WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490)"

Transkrypt

1 WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) PONIEDZIAŁEK, 28 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA WALNYM ZGROMADZENIU ZWIĄZKU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Więcej informacji: Warszawa, Centrum Konferencyjne Kaora Expo, ul. Poligonowa 30, godz POLSKO-FRANCUSKIE ROZMOWY O ENERGETYCE JĄDROWEJ Podsekretarz stanu w MG Hanna Trojanowska weźmie udział w spotkaniu Polsko-Francuskiej Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej. Zamknięte dla mediów Biuro Prasowe przygotuje komunikat po spotkaniu Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, godz PONIEDZIAŁEK-WTOREK WRZEŚNIA WICEMINISTER SZEJNFELD W NIDERLANDACH Sekretarz stanu w MG Adam Szejnfeld weźmie udział w konferencji nt. partnerstwa publiczno-prywatnego. Spotka się takŝe z przedstawicielami Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Niderlandach. Holandia, Haga PONIEDZIAŁEK-ŚRODA WRZEŚNIA WICEMINISTER BANIAK NA KONFERENCJI SSE W MIELCU Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak weźmie udział w konferencji nt. Specjalnych Stref Ekonomicznych, organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysły Oddział w Mielcu. Lublin, Grant Hotel Lublinianka WTOREK, 29 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMR PAWLAK WEŹMIE UDZIAŁ W POSIEDZENIU RADY MINISTRÓW Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w posiedzeniu Rady Ministrów. Warszawa, KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3, s. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, godz PRZYJĘCIE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW 1

2 Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków. Zapisy: Zespół ds. Skarg i Wniosków MG, tel.: , Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, godz , s. 40 ŚRODA, 30 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK WEŹMIE UDZIAŁ W KONFERENCJI PRASOWEJ IBM Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w konferencji prasowej poświęconej nowym planom rozwoju firmy IBM. Więcej informacji: IBM, Katarzyna Janik tel , Monika Maciąg, Warszawa, PAIIZ, ul. Bagatela 12, godz CZWARTEK, 1 PAŹDZIERNIKA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA INAGURACJI NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki na Politechnice Warszawskiej. Warszawa, Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, godz Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Warszawa, Politechnika Warszawska, ul. Narbutta 84, godz WICEMINISTER BANIAK OTWORZY NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE Podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak weźmie udział w uroczystym otwarciu nowego centrum logistycznobiurowego Mediaexpert-Domex, które rozpoczyna działalność w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Więcej informacji: MEDIAEXPERT, Jakub Szwejka, tel Tarnobrzeg WICEMINISTER HENCLEWSKA NA INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Podsekretarz stanu w MG GraŜyna Henclewska weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Częstochowskiej. Częstochowa, Aula Wydziału Zarządzania, al. Armii Krajowej 19, godz CZWARTEK-PIĄTEK 1-2 PAŹDZIERNIKA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK Z WIZYTĄ W KAZACHSTANIE Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak wezmą udział w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym oraz obradach II Polsko-Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej. Kazachstan, Astana ROZMOWY O ENERGETYCE JĄDROWEJ Podsekretarz stanu w MG Hanna Trojanowska weźmie udział w spotkaniu Grupy Roboczej Globalnego Partnerstwa Energii Jądrowej. Zamknięte dla mediów 2

3 Biuro Prasowe przygotuje komunikat po spotkaniu Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, s. ABC PIĄTEK, 2 PAŹDZIERNIKA KONFERENCJA PKPP LEWIATAN I BGK Podsekretarz stanu w MG Dariusz Bogdan weźmie udział w konferencji Innowacje technologiczne droga do sukcesu. Kredyt Technologiczny szansą na sukces., organizowanej przez PKPP Lewiatan oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.. Więcej informacji: PKPP Lewiatan, Łukasz Łuka tel Warszawa, Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, godz MG OCENIA PRAWO DOTYCZĄCE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH Ministerstwo Gospodarki oceniło przepisy dotyczące prowadzenia postępowań administracyjnych w ramach obszaru działania resortu. Informację zawierającą ocenę skutków tych regulacji Kierownictwo MG przyjęło 23 września br. Departament Administrowania Obrotem (DAO) MG ocenił, Ŝe dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczącego dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w RFN nastąpił wzrost liczby nowych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o przyznanie limitu. Złagodzenie warunków, pozwalających uzyskać zezwolenie okazało się szczególnie korzystne dla działających w Niemczech polskich firm budowlanych. Według ekspertów MG, zmiany nie wymaga w chwili obecnej rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Natomiast w przypadku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, moŝe zajść potrzeba dostosowania rozporządzenia do wymogów nowej regulacji. PIĄTEK, 25 WRZEŚNIA WICEPREMIER PAWLAK O SYTUACJI W GÓRNICTWIE - Prywatyzacja menadŝersko-pracownicza oraz wsparcie inwestycji początkowych są najlepszym sposobem na rozwój sektora górniczego w Polsce - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas konferencji prasowej w Katowicach 25 września br. W opinii wicepremiera Pawlaka prywatyzacja w górnictwie powinna być prowadzona w taki sposób, aby słuŝyła ludziom zatrudnionym w tym sektorze, inŝynierom, menadŝerom oraz mieszkańcom regionu. - W dobie kryzysu gospodarczego kopalnie dobrze sobie radzą i są rentowne podkreślił. Wiceszef polskiego rządu wyjaśnił, Ŝe o duŝej skali inwestycji górniczych świadczy fakt, Ŝe wskaźnik natęŝenia robót przygotowawczych przekroczył w tym roku poziom 5,1 m na 1 tys. ton wydobycia, a w przypadku Katowickiego Holdingu Węglowego wyniósł on 5,6 m. Jest to poziom niespotykany w ciągu ostatnich 10 lat. Dzięki niemu moŝemy dzisiaj odtwarzać potencjał wydobywczy podkreślił wicepremier Pawlak. 3

4 Szef resortu gospodarki zaznaczył jednak, Ŝe w budŝecie na przyszły rok konieczne jest zapewnienie jak największego wsparcia dla inwestycji początkowych. Pomoc państwa będzie duŝym wsparciem dla zwiększenia płynności finansowej kopalń i poprawy bezpieczeństwa pracy zatrudnionych w nich ludzi - dodał. Zdaniem wicepremiera Pawlaka najlepszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa w polskim górnictwie jest wdraŝanie nowych technologii w zakresie prowadzenia robót i wentylacji. - Chodzi o to, aby zminimalizować ryzyko dla ludzi zatrudnionych w górnictwie wyjaśnił. Z kolei prezes WyŜszego Urzędu Górniczego Piotr Litwa przypomniał, Ŝe kontrole w kopalniach są przeprowadzane bardzo często i przynoszą efekty. Zaznaczył, Ŝe w zeszłym roku odbyło się aŝ 10 tysięcy kontroli we wszystkich zakładach górniczych. - To bardzo duŝo jak na przemysł zatrudniający 200 tysięcy osób - uwaŝa szef WUG. Wiceszef rządu zaapelował takŝe do mediów o budowanie klimatu, który słuŝyłby zrównowaŝonemu rozwojowi i bezpieczeństwu sektora górniczego. Podkreślił, Ŝe czasem nagłaśnianie pewnych uchybień, które w rzeczywistości nie mają miejsca, sprawia, Ŝe zmniejsza się wraŝliwość na powaŝniejsze sygnały. POLSKO-UKRAIŃSKIE KONSULTACJE OFFSETOWE Polsko-ukraińskie konsultacje z zakresu prawa offsetowego to główny cel spotkania wiceministra gospodarki Dariusza Bogdana z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Ukrainy. Rozmowy odbyły się 24 września br. w Ministerstwie Gospodarki. Wiceminister Bogdan podkreślił, Ŝe waŝną rolę w wyznaczaniu priorytetów w zakresie potrzeb offsetowych oraz negocjacji i realizacji umów w tym zakresie pełni w naszym kraju Komitet ds. Umów Offsetowych. Podzielił się takŝe naszymi doświadczeniami z realizacji umów offsetowych przez zagranicznych dostawców w Polsce. - Najbardziej korzystny dla rozwoju gospodarki jest offset związany z transferem technologii dodał wiceminister. Strona ukraińska podziękowała za moŝliwość uzyskania cennej wiedzy z zakresu prawa offsetowego oraz wyraziła nadzieję na dalszą współpracę w tej dziedzinie. Przedstawiciele ukraińskiego resortu gospodarki poinformowali równieŝ, Ŝe przygotowują regulacje prawne, potrzebne do funkcjonowania offsetu w ich kraju. Ponadto omówiono takŝe kwestie związane z głównymi regulacjami prawnymi związanymi z offsetem w Europie, m.in. przystąpienie Polski do Kodeksu w zakresie Offsetu w ramach Europejskiej Agencji Obrony. W spotkaniu udział wzięli: dyrektor Departamentu Programów Offsetowych (DOF) Hubert Królikowski, Naczelnik Wydziału Monitorowania Programów Offsetowych i Obsługi Komitetu ds. Umów Offsetowych DOF Ewa Surowiecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Obrony oraz Bezpieczeństwa w Ministerstwie Gospodarki Ukrainy Jurij Brovchenko oraz Naczelnik Działu Współpracy Ekonomicznej z NATO Ministerstwa Gospodarki Ukrainy. CZWARTEK, 24 WRZEŚNIA WICEPREMIER WALDEMAR PAWLAK NA POSIEDZENIU SEJMU Plany inwestycyjne w górnictwie dotyczące nowych moŝliwości wydobycia oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy w kopalniach to główne tematy omawiane przez wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka podczas posiedzenia Sejmu. Debata odbyła się 24 września br. w Warszawie. Wicepremier Waldemar Pawlak poinformował, Ŝe niezaleŝnie od środków budŝetowych spółki górnicze zwiększyły w tym roku nakłady inwestycyjne w kopalniach. Trzy spółki nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki od stycznia do lipca br. zainwestowały ponad 1,5 mld zł, czyli o 600 4

5 mln zł więcej niŝ w analogicznym okresie ubiegłego roku zaznaczył szef resortu gospodarki. Środki, w znacznej mierze własne, spółki przeznaczyły głównie na zakup maszyn i urządzeń dodał. Wiceszef polskiego rządu wyjaśnił, Ŝe o duŝej skali inwestycji górniczych świadczy fakt, Ŝe wskaźnik natęŝenia robót przygotowawczych przekroczył w tym roku poziom 5,1 m na 1 tys. ton wydobycia, a w przypadku Katowickiego Holdingu Węglowego wyniósł on 5,6 m. Jest to poziom niespotykany w ciągu ostatnich 10 lat. Dzięki niemu moŝemy dzisiaj odtwarzać potencjał wydobywczy podkreślił wicepremier Pawlak. Zwrócił takŝe uwagę, Ŝe górnictwo pełni waŝną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jesteśmy krajem, który w niewielkim stopniu, bo zaledwie w 18 proc., jest uzaleŝniony od importu surowców energetycznych, podczas gdy średnia europejska wynosi ok. 50 proc. zauwaŝył. Energia w naszym kraju jest wytwarzana głównie z węgla, dlatego teŝ Polska będzie bardziej bezpieczna, jeŝeli zachowa swoje zasoby energetyczne dodał. Minister Gospodarki, nawiązując do ostatniej tragedii w kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie Śląskiej, podkreślił, Ŝe w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy zarządy spółek węglowych podejmowały decyzje w sposób świadomy i odpowiedzialny, aby ograniczać ryzyko niebezpieczeństwa pracy. W ostatnim czasie spółki przeznaczały na ten cel większe środki niŝ w latach poprzednich powiedział wicepremier Pawlak. Zapowiedział równieŝ, Ŝe rząd podpisze specjalne rozporządzenie o przeznaczeniu odpowiednich środków na odszkodowania dla rodzin ofiar wypadków w kopalniach. MILIONY NA PROMOCJE POLSKI WSCHODNIEJ Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej to blisko 90 mln zł na róŝnego rodzaju działania ukazujące potencjał społeczno-gospodarczy pięciu regionów: Warmii i Mazur, Podlasia, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas gali inaugurującej realizację Programu. Uroczystość odbyła się 23 września br. w Warszawie. Wiceminister Adam Szejnfeld podkreślił, Ŝe celem Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej jest wyrównanie poziomu Ŝycia w województwach wschodnich z pozostałymi regionami kraju. Chcemy, aby Polska była postrzegana jako jeden, atrakcyjny inwestycyjnie obszar, bez podziału na regiony biedniejsze i bogatsze wyjaśnił wiceszef MG. Bez odpowiednich działań z zakresu PR i marketingu skierowanych do potencjalnych inwestorów i międzynarodowej opinii publicznej nie uda nam się przekazać spójnego wizerunku Polski zauwaŝył wiceminister Szejnfeld. Dodał, Ŝe województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie mogą korzystać ze specjalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej To dodatkowy bonus w postaci ponad 2 mld euro na wsparcie regionów najsłabiej rozwiniętych. Osobiście odwiedziłem juŝ wszystkie te pięć regionów, by zapoznać się z ich specyfiką i potrzebami powiedział. Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman ocenił, Ŝe rezultatem Programu Promocji Polski Wschodniej będzie systematyczny wzrost konkurencyjności gospodarczej firm, produktów, usług, miast i regionu. ZałoŜenia programu obejmują m.in. pobudzenie eksportu produktów oraz usług z Polski Wschodniej oraz rozwój turystyki biznesowej w makroregionie. Liczymy równieŝ, Ŝe poprawi się wizerunek tych waŝnych dla kraju województw podsumował prezes PAIZ. WIZYTA WICEMINISTER TROJANOWSKIEJ W FINLADII Wizyta w elektrowni jądrowej w Olkiluoto oraz rozmowy z przedstawicielami fińskiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy to główne cele wyjazdu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanny Trojanowskiej do Finlandii września. Wiceminister Hanna Trojanowska zwiedziła elektrownię jądrową w Olkiluoto, gdzie budowany jest trzeci, a piąty w Finlandii reaktor. Ma on moc 1650 MW, a jego uruchomienie planowane jest na

6 r. Podsekretarz stanu w MG spotkała się równieŝ z przedstawicielami polskich firm, którzy uczestniczą w budowie tego bloku [Polacy to najliczniejsza grupa budowniczych tego obiektu]. Zaprezentowała im załoŝenia Programu polskiej energetyki jądrowej oraz zachęcała do wykorzystywania ich wiedzy i doświadczenia przy realizacji elektrowni jądrowych w Polsce. Onkalo. Zapoznała się równieŝ z fińskimi działaniami i planami w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem. Wiceminister Trojanowska przeprowadziła takŝe rozmowy w fińskim Ministerstwie Pracy i Gospodarki oraz Agencji Nadzoru Radiologicznego i Nuklearnego (STUK). W trakcie tych spotkań zapoznała się z fińskimi doświadczeniami i planami w zakresie energetyki jądrowej, przedstawiła polskie zamierzenia w tej dziedzinie oraz omówiła moŝliwości współpracy. W spotkaniach wzięli takŝe udział: Henryk Jacek Jezierski Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Joanna Hoffman Ambasador RP w Finlandii oraz Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki. BUDOWA DROGI DO POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZEJ - Projekt Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) wpisuje się w misje MG, którą jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej powiedział wiceminister Rafał Baniak podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie Drogi do Polski Przedsiębiorczej. Spotkanie odbyło się 24 września br. w Warszawie. Wiceminister Baniak przypomniał, Ŝe Droga do Polski Przedsiębiorczej będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Mam nadzieję, Ŝe dzięki projektowi AIP zwiększy się liczba innowacyjnych firm, które będą w stanie skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym i wdraŝać nowoczesne rozwiązania do gospodarki dodał. Prezes AIP Dariusz śuk przedstawił główne załoŝenia projektu Droga do Polski Przedsiębiorczej. Jego zasadniczym celem jest stworzenie w Polsce najlepszego na skalę europejską zintegrowanego systemu kreowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Będą to dwie współdziałające ze sobą instytucje: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i AIP Business Link wyjaśnił. Obecny na uroczystości prezes zarządu spółki PL.2012 Marcin Herra wyraził nadzieję, Ŝe firmy, które powstaną dzięki realizacji programu Droga do Polski Przedsiębiorczej zaangaŝują się takŝe w przygotowania do Euro NOWE PROJEKTY PPP Kolej Metropolitarna w Trójmieście, Centrum Zaawansowanych Technologii w Kaliszu, baseny i parkingi we Wrocławiu oraz siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku to tylko niektóre projekty zgłoszone do realizacji w nowej formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Łączna wartość wszystkich inwestycji to ponad 7 mln zł. Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym weszła w Ŝycie w ramach Pakietu na rzecz przedsiębiorczości opracowanego w Ministerstwie Gospodarki pod kierownictwem wiceministra Adama Szejnfelda. Ustawa wyeliminowała zbędne obciąŝenia administracyjne oraz zlikwidowała nadmierne ograniczenia. Zgodnie z nowymi przepisami umowa między partnerami ma charakter ramowy, a szczegółowe zobowiązania będą realizowane w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. - Przygotowaliśmy dobrą ustawę i mamy ciekawe projekty, które będą realizowane dzięki nowej formule. Myślę, ze na dynamiczny rozwój PPP w samorządach nie będziemy musieli długo czekać. Powinniśmy jednak wspierać lokalne władze w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów do nowych przedsięwzięć podkreśla wiceminister Adam Szejnfeld. 6

7 W opinii wiceministra naleŝy promować partnerstwo publiczno-prywatne i zachęcać do niego wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem działalności w tej dziedzinie. Dlatego resort gospodarki prowadzi szeroką kampanię informacyjną. W całym kraju, jak równieŝ za granicą, organizowane są konferencje, seminaria i warsztaty poświęcone tematyce PPP, podczas których wiceminister Adam Szejnfeld osobiście zachęca przedsiębiorców, samorządowców oraz instytucje finansowe do wspólnego partnerstwa. Podczas spotkań omawiane są nie tylko nowe przepisy i moŝliwości, jakie daje nowa ustaw, ale takŝe konkretne projekty, dla których poszukiwani są potencjalni wykonawcy. PRZYKŁADY ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW DO REALIZACJI POTENCJALNIE W PPP: Województwo Pomorskie Kolej Metropolitalna w Trójmieście, Rewitalizacja terenów dworca PKP w Sopocie, Nadmorskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Gdańsku, Podziemne parkingi wielopoziomowe, Gdańsk-Śródmieście, Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gmina Miasta Malborka. Województwo Małopolskie 7 projektów w budownictwo komunalne, programy rewitalizacyjne, modernizacja i budowa obiektów publicznych, 3 projekty w sektorze transportowym, wodno-kanalizacyjnym, energetycznym, 10 projektów w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną - centra sportowo-rekreacyjne, stadiony, hale widowiskowo-sportowe, Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie- Prokocimiu. Województwo Wielkopolskie Centrum design, Centrum zaawansowanych technologii w Kaliszu, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, Szpital dziecięcy, Starostwo Powiatowe w Otwocku Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku Budowa mostu wraz z dojazdem na rzece Świder pomiędzy Otwockiem i Józefowem Urząd Miasta Lublin Park wodny przy Al. Zygmuntowskich. Urząd Miejski w Kozienicach Budowa hotelu 3 gwiazdkowego na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Przygotowane terenu inwestycyjnego Tucznawa, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 790, Przebudowa dróg gminnych i powiatowych do skrzyŝowania z ul. Ząbkowicką, bezkolizyjny węzeł drogowy, 7

8 Urząd Miejski Wrocław Budowa odcinka drogi klasy zbiorczej o długości 3,8 km wraz z dwoma przeprawami mostowymi przez rzekę Oławę i Odrę, Budowa 4 basenów przyszkolnych, Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Awicenny, Parking kubaturowy w strefie płatnego parkowania Stare Miasto. Urząd Miasta Płocka Park Sportowo-Rekreacyjny- Stok Narciarski, długość 300 m, Kompleks basenów sportowych i rekreacyjnych wraz z halą sportów walki, Parking wielopoziomowy, 5 cio kondygnacyjny, Hotel - internat na 80 miejsc noclegowych oraz kryty basen. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, 3 parkingi podziemne (Plac Defilad, Plac Teatralny, Emilii Plater), Tramwaj do Piaseczna, Budowa szpitala, Park Technologiczny, Parkingi podziemne ul. Spiska, Wawelska, Parking wielopoziomowy na Targówek, Zagospodarowanie terenu klubu sportowego Hutnik, Zespół obiektów sportowych w Miedzeszynie, Basen przy ul. RyŜowa, Hala widowiskowa Arena Varsavia, Budowa kompleksu hotelowo-sportowego z wielofunkcyjną salą sportowo-widowiskową w Ursusie, Ośrodek Rekreacji i Sportu FORT WŁOCHY w Warszawie, Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul Konwiktorskiej, W fazie wstępnej Oceanarium przy Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, Port Czerniakowski oraz przebudowa przystanków komunikacji miejskiej. ŚRODA, 23 WRZEŚNIA WDRAśANIE UNIJNYCH PRZEPISÓW KONFERENCJA MG Unijne przepisy dotyczące nadzoru rynku wewnętrznego i swobodnego przepływu towarów były głównym tematem konferencji w Ministerstwie Gospodarki. Spotkanie z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka odbyło się 22 września br. - Regulacje europejskie w zakresie akredytacji i nadzoru rynku są waŝne, bo tworzą jednolite warunki dla całej Unii Europejskiej. Produkt dopuszczony do obrotu w jednym z państw członkowskich, podlega tym samym przepisom w innych krajach UE powiedział wicepremier Waldemar Pawlak. Wiceszef rządu dodał, Ŝe nowe prawo zapewnia m.in. skuteczne identyfikowanie i eliminacje niebezpiecznych produktów z rynku wewnętrznego, a takŝe nieuczciwych producentów i importerów. 8

9 Ponadto nowe ramy prawne ułatwią swobodny przepływ towarów, dzięki likwidacji luk i niespójności w prawie wspólnotowym. Powinny teŝ zwiększyć zaufanie do produktów znajdujących się na rynku wewnętrznym zauwaŝył wicepremier. Uczestnicy konferencji omówili takŝe wzmocnienie roli oznakowania CE. Producenci, poprzez umieszczenie na wyrobie oznakowania CE, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność takiego wyrobu z prawem UE przypomniał Maciej Dobieszewski z Departamentu Regulacji Gospodarczych. Dodał, Ŝe państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia właściwej ochrony oznakowania CE, włącznie z zastosowaniem sankcji karnych za jego uŝycie niezgodne z prawem. MG WSPOMAGA WDRAśANIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kierownictwo MG przyjęło projekty uchwał Rady Ministrów w sprawie ustanowienia dwóch programów wieloletnich, które promują innowacyjne technologie oraz ich transfer do gospodarki. Realizować je będzie MG we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu (ITeE-PIB). Szacowany efekt finansowy programów to łącznie 112 mln zł, przy wkładzie z budŝetu państwa 35 mln zł. Program wieloletni Innowacyjne rozwiązania systemowe na rzecz zrównowaŝonego rozwoju gospodarki zadania słuŝb państwowych w latach zakłada wdroŝenie około 150 rozwiązań w zakresie rozwoju innowacyjności, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wspierania zrównowaŝonego rozwoju gospodarki. Dotyczą one m.in. metod wspomagających transfer zaawansowanych technologii do gospodarki, procedur i systemów nadzoru bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń, a takŝe systemów edukacji zawodowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji i eksploatacji. Korzyści finansowe z transferu tych rozwiązań do gospodarki to nawet 100 mln zł. Program ten wpisuje się w główny nurt najwaŝniejszych strategicznych dokumentów UE i krajowych, w tym odnowionej Strategii Lizbońskiej, Kierunków zwiększania innowacyjności gospodarki na lata oraz dokumentów programowych Ministra Gospodarki m.in. raportu Przedsiębiorczość w Polsce. Z kolei program Promocja i komercjalizacja zaawansowanych rozwiązań innowacyjnych Programu wieloletniego PW-004, w latach przewiduje sprzedanie lub licencjonowanie minimum 10 urządzeń i 10 nowoczesnych technologii, dotyczących m.in. wysokiej techniki, nanotechnologii w inŝynierii powierzchni, recyklingu i utylizacji, przeciwdziałania zagroŝeniom technicznym i usuwania skutków katastrof. Przychody ze sprzedaŝy rozwiązań innowacyjnych Ministerstwo Gospodarki szacuje na około 12 mln zł. MINISTER SZEJNFELD OTWORZYŁ KRAJOWĄ DYSPOZYTORNIĘ MOCY PSE OPERATOR - PSE Operator S.A. jest podstawą polskiego systemu bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Dzięki systemowi przesyłu prąd dostarczany jest do milionów gospodarstw domowych, firm i instytucji w całym kraju. Specjaliści firmy dbają natomiast przez całą dobę, by sieci funkcjonowały na najwyŝszym, światowym poziomie - mówił wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas uroczystości 5. lecia działalności Operatora Systemu Przesyłowego połączonej z otwarciem ośrodka Krajowej Dyspozytorni Mocy. Konferencja odbyła się 22 września br. w Konstancinie-Jeziornie. Wiceminister Szejnfeld podkreślił, Ŝe działalność PSE Operator jest pozytywnym przykładem funkcjonowania firmy w sektorze elektroenergetycznym. Jednocześnie zaznaczył, Ŝe polskie sieci potrzebują olbrzymich nakładów na remonty, modernizację oraz na nowe inwestycje. By moŝna było te waŝne plany zrealizować konieczne są zmiany takŝe w prawie. - Przede wszystkim naleŝy uregulować system inwestycji w urządzenia liniowe. Dlatego w Ministerstwie Gospodarki przygotowaliśmy załoŝenia do nowej ustawy o korytarzach celu publicznego, które skierowaliśmy juŝ do konsultacji międzyresortowych powiedział. 9

10 Zdaniem wiceszefa resortu gospodarki głównym celem tego dokumentu jest wsparcie wszystkich uczestników rynku energii w Polsce. Tworząc nowe regulacje mamy przed sobą trudne zadanie. Musimy zlikwidować przeszkody związane z przesyłem energii w naszym kraju, które funkcjonują od bardzo wielu lat dodał wiceminister Szejnfeld. Obecny na spotkaniu wiceminister skarbu Jan Bury przypomniał, Ŝe w 2007 i 2008 r. PSE otrzymało majątek sieciowy w postaci m.in. linii wschodnich. Zarządzanie nimi stanowi ogromne wyzwanie dla jednego z najwaŝniejszych operatorów energetycznych w Europie zaznaczył. Prezes Zarządu PSE Operator Stefania Kasprzyk podkreśliła z kolei, Ŝe spółka przeszła długą drogę transformacji. - Od firmy zaleŝnej i bez majątku sieciowego, staliśmy się silnym i niezaleŝnym operatorem przesyłowym. Mamy nadzieję, Ŝe stawimy czoła kolejnym wyzwaniom, a dzięki odpowiednim regulacjom prawnym zrealizujemy cele, jakie przed sobą postawiliśmy powiedziała. WICEMINISTER DARIUSZ BOGDAN: OFFSET NA KRYZYS - W dobie światowego kryzysu ekonomicznego podpisanie zobowiązań offsetowych zawartych w przyrzeczeniu offsetowym ma ogromne znaczenie dla polskiej branŝy zbrojeniowej. powiedział wiceminister Dariusz Bogdan podczas uroczystości podpisania przyrzeczenia offsetowego 22 września br. w MG. Zobowiązania Offsetowe, zawarte w przyrzeczeniu, dotyczą bezpośredniego zakupu przez amerykańską firmę Alliant Techsystems Inc. materiałów wybuchowych w formie Trinitrotoluene (TNT) od Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. - Realizacja zapisów przyrzeczenia offsetowego przyczyni się do stabilizacji sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy NITRO-CHEM S.A. oraz zwiększenia zatrudnienia zauwaŝył wiceminister Bogdan. Podsekretarz stanu w MG przypomniał równieŝ o obustronnych korzyściach płynących z podpisanego przyrzeczenia offsetowego. - Dzięki realizacji Zobowiązań, offsetobiorca zapewni sobie środki finansowe na modernizację instalacji do produkcji TNT podkreślił. - Spowoduje to równieŝ m.in. wzrost poziomu wydajności pracy w zakładzie, oraz pozwoli utrzymać wysokie standardy norm jakościowych dodał. WTOREK, 22 WRZEŚNIA WICEMINISTER PAWLAK Z MISJĄ GOSPODARCZĄ W SZWECJI Udział w targach bioenergetycznych World Bioenergy Clean Vehicles and Fuels, spotkania z działaczami Polsko-Szwedzkiej Platformy Energii Odnawialnej oraz wsparcie misji gospodarczej czołowych polskich przedsiębiorstw działających w obszarze biopaliw to główne cele wizyty wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka w Szwecji. Spotkania odbyłby się 16 września br. w Sztokholmie. Podczas wizyty wicepremier Waldemar Pawlak odwiedził wystawę World Bioenergy. Clean Vehicles and Fuels i wziął udział w inauguracyjnej konferencji, którą otworzył król Szwecji Karol XVI Gustaw. Wicepremier Pawlak, przedstawił główne kierunki i moŝliwości rozwoju sektora paliw odnawialnych w Polsce. Zwrócił uwagę, Ŝe firmy inwestujące w odnawialne źródła energii w naszym kraju mogą odnieść duŝy sukces gospodarczy. Będziemy szukać w Polsce takich rozwiązań, które ułatwią zagranicznym przedsiębiorcom rozwój produkcji biopaliw w naszym kraju zapewnił. Chcemy umoŝliwić wykorzystanie produktów rolniczych i odpadów komunalnych dodał. Wice szef polskiego rządu wspólnie z wicepremier Szwecji Maud Olofsson spotkał się takŝe z działaczami Polsko-Szwedzkiej Platformy Energii Odnawialnej. Podkreślił rolę administracji obydwu krajów w promocji nowoczesnych technologii, które pozwolą ograniczyć emisję CO2. Wicepremierzy Polski i Szwecji zadeklarowali dalsze wsparcie dla tej inicjatywy. Po stronie polskiej działania grupy nadal koordynować będzie Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, a po stronie szwedzkiej Uniwersytet w Lund. 10

11 W czasie rozmów dwustronnych z Wicepremier Olofsson, Wicepremier Pawlak zaproponował stronie szwedzkiej stworzenie wspólnego mechanizmu promocji rozwiązań ekologicznych w motoryzacji. Omówiono takŝe kwestie dotyczące światowego porozumienia klimatycznego w związku z planowaną w grudniu br. Konferencją Klimatyczną Narodów Zjednoczonych w Kopenhadze (COP 15). KORESPONDENCJA POMIĘDZY MINISTERSTEWM GOSPODARKI A M INISTERSTWEM ZDROWIA W SPRAWIE FIRM FARMACEUTYCZNYCH W związku z pytaniami dziennikarzy dotyczącymi korespondencji pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Ministerstwem Zdrowia w sprawie firm farmaceutycznych, przedstawiamy komplet pism dotyczących tej tematyki z ostatnich dwóch lat. Są to pisma z dnia: dot. zamierzeń inwestycyjnych Octapharma AG dot. procesu harmonizacji (pismo Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych Polfarmed) przekazujące pismo Farminy sp. z o.o. dotyczące dopuszczenia do obrotu do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ w sprawie stanu spraw związanych ze współpracą z firmą francuską Servier - przygotowanie do rozmów Sekretarza Stanu w MG Adam Szejnfelda z wiceministrem gospodarki Francji A. M. Idrac przekazujące pismo Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. dotyczące moŝliwości wybudowania w Polsce zakładu przetwarzania osocza przekazujące pismo Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. w sprawie długodziałąjących analogów insulin. WICEMINISTER SZEJNFELD NA TARGACH LIFESTYLE EXPO - Stosunki gospodarcze pomiędzy Hongkongiem a Polską są bardzo dobre, ale po wielu latach rozwoju wymiany handlowej nadszedł czas takŝe na zwiększenie wzajemnych inwestycji. Zachęcam polskich i chińskich przedsiębiorców do rozwaŝenia tej drogi współpracy powiedział wiceminister Adam Szejnfeld podczas seminarium Doing Business in Hong Kong, które odbyło się przy okazji Targów Lifestyle Expo września br. w Warszawie. Podczas otwarcia targów wiceminister podkreślił, Ŝe Polska jest jedynym krajem UE, który notuje w 2009 r. wzrost gospodarczy. - Dobry stan naszej gospodarki nie jest zapewne jedynym powodem organizacji targów w Warszawie. Wystawa, którą dzisiaj otwieramy jest najlepszym dowodem na to, Ŝe zarówno Polska jak i Hongkong oparły się kryzysowi podsumował wiceminister Szejnfeld, doceniając wybór władz Hong Kong Economic and Trade Office w Berlinie właśnie stolicy Polski na miejsce organizacji swojej imprezy. Przypomniał równieŝ o wieloletniej współpracy gospodarczej Polski i Hongkongu. - Wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami osiąga poziom ok. 250 mln euro rocznie i co waŝne bilans wymiany jest zrównowaŝony. Przekrój importowanych towarów jest bardzo szeroki, od ogromnych statków dalekomorskich, do miniaturowych urządzeń elektronicznych powiedział wiceszef MG.Przekonywał równieŝ o ciągle rosnącym zainteresowaniu współpracą między firmami z Polski i Hongkongu. - Coraz liczniejsze wizyty polskich przedsiębiorców w Hongkongu, a chińskich w naszym kraju sprzyjają intensyfikacji wzajemnych kontaktów handlowych - zauwaŝył. Sekretarz stanu w MG wziął równieŝ udział w seminarium gospodarczym Doing Business In Hong Kong, którego celem była promocja tego miasta jako wiodącego na świecie centrum handlowego, finansowego i usługowego. Podczas dyskusji wiceminister Szejnfeld mówił o znaczeniu Hongkongu 11

12 jako istotnego partnera dla polskich firm ze względu na swoją pozycję w światowym handlu, jak i z powodu znaczącej roli w zaopatrywaniu rynku chińskiego. - Hongkong pełni rolę aktywnego pośrednika biznesowego między Polską a Chinami, co pomaga nam zmniejszyć deficyt handlowy w relacjach z Krajami Środka dodał wiceminister. Zapewnił równieŝ, Ŝe mocna pozycja Polski, jako lidera gospodarczego w Unii Europejskiej moŝe stanowić atrakcyjne miejsce dla chińskich przedsiębiorców. PONIEDZIAŁEK, 21 WRZEŚNIA WICEPREMIER PAWLAK NA FORUM INWESTYCYJNYM W SOCZI Forum Inwestycyjne w Soczi oraz rozmowy z przedstawicielami rosyjskiego rządu i lokalnych władz to główne cele wizyty wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka w Rosji. Wicepremier odwiedził Krasnodarski Kraj 18 września br. Podczas spotkania z rosyjską minister rozwoju gospodarczego Elwirą Nabiuliną wicepremier Waldemar Pawlak przypomniał, Ŝe Rosja jest drugim po Unii Europejskiej partnerem handlowym Polski. Nasze obroty w ubiegłym roku osiągnęły wartość ponad 30 mld dol. Pomimo zjawisk kryzysowych polskie firmy nadal są zainteresowane inwestycjami w Rosji podkreślił. Wicepremier Pawlak nawiązał równieŝ do planowanego w przyszłym roku Forum Ekonomicznego Polska-Rosja, które ma odbyć się w Kaliningradzie. Uzyskał zapewnienie o zaangaŝowaniu strony rosyjskiej w przygotowaniu tego przedsięwzięcia. Minister Rozwoju Gospodarczego podkreśliła, Ŝe rząd rosyjski jest takŝe zainteresowany zacieśnieniem polsko-rosyjskich kontaktów w zakresie innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych rozwiązań administracyjnych. Szef resortu gospodarki spotkał się takŝe z wicegubernatorem Krasnodarskiego Kraju DŜambułatem Chatuowem. - Nasi przedsiębiorcy są zainteresowani udziałem w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, przygotowujących Soczi do zimowych igrzysk zaznaczył wicepremier. Wicegubernator zachęcał polskie firmy do podejmowania wspólnych projektów w tym zakresie. - Liczymy równieŝ na owocne relacje w zakresie przemysłu lekkiego, samochodowego i przetwórczego - powiedział. Z kolei podczas panelu śycie w warunkach energooszczędności. Nowe moŝliwości dla inwestorów, przedsiębiorców, ludności wicepremier Waldemar Pawlak przedstawił polskie rozwiązania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych oraz wsparcie skierowane do najuboŝszych odbiorców energii, to tylko niektóre przykłady działań podejmowanych w naszym kraju dodał. Wicepremier Pawlak wziął teŝ udział w uroczystym otwarciu Forum oraz posiedzeniu plenarnym pod przewodnictwem Premiera FR Władimira Putina Rosja Strategia inwestycyjna. Zwiedził równieŝ wystawę prezentującą Krasnodarski Kraj oraz przygotowania Soczi do Igrzysk Olimpijskich w 2014 r. WIZYTA WICEMINISTRA SZEJNFELDA W WIELKOPOLSCE Zasady prowadzenia dialogu społecznego, działania antykryzysowe rządu oraz sytuacja w Grupie H. Cegielski w Poznaniu były głównymi tematami posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Wielkopolskiego. Debata, której jednym z głównych gości był wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, odbyła się 18 września br. w Poznaniu. Podczas spotkania wiceminister Szejnfeld przekonywał, jak waŝny dla rządu jest dialog społeczny. - Dlatego prowadzimy dyskusję i uzgodnienia z partnerami społecznymi nie tylko na poziomie krajowym, np. w Komisji Trójstronnej, ale takŝe na poziomie wojewódzkim - zaznaczył. Omówił takŝe najnowsze działania antykryzysowe rządu, przede wszystkim skierowane do pracodawców. Tematem posiedzenia Komisji była równieŝ sytuacja w grupie H. Cegielski. Wiceminister Szejnfeld przedstawił jej genezę i przyczyny planu zwolnień grupowych. - Pilna racjonalizacja zasobów, w tym 12

13 nieruchomości, restrukturyzacja zatrudnienia, a przede wszystkim zróŝnicowanie produkcji i usług to niezbędne działania, jakie mogą dać szansę na przetrwanie poznańskiej spółce mówił wiceminister. - Oczekujemy, iŝ rada nadzorcza Cegielskiego przyjmie nową strategię restrukturyzacji i plan działania na lata dodał. Podczas pobytu w Wielkopolsce wiceminister Szejnfeld wziął takŝe udział w debacie Polska 2030, która odbyła się przy okazji obchodów 10-lecia Związku Pracodawców Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Obok wiceministra w spotkaniu wzięli udział m.in.: Henryka Bochniarz prezydent PKPP Lewiatan, Leszek Wojtasiak wicemarszałek województwa wielkopolskiego i Wiesław Maszewski starosta czarnkowsko-trzcianecki. KOMUNIKAT MINISTERSTWA GOSPODARKI W związku z tragicznym wypadkiem w Kopalni Wujek Ruch Śląsk i Ŝałobą narodową posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników planowane na 22 września br. zostało odwołane na prośbę strony społecznej. Data następnego spotkania zostanie ustalona w terminie późniejszym. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MISJI GOSPODARCZEJ W AZERBEJDśANIE Ministerstwo Gospodarki organizuje października br. misję gospodarczą do AzerbejdŜanu, w ramach której odbędzie się m.in. forum biznesowe. Misji przewodniczy wiceminister gospodarki Marcin Korolec. Zainteresowanych przedsiębiorców, organizacje i instytucje prosimy o zgłaszanie do 25 września br. chęci uczestnictwa w wyjeździe. W ramach misji gospodarczej, MG zaplanowało forum biznesowe z udziałem azerbejdŝańskich przedstawicieli rządu i firm, a takŝe wizyty w wybranych przedsiębiorstwach. Biznesmeni z branŝy budowlanej będą mieć okazję równieŝ do zapoznania się z ofertą wystawców BakuBuild, która odbywa się października br. Bezpośrednie spotkania to szansa dla polskich przedsiębiorców na nawiązanie współpracy handlowej z partnerami z AzerbejdŜanu. Zacieśnianiu kontaktów sprzyjają międzyrządowe polskoazerbejdŝańskie umowy m.in. o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji i unikaniu podwójnego opodatkowania. Programy prywatyzacyjne AzerbejdŜanu równieŝ zachęcają do podjęcia aktywności inwestycyjnej w tym kraju. Więcej na *** REDAKTOR WYDANIA: IWONA DśYGAŁA 13

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Platforma PPP. Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego. śywiec, 15 września 2011r.

Platforma PPP. Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego. śywiec, 15 września 2011r. Platforma PPP Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego śywiec, 15 września 2011r. PPP w Polsce Finansowanie inwestycji nie wszystkie inwestycje

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Katowice, 11 lutego 2016 r. ARP biznes, rozwój, innowacje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Wiarygodny partner biznesowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 10-16 SIERPNIA 2009 R. NR 32 (483)

WARSZAWA, 10-16 SIERPNIA 2009 R. NR 32 (483) WARSZAWA, 10-16 SIERPNIA 2009 R. NR 32 (483) PONIEDZIAŁEK, 10 SIERPNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁEK WĘGLOWYCH Wicepremier, minister gospodarki Waldemar

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl Polish Investforum 2010, Gdaosk, 3 6.11.2010 AGENDA FORUM - DZIEO 1 Przyjazd Gości / Zakwaterowanie w hotelach Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl AGENDA FORUM - 04.11.2010 Keynote speech/prezentacje

Bardziej szczegółowo

Wymiar gospodarczy wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w Izraelu. Tel Awiw-Hajfa, 13-16 czerwca 2015 roku

Wymiar gospodarczy wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w Izraelu. Tel Awiw-Hajfa, 13-16 czerwca 2015 roku Departament Współpracy Ekonomicznej Wymiar gospodarczy wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w Izraelu -Hajfa, 13-16 czerwca 2015 roku 1. Cel organizacji wymiaru gospodarczego wizyty Promocja

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą ŹRÓDŁA: w 2009 roku 1. POIG 6.1.Paszport do eksportu, 2. BranŜowe Programy Promocyjne, 3. Regionalne Programy Operacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Inicjatywa JESSICA w Polsce Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Model wdrażania inicjatywy JESSICA JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas KOMISJA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r.

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r. Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe Cel projektu Promocja rozwoju oraz wyboru technologii, które w małym zakresie obciąŝająśrodowisko naturalne w regionach partnerskich Technologie środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA FORUM SAMORZĄDOWO-BIZNESOWE 2011

Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA FORUM SAMORZĄDOWO-BIZNESOWE 2011 Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA FORUM SAMORZĄDOWO-BIZNESOWE 2011 stan na dzień: 15.11.2011 WTOREK, 22.11.2011 10.30-12.30 DEBATA: Skuteczny marketing miast i regionów. Wyzwania i

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój kontaktów polskomarokańskich :05:51

Rozwój kontaktów polskomarokańskich :05:51 Rozwój kontaktów polskomarokańskich 2015-06-25 10:05:51 2 Ożywienie dwustronnych kontaktów gospodarczych między Polską a Marokiem nastąpiło w 2007 r. i od tego czasu podejmowane są inicjatywy w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

II edycja "Speed uppp POLAND", 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa PARTNERZY I SPONSORZY

II edycja Speed uppp POLAND, 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa PARTNERZY I SPONSORZY II edycja "Speed uppp POLAND", 18. listopada 2015, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa 1/5 Międzynarodowa konferencja o rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce - koniec wymówek - pod

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków Zaproszenie Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski 25 kwietnia 2017 Kraków Organizator Inicjatywa Obywatelska Akademia Nowoczesności Instytut Monteskiusza Inicjatywa Obywatelska

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski / KWSTiGM/

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski / KWSTiGM/ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski / KWSTiGM/ Departament Gospodarki i Infrastruktury Komisja Wspólna - KWSTiGM Organ doradczo

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. 1 Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. Robert Kałuża, radca ministra Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W TURYSTYCE

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W TURYSTYCE PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W TURYSTYCE Regionalne Forum Turystyki Bydgoszcz 3 września 2015 r. PROGRAM WYSTĄPIENIA 1) PPP w Polsce opis zagadnienia i instytucje zajmujące się tym tematem w Polsce Dane

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Artur Habza Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekty Marketing

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

TARNOBRZESKI Park Przemysłowo Technologiczny

TARNOBRZESKI Park Przemysłowo Technologiczny Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel/fax. (0-15)822 61 87, 823 19 52 e-mail: tarr@tarr.pl T A R R TARNOBRZESKI Park Przemysłowo Technologiczny Tarnobrzeski

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KRAKOWIE KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY PODSTREFA W TARNOWIE PARK PRZEMYSŁOWY MECHANICZNE Przywileje strefowe * Przedsiębiorcy inwestujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Projekty miejskie w ramach inicjatywy JESSICA

Projekty miejskie w ramach inicjatywy JESSICA Projekty miejskie w ramach inicjatywy JESSICA Aleksandra Kędzierska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Warszawa, 29 maja 2012 r. Inicjatywa JESSICA w Polsce Inicjatywa JESSICA (Joint

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla wytwarzania energii

Innowacje dla wytwarzania energii Innowacje dla wytwarzania energii 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii udzielone dofinansowanie blisko 300 mln.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Główne dokumenty strategiczne w zakresie redukcji emisji z sektora transportu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) lipca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) lipca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 27 (123) 13-19 lipca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 13 lipca WIZYTA MINISTER ELśBIETY BIEŃKOWSKIEJ W POWIECIE BIELSKIM Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Promocja polskiej gospodarki w Turcji. Marek ŁyŜwa Członek Zarządu. Warszawa,

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Promocja polskiej gospodarki w Turcji. Marek ŁyŜwa Członek Zarządu. Warszawa, POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Promocja polskiej gospodarki w Turcji Marek ŁyŜwa Członek Zarządu Warszawa, 28.03.2013 Program promocji polskiej gospodarki w Turcji Program promocji o

Bardziej szczegółowo