Kwiecień Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji"

Transkrypt

1 Kwiecień 2013 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

2 Obserwując skalę oraz tempo zmian cyberzagrożeń można założyć, że każda organizacja została lub zostanie zaatakowana. Droga do uzyskania cyberodporności wymaga skutecznych, zorganizowanych działań w skali całej organizacji, opartych na fundamentach dobrego zrozumienia apetytu na ryzyko oraz profilu zagrożeń, dopasowania strategii działania do celów biznesowych organizacji, dobrego przygotowania do szybkiej reakcji na incydenty, współdziałania z partnerami w zwalczaniu cyberataków oraz ciągłej edukacji, doskonalenia i ćwiczeń. 2 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

3 Spis treści 7 Wprowadzenie 9 Ewolucja zagrożeń 17 Droga do odporności 23 Rola odpowiedzialnego partnerstwa 26 5 zasad bezpieczeństwa 27 Kontakt 28 Przypisy Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji 3

4 4 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

5 Świat nowoczesnych technologii ulega gwałtownym przemianom. Wynikają one przede wszystkim z powszechnego dostępu do informacji, gwałtownie rosnącej liczby połączeń i współzależności pomiędzy organizacjami i ich systemami informatycznymi oraz popularyzacji technologii mobilnych. Granice między organizacjami w szybkim tempie ulegają zatarciu. Za dynamicznymi zmianami technologicznymi niezwłocznie podążają zorganizowane grupy przestępcze, które zachęcone pozorną anonimowością sieci, ograniczoną skutecznością organów ścigania oraz niskim kosztem podejmowanych działań atakują regularnie organizacje oraz ich klientów tam, gdzie są oni najbardziej podatni w cyberprzestrzeni. Stosowane od lat podejście do ochrony kluczowych aktywów oparte na wykrywaniu i neutralizowaniu cyberzagrożeń już po ich wystąpieniu oraz doskonaleniu procesów ochrony w oparciu o wnioski wynikłe z analizy zagrożeń, przestało obecnie być skuteczne. Skala potencjalnych strat w organizacjach silnie uzależnionych od technologii może być tak znaczna, że nie będą one miały szans wyciągnąć wniosków z własnych błędów przestaną istnieć w wyniku skutecznego cyberataku. Droga do uzyskania cyberodporności wymaga skutecznych, zorganizowanych działań opartych na następujących fundamentach: założeniu, że każda organizacja została lub zostanie zaatakowana przez cyberprzestepców, skutecznym przygotowaniu do szybkiej reakcji na incydenty pozwalającym organizacji przetrwać nieuchronny atak, ciągłej edukacji, doskonaleniu i ćwiczeniach budujących stan gotowości organizacji do zmierzenia się z nadchodzącym atakiem, współdziałaniu z partnerami biznesowymi, ułatwiającym pozyskiwanie informacji oraz czerpanie wiedzy z doświadczeń innych organizacji. Raport podsumowuje aktualne i możliwe zagrożenia związane z aktywnością przedsiębiorstw w sieci. W opracowaniu znajdują się informacje o kluczowych wyzwaniach związanych z integracją sieci w procesach biznesowych oraz świadczonych usługach, ze szczególnym ukierunkowaniem na zagadnienia partnerstwa i kooperacji. Liderami na rynku staną się te instytucje, które nie tylko w sposób proaktywny będą potrafiły reagować na zagrożenia, ale te, które będą potrafiły je przewidzieć i im zapobiec. Jakub Bojanowski Partner Dział Zarządzania Ryzykiem Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji 5

6 6 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

7 Wprowadzenie Rzeczywistość wymiany informacji ulega głębokim przemianom, które odbywają się niemal niezauważalnie, lecz w sposób ciągły. Przemiany te powodują, że na zagadnienia takie jak prywatność, ochrona danych czy bezpieczeństwo, będziemy musieli spojrzeć w zupełnie nowy, świeży sposób i dostosować naszą działalność do nowej cyberrzeczywistości. Przemiany te oznaczają również dogłębną zmianę sposobu, w jaki chronimy nasze tajemnice, zmianę zasad zaufania między pracownikami, a pracodawcą, usługodawcą, a usługobiorcą, zmianę metod wykorzystania technologii czy nawet zmianę procesów biznesowych lub relacji z klientami. Przemiany te wynikają przede wszystkim z powszechnego dostępu do informacji, gwałtownie rosnącej liczby połączeń i współzależności pomiędzy organizacjami i ich strukturami danych oraz popularyzacji urządzeń i aplikacji mobilnych. Nie bez znaczenia pozostaje profesjonalizacja grup przestępczych wykorzystujących powszechny rozwój technologii, globalny przepływ informacji czy rosnące zaangażowanie aktywnych społecznie hakerów (np. Anonymous). Dynamika tych zmian powoduje, że organizacje, chcąc zachować ciągłość działalności biznesowej, potrzebują nowego spojrzenia na kwestię ochrony przed cyberzagrożeniami. Zarówno skala, jak i charakter ataków świadczą o tym, że atakujący, świadomie i z rozmysłem, wykorzystują fakt olbrzymiej współzależności między organizacjami oraz dostępność nowych technologii, a także brak skutecznej kontroli nad ich wykorzystaniem. Ofensywne działania w cyberprzestrzeni stały się skuteczną bronią, tak w rękach przestępców, jak i rządów poszczególnych państw. To, kto lub co jest celem, wyznaczane jest przez interes polityczny oraz finansowy lub ideologię. Stosowane od lat podejście defensywne, polegające na wykrywaniu i neutralizowaniu zagrożeń, przestało być skuteczne. Każda organizacja we własnym zakresie musi odpowiedzieć sobie na pytania, na ile działania podejmowane w obszarze cyberprzestrzeni są skuteczne, czy zarządza ryzykiem we właściwy sposób i co się stanie, gdy zostanie zaatakowana. Nie podlega dyskusji, czy dana organizacja zostanie zaatakowana, tylko kiedy i w jaki sposób. Raport zawiera wiele danych oraz odniesień dotyczących sektora finansowego, który zarówno w wymiarze technologicznym, jak i zarządczym, pełni rolę wskaźnika wyprzedzającego dla zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji w innych sektorach gospodarki. Z tego powodu doświadczenia z sektora finansowego stanowią dobrą podstawę do dyskusji nad przyszłymi zmianami w obszarze ochrony informacji w całym otoczeniu biznesowym. Zatarcie granic Stale postępujący rozwój technologii, czy powszechny outsourcing, to niektóre z przyczyn zacierania się granic technologicznych. Przedsiębiorstwa szukają oszczędności, a outsourcing jest sposobem na to, by przenosząc procesy poza organizację, potencjalnie obniżyć koszty z nimi związane. Sprzyja temu olbrzymia konkurencja, a także budowanie centrów kompetencyjnych w różnych regionach świata, w tym w Polsce. Outsourcing jest już na tyle powszechną formą realizacji usług, że sieć powiązań organizacyjno-technicznych między firmami zaczyna być bardzo skomplikowana. Dodatkowo, współzależność infrastruktury oraz procesów sprawia, że granice między organizacjami są trudne do określenia. Ofensywne działania w cyberprzestrzeni stały się skuteczną bronią, tak w rękach przestępców, jak i rządów poszczególnych państw. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji 7

8 Przez lata systemy informatyczne funkcjonowały jako rozwiązania odseparowane od sieci publicznej, a połączenie z Internetem stanowiło dla nich jedyne okno na świat. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, a przede wszystkim uzasadniona potrzeba integracji między organizacjami, spowodowały, że pojawiło się więcej możliwości. Współzależność wielu organizacji postępowała wraz z implementacją nowych technologii. Poza pozytywnymi rezultatami, takimi jak oszczędności, większa elastyczność, szybszy i bardziej efektywny przepływ informacji, pojawiły się również zagrożenia. Firmy, które decydują się na ten model działania (zarówno usługodawcy jak i usługobiorcy) muszą być przygotowane na to, że szeroki dostęp do ich środowisk teleinformatycznych i przetwarzanych w nich danych, wymaga spełnienia bardzo wysokich standardów, a przede wszystkim równoważenia rozważnymi mechanizmami ochrony. Za postępującymi zmianami nie nadążały procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przepisy prawa. W efekcie, z jednej strony widoczny był od lat szybki postęp technologiczny, a z drugiej, usiłujące go dogonić działy bezpieczeństwa, prawnicy i regulatorzy. Na wiele zmian jest już za późno, a wdrożenie innych (zwłaszcza na gruncie prawnym np. w obszarze cloud-computingu) wiązać się będzie ze znacznymi wyzwaniami i nakładami. Zachodzącym zmianom i zacierającym się granicom bacznie przyglądają się regulatorzy, zwłaszcza rynków finansowych i telekomunikacyjnych. Przyglądają im się także cyberprzestępcy, którzy w obliczu braku krępującej ich biurokracji oraz łatwości, a zarazem niskiego kosztu przeprowadzania ataków, są z reguły jeden krok do przodu przed usiłującymi się bronić organizacjami. W bardziej elastyczny sposób dostosowują się do zachodzących zmian i często sami jej wywołują. Mając na uwadze znaczny skok technologiczny, który nastąpił w ciągu ostatnich trzech dekad, można stwierdzić, że dzisiejsze ataki są bardziej zaawansowane, co w połączeniu z rosnącą współzależnością środowisk IT wywołuje coraz większe straty. Cyberprzestępcy w obliczu braku krępującej ich biurokracji oraz łatwości, a zarazem niskiego kosztu przeprowadzania ataków, są z reguły jeden krok do przodu przed usiłującymi się bronić organizacjami. 8 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

9 Ewolucja zagrożeń Zatarcie granic pomiędzy organizacjami nie dzieje się w oderwaniu od rzeczywistości, zwłaszcza tej wirtualnej. Bezpośrednio wiąże się ono z rozwojem technologii, a także powstawaniem nowych trendów oraz ewolucją następujących, kluczowych zjawisk: Większe zaangażowanie technologii w fundamenty procesów biznesowych oraz coraz większa trudność w nakreśleniu jasnych granic pomiędzy środowiskami czy procesami zarządzanymi przez poszczególne organizacje. Profesjonalizacja ataków polegająca na stosowaniu wzorców wypracowanych przez tradycyjne organizacje przestępcze do działań w cyberprzestrzeni. Istotna zmiana technologiczna wynikająca głównie z popularyzacji przetwarzania mobilnego i powszechnej dostępności serwisów społecznościowych. Ograniczona skuteczność tradycyjnych metod ochrony infrastruktury informatycznej, takich jak systemy antywirusowe, zapory sieciowe czy aktywne i pasywne systemy wykrywania intruzów. Coraz większa presja na racjonalne i oszczędne alokowanie środków przeznaczanych na ochronę informacji, a przez to konieczność rozważania nakładów na ochronę informacji w tradycyjnym modelu zwrotu z nakładów inwestycyjnych. Połączenie powyższych czynników stawia osoby zarządzające organizacjami, które są w istotny sposób oparte o skuteczną wymianę informacji, pod wielką presją znalezienia optymalnych rozwiązań bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu ich efektywności finansowej. Wykres 1. Ewolucja zagrożeń Atak kontrolowany Sfrustrowany ex-it administrator Zorganizowana przestępczość Wyrafinowanie ataku Hobbysta Konkurencja Zrzeszenie hackerów Złośliwe oprogramowanie Partner biznesowy Sfrustrowany klient Cyberterroryzm Przypadkowe odkrycie Insider Script kiddy Sfrustrowany ex-pracownik Hacktivism Determinacja atakującego Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji 9

10 80% Ponad 80% dokonywanych przestępstw jest przeprowadzanych przez lub przy udziale i wsparciu zorganizowanych grup przestępczych działających w sieci Profesjonalizacja ataków Działania przestępcze w cyberprzestrzeni stały się atrakcyjnym źródłem korzyści materialnych dla kryminalistów, których w niewirtualnej rzeczywistości coraz skuteczniej osaczają organy ścigania. Cyberrzeczywistość okazuje się nową przestrzenią, w której zorganizowane grupy przestępcze i pojedynczy malwersanci walczą o pieniądze, przewagę nad konkurencją oraz władzę. Atrakcyjność cyberrzeczywistości, jako platformy przeznaczonej do nielegalnych działań, wynika z kilku czynników: pozornej (a w niektórych warunkach rzeczywistej) anonimowości cyberprzestępców, braku gotowości organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości do sprawnego reagowania na zagrożenia i braku efektywnej współpracy w tym zakresie z sektorem prywatnym, bardzo ograniczonego ryzyka kary za działalność przestępczą, niskiego wstępnego kosztu inwestycji w działania przestępcze w sieci, znacznego potencjału wzrostu przychodów z tej platformy działań przestępczych w nadchodzących latach. Cyberrzeczywistość okazuje się nową przestrzenią, w której zorganizowane grupy przestępcze i pojedynczy malwersanci walczą o pieniądze, przewagę nad konkurencją oraz władzę. Efektem powyższych zachęt jest dynamicznie postępująca profesjonalizacja cyberprzestępców, w wyniku której powstają wyspecjalizowane struktury oferujące usługi na rzecz środowiska cyberprzestępców, takie jak przechowywanie danych, dzierżawa sieci typu bot-net, wysyłka spamu, dostosowywanie narzędzi technologicznych do wymagań poszczególnych ataków czy usługi typu escrow. Wyspecjalizowane struktury cyberprzestępcze tworzą klasyczny system przepływu informacji oraz pieniędzy ukierunkowany na maksymalizację korzyści, a także ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności przestępczej. Typowy schemat działań cyberprzestępców można podzielić na następujące bloki (Wykres 2): Wyciek informacji, do którego dochodzi w wyniku ataku na indywidualną organizację, ich grupę lub użytkowników końcowych. Do zdarzenia tego dochodzi często w wyniku skoordynowanych działań wielu grup przestępczych udzielających sobie wsparcia. Sprzedaż lub dystrybucja danych w ramach podziemnych struktur komunikacyjnych. Działanie to jest ukierunkowane na możliwie szybkie spieniężenie pozyskanych danych jeżeli przestępca, który dane pozyskał nie jest w stanie spieniężyć ich przy pomocy bardziej zaawansowanego ataku. Wzbogacanie i weryfikacja danych oparta o korelację informacji pochodzących z różnych źródeł. W ramach tego działania dane są katalogowane oraz przeznaczane do konkretnego typu ataku (np. phishing, wyłudzenie kredytów lub świadczeń, itp.). Przetworzone i wzbogacone dane są sprzedawane grupom specjalizującym się w konkretnych rodzajach przestępstw. Spieniężenie oraz legalizacja środków. W ramach tej działalności pozyskane dane są wykorzystywane w sposób zależny od ich przydatności do konkretnych rodzajów przestępstw. Uzyskiwane w ten sposób środki są wielokrotnie przetwarzane, często z wykorzystaniem tak zwanych wirtualnych walut (np. Bitcoin), w celu ukrycia źródła oraz sposobu ich zdobycia. 10 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

11 Wykres 2. Profesjonalizacja zagrożeń Wyciek informacji Zakup informacji Wzbogacenie i weryfikacja danych Sprzedaż Realizacja zysków Twórcy złośliwego oprogramowania Kolekcjonerzy tożsamości Kasjerzy Cyberprzestępcy Usługi rozprzestrzeniające złośliwe oprogramowanie Usługi zakupu danych Eksploatacja i wzbogacanie danych Sprzedaż danych Spieniężenie Spamerzy Twórcy Botnet-u Usługa walidacji danych Fora carderów Sprzedawcy usług i towarów Adres dostawy chroniący anonimowość Botnet Bramki płatnicze Komunikatory Instytucje finansowe Przelewy Phishing Keylogger-y Strony e-commerce Pieniądz elektroniczny Hazard on-line Miejsca przerzutu skradzionych danych Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji 11

12 Najistotniejsze zagrożenia dla organizacji działających w cyberrzeczywistości 78% Dane przekazywane stronom trzecim 74% Wykorzystanie urządzeń mobilnych Omówiona profesjonalizacja jest wysoce zaawansowana i powszechna. Badanie obszaru cyberprzestepczości 1 wskazuje, że ponad 80% dokonywanych przestępstw jest przeprowadzane przez lub przy udziale i wsparciu zorganizowanych grup przestępczych działających w sieci. To samo badanie sugeruje, że cyberprzestępczość jest czwartą generacją rozwoju zorganizowanych grup przestępczych, zaraz po generacji pierwszej opartej o hazard oraz nielegalne wytwarzanie alkoholu, generacji drugiej opartej o rozwój czarnego rynku po drugiej wojnie światowej oraz generacji trzeciej skoncentrowanej na rozwoju rynku handlu narkotykami w latach osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych XX wieku. Niezależnie od toczących się dyskusji o metodykach i wiarygodności badań prowadzonych w obszarze wyceny cyberzagrożeń należy zauważyć, że nawet najbardziej sceptyczne opracowania wskazują na gwałtowny wzrost ich skali oraz złożoności. Z uwagi na pozbawiony granic charakter sieci, polskie przedsiębiorstwa są w podobnym zakresie narażone na cyberzagrożenia, jak ich konkurenci na rynku regionalnym i globalnym. Działalność przestępców to jednak tylko jedno z wielu źródeł współczesnych zagrożeń dla organizacji działających w cyberrzeczywistości. Organizacje uczestniczące w globalnym badaniu Deloitte TMT Security Survey wskazały, że dostrzegają istotne zagrożenia związane: z ilością oraz rodzajem danych przekazywanych stronom trzecim (78% respondentów), Wpływ technologii Określenia takie jak cloud-computing i wirtualizacja, big data, BYOD, technologie mobilne czy social-media, na stałe wpisały się do słowników zarówno przedsiębiorstw, jak i użytkowników końcowych. Powszechna dostępność, łatwość obsługi i stosunkowo niewielki koszt wdrożenia oraz obsługi tych technologii i usług sprawia, że tradycyjnie rozumiany dział IT stoi przed nowymi wyzwaniami. Wyzwania te dotyczą także osób odpowiedzialnych w firmach za bezpieczeństwo informacji. Cloud computing Technologią, która na wielu frontach rewolucjonizuje podejście do kwestii prywatności i ochrony danych jest wirtualizacja. Przetwarzanie w chmurze nie jest jedynie sposobem na szukanie oszczędności. W praktyce zwiększa ono dostępność usług i stwarza nowe możliwości ich rozwoju, dając zarówno działom biznesowym jak i IT większą elastyczność w doborze rozwiązań. Przedsiębiorstwa, z początku nieufne, coraz częściej przekonują się do tej technologii. W branży TMT 40% badanych firm przyznaje, że korzysta z chmury obliczeniowej. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że łatwa dostępność i niski koszt sprawiają, iż działy biznesowe mogą korzystać z usług typu SaaS (Software as a Service) bez wiedzy i wsparcia działów IT. Powoduje to ryzyko funkcjonowania w firmach tzw. dzikiego IT (ang. rogue IT). Jest to zjawisko o tyle niepożądane, że, jak wskazują wyniki badania w branży finansowej, najczęściej zgłaszane przez audytorów zastrzeżenia w obszarze IT dotyczą nadmiarowych praw przyznanych użytkownikom i developerom w tego typu środowiskach. 70% Brak odpowiedniej świadomości wśród pracowników coraz szerszym wykorzystaniem urządzeń mobilnych (74%) oraz brakiem odpowiedniej świadomości wśród pracowników (70%). Powoduje to sytuację, w której z jednej strony organizacje stoją przed wyzwaniami związanymi z cyberprzestępczością, a trendami w dziedzinie wykorzystania technologii z drugiej. Budowanie mechanizmów ochronnych, które skutecznie zaadresują ryzyka w obu obszarach, jest zadaniem wymagającym nowego spojrzenia na rzeczywistość, którą kształtują dynamicznie postępujące zmiany technologiczne. Stanowi to kolejny czynnik sprzyjający szerzeniu się znanych wcześniej niebezpieczeństw i powstawaniu nowych zagrożeń. Prawie 50% badanych organizacji z sektora finansowego nie zdecydowało się jeszcze na przetwarzanie w chmurze, właśnie z powodu obaw o bezpieczeństwo danych, niedojrzałość samej technologii czy też braku jej dostosowania do potrzeb organizacji. Jednak wśród tych, którzy się na to zdecydowali, prawie wszyscy potwierdzili, że na różne sposoby, organizacyjne i techniczne, dbają o bezpieczeństwo danych przetwarzanych w chmurze. Od strony organizacyjnej firmy zabezpieczają się poprzez odpowiednie klauzule w umowach z dostawcami usług, wymuszające stosowanie określonych mechanizmów bezpieczeństwa oraz definiujące kryteria dotyczące m.in. dostępności tych usług. Rozwiązania techniczne dotyczą głównie kontroli dostępu do zasobów, należytej priorytetyzacji ruchu sieciowego względem poszczególnych usług w chmurze oraz testowania procedur związanych z zapewnieniem 12 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

13 ciągłości działania. Częściowym rozwiązaniem z obu obszarów jest zapis umowny zezwalający na prawo do audytu infrastruktury wirtualnej dostawcy tego typu usług, a także późniejsze kontrolowanie sposobu, w jaki dostawca wywiązuje się ze swoich zobowiązań związanych z ochroną danych. Bring Your Own Device Kolejnym trendem nadającym kształt cyberzagrożeniom jest BYOD (ang. Bring Your Own Device). W czasach, gdy telefon komórkowy lub tablet potrafią zastąpić komputer, mobilność pracowników bywa krytycznym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a granica między tym, co służbowe i prywatne często jest niedostrzegalna, rozsądne wydaje się szukanie oszczędności właśnie w kieszeni pracownika. Przyczyny takiego stanu rzeczy wykraczają jednak poza zwykłe ograniczanie kosztów. Nosząc więcej niż jeden telefon pracownicy mogą chcieć dążyć do optymalizacji warunków, w których funkcjonują. Przejawem tego będzie współdzielenie danych pomiędzy ich urządzeniami, korzystanie z aplikacji mobilnych integrujących się z serwisami internetowymi (np. społecznościowymi), a w efekcie rezygnacja z dwóch urządzeń na rzecz jednego. Stąd krok do sytuacji, w której pracownik przychodzi do firmy z własnym urządzeniem, na którym przetwarza kluczowe dane firmowe. Połowa firm badanych w ramach Deloitte TMT Security Survey 2013 stwierdziła, że posiada uregulowania dotyczące BYOD, a trzy czwarte badanych widzi w wykorzystaniu technologii mobilnych poważne zagrożenie. Stosowanie tradycyjnych mechanizmów ochronnych nie wystarczy, gdy pracownicy korzystają ze sprzętu (telefonu, tabletu, laptopa itp.) znajdującego się poza kontrolą pracodawców. W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania sprzętu pracownika, większość z firm stosuje tylko najprostsze środki organizacyjne, takie jak polityka dozwolonego użytku, programy security awareness, czy techniczne np. hasło lub PIN, szyfrowanie, czyszczenie urządzenia w przypadku jego oddania lub kilkukrotnego podania błędnego hasła. Może być to podyktowane obawami związanymi z kwestiami regulacyjnymi, gdyż telefon należy do pracownika i przechowuje on w nim także swoje prywatne dane (takie jak zdjęcia, notatki czy wiadomości SMS). Wydawać się może, że rozwiązania typu MDM (ang. Mobile Device Management) stanowią panaceum na piętrzące się problemy związane z BYOD oraz technologiami mobilnymi. Jednak bez właściwych regulacji i skutecznego zakomunikowania zainteresowanym pracownikom celowości ich wprowadzania, żadna technologia nie rozwiąże problemów. Media społecznościowe Firmy i ich pracownicy mają potrzebę obecności w mediach społecznościowych. Jest to skuteczne i tanie narzędzie marketingowe, a także sposób na pozostanie w kontakcie z klientami. Należy jednak przemyśleć, w jaki sposób można pozwolić pracownikom na korzystanie z serwisów społecznościowych dbając jednocześnie o bezpieczeństwo przetwarzanych przez nich danych firmowych (a niekiedy prywatnych). 37% organizacji z branży finansowej dokonuje w związku z tym przeglądu istniejących regulacji, a 31% uświadamia swoich pracowników, mówiąc o zagrożeniach, które wiążą się z obecnością w serwisach społecznościowych. Złożoność tych zagrożeń sprawia, że tradycyjne mechanizmy obrony przestają być skuteczne, choć nadal większość organizacji postrzega rozwiązania takie jak firewall, webfilter czy antywirus jako wystarczające. W przypadku mediów społecznościowych te zabezpieczenia nie sprawdzają się. Cyberprzestępcy swoje działania kierują tam, gdzie znajdują się ich potencjalne ofiary. Dlatego oprócz zabezpieczeń technologicznych, należy przede wszystkim budować świadomość pracowników. Olbrzymia popularność serwisów społecznościowych jest zatem czynnikiem ryzyka, którego nie można pomijać w procesie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji 13

14 31% Organizacje, które uświadamiają pracowników o zagrożeniach, wiążących się z obecnością w serwisach społecznościowych Big data Innym trendem, który istotnie wpływa na sposób postrzegania bezpieczeństwa informacji jest big data. Olbrzymia ilość danych w połączeniu z możliwościami, jakie daje technologia, stanowi odpowiedź na coraz śmielsze pomysły dotyczące ich wykorzystania. Rozpatrując kwestie bezpieczeństwa informacji w kontekście big data należy skupić się na koncepcji Four V : Volume - ilość danych wpływa na ich dostępność, gdyż przekłada się na wydajność rozwiązań służących do ich przetwarzania. Oznacza także, że każdy, nawet najmniejszy wyciek informacji, może stanowić duży problem. Variety - olbrzymia różnorodność danych wymaga dogłębnej analizy dopuszczalności ich przetwarzania. Rygorystyczne przepisy prawa mogą zabraniać przetwarzania danych po określonym czasie, a nieprzestrzeganie tego zakazu rodzi ryzyka natury regulacyjnej. Velocity - potrzeba zapewnienia szybkości generowania i przetwarzania danych, a w efekcie dostarczania wyników analiz sprawia, że upraszczając architekturę systemów IT, pominięte mogą zostać, zbędne w opinii ekspertów od data miningu, elementy bezpieczeństwa. Value - wartość danych składających się na big data jest trudna do oszacowania, jednak, jak argumentują zwolennicy tej koncepcji, jest znacząca. Tym samym analiza ryzyka i dobór właściwych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa tych danych nie jest zadaniem prostym. Rozwiązania zapobiegające wyciekom danych (ang. Data Leak/Loss Prevention - DLP) w najbliższej przyszłości będą musiały zostać dostosowane do nowych wymagań bezpieczeństwa, co w obliczu wskazanych powyżej czynników będzie stanowić szczególne wyzwanie. Stawić czoła temu wyzwaniu może pomóc właśnie big data. Popularne systemy SIEM (ang. Security Information and Event Management) czy threat intelligence, opierają się na analizie w czasie rzeczywistym dużych woluminów różnorodnych danych. Ich wartość w kontekście bezpieczeństwa informacji jest nieoceniona. Nieskuteczność tradycyjnych metod ochrony danych W czasach, w których informacja jest dla przedsiębiorstw najcenniejsza, stosowane od lat tradycyjne systemy realizujące funkcje bezpieczeństwa przestają być wystarczające. Stanowią one wprawdzie jedną z pierwszych linii obrony przed atakami, jednak widoczne tendencje podpowiadają, że aby chronić informacje, trzeba zacząć samemu je zdobywać. Przykładem aktywnego działania na tym polu jest wykorzystywanie systemów typu SIEM. Systemy takie są niezbędnymi narzędziami w rękach zespołów SOC (ang. Security Operations Centre), lecz nawet najlepszy system będzie bezużyteczny, jeśli dane, które przetwarza będą niskiej jakości. W obliczu zagrożeń typu APT (ang. Advanced Persistent Threats) najważniejszym czynnikiem, który minimalizuje skutki ataku jest niezwłoczna reakcja. Możliwość jak najszybszego reagowania może zapewnić korelowanie danych z systemów klasy SIEM, z informacjami pochodzącymi od innego rodzaju rozwiązań, tj. threat intelligence gathering. Tradycyjne metody oparte na kontroli dostępu, rozliczalności czy zapobieganiu zdarzeniom, okazują się nieadekwatne do stopnia złożoności i szkodliwości aktualnych zagrożeń. Funkcjonując w świecie biznesu opartego o technologie należy liczyć się z tym, że prawdopodobieństwo skutecznego ataku na sieć przedsiębiorstwa jest bliskie 100%. Skrajnym przypadkiem jest założenie, że infrastruktura teleinformatyczna została spenetrowana (taki model działania przyjęła Narodowa Agencja Bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych). Informacja, że spośród badanych firm z sektora finansowego, 98% korzysta z programu antywirusowego, niekoniecznie jest wyznacznikiem poziomu bezpieczeństwa ich systemów. Wątpliwości co do bezpieczeństwa danych budzi 2% firm niekorzystających z takiego rozwiązania. Niezależnie od wykorzystywanych rozwiązań technologicznych należy pamiętać, że tradycyjne metody oparte na analizie sygnatur, detekcji anomalii, czy też heurystyce przestają być skuteczne. Proaktywne podejście do zarządzania bezpieczeństwem, oparte na zdobywaniu informacji (tj. threat intelligence) zarówno z wnętrza sieci, jak i spoza niej, pomaga kształtować linię obrony i podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. Im szybciej naruszenie bezpieczeństwa zostanie zidentyfikowane, tym szybciej podjęte zostaną działania mające na celu minimalizację skutków, wykrycie sprawców i zabezpieczenie materiałów mogących stanowić dowód w postępowaniu. 14 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

15 Dla osiągniecia proponowanego stanu gotowości należy wypracować struktury oraz procedury funkcjonowania na wypadek cyberataku, bazujące na zespołach typu SOC. Ich sprawne funkcjonowanie oparte jest na narzędziach i procedurach, lecz przede wszystkim wynika z dogłębnego zrozumienia procesów zachodzących w firmie, a nie tylko w infrastrukturze IT przedsiębiorstwa. Tym samym inicjatywy typu BYOD, cloud-computing, big data czy też współpraca z partnerami zewnętrznymi, nie mogą pozostać bez wpływu na poziom ochrony danych w firmie. Wzrost kosztów i presja optymalizacji budżetu Można przypuszczać, że wraz z istotnymi zmianami technologicznymi zmianie ulegnie także poczucie istotności bezpieczeństwa informacji. Z badania Deloitte 3 wynika jednak, że mimo rosnącej skali oraz złożoności zagrożeń, budżety przeznaczane na ochronę kluczowych informacji oraz obronę przed cybezagrożeniami pozostają niemal bez zmian od 3 lat. Blisko połowa firm z sektora bankowego i technologicznego zwraca uwagę, że kolejny rok z rzędu ograniczenia budżetowe stanowią poważną przeszkodę na drodze do budowania efektywnego programu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Wydatki na bezpieczeństwo, w tym na dedykowane urządzenia i platformy, a także usługi, mogą przynieść wymierną wartość finansową większości organizacji, gdy przyjmie się odpowiednie założenia i właściwy model funkcjonowania bezpieczeństwa w firmie i poza nią. W obliczu zagrożeń typu APT najważniejszym czynnikiem, który minimalizuje skutki ataku jest niezwłoczna reakcja. Stopień skomplikowania technologii i opartych o nią procesów biznesowych wymaga znacznych nakładów na jej utrzymanie i inwestycje z nią związane. Z obserwacji rynku wynika, że tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa jako problemu IT lub kwestii zgodności z wymogami regulacyjnymi powoli staje się nieaktualne. Bezpieczeństwo informacji coraz częściej jest elementem biznesu, należałoby więc oczekiwać, że planowanie wydatków związanych z ochroną danych oparte będzie o znane mechanizmy bazujące na wskaźniku zwrotu nakładu na inwestycje (ang. Return on Investment - ROI). Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji 15

16 16 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

17 Droga do odporności Dynamicznie postępująca ewolucja zagrożeń wymaga zastosowania nowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji. We wcześniejszej części raportu opisane zostały przyczyny, dla których zmiana postrzegania jest niezbędna i uzasadniona. Dalsza część skupia się na możliwych do podjęcia działaniach mających na celu osiągnięcie takiego poziomu odporności, który pozwoli odeprzeć pierwsze uderzenie cyberataku i w szybki oraz elastyczny sposób zareagować i dostosować się do stale zmieniających się reguł gry. Najbardziej korzystne rezultaty zostaną osiągnięte, gdy działania będą podejmowane wielotorowo, we wszystkich wskazanych obszarach. Osiągnięty dzięki temu efekt synergii pozwoli na sprawne funkcjonowanie organizacji odpornej na cyberzagrożenia. Stosuj metody wywiadowcze Zasadnicza zmiana, jaka nastąpiła w podejściu do ochrony tajemnic przedsiębiorstwa dotyczy spojrzenia, które coraz częściej koncentruje się na tym, co dzieje się poza przedsiębiorstwem. Stosowanie tradycyjnych mechanizmów zabezpieczeń może być wystarczające na wewnętrzne potrzeby organizacji, ale w niewielkim stopniu adresuje ryzyka, które powodują zagrożenia pochodzące z zewnątrz. Hacktywizm, cyberkonflikty między narodami czy szpiegostwo przemysłowe na stałe wpisały się na listę tych zagrożeń. Mechanizmy obrony przed nimi powinny mieć charakter wyprzedzający i muszą funkcjonować niczym sprawny wywiad (threat intelligence) dostarczający informacji na czas. Informacje te są niezbędne, by móc uniknąć niepożądanych zdarzeń lub wręcz kształtować wydarzenia w cyberrzeczywistości, a nierzadko i poza nią. Właściwe podejście zakłada, że do skutecznego ataku może dojść z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością. Dlatego jednym z głównych filarów cyberodporności jest zbieranie i analiza informacji zarówno z wnętrza organizacji jak i spoza niej. Sprzyja temu organizowanie się w branżowe organizacje i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza że koszt takiej inicjatywy jest stosunkowo niewielki. Podstawowe informacje, które będą miały wartość dla naszej organizacji możemy uzyskać: Śledząc informacje pojawiające się na branżowych forach internetowych zawierające dane o zagrożeniach, które dotknęły organizacje podobne do naszej. Podobieństwo to dotyczy zarówno wymiaru technologicznego jak i profilu ryzyka. Poszukując aktywnie informacji o zagrożeniach w sieciach anonimowych (takich jak sieć TOR) będących zwyczajową płaszczyzną komunikacji dla początkujących cyberprzestępców. Starannie obserwując własną infrastrukturę oraz gromadząc i korelując informacje o zdarzeniach bezpieczeństwa w infrastrukturze technologicznej. Istniejące na rynku wyspecjalizowane firmy, gromadzące i analizujące informacje o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, niejednokrotnie schodzą do tzw. podziemia, by jeszcze szybciej i skuteczniej informować swoich klientów o przygotowywanych na nich atakach. Popyt na tego typu usługi będzie rósł wraz ze zwiększającą się skalą i powagą zagrożeń. Odpowiednio poinformowane organizacje będą w stanie z wyprzedzeniem zareagować na cyberatak np. usuwając nieznaną wcześniej lukę w swoich systemach IT lub czasowo zwiększając zasoby dostępne dla atakowanego serwisu. Stosowanie tradycyjnych mechanizmów zabezpieczeń może być wystarczające na wewnętrzne potrzeby organizacji, ale w niewielkim stopniu adresuje ryzyka, które powodują zagrożenia pochodzące z zewnątrz. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji 17

18 Zarządzaj incydentami Tradycyjny model zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji (oparty o monitorowanie zdarzeń, reakcję na incydent, analizę, wyciąganie wniosków i działanie) przestaje wystarczać. Zarówno skala jak i charakter niepożądanych zdarzeń coraz częściej przerastają możliwości ich obsługi przez zaatakowane podmioty. W zmianie podejścia pomaga przyjęcie założenia, że skuteczność ataku bliska jest 100%. W zmianie podejścia pomaga przyjęcie założenia, że skuteczność ataku bliska jest 100%. Należy szukać odpowiedzi na pytanie jakie działania zostaną podjęte, gdy moja organizacja zostanie zaatakowana, a nie czy jest bezpieczna. Niezbędna jest proaktywna postawa, mająca na celu przygotowanie się na cyberatak. Czynności te mogą mieć charakter zarówno organizacyjny jak i techniczny: Analizuj starannie informacje uzyskane w ramach białego wywiadu. Poszukuj w nich sygnałów świadczących o możliwym ataku lub przygotowaniach do niego. Zapewnij gotowość narzędzi do zbierania materiału mogącego stanowić dowód w postępowaniu; środków komunikacji na wypadek uszkodzenia tych podstawowych; grupy ekspertów, którzy niezwłocznie podejmą działania eliminujące podatności wykorzystane przez atakujących. Prawidłowe reagowanie na powstałe lub powstające zagrożenia wymaga od osób na szczeblu zarządczym zrozumienia istoty tych negatywnych zdarzeń. Przedyskutuj z kluczowymi członkami kadry kierowniczej potencjalny wpływ oraz metody reagowania na cyberzagrożenia. Opracowanie założeń do modelu proaktywnego reagowania na incydenty wymaga doskonałej znajomości procesów w organizacji, właściwych struktur i środków. Są to elementy niezbędne do zbudowania efektywnego systemu odpornościowego przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie w tradycyjnym modelu (monitorowanie - incydent - postępowanie - wnioski - działanie - monitorowanie) z czasem przestanie być skuteczne i opłacalne. Dbaj o świadomość swoich pracowników oraz stron trzecich W ocenie badanych organizacji z sektorów telekomunikacyjnego i finansowego, podnoszenie świadomości użytkowników jest na czołowym miejscu wśród inicjatyw, mających na celu dbanie o bezpieczeństwo informacji w firmie. Dla 70% respondentów ze świata technologii, brak wiedzy z zakresu ochrony danych wśród personelu stanowi poważne zagrożenie. Jednak niecała połowa z nich organizuje dla swoich pracowników szkolenia na ten temat, a wśród dużych organizacji tylko 8% uważa to za sprawę priorytetową. Właściwe podejście do zarządzania cyberbezpieczeństwem wymaga spełnienia trzech warunków w obszarze budowania świadomości pracowników przedsiębiorstwa: Wymagany jest jasny i spójny system regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony przed cyberzagrożeniami. System, który będzie przystępny i dostępny dla pracowników, od których wymaga się przy zatrudnieniu podpisania oświadczenia o zapoznaniu z wewnętrznymi przepisami. Warto, aby personel miał świadomość, gdzie znajdzie poszukiwane dokumenty i że są one aktualne oraz pozostające w mocy. Tę wiedzę najłatwiej przekazać za pomocą stron intranetowych. Organizacja, poprzez formę i treść swoich procedur i zasad, nie może zniechęcać pracowników do ich stosowania. Wśród personelu musi panować przekonanie, że regulacje pozostają w racjonalnym związku z tym, czego dotyczą. Właściwy przykład w stosowaniu wewnętrznych regulacji, płynący od samego kierownictwa. Należy dbać o to, aby promować postępowanie właściwe i w umiejętny sposób wskazywać i eliminować przejawy negatywnego postępowania. 18 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

19 Wykres 3. Radar cyberzagrożeń Zapobieganie Wdrożenie nowej technologii o znacznym stopniu złożoności Poziom obaw Niski Średni Wysoki Sankcje z powodu naruszeń dotyczących międzynarodowego przetwarzania i przepływu danych Utrata danych z powodu naruszenia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych Zakłocenie działalności operacyjnej jako skutek celowego działania osoby wewnątrz organizacji Utrata danych z powodu zastosowania metod socjotechnicznych Zablokowanie dostępności kanału klienckiego Utrata reputacji poprzez podmianę treści na stronie internetowej Sponsorowane przez konkurencje celowe działania zorganizowanych grup przestępczych Utrata danych z powodu celowej działalności osoby wewnątrz organizacji Utrata danych w wyniku wykorzystania podatności technicznych Utrata reputacji marki poprzez media społecznościowe Sponsorowana przez państwo cyber wojna Utrata danych z powodu zaawansowanego ataku (użycie wielu technik i wektorów ataku jednocześnie) Wykrywanie i reagowanie Przyszłe zagrożenia Nowo powstające zagrożenia Obecne zagrożenia Znane i rozumiałe Znane, ale niezrozumiałe Nieznane i niezrozumiałe Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji 19

20 Wykres 4. Mapa dojrzałości cyberbezpieczeństwa Zarządzanie Szkolenia i budowanie świadomości Zapobieganie Monitorowanie i ochrona danych Identyfikacja i klasyfikacja informacji Zarządzanie tożsamością Zarządzanie rolami i uprawnieniami Usługi kryptograficzne Archiwizacja i utylizacja danych Uwierzytelnienie klientów i pracowników Bezpieczny rozwój oprogramowania Ochrona aplikacji Kontrola dostępu Zapewnienie integralności aplikacji Polityki i standardy Ochrona informacji Ochrona aplikacji Dostęp zdalny Ochrona przed złosliwym oprogramowaniem Architektura i plany Zarządzanie bezpieczeństwem Cyber Security Ochrona infrastruktury Ochrona platform Zarządzanie ryzykiem i zgodnością Zarządzanie zagrożeniami Ochrona sieci Zarządzanie Zarządzanie płatnościami zachowania incydentami Analiza Identyfikacja zagrożeń Ochrona marki Tworzenie profilu zachowania pracowników/klientów Monitorowanie zdarzeń bezpieczeństwa Reagowanie na incydenty i podtrzymywanie ciągłosci usług E-discovery i informatyka śledcza Tworzenie profilu aktywności sieci i systemów Tworzenie modeli zagrożeń Przygotowanie na cyber ataki Wykrywanie 20 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD!

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD! Bezpieczeństwo IT 1 Spis treści O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność Sebastian Pikur, Infovide-Matrix SA Strategie bezpieczeństwa w IT Krzysztof Labiak, itelligence Uwaga na BYOD! Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT?

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Konsumeryzacja IT 1 Spis treści Zmiany są nieodwracalne Robert Jesionek Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić Ewa Zborowska Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Robert Jesionek Czy jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Marketing wielowymiarowy

Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Nowe zasady w erze cyfrowej Ostatnie pięć lat to okres znaczącej ewolucji marketingu. Jej podstawą jest ewolucja klientów połączonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 1/2014 (21) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BYOD PRACUJ ZDALNIE ERP 2.0 Ewolucja, która uwolni możliwości Twojej firmy BITCOIN GLOBALNA REWOLUCJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo