WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490)"

Transkrypt

1 WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) PONIEDZIAŁEK, 28 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA WALNYM ZGROMADZENIU ZWIĄZKU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Więcej informacji: Warszawa, Centrum Konferencyjne Kaora Expo, ul. Poligonowa 30, godz POLSKO-FRANCUSKIE ROZMOWY O ENERGETYCE JĄDROWEJ Podsekretarz stanu w MG Hanna Trojanowska weźmie udział w spotkaniu Polsko-Francuskiej Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej. Zamknięte dla mediów Biuro Prasowe przygotuje komunikat po spotkaniu Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, godz PONIEDZIAŁEK-WTOREK WRZEŚNIA WICEMINISTER SZEJNFELD W NIDERLANDACH Sekretarz stanu w MG Adam Szejnfeld weźmie udział w konferencji nt. partnerstwa publiczno-prywatnego. Spotka się takŝe z przedstawicielami Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Niderlandach. Holandia, Haga PONIEDZIAŁEK-ŚRODA WRZEŚNIA WICEMINISTER BANIAK NA KONFERENCJI SSE W MIELCU Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak weźmie udział w konferencji nt. Specjalnych Stref Ekonomicznych, organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysły Oddział w Mielcu. Lublin, Grant Hotel Lublinianka WTOREK, 29 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMR PAWLAK WEŹMIE UDZIAŁ W POSIEDZENIU RADY MINISTRÓW Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w posiedzeniu Rady Ministrów. Warszawa, KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3, s. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, godz PRZYJĘCIE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW 1

2 Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków. Zapisy: Zespół ds. Skarg i Wniosków MG, tel.: , Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, godz , s. 40 ŚRODA, 30 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK WEŹMIE UDZIAŁ W KONFERENCJI PRASOWEJ IBM Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w konferencji prasowej poświęconej nowym planom rozwoju firmy IBM. Więcej informacji: IBM, Katarzyna Janik tel , Monika Maciąg, Warszawa, PAIIZ, ul. Bagatela 12, godz CZWARTEK, 1 PAŹDZIERNIKA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA INAGURACJI NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki na Politechnice Warszawskiej. Warszawa, Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, godz Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Warszawa, Politechnika Warszawska, ul. Narbutta 84, godz WICEMINISTER BANIAK OTWORZY NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak weźmie udział w uroczystym otwarciu nowego centrum logistycznobiurowego Mediaexpert-Domex, które rozpoczyna działalność w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Więcej informacji: MEDIAEXPERT, Jakub Szwejka, tel Tarnobrzeg WICEMINISTER HENCLEWSKA NA INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Podsekretarz stanu w MG GraŜyna Henclewska weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Częstochowskiej. Częstochowa, Aula Wydziału Zarządzania, al. Armii Krajowej 19, godz CZWARTEK-PIĄTEK 1-2 PAŹDZIERNIKA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK Z WIZYTĄ W KAZACHSTANIE Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak wezmą udział w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym oraz obradach II Polsko-Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej. Kazachstan, Astana ROZMOWY O ENERGETYCE JĄDROWEJ Podsekretarz stanu w MG Hanna Trojanowska weźmie udział w spotkaniu Grupy Roboczej Globalnego Partnerstwa Energii Jądrowej. Zamknięte dla mediów 2

3 Biuro Prasowe przygotuje komunikat po spotkaniu Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, s. ABC PIĄTEK, 2 PAŹDZIERNIKA KONFERENCJA PKPP LEWIATAN I BGK Podsekretarz stanu w MG Dariusz Bogdan weźmie udział w konferencji Innowacje technologiczne droga do sukcesu. Kredyt Technologiczny szansą na sukces., organizowanej przez PKPP Lewiatan oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.. Więcej informacji: PKPP Lewiatan, Łukasz Łuka tel Warszawa, Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, godz MG OCENIA PRAWO DOTYCZĄCE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH Ministerstwo Gospodarki oceniło przepisy dotyczące prowadzenia postępowań administracyjnych w ramach obszaru działania resortu. Informację zawierającą ocenę skutków tych regulacji Kierownictwo MG przyjęło 23 września br. Departament Administrowania Obrotem (DAO) MG ocenił, Ŝe dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczącego dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w RFN nastąpił wzrost liczby nowych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o przyznanie limitu. Złagodzenie warunków, pozwalających uzyskać zezwolenie okazało się szczególnie korzystne dla działających w Niemczech polskich firm budowlanych. Według ekspertów MG, zmiany nie wymaga w chwili obecnej rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Natomiast w przypadku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, moŝe zajść potrzeba dostosowania rozporządzenia do wymogów nowej regulacji. PIĄTEK, 25 WRZEŚNIA WICEPREMIER PAWLAK O SYTUACJI W GÓRNICTWIE - Prywatyzacja menadŝersko-pracownicza oraz wsparcie inwestycji początkowych są najlepszym sposobem na rozwój sektora górniczego w Polsce - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas konferencji prasowej w Katowicach 25 września br. W opinii wicepremiera Pawlaka prywatyzacja w górnictwie powinna być prowadzona w taki sposób, aby słuŝyła ludziom zatrudnionym w tym sektorze, inŝynierom, menadŝerom oraz mieszkańcom regionu. - W dobie kryzysu gospodarczego kopalnie dobrze sobie radzą i są rentowne podkreślił. Wiceszef polskiego rządu wyjaśnił, Ŝe o duŝej skali inwestycji górniczych świadczy fakt, Ŝe wskaźnik natęŝenia robót przygotowawczych przekroczył w tym roku poziom 5,1 m na 1 tys. ton wydobycia, a w przypadku Katowickiego Holdingu Węglowego wyniósł on 5,6 m. Jest to poziom niespotykany w ciągu ostatnich 10 lat. Dzięki niemu moŝemy dzisiaj odtwarzać potencjał wydobywczy podkreślił wicepremier Pawlak. 3

4 Szef resortu gospodarki zaznaczył jednak, Ŝe w budŝecie na przyszły rok konieczne jest zapewnienie jak największego wsparcia dla inwestycji początkowych. Pomoc państwa będzie duŝym wsparciem dla zwiększenia płynności finansowej kopalń i poprawy bezpieczeństwa pracy zatrudnionych w nich ludzi - dodał. Zdaniem wicepremiera Pawlaka najlepszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa w polskim górnictwie jest wdraŝanie nowych technologii w zakresie prowadzenia robót i wentylacji. - Chodzi o to, aby zminimalizować ryzyko dla ludzi zatrudnionych w górnictwie wyjaśnił. Z kolei prezes WyŜszego Urzędu Górniczego Piotr Litwa przypomniał, Ŝe kontrole w kopalniach są przeprowadzane bardzo często i przynoszą efekty. Zaznaczył, Ŝe w zeszłym roku odbyło się aŝ 10 tysięcy kontroli we wszystkich zakładach górniczych. - To bardzo duŝo jak na przemysł zatrudniający 200 tysięcy osób - uwaŝa szef WUG. Wiceszef rządu zaapelował takŝe do mediów o budowanie klimatu, który słuŝyłby zrównowaŝonemu rozwojowi i bezpieczeństwu sektora górniczego. Podkreślił, Ŝe czasem nagłaśnianie pewnych uchybień, które w rzeczywistości nie mają miejsca, sprawia, Ŝe zmniejsza się wraŝliwość na powaŝniejsze sygnały. POLSKO-UKRAIŃSKIE KONSULTACJE OFFSETOWE Polsko-ukraińskie konsultacje z zakresu prawa offsetowego to główny cel spotkania wiceministra gospodarki Dariusza Bogdana z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Ukrainy. Rozmowy odbyły się 24 września br. w Ministerstwie Gospodarki. Wiceminister Bogdan podkreślił, Ŝe waŝną rolę w wyznaczaniu priorytetów w zakresie potrzeb offsetowych oraz negocjacji i realizacji umów w tym zakresie pełni w naszym kraju Komitet ds. Umów Offsetowych. Podzielił się takŝe naszymi doświadczeniami z realizacji umów offsetowych przez zagranicznych dostawców w Polsce. - Najbardziej korzystny dla rozwoju gospodarki jest offset związany z transferem technologii dodał wiceminister. Strona ukraińska podziękowała za moŝliwość uzyskania cennej wiedzy z zakresu prawa offsetowego oraz wyraziła nadzieję na dalszą współpracę w tej dziedzinie. Przedstawiciele ukraińskiego resortu gospodarki poinformowali równieŝ, Ŝe przygotowują regulacje prawne, potrzebne do funkcjonowania offsetu w ich kraju. Ponadto omówiono takŝe kwestie związane z głównymi regulacjami prawnymi związanymi z offsetem w Europie, m.in. przystąpienie Polski do Kodeksu w zakresie Offsetu w ramach Europejskiej Agencji Obrony. W spotkaniu udział wzięli: dyrektor Departamentu Programów Offsetowych (DOF) Hubert Królikowski, Naczelnik Wydziału Monitorowania Programów Offsetowych i Obsługi Komitetu ds. Umów Offsetowych DOF Ewa Surowiecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Obrony oraz Bezpieczeństwa w Ministerstwie Gospodarki Ukrainy Jurij Brovchenko oraz Naczelnik Działu Współpracy Ekonomicznej z NATO Ministerstwa Gospodarki Ukrainy. CZWARTEK, 24 WRZEŚNIA WICEPREMIER WALDEMAR PAWLAK NA POSIEDZENIU SEJMU Plany inwestycyjne w górnictwie dotyczące nowych moŝliwości wydobycia oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy w kopalniach to główne tematy omawiane przez wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka podczas posiedzenia Sejmu. Debata odbyła się 24 września br. w Warszawie. Wicepremier Waldemar Pawlak poinformował, Ŝe niezaleŝnie od środków budŝetowych spółki górnicze zwiększyły w tym roku nakłady inwestycyjne w kopalniach. Trzy spółki nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki od stycznia do lipca br. zainwestowały ponad 1,5 mld zł, czyli o 600 4

5 mln zł więcej niŝ w analogicznym okresie ubiegłego roku zaznaczył szef resortu gospodarki. Środki, w znacznej mierze własne, spółki przeznaczyły głównie na zakup maszyn i urządzeń dodał. Wiceszef polskiego rządu wyjaśnił, Ŝe o duŝej skali inwestycji górniczych świadczy fakt, Ŝe wskaźnik natęŝenia robót przygotowawczych przekroczył w tym roku poziom 5,1 m na 1 tys. ton wydobycia, a w przypadku Katowickiego Holdingu Węglowego wyniósł on 5,6 m. Jest to poziom niespotykany w ciągu ostatnich 10 lat. Dzięki niemu moŝemy dzisiaj odtwarzać potencjał wydobywczy podkreślił wicepremier Pawlak. Zwrócił takŝe uwagę, Ŝe górnictwo pełni waŝną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jesteśmy krajem, który w niewielkim stopniu, bo zaledwie w 18 proc., jest uzaleŝniony od importu surowców energetycznych, podczas gdy średnia europejska wynosi ok. 50 proc. zauwaŝył. Energia w naszym kraju jest wytwarzana głównie z węgla, dlatego teŝ Polska będzie bardziej bezpieczna, jeŝeli zachowa swoje zasoby energetyczne dodał. Minister Gospodarki, nawiązując do ostatniej tragedii w kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie Śląskiej, podkreślił, Ŝe w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy zarządy spółek węglowych podejmowały decyzje w sposób świadomy i odpowiedzialny, aby ograniczać ryzyko niebezpieczeństwa pracy. W ostatnim czasie spółki przeznaczały na ten cel większe środki niŝ w latach poprzednich powiedział wicepremier Pawlak. Zapowiedział równieŝ, Ŝe rząd podpisze specjalne rozporządzenie o przeznaczeniu odpowiednich środków na odszkodowania dla rodzin ofiar wypadków w kopalniach. MILIONY NA PROMOCJE POLSKI WSCHODNIEJ Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej to blisko 90 mln zł na róŝnego rodzaju działania ukazujące potencjał społeczno-gospodarczy pięciu regionów: Warmii i Mazur, Podlasia, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas gali inaugurującej realizację Programu. Uroczystość odbyła się 23 września br. w Warszawie. Wiceminister Adam Szejnfeld podkreślił, Ŝe celem Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej jest wyrównanie poziomu Ŝycia w województwach wschodnich z pozostałymi regionami kraju. Chcemy, aby Polska była postrzegana jako jeden, atrakcyjny inwestycyjnie obszar, bez podziału na regiony biedniejsze i bogatsze wyjaśnił wiceszef MG. Bez odpowiednich działań z zakresu PR i marketingu skierowanych do potencjalnych inwestorów i międzynarodowej opinii publicznej nie uda nam się przekazać spójnego wizerunku Polski zauwaŝył wiceminister Szejnfeld. Dodał, Ŝe województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie mogą korzystać ze specjalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej To dodatkowy bonus w postaci ponad 2 mld euro na wsparcie regionów najsłabiej rozwiniętych. Osobiście odwiedziłem juŝ wszystkie te pięć regionów, by zapoznać się z ich specyfiką i potrzebami powiedział. Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman ocenił, Ŝe rezultatem Programu Promocji Polski Wschodniej będzie systematyczny wzrost konkurencyjności gospodarczej firm, produktów, usług, miast i regionu. ZałoŜenia programu obejmują m.in. pobudzenie eksportu produktów oraz usług z Polski Wschodniej oraz rozwój turystyki biznesowej w makroregionie. Liczymy równieŝ, Ŝe poprawi się wizerunek tych waŝnych dla kraju województw podsumował prezes PAIZ. WIZYTA WICEMINISTER TROJANOWSKIEJ W FINLADII Wizyta w elektrowni jądrowej w Olkiluoto oraz rozmowy z przedstawicielami fińskiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy to główne cele wyjazdu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanny Trojanowskiej do Finlandii września. Wiceminister Hanna Trojanowska zwiedziła elektrownię jądrową w Olkiluoto, gdzie budowany jest trzeci, a piąty w Finlandii reaktor. Ma on moc 1650 MW, a jego uruchomienie planowane jest na

6 r. Podsekretarz stanu w MG spotkała się równieŝ z przedstawicielami polskich firm, którzy uczestniczą w budowie tego bloku [Polacy to najliczniejsza grupa budowniczych tego obiektu]. Zaprezentowała im załoŝenia Programu polskiej energetyki jądrowej oraz zachęcała do wykorzystywania ich wiedzy i doświadczenia przy realizacji elektrowni jądrowych w Polsce. Onkalo. Zapoznała się równieŝ z fińskimi działaniami i planami w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem. Wiceminister Trojanowska przeprowadziła takŝe rozmowy w fińskim Ministerstwie Pracy i Gospodarki oraz Agencji Nadzoru Radiologicznego i Nuklearnego (STUK). W trakcie tych spotkań zapoznała się z fińskimi doświadczeniami i planami w zakresie energetyki jądrowej, przedstawiła polskie zamierzenia w tej dziedzinie oraz omówiła moŝliwości współpracy. W spotkaniach wzięli takŝe udział: Henryk Jacek Jezierski Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Joanna Hoffman Ambasador RP w Finlandii oraz Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki. BUDOWA DROGI DO POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZEJ - Projekt Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) wpisuje się w misje MG, którą jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej powiedział wiceminister Rafał Baniak podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie Drogi do Polski Przedsiębiorczej. Spotkanie odbyło się 24 września br. w Warszawie. Wiceminister Baniak przypomniał, Ŝe Droga do Polski Przedsiębiorczej będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Mam nadzieję, Ŝe dzięki projektowi AIP zwiększy się liczba innowacyjnych firm, które będą w stanie skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym i wdraŝać nowoczesne rozwiązania do gospodarki dodał. Prezes AIP Dariusz śuk przedstawił główne załoŝenia projektu Droga do Polski Przedsiębiorczej. Jego zasadniczym celem jest stworzenie w Polsce najlepszego na skalę europejską zintegrowanego systemu kreowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Będą to dwie współdziałające ze sobą instytucje: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i AIP Business Link wyjaśnił. Obecny na uroczystości prezes zarządu spółki PL.2012 Marcin Herra wyraził nadzieję, Ŝe firmy, które powstaną dzięki realizacji programu Droga do Polski Przedsiębiorczej zaangaŝują się takŝe w przygotowania do Euro NOWE PROJEKTY PPP Kolej Metropolitarna w Trójmieście, Centrum Zaawansowanych Technologii w Kaliszu, baseny i parkingi we Wrocławiu oraz siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku to tylko niektóre projekty zgłoszone do realizacji w nowej formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Łączna wartość wszystkich inwestycji to ponad 7 mln zł. Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym weszła w Ŝycie w ramach Pakietu na rzecz przedsiębiorczości opracowanego w Ministerstwie Gospodarki pod kierownictwem wiceministra Adama Szejnfelda. Ustawa wyeliminowała zbędne obciąŝenia administracyjne oraz zlikwidowała nadmierne ograniczenia. Zgodnie z nowymi przepisami umowa między partnerami ma charakter ramowy, a szczegółowe zobowiązania będą realizowane w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. - Przygotowaliśmy dobrą ustawę i mamy ciekawe projekty, które będą realizowane dzięki nowej formule. Myślę, ze na dynamiczny rozwój PPP w samorządach nie będziemy musieli długo czekać. Powinniśmy jednak wspierać lokalne władze w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów do nowych przedsięwzięć podkreśla wiceminister Adam Szejnfeld. 6

7 W opinii wiceministra naleŝy promować partnerstwo publiczno-prywatne i zachęcać do niego wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem działalności w tej dziedzinie. Dlatego resort gospodarki prowadzi szeroką kampanię informacyjną. W całym kraju, jak równieŝ za granicą, organizowane są konferencje, seminaria i warsztaty poświęcone tematyce PPP, podczas których wiceminister Adam Szejnfeld osobiście zachęca przedsiębiorców, samorządowców oraz instytucje finansowe do wspólnego partnerstwa. Podczas spotkań omawiane są nie tylko nowe przepisy i moŝliwości, jakie daje nowa ustaw, ale takŝe konkretne projekty, dla których poszukiwani są potencjalni wykonawcy. PRZYKŁADY ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW DO REALIZACJI POTENCJALNIE W PPP: Województwo Pomorskie Kolej Metropolitalna w Trójmieście, Rewitalizacja terenów dworca PKP w Sopocie, Nadmorskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Gdańsku, Podziemne parkingi wielopoziomowe, Gdańsk-Śródmieście, Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gmina Miasta Malborka. Województwo Małopolskie 7 projektów w budownictwo komunalne, programy rewitalizacyjne, modernizacja i budowa obiektów publicznych, 3 projekty w sektorze transportowym, wodno-kanalizacyjnym, energetycznym, 10 projektów w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną - centra sportowo-rekreacyjne, stadiony, hale widowiskowo-sportowe, Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie- Prokocimiu. Województwo Wielkopolskie Centrum design, Centrum zaawansowanych technologii w Kaliszu, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, Szpital dziecięcy, Starostwo Powiatowe w Otwocku Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku Budowa mostu wraz z dojazdem na rzece Świder pomiędzy Otwockiem i Józefowem Urząd Miasta Lublin Park wodny przy Al. Zygmuntowskich. Urząd Miejski w Kozienicach Budowa hotelu 3 gwiazdkowego na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Przygotowane terenu inwestycyjnego Tucznawa, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 790, Przebudowa dróg gminnych i powiatowych do skrzyŝowania z ul. Ząbkowicką, bezkolizyjny węzeł drogowy, 7

8 Urząd Miejski Wrocław Budowa odcinka drogi klasy zbiorczej o długości 3,8 km wraz z dwoma przeprawami mostowymi przez rzekę Oławę i Odrę, Budowa 4 basenów przyszkolnych, Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Awicenny, Parking kubaturowy w strefie płatnego parkowania Stare Miasto. Urząd Miasta Płocka Park Sportowo-Rekreacyjny- Stok Narciarski, długość 300 m, Kompleks basenów sportowych i rekreacyjnych wraz z halą sportów walki, Parking wielopoziomowy, 5 cio kondygnacyjny, Hotel - internat na 80 miejsc noclegowych oraz kryty basen. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, 3 parkingi podziemne (Plac Defilad, Plac Teatralny, Emilii Plater), Tramwaj do Piaseczna, Budowa szpitala, Park Technologiczny, Parkingi podziemne ul. Spiska, Wawelska, Parking wielopoziomowy na Targówek, Zagospodarowanie terenu klubu sportowego Hutnik, Zespół obiektów sportowych w Miedzeszynie, Basen przy ul. RyŜowa, Hala widowiskowa Arena Varsavia, Budowa kompleksu hotelowo-sportowego z wielofunkcyjną salą sportowo-widowiskową w Ursusie, Ośrodek Rekreacji i Sportu FORT WŁOCHY w Warszawie, Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul Konwiktorskiej, W fazie wstępnej Oceanarium przy Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, Port Czerniakowski oraz przebudowa przystanków komunikacji miejskiej. ŚRODA, 23 WRZEŚNIA WDRAśANIE UNIJNYCH PRZEPISÓW KONFERENCJA MG Unijne przepisy dotyczące nadzoru rynku wewnętrznego i swobodnego przepływu towarów były głównym tematem konferencji w Ministerstwie Gospodarki. Spotkanie z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka odbyło się 22 września br. - Regulacje europejskie w zakresie akredytacji i nadzoru rynku są waŝne, bo tworzą jednolite warunki dla całej Unii Europejskiej. Produkt dopuszczony do obrotu w jednym z państw członkowskich, podlega tym samym przepisom w innych krajach UE powiedział wicepremier Waldemar Pawlak. Wiceszef rządu dodał, Ŝe nowe prawo zapewnia m.in. skuteczne identyfikowanie i eliminacje niebezpiecznych produktów z rynku wewnętrznego, a takŝe nieuczciwych producentów i importerów. 8

9 Ponadto nowe ramy prawne ułatwią swobodny przepływ towarów, dzięki likwidacji luk i niespójności w prawie wspólnotowym. Powinny teŝ zwiększyć zaufanie do produktów znajdujących się na rynku wewnętrznym zauwaŝył wicepremier. Uczestnicy konferencji omówili takŝe wzmocnienie roli oznakowania CE. Producenci, poprzez umieszczenie na wyrobie oznakowania CE, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność takiego wyrobu z prawem UE przypomniał Maciej Dobieszewski z Departamentu Regulacji Gospodarczych. Dodał, Ŝe państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia właściwej ochrony oznakowania CE, włącznie z zastosowaniem sankcji karnych za jego uŝycie niezgodne z prawem. MG WSPOMAGA WDRAśANIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kierownictwo MG przyjęło projekty uchwał Rady Ministrów w sprawie ustanowienia dwóch programów wieloletnich, które promują innowacyjne technologie oraz ich transfer do gospodarki. Realizować je będzie MG we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu (ITeE-PIB). Szacowany efekt finansowy programów to łącznie 112 mln zł, przy wkładzie z budŝetu państwa 35 mln zł. Program wieloletni Innowacyjne rozwiązania systemowe na rzecz zrównowaŝonego rozwoju gospodarki zadania słuŝb państwowych w latach zakłada wdroŝenie około 150 rozwiązań w zakresie rozwoju innowacyjności, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wspierania zrównowaŝonego rozwoju gospodarki. Dotyczą one m.in. metod wspomagających transfer zaawansowanych technologii do gospodarki, procedur i systemów nadzoru bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń, a takŝe systemów edukacji zawodowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji i eksploatacji. Korzyści finansowe z transferu tych rozwiązań do gospodarki to nawet 100 mln zł. Program ten wpisuje się w główny nurt najwaŝniejszych strategicznych dokumentów UE i krajowych, w tym odnowionej Strategii Lizbońskiej, Kierunków zwiększania innowacyjności gospodarki na lata oraz dokumentów programowych Ministra Gospodarki m.in. raportu Przedsiębiorczość w Polsce. Z kolei program Promocja i komercjalizacja zaawansowanych rozwiązań innowacyjnych Programu wieloletniego PW-004, w latach przewiduje sprzedanie lub licencjonowanie minimum 10 urządzeń i 10 nowoczesnych technologii, dotyczących m.in. wysokiej techniki, nanotechnologii w inŝynierii powierzchni, recyklingu i utylizacji, przeciwdziałania zagroŝeniom technicznym i usuwania skutków katastrof. Przychody ze sprzedaŝy rozwiązań innowacyjnych Ministerstwo Gospodarki szacuje na około 12 mln zł. MINISTER SZEJNFELD OTWORZYŁ KRAJOWĄ DYSPOZYTORNIĘ MOCY PSE OPERATOR - PSE Operator S.A. jest podstawą polskiego systemu bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Dzięki systemowi przesyłu prąd dostarczany jest do milionów gospodarstw domowych, firm i instytucji w całym kraju. Specjaliści firmy dbają natomiast przez całą dobę, by sieci funkcjonowały na najwyŝszym, światowym poziomie - mówił wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas uroczystości 5. lecia działalności Operatora Systemu Przesyłowego połączonej z otwarciem ośrodka Krajowej Dyspozytorni Mocy. Konferencja odbyła się 22 września br. w Konstancinie-Jeziornie. Wiceminister Szejnfeld podkreślił, Ŝe działalność PSE Operator jest pozytywnym przykładem funkcjonowania firmy w sektorze elektroenergetycznym. Jednocześnie zaznaczył, Ŝe polskie sieci potrzebują olbrzymich nakładów na remonty, modernizację oraz na nowe inwestycje. By moŝna było te waŝne plany zrealizować konieczne są zmiany takŝe w prawie. - Przede wszystkim naleŝy uregulować system inwestycji w urządzenia liniowe. Dlatego w Ministerstwie Gospodarki przygotowaliśmy załoŝenia do nowej ustawy o korytarzach celu publicznego, które skierowaliśmy juŝ do konsultacji międzyresortowych powiedział. 9

10 Zdaniem wiceszefa resortu gospodarki głównym celem tego dokumentu jest wsparcie wszystkich uczestników rynku energii w Polsce. Tworząc nowe regulacje mamy przed sobą trudne zadanie. Musimy zlikwidować przeszkody związane z przesyłem energii w naszym kraju, które funkcjonują od bardzo wielu lat dodał wiceminister Szejnfeld. Obecny na spotkaniu wiceminister skarbu Jan Bury przypomniał, Ŝe w 2007 i 2008 r. PSE otrzymało majątek sieciowy w postaci m.in. linii wschodnich. Zarządzanie nimi stanowi ogromne wyzwanie dla jednego z najwaŝniejszych operatorów energetycznych w Europie zaznaczył. Prezes Zarządu PSE Operator Stefania Kasprzyk podkreśliła z kolei, Ŝe spółka przeszła długą drogę transformacji. - Od firmy zaleŝnej i bez majątku sieciowego, staliśmy się silnym i niezaleŝnym operatorem przesyłowym. Mamy nadzieję, Ŝe stawimy czoła kolejnym wyzwaniom, a dzięki odpowiednim regulacjom prawnym zrealizujemy cele, jakie przed sobą postawiliśmy powiedziała. WICEMINISTER DARIUSZ BOGDAN: OFFSET NA KRYZYS - W dobie światowego kryzysu ekonomicznego podpisanie zobowiązań offsetowych zawartych w przyrzeczeniu offsetowym ma ogromne znaczenie dla polskiej branŝy zbrojeniowej. powiedział wiceminister Dariusz Bogdan podczas uroczystości podpisania przyrzeczenia offsetowego 22 września br. w MG. Zobowiązania Offsetowe, zawarte w przyrzeczeniu, dotyczą bezpośredniego zakupu przez amerykańską firmę Alliant Techsystems Inc. materiałów wybuchowych w formie Trinitrotoluene (TNT) od Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. - Realizacja zapisów przyrzeczenia offsetowego przyczyni się do stabilizacji sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy NITRO-CHEM S.A. oraz zwiększenia zatrudnienia zauwaŝył wiceminister Bogdan. Podsekretarz stanu w MG przypomniał równieŝ o obustronnych korzyściach płynących z podpisanego przyrzeczenia offsetowego. - Dzięki realizacji Zobowiązań, offsetobiorca zapewni sobie środki finansowe na modernizację instalacji do produkcji TNT podkreślił. - Spowoduje to równieŝ m.in. wzrost poziomu wydajności pracy w zakładzie, oraz pozwoli utrzymać wysokie standardy norm jakościowych dodał. WTOREK, 22 WRZEŚNIA WICEMINISTER PAWLAK Z MISJĄ GOSPODARCZĄ W SZWECJI Udział w targach bioenergetycznych World Bioenergy Clean Vehicles and Fuels, spotkania z działaczami Polsko-Szwedzkiej Platformy Energii Odnawialnej oraz wsparcie misji gospodarczej czołowych polskich przedsiębiorstw działających w obszarze biopaliw to główne cele wizyty wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka w Szwecji. Spotkania odbyłby się 16 września br. w Sztokholmie. Podczas wizyty wicepremier Waldemar Pawlak odwiedził wystawę World Bioenergy. Clean Vehicles and Fuels i wziął udział w inauguracyjnej konferencji, którą otworzył król Szwecji Karol XVI Gustaw. Wicepremier Pawlak, przedstawił główne kierunki i moŝliwości rozwoju sektora paliw odnawialnych w Polsce. Zwrócił uwagę, Ŝe firmy inwestujące w odnawialne źródła energii w naszym kraju mogą odnieść duŝy sukces gospodarczy. Będziemy szukać w Polsce takich rozwiązań, które ułatwią zagranicznym przedsiębiorcom rozwój produkcji biopaliw w naszym kraju zapewnił. Chcemy umoŝliwić wykorzystanie produktów rolniczych i odpadów komunalnych dodał. Wice szef polskiego rządu wspólnie z wicepremier Szwecji Maud Olofsson spotkał się takŝe z działaczami Polsko-Szwedzkiej Platformy Energii Odnawialnej. Podkreślił rolę administracji obydwu krajów w promocji nowoczesnych technologii, które pozwolą ograniczyć emisję CO2. Wicepremierzy Polski i Szwecji zadeklarowali dalsze wsparcie dla tej inicjatywy. Po stronie polskiej działania grupy nadal koordynować będzie Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, a po stronie szwedzkiej Uniwersytet w Lund. 10

11 W czasie rozmów dwustronnych z Wicepremier Olofsson, Wicepremier Pawlak zaproponował stronie szwedzkiej stworzenie wspólnego mechanizmu promocji rozwiązań ekologicznych w motoryzacji. Omówiono takŝe kwestie dotyczące światowego porozumienia klimatycznego w związku z planowaną w grudniu br. Konferencją Klimatyczną Narodów Zjednoczonych w Kopenhadze (COP 15). KORESPONDENCJA POMIĘDZY MINISTERSTEWM GOSPODARKI A M INISTERSTWEM ZDROWIA W SPRAWIE FIRM FARMACEUTYCZNYCH W związku z pytaniami dziennikarzy dotyczącymi korespondencji pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Ministerstwem Zdrowia w sprawie firm farmaceutycznych, przedstawiamy komplet pism dotyczących tej tematyki z ostatnich dwóch lat. Są to pisma z dnia: dot. zamierzeń inwestycyjnych Octapharma AG dot. procesu harmonizacji (pismo Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych Polfarmed) przekazujące pismo Farminy sp. z o.o. dotyczące dopuszczenia do obrotu do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ w sprawie stanu spraw związanych ze współpracą z firmą francuską Servier - przygotowanie do rozmów Sekretarza Stanu w MG Adam Szejnfelda z wiceministrem gospodarki Francji A. M. Idrac przekazujące pismo Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. dotyczące moŝliwości wybudowania w Polsce zakładu przetwarzania osocza przekazujące pismo Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. w sprawie długodziałąjących analogów insulin. WICEMINISTER SZEJNFELD NA TARGACH LIFESTYLE EXPO - Stosunki gospodarcze pomiędzy Hongkongiem a Polską są bardzo dobre, ale po wielu latach rozwoju wymiany handlowej nadszedł czas takŝe na zwiększenie wzajemnych inwestycji. Zachęcam polskich i chińskich przedsiębiorców do rozwaŝenia tej drogi współpracy powiedział wiceminister Adam Szejnfeld podczas seminarium Doing Business in Hong Kong, które odbyło się przy okazji Targów Lifestyle Expo września br. w Warszawie. Podczas otwarcia targów wiceminister podkreślił, Ŝe Polska jest jedynym krajem UE, który notuje w 2009 r. wzrost gospodarczy. - Dobry stan naszej gospodarki nie jest zapewne jedynym powodem organizacji targów w Warszawie. Wystawa, którą dzisiaj otwieramy jest najlepszym dowodem na to, Ŝe zarówno Polska jak i Hongkong oparły się kryzysowi podsumował wiceminister Szejnfeld, doceniając wybór władz Hong Kong Economic and Trade Office w Berlinie właśnie stolicy Polski na miejsce organizacji swojej imprezy. Przypomniał równieŝ o wieloletniej współpracy gospodarczej Polski i Hongkongu. - Wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami osiąga poziom ok. 250 mln euro rocznie i co waŝne bilans wymiany jest zrównowaŝony. Przekrój importowanych towarów jest bardzo szeroki, od ogromnych statków dalekomorskich, do miniaturowych urządzeń elektronicznych powiedział wiceszef MG.Przekonywał równieŝ o ciągle rosnącym zainteresowaniu współpracą między firmami z Polski i Hongkongu. - Coraz liczniejsze wizyty polskich przedsiębiorców w Hongkongu, a chińskich w naszym kraju sprzyjają intensyfikacji wzajemnych kontaktów handlowych - zauwaŝył. Sekretarz stanu w MG wziął równieŝ udział w seminarium gospodarczym Doing Business In Hong Kong, którego celem była promocja tego miasta jako wiodącego na świecie centrum handlowego, finansowego i usługowego. Podczas dyskusji wiceminister Szejnfeld mówił o znaczeniu Hongkongu 11

12 jako istotnego partnera dla polskich firm ze względu na swoją pozycję w światowym handlu, jak i z powodu znaczącej roli w zaopatrywaniu rynku chińskiego. - Hongkong pełni rolę aktywnego pośrednika biznesowego między Polską a Chinami, co pomaga nam zmniejszyć deficyt handlowy w relacjach z Krajami Środka dodał wiceminister. Zapewnił równieŝ, Ŝe mocna pozycja Polski, jako lidera gospodarczego w Unii Europejskiej moŝe stanowić atrakcyjne miejsce dla chińskich przedsiębiorców. PONIEDZIAŁEK, 21 WRZEŚNIA WICEPREMIER PAWLAK NA FORUM INWESTYCYJNYM W SOCZI Forum Inwestycyjne w Soczi oraz rozmowy z przedstawicielami rosyjskiego rządu i lokalnych władz to główne cele wizyty wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka w Rosji. Wicepremier odwiedził Krasnodarski Kraj 18 września br. Podczas spotkania z rosyjską minister rozwoju gospodarczego Elwirą Nabiuliną wicepremier Waldemar Pawlak przypomniał, Ŝe Rosja jest drugim po Unii Europejskiej partnerem handlowym Polski. Nasze obroty w ubiegłym roku osiągnęły wartość ponad 30 mld dol. Pomimo zjawisk kryzysowych polskie firmy nadal są zainteresowane inwestycjami w Rosji podkreślił. Wicepremier Pawlak nawiązał równieŝ do planowanego w przyszłym roku Forum Ekonomicznego Polska-Rosja, które ma odbyć się w Kaliningradzie. Uzyskał zapewnienie o zaangaŝowaniu strony rosyjskiej w przygotowaniu tego przedsięwzięcia. Minister Rozwoju Gospodarczego podkreśliła, Ŝe rząd rosyjski jest takŝe zainteresowany zacieśnieniem polsko-rosyjskich kontaktów w zakresie innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych rozwiązań administracyjnych. Szef resortu gospodarki spotkał się takŝe z wicegubernatorem Krasnodarskiego Kraju DŜambułatem Chatuowem. - Nasi przedsiębiorcy są zainteresowani udziałem w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, przygotowujących Soczi do zimowych igrzysk zaznaczył wicepremier. Wicegubernator zachęcał polskie firmy do podejmowania wspólnych projektów w tym zakresie. - Liczymy równieŝ na owocne relacje w zakresie przemysłu lekkiego, samochodowego i przetwórczego - powiedział. Z kolei podczas panelu śycie w warunkach energooszczędności. Nowe moŝliwości dla inwestorów, przedsiębiorców, ludności wicepremier Waldemar Pawlak przedstawił polskie rozwiązania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych oraz wsparcie skierowane do najuboŝszych odbiorców energii, to tylko niektóre przykłady działań podejmowanych w naszym kraju dodał. Wicepremier Pawlak wziął teŝ udział w uroczystym otwarciu Forum oraz posiedzeniu plenarnym pod przewodnictwem Premiera FR Władimira Putina Rosja Strategia inwestycyjna. Zwiedził równieŝ wystawę prezentującą Krasnodarski Kraj oraz przygotowania Soczi do Igrzysk Olimpijskich w 2014 r. WIZYTA WICEMINISTRA SZEJNFELDA W WIELKOPOLSCE Zasady prowadzenia dialogu społecznego, działania antykryzysowe rządu oraz sytuacja w Grupie H. Cegielski w Poznaniu były głównymi tematami posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Wielkopolskiego. Debata, której jednym z głównych gości był wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, odbyła się 18 września br. w Poznaniu. Podczas spotkania wiceminister Szejnfeld przekonywał, jak waŝny dla rządu jest dialog społeczny. - Dlatego prowadzimy dyskusję i uzgodnienia z partnerami społecznymi nie tylko na poziomie krajowym, np. w Komisji Trójstronnej, ale takŝe na poziomie wojewódzkim - zaznaczył. Omówił takŝe najnowsze działania antykryzysowe rządu, przede wszystkim skierowane do pracodawców. Tematem posiedzenia Komisji była równieŝ sytuacja w grupie H. Cegielski. Wiceminister Szejnfeld przedstawił jej genezę i przyczyny planu zwolnień grupowych. - Pilna racjonalizacja zasobów, w tym 12

13 nieruchomości, restrukturyzacja zatrudnienia, a przede wszystkim zróŝnicowanie produkcji i usług to niezbędne działania, jakie mogą dać szansę na przetrwanie poznańskiej spółce mówił wiceminister. - Oczekujemy, iŝ rada nadzorcza Cegielskiego przyjmie nową strategię restrukturyzacji i plan działania na lata dodał. Podczas pobytu w Wielkopolsce wiceminister Szejnfeld wziął takŝe udział w debacie Polska 2030, która odbyła się przy okazji obchodów 10-lecia Związku Pracodawców Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Obok wiceministra w spotkaniu wzięli udział m.in.: Henryka Bochniarz prezydent PKPP Lewiatan, Leszek Wojtasiak wicemarszałek województwa wielkopolskiego i Wiesław Maszewski starosta czarnkowsko-trzcianecki. KOMUNIKAT MINISTERSTWA GOSPODARKI W związku z tragicznym wypadkiem w Kopalni Wujek Ruch Śląsk i Ŝałobą narodową posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników planowane na 22 września br. zostało odwołane na prośbę strony społecznej. Data następnego spotkania zostanie ustalona w terminie późniejszym. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MISJI GOSPODARCZEJ W AZERBEJDśANIE Ministerstwo Gospodarki organizuje października br. misję gospodarczą do AzerbejdŜanu, w ramach której odbędzie się m.in. forum biznesowe. Misji przewodniczy wiceminister gospodarki Marcin Korolec. Zainteresowanych przedsiębiorców, organizacje i instytucje prosimy o zgłaszanie do 25 września br. chęci uczestnictwa w wyjeździe. W ramach misji gospodarczej, MG zaplanowało forum biznesowe z udziałem azerbejdŝańskich przedstawicieli rządu i firm, a takŝe wizyty w wybranych przedsiębiorstwach. Biznesmeni z branŝy budowlanej będą mieć okazję równieŝ do zapoznania się z ofertą wystawców BakuBuild, która odbywa się października br. Bezpośrednie spotkania to szansa dla polskich przedsiębiorców na nawiązanie współpracy handlowej z partnerami z AzerbejdŜanu. Zacieśnianiu kontaktów sprzyjają międzyrządowe polskoazerbejdŝańskie umowy m.in. o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji i unikaniu podwójnego opodatkowania. Programy prywatyzacyjne AzerbejdŜanu równieŝ zachęcają do podjęcia aktywności inwestycyjnej w tym kraju. Więcej na *** REDAKTOR WYDANIA: IWONA DśYGAŁA 13

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury. Piotr Słupski. Biznesowo z Rosją БИЗНЕС С РОССИЕЙ. II Kongres Rzetelnych Firm

Warmia i Mazury. Piotr Słupski. Biznesowo z Rosją БИЗНЕС С РОССИЕЙ. II Kongres Rzetelnych Firm POD NASZYM PATRONATEM Skrzydła Biznesu 2013 Forum Efektywnego Biznesu II Kongres Rzetelnych Firm Firma z Przyszłością 2013 Piotr Słupski Przewodniczący Rady Nadzorczej Stoczni Remontowej Nauta i Prezes

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, www.funduszestrukturalne.gov.pl ISBN: 978-83-60916-44-5 Wstęp Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo