Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok)"

Transkrypt

1 Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia ogólne 1. e-bok jest własnością Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem e-bok lub Regulaminem, określa zakres, zasady i rodzaj świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz warunki udostępniania i korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) w tym zakładania i wykorzystania indywidualnego konta Użytkownika, zapewniającego dostęp do usług (opcji) internetowych. 3. Dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) możliwy jest poprzez stronę internetową z panelu o nazwie e-bok. 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) są Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej. II. Wyjaśnienie pojęć Użyte w Regulaminie e-bok określenia oznaczają: 1. Dostawca Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców e-bok - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. 3. Usługobiorca - podmiot, który jest stroną umowy o zaopatrzenie w wodę /i odprowadzanie ścieków. 4. Użytkownik Usługobiorca, będący jednocześnie przedstawicielem działającym na podstawie pełnomocnictwa/zgody ew. pozostałych Usługobiorców, zarejestrowany w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (e-bok), posiadający umowę o dostępie do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok). 5. Umowy o zaopatrzenie w wodę /i odprowadzanie ścieków Umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Dostawcą, na podstawie której świadczone są usługi dostawy wody /i odprowadzania ścieków. 6. Umowa o dostępie do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) - umowa zawierana pomiędzy przedstawicielem Usługobiorcy a Dostawcą umożliwiającą Usługobiorcy korzystanie z usług związanych z realizacją umową o zaopatrzenie w wodę /i odprowadzanie ścieków, o której mowa w pkt. 5, drogą elektroniczną poprzez e-bok z wykorzystaniem systemu informatycznego. 7. Świadczenie usług drogą elektroniczną wykonanie usługi, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów informatycznych, na zasadach indywidualnych, bez jednoczesnej obecności stron w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz ) 8. Login/Kod Klienta jest 5-cyfrowym ciągiem liczb identyfikującym Usługobiorcę, znajduje się na fakturze VAT po lewej stronie nad tabelą, niezbędny do uwierzytelnienia Użytkownika w e-bok. 9. Hasło - kombinacja 5 znaków (w tym minimum jedna litera) zapewniająca Użytkownikowi wyłączność dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok). 10. Faktura elektroniczna (e-faktura) dokument elektroniczny, w formie pliku PDF, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, udostępniony Użytkownikowi do pobrania z zabezpieczonej strony WWW po wpisaniu loginu i hasła unikatowego dla każdego Użytkownika. 11. e-przelewy to forma płatności online dokonywana przez Użytkownika w taki sposób, że po wybraniu formy płatności z poniżej wymienionych sposobów płatności online, zostaje on przekierowany na stronę logowania swojego banku. Po zalogowaniu Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem 1

2 przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, klient powraca na stronę internetową Dąbrowskich Wodociągów Spółki z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Usługa polega na możliwości łatwego przyjęcia płatności online za pomocą następujących przelewów bezpośrednich: - mtransfer (mbank) - MultiTransfer (MultiBank) - Millennium Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.) - Płacę z Nordea (Nordea) - Przelew24 (BZ WBK) - Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A.Citi Handlowy) - Przelew z BPH - Płacę z ipko (PKO BP S.A.) - Płacę z Inteligo (Inteligo) - Eurobank płatność online (Euro bank S.A.) - Credit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.) - Pekao24Przelew - Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.) - Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.) - MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.) - Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.) - Płać z ING ( ING Bank Śląski S.A.) 12. Przelewy półautomatyczne są uzupełnieniem usługi e-przelewów; usługa ta jest instrumentem płatniczym stworzona dla banków, które nie posiadają wdrożonych e-przelewów. Różnica pomiędzy e-przelewem a przelewem półautomatycznym polega na tym, że Użytkownik dokonujący płatności po zalogowaniu się do banku, wypełnia samodzielnie formularz przelewu na podstawie danych przekazanych przez ecard. e Card S.A. oferuje przelewy półautomatyczne z następującymi bankami: - Deutsche Bank Polska S.A. - Invest Bank S.A. - Kredyt Bank S.A. - Raiffeisen Bank Polska S.A. - Bank Spółdzielczy we Wschowie - Bank Pocztowy S.A. 13. Płatność kartą online to forma płatności, w której po wybraniu usługi i zadeklarowaniu chęci zapłaty kartą, Użytkownik przekierowany zostaje na stronę ecard S.A. poprzez stronę www, gdzie na specjalnym formularzu podaje dane swojej karty (numer, data ważności, kod ostatnie trzy cyfry umieszczone na rewersie karty płatniczej). Autoryzacja odbywa się w ciągu kilku sekund a Użytkownik zostaje poinformowany o jej wyniku stosownym komunikatem. System autoryzacji kart płatniczych ecard S.A. umożliwia przyjmowanie płatności dokonywanych poprzez stronę www kartami płatniczymi: Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron i MasterCard Electronic. System autoryzacji kart płatniczych w ecard S.A. gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa swoim klientom. III. Rejestracja 1. Przed rejestracją Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Rejestrując się Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte. 2. Zarejestrowanie Usługobiorcy może nastąpić tylko drogą internetową. 3. Usługobiorca wypełnia wniosek o udostępnienie konta na portalu internetowym umieszczony na stronie 4. Po wypełnieniu i wysłaniu przez Usługobiorcę drogą elektroniczną wypełnionego formularza następuje automatyczne przesłanie informacji zwrotnej na podany adres , w celu potwierdzenia przez Usługobiorcę adresu owego. Po wykonaniu przez Usługobiorcę wszystkich dyspozycji na adres owy przesłane zostaje potwierdzenie rejestracji Usługobiorcy w e-bok. 2

3 5. Umowa o dostępie do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) przesyłana jest Usługobiorcy listem poleconym za potwierdzeniem nadania, w terminie 14 dni roboczych po aktywacji konta Usługobiorcy, bądź przekazywana jest osobiście na stanowisku w Biurze Obsługi Klienta. Usługobiorca po podpisaniu umowy zobowiązany jest jeden egzemplarz podpisanej umowy odesłać lub dostarczyć Dostawcy w terminie 14 dni roboczych od otrzymania umowy pod rygorem skuteczności zawartej umowy. 6. Po podpisaniu i zwrocie umowy przez Usługobiorcę, Dostawca dostarcza dokumenty autoryzacji, tj. hasło (osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) po czym następuje możliwość pierwszego zalogowania się. 7. W przypadku otrzymania przesyłki naruszonej, w której znajdują się dokumenty autoryzacji, Usługobiorca powinien bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Dostawcę. Wówczas przygotowane zostaną nowe dokumenty autoryzacji. 8. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik jest automatycznie przekierowany na stronę wymagającą zmiany hasła na własne. Od tego momentu hasło znane jest tylko Użytkownikowi. IV. Funkcje e-bok 1. Użytkownik może korzystać z następujących funkcji e-bok: a. Dane Klienta umożliwia użytkownikowi podgląd i zmianę danych teleadresowych oraz hasła dostępu. b. Faktury i saldo - Użytkownik ma możliwość sprawdzenia: datę wystawienia faktury, termin płatności faktury, kwotę faktury, historię faktur, podglądu i wydrukowania treści faktury oraz zapoznania ze stanem bieżącego salda. c. Umowy - Użytkownik ma możliwość: pobrania treści umowy, przeglądu zawartych umów (wykaz umów, numer umowy, adres, data zawarcia i obowiązywania) i związanych z nimi liczników wraz z odczytami. d. Odczyt - Użytkownik może podać stan wodomierza, jak również sprawdzić odczyty wodomierza. e. Korespondencja Użytkownik ma możliwość podglądu do spraw i pism, ma możliwość złożenia wniosku o zmianę danych; istnieje również możliwość sprawdzenia historii dokumentów wysyłanych do za pośrednictwem e-bok f. Napisz do nas Użytkownik ma możliwość zgłoszenia dowolnego wniosku, np. awarię, reklamację lub pismo innej treści, a także dołączenia dowolnego załącznika w formie pliku tekstowego (.txt,.doc,.pdf,.xls) lub graficznego (.jpg,.png,.gif) do danej sprawy. V. Zasady korzystania z e-bok 1. Korzystanie z e-bok jest bezpłatne. 2. Korzystanie z e-bok możliwe jest po podpisaniu umowy o dostępie do elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) oraz pełnej aktywacji Użytkownika. Odbywa się przy użyciu loginu/kodu klienta oraz hasła. 3. e-bok jest udostępniony Użytkownikom 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Dostawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do e-bok w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji. 4. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu (na przykład w momencie rejestracji, logowania) zobowiązany jest do kontaktu z Dostawcą. 5. Dostawca ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. 6. Rozliczenie należności z tytułu zaopatrzenia w wodę / i odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o odczyty podawane przez Użytkownika. 7. Użytkownik reguluje należności wynikające z faktury za wykonaną usługę zgodnie z terminem płatności, wskazanym na fakturze, przesłanej (udostępnionej) wyłącznie w formie elektronicznej. 8. Za moment dostarczenia faktury Użytkownikowi przyjmuje się moment postawienia dokumentu w serwerze (systemie e-bok). 3

4 9. Użytkownik może dokonywać płatności online w formie: e-przelewy, przelewy półautomatyczne lub płatności kartą online zgodnie z Regulaminem płatności, którego treść jest dostępna do wglądu w systemie e-bok przed dokonaniem płatności. 10. Zgłoszenie przez Użytkownika zastrzeżeń do wysokości wystawionej faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 11. Dostawca ma prawo do zablokowania realizacji dyspozycji (na przykład podanie stanu wodomierza), gdy zaistnieje uzasadniona wątpliwość, co do jej autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami. 12. Użytkownik może zgłaszać wszelkie problemy z korzystaniem z funkcji e-bok oraz zasięgać informacji telefonicznie, em, na stronie internetowej Dostawcy oraz osobiście w Dziale Obsługi Klienta i Sprzedaży. 13. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub reklamacje dotyczące niedotrzymania z winy Dostawcy warunków umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub pod numerem telefonu (032) Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty należnej Dostawcy. Czas odpowiedzi na złożoną reklamacje ustala się na 14 dni roboczych. 14. Reklamacje do transakcji online przyjmowane są w formie pisemnej na adres i winny zawierać: adres Użytkownika, numer Transakcji, kwotę Transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Transakcji oraz nazwę banku, na konto, którego skierowana została płatność Użytkownika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty). W przypadku uzasadnionej reklamacji zwrot nastąpi na konto bankowe Użytkownika w trybie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji transakcji. W przypadku zwrotu do transakcji płatnej kartą, zwrot nastąpi na rachunek tej karty. VI. Pomoc techniczna 1. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu (na przykład w momencie rejestracji, logowania) zobowiązany jest do kontaktu z Dostawcą. 2. Użytkownik może zgłaszać wszelkie problemy z korzystaniem z funkcji e-bok oraz zasięgać informacji telefonicznie, em na adres: na stronie internetowej Dostawcy oraz osobiście w Dziale Obsługi Klienta i Sprzedaży. 3. Dostawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do e-bok w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji. 4. Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu. 5. Dostawca e-bok podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić poprawne działanie serwisu, w zakresie możliwości wynikających z dostępu poziomu technicznego. 6. Usunięcie usterki powinno nastąpić w możliwie najszybszym terminie i według kolejności zgłoszenia. O ile usterka nie jest możliwa do usunięcia w ciągu 7 dni roboczych od jej zgłoszenia Dostawca usług określi termin jej usunięcia i przekaże tę informację zgłaszającemu Użytkownikowi. 7. Dostawca e-bok nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych. VII. Postanowienia końcowe 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy korzystania z e-bok. 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. 5. Regulamin korzystania z e-bok jest dostępny na stronie internetowej oraz w Dziale Obsługi Klienta i Sprzedaży Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. przy ul. Powstańców 13, Dąbrowa Górnicza. 4

5 Załącznik nr 2a do umowy nr. ZGODA NA PRZESYŁANIE (UDOSTĘPNIANIE) FAKTUR WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (e-faktur) Wystawca faktur/ Sprzedawca w umowie zwany Dostawcą: Adresat faktur/ Przedst. Usługobiorcy w umowie zwany Użytkownikiem: Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o. ul. Powstańców 13, Dąbrowa Górnicza NIP: Tel. centr Tel./fax Działając w imieniu i na rzecz wszystkich osób występujących po stronie Usługobiorcy wyrażam zgodę na przesyłanie (w tym udostępnianie) faktur przez Wystawcę faktur w formie elektronicznej na podstawie art. 106m ustawy z dnia roku o podatku od towarów i usług (VAT) (Dz. U nr 177 poz z późn. zm.). Miejsce i data.. W celu wdrożenia fakturowania elektronicznego Wystawca faktur/sprzedawca (w umowie zwany Dostawcą) oraz Adresat faktur (w umowie zwany Użytkownikiem) oświadczają, że zgodnie przyjmują poniższe warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej: 1. Wystawca faktur ma prawo przesyłać faktury (udostępniać je) Adresatowi faktur/ Użytkownikowi do podglądu treści i pobrania bezpośrednio z serwera (systemu e-bok) Wystawcy w następujących formatach plików elektronicznych: FORMATY PLIKÓW: PDF 2. Wystawca zobowiązuje się podawać na fakturach wskazane powyżej dane identyfikujące Wystawcę oraz Adresata faktur. 3. Informacja o wystawieniu nowej faktury będzie przesyłana z następujących adresów poczty elektronicznej Wystawcy: ADRESY WYSTAWCY: na wskazane poniżej adresy poczty elektronicznej Adresata: ADRESY ADRESATA: 4. Adresat faktur oraz Wystawca zobowiązują się informować o zmianach w adresach wykorzystywanych do wysyłania informacji o ich wystawieniu. 5. Akceptacja elektronicznej formy otrzymywania faktur nie wyłącza możliwości otrzymywania faktur w formie papierowej przez Wystawcę w przypadkach zaistnienia obiektywnych okoliczności o charakterze technicznym, uniemożliwiających Wystawcy udostępnienie faktur w formie elektronicznej. 5

6 6. W przypadku cofnięcia przez Adresata akceptacji dla fakturowania elektronicznego, Wystawca utraci możliwość udostępniania faktur w formie elektronicznej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o rezygnacji. 7. Adresat faktur ma prawo rezygnacji z elektronicznej formy otrzymywania faktur w dowolnym momencie. 8. Adresat faktur oświadcza, że zapewni autentyczność pochodzenia faktury, integralność treści oraz czytelność faktur udostępnianych w formie elektronicznej. 9.Wystawca faktur oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia faktury oraz integralność treści faktur przesyłanych w formie elektronicznej i ich czytelność poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art.3 pkt.2 Ustawy z dnia r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz z późn. zm.) Podpis osoby/osób reprezentujących Wystawcę faktur: Dąbrowa Górnicza,

7 Załącznik nr 2b do umowy nr.. WYCOFANIE ZGODY NA ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE (UDOSTĘPNIANIE) FAKTUR (e-faktur) Wystawca faktur/ Sprzedawca w umowie zwany Dostawcą: Adresat faktur/ Przedst. Usługobiorcy w umowie zwany Użytkownikiem: Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o. Imię i nazwisko:... ul. Powstańców 13, Dąbrowa Górnicza Adres:... NIP: Tel. centr kod klienta... Tel./fax PESEL/NIP... Działając w imieniu i na rzecz wszystkich osób występujących po stronie Usługobiorcy na mocy art. 106n Ustawy z dnia roku o podatku od towarów i usług (VAT) (Dz.U nr 177 poz z późn. zm.). wycofuję zgodę na przesyłanie (w tym udostępnianie) przez Wystawcę faktur w formie elektronicznej. W związku z powyższym Wystawca traci możliwość wystawiania (udostępniania) faktur w formie elektronicznej ze skutkiem od dnia określonego w dokumencie akceptacji elektronicznej formy wystawiania faktur

8 Załącznik nr 3a do umowy nr. ZGODA NA OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ SMS Działając w imieniu i na rzecz wszystkich osób występujących po stronie Usługobiorcy wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS przypominających o brakującym odczycie wodomierza, zaległej płatności i o wystawieniu nowej faktury. W celu uruchomienia usługi powiadamiania SMS Wystawca faktur/sprzedawca (w umowie zwany Dostawcą) oraz Adresat faktur (w umowie zwany Użytkownikiem) oświadczają, że zgodnie przyjmują poniższe warunki: 1. Wystawca faktur/sprzedawca ma prawo przesyłać wiadomości SMS Adresatowi faktur/ Użytkownikowi pod wskazany niżej numer telefonu: Numer telefonu:... (proszę o wpisanie numeru telefonu) 2. Adresat faktur/użytkownik zobowiązuje się informować o zmianach numeru telefonu wykorzystywanego do odbierania powiadomień SMS. 3. W przypadku braku możliwości wykonania usługi powiadomienia SMS, z uwagi na problemy o charakterze technicznym, Wystawca faktur/sprzedawca wyśle informacje na Adresata faktur/ Użytkownika. 4. W przypadku cofnięcia przez Adresata faktur/użytkownika zgody na otrzymywanie powiadomień SMS Wystawca faktur/sprzedawca traci możliwość wykonania ww. usługi w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o rezygnacji. 5. Adresat faktur/użytkownik ma prawo rezygnacji z otrzymywania powiadomień SMS w dowolnym momencie

9 Załącznik nr 3b do umowy nr.. WYCOFANIE ZGODY NA OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ SMS Działając w imieniu i na rzecz wszystkich osób występujących po stronie Usługobiorcy wycofuję zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS przypominających o brakującym odczycie wodomierza, zaległej płatności i o wystawieniu nowej faktury. W związku z powyższym Wystawca faktur/sprzedawca traci możliwość wysyłania powiadomień SMS w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o rezygnacji

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin 1. Strona Langas.pl prowadzona jest przez: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Langas.pl. 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24.pl 1 DEFINICJE 1. System GoPay24.pl - system informatyczny za pomocą, którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Towar prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Towar prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego Sklep promedyczny.pl dostępny w domenie promedyczny.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o.

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o. Regulamin Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 1.12.2014r. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard ) Usługi Zasileń Konta

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 22.10.2014 r. Nr 5/2014 Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Spółce Komunalnej Żukowo Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY: do wyboru

OPCJE DOSTAWY: do wyboru Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. TERMIN REALIZACJI PRZESYŁKI - to okres, po którym przesyłka jest u Kupującego tzn.jest to czas realizacji Zamówienia + czas dostawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania dokumentów w formie elektronicznej Spółki Wodnej Łeba

Regulamin przesyłania dokumentów w formie elektronicznej Spółki Wodnej Łeba Załącznik nr 2 do UMOWY Regulamin przesyłania dokumentów w formie elektronicznej Spółki Wodnej Łeba 1 Podstawa prawna 1. Podstawą prawną przesyłania dokumentów w formie elektronicznej jest ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI POD NAZWĄ TELEFONICZNE CENTRUM OPŁAT ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE MNI TELECOM 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Racibórz, lipiec 2014 REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej ( zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu sprzedaży polis Euroticket na stronie www.maax.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z systemu sprzedaży polis Euroticket na stronie www.maax.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z systemu sprzedaży polis Euroticket na stronie www.maax.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zostaje określony zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialnośd 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W GMINIE SZEMUD

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W GMINIE SZEMUD Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 129/IV/2015 Wójta Gminy Szemud z 15.06.2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W GMINIE SZEMUD Regulamin korzystania z usług Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Księgarnia internetowa www.pons.pl (dalej zwana Księgarnią) jest prowadzona przez Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Umowa o Akceptację eprzelewów. ep/.../2014

Umowa o Akceptację eprzelewów. ep/.../2014 Umowa o Akceptację eprzelewów ep/.../2014 zawarta w dniu.. 2014 roku w. pomiędzy: ecard S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADAMIANIA SMS Z SYSTEMU DYSTRYBUCJI INFORMACJI VOCATEL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADAMIANIA SMS Z SYSTEMU DYSTRYBUCJI INFORMACJI VOCATEL I. Postanowienia wstępne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADAMIANIA SMS Z SYSTEMU DYSTRYBUCJI INFORMACJI VOCATEL 1. Usługa powiadamiania sms z systemu dystrybucji informacji VOCATEL świadczona jest w

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białogardzie

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białogardzie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta, w szczególności zakładania, udostępniania i wykorzystywania indywidualnego konta Użytkownika, zapewniającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

- Login ciąg znaków podawany przez Klienta w czasie procesu rejestracji w serwisie ebok, identyfikujący Użytkownika podczas procesu logowania,

- Login ciąg znaków podawany przez Klienta w czasie procesu rejestracji w serwisie ebok, identyfikujący Użytkownika podczas procesu logowania, REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA ebok Data aktualizacji: 01.07.2016 Zapisy niniejszego Regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta ebok, (zwanego dalej Regulaminem ), stanowią zasady

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - cstore

Płatności CashBill - cstore 19 lutego 2015 Płatności CashBill - cstore Uruchomienie Płatności CashBill na platformie cstore CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie

w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania w Kwidzynie Regulamin Systemu Elektronicznego w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie I. Postanowienia ogólne 1.Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego (EBOK), w szczególności udostępniania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży turystycznych polis ubezpieczeniowych interregion.eu

Regulamin sprzedaży turystycznych polis ubezpieczeniowych interregion.eu Regulamin sprzedaży turystycznych polis ubezpieczeniowych interregion.eu! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zostaje określony zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Severstal Distribution Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Severstal Distribution Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne Seve rstal Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Severstal Distribution Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.domasazu.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok) 1 Postanowienia ogólne Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok), zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI, PŁATNOŚCI I UCZESTNICTWA W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM APARTAMENTY DOM BAŁTYCKI

REGULAMIN REZERWACJI, PŁATNOŚCI I UCZESTNICTWA W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM APARTAMENTY DOM BAŁTYCKI REGULAMIN REZERWACJI, PŁATNOŚCI I UCZESTNICTWA W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM APARTAMENTY DOM BAŁTYCKI Niniejszy Regulamin (zwany dalej Warunkami uczestnictwa), stanowi integralną część formularza rezerwacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl

Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3. Zawarcie umowy sprzedaży. 4. Odbiór, dostawa, płatność. 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. Informacje ogólne: 1 1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY www.proteuss.pl. szkoleniowych, tłumaczeń, licencji oraz sprzedaje swoje produkty.

REGULAMIN STRONY www.proteuss.pl. szkoleniowych, tłumaczeń, licencji oraz sprzedaje swoje produkty. REGULAMIN STRONY www.proteuss.pl I. Warunki ogólne, oferta. 1.Strona działająca pod adresem www.proteuss.pl należy do firmy Proteuss Company prowadzonej przez przedsiębiorcę występującego w obrocie pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych przy lotniskach.

1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych przy lotniskach. Warunki rezerwacji 1 Informacje podstawowe 1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest ECOM MEDIA sp. z o. o. sp. k. Adres: 01-445, Warszawa, ul. Ciołka 17 lok. 318,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw DEFINICJE Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia. Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sleepless in Warsaw. Sprzedający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.ERV.PL (www.online.erv.pl)... 1

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.ERV.PL (www.online.erv.pl)... 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.ERV.PL (www.online.erv.pl)... 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 1 DANE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ... 2 DEFINICJE... 2 OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - Selly Shop

Płatności CashBill - Selly Shop 1 lipca 2016 Płatności CashBill - Selly Shop Uruchomienie Płatności CashBill na platformie Selly Shop +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOTE

Płatności CashBill - SOTE 5 marca 2015 Płatności CashBill - SOTE Uruchomienie Płatności CashBill na platformie SOTE CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku.

R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku. R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

ZASADY. 1. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia należy rozumieć.

ZASADY. 1. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia należy rozumieć. ZASADY Wystawiania oraz udostępniania dokumentów księgowych w formie elektronicznej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy (dalej: NASK) 1. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z faktur elektronicznych w Nice Polska Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z faktur elektronicznych w Nice Polska Sp. z o.o. Regulamin korzystania z faktur elektronicznych w Nice Polska Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z faktury elektronicznej w Nice Polska Sp. z o.o. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

II. Ogólne warunki korzystania z Konta Użytkownika i składania Zamówień na Produkty

II. Ogólne warunki korzystania z Konta Użytkownika i składania Zamówień na Produkty REGULAMIN PORTALU ALBUMFOTOGRAFICZNY.PL I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania transakcji w Portalu internetowym Albumfotograficzny.pl działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez R e j e s t r D ł u ż n i k ó w E R I F B I G S. A. Strona 1 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przesyłania faktur VAT, w formie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego COMPLIMENTO

Regulamin sklepu internetowego COMPLIMENTO Regulamin sklepu internetowego COMPLIMENTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy COMPLIMENTO (dalej: Sklep) działający pod adresem www.complimento.pl prowadzony jest przez COMPLIMENTO s.c. Marzanna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo