mogą odpowiedzieć wyniki badań naukowych). Moderowanie panelu dyskusyjnego: Wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunków badań naukowych z obszaru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mogą odpowiedzieć wyniki badań naukowych). Moderowanie panelu dyskusyjnego: Wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunków badań naukowych z obszaru"

Transkrypt

1 Czynne uczestnictwo w konferencjach: 1. III Międzynarodowe Sympozjum Interdyscyplinarne Jeu excessif Connaître, prévenir, réduire les risques. Wygłoszony wykład: Dépendances comportementales - prévention et traitement en Pologne. Organizator: Université de Neuchâtel, Suisse, stycznia I Międzynarodowa Konferencja Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne. Wygłoszony wykład: Terapia uzależnień czynnościowych we Francji na przykładzie szpitala dziennego. Moderowanie sesji plenarnej pt. Działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania uzależnieniom behawioralnym. Udział w Radzie Programowej. Organizator: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, listopada 3. Lubuska konferencja regionalna Uzależnienia behawioralne - nowe wyzwania. Wygłoszone wykłady: Istota uzależnień czynnościowych; Uzależnienia czynnościowe w badaniach-na przykładzie hazardu patologicznego; Podejście poznawcze w leczeniu uzależnień czynnościowych; Techniki behawioralne w leczeniu uzależnień czynnościowych; Leczenie uzależnień czynnościowych w Europie Zachodniej. Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Joker, Gorzów Wielkopolski, 29 listopada 4. Zjazd realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych RAZEM WIĘCEJ. Wykład ekspercki: Organizacja systemu pomocy osobom z uzależnieniami czynnościowymi we Francji na przykładzie szpitala dziennego (Hôpital de Jour). Organizator: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kraków, 15 listopada 5. II Międzynarodowa Konferencja nt. Współczesne problemy systemu rodzinnego. Diagnoza Terapia Profilaktyka. Wygłoszony wykład: Wykorzystanie podejścia poznawczego w terapii bliskich patologicznych hazardzistów. Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej i Diagnozy Psychologicznej, Lublin, listopada 6. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Homo homini: Filozofia streetworkinu. Moderowanie sesji naukowej. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Lublin, 05 listopada 7. Międzynarodowe seminarium naukowe Kierunki badań nad uzależnieniami behawioralnymi w Polsce (określenie kluczowych potrzeb informacyjnych, na które

2 mogą odpowiedzieć wyniki badań naukowych). Moderowanie panelu dyskusyjnego: Wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunków badań naukowych z obszaru uzależnień czynnościowych. Organizator: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia, Lublin, 21 października 8. I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. W dziesiątą rocznicę śmierci Ks. Prof. Franciszka Leśniaka. Wygłoszony wykład: Wykorzystanie TDP w badaniach jakościowych rozwoju osobowego młodzieży niedostosowanej społecznie. Organizator: Katedra Psychologii Rozwojowej Instytutu Psychologii KUL, Instytut Kultury Moralnej Lublin, października 9. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania profilaktyki p.t.: Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża. Wygłoszony wykład: Wiara w szczęśliwy los drogą do cierpienia? Praca terapeutyczna z patologicznymi hazardzistami. Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Wydział Pedagogiki i Psychologii, Lublin, maja 10. XII Ogólnopolska konferencja nauczycieli i wychowawców pt. Nauczyciel i szkoła wobec wychowania. Prezentacja plakatu: Nauczyciel wobec syndromów uzależnień młodzieży. Organizatorzy: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Lublin, 09 marca 2013 roku. 11. Regionalna konferencja na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie. Wygłoszony wykład: Problematyka uzależnień behawioralnych oraz metod pracy w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnieniem od hazardu. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 27 listopada Regionalna Konferencja Pułapka nowych uzależnień współczesnego człowieka wyzwanie dla regionalnej polityki społecznej. Wygłoszone wykłady: Problemy uzależnienia od hazardu i innych zachowań behawioralnych aspekt psychologiczny oraz Czym jest uzależnienie behawioralne? Wizerunek nałogowego gracza oraz moderowanie sesji wykładowej. Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice, 23 października 2012 roku. 13. III z cyklu Wyzwania Profilaktyki Międzynarodowa konferencja naukowa Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie. Wygłoszony wykład: Ucieczka od życia czy sposób na życie? Zachowanie nałogowe jako sposób radzenia sobie ze współczesną rzeczywistością. Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii, maja 2012.

3 14. XI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców: Nauczyciel wobec cywilizacji uzależnień i agresji. Wygłoszony wykład: Charakterystyka cywilizacji uzależnień i nałogowej osobowości. Organizatorzy: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, 10 marca I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Homo homini: Streetworking nowe wyzwania przed pracą socjalną. Moderowanie sesji naukowej. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Konferencja naukowo-szkoleniowa: Interwencja, terapia, rehabilitacja uzależnienia i współuzależnienia nowe podejścia. Wygłoszony wykład: Psychospołeczna charakterystyka mężczyzn uzależnionych od gry na automatach losowych. Wyniki badań empirycznych. Organizatorzy: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, GKRPA w Kielcach, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO, listopada Sympozjum Problem uzależnień młodzieży od środków pobudzających. Wygłoszony wykład: Alkoholizm młodzieży nowe trendy i elementy profilaktyki. Organizatorzy: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacja Servire Veritati, Starostwo Powiatowe w Lublinie, 22 października III Międzynarodowa Konferencja Udział Polski w rozwoju badań nad uzależnieniami. Plakat.: Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gry na automatach losowych. Wyniki badań empirycznych. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, University of Michigan Department of Psychiatry, Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, września I Ogólnopolska Konferencja Gra o życie. Hazard i uzależnienia wirtualne. Wygłoszony wykład: Kim jest patologiczny hazardzista? polscy gracze automatów losowych w badaniach psychologicznych. Organizatorzy: Instytut Nauk o Rodzinie KUL, Stowarzyszenie Rodzina Puławy, Fundacja Milion Marzeń, 01 czerwca X Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka. Plakat: Młodzież a hazard typy i mechanizm uzależnienia. Organizator: Fundacja Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, 12 marca Konferencja podsumowująca projekt trenerski Efektywni. Prowadzenie warsztatu: Wypalenie trenera. Organizator: Lechaa Consulting Sp. z o. o., Lublin, 30 sierpnia Konferencja Cudze chwalicie, swego nie znacie promocja osiągnięć nauki polskiej. Wygłoszony wykład i prowadzenie panelu dyskusyjnego: Badanie uzależnienia od grania hazardowego. Organizatorzy: Fundacja Oic Poland, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 25 maja 2010.

4 23. VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Wygłoszony wykład: Wykorzystanie terapii behawioralnej w leczeniu osób uzależnionych od grania hazardowego. Doświadczenia kanadyjskie. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Uniwersytet Jagielloński, marca Konferencja V Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Wygłoszony wykład: Procesy poznawcze a uzależnienie od grania hazardowego błędy myślenia nałogowych hazardzistów. Organizator: Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Studenckie Koło Kognitywistyczne UAM w Poznaniu, grudnia Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek. Kultura. Społeczeństwo. Wygłoszony wykład: Rozwój osobowy młodzieży niedostosowanej społecznie w Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Analiza jakościowa danych empirycznych. Organizatorzy: Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, maja Organizacja konferencji: 26. Res Humanae Warszawa udział w komitecie 27. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Homo homini: Filozofia streetworkingu. Udział w komitecie organizacyjnym. Organizatorzy: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Fakultät für Soziale Arbeit Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie, Stowarzyszenie Rodzina w Puławach, Lublin, 05 listopada 24. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Homo homini: Granice streetworkingu. Udział w komitecie organizacyjnym. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Lublin, 07 listopada I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Homo homini: Streetworking nowe wyzwania przed pracą socjalną. Udział w komitecie organizacyjnym. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Lublin, 27 lutego I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Gra o życie: Hazard i uzależnienia wirtualne. Organizatorzy: Instytut Nauk o Rodzinie KUL, Stowarzyszenie Rodzina Puławy, Fundacja Milion Marzeń, Lublin, 01 czerwca Uzależnienia: szczęście czy zagrożenie. Cykl konferencji realizowany przez: Instytut Nauk o Rodzinie KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Agape, Wydawnictwo Archidiecezji

5 Lubelskiej Gaudium, Wydawnictwo KUL, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Krajowe Centrum ds. AIDS, Wolontariat Studentów KUL, Lublin, Udział w konferencjach: 28. Konferencja szkoleniowa: Uzależnienie od komputera i Internetu, problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Organizator: Fundacja Zależni-Nie-Zależni, Warszawa, Życie czy śmierć? Wybierajcie. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Lublin, Moja rodzina. Moje miejsce. Moje szczęście. Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Lublin, Praca z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem. Organizator: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Jachranka, Hazard - skala zjawiska, problemy, perspektywy. Fundacja Milion Marzeń, Fundacja Zależni-Nie-Zależni, Warszawa, Konferencja szkoleniowa: Diagnoza i terapia patologicznego hazardu. Fundacja Milion Marzeń, Fundacja Zależni-Nie-Zależni, Warszawa,

Czynne uczestnictwo w konferencjach:

Czynne uczestnictwo w konferencjach: Czynne uczestnictwo w konferencjach: 1. II Międzynarodowa Konferencja: Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne. Udział w Radzie programowej, moderowanie sesji wykładowej: Różne perspektywy

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Prof. Dr hab. Mirosław Grewiński www.mirek.grewinski.pl AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Wykaz popełnionych referatów popularnonaukowych i naukowych (pogrubiono) oraz przeprowadzone autorskie szkolenia (poza

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku * opracowane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Szkolenia pracowników w roku 2014 (szkolenia, warsztaty oraz udział w konferencjach, forach itp.)

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Szkolenia pracowników w roku 2014 (szkolenia, warsztaty oraz udział w konferencjach, forach itp.) CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Szkolenia pracowników w roku 2014 (szkolenia, warsztaty oraz udział w konferencjach, forach itp.) l.p. m-c nazwa szkolenia, uczestnicy liczba osób 1. styczeń Zakładanie,

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Rok szkolny 2012/ 2013 Spis treści 1. Podstawy prawne programu str. 3 2. Charakterystyka i cele

Bardziej szczegółowo

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT z badao w ramach zadania Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r.

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Organizatorzy: V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Komitet naukowy Maria Beisert Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska Maria Keller-Hamela Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY *

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY * Rozdział VIII DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY * 8.1. Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzi działalność naukową i kliniczną

Bardziej szczegółowo

Tematyczny spis szkoleń

Tematyczny spis szkoleń Tematyczny spis szkoleń Lp. Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin Str. Krótkoterminowe cykle szkoleniowe JESIEŃ 2009 1. Dziecko przed sądem - podstawy opiniowania psychologicznego dzieci dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Oferta szkoleń dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Następna strona» Spis treści Spis treści Informacje organizacyjne» Szkolenia na zamówienie klienta» Zakres tematyczny szkoleń i grupy odbiorców»»

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT NARKOMANII. w 2012 roku

RAPORT NA TEMAT NARKOMANII. w 2012 roku RAPORT NA TEMAT NARKOMANII w 1 roku WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Anna Golubiewska Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii Białystok 1 I. Wprowadzenie Województwo podlaskie jest regionem wielokulturowym,

Bardziej szczegółowo

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA ZA 2011 ROK Wstęp Miejski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy,

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, w związku z zakończeniem 5-letniego okresu realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 2010 przedstawiamy skrót sprawozdania z wykonania Programu.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi MINISTERSTWO ZDROWIA Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2003 roku PROJEKT Warszawa, 2004 Opracowanie: PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo