Rozwój przez innowacje czy efekt skali?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój przez innowacje czy efekt skali?"

Transkrypt

1 Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego Autorzy Michał Polasik Anna Iwona Piotrowska Natalia Kumkowska 29 października 2015 r. Warszawa

2 Plan prezentacji Cele i metodyka badania I. Wyzwania regulacyjne a innowacje płatnicze II. Efekt skali i masa krytyczna III. Strategie dla innowacji płatniczych IV. Zmiany technologiczne w horyzoncie 2020 V. Zjawisko powszechnej innowacyjności Posumowanie : Przyszłość płatności Opracowanie powstało na podstawie raportu końcowego z Projektu badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości nr WIB/2014/01. 2

3 Cele badania Określenie kierunków rozwoju polskiego rynku płatności detalicznych w horyzoncie Poznanie strategii banków i agentów rozliczeniowych wobec wdrażania innowacji. Ocena perspektyw rozwoju dla głównych typów innowacji płatniczych. Określenie szans i zagrożeń wynikających ze zmian wybranych regulacji prawnych. Projekt badawczy został zrealizowany przez zespół dra Michała Polasika w ramach grantu ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego Zakładu Warszawskiego Instytutu Bankowości i we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Opracowanie powstało na podstawie raportu końcowego z Projektu badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości nr WIB/2014/01. 3

4 Metodyka badania Czas trwania badań: czerwiec grudzień 2014 roku Badanie ankietowe 1. Instytucje Badanie było skierowane do prezesów banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz agentów rozliczeniowych. Kwestionariusz ankietowy był dystrybuowany za pośrednictwem ciał działających przy ZBP, tj.: RWKB, RBE, KAR i SEPA Polska. Próba badawcza instytucji obejmuje: 24 banki komercyjne, 11 banków spółdzielczych i zrzeszeń oraz 10 agentów rozliczeniowych i instytucji przetwarzających płatności. Próba jest reprezentatywna pod względem wydawnictwa i sieci akceptacji instrumentów dla płatności detalicznych w Polsce. Banki komercyjne, które wzięły udział w badaniu, posiadały około 94% udziału w łącznej liczbie ROR, a uczestniczący agenci rozliczeniowi posiadali 81% terminali EFT-POS i obsługiwali 88% transakcji kartami w Polsce. Badanie ankietowe 2. Eksperckie Badanie skierowano do menedżerów wysokiego szczebla zatrudnionych w bankach komercyjnych, bankach spółdzielczych, instytucjach bankowych (NBP, ZBP), a także u agentów rozliczeniowych i w instytucjach przetwarzających płatności, organizacjach płatniczych i firmach IT działających w obszarze usług płatniczych. W badaniu wzięło udział 70 ekspertów, którzy reprezentują opinie szeroko rozumianego środowiska specjalistów ds. rynku usług płatniczych w Polsce. Opracowanie powstało na podstawie raportu końcowego z Projektu badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości nr WIB/2014/01. 4

5 WYZWANIA REGULACYJNE A INNOWACJE PŁATNICZE 5

6 Największe wyzwania na polskim rynku płatniczym w perspektywie 2015 r. i 2020 r N= N=67 Dostosowanie się do redukcji opłaty interchange 76% 9% Wdrażanie technologii mobilnych Wzrost efektywności: optymalizacja kosztowa i operacyjna Wzrost konkurencji: akwizycja i sprzedaż 44% 41% 54% 34% 37% 36% Wprowadzenie na rynek innowacji płatniczych 34% 52% Rozwój sieci akceptacji EIP Rozwój płatności e-commerce Interpretacja rewizji PSD II 34% 29% 26% 16% 27% 24% Rozwój płatności m-commerce 2 46% Integracja m-bankowości z usługami płatniczymi 2 31% Rozwój konkurentów niebankowych 24% 5 Wzrost ubankowienia społeczeństwa Zmiana struktury wykorzystania kart Interpretacja dyrektywy PAD Migracja na instrumenty SEPA Rozwój kryptowalut (np. bitcoin) 18% 10% 9% 9% 1% 2 16% 13% 6% 30% Źródło: Badanie ekspertów; maksymalnie 5 odpowiedzi. 6

7 Skutki obniżenia IF w Polsce 2015 r. NIE TAK Wzrost opłat dla klientów banków (N=67) 12% 78% Banki szukają innych rozwiązań obniżających koszty obsługi kart (N=66) 11% 72% Banki wydają alternatywne instrumenty płatnicze, np. płatności mobilne (N=66) 12% 71% Znaczące rozszerzenie sieci terminali EFT-POS (N=67) 16% 60% Ograniczenie programów aktywizacji konsumentów (N=66) 2 57% Sieci handlowe zachęcają do korzystania z kart (N=66) 26% 46% Banki wykorzystają krajowy schemat płatniczy dla kart (N=66) 40% 42% Zahamowanie wprowadzania innowacji płatniczych (N=66) 64% 24% Wzrost opłat zniechęci klientów do używania kart (N=66) 58% 22% Źródło: Badanie ekspertów. 7

8 Wpływ wprowadzenia obowiązku dostępu do ROR dla TPP NIE TAK Banki poniosą znaczne koszty na zapewnienie infrastruktury dla TPP (N=61) Banki wprowadzą własne usługi płatnicze oparte o zasady TPP (N=61) Banki wprowadzą własne usługi niefinansowe oparte o zasady TPP (N=62) Znaczący wzrost konkurencyjności rynku detalicznych usług płatniczych (N=62) 13% 9% 17% 17% 72% 69% 67% 58% Sektor bankowy uniemożliwi TPP uzyskanie znaczącego udziału w liczbie transakcji (N=62) 23% 54% Wymóg dodatkowego zestawu danych autoryzacyjnych dla TPP spowoduje ich nieatrakcyjność dla klientów (N=61) 18% 54% Niebankowe TPP zdobędą znaczący udział w liczbie transakcji (N=62) Nastąpi osłabienie relacji banków z ich klientami (N=61) 53% 40% 36% 28% Źródło: Badanie ekspertów. 8

9 Potencjał dla sukcesu TPP wg segmentów rynku płatności detalicznych w perspektywie 2020 r. e-commerce (N=63) 21% 29% 27% 19% m-commerce (N=63) 21% 22% 30% 19% 8% P2P (N=63) 11% 24% 32% 16% 17% rachunki (N=62) 8% 21% 29% 23% 19% POS (N=62) 8% 1 21% 52% 5 - powszechne zastosowanie marginalne zastosowanie Źródło: Badanie ekspertów. 9

10 EFEKT SKALI I MASA KRYTYCZNA 10

11 Które systemy rozliczeniowe osiągną masę krytyczną? Uczestnictwo banków komercyjnych w wybranych systemach TOP-6 wymagań wobec nowego systemu rozliczeniowego wśród banków komercyjnych, N=23 Uczestnicy 2014 Planowane wdrożenie 2020 Express ELIXIR (N=22) 41% 50% Duży zasięg systemu mierzony liczbą klientów 57% KSR - Krajowy System Rozliczeń (N=20) 40% Niskie koszty jednostkowe obsługi transakcji 52% Polski Standard Płatności (N=20) 40% 30% Wysoki poziom bezpieczeństwa systemowego 48% BlueCash (N=21) 29% 43% Niezawodność systemu 48% Nowy system kart płatniczych (N=19) 16% Niskie opłaty systemowe i koszty eksploatacji 43% Przetwarzanie kart Visa/MasterCard (N=20) 3 Szybkość rozliczenia transakcji 3 Źródło: Banki komercyjne 11

12 Skumulowany odsetek odpowiedzi respondentów (%) Efekt skali dla systemu rozliczeniowego - Minimalny poziom łącznego udziału rynkowego banków* wdrażających dany system, niezbędny do uzyskania wymiernych korzyści Udział rynkowy banków uczestniczących (% ROR) Źródło: Badanie ekspertów; N=29. *Mierzony % posiadaczy ROR w Polsce. 12

13 Skumulowany odsetek odpowiedzi respondentów (%) Skumulowany odsetek odpowiedzi respondentów (%) Wymagana popularność standardu płatności mobilnych - minimalny odsetek klientów Asymetryczny efekt sieciowy Wymagany zasięg akceptacji dla standardu płatności mobilnych minimalny odsetek handlowców Odsetek posiadaczy telefonów (%) Odsetek handlowców* (%) Źródło: Badanie ekspertów; N 1 =59 i N 2 =58. 13

14 Najpierw akceptacja, czyli jak wprowadzać innowacje na rynek Powszechność akceptacji instrumentu jest zdecydowanie najważniejszym oczekiwaniem wobec innowacji płatniczej. Właściwą strategią dla nowego rozwiązania jest w pierwszej kolejności inwestowanie w rozwój sieci akceptacji. W drugiej fazie rozwoju, duży zasięg akceptacji będzie motywował do wdrażania instrumentu płatniczego przez banki i jego promowania wśród klientów. Międzynarodowy zasięg rozwiązania ma dla polskiego sektora usług płatniczych drugorzędne znaczenie, co sugeruje możliwość rozwoju systemów krajowych. 14

15 STRATEGIE DLA INNOWACJI PŁATNICZYCH 15

16 Szanse strategii na odniesienie sukcesu rynkowego Kwestia interfejsu dominuje przekonanie o przewadze pełnej integracji z platformami sprzedaży (instrument jest przezroczysty dla użytkownika), nad oferowaniem własnego dedykowanego interfejsu dla instrumentu płatniczego. Za strategią integracji z platformą sprzedaży przemawia rosnąca rola e-commerce i m-commerce. Łatwość i prostota Największe szanse na sukces mają, zdaniem ekspertów, rozwiązania zapewniające łatwość użycia przez prostotę (tylko kluczowe funkcje) oraz szybkość użycia. Szybkie użycie Łatwość użycia przez prostotę Specjalizacja lub indywidualizacja Pełna integracja z platformami sprzedaży Wyniki: Duże szanse sukcesu ma realizacja strategii opartej na połączeniu (1) specjalizacji, która z jednej strony umożliwi (2) pełną integrację z platformami sprzedaży, a z drugiej zapewni (3) łatwość i (4) szybkość użycia. Źródło: Badanie ekspertów; Wyniki w oparciu o statystyki Tau b Kendalla. 16

17 Dylematy wyboru strategii dla innowacji Uniwersalny czy wyspecjalizowany Wprowadzenie jednego uniwersalnego schematu procesu płatności uniemożliwia zróżnicowanie tego schematu w ramach strategii specjalizacji lub indywidualizacji. Specjalizacja pozwala na lepszą integrację instrumentu z platformami sprzedaży. Uniwersalizacja zapewnia większą kontrolę nad relacjami z klientami. Bezpieczeństwo czy szybkość W sytuacji pełnej integracji z platformą sprzedaży dostawca usługi płatniczej nie ma kontroli nad bezpieczeństwem całego procesu płatności. Większość ekspertów opowiedziała się za strategią szybkiego użycia, stosującą niewielkie wymogi bezpieczeństwa dla transakcji niskokwotowych. Źródło: Badanie ekspertów; Wyniki w oparciu o statystyki Tau b Kendalla. 17

18 ZMIANY TECHNOLOGICZNE W HORYZONCIE

19 Metody płatności dominujące w danym segmencie w 2020 r. [ % wskazań na powszechne lub raczej powszechne zastosowanie ] POS Płatności NFC bez udziału operatora telekom. (N=64) Bankowe płatności mobilne oparte na aplikacjach (N=64) Karty w portfelu wirtualnym/ chmurze organizacji płatniczych (N=66) e-przelewy typu Pay-By-Link (N=65) E-commerce M-commerce 36% 42% 53% 59% Karty w portfelu wirtualnym/ chmurze organizacji płatniczych (N=64) Karty zarejestrowane w store dostawcy systemu operacyjnego telefonu (N=64) Płatności za rachunki 27% 50% Tradycyjny przelew bankowy przez Internet (N=65) 61% Zlecenia stałe (N=65) 37% Płatności P2P Rozliczenia mobilne bankowe (N=64) Przelew na nr telefonu z bankowości mobilnej (N=64) 32% 31% Źródło: Badanie ekspertów. 19

20 Biometryczna rewolucja do 2020 r. Przewidywane wdrożenia technologii biometrycznej na rynku polskim do 2020 r. Uwierzytelnianie w placówkach banku (N=64) 91% 9% Bankomaty (N=66) 8 1 Bankowość mobilna (N=64) 80% 20% Bankowość telefoniczna IVR/Call Center (N=65) 71% 29% Płatności mobilne (N=65) 68% 32% Bankowość internetowa/elektroniczna (N=62) 58% 42% Terminale płatnicze EFT-POS (N=64) 52% 48% TAK NIE Źródło: Badanie ekspertów. 20

21 Wybór technologii, w jakiej zostanie wdrożona biometria wg ekspertów przewidujących wdrożenie Bankomaty (N=56) 13% 80% 2% 2% 4% Bankowość internetowa/elektroniczna (N=36) 22% 22% 8% 28% 19% Bankowość mobilna (N=51) 4 18% 2% 4% 27% 4% Terminale płatnicze EFT-POS (N=33) 33% 58% 3% 3% 3% Płatności mobilne (N=44) 4 2 2% 20% 7% Uwierzytelnianie w placówkach banku (N=58) 12% 59% 10% 9% 2% 3% Bankowość telefoniczna IVR/Call Center (N=46) 100% Biometria linii papilarnych palca Biometria naczyń krwionośnych palca Biometria podpisu odręcznego Biometria tęczówki lub siatkówki oka Biometria dłoni Biometria głosu Biometria twarzy Źródło: Badanie ekspertów. 21

22 ZJAWISKO POWSZECHNEJ INNOWACYJNOŚCI 22

23 Podważenie paradygmatu wymogu efektu skali Szanse rozwoju innowacji płatniczych w perspektywie 2020 r. TOP-10 Płatności NFC bez operatora telekom. 42% 24% mposy dla płatności mobilnych 37% 33% mposy 22% 49% Przelewy natychmiastowe 22% 4 Przelewy na nr telefonu 19% 46% Płatności kartą w rozwiązaniu MasterPass lub V.me 16% 4 Płatności zintegrowane z ROR 16% 40% Karty zbliżeniowe 10% 40% Płatności mobilne zdalne w aplikacji oparte o kartę 10% 37% Bankowe płatności mobilne oparte na aplikacjach 10% 34% Dynamiczny rozwój Stabilny rozwój Źródło: Badanie ekspertów. 23

24 Stan wdrożeń innowacji płatniczych banki komercyjne Karty zblizeniowe (N=23) 83% 4% 4% 4% 4% Płatności oparte o Pay-By-Link (N=23) 74% 4% 4% 13% 4% Przelewy oparte o Sorbnet dla klientów detalicznych (N=20) 70% 20% 10% Przelewy natychmiastowe (N=22) 36% 14% 41% Alternatywne karty zbliżeniowe (N=23) 3 4% 26% 3 Przelewy adresowane na numer telefonu (N=23) 26% 4% 9% 3 26% Płatności telefonem NFC z kartą płatniczą na karcie SIM (N=22) 18% 4 27% Przelewy adresowane na konto w portalu społecznościowym (N=20) 1 30% 4 mposy (N=20) Płatności zintegrowane z rachunkiem bankowym (N=21) 14% 52% 33% Przelewy adresowane na (N=22) 14% 32% 4 mposy dla płatności mobilnych (N=22) 14% 50% 36% Bankowe płatności mobilne oparte na aplikacjach (N=23) 13% 22% 9% 26% 30% Płatności mobilne zdalne w aplikacji oparte o kartę (N=21) 10% 10% 48% 33% Rozliczenia P2P oparte o karty (N=21) 57% 29% Płatność kartą w rozwiązaniu MasterPass lub V.me (N=22) 23% 50% 18% Usługi/produkty są obecnie oferowane klientom Usługi/produkty są obecnie w fazie wdrażania Usługi/produkty nie są obecnie oferowane klientom, ale zamierzamy je wdrożyć do końca 2014 Usługi/produkty nie są obecnie oferowane klientom, ale zamierzamy je wdrożyć w ciągu najbliższych pięciu lat Usługi/produkty nie są obecnie oferowane klientom i nie zamierzamy ich wdrożyć Źródło: Badanie instytucji. 24

25 POSUMOWANIE : PRZYSZŁOŚĆ PŁATNOŚCI 25

26 Odpowiedź na pytanie strategiczne: Rozwój przez innowacje czy efekt skali? INNOWACJE! 26

27 Przyszłość płatności Większość banków będzie przetwarzać karty MasterCard/Visa przez podmioty trzecie Wykorzystanie BLE w płatnościach jest odległe i niepewne Coopetition ważnym trendem w polskiej bankowości Operatorzy GSM przestają być potrzebni Uniwersalny instrument nie wszędzie się sprawdzi 2015 Powszechność akceptacji standardu przede wszystkim! Przelewy natychmiastowe staną się usługą standardową w każdym banku PIN na terminalu nadal wygodny i bezpieczny Karty w e-portfelu/chmurze zdominują e- i m-commerce Banki nie planują krajowego systemu kart płatniczych, chociaż agenci są otwarci Niskokwotowe transakcje wymagają wygodniejszych zabezpieczeń Niebankowi konkurenci uzbrojeni w TPP głównym wyzwaniem dla banków Cała sieć akceptacji kart otwarta na BLIK-a Numer telefonu powszechny w adresowaniu płatności m-commerce i P2P potrzebne wydajne rozwiązania 2020 NFC + HCE będzie dominującą innowacją dla POS BLIK nie dogoni kart w POS bez zmiany technologii na zbliżeniową mpos szeroko oferowany lecz bardzo niszowy Biometria pojawi się w każdym kanale bankowym Biometria palca powszechna na urządzeniach mobilnych Platformy sprzedaży mogą wymusić specjalizację i integrację na swoich warunkach Renesans pre-paid w wersji mobilnej Kryptowaluty pozostaną na marginesie 27

28 Kontakt: dr Michał Polasik POLASIK Research ul. Szarych Szeregów 2/ Toruń, Polska Projekt badawczy został zrealizowany przez zespół dra Michała Polasika w ramach grantu ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego Zakładu Warszawskiego Instytutu Bankowości i we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Forum Usług Płatniczych 29 października 2015 r. Warszawa 28

Modele rozwoju płatności mobilnych

Modele rozwoju płatności mobilnych Modele rozwoju płatności mobilnych w świetle opinii polskiego sektora bankowego dr Michał Polasik Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 20 czerwca 2016 r. - Warszawa Plan prezentacji I. Metodyka badania

Bardziej szczegółowo

Rozwój przez innowacje czy efekt skali?

Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego Autorzy Michał Polasik Anna Piotrowska Natalia Kumkowska Czerwiec 2015 Cele i metodyka badania Cele Metodyka Określenie

Bardziej szczegółowo

Rynek płatności dziś: Punkt wyjścia dla innowacji

Rynek płatności dziś: Punkt wyjścia dla innowacji Rynek płatności dziś: Punkt wyjścia dla innowacji Dr hab. Michał Polasik Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Warszawa, 30 listopada 2016 r. Plan prezentacji Stan polskiego rynku płatności detalicznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI WYGODNE ROZWIĄZANIE DUŻA SIEĆ AKCEPTACJI WIELU UŻYTKOWNIKÓW OTWARTY STANDARD WYGODNE ŹRÓDŁO PIENIĄDZA ZASIĘG ponad 1 mln użytkowników bankowości

Bardziej szczegółowo

Rynek płatności detalicznych w Polsce

Rynek płatności detalicznych w Polsce Rynek płatności detalicznych w Polsce Zasięg akceptacji Wolumeny transakcji Szanse dla innowacji Grudzień 2013 Autor: Michał Polasik 1 Opis raportu Forma raportu: Prezentacja w formacie PDF. Raport w kompleksowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH. Warszawa, 18 kwietnia 2016

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH. Warszawa, 18 kwietnia 2016 SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH Warszawa, 18 kwietnia 2016 ZASIĘG OD PIERWSZEGO DNIA ponad 2 mln użytkowników Bankowości mobilnej z BLIKiem Alior BZWBK ING Bank Śląski mbank Millennium PKO Bank Polski Getin

Bardziej szczegółowo

BLIK SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH

BLIK SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH BLIK SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH BLIK jest w zasięgu 20 mln rachunków w 7 bankach! Już ponad 2,2 mln użytkowników bankowości mobilnej korzysta z BLIKA. BLIK jest już dostępny w: Nad wdrożeniem BLIKA pracują:

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych 1 Wspólny bankowy standard płatności mobilnych zapewni wygodę i zagwarantuje bezpieczeństwo Korzyści Klienci i akceptanci

Bardziej szczegółowo

Rynek bezstykowych kart płatniczych w Polsce i na świecie

Rynek bezstykowych kart płatniczych w Polsce i na świecie broszura informacyjna T o r u ń, S t y c z e ń 2 0 0 9 raport badawczy, styczeń 2009 r. Rynek płatności detalicznych wciąż pozostaje zdominowany przez płatności gotówkowe, zwłaszcza w obszarze transakcji

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne versus cash back

Płatności mobilne versus cash back Płatności mobilne versus cash back Dawid Kulbicki Ekspert rynku płatności elektronicznych Konferencja: Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego w Polsce? Warszawa, 12 marca 2015 Wypłata

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 Adam Tochmański/ Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 2 Agenda 1. Uczestnicy i poziomy rynku płatności 2. Możliwości rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek płatności detalicznych

Europejski rynek płatności detalicznych Europejski rynek płatności detalicznych Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimontowicz Streszczenie/ Abstract Książka prezentuje współczesny rynek płatności, które postrzegane są

Bardziej szczegółowo

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Co to jest? Agencyjna sieć punktów płatniczych Banku BPH oparta o terminale bankowe umożliwiająca onlinowo wykonywanie operacji

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Agnieszka Maj Pelczar Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Agnieszka Maj Pelczar Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej Agnieszka Maj Pelczar Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Dlaczego powstał Program? Małe podmioty umiarkowana, ale rosnąca

Bardziej szczegółowo

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008 WARTO BYĆ RAZEM Bank Zachodni WBK liderem wśród d emitentów w kart płatniczych p Maciej Biniek, czerwiec 2008 1 ZAWSZE JESTEŚMY BLISKO Ponad 430 oddziałów na terenie całej Polski, pracujących w jednolitym

Bardziej szczegółowo

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange?

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Polskie Karty i Systemy 12 marca 2015 r. Warszawa ZAGADNIENIA PODEJŚCIE UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROFIL FIRMY. Pierwszy polski dostawca rozwiązania mpos

PROFIL FIRMY. Pierwszy polski dostawca rozwiązania mpos PROFIL FIRMY Pierwszy polski dostawca rozwiązania mpos Jedna z pięciu firm w Europie, które otrzymały zgodę VISA i MasterCard na prowadzenie działalności w branży mpos Niezależna i bardzo elastyczna firma

Bardziej szczegółowo

SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza

SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza Warszawa, 18 marca 2011 1 PLAN PREZENTACJI 1. PŁATNOŚCI MOBILNE KONTEKST RYNKOWY 1. CZYM JEST SkyCash - ZASTOSOWANIA 2. MODELE BIZNESOWE KOOPERACJE 2 Płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje strategiczne po stronie przychodowej i kosztowej biznesu kartowego. Konferencja Rynek akceptacji kart w Polsce czy da się na nich zarobić?

Nowe opcje strategiczne po stronie przychodowej i kosztowej biznesu kartowego. Konferencja Rynek akceptacji kart w Polsce czy da się na nich zarobić? Nowe opcje strategiczne po stronie przychodowej i kosztowej biznesu kartowego Konferencja Rynek akceptacji kart w Polsce czy da się na nich zarobić? WARSZAWA październik 2015 Konsulting i edukacja rynku

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE Rynek płatności w Polsce Rynek płatności w Polsce 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Akceptanci POS Placówki z POS Terminale POS 530,9 tysięcy POS 1000 800 600 400

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 Szczęśliwy, kto umie dzielić się z innymi Jednym z celów strategicznych firmy Polkomtel SA jest rozwijanie usług, które w jak najlepszy sposób odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Każdy z nas z pewnością nieraz znalazł się w sytuacji

Każdy z nas z pewnością nieraz znalazł się w sytuacji Banki spółdzielcze SGB stawiają na szybkie i wygodne płatności Marcin Kotus Choć transakcje kartami płatniczymi i przelewy internetowe są standardem, dostępnym w ofercie banków od dawna, to nowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

enisz Różnicę ści Detalu Banku Pekao S.A.

enisz Różnicę ści Detalu Banku Pekao S.A. enisz Różnicę ści Detalu Banku Pekao S.A. Chcemy być bankiem głównych relacji poprzez wyróżniającą jakość oraz docenianie Klientów 1 Strategia Detalu - kluczowe kierunki rozwoju Stawiamy na Jakość główny

Bardziej szczegółowo

Kierunek: innowacje Warunek: bezpieczeństwo dr Tomasz Jończyk

Kierunek: innowacje Warunek: bezpieczeństwo dr Tomasz Jończyk Kierunek: innowacje Warunek: bezpieczeństwo dr Tomasz Jończyk Warszawa, 29 października 2015 r. KIR jest kluczową instytucją infrastrukturalną polskiego sektora bankowego. Od ponad 20 lat wspieramy rozwój

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE W POLSCE ROK 2012

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE W POLSCE ROK 2012 PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE W POLSCE ROK 2012 ROZWÓJ RYNKU TECHNOLOGIA NFC PERSPEKTYWY Michał Polasik Toruń, Listopad 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. WYDAWNICTWO KART ZBLIŻENIOWYCH W POLSCE 5 1.1. Liczba kart zbliżeniowych

Bardziej szczegółowo

Usługi mobilne w działalności bankowej. Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Usługi mobilne w działalności bankowej. Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A. Usługi mobilne w działalności bankowej Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bankowość mobilna Usługi umożliwiające dostęp do rachunku bankowego (konta osobistego, karty kredytowej

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Cyberbezpieczeństwo w świecie płatności natychmiastowych i e-walletów. Michał Olczak Obserwatorium.biz Warszawa, 29.10.2015

Cyberbezpieczeństwo w świecie płatności natychmiastowych i e-walletów. Michał Olczak Obserwatorium.biz Warszawa, 29.10.2015 Cyberbezpieczeństwo w świecie płatności natychmiastowych i e-walletów Michał Olczak Obserwatorium.biz Warszawa, 29.10.2015 O mnie Michał Olczak, Członek zarządu, CTO absolwent Politechniki Poznańskiej,

Bardziej szczegółowo

Zapis lub stawka opłaty do r.

Zapis lub stawka opłaty do r. WYKAZ ZMIAN w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych obowiązujących od dnia 1 lipca 2017 r. Lp. 1. Rozdziały: I, II, VII,

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Mimo zdecydowanego wzrostu infrastruktury płatniczej w Polsce w ostatnich latach wyzwaniem jest sektor mikroprzedsiębiorstw główne wyzwania to poziom kosztów stałych

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

System Express ELIXIR

System Express ELIXIR System Express ELIXIR wybrane aspekty bezpieczeństwa Tomasz Jończyk Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia Leszno, 15 marca 2013 roku 1 System Express ELIXIR System Express ELIXIR stanowi infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat współczesnych sposobów płatności bezgotówkowych. Marek Lekki

Opinie na temat współczesnych sposobów płatności bezgotówkowych. Marek Lekki Opinie na temat współczesnych sposobów płatności bezgotówkowych Marek Lekki Informacje o badaniu Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI) wśród osób posiadających internetowe

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR i OGNIVO

Express ELIXIR i OGNIVO Express ELIXIR i OGNIVO potencjał nowych rozwiązań w bankowości spółdzielczej Michał Szymański Wiceprezes Zarządu Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 17 18 września 2012 r. Rozliczeniowe Produkty

Bardziej szczegółowo

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Coś czego jeszcze nie ma, ale wkrótce zostanie stworzone to wiarygodna cyfrowa

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ ACI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU POSTILION

MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ ACI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU POSTILION MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ ACI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU POSTILION 28 październik 2014 Tomasz Zduńczyk Principal Solution Consultant ACI Worldwide Sprzedawcy detaliczni - wyzwania Szybkie realizowanie

Bardziej szczegółowo

ZDALNA IDENTYFIKACJA I TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE - KIERUNKI ZMIAN W KLUCZOWYCH PROCESACH CYFROWEJ BANKOWOŚCI. Warszawa,

ZDALNA IDENTYFIKACJA I TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE - KIERUNKI ZMIAN W KLUCZOWYCH PROCESACH CYFROWEJ BANKOWOŚCI. Warszawa, ZDALNA IDENTYFIKACJA I TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE - KIERUNKI ZMIAN W KLUCZOWYCH PROCESACH CYFROWEJ BANKOWOŚCI Warszawa, 8.02.2017 Kluczowe kompetencje Obszary merytoryczne Digital experience Omnichannel

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

StarCARD - Centrum Usług Kartowych

StarCARD - Centrum Usług Kartowych StarCARD - Centrum Usług Kartowych Umożliwi naszym klientom obsługę i zarządzanie lokalnymi kartami płatniczymi z możliwością kart globalnych (w przyszłości), sieciami bankomatów i terminali POS Agenda

Bardziej szczegółowo

Cardmobile.pl. Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych.

Cardmobile.pl. Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych. Cardmobile.pl Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych. Po zarejestrowaniu w systemie użytkownicy mają możliwość podłączenia do konta swojej karty Mastercard lub Maestro.

Bardziej szczegółowo

Największa w Polsce platforma mobilna

Największa w Polsce platforma mobilna blisko 600 Największa w Polsce platforma mobilna Największy system usług i płatności mobilnych w Polsce W systemie zarejestrowanych jest blisko 0,6 mln użytkowników. Obsługujemy ponad 40% wszystkich transakcji

Bardziej szczegółowo

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU Monika Mikowska N Patroni medialni Partner social media SPONSOR RAPORTU Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce. Polscy dostawcy oprogramowania m commerce. Polskie case studies. Wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Zmieniające się oczekiwania Klientów 30% 90% Sprzedaży w kanałach cyfrowych Interakcji poza oddziałami

Bardziej szczegółowo

Ale po co mi pieniądze?

Ale po co mi pieniądze? Ale po co mi pieniądze? Celem prezentacji jest zachęcenie do wykorzystywania kart kredytowych lub płatności mobilnych zamiast starych, tradycyjnych banknotów oraz monet. Opis: Co to jest karta płatnicza?...

Bardziej szczegółowo

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych Warszawa, dnia 18-19

Bardziej szczegółowo

Transakcje przy użyciu waluty Bitcoin na tle pozostałych form płatności mobilnych. Sylwester Suszek

Transakcje przy użyciu waluty Bitcoin na tle pozostałych form płatności mobilnych. Sylwester Suszek Transakcje przy użyciu waluty Bitcoin na tle pozostałych form płatności mobilnych Sylwester Suszek Bitcoin Bitcoin to zdecentralizowana waluta internetowa Błyskawiczne transakcje w dowolne miejsce na świecie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata w 2014 r.

Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata w 2014 r. Hanna Franiak / Departament Systemu Płatniczego NBP Informacja o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2014 r. Warszawa, 18 maja 2015 r. Informacja o realizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Karty debetowe eurobanku: MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem

Karty debetowe eurobanku: MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem : MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem 1. Karty debetowe eurobanku co warto wiedzieć? Karty debetowe eurobanku zapewniają wygodny i szybki dostęp do środków

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA 8 lipca 2010 r. E-GOSPODARKA WYKORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Idea 1Click Buy - ecommerce - mcommerce

Idea 1Click Buy - ecommerce - mcommerce Idea 1Click Buy - ecommerce - mcommerce Misja e-płatności Cele merchanta Rola płatności Wzrost sprzedaży Poprawa konwersji Instrumenty stymulujące sprzedaż Wzrost satysfakcji konsumenta Prostota i wygoda

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy polskiego sektora bankowego w zakresie innowacji technologicznych. Włodzimierz Kiciński Wiceprezes Związku Banków Polskich

Inicjatywy polskiego sektora bankowego w zakresie innowacji technologicznych. Włodzimierz Kiciński Wiceprezes Związku Banków Polskich Inicjatywy polskiego sektora bankowego w zakresie innowacji technologicznych Włodzimierz Kiciński Wiceprezes Związku Banków Polskich Polska e-bankowość -0,86 e-kont na obywatela -36,9 mln kart -23451 ATMów

Bardziej szczegółowo

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich

Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich Obrót bezgotówkowy i gotówkowy Płatności na rzecz administracji Płatności podatków i opłat lokalnych (2009) Wypłata

Bardziej szczegółowo

Klienci PKO Banku Polskiego pokochali bankowość mobilną #2milionyIKO. Warszawa, 6 grudnia 2017 r.

Klienci PKO Banku Polskiego pokochali bankowość mobilną #2milionyIKO. Warszawa, 6 grudnia 2017 r. Klienci PKO Banku Polskiego pokochali bankowość mobilną #2milionyIKO Warszawa, 6 grudnia 2017 r. PKO Bank Polski liderem na rynku bankowości mobilnej 2,42 mln unikatowych użytkowników mobilnych* 2 mln

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

Prof. US dr hab. Beata Świecka. Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych

Prof. US dr hab. Beata Świecka. Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych Prof. US dr hab. Beata Świecka Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych III Kongres Płatności Bezgotówkowych 18-19.03.2015 Pytanie do dyskusji Płatności mobilne Innowacje

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Transformacja systemu dystrybucji bankowości ś idetalicznej i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Kontynuacja realizacji strategii Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 Transformacja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 2

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN od 1 lutego 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie płatnościami uczelni. TRANS-Collect Banku BPH

Kompleksowe zarządzanie płatnościami uczelni. TRANS-Collect Banku BPH Kompleksowe zarządzanie płatnościami uczelni TRANS-Collect Banku BPH Uczelnia jako przedsiębiorstwo Wynagrodzenie Wiedza Czesne, opłaty Badania, wiedza Studenci Kadra naukowa - 2 - Tradycyjny sposób rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

FINTECH JAKO DRIVER ROZWOJU BANKÓW

FINTECH JAKO DRIVER ROZWOJU BANKÓW FINTECH JAKO DRIVER ROZWOJU BANKÓW dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Warszawa, 25 października 2016 Nie trzeba będzie być bankiem, aby świadczyć usługi uznawane tradycyjnie za bankowe Brett King

Bardziej szczegółowo

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa.

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 702 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 702 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 702 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 87 2012 KAROLINA PRZENAJKOWSKA, MICHAŁ POLASIK Uniwersytet Mikołaja Kopernika EFEKTY IMPLEMENTACJI PROGRAMU JEDNOLITEGO

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania akceptacji kart płatniczych w handlu i usługach detalicznych w Polsce

Uwarunkowania akceptacji kart płatniczych w handlu i usługach detalicznych w Polsce Uwarunkowania akceptacji kart płatniczych w handlu i usługach detalicznych w Polsce Dr hab. Michał Polasik* Dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK** *Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu **Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Karta mobilna VISA debetowa karta HCE

Karta mobilna VISA debetowa karta HCE Karta mobilna VISA debetowa karta HCE 1 Co to jest HCE? HCE Host Card Emulation To technologia, która działa analogicznie jak karty zbliżeniowe, wykorzystując do dokonywania płatności komunikację NFC pomiędzy

Bardziej szczegółowo