Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki. Jarosław Piersa piersaj(at)mat.uni.torun.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki. Jarosław Piersa piersaj(at)mat.uni.torun.pl"

Transkrypt

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Jarosław Piersa piersaj(at)mat.uni.torun.pl Numer albumu Informatyka, rok V Wstęp do przetwarzania sygnałów i obrazów Dokumentacja projektu Toruń 2008r Abstrakt Praca poniższa jest dokumentacją do projektu wykonanego w ramach laboratorium Wstępu do przetwarzania Sygnałów i Obrazów, prowadzonego przez dr. Marię Berndt-Schreiber na WMiI UMK w roku akademickim 2007/2008 w semestrze letnim. Projekt umożliwia wykonywanie podstawowych operacji na obrazach w odcieniach szarości: filtracje przestrzenne, malowanie technikami półtonów, transformata Fouriera, dodawanie szumu, poddawanie obrazu operacjom w pakiecie Matlab. Program został zaimplementowany w Javie IcedTea w środowisku programistycznym Eclipse 3.3.

2 Spis treści 1 Opis techniczny Specyfikacja techniczna Otwieranie i zapisywanie plików Technika półtonów Filtry przestrzenne Transformata Fouriera Szum Szum Gaussowski Szum impulsowy Niestandardowe funkcje pakietu Matlab Wybór ścieżki do Matlaba Duplikowanie Pikseli Modyfikowanie skali szarości Transformacje intensywności pikseli Prezentacja wyników Technika Półtonów Filtry Przestrzenne Transformata Fouriera Szum Niestandardowe Funkcje Matlaba Listingi kodu źródłowego Przechowywanie obrazu Filtr obrazów Malowanie półtonami Transformata Fouriera Szum Matlab Bibliografia 20 1

3 Rozdział 1 Opis techniczny 1.1 Specyfikacja techniczna Program napisany został z użyciem standardowych bibliotek Javy. Informacje o obrazie przechowywane są w kasie java.awt.image.bufferedimage, ograniczonej do obrazów w odcieniach szarości. Interfejs graficzny został napisany z użyciem bibliotek Swing. Wymagania programu: Środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.6, Procesor Pentium 2800 MHz, Pamięć operacyjna 1.25 GB, Wolna przestrzeń dyskowa ok. 10 MB (nie licząc plików graficznych), Pakiet Matlab (opcjonalnie; specyfikacja nie uwzględnia wymagań Matlaba). Standardowe biblioteki wejścia i wyjścia Javy zapewniają pełne wsparcie dla formatu graficznego GIF. Kompatybilność z innymi formatami, w szczególności JPEG i BMP, może być zależna od rodzaju środowiska Javy lub / i systemu operacyjnego. 1.2 Otwieranie i zapisywanie plików Otwieranie pliku graficznego do edycji możliwe jest poprzez wybranie polecenia Otwórz w menu Plik. Akceptowane są obrazy w formatach graficznych GIF, JPEG oraz PNG. Wszystkie operacje graficzne wykonywane są na zaznaczonym obrazie. Wybrany plik charakteryzuje się błękitnym kolorem okna. Gdy żaden obraz nie jest zaznaczony wykonanie operacji nie jest możliwe. Zapisywanie aktualnie wybranego obrazu możliwe jest poprzez polecenie Zapisz. Należy dodatkowo podać nazwę pliku i rozszerzenie, jeżeli domyślna nie jest satysfakcjonująca. 2

4 UWAGA Obsługiwane formaty zapisu mogą zależeć od zainstalowanej wersji Javy. Wskazane jest korzystanie z formatu GIF. 1.3 Technika półtonów Ten moduł programu pozwala na przybliżanie obrazu w odcieniach szarości obrazem binarnym. Działa w sposób blokowy. Każdemu blokowi o rozmiarze 3 3 w oryginalnym obrazie przyporządkowuje blok o tym samym rozmiarze w obrazie wynikowym. Nowy blok zawiera może zawierać jedynie dwie wartości 0 czyli czarny lub 255 biały. Pośrednie odcienie szarości przybliżane są poprzez odpowiednie proporcje białych i czarnych pikseli w bloku. Przybliżenie to bazuje na średniej arytmetycznej pikseli w oryginalnym obrazie. Półtony mogą być generowane w dwojaki sposób. Pierwszym jest predefiniowane ułożenie pikseli białych i czarnych w masce, zależnie od ich proporcji. W drugim pozycje pikseli są generowane losowo natomiast sumaryczne ich ilość pozostaje niezmieniona. 1.4 Filtry przestrzenne Ten moduł pozwala na poddawanie obrazów procesowi filtracji. Od strony matemetycznej proces wygląda następująco: Dany niech będzie obraz wejściowy o wymiarach m n, oznaczmy wartość piksela (x, y) na tym obrazie przez px, y, Dana nich będzie maska filtru o wymiarach nieparzystych k l, oznaczmy poprzez q(x, y) wartość maski na pozycji (x, y), x (0..k) oraz y (0..l). Niech wyjściowy obraz będzie oznaczony jako r. Jego wymiary wynoszą m n. Wartość pikseli liczona jest następująco r(x, y) = k 1 2 i= k 1 2 l 1 2 j= l 1 2 p(x + i, y + j) m(i + k 1, j + l ) Program udostępnia kilka filtrów predefiniowanych, oraz możliwość edycji własnego filtru. Na filtry własne zostały nałożone następujące ograniczenia: Wymiary maski muszą być liczbami nieparzystymi większymi od 1 oraz mniejszymi niż 25. Wartości wpisywane w pola maski muszą być całkowite. W razie konieczności należy dodatkowo ustawić wspólny dzielnik dla maski. Finalna wartość będzie ilorazem wpisanej wartości w masce i dzielnika. Dzielnik nie może być zerem. 3

5 1.5 Transformata Fouriera Ten moduł pozwala na obliczenie transformaty Fouriera dla obrazy. Zaimplementowano algorytm szybkiej transformaty Fouriera (FFT), co za tym idzie wymagane są wymiary obrazu będące potęgami liczby 2. Program automatycznie poszerza obraz do odpowiednich rozmiarów. W oknie dialogowym FFT należy wybrać następujące parametry: Typ obrazu wynikowego, dostępne są opcje: Amplituda Re(z) 2 + Im(z) 2, Faza obrazu atan( Im(z) Re(z) ), Czy obraz ma być przesunięty do środka transformaty, Czy dokonać transformacji logarytmicznej po obliczeniach, Skalar do transformacji logarytmicznej. 1.6 Szum Te opcje pozwalają na zaszumianie obrazu szumem Gaussowskim, lub szumem impulsowym Szum Gaussowski Szum Gaussowski polega na dodaniu do każdego piksela liczby losowanej niezależnie z rozkładu normalnego N(µ, σ 2 ). W oknie dialogowym należy podać parametry: µ wartość oczekiwana rozkładu, jest liczbą rzeczywistą, σ 2 wariancja rozkładu, σ 2 R > Szum impulsowy Szum impulsowy, lub tzw. szum sól i pieprz, obliczany jest w sposób niezależny dla każdego piksela według poniższych wzorów val 1 z prawdopodobieństwem p 1 P n = val 2 z prawdopodobieństwem p 2 P s z prawdopodobieństwem 1 p 1 p2 W oknie dialogowym należy podać wartości parametrów: p 1 prawdopodobieństwo zaszumienia wartością val 1, p 1 0, p 2 prawdopodobieństwo zaszumienia wartością val 2, p 1 0, p 1 + p 2 1, val 1 wartość piksela, wstawiana z prawdopodobieństwem p 1, 0 val val 2 wartość piksela, wstawiana z prawdopodobieństwem p 2, 0 val

6 1.7 Niestandardowe funkcje pakietu Matlab Program dodatkowo pozwala na wywoływanie niektórych funkcjipakietu Matlab. Pakiet Matlab musi być zainstalowany oddzielnie. Wsparcie dotyczy wyłącznie Matlaba w środowisku Windows Wybór ścieżki do Matlaba Opcja ta pozwala ręczne sprecyzownie ścieżki do pliku wykonywalnego lub skryptu startuwego Matlaba. Może się okazać niezbędna w sytuacji gdy Matlab nie jest dostępny w domyślnym katalogu, bądź występuje pod inną niż domyślna nazwą. W oknie dialogowym należy wybrać plik wykonywalny: matlab.bat w systemie windows lub matlab na Linuxie Duplikowanie Pikseli Ten skrypt pozwala na zwiększanie rozmiaru obrazu poprzez duplikowanie pikseli. Wymaga sprecyzowania dwóch parametrów m, n N. Odpowiadają one za skalowanie obrazu w poziomie i w pionie odpowiednio Modyfikowanie skali szarości Opcje te zmieniają zakrez skali szarości danego oprazu. Dostępne są opcje: full8 zakres ośmiobitowy dający 256 kolorów, full16 zakres 16-bitowy daje kolorów, minmax zakres dobrany przez użytkownika, powoduje przeskalowanie wartości pikseli na przedział [min, max], min, man [0..1], min max Transformacje intensywności pikseli Operacje te modyfikuję poziom intensywności pikseli obrazu. następujące tryby: Dostępne są neg negatyw obrazu, nie wymaga ddakowych parametrów. log transformacja logrytmiczna obrazu, wymaga parametru skalującego wynik, gamma transformacja gamma (lub korekcja gamma), wymaga jednego parametru odpowiedzialnego za wynikowy kontrast, stretch transformacja kontrastująca, wymaga dwóch parametrów. 5

7 Rozdział 2 Prezentacja wyników 2.1 Technika Półtonów Poniżej zaprezentowane są wyniki działania techniki półtonów dla różnych obrazów. Jak widać na załączonych ilustracjach choć ilość poziomów kwantyzacji została zredukowana do dwóch obraz nadal jest czytelny. Technika półtonów predefiniowanych wydaje się dawać obraz płytszy i w mniejszej ilości odcieni, ale też znacznie bardziej regularny. Gdy półtony były generowane losowo, obraz zyskiwał delikatniejszy światłocień. Jednocześnie sprawia wrażenie silnie zaszumionego nieregularnym rozkładem pikseli. Aby uzyskać optymalne wrażenie należy oddalić się na pewną odległość. Może to nie być widoczne na zamieszczonych obrazach, ale obraz otrzymany pierwszą z metod jest znacznie bardziej podatny na efekt Moire przy skalowaniu. 2.2 Filtry Przestrzenne Poniżej zostaną przedstawione efekty działania niektórych filtrów na wybranych obrazach. Filtr Gaussowski ma właściwości rozmywające. Zaprezentowane są od lewej: obraz oryginalny, po przefiltrowaniu jednokrotnym, po przefiltrowaniu trzykrotnym. Można zaobserwować postępujące rozmycie obrazu. Widać że wyraźnie zostały wzmocnione krawędzie: pionowe dla filtru Sobela Y i poziome dla filtru X. Co jednak ciekawe filtr omija krawędzie gdy ciemniejszy obszar znajduje się powyżej (w przypadku filtru X) lub na lewo (filtr Y) od krawędzi. W edytorze filtrów dodatkowo zdefiniowano filtr Laplace a, a następnie poddano obraz filtracji. Jak widać wychwycone zostały wszystkie krawędzie, zarówno poziome jak i pionowe. Z drugiej jednak strony są one znacznie cieńsze, 6

8 (a) Obraz zawierający kolejne wartości szarości, ten sam obraz malowany techniką półtonów, tenże obraz malowany techniką półtonów losowych. (b) Plik poltony1.jpg. Od lewej: Obraz oryginalny, obraz malowany techniką półtonów. (c) Plik poltony1.jpg. półtonów losowych. malowany techniką Rysunek 2.1: Malowanie techniką półtonów dla obrazu prerenderowanago i pliku Lena.jpg. 7

9 Rysunek 2.2: Plik text.jpg. Obraz oryginalny, obraz po jednokrotnym zastosowaniu filtru Gaussa, po trzykrotnym przefiltrowaniu. przez co mniej widoczne. Przemnożenie wynikowego obrazu przez 2 znacznie poprawiło kontrast. 2.3 Transformata Fouriera Poniżej zostały zaprezentowane wyniki działania FFT dla obrazu testpat1.jpg. Wymiary pliku wynoszą Zamieszczone są zarówno amplituda jak i faza, w wersjach bez przesunięć do środka transformaty oraz z nimi, i dodatkowo po logarytmowaniu z różnymi skalarami (rysunek 2.4). 2.4 Szum Rysunki prezentują działanie szumów dodanych do pliku circuit.jpg. Zastosowane szumy: gaussowski(0, 200), gaussowski(0, 400), impulsowy(0.05, 0, 0.05, 255), impulsowy(0.05, 0, 0.00, 255), impulsowy(0.00, 0, 0.05, 255). Widoczna jest wyraźna strata jakości, ale widać również że typy szumów nie są do siebie podobne. 2.5 Niestandardowe Funkcje Matlaba Ponizej zostaly przedstawione wyniki działania funkcji matlabowskich dla obrazu Leny (lena.jpg). Zamieszczone zostały negatyw, transformacje logarytmiczne i gamma, moduł stretch oraz konwersja skali szarości minmax. 8

10 (a) Plik oryginalny. (b) Po zaaplikowaniu filtrów Sobela X i Y. (c) Po zaaplikowaniu filtru Laplace a w edytorze filtrów oraz dodatkowo po przemnożeniu wartości pikseli przez 2. Rysunek 2.3: Plik tyre.jpg poddawany różnym filtrom. 9

11 (a) Obraz oryginalny. (b) Obraz amplitudy. (c) Obraz amplitudy po przesunięciu do środka transformaty (d) Obraz amplitudy po przesunięciu i transformacji logarytmicznej z parametrem 11. (e) Obraz amplitudy po przesunięciu i transformacji logarytmicznej z parametrem 33. (f) Obraz amplitudy po przesunięciu i transformacji logarytmicznej z parametrem 66. (g) Obraz fazy po transformacji logarytmicznej z parameciu i logarytmowaniu z para- (h) Obraz fazy po przesuniętrem 100. metrem 100. Rysunek 2.4: FFT dla pliku testpat1.jpg 10

12 (a) Obraz oryginalny. (b) Obraz z szumem gaussowskim µ = 0, σ 2 = 200. (c) Obraz z szumem gaussowskim µ = 0, σ 2 = 400. (d) Obraz z szumem impulsowym p 1 = 0.05, p 2 = 0.05, val 1 = 0, val 2 = 255. (e) Obraz z szumem impulsowym p 1 = 0.05, p 2 = 0.00, val 1 = 0, val 2 = 255. Rysunek 2.5: Szum dla pliku circuit.jpg (f) Obraz z szumem impulsowym p 1 = 0.00, p 2 = 0.05, val 1 = 0, val 2 =

13 (a) Obraz oryginalny. (b) Obraz po duplikacji pikseli m = n = 2. (c) Obraz po zmianie skali (d) Obraz po zmianie skali (e) Obraz w negatywie (intransbis.m) szarości min = 0, max = 0.5 szarości min = 0.25, max = (gscale.m) (gscale.m). (f) Obraz po operacji logarytmowania ze skalarem równym γ = 0.2 (intransbis.m). m = 0.2, e = 0.5 (intrans- (g) Obraz po korekcji gamma (h) Obraz po operacji stretch 10 (intransbis.m). bis.m). Rysunek 2.6: Niestandardowe funkcje Matlaba dla obrazu Leny 12

14 Rozdział 3 Listingi kodu źródłowego 3.1 Przechowywanie obrazu Obrazy w programie są przechowywane w klasie GrayImage.java. Wewnętrznie dane są przechowywane w java.awt.image.bufferedimage jednakże ograniczono dostęp do niech dostęp. Możliwe jest jedynie podawanie wartości pikseli które są odcieniami szarości (tj. mają równe składowe R, G i B). public class GrayImage { protected BufferedImage bi = null; public int getpixel(int x, int y){ int width = bi.getwidth(); int height = bi.getheight(); if (x>=0 && x< width && y>=0 && y< height){ int r = getred(bi.getrgb(x, y)); int g = getred(bi.getrgb(x, y)); int b = getred(bi.getrgb(x, y)); return (r+g+b) /3; } // if return 0; } // getpixel(int, int) public void setpixel(int x, int y, int val){ int width = bi.getwidth(); int height = bi.getheight(); val = val < 0? 0 : val; val = val > 255? 255 : val; if (x>=0 && x< width && y>=0 && y< height){ bi.setrgb(x, y, val + 256*val + 256^2*val + 256^3*255); } // if } // setpixel(int, int, int) (...) } // class 13

15 3.2 Filtr obrazów Klasa ImageFilter.java impementuje operację filtrowania obrazu. Po ustaleniu maski filtru i podaniu obrazu wejściowego tworzony jest nowy obraz o identycznych wymiarach, do którego zapisywane są wartości pikseli po przefitrowaniu. private float [][] maska = (...); public GrayImage filtrujobraz(grayimage im){ GrayImage ret = new GrayImage(im.getWidth(), im.getheight()); ret.setnazwa( im.getnazwa()); for (int i=0; i< im.getwidth(); i++) for (int j=0; j<im.getheight(); j++){ int val = filtrujsasiedztwo(im, i, j); ret.setpixel(i, j, val); } // for j return ret; } // filtrujobraz(gi) private int filtrujsasiedztwo(grayimage im, int x, int y){ float suma = 0; int m = (maska.length -1 ) /2; int n = (maska[0].length -1 ) /2; for (int i=-m; i<=+m; i++) for (int j=-n; j<=+n; j++) suma += im.getpixel(x+i, y+j) * maska[i+m][j+n]; int ret = (int) suma; ret = ret<0? 0 : ret; ret = ret>255? 255 : ret; return ret; } //filtrujsasiadztwo(gi, int, int) 3.3 Malowanie półtonami Klasa Poltony.java impementuje malowanie obrazów technikami półtonów. Ustalono odgórnie wielkość bloku na 3 3. Dla każdego takiego bloku w źródłowym rysunku liczona jest średnia arytmetyczna poziomów szarości pikseli i przyporządkowywany jest odpowiadający blok pikseli (wyłącznie białych i czarnych) do wynikowego obrazu. public static GrayImage przetwozobraz(grayimage im){ int x = im.getwidth() + (3 - im.getwidth() %3); int y = im.getheight() + (3 - im.getheight() %3); GrayImage ret = new GrayImage(x, y); 14

16 for (int i=0; i< ret.getwidth(); i+=3){ for (int j=0; j<ret.getheight(); j+=3){ int srednia = obliczsredniazmaski3x3(im, i, j); int val = skalujbarwe(srednia); rysujpolton(ret, i, j, val); } // for j } // for i return ret; } // przetworzobraz private static void rysujpoltonlosowy(grayimage im, int startx, int starty, int val ){ val = val>=10? 9 : val; val = val<= 0? 0 : val; int[][] tab = generujlosowamaske(val); // tab = przypiszpredediniownamaske(val); // dla półtonów predefiniowanych for (int i=0; i<3; i++) for (int j=0; j<3; j++) im.setpixel(startx+i, starty + j, tab[i][j]); } // rysujpolton private static int[][] generujlosowamaske(int val){ int reszta = val <5? val :9 - val; int kolor = val<5? 255 : 0; int tlo = val<5? 0 : 255; int[][] maska = new int[3][3]; for (int i=0; i<3; i++) for (int j=0; j<3; j++) maska[i][j] = tlo; while (reszta>0){ int x = r.nextint(3); int y = r.nextint(3); if (maska[x][y] == tlo){ maska[x][y] = kolor; reszta --; } } // while return maska; } // generujlosowamaske() 15

17 3.4 Transformata Fouriera FFT na obrazach została zaimplementowana w klasie TransformataFouriera.java, jednakże, sama operacja FFT, znajduje się w Wielomian.java. Klasa TransformataFouriera.java jest interfejsem tłumaczącym zapis obrazu do postaci, na której możliwe jest wykonanie FFT i tłumaczącym wyniki z powrotem do formy graficznej. Odpowiada również za obliczenia amplirudy i fazy z wielomianu zespolinego. Właściwe obliczenia znajdują się w Wielomian.java. Jest to fragment kodu pisany na potrzeby innego projektu, jednakże po niewielkich modyfikacjach znakomicie sprawdza się również tu. Dodatkowo wykonuje operacje transformacji logarytmicznej, przed zapisaniem obrazu do bufora java.awt.bufferedimage. Klasa Wielomian operuje na liczbach zespolonych, ich implementacja znajduje się w klasie C.java. public static Wielomian FFT(int n, Wielomian f, Vector<C> omega){ Wielomian ret = null; if (n==1){ ret = new Wielomian(0); ret.setwspolczynnik(0, f.getwspolczynnik(0)); return ret; } // if // f = a(x^2) + x * b(x^2) // a[k] = f[2k] k=0..n/2 // b[k] = f[2k+1] k=0..n/2 Wielomian a = new Wielomian(n/2-1); for (int i = 0; i<n/2; i++) a.setwspolczynnik(i, f.getwspolczynnik(2*i)); Vector<C> va = new Vector<C>(); for (int i=0; i<(n/2)-1; i++) va.add( (C)omega.elementAt(2*i+1)); Wielomian b = new Wielomian(n/2-1); for (int i = 0; i<n/2; i++) b.setwspolczynnik(i, f.getwspolczynnik(2*i+1)); Wielomian alfa = FFT(n/2, a, va); Wielomian beta = FFT(n/2, b, va); Wielomian gamma = new Wielomian(n-1); // gamma[i] = alfa[i] + w^i * beta[i]; // gamma[i+n/2] = alfa[i] - w^i * beta[i]; for (int i=0; i< n/2; i++){ C c = C.plus( alfa.getwspolczynnik(i), C.mult((C)omega.elementAt(i), beta.getwspolczynnik(i))); gamma.setwspolczynnik(i, c); c = C.minus( alfa.getwspolczynnik(i), C.mult((C)omega.elementAt(i), beta.getwspolczynnik(i))); 16

18 gamma.setwspolczynnik( i+n/2, c); } // for i return gamma; } // FFT 3.5 Szum Za dodawanie szumu do obrazu odpowiedzialne są klasy SzumGaussowski.java oraz SzumImpulsowy.java. Wykorzystano generator liczb pseudolosowych ze standardoeych bibiotek Javy java.utils.random. Zaszumianie pikseli następuje niezależnie od siebie. Wartość pikseli po zaszumieniu jest przybliżana do najbliższej dopuszczalnej wartości dla pikseli tj liczby całkowitej z przedziału [0..255]. Implementacja Szumu Gaussowskiego. public class SzumGaussowski { private static Random r = new Random(); public static GrayImage dodajszum(grayimage im, double mu, double sigmakw){ GrayImage ret = new GrayImage(im.getWidth(), im.getheight()); double sigma = Math.sqrt(sigmaKw); for (int i=0; i<im.getwidth(); i++){ for (int j=0; j< im.getheight(); j++){ double val = im.getpixel(i, j); val += r.nextgaussian() * sigma + mu; ret.setpixel(i, j, (int)val); } // for j } // for i return ret; } // dodajszum() } // class Implementacja sziumu Impulsowego. public class SzumImpulsowy { private static Random r = new Random(); public static GrayImage dodajszum(grayimage im, double p1, int val1, double p2,int val2){ GrayImage ret = new GrayImage(im.getWidth(), im.getheight()); for (int i=0; i<im.getwidth(); i++){ for (int j=0; j< im.getheight(); j++){ double val = im.getpixel(i, j); val = losujwartoscpola((int)val, val1, p1, val2, p2); ret.setpixel(i, j, (int)val); } // for j } // for i 17

19 return ret; } // dodajszum private static int losujwartoscpola(int val0, int val1, double p1, int val2, double p2){ double d = r.nextdouble(); if (0 < d && d < p1){ return val1; } else if (p1<d && d < p1 +p2) { return val2; } else /* p1+p2 <= d <=1 */ { return val0; } // if.. else } // losujwartoscpolapozaszumieniu() } //class 3.6 Matlab Poddawanie oprazów operacjom Matlaba zaimplementowane zostało w klasie WpsoMainWindow.java. Okna dialogowe pozwalają na wybór parametrów polecenia. Operacja jest wykonywana na kopii obrazu, która zostaje skonwertowana automatycznie do formatu gif, oraz zapisana pod nazwą zawierającą losowy łańcuch. Po zakończeniu programu pliki tymczasowe są usuwane. Wywołanie matlaba następuje w poniższy sposób. public void wykonajmatlabgscale(string parametry){ GrayImage giold = ((FrameGrayImage) desktoppane.getselectedframe()).getgi(); String sciezka = giold.getnazwa() + Random.nextInt() + ".gif"; sciezka = (new File(sciezka)).getAbsolutePath(); GrayImage gitmp = new GrayImage(giold.getBI()); zapisz(gitmp.getbi(), sciezka); new File(sciezka).deleteOnExit(); String bierzacyfolder = new File("./matlab").getAbsolutePath(); String skrypt = "\"cd " + bierzacyfolder +";"; skrypt += "I = imread( " + sciezka + " );"; skrypt += "I2 = gscale(i, " +parametry+ " );"; skrypt += "imshow(i2);\""; wykonajskryptmatlabem(skrypt); } // wykonajmatlabgscale() private void wykonajskryptmatlabem(string skrypt){ if ((new File(matlabSciezka)).exists() == false ){ JOptionPane.showMessageDialog(...); 18

20 return; } // if try { Runtime.getRuntime().exec(matlabSciezka +" -nodesktop"+ "-nojvm -r " + skrypt); } catch (IOException ex){ JOptionPane.showMessageDialog(...); System.err.format("%s\n", ex); } // try.. catch } // wykonajskrypt 19

21 Bibliografia [1] Notatki z wykładu WPSO. [2] Ryszard Paweł Kostecki, W miarę krótki i praktyczny kurs L A TEX-a w π e minut. [3] Java TM 2 Platform Standard Edition 5.0 API Specification, strona www: (http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/index.html) 20

Analiza obrazów - sprawozdanie nr 2

Analiza obrazów - sprawozdanie nr 2 Analiza obrazów - sprawozdanie nr 2 Filtracja obrazów Filtracja obrazu polega na obliczeniu wartości każdego z punktów obrazu na podstawie punktów z jego otoczenia. Każdy sąsiedni piksel ma wagę, która

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2: Wstęp do języka Java 3/4/2013 S.Deniziak: Programowanie obiektowe - Java 1 Cechy języka Java Wszystko jest obiektem Nie ma zmiennych globalnych Nie ma funkcji globalnych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa Ćwiczenie drugie Podstawowe przekształcenia obrazu 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestników kursu Diagnostyka obrazowa z podstawowymi przekształceniami obrazu wykonywanymi

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów rastrowych macierzą konwolucji

Przetwarzanie obrazów rastrowych macierzą konwolucji Przetwarzanie obrazów rastrowych macierzą konwolucji 1 Wstęp Obrazy rastrowe są na ogół reprezentowane w dwuwymiarowych tablicach złożonych z pikseli, reprezentowanych przez liczby określające ich jasność

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PROGRAMU R - BIOPS. Narzędzia Informatyczne w Badaniach Naukowych Katarzyna Bernat

BIBLIOTEKA PROGRAMU R - BIOPS. Narzędzia Informatyczne w Badaniach Naukowych Katarzyna Bernat BIBLIOTEKA PROGRAMU R - BIOPS Narzędzia Informatyczne w Badaniach Naukowych Katarzyna Bernat Biblioteka biops zawiera funkcje do analizy i przetwarzania obrazów. Operacje geometryczne (obrót, przesunięcie,

Bardziej szczegółowo

Klasy i obiekty cz II

Klasy i obiekty cz II Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Klasy i obiekty cz II Hermetyzacja, mutatory, akcesory, ArrayList Rozwijamy aplikację Chcemy, aby obiekty klasy

Bardziej szczegółowo

KRYPTOGRAFIA I OCHRONA DANYCH PROJEKT

KRYPTOGRAFIA I OCHRONA DANYCH PROJEKT KRYPTOGRAFIA I OCHRONA DANYCH PROJEKT Temat: Zaimplementować system kryptografii wizualnej http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/~dstinson/visual.html Autor: Tomasz Mitręga NSMW Grupa 1 Sekcja 2 1. Temat projektu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Grupa ID308, Zespół 11 PRZETWARZANIE OBRAZÓW Sprawozdanie z ćwiczeń Ćwiczenie 6 Temat: Operacje sąsiedztwa wyostrzanie obrazu Wykonali: 1. Mikołaj Janeczek

Bardziej szczegółowo

Układy VLSI Bramki 1.0

Układy VLSI Bramki 1.0 Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Opis edytora schematów... 2 2.1 Dodawanie bramek do schematu:... 3 2.2 Łączenie bramek... 3 2.3 Usuwanie bramek... 3 2.4 Usuwanie pojedynczych połączeń... 4 2.5 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Raport. Bartosz Paprzycki xed@mat.umk.pl UMK 2009/2010

Raport. Bartosz Paprzycki xed@mat.umk.pl UMK 2009/2010 Raport Bartosz Paprzycki xed@mat.umk.pl UMK 2009/2010 1. Wykrywanie krawędzi 1.0. Obraz oryginalny 1. 1.1. Sobel. Parametry: domyślne. 1.2. Prewitt. Parametry: domyślne. 1.3. Roberts. Parametry: domyślne.

Bardziej szczegółowo

Spośród licznych filtrów nieliniowych najlepszymi właściwościami odznacza się filtr medianowy prosty i skuteczny.

Spośród licznych filtrów nieliniowych najlepszymi właściwościami odznacza się filtr medianowy prosty i skuteczny. Filtracja nieliniowa może być bardzo skuteczną metodą polepszania jakości obrazów Filtry nieliniowe Filtr medianowy Spośród licznych filtrów nieliniowych najlepszymi właściwościami odznacza się filtr medianowy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Informatyki w Medycynie

Zastosowanie Informatyki w Medycynie Zastosowanie Informatyki w Medycynie Dokumentacja projektu wykrywanie bicia serca z sygnału EKG. (wykrywanie załamka R) Prowadzący: prof. dr hab. inż. Marek Kurzyoski Grupa: Jakub Snelewski 163802, Jacek

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Obrazów

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Obrazów Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Obrazów Ćwiczenie 4 Filtracja 2D Opracowali: - dr inż. Krzysztof Mikołajczyk - dr inż. Beata Leśniak-Plewińska - dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Grupa IZ06TC01, Zespół 3 PRZETWARZANIE OBRAZÓW Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 5 Temat: Modelowanie koloru, kompresja obrazów,

Bardziej szczegółowo

Java Platform Micro Edition

Java Platform Micro Edition Java Platform Micro Edition Instalacja środowiska programistycznego Java Platform Micro Edition Software Development Kit 3.0 for Windows z lokalizacji http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/downloads/sdk30-jsp-139759.html

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów wykład 6. Adam Wojciechowski

Przetwarzanie obrazów wykład 6. Adam Wojciechowski Przetwarzanie obrazów wykład 6 Adam Wojciechowski Przykłady obrazów cyfrowych i ich F-obrazów Parzysta liczba powtarzalnych wzorców Transformata Fouriera może być przydatna przy wykrywaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Wyjątki. Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki wyjątków w Javie. Czas wykładu 45 minut.

Wyjątki. Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki wyjątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Wyjątki Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki wyjątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Wydaje się, że żaden użytkownik oprogramowania nie lubi, kiedy stosowany program nagle zawiesza się,

Bardziej szczegółowo

Projekt 2: Filtracja w domenie przestrzeni

Projekt 2: Filtracja w domenie przestrzeni Projekt 2: Filtracja w domenie przestrzeni 1. 2. Wstęp teoretyczny a. Filtracja w domenie przestrzeni b. Krótko o szumie c. Filtracja d. Usuwanie szumu typu Salt and Pepper filtrem medianowym e. Wnioski

Bardziej szczegółowo

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami.

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami. UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Przewoznik Zarzadzanie pojazdami Optymalizacja Uzytkownik Wydawanie opinii Zarzadzanie uzytkownikami

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2)

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zjazd 1 GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zaznaczenia Aby zacząć profesjonalnie rysować w programie GIMP należy opanować tematykę zaznaczeń. Zaznaczenia (inaczej maski) służą do zaznaczania obszarów

Bardziej szczegółowo

akademia androida Składowanie danych część VI

akademia androida Składowanie danych część VI akademia androida Składowanie danych część VI agenda 1. SharedPreferences. 2. Pamięć wewnętrzna i karta SD. 3. Pliki w katalogach /res/raw i /res/xml. 4. Baza danych SQLite. 5. Zadanie. 1. SharedPreferences.

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie

Programowanie w Javie Programowanie w Javie Andrzej Czajkowski Lista nr 0 Debugger w Javie Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych funkcji narzędzia debugera (odpluskwiacz) w środowisku Eclipse. Po ukończeniu ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Opis Edytora postaci Logomocji

Opis Edytora postaci Logomocji Opis Edytora postaci Logomocji Przyciski na pasku narzędzi Przyciski Wygląd Opis W Edytorze postaci można otwierać pliki o rozszerzeniach: Otwórz plik postaci lgf (plik Edytora postaci), imp (plik projektu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski. Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab

Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski. Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab EXIT 2004 Wstęp 7 CZĘŚĆ I 9 OBRAZ ORAZ JEGO DYSKRETNA STRUKTURA 9 1. Obraz w programie Matlab 11 1.1. Reprezentacja obrazu

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa Ćwiczenie piate Filtrowanie obrazu Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestników kursu Diagnostyka obrazowa z pojęciami szumu na obrazie oraz metodami redukcji szumów przez

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA Ćwiczenie 1 Przygotowanie środowiska JAVA 1. Wprowadzenie teoretyczne Instalacja JDK (Java Development Kit) NaleŜy pobrać z java.sun.com środowisko i zainstalować je. Następnie naleŝy skonfigurować środowisko.

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Pakiety i Interfejsy

Wykład 7: Pakiety i Interfejsy Wykład 7: Pakiety i Interfejsy Plik Źródłowy w Javie Składa się z: instrukcji pakietu (pojedyncza, opcjonalna) instrukcji importujących (wielokrotne, opcjonalne) deklaracji klasy publicznej (pojedyncza,

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Systemy multimedialne 2015

Systemy multimedialne 2015 Systemy multimedialne 2015 Nazwa nowej warstwy nie ma znaczenia pod względem funkcjonalnym. Warto jednak ją nadać, łatwiej możemy się wtedy poruszać po bardziej rozbudowanym projekcie. Domyślny rozmiar

Bardziej szczegółowo

Protokół JDBC współpraca z relacyjnymi bazami danych lab4. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Programowanie aplikacji internetowych

Protokół JDBC współpraca z relacyjnymi bazami danych lab4. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Programowanie aplikacji internetowych Protokół JDBC współpraca z relacyjnymi bazami danych lab4 Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Programowanie aplikacji internetowych Zadanie1 Połączenie z bazą danych travel systemu bazodanowego Derby (metoda void

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru

Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru Różdżka 1. zaznacza wszystkie piksele o podobnym kolorze w zakresie Tolerancji ustalanej na pasku Opcji, 2. ma zastosowanie dla obszarów o dość

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h]

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h] 1. Typy. Java jest językiem programowania z silnym systemem kontroli typów. To oznacza, że każda zmienna, atrybut czy parametr ma zadeklarowany typ. Kompilator wylicza typy wszystkich wyrażeń w programie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

JAVA?? to proste!! Autor: wojtekb111111

JAVA?? to proste!! Autor: wojtekb111111 1 JAVA?? to proste!! 2 Niniejszy tutorial przedstawia krótkie wprowadzenie do programowania w języku JAVA. Jakie narzędzia na początku potrzebujemy do rozpoczęcia programowania w tym języku? JDK (java

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...13

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów wykład 4

Przetwarzanie obrazów wykład 4 Przetwarzanie obrazów wykład 4 Adam Wojciechowski Wykład opracowany na podstawie Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów R. Tadeusiewicz, P. Korohoda Filtry nieliniowe Filtry nieliniowe (kombinowane)

Bardziej szczegółowo

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU zmienne tablicowe konstruktory klas dziedziczenie hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate Animacje cz. 2 1. Do wykonania poniższej animacji będziemy potrzebować dodatkowego desenia. Znajduje się on w folderze z instrukcją, żeby program Gimp mógł z niego skorzystać musimy wskazać mu ścieżkę

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa Ćwiczenie szóste Transformacje obrazu w dziedzinie częstotliwości 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestników kursu Diagnostyka obrazowa z podstawowymi przekształceniami

Bardziej szczegółowo

Filtracja obrazów. w dziedzinie częstotliwości. w dziedzinie przestrzennej

Filtracja obrazów. w dziedzinie częstotliwości. w dziedzinie przestrzennej Filtracja obrazów w dziedzinie częstotliwości w dziedzinie przestrzennej filtry liniowe filtry nieliniowe Filtracja w dziedzinie częstotliwości Obraz oryginalny FFT2 IFFT2 Obraz po filtracji f(x,y) H(u,v)

Bardziej szczegółowo

Podstawy Przetwarzania Sygnałów

Podstawy Przetwarzania Sygnałów Adam Szulc 188250 grupa: pon TN 17:05 Podstawy Przetwarzania Sygnałów Sprawozdanie 6: Filtracja sygnałów. Filtry FIT o skończonej odpowiedzi impulsowej. 1. Cel ćwiczenia. 1) Przeprowadzenie filtracji trzech

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 6 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2017/2018 Losowanie liczb całkowitych Dostępne biblioteki Najprostsze losowanie liczb całkowitych można wykonać za pomocą funkcji

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 11. Funkcje

Język C zajęcia nr 11. Funkcje Język C zajęcia nr 11 Funkcje W języku C idea podprogramów realizowana jest wyłącznie poprzez definiowanie i wywołanie funkcji. Każda funkcja musi być przed wywołaniem zadeklarowana. Deklaracja funkcji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Proste metody przetwarzania obrazu

Proste metody przetwarzania obrazu Operacje na pikselach obrazu (operacje punktowe, bezkontekstowe) Operacje arytmetyczne Dodanie (odjęcie) do obrazu stałej 1 Mnożenie (dzielenie) obrazu przez stałą Operacje dodawania i mnożenia są operacjami

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Python: JPEG. Zadanie. 1. Wczytanie obrazka

Python: JPEG. Zadanie. 1. Wczytanie obrazka Python: JPEG Witajcie! Jest to kolejny z serii tutoriali uczący Pythona, a w przyszłości być może nawet Cythona i Numby Jeśli chcesz nauczyć się nowych, zaawansowanych konstrukcji to spróbuj rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Kraków, ver

Kraków, ver Kraków, ver. 2016.001 Spis treści I. Tworzenie nowego slajdu... 3 1. Dodanie Widgetu... 5 2. Dodanie daty i godziny... 5 3. Dodanie mediów... 5 4. Dodawania pola tekstowego... 5 5. Układy graficzne...

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo

Podstawy i języki programowania

Podstawy i języki programowania Podstawy i języki programowania Laboratorium 1 - wprowadzenie do przedmiotu mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 16 października 2017 1 / 25 mgr inż. Krzysztof Szwarc Podstawy i

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Transformacje skali szarości obrazów

Ćwiczenie 6. Transformacje skali szarości obrazów Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 6. Transformacje skali szarości obrazów 1. Obraz cyfrowy Obraz w postaci cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uruchamianie apletów wg

Bezpieczne uruchamianie apletów wg Bezpieczne uruchamianie apletów wg http://java.sun.com/docs/books/tutorial/security1.2/ Zabezpieczenia przed uruchamianiem apletów na pisanych przez nieznanych autorów 1) ograniczenie możliwości odczytywania,

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Filtracja w domenie przestrzeni

Filtracja w domenie przestrzeni 1 Filtracja Filtracja w domenie przestrzeni Filtracja liniowa jest procesem splotu (konwolucji) obrazu z maską (filtrem). Dla dwuwymiarowej i dyskretnej funkcji filtracja dana jest wzorem: L2(m, n) = (w

Bardziej szczegółowo

Podstawy obiektowości

Podstawy obiektowości Podstawy obiektowości Zad. Zamówienie 1. Napisać program do obsługi zamówień. Program powinien składać się z dwóch klas: Zamowienie oraz Pozycja, przy czym każde zamówienie zawierać może jedną lub więcej

Bardziej szczegółowo

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki funkcja; parametry funkcji; typ zwracany; typ void; funkcje bez parametrów; napis.length() - jako przykład funkcji. Zadania funkcja dodająca dwie liczby;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University.

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University. Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH Miłosz Michalski Institute of Physics Nicolaus Copernicus University Październik 2015 1 / 14 Wykorzystanie warstw Opis zadania Obrazy do ćwiczeń Zadania

Bardziej szczegółowo

Język C++ wykład VIII

Język C++ wykład VIII Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Obiektowość języka C++ ˆ Klasa (rozszerzenie struktury), obiekt instancją klasy, konstruktory i destruktory ˆ Enkapsulacja - kapsułkowanie,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon. Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 5 FILTRY. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University. Październik 2015

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 5 FILTRY. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University. Październik 2015 Ćwiczenia z grafiki komputerowej 5 FILTRY Miłosz Michalski Institute of Physics Nicolaus Copernicus University Październik 2015 1 / 12 Wykorzystanie warstw Opis zadania Obrazy do ćwiczeń Zadanie ilustruje

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi Delphi podstawy programowania Środowisko Delphi Olsztyn 2004 Delphi Programowanie obiektowe - (object-oriented programming) jest to metodologia tworzeniu programów komputerowych definiująca je jako zbiór

Bardziej szczegółowo

6. Algorytmy ochrony przed zagłodzeniem dla systemów Linux i Windows NT.

6. Algorytmy ochrony przed zagłodzeniem dla systemów Linux i Windows NT. WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INFORMATYKA STOSOWANA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Podstawy MATLABA, cd.

Podstawy MATLABA, cd. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka Podstawy MATLABA, cd. 1. Wielomiany 1.1. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2014 1 / 38 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Galeria zdjęć

Ćwiczenie 1 Galeria zdjęć Galeria zdjęć Pobierz przykład (http://jsekulska.kis.p.lodz.pl/studia.htm). Krok 1 Ustawienie stołu montażowego Otwieramy nowy plik i nazywamy go (np. gallery.fla). Ustawiamy wielkość pola roboczego na

Bardziej szczegółowo

Javadoc. Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka

Javadoc. Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka Javadoc Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka Wprowadzenie do Javadoc Treść prezentacji: http://students.mimuw.edu.pl/~as219669/javadoc.pdf Zadania: http://students.mimuw.edu.pl/~as219669/zadanie.rar

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IX

Grafika komputerowa. Zajęcia IX Grafika komputerowa Zajęcia IX Ćwiczenie 1 Usuwanie efektu czerwonych oczu Celem ćwiczenia jest usunięcie efektu czerwonych oczu u osób występujących na zdjęciu tak, aby plik wynikowy wyglądał jak wzor_1.jpg

Bardziej szczegółowo

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych 2. Tablice Tablica to struktura danych przechowująca elementy jednego typu (jednorodna). Dostęp do poszczególnych elementów składowych jest możliwy za pomocą indeksów. Rozróżniamy następujące typy tablic:

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 2 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

jest dostępne na różne systemy operacyjne. Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe operacje i opcje niezbędne do rozpoczęcia pracy w tym programie.

jest dostępne na różne systemy operacyjne. Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe operacje i opcje niezbędne do rozpoczęcia pracy w tym programie. OmegaT to darmowe narzędzie CAT wykonane w technologii Java, dzięki czemu jest dostępne na różne systemy operacyjne. Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe operacje i opcje niezbędne do rozpoczęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej. Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej. Ćwiczenie 4

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej. Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej. Ćwiczenie 4 Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej Ćwiczenie 4 Zapis danych do pliku w programie LabVIEW 1. Zapis i odczyt sygnałów pomiarowych Do zapisu

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016 Wykład 1 3 marca 2016 Słowa kluczowe języka Java abstract, break, case, catch, class, const, continue, default, do, else, enum, extends, final, finally, for, goto, if, implements, import, instanceof, interface,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia tła poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Przygotuj algorytm programu - sortowanie przez wstawianie.

Zadanie 1 Przygotuj algorytm programu - sortowanie przez wstawianie. Sortowanie Dane wejściowe: ciąg n-liczb (kluczy) (a 1, a 2, a 3,..., a n 1, a n ) Dane wyjściowe: permutacja ciągu wejściowego (a 1, a 2, a 3,..., a n 1, a n) taka, że a 1 a 2 a 3... a n 1 a n. Będziemy

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo