Czynne uczestnictwo w konferencjach:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czynne uczestnictwo w konferencjach:"

Transkrypt

1 Czynne uczestnictwo w konferencjach: 1. II Międzynarodowa Konferencja: Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne. Udział w Radzie programowej, moderowanie sesji wykładowej: Różne perspektywy terapeutyczne: najlepsze praktyki, wygłoszenie wykładu: Profilaktyka i terapia patologicznego hazardu inaczej przykłady krajów zachodnich. Organizatorzy: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, listopada Regionalna Konferencja Uzależnienia behawioralne nowe wyzwania, problematyka uzależnień behawioralnych oraz metod pracy w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od hazardu. Wygłoszone wykłady: Uzależnienia czynnościowe specyfika; Rozpoznawanie uzależnień czynnościowych; Czynniki ryzyka rozwoju uzależnień czynnościowych; Leczenie uzależnień czynnościowych z zastosowaniem podejścia poznawczego; Techniki behawioralne w leczeniu uzależnień czynnościowych. Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie JOKER i Fundacja StrefaPL, Leszno, 21 listopada Konferencja naukowo-szkoleniowa "Innowacje w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu". Sekretarz konferencji. Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej IP KUL, Fundacja Rozwoju KUL, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum, Lublin 19 listopada IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu Homo homini Streetworking w przestrzeni medialnej. Moderowanie sesji naukowych: Obraz streetworkingu w mass mediach oraz Nowe technologie komunikacyjne w pracy streetworkera. Moderowanie panelu dyskusyjnego z udziałem twórców filmu Dziurawa skarpeta. Sekretarz Komitetu organizacyjnego. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Lublin 12 listopada Regionalna Konferencja Pułapki Współczesności Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Wygłoszony wykład: Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w rozwoju uzależnienia od hazardu oraz oddziaływania terapeutyczne. Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim FALOCHRON oraz Gmina Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry 05 listopada Konferencja naukowo-szkoleniowa Uzależnienia behawioralne metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemu. Wygłoszone wykłady: Uzależnienia czynnościowe

2 7. - rozpoznawanie i specyfika zjawiska oraz Profilaktyka i terapia w obszarze uzależnień czynnościowych. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia, Kielce 27 października XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie. Wygłoszony wykład: Bernadeta Lelonek-Kuleta, Emilia Rutkowska: Podejście poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentami z problemem hazardu teoria i praktyka. Organizator: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz września III Międzynarodowe Sympozjum Interdyscyplinarne Jeu excessif Connaître, prévenir, réduire les risques. Wygłoszony wykład: Dépendances comportementales - prévention et traitement en Pologne. Organizator: Université de Neuchâtel, Suisse, stycznia I Międzynarodowa Konferencja Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne. Wygłoszony wykład: Terapia uzależnień czynnościowych we Francji na przykładzie szpitala dziennego. Moderowanie sesji plenarnej pt. Działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania uzależnieniom behawioralnym. Organizator: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, listopada Lubuska konferencja regionalna* Uzależnienia behawioralne - nowe wyzwania. Wygłoszone wykłady: Istota uzależnień czynnościowych; Uzależnienia czynnościowe w badaniach-na przykładzie hazardu patologicznego; Podejście poznawcze w leczeniu uzależnień czynnościowych; Techniki behawioralne w leczeniu uzależnień czynnościowych; Leczenie uzależnień czynnościowych w Europie Zachodniej. Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Joker, Gorzów Wielkopolski, 29 listopada Zjazd realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych* RAZEM WIĘCEJ. Wykład ekspercki: Organizacja systemu pomocy osobom z uzależnieniami czynnościowymi we Francji na przykładzie szpitala dziennego (Hôpital de Jour). Organizator: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kraków, 15 listopada II Międzynarodowa Konferencja nt. Współczesne problemy systemu rodzinnego. Diagnoza Terapia Profilaktyka. Wygłoszony wykład: Wykorzystanie podejścia poznawczego w terapii bliskich patologicznych hazardzistów. Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej i Diagnozy Psychologicznej, Lublin, listopada 2013.

3 14. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Homo homini: Filozofia streetworkinu. Moderowanie sesji naukowej. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Lublin, 05 listopada Międzynarodowe seminarium naukowe Kierunki badań nad uzależnieniami behawioralnymi w Polsce (określenie kluczowych potrzeb informacyjnych, na które mogą odpowiedzieć wyniki badań naukowych). Moderowanie panelu dyskusyjnego: Wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunków badań naukowych z obszaru uzależnień czynnościowych. Organizator: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia, Lublin, 21 października Międzynarodowe seminarium naukowe Kierunki badań nad uzależnieniami behawioralnymi w Polsce (określenie kluczowych potrzeb informacyjnych, na które mogą odpowiedzieć wyniki badań naukowych). Tłumaczenie polsko francuskie i francusko polskie podczas seminarium. Organizator: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia, Lublin, 21 października I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. W dziesiątą rocznicę śmierci Ks. Prof. Franciszka Leśniaka. Wygłoszony wykład: Wykorzystanie TDP w badaniach jakościowych rozwoju osobowego młodzieży niedostosowanej społecznie. Organizator: Katedra Psychologii Rozwojowej Instytutu Psychologii KUL, Instytut Kultury Moralnej Lublin, października IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania profilaktyki p.t.: Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża. Wygłoszony wykład: Wiara w szczęśliwy los drogą do cierpienia? Praca terapeutyczna z patologicznymi hazardzistami. Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Wydział Pedagogiki i Psychologii, Lublin, maja XII Ogólnopolska konferencja nauczycieli i wychowawców pt. Nauczyciel i szkoła wobec wychowania. Prezentacja plakatu: Nauczyciel wobec syndromów uzależnień młodzieży. Organizatorzy: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Lublin, 09 marca 2013 roku. 20. Regionalna konferencja na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie *. Wygłoszony wykład: Problematyka uzależnień behawioralnych oraz metod pracy w tym zakresie, ze szczególnym

4 uwzględnieniem uzależnieniem od hazardu. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 27 listopada Regionalna Konferencja* Pułapka nowych uzależnień współczesnego człowieka wyzwanie dla regionalnej polityki społecznej. Wygłoszone wykłady: Problemy uzależnienia od hazardu i innych zachowań behawioralnych aspekt psychologiczny oraz Czym jest uzależnienie behawioralne? Wizerunek nałogowego gracza oraz moderowanie sesji wykładowej. Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice, 23 października 2012 roku. 22. III z cyklu Wyzwania Profilaktyki Międzynarodowa konferencja naukowa Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie. Wygłoszony wykład: Ucieczka od życia czy sposób na życie? Zachowanie nałogowe jako sposób radzenia sobie ze współczesną rzeczywistością. Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii, maja XI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców: Nauczyciel wobec cywilizacji uzależnień i agresji. Wygłoszony wykład: Charakterystyka cywilizacji uzależnień i nałogowej osobowości. Organizatorzy: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, 10 marca I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Homo homini: Streetworking nowe wyzwania przed pracą socjalną. Moderowanie sesji naukowej. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, 27 lutego Konferencja naukowo-szkoleniowa: Interwencja, terapia, rehabilitacja uzależnienia i współuzależnienia nowe podejścia. Wygłoszony wykład: Psychospołeczna charakterystyka mężczyzn uzależnionych od gry na automatach losowych. Wyniki badań empirycznych. Organizatorzy: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, GKRPA w Kielcach, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO, listopada Sympozjum Problem uzależnień młodzieży od środków pobudzających. Wygłoszony wykład: Alkoholizm młodzieży nowe trendy i elementy profilaktyki. Organizatorzy: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacja Servire Veritati, Starostwo Powiatowe w Lublinie, 22 października III Międzynarodowa Konferencja Udział Polski w rozwoju badań nad uzależnieniami. Plakat.: Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gry na automatach losowych. Wyniki badań empirycznych. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, University of Michigan Department of Psychiatry, Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, września I Ogólnopolska Konferencja Gra o życie. Hazard i uzależnienia wirtualne. Wygłoszony wykład: Kim jest patologiczny hazardzista? polscy gracze automatów

5 losowych w badaniach psychologicznych. Organizatorzy: Instytut Nauk o Rodzinie KUL, Stowarzyszenie Rodzina Puławy, Fundacja Milion Marzeń, 01 czerwca X Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka. Plakat: Młodzież a hazard typy i mechanizm uzależnienia. Organizator: Fundacja Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, 12 marca Konferencja podsumowująca projekt trenerski Efektywni *. Prowadzenie warsztatu: Wypalenie trenera. Organizator: Lechaa Consulting Sp. z o. o., Lublin, 30 sierpnia Konferencja Cudze chwalicie, swego nie znacie promocja osiągnięć nauki polskiej. Wygłoszony wykład i prowadzenie panelu dyskusyjnego: Badanie uzależnienia od grania hazardowego. Organizatorzy: Fundacja Oic Poland, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 25 maja VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Wygłoszony wykład: Wykorzystanie terapii behawioralnej w leczeniu osób uzależnionych od grania hazardowego. Doświadczenia kanadyjskie. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Uniwersytet Jagielloński, marca Konferencja V Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Wygłoszony wykład: Procesy poznawcze a uzależnienie od grania hazardowego błędy myślenia nałogowych hazardzistów. Organizator: Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Studenckie Koło Kognitywistyczne UAM w Poznaniu, grudnia Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek. Kultura. Społeczeństwo. Wygłoszony wykład: Rozwój osobowy młodzieży niedostosowanej społecznie w Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Analiza jakościowa danych empirycznych. Organizatorzy: Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, maja * Konferencje szkoleniowe Organizacja konferencji: 1. Congrès International sur le Troubles Addictifs Focus sur les Addictions Comportementales. Udział w komitecie naukowym. Organizator: Institut Fédératif des Addictions Comportementales (CHU de Nantes) Université de Nantes, France, kwietnia 2015 (http://www.ifac-addictions.fr/comites.html). 2. Konferencja naukowo-szkoleniowa "Innowacje w Obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu". Funkcja sekretarza konferencji.

6 Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej, Fundacja Rozwoju KUL, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum, Lublin, 19 listopada II Międzynarodowa Konferencja Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne. Udział w Radzie Programowej. Organizator: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, listopada I Międzynarodowa Konferencja Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne. Udział w Radzie Programowej. Organizator: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, listopada III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Homo homini: Filozofia streetworkingu. Udział w komitecie organizacyjnym. Organizatorzy: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Fakultät für Soziale Arbeit Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie, Stowarzyszenie Rodzina w Puławach, Lublin, 05 listopada II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Homo homini: Granice streetworkingu. Udział w komitecie organizacyjnym. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Lublin, 07 listopada I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Homo homini: Streetworking nowe wyzwania przed pracą socjalną. Udział w komitecie organizacyjnym. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Lublin, 27 lutego I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Gra o życie: Hazard i uzależnienia wirtualne. Organizatorzy: Instytut Nauk o Rodzinie KUL, Stowarzyszenie Rodzina Puławy, Fundacja Milion Marzeń, Lublin, 01 czerwca Uzależnienia: szczęście czy zagrożenie. Cykl konferencji realizowany przez: Instytut Nauk o Rodzinie KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Agape, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Wydawnictwo KUL, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Krajowe Centrum ds. AIDS, Wolontariat Studentów KUL, Lublin, Udział w konferencjach:

7 28. Konferencja szkoleniowa: Uzależnienie od komputera i Internetu, problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Organizator: Fundacja Zależni-Nie-Zależni, Warszawa, Życie czy śmierć? Wybierajcie. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Lublin, Moja rodzina. Moje miejsce. Moje szczęście. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Lublin, Praca z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem. Organizator: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Jachranka, Hazard - skala zjawiska, problemy, perspektywy. Fundacja Milion Marzeń, Fundacja Zależni-Nie-Zależni, Warszawa, Konferencja szkoleniowa: Diagnoza i terapia patologicznego hazardu. Fundacja Milion Marzeń, Fundacja Zależni-Nie-Zależni, Warszawa,

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Halina Chomiak VI Lubuskie Targi Edukacyjne Absolwent w Zielonej Górze. Czyt. str. 17 W numerze: Na audiencji u Metropolity

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

mgr Arleta Izworska Doświadczenie zawodowe

mgr Arleta Izworska Doświadczenie zawodowe Strona1 mgr Arleta Izworska Miejsce zamieszkania: Wielopole/ ok. Nowy Sącz E-mail: arleta.izworska@gmail.com Telefon: 517 900 465 Doświadczenie zawodowe 2014.07.18 2014.07.04 2014.03 nadal 2012.07 2012.04

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo