obiegu. W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji we Wrocławiu, a we wrześniu został członkiem kierownictwa Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność. We wrześniu 1980 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego Solidarności w Kombinacie Geologicznym we Wrocławiu. W lutym 1981 r. Pan Adam Skowroński został wybrany na wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Interwencyjnej przy NSZZ Solidarność.

11 Po wprowadzeniu stanu wojennego zwolniono go z pracy. Ukrywał się, kontynuując działalność konspiracyjną. 30 marca 1982 r. Pan Adam Skowroński został internowany w ośrodku odosobnienia w Nysie. W lipcu 1982 r., ze względu na zły stan zdrowia został przeniesiony do szpitala w Nysie. Po opuszczeniu szpitala przebywał w ośrodku odosobnienia w Grodkowie. 7 września 1982 r. zatrzymano go za uczestnictwo w manifestacji po pogrzebie tragicznie zmarłego Kazimierza Michalczyka. Z powodu pogorszenia stanu zdrowia wywołanego intensywnymi przesłuchaniami, został zwolniony. W latach Adam Skowroński był zaangażowany w działalność Solidarności Walczącej. 27. Franciszek Szelwicki Pan Franciszek Szelwicki od września 1980 r. był członkiem NSZZ Solidarność Regionu Śląsk Opolski. Za kontynuowanie działalności po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Początkowo przebywał w ośrodku odosobnienia w Nysie, a następnie w Kamiennej Górze, gdzie podjął 12-dniową głodówkę. Po zwolnieniu z internowania w lipcu 1982 r. pan Fanciszek Szelwicki zaangażował się w organizację kolportażu wydawnictw podziemnych, głównie Tygodnika Mazowsze oraz Sygnałów Wojennych. Równolegle tworzył struktury Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Otmuchowie. W 1985 r. był inicjatorem budowy pierwszego w Polsce pomnika ks. Jerzego Popiełuszki. W 1989 r. pan Franciszek Szelwicki został członkiem Komitetu Obywatelskiego oraz uczestniczył w Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. 28. Marek Węgrzynowski Pan Marek Węgrzynowski był zaangażowany w ruch NSZZ Solidarność od początku jego istnienia. Zajmował się głównie kolportażem wydawnictw takich jak: Tygodnik Mazowsze, Z Dnia na Dzień, Solidarność Walcząca, Antykolaborant, Niezależne Słowo, książek paryskiej Kultury. W latach był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej, a w latach współpracownikiem Komitetu Praworządności im. ks. Jerzego Popiełuszki, założonego przez Zbigniewa Romaszewskiego oraz współpracownikiem Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego. Wskutek kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego pan Marek Węgrzynowski został internowany i przez rok przebywał w aresztach/ośrodkach odosobnienia w: Świdnicy, Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie oraz w Uhercach. Po powstaniu Solidarności Walczącej był jedną z osób zajmujących się w Wałbrzychu nielegalnym odtwarzaniem audycji tzw. Radia Solidarność, w związku z czym we wrześniu 1985 r. został aresztowany na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Wałbrzychu. Na wolność wyszedł w grudniu 1985 r.

12 29. Maria Kaczmarska-Perlak Pani Maria Kaczmarska-Perlak była członkinią Solidarności od września 1980 r., kiedy to została pełnomocnikiem MZK we Wrocławiu współzakładała struktury Solidarności w oświacie. Z kolei w listopadzie 1980 r., jako członkini Komitetu Strajkowego, negocjowała porozumienia pracowników w Pruszczu Gdańskim oraz współzakładała Krajową Komisję Koordynacyjną Pracowników Przemysłu Cukrowniczego. W latach pani Maria Kaczmarska-Perlak organizowała pomoc dla represjonowanych, współpracowała (min. z Andrzejem Oryńskim i Leszkiem Wierzejskim) z redakcją pisma Wiadomości Bieżące. Wiosną 1982 r. współorganizowała spotkania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu we Wrocławiu. Ściśle współpracowała z Solidarnością Walczącą i uczestniczyła w licznych manifestacjach W kwietniu 1989 r. inicjowała Sekcję Informacji Komitetu Obywatelskiego Solidarność we Wrocławiu oraz zaangażowała się w kampanię wyborczą Komitetu we Wrocławiu (druk ulotek i plakatów). W latach była współpracowniczką Solidarności Walczącej. 30. Ludwik Turko We wrześniu 1980 r. Pan Ludwik Turko wstąpił do NSZZ Solidarność, a następnie został członkiem i przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Wrocławskim. W dniach grudnia 1981 r. przewodniczył tamtejszemu Komitetowi Strajkowemu, wskutek czego do końca roku ukrywał się w obawie przed represjami i jednocześnie brał udział w konspiracyjnych spotkaniach ze studentami. Został zatrzymany w dniu 6 stycznia 1982 r. wraz z grupą działaczy NZS-u i tego samego dnia osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Następnie przebywał w ośrodkach odosobnienia w Nysie i Strzelcach Opolskich. Ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony z internowania po odbyciu kary 159 dni. W latach `80 kontynuował działalność związkową jako kolporter i współpracownik redakcji podziemnych pism (m.in.: Z rąk do rąk, Obecność, Walka ), za co był wielokrotnie zatrzymywany. Podczas strajku w maju 1988 r., Ludwik Turko został doradcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU. Toruń, 14 maja 2016 r.

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU. Toruń, 14 maja 2016 r. UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU Toruń, 14 maja 2016 r. Roman Bӓcker, ur. 13.12.1955 r. Pracownik naukowy UMK w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B BARYKADA Pismo Federacji Młodzieży Walczącej - Wrocław Rok 1990 nr 9 BEZ APELACJI Pismo NZS - Wydział Prawa i Administracji - Wrocław Rok 1989 nr 1 BEZ CENZURY Gazeta

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W DNIU 7 LISTOPADA 2016 R. BOGUSŁAW BARDON Pan Bogusław Bardon w 1980 r. był przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI NA MOCY POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DN. 6 CZERWCA 2016 R. Artur Adamski Pan Artur Adamski był fotografem dokumentującym

Bardziej szczegółowo

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Odznaczeni

Bardziej szczegółowo

SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków masowego ruchu oporu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail..

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail.. ANKIETA HISTORYCZNA dotycząca działalności w NSZZ Solidarność, organizacjach opozycyjnych na terenie Bolesławca i okolic w okresie sierpień 1980 czerwiec 1989 Szanowni Państwo, Prosimy o powrót pamięcią

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI PODCZAS UROCZYSTOŚCI 25 KWIETNIA 2016 R. WE WROCŁAWIU 1. LIDIA STANISŁAWA DĘBSKA Pani Lidia Dębska wstąpiła do NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz

Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz Paweł Adamowicz 05.11.1965 W maju 1988 r. aktywny uczestnik strajku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Kolporter podziemnych ulotek. Uczestnik spotkań

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W WARIANTY Wydają Autonomiczne Związki Zawodowe - Warszawa Rok 1985 nr 6 WARSZAWIANKA Solidarność - Warszawa Rok 1982 nr 10 WĘGIELKI WAŁBRZYSKIE Pismo członków i sympatyków

Bardziej szczegółowo

Białystok. Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji solidarnościowej

Białystok. Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji solidarnościowej Białystok. Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji solidarnościowej 8 grudnia, o godz. 12:00, w sali konferencyjno-wystawienniczej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1. Danuta Czechmanowska w latach 1982-1984 brała udział w akcjach ulotkowych i kolportażu książek tzw. drugiego obiegu. Uczestniczyła w akcjach malowania

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r.

1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r. 1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r. Aktywnie działał w strukturach Solidarności Walczącej w Trójmieście. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Uczestnik manifestacji opozycyjnych, ukarany

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37897,stan-wojenny-w-wielkopolsce-kalendarium-wydarzen.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:05 Stan wojenny

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

działalność w ramach zawieszonego związku Solidarność. Stanisława Gawlik prowadziła zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę

działalność w ramach zawieszonego związku Solidarność. Stanisława Gawlik prowadziła zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę 1. Ludwik Błaszczak był działaczem związku NSZZ Solidarność, przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność w Inspektoracie PZU w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował

Bardziej szczegółowo

Dokument 16, 1980 październik 30, Pismo NSZZ Solidarność Wydziału Geodezji Górniczej do UKZ NSZZ Solidarność AGH Dokument 17, 1980 październik

Dokument 16, 1980 październik 30, Pismo NSZZ Solidarność Wydziału Geodezji Górniczej do UKZ NSZZ Solidarność AGH Dokument 17, 1980 październik Spis treści Wstęp... 13 Bibliografia... 25 Wykaz wybranych skrótów... 27 Dokument 1, 1980 wrzesień 19, Protokół zebrania UKZ NSZZ... 33 Dokument 2, 1980 wrzesień 29, Pismo przewodniczącego UKZ NSZZ Kazimierza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODZNACZONYCH

INFORMACJA O ODZNACZONYCH INFORMACJA O ODZNACZONYCH Krzyż Wolności i Solidarności: 1. Adamczyk Andrzej W latach 1980-1981 aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ Solidarność na terenie Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Adamczyk

1. Zbigniew Adamczyk 1. Zbigniew Adamczyk Od 1973 r. pracował jako elektroradiolog w warszawskich placówkach zdrowia. W latach 1977 79 współpracował z KSS KOR, a od 1979 r. z KPN. Kolportował Robotnika niezależne pismo KSS

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981 Tytuł: Kalendarium stanu wojennego Autor: Gazeta Wyborcza Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2005-12-13 12/13 grudnia 1981 Godzina 23:00 - przerwanie połączeń telefonicznych i teleksowych. Około

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

35. rocznica Zbrodni Lubińskiej

35. rocznica Zbrodni Lubińskiej NR 09/385 wrzesień 2017 ISSN 1509-7994 PISMO ZARZĄDU REGIONU ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE NSZZ SOLIDARNOŚĆ 35. rocznica Zbrodni Lubińskiej Lubin krwią podpisał Porozumienia Sierpniowe Uroczystości rozpoczęły się

Bardziej szczegółowo

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa Anna Walentynowicz - ur. 15 sierpnia 1929 w Równem, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ Solidarność. Dama Orderu Orła Białego. W dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY. 22 listopada 2016 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY. 22 listopada 2016 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY 22 listopada 2016 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODZNACZONYCH

INFORMACJA O ODZNACZONYCH INFORMACJA O ODZNACZONYCH Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1. Leszek Andrzejewski W czasie stanu wojennego i po jego zawieszeniu brał aktywny udział w rozpowszechnianiu wydawnictw bezdebitowych

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył w imieniu Prezydenta RP dwa Krzyże

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego W piątek, 9 kwietnia br. w Olsztynie, szef BBN minister Aleksander Szczygło uczestniczył w uroczystości poświęcenia 36. Dębów Pamięci symbolizujących Polaków

Bardziej szczegółowo

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata )

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata ) REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata 1970-1980) SPOTKANIA : Niezależne Pismo Młodych Katolików Nr 1 Lublin, 10.1977 Nr 9 Lublin, 10.1979 Nr 15 Lublin,(Warszawa-Kraków) 1981 Data wydawania: 10.1977

Bardziej szczegółowo

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12082,12-maja-1981-roku-sad-zarejestrowal-nszz-solidarnosc-rolnikow-indywidualnyc h.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

Piotr Babrakowski Marek Bartosiak Anna Boduch-Kulińska Piotr Boruszewski

Piotr Babrakowski Marek Bartosiak Anna Boduch-Kulińska Piotr Boruszewski Piotr Babrakowski Górnik z Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach. Brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie ww. kopalni w dniach 13 16 XII 1981 r. Podczas pacyfikacji ww. zakładu pracy

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. WŁADYSŁAW KLIMEK Pedagog, naukowiec, społecznik Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Władysław Edward Klimek urodził się 17 grudnia 1927 roku w Bakanowie koło Baranowicz. Tam

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej w Polsce Rzeszów 23 X 2017 r.

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej w Polsce Rzeszów 23 X 2017 r. Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej w Polsce Rzeszów 23 X 2017 r. Andrzej Lignarski Od jesieni 1980 r. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN)

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) W proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w większych zakładach Małopolski wybuchły strajki. W Krakowie oprócz

Bardziej szczegółowo

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu 24 czerwca odbyły się uroczystości nadania ulicy im. Zbigniewa Romaszewskiego oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy umieszczonej na budynku Dyrekcji Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim

KALENDARIUM NSZZ Solidarność w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim KALENDARIUM NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim Rok 1980. Związek Zawodowy Kolejarzy zostaje przekształcony w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny 12 stycznia 1952 17 październik 2002 Alina Pienkowska urodziła się 12 stycznia 1952 roku, wychowała w wielodzietnej rodzinie robotniczej w Gdańsku. Z domu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Edward Szatkowski ZWIĄZKI ZAWODOWE W WAM - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJSKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Od momentu powstania Wojskowej Akademii Medycznej w 1958 roku działało

Bardziej szczegółowo

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń 1 9 8 9 Okrągły Stół negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status

Bardziej szczegółowo

Narodziny wolnej Polski

Narodziny wolnej Polski Narodziny wolnej Polski 1. Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 Zdelegalizowanie Solidarności ; w jej miejsce powołano Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); na czele Alfred Miodowicz

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą 9-18 wrzesień 2010 Radom Raport Akademii Liderów: Poza Cenzurą - Wystawa Piotra Kutkowskiego, Radom 9-18 października 2010 -------------------------------------- 2/6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Młodych Pedagogów zwane dalej Kołem, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Uczelni, zarządzeniami Rektora Uczelni oraz niniejszym Statutem. 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny "SOLIDARNI " Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku. Imię i nazwisko ucznia:... Szkoła, klasa:... Opiekun:...

VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny SOLIDARNI  Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku. Imię i nazwisko ucznia:... Szkoła, klasa:... Opiekun:... VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny "SOLIDARNI " Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku Młodsze pokolenia nie znają już tych wydarzeń z własnego doświadczenia. Można zatem pytać, czy właściwie docenią tę wolność,

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 17 DOKUMENT Y Nr 1. 1980 sierpień 14 Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu na temat nastrojów społecznych

Bardziej szczegółowo

Jolanta Antas Zygmunt Berdychowski Marian Banaś Stanisław Brzeźniak Kazimierz Barczyk Roman Bulanda

Jolanta Antas Zygmunt Berdychowski Marian Banaś Stanisław Brzeźniak Kazimierz Barczyk Roman Bulanda Jolanta Antas (ur. 1954) Współorganizatorka druku oraz kolporterka wydawnictw niezależnych. Redaktor i autorka tekstów publikowanych w podziemnych pismach Hutnik i Miesięcznik Małopolski. Zaangażowana

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Syska Prasa gorzowska ukazująca się poza cenzurą : cz. IV. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 17,

Zbigniew Syska Prasa gorzowska ukazująca się poza cenzurą : cz. IV. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 17, Prasa gorzowska ukazująca się poza cenzurą : cz. IV Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 17, 297-302 2010 NADWARCIAŃSKI ROCZNIK HISTORYCZNO-ARCHIWALNY NR 17/2010 Gorzów Prasa gorzowska ukazująca

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, które zostaną odznaczone 15 stycznia 2016 r.:

Wykaz osób, które zostaną odznaczone 15 stycznia 2016 r.: Wykaz osób, które zostaną odznaczone 15 stycznia 2016 r.: Marian Bernert Zatrudniony był jako ślusarz w Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach. Brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA BEZDEBITOWE W KOLEKCJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (CZYTELNIA CZASOPISM) Czasopisma

WYDAWNICTWA BEZDEBITOWE W KOLEKCJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (CZYTELNIA CZASOPISM) Czasopisma WYDAWNICTWA BEZDEBITOWE W KOLEKCJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (CZYTELNIA CZASOPISM) Czasopisma Lp Tytuł Wydawnictwo Rok/Część 1. [SZÓSTY] 6 SIERPNIA : Pismo Kadrówki Kraków Oleandry- 1988, nr 1(10),3(12) Kielce

Bardziej szczegółowo

WOLNI I SOLIDARNI W REGIONIE

WOLNI I SOLIDARNI W REGIONIE NR 10/375 listopad 2016 ISSN 1509-7994 PISMO ZARZ DU REGIONU ZAG ÊBIE MIEDZIOWE NSZZ SOLIDARNOŒÆ WOLNI I SOLIDARNI W REGIONIE Szkolenia PEZ Elementy zarządzania wg McKinsey & Co. Oświatowa Solidarność

Bardziej szczegółowo

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE »SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE Kolekcja archiwalna»solidarność«narodziny ruchu dokumentuje okres od sierpnia 1980 do grudnia 1981 w Polsce: powstanie

Bardziej szczegółowo

Uroczysta gala IX edycji Nagrody Honorowej Świadek historii już 7 grudnia

Uroczysta gala IX edycji Nagrody Honorowej Świadek historii już 7 grudnia Uroczysta gala IX edycji Nagrody Honorowej Świadek historii już 7 grudnia W tym roku do Nagrody Honorowej Świadek Historii zgłoszono 47 kandydatów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Kapituła,

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego Jacek Fortuna Honorowy Dawca Krwi - oddał ponad 18 litrów krwi pełnej, z Polskim Czerwonym Krzyżem związany od 1987r., należy do Klubu Honorowych

Bardziej szczegółowo

Urodził się w Okopach k. Suchowoli, syn Władysława i Marianny z domu Gniedziejko.

Urodził się w Okopach k. Suchowoli, syn Władysława i Marianny z domu Gniedziejko. KALENDARIUM ŻYCIA BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 14 IX 1947 r. Urodził się w Okopach k. Suchowoli, syn Władysława i Marianny z domu Gniedziejko. 16 IX 1947 r. Na Chrzcie św. w kościele parafialnym w Suchowoli

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia"

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia" Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego powołania Organizacji Zakładowej OZZ "Fizjoterapia" 1.

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Historia Rodziny Anny i Michała ANDRZEJEWSKICH. Mój życiorys

Historia Rodziny Anny i Michała ANDRZEJEWSKICH. Mój życiorys Mój życiorys Dosyć trudno jest pisać o sobie. Wyręczę się więc tekstem Edwarda Kopówki, który przygotował mój życiorys na użytek strony internetowej www.zbirek.3w.pl 1 : Mirosław Andrzejewski, pseudonim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW OM NSZZ SOLIDARNOŚĆ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO ZAGŁĘBIA KONIŃSKO-TURKOWSKIEGO

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW OM NSZZ SOLIDARNOŚĆ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO ZAGŁĘBIA KONIŃSKO-TURKOWSKIEGO Do użytku wewnętrznego Nr 91 MAJ-CZERWIEC 2017 Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje /św. Jan Paweł 2/ Data wydania 5 CZERWCA 2017 R. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW

Bardziej szczegółowo

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia,

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia, Lista dokumentów 1) Szyfrogram nr 397, 14 stycznia, minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski o drugiej część X plenum KC PZPR i przyspieszeniu wyborów do Sejmu 2) Szyfrogram nr 882, 27 stycznia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE Wstęp 1. a) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 9 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Wolni i Solidarni Radio Radio Solidarność Walcząca Historia i kulisy działania Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Solidarność Walcząca - podstawowe fakty: Organizacja Solidarność Walcząca powstała w czerwcu 1982

Bardziej szczegółowo

Opowiem Ci o wolnej Polsce"

Opowiem Ci o wolnej Polsce Opowiem Ci o wolnej Polsce" Spotkanie z ludźmi SOLIDARNOŚCI w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego było przybliżenie młodym ludziom wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW UWAGA!

Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW UWAGA! Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW ZESTAWIENIE ZAWIERA WZORY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 1. Program Zebrania założycielskiego Oddziału Terenowego OZZL

Bardziej szczegółowo

Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego

Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego W 2015 r mija 35 lat od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/2014 Rady Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność

Uchwała nr 34/2014 Rady Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność Uchwała nr 34/2014 ws. wykonania sztandaru Sekretariatu Metalowców Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność podejmuje decyzję o wykonaniu sztandaru dla Krajowego Sekretariatu Metalowców

Bardziej szczegółowo

Gdy odwaga kosztowała Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Gdy odwaga kosztowała Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 02.05.2016 Archiwum Państwowe w Kaliszu 27 kwietnia zapoczątkowało cykl prelekcji pt.. Pomysłodawcą realizacji spotkań z ciekawymi ludźmi jest dyrektor APK dr Grażyna Schlender. W bieżącym

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Do 08 marca 2014 r. Regionalna Komisja Wyborcza podejmie decyzję o utworzeniu okręgów łączonych ( 75 pkt 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ Solidarność ).

Do 08 marca 2014 r. Regionalna Komisja Wyborcza podejmie decyzję o utworzeniu okręgów łączonych ( 75 pkt 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ Solidarność ). WYBORCZE ABC DLA ORGANIZACJI ZAKŁADOWYCH, MIĘDZYZAKŁADOWYCH ORAZ NIŻSZYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZKU ZAREJESTROWANYCH W REGIONIE ODDZIAŁOWYCH, WYDZIAŁOWYCH, PODZAKŁADOWYCH, KÓŁ KALENDARZ WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

Waldemar Biazik Grażyna Biskup Krystyna Bonczar Michał Dancewicz Tadeusz Drzazgowski

Waldemar Biazik Grażyna Biskup Krystyna Bonczar Michał Dancewicz Tadeusz Drzazgowski Waldemar Biazik od 13 do 15 XII 1981 r. uczestniczył w strajku w KWK Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju, zorganizowanym przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Należał do straży strajkowej, odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

13 GRUDNIA Oficyna Liberum Veto - Kraków 13 PISMO CHRZEŚCIJAŃSKO - LIBERALNE - Kraków 90 WIADOMOŚCI Tygodnik NSZZ Solidarność - Region Mazowsze

13 GRUDNIA Oficyna Liberum Veto - Kraków 13 PISMO CHRZEŚCIJAŃSKO - LIBERALNE - Kraków 90 WIADOMOŚCI Tygodnik NSZZ Solidarność - Region Mazowsze # 13 GRUDNIA Oficyna Liberum Veto - Kraków 13 PISMO CHRZEŚCIJAŃSKO - LIBERALNE - Kraków 90 WIADOMOŚCI Tygodnik NSZZ Solidarność - Region Mazowsze A AKADEMIA Niezależne Zrzeszenie Studentów AR, AWF - Wrocław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 13/15. Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 13/15. Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KK 13/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015,

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015, FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU z siedzibą we WROCŁAWIU i WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte z oddziałami gimnazjalnymi

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte z oddziałami gimnazjalnymi Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte z oddziałami gimnazjalnymi Myślenice 2017 1 Spis rozdziałów Rozdział I Postanowienia ogólne str. 3 Rozdział II Cele

Bardziej szczegółowo

Krajowy Zjazd Solidarności

Krajowy Zjazd Solidarności G łos związkowca Numer 36/2016 30.11.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Krajowy Zjazd Solidarności Pod hasłem Dialog społeczny droga do normalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą.

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą. PROJEKT Załącznik do uchwały nr XLI/858/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE I. Postanowienia ogólne 1 Statut określa zasady działania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu STATUT Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne. 1 Koło prowadzi

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Koła Dyrygenckiego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin. Koła Dyrygenckiego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Regulamin Koła Dyrygenckiego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1). Koło Dyrygenckie jest organizacją założoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO Dział I Postanowienia wstępne. 1 1.Kolegium sędziów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, zwanego dalej,, Kolegium tworzą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:17:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:17:34 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.06.2017 godz. 10:17:34 Numer KRS: 0000096953 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo